Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου Αριθμός Απόφασης 229/2014 Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06). Σήμερα την 23 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στο κινηματοθέατρο «ΜΑΡΟΥΛΑ» που βρίσκεται στην Δ.Κ. Μύρινας, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.: 12070/ πρόσκληση του προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και την αριθ. 219/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Αδαμίδης Κωνσταντίνος 1. Λυριστής Παράσχος 2. Τσανταρλιώτης Παναγιώτης 2. Πινάκος Δημήτριος 3. Πλαφαδέλλης Ευάγγελος 3. Σακαρίκος Γεώργιος 4. Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα 4. Μαρινάκης Δημήτριος 5. Κυριαζής Παλαιολόγος 5. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή 6. Ψυχούδης Βασίλειος 6. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 7. Βουλγαράκης Δημήτριος 7. Σαρδιανός Αθανάσιος 8. Κουκούμης Ευστράτιος 8. Πανταζής Σαράντης 9. Τριβόλας Τριαντάφυλλος 9. Σκαμάγκης Αθανάσιος 10. Αγάπιος Κωνσταντίνος 10. Κατσανέρη Δέσποινα 11. Μπανάβου Μάλαμα 12. Κουκουλήθρας Στυλιανός 13. Κωνσταντάρας Σωτήριος 14. Μοσχάκης Νικόλαος 15. Κριαρής Αγοραστός 16. Χατζόγλου Σπυρίδων 17. Μπουλώτης Δημήτριος Ο Δήμαρχος κ.χατζηδιαμαντής Αντώνης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Προσκλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων, από τους οποίους ήταν παρόντες : Από την Δημοτική Κοινότητα Μύρινας Καλλιγερής Βαγιανός (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Βάρους Κριθαρέλλης Βασίλειος (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Καμινίων Δελβερούδης Νικόλαος (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Κάσπακα Σπυριδάκη Δέσποινα (Πρόεδρος)

2 Από την Τοπική Κοινότητα Κοντιά Γιαννάκη Πελαγία (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου Δήμος Ιωάννης (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης Γεώργα Ελεονώρα (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Πορτιανού Γεροντάρα Πολυξένη (Πρόεδρος) Τοπικοί Εκπρόσωποι Κοινοτήτων Τοπική Κοινότητα Αγκαρυώνων Τοπική Κοινότητα Καρπασίου Τοπική Κοινότητα Σκανδαλίου Σαρδιανού Στυλιανή Αδάμ Δημήτριος Γραμμάτου Μαριάννα Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των δεκαεπτά (17) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, είπε τα εξής: Στο αρθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: «1.Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. 2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.». 3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης. 4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων. 5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή. 6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95»

3 Βάσει των παραπάνω και σε εκτέλεση της 219/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, εκδόθηκε η αριθ / πρόσκλησή μας που δημοσιεύθηκε αρμοδίως. Για την ειδική αυτή συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, προτείνουμε να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: 1. Να γίνει ένας πεντάλεπτος συνοπτικός απολογισμός του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2013, από τον υποφαινόμενο. 2. Στη συνέχεια να δοθεί ο λόγος στον κ. Δήμαρχο για να εκθέσει τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2013, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης 3. Στη συνέχεια να δοθεί ο λόγος στους επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη σειρά εκλογής τους, για να τοποθετηθούν σχετικά. Μετά και την τοποθέτηση των επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνουμε να ανοίξει κατάλογος ομιλητών ως εξής: 1. Δημοτικοί Σύμβουλοι 2. Πρόεδροι και μέλη Τοπικών Συμβουλίων, των Τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου μας 3. Πρόεδροι Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας και 4. Δημότες κάτοικοι φορολογούμενοι του Δήμου μας. Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος προτείνουμε να δοθεί χρόνος ομιλίας έως 15 λεπτών για τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρόνος ομιλίας έως 5 λεπτών για τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων και τους Προέδρους των Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας. Χρόνος ομιλίας έως 3 λεπτών για τους Δημότες και κατοίκους και φορολογούμενους του Δήμου μας Παρακαλώ πρώτα να αποφασίσουμε, εάν συμφωνούμε με την διαδικασία που περιέγραψα και μετά να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα ενέκρινε την διαδικασία που πρότεινε το Προεδρείο και ομόφωνα αποφάσισε τη συνέχιση της συνεδρίασης Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος εξέθεσε στο συμβούλιο τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2013, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, που είχε ως εξής: Αγαπητοί Συμπολίτες, Η Δημοτική Αρχή, όπως κάθε χρόνο, συνεπής στην υποχρέωση της να ενημερώνει τους Δημότες και φορείς του νησιού μας, σας παρουσιάζει τα πεπραγμένα της τρίτης χρονιάς της Διοίκησης μας, τις δραστηριότητες και τα έργα, όπως αυτά εξελίχθηκαν. Για μία ακόμη χρονιά κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκαλεί η συνεχιζόμενη απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η μείωση των χρηματοδοτήσεων, οι θεσμικές αγκυλώσεις, οι μνημονιακές υποχρεώσεις και η συνεχιζόμενη οικονομική και πολιτική κρίση. Ο Δήμος Λήμνου, συνέχισε να αγωνίζεται για τα χρόνια προβλήματα που απασχολούν τη Λήμνο και να διεκδικεί, την ώρα που το Κράτος αδιαφορεί και «αποσύρεται» από τις βασικές και συνταγματικά επιβαλλόμενες υποχρεώσεις του.

4 Παρά τις δυσκολίες ο Δήμος Λήμνου κατάφερε να λειτουργήσει σε ικανοποιητικά επίπεδα, να βελτιώσει τα οικονομικά του μεγέθη και να υλοποιήσει σημαντικά έργα, χάρη στην προσπάθεια αιρετών και προσωπικού. Αγαπητοί συμπολίτες, Η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, για τον «Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013», πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου. Η παρουσίαση γίνεται κατά Διεύθυνση και τομέα δραστηριότητας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε 1 ειδική συνεδρίαση (Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2012) και 20 τακτικές συνεδριάσεις και έλαβε 434 αποφάσεις, κατά το έτος Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε 10 συνεδριάσεις και έλαβε 52 αποφάσεις. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε 34 συνεδριάσεις και έλαβε 358 αποφάσεις. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε, 8 τακτικές συνεδριάσεις στις οποίες έλαβε 12 αποφάσεις και πλήθος άτυπων συνεδριάσεων για την διαχείριση θεμάτων καθημερινής λειτουργίας. Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε 1 συνεδρίαση και έλαβε 3 αποφάσεις. Β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών Κατά το έτος 2013 εκδόθηκαν : Δέκα χιλιάδες οχτακόσια έντεκα (10.811) πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης δημοτών. Χίλιες εκατό δέκα τρεις ( 1.113) αποφάσεις μεταβολών στα δημοτολόγια Επίσης, διεκπεραιώθηκαν πέντε (5) δηλώσεις πολιτογράφησης αλλοδαπών Καταχωρήθηκαν συνολικά στα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Μύρινας, Μούδρου, Ατσικής και Νέας Κούταλης : 1. Γεννήσεις πενήντα δύο (52) 2. Βαπτίσεις εκατό δέκα εννέα (119) 3. Γάμοι ενενήντα τρεις (93)

5 4. Θάνατοι διακόσιοι εννέα (209) 5. Λοιπές πράξεις (ονοματοδοσίες, ιερολογήσεις πολιτικών γάμων, κ.λ.π) είκοσι δύο (22) Εκδόθηκαν περίπου τέσσερις χιλιάδες (4.000) αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Έγιναν έξι (6) αναθεωρήσεις εκλογικών καταλόγων. Καταρτίστηκαν τα Μητρώα Αρρένων γεννηθέντων κατά το έτος 2012 Καταρτίστηκαν οι στρατολογικοί πίνακες, αρρένων γεννηθέντων το έτος 1997, κλάσης Εξυπηρετήθηκαν μέχρι και τέλος Απριλίου (όπου και καταργήθηκε το Γραφείο Αλλοδαπών) περίπου 150 αιτήσεις αλλοδαπών για έκδοση, παράταση αδειών διαμονής και λοιπών υποθέσεων. Γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Διαδικασίες έκδοσης ανακοίνωσης, πρόσληψης, μισθοδοσίας και αποχώρησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας, 8μηνης διάρκειας, και 5μηνης διάρκειας και προσλήφθηκαν 33 εργάτες και 3 οδηγοί με σύμβαση ΙΔΟΧ, δίμηνης διάρκειας. Εκδόθηκαν δύο (2) ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 8μηνης διάρκειας. Προσλήφθηκαν συνολικά 6 Οδηγοί (απορριμματοφόρωνβυτιοφόρων), 1 υδραυλικός, 1 ηλεκτρολόγος, 1 μηχανικός αυτοκινήτων, 1 χειριστής πολυμηχανήματος, 1 χειριστής γκρέιντερ, 14 εργάτες. Ο Δήμος Λήμνου συμμετείχε στο πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ για το οποίο το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας διενέργησε διαδικασίες πρόσληψης και μισθοδοσίας μέχρι , συνολικά 57 ωφελούμενων. Συγκεκριμένα 36 ωφελούμενους κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ και 21 ωφελούμενων κατηγορίας ΥΕ. Κατά το έτος 2013 στο Δήμο Λήμνου προσλήφθηκαν και εκπόνησαν την πρακτική τους άσκηση 4 φοιτητές ΤΕΙ. Αποχώρησαν προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν 2 υπάλληλοι. 1 κατηγορίας ΤΕ και 1 κατηγορίας ΔΕ. Εκδόθηκαν 330 αποφάσεις Δημάρχου που αφορούν Ατομικές Διοικητικές πράξεις υπαλλήλων, συγκροτήσεις επιτροπών, παραχωρήσεις χώρων κλπ. Πρωτοκολλήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν έγγραφα. Ενημερώθηκε το Μητρώο μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (προσλήψειςαποχωρήσεις προσωπικού).

6 Συνάφθηκαν τρεις (3) προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες του Δήμου Λήμνου. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας είχε και έχει παράλληλες αρμοδιότητες που αφορούν στις διαδικασίες έκδοσης μισθοδοσίας, πρόσληψης, αποχώρησης των υπαλλήλων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου». Δ) Τμήμα Οικονομικών EΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,44 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ,24 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ,92 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 12 ΔΑΠΑΝΩΝ , ,67 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 13 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,03 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 2 ΦΟΡΑ , ,98 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 3 Π.Ο.Ε , ,61 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 4 ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,46 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,60 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 6 Έξοδα , ,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,15 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,92 62 Παροχές τρίτων , ,15 63 Φόροι τέλη , ,77 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,36 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως , ,99 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,17 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,49

7 68 Λοιπά έξοδα Επενδύσεις , ,83 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 71 παγίων , ,91 73 Έργα , ,51 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 74 δαπάνες , ,41 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 75 επιχειρήσεις) Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις , ,56 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,13 82 Αποδόσεις , ,67 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ , ,76 85 Προβλέψεις μη είσπραξης Αποθεματικό 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,39 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ,30 ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ,31 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΧΚ 354 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ Μεγάλο βάρος δόθηκε στις διασταυρώσεις στοιχείων οφειλετών με στόχο την βελτίωση της εισπραξιμότητας, και την αμεσότερη ενημέρωση των οφειλετών του Δήμου. Ε) Τμήμα ΚΕΠ Διεκπεραίωση Πιστοποιημένων υποθέσεων ΚΕΠ ΚΕΠ 108 Δ. Ε. Μύρινας 4850 ΚΕΠ 80 Δ. Ε. Μούδρου (Κοντοπούλι) 2900 ΚΕΠ 81 Δ. Ε. Νέας Κούταλης (Κοντιάς) 850 ΚΕΠ 82 Δ. Ε. Ατσικής 1200 ΣΥΝΟΛΟ Έκδοση βεβαιώσεων Α. Μ. Κ. Α. για το 2013 Και από τα τέσσερα ΚΕΠ 600

8 Θεωρήσεις γνησίου υπογραφής Και από τα τέσσερα ΚΕΠ Επικυρώσεις φωτ/φων Και από τα τέσσερα ΚΕΠ Διοικητική πληροφόρηση Παράλληλα καθήκοντα υπαλλήλων ΚΕΠ Δήμου Λήμνου Ο. Α. Ε. Δ. (Διάφορες υποθέσεις) ΚΕΠ 108 Δ. Ε. Μύρινας ΚΕΠ 80 Δ. Ε. Μούδρου (Κοντοπούλι) ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (Έκδοση πιστοποιητικών) ΚΕΠ 108 Δ. Ε. Μύρινας ΚΕΠ 80 Δ. Ε. Μούδρου (Κοντοπούλι) 900 ΚΕΠ 81 Δ. Ε. Νέας Κούταλης (Κοντιάς) 850 ΚΕΠ 82 Δ. Ε. Ατσικής 900 ΣΥΝΟΛΟ Αιτήσεις ηλεκτροδοτήσεων Έκδοση Βεβαιώσεων ΤΑΠ Έκδοση Πιστοποιητικών αμπελοκτημοσύνης - Ληξιαρχικές Πράξεις Διάφορες άλλες βεβαιώσεις ΚΕΠ 81 Δ. Ε. Νέας Κούταλης (Κοντιάς) ΚΕΠ 82 Δ. Ε. Ατσικής Εισπράξεις νερών Έκδοση βεβαιώσεων βοσκοτόπων και εισπράξεις μισθωμάτων βοσκοτόπων Δ. Ε. Μούδρου Γραμματειακή Υποστήριξη Σχολικών Επιτροπών ΚΕΠ 80 Δ. Ε. Μούδρου (Κοντοπούλι) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Την περίοδο από 1/1/2013 έως 31/12/2013, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αρχείο του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λήμνου χορηγήθηκαν: 1. Είκοσι οχτώ (28) νέα Βιβλιάρια Ανασφαλίστων 2. Σαράντα οχτώ (48) ανανεώσεις βιβλιαρίων 3. Δύο (2) πιστοποιητικά Κοινωνικής Προστασίας 4. Και εξυπηρετήθηκαν περίπου 140 δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Κατά το έτος 2013 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου ασχολήθηκε με τις παρακάτω εργασίες: Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων σε εξέλιξη. Επισυνάπτεται πίνακας συγχρηματοδοτούμενων έργων που είναι σε εξέλιξη. Προϋπολογισμού ,50

9 Νέες Εντάξεις συγχρηματοδοτούμενων έργων 2013 (ΕΣΠΑ, LEADER κ.λ.π.) Προϋπολογισμού ,90. Υλοποίηση διαδικασιών ωρίμανσης έργων και υποβολή προς ένταξη. Προϋπολογισμού ,03. Εκπόνηση Έλεγχος Μελετών από την Τεχνική Υπηρεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία κατά το ετός 2013 εκπόνησε και έλεγξε συνολικά 53 μελέτες επιπλέον των 30 περίπου τεχνικών περιγραφών για τα μικρότερα έργα. Υλοποίηση από ΣΑΤΑ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Περιλαμβάνει συνεχιζόμενα και νέα έργα καθώς και εργασίες σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός ,00. Διεκπεραίωση αιτημάτων και υποθέσεων δημοτών Έγινε έλεγχος και χορήγηση βεβαιώσεων ΤΑΠ παλαιότητας κτιρίων ηλεκτροδότησηκαταμέτρηση τετραγωνικών κτιρίων - πλάτη οδών - διοικητικές αποβολές σε συνολικά πάνω από 154 αιτήσεις δημοτών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ : ΥΔΡΕΥΣΗ Εφαρμογή και ενοποίηση των τελών ύδρευσης με την καθιέρωση ενός ενιαίου τιμολογίου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας και η καθιέρωση ειδικού τιμολογίου για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι δειγματοληψίες πόσιμου νερού πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του. Η επιτροπή τήρησης του κανονισμού ύδρευσης συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά το έτος 2013 εισηγήθηκε στο Δ.Σ 172 αιτήσεις πολιτών για αντίρρηση χρεώσεων. Πραγματοποιήθηκαν διακοπές υδροδότησης σε οφειλέτες του Δήμου ή εντάχθηκαν σε διακανονισμό των οφειλών τους οι οφειλέτες παλαιοτέρων ετών με αποτέλεσμα χρόνιες οφειλές να μπορούν να εισπραχθούν Έγινε η προμήθεια ασύρματων συστημάτων τηλεχειρισμού αντλιοστασίων για τον έλεγχο στάθμης των δεξαμενών για την άμεση πλήρωσή τους προς αποφυγή διακοπών τροφοδοσίας νερού. Συντάχθηκαν τεχνικές μελέτες ανόρυξης νέων γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και θα εκτελεσθούν νέες γεωτρήσεις στις Δ.Ε. Μύρινας-Μούδρου και Νέας Κούταλης. Νομιμοποίηση ηλεκτροδότησης γεωτρήσεων των πρώην Δήμων, για την βελτίωση επάρκειας νερού των δικτύων τους. Έγινε η προμήθεια μηχανήματος εντοπισμού διαρροών καθώς και η προμήθεια συσκευών για την καταγραφή των υδρομετρητών. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ολοκληρώθηκε η προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος συλλογής μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Λήμνου και παραλήφθηκε ο παρακάτω εξοπλισμός, συγκεκριμένα : Τέσσερα (4) απορριμματοφόρα οχήματα (το ένα παραχωρήθηκε στον προγραμματική σύμβαση, απόφαση Δ.Σ 68/2014 ) Δύο (2) οχήματα πλύσης κάδων απορριμμάτων Δήμο Αγίου Ευστρατίου με

10 Δύο (2) αναρροφητικών σαρώθρων Ένα (1) καλαθοφόρο όχημα Τριάντα (30) κάδοι container Ένα (1) όχημα skip-lift για την μεταφορά κάδων container Eνα (1) ρυμουλκούμενο μηχάνημα κλαδοθρυμματιστή (παραχωρήθηκε στον Δήμο Αγίου Ευστρατίου με προγραμματική σύμβαση, απόφαση Δ.Σ.68/2014) Οι παρακάτω προμήθειες: Ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου και των κάδων απορριμμάτων δημοπρατούνται τον Αύγουστο 2014 και προβλέπεται να γίνει η προμήθεια των παρακάτω κάδων απορριμμάτων : Κάδοι μεταλλικοί απορριμμάτων 1100 lit τεμ. 450 Κάδοι πλαστικοί 120 lit τεμ lit τεμ. 300 & 360 lit τεμ Για την συντήρηση των οχημάτων καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια από το συνεργείο του Δήμου για την συντήρηση και καλή λειτουργία τους, αποφεύγοντας επιπλέον έξοδα του Δήμου από εξωτερικά συνεργεία. Έγινε η απόσυρση από την κυκλοφορία παλαιών οχημάτων που γι αυτά ο Δήμος πλήρωνε τέλη κυκλοφορίας χωρίς λόγο. Συνεχίσθηκε το πρόγραμμα μεταφοράς-απομάκρυνσης από τους δημοτικούς δρόμους και κοινόχρηστους χώρους των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που εμποδίζουν την κυκλοφορία και καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης και μολύνουν το περιβάλλον. Καταγραφή των άχρηστων υλικών που υπάρχουν στο Δήμο με σκοπό των απόσυρσή τους. Τα ανωτέρω υλικά καταλαμβάνουν χώρο και στο επόμενο διάστημα θα αποσυρθούν. Με την ισχύ του κανονισμού καθαριότητας επιβλήθηκαν πρόστιμα καθαριότητας για 1 η φορά Τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης και των χωριών μεγάλοι κάδοι container χωρητικότητας 10 μ3 για την συλλογή ογκωδών αντικειμένων και οικοδομικών υλικών. Έγινε η προμήθεια 2 σαρώθρων πεζού χειριστή για τον καθαρισμό οδών πλατειών. Έγιναν εργασίες καθαρισμού και το κόψιμο των χόρτων στην πόλη της Μύρινας και στα χωριά. Ανατέθηκε η σύνταξη της μελέτης αδειοδότησης χώρου αποθήκευσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων,στη θέση παλαιού δημοτικού λατομείου Αγ. Δημητρίου. Πραγματοποιήθηκε η αλλαγή λογοτύπου όλων των οχημάτων των πρώην Δήμων, στο νέο λογότυπο του Δήμου Λήμνου. του Δήμου. Εκτελείται η εγκατάσταση καμερών ασφαλείας με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για τα αμαξοστάσια ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Έγινε η ενοποίηση των τελών αποχέτευσης με την καθιέρωση ενός ενιαίου τιμολογίου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας. Συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην επίλυση του διαχρονικού προβλήματος της Μύρινας για την άμεση αντιμετώπιση της εκκένωσης των λυμάτων με τα βυτιοφόρα του Δήμου. Εντοπισμός και επιβολή προστίμων της ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυμάτων στους δρόμους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τέθηκε σε λειτουργία ο βιολογικός καθαρισμός Μύρινας και η αποκομιδή των λυμάτων των βυτιοφόρων του Δήμου δεν γίνονται πλέον στον Κάκκαβο, αλλά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του

11 βιολογικού Μύρινας. Οι εγκαταστάσεις του βιολογικού είναι σχεδιασμένες με το σύστημα παρατεταμένου αερισμού (επεξεργασία με φυσητήρες αερισμού). Επεξεργάζεται καθημερινά 200 με 250 μ3 βοθρολύματα. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ξεκίνησε ολοκληρωτικά το πρόγραμμα «Ανακύκλωσης» για Χαρτί Πλαστικό και μεταλλικές συσκευασίες. Τοποθετήθηκαν 250 μπλε κάδοι σε διάφορα σημεία του νησιού μας καθώς και στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Συνεχής ενημέρωση των κατοίκων με διάθεση ενημερωτικού υλικού και διαφημιστικών σακουλών, ενώ οδηγίες ανακύκλωσης εστάλησαν μαζί με τους λογαριασμούς ύδρευσης. Πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Για το έτος 2013 συλλέχθηκαν 90 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών με αποτέλεσμα να μειωθεί ο όγκος εναπόθεσης τους στον Χ.Υ.Τ.Α Παραχωρήθηκε από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ενός Απορριμματοφόρου Οχήματος Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών χωρητικότητας 6 μ3, 250 μπλε κάδων ανακύκλωσης (χαρτί πλαστικού και μεταλλικών υλικών)καθώς και 60 κάδων συλλογής γυαλιού. Παράλληλα γίνεται ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ανακύκλωση μπαταριών, ανακύκλωση μαγειρικών λαδιών. Κατάρτιση πρότασης για μονάδες κομποστοποίησης και προμήθεια κάδων κομποστοποίησης. Η κομποστοποίηση είναι μία μέθοδος ανακύκλωσης των οργανικών απορριμμάτων (φαγητά-φρούτα-φλούδες κλπ) μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικά υψηλής ποιότητας (κόμποστ). Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγουν στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α). Το αμέσως επόμενο διάστημα και για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, θα τοποθετηθούν σε διάφορα επιλεγμένα σημεία, νέοι μπλε κάδοι συλλογής γυαλιού. ΠΡΑΣΙΝΟ o Εκτελείται το έργο «Δημιουργία Βελτίωση ελεύθερων χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου στην Μύρινα Λήμνου. Με την εκτέλεση του έργου αυτού προβλέπεται να γίνει ανάπλαση χώρων πρασίνου στην πόλη της Μύρινας στα εξής σημεία: α)την παραλιακή ζώνη (είκοσι εφτά παρτέρια) κατά μήκος του Ρωμαίικου Γιαλού, β) τον περιβάλλοντα χώρο του αντλιοστασίου πλησίον του πλακοσκεπή οχετού της Αγίας Τριάδος, γ) την πλατεία Ελ. Βενιζέλου, δ) τον εξωτερικό χώρο πρασίνου στον Αρχαιολογικό χώρο στα Ρηχά νερά ε) ένα χώρο πρασίνου στην περιοχή Ανδρώνι, στ) την πλατεία Αγίου Νικολάου, ζ) την πλατεία Υψιπύλης, η) αδιαμόρφωτους χώρους παράπλευρα του δρόμου προς τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου Τσας. o Εκτελείται το έργο «Ανάπλαση αστικού ιστού Μύρινας Λήμνου. Με την εκτέλεση του έργου αυτού προβλέπεται να γίνει η αναμόρφωση όλων των παιδικών χαρών Μύρινας, η ανάπλαση του πάρκου Ανδρωνίου καθώς και του ευρύτερου χώρου του γηπέδου που βρίσκεται στο κέντρο της Μύρινας. o Έγινε η συστηματική καταγραφή των ζημιών και εργασιών συντήρησης των παιδικών χαρών προκειμένου άμεσα οι υπηρεσίες του Δήμου να προβούν στην αποκατάστασή τους. o Πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης, και καλλωπισμού των πάρκων και πλατειών της πόλης της Μύρινας και των χωριών από το προσωπικό του Δήμου και ανατέθηκαν σε εργολάβους το κόψιμο των χόρτων,το κλάδεμα των δένδρων επειδή το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την εκτέλεσή τους. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

12 Υλοποιήθηκε η σύσταση και λειτουργία από την 1 Ιανουαρίου 2013 του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λήμνου και έγιναν οι παρακάτω ενέργειες. Συγκροτήθηκαν επικαιροποιημένες καταστάσεις σε ενιαία μορφή καταλόγων, όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων μέσων και προσωπικού του Δήμου. Μετά τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου 2013 που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Νήσου Λήμνου, κλήθηκε ο ΟΑΣΠ ο οποίος και ανταποκρινόμενος άμεσα, παρείχε κατευθυντήριες οδηγίες ως προς τον έλεγχο των Δημοτικών υποδομών που ενδεχομένως να είχαν πληγεί από τον σεισμό. Σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ υλοποιήθηκε με επιτυχία στην Μύρινα, η δράση του Εργαστηρίου Αντισεισμικού Σχεδιασμού στο οποίο κλήθηκαν και συμμετείχαν οι Δήμοι Λέσβου, Χίου Σάμου και Αγ. Ευστρατίου. Με βάση τον σχεδιασμό της Α.Δ.Α. πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου σε θέματα πολιτικής προστασίας και ο Δήμος συμμετείχε σε προγραμματισμένες συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με την ευθύνη της Περιφέρειας Β. Αιγαίου στην Λήμνο και στην σύσκεψη της 26 Ιουνίου 2013 στην Μυτιλήνη υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο Δήμος συμμετείχε στην ετήσια άσκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την Κωδική ονομασία «Πυρσός 2013» Προγραμματίσθηκε η σύνταξη Σχεδίων και μνημονίου ενεργειών με ιεράρχηση των κινδύνων, θέτοντας ως πρώτο κίνδυνο τα σεισμικά φαινόμενα και κατά τους λοιπούς κινδύνους η σύνταξη αυτών ανάλογα με την επερχόμενη περίοδο. Προγραμματίσθηκε η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την εξασφάλιση των επικοινωνιών σε περίπτωση που καταρρεύσουν τα υπάρχοντα συστήματα κινητής και ακίνητης τηλεφωνίας στην Λήμνο. Προγραμματίσθηκε εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2014, η διενέργεια πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου όλων των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Το προηγούμενο έτος βραβεύθηκαν από το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» οι ακτές Άγιος Ιωάννης Κάσπακα, Εβγάτης/Ζεματάς, Πλατύ και Θάνος. Σε όλες τις ακτές διενεργούνται δειγματοληψίες των νερών κολύμβησης από 25 Μαϊου έως 31 Οκτωβρίου. Στις ανωτέρω ακτές δόθηκαν ναυαγοσωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες. Δημιουργήθηκαν σχεδιαγράμματα ακτών για να ενημερώνονται οι λουόμενοι σχετικά με τις υπηρεσίες παροχές που διαθέτει κάθε ακτή. Κατασκευάστηκαν επιπλέον πληροφοριακές πινακίδες και έγινε προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων μεγαλύτερων διαστάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες παροχές που διαθέτει κάθε ακτή και έγινε συντήρηση στις υπάρχουσες.

13 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Πρωτόκολλο / διεκπεραίωση υποθέσεων Ετοιμόρροπα Έκδοση οικοδομικών αδειών Πρωτοκολλήθηκαν έγγραφα και διεκπεραιώθηκαν άμεσα όλες οι αιτήσεις πολιτών οι οποίες αφορούσαν κυρίως: Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ενημέρωση εργασιών Βεβαίωση χρήσης γης/όρων δόμησης Ηλεκτροδότηση ακινήτων Αναθεώρηση οικ. Αδειών Ορισμό ελεγκτή δόμησης Διαγραφή προστίμων Χορήγηση αντιγράφων σχεδίων από φακέλους οικοδομικών αδειών Έγινε επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων των καταγεγραμμένων ετοιμόρροπων. Το 2013 εκδόθηκαν συνολικά 47 άδειες δόμησης (οικοδομικές άδειες) με μέσο χρόνο διεκπεραίωσης 4 ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών Αυθαίρετα Έγιναν 45 νέες αυτοψίες σε αυθαίρετα κτίσματα και επιβλήθηκαν 32 νέα πρόστιμα. Βεβαιώθηκαν όλα τα πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών εκτός από αυτά που οι ιδιοκτήτες προέβησαν σε τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών με υπαγωγή στο Νόμο 4178/13. Συνολικά βεβαιώθηκαν ,31 πρόστιμα ανέγερσης/ διατήρησης που αφορούν 78 ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών. Ελέγχθηκαν 100 φάκελοι τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και έγινε διαγραφή των παλαιών βεβαιωμένων προστίμων. Συνολικά έγιναν διαγραφές ,01 από τα οποία ,89 ήταν βεβαιωμένα στην Οικονομική υπηρεσία του Δήμου και ,12 στην Δ.Ο.Υ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κατά το έτος 2013 το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Εκπαίδευσης δια βίου Μάθησης-Πολιτισμού- Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» διεκπεραίωσε τη λειτουργία των 5 συγχωνευομένων ΝΠΔΔ, του Μουσικού Εργαστηρίου Μούδρου, του Λαογραφικού Μουσείου Πορτιανού καθώς και άλλων αθλητικών και πολιτιστικών χώρων υπερτοπικού χαρακτήρα. Συμμετείχαν σε εκδηλώσεις οι φιλαρμονικές Μύρινας και Νέας Κούταλης, καθώς και η χορωδία Λήμνου, η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής Λήμνου και το Μουσικό Εργαστήρι Μούδρου.. Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader έγινε προμήθεια εξοπλισμού (μηχανολογικός εξοπλισμός για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, εξέδρα, καρέκλες, ντουλάπες, ήχος, παραδοσιακά μουσικά όργανα, πνευστά όργανα, εξοπλισμός εργαστηρίου ζωγραφικής, για τη λειτουργία επιμορφωτικών εργαστηρίων και τη διεξαγωγή εκδηλώσεων. Εκτελέστηκε το έργο

14 συντήρησης-βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σταδίου Μύρινας και Ατσικής (υδρομονώσεις, επιχρίσματα, χρωματισμοί, συντήρηση πυλώνων, προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού κλπ). Α. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συνδιοργάνωση με τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του «Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας 2013» όπου παρουσιάστηκαν οι εργασίες των μαθητικών ομάδων. Υλοποίηση εργαστηρίων Κεραμικής σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Διοργανώθηκε το «4 ο Φεστιβάλ Μύθων και Παραμυθιών» σε σχολεία και πνευματικά κέντρα. Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διοργάνωση κατά το 2013, στα πλαίσια του καλοκαιριού, 65 εκδηλώσεων σε όλη τη Λήμνο (πολιτιστικών, αθλητικών, επιμορφωτικών, κλπ) και 26 εκθέσεων (εικαστικών, ξυλογλυπτικής, χειροτεχνίας κλπ) στην Πινακοθήκη Βαλκανικής Τέχνης, στο Χριστοδουλίδειο, στο Πορτιανού και σε άλλους χώρους. Συνδιοργανώθηκαν με φορείς και συλλόγους εορταστικές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (Χωριό του Άη Βασίλη, κάλαντα από τη χορωδία και τη φιλαρμονική, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην αγορά της Μύρινας κλπ) Συνδιοργάνωση Αποκριάτικης Παρέλασης Μύρινας με πολλούς φορείς. Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης της χορωδίας με τίτλο «Τα αρχοντορεμπέτικα» την Κυριακή 21 Απριλίου, στο πνευματικό κέντρο της Αγίας Τριάδας στη Μύρινα Σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και τον αθλητικό σύλλογο Λήμνος Sports Club, συνδιοργάνωσε το τουρνουά ανόδου στην Α2 κατηγορία βόλεϊ για τη Ζ Περιφέρεια. Παράσταση παραδοσιακών χορών με τίτλο «Αχ Ελλάδα σ αγαπώ» από τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ανδρωνίου, στις 8/6 στο πάρκο Ανδρωνίου. Μουσικοχορευτική εκδήλωση των παιδικών τμημάτων του ΓΑΣ Μύρινας, Θάνους και Πλατύ στις 9/6 στην πλατεία Πλατύ. Παρουσίαση των μαθητών της Δημοτικής Φιλαρμονικής Λήμνου στις στο πάρκο Ανδρωνίου. Το Λύκειο Ελληνίδων Λήμνου με την υποστήριξη του Οργανισμού Επαίδευσης δια βίου μάθησης-πολιτισμού-αθλητισμού του Δήμου Λήμνου διοργάνωσε τη μουσικοχορευτική παράσταση "Η ζωή τραγουδάει τη Γυναίκα" την Κυριακή 16 Ιουνίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Πορτιανού. Μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση «Μένουμε πάντα παιδιά» από το Γενικό Λύκειο Μύρινας την Παρασκευή 28 Ιουνίου. Διοργάνωση κατά το 2013, στα πλαίσια του καλοκαιριού, 65 εκδηλώσεων σε όλη τη Λήμνο (πολιτιστικών, αθλητικών, επιμορφωτικών, κλπ) και 20 εκθέσεων (εικαστικών, λαϊκής τέχνης, γλυπτικής κλπ) στην Πινακοθήκη Βαλκανικής Τέχνης, στο Χριστοδουλίδειο και σε άλλους χώρους.

15 Έγιναν πολλές εργασίες συντήρησης-επισκευής των πολιτιστικών χώρων αρμοδιότητας του νομικού προσώπου αλλά και αρμοδιότητας του δήμου Λήμνου (ελαιοχρωματισμοί, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες). Έγιναν προμήθειες οπτικοακουστικών μέσων για την λειτουργία των δομών και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (βιντεοπροβολείς, οθόνες, cd player, ηχεία, πυκνωτικά μικρόφωνα αναλόγια, υποπόδια, πίνακες μουσικής κλπ) Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έγιναν συντηρήσεις και ελαιοχρωματισμοί των αθλητικών εγκαταστάσεων. Συνδιοργανώθηκε με τον Σύνδεσμο Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών Λήμνου ποδοσφαιρικός αγώνας φιλανθρωπικού χαρακτήρα και βράβευση του πρωταθλητή ποδοσφαίρου Λήμνου και τιμητική αθλητική εκδήλωση με βράβευση αθλητών, διαιτητών και παραγόντων. Συνδιοργανώθηκε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Κούταλης «Νόστος» τουρνουά μπάσκετ στη Νέα Κούταλη και έγινε από το νομικό πρόσωπο τουρνουά μπάσκετ στη Μύρινα. Συνδιοργανώθηκε με την ΑΕΛ Λαϊκός αγώνας δρόμου, Ημερίδα Στίβου, kids athletics, κλπ. Συνδιοργανώθηκαν σε συνεργασία με συλλόγους του νησιού λαϊκοί αγώνες ανώμαλου δρόμου στην Ατσική και στο Κοντοπούλι. Έγιναν πολλές εργασίες συντήρησης-επισκευής των αθλητικών χώρων αρμοδιότητας του νομικού προσώπου (περιφράξεις, ελαιοχρωματισμοί, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες) Έγιναν προμήθειες αθλητικού υλικού (γκολπόστ, δίχτυα ποδοσφαίρου, μπασκέτες, κλπ) καθώς υγειονομικού υλικού και υλικών πυρόσβεσης για τα γήπεδα. Β) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Βοήθεια στο Σπίτι Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι αποτελεί μία απαραίτητη δράση για την υποστήριξη των ηλικιωμένων και των ηλικιωμένων ΑΜΕΑ του νησιού μας. Οι εργαζόμενες των δομών ακόμη και πέραν των αρμοδιοτήτων τους και εκτός των ωφελούμενων του προγράμματος στηρίζουν έμπρακτα πολλά περιστατικά συνανθρώπων μας που χρήζουν βοήθειας. Καθώς η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται από εθνικούς πόρους και με καθυστέρηση ακόμη και 9 μηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου προπληρώνει σε πολλές περιπτώσεις την μισθοδοσία των εργαζομένων. Στην παρούσα φάση και μετά την εξασφάλιση των ,70 ευρώ που αντιστοιχούν στο 70% του κόστους λειτουργίας για την χρονική περίοδο Οκτώβριος 2013-Σεπτέμβριος 2014, θα εξοφληθούν στις 10 Αυγούστου όλες οι οφειλές σε μισθοδοσία και θα έχουμε την δυνατότητα πληρωμής έως και τον Δεκέμβριο του Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Μύρινας και Μούδρου Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και κατόπιν πρότασης του Δήμου Λήμνου έγινε εκσυγχρονισμός και βελτίωση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Μύρινας και Μούδρου με προμήθεια εξοπλισμού (κλιματισμός, οπτικοακουστικά μέσα, εκπαιδευτικό

16 υλικό) και βελτίωση των κτιριακών υποδομών. Μέσω του προγράμματος Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής εξασφαλίσαμε στους δύο παιδικούς σταθμούς την άνετη λειτουργία τους με ποσά ευρώ για το σχολικό έτος και για το σχολικό έτος Νέα αίτηση μας για ,00 ευρώ (λόγω μείωσης του κατά κεφαλή ποσού σε 2.500,00 ευρώ) εγκρίθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. Καθώς οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι συνεχώς μειώνονται, με την χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος, θα μπορούσαμε να καλύπτουμε μόνο τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων, την σίτιση των νηπίων και πολύ βασικές ανάγκες των παιδικών σταθμών. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης των υποδομών, την αγορά νέου εξοπλισμού (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, παιχνίδια κλπ.) και την εξασφάλιση χαμηλών τροφείων για την φιλοξενία των νηπίων. Τα τροφεία 40 ευρώ γενικό, 20 ευρώ για πολύτεκνους και 10 ευρώ για οικονομικά αδύναμους είναι από τα χαμηλότερα της Ελλάδος, καθώς το σύνηθες ύψος των τροφείων είναι 140 ή 170 ευρώ το μήνα. Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λήμνου Στις 20 Ιουνίου 2014 ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα παρέχει ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση, πρωινό, μεσημεριανό, χώρο ανάπαυσης, ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση των ηλικιωμένων. Καθώς ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού του νησιού μας αφορά σε άτομα άνω των 65 ετών, η πρώτη δομή ημιμόνιμης διαμονής και η φροντίδα που παρέχει, είναι απλά απαραίτητα για την Λήμνο ενώ η πιο αδιάψευστη απόδειξη της επιτυχίας του κέντρου αποτελεί το χαμόγελο των 15 ωφελούμενων. Χρηματικά Βοηθήματα σε απόρους Με λογαριασμό που ανοίχθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και με καταθέσεις ευαισθητοποιημένων δημοτών μας προσφέραμε οικονομική ενίσχυση σε ανθρώπους που βρίσκονται σε πολύ δυσχερή οικονομική κατάσταση ή και με βαριές ασθένειες. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για ιατρικές εξετάσεις παιδιών, για δύσκολες εγχειρήσεις, για την υποστήριξη μονογονεϊκών οικογενειών και ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα. Συγκεκριμένα το 2013 δόθηκαν 6.400,00 ευρώ σε 16 άτομα και για το 2014, μέχρι και σήμερα έχουν δοθεί 4.250,00 ευρώ σε 11 άτομα. Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων Κατά το έτος 2013 υλοποιήθηκε από τον Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2013 δόθηκαν τρόφιμα σε άτομα (453-Ατσική, 317-Κούταλη, 872-Μούδρος, 890-Μύρινα). Η επιλογή των ωφελούμενων έγινε βάση των εγκυκλίων του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας ενώ ειδικά πέρυσι, η επιλογή έγινε ηλεκτρονικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω διασταύρωσης στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών και Αγροτικής Οικονομίας. Ο Ο.Κ.Π.Α. ήταν υπεύθυνος μόνο για την καταχώρηση των αιτήσεων και την διανομή στους επιλεγμένους ωφελούμενους. Η μείωση στον αριθμό των ωφελούμενων κατά το 2013 οφείλεται στην μείωση του ορίου εισοδήματος από ευρώ ανά άτομο το 2012, σε το 2013

17 και σε αντίστοιχες μειώσεις για τις οικογένειες. Για το 2014 καθώς από το Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας, το πρόγραμμα περνά στο Υπουργείο Εργασίας, αναμένουμε σχετική πρόσκληση τον Σεπτέμβριο. Μέριμνα για την υγεία των δημοτών μας Κατά το έτος 2013 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των γιατρών του κόσμου και έγιναν εξετάσεις όπως Γυναικολογική εξέταση (Ψηλάφηση μαστού, Τεστ PAP) και Παιδιατρικό διαγνωστικό έλεγχο και εμβολιασμό σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους συνδημότες μας στο Μούδρο και στην Μύρινα Κατά τα όμοια και φέτος ολοκληρώθηκε επίσκεψη της Ανοιχτής Αγκαλιάς με περισσότερες εξετάσεις σε Μούδρο και Μύρινα. Επίσης οργανώθηκε ομιλία για την αντιμετώπιση του αλκοολισμού από την ειδική ψυχολόγο κυρία Τσιουγκρή Βασιλική. Συνέπεια πληρωμής οφειλών Από την αρχή της λειτουργίας του νομικού προσώπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται υπήρξε συνέπεια πληρωμών προς όλους τους προμηθευτές μας και τους παρόχους υπηρεσιών. Κατά την λήξη του προηγούμενου οικονομικού έτους δεν υπήρξε καμία οφειλή του νομικού προσώπου ενώ καθόλα τα έτη υπάρχει σταθερό χρηματικό υπόλοιπο περίπου ευρώ. Λειτουργία Σχολής Γονέων Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου Σχολές Γονέων στην Δ.Κ. Μύρινας και στην Τ.Κ. Κοντοπουλίου. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Οικονομική διαχείριση ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Τα έσοδα της επιχείρησης ανήλθαν σε ,64 τα οποία προέρχονται σχεδόν εξολοκλήρου από τις εισφορές των Δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου. Τα έξοδα ανήλθαν σε ,06. Η ζημιά της επιχείρησης για το έτος 2013 ήταν ,42. Λειτουργία ΧΥΤΑ Ανακύκλωση Κατά το έτος 2013 η λειτουργία του ΧΥΤΑ ανατέθηκε, ύστερα από διαγωνισμό, σε εταιρεία η οποία απασχολούσε 5 εργαζόμενους. Για το θέμα της ανακύκλωσης αρμόδια είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΕ-ΑΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER - ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ

18 Υλοποιείται βάση της από 12/10/2010 Σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος Εγκεκριμένο ποσό προγράμματος LEADER για την ΟΤΔ Λήμνου: ,00 Ενταγμένα έργα στο πλαίσιο της 1 ης, 2 ης και της 3 ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος 40 Υποβληθέντα έργα στο πλαίσιο της 4 ης προκήρυξης Δημόσια Έργα Δήμου Λήμνου Πληρωμές σε ενταγμένους επενδυτές έως σήμερα Αριθμός Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη , , , ,00 Δημόσια Δαπάνη ,16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ Υλοποιείται βάση της από 07/08/2012 Σύμβαση μεταξύ του Δικτύου Συνεργαζόμενων ΟΤΔ Βορείου Αιγαίου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος Ενταγμένα έργα στο πλαίσιο της 1 ης προκήρυξης του τ.π. Υποβληθέντα έργα στο πλαίσιο της 2 ης προκήρυξης για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση Πληρωμές σε ενταγμένους επενδυτές έως σήμερα Αριθμός Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη , , , ,00 Δημόσια Δαπάνη ,13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ (ΕΠΑΛ) Υλοποιείται βάση της από 17/2/2011 σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας και της Ο.Τ.Δ Αλιείας ΕΤΑΛ Α.Ε. και του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΤΑΛ ΑΕ και της ΑΝΕΛ ΑΕ, για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος Αριθμός Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένα έργα στο πλαίσιο της 1 ης προκήρυξης του τ.π.-ιδιωτικά Ενταγμένα έργα στο πλαίσιο της 1 ης προκήρυξης του τ.π.-δημόσια , , , ,00

19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Στο πλαίσιο της από 16/09/2013 σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Αναπτυξιακής Λήμνου Α.Ε., υλοποιείται το πρόγραμμα Θεατρικά ίχνη στο Αιγαίο φεστιβάλ νέων για το αρχαίο δράμα στη Λήμνο. Το διάστημα από 21 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση του εργαστηρίου με το εντατικό δεκαήμερο Θεατρικό Εργαστήρι για νέους με τον σκηνοθέτη ηθοποιό Ευριπίδη Λασκαρίδη και την ομάδα του, ενώ δόθηκε παράσταση που προέκυψε από τη δουλειά των συμμετεχόντων στο τέλος του εργαστηρίου που είχε θέμα Παίζοντας με τη Μεταμόρφωση και το Τραγελαφικό. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος η Αναπτυξιακή Λήμνου υλοποιεί τις παρακάτω πράξεις : «Χρήση νέων τεχνολογιών για την προβολή και προώθηση της περιοχής Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης Λήμνου». Στο πλαίσιο της πράξης ολοκληρώθηκε το υποέργο 2 «Δημιουργία κέντρου ψηφιακής προβολής» με την κατασκευή της διαδικτυακής πύλης και το Υποέργο 1 «Προμήθεια εξοπλισμού» με την εγκατάσταση σε 4 σημεία της πόλης της Μύρινας, δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. «Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και προώθησης των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών». Στο πλαίσιο της πράξης υλοποιείται το υποέργο 1 με τίτλο: «Οργάνωση δράσεων υποδοχής και εγχώριας προώθησης των τοπικών προϊόντων Κινητοποίηση νέων επιχειρηματιών για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της κρουαζιέρας κινητοποίηση των κατοίκων της Μύρινας και του νησιού», το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την οργάνωση υποδοχής των επισκεπτών της κρουαζιέρας, τη δημιουργία εντύπων και οπτικοακουστικών μέσων για την προώθηση του τουρισμού της κρουαζιέρας, συναντήσεις με φορείς και εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων του νησιού και εθελοντικές δράσεις υποδοχής των επισκεπτών. Επίσης υλοποιείται το Υποέργο 2 με τίτλο: «Στέγαση υπαίθριου χώρου υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Μύρινας με σύστημα πτυσσόμενης πέργκολας και προμήθεια λυόμενου περιπτέρου ενημέρωσης επισκεπτών», στο πλαίσιο του οποίο προβλέπεται η κατασκευή τέντας που θα τοποθετηθεί στο νέο λιμάνι Μύρινας για την υποδοχή των επισκεπτών της κρουαζιέρας. ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Τέλος η Αναπτυξιακή Λήμνου έχει υπογράψει με την Κ Εφορεία Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Σήμανση αρχαιολογικού περιπάτου, πινακίδες και υπηρεσίες Τουριστικής πληροφόρησης στη Μύρινα Δήμου Λήμνου». ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση α/α Κατηγορίες εσόδων Συνολικά έσοδα Κατηγορίες εξόδων Συνολικά έξοδα Υπόλοιπο προηγούμενου Πληρωτέα σε 1 οικονομικού έτους ,56 κρατήσεις ,12 2 Λειτουργικές Δαπάνες ,93 Αγορές παγίων 319,63 3 Επισκευές Συντηρήσεις ,35 Αμοιβές τρίτων ,42 4 Έσοδα από ΙΝΔΒΜ ,41 Θέρμανση ,32 5 Από καταργηθέντων σχολικών 3.941,65 Λοιπές Δαπάνες ,65

20 επιτροπών 6 Λοιπά Έσοδα (ξενόγλωσσα, δωρεές, ενοίκια) 5.849,57 Παροχές τρίτων 7.159,44 Συντηρήσεις 7 Τόκοι 23,41 επισκευές , ,88 Σύνολο Εξόδων ,52 Υπόλοιπο ,36 Σύνολο Εσόδων ,88 Υπόλοιπα Σχολικών Μονάδων ,61 Υπόλοιπο Σχολικής Επιτροπής ,75 Υπόλοιπο ΣΕ στην Εθνική Τράπεζα ,69 Υπόλοιπο ΣΕ στην Αγροτική Τράπεζα ,48 Στα χέρια του ταμία 527,58 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση α/α Κατηγορίες εσόδων Συνολικά έσοδα Κατηγορίες εξόδων Συνολικά έξοδα Υπόλοιπο σχολείων ,32 Υπόλοιπο Σ. Ε ,67 Σύνολο υπολοίπου προηγούμενου οικονομικού έτους ,99 0,00 1 Επιχορηγήσεις ,83 Αγορές Παγίων 151,71 2 Επισκευές Συντηρήσεις ,76 Αμοιβές τρίτων ,61 Έσοδα από ΙΝΔΒΜ 3 (καθαρίστριες) ,60 Θέρμανση ,36 4 Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας (κυλικεία) ,47 Λοιπές Δαπάνες ,38 5 Λοιπά Έσοδα(δωρεά ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ) 4.349,23 Παροχές τρίτων 8.213,36 Συντηρήσεις 6 ΤΟΚΟΙ 107,79 επισκευές ,87 Κρατήσεις ,65 0,00 Σύνολο Εξόδων ,94 0,00 Υπόλοιπο ,73 Σύνολο Εσόδων ,67 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Υπόλοιπα Σχολικών Μονάδων ,75 Υπόλοιπο ΣΕ στην Εθνική Τράπεζα ,53 Υπόλοιπο ΣΕ στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7.192,88 Στα χέρια του ταμία 303,57 ΣΥΝΟΛΟ ,73 Παραχωρήθηκαν σχολικές αίθουσες, και διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Λειτούργησαν δεκαεννιά τμήματα στην Δ.Κ. Μύρινας και δύο τμήματα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 147/2013 Θέμα 29 ο : Αποδοχή συνολικής πίστωσης 298.402,00. για την

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα.

Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 149/2013 Θέμα 31 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 122/2013 Θέμα 4 ο : Μείωση τέλους εκκένωσης βόθρων (Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 52/2013 Θέμα 8 ο : Καθορισμός κριτηρίων δικαιούχων ευπαθών κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 69/2014 Θέμα 11 ο : Έγκριση μετακινήσεων Σήμερα την 28 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Αριθμός Απόφασης 345/2011 Θέμα 3 ο : Εξέταση τέλους ακίνητης περιουσίας και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Αριθμός Απόφασης 225/2014 Θέμα 10 ο : Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 183/2013 Θέμα 28 ο : Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 182/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Ιούλιος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Δημοτικό Συμβούλιο: πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 82/2014 Θέμα 24 ο : Συμπλήρωση Μεταβατικών Διατάξεων του ΣΧΟΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 191/2013 Θέμα 36 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 28 η Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΘ-Ο51 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΘ-Ο51 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 238/2013 Θέμα 42 ο : Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 385/2013 Θέμα 17 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 370/2013 Θέμα 2 ο : Ενδεχόμενη καταπάτηση τμήματος αγροτικού δρόμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 115/2012 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης : Συμμετοχή του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Μαρτίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Μαρτίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Μαρτίου 2014. Αριθμός Απόφασης 105/2014 Θέμα 3 ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩΛΘ-ΧΥΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩΛΘ-ΧΥΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 171/2012 Θέμα 26 ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 65/2013 Θέμα 21 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 178/2013 Θέμα 23 ο : Α. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2013 απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 331/2012 Θέμα 5 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 26 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 156/2013 Θέμα 1 ο : Αποδοχή πίστωσης 70.600,00 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Αριθμός Απόφασης 96/2013 Θέμα 6 ο : Καθορισμός νέων θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Λήμνου.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Αριθμός Απόφασης 217/2014 Θέμα 2 ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 398/2013 Θέμα 30 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «Εκσυγχρονισμός- βελτίωση,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 391/2013 Θέμα 23 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Αριθμός Απόφασης 201/2014 Θέμα 10 ο ημερήσιας διάταξης: Επανεξέταση αιτήματος Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΘ-96Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΘ-96Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 186/2012 Θέμα 7 ο : Έγκριση άρθρων πρόσθετης αποζημίωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 282/2012 Θέμα 04 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 59/2013 Θέμα 15 ο : Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Αριθμός Απόφασης 255/2012 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 181/2014 Θέμα 27 ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΣΥΔ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΣΥΔ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΣΥΔ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 348/2012 Θέμα 22 ο : Έγκριση εκμίσθωσης βοσκοτόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΘ-ΔΧΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΘ-ΔΧΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Αριθμός Απόφασης 93/2013 Θέμα 3 ο : Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 72/2013 Θέμα 28 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 146/2014 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή ομάδας μελετητών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 159/2014 Θέμα 05 ο : Εξέταση αιτήματος Εθνικής Τράπεζας (κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 159/2012 Θέμα 14 ο : Διαγραφές οφειλών. Σήμερα την 18 η Μαΐου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 353/2013 Θέμα 17 ο : Έγκριση του τελικού αναθεωρημένου επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Αριθμός Απόφασης 344/2011 Θέμα 2 ο : Εξέταση τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Αριθμός Απόφασης 166/2015 Θέμα 22 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 124/2012 Θέμα 08 : Επιβολή προστίμων καθαριότητας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2013 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Ιουλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2013 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Ιουλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2013 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Ιουλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 247/2013 Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Οκτωβρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Οκτωβρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Οκτωβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 352/2014 Θέμα 12 ο : Παράταση της προθεσμίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 198/2013 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης της κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Αριθμός Απόφασης 253/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Αριθμός Απόφασης 143/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΘ-4Δ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΘ-4Δ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Αριθμός Απόφασης 91/2013 Θέμα 1 ο : Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 60/2014 Θέμα 2ο: Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 36 ης / 28-12-2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Ιουλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Ιουλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Ιουλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 232/2014 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης : Έγκριση 3 ου ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 Αγαπητοί Συμπολίτες, Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ενώπιον των κατοίκων και φορέων της Λήμνου, για το 2012 γίνεται σε μία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Αριθμός Απόφασης 172/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Προσφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 376 ΘΕΜΑ: 9 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 345/2013 Θέμα 9 ο : Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 15/6/2011.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 15/6/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρμόδια: Άννα-Μαρία Σαρδελή Τηλ. 26823 60636 ΦΑΞ: 26820 27553 e-mail: council@1485.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015. Αριθμός Απόφασης 133/2015 Θέμα 13 ο : Διαγραφή οφειλών βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 378/2013 Θέμα 10 ο : Καθορισμός τελών ύδρευσης ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩΛΘ-ΣΣ3 Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015. Αριθμός Απόφασης 74/2015 Θέμα 2 ο : Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 8/24-05-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 10ο / 24-4 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 5-3-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 37/2015

Διαβάστε περισσότερα