Θεσσαλονίκη: Αριθμ. πρωτ: 119

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσσαλονίκη: 20-04-2012 Αριθμ. πρωτ: 119"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : Φαξ : Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Ν. Γαβαλάς Θεσσαλονίκη: Αριθμ. πρωτ: 119 Προς: κ. Γιάννη Μπουτάρη Δμαρχο Θεσσαλονίκης Κοιν. Κοιν.: 1) κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα, Αντιδμαρχο Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζως &Ελεύθερων Χώρων Δμου Θεσσαλονίκης. 2) Τους επικεφαλείς των Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δμου Θεσσαλονίκης όπως στον Πίνακα Αποδεκτών. 3) Κεντρικ Υπηρεσία και Περιφερειακά Παραρτματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θέμα: «Διαπιστώσεις και Προτάσεις επί του δοθέντος σε διαβούλευση νέου σχεδίου του Οργανισμού Εσωτερικς Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δμου Θεσσαλονίκης». Αξιότιμε Κε Δμαρχε του Δμου Θεσσαλονίκης, Η Διοικούσα Επιτροπ (Δ.Ε.) του Παραρτματος Κεντρικς Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεδρίασε στις 26/3/2012 και συζτησε σχετικά με θέσεις και βελτιωτικές προτάσεις για το σχέδιο του Νέου Οργανισμού Εσωτερικς Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) που δόθηκε σε διαβούλευση στις 12/3/2012. Μετά από λεπτομερ και εμπεριστατωμένη συγκριτικ μελέτη του σχεδίου του Μαρτίου 2012 με το προσχέδιο του Νοεμβρίου 2011 και κάνοντας ομόφωνα αποδεκτ την σχετικ εισγηση του Γενικού Γραμματέα της Δ. Ε. Κτηνιάτρου κ. Μάξιμου Πετρακάκη, κατέληξε στις παρακάτω διαπιστώσεις: 1 - ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. - Στις Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, για τον Γεωτεχνικό κλάδο προβλέπονται μόνον 6 θέσεις. - Στις Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) δεν προβλέπεται θέση Γεωτεχνικού. 1

2 - Σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Δ.Δ. προβλέπονται 3 θέσεις ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, 4 θέσεις και 2 θέσεις ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ. - Σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. προβλέπονται 3 θέσεις ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, μία θέση ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ και μία θέση. Όπως είναι γνωστό, αλλά αναφέρεται ρητά και στο Νέο Σχέδιο (Σελίδα 290/341), οι «προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδποτε τρόπο». Αφού δεν προβλέπονται αντίστοιχες Οργανικές θέσεις (πλην του κλάδου των Γεωπόνων), αφενός δεν μπορεί να γίνει οποιαδποτε μετάταξη, απόσπαση μετακίνηση συναδέλφων Γεωτεχνικών από άλλες υπηρεσίες και αφετέρου δεν μπορεί να γίνει νέα πρόσληψη όταν κενωθούν οι προσωποπαγείς θέσεις. - Απουσιάζει ο κλάδος των ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ από τις Θέσεις Προσωπικού. 2 - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, μπορούν να επιλεγούν Γεωτεχνικοί υπάλληλοι μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ. ως εξς: Νο & Σελίδα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Οργανικ μονάδα) ΚΛΑΔΟΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ) ΚΛΑΔΟΣ (Ι.Δ.Α.Χ.) 6/ 298 8/ / / / 300 Αυτοτελές Τμμα Πολιτικς Προστασίας Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Τμμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμμα Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Τμμα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών 320 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2

3 2/ / / / 321 3/ / 323 4/ / 325 Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Τμμα Συντρησης Κπων Τμμα Αλσών, Δενδροστοιχιών & Φυτωρίων Τμμα Περιβαλλοντικών Δράσεων Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Τμμα Ανακύκλωσης Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών Τμμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Από την μελέτη των στοιχείων του ως άνω πίνακα καθώς & των αντιστοίχων αρμοδιοττων ανά προτεινόμενη υπηρεσία, προκύπτουν τα κάτωθι: Α) Δίνεται η δυνατότητα επιλογς ως Προϊσταμένων στους: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ (Μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.), ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ (Μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.), ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΟΙ (μόνον Ι.Δ.Α.Χ.) & ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (Μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ. αντίστοιχα). Επίσης, με την χρση του διαζευκτικού () δίνεται η δυνατότητα επιλογς & στους ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ, ενώ θα έπρεπε να αναφέρεται ως «ελλείψει των ως άνω ΠΕ». Β) Σε σύγκριση με το προσχέδιο Ο.Ε.Υ. του Νοεμβρίου 2011, στο οποίο προτεινόταν η δημιουργία - μετά από 22 χρόνια - Τμματος Κτηνιατρικς Υπηρεσίας στην Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, στο Νέο Σχέδιο Ο.Ε.Υ. του Μαρτίου 2012 προτείνεται η δημιουργία Γραφείου Κτηνιατρικς Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κπου υπαγόμενο στο Τμμα Συντρησης Κπων, στην Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού 3

4 Περιβάλλοντος, με λιγότερες αρμοδιότητες, που συνεπάγεται σαφ υποβάθμιση και επιστροφ στην παλιά μορφ (Οργανισμός 1990). Γ) Οι αρμοδιότητες που θα είχε το προταθέν «ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» στο προσχέδιο Ο.Ε.Υ. του Νοεμβρίου 2011, ταν οι κάτωθι: ε) Τμμα Κτηνιατρικς Υπηρεσίας 1. Μεριμνά για την διατροφ, υγιειν και για τις συνθκες διαβίωσης των ζώων που φιλοξενούνται στο Ζωολογικό Κπο του Δμου. 2. Είναι αρμόδιο για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. 3. Έχει την ευθύνη των ξεναγσεων και τη σίτιση των ζώων του Ζωολογικού Κπου του Δμου. 4. Μεριμνά για τη συλλογ αδέσποτων ζώων. 5. Έχει την ευθύνη της εφαρμογς του προγράμματος φροντίδας αδέσποτων ζώων, όπως ο σχετικός Νόμος (3170/2003) ορίζει (περισυλλογ, στείρωση, αποπαρασίτωση, ηλεκτρονικ σμανση και υιοθεσία απελευθέρωση). 6. Μεριμνά για την παροχ άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων γατών (μετά από έκθεση Κτηνιατρικς Αρχς), καθώς και σχετικς άδειας λειτουργίας του καταστματος (άρθρο 94 Ν.3852/10). 7. Παρέχει γνωμάτευση για υγειονομικ καταλληλότητα ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων. 8. Χορηγεί άδεια λειτουργίας καταστημάτων διατρησης εμπορίας και διακίνησης ζώων. 9. Μεριμνά για τη χοργηση άδειας ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικς πώλησης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων. 10. Χορηγεί τις σχετικές άδειες για την καταλληλότητα των αυτοκιντων που μεταφέρουν ζώα. 11. Χορηγεί άδεια λειτουργίας και εποπτείας των ιδιωτικών κτηνιατρείων και κλινικών ιατρείων. 12. Μεριμνά για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ζωολογικών Κπων και τη σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του Π.Δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α ), καθώς και τη διενέργεια επιθεωρσεων και ελέγχου εφαρμογς των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α ). Δ) Οι αρμοδιότητες που θα έχει σύμφωνα με το Νέο Σχέδιο Ο.Ε.Υ. του Μαρτίου 2012, το προτεινόμενο και υποβαθμισμένο σε «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ», είναι οι κάτωθι (σαφώς μειωμένες): α) Τμμα Συντρησης Κπων 4

5 12. Έχει την ευθύνη της εν γένει λειτουργίας του ζωολογικού κπου της Θεσσαλονίκης, (φύλαξη των ζώων, συντρηση πρασίνου, εγκαταστάσεων, κλουβιών κλπ). α1) Γραφείο Κτηνιατρικς Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κπου 1. Μεριμνά για την διατροφ, υγιειν και τις συνθκες διαβίωσης των ζώων που φιλοξενούνται στο Ζωολογικό Κπο του Δμου. 2. Είναι αρμόδιο για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. 3. Έχει την ευθύνη των ξεναγσεων και τη σίτιση των ζώων του ζωολογικού κπου του Δμου. 4. Μεριμνά για τη συλλογ αδέσποτων ζώων. 5. Έχει την ευθύνη της εφαρμογς του προγράμματος φροντίδας αδέσποτων ζώων, όπως ο σχετικός Νόμος (3170/2003) ορίζει (περισυλλογ, στείρωση, αποπαρασίτωση, ηλεκτρονικ σμανση και υιοθεσία απελευθέρωση). 6. Παρέχει γνωμάτευση για υγειονομικ καταλληλότητα ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων. Ε) Τέλος, παρουσιάζεται το παράδοξο ότι, ενώ σε «Γραφείο» δεν προβλέπεται θέση Προϊσταμένου, στο «Τμμα» εμφανίζεται τέτοια θέση για τον κλάδο των ΠΕ Κτηνιάτρων. Επίσης, ενώ στην διάρθρωση της «Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος» προβλέπεται «Τμμα Μελετών & Σχεδιασμού» με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αυτό δεν εμφανίζεται στον πίνακα «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Αξιότιμε Κε Δμαρχε, Η Διοικούσα Επιτροπ του Παραρτματος Κεντρικς Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω εκτεθείσες διαπιστώσεις, προτείνει ομόφωνα τις κάτωθι βελτιώσεις στην σύνταξη του Νέου Οργανισμού Εσωτερικς Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δμου Θεσσαλονίκης: Α) Να εφαρμοσθεί πλρως η Συνταγματικά κατοχυρωμένη επιταγ για «ίσες ευκαιρίες» ιεραρχικς ανέλιξης όλων των ΠΕ Πτυχιούχων εργαζομένων από τους ανάλογους Γεωτεχνικούς κλάδους και ειδικότητες. Για να έχει αποτελεσματικότητα, λειτουργικότητα & κυρίως συνεχ ικανότητα & στελέχωση, ένας Νέος σχεδιαζόμενος Ο.Ε.Υ., δεν μπορεί να βασίζεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις που κάποια στιγμ θα πάψουν να υπάρχουν με την αποχώρηση των κατόχων τους υπαλλλων. Στις ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ να προβλεφθούν Οργανικές θέσεις (Μονίμων & Ι.Δ.Α.Χ.) από όλους τους Γεωτεχνικούς Κλάδους (ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Γεωλόγων & ΠΕ Ιχθυολόγων). Για τον κλάδο των ΠΕ Ιχθυολόγων - εάν & εφόσον περιέλθουν τελικά να προβλεφθούν ανάλογες αρμοδιότητες από τον Καλλικράτη. 5

6 Β) Στον πίνακα ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ να προβλεφθούν σε θέσεις ευθύνης όλες οι Γεωτεχνικές Ειδικότητες (Μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.). Επίσης, όπου υπάρχει το διαζευκτικό () να αντικατασταθεί από το «ελλείψει των ως άνω πτυχιούχων ΠΕ». Γ) Για τον κλάδο των ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ να γίνει αποδεκτ η από 17/3/2012 εισγηση των Κτηνιάτρων του Ζωολογικού Κπου προς τον Ειδικό Σύμβουλο Κον Κάππα Βασίλειον και προς τον αρμόδιο Αντιδμαρχο Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζως & Ελεύθερων χώρων Κον Ζέρβα Κωνσταντίνο: «Μέχρι την σύνταξη του προσχεδίου Ο.Ε.Υ. (Νοέμβριος 2011) ο κλάδος των Κτηνιάτρων που υπηρετούν στο Δμο Θεσσαλονίκης, ταν «ΑΟΡΑΤΟΣ». Από το Νοέμβριο αισθάνθηκε ότι επιτέλους βρέθηκε Διοίκηση στο Δμο Θεσσαλονίκης, που μετά από 22 χρόνια έβαζε τα πράγματα σε μια αξιοκρατικ σειρά. Εφάρμοζε πολιτικ ίσων ευκαιριών στους Πτυχιούχους για την, σύμφωνα και με το Σύνταγμα, δυνατότητα της ιεραρχικς εξέλιξης στις αντίστοιχες υπηρεσίες εργασίας τους. Με την κατάθεση προς διαβούλευση του Νέου Ο.Ε.Υ. η πρώτη προφανς διαπίστωση είναι ότι ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ έχει με τον προταθέντα τον Νοέμβριο. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να αποδεχθείτε τις παρακάτω επισημάνσεις προτάσεις μας: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (όπως προσχέδιο Νοεμβρίου 2011) με τις κάτωθι αρμοδιότητες: - Μεριμνά για την πρόληψη, περίθαλψη, αναπαραγωγ, διατροφ & συνθκες διαβίωσης των ζώων που φιλοξενούνται στον Ζωολογικό Κπο. - Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί τις ξεναγσεις στο χώρο του Ζωολογικού Κπου, του Μουσείου Φυσικς Ιστορίας και του Σπιτιού των Ερπετών, καθώς και τον τρόπο σίτισης και τρησης της υγιεινς των καταλυμάτων των ζώων. - Μελετά και συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές, τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε ειδών διατροφς των ζώων, των Κτηνιατρικών σκευασμάτων καθώς και τις διάφορες εργασίες (μυοκτονίες, υποκαπνισμό Μουσείου Φυσικς Ιστορίας, φυσικοχημικές αναλύσεις ζωοτροφών και υδατοσυλλογών κ.λπ.). - Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δμου για την διεκπεραίωση των διαγωνισμών για την προμθεια υλικών που απαιτούνται στο Τμμα. - Συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (παροχ στοιχείων για εκπόνηση εργασιών, εκπαίδευση με τη μορφ μαθημάτων για την οικολογία και βιολογία της άγριας πανίδας της πατρίδας μας), κυνηγετικούς συλλόγους, ζωολογικούς κπους εσωτερικού & εξωτερικού, ΜΗ.ΚΥ.Ο. περίθαλψης άγριας πανίδας και με αρμόδιες Κτηνιατρικές υπηρεσίες. - Μεριμνά για τη λψη μέτρων για την προστασία της υγείας των ζώων του προσωπικού που εργάζεται στον Ζ.Κ. & των επισκεπτών (ζωοανθρωπονόσοι) σύμφωνα με τις οδηγίες και τα προγράμματα του ΥΠ.Α.Α.Τ. - Έχει υπό την ευθύνη του την εφαρμογ, επιμέλεια & επίβλεψη του Προγράμματος «Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων» όπως ορίζει ο Νέος Νόμος 4039/ Είναι αρμόδιο για το Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. 6

7 - Να επανέλθουν οι αρμοδιότητες με α/α 6, 8, 9, 11 & 12 (Σελίδα 182/302 προσχεδίου Ο.Ε.Υ. Νοεμβρίου 2011) καθόσον ταν αντικείμενο των κατά τόπους Διευθύνσεων Κτηνιατρικς και χρζουν κτηνιατρικς επιστασίας, δηλαδ: - Μεριμνά για την παροχ άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων γατών (μετά από έκθεση Κτηνιατρικς Αρχς), καθώς και σχετικς άδειας λειτουργίας του καταστματος (άρθρο 94 Ν.3852/10). - Χορηγεί άδεια λειτουργίας καταστημάτων διατρησης εμπορίας και διακίνησης ζώων. - Μεριμνά για τη χοργηση άδειας ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικς πώλησης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων. - Χορηγεί άδεια λειτουργίας και εποπτείας των ιδιωτικών κτηνιατρείων και κλινικών ιατρείων. - Μεριμνά για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ζωολογικών Κπων και τη σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του Π.Δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α ), καθώς και τη διενέργεια επιθεωρσεων και ελέγχου εφαρμογς των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α ). ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Στο ΜΕΡΟΣ 4, άρθρα: 42 παρ.2 & 44 παρ3 & στις Οργανικές Θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου & ΙΔ.Α.Χ. ΔΕΝ προβλέπεται θέση Κτηνιάτρων. Αντίθετα, περιλαμβάνονται αντίστοιχες θέσεις «Προσωρινές προσωποπαγείς», οι οποίες όμως καταργούνται αυτοδικαίως άμα την, με οποιονδποτε τρόπο, απομάκρυνση των Κτηνιάτρων. Με τον τρόπο αυτό, δεν υπάρχει δυνατότητα μετάταξης, απόσπασης μετακίνησης συναδέλφων από άλλες υπηρεσίες (σχεδόν απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Τμματος), όπως επίσης και πρόσληψης Κτηνιάτρων μετά τη λξη του εργάσιμου βίου των υπηρετούντων αυτ τη στιγμ. Επομένως, δεν υπάρχει συνέχεια στη λειτουργία της εν λόγω Υπηρεσίας. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Στο ΜΕΡΟΣ 5, άρθρο 47 & Σελίδα 320/341 του Νέου Ο.Ε.Υ. στη θέση «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» να συμπεριληφθεί και ο κλάδος των ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ. Στο ΜΕΡΟΣ 5, άρθρο 47 & Σελίδα 321/341 Α/Α 2 του Νέου Ο.Ε.Υ, στη θέση του «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» να συμπεριληφθεί και ο κλάδος των ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (Μόνιμος /και Ι.Δ.Α.Χ.). Στο ΜΕΡΟΣ 5, άρθρο 47 & Σελίδα 321/341 Α/Α 2.1 του Νέου Ο.Ε.Υ, το «Γραφείο Κτηνιατρικς Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κπου» υπό το «Τμμα Συντρησης Κπων» να αναβαθμισθεί σε «Τμμα Κτηνιατρικς Υπηρεσίας» όπως στο προσχέδιο Ο.Ε.Υ. του Νοεμβρίου 2011 (Σελίδα 176/302) και στη θέση του «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 7

8 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», αυτός να επιλέγεται από τον κλάδο ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (Μόνιμος /και Ι.Δ.Α.Χ.), όπως στο προσχέδιο του Ο.Ε.Υ. Νοεμβρίου 2011 (Σελίδα 300/302). Παράλληλα, να απαλειφθεί η αντίστοιχη επιλογ από τον Νέο Ο.Ε.Υ. (Σελίδα 321/341 παρ.2.1). Δ) Για τον κλάδο ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ να γίνει αποδεκτ η από 22/2/2012 εισγηση της Πενταμελούς Επιτροπς του Κλάδου των Ιχθυολόγων προς την Δ.Ε. του Παραρτματος Κεντρικς Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σύμφωνα με την οποία εκφράζεται η διαφωνία με την παραχώρηση των αρμοδιοττων αλιείας στους Δμους και προτείνεται η τροποποίηση του «Καλλικράτη», με στόχο να παραμείνουν οι αρμοδιότητες της αλιείας σε έναν ενιαίο φορέα. Η διαχείριση ιχθυοτρόφων υδάτων στο πλαίσιο της αειφορικς διαχείρισης των οικοσυστημάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τον κατακερματισμό του αντικειμένου και των αρμοδιοττων σε 4 επίπεδα. Προτείνουμε στην ΚΕΔΕ να μην προχωρσει σε αποδοχ αρμοδιοττων του Τομέα Αλιείας αλλά να ζητσει να παραμείνουν αυτές σε ένα φορέα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προστασία και ορθολογικ διαχείριση του Τομέα και συμπαραστεκόμενοι έτσι σε ένα πάγιο αίτημα των υπαλλλων του. Αν η ΚΕΔΕ επιμείνει στην ανάληψη των αρμοδιοττων του Τομέα της Αλιείας, τότε θα πρέπει να λάβει υπόψη της την υποχρεωτικ εφαρμογ του Π.Δ. 344/ (ΦΕΚ 297 Α, Άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού), που ρυθμίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ιχθυολόγων. Σύμφωνα με το Π.Δ. 344/2000, πρέπει στον οργανισμό τους οι Δμοι να προβλέψουν θέσεις ΠΕ Ιχθυολόγου. Η απασχόληση ενός Ιχθυολόγου πανεπιστημιακς εκπαίδευσης συνεπάγεται ένα κόστος για τον Δμο που ανέρχεται, κατά μέσο όρο στα ετησίως. Παράλληλα, με την ενσωμάτωση των αρμοδιοττων και της ειδικότητας στους οργανισμούς τους, θα πρέπει να εντάξουν και το επίπεδο οργάνωσης της Υπηρεσίας Αλιείας που θα δημιουργσουν. Προτείνεται να είναι τουλάχιστον σε επίπεδο Τμματος και στο οποίο θα προΐσταται ΠΕ Ιχθυολόγος, ελλείψει αυτού ΤΕ Τεχνολόγος Ιχθυοκομίας - Αλιείας ΤΕ Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, ελλείψει αυτού ΠΕ Βιολόγοι και ελλείψει αυτών άλλοι ΠΕ Γεωτεχνικοί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ανάληψη αρμοδιοττων του τομέα Αλιείας θα σημαίνει εξάσκησ τους από υπάλληλο που κατέχει την ειδικότητα των Ιχθυολόγων και τη δυνατότητα να προΐσταται σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους Γεωτεχνικούς κλάδους σε συναφείς Υπηρεσίες του Δμου. Ε) Για τον κλάδο, θεωρούμε ότι η απουσία του από οποιαδποτε θέση μόνιμου προσωπικού είναι «εκκωφαντικ». Συγχρόνως, έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις αρμοδιότητες που υποτίθεται πως θα έχουν κάποιες, προβλεπόμενες από τον Οργανισμό, διοικητικές ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος των Γεωλόγων απουσιάζει παντελώς από τα παρακάτω Τμματα: Το αυτοτελές Τμμα Πολιτικς Προστασίας. Για μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη που βρίσκεται σε μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της χώρας και χρειάζεται ενημέρωση, δράσεις και πρωτοβουλίες για κινδύνους από φυσικές 8

9 καταστροφές, δεν είναι δυνατό να λείπει εντελώς από το Τμμα αυτό ο κλάδος των Γεωλόγων και να υπάρχει αυτός των Τεχνολόγων Γεωπονίας! Τα Τμματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης. Δεν είναι δυνατό να γίνει προγραμματισμός και διαχείριση προγραμμάτων σχετικών με αξιοποίηση φυσικών πόρων, εφαρμογ τεχνικών προδιαγραφών και έλεγχος σχετικών έργων και μελετών του Δμου (όπως προβλέπεται από τον Οργανισμό) με παντελ απουσία Γεωλόγου από τα Τμματα αυτά, για τα οποία ταυτόχρονα προβλέπεται η ειδικότητα Πληροφορικς! Το Τμμα Περιβαλλοντικών Δράσεων της Γενικς Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Πολιτισμού. Παρότι το Τμμα έχει αρμοδιότητα στον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.), τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την περιβαλλοντικ αποκατάσταση, αλλά και τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικς προστασίας, εντούτοις δεν προβλέπει καμιά οργανικ θέση Γεωλόγου. Τα Τμματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών και τα Τμματα της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, που ενώ έχουν αρμοδιότητες σχετικές με τις χρσεις γης, τη δόμηση, τις εγκρίσεις και εκδόσεις πολεοδομικών αδειών, τον έλεγχο εφαρμογς των σχετικών διατάξεων καθώς και τη δημοπράτηση και έλεγχο των γεωλογικών γεωτεχνικών μελετών που απαιτούνται, λείπει εντελώς ο κλάδος των Γεωλόγων από τις οργανικές τους θέσεις. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι παρά την πλρη απουσία οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με ειδικότητα, προβλέπεται εντούτοις η δυνατότητα Γεωλόγων να καταλάβουν θέσεις Προϊσταμένων!!! Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα τα παραπάνω οφείλονται σε παραδρομ και κακ ενημέρωση των αρμοδίων για τη σύνταξη του σχεδίου Οργανισμού και ότι θα διορθωθούν με βάση τις παρατηρσεις μας. Σε κάθε περίπτωση, ο Οργανισμός με βάση τον οποίο ο Δμος Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί για τα επόμενα πολλά χρόνια, θα πρέπει να συνταχθεί με μεγάλη προσοχ και με γνώμονα την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και τη μη κατασπατάληση πόρων λόγω απουσίας των κατάλληλων επιστημονικών ειδικοττων από τις θέσεις όπου αυτές απαιτούνται. Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσ σας για οποιαδποτε διευκρίνιση και συνεργασία. Με τιμ, Για τη Διοικούσα Επιτροπ, Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Δρ. Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος Μάξιμος Πετρακάκης 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Επικεφαλς της Παράταξης «Ομάδα Δημιουργίας για τη Θεσσαλονίκη» κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος. 2. Επικεφαλς της Παράταξης «Λαϊκ Συσπείρωση Θεσσαλονίκης» κ. Ζαριανόπουλος Σωτριος. 3. Επικεφαλς της Παράταξης «Υπερκομματικό Δημοτικό Κίνημα Θεσσαλονικέων» κ. Παπαθεμελς Στυλιανός. 4. Επικεφαλς της Παράταξης «Θεσσαλονίκη - Ανοιχτ Πόλη» κ. Μηταφίδης Τριαντάφυλλος. 5. Επικεφαλς της Παράταξης «Εξουσία Πολιτών» κ. Στεργίου Μάκης. 6. Επικεφαλς της Παράταξης «Ενεργοί Πολίτες - Οικολογία στην Πράξη» κ. Μάτης Χρστος. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Vs ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΩΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΖΙΑΡΗ ΑΝΝΑ Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα : Λογιστικής Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ /ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΧΠΠΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...4 1.1. Πολυτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου συγκροτείται σε Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα