ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Α και ΜΕΡΟΣ Γ, Q&A #41. Από τις παραγράφους Α , Α και τους Πίνακες C3.1.2, C3.2.8 προκύπτει ότι απαιτούνται δύο διαφορετικά συστήματα Σταθμού Βάσης για τους ΑΜΣ/ΠΑΜΣ/ΦΑΜΣ και τους ΑΜΣ-Π. Βλ. απάντηση α/α Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης των λειτουργιών και των δύο Σταθμών Βάσης από έναν ενιαίο, δεδομένου ότι και τα δύο συστήματα θα εγκατασταθούν στην ΕΜΥ και επιπλέον παρέχουν τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες. Εάν δεν υπάρχει πρόθεση εγκατάστασης ενός εκ των δύο Σταθμών Βάσης σε διαφορετικό σημείο από αυτό της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΜΥ, η συγκεκριμένη απαίτηση επιβαρύνει το ήδη σημαντικά βεβαρημένο κόστος του έργου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Γ : Σελίδα 54 από 209. Q&A #123. Στην παράγραφο C3.2.6 Μονάδα ελέγχου (ΜΕ), σελίδα 54 από 209 αναφέρεται ως απαίτηση «Ποσότητα: Ένας (1) φορητός ΗΥ C3.9.5». Επίσης στο Μέρος Α, παράγραφος Α Μονάδα Ελέγχου (ΜΕ), σελίδα 95 από 203 αναφέρεται «Το λογισμικού της ΜΕ, εγκαθίσταται σε φορητό Η/Υ ο οποίος είναι ήδη σε χρήση στην ΕΜΥ και χρησιμοποιείται από τον εκάστοτε PMO». Η σωστή παραπομπή στην ερώτηση 123 είναι η απάντηση α/α 74. Η απάντηση στην ερώτηση 123 παραπέμπει στην απάντηση της

2 ερώτησης 9 που πιστεύουμε ότι δεν είναι συναφής με την ερώτηση. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ορθή παραπομπή στην ερώτηση 123 είναι η απάντηση της ερώτησης 74; 223 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Γ : Σελίδα 120 από 209. Στην παράγραφο C3.6.1 Λογισμικό (Software) Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος, απαίτηση 4, σελίδα 120 από 209, αναφέρεται: «Να μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο τρόπο επικοινωνίας όπως , fax, ftp, scp, sftp, tcp, X.25, telex, τηλεφωνικές γραμμές (PSTN, ISDN) ασύγχρονες γραμμές (AFTN, CIDIN), δορυφορικές επικοινωνίες (όπως SADIS, MDD, RETIM, eumetcast κα)». ΟΧΙ. Απαιτείται αμφίδρομη επικοινωνία. 224 Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε αν είναι επαρκής η υποστήριξη αυτών των πρωτοκόλλων για "προώθηση" (upload) μόνο. (Please specify whether it is sufficient to support these protocols for "push" (upload) only). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Γ : Σελίδα 121 από 209. Στην παράγραφο C3.6.1 Λογισμικό (Software) Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος, απαίτηση 16, σελίδα 121 από 209, αναφέρεται: «Να ομαδοποιεί τα μηνύματα με πλήρη παραμετροποιήσιμο τρόπο (δημιουργία bulletin). Και για τους δύο λόγους.

3 Μπορείτε παρακαλώ να καθορίσετε εάν η ομαδοποίηση των μηνυμάτων προορίζεται για το σκοπό της αποθήκευσης ή για το σκοπό της δρομολόγησης των μηνυμάτων;. (Can you please specify whether the Grouping of messages is meant for purpose of storage or for purpose of routing?). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Γ : Σελίδα 134 από 209. Q&A #131 Στην παράγραφο C3.7.6 Λογισμικό Οπτικοποίησης και Επεξεργασίας Παρόντος Παρελθόντος Καιρού και Εικόνων Radar Δορυφόρου καθώς και Προγνωστικών Στοιχείων, σελίδα 134 από 209, Α/Α #14, αναφέρεται «Δυνατότητα διόρθωσης των παραγόμενων χαρτών καιρού (πραγματικών και προγνωστικών) από τον χρήστη με εύκολο γραφικό τρόπο». Όπως απάντηση α/α 131, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε λύση καλύπτει την απαίτηση είναι αποδεκτή. Εντούτοις, και παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο, η Υπηρεσία θα επιθυμούσε αυτοματοποιημένη έκδοση λογισμικού. 225 Στην απάντηση της ερώτησης 131 περιγράφετε τι θα πρέπει να επιτρέπεται από το σύστημα (διόρθωση των παραγόμενων χαρτών καιρού). Θα θέλαμε να γίνει πιο ακριβής η έννοια της "διόρθωσης", δηλαδή τι ακριβώς επιθυμεί η Υπηρεσία. Αναμένετε μια οπτική διόρθωση του χάρτη με τις καιρικές συνθήκες (με άλλα λόγια γραφική / διανυσματική διόρθωση) ή διόρθωση των υποκείμενων δεδομένων και την εκτέλεση εκ νέου της αλυσίδας παραγωγής των χαρτών καιρού με τα νέα τροποποιημένα δεδομένα; Παρακαλούμε όπως περιγράψετε τουλάχιστον κάποιες σημαντικές περιπτώσεις

4 χρήσης της αναμενόμενης διαδικασίας διόρθωσης. (In the reply to the clarification question 131 related to requirement C3.7.6 you describe what should be allowed by the system (correction of outputted weather maps). We would like to understand the meaning of the "correction" which you have in mind. Do you expect visual correction of the weather map (in other words graphical/vector editor) or correction of the underlying data and re-execution of the production chain once the data is amended? Please describe at least major use cases of the expected correction process.) Στον πίνακα προδιαγραφών για τον Η/Υ, C3.9.1 ερώτημα 29, ζητείται «κουτί με δυνατότητα τοποθέτησης και δεύτερου τροφοδοτικού». Οι συμβατικοί Η/Υ δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, ενώ οι Servers που έχουν αυτή τη δυνατότητα δεν είναι συμβατοί με Windows7. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ακριβώς ζητείτε στο σημείο αυτό; Ποια είναι η υπάρχουσα πλατφόρμα λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένη στους Η/Υ της ΕΜΥ; Στη Διευκρίνιση 50, ζητείτε ανανέωση του υπάρχοντος Antivirus χωρίς να διευκρινίζετε ποιο είναι αυτό και πόσους Η/Υ αφορά. Στον πίνακα προδιαγραφών για το UPS, C3.9.4 ερώτημα 4, ζητείτε να μπορεί να υποστηρίξει το φορτίο του εκτυπωτή Laser. Έχουμε επίσημη απάντηση από αντιπρόσωπο γνωστής εταιρείας κατασκευής UPS που μας αναφέρει ότι «το φορτίο των εκτυπωτών Laser είναι απαγορευμένο και επικίνδυνο για τη ζωή των UPS, λόγω Η απαίτηση του πίνακα C3.9.1 α/α 29, αφορά στη δυνατότητα τοποθέτησης και δεύτερου τροφοδοτικού και έχει την έννοια να εξασφαλίζεται η επάρκεια ισχύος. Κατά συνέπεια οιαδήποτε λύση εξασφαλίζει επάρκεια ισχύος είναι αποδεκτή, ανεξαρτήτως αριθμού τροφοδοτικών. Το λογισμικό προστασίας είναι «Symantec Endpoint Protection». Όσον αφορά στον αριθμό των Η/Υ ισχύει η απάντηση α/α 50. Είναι αποδεκτό ο εκτυπωτής Laser να μπορεί να συνδεθεί σε θύρα τύπου Surge Protection του UPS και να μην επιβαρύνει απαραιτήτως την μπαταρία.

5 των απότομων μεταβολών στην απαίτηση ισχύος. Σε οποιαδήποτε εγκατάσταση με υποστηριζόμενο Laser εκτυπωτή υπάρξει βλάβη, αυτή δεν καλύπτεται από εγγύηση». Είναι δυνατό να γίνει προαιρετική και όχι υποχρεωτική αυτή η προδιαγραφή; Στον πίνακα προδιαγραφών C3.9.6 ζητείται λίστα με Smartphones με 5 διαφορετικά λειτουργικά συστήματα από τα οποία θα αγοραστούν 15 τεμάχια. Θα αγοραστούν 15 τεμάχια από ένα Smartphone; Θα αγοραστούν 3 Smartphones από κάθε κατηγορία ή άλλος συνδυασμός; Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ακριβώς ζητείτε στο σημείο αυτό; Πίνακας C ερώτημα 4: Α. Ζητείτε να είναι και το σύστημα καταγραφής σε διάταξη υψηλής εφεδρείας; Β. Μπορούν οι εξυπηρετητές να είναι σε εικονικές μηχανές; Πίνακας C ερωτήματα 15 και 16: Προκειμένου να υπολογιστεί η χωρητικότητα του συστήματος, ποια είναι τα στοιχεία (ή οι εκτιμήσεις) για το ημερήσιο όγκο κλήσεων και τη μέση διάρκεια κλήσης που αναμένετε; Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν στην προδιαγραφή του πίνακα C3.3.6 Δρομολογητής-voice gateway είναι αποδεκτή η προσφορά λύσης η οποία θα διαθέτει ενσωματωμένη (στη μητρική Σύμφωνα με C3.9.6 α/α 1 θα αγοραστούν συνολικά 15 τεμάχια Smartphones. Ο ακριβής συνδυασμός θα αποφασιστεί με την υπογραφή της Σύμβασης. α. ΟΧΙ. Οι απαιτήσεις καθορίζονται στον Πίνακα C β. Οι απαιτήσεις καθορίζονται στον Πίνακα C α/α 4, 5 και 6. Εκτιμάται ότι η κάλυψη των απαιτήσεων του Πίνακας C α/α 15 και 16 αφορά σε αποθήκευση δεδομένων της τάξης του 1TB. ΟΧΙ. Ισχύει η απαίτηση α/α 8 του Πίνακα C3.3.6.

6 του router) υποστήριξη Hardware Encryption & Compression και επιπλέον ο router θα διαθέτει μία (1) υποδοχή επέκτασης για τις συγκεκριμένες δυνατότητες (Encryption & Compression) Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν στην προδιαγραφή 41 του πίνακα C3.3.7 «Μεταγωγέας δεδομένων (switch)» είναι δυνατή η προσφορά εξωτερικού συστήματος εφεδρικής τροφοδοσίας το οποίο θα συνδέεται άμεσα με ειδικό βύσμα με το switch. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν στην προδιαγραφή 8 του πίνακα C3.4.1 «Δρομολογητής (router) είναι αποδεκτή η προσφορά ενός εξωτερικού συστήματος εφεδρικής τροφοδοσίας (Redundant Power Supply) το οποίο θα τροφοδοτεί και τους δύο (2) ζητούμενους δρομολογητές με σύνδεση και στους δύο. Δεδομένου ότι οι προδιαγραφές των Μεταγωγέων περιεχομένου (C3.4.3) παραπέμπουν σε συγκεκριμένα μοντέλα ενός κατασκευαστή τα οποία έχουν καταργηθεί (ΕoS και EoL) και έχουν πλέον αντικατασταθεί με άλλα μοντέλα με διαφορετικές προδιαγραφές, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν είναι αποδεκτή η προσφορά λύσης η οποία: Α) Στο σημείο 3 του πίνακα C3.4.3 να παρέχει θύρες UTP αντί των GBICs, Β) Στο σημείο 7 του πίνακα να παρέχει συνολικό εύρος ζώνης 4Gbps. ΝΑΙ. Οποιαδήποτε λύση είναι αποδεκτή. ΟΧΙ. Ισχύει η απαίτηση α/α 8 του Πίνακα C για καθέναν από τους προσφερόμενους δρομολογητές. Οι προδιαγραφές καθορίζονται στον C3.4.3 και σε συνάρτηση με τις απαντήσεις α/α 58 & 59.

7 Στο ερώτημα 50 του «Πίνακα Συμμόρφωσης 2 Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού μεταγωγής πρόσβασης (switch) ζητούνται πολλαπλά (>=2) εφεδρικά τροφοδοτικά για κάθε ένα από τους μεταγωγείς. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν είναι αποδεκτή η προσφορά εξωτερικού συστήματος εφεδρικής τροφοδοσίας το οποίο να καλύπτει την τροφοδοσία ενός ή περισσοτέρων μεταγωγέων με άμεση σύνδεση με αυτούς. Σελίδα 164 Δημιουργία εγγενών εφαρμογών για τις ακόλουθες πλατφόρμες: Στις τεχνολογίες J2ME, ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες που θα πρέπει να υποστηρίζονται διότι λόγω μεγέθους οθόνης, ικανότητας λειτουργικού, κοκ, οι συσκευές αυτές μπορούν να υποστηρίξουν μειωμένες δυνατότητες. Σελ 164 Δημιουργία εγγενών εφαρμογών για τις ακόλουθες πλατφόρμες: Στα Windows mobile αναφερόμαστε στα Windows phone; Τα Windows mobile η Microsoft πλέον δεν τα υποστηρίζει (In 2011, Windows Marketplace for Mobile stopped accepting new admissions Σελ Δημιουργία εγγενών εφαρμογών για τις ακόλουθες πλατφόρμες: Τι νόημα έχει η υλοποίηση native εφαρμογών σε Symbian, Ισχύει η απαίτηση όπως καθορίζεται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 2 α/α 50 για καθέναν από τους προσφερόμενους μεταγωγείς. Οι βασικές λειτουργίες και οι καθορίζονται στις απαιτήσεις της παραγράφου Α Ισχύουν οι απαιτήσεις της παραγράφου Α Βλέπε απάντηση α/α 238.

8 δεδομένου ότι κατέχει μικρό ποσοστό αγοράς και είναι αμφίβολο το μέλλον του; Σελ 164 Δημιουργία εγγενών εφαρμογών για τις ακόλουθες πλατφόρμες: Ποιές είναι οι απαιτούμενες λειτουργίες για τις native συσκευές, δεδομένου ότι αυτές έχουν πολύ μικρές δυνατότητες (ανάλογα με τον τύπο τους); Σελ 165 Εφαρμογή Προετοιμασίας Γραφικών Εικόνων Απαιτείται συγκεκριμένη υλοποίηση ή έτοιμο COTS ή OpenSource προϊόν; Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν τα σημεία 222 έως και 229 του πίνακα Συμμόρφωσης 2 «Τεχνικές Προδιαγραφές εξοπλισμού μεταγωγής πρόσβασης (Switch), Μεταγωγέας Διανομής (Distribution Switch)» μπορούν να μετατραπούν από υποχρεωτικά σε προαιρετικά. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ο ΣΒ θα πρέπει να έχει υποδομή για την υποστήριξη μέχρι 300 ή μέχρι 390 Μετεωρολογικών Σταθμών. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι για τους έντεκα (11) ΣΔ εκτός αεροδρομίων θα πρέπει να προσφερθεί δικτυακός εξοπλισμός που να εξασφαλίζει την επικοινωνία με την Βλέπε απάντηση α/α 237. Οποιαδήποτε λύση καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου Α είναι αποδεκτή. Ισχύουν οι απαιτήσεις όπως καθορίζονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 2, α/α 222 έως και 229. Βλέπε απάντηση α/α 115. Επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα.

9 ΕΜΥ αποκλειστικά μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS) Στην απάντησή σας στο ερώτημα 4 των διευκρινιστικών ερωτήσεων αναλύετε τα χαρακτηριστικά διεπαφών που πρέπει να έχουν οι δρομολογητές που θα προσφερθούν για τους ΣΔ των αεροδρομίων. Με δεδομένο ότι θα πρέπει οι ΣΔ να έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με την ΕΜΥ και μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι εκτός από τα αναφερόμενα interfaces θα πρέπει οι δρομολογητές να διαθέτουν και GPRS interface/κάρτα. Σε συνέχεια της απάντησής σας στο ερώτημα 12 των διευκρινιστικών ερωτήσεων, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν στην ποσότητα των επιτραπέζιων Η/Υ για την επιχειρησιακή παρακολούθηση του συστήματος που ορίζεται στον πίνακα C3.9.1 (τριάντα Η/Υ) συμπεριλαμβάνονται, εκτός των τριών (3) Η/Υ για την παρακολούθηση των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ/ΦΑΜΣ, και άλλοι Η/Υ που ζητούνται σε διάφορα σημεία του τεύχους για την παρακολούθηση συστημάτων. Για παράδειγμα, ζητούνται τρεις (3) Η/Υ για το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης του συστήματος των καμερών καθώς και άλλοι δύο (2) Η/Υ για την κεντρική παρακολούθηση των συστημάτων ραδιοβόλισης. Αυτοί οι πέντε (5) Η/Υ συμπεριλαμβάνονται ή όχι στην ποσότητα των τριάντα Η/Υ για την επιχειρησιακή παρακολούθηση συστημάτων; Σε γενικές γραμμές, μία αντίστοιχη διευκρίνιση, όπως εκείνη του ερωτήματος 74, για το σύνολο των επιτραπέζιων Η/Υ γραφείου που πρέπει να Οιαδήποτε λύση καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου Α είναι αποδεκτή. Η ποσότητα των Η/Υ που καθορίζονται στον Πίνακα C3.9.1 αφορούν στον Εξοπλισμό Επιχειρησιακής Παρακολούθησης των Συστημάτων που θα εγκατασταθεί στους χώρους της ΕΜΥ. Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση για Η/Υ καθορίζεται σε άλλους Πίνακες αφορά σε επιπλέον Η/Υ. Σε περιπτώσεις όπου σε αυτούς τους Πίνακες υπάρχει παραπομπή στον Πίνακα C3.9.1, αυτό γίνεται αποκλειστικά για λόγους καθορισμού των Προδιαγραφών και όχι του αριθμού αυτών, ο οποίος καθορίζεται στους οικείους Πίνακες.

10 προσφερθεί στα πλαίσια του έργου θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητή Στην παράγραφο Α του Μέρους Α και στον Πίνακα Συμμόρφωσης C αντίστοιχα αναφέρονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το εξατμισίμετρο των ΠΑΜΣ, για τις οποίες υπάρχουν οι κάτωθι ερωτήσεις: i. Ποια είναι η μέγιστη απόσταση της σταθερής παροχής νερού, όπου είναι διαθέσιμη, από το σημείο εγκατάστασης του μετεωρολογικού κήπου; ii. iii. Ποιος είναι ο τρόπος διασύνδεσης των δύο σημείων (σταθερής παροχής και εγκατάσταση ΜΣ) για τη μεταφορά του νερού; Η μεταφορά νερού από παροχή ή η χρήση δεξαμενής πως θα λειτουργήσει στην περίπτωση των αρνητικών θερμοκρασιών (κάτω του 0 C) όπου θα παρουσιαστεί το φαινόμενο παγετού? Στην προδιαγραφή 26 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.1.1 αναφέρεται η απαίτηση ότι όλα τα καλώδια (αισθητήρων, τροφοδοσίας, επικοινωνίας) πρέπει να έχουν υδατοστεγείς, έτοιμες για σύνδεση απολήξεις. Με δεδομένη την ανυπαρξία καλωδίων αυτοματισμού και αισθητήρων με έτοιμες απολήξεις, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι αποδεκτή η χρήση συμβατικών καλωδίων αισθητήρων και αυτοματισμού, τα οποία να προστατεύονται από κατάλληλους στυπιοθλίπτες (IP69) στα σημεία που θα συνδέονται με τις μονάδες ελέγχου. i. Ισχύουν οι μέγιστες αποστάσεις που καθορίζονται στην απάντηση α/α 9. ii. Η ενδεικνυόμενη για εξωτερική χρήση iii. Σύμφωνα με τον Πίνακα C3.1.15, η θερμοκρασία λειτουργίας του εξατμισίμετρου λεκάνης είναι από 0 0 C ως 50 0 C. Θα πρέπει ωστόσο να εγγυάται η ασφαλής έκθεση (αντοχή) του συστήματος σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από C έως 50 0 C. Η προτεινόμενη λύση είναι αποδεκτή.

11 249 Διαβάζοντας προσεκτικά τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα 39 και 147 σχετικά με την παροχή ρεύματος των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι απαιτείται για την κάθε περίπτωση. Ενώ για την παροχή ρεύματος στους ΣΔ και στον ΣΒ είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνεται μέσω του δικτύου της ΔΕΗ που υφίσταται στα κτίρια, όπου θα εγκατασταθεί το σχετικό υλικό, δεν ισχύει το ίδιο και για τις ΚΜ των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ. Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις: i. Για τους τριάντα εννιά (39) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ χωρίς ανθρώπινη παρουσία η ΚΜ τους θα τροφοδοτείται με ηλιακό συλλέκτη μπαταρίας ενώ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης (μελλοντικά) με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η αδειοδότηση μελέτες για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ (ουσιαστικά σύνδεση με μετασχηματιστή κολώνα της ΔΕΗ) αποτελεί υποχρέωση της Υπηρεσίας ενώ το κόστος σύνδεσης (δηλαδή καλώδια, πίνακας διανομής, κλπ) των ΚΜ των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. ii. Για τους είκοσι (20) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ που διασυνδέονται με ΣΔ στα αεροδρόμια, η ΚΜ τους θα τροφοδοτείται από το δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ (π.χ. από κάποιο υφιστάμενο πίλαρ) αλλά και με ηλιακό συλλέκτη μέσω μπαταρίας. Η μία τροφοδοσία θα αποτελεί εφεδρεία της άλλης. Το κόστος σύνδεσης των ΚΜ των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. i. Σύμφωνα με την απάντηση α/α 147, όλοι οι ΑΜΣ/ΠΑΜΣ θα έχουν την δυνατότητα να διασυνδεθούν με το δίκτυο της ΔΕΗ και ταυτόχρονα θα φέρουν και φωτοβολταϊκά στοιχεία (όπως Τεχνική Προδιαγραφή C3.1.4 παρ.2). Οι τριάντα εννιά (39) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ που δεν διασυνδέονται με ΣΔ, στην παρούσα φάση, θα λειτουργούν με σύστημα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος τον ηλιακό συλλέκτη. Η υποχρέωση του Αναδόχου για τους υπόψη ΑΜΣ/ΠΑΜΣ, όσον αφορά στην τροφοδοσία από το Δίκτυο της ΔΕΗ, περιορίζεται στη δυνατότητα του εξοπλισμού να λειτουργήσει με ρεύμα 220 VAC και δεν απαιτείται καμία άλλη υποδομή στο χώρο εγκατάστασης. ii. Η διαπίστωση είναι σωστή. iii. Για τη διασύνδεση των έντεκα (11) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ με ΣΔ εκτός αεροδρομίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην απάντηση α/α 9. iv. Η διαπίστωση είναι σωστή.

12 iii. Για τους υπόλοιπους έντεκα (11) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ που διασυνδέονται με ΣΔ εκτός αεροδρομίων, η ΚΜ τους θα τροφοδοτείται με ηλιακό συλλέκτη μπαταρίας ενώ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης (μελλοντικά) με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η αδειοδότηση μελέτες για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ (ουσιαστικά σύνδεση με μετασχηματιστή κολώνα της ΔΕΗ) αποτελεί υποχρέωση της Υπηρεσίας ενώ το κόστος σύνδεσης (δηλαδή καλώδια, πίνακας διανομής, κλπ) των ΚΜ των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. iv. Όλοι οι ΑΜΣ/ΠΑΜΣ (και οι 70) θα διαθέτουν επαναφορτιζόμενη και προστατευόμενη μπαταρία ως backup για τη διατήρηση των σταθμών σε λειτουργία για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες χωρίς επαναφόρτιση. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τα παραπάνω συμπεράσματά μας. 250 Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν είναι αποδεκτή η περίφραξη μεγαλύτερων διαστάσεων από 7,00 x 7,00 μέτρα για την περίπτωση των ΠΑΜΣ, οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερη έκταση εγκατάστασης λόγω των πολλών αισθητήρων που διαθέτουν. Οπουδήποτε απαιτείται μεγαλύτερη περίφραξη για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος είναι αποδεκτή και βαρύνει τον Ανάδοχο. 251 Στη σελίδα 78 του Μέρους Α της διακήρυξης αναφέρεται ότι οι ΦΑΜΣ Η οθόνη που ζητείται στον Πίνακα C3.8.1, α/α 4, είναι η

13 θα πρέπει να διαθέτουν και οθόνη χειρός για την προβολή των μετρήσεων, κλπ. Αντίθετα, στους Πίνακες Συμμόρφωσης για τους ΦΑΜΣ (C3.8.1 C3.8.6) δε ζητείται η παροχή της οθόνης αυτής. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε κατά πόσο είναι υποχρεωτική η παροχή της οθόνης χειρός για τους ΦΑΜΣ και αν ναι, επιβεβαιώστε ότι αναφέρεστε σε συσκευές PDA. αυτή με την αναφερόμενη στην παράγραφο Α , η οποία αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο Α Είναι αποδεκτό η υπόψη οθόνη να είναι είτε ενσωματωμένη στον εξοπλισμό του ΦΑΜΣ είτε ανεξάρτητη από αυτόν Στη σελίδα 81 του Μέρους Α της διακήρυξης αναφέρεται ότι η Βασική Μονάδα των ΑΜΣΠ θα περιλαμβάνει και ένα Δορυφορικό Σύστημα Επικοινωνίας (ΔΣΕ) (SatCom) για την αμφίδρομη επικοινωνία, σε παγκόσμια κάλυψη, του ΑΜΣΠ με το Σταθμό Βάσης στην ξηρά. Από την άλλη πλευρά, στη διευκρίνισή σας στο ερώτημα 19 της πρώτης λίστας διευκρινίσεων, αναφέρετε ότι η επικοινωνία του ΑΜΣΠ με το ΣΒ θα γίνεται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS. Τέλος, στην προδιαγραφή 10 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.2.2 αναφέρεται ότι η επικοινωνία θα γίνεται με το (ενσωματωμένο στη Βασική Μονάδα) Δορυφορικό σύστημα επικοινωνίας SatCom και εναλλακτικά μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS εντός ΒΜ. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι από τα παραπάνω ισχύει. Θα πρέπει η ΒΜ του ΑΜΣΠ να περιλαμβάνει το σύστημα SatCom και παράλληλα να διαθέτει και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω GPRS; Στην προδιαγραφή 10 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.2.2 αναφέρεται το εξής: «Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, τα μηνύματα Όπως προκύπτει από την παράγραφο Α , την εικόνα 1 (σελ 82 του Μέρους Α), την παράγραφο Α4.4.3, τον Πίνακα Συμμόρφωσης C3.2.2 α/α 10 και τις απαντήσεις α/α 19 & 63, η ΒΜ των ΑΜΣΠ θα πρέπει να διαθέτει και τις δύο δυνατότητες επικοινωνίας. Ως κανονική λειτουργία νοείται η περιοδική αποστολή των μηνυμάτων, με συχνότητα που θα καθορίζεται με την παραμετροποίηση της ΒΜ.

14 εκπέμπονται κανονικά, σύμφωνα με την παραμετροποίηση». Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι εννοείται με την έκφραση «τα μηνύματα εκπέμπονται κανονικά». Πως ερμηνεύεται η κανονική εκπομπή μηνυμάτων; Στην απάντησή σας στο ερώτημα 123 της πρώτης λίστας διευκρινίσεων παραπέμπεται στην απάντηση του ερωτήματος 9. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι η σωστή παραπομπή είναι η απάντησή σας στο ερώτημα 74. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι η προδιαγραφή 4 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.3.1 αναφέρεται αποκλειστικά στον εξοπλισμό (servers) που θα φιλοξενήσει τις μηχανές αναγνώρισης και σύνθεσης ομιλίας. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι οι προδιαγραφές 1, 2 και 3 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.7.5 η προδιαγραφή 1 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.7.6 αναφέρονται στον εξοπλισμό (υλικό) που θα φιλοξενήσει το λογισμικό που περιγράφει ο τίτλος του πίνακα. Με βάση το σύνολο των προδιαγραφών του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.7.9 συμπεραίνουμε ότι προδιαγράφονται δύο διαφορετικά λογισμικά, ήτοι λογισμικό application server και λογισμικό database server. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ακριβώς ζητείται στον πίνακα αυτόν. Βλέπε απάντηση α/α 222. Η απαίτηση αφορά στον προσφερόμενο εξοπλισμό της Φωνητικής Πύλης. Επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα. Στον πίνακα C3.7.9 προδιαγράφεται η Ενδιάμεση Βάση Δεδομένων. Η αρχιτεκτονική του εξυπηρετητή εφαρμογών (application server) περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο Α

15 Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι η ενδιάμεση Βάση Δεδομένων θα περιέχει ένα υποσύνολο των πινάκων/δεδομένων της Κεντρικής Κλιματικής Βάσης Δεδομένων και σε καμία περίπτωση δε θα περιέχει κάποιο δεδομένο ή πληροφορία που δε βρίσκεται στη ΚΒΔ. Στον Πίνακα C3.4.3 Μεταγωγείς Περιεχομένου (Content Services Switch) στην Προδιαγραφή 7 ζητείται «Συνολικό εύρος ζώνης >=20Gbps». Το μέγεθος αυτό αναφέρεται ως απόδοση του συνόλου των Μεταγωγέων Περιεχομένου (2 Τεμάχια) ή κάθε Μεταγωγέα ξεχωριστά; Σε συνέχεια του ερωτήματος 24 των διευκρινιστικών, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι η απαίτηση >=5 αφορά την περιγραφή/προδιαγραφή «Πλήρης εγγύηση με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία» του Πίνακα Συμμόρφωσης C Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο «κτίριο Μετεωρολογίας» και «οικείο γραφείο μετεωρολογίας» στις προδιαγραφές 16 και 17 αντίστοιχα του Πίνακα C3.5 Αυτόματο Σύστημα Ραδιοβόλισης (ΑΣΡ). Αναφέρεστε στο κτίριο του ΜΣ που βρίσκεται πλησίον του σταθμού ραδιοβόλισης ή στο κεντρικό κτίριο της ΕΜΥ; Επίσης, συμπεραίνουμε ότι θα πρέπει να προσφερθεί ένα switch για την κάλυψη της απαίτησης 17. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε. Επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα. Ισχύει η απαίτηση όπως καθορίζεται στον Πίνακα C3.4.3 α/α 7 για καθέναν από τους προσφερόμενους μεταγωγείς. Η απαίτηση του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.6.3 α/α 4 «Πλήρης εγγύηση με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία» ισχύει ως έχει. Η απάντηση α/α 24 αφορά στην απαίτηση του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.6.3 α/α 5. Σύμφωνα με την παράγραφο Α4.4.8 η διασύνδεση του ΑΣΡ με το υφιστάμενο δίκτυο θα γίνει στο οικείο γραφείο μετεωρολογίας, που βρίσκεται στους ΜΣ των τριών θέσεων εγκατάστασης. Όσον αφορά στον εξοπλισμό διασύνδεσης είναι αποδεκτή οιαδήποτε λύση καλύπτει την απαίτηση.

16 Στην ερώτηση 25 της προηγούμενης λίστας διευκρινιστικών ερωτήσεων σχετικά με τις συνολικές ανάγκες σε Η/Υ για τα ΑΣΡ παραπέμψατε στην προδιαγραφή 14 του πίνακα C3.5. Επειδή, όμως, δε μας είναι ακόμα ξεκάθαρος ο αριθμός των Η/Υ που ζητούνται θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε ότι απαιτούνται συνολικά οκτώ (8) Η/Υ γραφείου, ήτοι 2 κεντρικά στην ΕΜΥ, άλλοι 3 στο ISO BOX κάθε ΑΣΡ και τέλος 3 (με εκτυπωτή) σε κάθε Μετεωρολογικό Σταθμό που βρίσκεται πλησίον του ΑΣΡ. Επίσης, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν η απαίτηση για τους Η/Υ σε κάθε ΑΣΡ καλύπτεται με την παροχή ενσωματωμένου (embedded) στο ΑΣΡ ηλεκτρονικού υπολογιστή ή θα πρέπει να προσφερθεί ξεχωριστό μηχάνημα που θα εγκατασταθεί κάπου μέσα στο ISO BOX. Η προδιαγραφή 42 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.5 αναφέρει ότι είναι επιθυμητό το λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα για όλα τα υποσυστήματα του προσφερόμενου ΑΣΡ ενώ στη στήλη της απαίτησης υπάρχει η λέξη «ΝΑΙ», γεγονός που καθιστά την απαίτηση υποχρεωτική. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν είναι υποχρεωτικό το λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα ή μπορεί να απαντηθεί η προδιαγραφή με μη συμμόρφωση στην επιθυμητή αυτή απαίτηση. Παρακαλώ διευκρινίστε σε ποιο κτίριο και σε ποιο επίπεδο θα εγκατασταθεί ο κεντρικός εξοπλισμός υπολογιστικών συστημάτων και ενεργού εξοπλισμού (Computer Room). Στα επισυναπτόμενα σχεδιαγράμματα (σελίδες του Μέρους Γ), όπου παρουσιάζονται οι κατόψεις των ορόφων του κτιρίου, δε φαίνεται να α. Σύμφωνα με τον Πίνακα C3.5 α/α 14, ο αριθμός των ΗΥ είναι τουλάχιστον 8. β. Οι ΗΥ που απαιτούνται στον Πίνακα C3.5 α/α 14, αφορούν σε ανεξάρτητους ΗΥ. Βλέπε απάντηση α/α 215. Η απαίτηση του Πίνακα C3.5 α/α 42 ισχύει. Το Computer Room βρίσκεται στο νέο κτίριο της ΕΜΥ. Οι κατόψεις (σελίδες του Μέρους Γ) αφορούν στην απαίτηση του Πίνακα C α/α 7.

17 υπάρχει το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης Αν το Computer Room βρίσκεται στο κτίριο του οποίου οι κατόψεις επισυνάπτονται, παρακαλώ διευκρινίστε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται. Αν βρίσκεται σε άλλο κτίριο παρακαλώ προσδιορίστε απόσταση και τρόπο σύνδεσης με το κτίριο που αναφέρεται στη διακήρυξη. Σύμφωνα με τη διακήρυξη διαφαίνεται ότι το επίπεδο Α είναι ο 1ος όροφος, το επίπεδο Β είναι το Ισόγειο και το επίπεδο Γ είναι το Υπόγειο. Παρακαλώ επιβεβαιώστε. Συμπληρωματικά, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι ο μεταγωγέας διανομής (Distribution Switch) είναι στο επίπεδο Β. Παρακαλώ προσδιορίστε που βρίσκεται το κέντρο επεξεργασίας δεδομένων (ΚΕΔ) και αν αυτό είναι στον ίδιο χώρο με το Κεντρικό Computer Room. Βλέπε απαντήσεις α/α 167 και 264. Το επίπεδο Α είναι το Υπόγειο, επίπεδο Β είναι το Ισόγειο και το επίπεδο Γ ο Α όροφος. Ο μεταγωγέας διανομής (Distribution Switch) θα είναι στο επίπεδο Β (Ισόγειο). Το ΚΕΔ βρίσκεται στο παλαιό κτίριο της ΕΜΥ ενώ το Computer Room βρίσκεται στο νέο κτίριο της ΕΜΥ Παρακαλώ προσδιορίστε αν ο Κεντρικός Μεταγωγέας (Core Switch) θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και στον ίδιο χώρο με τον Μεταγωγέα Διανομής (Distribution Switch). Παρακαλούμε να αναφερθούν αναλυτικά τα αντικείμενα (π.χ. λογισμικό ΒΔ, λογισμικό MSS, κλπ) για τα οποία ζητάει η Υπηρεσία της ΕΜΥ σεμινάρια εκπαίδευσης. Συμπληρωματικά με την παραπάνω ερώτηση, παρακαλούμε να διευκρινιστούν τα αντικείμενα ΝΑΙ Οι απαιτήσεις σε θέματα εκπαίδευσης καθορίζονται στον Πίνακα C3.10 και στην παράγραφο Α5.1.

18 στα οποία θα εκπαιδευτούν οι διαχειριστές συστήματος, οι διαχειριστές εφαρμογών και οι χρήστες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148434/1 12 10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί.

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί. -1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ που διενήργησε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών από 16/11/2005 έως 5/12/2005 µε σκοπό την υποβολή παρατηρήσεων / σχολίων / προτάσεων επί του σχεδίου διακήρυξης του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. «Ανάπτυξη Διαδραστικού Συστήματος Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης της Δομημένης Καλωδίωσης»

Διπλωματική Εργασία. «Ανάπτυξη Διαδραστικού Συστήματος Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης της Δομημένης Καλωδίωσης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219.

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» Σελίδα από 35 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ VTMIS...3.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα