ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αναλυτική Αναφορά (Πραγματικός Χρόνος) Αναφορά Συχνοτήτων Δικαιολογητικών Ωρών Ε/Ε Ημερολόγιο Εργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Διαχείριση Αιτημάτων προς Έγκριση Διαχείριση Αιτημάτων Διαγραφής Διαχείριση Εγκεκριμένων Αιτημάτων Διαγραφής

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η ανάλυση των επιπλέον δυνατοτήτων που προσφέρονται από το σύστημα προς τους διαχειριστές του Συστήματος Ωρομέτρησης. 3

4 2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Το Σύστημα Ωρομέτρησης παρέχει στους χρήστες ένα σύνολο αναφορών για άντληση πληροφοριών σε μορφή σαφή και κατανοητή. Οι αναφορές που είναι διαθέσιμες στους απλούς χρήστες είναι, επίσης, διαθέσιμες στους διαχειριστές. Παρόλα ταύτα το σύστημα παρέχει στους διαχειριστές ένα σύνολο από αναφορές που δεν είναι διαθέσιμες στους απλούς χρήστες. Η παρούσα ενότητα περιγράφει τις αναφορές που είναι διαθέσιμες αποκλειστικά για τους διαχειριστές. 2.1 Αναλυτική Αναφορά (Πραγματικός Χρόνος) H Αναλυτική Αναφορά (Πραγματικός Χρόνος) αποτελεί υπέρ-σύνολο της Αναλυτικής Αναφοράς και παρέχει στο διαχειριστή λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού. Για ενεργοποίηση της Αναλυτικής Αναφοράς (Πραγματικός Χρόνος), επιλέγουμε «Αναφορές» και ακολούθως την επιλογή «Αναλυτική Αναφορά (Πραγματικός Χρόνος», όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Σχήμα 1 Ακολούθως, εμφανίζεται η οθόνη του Σχήματος 2. Σχήμα 2 Μέσω του πεδίου «Από» και «Έως» καταχωρούμε την ημερομηνία έναρξης και λήξης του χρονικού εύρους της αναφοράς. Σε αντίθεση με την περίπτωση των απλών χρηστών, οι διαχειριστές έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν «Υπηρεσία», «Υποϋπηρεσία», αλλά και «Υπάλληλο» για ενεργοποίηση της Αναλυτικής Αναφοράς (Πραγματικός Χρόνος). Ουσιαστικά, με την επιλογή μιας υπηρεσίας, η λίστα των υποϋπηρεσιών συμπληρώνεται αυτομάτως, όπως και η λίστα των υπαλλήλων. Σε περί- 4

5 πτωση που επιθυμείται η ενεργοποίηση της αναφοράς για μια υποϋπηρεσία, τότε επιλέγεται η υ- ποϋπηρεσία και η λίστα των υπαλλήλων ενημερώνεται αυτομάτως με τα άτομα που απαρτίζουν την υποϋπηρεσία. Επίσης, εάν ένας διαχειριστής έχει εξουσιοδότηση για μια μόνο υπηρεσία, τότε η επιλογή «Υπηρεσία», εμφανίζεται συμπληρωμένη με την εν λόγω υπηρεσία. Είναι, επίσης, σημαντικό να αναφερθεί, ότι παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης ενός υποσυνόλου των υποϋπηρεσιών μιας υπηρεσίας, σε ένα εν δυνάμει διαχειριστή, εάν αυτό επιτάξουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Σχήμα 3 Στο Σχήμα 3 φαίνεται ένα στιγμιότυπο της αναφοράς αυτής. Οι εικονιζόμενες στήλες έχουν ως ακολούθως: 1. Είσοδος / Έξοδος: Οι ώρες εισόδου απεικονίζονται με πράσινο χρώμα, ενώ οι ώρες εξόδου με ροζ. 2. Κανονικό ωράριο (+/-): Η στήλη αυτή πληροφορεί για το έλλειμα ή πλεόνασμα σε λεπτά που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με το κανονικό ωράριο εργασίας (Βλ. Ενότητα 2 Εγχειριδίου Απλών Χρηστών). 3. Πραγματικός Χρόνος Εργασίας (+/-): Η στήλη αυτή πληροφορεί για τον επιπλέον χρόνο εργασίας ενός υπαλλήλου, πέρα από το προβλεπόμενο ωράριο εργασίας. Για παράδειγμα, εάν ένα μέλος του προσωπικού έχει εργασθεί από τις 07:00 ως τις 16:00, τότε η τιμή αυτής της στήλης 5

6 θα είναι 02:00 ώρες, αφού το προβλεπόμενο ωράριο εργασίας είναι 07:30 με 14:30 το οποίο έ- χει εύρος επτά (7) ωρών, ενώ ο υπάλληλος έχει εργαστεί εννέα (9) ώρες. 4. Σύνολο χρόνου εκτός ωραρίου: Η στήλη αυτή περιλαμβάνει το άθροισμα της καθυστερημένης προσέλευσης (μετά τις 08:30) ή/και της πρόωρης αποχώρησης (πριν τις 14:30). Τα υπόλοιπα αυτά δεν αναπληρώνονται. 5. Απουσία / Αιτιολογήσεις / Σχόλια: Παρέχει διάφορες πληροφορίες/προειδοποιήσεις για τις ώρες προσέλευσης/αποχώρησης, αλλά και σχόλια για απουσίες για μια συγκεκριμένη ημέρα. Εν κατακλείδι, θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι αναφορές είναι εκτυπώσιμες. Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Εκτύπωση» όπως φαίνεται στο Σχήμα 3, παράγεται σε ξεχωριστό παράθυρο η α- ναφορά αυτή σε εκτυπώσιμη μορφή (printer friendly version), όπως φαίνεται στο Σχήμα 4. Στην εκτυπώσιμη μορφή, η κεφαλίδα της αναφοράς περιλαμβάνει την υπηρεσία/υποϋπηρεσία για την οποία εκτυπώνεται η αναφορά, ενώ στο υποσέλιδο περιλαμβάνεται πεδίο για την υπογραφή του προϊσταμένου... Σχήμα 4 6

7 2.2 Αναφορά Συχνοτήτων Δικαιολογητικών Ωρών Ε/Ε Όπως αναφέρεται στην υπό-ενότητα του Εγχειριδίου Χρήσης του συστήματος Ωρομέτρησης για τους απλούς χρήστες, οι χρήστες, κατά τη διαδικασία υποβολής ενός νέου αιτήματος εισαγωγής ώρας ε/ε, καταχωρούν μια δικαιολόγηση του αιτήματος. Η Αναφορά Συχνοτήτων Δικαιολογητικών Ωρών Ε/Ε συνοψίζει αριθμητικά τις δικαιολογήσεις αιτημάτων ωρών εισόδου και εξόδου. Για ενεργοποίηση της Αναφοράς Συχνοτήτων Δικαιολογητικών Ωρών Ε/Ε, επιλέγουμε «Αναφορές» και ακολούθως την επιλογή «Αναφορά Συχνοτήτων Δικαιολογητικών Ωρών Ε/Ε», όπως φαίνεται στο Σχήμα 5. Σχήμα 5 Ακολούθως, εμφανίζεται η οθόνη του Σχήματος 6. Η λειτουργικότητα είναι ταυτόσημη, όπως και στην περίπτωση της Αναλυτικής Αναφοράς (Πραγματικός Χρόνος). Σχήμα 6 Στο Σχήμα 7 φαίνεται ένα στιγμιότυπο της αναφοράς αυτής. Το στιγμιότυπο αυτό μας λέει ότι ο συνάδελφος Γεώργιος Γεωργίου του Ανδρέα 1 από την 01/01/2013 μέχρι και την 28/02/2014 έχει υποβάλει τα ακόλουθα αιτήματα : 1. 1 αίτημα εισαγωγής ώρας εισόδου με δικαιολογητικό «Ξέχασα να φέρω την κάρτα μου» 2. 3 αιτήματα εισαγωγής ώρας εξόδου με δικαιολογητικό «Άλλο» 1 Το όνομα αυτό είναι εικονικό για σκοπούς συγγραφής του παρόντος εγχειριδίου. 7

8 Σχήμα 7 Όπως και στην περίπτωση της Αναλυτικής Αναφορας (Πραγματικός Χρόνος), η εν λόγω αναφορά είναι εκτυπώσιμη. Στιγμιότυπο της εκτυπώσιμης μορφής της αναφοράς φαίνεται στο Σχήμα 8. Σχήμα 8 8

9 2.3 Ημερολόγιο Εργασίας Η εν λόγω αναφορά παρουσιάζει κατάσταση των απουσιών ενός υπαλλήλου υπό ημερολογιακή μορφή. Για ενεργοποίηση του «Ημερολογίου Εργασίας», επιλέγουμε «Αναφορές» και ακολούθως την επιλογή «Ημερολόγιο Εργασίας», όπως φαίνεται στο Σχήμα 9. Σχήμα 9 Ακολούθως, εμφανίζεται η οθόνη του Σχήματος 10 με λειτουργικότητα παρόμοια όπως στις αναφορές που περιεγράφηκαν προηγουμένως. Σχήμα 10 Το Σχήμα 11 απεικονίζει ένα στιγμιότυπο από την εν λόγω αναφορά. Η αναφορά παρουσιάζει με μορφή ημερολογίου και με επεξηγήσεις μια σαφή διάταξη των απουσιών ενός υπαλλήλου ή υπαλλήλων για τη ζητούμενη περίοδο. 9

10 Σχήμα 11 Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις η εν λόγω αναφορά είναι εκτυπώσιμη. Στιγμιότυπο της εκτυπώσιμης μορφής της αναφοράς φαίνεται στο Σχήμα 12. Σχήμα 12 10

11 3. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία έγκρισης/απόρριψης αιτημάτων εισαγωγής απογευμάτων, ωρών εισόδου και εξόδου και απουσιών. Επιπροσθέτως, περιγράφεται η διαδικασία έγκρισης/απόρριψης αιτημάτων διαγραφής. 3.1 Διαχείριση Αιτημάτων προς Έγκριση Τα Αιτήματα προς Έγκριση είναι το σύνολο των εκκρεμών αιτημάτων εισαγωγής απογευμάτων, ωρών εισόδου και εξόδου και απουσιών. Για ενεργοποίηση του καταλόγου επιλέγουμε «Κατάλογος Αιτημάτων Προσωπικού» και ακολούθως την επιλογή «Κατάλογος Αιτημάτων Προς Έ- γκριση», όπως φαίνεται στο Σχήμα 13. Σχήμα 13 Ακολούθως, εμφανίζεται η οθόνη του Σχήματος 14, μέσω της οποία μπορούμε να επιλέξουμε υπηρεσίες και υποϋπηρεσίες. Όπως στην περίπτωση των αναφορών, η λίστα των υποϋπηρεσιών συμπληρώνεται αυτομάτως. Επίσης, εάν ένας διαχειριστής έχει εξουσιοδότηση για μια μόνο υπηρεσία, τότε η επιλογή «Υπηρεσία», εμφανίζεται συμπληρωμένη με την εν λόγω υπηρεσία. Σχήμα 14 Μετά την εισαγωγή των παραμέτρων και το πάτημα του κουμπιού «Εύρεση» εμφανίζεται ο «Κατάλογος Αιτημάτων Προς Έγκριση», στιγμιότυπο του οποίου φαίνεται στο Σχήμα

12 Σχήμα 15 Όπως παρατηρούμε, τα αιτήματα για εισαγωγή απογευμάτων, ωρών εισόδου και εξόδου, αλλά και απουσιών είναι ομαδοποιημένα. Η έγκριση ή η απόρριψη αιτημάτων μπορεί να γίνει μαζικά ή ξεχωριστά. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα επιλογής ενός ή περισσοτέρων αιτημάτων κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο check box που υπάρχει στη στήλη «Επιλογή» για το κάθε εκκρεμές αίτημα. Εάν επιθυμεί να εγκρίνει όλα τα εκκρεμή αιτήματα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, π.χ όλα τα αιτήματα εισαγωγής ωρών εισόδου και εξόδου, μπορεί να κάνει κλικ στο check box «Επιλογή όλων» της συγκεκριμένης κατηγορίας αιτημάτων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 15. Μετά το πέρας της επιλογής αιτημάτων, ο χρήστης πιέζει είτε το κουμπί «Επιβεβαίωση Αιτημάτων», είτε το κουμπί «Απόρριψη Αιτημάτων» για επιβεβαίωση ή απόρριψη των επιλεχθέντων αιτημάτων αντίστοιχα. Επιπλέον, εάν γίνει κλικ στο εικονίδιο, τότε μπορούμε να δούμε περεταίρω λεπτομέρειες του αιτήματος και συγκεκριμένα τη δικαιολόγηση του αιτήματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16. Από αυτή την οθόνη, επίσης μπορεί να εγκριθεί ή να απορριφθεί το αίτημα, όπως φαίνεται και από τα αντίστοιχα κουμπιά. 12

13 Σχήμα 16 Μετά την έγκριση ή απόρριψη αιτημάτων, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης (Σχήμα 17). Σχήμα 17 Η έγκριση αιτημάτων συνεπάγεται την ενσωμάτωση νέων πληροφοριών στα δεδομένα ενός υπαλλήλου, κάτι που έχει επίδραση στις αναφορές και στα υπόλοιπα του. Η απόρριψη αιτημάτων δεν έχει καμία επίδραση στα δεδομένα των χρηστών. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο εν λόγω κατάλογος είναι εκτυπώσιμος. Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Εκτύπωση», όπως φαίνεται στο Σχήμα 15, παράγεται σε ξεχωριστό παράθυρο η αναφορά αυτή σε εκτυπώσιμη μορφή (printer friendly version), όπως φαίνεται στο Σχήμα 18. Στην εκτυπώσιμη μορφή, η κεφαλίδα του καταλόγου περιλαμβάνει την υπηρεσία/υποϋπηρεσία για την οποία εκτυπώνεται η αναφορά. Η εκτυπώσιμη αναφορά, εκτός των πληροφοριών του Σχήματος 15, συμπεριλαμβάνει και τη δικαιολόγηση των αιτημάτων στη στήλη «Σχόλια Υπαλλήλου». 13

14 Σχήμα 18 14

15 3.2 Διαχείριση Αιτημάτων Διαγραφής Τα Εκκρεμή Αιτήματα Διαγραφής είναι το σύνολο των εκκρεμών αιτημάτων διαγραφής εγκεκριμένων απογευμάτων, ωρών εισόδου και εξόδου και απουσιών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι προς διαγραφή καταχωρήσεις αφορούν ήδη εγκριθέντα αιτήματα, και όχι λανθασμένες καταχωρήσεις από καρτοδέκτες κοκ. Για ενεργοποίηση του καταλόγου, επιλέγουμε «Κατάλογος Αιτημάτων Προσωπικού» και ακολούθως την επιλογή «Κατάλογος Εκκρεμών Αιτημάτων Διαγραφής», όπως φαίνεται στο Σχήμα 19. Σχήμα 19 Ακολούθως, εμφανίζεται η οθόνη του Σχήματος 20. Η λειτουργικότητα είναι ταυτόσημη όπως και στην περίπτωση του Καταλόγου Αιτημάτων προς Έγκριση. Σχήμα 20 Στο Σχήμα 21 φαίνεται ένα στιγμιότυπο του καταλόγου αυτού. Έχοντας παρόμοια δομή και λειτουργικότητα με τον Κατάλογο Αιτημάτων προς Έγκριση, τα αιτήματα για διαγραφή απογευμάτων, ωρών εισόδου και εξόδου, αλλά και απουσιών είναι ομαδοποιημένα. Μετά το πέρας της ε- πιλογής αιτημάτων, ο χρήστης πιέζει είτε το κουμπί «Επιβεβαίωση διαγραφής αιτημάτων», είτε το κουμπί «Απόρριψη διαγραφής αιτημάτων» για επιβεβαίωση ή απόρριψη της διαγραφής επιλεχθέντων αιτημάτων. 15

16 Σχήμα 21 Επιπλέον, εάν γίνει κλικ στο εικονίδιο, τότε μπορούμε να δούμε περεταίρω λεπτομέρειες του αιτήματος διαγραφής (Σχήμα 22). Από αυτή την οθόνη, επίσης μπορεί να εγκριθεί ή να απορριφθεί το αίτημα διαγραφής, όπως φαίνεται και από τα αντίστοιχα κουμπιά. Σχήμα 22 Μετά την έγκριση ή απόρριψη αιτημάτων διαγραφής, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης (Σχήμα 23). 16

17 Σχήμα 23 Η έγκριση αιτημάτων διαγραφής συνεπάγεται τη διαγραφή καταχωρήσεων από τα δεδομένα ενός υπαλλήλου, κάτι που έχει επίδραση στις αναφορές και στα υπόλοιπα του. Η απόρριψη αιτημάτων δεν έχει καμία επίδραση στα δεδομένα των χρηστών. 3.3 Διαχείριση Εγκεκριμένων Αιτημάτων Διαγραφής Τα Εγκεκριμένα Αιτήματα Διαγραφής είναι το σύνολο των εγκεκριμένων αιτημάτων διαγραφής εγκεκριμένων απογευμάτων, ωρών εισόδου και εξόδου και απουσιών. Ο κατάλογος αυτός, αποτελεί ουσιαστικά το ιστορικό των διαγραφών των καταχωρήσεων των χρηστών, προς επίτευξη ιχνηλασιμότητας (traceability), αλλά και διαφάνειας. Για ενεργοποίηση του καταλόγου επιλέγουμε «Κατάλογος Αιτημάτων Προσωπικού» και ακολούθως την επιλογή «Κατάλογος Εγκεκριμένων Αιτημάτων Διαγραφής», όπως φαίνεται στο Σχήμα 24. Σχήμα 24 Ακολούθως, εμφανίζεται η οθόνη του Σχήματος 25. Η λειτουργικότητα είναι ταυτόσημη όπως και στην περίπτωση του Καταλόγου Αιτημάτων προς Έγκριση. Σχήμα 25 Στο Σχήμα 26 φαίνεται ένα στιγμιότυπο του καταλόγου αυτού. Ο κατάλογος αυτός χρησιμοποιείται για σκοπούς ιστορικού και έτσι δεν είναι εφικτές οποιεσδήποτε αλλαγές στα δεδομένα του. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα εγκεκριμένα αιτήματα διαγραφής με κυριότερες το άτομο που έχει εγκρίνει τη διαγραφή (Εγκρίνας) όπως και την ημερομηνία διαγραφής. 17

18 Σχήμα 26 Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, εάν γίνει κλικ στο εικονίδιο, τότε μπορούμε να δούμε περεταίρω λεπτομέρειες του εγκεκριμένου αιτήματος διαγραφής (Σχήμα 27). Σχήμα 27 18

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ωρομέτρηση (Time & Attendance)

Ωρομέτρηση (Time & Attendance) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter, αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού μίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγι ες Παραγ για. ατες. (v.1.0.7)

Οδηγι ες Παραγ για. ατες. (v.1.0.7) Οδηγιες Παραγ γγελιοληψιας μεσω CRM για συνεργα ατες (v.1.0.7) 1 Περιεχόμενα 2 Πρόσβαση στους Πελάτες σας... 3 2.1 Καταχώρηση Νέου Πελάτη... 3 3 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ... 5 3.1 Καταχώρηση Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Βασικές Κατηγορίες Ενότητες Πληροφοριών... 3 1.1.1 Βασικές Ενότητες Πληροφοριών Εσωλογιστικής Προέλευσης... 3 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ QMP 52 Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Εγκρ. Υπουργείου Οικονομικών: 15DCB511/17.12.2013 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα κτηματολογίου εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων inventory.sch.gr

εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα κτηματολογίου εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων inventory.sch.gr εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα κτηματολογίου εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων inventory.sch.gr Δ.Δ.Ε. Ξάνθης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ξάνθης Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 Αμφιθέατρο 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα