ΘΕΜΑ : ιαφηµιστικές ενέργειες που εντάσσονται στην Κατηγορία του άρθρου 15 του β.δ 24.9/ , περί επιβολής τέλους διαφήµισης υπέρ Ο.Τ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : ιαφηµιστικές ενέργειες που εντάσσονται στην Κατηγορία του άρθρου 15 του β.δ 24.9/20.10.1958, περί επιβολής τέλους διαφήµισης υπέρ Ο.Τ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου Τηλέφωνο: Fax: Αθήνα 13 εκεµβρίου 2007 Α.Π. : ΠΡΟΣ : Περιφέρειες του Κράτους α) /νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης Έδρες τους β) /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & /σης Έδρες τους στους Νοµούς Εγκύκλιος : 76 ΘΕΜΑ : ιαφηµιστικές ενέργειες που εντάσσονται στην Κατηγορία του άρθρου 15 του β.δ 24.9/ , περί επιβολής τέλους διαφήµισης υπέρ Ο.Τ.Α Σας γνωρίζουµε ότι εκδόθηκαν οι υπ αριθµ. 259/2007 και 319/2007 Γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ), το περιεχόµενο των οποίων έγινε αποδεκτό από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και ως εκ τούτου καθίσταται υποχρεωτικό για τη διοίκηση, κατά τα οριζόµενα στην παρ.4 του άρθρου 7 του ν.3086/2002 (Φ.Ε.Κ 324 Α ). Με την υπ αριθµ. 259/2007 Γνωµοδότηση, φωτ/φο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, γίνεται δεκτό ότι στο τέλος διαφήµισης υπέρ Ο.Τ.Α (2%) υπόκειται το σύνολο της δαπάνης που απορρέει από την πραγµατοποίηση κάθε είδους διαφηµιστικής πράξης που προσοµοιάζει, ως προς τον τρόπο διενέργειάς της, µε αυτές που ρητά ορίζονται, υπό την «Κατηγορία» στο άρθρο 15, παρ.1 του, από 24.9/ β.δ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125 Α ) και το άρθρο 9, παρ. 6.α. του ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α ). Τ.Κ Σελίδα 1 από 12 18/12/2007

2 Επιπλέον, υπό το πρίσµα της ανωτέρω παραδοχής, εξετάσθηκαν από το Ν.Σ.Κ δύο «διαφηµιστικές» ενέργειες ως προς την υπαγωγή τους στην συγκεκριµένη Κατηγορία ιαφήµισης, για τις οποίες έγιναν δεκτά τα ακόλουθα : - Η δαπάνη που απορρέει από τη σύναψη σύµβασης µίας επιχείρησης µε ευρέως αναγνωρίσιµα πρόσωπα ή γενικότερα τρίτους για τη διαφηµιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της, έναντι προκαθορισµένων υποχρεώσεων που ορίζονται στη σύµβαση και αφορούν στην προβολή του σήµατος της επιχείρησης στην ενδυµασία τους, τη φωτογράφηση και προβολή στα Μ.Μ.Ε µε τα σήµατα της εταιρίας κ.λ.π, θεωρείται ενέργεια παρεµφερής µε τις αναγραφόµενες στη σχετική διάταξη και υπόκειται στο τέλος διαφήµισης υπέρ Ο.Τ.Α - Η δαπάνη που αφορά στο επικοινωνιακό έντυπο υλικό επιχείρησης, το οποίο αναφέρεται στα προϊόντα της και διατίθεται στους συνεργάτες ή υπαλλήλους της (πωλητές - dealers), προκειµένου να τα επιδεικνύουν στους τελικούς καταναλωτές (και όχι να τα διανέµουν σε αυτούς), κατά τη διεξαγωγή της προσπάθειας πώλησής τους, δεν υπόκειται σε τέλος διαφήµισης υπέρ Ο.Τ.Α. Επισηµαίνεται ότι το Ν.Σ.Κ γνωµοδότησε ως ανωτέρω µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια : α) Η δαπάνη αφορούσε έντυπο υλικό επιχείρησης, η οποία για τη λιανική διάθεση των προϊόντων της χρησιµοποιεί αποκλειστικά τη µέθοδο της απευθείας πώλησης στον τελικό καταναλωτή, µέσω δικτύου dealers, που χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο υλικό ως υποβοήθηση στο έργο τους. β) Οι τελικοί αποδέκτες των µηνυµάτων που προβάλλονται από το έντυπο υλικό υποβάλλονται εκουσίως στη συγκεκριµένη ενέργεια, δεδοµένου ότι η επίδειξη των εντύπων σε αυτούς από τους dealers προϋποθέτει την προηγούµενη σχετική συναίνεσή τους. Με την υπ αριθµ. 319/2007 Γνωµοδότηση, φωτ/φο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, γίνονται δεκτά τα ακόλουθα : Η ενσωµάτωση έντυπων φυλλαδίων προβολής προϊόντων επιχειρήσεων στα ενηµερωτικά έντυπα διακίνησης των λογαριασµών που αποστέλλονται από τις τράπεζες στους αντίστοιχους χρήστες των παρεχόµενων, από αυτές, υπηρεσιών (δηλαδή στους πελάτες τους) θεωρείται διαφήµιση και υπόκειται στο τέλος διαφήµισης 2% υπέρ των Ο.Τ.Α. Ο χαρακτήρας της διαφήµισης δεν αναιρείται εκ του γεγονότος ότι η προβολή των προϊόντων απευθύνεται σε συγκεκριµένο αριθµό προσώπων και δεν έχει το χαρακτήρα της δηµόσιας Τ.Κ Σελίδα 2 από 12 18/12/2007

3 προβολής, δεδοµένου ότι η εννοιολογική οριοθέτηση της διαφήµισης δε συνυφαίνεται, αναγκαίως, µε τη µετάδοση µηνυµάτων προς το ευρύτερο κοινό. Σε κάθε περίπτωση άλλωστε, ο αποδέκτης του διαφηµιστικού µηνύµατος (διευρυµένος, περιορισµένος ή, ακόµη, και συγκεκριµένος αριθµός δεκτών) αποτελεί κυρίαρχη επιλογή της επιχείρησης που διαφηµίζει το προϊόν της, η οποία σταθµίζει τον τρόπο και τα µέσα προβολής του». εδοµένης της πολυµορφίας της διαφηµιστικής δραστηριότητας και των ποικίλων επικοινωνιακών προσεγγίσεων που εφαρµόζονται για τον επηρεασµό της κοινής γνώµης προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση 1, ο καθορισµός του εύρους εφαρµογής των διατάξεων περί επιβολής τέλους διαφήµισης για την «Κατηγορία» αποτελεί θέµα για το οποίο, σε πολλές περιπτώσεις, καλείται να αποφανθεί η διοίκηση, µε κριτήριο το βαθµό συνάφειας της κάθε ενέργειας µε τις πράξεις που ευθέως ορίζονται από τη νοµοθεσία. Θεωρώντας κρίσιµης σηµασίας τη διασφάλιση της οµοιόµορφης εφαρµογής των συγκεκριµένων διατάξεων, ιδιαίτερα λόγω της άµεσης συσχέτισής τους µε φορολογικές ρυθµίσεις 2, κρίνουµε σκόπιµη την παράθεση των ακόλουθων οδηγιών και περιπτώσεων διαφηµιστικών ενεργειών, για τις οποίες η διοίκηση έχει ήδη αποφανθεί επί του θέµατος της υπαγωγής τους στο τέλος διαφήµισης υπέρ Ο.Τ.Α. 1. Έκταση εφαρµογής των διατάξεων για την «Κατηγορία» : Στην «Κατηγορία» υπάγονται : 1 Ορισµός διαφήµισης σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 25/2000 Γνωµ. Ν.Σ.Κ : ιαφήµιση θεωρείται κάθε µορφή επικοινωνίας, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση των εµπορικών συναλλαγών και γενικότερα τον επηρεασµό της κοινής γνώµης προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση. Η ειδικότερη µορφή και το περιεχόµενο του διαφηµιστικού µηνύµατος εξαρτώνται από το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που διαφηµίζεται, από το µέσο, από το κοινό στο οποίο απευθύνεται κλπ. Ορισµός σύµφωνα µε άρθρο 9 του ν.2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών» : ιαφήµιση είναι κάθε ανακοίνωση που γίνεται στα πλαίσια εµπορικής, βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή επαγγελµατικής δραστηριότητας µε στόχο την προώθηση της διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών» 2 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ.1, περ.ιδ του ν.2238/1994 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος», κατά τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ, τα ποσά των δαπανών διαφηµίσεων που βαρύνουν τις επιχειρήσεις αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους. Ειδικά τα ποσά των δαπανών αυτών που υπόκεινται σε τέλος διαφηµίσεων υπέρ δήµων και κοινοτήτων δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη της διαφηµιζόµενης επιχείρησης, αν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους. Επιπλέον, σύµφωνα µε την παρ.19 του ανωτέρου άρθρου, δαπάνες που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού και για τις οποίες έχει γίνει δεκτό µε διοικητικές λύσεις και µε τη νοµολογία ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, περιλαµβάνονται σε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, που είναι δεσµευτική για τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Για οποιαδήποτε προσθήκη περίπτωσης στον κατάλογο αυτό, ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ή επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται να υποβάλλουν στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών αίτηση, προκειµένου να εξετασθεί η συγκεκριµένη περίπτωση από ειδική γνωµοδοτική επιτροπή. Τ.Κ Σελίδα 3 από 12 18/12/2007

4 Α. Όλες οι διαφηµιστικές ενέργειες (ανεξαρτήτως του χώρου που αυτές διενεργούνται, του µέσου που χρησιµοποιείται ή του κοινού στο οποίο απευθύνονται), οι οποίες, έχοντας κοινά χαρακτηριστικά, παρουσιάζουν συνάφεια µε διαφηµιστικές πράξεις που για τη µετάδοση του «µηνύµατος» χρησιµοποιούν τα ακόλουθα : - Ηµερολόγια - Αυτοκόλλητα, στα οποία αναγράφονται λέξεις ή απεικονίζονται κάθε είδους παραστάσεις - Έντυπα (ανεξαρτήτως του τρόπου διανοµής τους) Τα διαφηµιστικά έντυπα που διανέµονται, υπό µορφή ένθετου, συρραµµένου ή µη, µαζί µε τις εφηµερίδες και τα περιοδικά υπόκεινται στο τέλος (άρθρο 9, παρ.6.α του ν.2880/2001) - ώρα - Είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις ή λέξεις Β. Οι ενέργειες προβολής προϊόντων σε χώρους καταστηµάτων (ενέργειες προώθησης πωλήσεων) που παρουσιάζουν συνάφεια µε τις προαναφερθείσες πράξεις της παρ.α. καθώς και µε τις ακόλουθες µεθόδους προβολής : - Ανάρτηση επιγραφών κάθε είδους στο χώρο του καταστήµατος - Toποθέτηση προϊόντων σε ειδικά σηµεία εντός του καταστήµατος, σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα - Ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια - ιανοµή δοκιµαστικών προϊόντων - Εκδηλώσεις εκπλήξεις ( Happenings ) στους χώρους του καταστήµατος Γενικότερα οι ενέργειες προβολής προϊόντων που διενεργούνται στους χώρους καταστηµάτων υπόκεινται σε τέλος διαφήµισης, εφόσον παρουσιάζουν συνάφεια µε τις ανωτέρω µεθόδους καθώς και µε τη λειτουργία του καταστήµατος, επιδιώκοντας τη µετάδοση «διαφηµιστικού» µηνύµατος στο κοινό που προσέρχεται για την πραγµατοποίηση συναλλαγών. Ως κατάστηµα νοείται ο χώρος όπου ασκείται εµπορική δραστηριότητα, κατά τις διατάξεις του Εµπορικού Νόµου (Ε.Ν). Γ. Οι διαφηµίσεις που γίνονται από τον αέρα, µε οποιονδήποτε τρόπο Τ.Κ Σελίδα 4 από 12 18/12/2007

5 Εξαιρούνται από το τέλος διαφήµισης, οι διαφηµίσεις που γίνονται στις εφηµερίδες, στα περιοδικά, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση (άρθρο 5, παρ.2 του ν.1900/1990, Φ.Ε.Κ 125 Α ). Ως διαφηµίσεις που γίνονται στις εφηµερίδες και στα περιοδικά νοούνται εκείνες που είναι τυπογραφικά ενσωµατωµένες στα µέσα αυτά, µε την έννοια ότι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της έντυπης ύλης τους. Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 888/1991 Απόφαση του Σ.τ.Ε, διαφηµιστικά δώρα θεωρούνται τα δώρα επί των οποίων τίθεται ολόκληρη η επωνυµία ή το σήµα της επιχείρησης καθώς και οποιαδήποτε ένδειξη που υποδηλώνει την ταυτότητα της επιχείρησης, ανεξάρτητα αν µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ή όχι η διαφήµιση, στην οποία απέβλεψε κατ' αρχήν η επιχείρηση. 2. ιαδικασία είσπραξης και υπολογισµός του τέλους διαφήµισης Κατά τη διαδικασία είσπραξης και υπολογισµού του τέλους διαφήµισης, επισηµαίνονται τα ακόλουθα : - Για τις διαφηµίσεις της «Κατηγορίας» ως δαπάνη επί της οποίας υπολογίζεται το τέλος 2% θεωρείται το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από το διαφηµιζόµενο για τη διενέργεια της διαφήµισης, µε βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Για την προβολή προιόντων σε χώρους καταστηµάτων το τέλος υπολογίζεται επί της συνολικής διαφηµιστικής δαπάνης που καταβλήθηκε για τις πράξεις αυτές, περιλαµβανοµένων των τιµολογίων παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται από τα καταστήµατα (άρθρο 9, παρ.6.α του ν.2880/2001). - Η απόδοση του τέλους για όλες τις ενέργειες της Κατηγορίας γίνεται πάντοτε από τον διαφηµιζόµενο, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Για την έκπτωση ωστόσο των δαπανών διαφήµισης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αρκεί η αποδεδειγµένη καταβολή του τέλους, χωρίς να εξετάζεται ποιος ήταν υπόχρεος και ποιος τελικά προέβη σε αυτήν (Απόφ. Υπ. Οικ /1506/ΠΟΛ1188/ ). Η καταβολή πραγµατοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων (Τ.Π. ) που λειτουργεί σε.ο.υ ή και στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και αποδεικνύεται µε το σχετικό γραµµάτιο είσπραξης που χορηγείται από το Τ.Π.. Τ.Κ Σελίδα 5 από 12 18/12/2007

6 Επισηµαίνεται ότι το τέλος διαφήµισης για την Κατηγορία δεν καταβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α, όπου διενεργήθηκε η διαφήµιση. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης απόδοσης των οφειλόµενων τελών, οι σχετικές δαπάνες διαφήµισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα (άρθρο 9, παρ. 6.α του ν.2880/2001, άρθρο 31, παρ.1, περ.ιδ του ν.2238/1994 Κ.Φ.Ε, ΠΟΛ 1005/ ) και ο υπόχρεος υπόκειται σε πρόστιµο υπέρ Ο.Τ.Α, το οποίο ανέρχεται σε 1% επί του τέλους για κάθε µήνα καθυστέρησης, µε ανώτατο όριο το 200% της οφειλής (υπ αριθµ / έγγραφο του Τ.Π. προς τις.ο.υ, φωτ/φο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα, σε συνδυασµό µε άρθρο 13, παρ.1 του ν.3193/2003, ΦΕΚ 266 Α ). - Για τις διαφηµίσεις που εµπίπτουν στις Κατηγορίες Α, Β, Γ του άρθρου 5 του ν.1900/1990, οι οποίες διενεργούνται µέσω πινακίδων πλαισίων σε κοινόχρηστους, ιδιωτικούς και άλλους χώρους (στάδια, γήπεδα κλπ) και εµπίπτουν στις διατάξεις του ν.2946/2001 (Περί υπαίθριας διαφήµισης) ισχύει επίσης η µη αναγνώριση της δαπάνης της διαφηµιζόµενης επιχείρησης, για τον προσδιορισµό των κερδών αυτής των υπαγοµένων σε φορολογία εισοδήµατος, στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους στον οικείο Ο.Τ.Α που διενεργήθηκε η διαφήµιση (άρθρο 16, παρ.5 του από 24.9/ β.δ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9, του ν.1144/1981, ΦΕΚ 96 Α ). Σηµειώνεται ότι υπόχρεος καταβολής του τέλους για τις διαφηµίσεις των κατηγοριών διαφήµισης Α, Β, Γ είναι σε ολόκληρο ο διαφηµιστής, ο διαφηµιζόµενος καθώς και ο κύριος, νοµέας ή επικαρπωτής του χώρου στον οποίο γίνεται η διαφήµιση (άρθρο 16, παρ.3 β.δ 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 57 του ν.1416/1984, ΦΕΚ 18 Α ) και το τέλος καταβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α που διενεργήθηκε η διαφήµιση. Για την έκπτωση των δαπανών διαφήµισης από τα ακαθάριστα έσοδα της διαφηµιζόµενης επιχείρησης αρκεί η αποδεδειγµένη καταβολή του τέλους, ανεξαρτήτως του ποιος από τους ανωτέρω προέβη σε αυτήν (Απόφ. Υπ. Οικ /1506/ΠΟΛ1188/ , σχετ. άρθρο 5 του ν.2946/2001). Τ.Κ Σελίδα 6 από 12 18/12/2007

7 Περιπτωσιολογία δαπανών διαφήµισης ως προς την υπαγωγή τους στο τέλος διαφήµισης υπέρ Ο.Τ.Α, βάσει διοικητικών λύσεων και νοµολογίας Α. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση της παρ. 19 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε) /10262/ΒΟΟ12/ΠΟΛ.1029/ (ΦΕΚ 252 Β ) Η αναγραφή σε αναπτήρες και στυλό της επωνυµίας επιχείρησης αποτελεί διαφήµιση και η σχετική δαπάνη αγοράς των πιο πάνω αντικειµένων, δεν εκπίπτει, από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόµενο τέλος διαφήµισης. ( /10687/ Β0012/ ). Η δαπάνη διαφηµίσεως η οποία γίνεται µε ένθετα έντυπα σε εφηµερίδες και περιοδικά, δεν εκπίπτει, από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος διαφήµισης. ( /10420/ ΠΟΛ.1125/ ) Οι διαφηµιστικές δαπάνες που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια προβολής τους για γευστικές δοκιµές προϊόντων σε κέντρα διασκέδασης, τοποθέτηση ειδικών stands σε σούπερ µάρκετ και happenings υπάγονται σε τέλος διαφήµισης υπέρ δήµων και κοινοτήτων και δεν εκπίπτουν, από τα ακαθάριστα έσοδά τους, όταν δεν έχει καταβληθεί το πιο πάνω τέλος. ( /10819/Β0012// ) (Α.Π.43509/ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣ...Α., /νση Οικονοµικών ΟΤΑ) Η αναγραφή στα υλικά συσκευασίας στοιχείων ξένων προς την επωνυµία και κυρίως προς το αντικείµενο της επιχείρησης ή του καταστήµατος ή εµφαντικής προβολής µεµονωµένου και ειδικά προσδιορισµένου προϊόντος, συνιστά διαφήµιση και η σχετική δαπάνη δεν εκπίπτει, από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόµενο τέλος διαφήµισης. (Σχετ.Ν.Σ.Κ.25/2000 και Εγκ.ΠΟΛ.1125/ ). Τα χρηµατικά έπαθλα που καταβάλλουν επιχειρήσεις - δωροθέτες στους συµµετέχοντες σε τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά παιχνίδια, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, όταν δεν έχει καταβληθεί από το διαφηµιστή ή διαφηµιζόµενο εγκαίρως και προσηκόντως ο Τ.Κ Σελίδα 7 από 12 18/12/2007

8 ειδικός φόρος και το αγγελιόσηµο επί των διαφηµίσεων καθώς και το δηµοτικό τέλος διαφήµισης, εφόσον οφείλονται. ( /10221/Β0012/ ). Η δαπάνη εκτύπωσης φυλλαδίου στο εξωτερικό, το οποίο όµως διανεµήθηκε στην Αθήνα, δεν αναγνωρίζεται εφόσον δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος διαφήµισης. (Σ.τ.Ε.2069/1982) Τα διαφηµιστικά έντυπα που διανέµονται δωρεάν µε εφηµερίδες και περιοδικά, συρραµµένα ή µη µεταξύ των σελίδων τους δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, χωρίς την καταβολή του σχετικού τέλους διαφήµισης. (Σ.τ.Ε /1996) Επώνυµα διαφηµιστικά δώρα είναι τα δώρα επί των οποίων τίθεται όχι µόνον ολόκληρη η επωνυµία ή το σήµα της επιχειρήσεως, αλλά και οποιαδήποτε ένδειξη που υποδηλώνει την ταυτότητα της επιχειρήσεως, ανεξάρτητα αν µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ή όχι η διαφήµιση, στην οποία απέβλεψε κατ' αρχήν η επιχείρηση και η σχετική δαπάνη διαφήµισης δεν εκπίπτει, αν δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος διαφήµισης. (Σ.τ.Ε. 888/1991) /10261/Β0012/ΠΟΛ.1028/ (ΦΕΚ 252 Β ) «Συµπλήρωση της /10037/Β0012/ΠΟΛ1005/2005 Απόφασης» Η δαπάνη παραγωγής εντύπων ταξιδιωτικών προγραµµάτων εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των ταξιδιωτικών γραφείων, µε την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το δηµοτικό τέλος, εκτός αν προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση περί µη οφειλής δηµοτικού τέλους. Το κόστος ταξιδιωτικών σακιδίων ή χαρτοφυλάκων που χορηγούν ταξιδιωτικά γραφεία στους πελάτες τους εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, µε την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το δηµοτικό τέλος, εκτός αν προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση περί µη οφειλής αυτού. Σχετικό το υπ αριθµ / έγγρ. ΥΠΕΣ Α, /νση Οικονοµικών Ο.Τ.Α σύµφωνα µε το οποίο : Τα προγράµµατα και οι τιµοκατάλογοι εκδροµών και ταξιδιών που διατίθενται από τα τουριστικά γραφεία σε δυνητικούς πελάτες τους συνιστούν βασικό εργαλείο για την πραγµατοποίηση πωλήσεων και δεν υπόκεινται σε τέλος διαφήµισης, Τ.Κ Σελίδα 8 από 12 18/12/2007

9 παρά µόνο στην περίπτωση που διανέµονται σε ευρύ κύκλο προσώπων (ένθετα στον περιοδικό τύπο ή διανοµή σε χώρους καταστηµάτων κλπ) /10037/B0012/ΠΟΛ1005/ (ΦΕΚ 80 Β ) Η δαπάνη αγοράς υλικών συσκευασίας (τσάντες, χαρτί περιτυλίγµατος) επί των οποίων αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, καθώς και των πωλουµένων από αυτή προϊόντων, εκπίπτει χωρίς την αναζήτηση αποδεικτικού για την καταβολή δηµοτικού τέλους διαφήµισης. ( /10420/Β0012/ΠΟΛ1125/ ). Ο τιµοκατάλογος που αποστέλλει επιχείρηση σε εµπόρους για την υποβολή των παραγγελιών τους και ο οποίος απεικονίζει τα πωλούµενα είδη της (βιβλία,cd), αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα χωρίς την αναζήτηση αποδεικτικού για την καταβολή δηµοτικού τέλους διαφήµισης. (άρθρο 9, παρ.6,ν. 2880/2001, 3611/ έγγραφο του Υπουργείου ΕΣ...&Α.). Η δαπάνη µε την οποία χρεώνει εµπορική επιχείρηση τους προµηθευτές της για την έκδοση τιµοκαταλόγου ή διαφηµιστικού εντύπου που περιλαµβάνει τα προϊόντα τους δεν υπόκειται σε τέλος διαφήµισης, καθόσον µε τα πιο πάνω έντυπα διαφηµίζεται η εµπορική επιχείρηση που εκδίδει αυτά και όχι οι προµηθεύτριες και κατά συνέπεια εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των προµηθευτριών επιχειρήσεων χωρίς την αναζήτηση αποδεικτικού για την καταβολή δηµοτικού τέλους διαφήµισης. ( /10710/Β0012/ ). Η διανοµή CD, τα οποία είναι ένθετα σε περιοδικά, δεν είναι πράξη που υπόκειται σε τέλος διαφήµισης υπέρ ήµων και Κοινοτήτων, και κατά συνέπεια η δαπάνη αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, χωρίς να αναζητείται η καταβολή του διαφηµιστικού τέλους υπέρ των ΟΤΑ. (Α.Π / Υπουργείο ΕΣ...Α.). Οι δαπάνες κατασκευής πινακίδων και σηµαιών που έχουν ως µόνο περιεχόµενο το σήµα εταιρείας πετρελαιοειδών και αναρτώνται σε πρατήρια τρίτων που εµπορεύονται µόνο τα δικά της προϊόντα δεν υπόκεινται σε δηµοτικό τέλος διαφήµισης, δεδοµένου ότι υποδηλώνουν µόνο την αναπτυσσόµενη στα πρατήρια αυτά δραστηριότητα και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα χωρίς την καταβολή δηµοτικού τέλους διαφήµισης. (Σ.τ.Ε. 4118/1997). Τ.Κ Σελίδα 9 από 12 18/12/2007

10 4. ΠΟΛ.1056/ «Συµπλήρωση της αριθµ /10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/2005 Απόφασης» Οι δαπάνες παραγωγής και διανοµής ενηµερωτικών εντύπων που αποστέλλουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριµένους πελάτες τους και όχι στο ευρύτερο κοινό, µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα χωρίς να υφίσταται η υποχρέωση της καταβολής τέλους διαφήµισης /10764/Β0012/ΠΟΛ.1120/ Έγγραφο 20326/ Υπ.Εσωτερικών Η δαπάνη ενοικίου για τη µίσθωση συγκεκριµένου χώρου εντός ευρύτερου χώρου (π.χ αίθουσα ξενοδοχείου), που καταβάλλεται από φαρµακευτική επιχείρηση προκειµένου να αναρτηθούν στο χώρο αυτό stands µε την επωνυµία της, µε σκοπό τη διάθεση στους συνέδρους ιατρούς ενηµερωτικών φυλλαδίων για τα εν κυκλοφορία φάρµακά της στο πλαίσιο διοργάνωσης ιατρικού συνεδρίου, υπόκειται σε τέλος διαφήµισης Η δαπάνη µίσθωσης οπτικοακουστικών µέσων για την προβολή, στο πλαίσιο του ιατρικού συνεδρίου, ενηµερωτικών διαφανειών για επιστηµονική ενηµέρωση καθώς και κάθε διαφηµιστική πράξη που γίνεται µε δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή µε άλλο παρόµοιο τρόπο στο πλαίσιο συµµετοχής σε ιατρικά συνέδρια / εκδηλώσεις υπόκεινται σε τέλος διαφήµισης υπέρ Ο.Τ.Α Β. Έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών Προϊόντα τρίτων που διαθέτει µία επιχείρηση δωρεάν σε άλλες επιχειρήσεις ή σε φυσικά πρόσωπα (π.χ καλάθια µε ποτά), στα οποία δεν αναγράφεται η επωνυµία της επιχείρησης που τα διαθέτει, δεν υπόκεινται σε τέλος διαφήµισης (Α.Π 40913/ έγγρ. ΥΠΕΣ Α, /νση Οικονοµικών Ο.Τ.Α & Σ.τ.Ε 887/1991) Τ.Κ Σελίδα 10 από 12 18/12/2007

11 απάνη που καταβάλλεται για την αµοιβή ατόµων που πραγµατοποιούν προώθηση πωλήσεων προϊόντων (προβολή τους) στα σηµεία πώλησης τους υπόκειται σε τέλος διαφήµισης υπέρ Ο.Τ.Α. (Α.Π 64774/ Έγγρ. ΥΠΕΣ Α / /νση Οικονοµικών Ο.Τ.Α) ιαφηµίσεις που διενεργούνται δια προβολών στους κινηµατογράφους δεν υπόκεινται στο τέλος διαφήµισης, καθώς δεν µπορούν να ενταχθούν σε µία από τις τέσσερις κατηγορίες που υπόκεινται στο τέλος (Α.Π 40913/ έγγρ. ΥΠΕΣ Α, /νση Οικονοµικών Ο.Τ.Α) Παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για την άµεση γνωστοποίηση της παρούσης Εγκυκλίου στους Ο.Τ.Α χωρικής αρµοδιότητάς σας, προς ενηµέρωσή τους, αναφέροντας ότι έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ. (www.ypes.gr), στη διαδροµή : Το Υπουργείο / Εγκύκλιοι Αποφάσεις Ο Υφυπουργός ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών /νση Φορολογίας Εισοδήµατος ( 12) (σχετικά τα υπ αριθµ /1035/Α0012/ και /10756/Β0012/ έγγραφά σας) Καρ. Σερβίας Αθήνα 2. Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων Ακαδηµίας Αθήνα 3. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (Σ.Ε.Β.) Ξενοφώντος 5, Αθήνα 4. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σ.Ε.Β.Τ.) Αγ.Σοφίας 21, Νέο Ψυχικό 5. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.) Ανδριανού 7, Νέο Ψυχικό 6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµίας Αθήνα 7. EMΠΟΡΙΚΟ &ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λουδοβίκου 1,Πλατ.Οδησσού, Πειραιάς Θανάσης Νάκος Τ.Κ Σελίδα 11 από 12 18/12/2007

12 8. Ένωση Εταιριών ιαφήµισης-επικοινωνίας (ΕΕ Ε) Υπερείδου 7, Αθήνα 9. Σύνδεσµος ιαφηµιζοµένων Ελλάδος Κρήτης 1 & 25ης Μαρτίου Ν. Ψυχικό ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 4. κ.κ. Γενικούς ιευθυντές 5. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου 6. ιεύθυνση Οικονοµικών Ο.Τ.Α α. Τµήµα Φορολογικό (2 αντίγραφα) β. Τµήµα Περιουσίας γ. Τµήµα Οικονοµικής ιοίκησης Ο.Τ.Α 7. /νση Οργ. & Απλ. ιαδικασιών 8. Λοιπές /νσεις Υπουργείου Τ.Κ Σελίδα 12 από 12 18/12/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισων μέχρι και την 14 Μαΐου 2009.

Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισων μέχρι και την 14 Μαΐου 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ "τροπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθεισών μέχρι & την 14 Μαΐου 2009" (488678) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 12 Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Abstract ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΙΑΝΩΝ 64 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.

Abstract ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΙΑΝΩΝ 64 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), 265-282 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΙΑΝΩΝ 64 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. Περίληψη Φορολογικός έλεγχος ε ίναι το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1023 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα