«Η Κρίση της Ικανότητας Διαχείρισης Κρίσεων στο πεδίο Άσκησης της Εξωτερικής Πολιτικής». Επιβλέπων Καθηγητής : Μακρυδημήτρης Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η Κρίση της Ικανότητας Διαχείρισης Κρίσεων στο πεδίο Άσκησης της Εξωτερικής Πολιτικής». Επιβλέπων Καθηγητής : Μακρυδημήτρης Α."

Transcript

1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ «Η Κρίση της Ικανότητας Διαχείρισης Κρίσεων στο πεδίο Άσκησης της Εξωτερικής Πολιτικής». Επιβλέπων Καθηγητής : Μακρυδημήτρης Α., Καθηγητής ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003

2 Πρόλογος- Εισαγωγή Η παρούσα εργασιακή εκπόνηση, ως πρόταση απόκτησης μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στον χώρο της Διοικητικής Επιστήμης, όπως απορρέει και από την τίτλωσή της, έχει ως αντικείμενο ανάλυσης τον κριτικό διαλογισμό και την διαπραγμάτευση της έννοιας και του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων και παρεμφερών ειδικού βάρους καταστάσεων στο πεδίο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής, και ιδιαίτερα τις πλευρές εκείνες που συνιστούν την παθολογία και την αναποτελεσματικότητα των αντίστοιχων δράσεων και πρωτοβουλιών. Η έννοια της κρίσης, αφενός ως νοητική διεργασία, αλλά κυρίως ως απορύθμιση από την όποια «ευρυθμία», προκαλεί με την έντονη αρνητικά [αξιολογικά] φορτισμένη της χροιά. Η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην άμεση και εμπειρική γνώση περί κρίσεων, που ο κοινός νους έχει από την μια, και από την άλλη το πολυσχιδές της σε άλλα επίπεδα διερεύνησης, επιτυγχάνεται με την ανάλυση όλων των δυνάμεων και των σχέσεων που την χαρακτηρίζουν, τις στρατηγικές δράσεις των κρατών, γύρω από την εθνική τους ασφάλεια, τα γενικότερα συμφέροντά τους και κυρίως με την αξιολόγηση και μεταθεώρηση αυτών και των λοιπών χαρακτηριστικών του πλανητικού και διμερούς περιβάλλοντος. Η έννοια της κρίσης, στην πιο γενική της εκδοχή, συναρτάται με την εκτροπή από την κανονικότητα που διέπει τα πράγματα. Ειδικά σε ό,τι αφορά το επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, ως κρίση νοείται κάθε τροπή και κλιμάκωση των γεγονότων της πραγματικότητας, κατά τέτοιο τρόπο, που να αμφισβητείται ένα παγιωμένο σύστημα αξιών και συμφερόντων και να προϋποτίθεται η ανταπάντηση και η αντίστοιχη ανάληψη πρωτοβουλιών από ένα αρμόδιο όργανο χειρισμού κρίσεων. Με άλλα λόγια η ρευστότητα και η απροσδιοριστία της ατομικής και κοινωνικής ζωής [του Είναι και πολύ περισσότερο του Συνείναι], ως απόρροιες γνωσιολογικών, αξιολογικών και πολιτικών διαφοροποιήσεων/ αποσκοπήσεων, συζευκτικά με την εντροπική νομοτέλεια, μετουσιώνονται στην έννοια και στο περιεχόμενο της κρίσης. Το κρίσιμο ερώτημα από την άποψη της διοικητικής αξίωσης, αφορά την κατάρτιση ενός μεθοδολογικού instrumentarium, ως προς τον χειρισμό κρίσεων και κυρίως την αποτελεσματικότητα αυτού, απέναντι στο πολυδιάστατο των κρίσιμων καταστάσεων. Είναι δυνατή επομένως η συγκρότηση ενός επαρκούς μηχανισμού

3 -2- ανάληψης μέσων και μέτρων δράσης, απέναντι σε φαινόμενα κρίσης ; Και κυρίως στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, όπου δεν χωρούν μοιρολατρικές ή άλλου είδους γνωσιολογικές και πρακτικές υποχωρήσεις, καθώς τα διακυβεύματα είναι υψηλής ποιοτικά και εθνικά στάθμης, η όποια ακρισία ή και ακρασία (ηθική και διανοητική αδυναμία) τι συνέπειες επάγει ; Η συγκεκριμένη «πνευματική αιώρηση» κινείται στην αναζήτηση και πρόταξη ενός συγκεκριμένου μεθοδολογικού μοντέλου διαχείρισης, διεκδικώντας τον προσωπικό χαρακτήρα επιστημονικής συνεισφοράς και ανάλογης αποδοχής, στο μέτρο που αυτές είναι εφικτές. Στην πορεία αυτή διακριβώνονται στο εύρος τους : η έννοια της κρίσης, τα στάδια και το γενεσιουργό της πλαίσιο οι θεσμικές και λοιπές δομές που υπάρχουν ή που πρέπει να καταστηθούν οι παράγοντες που την καθορίζουν, όπως αυτοί προκύπτουν από πραγματικές καταστάσεις κρίσεων- κρίση των Ιμίων και σε πιο ευρεία οπτική η ίδια η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, ως συνάρτηση δομικών, μεθοδολογικών και πραγματιστικών παραμέτρων. αυτό δηλαδή που επιχειρείται σε μεγαλύτερη έκταση, για λόγους που ερείδονται από την προβληματική του θέματος, σε σύζευξη με τον γνωσιολογικό οπλισμό του γράφοντος, είναι η επιστημολογική θεώρηση της διαχειριστικής διαδικασίας, η λήψη αποφάσεων, ο ορθολογισμός και η αποτελεσματικότητα που πρέπει να την χαρακτηρίζει. Η συγκεκριμένη πρόταση καταδεικνύει αφενός την αναγκαιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού, ως στόχευση του συστήματος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και αφετέρου διεισδύει με πιο αναλυτική ματιά στην ίδια την διαδικασία του αποφασίζειν, όπου βαραίνουν από την μια η επισφάλεια της γνώσης και το αναγκαίο της λήψης άμεσης και αποτελεσματικής απόφασης [sine qua non αποφύσεις, συν τοις άλλοις των κρίσιμων καταστάσεων]. και κυρίως ποιες είναι οι πολιτικές, δομικές, γνωσιολογικές και μεθοδολογικές «εξαγωγές» από την όλη ανάλυση περί κρίσεων, τόσο στην ευρεία της διάσταση, όσο και κυρίως στην πιο εξειδικευμένη, αυτή που αφορά την

4 -3- εξωτερική πολιτική ; Υπάρχει σύμπνοια επιστημονικών και διοικητικών προτάξεων ή η πραγματικότητα των κρίσεων αντιβαίνει προς αυτές ; Διοικητική Επιστήμη και Διαχείριση Κρίσεων 1,2 Σε μία πρώτη παραδοχή διοικητικής φύσης, η όποια ανάλογη απόπειρα ερμηνείας και υπαγωγής των αντινομιών της πραγματικότητας στα αντίστοιχα οργανωτικά πλαίσια, καλείται να αντιπαρέλθει μια σειρά ανασχέσεων. Αυτές έλκουν το νόημά τους από την απουσία κοινών και σαφών αντιλήψεων, των αιτημάτων ατομικότητας και διαφορετικότητας, που καθιστούν a priori ακανθώδη την όποια διοικητική επιδίωξη. Η ανυπαρξία δηλαδή ομοειδούς αξιολογικού πλαισίου, η διαχρονική εξέλιξη και ο δυναμικός χαρακτήρας της κοινωνικής και πολιτικής ζωής αποτελούν θεμελιώδεις προοράσεις στην μελέτη και κυρίως εφαρμογή της διοικητικής επιστήμης. Αυτό πάντως που πρέπει να συγκρατηθεί τόσο από την ιστορική και κυρίως γνωστική παράθεση της διοικητικής επιστήμης, είναι ότι ανεξάρτητα από την σύλληψη της διοίκησης, ως κοινωνικό αντι-κείμενο ή δρων υποκείμενο, αυτό που την χαρακτηρίζει είναι η αναλυτική ένταξή της στην ιστορικότητα, η συνύφανσή της με την εξέλιξη και η επακόλουθη διασταύρωση των επιστημονικών προσεγγίσεων, η πολυμέρεια και όχι η στεγανοποίηση αυτών. Σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες [ιδίως προς την κατεύθυνση του management] στην βάση των οποίων θα εξεταστεί και το διαχειριστικό μοντέλο παρατηρούμε : - την σχεδίαση και τον προγραμματισμό - την οργάνωση - την στελέχωση - την καθοδήγηση (συντονισμό- διεύθυνση) 1. Chevallier J., (1993), Διοικητική Επιστήμη, Αθήνα.. Εκδόσεις Σάκκουλα. 2. Σφακιανάκης Μ. Κ., (1998), Διοικητική Κρίσεων, Αθήνα.. Εκδόσεις «Έλλην».

5 -4- - τον έλεγχο Είδαμε σε ό,τι έχει να κάνει με την θεωρητική σύλληψη της έννοιας της κρίσης, ότι αυτή συναρτάται ως απόκλιση από την ομαλή λειτουργία των πραγμάτων [σύμφωνα με την διαδεδομένη άποψη, η οποία αντιτίθεται στην εντροπία]. Για τον Habermas «οι κρίσεις ομοιάζουν ως διαρκείς αναταράξεις της ολοκλήρωσης του συστήματος». Επιπλέον «οι κρίσεις στα κοινωνικά συστήματα δεν παράγονται μέσω περιστασιακών αλλαγών στο περιβάλλον αλλά διαμέσου δομικών έμφυτων προστακτικών του συστήματος, που είναι αταίριαστες και δεν μπορούν ιεραρχικά να ολοκληρωθούν». Για τον Habermas οι περιπτώσεις κρίσης οφείλουν την αντικειμενικότητά τους στο γεγονός ότι προέρχονται από ανεπίλυτα προβλήματα διεύθυνσης/ διοίκησης. Για την αντιμετώπιση της ανάδυσής τους πρέπει να λογιστεί η αμφιδρομία της κοινωνικής (αξίες θεσμοί) και συστημικής ολοκλήρωσης (διοικητικοί μηχανισμοί) [Habermas] και όχι η διαμετρική τους αντίστιξη 1. Ήδη έχει δηλωθεί ότι ο συγκεκριμένος χώρος της Διαχείρισης Κρίσεων συζευγνύει ευρύτερες πολιτικές και μεθοδολογικές αναλύσεις. Σε αυτήν την βάση κινείται και η σύνολη μεταπτυχιακή πρόταση. Στο πρώτο επίπεδο της οριοθέτησης της έννοιας της κρίσης στο συγκεκριμένο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, βλέπουμε ότι αυτή σχετίζεται με την αμφισβήτηση της εθνικής ασφάλειας όσον αφορά τις διεθνείς και διμερείς σχέσεις εκάστου κράτους. Ειδικότερα, ως κρίση στο πεδίο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής 2 νοείται μία κατάσταση με τα αρνητικά στοιχεία του επείγοντος και του απρόβλεπτου, της απειλής για την χώρα, αλλά και της ταχείας εξέλιξης των γεγονότων και της αναγκαιότητας λήψης άμεσων και επιτυχών αποφάσεων (να σημειωθεί ότι διαφορετικά, ανάλογα με την υφή των προβλημάτων τους, λογίζουν την κρίση τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη). Πρόκειται για την αλληλεπίδραση πολλαπλών παραμέτρων με άδηλα αποτελέσματα. Η πολεμική της αντιμετώπιση, ως απόρροια πρόχειρων και σπασμωδικών αντιδράσεων του συστήματος και όχι η οργανωμένη αποδοχή [ως πιθανή κατάσταση εντασσόμενη στην εντροπία των πραγμάτων και στην προώθηση των συμφερόντων], αποτελούν αρνητικό πρόκριμα ικανού χειρισμού. 1. Habermas J., (1997), Legitimation of Crisis, Cambridge.. Polity Press and Blackwell Publishers 2. Παπαστάμκος Γκίκας- Λιάκουρας, (2002), Εθνική και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσεων, Αθήνα- Κομοτηνή.. Εκδόσεις Σάκκουλα

6 -5- Ως προς τα γνωρίσματά της, βλέπουμε ότι ενυπάρχει το στοιχείο της απειλής και της επικινδυνότητας, της διακύβευσης εθνικών αξιών και συμφερόντων. Επίσης ο αιφνιδιασμός από τον αντιτιθέμενο νοηματοδοτεί και κλιμακώνει μια κρίσιμη κατάσταση. Κυρίως όμως αυτό που χαρακτηρίζει καταλυτικά ένα φαινόμενο κρίσης είναι η στενότητα και η πίεση του χρόνου. Το κριτήριο του χρόνου και το περιορισμένο αυτού, προλειαίνει ανασχετικά την διαχειριστική προοπτική. Ως προς τα στάδιά της, αυτά που διακρίνουμε, είναι : - η πρόκληση [αιτία και όχι πρόκληση]- κριτήριο επικέντρωσης- στοχοθεσία Δημόσιας Πολιτικής - σύγκρουση [- συνταγματική αρχή πολιτικού- δημοκρατικού ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων] - έκβαση Ως προς τις φάσεις της : - γενεσιουργό πλαίσιο, εμφάνιση κρίσης, όπου διακρίνουμε το υποστάδιο το Α) προειδοποιητικό (pre- alarm), τις ενδείξεις, προμηνύματα. Β) εκδήλωση ανάλογα με το μέγεθος του φαινομένου Γ) παράπλευρες διεργασίες και διαδράσεις Δ) αποδυνάμωση, ύφεση της κατάστασης [σύμφωνα με τον νόμο της εντροπίας] - εξέλιξη της κρίσης, την εκδήλωση όπου παρατηρούνται οι συναφείς με τις παραπάνω ενδιάμεσες διεργασίες : προειδοποίηση, γένεση, ενεργό φάση, φάση ύφεσης - αντιμετώπιση κρίσης, η οποία περιλαμβάνει : την πρόβλεψη και τον σχεδιασμό, την αποτροπή, την παρέμβαση, την ανασυγκρότηση και την ανάλυση- εκτίμηση. Η θεώρηση των διεθνών σχέσεων, η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η θεσμική διάσταση της διαχείρισης κρίσεων 1,2 Στην αναζήτηση του γενεσιουργού υποβάθρου των καταστάσεων κρίσης, απαραίτητη κρίνεται η αναφορά στο πλέγμα των διεθνών- διμερών σχέσεων και του περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαμορφώνονται οι σχέσεις των κρατών και στους

7 -6- παράγοντες που διαμεσολαβούν {επηρεάζουν} σε αυτές. Στην θεώρηση αυτή, η παράθεση των διαφόρων σχολών προσέγγισης των διεθνών σχέσεων και των αντίστοιχων υποδειγμάτων, ήτοι ρεαλιστικής, ιδεαλιστικής, λειτουργικής ή και δομικής, καταδεικνύει αφενός ότι απέναντι στις σταθερές που διέπουν το πλανητικό παίγνιο, δεν χωρούν μονοδιάστατες και αισιόδοξες συλλήψεις αλλά η εκτίμηση και ο υπολογισμός των συμφερόντων, και αφετέρου στην αρτιότερη επεξεργασία όλων των προγραμμάτων- δεδομένων και στην αξιοποίηση αυτών, καθοριστική κρίνεται η ύπαρξη ενός επαρκούς μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων σε δομικό και διανοητικό επίπεδο. Η δομική-θεσμική διάσταση αναλύεται στην αντίστοιχη ενότητα, προτού μεταβούμε σε αυτήν, θα εξεταστεί η διανοητική στο αντίστοιχο πεδίο της λήψης των αποφάσεων. Στον τρόπο με τον οποίο απτοποιούνται [ανάλογα με τις όποιες υιοθετήσεις], ως εφαρμοσμένη διαχείριση κρίσεων, όλες οι παράμετροι του διεθνούς συστήματος. Με πιο απλά λόγια τι έχει στην σκέψη του, τι διαμεσολαβεί σε αυτήν και κυρίως ποιους αδήριτους παράγοντες (ενδογενείς και εξωγενείς) δεν μπορεί να αποκλείσει ο διαχειριστής κρίσεων κατά την αντιμετώπισή τους. Στην θεώρηση της λήψης αποφάσεων αποφασιστική σημασία κατέχουν τόσο η κοινωνικοψυχολογική προσέγγιση, ως αναζήτηση και ερμηνεία των παραστάσεων και αντιλήψεων των μετεχόντων, όσο και η ιεραρχική δομή, το περίγραμμα του μηχανισμού των φορέων λήψης απόφασης. Ποιος και τι αποφασίζει, στην βάση ποιων δεδομένων που είτε υπάρχουν ή πρέπει να καλυφθούν. Σύμφωνα με το μοντέλο του Frankel διακρίνουμε : α) το στάδιο πριν την απόφαση, όπου το βάρος δίνεται στην πληροφόρηση, στην διαβούλευση και στην διατύπωση επιλογών β) το στάδιο της απόφασης, όπου η απόφαση λογίζεται ως επιλογή ή μη από το σύνολο των εναλλακτικών επιλογών και γ) το στάδιο μετά την απόφαση, όπου υπάρχει η αιτιολόγηση- λογοδοσία και εκτίμηση της ειλημμένης απόφασης. Η προβληματική της λήψης αποφάσεων είναι καταλυτική, κατά τον χειρισμό κρίσεων και ιδιαίτερα το 1. Κώνστας- Αρβανιτόπουλος, (1997), Διεθνείς Σχέσεις- Συνέχεια και Μεταβολή, Αθήνα.. Εκδόσεις Σιδέρη, Τόμος Α 2. Μακρυδημήτρης Α., (1989), Θεωρία Αποφάσεων, Αθήνα.. Εκδόσεις Σάκκουλα

8 -7- ικανοποιητικό αυτού. Για αυτό μαζί με την διερεύνηση του ορθολογικού μοντέλου αποτελούν ως προϋποθέσεις ικανής διαχείρισης, ιδιαίτερο τμήμα εξέτασης σε αυτήν την μελέτη. Η θεσμική και μεθοδολογική προσέγγιση της διαχείρισης κρίσεων (μετά την θεωρητική και εννοιολογική της παράθεση), αποτυπώνει σε πραγματιστικό επίπεδο την δυνατότητα του ελληνικού διοικητικού μηχανισμού και προδιαγράφει σε δεοντικό τις αναγκαίες θεσμικές δομήσεις. Τί λοιπόν εξάγεται από την πραγματιστική διακρίβωση σε επίπεδο δομών και μηχανισμών επιφορτισμένων με την εθνική ασφάλεια και τον χειρισμό κρίσεων ; Σε ομορυθμία με την υπόλοιπη διοικητική παθογένεια και στο αντίστοιχο σύστημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και διαχείρισης κρίσεων παρατηρούνται 1 : η έλλειψη θεσμών και διαδικασιών μακροχρόνιου σχεδιασμού, ο έντονος προσωπικός- κομματικός χαρακτήρας των επιλογών και μια επαμφοτερίζουσα στρατηγική δράση, απόρροια ασυντονίας των αρμόδιων υπηρεσιών και οργανωτικής ανεπάρκειας. Από ένα τέτοιο παθολογικό σκηνικό [όπως αποτυπώθηκε και από την κρίση των Ιμίων] έλκει και το νόημά της και η πρόσφατη αναδιάταξη του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου και εντάσσεται και η μονάδα διαχείρισης κρίσεων, ως το κατεξοχήν θεσμικό όργανο. Η εξέταση πάντως της διαχείρισης κρίσεων σε θεσμικό ορίζοντα περιλαμβάνει δύο επίπεδα 2 : - την προετοιμασία των αρμοδίων και τις ενέργειές τους για την αντιμετώπιση κρίσεων - την αντίδρασή τους απέναντι σε φαινόμενα κρίσης, σύμφωνα με ένα θεσμοθετημένο μοντέλο διαχείρισης κρίσεων Τα κύρια όργανα πάντως συντονισμού και σχεδιασμού της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι η Κυβέρνηση- το Υπουργικό Συμβούλιο, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.ΣΕΑ) και η νεοσύστατη Επιτροπή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΕΔΟΣ). Πέρα από τις όποιες νομικής- συνταγματικής φύσης ενστάσεις η ευθύνη και η πολιτική εθνικής ασφάλειας και άμυνας περατώνεται από το ΚΥΣΕΑ, το οποίο έχει την δυνατότητα να αναπτύσσει και άλλους παρεμφερείς

9 -8- συμβουλευτικούς μηχανισμούς. Το ερώτημα αφορά ακριβώς την αποτελεσματικότητα του παρόντος κορυφαίου οργάνου η οποία κρίνεται μη ικανοποιητική. Και αυτή είναι απόρροια της ίδιας της σύστασής του, ιδία παθογένεια, ή εντάσσεται και αδρανοποιείται λόγω των ευρύτερων παθολογικών παραμέτρων των υπολοίπων μονάδων ; Όπως έχει νοηθεί η έννοια της εθνικής ασφάλειας περικλείει την δράση πολιτικών, διπλωματικών και στρατιωτικών στοιχείων. Για τον λόγο αυτό, στην διαχείριση κρίσεων στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, πέρα από την Μόνιμη Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, ρόλο και θέση έχει και το Υπουργείο Άμυνας στο οποίο υπάρχει αντίστοιχος μηχανισμός χειρισμού (με θεμελιώδη την αναγκαιότητα και εκεί της έννοιας της πληροφόρησης). Γύρω από την οργάνωση και λειτουργία της Μόνιμης Μικτής Μονάδας, παρατηρούμε ότι : ενημερώνει τον Υπουργό Εξωτερικών, βρίσκεται στην διάθεση του ΚΥ.ΣΕΑ, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις που ενδεχομενικά μπορούν να μετουσιώνονται σε κρίσεις, με την εμφάνιση κρίσεων συγκαλείται η Μονάδα για αξιολόγηση των καταστάσεων, υποβάλλονται τα πορίσματά της στον αρμόδιο Υπουργό και με το πέρας της κρίσης προβαίνει σε αξιολόγηση αυτής και της αντίδρασης του μηχανισμού. Από την άλλη σύμφωνα με τα διεθνή μοντέλα- υποδείγματα [βελγικό και ιταλικό], τους αντίστοιχους μηχανισμούς αντιμετώπισης κρίσεων από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, βλέπουμε ότι, με την παρατήρηση ότι αντιμετωπίζουν διαφορετικής υφής καταστάσεις κρίσεων : την ετοιμότητα των αντίστοιχων δομών και μια προπαρασκευή τόσο σε οργανωτικό όσο και κυρίως σε επιχειρησιακό επίπεδο. Από τα διαφορετικής φύσης περιστατικά κρίσης, αυτά που τυπολογικά πρέπει να συγκρατήσουμε, είναι οι ενέργειες σε κάθε φάση : στην προειδοποιητική του κινδύνου, στην εμφάνιση, στην κορύφωση και στην έκβασή της. Μια άλλη έννοια, που απορρέει από την επιχειρούμενη ανάλυση και αποτελεί αναγκαία παράμετρο κατανόησης των δυνάμεων που δρουν στο διεθνές περίγυρο και καθορίζουν και την διαχείριση κρίσεων, είναι αυτή της διαμεσολάβησης, υπό την θεσμοθετημένη και ηγεμονική της εκδοχή Παπαστάμκος Γκίκας- Λιάκουρας, (2002), Εθνική και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσεων, Αθήνα- Κομοτηνή.. Εκδόσεις Σάκκουλα

10 -9- Εκεί εντοπίζουμε την απουσία ή την υποκατάσταση των θεσμοθετημένων κέντρων μεσολάβησης, ήτοι τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα αναγνωρίζεται ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών και αδιαμφισβήτητης ηγεμονικής τους παρέμβασης. Η υποχώρηση της θεσμοθετημένης μορφής μεσολάβησης έναντι της ηγεμονικής και η νομιμοποιητική «βάπτιση» των ενεργειών της δεύτερης, εγείρει και μία άλλη προβληματική : αυτή δεν είναι άλλη από την ανάγκη των εμπλεκόμενων σε κρίση κρατών να απευθύνονται στην μεγάλη χώρα για παρέμβαση. Μια τέτοια παραδοχή σε συνδυασμό με την επαμφοτερίζουσα στάση των διεθνών οργανισμών διεφάνη κατά την κρίση των Ιμίων και αποτελεί την καλύτερη μετάβαση σε αυτήν. Μια περίπτωση κρίσης- Η κρίση των Ιμίων Η κρίση των Ιμίων αποτυπώνει σε οντολογικό επίπεδο τις μέχρι τούδε διαπιστωτικές αποφάνσεις και εγείρει πληθώρα ερωτημάτων για την αποτελεσματικότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και την πλευρά της που αφορά τον χειρισμό κρίσεων. Αν στο προηγούμενο κεφάλαιο, μέσω της θεσμικής κατάδειξης αποκρυσταλλώθηκε η δυνατότητα/ «δυνατότητα» του ελληνικού διοικητικού μηχανισμού, το συμβάν των Ιμίων αντικατοπτρίζει την ικανότητα/ «ικανότητα» των αντίστοιχων δομών σε πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο αυτές διασυνδέονται. Η κρίση των Ιμίων εντάσσεται στις γνωστές διεκδικήσεις της Τουρκίας που άπτονται θεμάτων υφαλοκρηπίδας, εναέριου χώρου και εθνικών υδάτων 2. Η ιστορική αναδρομή από το 1974 και εφεξής επιρρωνύει τις παραπάνω διαπιστώσεις. Η ιδιαιτερότητα όμως του συμβάντος των Ιμίων εδράζεται στο γεγονός ότι το περιεχόμενο της αμφισβήτησης ξεφεύγει από τις παραπάνω διεκδικήσεις και αφορά πια εθνικό χερσαίο [«νησαίο»] χώρο. Είναι γνωστά τα γεγονότα, ποιες όμως ήταν οι αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς, του αντίστοιχου δομικού και οργανωτικού πλαισίου ; Μέσα από τις 1. Χειλά Ε., (1999), Ο Ρόλος της Μεσολάβησης στο Χειρισμό Κρίσεων, Εκδόσεις Σιδέρης 2. Βαληνάκης Γ., (1997). Με όραμα και Πρόγραμμα, εξωτερική πολιτική για μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, Θεσσαλονίκη.. Εκδόσεις Παρατηρητής

11 -10- δηλώσεις, ενέργειες και αναλύσεις των αρμοδίων και- στο βαθμό που η φύση του θέματος το επιτρέπει- διαπιστώνεται μια αδυναμία συναλληλίας των επιμέρους οργάνων. Διακριβώνονται από την μια, μια σειρά παθολογικών παραμέτρων [λόγου χάρη το πολιτικό σκηνικό και στις δύο χώρες, ασυμβατότητα πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας αλλά και εντός της ίδιας της πολιτικής ηγεσίας]. Το ερώτημα λοιπόν που χρήζει απάντησης είναι τι ακριβώς επιδίωκε η ελληνική πλευρά και με ποιο τρόπο επιχείρησε να το επιτύχει {λειτουργικότητά της} ; Οι άμεσες πάντως προτεραιότητες της ελληνικής πλευράς (δηλώσεις πρωθυπουργού) ήταν : η προάσπιση της ελληνικής κυριαρχίας, η απεμπλοκή από τις πολεμικές επιχειρήσεις και η ματαίωση της επιδίωξης της αντίπαλης πλευράς για προσφυγή σε διαπραγματεύσεις, γύρω από το νομικό καθεστώς των βραχονησίδων. Η εξέλιξη των πραγμάτων και το τελεσίγραφο της Τουρκίας όξυναν την ήδη τεταμένη κατάσταση. Από το σημείο αυτό αρχίζει και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών 1 για τον οποίο πέρα από τις όποιες αξιολογήσεις και εθνικές διεκδικήσεις και μιλώντας στο επίπεδο της ισχύος δεν μπορεί να παραγνωριστεί η σημαντικότητά του. Και η στάση και των άλλων οργανισμών [Ο.Η.Ε, Ευρωπαϊκή Ένωση] κατέστησε πιο επιτακτική την διαμεσολάβηση του αμερικανικού παράγοντα. Αυτή επέφερε την αρχική συμφωνία ( No ships, No flags, No men, αξίζει να αναζητηθεί η συνάφειά τους με τις δηλώσεις της κ. Τσιλέρ) και την κατοπινή προσφυγή του ζητήματος περί της εδαφικής κυριαρχίας των Ιμίων στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Σχηματικά πάντως η Τουρκία μέσα από την κρίση των Ιμίων επεδίωκε : να αμφισβητήσει μέσω της στρατιωτικής πλέον οδού την ελληνικότητα των νησίδων, να αναγκάσει την Ελλάδα να προκαλέσει η ίδια την πολεμική αναμέτρηση, να καταδείξει ότι η Ελλάδα είναι αυτή που ακολουθεί τον δρόμο της βίας (όπως και στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897) και να εγείρει μια νέα διεκδίκηση στα πλαίσια των νέων της θεωρήσεων και θέσεων. Οι κατοπινές πάντως ενέργειες της ελληνικής πλευράς, εντάσσονται στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής [με την παρέμβαση και των ευρωπαϊκών χωρών] και πολιτικής ασφάλειας. Στην κρίση των Ιμίων [όπως και γενικά σε καταστάσεις κρίσεων] δοκιμάστηκε όλο το σύστημα και η οργάνωση της εθνικής ασφάλειας είτε ως στόχοι και δράσεις του αντιπάλου είτε και κυρίαρχα ως αντι-δράσεις και χειρισμοί, από το σύνολο

12 -11- ελληνικό διοικητικό μηχανισμό. Τα παθογενή χαρακτηριστικά αυτού μορφοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο 2 : έλλειψη συντονισμού και ασυνέχεια των αντίστοιχων φορέων, αδυναμία εκτίμησης της κατάστασης, υπέρβαση εντολών, κλιμάκωση της έντασης, ανυπαρξία ενός φορέα διεξαγωγής συνομιλιών με τον αμερικανικό παράγοντα, επιχειρησιακή και στρατιωτική αναποτελεσματικότητα, ανυπαρξία πληροφόρησης ή μη χρησιμοποίηση των αντίστοιχων πηγών της, λανθασμένη επιλογή χώρου χειρισμού κρίσεων [Βουλή και όχι Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από σημειολογική σκοπιά τι σημασία είχε αυτό ;], μη σύγκληση ΚΥ.ΣΕΑ αδυναμία συνεργασίας πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, ασάφεια ρητών εντολών 3. Η γενικότερη αποτίμηση της κρίσης των Ιμίων καθιστά με εύληπτο τρόπο την παθολογία των αντίστοιχων οργάνων διαχείρισης κρίσεων (απόρροια αυτού είναι και η πρόσφατη αναδιάρθρωση και η συγκρότηση της ΜΜΜΔΚ) και κυρίως την έλλειψη διοικητικής και δομικής στρατηγικής. Έννοιας που αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης στην συνέχεια, και θεμελιώδες εννοιολογικό και μεθοδολογικό εργαλείο στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και στην διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων. Η αναγκαιότητα στρατηγικής ανάλυσης και σχεδιασμού. Οι δομές και οι μηχανισμοί παραγωγής στρατηγικού σχεδιασμού και Εθνικής Ασφάλειας. Η στρατηγική και η συγγενική της τακτική (η διαφορά τους έγκειται στο στοιχείο της ανάδρασης εργαλείων και στόχων που παρατηρείται στην στρατηγική, ενώ εκλείπει από την τακτική) εντάσσονται και καθορίζονται από το αμφίπλευρο των διακρατικών [διμερών] σχέσεων και τις δράσεις του αντιπάλου.[για παράδειγμα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις συνιστούν «ανταγωνιστική» (competitive) και όχι «συνεργατική» (cooperative) στρατηγική δηλαδή «παίγνιο μηδενικού και όχι θετικού αθροίσματος», όπου το κάθε μέρος επιδιώκει ξεχωριστούς στόχους με ξεχωριστά 1. Δίπλα Χ., Ο ρόλος του Ο.Η.Ε κατά την κρίση των Ιμίων, ΙΣΤΑΜΕ, Απρίλιος- Ιούλιος Πλατιάς Α., Η ελληνική αμυντική πολιτική και η κρίση στα Ίμια : «Σκέψεις και προβληματισμοί, ΙΣΤΑΜΕ 3. Κούρκουλας Α., (1997), Ίμια, κριτική προσέγγιση του τουρκικού παράγοντα, Αθήνα.. Εκδ. Σιδέρης

13 -12- μέσα, καθώς η ωφέλεια του ενός συνιστά βλάβη για το άλλο 1. Η παραδοχή της σημαντικότητας της έννοιας της στρατηγικής για το εύρος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αλλά και ειδικά για τον χειρισμό κρίσεων είναι καταλυτική. Η επιλογή της ιδανικής στρατηγικής σχεδίασης και πρακτικής είναι το ζητούμενο. Επιλογή η οποία αποτελεί συνάρτηση των θελήσεων και συμφερόντων και κυρίως των δυνατοτήτων μίας χώρας, απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Ως προτεινόμενη λοιπόν στρατηγική επιλογή προβάλλεται αυτή της αποτροπής, η οποία αποτυπώνει την δυναμική μιας χώρας και κυρίως προλειαίνει το έδαφος ενεργητικών και όχι παθητικών πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα, το αποτρεπτικό δόγμα συνίσταται στην ικανότητα μιας χώρας να επιβάλλει απαγορευτικό τίμημα στην επιθετικότητα των αντιπάλων της. Να είναι σε θέση, ώστε να φέρει στον αντίπαλο το δίλημμα περί επίθεσης από μέρους του και κυρίως το κόστος που θα έχει από αυτήν. Ειδικότερα, η έννοια της αποτροπής ερείδεται από τα ακόλουθα στοιχεία : την αξιόπιστη απειλή, την διακήρυξη προθέσεων, την ικανότητα της χώρας, η «ευελιξία επιλογών». Οι κατηγορίες αξιόπιστης απειλής είναι : η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης, η δυνατότητα ανταποδοτικού πλήγματος, η δυνατότητα πρώτου πλήγματος και η ευέλικτη ανταπόδοση. Η έννοια πάντως της αποτροπής προαπαιτεί έναν αποτελεσματικό μηχανισμό αξιοπιστίας και εφαρμογής των όποιων στρατηγικών δογμάτων και κυρίως η συνέπεια λόγων και έργων [και η πρόσφατη ιστορία με εξαίρεση το 1987, δηλοί περί του αντιθέτου]. Η επιλογή πάντως και κυρίως η αξιοπιστία της αποτροπής συναρτάται με το κατά πόσο ισχυρό και ζωτικό είναι το συμφέρον που διακυβεύεται σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση {Η Ελλάδα υπερασπίζεται συμφέροντα ζωτικής σημασίας που έχουν αυτόνομη τελική αξία (end value), ενώ η Τουρκία λειτουργική αξία (instrumental value) 2. Η ποιοτική υπεροχή των πρώτων είναι αδιαμφισβήτητη και επιβάλλει στον υπερασπιστή τους τον αγώνα κατοχύρωσής τους. Όταν δηλαδή 1. Λαζαρίδης Χ., (1997), Αναζητώντας Στρατηγική στην εξωτερική μας πολιτική, Αθήνα.. Εκδόσεις Ποιότητα 2. Πλατιάς Α., Εκτός Συνόρων. Ρεαλιστική προσέγγιση της εθνικής στρατηγικής, Αθήνα.. Παπαζήσης

14 -13- θέτονται σε κίνδυνο ζωτικά και κυριαρχικά δικαιώματα μιας πλευράς, απαιτείται από αυτήν την πλευρά να αποδείξει ότι δεν θέτει τίποτα προς διαπραγμάτευση. Και οι καταστάσεις κρίσης αποτελούν το πεδίο δοκιμασίας της αντοχής και της αξιοπιστίας της ελληνικής πλευράς ως προς την προάσπιση των εθνικών δικαίων. Όσο η ελληνική πλευρά «ενθαρρύνει» την τουρκική προκλητικότητα, τόσο θα πληθαίνουν και τα φαινόμενα κρίσης. Στο επίπεδο της συζήτησης, που διεξάγουμε, οι καταστάσεις κρίσης είναι συνάρτηση των δράσεων της μίας και κυρίως των αντι-δράσεων της άλλης πλευράς. Και η πραγματικότητα που βαραίνει έχει να κάνει με την εντύπωση της τουρκικής πλευράς, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα αντιμετωπίζει με περιδεή οπτική την όποια στρατιωτική αναμέτρηση. Η υιοθέτηση [από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας] του νέου στρατηγικού δόγματος, περί ισοδύναμου τετελεσμένου, κινείται προς την κατόρθωση της θέσης ισχύος στο διπλωματικό και στρατιωτικό τομέα και στην πολλαπλότητα επιλογών κατά την διαχείριση κρίσεων. Παρατηρούνται όμως δύο προβλήματα : στα πλαίσια της «ευέλικτης ανταπόδοσης η αποτροπή επιτυγχάνεται όχι με ισοδύναμο τετελεσμένο αλλά ανάλογα με την ικανότητα κλιμάκωσης σε υψηλότερο επίπεδο, από το επίπεδο της πρόκλησης με στόχο τον έλεγχο της κλιμάκωσης. Μια τέτοια προοπτική απαιτεί τον αναγκαίο μηχανισμό εφαρμογής και την υλική- οικονομική υποστήριξη αυτού. Οι κατευθύνσεις της εθνικής στρατηγικής στην πορεία τιθάσευσης των επεκτατικών βλέψεων της Τουρκίας εξειδικεύονται σύμφωνα με τις ακόλουθες προτάξεις : την υιοθέτηση του αποτρεπτικού δόγματος, ανταγωνιστική στρατηγική (εκμετάλλευση των αδυναμιών του αντιπάλου), ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, συνειδητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και απαλλαγή της από τα όποια νεφελώματα, όπως του νομικού καθεστώτος (κανόνες δικαίου) και του status quo (συσχετισμοί ισχύος) και όπως αυτά ερμηνεύονται. Η Τουρκία και το αντίστοιχο μοντέλο πρόκλησης κρίσεων χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία «χαμηλής έντασης» εχθροπραξιών, υπονομεύοντας το status quo. Επακόλουθα η επίτευξη ισχύος σε στρατηγικό και διαπραγματευτικό επίπεδο, μέσα από την στρατιωτική και οικονομική ευρωστία, την αλλαγή σεναρίων και υποθέσεων εργασίας, στην βάση του επανακαθορισμού των οικείων συστημάτων και συλλήψεων, αποτελεί αδήριτη

15 -14- αναγκαιότητα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο στρατηγικής αντιπαράθεσης στο βάθος του χρόνου, απαιτεί σε θεσμικό επίπεδο αλλά και οργανωτικά μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, τις ανάλογες και αναγκαίες δομήσεις 1,2. Όσον αφορά τις δομές και τους μηχανισμούς παραγωγής στρατηγικού σχεδιασμού και Εθνικής Ασφάλειας, ως αναγκαία αντισταθμίσματα της διοικητικής παθογένειας (κριτήρια Guttman) και των επιπέδων στα οποία διαπιστώνεται, αυτό που προτείνεται είναι η σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ως συντονιστικού οργάνου των επιμέρους τμημάτων και παραγωγής εθνικής στρατηγικής. Το μοντέλο αυτό έρχεται ως αντίβαρο στην ανυπαρξία επιτελικού και αναλυτικού έργου και προδιαγράφει τον στρατηγικό ρόλο του Πρωθυπουργού, για μακροσκοπική σχεδίαση και αξιοποίηση της επεξεργασίας των σχεδίων δράσης και πληροφόρησης από τα επιμέρους Υπουργεία, καθώς δύναται να υπαχθεί σε αυτόν. Ειδικότερα το ελληνικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ως συμβουλευτικό όργανο του πρωθυπουργού : θα εισηγείται προτάσεις, θα επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια, θα αξιολογεί, βάσει σφαιρικής θεώρησης και συντονίας των μερών, θα παρακολουθεί το πλαίσιο δράσης και εφαρμογής και θα κάνει τις αναγκαίες αναθεωρήσεις. Συγκεκριμένα προτείνεται ως Δόμηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2 : Το Συμβούλιο της Εθνικής Ασφάλειας, ως το κυβερνητικό επιτελείο του πρωθυπουργού και η προϊστασία του επί των Υπηρεσιών Σχεδιασμού σε τρία κεντρικά Υπουργεία, Εξωτερικών, Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας Οι όποιες ενστάσεις ως προς την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά του αίρονται με την πλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων και οργανωτικών παραμέτρων : με την υψηλής στάθμης στελέχωσή του, την λειτουργία των υπηρεσιών και του ίδιου του Συμβουλίου στην βάση των «συγκοινωνούντων δοχείων», το μετακλητό ή μη των υπαλλήλων ( η αρχή της μετακλητότητας αποκλείει τις γραφειοκρατικές παθογένειες και συμπνέει με το εκάστοτε πολιτικό παράγοντα και από την άλλη με εξαίρεση τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, μπορεί να 1. Λαζαρίδης Χ., (1997), Αναζητώντας Στρατηγική στην εξωτερική μας πολιτική, Αθήνα.. Εκδόσεις Ποιότητα 2. Πλατιάς Α., Εκτός Συνόρων. Ρεαλιστική προσέγγιση της εθνικής στρατηγικής, Αθήνα.. Παπαζήσης

16 -15- προβληθεί η μονιμότητα των κρατικών λειτουργών), ως εχέγγυο θεσμικής και επιχειρησιακής μακροβιότητας του οργάνου, η πληροφόρηση και λειτουργία του Συμβουλίου, μέσα από τα όρια και τις ιδιομορφίες των κρατικών δικτύων και προσβασιμότητα αυτού σε όλες τις τράπεζες και υπηρεσίες πληροφοριών [Ε.Υ.Π και αυτή στον Πρωθυπουργό με λιγότερο ή περισσότερο αυτοτελή σχέση με το Συμβούλιο Ασφάλειας]. Παρόλα αυτά παραμένουν κάποιες ανασχετικές παράμετροι και χωρούν αρκετές συζητήσεις, κυρίως όσον αφορά το συνταγματικό πλαίσιο και την συμβατότητα του Συμβουλίου με αυτό. Αυτές αφορμώνται από μία πρωθυπουργοκεντρική και προεδρική ερμηνεία της λειτουργίας του πολιτεύματος, σύμφωνα και με τα διεθνή υποδείγματα και την απρόσκοπτη λειτουργική ενσωμάτωση του Συμβουλίου σε αυτήν. Και ενώ de facto και υπό μία έννοια και de iure μια τέτοια θεώρηση διαπνέει και την ελληνική συνταγματική τάξη, η προβληματική βρίσκεται στην αρμονική σύζευξη αυτής της σύλληψης με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο και την λειτουργία αυτού αλλά και τον βαθμό πολιτικής εκπροσώπησης [πλην του Πρωθυπουργού σε επίπεδο Υπουργών και λοιπών πολιτικών παραγόντων] του Συμβουλίου. Επίσης σύμφωνα με την συνταγματική τάξη και κυρίως νοοτροπία είναι εξαιρετικά ακανθώδης ο ρόλος του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας. Η ελληνική εμπειρία και κυρίως το αξιολογικό και συναισθηματικό της υπόβαθρο δυσκολεύεται να συλλάβει αυτόν τον ρόλο. Και τούτο διότι έχει ασκηθεί και εξοικειωθεί σε δομές και πρακτικές ακραίου ιδεαλισμού, όπου τέτοιου είδους προσεγγίσεις απέχουν κατά πολύ της κατανόησης και αποδοχής τους. Και κυρίως επειδή έχουν συνδεθεί με άλλα πολιτικά και πολιτειακά συστήματα, όπου δεν συλλαμβάνονται οι αξίες, οι ανοχές και οι ιδιομορφίες της ελληνικής κοινωνίας. Πολύ περισσότερο, υπό τις σημερινές συνθήκες και δεδομένα της πλανητικής πραγματικότητας περί εθνικής και κυρίως παγκόσμιας ασφάλειας, τα όποια θεσμικά μέτρα κατοχύρωσής της, προκαλούν την έντονη ανησυχία και ευαισθησία ως προς την αναγκαιότητά τους. 1.Παπαστάμκος Γκίκας- Λιάκουρας, (2002), Εθνική και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσεων, Αθήνα- Κομοτηνή.. Εκδόσεις Σάκκουλα

17 -16- Η ενδελεχής διερεύνηση της μετασχηματιστικής του ενσωμάτωσης 1 στο σύστημα της ελληνικής συνταγματικής και κοινωνικής τάξης καλό είναι να αποτελέσει πολιτική και επιστημονική επιδίωξη και γιατί όχι και εφαρμογή. Συμπερασματικά, ως προς το ζήτημα της δόμησης οργάνων παραγωγής, προτείνεται η συγκρότηση του Συμβουλίου και οι εαυτού αρμοδιότητες ως προϋποθέσεις άρσης της στρατηγικής ανεπάρκειας. Η ενδυνάμωσή του με τις ανάλογες υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων εθνικής ασφάλειας είναι η προβαλλόμενη λύση.[ Ήδη στο ΥΠ.ΕΞ λειτουργεί η ΜΜΜΔΚ η οποία κινείται στην ουσιαστική αξιοποίηση ανάλογων διεθνών υποδειγμάτων, δημιουργώντας τους δικούς της μηχανισμούς και δομές ενίσχυσης και αντιμετώπισης των καταστάσεων. επιχειρησιακή συναλληλία με άλλες υπηρεσίες, επαρκής υποστήριξη.] Η αναποτελεσματικότητα στην ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, σχηματικά μιλώντας, συναρτάται με δομικές, διοικητικές, μεθοδολογικές και πολιτικές παραμέτρους, ίδιον γνώρισμα και του υπόλοιπου ελληνικού διοικητικού μηχανισμού. Η σημαντικότητα και το νευραλγικό του χειρισμού κρίσεων επιβάλλει την στράτευση μέσων καi μέτρων άρσης και επανανοηματοδότησης. Τα αντισταθμίσματα αυτής της παθογένειας είναι : - σε δομικό επίπεδο, η συγκρότηση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας η συναλληλία της με άλλες και η υπαγωγή της στον Πρωθυπουργό - σε πολιτικό επίπεδο η διακομματική συμφωνία και το ενιαίο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας [Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, θέσπιση μόνιμου Υφυπουργού Εξωτερικών - σε οργανωτικό επίπεδο η ριζική αναδιάρθρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και η αποτελεσματικότητα της ΜΜΜΔΚ - κυρίως όμως από απαίτηση εθνικής στρατηγικής, προώθησης των ελληνικών θέσεων, απαιτείται ο γνωσιολογικός και μεθοδολογικός πλουραλισμός ομώνυμων εργαλείων κατά τον χειρισμό κρίσεων και όχι συντονιστικές και σχεδιαστικές ατροφίες, ως απόρροιες στενών πολιτικών λογικών και στείρων προσωπικών εμμονών. 1. Στοφορόπουλος Θ.,- Μακρυδημήτρης Α., (1997), Το Σύστημα της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής- Η Θεσμική Διάσταση, Αθήνα.. Εκδόσεις Σιδέρης

18 H ορθολογική διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την διαχειριστική διαδικασία κρίσεων. Η επιστημολογική της θεώρηση, οι αξιολογικές παράμετροι και επιτάσεις 1,2,3. Η ανάλυση που επιχειρήθηκε κατέδειξε την σημασία της στρατηγικής, τόσο για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, όσο και κατά την διαχείριση κρίσεων. Θεμελιώδης διερεύνηση για την παρούσα παρουσίαση αποτελεί η διαχείριση κρίσεων και η ορθολογική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στην απόπειρα οριοθέτησής της, βλέπουμε ότι αποτελεί μια διαδικασία, η οποία καλείται να ανταποκριθεί σε μία ιδιόμορφη κατάσταση, κατά την οποία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ένας κλειστός κύκλος ατόμων λαμβάνει αποφάσεις επί ζητημάτων που άπτονται ζωτικών συμφερόντων μιας χώρας { 4 ή λιγότεροι οι αποφασίζοντες και σε μικρότερο ποσοστό αυξάνεται ο αριθμός τους}. Το πρόβλημα βρίσκεται στον δημοκρατικό χαρακτήρα των χειρισμών, καθώς είναι τέτοια η υφή των καταστάσεων κρίσης, ώστε απαιτούν «ειδική» προσέγγιση και αποκλεισμό της κοινωνικής συμμετοχής η θέση της οποίας στην λήψη αποφάσεων στο ευρύτερο πολιτικό αλλά και στο εξειδικευμένο σύστημα της αντιμετώπισης κρίσεων κρίνεται νευραλγική. Η διερεύνηση εις βάθος των πηγών των πολιτικών αποφάσεων, οι διασυνδέσεις και η βαρύτητα των οργανωμένων κοινωνικών ομάδων σε αυτές είναι σημαντική αλλά και εξίσου δυσχερής. Αυτό που αποτελεί το ιδανικό της διαχείρισης δεν είναι άλλο από τον εξορθολογισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Γύρω από το ορθολογικό μοντέλο 1 απόφασης εμφιλοχωρούν πολλές αναλύσεις, που προβάλλουν τον ορθολογισμό του ανθρώπινου πνεύματος, ως γενική βάση αφετηρίας και στην επιλογή αυτού σε κρίσιμες καταστάσεις, όπου πρέπει να πρυτανεύει η λογική. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι στην απόφαση, υπό συμπεριφορικό πρίσμα, η προτεραιότητα βρίσκεται στις αντικειμενικές πραγματικότητες της περιβαλλοντικής κατάστασης ενός κράτους ή στις υποκειμενικές αντιλήψεις των ληπτών απόφασης, οι οποίες έχουν και την αντίστοιχη υπεροχή ; Στα πλαίσια της θεωρίας πάντως των αποφάσεων και της λήψης αυτών ο Simon εισάγει τον όρο της κατευθυνόμενης ορθολογικότητας 1. Γέμτος Π. Α., (1987), Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Αθήνα.. Εκδόσεις Παπαζήση 2. Κουσκουβέλης Η. Ι., (1997), Λήψη Αποφάσεων- Κρίση- Διαπραγμάτευση, Αθήνα.. Παπαζήσης 3. Μακρυδημήτρης Α., (1989), Θεωρία Αποφάσεων, Αθήνα.. Εκδόσεις Σάκκουλα

19 -18- (bounden rationality), υποστηρίζοντας ότι η αρχή της ικανοποίησης (principle of satisfying), παρά αυτής της αριστοποίησης (principle of optimizing) εκφράζει κατά πραγματιστικό τρόπο την συναφή διαδικασία. Από την άλλη, στον αντίποδα της ορθολογικής βρίσκεται η μη ορθολογική [η κατά μερικό και όχι ολικό τρόπο ικανοποίηση των θεσμικών προσδιοριζόμενων κριτηρίων]-non rational conception of decision making την οποία ο Lindblom αποκαλεί επιτιμητικά muddling through 1. Ο πλουραλισμός των προσεγγίσεων στην διαδικασία λήψης καθιστά αναγκαία την επιστημολογική διερεύνηση της εν λόγω προβληματικής με στόχο την εξαγωγή προταγμάτων ιδανικότερης προοπτικής [η έννοια της απόφασης ως ικανότητα προσανατολισμού για την αναγκαία (αυτό) συντήρηση και εφαρμογή του συστήματος χειρισμού κρίσεων αποτελεί θεμελιακή αφετηρία ανάλυσης] Η επιστημολογική θεώρηση της ορθολογικής διαδικασίας λήψης απόφασης (και οι αξιολογικές παράμετροι και επιτάσεις) καταδεικνύει ότι η διαφορά ορθολογικών και ανορθολογικών μεθόδων εξήγησης, βρίσκεται στον χαρακτήρα των γενικών αρχών που χρησιμοποιούνται 2. Ενώ λοιπόν η πρώτη εμφορείται από την αναζήτηση και εύρεση κινήτρων δράσης, που ερμηνεύονται με λογικό τρόπο, ο τερματισμός τους οδηγεί σε μία ψυχαναλυτικού τύπου προσέγγιση στην βάση ασυνείδητων κινήτρων και σε μία μη ορθολογική πορεία. Από επιστημολογικής διασάφισης η οριοθέτηση των γενικών αρχών των δύο εξηγήσεων δηλώνει ότι, αφενός η ορθολογική στηρίζεται σε μία αρχή ορθολογικής συμπεριφοράς και αφετέρου η ανορθολογική σε νόμους [ψυχολογίας του βάθους]. Η μεθοδολογική τους διάσταση είναι προφανής : οι νόμοι υπόκεινται στο κριτήριο της διαψευσιμότητας και άρσης τους από μία αντίθετη περίπτωση-εξαίρεσής τους, το ορθολογικό αξίωμα δεν θίγεται από περιπτώσεις που το παραβιάζουν. Θα πρέπει να συγκρατήσουμε πάντως ότι ο χαρακτηρισμός μιας πράξης ως ορθολογικής «σημαίνει περιγραφή ενός πραγματικού φαινομένου ή κρίση αν μια ορισμένη πράξη υπακούει σε έναν κανόνα». Είναι διαφορετική επομένως η υπαγωγή μιας πράξης σε έναν επιστημονικό κόσμο και άλλο η όποια μορφή αποτίμησής της. Η σύγχρονη θεώρηση στην γενική θεωρία των αποφάσεων 3 1. Clarke White., (1993), Εισαγωγή στην Ανάλυση της Εξωτερικής Πολιτικής, Αθήνα.. Ειρήνη 2. Γέμτος Π. Α., (1987), Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Αθήνα.. Εκδόσεις Παπαζήση 3. Μακρυδημήτρης Α., (1989), Θεωρία Αποφάσεων, Αθήνα.. Εκδόσεις Σάκκουλα

20 -19- προβάλλει την θέση ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική ορθολογική αρχή αλλά «μια σειρά ορθολογικών αξιωμάτων που διαφοροποιούν και τα αποτελέσματα των αντίστοιχων αποφάσεων». Παρά τις όποιες εγγενείς και λοιπές δυσκολίες της η ορθολογική εξήγηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η επακόλουθη διανοητική στρατηγική μπορεί να επιτευχθεί με την εξασφάλιση των ακόλουθων γενικών χαρακτηριστικών 1 : την εποπτεία των εναλλακτικών δυνατοτήτων δράσης και των συνεπειών τους, την σχετική ευκολία στη λύση του προβλήματος της λήψης απόφασης, στην άσκηση και νοητική ετοιμότητα για την ανεύρεση λύσεων, την απουσία εσωτερικών και εξωτερικών διαταραχών, που αμβλύνουν την δυνατότητα έλλογής στάθμισης των δεδομένων και δυνατοτήτων. Το ερώτημα πάντως που αναφύεται είναι αν στο σύστημα διαχείρισης κρίσεων και στον μηχανισμό λήψης αποφάσεων εντός του, ο οποίος ενέχει θεσμοθετημένης λογικής στοχοθεσίας 2, η λειτουργικότητά του, σύμφωνα με μηχανιστικές και ομοιόμορφες διαδικασίες εγγυάται και την αποδοτικότητά του ; [και ποιος ο ρόλος του Εγώ μέσα στην απόφαση ;]. Και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την διανοητική λειτουργία και διαδικασία η σύγχρονη γνωσιολογία λέει ότι αυτή γίνεται μέσω παραγωγικών μηχανισμών και στην βάση κατηγορικών και όχι πιθανολογικών κρίσεων. Ακριβώς σε καταστάσεις κρίσης παρατηρείται η επίταση της παραγωγικής σκέψης απέναντι ακριβώς σε τέτοιες κινδυνολογικές συνθήκες. Όσο πιο δυσχερές και δυσεπίλυτο φαντάζει το διαχειριστικό πεδίο, τόσο η σκέψη «αυθόρμητα ή εξαναγκαστικά» επιλέγει οικεία μέσα δράσης. Πέρα πάντως από την αξία ορισμένων παραγόντων και των ανάλογων εισρεουσών προϋποθέσεων οργανωτικής αποτελεσματικότητας, ως προτεινόμενη και παράλληλη προς την τεχνική πλευρά και προσέγγιση διοίκησης των κοινωνικών και λοιπών συστημάτων, προτάσσεται ο πρακτικός Λόγος, η σημασία και η λειτουργικότητα της γλώσσας και της επικοινωνίας ως «καθολικής πραγματολογίας» 3, 1. Γέμτος Π. Α., (1987), Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Αθήνα.. Εκδόσεις Παπαζήση 2. Μακρυδημήτρης Α., (1989), Θεωρία Αποφάσεων, Αθήνα.. Εκδόσεις Σάκκουλα 3. Habermas J.,(1997), H Ηθική της Επικοινωνίας, Μτφ. Καβουλάκου, Αθήνα.Εναλλακτικές Εκδόσεις

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε.

Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε. Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε. Η Ελληνική στρατηγική επιλογή του «εξευρωπαϊσμου» των Ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού,

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός Ενότητα 2 Λειτουργισμός και θεωρίες κοινωνικής σύγκρουσης Δομολειτουργισμός ΗΠΑ, δεκαετία του 50 και μετά Επιρροές: λειτουργισμός, και ιδίως το έργο του Durkheim, και οργανικισμός Μελέτη μακρο- επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γιατί κατασκευάζεται ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο; Μπορούν να προσδιοριστούν 10 διαφορετικοί λόγοι για τη κατασκευή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense»

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» ΘΕΜΑ: Η Θέση των Ενόπλων Δυνάμεων στο Νέο Περιβάλλον Ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου Προκλήσεις και Απαντήσεις Κύριε Υπουργέ, κύριε πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Α.γ Είδη κοινωνικής έρευνας (βασική, εφαρμοσμένη, εκτίμησης αναγκών, έρευνα αξιολόγησης, έρευνας δράσης, κ.ά.) Νίκος Ναγόπουλος

Α.γ Είδη κοινωνικής έρευνας (βασική, εφαρμοσμένη, εκτίμησης αναγκών, έρευνα αξιολόγησης, έρευνας δράσης, κ.ά.) Νίκος Ναγόπουλος Α.γ Είδη κοινωνικής έρευνας (βασική, εφαρμοσμένη, εκτίμησης αναγκών, έρευνα αξιολόγησης, έρευνας δράσης, κ.ά.) Νίκος Ναγόπουλος Οι κοινωνικές επιστήμες στοχεύουν στη συγκρότηση θεωριών, οι οποίες στηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης,

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Εκδήλωση απονομής του Βραβείου για το 2014 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ομιλία:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προσωπικού σε Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα

Αξιολόγηση Προσωπικού σε Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα Αξιολόγηση Προσωπικού σε Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα Περιφέρεια Κρήτης Γραφείο Περιφερειάρχη Ομάδα Οργανωσιακών Αλλαγών & Διαχείρισης Γνώσης Μανώλης Τζουβελέκας Μια παλιά ιστορία Είμαι πεπεισμένος ότι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΙΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΙΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Μαθήματα Α εξαμήνου 1. Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων & της Στρατηγικής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΙΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Στο πλαίσιο του μαθήματος «Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ. Ιούνιος 2014

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ. Ιούνιος 2014 Ιούνιος 2014 ΜΕΡΟΣ Α - Κύρια ευρήματα από διαγνωστική ανάλυση SWOT ΜΕΡΟΣ Β - Εξωτερικό περιβάλλον ΜΕΡΟΣ Γ - Όραμα, αποστολή και στρατηγική ΜΕΡΟΣ Α Κύρια ευρήματα από διαγνωστική ανάλυση SWOT ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αξιότιμη Κα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου, Ευχαριστούμε για την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΙΛΟΙ, ΗΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, 1979-2000 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΙΛΟΙ, ΗΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, 1979-2000 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΙΛΟΙ, ΗΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, 1979-2000 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ Τουρκίας έχει μια διάρκεια εβδομήντα πέντε χρόνων, κατά την οποία οι διμερείς σχέσεις γνώρισαν ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Τελική Επιθυμητή Κατάσταση Κυριαρχία της Διακλαδικής Δύναμης στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό Περιβάλλον μέσω της Αποφασιστικής Υπεροχής Έναντι κάθε Ενδεχόμενης Απειλής.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική»

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΒΑΛΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 «Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» Στο µεταίχµιο µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική κι Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Προετοιμασία των Μαθητών για την Εκπαίδευση και την Απασχόληση

Συμβουλευτική κι Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Προετοιμασία των Μαθητών για την Εκπαίδευση και την Απασχόληση Συμβουλευτική κι Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Προετοιμασία των Μαθητών για την Εκπαίδευση και την Απασχόληση Συμβουλευτική είναι η οργανωμένη και επιτρεπτική σχέση που δίνει τη δυνατότητα στον συμβουλευόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 1 Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Η ποιοτική έρευνα έχει επιχειρηθεί να ορισθεί με αρκετούς και διαφορετικούς τρόπους εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 14 05 2010. Γ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 14 05 2010. Γ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 14 05 2010 Γ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Α. Η δοκιμιογράφος προβληματίζεται για την αναγκαιότητα της αυτομόρφωσης στις σύγχρονες κοινωνίες. Αρχικά προσεγγίζει εννοιολογικά τον όρο,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Καρούτα Σειρά: 8 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΟΧ ΤΕΕ 31.05.2006 ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) Εισηγητής: Κώστας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα