διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος"

Transcript

1 διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος Τομέας ΙΙΙ : Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας & Σχεδιασμού ειπβλ: Σταυρίδης Σταύρος σπουδ: Γκότσης Δημήτρης, Πλιάκος Αχιλλέας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2013

2 2 διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος περιεχόμενα _εισαγωγή πλάνο εργασίας _διαδίκτυο ένας νέος τρόπος αντίληψης του κόσμου τι είναι ένας ψηφιακός τόπος ; ορισμός η φύση του διαδικτύου ως ψηφιακού τόπου Φυσικό Εικονικό Μετάβαση Διαδίκτυο ως περιέχων χώρος Απόσταση Διαδίκτυο ως χώρος επικοινωνίας Αναπαράσταση και υπέρβαση του φυσικού χώρου Εικόνα ως δομικό στοιχείο φυσικού και ψηφιακού χώρου Το διαδίκτυο ως πεδίο ανάπτυξης ψηφιακών τοπικοτήτων Χωρικότητα του διαδικτύου _Επαυξημένος χώρος σελ.4-5 σελ.6-7 σελ.8-9 σελ σελ.14 σελ.15 σελ σελ.17 σελ.18 σελ σελ.19 σελ σελ σελ σελ.26-27

3 τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών Ε.Μ.Π. 3 Η μεταφορά του ψηφιακού χώρου στο φυσικό Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) Διάχυτος Υπολογισμός (Ubiquitous computing) Γεωγραφικός εντοπισμός (Location Awareness) Επαυξημένη πραγματικότητα (AR) ως νέα συνθήκη στο χώρο Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) και αρχιτεκτονική επαυξημένος χώρος / μεικτή πραγματικότητα / υβριδικόςχώρος Διαδικτυακά επαυξημένος χώρος _Διπλή χωρικότητα Υβριδικά περιβάλλοντα χωρικο/κοινωνικές μεταβολές Δυνατότητα πολλαπλών αναγνώσεων στο χώρο Νέες μορφές συλλογικότητας Μεταφορά online κοινοτήτων στο φυσικό χώρο Θέματα ιδιωτικότητας Ανθρώπινη επαφή Νομαδικότητα / Λειτουργική ταυτότητα των χώρων Δημόσιο-Ιδιωτικό _Επίλογος Συμπεράσματα _βιβλιογραφία σελ σελ σελ σελ σελ σελ σελ σελ σελ σελ.52 σελ.52 σελ σελ σελ σελ σελ σελ σελ σελ.70-72

4 4 διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος εισαγωγή Η σύγχρονη ζωή κυριεύεται από την διεισδυτικότητα του διαδικτύου. Με την παγκόσμια εξάπλωση της κινητής τηλεφωνίας και την ανάπτυξη του ευρυζωνικού δικτύου στις αναπτυγμένες χώρες, τα τεχνολογικά δίκτυα είναι πιο εύκολα προσβάσιμα και <<πανταχού παρόντα>>. Το διαδίκτυο έχει χάσει πλέον την στατικότητα που το χαρακτήριζε μέχρι πριν μερικά χρόνια και έχει αρχίσει να διαχέεται στο καθημερινό περιβάλλον. Η δυνατότητα συνεχούς σύνδεσης των χρηστών με το διαδίκτυο σε συνδυασμό με τεχνολογίες που επιτρέπουν την φυσική πλέον παρουσία του δικτύου στο καθημερινό αστικό περιβάλλον, προκαλούν σημαντικές μεταβολές στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε το χώρο. Εδραιωμένα στο πέρασμα της ιστορίας δίπολα όπως: εγγύτητα- απόσταση, ιδιωτικό-δημόσιο, εικονικό-πραγματικό, υλικό-άυλο, στατικό-ρευστό, αρχίζουν να επαναπροσδιορίζονται ή να αλληλοεισχωρούν το ένα στο άλλο. Προσπαθώντας να διακρίνουμε την χωρικότητα του διαδικτύου αλλά και να ερευνήσουμε την μεταφορά του διαδικτύου στο φυσικό χώρο, εξετάζουμε βασικές συνθήκες οι οποίες προκύπτουν όπως: η καθημερινή μας έκθεση σε ένα πραγματικό και ένα εικονικό χώρο, η ανάπτυξη μίας νέας, μεταβαλλόμενης, υβριδικής αντίληψης του χώρου, η μεταφορά των διαδικτυακών εικονικών κόσμων στο φυσικό χώρο και η επίδρασή τους στις κοινωνικές δομές, και η χρήση ψηφιακών

5 τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών Ε.Μ.Π. 5 τεχνολογιών επαύξησης της πραγματικότητας ως χωρικού συμβάντος. Αυτές οι αλλαγές δεν προκαλούνται απλώς και μόνο από την εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς η ανάπτυξη και η χρήση της τεχνολογίας (όπως και οι θεωρητικές αναπροσαρμογές που αυτή επιφέρει) είναι αποτέλεσμα πολιτισμικό, κοινωνικό και πολιτικό. Οι μεταβολές που παρατηρούμε, εντοπίζονται τόσο σε χωρικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, και εμφανίζουν θετικά και αρνητικά στοιχεία, τα οποία καλούμαστε να προσδιορίσουμε και να τοποθετήσουμε εκ νέου στο ρευστό περιβάλλον που σταδιακά διαμορφώνεται. Παρόλο που αυτές οι ήδη δραστικές μεταβολές έχουν γίνει άμεσα αντιληπτές, αποτελούν ωστόσο μία πρώτη μόνο εικόνα της νέας μορφής χωρικότητας που προκύπτει και βασίζεται σε μια νέα υβριδική πραγματικότητα που μόλις άρχισε να διακρίνεται. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το πώς οι νέες αυτές συνθήκες της διείσδυσης του διαδικτύου στο φυσικό χώρο έχουν μέχρι στιγμής επηρεάσει, μεταβάλλει και επαναπροσδιορίσει την χωρική αντίληψη στο σύγχρονο περιβάλλον.

6 6 διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος πλάνο εργασίας Αρχικά θα εξεταστεί η ιστορία και η φύση του διαδικτύου ως ψηφιακού τόπου. Με ποιον τρόπο το διαδίκτυο έχει καταφέρει να εγκαθιδρύσει ένα νέο τρόπο αντίληψης του χώρου και των λειτουργιών του. Θα αναλυθεί η χωρικότητα του διαδικτύου και η ικανότητά του να παράγει και να αναπαράγει χώρο σε μία σχέση αναλογίας με το φυσικό χώρο αλλά και ιδιότητά του να αποτελεί πεδίο ανάπτυξης ρευστών α-τοπικών τοπικοτήτων. Στη συνέχεια προσεγγίζονται τεχνολογίες όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality), ο Διάχυτος Υπολογισμός (Ubiquitous Computing), και ο Γεωγραφικός Εντοπισμός (Location Awareness) οι οποίες μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών φορητών συσκευών και των ασυρμάτων δικτύων παρέχουν πλέον δύο νέες δυνατότητες: Από τη μία τη συνεχή και πανταχού εφικτή σύνδεση με το διαδίκτυο και από την άλλη δυνατότητα για υλική παρουσία του διαδικτύου στο φυσικό χώρο ως πραγματικό και διαμορφώσιμο αντικείμενο. Οι τεχνολογίες αυτές δίνουν μία νέα διάσταση στο φυσικό χώρο, ο οποίος πλέον εμπλουτίζεται και επαυξάνεται μέσω του διαδικτύου, ως ρευστού συνόλου δυναμικά εναλασσόμενων ψηφιακών εικόνων, δεδομένων και

7 τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών Ε.Μ.Π. 7 εφαρμογών. Ο διαδικτυακά επαυξημένος χώρος που προκύπτει παρουσιάζει νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, που μεταβάλλουν έντονα την ευρύτερη αντίληψη και βίωση του φυσικού χώρου. Τα όρια πραγματικού και εικονικού περιβάλλοντος γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα με αποτέλεσμα η συνύπαρξή τους να γίνεται αντιληπτή ως μία ενιαία, αδιάσπαστη και συνεχής χωρική οντότητα. Με αυτό τον τρόπο προκύπτει ένα υβριδικό περιβάλλον που συντίθεται και αποτελείται τόσο από τον φυσικό, όσο και από τον ψηφιακό στοιχείο. Σε αυτό το υβριδικό περιβάλλον διαμορφώνονται νέες τάσεις και προοπτικές τόσο σε σχέση με την ποιότητα και τη λειτουργία του χώρου, όσο και με νεές μορφές συλλογικότητας και κοινωνικής δραστηριότητας. Αυτές οι νέες συνθήκες γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν και να προσδιοριστούν και κατά κάποιον τρόπο να μας οδηγήσουν σε μία βαθύτερη κατανόηση του νέου αυτού αισθητικού παραδείγματος του ψηφιακά επαυξημένου περιβάλλοντος.

8 8 διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος

9 διαδίκτυο τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών Ε.Μ.Π. 9

10 10 διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος διαδίκτυο - ένας νέος τρόπος αντίληψης του κόσμου Ο ψηφιακός κόσμος, αν και εικονικός αποτελεί το πεδίο όπου ανασυντίθεται ένας νέος κόσμος, ή μία νέα αντίληψη για την πραγματικότητα του κόσμου. Στο τέλος του 20ου αιώνα βρεθήκαμε μπροστά σε μια νέα κατάσταση η οποία ανέτρεψε την εικόνα για την πραγματικότητα. Αυτή η νέα ανατροπή ήρθε με την εμφάνιση του διαδικτύου, ή κυβερνοχώρου, ή internet. Το διαδίκτυο είναι ένα αόρατο πλέγμα πολυάριθμων διασυνδέσεων. Συχνά του αποδίδεται μια σχεδόν μεταφυσική δυνατότητα ριζικής ανατροπής κάθε τι γνωστού. Είτε είναι αυτό είτε απλώς βρισκόμαστε σε μία διαδικασία εξέλιξης και σταδιακού μετασχηματισμού των υφιστάμενων δομών, σημασία έχει πως το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας. Ο πρώτος ορισμός δόθηκε από τον William Gibson 1, όπου ο ψηφιακός κόσμος χαρακτηρίζεται ως μία «συναινετική παραίσθηση», η οποία βιώνεται από χρήστες. Οσοι τον χρησιμοποιούν ταξιδεύουν στην απεραντοσύνη των δεδομένων. «κινούνται» μέσα σε ένα παράλληλο σύμπαν γεννημένο και υποστηριζόμενο από τα παγκόσμια δίκτυα συνδέσεων των υπολογιστών και το οποίο διαφέρει από το φυσικό περιβάλλον και την φυσική οντότητα. «Ο κυβερνοχώρος είναι συνυφασμένος οντολογικά με τα bits και τα bytes και ανεξάρτητος από το φυσικό σύμπλεγμα της ύλης, του χώρου και του χρόνου» είναι ένας τόπος συνάντησης του παγκόσμιου κοινού και ένα μέσο παροχής πληροφοριών. Σε αυτόν ο χώρος είναι άπειρος και άϋλος. Παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να αφεθεί σε υποδείξεις μέσω κειμένου ή γραφικών, αλλά και να συμμετέχει στον σχεδιασμό και την πλοήγηση δίνοντάς του μία μεγάλη ελευθερία κινήσεων. 1.Gibson,William, Neuromancer, 1984, σελ.32

11 τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών Ε.Μ.Π. 11

12 12 διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος Με τον όρο κυβερνοχώρος δηλώνεται το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί από δίκτυα επικοινωνιών που <<ζωντανεύουν>> μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets, smartphones ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής που μπορεί να τα υποστηρίζει. Παραδείγματα τέτοιων δικτύων αποτελούν τα τοπικά δίκτυα (LANs), στα οποία μερικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσα στο ίδιο δωμάτιο ή στο ίδιο κτίριο (για να εξυπηρετείται η δίοδος των πληροφοριών, για να μοιράζεται η επεξεργασία ή για την διευκόλυνση των επικοινωνιών) και τα ευρείας εμβέλειας δίκτυα (WANs), όπως το σύστημα του internet για τις ίδιες δραστηριότητες σε εθνικά και παγκόσμια δίκτυα που μέσω των ασυρμάτων δικτύων έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εγκαθίδρυση του διαδικτύου στην καθημερινότητα μας. Οπως και το σύστημα του τηλεφώνου, έτσι και τα ευρείας εμβέλειας δίκτυα τείνουν να είναι τόσο οργανωμένα, έτσι ώστε να υπάρχουν πολλές συσκευές και διαδρομές, μέσω των οποίων να μπορούν να γίνουν συνδέσεις μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών (δορυφορικές και επίγειες συνδέσεις). Αυτή η διαδρομή είναι κάτω από τον έλεγχο του ηλεκτρονικού υπολογιστή και σε γενικές γραμμές άγνωστο στον οποιονδήποτε χρήστη του δικτύου το πώς επιτυγχάνεται η σύνδεση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή. Η φυσική διαμόρφωση των συστατικών μερών είναι ανεξάρτητη από την λειτουργική διαμόρφωση. Η φυσική απόσταση είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό άσχετη σε τέτοιου είδους δίκτυα. Η εγγύτητα των επικοινωνιών εξαρτάται από το που τυχαίνει να βρίσκονται οι κόμβοι ελέγχου, δηλαδή από την γεωγραφία των κόμβων. Το διαδίκτυο ως ψηφιακός τόπος, αρθρώνεται και δημιουργείται σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες και περιορισμούς, τους οποίους θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε στη συνέχεια. Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι υπάρχει μία έντονη σχέση αναλογίας του διαδικτυακού χώρου με τον φυσικό χώρο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως το διαδίκτυο για να μπορέσει να υπάρξει και να διαρθρωθεί ως οντότητα, δανείζεται χωρικές σχέσεις, έννοιες και συμβολισμούς από το φυσικό χώρο. Αρχικά όμως θα εξετάσουμε τι είναι, πως δημιουργείται και από τι αποτελείται ένας ψηφιακός τόπος, όπως το διαδίκτυο.

13 τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών Ε.Μ.Π. 13 Τι είναι ένας ψηφιακός τόπος Ενας ψηφιακός τόπος, είναι ένα σύνολο από ιστοσελίδες (webpages), οι οποίες βρίσκονται σε μία κοινή περιοχή (domain name ή sub domain), στο διαδίκτυο (world wide web). Συχνά λέγοντας ιστοσελίδα εννοούμε έναν ψηφιακό τόπο του διαδικτύου (ή κυβερνοχώρου, ή internet). Ομως μία ιστοσελίδα αποτελεί το μέρος και όχι το όλον. Είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού, που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, υπερκειμένου, εικόνας βίντεο και ήχου. Ενα ψηφιακός ή δικτυακός τόπος είναι μία συλλογή από ιστοσελίδες, οι οποίες φιλοξενούνται στην ίδια περιοχή του παγκόσμιου ιστού. Βασίζεται στην υπηρεσία www (world wide web), η οποία παρέχεται στο διαδίκτυο με την χρησιμοποίηση του πρωτοκόλλου (http). Η υπηρεσία αυτή δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν οποιουδήποτε είδους περιεχόμενο στις ιστοσελίδες του ιστοτόπου τους. Οι ιστοσελίδες ενός ψηφιακού τόπου συνδέονται μεταξύ τους. Η κατασκευή ενός ιστοτόπου αποτελούμενο από μία ή περισσότερες ιστοσελίδες, είναι κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα. Υπάρχουν προγράμματα, τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα, αλλά και αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί κατασκευής ιστοσελίδων.

14 14 διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος Η φύση του ψηφιακού τόπου Πέρα όμως από τον ορισμό του ψηφιακού τόπου στην γλώσσα της αρχιτεκτονικής των δικτύων και των υπολογιστών, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και μας δίνει την ακτινογραφία της ηλεκτρονικής δομής και γέννησης ενός ψηφιακού τόπου, εμείς θα σταθούμε στην ευρύτερη θεωρητική έννοια του ψηφιακού τόπου, ως εικονικού χώρου. Για να κατανοήσουμε βαθύτερα την φύση ενός ψηφιακού τόπου, είναι εξαιρετικά χρήσιμο να διακρίνουμε ακριβώς αυτή την σχέση αναλογιών του με τον πραγματικό φυσικό χώρο, τον οποίο βιώνουμε και κατοικούμε καθημερινά. Μέσα από την αναλογία αυτή προκύπτουν ομοιότητες και διαφορές, οι οποίες διαμορφώνουν ενα ευρύ φάσμα συσχετισμών των δύο αυτών χώρων, αλλά και μία ποικιλία χωρικών σχέσεων και ποιοτήτων οι οποίες τείνουν σε ορισμένες περιπτώσεις να ταυτίζονται ή να οριοθετούν ένα νέο πεδίο προβληματισμού. Αρχικά ανάμεσα σε έναν ψηφιακό τόπο και τον φυσικό χώρο μπορεί να εντοπίσει κανείς μία σειρά από κάποιες βασικές επιμέρους δομικές αντιθέσεις όπως: φυσικό-εικονικό, συνεχέςασυνεχές, υλικό-αύλο, στατικό-ρευστό, αναλογικό-ψηφιακό, πλήρες διάτρητο, φυσική παρουσια-αναπαράσταση, συνεχής κλίμακα-διακριτές μονάδες.

15 τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών Ε.Μ.Π. 15 Φυσικό Εικονικό Ένας ψηφιακός τόπος είναι ένας εικονικός χώρος που υλοποιείται νοητικά στο επίπεδο της φαντασίας, ενώ ένας φυσικός χώρος είναι ένα προσδιορισμένο μέρος του υπαρκτού φυσικού περιβάλλοντος, αντιληπτό μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Ένας ψηφιακός τόπος σχεδιάζεται και κατασκευάζεται αλλά δεν έχει υλική υπόσταση είναι ανύπαρκτος. Αντιπροσωπεύει το απόλυτο κενό μέχρι την στιγμή που θα δημιουργηθεί ένα αντικείμενο ή ένας τεχνητός ορίζοντας. Τότε συντελείται μια μεγάλη αλλαγή καθώς αποκτά βάθος και χαρακτηριστικά τρισδιάστατου χώρου. Όλα όσα περιέχονται μέσα σε αυτόν είναι Θεωρητικά προσβάσιμα από παντού, από όλους, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, καθώς δεν υπάρχει η έννοια της απόστασης. Είναι ένα αρχείο στη βάση δεδομένων ενός υπολογιστή. Υπάρχουν περιορισμοί αλλά διαφορετικοί από αυτούς του φυσικού χώρου. Η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου, η μνήμη του υπολογιστή, η ταχύτητα της σύνδεσης και η προσβασιμότητα σε ασύρματα δίκτυα WiFi ορίζουν το πλαίσιο και τους περιορισμούς του εικονικού κόσμου. Η έννοια της μετάβασης Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον σχεδιασμό και την οριοθέτηση ενός χώρου ώστε να γίνεται αντιληπτός; Πώς εκφράζεται και οριοθετείται ένα εικονικό περιβάλλον; Στον φυσικό χώρο χρησιμοποιούμε τοίχους για να οριοθετήσουμε την ιδιωτικότητα αλλά και για να προσανατολιστούμε. Στον εικονικό χώρο οι τοίχοι είναι περιττοί. Η ιδιωτικότητα επιτυγχάνεται με το να αγνοούμε την παρουσία των άλλων. Τοίχοι ρευστοί δυναμικοί, ορίζουν χώρους όπου το μέγεθος και το σχήμα επηρεάζονται από τον αριθμό των χρηστών. Η μετάβαση πραγματοποιείται μέσω των υπερσυνδέσμων. Δεν υπάρχουν δρόμοι και πόρτες, αλλά ηλεκτρονικές διευθύνσεις και κωδικοί πρόσβασης αντίστοιχα. Γίνεται υπερπήδηση μεταξύ χώρων που δεν γειτονεύουν γεωγραφικά. Η μετακίνηση αυτή στο φυσικό χώρο απαιτεί ένα χρονικό διάστημα, το οποίο στο χώρο του διαδικτύου δεν υφίσταται καν.

16 16 διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος φωτογραφία: ταινία Hackers, 1995

17 τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών Ε.Μ.Π. 17 το διαδίκτυο ως περιέχων χώρος Τα πράγματα που είναι τοποθετημένα στο φυσικό χώρο έχουν συγκεκριμένες σχέσεις μεταξύ τους. Μπορεί να είναι κοντά ή μακριά, να ακουμπούν ή όχι. Μπορούμε να ορίσουμε συγκεκριμένα που βρίσκεται ένα πράγμα στον τρισδιάστατο χώρο, πάντα σε σχέση με ένα μετρικό σύστημα αναφοράς. Με παρόμοιο όμως τρόπο, τα αντικείμενα μπορούν να καταλαμβάνουν θέση στο περιβάλλον του διαδικτύου. Μπορεί να βρίσκονται κοντά ή μακριά το ένα από το άλλο, να γειτονεύουν, να ταυτίζονται ή να λειτουργούν σε μία παραλληλία. Μπορούμε να καθορίσουμε που βρισκόμαστε αναφέροντας μία διεύθυνση, ένα <<path name>> που αποτελεί το όνομα ενός ψηφιακού και ταυτόχρονα μοναδικού μονοπατιού. Στον τρισδιάστατο φυσικό χώρο μπορούμε να μετρήσουμε τις αποστάσεις. Στον κυβερνοχώρο μπορούμε να μετρήσουμε το μήκος των μονοπατιών σε σχέση με τον αριθμό των κόμβων που έχουμε προσπελάσει. Το διαδίκτυο επομένως είναι ένα ένας χώρος με την έννοια ότι εμπεριέχει αντικείμενα, ότι είναι μετρήσιμος και ότι μπορεί να οριστεί, αν και αυτά τα μέτρα και οι ειδικέυσεις είναι περισσότερο ρευστά απ ότι στον φυσικό χώρο. Κατ αναλογία μπορούμε να αποτυπώσουμε τα χαρακτηριστικά μίας συγκεκριμένης περιοχής του διαδικτύου σε ένα φυσικό χωρικό διάγραμμα- ένα <<λογικό>> διάγραμμα μονοπατιών και κόμβων. Η έννοια της απόστασης Η πιο προφανής διαφορά που μπορεί να εντοπιστεί ανάμεσα στον κυβερνοχώρο και τον πραγματικό χώρο αφορά στην έννοια της απόστασης. Η δυνατότητα που έχουν δύο άνθρωποι να συνομιλήσουν και να δραστηριοποιηθούν με κοινό τρόπο στον φυσικό χώρο, είναι απόλυτα εξαρτημένη από την απόσταση. Μια απόσταση μερικών μιλίων, σε αντίθεση με μία απόσταση μερικών μέτρων κάνει την συλλογική δράση αδύνατη. Τα να μιλά κανείς στο τηλέφωνο δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με το άλλο άτομο, αλλά στην περίπτωση

18 18 διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος του διαδικτύου είτε βρίσκονται στην ίδια χώρα, είτε όχι, ή ακόμα κι αν τους χωρίζουν μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα η διαφορά είναι απειροελάχιστη. Με τη απευθείας μεταφορά δεδομένων η αίσθηση της εγγύτητας αυξάνει και επιτυγχάνεται στιγμιαία, όταν δύο άνθρωποι επικοινωνούν. Αλλά οι επιδράσεις των δικτύων σε σχέση με την απόσταση θεωρείται ότι επεκτείνονται και πέρα από την πράξη της διαπροσωπικής επικοινωνίας σε ένα ολόκληρο κοινωνικό περιβάλλον. Μια άλλη πλευρά της μείωσης της απόστασης είναι και το γεγονός ότι τώρα πια δεν είμαστε περιορισμένοι σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, προκειμένου να κάνουμε συγκεκριμένες εργασίες. Ο επαναπροσδιορισμός των ορίων ανάμεσα στην απόσταση και την εγγύτητα είναι ένα γεγονός το οποίο με την σειρά του έχει βαθιές κοινωνικές επιπτώσεις. το διαδίκτυο ως χώρος επικοινωνίας Ένα άλλο χαρακτηριστικό του διαδικτύου που του προσδίδει μία αίσθηση χώρου, είναι πως παρέχει τη δυνατότητα ανθρώπινης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Ο εικονικός χώρος είναι κάτι μέσα στο οποίο μπορεί να συνυπάρχουν άνθρωποι και πράγματα. Το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί και να συγκροτεί κοινωνική δραστηριότητα. Ο φυσικός χώρος έχει τοίχους, φράχτες, διαδρόμους, περάσματα, ανοίγματα, πλατείες κτλ για να κατευθύνει τη ροή των ανθρώπων και να καθορίζει σ ένα μεγάλο βαθμό, τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν οι διαπροσωπικές και οι ευρύτερα κοινωνικές σχέσεις. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε πως το διαδίκτυο πετυχαίνει αυτή τη συγκρότηση μέσω της αρχιτεκτονικής των ιστοσελίδων(sites), παραθύρων συνομιλίας (chat windows), ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ), forums, blogs και των πολλαπλών επιλογών διαχείρησης τους. Οι φυσικοί χώροι επίσης, αποκτούν διαφορετική σημασία ανάλογα με τον τρόπο που συμπεριλαμβάνουν και αποκλείουν τους ανθρώπους. Οι σύγχρονες ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ψηφιακά μέσα, υπερπηδούν ίσως τέτοιου είδους όρια, δημιουργώντας και επιβάλλοντας νέα. Για παράδειγμα, το να συνομιλείς μέσω κάμερας με κάποιον συνδεδεμένο φίλο, δημιουργει αυτομάτως μια προσήλωση και εκβύθιση στο συγκεκριμένο συμβάν,

19 τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών Ε.Μ.Π. 19 που υποσκιάζει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να λαμβάνει χώρα στο μέρος στο οποίο βρίσκεσαι. Επομένως επηρεάζει αισθητά, την αντιληπτική σου ικανότητα σε σχέση με το περιβάλλον της φυσικής σου παρουσίας. Επίσης το να βρίσκεσαι κάπου μόνος, δηλαδή να έχεις την αίσθηση πως κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τις κινήσεις σου, δεν εξαρτάται μόνο από το χώρο στον οποίο βρίσκεσαι, αλλά και από το αν είσαι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο μέσω GPS. Αναπαράσταση και υπέρβαση των δυνατοτήτων του φυσικού χώρου Το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει και να υπερβαίνει πολλές φορές το φυσικό χώρο. Ο φυσικός χώρος εφόσων μπορεί να αναπαρασταθεί με τρισδιάστατες συντεταγμένες, τότε αυτή η πληροφορία μπορεί να αποθηκευτεί, να τροποποιηθεί ή ακόμα και να χειραγωγηθεί από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να επαναπαρουσιαστεί φιλτραρισμένη πλέον ως ψηφιακή πληροφορία. Για παράδειγμα στο street view στο Google maps, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί εικονικά στους δρόμους μιας πόλης, ο οποίοι αποτελούν μία ρεαλιστική γραφική αναπαράσταση του φυσικού αστικού περιβάλλοντος. Αυτή η εμπειρία παρόλο που απέχει κατα πολύ από ένα κανονικό περίπατο στους δρόμους μιας πόλης, εμπλουτίζεται με ένα πλήθος χρήσιμων πληροφοριών και δεδομένων όπως για παράδειγμα τις θέσεις των σταθμών του μετρό, αξιοθεάτων ή ξενοδοχείων στο κοντινό του γεωγραφικό περιβάλλον. Το σημαντικό είναι πως η συγκεκριμένη ψηφιακή πληροφορία, που υπερβαίνει τους αναπαραστατικούς περιορισμούς του φυσικού χώρου, θα ήταν αδύνατο να διαβαστεί από έναν απλό μη συνδεδεμένο περιπατητή στους δρόμους μίας πόλης.

20 20 διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος οι εικόνες ως δομικό στοιχείο φυσικού- ψηφιακού χώρου Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση της εικόνας και γενικότερα των εικονογραφικών μέσων ως δομικό στοιχείο τόσο του φυσικού όσο και του ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι διάφορες μέθοδοι παραγωγής «εικόνας» μας παρέχουν την δυνατότητα αναπαράστασης και έκφρασης του πραγματικού χώρου, αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο τον αντιλαμβανόμαστε. Μέσω των εικόνων αναδύονται οι δομές του αντικειμένου και του κόσμου που κρύβονται πίσω από την οπτική εντύπωση που συλλαμβάνει το βλέμμα του θεατή. Διερευνώνται τα συστατικά του, τόσο τα πραγματικά (φυσικά υλικά, προέλευση, τρόποι μετάπλασης), όσο και τα διανοητικά (φως, χώρος, όγκος, επιφάνεια, χρώμα). Παράλληλα όμως επηρεάζουν και διαμορφώνουν τον τρόπο που προσεγγίζουμε τον χώρο. Ακριβώς αυτή η λειτουργία είναι που αναδεικνύει τα εικονογραφικά μέσα σε συστήματα αναφοράς. Με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, η οπτική διαδικασία παραγωγής της εικόνας, αντικαταστάθηκε από την ηλεκτρομαγνητική. Ετσι διαφοροποιήθηκαν μερικά από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών μέσων απεικόνισης, όπως είναι:

21 τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών Ε.Μ.Π. 21 η σχέση της εικόνας με το υπόβαθρό της, η αυτόνομη ύπαρξη της εικόνας μέσα στον χώρο και τον χρόνο, η σχέση της διαδικασίας αντίληψης με την εικόνα. Η ηλεκτρονική εικόνα είναι ταυτόχρονα οπτική και ψηφιακή και ταλαντεύεται ανάμεσα σε μια οπτική και μια λογική υπόσταση. Η προσπάθειες αναπαράστασης μέσω μιας συνθετικής εικόνας ή της προσομοίωσης δεν παράγουν ένα συγκεκριμένο υλικό αντικείμενο, αλλά ένα μεταβαλλόμενο σύστημα πιθανών επιλογών και αποτελεσμάτων, δίνοντας έμφαση στην διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα. Στον ψηφιακό χώρο η απεικόνιση τοποθετείται ουσιαστικά στο επίπεδο της νοητικής σύλληψης και ο αναπαριστώμενος χώρος είναι ταυτόχρονα μία ψευδαίσθηση και μία πραγματικότητα. Με αυτή την έννοια λοιπόν η ψηφιακή τεχνολογία μέσω του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών φορητών κυρίως συσκευών ενδέχεται να μεταβάλλουν τον τρόπο που η σύγχρονη κοινωνία αντιλαμβάνεται και αναπαριστά την πραγματικότητα, δημιουργώντας μια διαφορετική σχέση με τον φυσικό χώρο. Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως μέρος της δύναμης του ενυπάρχει στην ικανότητα του να δημιουργεί χώρο. Ο κυβερνοχώρος θεωρείται δημιουργός χώρου με δύο έννοιες: Από την μία με την επίδραση στις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές. Συμβάλει στον κοινωνικό και πολιτισμικό μετασχηματισμό τους με την επιρροή που ασκεί στην φυσική υποδομή και στην φυσική υπόσταση των συνοικισμών, των πόλεων και του τοπίου. Και από την άλλη μέσα στα ίδια τα πλαίσια του δικού του εικονικού δυνητικού περιβάλλοντος, με την μορφή χαλαρών κοινωνικών μορφωμάτων που δημιουργούνται α-τοπικά μέσα στους εικονικούς χώρους στα πλαίσια των δικτύων των υπολογιστών.

22 22 διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος το διαδίκτυο ως πεδίο ανάπτυξης ψηφιακών τοπικοτήτων Μέσα στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής και της γεωγραφίας, οι έννοιες του χώρου και του τόπου διαχωρίζονται. Ο χώρος είναι ένα μέγεθος μετρήσιμο και οριοθετημένο. Είναι ομογενοποιημένος και χωρίς διαφοροποίηση. Από την άλλη ο τόπος είναι μία ποιοτική οντότητα. Η λέξη τόπος σημαίνει τοποθεσία, χώρος που εμπεριέχει το αίσθημα του «ανήκειν». Σύμφωνα με τον Relph 2, οι τόποι είναι «κατασκευασμένοι στις μνήμες μας και τα συναισθήματα μας, μέσω επαναλαμβανόμενων συναντήσεων και πολύπλοκων συσχετισμών». Οι εμπειρίες του τόπου είναι απαραιτήτως εξαρτώμενες απ το χρόνο και προκαθορισμένες από τη μνήμη. Ένας τόπος είναι εκεί από όπου προέρχεται κανείς, εκεί όπου είναι γνωστός και γνωρίζει και άλλους, εκεί που νιώθει «σαν στο σπίτι του» ή και το ίδιο το σπίτι που κατοικεί. Γενικότερα ίσως αποτελεί παράδοξο να αναφερόμαστε σε έννοιες όπως η τοπικότητα για να περιγράψουμε πτυχές του διαδικτυακού χώρου. Ενός χώρου με μία ριζικά α-τοπική λογική οργάνωσης. Σε σχέση με την ταυτότητα της τοπικότητας σε δίκτυο ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος 3 αναφέρει χαρακτηριστικά: «η τοπικότητα αναδιαρθρώνεται συνεχώς στη βάση των επάλληλων δικτυακών διασυνδέσεων, που η ίδια δεν ορίζει.» και συνεχίζει «Σε αυτή την οπτική συνολικής οργάνωσης του δικτύου η τοπικότητα ζει μια μη επιλύσιμη ένταση μεταξύ της εμμονής συνεχούς κατασκευής μιας ταυτότητας και της ταυτόχρονης διάσπασής της στις δέσμες δικτύων που συμμετέχει.» Ωστόσο θα μπορούσαμε να πούμε πως το διαδίκτυο περιέχει τοπικότητες, με την έννοια ψηφιακών χώρων οικείων και προσαρμοσμένων στο χρήστη, όπου καθημερινά εκτελεί 2.Relph Edward, Place and Placelessness, 1976, σελ.27 3.Παπαλεξόπουλος Δημήτρης, ψηφιακός τοπικισμός.pdf digital regionalism.pdf, 2013, slide number 63

23 τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών Ε.Μ.Π Keiichi Matsuda, Domesti-city, 2010, σελ ένα πλήθος δραστηριοτήτων, είτε αυτό είναι επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, είτε διαδικτυακές αγορές, είτε εργασία, είτε οτιδήποτε άλλο. Ο Keiichi Matsuda 4 για παράδειγμα συγκρίνει την ίδια την κατοικία ενός ανθρώπου με την προσωπική του ιστοσελίδα (homepage). Παρατηρεί αρχικά, πως η κατοικία στην πραγματικότητα, πέρα από όλα τα άλλα έχει σκοπό να δημιουργήσει μία εσωστρέφεια και μία κάλυψη από τον έξω κόσμο. Αντιθέτως η ψηφιακή κατοικία (όπως αποκαλεί την προσωπική σελίδα προφίλ) αποτελεί μία μικρή οπή στο κέλυφος της πραγματικής κατοικίας, που επιτρέπει στον έξω κόσμο να εισχωρεί μαζικά. Αναφέρει ακόμα πως το διαδίκτυο, επέτρεψε στον «ψηφιακό οικιακό χώρο» να μετατραπεί σε μία εξωτερικευμένη αναπράσταση του εαυτού του. Στη συνέχεια παρατηρεί, πως τέτοιου είδους προσωπικοί ψηφιακοί χώροι μπορεί να είναι από τη σελίδα προφίλ στο facebook, twitter, youtube, μέχρι και η σελίδα που έχει ανοίξει κάποιος σε ένα εμπορικό κατάστημα ή σε μία τράπεζα για τη διαχείριση των συναλλαγών του. Γενικότερα κάθε χώρος που προυποθέτει προσωπικά σου στοιχεία και κωδικό για να συνδεθείς εμπεριέχει μία τέτοια αίσθηση οικειότητας για το χρήστη. Και κλείνει χαρακτηριστικά: Ως μέρος της τεχνολογικής παράδοσης να δανείζεται στοιχεία της αρχιτεκτονικής για να περιγράψει στοιχεία και σχέσεις της ψηφιακής της δομής (gateway, domain, desktop, portal, window), θα μπορούσαμε να πούμε πως η κεντρική σελίδα ενός προσωπικού προφίλ, γίνεται κατανοητή ως ο χώρος εισόδου μιας κατοικίας. Ένα σημείο αναφοράς, που συνήθως συνδέεται με καθημερινές δραστηριότητες του χρήστη, επιτρέποντας του ταυτόχρονα να προσανατολιστεί στον ψηφιακό χώρο και αφήνοντας του ένα περιθώριο παραμετροποίησης και εξατομίκευσης.

24 24 διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος χωρικότητα του διαδικτύου Σε όποια χωρική αντίληψη κι αν αναφερόμαστε ο χρόνος δεν είναι α-χωρικό μέγεθος, όπως και ο χώρος δεν γίνεται αντιληπτός χωρίς τη χρονική του διάσταση. Ο χρόνος δεν είναι μόνο ένα λειτουργικό συστατικό του βιώματος του χώρου, αλλά αποτελεί και συστατικό στοιχείο της δομής του. Οι αποστάσεις ανάμεσα στα σημεία ενός χώρου, οι διαστάσεις του αλλά και τα διαστήματα που προκύπτουν είναι στοιχεία που δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά χωρίς την έννοια του χρόνου. Ταυτόχρονα για να βιωθεί από τον άνθρωπο ο χώρος πρέπει ο χρήστης να κινηθεί. Μία διαδοχή κινήσεων συγκροτεί χρονικές διάρκειες υλοποιημένες μέσα σε ένα χωρικό περιβάλλον. Οι διαστάσεις ενός χώρου, το πόσο μεγάλος ή μικρός είναι, δεν είναι μόνο ποσοτικά, γεωμετρικά και αριθμητικά μεγέθη, αλλά και χρονικά. Είτε είναι πραγματική είτε εικονική η δομή οποιουδήποτε χώρου έχει μέσα της ενσωματωμένη και μία χρονική δομή. Μπορούμε να πούμε ότι ο χώρος συγκροτείται από τοπογραφικές και χρονογραφικές σχέσεις υλικών σημείων και στιγμών αντίστοιχα. Στον ψηφιακό χώρο οι μορφές δεν είναι ποτέ στατικές, απόλυτες ή ολοκληρωμένες. Αντίθετα φενεται να «ρέουν» προς την ύπαρξή τους περνώντας από μία σειρά διαδοχικών καταστάσεων οργάνωσης για να καταλήξουν ακόμα και στη διάλυσή τους κάτω από την πίεση των συνεχόμενων αλλαγών. Στον χώρο των συγκροτημένων παγκόσμιων δικτύων ανατρέπεται η χρονική διαδοχή των γεγονότων. Αντίθετα με το φυσικό χώρο όπου τα πάντα εντάσσονται σε μία χρονική ακολουθία, στον χώρο των ροών (Castells) 5, όπως αυτός ονομάζει την αίσθηση της χωρικότητας των δικτύων, τα γεγονότα συμβαίνουν ταυτόχρονα, παντού και με τον τρόπο αυτό δημιουργούν την αίσθηση ενός κοινού χώρου, που συγκροτείται από τον παράγοντα του χρόνου. Τα γεγονότα που συμβαίνουν ταυτόχρονα και διασυνδέονται συγκροτούν ένα κοινό τόπο, έστω κι αν συμβαίνουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Τη θέση της γεωγραφικής θέσης στον χώρο των ροών κατέχει η χρονική σύμπτωση και την θέση των τόπων κατέχουν τα γεγονότα. Αυτή είναι μία τοποθέτηση για την χωρικότητα που αποπνέει η νέα πραγματικότητα των δικτύων. Η τοποθέτηση αυτή όμως διαμορφώνει όμως και έναν προβληματισμό για την ρήξη της ταυτότητας του σύγχρονου ανθρώπου, του οποίου ο κόσμος μοιάζει να συμπεριλαμβάνει δύο διαφορετικές αισθήσεις χώρου οι οποίες όμως συνυπάρχουν.

25 τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών Ε.Μ.Π (Castells, The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model. Oxford UP, 2002, σελ ) (Ο χώρος, ως έκφραση της νέας αυτής κοινωνίας, μετασχηματίζεται και μια νέα μορφή χώρου, ο «χώρος των ροών» κάνει την εμφάνισή του. Ροές πληροφοριών, εικόνων, κεφαλαίου, αγαθών, εξουσίας και ατόμων γίνονται τα στοιχεία που καθορίζουν το νέο μη στατικό χώρο. Κατά τον Manuel Castells, τρεις στρώσεις συνιστούν το χώρο των ροών: το κύκλωμα των ηλεκτρονικών ανταλλαγών (μικροηλεκτρονικές συσκευές, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συστήματα εκπομπής και μεταφορές υψηλής ταχύτητας βασισμένες στις τεχνολογίες πληροφορικής), οι κόμβοι (nodes) και τα επίκεντρα (hubs) που αποτελούν τμήματα ενός δικτύου που συνδέει μεταξύ τους συγκεκριμένους τόπους με διακριτά χαρακτηριστικά και, τέλος, η χωρική οργάνωση των κυρίαρχων διαχειριστικών ελίτ που ασκούν τις διευθυντικές λειτουργίες που αρθρώνουν το χώρο αυτόν. Ο χώρος των ροών είναι λοιπόν ο χώρος όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις και ανταλλάσσονται οι πληροφορίες και το χρήμα, είναι χώρος εξουσίας και ισχύος που λειτουργεί σε δικτυακή δομή και ο οποίος ενώ βασίζεται σε συγκεκριμένους τόπους (τους κόμβους και τα επίκεντρα του δικτύου) με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι, ως σύνολο, άτοπος, αποδεσμευμένος από όποιες τοπικότητες.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 12 ΦΙΛΟΙ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 28 ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 12 ΦΙΛΟΙ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 28 ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 12 ΦΙΛΟΙ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 28 ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΩΝ 64 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Σύνδεση στο Διαδίκτυο Για να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το Διαδίκτυο (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη (user interface) για Διαδραστική Εφαρμογή Αναζήτησης Πλοίων σε Τοπική Εμβέλεια, για Κινητές Συσκευές με

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα.

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα. Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ - Προσωπικοί Υπολογιστές (Personal Computers) O προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται συνήθως από ένα μόνο χρήστη και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο Λευκωσία Σεπτέμβριος 2010 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σ.Π.Κ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012

Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012 Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012 Εισαγωγή στη Συστημική Προσέγγιση Η συστημική προσέγγιση είναι ο τρόπος σκέψης ή η οπτική γωνία

Διαβάστε περισσότερα

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης OMΑΔΑ Μ Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης 1 Στην εικονική πραγματικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στην περιήγηση σε μουσεία. Στην σχεδίαση του εικονικού μουσείου Σολωμού(ΕΜΣ).

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηλιά ένας χώρος αφήγησης

Η Μηλιά ένας χώρος αφήγησης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Σταδίου 5, 10562, Αθήνα τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1 / citybeez.gr @ citybeez.gr 1 Τι είναι το citybeez.gr Το citybeez.gr είναι μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής, αποστολής στοχευμένων προσφορών σε πραγματικό χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality. Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing

Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality. Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing A 360 Technology Marketing Agency Ανάγκη Σύγχυση της αγοράς, για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αγγελιδάκη Ιωάννα ΕΒΕΧ Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, 30 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησής μου?

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT Βασιλίσιν Μιχάλης, Δέφτο Χριστίνα, Ιλινιούκ Ίον, Κάσα Μαρία, Κουζμίδου Ελένη, Λαμπαδάς Αλέξης, Μάνε Χρισόστομος, Μάρκο Χριστίνα, Μπάμπη Χριστίνα, Σακατελιάν Λίλιτ, Σαχμπαζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση.

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Κυρίες και κύριοι, Το 1970, ο μέσος όρος των αναλφάβητων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ Γούλιας Νίκος Σκούρτης Τάσος Πινήτας Γιώργος Λαζαρίδης Λάζαρος Πεχλιβανίδου Κατερίνα Μαρμαροκόπος Γιώργος Σταγκοπούλου Αλεξάνδρα «Μαθαίνοντας Έξω από την Τάξη» Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ Τίτλος κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Στόχος της κατεύθυνσης Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές. Κοινωνική Δικτύωση

Εταιρική Παρουσίαση. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές. Κοινωνική Δικτύωση Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές Εταιρική Παρουσίαση Ιστοσελίδα: http://www.webgift.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810225611 Ε-mail: info@webgift.gr Κοινωνική Δικτύωση Facebook

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία

Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία Της Χρυσής Τσιώτα Θα ξεκινήσω κάνοντας μια προσπάθεια να απαντήσω σε μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η Συραγώ Τσιάρα στο κείμενό - αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκίνητο ή κινητό τηλέφωνο;

Αυτοκίνητο ή κινητό τηλέφωνο; 11/2012 10-2015 Αυτοκίνητο ή κινητό τηλέφωνο; Σύγκριση της σημασίας του αυτοκινήτου και του κινητού τηλεφώνου στη σημερινή καθημερινότητα 2015 Ημερομηνία δημοσίευσης 2/11/2015 www.publicissue.gr Η Public

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ «Πλάθω τις εικόνες μου χαράζοντας κατευθείαν πάνω στο υλικό μου, όπως ο ζωγράφος σχεδιάζει ή πλάθει τις εικόνες του πάνω στον καμβά.» Η Βίκυ Τσαλαματά γεννήθηκε στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ III ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Ήχου & Εικόνας, Διαχείριση Πολυμέσων

Εγκατάσταση Ήχου & Εικόνας, Διαχείριση Πολυμέσων Εγκατάσταση Ήχου & Εικόνας, Διαχείριση Πολυμέσων Ήχος και Εικόνα σε ένα αρμονικό ενιαίο σύστημα Η ψυχαγωγία αποτελεί έναν ακόμη θεμελιώδη άξονα εφαρμογής και ανάπτυξης του αυτοματισμού. Η Απόλαυση «κατανέμεται».

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού)

4.6 Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού) . Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού) Η πετυχημένη διοίκηση των μεγάλων έργων χρειάζεται προσεχτικό προγραμματισμό, σχεδιασμό και συντονισμό αλληλοσυνδεόμενων δραστηριοτήτων (εργσιών).

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα Έκδοση: 1.0 Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 20100 Ασημίνα Σπανίδου και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου aspanidou@di.uoa.gr koupe@di.uoa.gr Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου

Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου 2 Περιεχόμενα 1Καθορισμός στόχων υλοποίησης...2 1.1Ανάλυση αναγκών...2 1.2Ανάλυση χρηστών...2 1.3Μοντέλα πληροφορίας...3 1.3.1Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

THE JEWISH MUSEUM BERLIN

THE JEWISH MUSEUM BERLIN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤ0ΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ THE JEWISH MUSEUM BERLIN ΈΝΑ FILM ΤΩΝ: STAN NEUMANN KAI RICHARD COPANS

Διαβάστε περισσότερα

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου Η ανάμειξη των δραστηριοτήτων στην πόλη επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει τις δραστηριότητες. Β. Καρβουντζή, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8 Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18 Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 Γονικός έλεγχος σε PC και tablet 44 Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα