ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.1 από 50

2 ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή 1.1 Γενικές πληροφορίες Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) έχει μακροχρόνια και σημαντική ενασχόληση με τον τομέα τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων των ποτών) και έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα η διοργάνωση ημερίδων και επιστημονικών συναντήσεων, η σύσταση ομάδες εργασίας για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων κ.ο.κ. Η ενασχόληση του ΤΕΕ με τον κλάδο είχε ως αποτέλεσμα την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την διαχείριση της ποιότητας (και της ασφάλειας) των τροφίμων. Από την δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα, έχουν παρουσιαστεί πολλές και σημαντικές διατροφικές κρίσεις, με αποτέλεσμα αφενός να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών όσον αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων και αφετέρου να υπάρξουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Σήμερα, όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον κλάδο των τροφίμων (επιχειρήσεις, κράτος, επιστήμονες, καταναλωτές κ.ά.) επιζητούν μηχανισμούς που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική διαχείριση των διατροφικών κρίσεων, που αναμφισβήτητα θα υπάρχουν και στο μέλλον. Το θέμα αυτό έχει κατ επανάληψη αναδειχθεί και συζητηθεί στα πλαίσια ημερίδων που διοργάνωσε το ΤΕΕ, όπως για παράδειγμα στη διημερίδα που διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε στις 7-8 Ιουλίου, 2005 στην Αθήνα με τα τίτλο «Διαχείριση ασφάλειας στην αλυσίδα τροφίμων εφαρμογή HACCP: εμπειρίες προβλήματα εξελίξεις πιστοποίηση». Ενδεικτικά αναφέρονται η ομιλία «Διατροφικές κρίσεις και προϋποθέσεις για τη σωστή αντιμετώπισή τους στη χώρα μας - Απαιτήσεις της Ε.Ε.» της Καθηγήτριας Δ. Βασιλειάδου καθώς και η ομιλία «Η σημασία του ελέγχου ποιότητας τόσο στην εδραίωση ενός προϊόντος, όσο και στην αντιμετώπιση μιας κρίσης» του επιχειρηματία κου Γ.Πίττα. Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πιο συστηματική και πιθανώς πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια του ΤΕΕ να διαμορφώσει μια πρόταση προς την ελληνική κοινωνία για την διαχείριση των διατροφικών κρίσεων. Η παρούσα μελέτη δημιουργήθηκε από ομάδα εργασίας που συνέστησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) στα πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στην Τυποποίηση-Ποιότητα, και ειδικότερα στον τομέα των τροφίμων. Η απόφαση για την αναγκαιότητα της παρούσας μελέτης πάρθηκε κατόπιν διαδοχικών συναντήσεων, που οργανώθηκαν από το ΤΕΕ το καλοκαίρι του 2008, μεταξύ παραγωγικών, καταναλωτικών, ελεγκτικών και επιστημονικών φορέων του χώρου των τροφίμων. Η ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε από επιστήμονες τροφίμων διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, επαγγελματικών εμπειριών και κοινωνικών εκπροσωπήσεων, σε αριθμό ικανό για να λειτουργήσει ως ομάδα Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.2 από 50

3 εργασίας (Α.Βαρλάμος, Μ.Γεωργούλη, Γ.Μεθενίτου, Ε.Μπαρμπούνης, Ι.Πετροχείλου). Οι εργασίες της ομάδας άρχισαν τον Δεκέμβριο του 2008 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του Η ομάδα μελέτησε κείμενα της εγχώριας και της διεθνούς βιβλιογραφίας στο θεματικό πεδίο ενασχόλησής της, τα σημαντικότερα από τα οποία και χρησιμοποίησε ως βάση για την σύνταξη της παρούσας σύστασης. Τα κυριότερα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση αναφοράς αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 (Βιβλιογραφία). Ωστόσο η επιστημονική και η επαγγελματική εμπειρία και η πολύπλευρη ενασχόληση των μελών της Ομάδας (τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους φορείς που εμπλέκονται ενεργά με τα θέματα της ασφάλειας των τροφίμων και της διατροφής) οδήγησε στην κριτική θεώρηση των κειμένων βάσης με επιλογή ορισμένων πρακτικών, ενώ όπου χρειάστηκε τα κείμενα και οι προτάσεις τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν για να προσαρμοστούν στα Ελληνικά δεδομένα. Στόχος της Ομάδας ήταν η διαμόρφωση προτάσεων εφαρμόσιμων στο Ελληνικό περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι κάποιες εκ των προτάσεων είναι πιθανόν να φανούν ως δύσκολα εφαρμόσιμες, σε πρώτη φάση. Η άποψη της Ομάδας Εργασίας είναι ότι εάν υπάρχει η βούληση εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων, οι προτάσεις της παρούσας μελέτης είναι εφικτό να εφαρμοστούν επιτυχώς και πιθανώς στο μέλλον να μπορούν να βελτιωθούν προς την κατεύθυνση μιας πιο σύγχρονης, πιο καινοτομικής και πιο ολιστικής προσέγγισης. 1.2 Πεδίο εφαρμογής Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύνταξη ορθών πρακτικών για τη διαχείριση διατροφικών κρίσεων σε επίπεδο χώρας, συνδέσμων ομοειδών επιχειρήσεων (κλάδου) και επιχείρησης. Σημειώνεται ότι η διαχείριση, πουπροτείνει η παρούσα μελέτη-σύσταση, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του χειρισμού της κρίσης, και δεν αφορά μέτρα για την πρόληψη κρίσεων (δηλαδή μέτρα πριν την εμφάνιση ενός προβλήματος που μπορεί να χαρακτηρισθεί κρίση). Επίσης αφορά μόνο σε διατροφικές κρίσεις που έχουν σχέση με την ασφάλεια τροφίμων. Ωστόσο ενδεχομένως ίδιες πρακτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν (κατ αναλογία) για διαχείριση άλλου είδους κρίσεων σχετιζόμενων με τη διατροφή (πχ κρίσεις συνδεόμενες με υποσιτισμό, με κακές διατροφικές συνήθειες ή άλλα). Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.3 από 50

4 1.3 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή σελ.2 Κεφάλαιο 2 : Ορισμοί.. σελ.5 Κεφάλαιο 3 : Προτάσεις ορθής πρακτικής για την Διαχείριση Διατροφικών Κρίσεων σε επίπεδο επιχείρησης σελ.7 Κεφάλαιο 4 : Προτάσεις ορθής πρακτικής για την Διαχείριση Διατροφικών Κρίσεων σε επίπεδο κλάδου σελ.20 Κεφάλαιο 5 : Προτάσεις ορθής πρακτικής για την Διαχείριση Διατροφικών Κρίσεων σε επίπεδο κράτους σελ.23 Κεφάλαιο 6 : Βιβλιογραφία σελ.37 Παράρτημα 1: Επίσημες αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ελλάδα. σελ.38 Παράρτημα 2: Νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων σελ.50 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.4 από 50

5 Κεφάλαιο 2 : Ορισμοί «Τρόφιμα ή είδη διατροφής» νοούνται ουσίες ή προϊόντα, είτε αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή αναμένεται ευλόγως ότι θα χρησιμεύσουν για τον σκοπό αυτόν. Στα «τρόφιμα» περιλαμβάνονται ποτά, τσίχλες και οποιαδήποτε ουσία, περιλαμβανομένου του νερού, η οποία ενσωματώνεται σκόπιμα στα τρόφιμα στη διάρκεια της παραγωγής, της παρασκευής ή της επεξεργασίας τους. «Πηγή κινδύνου» (hazard): Κάθε βιολογικός, χημικός ή φυσικός παράγοντας, ή κατάσταση του τροφίμου, που είναι ενδεχόμενο να προκαλέσει αρνητική επίδραση στην υγεία των καταναλωτών. «Κίνδυνος»(risk): ο βαθμός στον οποίο είναι πιθανή μια επιβλαβής συνέπεια στην υγεία και η σοβαρότητα αυτής της συνέπειας, ως αποτέλεσμα της ύπαρξης μιας πηγής κινδύνου. Δηλαδή ο κίνδυνος (risk) είναι συνάρτηση της πιθανότητας της αρνητικής επίπτωσης στην υγεία (π.χ. ασθένεια) και της σοβαρότητας της επίπτωσης αυτής (θάνατος, νοσηλεία, απουσία από την εργασία κτλ.) κατά την έκθεση του καταναλωτή σε συγκεκριμένη πηγή κινδύνου. «Ανάλυση του κινδύνου» (risk analysis): η διαδικασία που αποτελείται από τρεις επάλληλες αλληλένδετες συνιστώσες: αξιολόγηση του κινδύνου (risk assessment), διαχείριση του κινδύνου (risk management) ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο (risk communication) «Αξιολόγηση του κινδύνου»: Η διαδικασία επιστημονικής βάσης που απαρτίζεται από τέσσερα βήματα: τον προσδιορισμό των πηγών κινδύνου, τον χαρακτηρισμό των πηγών κινδύνου, την αξιολόγηση της έκθεσης στον κίνδυνο και τον χαρακτηρισμό του κινδύνου. «Διαχείριση του κινδύνου» : η διαδικασία της στάθμισης εναλλακτικών πολιτικών (αφού προηγουμένως ζητηθεί η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών και αφού ληφθούν υπόψη η αξιολόγηση του κινδύνου και άλλοι εύλογοι παράγοντες) για την αποδοχή ή την μείωση ή την εξάλειψη του κινδύνου. Στην φάση της διαχείρισης επιλέγονται και εφαρμόζονται, εάν απαιτείται, κατάλληλα μέτρα δράσεις πρόληψης και ελέγχου. Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.5 από 50

6 «Μέτρα δράσης»: Σε περιπτώσεις που αφενός τα τρόφιμα είναι πιθανό να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, και αφετέρου ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να περιορισθεί ικανοποιητικά, θεσπίζονται αμέσως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης: i) αναστολή της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης των εν λόγω τροφίμων ii) καθορισμός ειδικών όρων για τα εν λόγω τρόφιμα ή ζωοτροφές, iιι) κάθε άλλο κατάλληλο προσωρινό μέτρο. «Ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο» : ορίζεται η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για τον κίνδυνο, την επικινδυνότητα, τους παράγοντες που συνδέονται με τον κίνδυνο και τις επιμέρους αντιλήψεις μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών. Αυτό περιλαμβάνει την επεξήγηση των ευρημάτων της αξιολόγησης του κινδύνου και των αποφάσεων για τη διαχείρισή του. Κρίση είναι μια ρήξη που απειλεί τις βασικές δομές ενός συστήματος. Ειδικότερα, διατροφική κρίση είναι η ρήξη που απειλεί το σύστημα προστασίας της ανθρώπινης υγείας από την παρουσία κινδύνων σχετικών με τα τρόφιμα. Διαχείριση της κρίσης ορίζεται η διαδικασία της εκτίμησης της βαρύτητας της κρίσης και η υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών και η εφαρμογή μέτρων για την μείωση των επιπτώσεών της κρίσης. Σημείωση: Οι παραπάνω ορισμοί βασίζονται ως επί το πλείστον στην Ελληνική Μετάφραση του Καν.178/2002, για λόγους συμβατότητας με την υφιστάμενη νομοθεσία (όπως διατυπώθηκε από την επίσημη μετάφραση του κειμένου και άρα ενσωματώθηκε/μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο). Στο πλαίσιο αυτό ο όρος hazard μεταφράσθηκε ως πηγή κινδύνου και ο όρος risk ως κίνδυνος. Στην βιβλιογραφία και πρακτική ακολουθούνται διάφορες μεταφράσεις των όρων αυτών όπως κίνδυνος για την λέξη/όρο hazard και επικινδυνότητα ή διακινδύνευση για την λέξη/όρο risk. Προτείνεται ο αναγνώστης να χρησιμοποιεί τις έννοιες που απεικονίζουν οι ορισμοί αυτοί και αν χρησιμοποιήσει άλλες μεταφράσεις - από τις τοποθετούμενες στο παρόν - να προσέξει την συνεκτικότητα της χρήσης τους σε όλο το κείμενο. Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.6 από 50

7 Κεφάλαιο 3: Προτάσεις ορθής πρακτικής για την Διαχείριση Διατροφικών Κρίσεων σε επίπεδο επιχείρησης 3.1 Εισαγωγικές πληροφορίες Το συγκεκριμένο Κεφάλαιο αποτελεί έναν Οδηγό Ορθής Πρακτικής για την Διαχείριση Διατροφικών Περιστατικών και Κρίσεων σε επίπεδο επιχείρησης. Στον Οδηγό Ορθής Πρακτικής περιλαμβάνονται διαδικασίες κατάλληλες για τη Διαχείριση των Κρίσεων και την απόσυρση των ύποπτων προϊόντων (εάν απαιτείται) ή για άλλες ενέργειες που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των καταναλωτών. Περιλαμβάνεται και η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για να καθοριστούν οι απαιτούμενες ενέργειες σε περιπτώσεις κρίσεων. Σημείωση: μια επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί την ίδια διαδικασία διαχείρισης είτε είναι κρίση είτε απλό περιστατικό. 3.2 Διαχείριση Διατροφικών Περιστατικών και Κρίσεων Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα Τα άρθρα 19 και 20 του Κανονισμού ΕΚ 178/2002 αναφέρονται στην υποχρέωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων για την απόσυρση ή την ανάκληση των επικίνδυνων τροφίμων και ζωοτροφών από την αγορά. Επίσης, αναφέρονται στην υποχρέωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα τρόφιμο ή μία ζωοτροφή δεν είναι ασφαλή. Στις περιπτώσεις που το προϊόν ενδέχεται να έχει φθάσει στους καταναλωτές, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων θα πρέπει να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές επί των δράσεων που αναλαμβάνουν για την πρόληψη των όποιων κινδύνων για τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης, ανάκλησης και κοινοποίησης. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για την αποφυγή ή τη μείωση των κινδύνων που προκαλεί ένα τρόφιμο ή ζωοτροφή, που έχουν διαθέσει στην αγορά. Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.7 από 50

8 3.2.2 Σχέδιο Διαχείρισης Διατροφικών Περιστατικών ή Κρίσεων Γενικές αρχές Είναι σημαντικό για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες με τις οποίες να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα διάθεσης επισφαλών ή ακατάλληλων τροφίμων στην αγορά, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νομικές τους υποχρεώσεις και να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους απέναντι στους καταναλωτές. Η πιθανότητα να φθάσουν στους καταναλωτές επικίνδυνα τρόφιμα μπορεί να ελαχιστοποιηθεί εάν έχει ήδη αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ένα Σχέδιο Διαχείρισης Διατροφικών Περιστατικών ή Κρίσεων και αποτελεσματικές διαδικασίες απόσυρσης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 178/2002, ο ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος θεωρείται ως υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων. Συνεπώς, οποιοσδήποτε παραγωγός τροφίμων ή/και άλλος προμηθευτής πρέπει να αναφέρει το συμβάν στον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος, ο οποίος πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Ένα αποτελεσματικό σχέδιο βοηθά στην συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, παρέχει μια συστηματική αξιολόγηση των περιστατικών, διασφαλίζει την διαχείριση και τον έλεγχο των σοβαρών περιστατικών-κρίσεων και, τελικώς, προστατεύει τη φήμη της εταιρείας και των προϊόντων της Βασικά Πεδία Σχεδίου Διαχείρισης Τα βασικά πεδία ενός Σχεδίου Διαχείρισης Διατροφικών Περιστατικών ή Κρίσεων είναι: - Πολιτική διαχείρισης συμβάντων στα προϊόντα (βλέπε παρ ) - Ομάδα διαχείρισης των Διατροφικών Περιστατικών ή Κρίσεων(βλέπε παρ ) - Διαδικασίες και υποστηρικτικά έγγραφα (βλέπε παρ ) - Υποστηρικτικά συστήματα (βλέπε παρ ) - Πόροι (βλέπε παρ ) - Εκπαίδευση (βλέπε παρ ) Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.8 από 50

9 Πολιτική διαχείρισης συμβάντων στα προϊόντα Η πολιτική για το χειρισμό των συμβάντων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει να συμφωνηθεί από την ανώτερη διοίκηση της εταιρείας και να κοινοποιηθεί τουλάχιστον σε όλο το προσωπικό που ενδέχεται να εμπλακεί με τη διαχείριση. Η πολιτική θα πρέπει να καθορίζει τους στόχους του Σχεδίου Διαχείρισης των Κρίσεων και την δέσμευση να παρασχεθούν επαρκείς πόροι εάν κριθεί αναγκαία η απόσυρση / ανάκληση των προϊόντων Ομάδα διαχείρισης Διατροφικών Περιστατικών ή Κρίσεων Η Ομάδα διαχείρισης πρέπει να είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις, στις περιπτώσεις συμβάντων που αφορούν στην ασφάλεια των διατιθέμενων προϊόντων. Συνεπώς, η ομάδα θα πρέπει να αποτελείται κατά προτίμηση από ανώτερα στελέχη, που διαθέτουν γνώση και έχουν άμεση εμπλοκή με τις ακόλουθες δραστηριότητες/λειτουργίες: Τεχνική Διεύθυνση /Παραγωγή Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας /Ποιότητας Τροφίμων Πωλήσεις Μάρκετινγκ / δημόσιες σχέσεις Προμήθειες Διανομή / logistics Νομοθετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις Εξυπηρέτηση πελατών Εκπρόσωποι ορισμένων ή όλων εκ των παραπάνω λειτουργιών μπορεί να συμμετέχουν στην ομάδα, στην οποία οπωσδήποτε συμμετέχουν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης/Τομέα/Τμήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας/Ποιότητας τροφίμων. Σημαντικό είναι όμως να διασφαλιστεί η ταχύτητα στην ανταπόκριση της Ομάδας, διότι οι ενέργειες σε περιπτώσεις κρίσεων πρέπει να είναι άμεσες. Είναι δε γνωστό ότι όσο μεγαλύτερη είναι μία Ομάδα, τόσο καθυστερούν οι αποφάσεις της. Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.9 από 50

10 Τα μέλη της Ομάδας πρέπει να έχουν σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες. Σημαντικό είναι να ανατίθενται οι επιμέρους δράσεις και σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, εκτός της Ομάδας. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ορθό να οριστεί ένας συντονιστής που θα καθοδηγεί τις εργασίες της Ομάδας και την ανάκληση των προϊόντων, εάν απαιτείται. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να τηρούνται αρχεία σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται, όπως για παράδειγμα σχετικά με τις τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιούνται από μέλη της Ομάδας, κατά τη διάρκεια του συμβάντος, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω τηλεφωνικές κλήσεις. Σε μονάδες μικρού ή μεσαίου μεγέθους, συχνά δεν υπάρχει εσωτερικά η απαραίτητη τεχνογνωσία και η απαραίτητη εξειδίκευση για τον χειρισμό μη συνηθισμένων περιστατικών. Συνεπώς, στο Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με το πώς μπορεί να ληφθεί η απαιτούμενη γνώση και εμπειρία, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα Διαδικασίες και υποστηρικτικά έγγραφα Ένα Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερείς διαδικασίες και υποστηρικτικά έγγραφα που να καλύπτουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: Στόχοι Διαδικασίες διερεύνησης του περιστατικού Διαδικασίες διαχείρισης του περιστατικού Λίστα των μελών της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων και των αναπληρωτών τους Αρμοδιότητες και καθήκοντα των μελών της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων Λειτουργικές διαδικασίες για την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Λειτουργικές διαδικασίες για συγκεκριμένα καθήκοντα Διαδικασίες απόσυρσης / ανάκληση προϊόντων Διαδικασίες αναφοράς του Περιστατικού Λίστες ελέγχου (checklists) για τις επιμέρους εργασίες/λειτουργίες Λίστα εσωτερικών επαφών και των στοιχείων επικοινωνίας Λίστα πελατών και των στοιχείων επικοινωνίας Λίστα προμηθευτών προϊόντων-υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων) και των στοιχείων επικοινωνίας Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.10 από 50

11 Λίστα αρμόδιων αρχών και των στοιχείων επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας) Λίστα λοιπών ενδιαφερομένων μερών και των στοιχείων επικοινωνίας Υποδείγματα κύριων εντύπων Διαδικασίες εκπαίδευσης Διαδικασίες ελέγχων και δοκιμών Διαδικασίες ανασκόπησης του Σχεδίου Υποστηρικτικά συστήματα Η ενσωμάτωση πληροφοριών από το Σχέδιο Διαχείρισης σε υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα είναι επωφελής και διασφαλίζει την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες και την εύκολη επικαιροποίηση των δεδομένων. Είναι σημαντικό να επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή συσχέτιση πληροφοριών, όπως για παράδειγμα των πληροφοριών που αφορούν στοιχεία ιχνηλασιμότητας, απογραφή των αποθεμάτων, αρχεία ελέγχου της ποιότητας κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα και άμεσα ανακτήσιμα και συσχετίσιμα. Τα στοιχεία πρέπει να είναι σε μορφή κατάλληλη ώστε να μεταφέρονται εύκολα σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή / και στους πελάτες, χωρίς χρονικές υστερήσεις. Εάν δεν είναι διαθέσιμα επαρκή ηλεκτρονικά μέσα, η πρόσβαση σε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του Σχεδίου πρέπει να επιτυγχάνεται εύκολα από το αρμόδιο προσωπικό, ώστε να διεξάγεται εις βάθος και όσο το δυνατόν γρηγορότερα, η σχετική με το συμβάν έρευνα Πόροι Η Ομάδα Διαχείρισης του συμβάντος πρέπει να έχει τους κατάλληλους πόρους και επαρκή υποστήριξη ανά πάσα στιγμή και η απαίτηση αυτή πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων. Για παράδειγμα: Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.11 από 50

12 Πρέπει να διατίθεται αφενός επαρκή αριθμό και αφετέρου σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των προσχεδιασμένων διαδικασιών και λειτουργιών για απόσυρση / ανάκληση των προϊόντων, εντός των συμφωνηθέντων χρονικών πλαισίων. Πρέπει να διασφαλίζεται η παροχή των κατάλληλων μέσων (φως, κλιματισμός, φαγητό κ.λπ.) για να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι την εργασία τους, για όλο το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Πρέπει να διασφαλίζεται η επάρκεια των υποδομών τηλεπικοινωνίας και μηχανοργάνωσης (εξοπλισμού και λογισμικού), για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι εισερχόμενες και εξερχόμενες πληροφορίες Εκπαίδευση Η γνώση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός συμβάντος, ιδιαίτερα όταν απαιτείται και απόσυρση/ανάκληση, αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση. Είναι σημαντικό να αξιολογούνται τακτικά οι ικανότητες και οι δεξιότητες των μελών της Ομάδας, αλλά και όλου του προσωπικού, όσον αφορά στην διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Εάν διαπιστωθούν ανεπάρκεια και ελλείψεις, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση ή / και αναζητώντας νέες δεξιότητες από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Συνιστάται η διενέργεια δοκιμών για την αντιμετώπιση εναλλακτικών σεναρίων και η τακτική επανεξέταση του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων, για να αξιολογείται αφενός η ικανότητα εφαρμογής και αφετέρου η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαδικασία Διαχείρισης Διατροφικών Περιστατικών ή Κρίσεων Γενικές αρχές Παρότι υπάρχουν βασικά βήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των περιστατικών, κάθε συμβάν είναι μοναδικό όπως και ο χειρισμός του. Ενώ η διαδικασία διερεύνησης και διαχείρισης ενός περιστατικού ακολουθεί τα βασικά βήματα, η έκβαση της διαδικασίας δεν μπορεί να τυποποιηθεί. Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.12 από 50

13 Τα βασικά βήματα κατά την διαχείριση περιστατικών είναι: - Η αξιολόγηση του κινδύνου (βλέπε παρ ) - Η διαχείριση του κινδύνου (βλέπε παρ ) - Η εφαρμογή των αποφάσεων για την διαχείριση του κινδύνου (βλέπε παρ ) - Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα χαρακτηριστικά και το μέγεθος της κρίσης (βλέπε παρ ) Βασικά βήματα κατά την Διαχείριση Διατροφικών Περιστατικών ή Κρίσεων Αξιολόγηση του κινδύνου Υπάρχουν τέσσερα βήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου: i. Προσδιορισμός των πηγών του κινδύνου ii. Χαρακτηρισμός των πηγών του κινδύνου (προσδιορισμός της φύσης, του είδους, των επιδράσεων-αποτελεσμάτων) iii. Αξιολόγηση της έκθεσης στον κίνδυνο για τον καταναλωτή iv. Χαρακτηρισμός του κινδύνου μέσω σύγκρισης των χαρακτηριστικών των πηγών του κινδύνου και της έκθεσης σε σχέση με υφιστάμενα και αξιόπιστα δεδομένα από γνωστές πηγές i. Προσδιορισμός των πηγών του κινδύνου Ο προσδιορισμός των πηγών του κινδύνου μπορεί να βασίζεται σε : Πληροφόρηση από τρίτους φορείς πρόσωπα, όπως για παράδειγμα οι καταναλωτές, οι πελάτες ή οι προμηθευτές, οι κρατικές αρχές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξωτερικοί σύμβουλοι, επιστημονικά δημοσιεύματα κ.λπ.) Πληροφορίες και στοιχεία που προκύπτουν από το ίδιο το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας της επιχείρησης Οι επιχειρήσεις τροφίμων, όταν λάβουν κάποια πληροφορία, πρέπει άμεσα να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό ενημέρωσης των αρμόδιων προσώπων εντός της επιχείρησης και Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.13 από 50

14 ειδικότερα των προσώπων που μπορούν να αξιολογήσουν την αξιοπιστία, τη σημασία και την βαρύτητα των όποιων πληροφοριών. Ως πληροφορία νοείται και η οποιασδήποτε μορφής καταγγελία/συμβάν και η επιχείρηση οφείλει να μελετήσει την φύση και τη σημασία της καταγγελίας/συμβάντος και να το συσχετίσει με κάποια/ες πηγή/ες κινδύνου. Στην συνέχεια είναι αναγκαίο να συλλεχθούν και να αξιολογηθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες/στοιχεία για την πλήρη κατανόηση της/ων πηγής/ών του κινδύνου. ii. Χαρακτηρισμός των πηγών του κινδύνου Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται, πρέπει να γίνει αξιολόγηση και να κριθεί ποιές είναι οι πιθανές επιπτώσεις των πηγών των κινδύνων, ιδίως εάν υποκρύπτουν κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Είναι σημαντικό να μην ληφθούν υπόψη μόνον τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά και οι πιθανές μακροπρόθεσμες ή συσσωρευτικές επιπτώσεις. iii. Αξιολόγηση της έκθεσης στον κίνδυνο για τον καταναλωτή Είναι απαραίτητο να γίνει μία όσο το δυνατόν πιο ακριβής πρόβλεψη της πιθανής έκθεσης διαφόρων ομάδων καταναλωτών, στον υπό αξιολόγηση κίνδυνο. Πολλές από τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτή μπορεί να είναι στην κατοχή της εταιρείας (κυρίως μέσω του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της επιχείρησης) ή να διατίθενται από τους προμηθευτές/πελάτες της. Στην φάση αυτή πρέπει να συνυπολογιστεί η έκθεση των καταναλωτών στον συγκεκριμένο κίνδυνο, από το σύνολο των προσλαμβανόμενων τροφίμων. iv. Χαρακτηρισμός του κινδύνου Μέσω της διαδικασίας χαρακτηρισμού του κινδύνου, οι πληροφορίες σχετικά με την έκθεση και γνωστά δεδομένα για την επίδραση στην υγεία των καταναλωτών συσχετίζονται και αξιολογούνται. Αυτό μπορεί να απαιτήσει την εμπειρία τρίτων και την εξέταση ενός ευρύτερου πλαισίου σεναρίων, εάν το συμβάν είναι διαδεδομένο ή σχετίζεται με πολλά στάδια της τροφικής αλυσίδας. Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.14 από 50

15 Κατά την διεξαγωγή των τεσσάρων προαναφερθέντων και στενά συσχετιζόμενων βημάτων, η επιχείρηση πρέπει να προσπαθήσει να λάβει και να αξιολογήσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και επιστημονικά δεδομένα, ώστε να οδηγηθεί σε όσο το δυνατόν πληρέστερη και εις βάθος κατανόηση των πηγών του κινδύνου και της σοβαρότητας του κινδύνου. Η διαδικασία συσχετισμού και αξιολόγησης των πληροφοριών μπορεί να υποστηρίζεται από μία αλληλουχία ερωτήσεων. Μία τέτοια προσέγγιση υποστηρίζει την ακριβή, λογική και επιστημονική κρίση των δεδομένων, που απαιτείται για την διαχείριση του κινδύνου. Είναι σημαντικό η προσέγγιση κάθε περιστατικού να είναι διαφορετική, ανάλογα με την φύση του και τις ιδιαίτερες συνθήκες που συνδέονται με αυτό. Κατά συνέπεια, οι τυποποιημένες λίστες ερωτήσεων (checklists) μπορούν να χρησιμοποιούνται, αλλά πρέπει σαφώς να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η μοναδικότητα της φύσης κάθε περιστατικού. Όποτε είναι δυνατόν, οι κρίσεις και οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά γεγονότα και ευρήματα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει αβεβαιότητα και, παρότι αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται αποφάσεις. Η εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι μπορεί να αποδείξει ότι έχει λάβει όλα τα εύλογα και κατάλληλα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών και ότι συμμορφώνεται με την νομοθεσία, για παράδειγμα μέσω επαρκούς τεκμηρίωσης Διαχείριση του Κινδύνου Στη φάση αυτή, η επιχείρηση εξετάζει εναλλακτικές ενέργειες εναλλακτικούς τρόπους δράσης για να διαχειριστεί την κρίση, να μειώσει τις επιπτώσεις των πηγών του κινδύνου και, εάν χρειασθεί, να εφαρμόσει τις απαραίτητες συμπληρωματικές ενέργειες. Ως μέρος της προσχεδιασμένης διαδικασίας, η επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει συμβουλευτική υποστήριξη από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στο στάδιο της εκτίμησης του κινδύνου ή άλλων παραμέτρων. Οι κύριες ενέργειες που προκύπτουν στο στάδιο της διαχείρισης της επικινδυνότητας είναι: Ανασκόπηση, επικαιροποίηση και συστηματική παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την διαχείριση της ασφάλειας ενός τροφίμου, συμπεριλαμβάνοντας τις Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.15 από 50

16 διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, τις προδιαγραφές πρώτων υλών, την επισήμανση των προϊόντων κ.λπ. Διαδικασία απόσυρσης προϊόντων Διαδικασία ανάκλησης προϊόντων Παροχή πληροφοριών και συμβουλών στους καταναλωτές. Η επιχείρηση θα πρέπει να καταγράφει τα πορίσματα της αρχικής αξιολόγησης του κινδύνου και να καταγράφει τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε να εφαρμοστεί μια δέσμη ενεργειών για την επίλυση του προβλήματος. Σημειώνονται οι παρακάτω ορισμοί : - Απόσυρση προϊόντος ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία ένα προϊόν απομακρύνεται από την αλυσίδα διακίνησης και διάθεσής του, με εξαίρεση τα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη αγοράσει οι καταναλωτές. - Ανάκληση προϊόντος ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία ένα προϊόν απομακρύνεται από την αλυσίδα διακίνησης και διάθεσής του και κατά την οποία δίδονται οι απαραίτητες συμβουλές στους καταναλωτές για να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες, για παράδειγμα, να καταστρέψουν ή να επιστρέψουν το προϊόν Εφαρμογή των Αποφάσεων για τη Διαχείριση της Κρίσης Σε περίπτωση απόσυρσης ή/και ανάκλησης ενός προϊόντος, οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Σχέδιο Διαχείρισης της Κρίσης (Incident Management Plan) θα πρέπει να ακολουθούνται και να εφαρμόζονται. Η ομάδα διαχείρισης της κρίσης θα πρέπει να διαχειρίζεται τη διαδικασία της απόσυρσης/ανάκλησης του προϊόντος και να διασφαλίζει ότι οι ενέργειες που εφαρμόζονται είναι συμβατές με την πολιτική Διαχείρισης της Κρίσης Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα χαρακτηριστικά και το μέγεθος της κρίσης Οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν τη νομική υποχρέωση να πληροφορούν και να ενημερώνουν έγκαιρα τους αρμόδιους φορείς και το καταναλωτικό κοινό, στις περιπτώσεις που αποφασίζουν να Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.16 από 50

17 ανακαλέσουν ένα προϊόν. Η ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα με καταχωρήσεις ανακοινώσεων στα ΜΜΕ, με ενημέρωση των καταναλωτών στα σημεία πώλησης, με ανακοινώσεις σε ιστοσελίδες, με ενημέρωση μέσω γραμμών εξυπηρέτησης καταναλωτή κ.ά. Είναι επίσης σημαντικό για τις επιχειρήσεις τροφίμων να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές των προϊόντων τους θα έχουν πλήρη ενημέρωση για τους λόγους που αποφασίστηκε ανάκληση προϊόντος και ότι θα έχουν την απαραίτητη γνώση για να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες ενέργειες. Τρεις είναι οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική ενημέρωση που αφορά στη διατροφική κρίση: Ορισμός του/ων αρμόδιου/ων για την ενημέρωση Ακρίβεια της ενημέρωσης Ταχύτητα της ενημέρωσης Αν δεν πληρείται κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, σε περίπτωση διατροφικής κρίσης, η εταιρεία τροφίμων, οι πελάτες και οι καταναλωτές διατρέχουν απρόβλεπτους κινδύνους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάκλησης ενός προϊόντος, η επαφή με αρμόδια και κατάλληλα άτομα είναι πρωτίστης σημασίας. Ένα Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένη λίστα επαφών. Επειδή ο αριθμός των φορέων που εμπλέκονται σε μια διαδικασία ανάκλησης μπορεί να είναι αρκετά μεγάλος θα πρέπει να δοθούν προτεραιότητες. Είναι απαραίτητο αφενός να υπάρχει εκ των προτέρων ο κατάλληλος σχεδιασμός και αφετέρου να διασφαλίζεται η διατήρηση και συνεχής ενημέρωση του καταλόγου των επαφών. Η πρόσβαση σε κατάλογο επαφών έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να είναι διαθέσιμη συνεχώς και να επιτρέπει την επικοινωνία ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. Ορισμένοι φορείς αποτελούν εξαιρετικά σημαντικές επαφές σε περιπτώσεις διατροφικής κρίσης και ανάκλησης προϊόντος. Με αυτούς τους φορείς η επιχείρηση τροφίμων θα πρέπει να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας, έτσι ώστε να υπάρχει άριστη κατανόηση των προβλημάτων και των απαιτήσεων των δύο μερών. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και με τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές για θέματα Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων καθώς και με τις αρμόδιες αρχές για εμπορικές συναλλαγές ή ακόμη και με τις Αστυνομικές Αρχές για περιπτώσεις που υπάρχει δόλος. Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.17 από 50

18 Κοινοποίηση της Διατροφικής Κρίσης Τα άρθρα 19 και 20 του Κανονισμού ΕΚ 178/2002 επιβάλλουν στις επιχειρήσεις τροφίμων να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές όταν: σε περιπτώσεις τροφίμων, υπάρχει η υποψία ότι κάποιο τρόφιμο μπορεί να αποτελεί δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και σε περιπτώσεις ζωοτροφών, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας. Συνίσταται στην επιχείρηση τροφίμων να συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα και να διενεργεί μία αρχική Εκτίμηση του Κινδύνου, πριν από την επίσημη ανακοίνωση. Εάν υπάρχει αμφιβολία για το περιστατικό, μπορεί να πραγματοποιηθεί ειδοποίηση αποκλειστικά και μόνο στους αρμόδιους φορείς για την Ασφάλεια των Τροφίμων και να ζητηθεί η άποψή τους. Η συλλογή και η παροχή των κατάλληλων στοιχείων και δεδομένων στις Αρμόδιες Αρχές, βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση και τον εντοπισμό του προβλήματος. Οι επιχειρήσεις τροφίμων θα πρέπει να κοινοποιούν άμεσα τα περιστατικά ανάκλησης ή απόσυρσης προϊόντων στις Αρμόδιες Αρχές για την Ασφάλεια Τροφίμων. Η ύπαρξη ειδικής αίτησης στην ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής θα διευκόλυνε την άμεση κοινοποίηση των περιστατικών ανάκλησης ή απόσυρσης προϊόντων Διαχείριση Διατροφικών Κρίσεων Μεγάλων Διαστάσεων ή Σύνθετων Όταν μια Διατροφική Κρίση κρίνεται από τις Αρχές Ελέγχου Τροφίμων, την επιχείρηση ή άλλους αρμόδιους φορείς ότι είναι μεγάλων διαστάσεων, γιατί μπορεί να επηρεάσει ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων τροφίμων, η Αρμόδια Αρχή οφείλει να ακολουθήσει κατάλληλες διεργασίες (όπως απορρέουν από το κεφάλαιο 5). θα : Ωστόσο, από μέρους της επιχείρησης, η Ειδική Ομάδα Διαχείρισης Διατροφικών Κρίσεων Καθορίσει τη φύση και την κλίμακα του συμβάντος και θα εντοπίσει τα σημεία της αλυσίδας διακίνησης και διάθεσης των τροφίμων που εμπλέκονται στο συμβάν. Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.18 από 50

19 Συμβάλλει σε όλα τα στάδια εκτίμησης του κινδύνου Συμβάλλει σε κάθε απόφαση διαχείρισης της κρίσης Αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης και θα ορίσει τα καθήκοντα και τις υπευθυνότητες κάθε εμπλεκομένου. Αποφασίσει και θα συντονίσει το σχέδιο επικοινωνίας με τους εμπλεκομένους. Οι εκπρόσωποι των Συνδέσμων Επιχειρήσεων θα διευκολύνουν στη συλλογή πληροφοριών από τα μέλη τους και θα τις προσκομίσουν στις Ελεγκτικές Αρχές. Οι εκπρόσωποι των Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών θα εντοπίσουν τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν τις τοπικές και άλλες αρμόδιες αρχές και θα συντονίσουν τις ενέργειες για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων. Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.19 από 50

20 Κεφάλαιο 4: Προτάσεις ορθής πρακτικής για την Διαχείριση Διατροφικών Κρίσεων σε επίπεδο κλάδου 4.1 Εισαγωγή-γενικά H διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο κλαδικό προϋποθέτει την ενεργοποίηση και την συνεργασία των συνδέσμων των επιχειρήσεων του κλάδου, των μεμονωμένων επιχειρήσεων και του κρατικού μηχανισμού. Δεδομένου ότι προτάσεις ορθής πρακτικής για τη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο επιχείρησης και κράτους παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 3 και 5 αντίστοιχα, στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται οι προτάσεις για του Συνδέσμους των επιχειρήσεων ενός κλάδου. 4.2 Ευθύνη των Συνδέσμων Επιχειρήσεων Ο ρόλος των Συνδέσμων Επιχειρήσεων είναι να συνεργάζονται στενά με τα μέλη τους, άλλους Συνδέσμους Επιχειρήσεων, τις κεντρικές και τις τοπικές Αρχές Ελέγχου Τροφίμων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των Διατροφικών Κρίσεων. Στα πλαίσια αυτά, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων πρέπει εφαρμόζει σύστημα και διαδικασίες που θα διασφαλίζουν ότι: Διαθέτει ενημερωμένες καταστάσεις με τα στοιχεία επικοινωνίας (24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) των αρμόδιων προσώπων αφενός στις επιχειρήσεις μέλη του και αφετέρου στις αρμόδιες αρχές και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Διαθέτει μία εσωτερική ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων Ο βαθμός εμπλοκής των Συνδέσμων Επιχειρήσεων σε μια Διατροφική Κρίση εξαρτάται από τη φύση της, το μέγεθός της και την πολυπλοκότητά της. Οι ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνουν οι Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον: Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ, Ιούνιος 2009) Σελ.20 από 50

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας Έγγραφο Πολιτικής Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και Προστασία Κρίσιμων Υποδομών Πληροφορίας Version 1.0 23 Απριλίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων 1 από 49 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.2 Αντικείμενο της EQA HELLAS AE 1.3 Η Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα