ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Α και ΜΕΡΟΣ Γ, Q&A #41. Από τις παραγράφους Α , Α και τους Πίνακες C3.1.2, C3.2.8 προκύπτει ότι απαιτούνται δύο διαφορετικά συστήματα Σταθμού Βάσης για τους ΑΜΣ/ΠΑΜΣ/ΦΑΜΣ και τους ΑΜΣ-Π. Βλ. απάντηση α/α Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης των λειτουργιών και των δύο Σταθμών Βάσης από έναν ενιαίο, δεδομένου ότι και τα δύο συστήματα θα εγκατασταθούν στην ΕΜΥ και επιπλέον παρέχουν τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες. Εάν δεν υπάρχει πρόθεση εγκατάστασης ενός εκ των δύο Σταθμών Βάσης σε διαφορετικό σημείο από αυτό της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΜΥ, η συγκεκριμένη απαίτηση επιβαρύνει το ήδη σημαντικά βεβαρημένο κόστος του έργου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Γ : Σελίδα 54 από 209. Q&A #123. Στην παράγραφο C3.2.6 Μονάδα ελέγχου (ΜΕ), σελίδα 54 από 209 αναφέρεται ως απαίτηση «Ποσότητα: Ένας (1) φορητός ΗΥ C3.9.5». Επίσης στο Μέρος Α, παράγραφος Α Μονάδα Ελέγχου (ΜΕ), σελίδα 95 από 203 αναφέρεται «Το λογισμικού της ΜΕ, εγκαθίσταται σε φορητό Η/Υ ο οποίος είναι ήδη σε χρήση στην ΕΜΥ και χρησιμοποιείται από τον εκάστοτε PMO». Η σωστή παραπομπή στην ερώτηση 123 είναι η απάντηση α/α 74. Η απάντηση στην ερώτηση 123 παραπέμπει στην απάντηση της

2 ερώτησης 9 που πιστεύουμε ότι δεν είναι συναφής με την ερώτηση. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ορθή παραπομπή στην ερώτηση 123 είναι η απάντηση της ερώτησης 74; 223 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Γ : Σελίδα 120 από 209. Στην παράγραφο C3.6.1 Λογισμικό (Software) Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος, απαίτηση 4, σελίδα 120 από 209, αναφέρεται: «Να μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο τρόπο επικοινωνίας όπως , fax, ftp, scp, sftp, tcp, X.25, telex, τηλεφωνικές γραμμές (PSTN, ISDN) ασύγχρονες γραμμές (AFTN, CIDIN), δορυφορικές επικοινωνίες (όπως SADIS, MDD, RETIM, eumetcast κα)». ΟΧΙ. Απαιτείται αμφίδρομη επικοινωνία. 224 Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε αν είναι επαρκής η υποστήριξη αυτών των πρωτοκόλλων για "προώθηση" (upload) μόνο. (Please specify whether it is sufficient to support these protocols for "push" (upload) only). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Γ : Σελίδα 121 από 209. Στην παράγραφο C3.6.1 Λογισμικό (Software) Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος, απαίτηση 16, σελίδα 121 από 209, αναφέρεται: «Να ομαδοποιεί τα μηνύματα με πλήρη παραμετροποιήσιμο τρόπο (δημιουργία bulletin). Και για τους δύο λόγους.

3 Μπορείτε παρακαλώ να καθορίσετε εάν η ομαδοποίηση των μηνυμάτων προορίζεται για το σκοπό της αποθήκευσης ή για το σκοπό της δρομολόγησης των μηνυμάτων;. (Can you please specify whether the Grouping of messages is meant for purpose of storage or for purpose of routing?). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Γ : Σελίδα 134 από 209. Q&A #131 Στην παράγραφο C3.7.6 Λογισμικό Οπτικοποίησης και Επεξεργασίας Παρόντος Παρελθόντος Καιρού και Εικόνων Radar Δορυφόρου καθώς και Προγνωστικών Στοιχείων, σελίδα 134 από 209, Α/Α #14, αναφέρεται «Δυνατότητα διόρθωσης των παραγόμενων χαρτών καιρού (πραγματικών και προγνωστικών) από τον χρήστη με εύκολο γραφικό τρόπο». Όπως απάντηση α/α 131, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε λύση καλύπτει την απαίτηση είναι αποδεκτή. Εντούτοις, και παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο, η Υπηρεσία θα επιθυμούσε αυτοματοποιημένη έκδοση λογισμικού. 225 Στην απάντηση της ερώτησης 131 περιγράφετε τι θα πρέπει να επιτρέπεται από το σύστημα (διόρθωση των παραγόμενων χαρτών καιρού). Θα θέλαμε να γίνει πιο ακριβής η έννοια της "διόρθωσης", δηλαδή τι ακριβώς επιθυμεί η Υπηρεσία. Αναμένετε μια οπτική διόρθωση του χάρτη με τις καιρικές συνθήκες (με άλλα λόγια γραφική / διανυσματική διόρθωση) ή διόρθωση των υποκείμενων δεδομένων και την εκτέλεση εκ νέου της αλυσίδας παραγωγής των χαρτών καιρού με τα νέα τροποποιημένα δεδομένα; Παρακαλούμε όπως περιγράψετε τουλάχιστον κάποιες σημαντικές περιπτώσεις

4 χρήσης της αναμενόμενης διαδικασίας διόρθωσης. (In the reply to the clarification question 131 related to requirement C3.7.6 you describe what should be allowed by the system (correction of outputted weather maps). We would like to understand the meaning of the "correction" which you have in mind. Do you expect visual correction of the weather map (in other words graphical/vector editor) or correction of the underlying data and re-execution of the production chain once the data is amended? Please describe at least major use cases of the expected correction process.) Στον πίνακα προδιαγραφών για τον Η/Υ, C3.9.1 ερώτημα 29, ζητείται «κουτί με δυνατότητα τοποθέτησης και δεύτερου τροφοδοτικού». Οι συμβατικοί Η/Υ δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, ενώ οι Servers που έχουν αυτή τη δυνατότητα δεν είναι συμβατοί με Windows7. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ακριβώς ζητείτε στο σημείο αυτό; Ποια είναι η υπάρχουσα πλατφόρμα λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένη στους Η/Υ της ΕΜΥ; Στη Διευκρίνιση 50, ζητείτε ανανέωση του υπάρχοντος Antivirus χωρίς να διευκρινίζετε ποιο είναι αυτό και πόσους Η/Υ αφορά. Στον πίνακα προδιαγραφών για το UPS, C3.9.4 ερώτημα 4, ζητείτε να μπορεί να υποστηρίξει το φορτίο του εκτυπωτή Laser. Έχουμε επίσημη απάντηση από αντιπρόσωπο γνωστής εταιρείας κατασκευής UPS που μας αναφέρει ότι «το φορτίο των εκτυπωτών Laser είναι απαγορευμένο και επικίνδυνο για τη ζωή των UPS, λόγω Η απαίτηση του πίνακα C3.9.1 α/α 29, αφορά στη δυνατότητα τοποθέτησης και δεύτερου τροφοδοτικού και έχει την έννοια να εξασφαλίζεται η επάρκεια ισχύος. Κατά συνέπεια οιαδήποτε λύση εξασφαλίζει επάρκεια ισχύος είναι αποδεκτή, ανεξαρτήτως αριθμού τροφοδοτικών. Το λογισμικό προστασίας είναι «Symantec Endpoint Protection». Όσον αφορά στον αριθμό των Η/Υ ισχύει η απάντηση α/α 50. Είναι αποδεκτό ο εκτυπωτής Laser να μπορεί να συνδεθεί σε θύρα τύπου Surge Protection του UPS και να μην επιβαρύνει απαραιτήτως την μπαταρία.

5 των απότομων μεταβολών στην απαίτηση ισχύος. Σε οποιαδήποτε εγκατάσταση με υποστηριζόμενο Laser εκτυπωτή υπάρξει βλάβη, αυτή δεν καλύπτεται από εγγύηση». Είναι δυνατό να γίνει προαιρετική και όχι υποχρεωτική αυτή η προδιαγραφή; Στον πίνακα προδιαγραφών C3.9.6 ζητείται λίστα με Smartphones με 5 διαφορετικά λειτουργικά συστήματα από τα οποία θα αγοραστούν 15 τεμάχια. Θα αγοραστούν 15 τεμάχια από ένα Smartphone; Θα αγοραστούν 3 Smartphones από κάθε κατηγορία ή άλλος συνδυασμός; Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ακριβώς ζητείτε στο σημείο αυτό; Πίνακας C ερώτημα 4: Α. Ζητείτε να είναι και το σύστημα καταγραφής σε διάταξη υψηλής εφεδρείας; Β. Μπορούν οι εξυπηρετητές να είναι σε εικονικές μηχανές; Πίνακας C ερωτήματα 15 και 16: Προκειμένου να υπολογιστεί η χωρητικότητα του συστήματος, ποια είναι τα στοιχεία (ή οι εκτιμήσεις) για το ημερήσιο όγκο κλήσεων και τη μέση διάρκεια κλήσης που αναμένετε; Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν στην προδιαγραφή του πίνακα C3.3.6 Δρομολογητής-voice gateway είναι αποδεκτή η προσφορά λύσης η οποία θα διαθέτει ενσωματωμένη (στη μητρική Σύμφωνα με C3.9.6 α/α 1 θα αγοραστούν συνολικά 15 τεμάχια Smartphones. Ο ακριβής συνδυασμός θα αποφασιστεί με την υπογραφή της Σύμβασης. α. ΟΧΙ. Οι απαιτήσεις καθορίζονται στον Πίνακα C β. Οι απαιτήσεις καθορίζονται στον Πίνακα C α/α 4, 5 και 6. Εκτιμάται ότι η κάλυψη των απαιτήσεων του Πίνακας C α/α 15 και 16 αφορά σε αποθήκευση δεδομένων της τάξης του 1TB. ΟΧΙ. Ισχύει η απαίτηση α/α 8 του Πίνακα C3.3.6.

6 του router) υποστήριξη Hardware Encryption & Compression και επιπλέον ο router θα διαθέτει μία (1) υποδοχή επέκτασης για τις συγκεκριμένες δυνατότητες (Encryption & Compression) Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν στην προδιαγραφή 41 του πίνακα C3.3.7 «Μεταγωγέας δεδομένων (switch)» είναι δυνατή η προσφορά εξωτερικού συστήματος εφεδρικής τροφοδοσίας το οποίο θα συνδέεται άμεσα με ειδικό βύσμα με το switch. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν στην προδιαγραφή 8 του πίνακα C3.4.1 «Δρομολογητής (router) είναι αποδεκτή η προσφορά ενός εξωτερικού συστήματος εφεδρικής τροφοδοσίας (Redundant Power Supply) το οποίο θα τροφοδοτεί και τους δύο (2) ζητούμενους δρομολογητές με σύνδεση και στους δύο. Δεδομένου ότι οι προδιαγραφές των Μεταγωγέων περιεχομένου (C3.4.3) παραπέμπουν σε συγκεκριμένα μοντέλα ενός κατασκευαστή τα οποία έχουν καταργηθεί (ΕoS και EoL) και έχουν πλέον αντικατασταθεί με άλλα μοντέλα με διαφορετικές προδιαγραφές, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν είναι αποδεκτή η προσφορά λύσης η οποία: Α) Στο σημείο 3 του πίνακα C3.4.3 να παρέχει θύρες UTP αντί των GBICs, Β) Στο σημείο 7 του πίνακα να παρέχει συνολικό εύρος ζώνης 4Gbps. ΝΑΙ. Οποιαδήποτε λύση είναι αποδεκτή. ΟΧΙ. Ισχύει η απαίτηση α/α 8 του Πίνακα C για καθέναν από τους προσφερόμενους δρομολογητές. Οι προδιαγραφές καθορίζονται στον C3.4.3 και σε συνάρτηση με τις απαντήσεις α/α 58 & 59.

7 Στο ερώτημα 50 του «Πίνακα Συμμόρφωσης 2 Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού μεταγωγής πρόσβασης (switch) ζητούνται πολλαπλά (>=2) εφεδρικά τροφοδοτικά για κάθε ένα από τους μεταγωγείς. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν είναι αποδεκτή η προσφορά εξωτερικού συστήματος εφεδρικής τροφοδοσίας το οποίο να καλύπτει την τροφοδοσία ενός ή περισσοτέρων μεταγωγέων με άμεση σύνδεση με αυτούς. Σελίδα 164 Δημιουργία εγγενών εφαρμογών για τις ακόλουθες πλατφόρμες: Στις τεχνολογίες J2ME, ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες που θα πρέπει να υποστηρίζονται διότι λόγω μεγέθους οθόνης, ικανότητας λειτουργικού, κοκ, οι συσκευές αυτές μπορούν να υποστηρίξουν μειωμένες δυνατότητες. Σελ 164 Δημιουργία εγγενών εφαρμογών για τις ακόλουθες πλατφόρμες: Στα Windows mobile αναφερόμαστε στα Windows phone; Τα Windows mobile η Microsoft πλέον δεν τα υποστηρίζει (In 2011, Windows Marketplace for Mobile stopped accepting new admissions Σελ Δημιουργία εγγενών εφαρμογών για τις ακόλουθες πλατφόρμες: Τι νόημα έχει η υλοποίηση native εφαρμογών σε Symbian, Ισχύει η απαίτηση όπως καθορίζεται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 2 α/α 50 για καθέναν από τους προσφερόμενους μεταγωγείς. Οι βασικές λειτουργίες και οι καθορίζονται στις απαιτήσεις της παραγράφου Α Ισχύουν οι απαιτήσεις της παραγράφου Α Βλέπε απάντηση α/α 238.

8 δεδομένου ότι κατέχει μικρό ποσοστό αγοράς και είναι αμφίβολο το μέλλον του; Σελ 164 Δημιουργία εγγενών εφαρμογών για τις ακόλουθες πλατφόρμες: Ποιές είναι οι απαιτούμενες λειτουργίες για τις native συσκευές, δεδομένου ότι αυτές έχουν πολύ μικρές δυνατότητες (ανάλογα με τον τύπο τους); Σελ 165 Εφαρμογή Προετοιμασίας Γραφικών Εικόνων Απαιτείται συγκεκριμένη υλοποίηση ή έτοιμο COTS ή OpenSource προϊόν; Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν τα σημεία 222 έως και 229 του πίνακα Συμμόρφωσης 2 «Τεχνικές Προδιαγραφές εξοπλισμού μεταγωγής πρόσβασης (Switch), Μεταγωγέας Διανομής (Distribution Switch)» μπορούν να μετατραπούν από υποχρεωτικά σε προαιρετικά. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ο ΣΒ θα πρέπει να έχει υποδομή για την υποστήριξη μέχρι 300 ή μέχρι 390 Μετεωρολογικών Σταθμών. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι για τους έντεκα (11) ΣΔ εκτός αεροδρομίων θα πρέπει να προσφερθεί δικτυακός εξοπλισμός που να εξασφαλίζει την επικοινωνία με την Βλέπε απάντηση α/α 237. Οποιαδήποτε λύση καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου Α είναι αποδεκτή. Ισχύουν οι απαιτήσεις όπως καθορίζονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 2, α/α 222 έως και 229. Βλέπε απάντηση α/α 115. Επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα.

9 ΕΜΥ αποκλειστικά μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS) Στην απάντησή σας στο ερώτημα 4 των διευκρινιστικών ερωτήσεων αναλύετε τα χαρακτηριστικά διεπαφών που πρέπει να έχουν οι δρομολογητές που θα προσφερθούν για τους ΣΔ των αεροδρομίων. Με δεδομένο ότι θα πρέπει οι ΣΔ να έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με την ΕΜΥ και μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι εκτός από τα αναφερόμενα interfaces θα πρέπει οι δρομολογητές να διαθέτουν και GPRS interface/κάρτα. Σε συνέχεια της απάντησής σας στο ερώτημα 12 των διευκρινιστικών ερωτήσεων, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν στην ποσότητα των επιτραπέζιων Η/Υ για την επιχειρησιακή παρακολούθηση του συστήματος που ορίζεται στον πίνακα C3.9.1 (τριάντα Η/Υ) συμπεριλαμβάνονται, εκτός των τριών (3) Η/Υ για την παρακολούθηση των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ/ΦΑΜΣ, και άλλοι Η/Υ που ζητούνται σε διάφορα σημεία του τεύχους για την παρακολούθηση συστημάτων. Για παράδειγμα, ζητούνται τρεις (3) Η/Υ για το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης του συστήματος των καμερών καθώς και άλλοι δύο (2) Η/Υ για την κεντρική παρακολούθηση των συστημάτων ραδιοβόλισης. Αυτοί οι πέντε (5) Η/Υ συμπεριλαμβάνονται ή όχι στην ποσότητα των τριάντα Η/Υ για την επιχειρησιακή παρακολούθηση συστημάτων; Σε γενικές γραμμές, μία αντίστοιχη διευκρίνιση, όπως εκείνη του ερωτήματος 74, για το σύνολο των επιτραπέζιων Η/Υ γραφείου που πρέπει να Οιαδήποτε λύση καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου Α είναι αποδεκτή. Η ποσότητα των Η/Υ που καθορίζονται στον Πίνακα C3.9.1 αφορούν στον Εξοπλισμό Επιχειρησιακής Παρακολούθησης των Συστημάτων που θα εγκατασταθεί στους χώρους της ΕΜΥ. Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση για Η/Υ καθορίζεται σε άλλους Πίνακες αφορά σε επιπλέον Η/Υ. Σε περιπτώσεις όπου σε αυτούς τους Πίνακες υπάρχει παραπομπή στον Πίνακα C3.9.1, αυτό γίνεται αποκλειστικά για λόγους καθορισμού των Προδιαγραφών και όχι του αριθμού αυτών, ο οποίος καθορίζεται στους οικείους Πίνακες.

10 προσφερθεί στα πλαίσια του έργου θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητή Στην παράγραφο Α του Μέρους Α και στον Πίνακα Συμμόρφωσης C αντίστοιχα αναφέρονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το εξατμισίμετρο των ΠΑΜΣ, για τις οποίες υπάρχουν οι κάτωθι ερωτήσεις: i. Ποια είναι η μέγιστη απόσταση της σταθερής παροχής νερού, όπου είναι διαθέσιμη, από το σημείο εγκατάστασης του μετεωρολογικού κήπου; ii. iii. Ποιος είναι ο τρόπος διασύνδεσης των δύο σημείων (σταθερής παροχής και εγκατάσταση ΜΣ) για τη μεταφορά του νερού; Η μεταφορά νερού από παροχή ή η χρήση δεξαμενής πως θα λειτουργήσει στην περίπτωση των αρνητικών θερμοκρασιών (κάτω του 0 C) όπου θα παρουσιαστεί το φαινόμενο παγετού? Στην προδιαγραφή 26 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.1.1 αναφέρεται η απαίτηση ότι όλα τα καλώδια (αισθητήρων, τροφοδοσίας, επικοινωνίας) πρέπει να έχουν υδατοστεγείς, έτοιμες για σύνδεση απολήξεις. Με δεδομένη την ανυπαρξία καλωδίων αυτοματισμού και αισθητήρων με έτοιμες απολήξεις, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι αποδεκτή η χρήση συμβατικών καλωδίων αισθητήρων και αυτοματισμού, τα οποία να προστατεύονται από κατάλληλους στυπιοθλίπτες (IP69) στα σημεία που θα συνδέονται με τις μονάδες ελέγχου. i. Ισχύουν οι μέγιστες αποστάσεις που καθορίζονται στην απάντηση α/α 9. ii. Η ενδεικνυόμενη για εξωτερική χρήση iii. Σύμφωνα με τον Πίνακα C3.1.15, η θερμοκρασία λειτουργίας του εξατμισίμετρου λεκάνης είναι από 0 0 C ως 50 0 C. Θα πρέπει ωστόσο να εγγυάται η ασφαλής έκθεση (αντοχή) του συστήματος σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από C έως 50 0 C. Η προτεινόμενη λύση είναι αποδεκτή.

11 249 Διαβάζοντας προσεκτικά τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα 39 και 147 σχετικά με την παροχή ρεύματος των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι απαιτείται για την κάθε περίπτωση. Ενώ για την παροχή ρεύματος στους ΣΔ και στον ΣΒ είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνεται μέσω του δικτύου της ΔΕΗ που υφίσταται στα κτίρια, όπου θα εγκατασταθεί το σχετικό υλικό, δεν ισχύει το ίδιο και για τις ΚΜ των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ. Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις: i. Για τους τριάντα εννιά (39) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ χωρίς ανθρώπινη παρουσία η ΚΜ τους θα τροφοδοτείται με ηλιακό συλλέκτη μπαταρίας ενώ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης (μελλοντικά) με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η αδειοδότηση μελέτες για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ (ουσιαστικά σύνδεση με μετασχηματιστή κολώνα της ΔΕΗ) αποτελεί υποχρέωση της Υπηρεσίας ενώ το κόστος σύνδεσης (δηλαδή καλώδια, πίνακας διανομής, κλπ) των ΚΜ των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. ii. Για τους είκοσι (20) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ που διασυνδέονται με ΣΔ στα αεροδρόμια, η ΚΜ τους θα τροφοδοτείται από το δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ (π.χ. από κάποιο υφιστάμενο πίλαρ) αλλά και με ηλιακό συλλέκτη μέσω μπαταρίας. Η μία τροφοδοσία θα αποτελεί εφεδρεία της άλλης. Το κόστος σύνδεσης των ΚΜ των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. i. Σύμφωνα με την απάντηση α/α 147, όλοι οι ΑΜΣ/ΠΑΜΣ θα έχουν την δυνατότητα να διασυνδεθούν με το δίκτυο της ΔΕΗ και ταυτόχρονα θα φέρουν και φωτοβολταϊκά στοιχεία (όπως Τεχνική Προδιαγραφή C3.1.4 παρ.2). Οι τριάντα εννιά (39) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ που δεν διασυνδέονται με ΣΔ, στην παρούσα φάση, θα λειτουργούν με σύστημα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος τον ηλιακό συλλέκτη. Η υποχρέωση του Αναδόχου για τους υπόψη ΑΜΣ/ΠΑΜΣ, όσον αφορά στην τροφοδοσία από το Δίκτυο της ΔΕΗ, περιορίζεται στη δυνατότητα του εξοπλισμού να λειτουργήσει με ρεύμα 220 VAC και δεν απαιτείται καμία άλλη υποδομή στο χώρο εγκατάστασης. ii. Η διαπίστωση είναι σωστή. iii. Για τη διασύνδεση των έντεκα (11) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ με ΣΔ εκτός αεροδρομίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην απάντηση α/α 9. iv. Η διαπίστωση είναι σωστή.

12 iii. Για τους υπόλοιπους έντεκα (11) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ που διασυνδέονται με ΣΔ εκτός αεροδρομίων, η ΚΜ τους θα τροφοδοτείται με ηλιακό συλλέκτη μπαταρίας ενώ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης (μελλοντικά) με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η αδειοδότηση μελέτες για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ (ουσιαστικά σύνδεση με μετασχηματιστή κολώνα της ΔΕΗ) αποτελεί υποχρέωση της Υπηρεσίας ενώ το κόστος σύνδεσης (δηλαδή καλώδια, πίνακας διανομής, κλπ) των ΚΜ των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. iv. Όλοι οι ΑΜΣ/ΠΑΜΣ (και οι 70) θα διαθέτουν επαναφορτιζόμενη και προστατευόμενη μπαταρία ως backup για τη διατήρηση των σταθμών σε λειτουργία για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες χωρίς επαναφόρτιση. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τα παραπάνω συμπεράσματά μας. 250 Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν είναι αποδεκτή η περίφραξη μεγαλύτερων διαστάσεων από 7,00 x 7,00 μέτρα για την περίπτωση των ΠΑΜΣ, οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερη έκταση εγκατάστασης λόγω των πολλών αισθητήρων που διαθέτουν. Οπουδήποτε απαιτείται μεγαλύτερη περίφραξη για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος είναι αποδεκτή και βαρύνει τον Ανάδοχο. 251 Στη σελίδα 78 του Μέρους Α της διακήρυξης αναφέρεται ότι οι ΦΑΜΣ Η οθόνη που ζητείται στον Πίνακα C3.8.1, α/α 4, είναι η

13 θα πρέπει να διαθέτουν και οθόνη χειρός για την προβολή των μετρήσεων, κλπ. Αντίθετα, στους Πίνακες Συμμόρφωσης για τους ΦΑΜΣ (C3.8.1 C3.8.6) δε ζητείται η παροχή της οθόνης αυτής. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε κατά πόσο είναι υποχρεωτική η παροχή της οθόνης χειρός για τους ΦΑΜΣ και αν ναι, επιβεβαιώστε ότι αναφέρεστε σε συσκευές PDA. αυτή με την αναφερόμενη στην παράγραφο Α , η οποία αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο Α Είναι αποδεκτό η υπόψη οθόνη να είναι είτε ενσωματωμένη στον εξοπλισμό του ΦΑΜΣ είτε ανεξάρτητη από αυτόν Στη σελίδα 81 του Μέρους Α της διακήρυξης αναφέρεται ότι η Βασική Μονάδα των ΑΜΣΠ θα περιλαμβάνει και ένα Δορυφορικό Σύστημα Επικοινωνίας (ΔΣΕ) (SatCom) για την αμφίδρομη επικοινωνία, σε παγκόσμια κάλυψη, του ΑΜΣΠ με το Σταθμό Βάσης στην ξηρά. Από την άλλη πλευρά, στη διευκρίνισή σας στο ερώτημα 19 της πρώτης λίστας διευκρινίσεων, αναφέρετε ότι η επικοινωνία του ΑΜΣΠ με το ΣΒ θα γίνεται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS. Τέλος, στην προδιαγραφή 10 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.2.2 αναφέρεται ότι η επικοινωνία θα γίνεται με το (ενσωματωμένο στη Βασική Μονάδα) Δορυφορικό σύστημα επικοινωνίας SatCom και εναλλακτικά μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS εντός ΒΜ. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι από τα παραπάνω ισχύει. Θα πρέπει η ΒΜ του ΑΜΣΠ να περιλαμβάνει το σύστημα SatCom και παράλληλα να διαθέτει και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω GPRS; Στην προδιαγραφή 10 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.2.2 αναφέρεται το εξής: «Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, τα μηνύματα Όπως προκύπτει από την παράγραφο Α , την εικόνα 1 (σελ 82 του Μέρους Α), την παράγραφο Α4.4.3, τον Πίνακα Συμμόρφωσης C3.2.2 α/α 10 και τις απαντήσεις α/α 19 & 63, η ΒΜ των ΑΜΣΠ θα πρέπει να διαθέτει και τις δύο δυνατότητες επικοινωνίας. Ως κανονική λειτουργία νοείται η περιοδική αποστολή των μηνυμάτων, με συχνότητα που θα καθορίζεται με την παραμετροποίηση της ΒΜ.

14 εκπέμπονται κανονικά, σύμφωνα με την παραμετροποίηση». Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι εννοείται με την έκφραση «τα μηνύματα εκπέμπονται κανονικά». Πως ερμηνεύεται η κανονική εκπομπή μηνυμάτων; Στην απάντησή σας στο ερώτημα 123 της πρώτης λίστας διευκρινίσεων παραπέμπεται στην απάντηση του ερωτήματος 9. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι η σωστή παραπομπή είναι η απάντησή σας στο ερώτημα 74. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι η προδιαγραφή 4 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.3.1 αναφέρεται αποκλειστικά στον εξοπλισμό (servers) που θα φιλοξενήσει τις μηχανές αναγνώρισης και σύνθεσης ομιλίας. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι οι προδιαγραφές 1, 2 και 3 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.7.5 η προδιαγραφή 1 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.7.6 αναφέρονται στον εξοπλισμό (υλικό) που θα φιλοξενήσει το λογισμικό που περιγράφει ο τίτλος του πίνακα. Με βάση το σύνολο των προδιαγραφών του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.7.9 συμπεραίνουμε ότι προδιαγράφονται δύο διαφορετικά λογισμικά, ήτοι λογισμικό application server και λογισμικό database server. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ακριβώς ζητείται στον πίνακα αυτόν. Βλέπε απάντηση α/α 222. Η απαίτηση αφορά στον προσφερόμενο εξοπλισμό της Φωνητικής Πύλης. Επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα. Στον πίνακα C3.7.9 προδιαγράφεται η Ενδιάμεση Βάση Δεδομένων. Η αρχιτεκτονική του εξυπηρετητή εφαρμογών (application server) περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο Α

15 Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι η ενδιάμεση Βάση Δεδομένων θα περιέχει ένα υποσύνολο των πινάκων/δεδομένων της Κεντρικής Κλιματικής Βάσης Δεδομένων και σε καμία περίπτωση δε θα περιέχει κάποιο δεδομένο ή πληροφορία που δε βρίσκεται στη ΚΒΔ. Στον Πίνακα C3.4.3 Μεταγωγείς Περιεχομένου (Content Services Switch) στην Προδιαγραφή 7 ζητείται «Συνολικό εύρος ζώνης >=20Gbps». Το μέγεθος αυτό αναφέρεται ως απόδοση του συνόλου των Μεταγωγέων Περιεχομένου (2 Τεμάχια) ή κάθε Μεταγωγέα ξεχωριστά; Σε συνέχεια του ερωτήματος 24 των διευκρινιστικών, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι η απαίτηση >=5 αφορά την περιγραφή/προδιαγραφή «Πλήρης εγγύηση με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία» του Πίνακα Συμμόρφωσης C Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο «κτίριο Μετεωρολογίας» και «οικείο γραφείο μετεωρολογίας» στις προδιαγραφές 16 και 17 αντίστοιχα του Πίνακα C3.5 Αυτόματο Σύστημα Ραδιοβόλισης (ΑΣΡ). Αναφέρεστε στο κτίριο του ΜΣ που βρίσκεται πλησίον του σταθμού ραδιοβόλισης ή στο κεντρικό κτίριο της ΕΜΥ; Επίσης, συμπεραίνουμε ότι θα πρέπει να προσφερθεί ένα switch για την κάλυψη της απαίτησης 17. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε. Επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα. Ισχύει η απαίτηση όπως καθορίζεται στον Πίνακα C3.4.3 α/α 7 για καθέναν από τους προσφερόμενους μεταγωγείς. Η απαίτηση του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.6.3 α/α 4 «Πλήρης εγγύηση με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία» ισχύει ως έχει. Η απάντηση α/α 24 αφορά στην απαίτηση του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.6.3 α/α 5. Σύμφωνα με την παράγραφο Α4.4.8 η διασύνδεση του ΑΣΡ με το υφιστάμενο δίκτυο θα γίνει στο οικείο γραφείο μετεωρολογίας, που βρίσκεται στους ΜΣ των τριών θέσεων εγκατάστασης. Όσον αφορά στον εξοπλισμό διασύνδεσης είναι αποδεκτή οιαδήποτε λύση καλύπτει την απαίτηση.

16 Στην ερώτηση 25 της προηγούμενης λίστας διευκρινιστικών ερωτήσεων σχετικά με τις συνολικές ανάγκες σε Η/Υ για τα ΑΣΡ παραπέμψατε στην προδιαγραφή 14 του πίνακα C3.5. Επειδή, όμως, δε μας είναι ακόμα ξεκάθαρος ο αριθμός των Η/Υ που ζητούνται θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε ότι απαιτούνται συνολικά οκτώ (8) Η/Υ γραφείου, ήτοι 2 κεντρικά στην ΕΜΥ, άλλοι 3 στο ISO BOX κάθε ΑΣΡ και τέλος 3 (με εκτυπωτή) σε κάθε Μετεωρολογικό Σταθμό που βρίσκεται πλησίον του ΑΣΡ. Επίσης, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν η απαίτηση για τους Η/Υ σε κάθε ΑΣΡ καλύπτεται με την παροχή ενσωματωμένου (embedded) στο ΑΣΡ ηλεκτρονικού υπολογιστή ή θα πρέπει να προσφερθεί ξεχωριστό μηχάνημα που θα εγκατασταθεί κάπου μέσα στο ISO BOX. Η προδιαγραφή 42 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.5 αναφέρει ότι είναι επιθυμητό το λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα για όλα τα υποσυστήματα του προσφερόμενου ΑΣΡ ενώ στη στήλη της απαίτησης υπάρχει η λέξη «ΝΑΙ», γεγονός που καθιστά την απαίτηση υποχρεωτική. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν είναι υποχρεωτικό το λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα ή μπορεί να απαντηθεί η προδιαγραφή με μη συμμόρφωση στην επιθυμητή αυτή απαίτηση. Παρακαλώ διευκρινίστε σε ποιο κτίριο και σε ποιο επίπεδο θα εγκατασταθεί ο κεντρικός εξοπλισμός υπολογιστικών συστημάτων και ενεργού εξοπλισμού (Computer Room). Στα επισυναπτόμενα σχεδιαγράμματα (σελίδες του Μέρους Γ), όπου παρουσιάζονται οι κατόψεις των ορόφων του κτιρίου, δε φαίνεται να α. Σύμφωνα με τον Πίνακα C3.5 α/α 14, ο αριθμός των ΗΥ είναι τουλάχιστον 8. β. Οι ΗΥ που απαιτούνται στον Πίνακα C3.5 α/α 14, αφορούν σε ανεξάρτητους ΗΥ. Βλέπε απάντηση α/α 215. Η απαίτηση του Πίνακα C3.5 α/α 42 ισχύει. Το Computer Room βρίσκεται στο νέο κτίριο της ΕΜΥ. Οι κατόψεις (σελίδες του Μέρους Γ) αφορούν στην απαίτηση του Πίνακα C α/α 7.

17 υπάρχει το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης Αν το Computer Room βρίσκεται στο κτίριο του οποίου οι κατόψεις επισυνάπτονται, παρακαλώ διευκρινίστε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται. Αν βρίσκεται σε άλλο κτίριο παρακαλώ προσδιορίστε απόσταση και τρόπο σύνδεσης με το κτίριο που αναφέρεται στη διακήρυξη. Σύμφωνα με τη διακήρυξη διαφαίνεται ότι το επίπεδο Α είναι ο 1ος όροφος, το επίπεδο Β είναι το Ισόγειο και το επίπεδο Γ είναι το Υπόγειο. Παρακαλώ επιβεβαιώστε. Συμπληρωματικά, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι ο μεταγωγέας διανομής (Distribution Switch) είναι στο επίπεδο Β. Παρακαλώ προσδιορίστε που βρίσκεται το κέντρο επεξεργασίας δεδομένων (ΚΕΔ) και αν αυτό είναι στον ίδιο χώρο με το Κεντρικό Computer Room. Βλέπε απαντήσεις α/α 167 και 264. Το επίπεδο Α είναι το Υπόγειο, επίπεδο Β είναι το Ισόγειο και το επίπεδο Γ ο Α όροφος. Ο μεταγωγέας διανομής (Distribution Switch) θα είναι στο επίπεδο Β (Ισόγειο). Το ΚΕΔ βρίσκεται στο παλαιό κτίριο της ΕΜΥ ενώ το Computer Room βρίσκεται στο νέο κτίριο της ΕΜΥ Παρακαλώ προσδιορίστε αν ο Κεντρικός Μεταγωγέας (Core Switch) θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και στον ίδιο χώρο με τον Μεταγωγέα Διανομής (Distribution Switch). Παρακαλούμε να αναφερθούν αναλυτικά τα αντικείμενα (π.χ. λογισμικό ΒΔ, λογισμικό MSS, κλπ) για τα οποία ζητάει η Υπηρεσία της ΕΜΥ σεμινάρια εκπαίδευσης. Συμπληρωματικά με την παραπάνω ερώτηση, παρακαλούμε να διευκρινιστούν τα αντικείμενα ΝΑΙ Οι απαιτήσεις σε θέματα εκπαίδευσης καθορίζονται στον Πίνακα C3.10 και στην παράγραφο Α5.1.

18 στα οποία θα εκπαιδευτούν οι διαχειριστές συστήματος, οι διαχειριστές εφαρμογών και οι χρήστες.

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Υλοποίηση Σύγχρονων Ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων με χρήση Web 2.0 / Social Media / Mobile Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) 1

Α/Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) 1 1 ΜΕΡΟΣ Α : Σελίδα 54 από 197. Στην παράγραφο Α4.4.1.3 και συγκεκριμένα στην ενότητα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος αναφέρεται αυτονομία λειτουργίας σταθμού σε συνθήκες κατανάλωσης πλήρους φορτίου, για τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4.

Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1. Πίνακες Συμμόρφωσης C.3.9.1 & C.3.9.2 : Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν για λόγους υγιούς ανταγωνισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ Προσοχή όλες οι ερωτήσεις και από την προηγούμενη δημοσίευση έχουν συγκεντρωθεί και κωδικοποιηθεί στο σύνολο που ακολουθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385)

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385) ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-Απαντήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου e-οίκος Ναύτου» με Αρ Πρωτ. 23906 13/9/2006 Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΑΔΑ: 4Α5ΙΜΞ-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ANAΡTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 24-3 - 20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5...

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ...2 Εταιρεία 3... 2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α...4 Εταιρεία 1... 4 Εταιρεία 2... 5 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β...5 εν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Δομή Παρουσίασης Συνολική Εικόνα Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Οχήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού Κέντρου Ελέγχου Τελική Επιλογή Εξοπλισμού/ Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 23-5-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6226 /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011

ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011 ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2 Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 9.3. της προκήρυξης του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002629225 2015-03-11

15REQ002629225 2015-03-11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1 Τεχνική Περιγραφή 2 Αρ. Μελέτης: 3/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α) Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση των εργασιών αναβάθμισης δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) Α/Α

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) Α/Α Α/Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τεύχος Α Α4.4 & Α4.5 Παρακαλούμε διευκρινίστε αν κατά την περίοδο εγγύησης και συντήρησης απαιτείται η προμήθεια νέων εκδόσεων για το έτοιμο λογισμικό, ή αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 Τηλ.:2610316242, 2610318224 Fax: 2610317877 e mail: info@aepde.gr Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσί προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ 1.1. Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναλυτικές προδιαγραφές Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση Γενικά ΑΠ1.1 ΑΠ1.2 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: τις εταιρείες: Στη σελίδα 173-174 της διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 3, αριθμό 2, ζητάτε είκοσι (20) άδειες για το

ΠΡΟΣ: τις εταιρείες: Στη σελίδα 173-174 της διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 3, αριθμό 2, ζητάτε είκοσι (20) άδειες για το ΑΘΗΝΑ, 17-4 - 2007 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1038410/11809/0005 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ 5 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ:

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 15 ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στο σύνολο των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-5 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-5 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-5 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources ΣΕΚ Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence Με την συνεργασία των εταιριών: Αυτό το προϊόν αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα:

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα: Table of Contents Συνοπτικές οδηγίες...3 Προσοχή στη σωστή πολικότητα:...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Ενδείξεις...5 Πιστοποιήσεις...5 Οδηγός χρήσης Συνοπτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 5/2/2013 Αριθ. Πρωτ. 139 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Προϋπολογισμός: 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση του δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση του δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 22.8.12 Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.317/87/19243 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να Απόσπασμα υπ αριθμ. 6/11-6-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής». ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System

Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System (Κιλοβάτ, Αρμονική, Αμπέρ, Μείωση, Εξοπλισμός) ΛΥΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ! (Συχνές Ερωτήσεις) Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης Σύστημα momit Home Παρουσίαση προιόντων Χαρακτηριστικά Πιθανοί συνδυασμοί Εγκατάσταση Παρελκόμενα Μονάδα επικοινωνίας Θερμοστάτης Μονάδα ασύρματης λειτουργίας Εξατομίκευση θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 17-4-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 5. «Πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης διαδικτυακών καναλιών τουριστικής προβολής Δήμου Αθηναίων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 5. «Πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης διαδικτυακών καναλιών τουριστικής προβολής Δήμου Αθηναίων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 5 «Πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης διαδικτυακών καναλιών τουριστικής προβολής Δήμου Αθηναίων» του έργου με ΜΙS 464646 (ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ) Διευκρινίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεπίδραση

Κοινωνική Αλληλεπίδραση Κοινωνική Αλληλεπίδραση Τεχνολογία Σύγχρονης Επικοινωνίας Dirk Sommermeyer, IAQ e.v. Θέματα Τύποι Επικοινωνίας Προδιαγραφές σε μηχανήματα Υπολογιστών (hardware) Προδιαγραφές σε λογισμικό (software) Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Y1 - ιεθνή πρότυπα ασφάλειας Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Είναι σύμφωνο με την Κ.Υ.Α Αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1 Οι μετρήσεις ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Κιτ Σύνδεσης με το NBN

Το δικό σας Κιτ Σύνδεσης με το NBN Το δικό σας Κιτ Σύνδεσης με το NBN Ήρθε η ώρα για να συνδέσετε το τηλέφωνο σταθερής τηλεφωνίας και το ιντερνέτ με το Εθνικό Δίκτυο Ευρείας Ζώνης (National Broadband Network). Το Εθνικό σας Δίκτυο Ευρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον :

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον : Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» το ΚΑΠΕ προτίθεται να εγκαταστήσει ένα δίκτυο ηλεκτρονικών μετρητών προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε σχεδόν πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα