Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Προς : Πίνακας Αποδεκτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Προς : Πίνακας Αποδεκτών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Δ/ντης Φοίβος Θεοδώρου Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : Προς : Πίνακας Αποδεκτών Κοιν: Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Σύνταξη Ειδικών Σχεδίων εκτάκτων αναγκών ανά καταστροφή, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" ΣΧΕΤ : 1. Ο Ν.3013/2002 "Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ102, τευχ. Α). 2. Η 1299/ εγκριτική απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΦΕΚ 423/ , τευχ. Β). 3. Το Π.Δ 151/ "Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας" (ΦΕΚ 107/ , τευχ. Α ). 4. Η 2243/ απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α για σύσταση και στελέχωση Οργανικών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας. 5. Η 3384/ απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α για την συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη ''Ξενοκράτης'' με το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών (ΦΕΚ 776/ , τευχ. Α ). 6. Ο Ν. 3491/2006 "Ρυθμίσεις θεμάτων Εθν. Κέν. Δημ. Διοίκ. & Αυτοδιοίκησης κλπ", Σύσταση Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών και Συμβάντων (ΦΕΚ 207/ , τευχ.α) 7. O N 3536/2007 "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων κλπ, ΥΠΕΣΔΔΑ" (ΦΕΚ 42, τευχ Α) 8. To 2828/ έγγραφό μας Το εγκεκριμένο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης", όπως αυτό συμπληρώθηκε με την υπ αρθ 3384/ απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. (σχετικό 5), αποτελεί τη βάση σχεδίασης και ενέργειας του κρατικού μηχανισμού για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από την εκδήλωση πάσης φύσεως καταστροφών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Με το σχέδιο αυτό, ορίζονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, καθώς και τα όργανα που διευθύνουν και συντονίζουν τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα επίπεδα. Περαιτέρω ειδικός προσδιορισμός, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, του επιχειρησιακού ρόλου των Διευθύνσεων διαφόρων Υπουργείων και η σύνδεσή τους, με δράσεις Πολιτικής Προστασίας, τις οποίες θα κληθούν να υλοποιήσουν για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση καταστροφών, οι κανόνες

2 εμπλοκής τους, καθώς και διοικητικής φύσεως θέματα που συνδέονται με την υποστήριξη των δράσεων, θα πρέπει να γίνει μέσα από τα Ειδικά Σχέδια που έχουν την υποχρέωση να συντάξουν σε κεντρικό επίπεδο τα αναφερόμενα, στο Παράρτημα Α, Προσθήκη 2 του εν λόγω σχεδίου, Υπουργεία. Σε αυτή τη διεργασία κατάρτισης των ειδικών σχεδίων, εάν κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να συμπεριληφθούν και άλλοι Φορείς πέραν των οριζόμενων στην Υ.Α. 1299/2003 (σελ 5828, ΦΕΚ 423/ , τευχ. Β). Στα πλαίσια αυτά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ζήτησε με το 2828/ έγγραφό της, τη σύσταση ομάδων εργασίας στα Υπουργεία, που αναφέρονται ως υπόχρεα σχεδίασης, με έργο τη σύνταξη ειδικών σχεδίων ανά καταστροφή με βάση τις 25 βασικές απαιτήσεις σχεδίασης και τις 11 συντονιστικές οδηγίες που αναφέρονται στην Υ.Α.1299/2003. Τελικός σκοπός είναι η σύνταξη ενός Γενικού Σχεδίου έκτακτης ανάγκης ανά καταστροφή το οποίο θα προκύψει από τη σύνθεση και την εναρμόνιση των ειδικών σχεδίων ανά καταστροφή που θα συντάξουν τα Υπουργεία. Στο ανωτέρω έγγραφο διευκρινίστηκε επίσης, ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι οργανικές μονάδες ΠΑΜ-ΠΣΕΑ δεν ορίζονται ως υπεύθυνες σχεδίασης. Τα Υπουργεία ανταποκρινόμενα, προχώρησαν στη σύσταση ομάδων εργασίας, ή στον ορισμό υπευθύνων σχεδίασης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς υποβοήθηση του έργου τους, προχώρησε στην έκδοση εγχειριδίου για τη σύνταξη και εναρμόνιση των Ειδικών Σχεδίων ανά καταστροφή σε επίπεδο Υπουργείου ή αλλού κεντρικού φορέα, το οποίο και συνημμένα σας αποστέλλουμε. Σκοπός του εγχειριδίου είναι να καθορίσει τη δομή και να περιγράψει το περιεχόμενο των Ειδικών και των Γενικών Σχεδίων έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να είναι τυποποιημένα και εναρμονισμένα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας (Υ.Α. 1299/2003). Στο Κεφάλαιο Β του εγχειριδίου παρατίθεται ''Πίνακας Περιεχομένων'' που πρέπει να ακολουθείται στη σύνταξη των Ειδικών Σχεδίων προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση, η οποία θα επιτρέψει την σύνθεση των Ειδικών Σχεδίων σε ένα Γενικό Σχέδιο ανά καταστροφή. Οι υπεύθυνοι σχεδίασης δεν συμπληρώνουν κατ' ανάγκη όλα τα τμήματα του Πίνακα Περιεχομένων, παρά μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για την πλήρη περιγραφή της εμπλοκής του φορέα τους. Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνοι σχεδίασης, σχεδιάζουν αποκλειστικά και μόνο με βάση την αποστολή του φορέα τους και τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λειτουργία του. Κανένας δεν μπορεί να αναθέτει δράσεις (και πολύ περισσότερο αρμοδιότητες) σε άλλους χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη θεσμική βάση και οι τελευταίοι να το έχουν αποδεχθεί. Θέματα που αφορούν την ανάλυση κινδύνου, τα στάδια επιχειρήσεων, τη συνέργεια, κλπ, τα οποία κατά κανόνα ορίζονται με βάση επιστημονικά και επιχειρησιακά δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συσκέψεων μεταξύ των υπευθύνων σχεδίασης, υπό το συντονισμό της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών που περιγράφουν και αναλύουν την ενδεδειγμένη μεθοδολογία για την υλοποίηση δράσεων Πολιτικής Προστασίας που προβλέπονται στα ειδικά σχέδια, κατά κανόνα, αποτελούν αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του φορέα σχεδίασης. Η υλοποίηση τους δύναται να 2

3 αποτελεί αρμοδιότητα συγκεκριμένων υπηρεσιών του (αποκεντρωμένων ή μη), ή υπηρεσιών των Περιφερειών, ή των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, εφ όσον θεσμικά έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα σε αυτές. Αντίγραφο του εγχειριδίου για την σύνταξη και εναρμόνιση των Ειδικών Σχεδίων ανά καταστροφή σε επίπεδο Υπουργείου ή άλλου κεντρικού φορέα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ( Διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικές με το εγχειρίδιο, θα δίδονται από το Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Σχεδίων της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, (τηλ , αρμόδιος υπάλληλος Π. Κατσικόπουλος). Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών μετά την κοινοποίηση του εγχειριδίου θα καλέσει τους επικεφαλής των ομάδων των Υπουργείων, ανά κίνδυνο, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός στη σχεδίαση. Συνημμένο: 1 αντίγραφο Εγχειρίδιου για την σύνταξη και εναρμόνιση των Ειδικών Σχεδίων ανά καταστροφή σε επίπεδο Υπουργείου ή αλλού κεντρικού φορέα Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΡΛΑΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες προς ενέργεια 1. Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 1. Γενικό Χημείο του Κράτους α. β. Δ/νση Περιβάλλοντος 2. Γεν. Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης 2. Υπουργείο Εξωτερικών 1. Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων 2. Γεν. Δ/νση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης & Οικον. Διαχείρισης 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ 4. Υπουργείο Ανάπτυξης 1. Γεν. Δ/νση Ενέργειας α. β. Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών γ. Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής 2. Γεν. Δ/νση Στήριξης Βιομηχανίας α. β. Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος 3. Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης. 4. Γεν. Δ/νση Έρευνας & Τεχνολογίας α. β. Δ/νση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων 5. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) Γραφείο Προέδρου 5. Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1. Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος α. β. Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού γ. Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβων δ. Δ/νση Χωροταξίας 2. Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων α. β. Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) γ. Δ/νση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) δ. Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) 3. Γεν. Δ/νση Υδραυλικών Έργων α. β. Δ/νση Έργων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ6) γ. Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) δ. Δ/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) 4. Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 4

5 5. Γεν. Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης & Λοιπών Έργων α. β. Δ/νση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13) 6. Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 7. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων (Ε.Υ.Δ.Ε/Σ.Α.) 8. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 9. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) 10. Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) 6. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 1. Γεν. Δ/νση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας α. β. Δ/νση Διαχείρισης Πληροφόρησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Συνθηκών Εργασίας για Θέματα Ασφάλειας & Υγείας 2. Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 7. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1. Γεν. Δ/νση Υγείας 2. Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 3. Γεν. Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4. Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών 5. Συντονιστικό Όργανο Τομέα Υγείας (Σ.Ο.Τ.Υ.) α. Γραφείο Διοικητή β. Δ/νση ΚΕΠΙΧ 6. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) Γραφείο Προέδρου 7. Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Γραφείο Προέδρου 8. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης α. Γραφείο Προέδρου β. Δ/νση Κοινωνικών Παρεμβάσεων 8. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1. Γεν. Δ/νση Φυτικής Παραγωγής α. β. Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 2. Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής α. β. Δ/νση Υγείας Ζώων 3. Γεν. Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών & Έρευνας α. β. Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος 4. Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος α. β. Δ/νση Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος 5

6 5. Γεν. Δ/νση Ζωικής Παραγωγής 6. Γεν. Δ/νση Αλιείας 7. Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 8. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 9. Υπουργείο Δικαιοσύνης 1. Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών 2. Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 10. Υπουργείο Πολιτισμού 1. Γεν. Δ/νση Αναστύλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων α. β. Δ/νση Αναστύλωσης Νεότερων & Σύγχρονων Μνημείων γ. Δ/νση Αναστύλωσης Αρχαίων Μνημείων 2. Γεν. Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς α. β. Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων & Νεότερων Μνημείων 3. Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 11. Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 1. Γεν. Δ/νση Μεταφορών 2. Γεν. Δ/νση Διοικ/κης Υποστήριξης 3. Γεν. Δ/νση Επικοινωνιών 4. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) α. Γραφείο κ. Διοικητή β. Δ/νση Ασφάλειας Αερολιμένων 12. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 1. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας α. Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων β. Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης γ. Δ/νση Τροχαίας 2. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος α. Δ/νση Δασοπυρόσβεσης β. Δ/νση Πυρόσβεσης Διάσωσης 13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 1. ΚΛΑΔΟΣ Β α. Γραφείο κ. Κλαδάρχη β. Δ/νση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος γ. Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας 6

7 2. ΚΛΑΔΟΣ Ε α. Γραφείο κ. Κλαδάρχη β. Δ/νση Επιχειρησιακών Μέσων & Ειδικών Μονάδων (ΔΕΜΕΔ) 3. Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Συντονιστές Ομάδων Εργασίας 1. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. α. Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Υπ όψιν κας Μπαμπίλη Βικτωρίας (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για τη σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από σεισμούς & πυρκαγιές) β. Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Υπ όψιν κας Πετροπούλου Αναστασίας (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για τη σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες & κατολισθήσεις) γ. ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων Υπ όψιν κ. Γεωργακόπουλου Ιωάννη (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για τη σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από έντονες χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες & παγετό) δ. Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) Υπ όψιν κ. Τηλιγάδα Ελεήμονος (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για τη σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από καταστροφή φραγμάτων) ε. Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) Υπ όψιν κ. Κουλόπουλου Κων/νου (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για τη σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από οδικάσιδηροδρομικά ατυχήματα & κατάρρευση γέφυρας) στ. Παράρτημα ΠΣΕΑ Υπ όψιν κας Λαμπαθάκη Χρυσούλας (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για τη σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από ανεμοστρόβιλο, θυελλώδεις ανέμους & ηφαιστειακή δράση) 2. Υπουργείο Ανάπτυξης Υπ όψιν κ. Ματίκα Θεόδωρου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για τη σύνταξη Σχεδίων Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ») 3. Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Γενικό Χημείο του Κράτους Δ/νση Περιβάλλοντος Υπ όψιν κ. Τσίχλη Δημητρίου (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση Σχεδίου Αντιμετώπισης ΧΒΡΠ Απειλών) 7

8 4. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Δ/νση Διαχείρισης Πληροφόρησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Συνθηκών Εργασίας για Θέματα Ασφάλειας & Υγείας Υπ όψιν κ. Χριστοδούλου Αντώνη (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση Σχεδίου Αντιμετώπισης ΧΒΡΠ Απειλών & Συμβάντων) 5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων α. Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Υπ όψιν κ. Καφρίτσα Θεοφάνη (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση Σχεδίου Αντιμετώπισης ΧΒΡΠ Απειλών) β. Δ/νση Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος Υπ όψιν κας Παφίλη Μαρίας (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για τη σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από Δασικές πυρκαγιές) γ. Δ/νση Έρευνας Υπ όψιν κ. Μπερσίμη Ελευθέριου (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για τη σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από έντονες χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες & παγετό) 6. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Δ/νση Β Κλάδου Υπ όψιν Αρχιπλοίαρχου Λ.Σ. Πιτσουλάκη Αντώνη (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση Σχεδίου Αντιμετώπισης ΧΒΡΠ Απειλών & Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών) 7. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΙΧ/5 Υπ όψιν Επισμηναγού κας Αμυρά Ελένης (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση Σχεδίου Αντιμετώπισης ΧΒΡΠ Απειλών & Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών) 8. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης α. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων Υπ όψιν κ. Γαλιάτσου Γεωργίου (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών) β. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Κλάδος Ασφάλειας & Τάξης Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης Τμήμα 3 ο Υπ όψιν Α/Δ Διαμαντάκου Σταύρου (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για τη σύνταξη Σχεδίων Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ») γ. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής Υπ όψιν Υποστράτηγου Στεφανίδη Στυλιανού (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση Σχεδίου Αντιμετώπισης ΧΒΡΠ Απειλών & Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών) 8

9 9. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Υπ όψιν κ. Μάριου Αναγνωστάκη Επίκουρου Καθηγητή Ε.Μ.Π. (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση Σχεδίου Αντιμετώπισης ΧΒΡΠ Απειλών) 10. Υπουργείο Δικαιοσύνης Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών Υπ όψιν κ. Φίλιππου Κουτσαύτη Προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών) 11. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπ όψιν κ. Πάνου Ευσταθίου (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση Σχεδίου Αντιμετώπισης ΧΒΡΠ Απειλών & Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών) 12. Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Υπ όψιν κ. Κων/νου Πίτσα (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση Σχεδίου Αντιμετώπισης ΧΒΡΠ Απειλών) 13. ΕΚΑΒ Υπ όψιν κ. Πύρρου Δημήτρη (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση Σχεδίου Αντιμετώπισης ΧΒΡΠ Απειλών & Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών) 14. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Δ/νση Αδειών & Ελέγχων Υπ όψιν Δρ. Β. Καμενοπούλου (Επικεφαλής ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση Σχεδίου Αντιμετώπισης ΧΒΡΠ Απειλών) Αποδέκτες προς κοινοποίηση 1. Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 2. Υπουργείο Εξωτερικών 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Γραφείο κ. Α Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ 4. Υπουργείο Ανάπτυξης Βιομηχανίας 3. Έρευνας & Τεχνολογίας 5. Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1. Περιβάλλοντος & Χωροταξίας 2. Δημοσίων Έργων 6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 9

10 7. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 8. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημόσιας Υγείας 3. Κοινωνικής Αλληλεγγύης 9. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 10. Υπουργείο Δικαιοσύνης 11. Υπουργείο Πολιτισμού 12. Υπουργείο Τουρισμού 13. Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Επικοινωνιών 14. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας α. Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας β. Γραφείο Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 3. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος α. Γραφείο Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος β. Γραφείο Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος 15. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής 3. Γραφείο Αρχηγού Λιμενικού Σώματος 4. Γραφείο Α Υπαρχηγού Λ.Σ. 5. Γραφείο Β Υπαρχηγού Λ.Σ. 16. Υπουργείο Επικρατείας 1. Κυβέρνησης 2. Γραφείο κας Γεν. Γραμματέως Επικοινωνίας 3. Ενημέρωσης 17. Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης 18. Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής 10

11 19. Μέλη Διϋπουργικής Επιτροπής Σύνταξης Γενικού ΣΑΤΑΜΕ 20. Περιφέρειες Κράτους Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας 21. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις του Κράτους Γραφεία Πολιτικής Προστασίας 22. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε (ΔΕΗ Α.Ε) 1. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου 2. Γεν. Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων/Τομέας Ασφάλειας Εγκ/σεων/ΠΣΕΑ 3. Γεν. Δ/νση Παραγωγής Δ/νση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) 4. Γεν. Δ/νση Διανομής 23. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε (ΟΣΕ Α.Ε) 1. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου 2. Υπηρεσία ΠΣΕΑ 24. Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης ΑΕ (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) 1. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου 2. Λειτουργιών Δικτύων και Εγκαταστάσεων 25. Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ) 1. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου 2. Γραφείο ΠΣΕΑ 26. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Ελλάδος (ΟΑΣΑ) Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου 27. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) 28. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 1. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου 2. Δ/νση Αεροπορικών Υπηρεσιών 29. ΗΣΑΠ Α.Ε. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου 30. ΕΘΕΛ Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου 31. ΗΛΠΑΠ Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου 32. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ) Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου 11

12 33. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Γραφείο Προέδρου 34. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Γραφείο κ. Διοικητή 35. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) Γραφείο Προέδρου 36. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) 1. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου 2. Γραφείο Δ/ντη Ασφάλειας, Υγιεινής Περιβάλλοντος & Ποιότητας 37. Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΣΜΗΕ) 1. Γραφείο κ. Διευθύνοντα Συμβούλου 2. Επιχειρησιακή Δ/νση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος Υπηρεσία Προστασίας Συστήματος 38. Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) 39. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ύδρευσης- Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Εσωτερική Διανομή Γραφείο κ. Υπουργού Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών Κ.Ε.Π.Π. Δ/νσεις Γ.Γ.Π.Π. 12

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 24/12/2014 Αρ.πρωτ. 11380 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ : 01 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα Ιούλιος 2013 - 2 - Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 3 Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ... 7 Α1. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣµΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣµΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣµΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2014 ΑΘΗΝΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2014 2 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ α. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου β. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: Γ39682 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: Γ39682 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: Γ39682 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Καποδιστρίου 34 Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών. Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ] ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2015-2019. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας

Στρατηγικό Σχέδιο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2015-2019. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣKAIΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αδυναμίες ή ελλείψεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων Πρόταση σχεδίου ερευνών για τη μελλοντική διαμόρφωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα