Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΝΟΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΣΚΟΠΌΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΏΝ ΣΗΜΕΊΩΝ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΑΜΜ ΣΤΆ ΙΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΥΛΙΚΆ ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΆ ΙΆΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΚΎΡΙΑ ΤΜΉΜΑΤΑ ΈΡΓΟΥ ΜΕΛΈΤΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΌΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΕΛΈΓΧΩΝ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΈΡΓΟΥ Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών ΠΕΡΊΟ ΟΣ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΟΚΙΜΕΣ ΓΕΝΙΚΆ ΟΚΙΜΈΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ

2 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρησης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων» Εισαγωγή Στόχος των ηλεκτρονικών έξυπνων µετρητών είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την ενεργειακή κατανάλωση του εκάστοτε καταναλωτή. Οι µετρητές αυτοί θα αλλάξουν τις ενεργειακές συνήθειες των καταναλωτών βραχυπρόθεσµα, αλλά θα παρέχουν και ένα σηµαντικό βήµα προς τη δηµιουργία έξυπνων δικτύων στο µέλλον. Η συγκεκριµένη µορφή τεχνολογίας, θα βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονοµούν χρήµατα στο λογαριασµό τους και να συνεισφέρουν στη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Για τους καταναλωτές, δε θα υπάρχουν πια έναντι λογαριασµοί. Έτσι πλέον οι ίδιοι θα µπορούν, να διαχειρίζονται την κατανάλωση τους περισσότερο αποτελεσµατικά ως προς το κόστος και θα είναι ευκολότερο να επιλέγουν και να αλλάζουν προµηθευτές. Από τη µεριά τους, οι προµηθευτές θα µπορούν να προσφέρουν µεγαλύτερο εύρος οικονοµικών πακέτων προσφορών, συµπεριλαµβανοµένης της ενέργειας σε ώρες µη αιχµής. Οι έξυπνοι µετρητές και το τεχνολογικό πεδίο της τηλεµέτρησης παίζουν από κοινού ένα πολύ σηµαντικό ρόλο όσον αφορά στη µείωση της ενέργειας που καταναλώνουν, αλλά και των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, βελτιώνουν την ποιότητα, την ακρίβεια και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται από τους προµηθευτές ενέργειας. Μακροπρόθεσµα, η τηλεµέτρηση θα αποτελέσει πολύ σηµαντικό παράγοντα για τη δηµιουργία έξυπνων ενεργειακών δικτύων. Ένα από τα βασικότερα εργαλεία που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του ανοίγµατος της αγοράς ενέργειας είναι η Μετρητική ιάταξη σε συνδυασµό µε το συναφή εξοπλισµό καταγραφής και συγκέντρωσης δεδοµένων, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του ικτύου ιανοµής. Η αρµοδιότητα εγκατάστασης και εκµετάλλευσης της µετρητικής διάταξης ανήκει στον κύριο του ικτύου ιανοµής. Αναπόσπαστο τµήµα των Μετρητικών ιατάξεων αποτελεί επίσης το Τηλεπικοινωνιακό και Πληροφοριακό Σύστηµα (Κέντρο Τηλεµέτρησης-Επεξεργασίας Μετρητικών εδοµένων), που χρησιµοποιείται για την εκµετάλλευση του Μετρητικού Κέντρου Νοµικό Πλαίσιο Το νοµικό πλαίσιο το οποίο υφίσταται στην χώρα µας και βάσει του οποίου λειτουργεί η Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι το ακόλουθο : 2

3 Ν.2773 / ΦΕΚ286 / (ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) Υ.Α. 5/Β/Φ1/οικ (Τεύχος ΦΕΚ Β' 623/ ): "Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας" (Κεφάλαια Α - Μετρητές, Ζ Μετρούµενες Ποσότητες) Υ.Α. 5/Β/Φ1/οικ (Τεύχος ΦΕΚ Β' 654/ ): "Έγκριση του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος" (Κεφάλαιο ΣΤ Μετρήσεις) Ν.3175/ΦΕΚ207/ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) Υ.Α. 5-ΗΛ/Β/Φ5/οικ.8311/ (ΦΕΚ 655/Β/ ): «Έγκριση του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου (Απόφαση Ρ.Α.Ε. Υπ. Αριθ. 4308/2009) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες. (Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 «για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου» Στα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι οι χρεώσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βασίζονται στην πραγµατική ενεργειακή κατανάλωση και πραγµατοποιούνται αρκετά συχνά, ώστε οι καταναλωτές να µπορούν να ρυθµίζουν την ενεργειακή κατανάλωσή τους (2006/32/ΕΚ). Στα κράτη µέλη την εφαρµογή «έξυπνων» συστηµάτων καταµέτρησης ενέργειας µέχρι το 2022 (ένα ποσοστό κάλυψης 80% πρέπει να επιτευχθεί µέχρι το 2020) Σκοπός Η ΕΗ Α.Ε σχεδιάζει την εφαρµογή Πιλοτικού Προγράµµατος για την εγκατάσταση, δοκιµή και λειτουργία περίπου µετρητών σε επιλεγµένες γεωγραφικές περιοχές του δικτύου διανοµής, µέσα από το οποίο θα µπορεί να τεκµηριωθεί τεχνοοικονοµικά η επιλογή του κατάλληλου συνδυασµού τεχνολογίας Μετρητών, Τηλεπικοινωνιών και Κέντρου Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρητικών εδοµένων. Οι περιοχές της χώρας που θα πραγµατοποιηθεί το πιλοτικό πρόγραµµα είναι οι εξής: Νοµός Ξάνθης Νήσος Λέσβος Νήσος Λήµνος Νήσος Αγ. Ευστράτιος Νήσος Λευκάδα 3

4 Το Σύστηµα στοχεύει στην επέκταση της υπάρχουσας υποδοµής και στη δηµιουργία της απαραίτητης νέας υποδοµής και οργάνωσης, ώστε να επιτευχθεί : Η αποτελεσµατική και έγκυρη συγκέντρωση, επεξεργασία, διαχείριση και αποθήκευση µετρητικών δεδοµένων των πελατών και εν γένει χρηστών του ικτύου ιανοµής, Η παροχή πρόσβασης σε τέτοιου είδους πληροφορίες στους κατά το νόµο δικαιούχους Υλοποίηση Το υπό προµήθεια Κέντρο Τηλεµέτρησης πρέπει στην παρούσα φάση, να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει έως ανεξάρτητα σηµεία µέτρησης. Επίσης θα πρέπει να είναι επεκτάσιµο, για την κάλυψη µελλοντικών απαιτήσεων ολόκληρης της επικράτειας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το σύστηµα να µπορεί να επεκταθεί ώστε να λαµβάνει στοιχεία από επιπλέον µετρητικά σηµεία. Η επέκταση του κέντρου για την υποστήριξη συνολικά µετρητικών σηµείων θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο του έργου µέχρι την υπογραφή της προσωρινής παραλαβής του έργου, ενώ το κόστος της επέκτασης αυτής δεν θα περιλαµβάνεται στην χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. Στην παρούσα φάση και στο πλαίσιο του συγκεκριµένου έργου τα µετρητικά σηµεία που θα ενταχθούν στο Κεντρικό Σύστηµα θα είναι περίπου Για την εγκατάσταση του Κέντρου, έχουν προβλεφθεί όλοι οι κατάλληλοι χώροι. Επίσης µε την ολοκλήρωσή του θα έχει ληφθεί µέριµνα για την στελέχωσή του µε προσωπικό της ΕΗ Α.Ε. Η λειτουργία του κέντρου θα γίνεται από τον ανάδοχο µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και θα περιλαµβάνει και την αποκατάσταση των βλαβών του εγκατεστηµένου µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού. Κατά την διαδικασία αυτή θα κρατούνται πλήρη στοιχεία, ώστε να µπορεί να γίνει στατιστική επεξεργασία του πλήθους και του είδους των βλαβών. Τα στοιχεία αυτά θα είναι πάντα διαθέσιµα στη ΕΗ. Προσωπικό της ΕΗ θα µπορεί να ενταχθεί στη λειτουργία του κέντρου και πριν την οριστική παραλαβή, µε σκοπό την εκπαίδευση και εξοικείωσή του µε τις διαδικασίες. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, θα ανατεθεί στον Ανάδοχο η πλήρης λειτουργία του κέντρου, µε προσωπικό του για τα επόµενα πέντε (5) έτη (µε δυνατότητα πενταετούς επέκτασης) και θα περιλαµβάνει και την αποκατάσταση των βλαβών του εγκατεστηµένου µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού. Η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήµατος, αποκατάστασης βλαβών όλου του µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού από τον ανάδοχο θα γίνεται µε βάση διαδικασίες που θα είναι πλήρως καταγεγραµµένες σε εγχειρίδια που θα διατεθούν στη ΕΗ. 4

5 Προσωπικό της ΕΗ θα συµµετέχει κατά την κρίση της επιχείρησης σε αυτές µε σκοπό την συνεχή εκπαίδευση του και εξοικείωσή του µε τις διαδικασίες. Το Κεντρικό Σύστηµα θα περιλαµβάνει και ένα Εφεδρικό Σύστηµα (ίδιας δυναµικότητας) που θα εγκατασταθεί σε διαφορετικό χώρο και θα βρίσκεται σε κατάσταση hot stand-by µε το Κεντρικό Σύστηµα Προγραµµατισµός Εργασιών. Η διάρκεια του Έργου παρουσιάζεται στο σχετικό Άρθρο του Σχεδίου Συµφωνητικού του Εµπορικού Μέρους και στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή του Έργου. Οι προσφέροντες θα υποβάλουν πρόγραµµα εργασιών, το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί από άποψη χρονικών απαιτήσεων τον χρονικό ορίζοντα διάρκειας του Έργου. Σύµφωνα µε το Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα, το διάστηµα αυτό είναι 18 µήνες. Στο πρόγραµµα αυτό θα αναφέρονται τα κύρια µέρη του Έργου και η χρονική διάρκειά τους (µελέτη, προµήθεια Εξοπλισµού, κατασκευή και λειτουργία). Ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται µέσα σε 15 ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης να υποβάλει λεπτοµερές πρόγραµµα εργασιών σε συνεννόηση µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το πρόγραµµα αυτό θα καλύπτει µε πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια όλες τις κατηγορίες και τις φάσεις των εργασιών που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος για να επιτύχει την έγκαιρη κατασκευή και παράδοση στην Επιχείρηση ενός άρτιου λειτουργικά και κατασκευαστικά Συστήµατος. Το συνολικό αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός πέντε (5) ηµερών, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας θα ενηµερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο. Στο χρονοδιάγραµµα που θα υποβάλει για έγκριση θα πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται η υλοποίηση σε πρώτη φάση, εντός το πολύ έξι µηνών (εκατόν ογδόντα, 180 ηµερών) από την έναρξη ισχύος της Σύµβασης, της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του Κεντρικού Συστήµατος. Η αντικατάσταση και ένταξη στο Σύστηµα όλων των µετρητών και των επικοινωνιακών µέσων (µόντεµ) των παροχών των Περιφερειών της ιανοµής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός συνολικά 18 µηνών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µια τουλάχιστον εβδοµάδα πριν την έναρξη εργασιών, να έχει αποστείλει προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία το Μηνιαίο πρόγραµµα του επόµενου µήνα. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται εντός δύο (2) ηµερών να εγκρίνει το πρόγραµµα ή σε περίπτωση διαφωνίας να ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο Κατάσταση Μετρητικών Σηµείων. Η θέση και ο αριθµός των µετρητικών σηµείων αναφέρονται στη Πρόσκληση του έργου. 5

6 Λεπτοµερέστερα στοιχεία η ΕΗ Α.Ε. θα παραδώσει, µετά από γραπτή αίτηση του Αναδόχου και εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών, κατάσταση όλων των Μετρητικών Σηµείων όπου θα αναγράφονται τα κάτωθι : 1. Ονοµασία του Πελάτη Μετρητικού σηµείου. 2. ιεύθυνση ( Πόλη, Νοµός, κλπ.). 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας (αν είναι διαθέσιµο). 4. Οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία διαθέτει η ΕΗ Τα ανωτέρω στοιχεία θα παραδοθούν στον Ανάδοχο µόνο αφού υπογράψει ήλωση σχετικά µε την Εµπιστευτικότητα των δεδοµένων που θα του διατεθούν για την υλοποίηση του έργου και µε ρητή δέσµευσή του ότι µε την ολοκλήρωση του όλου έργου τα στοιχεία δεδοµένα αυτά θα διαγραφούν καταστραφούν από οποιαδήποτε βάση δεδοµένων ή άλλο αρχείο του Εργασίες στις εγκαταστάσεις των πελατών. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβαίνει έγκαιρα στις απαιτούµενες ενέργειες προς τους εκπροσώπους των πελατών, για ενηµέρωση και προγραµµατισµό των εργασιών που απαιτούνται για τη αντικατάσταση και επικοινωνιακή ένταξη της µετρητικής διάταξης του πελάτη. ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος πρέπει να κάνει όλες τις παραπάνω ενέργειες, µε δικά του µέσα και έξοδα (η ευθύνη της Επιχείρησης περιορίζεται µόνο στην έγκριση των εγγράφων που απαιτούνται) και δεν θα έχει, για το λόγο αυτό, δικαίωµα ιδιαίτερης αµοιβής, καθώς τα σχετικά έξοδα περιλαµβάνονται στις τιµές εργασιών της προσφοράς του. Η Επιχείρηση πριν την έναρξη των εργασιών θα αποστείλει µέσω των µηνιαίων λογαριασµών των Πελατών σχετική ενηµερωτική επιστολή στην οποία θα γνωστοποιεί την υλοποίηση του έργου και τα στοιχεία επαφής µε τον Ανάδοχο του έργου. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να έχει και να λειτουργεί κατάλληλο γραφείο (help desk), για την παροχή πληροφοριών σχετικών µε το έργο και επίσης για την διευθέτηση του χρόνου υλοποίησης των εργασιών σε κάθε πελάτη (τηλεφωνικά ραντεβού). Τα συνεργεία του Αναδόχου που θα εκτελούν εργασίες στις µετρητικές διατάξεις των πελατών, µπορεί να συνοδεύονται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Επιχείρησης, κατά την κρίση της τελευταίας. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιεί εγγράφως στην Επιχείρηση τον ηµερήσιο προγραµµατισµό εργασιών του, τουλάχιστον δύο εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα Λειτουργικές απαιτήσεις του Πιλοτικού Προγράµµατος Η πολιτική και στρατηγική που θα ακολουθηθεί για το πιλοτικό πρόγραµµα έχει σκοπό να εξετάσει τις τάσεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις της ΕΗ, και αποσκοπεί στην αποτελεσµατική και 6

7 έγκυρη λειτουργικότητα των µετρητών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την εταιρεία. Οι ειδικές απαιτήσεις του καθολικού συστήµατος ΑΜΜ/ΑΜΙ εξαρτώνται από τις εκάστοτε ανάγκες της χώρας και της εταιρείας διανοµής, ωστόσο, οι επιλογές περιλαµβάνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Τηλεµέτρηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα (Remote interval reading) Ειδικές τηλεµετρήσεις (Remote special reads) Εξ αποστάσεως αποσύνδεση και επανασύνδεση (Remote disconnect and reconnect) Οικιακές οθόνες για ενηµέρωση του καταναλωτή (in-home displays) Τιµολόγια χρονοχρέωσης ή κρίσιµης αιχµής (Time-of-Use or Critical Peak Pricing) Ρύθµιση Ισχύος (Capacity Regulation) Σήµανση απώλειας παροχής (Loss of supply notification) Ειδοποίηση παραβίασης (Tamper alert) Προπληρωµή (Pre-payment) ιαχείριση µετρητικών δεδοµένων (Meter data management). Η επιλογή των λειτουργιών είναι κρίσιµης σηµασίας για την οικονοµική απόδοση του συστήµατος: πιο συγκεκριµένα, χαρακτηριστικά όπως η ασύρµατη αποσύνδεση /επανασύνδεση, ειδοποιήσεις για παραβιάσεις, έλεγχος της ποιότητας τροφοδοσίας και επιλογές προπληρωµής µπορεί να συνεισφέρουν σηµαντικά στα οικονοµικά οφέλη που θα παρουσιάσει το πρόγραµµα Αρχιτεκτονική του Πιλοτικού Συστήµατος ΑΜΜ Η αρχιτεκτονική ενός συστήµατος ΑΜΜ/ΑΜΙ αφορά στην τοπολογία του δικτύου, δηλαδή στους τρόπους διασύνδεσης µετρητών και µεταφοράς µετρητικών δεδοµένων και άλλων εντολών από και προς τους µετρητές. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος θα διαµορφωθεί έτσι ώστε να εφαρµοσθούν διάφορες σύγχρονες τηλεπικοινωνικές τεχνολογίες για τηλεµέτρηση, όπως: Φερέσυχνα Μ.Τ και Χ.Τ (Power Line carrier PLC and Distribution Line Carrier - DLC) ιαδικτυακό πρωτόκολλο (TCP/IP) Ασύρµατη Τεχνολογία GPRS/GSM Ράδιο συχνότητα (RF Mesh) Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εγκατάσταση µετρητών ανά τεχνολογία θα πρέπει να είναι ως ακολούθως: PLC-DLC -40% TCP/IP 40% GPRS/GSM 10% RF 5% Απροσδιόριστο (στην κρίση του προσφέροντος) - 5% 7

8 Για κάθε µια από τις παραπάνω τεχνολογίες η αρχιτεκτονική του συστήµατος θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα επικοινωνιακά µέσα (µόντεµ, δροµολογητές, συγκεντρωτές) καθώς και το σύστηµα αποµάστευσης και διαχείρισης µετρητικών δεδοµένων. Επίσης η αρχιτεκτονική του συστήµατος θα διαθέτει: - Οθόνη απεικόνισης (in home display), καθώς και - διαδικτυακή εφαρµογή (web portal), όπου οι καταναλωτές θα µπορούν να βλέπουν στοιχεία για την ενεργειακή τους κατανάλωση, στατιστικά δεδοµένα, στοιχεία λογαριασµού και άλλα Στάδια Υλοποίησης του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έγκαιρη προµήθεια και παράδοση στις αποθήκες του, όλου του απαραίτητου εξοπλισµού του Συστήµατος καθώς και του απαραίτητου µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού που θα τοποθετηθεί στα µετρητικά σηµεία. Για κάθε τέτοια παράδοση θα ενηµερώνεται εγγράφως η Επιβλέπουσα Υπηρεσία προκειµένου να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους ποιοτικής παραλαβής υλικού που καθορίζονται στην τεχνική περιγραφή της ΕΗ για το υλικό αυτό. Η πιστοποίηση επιτυχούς ένταξης στο Σύστηµα κάθε µετρητικού σηµείου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι δεκαοκτώ (18) µήνες. Ο ανάδοχος θα πρέπει µέσα σε έξι µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες : 1. θα πρέπει να διαµορφώσει τους χώρους που θα του υποδείξει η ΕΗ (τοποθετώντας κλιµατισµό πυρόσβεση σύστηµα ασφαλείας - UPS κλπ), για την εγκατάσταση του Κύριου και του εφεδρικού συστήµατος. 2. Να εγκαταστήσει το H/W S/W του συστήµατος AMΙ. 3. Να διευθετήσει όλες τις λεπτοµέρειες µε την ιεύθυνση Πληροφορικής της ΕΗ ώστε τα δεδοµένα να µεταφέρονται σωστά και να εκδίδονται οι λογαριασµοί των πελατών µε σωστό τρόπο. 4. Εφόσον ολοκληρωθούν τα παραπάνω θα γίνει ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συστήµατος. Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες, θα αρχίσουν οι εργασίες αντικατάστασης των µετρητών και της ένταξης τους στο σύστηµα AMΙ. Πριν την οποιαδήποτε έναρξη εργασιών αντικατάστασης µετρητών από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να έχει πραγµατοποιήσει πιλοτικές εργασίες αντικαταστάσεων (σύµφωνα µε τα κάθε τύπου τιµολόγια εργασιών), τις οποίες θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τις οποίες απαρέγκλιτα θα ακολουθούν τα συνεργεία του Αναδόχου. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι και η Εισαγωγή (µε προσωπικό του) των στοιχείων του αποξηλωµένου µετρητή και των στοιχείων του νέου µετρητή, στο πληροφοριακό Σύστηµα της ΕΗ «ΕΡΜΗΣ». 8

9 Για το σκοπό αυτό θα διατεθεί τερµατικός σταθµός (ηλεκτρονικός υπολογιστής) σε χώρο της ΕΗ, προκειµένου το προσωπικό του Αναδόχου αφού εκπαιδευτεί, να εντάσσει σε καθηµερινή βάση τις µεταβολές των µετρητικών στοιχείων των Πελατών που µπαίνουν σε τηλεµέτρηση. Η τιµολόγηση των εργασιών αντικατάστασης καθώς και η τιµολόγηση των µετρητών και των επικοινωνιακών µέσων θα γίνεται αφού πιστοποιηθούν οι εργασίες από τους εντεταλµένους µηχανικούς της Επιχειρήσεις για το σκοπό αυτό, καθώς επίσης και αφού ενταχθεί ο πελάτης στο µηχανογραφικό σύστηµα «ΕΡΜΗΣ» καθώς και στον WEB server που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει όλες τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.9 στους πρώτους µετρητές και στα αντίστοιχα ποσοστά. Στο έργο θα περιλαµβάνεται επίσης για όλους τους υποσταθµούς ιανοµής των Περιοχών της παραγράφου 1.3: - Εγκατάσταση ενδεικτικού διελεύσεως σφάλµατος µε τηλένδειξη. - Συλλογή στοιχείων θερµοκρασίας µετασχηµατιστού και χώρου, στάθµης υδάτων, άνοιγµα θύρας υποσταθµού, κ.α. µε αντίστοιχη τηλένδειξη. - Συλλογή στοιχείων φόρτισης υποσταθµού, balancing, alarm υπερφόρτισης. Η τήρηση των συνθηκών αποθήκευσης των υλικών του έργου (υγρασία, θερµοκρασία, στεγανότητα χώρου, ασφάλειας φύλαξης κ.λπ.) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Η Επιχείρηση δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο των συνθηκών αποθήκευσης µετά από προφορική ή έγγραφη αίτηση προς τον Ανάδοχο. Για την υλοποίηση του έργου προβλέπονται οι ακόλουθες φάσεις: 1) Προµήθεια και αποθήκευση του εξοπλισµού του κεντρικού συστήµατος στην αποθήκη του αναδόχου. 2) Εγκατάσταση και Προγραµµατισµός του κεντρικού συστήµατος (καθώς και του εφεδρικού) στους χώρους που θα διαθέσει η ΕΗ και έλεγχος λειτουργίας τους. 3) Προµήθεια έλεγχος πιστοποίηση και αποθήκευση των µετρητών και µόντεµ στην αποθήκη του αναδόχου. 4) Προγραµµατισµός και έλεγχος των µετρητών και των επικοινωνιακών µέσων των µετρητικών σηµείων. 5) Αποξήλωση του υφιστάµενου µετρητή, τοποθέτηση του νέου µετρητή και του µέσου επικοινωνίας στη µετρητική διάταξη ώστε να ενταχθεί επικοινωνιακά στο σύστηµα επιτυχώς. 6) ιάθεση Υλικών ΕΗ, όπου απαιτείται, για εκσυγχρονισµό των µετρητικών διατάξεων (συµπεριλαµβανοµένης της νέας εγκατάστασης), όπου απαιτηθεί. 7) Αποκατάσταση των σφραγίσεων του µετρητικού σηµείου, µε σφραγίδες τυποποίησης ΕΗ άλλου χρωµατισµού και ακολουθώντας τις Οδηγίες Σφράγισης της ΕΗ. 8) Ένταξη του µετρητικού σηµείου στο µετρητικό Σύστηµα, στο Σύστηµα «ΕΡΜΗΣ» και αποστολή µετρητικών δεδοµένων. 9

10 9) Παράδοση στις αποθήκες της ΕΗ του αποξηλούµενου υλικού 11) Εντοπισµός και καταγραφή συµβάντων που αφορούν δυσλειτουργίες δεδοµένων καθώς και προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν στην διάρκεια του Έργου Υλικά παρεχόµενα από την Επιχείρηση. Ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί από την Επιχείρηση : Κιβώτια τοποθέτησης ηλεκτρονικών µετρητών Πλαστικές σφραγίδες για τη σφράγιση των κιβωτίων µετρητών Μικροαυτόµατους διακόπτες προστασίας Εάν λόγω ειδικών συνθηκών δεν καταστεί δυνατή η χορήγηση των παραπάνω υλικών, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται να ζητήσει ουδεµία αποζηµίωση για καθυστέρηση του έργου και αντίστοιχα στην περίπτωση αυτή δεν θα επιβληθούν οι προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες για καθυστέρηση του έργου, λόγω υπαιτιότητας της Επιχείρησης. 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1. Γενικά Η παρούσα τεχνική περιγραφή καλύπτει το σχεδιασµό, την εκπόνηση των απαιτουµένων λειτουργικών και κατασκευαστικών µελετών, την προµήθεια όλου του απαραίτητου µετρητικού, πληροφοριακού, επικοινωνιακού και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, την εγκατάστασή τους και τέλος την παραλαβή σε λειτουργία του Συστήµατος Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης Μετρητικών εδοµένων. Σύµφωνα µε την παρακάτω τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου και του επί µέρους εξοπλισµού, οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν προς έλεγχο και έγκριση, λεπτοµερή µελέτη και πλήρες χρονοδιάγραµµα για την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η µελέτη και κατασκευή ενός πλήρους Συστήµατος, έτοιµου για αδιάλειπτη, ικανοποιητική και αξιόπιστη λειτουργία. Προς τούτο, αποτελεί υποχρέωσή του η πρόβλεψη, µε κάθε λεπτοµέρεια, όλων των τµηµάτων του Έργου και όλου του εξοπλισµού που απαιτείται, ακόµα κι αν δεν προβλέπονται ειδικά στην παρούσα περιγραφή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει τη προσφορά του σύµφωνα µε τη πλήρη µελέτη του, ώστε η γενική διάταξη του Έργου να είναι σύµφωνη µε την παρούσα περιγραφή, προς έγκριση στην Επιχείρηση. Οτιδήποτε δεν έχει συµπεριληφθεί στην παρούσα περιγραφή, αλλά απαιτείται για την ολοκληρωµένη, ασφαλή και σύγχρονη λειτουργία του έργου θα πρέπει να προσφερθεί από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος του Συστήµατος πρέπει να εξασφαλίσει την κατασκευαστική και λειτουργική συµβατότητα του Έργου που θα µελετήσει και κατασκευάσει, µε τις υπάρχουσες υποδοµές και τις τυποποιήσεις της Επιχείρησης. 10

11 2.2. ιάρθρωση του Συστήµατος Για την αξιοποίηση και ορθολογική λειτουργία του µετρητικού κέντρου της ΕΗ Α.Ε., προβλέπεται η µελέτη, η προµήθεια, η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, ενός Συστήµατος Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης Μετρητικών εδοµένων σε χώρους της ΕΗ Α.Ε. που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό : στην περιοχή Αθήνας, σε διακριτούς χώρους για το Κεντρικό Σύστηµα και για το Εφεδρικό Σύστηµα. Συγκεκριµένα, το Σύστηµα θα περιλαµβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό ο οποίος καθορίζεται από την µελέτη του προσφέροντος και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τηλεµέτρησης και διαχείρισης για µετρητικά σηµεία και θα µπορεί να επεκταθεί ώστε να λαµβάνει στοιχεία από συνολικά µετρητικά σηµεία. Ολόκληρος ο εξοπλισµός τόσο του κυρίως όσο και του εφεδρικού Συστήµατος θα εγκατασταθεί σε κλειστούς χώρους κτιρίων µε κατάλληλη διάταξη. Μέσα στο κτίριο θα υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι για το κεντρικό πληροφοριακό και επικοινωνιακό σύστηµα και για τους χρήστες του συστήµατος. Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών καθώς και την επίλυση τυχόν προβληµάτων επικοινωνίας. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει πλήρως την ολοκληρωµένη µελέτη και κατασκευή του Συστήµατος και θα το παραδώσει στην Επιχείρηση έτοιµο για λειτουργία, ( Turn key job ) Κύρια τµήµατα Έργου Ως κύρια τµήµατα του Έργου θεωρούνται τα παρακάτω : ΠΛΗΡΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) o ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΟ (2) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. o ΤΟΥ ΕΦΕ ΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΟ (2) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. o ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ. 11

12 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WEB ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡΙΚΟΥ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL, ANTIVIRUS κλπ.) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (UPS). ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΥΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (PROJECTORS) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ENA ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (ΕΓΧΡΩΜΟ LASER), ENA SCANNER, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ MIA ΣΥΣΚΕΥΗ FAX ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΕ ΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. εν περιλαµβάνονται στα τµήµατα του Έργου τα ακόλουθα : Ο χώρος στέγασης του εξοπλισµού, που θα αποτελείται από δύο χώρους ενδεικτικής επιφάνειας 30 και 40 τµ. περίπου (ένας για το σύστηµα και ένας για τους χρήστες) και αντίστοιχα για το εφεδρικό. Οι συνδέσεις των παραπάνω χώρων µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η παροχή του τηλεφωνικού συστήµατος του κτιρίου (τηλεπικοινωνιακές γραµµές), καθώς και τηλεφωνικές συσκευές. Οποιαδήποτε έργα συµπληρωµατικά των ανωτέρω αναφεροµένων, απαραίτητα για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος, αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου Μελέτη του έργου Στην προσφορά κάθε διαγωνιζοµένου θα περιλαµβάνεται : Οι απαιτούµενες µελέτες, προδιαγραφές, τεχνικές περιγραφές, σχέδια και στοιχεία, µε αναλυτικές πληροφορίες αρχών σχεδιασµού και λειτουργίας για κάθε τµήµα του προσφερόµενου Εξοπλισµού του Έργου, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην έκταση που απαιτείται για την πληρότητα της προσφοράς. επαρκής παρουσίαση του έργου, συµπεριλαµβανοµένης της προτεινόµενης γενικής µεθοδολογίας προσέγγισης, της ακολουθούµενης 12

13 αρχιτεκτονικής, των ιδιαίτερων πλεονεκτηµάτων της πρότασης καθώς και των επιµέρους λειτουργιών του προτεινόµενου συστήµατος. περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν για κάθε εργασία, της αντίστοιχης µεθοδολογίας και προτεινόµενων διαδικασιών υλοποίησης του Έργου. Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθούν συνολικά οι οµάδες υλοποίησης έργου και ο τρόπος διαχείρισης του έργου. εδοµένου ότι ο τρόπος κατηγοριοποίησης και οργάνωσης της πληροφορίας που θα συλλέγεται και θα παράγεται θεωρείται εξαιρετικά σηµαντικός, οι προσφορές θα περιλαµβάνουν αναλυτικά : Τους τρόπους διερεύνησης της εγκυρότητας των στοιχείων και τις µεθοδολογίες αναπλήρωσης, διόρθωσης απωλεσθέντων ή εσφαλµένων δεδοµένων. Τον τρόπο κωδικοποίησης, τους µηχανισµούς επικαιροποίησης των δεδοµένων και ενηµέρωσης του συστήµατος, την εµφάνιση της πληροφορίας καθώς και τους τρόπους πρόσβασης ανάλογα µε τη διαβάθµισή της. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την δηµιουργία αναφορών από το Σύστηµα. Ειδικότερα, πρέπει να προσδιοριστούν οι τυποποιηµένες αναφορές που θα καταρτίζονται αυτόµατα από το Σύστηµα, ο τύπος και η περιοδικότητα δηµιουργίας αυτών, καθώς και η διαδικασία δηµιουργίας αναφορών από τους χρήστες σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. Αποθηκευτικοί χώροι. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου απαιτείται η διατήρηση επαρκούς stock στην αποθήκη του αναδόχου ώστε να δουλεύουν τα συνεργεία απρόσκοπτα. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επαγγελµατικές ιδιότητες / δεξιότητες του τεχνικού προσωπικού που θα εκτελέσει το έργο. Η προσέγγιση και οι µεθοδολογίες που θα εφαρµοστούν πρέπει να τεκµηριωθούν µε εκτενή αναφορά στις αντίστοιχες πρακτικές άλλων ηλεκτρικών επιχειρήσεων, υποβάλλοντας αναλυτικά στοιχεία (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές αντίστοιχων συστηµάτων) Προσφερόµενος Εξοπλισµός και Υπηρεσίες. Στο Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, υποχρεωτικά θα περιγραφούν αναλυτικά όλος ο προσφερόµενος εξοπλισµός και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν. Θα πρέπει κατ ελάχιστο και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης: Να παρουσιασθεί το σύνολο του εξοπλισµού και λογισµικού. Να γίνει αναλυτική παρουσίαση των ακολουθουµένων µεθοδολογιών για τη διαχείριση του έργου. Να περιγραφεί η προτεινόµενη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων και κινδύνων (risk management). Επιπλέον, θα περιλαµβάνεται περιγραφή : 13

14 Των υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης των χρηστών πριν την έναρξη της περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας Της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και υποστήριξης του συστήµατος και αποκατάστασης βλαβών όλου του µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού µετά την προσωρινή παραλαβή του συστήµατος Υλοποίηση Ελέγχων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τις διαδικασίες ελέγχου και δοκιµών του όλου έργου, καθώς και να καταθέσει στοιχεία ώστε να τεκµηριώσει επαρκώς τον τεχνικό εξοπλισµό που θα εγκαταστήσει. Ως τέτοια θεωρούνται σχέδια, τεχνικά φυλλάδια, παρουσιάσεις και άλλο υλικό τεχνικής τεκµηρίωσης. Ο Ανάδοχος µε την εγκατάσταση του λογισµικού υποχρεούται να παραδώσει το σύστηµα στο σύνολο του άριστα ελεγµένο, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των προδιαγραφών, σύµφωνα µε αυτά που αναγράφονται στην διακήρυξη. Για την επίτευξη αυτής της υποχρέωσης ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρµόσει µεθοδολογία ελέγχου συστηµάτων πληροφορικής, και να τεκµηριώσει τα αποτελέσµατα του έλεγχου. Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος δεν θα διαφέρει από αυτή που παρουσίασε στην προσφορά του. Σηµειώνεται ότι όλοι οι έλεγχοι (σενάρια ελέγχου) θα σχεδιασθούν υπό µορφή σφαλµάτων παραλαβής (critical - major - minor) και θα υλοποιηθούν από τον ανάδοχο του έργου, αφού προηγουµένως εγκριθούν από την Προϊσταµένη Υπηρεσία. Η επιτυχής διεξαγωγή των ελέγχων αποτελεί προαπαιτούµενο για την έναρξη της περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας. Η Υπηρεσία εντός δέκα (10) ηµερών από την ολοκλήρωση των ελέγχων θα πρέπει να µελετήσει τα αποτελέσµατα και να αποφανθεί αν οι έλεγχοι εκτελέσθηκαν µε επιτυχία και εποµένως µπορεί να αρχίσει η περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας. Εάν αποτύχουν οι έλεγχοι, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες βελτιώσεις για να επαναληφθούν όλοι οι έλεγχοι έως ότου επιτύχουν. Τυχόν καθυστερήσεις που θα προκύψουν, θα επηρεάσουν τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, µε όλες τις συνέπειες (ρήτρες) για τον Ανάδοχο, που προβλέπονται από τη Σύµβαση. Ο χρόνος παράδοσης των σεναρίων ελέγχων πρέπει να εµφανίζεται στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου Τεκµηρίωση έργου Ο Ανάδοχος, µε την ολοκλήρωση των ελέγχων σε επίπεδο συστήµατος, υποχρεούται να παραδώσει το σύστηµα στο σύνολο του απόλυτα τεκµηριωµένο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του έργου. Η τεκµηρίωση θα κατηγοριοποιείται σε τεχνική, λειτουργική, υποστηρικτική κλπ, 14

15 σύµφωνα µε την µεθοδολογία υλοποίησης που θα καταθέσει στην προσφορά του. Η φάση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα παραδοτέα : Εγχειρίδια κατασκευαστών (µε συνοπτικές ή ολοκληρωµένες οδηγίες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα) Εγχειρίδια / Οδηγίες λειτουργικής τεκµηρίωσης για την λειτουργία του συστήµατος στην Ελληνική γλώσσα. Εγχειρίδια / Οδηγίες υποστηρικτικής τεκµηρίωσης για την διαχείριση σφαλµάτων, κινδύνων, στην Ελληνική γλώσσα. Εγχειρίδιο - Κανονισµό λειτουργίας του κέντρου τηλεµέτρησης. Άλλα απορρέοντα παραδοτέα Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών Θα γίνει εκπαίδευση των διαχειριστών και των χρηστών του συστήµατος σύµφωνα µε αυτά που αναγράφονται στους Ειδικούς Όρους της ιακήρυξης και στις απαιτήσεις του έργου Περίοδος οκιµαστικής Λειτουργίας Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την αποδοχή τους από την Υπηρεσία, αρχίζει η Περίοδος οκιµαστικής Λειτουργίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 των Ειδικών Όρων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι εφαρµογές θα λειτουργήσουν σε πραγµατικές συνθήκες και ο Ανάδοχος οφείλει να έχει σε άµεση διαθεσιµότητα το προσωπικό που κρίνεται απαραίτητο για τη υποστήριξη της λειτουργίας, σε συµφωνία µε τη ΕΗ Α.Ε. Κατά την διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας του συστήµατος εάν το σύστηµα παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας και διαθεσιµότητας ή διαφοροποίηση από τις λειτουργικές απαιτήσεις, τότε το σύστηµα απορρίπτεται ως ελαττωµατικό. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας και καλείται ο Ανάδοχος να αποκαταστήσει το πρόβληµα το αργότερο µέσα σε πέντε (5) µέρες. Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη, τον τρόπο που το πραγµατοποίησε και την ηµεροµηνία που επιθυµεί να γίνει η επανέναρξη της νέας περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας. Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεµοτήτων από τον Ανάδοχο ενδέχεται να δηµιουργηθεί η ανάγκη για συγκεκριµένες παρεµβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος. Ο Ανάδοχος µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία θα προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν µέσα στο χρονικό διάστηµα της περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας. Η Υπηρεσία δικαιούται να διενεργήσει τυχόν συµπληρωµατικούς ελέγχους ή να επαναλάβει τους αρχικούς, προκειµένου να διαπιστώσει αν αποκαταστάθηκαν οι δυσλειτουργίες ή βλάβες που προκάλεσαν τη διακοπή της περιόδου 15

16 δοκιµαστικής λειτουργίας. Η επανέναρξη της νέας περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας θα γίνει µε εισήγηση της Υπηρεσίας. Η υποστήριξη κατά την περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας του συστήµατος περιλαµβάνει : Επίλυση προβληµάτων - υποστήριξη χρηστών Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες ιόρθωση / ιαχείριση λαθών 2.9 Πρόσθετες δυνατότητες του Συστήµατος Το Σύστηµα θα προσφέρει περιβάλλον δοκιµών, για χρήση ειδικών εφαρµογών, σε ξεχωριστό περιβάλλον από αυτό του Κυρίου και Εφεδρικού συστήµατος. 3. ΟΚΙΜΕΣ 3.1. Γενικά Όλος ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την κατασκευή του Συστήµατος, τα διάφορα επιµέρους κατασκευαστικά και λειτουργικά µέρη που συνθέτουν το Σύστηµα, αλλά και ολόκληρο το σύστηµα σαν ένα πλήρες και αυτόνοµο κατασκευαστικό και λειτουργικό συγκρότηµα, θα ελεγχθούν µε κατάλληλες δοκιµές, ώστε να αποδειχθεί ότι ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των προδιαγραφών. Οι δοκιµές µπορούν να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες: - εξοπλισµού, - συστηµάτων και λειτουργίας. Το κόστος όλων των δοκιµών που θα εκτελεσθούν βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος µε ευθύνη του θα εκτελέσει τις δοκιµές που απαιτούνται όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε σε περίπτωση που αποδειχθούν απαραίτητες οποιεσδήποτε διορθώσεις, αυτές να µην προκαλέσουν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Έργου. Εντός δέκα (10) ηµερών πριν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε δοκιµών συστηµάτων, λειτουργίας και παραλαβής του Συστήµατος, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην Επιχείρηση οριστικά και λεπτοµερή προγράµµατα και χρονοδιαγράµµατα των δοκιµών αυτών. Τα προγράµµατα των δοκιµών θα συνοδεύονται από ακριβείς και σαφείς αναφορές στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί από πλευράς Επιχείρησης για την εκτέλεσή τους (π.χ. συνδέσεις των Γραµµών Επικοινωνιών, σύνδεση του εξοπλισµού των µόντεµ µε φορέα επικοινωνίας, απαιτήσεις σε χειρισµούς ή διακοπές που επηρεάζουν το Σύστηµα Επικοινωνίας κ.α.). Επίσης θα περιλαµβάνουν αναλυτικές και λεπτοµερείς περιγραφές για την µεθοδολογία διεξαγωγής κάθε δοκιµής, τα όργανα και συσκευές που θα χρησιµοποιηθούν, τους κανονισµούς που θα εφαρµοστούν και πιθανή συσχέτιση / αναφορά σε αποτελέσµατα θεωρητικών υπολογισµών. 16

17 Όλες οι δοκιµές θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να προβλέψει όλα τα όργανα και τον εξοπλισµό µετρήσεων και ελέγχου που θα απαιτηθεί για την εκτέλεσή τους. Επίσης, υποχρέωση του Αναδόχου είναι η πρόβλεψη για το απαραίτητο και ιδιαίτερα έµπειρο προσωπικό του για την εκτέλεση των δοκιµών. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει την εκτέλεση όλων των δοκιµών που περιγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή ή υποδεικνύονται από τους κανονισµούς ΕΝ/IΕC. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές στα προηγούµενα προγράµµατα και χρονοδιαγράµµατα του Αναδόχου εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία που της διαβιβάσθηκαν οκιµές Εξοπλισµού Όλα τα στοιχεία του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά δοκιµών τύπου. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Επιχείρησης πριν από την φόρτωση του εξοπλισµού για αποστολή. H επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την εκτέλεση όλων των προβλεπόµενων δοκιµών, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς ΕΝ/IΕC. Αναφορικά µε τις δοκιµές τύπου του εξοπλισµού, εάν ο Ανάδοχος διαθέτει και προσκοµίσει πιστοποιητικά δοκιµών τύπου από επίσηµα, διεθνώς αναγνωρισµένα εργαστήρια δοκιµών, για απολύτως όµοια στοιχεία του εξοπλισµού µε αυτά που θα χρησιµοποιήσει στην κατασκευή του Έργου, η Επιχείρηση µπορεί να τον απαλλάξει από την υποχρέωση εκτέλεσης των αντίστοιχων δοκιµών εάν κρίνει ικανοποιητικά τα προσκοµισθέντα πιστοποιητικά. Όλες οι δοκιµές τύπου των οποίων θα απαιτηθεί η διεξαγωγή, καθώς και οι απαιτούµενες δοκιµές σειράς, θα εκτελεσθούν παρουσία εξουσιοδοτηµένου επιθεωρητού µηχανικού της Επιχείρησης εκτός εάν η Επιχείρηση δώσει εγγράφως την άδεια της για εκτέλεση δοκιµών απουσία της. 17

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα