ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Α και ΜΕΡΟΣ Γ, Q&A #41. Από τις παραγράφους Α , Α και τους Πίνακες C3.1.2, C3.2.8 προκύπτει ότι απαιτούνται δύο διαφορετικά συστήματα Σταθμού Βάσης για τους ΑΜΣ/ΠΑΜΣ/ΦΑΜΣ και τους ΑΜΣ-Π. Βλ. απάντηση α/α Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης των λειτουργιών και των δύο Σταθμών Βάσης από έναν ενιαίο, δεδομένου ότι και τα δύο συστήματα θα εγκατασταθούν στην ΕΜΥ και επιπλέον παρέχουν τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες. Εάν δεν υπάρχει πρόθεση εγκατάστασης ενός εκ των δύο Σταθμών Βάσης σε διαφορετικό σημείο από αυτό της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΜΥ, η συγκεκριμένη απαίτηση επιβαρύνει το ήδη σημαντικά βεβαρημένο κόστος του έργου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Γ : Σελίδα 54 από 209. Q&A #123. Στην παράγραφο C3.2.6 Μονάδα ελέγχου (ΜΕ), σελίδα 54 από 209 αναφέρεται ως απαίτηση «Ποσότητα: Ένας (1) φορητός ΗΥ C3.9.5». Επίσης στο Μέρος Α, παράγραφος Α Μονάδα Ελέγχου (ΜΕ), σελίδα 95 από 203 αναφέρεται «Το λογισμικού της ΜΕ, εγκαθίσταται σε φορητό Η/Υ ο οποίος είναι ήδη σε χρήση στην ΕΜΥ και χρησιμοποιείται από τον εκάστοτε PMO». Η σωστή παραπομπή στην ερώτηση 123 είναι η απάντηση α/α 74. Η απάντηση στην ερώτηση 123 παραπέμπει στην απάντηση της

2 ερώτησης 9 που πιστεύουμε ότι δεν είναι συναφής με την ερώτηση. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ορθή παραπομπή στην ερώτηση 123 είναι η απάντηση της ερώτησης 74; 223 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Γ : Σελίδα 120 από 209. Στην παράγραφο C3.6.1 Λογισμικό (Software) Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος, απαίτηση 4, σελίδα 120 από 209, αναφέρεται: «Να μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο τρόπο επικοινωνίας όπως , fax, ftp, scp, sftp, tcp, X.25, telex, τηλεφωνικές γραμμές (PSTN, ISDN) ασύγχρονες γραμμές (AFTN, CIDIN), δορυφορικές επικοινωνίες (όπως SADIS, MDD, RETIM, eumetcast κα)». ΟΧΙ. Απαιτείται αμφίδρομη επικοινωνία. 224 Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε αν είναι επαρκής η υποστήριξη αυτών των πρωτοκόλλων για "προώθηση" (upload) μόνο. (Please specify whether it is sufficient to support these protocols for "push" (upload) only). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Γ : Σελίδα 121 από 209. Στην παράγραφο C3.6.1 Λογισμικό (Software) Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος, απαίτηση 16, σελίδα 121 από 209, αναφέρεται: «Να ομαδοποιεί τα μηνύματα με πλήρη παραμετροποιήσιμο τρόπο (δημιουργία bulletin). Και για τους δύο λόγους.

3 Μπορείτε παρακαλώ να καθορίσετε εάν η ομαδοποίηση των μηνυμάτων προορίζεται για το σκοπό της αποθήκευσης ή για το σκοπό της δρομολόγησης των μηνυμάτων;. (Can you please specify whether the Grouping of messages is meant for purpose of storage or for purpose of routing?). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Γ : Σελίδα 134 από 209. Q&A #131 Στην παράγραφο C3.7.6 Λογισμικό Οπτικοποίησης και Επεξεργασίας Παρόντος Παρελθόντος Καιρού και Εικόνων Radar Δορυφόρου καθώς και Προγνωστικών Στοιχείων, σελίδα 134 από 209, Α/Α #14, αναφέρεται «Δυνατότητα διόρθωσης των παραγόμενων χαρτών καιρού (πραγματικών και προγνωστικών) από τον χρήστη με εύκολο γραφικό τρόπο». Όπως απάντηση α/α 131, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε λύση καλύπτει την απαίτηση είναι αποδεκτή. Εντούτοις, και παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο, η Υπηρεσία θα επιθυμούσε αυτοματοποιημένη έκδοση λογισμικού. 225 Στην απάντηση της ερώτησης 131 περιγράφετε τι θα πρέπει να επιτρέπεται από το σύστημα (διόρθωση των παραγόμενων χαρτών καιρού). Θα θέλαμε να γίνει πιο ακριβής η έννοια της "διόρθωσης", δηλαδή τι ακριβώς επιθυμεί η Υπηρεσία. Αναμένετε μια οπτική διόρθωση του χάρτη με τις καιρικές συνθήκες (με άλλα λόγια γραφική / διανυσματική διόρθωση) ή διόρθωση των υποκείμενων δεδομένων και την εκτέλεση εκ νέου της αλυσίδας παραγωγής των χαρτών καιρού με τα νέα τροποποιημένα δεδομένα; Παρακαλούμε όπως περιγράψετε τουλάχιστον κάποιες σημαντικές περιπτώσεις

4 χρήσης της αναμενόμενης διαδικασίας διόρθωσης. (In the reply to the clarification question 131 related to requirement C3.7.6 you describe what should be allowed by the system (correction of outputted weather maps). We would like to understand the meaning of the "correction" which you have in mind. Do you expect visual correction of the weather map (in other words graphical/vector editor) or correction of the underlying data and re-execution of the production chain once the data is amended? Please describe at least major use cases of the expected correction process.) Στον πίνακα προδιαγραφών για τον Η/Υ, C3.9.1 ερώτημα 29, ζητείται «κουτί με δυνατότητα τοποθέτησης και δεύτερου τροφοδοτικού». Οι συμβατικοί Η/Υ δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, ενώ οι Servers που έχουν αυτή τη δυνατότητα δεν είναι συμβατοί με Windows7. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ακριβώς ζητείτε στο σημείο αυτό; Ποια είναι η υπάρχουσα πλατφόρμα λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένη στους Η/Υ της ΕΜΥ; Στη Διευκρίνιση 50, ζητείτε ανανέωση του υπάρχοντος Antivirus χωρίς να διευκρινίζετε ποιο είναι αυτό και πόσους Η/Υ αφορά. Στον πίνακα προδιαγραφών για το UPS, C3.9.4 ερώτημα 4, ζητείτε να μπορεί να υποστηρίξει το φορτίο του εκτυπωτή Laser. Έχουμε επίσημη απάντηση από αντιπρόσωπο γνωστής εταιρείας κατασκευής UPS που μας αναφέρει ότι «το φορτίο των εκτυπωτών Laser είναι απαγορευμένο και επικίνδυνο για τη ζωή των UPS, λόγω Η απαίτηση του πίνακα C3.9.1 α/α 29, αφορά στη δυνατότητα τοποθέτησης και δεύτερου τροφοδοτικού και έχει την έννοια να εξασφαλίζεται η επάρκεια ισχύος. Κατά συνέπεια οιαδήποτε λύση εξασφαλίζει επάρκεια ισχύος είναι αποδεκτή, ανεξαρτήτως αριθμού τροφοδοτικών. Το λογισμικό προστασίας είναι «Symantec Endpoint Protection». Όσον αφορά στον αριθμό των Η/Υ ισχύει η απάντηση α/α 50. Είναι αποδεκτό ο εκτυπωτής Laser να μπορεί να συνδεθεί σε θύρα τύπου Surge Protection του UPS και να μην επιβαρύνει απαραιτήτως την μπαταρία.

5 των απότομων μεταβολών στην απαίτηση ισχύος. Σε οποιαδήποτε εγκατάσταση με υποστηριζόμενο Laser εκτυπωτή υπάρξει βλάβη, αυτή δεν καλύπτεται από εγγύηση». Είναι δυνατό να γίνει προαιρετική και όχι υποχρεωτική αυτή η προδιαγραφή; Στον πίνακα προδιαγραφών C3.9.6 ζητείται λίστα με Smartphones με 5 διαφορετικά λειτουργικά συστήματα από τα οποία θα αγοραστούν 15 τεμάχια. Θα αγοραστούν 15 τεμάχια από ένα Smartphone; Θα αγοραστούν 3 Smartphones από κάθε κατηγορία ή άλλος συνδυασμός; Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ακριβώς ζητείτε στο σημείο αυτό; Πίνακας C ερώτημα 4: Α. Ζητείτε να είναι και το σύστημα καταγραφής σε διάταξη υψηλής εφεδρείας; Β. Μπορούν οι εξυπηρετητές να είναι σε εικονικές μηχανές; Πίνακας C ερωτήματα 15 και 16: Προκειμένου να υπολογιστεί η χωρητικότητα του συστήματος, ποια είναι τα στοιχεία (ή οι εκτιμήσεις) για το ημερήσιο όγκο κλήσεων και τη μέση διάρκεια κλήσης που αναμένετε; Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν στην προδιαγραφή του πίνακα C3.3.6 Δρομολογητής-voice gateway είναι αποδεκτή η προσφορά λύσης η οποία θα διαθέτει ενσωματωμένη (στη μητρική Σύμφωνα με C3.9.6 α/α 1 θα αγοραστούν συνολικά 15 τεμάχια Smartphones. Ο ακριβής συνδυασμός θα αποφασιστεί με την υπογραφή της Σύμβασης. α. ΟΧΙ. Οι απαιτήσεις καθορίζονται στον Πίνακα C β. Οι απαιτήσεις καθορίζονται στον Πίνακα C α/α 4, 5 και 6. Εκτιμάται ότι η κάλυψη των απαιτήσεων του Πίνακας C α/α 15 και 16 αφορά σε αποθήκευση δεδομένων της τάξης του 1TB. ΟΧΙ. Ισχύει η απαίτηση α/α 8 του Πίνακα C3.3.6.

6 του router) υποστήριξη Hardware Encryption & Compression και επιπλέον ο router θα διαθέτει μία (1) υποδοχή επέκτασης για τις συγκεκριμένες δυνατότητες (Encryption & Compression) Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν στην προδιαγραφή 41 του πίνακα C3.3.7 «Μεταγωγέας δεδομένων (switch)» είναι δυνατή η προσφορά εξωτερικού συστήματος εφεδρικής τροφοδοσίας το οποίο θα συνδέεται άμεσα με ειδικό βύσμα με το switch. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν στην προδιαγραφή 8 του πίνακα C3.4.1 «Δρομολογητής (router) είναι αποδεκτή η προσφορά ενός εξωτερικού συστήματος εφεδρικής τροφοδοσίας (Redundant Power Supply) το οποίο θα τροφοδοτεί και τους δύο (2) ζητούμενους δρομολογητές με σύνδεση και στους δύο. Δεδομένου ότι οι προδιαγραφές των Μεταγωγέων περιεχομένου (C3.4.3) παραπέμπουν σε συγκεκριμένα μοντέλα ενός κατασκευαστή τα οποία έχουν καταργηθεί (ΕoS και EoL) και έχουν πλέον αντικατασταθεί με άλλα μοντέλα με διαφορετικές προδιαγραφές, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν είναι αποδεκτή η προσφορά λύσης η οποία: Α) Στο σημείο 3 του πίνακα C3.4.3 να παρέχει θύρες UTP αντί των GBICs, Β) Στο σημείο 7 του πίνακα να παρέχει συνολικό εύρος ζώνης 4Gbps. ΝΑΙ. Οποιαδήποτε λύση είναι αποδεκτή. ΟΧΙ. Ισχύει η απαίτηση α/α 8 του Πίνακα C για καθέναν από τους προσφερόμενους δρομολογητές. Οι προδιαγραφές καθορίζονται στον C3.4.3 και σε συνάρτηση με τις απαντήσεις α/α 58 & 59.

7 Στο ερώτημα 50 του «Πίνακα Συμμόρφωσης 2 Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού μεταγωγής πρόσβασης (switch) ζητούνται πολλαπλά (>=2) εφεδρικά τροφοδοτικά για κάθε ένα από τους μεταγωγείς. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν είναι αποδεκτή η προσφορά εξωτερικού συστήματος εφεδρικής τροφοδοσίας το οποίο να καλύπτει την τροφοδοσία ενός ή περισσοτέρων μεταγωγέων με άμεση σύνδεση με αυτούς. Σελίδα 164 Δημιουργία εγγενών εφαρμογών για τις ακόλουθες πλατφόρμες: Στις τεχνολογίες J2ME, ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες που θα πρέπει να υποστηρίζονται διότι λόγω μεγέθους οθόνης, ικανότητας λειτουργικού, κοκ, οι συσκευές αυτές μπορούν να υποστηρίξουν μειωμένες δυνατότητες. Σελ 164 Δημιουργία εγγενών εφαρμογών για τις ακόλουθες πλατφόρμες: Στα Windows mobile αναφερόμαστε στα Windows phone; Τα Windows mobile η Microsoft πλέον δεν τα υποστηρίζει (In 2011, Windows Marketplace for Mobile stopped accepting new admissions Σελ Δημιουργία εγγενών εφαρμογών για τις ακόλουθες πλατφόρμες: Τι νόημα έχει η υλοποίηση native εφαρμογών σε Symbian, Ισχύει η απαίτηση όπως καθορίζεται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 2 α/α 50 για καθέναν από τους προσφερόμενους μεταγωγείς. Οι βασικές λειτουργίες και οι καθορίζονται στις απαιτήσεις της παραγράφου Α Ισχύουν οι απαιτήσεις της παραγράφου Α Βλέπε απάντηση α/α 238.

8 δεδομένου ότι κατέχει μικρό ποσοστό αγοράς και είναι αμφίβολο το μέλλον του; Σελ 164 Δημιουργία εγγενών εφαρμογών για τις ακόλουθες πλατφόρμες: Ποιές είναι οι απαιτούμενες λειτουργίες για τις native συσκευές, δεδομένου ότι αυτές έχουν πολύ μικρές δυνατότητες (ανάλογα με τον τύπο τους); Σελ 165 Εφαρμογή Προετοιμασίας Γραφικών Εικόνων Απαιτείται συγκεκριμένη υλοποίηση ή έτοιμο COTS ή OpenSource προϊόν; Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν τα σημεία 222 έως και 229 του πίνακα Συμμόρφωσης 2 «Τεχνικές Προδιαγραφές εξοπλισμού μεταγωγής πρόσβασης (Switch), Μεταγωγέας Διανομής (Distribution Switch)» μπορούν να μετατραπούν από υποχρεωτικά σε προαιρετικά. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ο ΣΒ θα πρέπει να έχει υποδομή για την υποστήριξη μέχρι 300 ή μέχρι 390 Μετεωρολογικών Σταθμών. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι για τους έντεκα (11) ΣΔ εκτός αεροδρομίων θα πρέπει να προσφερθεί δικτυακός εξοπλισμός που να εξασφαλίζει την επικοινωνία με την Βλέπε απάντηση α/α 237. Οποιαδήποτε λύση καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου Α είναι αποδεκτή. Ισχύουν οι απαιτήσεις όπως καθορίζονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 2, α/α 222 έως και 229. Βλέπε απάντηση α/α 115. Επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα.

9 ΕΜΥ αποκλειστικά μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS) Στην απάντησή σας στο ερώτημα 4 των διευκρινιστικών ερωτήσεων αναλύετε τα χαρακτηριστικά διεπαφών που πρέπει να έχουν οι δρομολογητές που θα προσφερθούν για τους ΣΔ των αεροδρομίων. Με δεδομένο ότι θα πρέπει οι ΣΔ να έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με την ΕΜΥ και μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι εκτός από τα αναφερόμενα interfaces θα πρέπει οι δρομολογητές να διαθέτουν και GPRS interface/κάρτα. Σε συνέχεια της απάντησής σας στο ερώτημα 12 των διευκρινιστικών ερωτήσεων, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν στην ποσότητα των επιτραπέζιων Η/Υ για την επιχειρησιακή παρακολούθηση του συστήματος που ορίζεται στον πίνακα C3.9.1 (τριάντα Η/Υ) συμπεριλαμβάνονται, εκτός των τριών (3) Η/Υ για την παρακολούθηση των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ/ΦΑΜΣ, και άλλοι Η/Υ που ζητούνται σε διάφορα σημεία του τεύχους για την παρακολούθηση συστημάτων. Για παράδειγμα, ζητούνται τρεις (3) Η/Υ για το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης του συστήματος των καμερών καθώς και άλλοι δύο (2) Η/Υ για την κεντρική παρακολούθηση των συστημάτων ραδιοβόλισης. Αυτοί οι πέντε (5) Η/Υ συμπεριλαμβάνονται ή όχι στην ποσότητα των τριάντα Η/Υ για την επιχειρησιακή παρακολούθηση συστημάτων; Σε γενικές γραμμές, μία αντίστοιχη διευκρίνιση, όπως εκείνη του ερωτήματος 74, για το σύνολο των επιτραπέζιων Η/Υ γραφείου που πρέπει να Οιαδήποτε λύση καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου Α είναι αποδεκτή. Η ποσότητα των Η/Υ που καθορίζονται στον Πίνακα C3.9.1 αφορούν στον Εξοπλισμό Επιχειρησιακής Παρακολούθησης των Συστημάτων που θα εγκατασταθεί στους χώρους της ΕΜΥ. Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση για Η/Υ καθορίζεται σε άλλους Πίνακες αφορά σε επιπλέον Η/Υ. Σε περιπτώσεις όπου σε αυτούς τους Πίνακες υπάρχει παραπομπή στον Πίνακα C3.9.1, αυτό γίνεται αποκλειστικά για λόγους καθορισμού των Προδιαγραφών και όχι του αριθμού αυτών, ο οποίος καθορίζεται στους οικείους Πίνακες.

10 προσφερθεί στα πλαίσια του έργου θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητή Στην παράγραφο Α του Μέρους Α και στον Πίνακα Συμμόρφωσης C αντίστοιχα αναφέρονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το εξατμισίμετρο των ΠΑΜΣ, για τις οποίες υπάρχουν οι κάτωθι ερωτήσεις: i. Ποια είναι η μέγιστη απόσταση της σταθερής παροχής νερού, όπου είναι διαθέσιμη, από το σημείο εγκατάστασης του μετεωρολογικού κήπου; ii. iii. Ποιος είναι ο τρόπος διασύνδεσης των δύο σημείων (σταθερής παροχής και εγκατάσταση ΜΣ) για τη μεταφορά του νερού; Η μεταφορά νερού από παροχή ή η χρήση δεξαμενής πως θα λειτουργήσει στην περίπτωση των αρνητικών θερμοκρασιών (κάτω του 0 C) όπου θα παρουσιαστεί το φαινόμενο παγετού? Στην προδιαγραφή 26 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.1.1 αναφέρεται η απαίτηση ότι όλα τα καλώδια (αισθητήρων, τροφοδοσίας, επικοινωνίας) πρέπει να έχουν υδατοστεγείς, έτοιμες για σύνδεση απολήξεις. Με δεδομένη την ανυπαρξία καλωδίων αυτοματισμού και αισθητήρων με έτοιμες απολήξεις, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι αποδεκτή η χρήση συμβατικών καλωδίων αισθητήρων και αυτοματισμού, τα οποία να προστατεύονται από κατάλληλους στυπιοθλίπτες (IP69) στα σημεία που θα συνδέονται με τις μονάδες ελέγχου. i. Ισχύουν οι μέγιστες αποστάσεις που καθορίζονται στην απάντηση α/α 9. ii. Η ενδεικνυόμενη για εξωτερική χρήση iii. Σύμφωνα με τον Πίνακα C3.1.15, η θερμοκρασία λειτουργίας του εξατμισίμετρου λεκάνης είναι από 0 0 C ως 50 0 C. Θα πρέπει ωστόσο να εγγυάται η ασφαλής έκθεση (αντοχή) του συστήματος σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από C έως 50 0 C. Η προτεινόμενη λύση είναι αποδεκτή.

11 249 Διαβάζοντας προσεκτικά τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα 39 και 147 σχετικά με την παροχή ρεύματος των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι απαιτείται για την κάθε περίπτωση. Ενώ για την παροχή ρεύματος στους ΣΔ και στον ΣΒ είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνεται μέσω του δικτύου της ΔΕΗ που υφίσταται στα κτίρια, όπου θα εγκατασταθεί το σχετικό υλικό, δεν ισχύει το ίδιο και για τις ΚΜ των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ. Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις: i. Για τους τριάντα εννιά (39) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ χωρίς ανθρώπινη παρουσία η ΚΜ τους θα τροφοδοτείται με ηλιακό συλλέκτη μπαταρίας ενώ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης (μελλοντικά) με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η αδειοδότηση μελέτες για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ (ουσιαστικά σύνδεση με μετασχηματιστή κολώνα της ΔΕΗ) αποτελεί υποχρέωση της Υπηρεσίας ενώ το κόστος σύνδεσης (δηλαδή καλώδια, πίνακας διανομής, κλπ) των ΚΜ των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. ii. Για τους είκοσι (20) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ που διασυνδέονται με ΣΔ στα αεροδρόμια, η ΚΜ τους θα τροφοδοτείται από το δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ (π.χ. από κάποιο υφιστάμενο πίλαρ) αλλά και με ηλιακό συλλέκτη μέσω μπαταρίας. Η μία τροφοδοσία θα αποτελεί εφεδρεία της άλλης. Το κόστος σύνδεσης των ΚΜ των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. i. Σύμφωνα με την απάντηση α/α 147, όλοι οι ΑΜΣ/ΠΑΜΣ θα έχουν την δυνατότητα να διασυνδεθούν με το δίκτυο της ΔΕΗ και ταυτόχρονα θα φέρουν και φωτοβολταϊκά στοιχεία (όπως Τεχνική Προδιαγραφή C3.1.4 παρ.2). Οι τριάντα εννιά (39) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ που δεν διασυνδέονται με ΣΔ, στην παρούσα φάση, θα λειτουργούν με σύστημα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος τον ηλιακό συλλέκτη. Η υποχρέωση του Αναδόχου για τους υπόψη ΑΜΣ/ΠΑΜΣ, όσον αφορά στην τροφοδοσία από το Δίκτυο της ΔΕΗ, περιορίζεται στη δυνατότητα του εξοπλισμού να λειτουργήσει με ρεύμα 220 VAC και δεν απαιτείται καμία άλλη υποδομή στο χώρο εγκατάστασης. ii. Η διαπίστωση είναι σωστή. iii. Για τη διασύνδεση των έντεκα (11) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ με ΣΔ εκτός αεροδρομίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην απάντηση α/α 9. iv. Η διαπίστωση είναι σωστή.

12 iii. Για τους υπόλοιπους έντεκα (11) ΑΜΣ/ΠΑΜΣ που διασυνδέονται με ΣΔ εκτός αεροδρομίων, η ΚΜ τους θα τροφοδοτείται με ηλιακό συλλέκτη μπαταρίας ενώ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης (μελλοντικά) με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η αδειοδότηση μελέτες για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ (ουσιαστικά σύνδεση με μετασχηματιστή κολώνα της ΔΕΗ) αποτελεί υποχρέωση της Υπηρεσίας ενώ το κόστος σύνδεσης (δηλαδή καλώδια, πίνακας διανομής, κλπ) των ΚΜ των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. iv. Όλοι οι ΑΜΣ/ΠΑΜΣ (και οι 70) θα διαθέτουν επαναφορτιζόμενη και προστατευόμενη μπαταρία ως backup για τη διατήρηση των σταθμών σε λειτουργία για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες χωρίς επαναφόρτιση. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τα παραπάνω συμπεράσματά μας. 250 Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν είναι αποδεκτή η περίφραξη μεγαλύτερων διαστάσεων από 7,00 x 7,00 μέτρα για την περίπτωση των ΠΑΜΣ, οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερη έκταση εγκατάστασης λόγω των πολλών αισθητήρων που διαθέτουν. Οπουδήποτε απαιτείται μεγαλύτερη περίφραξη για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος είναι αποδεκτή και βαρύνει τον Ανάδοχο. 251 Στη σελίδα 78 του Μέρους Α της διακήρυξης αναφέρεται ότι οι ΦΑΜΣ Η οθόνη που ζητείται στον Πίνακα C3.8.1, α/α 4, είναι η

13 θα πρέπει να διαθέτουν και οθόνη χειρός για την προβολή των μετρήσεων, κλπ. Αντίθετα, στους Πίνακες Συμμόρφωσης για τους ΦΑΜΣ (C3.8.1 C3.8.6) δε ζητείται η παροχή της οθόνης αυτής. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε κατά πόσο είναι υποχρεωτική η παροχή της οθόνης χειρός για τους ΦΑΜΣ και αν ναι, επιβεβαιώστε ότι αναφέρεστε σε συσκευές PDA. αυτή με την αναφερόμενη στην παράγραφο Α , η οποία αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο Α Είναι αποδεκτό η υπόψη οθόνη να είναι είτε ενσωματωμένη στον εξοπλισμό του ΦΑΜΣ είτε ανεξάρτητη από αυτόν Στη σελίδα 81 του Μέρους Α της διακήρυξης αναφέρεται ότι η Βασική Μονάδα των ΑΜΣΠ θα περιλαμβάνει και ένα Δορυφορικό Σύστημα Επικοινωνίας (ΔΣΕ) (SatCom) για την αμφίδρομη επικοινωνία, σε παγκόσμια κάλυψη, του ΑΜΣΠ με το Σταθμό Βάσης στην ξηρά. Από την άλλη πλευρά, στη διευκρίνισή σας στο ερώτημα 19 της πρώτης λίστας διευκρινίσεων, αναφέρετε ότι η επικοινωνία του ΑΜΣΠ με το ΣΒ θα γίνεται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS. Τέλος, στην προδιαγραφή 10 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.2.2 αναφέρεται ότι η επικοινωνία θα γίνεται με το (ενσωματωμένο στη Βασική Μονάδα) Δορυφορικό σύστημα επικοινωνίας SatCom και εναλλακτικά μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS εντός ΒΜ. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι από τα παραπάνω ισχύει. Θα πρέπει η ΒΜ του ΑΜΣΠ να περιλαμβάνει το σύστημα SatCom και παράλληλα να διαθέτει και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω GPRS; Στην προδιαγραφή 10 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.2.2 αναφέρεται το εξής: «Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, τα μηνύματα Όπως προκύπτει από την παράγραφο Α , την εικόνα 1 (σελ 82 του Μέρους Α), την παράγραφο Α4.4.3, τον Πίνακα Συμμόρφωσης C3.2.2 α/α 10 και τις απαντήσεις α/α 19 & 63, η ΒΜ των ΑΜΣΠ θα πρέπει να διαθέτει και τις δύο δυνατότητες επικοινωνίας. Ως κανονική λειτουργία νοείται η περιοδική αποστολή των μηνυμάτων, με συχνότητα που θα καθορίζεται με την παραμετροποίηση της ΒΜ.

14 εκπέμπονται κανονικά, σύμφωνα με την παραμετροποίηση». Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι εννοείται με την έκφραση «τα μηνύματα εκπέμπονται κανονικά». Πως ερμηνεύεται η κανονική εκπομπή μηνυμάτων; Στην απάντησή σας στο ερώτημα 123 της πρώτης λίστας διευκρινίσεων παραπέμπεται στην απάντηση του ερωτήματος 9. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι η σωστή παραπομπή είναι η απάντησή σας στο ερώτημα 74. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι η προδιαγραφή 4 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.3.1 αναφέρεται αποκλειστικά στον εξοπλισμό (servers) που θα φιλοξενήσει τις μηχανές αναγνώρισης και σύνθεσης ομιλίας. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι οι προδιαγραφές 1, 2 και 3 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.7.5 η προδιαγραφή 1 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.7.6 αναφέρονται στον εξοπλισμό (υλικό) που θα φιλοξενήσει το λογισμικό που περιγράφει ο τίτλος του πίνακα. Με βάση το σύνολο των προδιαγραφών του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.7.9 συμπεραίνουμε ότι προδιαγράφονται δύο διαφορετικά λογισμικά, ήτοι λογισμικό application server και λογισμικό database server. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ακριβώς ζητείται στον πίνακα αυτόν. Βλέπε απάντηση α/α 222. Η απαίτηση αφορά στον προσφερόμενο εξοπλισμό της Φωνητικής Πύλης. Επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα. Στον πίνακα C3.7.9 προδιαγράφεται η Ενδιάμεση Βάση Δεδομένων. Η αρχιτεκτονική του εξυπηρετητή εφαρμογών (application server) περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο Α

15 Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι η ενδιάμεση Βάση Δεδομένων θα περιέχει ένα υποσύνολο των πινάκων/δεδομένων της Κεντρικής Κλιματικής Βάσης Δεδομένων και σε καμία περίπτωση δε θα περιέχει κάποιο δεδομένο ή πληροφορία που δε βρίσκεται στη ΚΒΔ. Στον Πίνακα C3.4.3 Μεταγωγείς Περιεχομένου (Content Services Switch) στην Προδιαγραφή 7 ζητείται «Συνολικό εύρος ζώνης >=20Gbps». Το μέγεθος αυτό αναφέρεται ως απόδοση του συνόλου των Μεταγωγέων Περιεχομένου (2 Τεμάχια) ή κάθε Μεταγωγέα ξεχωριστά; Σε συνέχεια του ερωτήματος 24 των διευκρινιστικών, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμά μας ότι η απαίτηση >=5 αφορά την περιγραφή/προδιαγραφή «Πλήρης εγγύηση με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία» του Πίνακα Συμμόρφωσης C Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο «κτίριο Μετεωρολογίας» και «οικείο γραφείο μετεωρολογίας» στις προδιαγραφές 16 και 17 αντίστοιχα του Πίνακα C3.5 Αυτόματο Σύστημα Ραδιοβόλισης (ΑΣΡ). Αναφέρεστε στο κτίριο του ΜΣ που βρίσκεται πλησίον του σταθμού ραδιοβόλισης ή στο κεντρικό κτίριο της ΕΜΥ; Επίσης, συμπεραίνουμε ότι θα πρέπει να προσφερθεί ένα switch για την κάλυψη της απαίτησης 17. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε. Επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα. Ισχύει η απαίτηση όπως καθορίζεται στον Πίνακα C3.4.3 α/α 7 για καθέναν από τους προσφερόμενους μεταγωγείς. Η απαίτηση του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.6.3 α/α 4 «Πλήρης εγγύηση με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία» ισχύει ως έχει. Η απάντηση α/α 24 αφορά στην απαίτηση του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.6.3 α/α 5. Σύμφωνα με την παράγραφο Α4.4.8 η διασύνδεση του ΑΣΡ με το υφιστάμενο δίκτυο θα γίνει στο οικείο γραφείο μετεωρολογίας, που βρίσκεται στους ΜΣ των τριών θέσεων εγκατάστασης. Όσον αφορά στον εξοπλισμό διασύνδεσης είναι αποδεκτή οιαδήποτε λύση καλύπτει την απαίτηση.

16 Στην ερώτηση 25 της προηγούμενης λίστας διευκρινιστικών ερωτήσεων σχετικά με τις συνολικές ανάγκες σε Η/Υ για τα ΑΣΡ παραπέμψατε στην προδιαγραφή 14 του πίνακα C3.5. Επειδή, όμως, δε μας είναι ακόμα ξεκάθαρος ο αριθμός των Η/Υ που ζητούνται θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε ότι απαιτούνται συνολικά οκτώ (8) Η/Υ γραφείου, ήτοι 2 κεντρικά στην ΕΜΥ, άλλοι 3 στο ISO BOX κάθε ΑΣΡ και τέλος 3 (με εκτυπωτή) σε κάθε Μετεωρολογικό Σταθμό που βρίσκεται πλησίον του ΑΣΡ. Επίσης, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν η απαίτηση για τους Η/Υ σε κάθε ΑΣΡ καλύπτεται με την παροχή ενσωματωμένου (embedded) στο ΑΣΡ ηλεκτρονικού υπολογιστή ή θα πρέπει να προσφερθεί ξεχωριστό μηχάνημα που θα εγκατασταθεί κάπου μέσα στο ISO BOX. Η προδιαγραφή 42 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.5 αναφέρει ότι είναι επιθυμητό το λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα για όλα τα υποσυστήματα του προσφερόμενου ΑΣΡ ενώ στη στήλη της απαίτησης υπάρχει η λέξη «ΝΑΙ», γεγονός που καθιστά την απαίτηση υποχρεωτική. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν είναι υποχρεωτικό το λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα ή μπορεί να απαντηθεί η προδιαγραφή με μη συμμόρφωση στην επιθυμητή αυτή απαίτηση. Παρακαλώ διευκρινίστε σε ποιο κτίριο και σε ποιο επίπεδο θα εγκατασταθεί ο κεντρικός εξοπλισμός υπολογιστικών συστημάτων και ενεργού εξοπλισμού (Computer Room). Στα επισυναπτόμενα σχεδιαγράμματα (σελίδες του Μέρους Γ), όπου παρουσιάζονται οι κατόψεις των ορόφων του κτιρίου, δε φαίνεται να α. Σύμφωνα με τον Πίνακα C3.5 α/α 14, ο αριθμός των ΗΥ είναι τουλάχιστον 8. β. Οι ΗΥ που απαιτούνται στον Πίνακα C3.5 α/α 14, αφορούν σε ανεξάρτητους ΗΥ. Βλέπε απάντηση α/α 215. Η απαίτηση του Πίνακα C3.5 α/α 42 ισχύει. Το Computer Room βρίσκεται στο νέο κτίριο της ΕΜΥ. Οι κατόψεις (σελίδες του Μέρους Γ) αφορούν στην απαίτηση του Πίνακα C α/α 7.

17 υπάρχει το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης Αν το Computer Room βρίσκεται στο κτίριο του οποίου οι κατόψεις επισυνάπτονται, παρακαλώ διευκρινίστε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται. Αν βρίσκεται σε άλλο κτίριο παρακαλώ προσδιορίστε απόσταση και τρόπο σύνδεσης με το κτίριο που αναφέρεται στη διακήρυξη. Σύμφωνα με τη διακήρυξη διαφαίνεται ότι το επίπεδο Α είναι ο 1ος όροφος, το επίπεδο Β είναι το Ισόγειο και το επίπεδο Γ είναι το Υπόγειο. Παρακαλώ επιβεβαιώστε. Συμπληρωματικά, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι ο μεταγωγέας διανομής (Distribution Switch) είναι στο επίπεδο Β. Παρακαλώ προσδιορίστε που βρίσκεται το κέντρο επεξεργασίας δεδομένων (ΚΕΔ) και αν αυτό είναι στον ίδιο χώρο με το Κεντρικό Computer Room. Βλέπε απαντήσεις α/α 167 και 264. Το επίπεδο Α είναι το Υπόγειο, επίπεδο Β είναι το Ισόγειο και το επίπεδο Γ ο Α όροφος. Ο μεταγωγέας διανομής (Distribution Switch) θα είναι στο επίπεδο Β (Ισόγειο). Το ΚΕΔ βρίσκεται στο παλαιό κτίριο της ΕΜΥ ενώ το Computer Room βρίσκεται στο νέο κτίριο της ΕΜΥ Παρακαλώ προσδιορίστε αν ο Κεντρικός Μεταγωγέας (Core Switch) θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και στον ίδιο χώρο με τον Μεταγωγέα Διανομής (Distribution Switch). Παρακαλούμε να αναφερθούν αναλυτικά τα αντικείμενα (π.χ. λογισμικό ΒΔ, λογισμικό MSS, κλπ) για τα οποία ζητάει η Υπηρεσία της ΕΜΥ σεμινάρια εκπαίδευσης. Συμπληρωματικά με την παραπάνω ερώτηση, παρακαλούμε να διευκρινιστούν τα αντικείμενα ΝΑΙ Οι απαιτήσεις σε θέματα εκπαίδευσης καθορίζονται στον Πίνακα C3.10 και στην παράγραφο Α5.1.

18 στα οποία θα εκπαιδευτούν οι διαχειριστές συστήματος, οι διαχειριστές εφαρμογών και οι χρήστες.

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Υλοποίηση Σύγχρονων Ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων με χρήση Web 2.0 / Social Media / Mobile Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) 1

Α/Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) 1 1 ΜΕΡΟΣ Α : Σελίδα 54 από 197. Στην παράγραφο Α4.4.1.3 και συγκεκριμένα στην ενότητα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος αναφέρεται αυτονομία λειτουργίας σταθμού σε συνθήκες κατανάλωσης πλήρους φορτίου, για τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Στη Δημόσια Διαβούλευση του διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το Έργο

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: "Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν για την διακήρυξη με αρ. πρωτ. 156/ Συνοπτικού διαγωνισμού".

Θέμα: Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν για την διακήρυξη με αρ. πρωτ. 156/ Συνοπτικού διαγωνισμού. Αρμόδιος: Τσαμπουράκης Ευάγγελος Δ/ντής Λιμενικών Υπηρεσιών ΟΛΗ ΑΕ Υ.Α.Λ.Ε. Τηλ: 2810 284202, 2810 338115 Fax: 2810 226110 e-mail: inf@prtheraklin.gr Ηράκλειο: 23/01/2017 Αρ. Πρωτ: 245/20-1-2017 Σχετ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17068 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4.

Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1. Πίνακες Συμμόρφωσης C.3.9.1 & C.3.9.2 : Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν για λόγους υγιούς ανταγωνισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482352 Πράξη Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Διάρκεια Διαβούλευσης Από:9/7/2014 Έως:21/7/2014 Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385)

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385) ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-Απαντήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου e-οίκος Ναύτου» με Αρ Πρωτ. 23906 13/9/2006 Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 Aπό: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 21 Τ.Κ: 10556 Aθήνα Γραφείο: Διαχείρισης Έργων Email: e.papagiannis@iaath.gr Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ Προσοχή όλες οι ερωτήσεις και από την προηγούμενη δημοσίευση έχουν συγκεντρωθεί και κωδικοποιηθεί στο σύνολο που ακολουθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΑΔΑ: 4Α5ΙΜΞ-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ANAΡTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 24-3 - 20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Παντελής Αλµπάνης Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 801 e-mail : palba@ktpae.gr Υµηττός, 9 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 11463 Προς: Παραλήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 23-5-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6226 /

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011

ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011 ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2 Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 9.3. της προκήρυξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δεκέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002629225 2015-03-11

15REQ002629225 2015-03-11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1 Τεχνική Περιγραφή 2 Αρ. Μελέτης: 3/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α) Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση των εργασιών αναβάθμισης δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσί προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5...

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ...2 Εταιρεία 3... 2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α...4 Εταιρεία 1... 4 Εταιρεία 2... 5 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β...5 εν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεπίδραση

Κοινωνική Αλληλεπίδραση Κοινωνική Αλληλεπίδραση Τεχνολογία Σύγχρονης Επικοινωνίας Dirk Sommermeyer, IAQ e.v. Θέματα Τύποι Επικοινωνίας Προδιαγραφές σε μηχανήματα Υπολογιστών (hardware) Προδιαγραφές σε λογισμικό (software) Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ:

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 15 ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στο σύνολο των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-15-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 15 Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις. επί των ερωτήσεων για το διεθνή ανοικτό διαγωνισμό του Υποέργου 1

Διευκρινήσεις. επί των ερωτήσεων για το διεθνή ανοικτό διαγωνισμό του Υποέργου 1 Διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων για το διεθνή ανοικτό διαγωνισμό του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) Α/Α

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) Α/Α Α/Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τεύχος Α Α4.4 & Α4.5 Παρακαλούμε διευκρινίστε αν κατά την περίοδο εγγύησης και συντήρησης απαιτείται η προμήθεια νέων εκδόσεων για το έτοιμο λογισμικό, ή αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης (ή υποέργου) συµµετείχαν έξι [6] εταιρείες.

Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης (ή υποέργου) συµµετείχαν έξι [6] εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375257 Πράξη Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" ΥΕΚΑ Υποέργο 1, 2, 3 και 4 ιάρκεια ιαβούλευσης Από: 16/01/2013 Έως: 04/02/2013 Φορέας (Αναθέτουσα Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα:

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα: Table of Contents Συνοπτικές οδηγίες...3 Προσοχή στη σωστή πολικότητα:...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Ενδείξεις...5 Πιστοποιήσεις...5 Οδηγός χρήσης Συνοπτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 Τηλ.:2610316242, 2610318224 Fax: 2610317877 e mail: info@aepde.gr Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 05/09/2016 Αριθμός Πρωτ.5994 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5462/03.08.2016 Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του ισχύοντος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Συντήρηση & αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και την

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση)

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση) Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση) Νομικές σημειώσεις 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 18/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 4947/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: τις εταιρείες: Στη σελίδα 173-174 της διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 3, αριθμό 2, ζητάτε είκοσι (20) άδειες για το

ΠΡΟΣ: τις εταιρείες: Στη σελίδα 173-174 της διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 3, αριθμό 2, ζητάτε είκοσι (20) άδειες για το ΑΘΗΝΑ, 17-4 - 2007 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1038410/11809/0005 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ 5 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Αίτηση για παροχή 31/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. Χάρτης Απεικόνιση Οχηµάτων Θα προσφέρεται ψηφιακός χάρτης για την απεικόνιση της θέσης και της κατάστασης των οχηµάτων ο οποίος θα περιλαµβάνει τα

1. Χάρτης Απεικόνιση Οχηµάτων Θα προσφέρεται ψηφιακός χάρτης για την απεικόνιση της θέσης και της κατάστασης των οχηµάτων ο οποίος θα περιλαµβάνει τα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ» 1. ΣΚΟΠΟΣ Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ενδιαφέρεται για υπηρεσίες παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ».

Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ». Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ». Ερώτημα 1 ο Δεδομένου ότι για την εγκατάσταση του παραπάνω δικτύου απαιτείται αδειοδότηση από τους αρμόδιους

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ 1.1. Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναλυτικές προδιαγραφές Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση Γενικά ΑΠ1.1 ΑΠ1.2 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1/8. Αθήνα, 1/7/2004 Αριθ. Πρωτ.: 3520

1/8. Αθήνα, 1/7/2004 Αριθ. Πρωτ.: 3520 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Π. Λάζαρης Τηλέφωνο : 210-9288750 Fax : 210-9213200 E-mail : plazar@ktpae.gr Αθήνα, 1/7/2004 Αριθ. Πρωτ.: 3520 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System

Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System (Κιλοβάτ, Αρμονική, Αμπέρ, Μείωση, Εξοπλισμός) ΛΥΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ! (Συχνές Ερωτήσεις) Ε)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ 311 & 586 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ 311 & 586 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ 311 & 586 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Α. συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 213-13 00 771 Fax : 213-13 00 801 e-mail : dspyrou@ktpae.gr Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9160 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Δομή Παρουσίασης Συνολική Εικόνα Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Οχήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού Κέντρου Ελέγχου Τελική Επιλογή Εξοπλισμού/ Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 30-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ηράκλειο 07-10-2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 5/2/2013 Αριθ. Πρωτ. 139 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση του δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση του δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 22.8.12 Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.317/87/19243 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και Επέκταση Καλωδίωσης Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Συντήρηση και Επέκταση Καλωδίωσης Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Συντήρηση και Επέκταση Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Περιγραφή Υποδομής Ο ΕΟΦ στεγάζεται σε κτίριο της οδού Μεσογείων στον αριθμό 84. Το κτίριο αποτελείται από 5 ορόφους, ισόγειο και υπόγειο. Οι όροφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα