Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου Αριθμός Απόφασης 229/2014 Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06). Σήμερα την 23 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στο κινηματοθέατρο «ΜΑΡΟΥΛΑ» που βρίσκεται στην Δ.Κ. Μύρινας, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.: 12070/ πρόσκληση του προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και την αριθ. 219/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Αδαμίδης Κωνσταντίνος 1. Λυριστής Παράσχος 2. Τσανταρλιώτης Παναγιώτης 2. Πινάκος Δημήτριος 3. Πλαφαδέλλης Ευάγγελος 3. Σακαρίκος Γεώργιος 4. Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα 4. Μαρινάκης Δημήτριος 5. Κυριαζής Παλαιολόγος 5. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή 6. Ψυχούδης Βασίλειος 6. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 7. Βουλγαράκης Δημήτριος 7. Σαρδιανός Αθανάσιος 8. Κουκούμης Ευστράτιος 8. Πανταζής Σαράντης 9. Τριβόλας Τριαντάφυλλος 9. Σκαμάγκης Αθανάσιος 10. Αγάπιος Κωνσταντίνος 10. Κατσανέρη Δέσποινα 11. Μπανάβου Μάλαμα 12. Κουκουλήθρας Στυλιανός 13. Κωνσταντάρας Σωτήριος 14. Μοσχάκης Νικόλαος 15. Κριαρής Αγοραστός 16. Χατζόγλου Σπυρίδων 17. Μπουλώτης Δημήτριος Ο Δήμαρχος κ.χατζηδιαμαντής Αντώνης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Προσκλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων, από τους οποίους ήταν παρόντες : Από την Δημοτική Κοινότητα Μύρινας Καλλιγερής Βαγιανός (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Βάρους Κριθαρέλλης Βασίλειος (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Καμινίων Δελβερούδης Νικόλαος (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Κάσπακα Σπυριδάκη Δέσποινα (Πρόεδρος)

2 Από την Τοπική Κοινότητα Κοντιά Γιαννάκη Πελαγία (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου Δήμος Ιωάννης (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης Γεώργα Ελεονώρα (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Πορτιανού Γεροντάρα Πολυξένη (Πρόεδρος) Τοπικοί Εκπρόσωποι Κοινοτήτων Τοπική Κοινότητα Αγκαρυώνων Τοπική Κοινότητα Καρπασίου Τοπική Κοινότητα Σκανδαλίου Σαρδιανού Στυλιανή Αδάμ Δημήτριος Γραμμάτου Μαριάννα Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των δεκαεπτά (17) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, είπε τα εξής: Στο αρθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: «1.Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. 2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.». 3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης. 4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων. 5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή. 6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95»

3 Βάσει των παραπάνω και σε εκτέλεση της 219/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, εκδόθηκε η αριθ / πρόσκλησή μας που δημοσιεύθηκε αρμοδίως. Για την ειδική αυτή συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, προτείνουμε να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: 1. Να γίνει ένας πεντάλεπτος συνοπτικός απολογισμός του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2013, από τον υποφαινόμενο. 2. Στη συνέχεια να δοθεί ο λόγος στον κ. Δήμαρχο για να εκθέσει τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2013, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης 3. Στη συνέχεια να δοθεί ο λόγος στους επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη σειρά εκλογής τους, για να τοποθετηθούν σχετικά. Μετά και την τοποθέτηση των επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνουμε να ανοίξει κατάλογος ομιλητών ως εξής: 1. Δημοτικοί Σύμβουλοι 2. Πρόεδροι και μέλη Τοπικών Συμβουλίων, των Τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου μας 3. Πρόεδροι Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας και 4. Δημότες κάτοικοι φορολογούμενοι του Δήμου μας. Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος προτείνουμε να δοθεί χρόνος ομιλίας έως 15 λεπτών για τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρόνος ομιλίας έως 5 λεπτών για τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων και τους Προέδρους των Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας. Χρόνος ομιλίας έως 3 λεπτών για τους Δημότες και κατοίκους και φορολογούμενους του Δήμου μας Παρακαλώ πρώτα να αποφασίσουμε, εάν συμφωνούμε με την διαδικασία που περιέγραψα και μετά να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα ενέκρινε την διαδικασία που πρότεινε το Προεδρείο και ομόφωνα αποφάσισε τη συνέχιση της συνεδρίασης Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος εξέθεσε στο συμβούλιο τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2013, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, που είχε ως εξής: Αγαπητοί Συμπολίτες, Η Δημοτική Αρχή, όπως κάθε χρόνο, συνεπής στην υποχρέωση της να ενημερώνει τους Δημότες και φορείς του νησιού μας, σας παρουσιάζει τα πεπραγμένα της τρίτης χρονιάς της Διοίκησης μας, τις δραστηριότητες και τα έργα, όπως αυτά εξελίχθηκαν. Για μία ακόμη χρονιά κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκαλεί η συνεχιζόμενη απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η μείωση των χρηματοδοτήσεων, οι θεσμικές αγκυλώσεις, οι μνημονιακές υποχρεώσεις και η συνεχιζόμενη οικονομική και πολιτική κρίση. Ο Δήμος Λήμνου, συνέχισε να αγωνίζεται για τα χρόνια προβλήματα που απασχολούν τη Λήμνο και να διεκδικεί, την ώρα που το Κράτος αδιαφορεί και «αποσύρεται» από τις βασικές και συνταγματικά επιβαλλόμενες υποχρεώσεις του.

4 Παρά τις δυσκολίες ο Δήμος Λήμνου κατάφερε να λειτουργήσει σε ικανοποιητικά επίπεδα, να βελτιώσει τα οικονομικά του μεγέθη και να υλοποιήσει σημαντικά έργα, χάρη στην προσπάθεια αιρετών και προσωπικού. Αγαπητοί συμπολίτες, Η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, για τον «Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013», πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου. Η παρουσίαση γίνεται κατά Διεύθυνση και τομέα δραστηριότητας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε 1 ειδική συνεδρίαση (Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2012) και 20 τακτικές συνεδριάσεις και έλαβε 434 αποφάσεις, κατά το έτος Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε 10 συνεδριάσεις και έλαβε 52 αποφάσεις. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε 34 συνεδριάσεις και έλαβε 358 αποφάσεις. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε, 8 τακτικές συνεδριάσεις στις οποίες έλαβε 12 αποφάσεις και πλήθος άτυπων συνεδριάσεων για την διαχείριση θεμάτων καθημερινής λειτουργίας. Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε 1 συνεδρίαση και έλαβε 3 αποφάσεις. Β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών Κατά το έτος 2013 εκδόθηκαν : Δέκα χιλιάδες οχτακόσια έντεκα (10.811) πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης δημοτών. Χίλιες εκατό δέκα τρεις ( 1.113) αποφάσεις μεταβολών στα δημοτολόγια Επίσης, διεκπεραιώθηκαν πέντε (5) δηλώσεις πολιτογράφησης αλλοδαπών Καταχωρήθηκαν συνολικά στα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Μύρινας, Μούδρου, Ατσικής και Νέας Κούταλης : 1. Γεννήσεις πενήντα δύο (52) 2. Βαπτίσεις εκατό δέκα εννέα (119) 3. Γάμοι ενενήντα τρεις (93)

5 4. Θάνατοι διακόσιοι εννέα (209) 5. Λοιπές πράξεις (ονοματοδοσίες, ιερολογήσεις πολιτικών γάμων, κ.λ.π) είκοσι δύο (22) Εκδόθηκαν περίπου τέσσερις χιλιάδες (4.000) αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Έγιναν έξι (6) αναθεωρήσεις εκλογικών καταλόγων. Καταρτίστηκαν τα Μητρώα Αρρένων γεννηθέντων κατά το έτος 2012 Καταρτίστηκαν οι στρατολογικοί πίνακες, αρρένων γεννηθέντων το έτος 1997, κλάσης Εξυπηρετήθηκαν μέχρι και τέλος Απριλίου (όπου και καταργήθηκε το Γραφείο Αλλοδαπών) περίπου 150 αιτήσεις αλλοδαπών για έκδοση, παράταση αδειών διαμονής και λοιπών υποθέσεων. Γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Διαδικασίες έκδοσης ανακοίνωσης, πρόσληψης, μισθοδοσίας και αποχώρησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας, 8μηνης διάρκειας, και 5μηνης διάρκειας και προσλήφθηκαν 33 εργάτες και 3 οδηγοί με σύμβαση ΙΔΟΧ, δίμηνης διάρκειας. Εκδόθηκαν δύο (2) ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 8μηνης διάρκειας. Προσλήφθηκαν συνολικά 6 Οδηγοί (απορριμματοφόρωνβυτιοφόρων), 1 υδραυλικός, 1 ηλεκτρολόγος, 1 μηχανικός αυτοκινήτων, 1 χειριστής πολυμηχανήματος, 1 χειριστής γκρέιντερ, 14 εργάτες. Ο Δήμος Λήμνου συμμετείχε στο πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ για το οποίο το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας διενέργησε διαδικασίες πρόσληψης και μισθοδοσίας μέχρι , συνολικά 57 ωφελούμενων. Συγκεκριμένα 36 ωφελούμενους κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ και 21 ωφελούμενων κατηγορίας ΥΕ. Κατά το έτος 2013 στο Δήμο Λήμνου προσλήφθηκαν και εκπόνησαν την πρακτική τους άσκηση 4 φοιτητές ΤΕΙ. Αποχώρησαν προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν 2 υπάλληλοι. 1 κατηγορίας ΤΕ και 1 κατηγορίας ΔΕ. Εκδόθηκαν 330 αποφάσεις Δημάρχου που αφορούν Ατομικές Διοικητικές πράξεις υπαλλήλων, συγκροτήσεις επιτροπών, παραχωρήσεις χώρων κλπ. Πρωτοκολλήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν έγγραφα. Ενημερώθηκε το Μητρώο μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (προσλήψειςαποχωρήσεις προσωπικού).

6 Συνάφθηκαν τρεις (3) προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες του Δήμου Λήμνου. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας είχε και έχει παράλληλες αρμοδιότητες που αφορούν στις διαδικασίες έκδοσης μισθοδοσίας, πρόσληψης, αποχώρησης των υπαλλήλων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου». Δ) Τμήμα Οικονομικών EΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,44 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ,24 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ,92 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 12 ΔΑΠΑΝΩΝ , ,67 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 13 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,03 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 2 ΦΟΡΑ , ,98 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 3 Π.Ο.Ε , ,61 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 4 ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,46 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,60 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 6 Έξοδα , ,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,15 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,92 62 Παροχές τρίτων , ,15 63 Φόροι τέλη , ,77 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,36 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως , ,99 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,17 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,49

7 68 Λοιπά έξοδα Επενδύσεις , ,83 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 71 παγίων , ,91 73 Έργα , ,51 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 74 δαπάνες , ,41 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 75 επιχειρήσεις) Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις , ,56 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,13 82 Αποδόσεις , ,67 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ , ,76 85 Προβλέψεις μη είσπραξης Αποθεματικό 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,39 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ,30 ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ,31 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΧΚ 354 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ Μεγάλο βάρος δόθηκε στις διασταυρώσεις στοιχείων οφειλετών με στόχο την βελτίωση της εισπραξιμότητας, και την αμεσότερη ενημέρωση των οφειλετών του Δήμου. Ε) Τμήμα ΚΕΠ Διεκπεραίωση Πιστοποιημένων υποθέσεων ΚΕΠ ΚΕΠ 108 Δ. Ε. Μύρινας 4850 ΚΕΠ 80 Δ. Ε. Μούδρου (Κοντοπούλι) 2900 ΚΕΠ 81 Δ. Ε. Νέας Κούταλης (Κοντιάς) 850 ΚΕΠ 82 Δ. Ε. Ατσικής 1200 ΣΥΝΟΛΟ Έκδοση βεβαιώσεων Α. Μ. Κ. Α. για το 2013 Και από τα τέσσερα ΚΕΠ 600

8 Θεωρήσεις γνησίου υπογραφής Και από τα τέσσερα ΚΕΠ Επικυρώσεις φωτ/φων Και από τα τέσσερα ΚΕΠ Διοικητική πληροφόρηση Παράλληλα καθήκοντα υπαλλήλων ΚΕΠ Δήμου Λήμνου Ο. Α. Ε. Δ. (Διάφορες υποθέσεις) ΚΕΠ 108 Δ. Ε. Μύρινας ΚΕΠ 80 Δ. Ε. Μούδρου (Κοντοπούλι) ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (Έκδοση πιστοποιητικών) ΚΕΠ 108 Δ. Ε. Μύρινας ΚΕΠ 80 Δ. Ε. Μούδρου (Κοντοπούλι) 900 ΚΕΠ 81 Δ. Ε. Νέας Κούταλης (Κοντιάς) 850 ΚΕΠ 82 Δ. Ε. Ατσικής 900 ΣΥΝΟΛΟ Αιτήσεις ηλεκτροδοτήσεων Έκδοση Βεβαιώσεων ΤΑΠ Έκδοση Πιστοποιητικών αμπελοκτημοσύνης - Ληξιαρχικές Πράξεις Διάφορες άλλες βεβαιώσεις ΚΕΠ 81 Δ. Ε. Νέας Κούταλης (Κοντιάς) ΚΕΠ 82 Δ. Ε. Ατσικής Εισπράξεις νερών Έκδοση βεβαιώσεων βοσκοτόπων και εισπράξεις μισθωμάτων βοσκοτόπων Δ. Ε. Μούδρου Γραμματειακή Υποστήριξη Σχολικών Επιτροπών ΚΕΠ 80 Δ. Ε. Μούδρου (Κοντοπούλι) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Την περίοδο από 1/1/2013 έως 31/12/2013, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αρχείο του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λήμνου χορηγήθηκαν: 1. Είκοσι οχτώ (28) νέα Βιβλιάρια Ανασφαλίστων 2. Σαράντα οχτώ (48) ανανεώσεις βιβλιαρίων 3. Δύο (2) πιστοποιητικά Κοινωνικής Προστασίας 4. Και εξυπηρετήθηκαν περίπου 140 δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Κατά το έτος 2013 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου ασχολήθηκε με τις παρακάτω εργασίες: Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων σε εξέλιξη. Επισυνάπτεται πίνακας συγχρηματοδοτούμενων έργων που είναι σε εξέλιξη. Προϋπολογισμού ,50

9 Νέες Εντάξεις συγχρηματοδοτούμενων έργων 2013 (ΕΣΠΑ, LEADER κ.λ.π.) Προϋπολογισμού ,90. Υλοποίηση διαδικασιών ωρίμανσης έργων και υποβολή προς ένταξη. Προϋπολογισμού ,03. Εκπόνηση Έλεγχος Μελετών από την Τεχνική Υπηρεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία κατά το ετός 2013 εκπόνησε και έλεγξε συνολικά 53 μελέτες επιπλέον των 30 περίπου τεχνικών περιγραφών για τα μικρότερα έργα. Υλοποίηση από ΣΑΤΑ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Περιλαμβάνει συνεχιζόμενα και νέα έργα καθώς και εργασίες σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός ,00. Διεκπεραίωση αιτημάτων και υποθέσεων δημοτών Έγινε έλεγχος και χορήγηση βεβαιώσεων ΤΑΠ παλαιότητας κτιρίων ηλεκτροδότησηκαταμέτρηση τετραγωνικών κτιρίων - πλάτη οδών - διοικητικές αποβολές σε συνολικά πάνω από 154 αιτήσεις δημοτών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ : ΥΔΡΕΥΣΗ Εφαρμογή και ενοποίηση των τελών ύδρευσης με την καθιέρωση ενός ενιαίου τιμολογίου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας και η καθιέρωση ειδικού τιμολογίου για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι δειγματοληψίες πόσιμου νερού πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του. Η επιτροπή τήρησης του κανονισμού ύδρευσης συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά το έτος 2013 εισηγήθηκε στο Δ.Σ 172 αιτήσεις πολιτών για αντίρρηση χρεώσεων. Πραγματοποιήθηκαν διακοπές υδροδότησης σε οφειλέτες του Δήμου ή εντάχθηκαν σε διακανονισμό των οφειλών τους οι οφειλέτες παλαιοτέρων ετών με αποτέλεσμα χρόνιες οφειλές να μπορούν να εισπραχθούν Έγινε η προμήθεια ασύρματων συστημάτων τηλεχειρισμού αντλιοστασίων για τον έλεγχο στάθμης των δεξαμενών για την άμεση πλήρωσή τους προς αποφυγή διακοπών τροφοδοσίας νερού. Συντάχθηκαν τεχνικές μελέτες ανόρυξης νέων γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και θα εκτελεσθούν νέες γεωτρήσεις στις Δ.Ε. Μύρινας-Μούδρου και Νέας Κούταλης. Νομιμοποίηση ηλεκτροδότησης γεωτρήσεων των πρώην Δήμων, για την βελτίωση επάρκειας νερού των δικτύων τους. Έγινε η προμήθεια μηχανήματος εντοπισμού διαρροών καθώς και η προμήθεια συσκευών για την καταγραφή των υδρομετρητών. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ολοκληρώθηκε η προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος συλλογής μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Λήμνου και παραλήφθηκε ο παρακάτω εξοπλισμός, συγκεκριμένα : Τέσσερα (4) απορριμματοφόρα οχήματα (το ένα παραχωρήθηκε στον προγραμματική σύμβαση, απόφαση Δ.Σ 68/2014 ) Δύο (2) οχήματα πλύσης κάδων απορριμμάτων Δήμο Αγίου Ευστρατίου με

10 Δύο (2) αναρροφητικών σαρώθρων Ένα (1) καλαθοφόρο όχημα Τριάντα (30) κάδοι container Ένα (1) όχημα skip-lift για την μεταφορά κάδων container Eνα (1) ρυμουλκούμενο μηχάνημα κλαδοθρυμματιστή (παραχωρήθηκε στον Δήμο Αγίου Ευστρατίου με προγραμματική σύμβαση, απόφαση Δ.Σ.68/2014) Οι παρακάτω προμήθειες: Ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου και των κάδων απορριμμάτων δημοπρατούνται τον Αύγουστο 2014 και προβλέπεται να γίνει η προμήθεια των παρακάτω κάδων απορριμμάτων : Κάδοι μεταλλικοί απορριμμάτων 1100 lit τεμ. 450 Κάδοι πλαστικοί 120 lit τεμ lit τεμ. 300 & 360 lit τεμ Για την συντήρηση των οχημάτων καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια από το συνεργείο του Δήμου για την συντήρηση και καλή λειτουργία τους, αποφεύγοντας επιπλέον έξοδα του Δήμου από εξωτερικά συνεργεία. Έγινε η απόσυρση από την κυκλοφορία παλαιών οχημάτων που γι αυτά ο Δήμος πλήρωνε τέλη κυκλοφορίας χωρίς λόγο. Συνεχίσθηκε το πρόγραμμα μεταφοράς-απομάκρυνσης από τους δημοτικούς δρόμους και κοινόχρηστους χώρους των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που εμποδίζουν την κυκλοφορία και καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης και μολύνουν το περιβάλλον. Καταγραφή των άχρηστων υλικών που υπάρχουν στο Δήμο με σκοπό των απόσυρσή τους. Τα ανωτέρω υλικά καταλαμβάνουν χώρο και στο επόμενο διάστημα θα αποσυρθούν. Με την ισχύ του κανονισμού καθαριότητας επιβλήθηκαν πρόστιμα καθαριότητας για 1 η φορά Τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης και των χωριών μεγάλοι κάδοι container χωρητικότητας 10 μ3 για την συλλογή ογκωδών αντικειμένων και οικοδομικών υλικών. Έγινε η προμήθεια 2 σαρώθρων πεζού χειριστή για τον καθαρισμό οδών πλατειών. Έγιναν εργασίες καθαρισμού και το κόψιμο των χόρτων στην πόλη της Μύρινας και στα χωριά. Ανατέθηκε η σύνταξη της μελέτης αδειοδότησης χώρου αποθήκευσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων,στη θέση παλαιού δημοτικού λατομείου Αγ. Δημητρίου. Πραγματοποιήθηκε η αλλαγή λογοτύπου όλων των οχημάτων των πρώην Δήμων, στο νέο λογότυπο του Δήμου Λήμνου. του Δήμου. Εκτελείται η εγκατάσταση καμερών ασφαλείας με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για τα αμαξοστάσια ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Έγινε η ενοποίηση των τελών αποχέτευσης με την καθιέρωση ενός ενιαίου τιμολογίου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας. Συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην επίλυση του διαχρονικού προβλήματος της Μύρινας για την άμεση αντιμετώπιση της εκκένωσης των λυμάτων με τα βυτιοφόρα του Δήμου. Εντοπισμός και επιβολή προστίμων της ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυμάτων στους δρόμους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τέθηκε σε λειτουργία ο βιολογικός καθαρισμός Μύρινας και η αποκομιδή των λυμάτων των βυτιοφόρων του Δήμου δεν γίνονται πλέον στον Κάκκαβο, αλλά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του

11 βιολογικού Μύρινας. Οι εγκαταστάσεις του βιολογικού είναι σχεδιασμένες με το σύστημα παρατεταμένου αερισμού (επεξεργασία με φυσητήρες αερισμού). Επεξεργάζεται καθημερινά 200 με 250 μ3 βοθρολύματα. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ξεκίνησε ολοκληρωτικά το πρόγραμμα «Ανακύκλωσης» για Χαρτί Πλαστικό και μεταλλικές συσκευασίες. Τοποθετήθηκαν 250 μπλε κάδοι σε διάφορα σημεία του νησιού μας καθώς και στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Συνεχής ενημέρωση των κατοίκων με διάθεση ενημερωτικού υλικού και διαφημιστικών σακουλών, ενώ οδηγίες ανακύκλωσης εστάλησαν μαζί με τους λογαριασμούς ύδρευσης. Πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Για το έτος 2013 συλλέχθηκαν 90 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών με αποτέλεσμα να μειωθεί ο όγκος εναπόθεσης τους στον Χ.Υ.Τ.Α Παραχωρήθηκε από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ενός Απορριμματοφόρου Οχήματος Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών χωρητικότητας 6 μ3, 250 μπλε κάδων ανακύκλωσης (χαρτί πλαστικού και μεταλλικών υλικών)καθώς και 60 κάδων συλλογής γυαλιού. Παράλληλα γίνεται ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ανακύκλωση μπαταριών, ανακύκλωση μαγειρικών λαδιών. Κατάρτιση πρότασης για μονάδες κομποστοποίησης και προμήθεια κάδων κομποστοποίησης. Η κομποστοποίηση είναι μία μέθοδος ανακύκλωσης των οργανικών απορριμμάτων (φαγητά-φρούτα-φλούδες κλπ) μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικά υψηλής ποιότητας (κόμποστ). Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγουν στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α). Το αμέσως επόμενο διάστημα και για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, θα τοποθετηθούν σε διάφορα επιλεγμένα σημεία, νέοι μπλε κάδοι συλλογής γυαλιού. ΠΡΑΣΙΝΟ o Εκτελείται το έργο «Δημιουργία Βελτίωση ελεύθερων χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου στην Μύρινα Λήμνου. Με την εκτέλεση του έργου αυτού προβλέπεται να γίνει ανάπλαση χώρων πρασίνου στην πόλη της Μύρινας στα εξής σημεία: α)την παραλιακή ζώνη (είκοσι εφτά παρτέρια) κατά μήκος του Ρωμαίικου Γιαλού, β) τον περιβάλλοντα χώρο του αντλιοστασίου πλησίον του πλακοσκεπή οχετού της Αγίας Τριάδος, γ) την πλατεία Ελ. Βενιζέλου, δ) τον εξωτερικό χώρο πρασίνου στον Αρχαιολογικό χώρο στα Ρηχά νερά ε) ένα χώρο πρασίνου στην περιοχή Ανδρώνι, στ) την πλατεία Αγίου Νικολάου, ζ) την πλατεία Υψιπύλης, η) αδιαμόρφωτους χώρους παράπλευρα του δρόμου προς τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου Τσας. o Εκτελείται το έργο «Ανάπλαση αστικού ιστού Μύρινας Λήμνου. Με την εκτέλεση του έργου αυτού προβλέπεται να γίνει η αναμόρφωση όλων των παιδικών χαρών Μύρινας, η ανάπλαση του πάρκου Ανδρωνίου καθώς και του ευρύτερου χώρου του γηπέδου που βρίσκεται στο κέντρο της Μύρινας. o Έγινε η συστηματική καταγραφή των ζημιών και εργασιών συντήρησης των παιδικών χαρών προκειμένου άμεσα οι υπηρεσίες του Δήμου να προβούν στην αποκατάστασή τους. o Πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης, και καλλωπισμού των πάρκων και πλατειών της πόλης της Μύρινας και των χωριών από το προσωπικό του Δήμου και ανατέθηκαν σε εργολάβους το κόψιμο των χόρτων,το κλάδεμα των δένδρων επειδή το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την εκτέλεσή τους. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

12 Υλοποιήθηκε η σύσταση και λειτουργία από την 1 Ιανουαρίου 2013 του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λήμνου και έγιναν οι παρακάτω ενέργειες. Συγκροτήθηκαν επικαιροποιημένες καταστάσεις σε ενιαία μορφή καταλόγων, όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων μέσων και προσωπικού του Δήμου. Μετά τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου 2013 που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Νήσου Λήμνου, κλήθηκε ο ΟΑΣΠ ο οποίος και ανταποκρινόμενος άμεσα, παρείχε κατευθυντήριες οδηγίες ως προς τον έλεγχο των Δημοτικών υποδομών που ενδεχομένως να είχαν πληγεί από τον σεισμό. Σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ υλοποιήθηκε με επιτυχία στην Μύρινα, η δράση του Εργαστηρίου Αντισεισμικού Σχεδιασμού στο οποίο κλήθηκαν και συμμετείχαν οι Δήμοι Λέσβου, Χίου Σάμου και Αγ. Ευστρατίου. Με βάση τον σχεδιασμό της Α.Δ.Α. πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου σε θέματα πολιτικής προστασίας και ο Δήμος συμμετείχε σε προγραμματισμένες συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με την ευθύνη της Περιφέρειας Β. Αιγαίου στην Λήμνο και στην σύσκεψη της 26 Ιουνίου 2013 στην Μυτιλήνη υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο Δήμος συμμετείχε στην ετήσια άσκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την Κωδική ονομασία «Πυρσός 2013» Προγραμματίσθηκε η σύνταξη Σχεδίων και μνημονίου ενεργειών με ιεράρχηση των κινδύνων, θέτοντας ως πρώτο κίνδυνο τα σεισμικά φαινόμενα και κατά τους λοιπούς κινδύνους η σύνταξη αυτών ανάλογα με την επερχόμενη περίοδο. Προγραμματίσθηκε η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την εξασφάλιση των επικοινωνιών σε περίπτωση που καταρρεύσουν τα υπάρχοντα συστήματα κινητής και ακίνητης τηλεφωνίας στην Λήμνο. Προγραμματίσθηκε εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2014, η διενέργεια πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου όλων των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Το προηγούμενο έτος βραβεύθηκαν από το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» οι ακτές Άγιος Ιωάννης Κάσπακα, Εβγάτης/Ζεματάς, Πλατύ και Θάνος. Σε όλες τις ακτές διενεργούνται δειγματοληψίες των νερών κολύμβησης από 25 Μαϊου έως 31 Οκτωβρίου. Στις ανωτέρω ακτές δόθηκαν ναυαγοσωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες. Δημιουργήθηκαν σχεδιαγράμματα ακτών για να ενημερώνονται οι λουόμενοι σχετικά με τις υπηρεσίες παροχές που διαθέτει κάθε ακτή. Κατασκευάστηκαν επιπλέον πληροφοριακές πινακίδες και έγινε προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων μεγαλύτερων διαστάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες παροχές που διαθέτει κάθε ακτή και έγινε συντήρηση στις υπάρχουσες.

13 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Πρωτόκολλο / διεκπεραίωση υποθέσεων Ετοιμόρροπα Έκδοση οικοδομικών αδειών Πρωτοκολλήθηκαν έγγραφα και διεκπεραιώθηκαν άμεσα όλες οι αιτήσεις πολιτών οι οποίες αφορούσαν κυρίως: Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ενημέρωση εργασιών Βεβαίωση χρήσης γης/όρων δόμησης Ηλεκτροδότηση ακινήτων Αναθεώρηση οικ. Αδειών Ορισμό ελεγκτή δόμησης Διαγραφή προστίμων Χορήγηση αντιγράφων σχεδίων από φακέλους οικοδομικών αδειών Έγινε επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων των καταγεγραμμένων ετοιμόρροπων. Το 2013 εκδόθηκαν συνολικά 47 άδειες δόμησης (οικοδομικές άδειες) με μέσο χρόνο διεκπεραίωσης 4 ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών Αυθαίρετα Έγιναν 45 νέες αυτοψίες σε αυθαίρετα κτίσματα και επιβλήθηκαν 32 νέα πρόστιμα. Βεβαιώθηκαν όλα τα πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών εκτός από αυτά που οι ιδιοκτήτες προέβησαν σε τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών με υπαγωγή στο Νόμο 4178/13. Συνολικά βεβαιώθηκαν ,31 πρόστιμα ανέγερσης/ διατήρησης που αφορούν 78 ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών. Ελέγχθηκαν 100 φάκελοι τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και έγινε διαγραφή των παλαιών βεβαιωμένων προστίμων. Συνολικά έγιναν διαγραφές ,01 από τα οποία ,89 ήταν βεβαιωμένα στην Οικονομική υπηρεσία του Δήμου και ,12 στην Δ.Ο.Υ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κατά το έτος 2013 το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Εκπαίδευσης δια βίου Μάθησης-Πολιτισμού- Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» διεκπεραίωσε τη λειτουργία των 5 συγχωνευομένων ΝΠΔΔ, του Μουσικού Εργαστηρίου Μούδρου, του Λαογραφικού Μουσείου Πορτιανού καθώς και άλλων αθλητικών και πολιτιστικών χώρων υπερτοπικού χαρακτήρα. Συμμετείχαν σε εκδηλώσεις οι φιλαρμονικές Μύρινας και Νέας Κούταλης, καθώς και η χορωδία Λήμνου, η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής Λήμνου και το Μουσικό Εργαστήρι Μούδρου.. Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader έγινε προμήθεια εξοπλισμού (μηχανολογικός εξοπλισμός για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, εξέδρα, καρέκλες, ντουλάπες, ήχος, παραδοσιακά μουσικά όργανα, πνευστά όργανα, εξοπλισμός εργαστηρίου ζωγραφικής, για τη λειτουργία επιμορφωτικών εργαστηρίων και τη διεξαγωγή εκδηλώσεων. Εκτελέστηκε το έργο

14 συντήρησης-βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σταδίου Μύρινας και Ατσικής (υδρομονώσεις, επιχρίσματα, χρωματισμοί, συντήρηση πυλώνων, προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού κλπ). Α. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συνδιοργάνωση με τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του «Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας 2013» όπου παρουσιάστηκαν οι εργασίες των μαθητικών ομάδων. Υλοποίηση εργαστηρίων Κεραμικής σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Διοργανώθηκε το «4 ο Φεστιβάλ Μύθων και Παραμυθιών» σε σχολεία και πνευματικά κέντρα. Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διοργάνωση κατά το 2013, στα πλαίσια του καλοκαιριού, 65 εκδηλώσεων σε όλη τη Λήμνο (πολιτιστικών, αθλητικών, επιμορφωτικών, κλπ) και 26 εκθέσεων (εικαστικών, ξυλογλυπτικής, χειροτεχνίας κλπ) στην Πινακοθήκη Βαλκανικής Τέχνης, στο Χριστοδουλίδειο, στο Πορτιανού και σε άλλους χώρους. Συνδιοργανώθηκαν με φορείς και συλλόγους εορταστικές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (Χωριό του Άη Βασίλη, κάλαντα από τη χορωδία και τη φιλαρμονική, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην αγορά της Μύρινας κλπ) Συνδιοργάνωση Αποκριάτικης Παρέλασης Μύρινας με πολλούς φορείς. Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης της χορωδίας με τίτλο «Τα αρχοντορεμπέτικα» την Κυριακή 21 Απριλίου, στο πνευματικό κέντρο της Αγίας Τριάδας στη Μύρινα Σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και τον αθλητικό σύλλογο Λήμνος Sports Club, συνδιοργάνωσε το τουρνουά ανόδου στην Α2 κατηγορία βόλεϊ για τη Ζ Περιφέρεια. Παράσταση παραδοσιακών χορών με τίτλο «Αχ Ελλάδα σ αγαπώ» από τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ανδρωνίου, στις 8/6 στο πάρκο Ανδρωνίου. Μουσικοχορευτική εκδήλωση των παιδικών τμημάτων του ΓΑΣ Μύρινας, Θάνους και Πλατύ στις 9/6 στην πλατεία Πλατύ. Παρουσίαση των μαθητών της Δημοτικής Φιλαρμονικής Λήμνου στις στο πάρκο Ανδρωνίου. Το Λύκειο Ελληνίδων Λήμνου με την υποστήριξη του Οργανισμού Επαίδευσης δια βίου μάθησης-πολιτισμού-αθλητισμού του Δήμου Λήμνου διοργάνωσε τη μουσικοχορευτική παράσταση "Η ζωή τραγουδάει τη Γυναίκα" την Κυριακή 16 Ιουνίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Πορτιανού. Μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση «Μένουμε πάντα παιδιά» από το Γενικό Λύκειο Μύρινας την Παρασκευή 28 Ιουνίου. Διοργάνωση κατά το 2013, στα πλαίσια του καλοκαιριού, 65 εκδηλώσεων σε όλη τη Λήμνο (πολιτιστικών, αθλητικών, επιμορφωτικών, κλπ) και 20 εκθέσεων (εικαστικών, λαϊκής τέχνης, γλυπτικής κλπ) στην Πινακοθήκη Βαλκανικής Τέχνης, στο Χριστοδουλίδειο και σε άλλους χώρους.

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 Ο Απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής γίνεται σε Δημόσια Συνεδρίαση όπου γίνεται ο απολογισμός των πεπραγμένων της σε ότι αφορά στη Διοίκηση του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.6 1.1 Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού διπλής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου. 6

Διαβάστε περισσότερα

πεπραγμένα Δήμου Δράμας

πεπραγμένα Δήμου Δράμας πεπραγμένα Δήμου Δράμας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 3 ΑΡΧΙΚΗ

Απολογισμός 2013 3 ΑΡΧΙΚΗ ΓΡΕΒΕΝΑ 17-3-2014 2 Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Πρόνοιας Τμήμα Καθαριότητας-Πρασίνου Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 72/2013 Θέμα 28 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 183

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 183 Ενότητα 7... 185 7.Περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων... 185 7.1 Οργάνωση και Συνεργασίες Δήμου Λαρισαίων... 185 7.1.1 Οργάνωση του Δήμου Λαρισαίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Πρώτη προτεραιότητα, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8/16-5-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 234/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2012 της ΔΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 Δήμος Αγ. Δημητρίου ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 27-2-2013 Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, Εν μέσω μιας πρωτοφανούς για τη χώρα μας οικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ 2 ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΑΞΟΥ 1. Ανεβλαβής Αργύριος του Φραγκίσκου 2. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος του Μάρκου 3. Βιτζηλαίος Στυλιανός του Γεωργίου 4. Δημητροκάλλης Ιωάννης του Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1) Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με σχετικές αποφάσεις της, διαμόρφωσε την ετήσια

Διαβάστε περισσότερα