Αντιμετώπιση & Διαχείριση Κρίσεων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τρομοκρατfα & Τουρισμός ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιμετώπιση & Διαχείριση Κρίσεων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τρομοκρατfα & Τουρισμός ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Αλεξάνδρα-Ειρήνη Κουτσανδρέα Persson ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μιχαήλ Κονιόρδος ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση & Διαχείριση Κρίσεων Υπότιτλος: Τρομοκρατfα & Τουρισμός Αθήνα, Μάιος 2011 \ ΒιΒλΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

2 ΘΕΜΑ Αντιμετώπιση & Διαχείριση Κρίσεων Υ ΠΟΤΙΤΛΟΣ Τρομ οκρατία & Τουρισμός 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 6 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙ ΣΜΟ Σελ. 6 1 Τουρισμός Σελ. 6 2 Ιδιότητες Σελ. 6 3 Παράγοντες Σελ. 7 4 Το σύστημα του Kaspar Σελ. 7 5 Τουρισμός και Πολιτική Σελ Ψυχολογική & Κο ι νωνιολογική προσέγγιση του Τουρισμού Σελ. 8 ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 1: Εικόνα Προορισμού Σελ. 8 6 (Συνέχεια Παραγράφου) Σελ. 8 7 Παράγοντες που επιρρεάζουν τη ροή του τουρισμού Σελ. 8 8 Ανασταλτικοί παράγοντες Σελ. 8 9 Οι παράγοντες της εκτροπής Σελ Οι παράγοντες της απώθησης Σελ. 10 Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟ ΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Σελ Τι ονομάζεται Κρίση Σελ Η προέλευση της λέξης Κρίση Σελ Η έννοια της Κρίσης από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα 2

3 Σελ Η οργάνωση της ροής στην Κρίση Σελ Διοίκηση - Επιχε ι ρήσεις- Τουρισμός Σελ Η έννοια της Καταστροφής Σελ Από την Καταστροφή στην Κρίση Σελ. 14 Σελ. 14 Σελ. 15 Σελ. 15 Σελ. 15 Σελ. 16 Σελ Τα ΜΜΕ και η Κρίση (εισαγωγή) 19 Αξιολόγη ση της Κρίσης Γ. Π Α ΡΑΛΛΗΛΕΣ - ΣΧ ΕΤΙ Κ ΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20 Τι ονομάζεται Έκτακτη Ανάγκη 21 Η παράμετρος του Κινδύνου Δ. ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ : «ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑ Ι ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 22 Τρομοκρατία: ο ορισμός Σελ Τρομοκρατία και Τουρισμός Σελ Ο Τουρισμός ως σύμβολο κυβερνήσεων - στόχος της Τρομοκρατίας Σελ. 18 Σελ Αίτια στοχευμένης τρομοκρατίας στον Τουρισμό Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕ ΙΡΙΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡ Ι ΣΗΣ Σελ. 19 Σελ. 19 Σελ Ορισμός Διαχείρισης 27 Τι ονομάζεται Διαχείρ ιση Κρίσεων 28 Βασικές έννοιες Διαχείρισης - Αντιμετώπισης Κρίσεων 11. Β Ι ΒΛ Ι ΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ( ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΩΣ ) Σελ. 20 Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Η ΕΝΝΟ ΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σελ Η Κρίση και η πεποίθηση της Κρίσης Σελ Κατηγορίες Κρίσ~ων Σελ Τα Χαρακτηριστικά του Stafford Σελ Μοντέλα Κρίσης στον τομέα του Τουρισμού Σελ Bίll Faulkner - Roslyn Russell Περί Καταστροφής Σελ Σελ Φάσεις Κρίσεων (Fink) Ε ισαγωγή στην Πρόληψη 3

4 Σελ. 25 Σελ Ανάλυση της Κρ ίσης & κατηγοριοποίηση της φύσης της ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 2: Παράδειγμα Τμηματοποίησης Κοινού Σελ Τμηματοποίηση της Αγοράς εν μέσω Κρίσης Σελ Σελ Η συμπεριφορά των επισκεπτών Η Τουριστική Εικόνα Σελ. 30 ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 3: Ο φυσικός κίνδυνος & η επιλογή προορισμού Σελ Κρ ιτήρια επιλογής προορισμού Σελ. 31 Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ : «ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΤΟΥ ΡΙΣΜΟΣ» Σελ Τρομοκρατία: Ορισμός Σελ. 31 Σελ Γέννηση Διεθνούς Τρομοκρατάις στον Τουρισμ ό 43 Μορφές Τρομοκρατίας Σελ Οι επιπτώσεις της Τρομοκρατίας Σελ Τα Μ Μ Ε αναγκαία γ ι α τους Τρομοκράτες Σελ Κατηγορίες ειδησιογραφικού ενδιαφέροντος Σελ Οι συνέπειες της τρομοκρατ ίας στον Τουρ ι σμό Σελ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 4: Παράδειγμα 11 ης Σεπτεμβρίου Σελ Παράγοντες που επιρρεάζουν θετικά πληγείσες περιοχές Σελ Σχη μ ατισμός Εικόνας Προορισμού Σελ. 37 Σελ Κατα κλείδα - Η δύναμη της Τρομοκρατίας Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «ΔIΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κ ΡΙΣΕΩΝ» Σελ Δ ιαχε ί ρ ι ση Κρ ίσεων (Εισαγωγή) Σελ Χαρακτηριστικά Δ ι αχείρισης Κ ρίσεων Σελ Σελ Σελ Κριτι κή Πρόβλεψη Προετοιμασία για Κρίση Τύποι Διαχείρισης & Παράγοντες Πρόβλεψης Σελ Σχέδιο Κρ ίσης RA ΤΑ Σελ Σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσης βάσε ι Χρονικού Προσδιορισμού 4

5 Σελ Μέτρα για τη Διαχεiριση Κρίσης στον πληγέντα προορισμό Σελ Η Πλαισιωμένη Ανάπτυξη & Θεωρία Πλαισίου για τα ΜΜΕ Σελ Σελ Είδη Πλαισίου Ειδησιογραφικής Κάλυψης Κρίσεων Η Διάρκεια της Κρίσης & ο ρόλος των ΜΜΕ Σελ Διαχείριση Κρίσης από ΜΜΕ & Συνεργασία με τις Αρχές Σελ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 5: Η Έρευνα στον τομέα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια μιας κρίσης Σελ Δημόσιες Σχέσεις & Ενέργειες Δράσης Σελ Σελ Σελ Η Σπουδαιότητα των Στρατηγ ι κών Επικοινωνίας Βασ ι κές Έννοιες Αποκατάστασης της Εικόνας Τυπολογία Στρατηγικής Αποκατάστασης της Εικόνας Σελ. 58 Δ. ΠΑΡΑΔΕ Ι ΓΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑ) Σελ Επιλεγμένες Κρίσεις Τουρισμού ( ) Σελ Τα Μέτρα που καθορίζουν το μέγεθος μιας Κρίσης και η Κλίμακα DESTCON Σελ Σελ Θεωρία Περισταστ1ακής Επικοινωνίας Κρίσης (SCCT) Προτάσεις Επικοινωνίας εν μέσω Κρίσης Σελ Στάδιο Ανταπόρκισης στις Κρiσεις Σελ Δέκα Υποδείξεις για επιτυχημένη Δ1αχείρ1ση Κρίσεων ιν. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Σελ V. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 1 ΤΟΥΡ ΙΣΜ ΟΣ Ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο της σύγχρονης εποχής και περιγράφει, σε γενικές γραμμές, ό,τι σχετίζετα ι με τα ταξίδια. Γενικά, υπάρχουν τα εξής τρία συστατικά - χαρακτηριστικά: αλλαγή της τοποθεσίας, προσωρινή διαμονή και η ύπαρξη κινήτρου ταξιδίου. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισ μ ού Τουρισμού και τα Ηνωμένα Έθνη, ο τουρισμός θα πρέπει να νοείται ως «ΟΙ δραστηριότητες των ατόμων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε τόπους έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους για λιγότερο από ένα συνεχόμενο έτος για ψυχαγωγία, επαγγελματικούς λόγους ή για άλλους σκοπούς». 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ο τουρισμός φέρνει σε επαφή τους επισκέπτες και τους κατοίκους από διαφορετικές κοινωνίες και πολ ιτισμού. Ακόμη και αν δεν ασχολού νται άμεσα με τον τουρισμό, άτομα που ζουν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς είναι πολύ πιθανόν να επηρεάζονται από την παρουσία των επισκεπτών, καθώς και της τουριστικής β ιομηχανίας γενικότερα. Γενικότερα ο τουρισμός μπορούμε με σιγουριά να πούμε πως βοηθά έναν τόπο, μία κοινότητα τόσο οικονομικά όσο και απο πλευράς παιδείας. 3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Παράγοντες όπως η ζεστασιά της υποδοχής και η φιλοξενία των κατοίκων εκτιμάται ιδιαιτέρως από τους τουρίστες (Butler, 1974? Doxey, 1975). 6

7 4 το ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ KASPAR Ο Kaspar () περιγράφει τον τουρισμό ως ένα ανοικτό σύστημα το οποίο έχει ο ικονο μικέ ς, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές που επηρεάζονται μ εταξύ τους και με τη σειρά τους, επηρεάζουν επίσης μια σειρά από περιβαλλοντικά συστήματα. 5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η μελέτη του τουρισμού και οι κρίσεις του τουρισμού, είνα ι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής κα ι του τουρισμού. Είναι το ίδιο το πρόβλημα της πολιτικής (Cheong και Miller, 2000). Οι κινήσεις όσον αφορά στον τουρισμό και τη λειτουργία της βιομηχανίας του τουρισμού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό διαμορφώνονται από τις κυβερνητικές δομές και διαδικασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν κάποιο ενδιαφέρον για τον τουρισμό και θέλουν να συμμετέχουν με διάφορους τρόπους.η λήψη αποφάσεων, η χάραξη συγκεκριμένης πολιτικής πορείας από τους επίσημους φορείς, η σύνταξη και εφαρμογή νόμων και κανονισμών μπορούν να επηρεάσουν τον τουρισμό, πράγμα το οποlο με τη σειρά του επηρεάζει τα θεσμι κά όργανα της πολιτείας (Hall, 1994 ). 6 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο τουρισμός έχει επίσης μια ψυχολογική και κοινωνιολογική άποψη (Krippendorf, 1987) και η βιομηχανία πρέπει να στοχεύει στην κατανόηση κ αι την ικανοποίηση τόσο των συναισθηματικών αναγκών όσο και των υλικών απαιτήσεων - τις άυλες και τις υλικές υπηρεσίες. Επιπλέον, τα προϊόντα του τουρισμού χαρακτηρίζονται απο την μεταβλητότητα, την συνέχεια και την δυνατότητα αλλοίωσης της άυλης φύσης υπηρεσίας που έχουν όλα τα προϊόντα του τομέα (Kotler et al., 1999). Ο Schrattenecker (1984) ασχολείται επίσης με το πόσο ισχυρή είναι η επιρροή που έχει το συναίσθημα σχετικά με τη διαδικασία επ ιλογής προορισμού διακοπών. Όσον αφορά στην επιλογή προορισμού για παράδειγμα, είπε: «Πρέπει να υποθέσουμε ότι η δημιουργία 7

8 μιας προτίμησης ή επιλογής μεταξύ των χωρών δεν γίνεται αποκλειστικά μέσω ορθολογικής σκέψης αλλά στην πραγματικότητα με συναισθηματική ανασκόπιση των χωρών. Π Α ΡΕΝ Θ ΕΣΗ 1: Ει κόνα Πρ οορι σ μ ού (Εικ6να Προορισμού: Περιγράφει την αφηρημένη «ζωγραφιά» που έχει ένας άνθρωπος για ένα αντικεiμενο στο μυαλ6 του - με άμα λ6για: πώς αυτός ή αυτή φαντάζεται το αντικεfμενο, στην προκειμένη περίπτωση εν6ς προορισμού.) Η σύγχιση αυτή της επιλογής πηγάζει κατά κύριο λόγο απο την πολυμορφικότητα των υπηρεσιών του τουρισμού. Επομένως, εiναι λογική και συναισθηματική η κρίση της επιλογής. Για παράδειγμα, η «δ ιεθνής ατμόσφαιρα» και τα συναισθηματικά κριτήρια, όπως και τα ορθολογικά κριτήρια (όπως το ενδεχόμενο να αναλάβουν θαλάσσια σπορ όπως ιστιοπλοία, σέρφινγκ και θαλάσσιο ski) θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή μιας προτεινόμενης χώρας. Τα κριτήρια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται, αντiθετα αλληλοσυμπληρώνονται: Λογισμικό και hardware πρέπει πάντα να συμβαδίζουν. 7 ΠΑ ΡΑΓ Ο ΝΤΕ Σ ΠΟΥ ΕΠΙΡΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο Τουρισμός επιδέχεται διαφόροων μορφών επιρροές, ενώ είναι σε απόλυτη συνάρτηση με το κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικό περιβάλλον, γεγονός που συντελεί στη λειτουργία συγκεκριμένων παραγόντων που μπορούν να επιρρεάσουν την ροή του τουρισμού (Faulkner 2001 ), και εiναι οι εξής: 8 Ανασταλτικοί παρ άγοντες: Γεγονότα στη χώρα προέλευσης όπως η οικονομική ύφεση, η πολιτική αβεβαιότητα ή οι δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμiες. Αυτά τα ενδεχόμενα να αναστέλλουν την εκροή των τουριστών προς όλους τους προορισμούς. 9 Οι πα ρ άγον τες τ η ς εκτρ οπής: Μια άλλη διαταραχή στις καθιερωμένες συνήθειες των ταξιδιωτών είναι η ανάπτυξη νέων προορισμών (ή ο καθορισμός τιμών κάποιου προορισμού σε πιο προσιτά επίπεδα). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκτροπή των υφιστάμενων τουριστικών ροών. 8

9 1 Ο Ο ι παράγοντες τη ς απώθηση ς: Ο προορισμός μπορεί να αντιμετωπίσει μια φυσική καταστροφή ή κοινωνικές ανατα ραχές, με αποτέλεσμα την απώθηση των εισερχομένων τουριστών από όλες τις χώρες προέλευσης. Ένα άλλο εύστοχο παράδειγμα είναι οι κυβερνήσεις που έχουν επιβάλει ενίοτε αυστηρές προϋποθέσεις για την χορήγηση της τουριστικής άδειας (νisa) των επισκεπτών από συγκεκριμένες χώρες που δεν έχουν αξιολογηθεί θετικά για ιδεολογικούς λόγους. F i guι e 1.1: Doιη ai n s of Tourism Crises JZCONOM IC (Clι:φιcι ~) ΡΟ LΙΤιCΑι tcιι :ιp ι~r~ 3 ω1ιl.\) COMMεRCIAL (Cl ιιψιcr 9) SOC!O-CULTURΛL (Ch:φι οι 5) 1ΌURISM CRIS[iS 1 IL'IV IRONMJZNTΛL ιcιιφtc11> 6 :ιιιιl 7) 1ΈCΗΝΟ Ι.ΟΟ ΙCΑι ιchnριcr:i> 9

10 8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 11 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤ ΑΙ ΚΡΙΣΗ Η κρίση είναι μια ανεπι θύμητ η, έκτακτη, πολλές φορές απρόβλεπτη και πε ριορισμένη διαδικασία σε δυνατότ ητα ανάπτ υξης. Απα ιτεί την ά μεση λήψ η αποφάσεων και μέτρων, προκειμένου να επηρεάσει την περαιτ έ ρω ανάπτυξη θετικά για τον οργανισμό ( ή προορισμό) και να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες. Η κρίση ορίζεται επίσης ως η κατάσταση στην οποία ένα άτομο ή ένας οργανισμός έρχεται αντιμ έ τωπος με την προοπτική της θ ε μελιώδους, ξαφνικής και απρόβλεπτης α~λαγής και απειλείτα ι πρ ος διαταράξη κα ι ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης που επικρατεί απο φιλοσοφίες και πρακτικές. Diagrom 8: Basic farms αf ncgotίve e~nιs whiclι triggercd crises in ιουrίsιn Causes of crises Wa11. riots Enνironmtnt War in Cιοιι ιlu Q11d Sluνcnla, 1991 Coo;p in Oan11>1a Couρ ίο fiιι and 2000 Rίots Ιn ιοs Ang<ln and S>n Fr na1<o, Aρ!il 1992 l;trιk<'t Eιikn c-.ιιasιrupl14: iιι f-r;ιιιce:, Oe:c( 1"bcr 1999 Earιlιqu.i~ in Uιrιbωι, Κμttmbι-r 1997 Λ/φ< bloom in Rίmίοί, 1989 aικl 1990 ""'"""""' /λίtc11, O<tobcr 19'8 Crupllon Etn" 2001 DίscasC$, cρldcιnb Trrrorism, dtlinqucncy l.njiιιnn;ιiιt\' ιl i ~ ~ i11 S11ai1J, July Ζ001 Cn: tιfc!d J Wb di1< sc. J ιι v 1!193 rooι- nd-~th di>r "- r.11t..,y2001 λoth,.x, Scptιιιtba 200t ιy nidc gas attarl< ln J 1>11, M y 1995 fτλ ιeorrl)ris.i sum n1rι e:1ιtφ:ιl g11s. 5iι1ec: thι 8<b Cηm,,.:ιι aιιacb aιpi1-ιsι ι ouri)b ίιι Aorld;ι. 1'93 -~4 la\1119 οι hoslag<s in "'" Plli,pt>inn. Αμ<~ :ιοοο Tctroιιs.ι ;1ιι.κb i ι1 Turkcy in ιj)ιι:!l<b Transport Pollti~I. c:conomlr Fc ιry ιl is;rmr iι1 ~tοοί;ι, Sc. ι) l t'lf)1k'f 1994 λιr Ft>n«CoιlC.'O<'lk or sl Μν 2000 tr.m ~ΨΙι in bdonk'.junι tωβ 8οyιο1ι ol /\ιιsιιίο, 1000 n""na l <risis ίn.ι.s.a. 1~1 Tlιis selc..:1iυn υf criscs ίιι ιυιι rίsnι \VOS :ι ί ιιι<d or ι, ϊ gιι ιίκιιrίιιg ιl1 υsc Ρ"' t ί cιιι :ιr Ύcrιt,,ν]1icl1 ι1avc ι>e.:n forgoιιrn oιιnide ιhc region. ΊΊιcy sho"' rlut ιιι.ny of ιlιc eνιιιιs,νι1ich 1112kc us conαrrιc:d. ofr:ιid.,, $hnck.'c! h ν aιrc:ιdy happcned ίη thc [>351. Oft~n, ne-o.,;iti\ e cvcnn pρcar onιy ίn s ι iglhi)' cι1:ι11gcd forιηars ο ι in cliftcrc ιh c ircιιιnsιanccs. Ho\νcνcr, ι hcy ιcnd ιο rcpcat ί 11 ιhcir basic fυrιιι. 10

11 12 Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΚΡ ΙΣΗ Η λέξη κρίση προέρχεται από το ελληνικό «κρίσις», που σημαίνει διαφοροποίηση ή απόφαση. Εντός του νομικού τομέα, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαφοροποίηση μεταξύ δίκαιοσύνης και άδικίας, ενώ στη θεολογία, περιγράφει τον διαχωρισμό της σωτηρίας και tης καταδίκης. Στην ιατρική ορολογία χρησιμοποιείται ως έκφραση για τη διακοπή σε μια εξέλιξη που προηγουμένως ήταν συνεχής. Ο Santana (2003) σημείωσε ότι η λέξη κρίση προέρχεται από την έννοια «Κρίσις» της ελληνικής και παρατηρεί ότι η λέξη δέχεται ευρεία κατάχρηση όταν εφαρμόζονται σε μικρά προβλήματα. Η «Κρίση», κατά τον Santana, γίνεται αντιληπτή και κατανοητή ως ένα σοκ στην τουριστική βιομηχανία, μια εκδήλωση σοβαρού μεγέθους προβλημάτων που διαταράσσουν την ροή της λειτουργίας της και απαιτεί την άμεση, αλλά σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτη διαχειριστική προσπάθεια για να ξεπεραστούν τα συνεπακόλουθα προβλήματα. 13 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ το ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Στον δέκατο έκτο αιώνα, με την αναβίωση της τότε ιατρικής έννοιας της λέξης, είχε γίνει μέρος του καθημερινού λόγου. Η χρήση της «κρίσης» έγινε εμφανής σε όλους τους τομείς της πολιτικής, της κοινωνίας και της οικονομίας και από τα μέσα του 19ου αιώνα, οι άνθρωποι είχαν ήδη αρχίσει να διαμαρτύρονται για την υπερβολική χρήση της. Η αύξηση της λεκτικής χρήσης του όρου συνοδευόταν από μια νέα επιστημονική έρευνα για το φαινόμενο της «κρίσης». Διάφορες επιστημονικές διαπιστώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως αναφορές σε πρόσωπα Ι ιδρύματα ή ως εισφορές σε ατομικό Ι συλλογικό μοντέλο, ανάλογα με τα συντονιστικών τους κέντρα. 14 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Η κρίση γίνεται αντιληπτή ως μια επι κίνδυνη και έ κτακτη κατάσταση στην οποία μια απόφαση πρέπει να γίνεται υπο την πίεση του χρόνου. Οι έρευνες που διεξάγονται από αυτή την οπτική γωνία επ ικεντρώνονται στην 11

12 κατάσταση της οξείας κρ ίση ς και στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με την οργάνωση της ροής που πρ έπε ι να γίνονται οι εργασ ίες της κρ ίσης. 15 Δ Ι Ο Ι ΚΗ ΣΗ - ΕΠΙΧΕ Ι ΡΗΣΕ Ι Σ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η διοίκηση των επιχειρήσεων καθορίζει κατά κύρ ιο λόγο την κρίση ως μια διαδικασία που επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη μιας εταιρείας σε σημαντικό βαθ μό (Krystek, 1987? Schulten, 1995). Με αυτή την έννοια, η κρίση είτε θέτει σε κίνδυνο την εταιρ εία ε ίτε ε ίναι υπεύθυνη για την επιβ ίωση της. Οι επιχειρήσεις είναι ευάλωτες σ ε ατυχήματα, φυσικές καταστροφές.απεργίες, τροφικές δηλητηριάσεις, καθώς και στην τρομοκρατία. Ολόκληρες χώρες, περιφέρειες, τουριστικά θέρετρα είνα ι πολύ πιθανό να υποβληθούν σε τέτοια αρνητικά περιστατικά. Crisis Declared lncorrect Contact, Persons Ι_.., [(ϊl) Tc ι e pwne 1 caιι. ~~ ~~ 1 τ:ι"e ~ ; 'ip ' 1 call to JJ Ι S ι aff ~e!!.'~ e~ Pass on Message ιmmediateιy Q) Crlsls Number J Ιοr Phone Headquarters Teιecom System FAX \~ ι ο Country1 and Country 2 ond Counl ry 3 crιsιs Mallbox Q!j G~~ for c-mall ~ Ν ~ ΤΤ Ycs Yos lnfonnaιi on routed auιomatlca lly ιο Business Rota Manager ln ρeιιοn on <My ρortoblo phono ιο FAX mac:hi1"1cs Ιο NomJι"3tod Otticoι to ο Μ Α11 on ComputCfs ln Nomfn.;ιled Olficeι 11ig. 6. Sγ~ιcιη to r>ι occ~~ ιl ιc crω~ :1 ιaι1 11 call for a ρa ιι-ει1rορcnι1 c 11 gιι ιι ί~n ιί ο

13 16 Η ΕΝΝΟ ΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Ο παράγοντας των Καταστροφών, φυσικών ή μη, (βλ. Παράγοντες Απώθ η σης, ΧΧ, σελ. ΧΧ) επιρρεάζε ι άμεσα τον Τουρισμ ό κα ι πολλές φορές εξελίσσεται σε Κρίση. Types of business crises Major f act ors Specific enνironment Type of crisis Eχample of crisis Exterπaf factors lnterna/ factors Plψsical environn1ent Hun1a11 οι social environmθnt Natural disasϊer Tecl1nology lailure Confronιation Maleνolence Skewed values Eartl1quake damages a hotel property; νolcano cruption scares away toιrri sts. Oil spill contaminates a resort beach and preνents tourists frοιη visiting H1e resort. Labor st'iko dιsrupts norιηal opcrations; special - ιnterest group boycotts resιaurant. Terrorists atιack; food is poi soned th ro ugl-ι procluct tan1- pering; tιackers irhroduce a νιrυs into compuιer rcserνanon systems. Cruise ships dump waste oil into tne ocean (ranking sl1ort terrn costs over concern for the enνironn1ent). Maoagement Dcception R cstau ranι knowi11gly serνes failure sρoιled or contaminated food itcm. Misconduct Corρoraιe CFO embezzles funds or receiνes kickbacks. Source: Otto Lerbinger, Tlιe Crisis Manager: Facing Risk and Resρonsibility (Mahwah, Νeνι Jersey: La\νrence Erlbaum Associates, 1997), pp Α Π Ο ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤ ΡΟΦ Η ΣΤΗΝ ΚΡΙΣ Η Μία κα ταστροφή γίνετα ι κρίση, όταν ο οργανισμ ό ς πιστε ύ ε ι ό τι δεν μπο ρε ί να αντεπεξέλθει και να ανταποκριθεί εύκολα κα ι άμεσα. Η διάκρ ιση αυτή ή η ομοιογένεια μεταξύ των κρίσεων κα ι των καταστροφών, όπως Faulkner (2001) προτε ί νει, είναι χρήσιμη δ ι ότι αναδε ι κνύε ι τον ανθρώπινο ρόλο, την 13

14 απόδειξη της λογικής και της σκέψης.'ετσι, όπως Fink () υποστηρίζει, αν το σχέδιο δράσης των κρίσεων και οι δραστηριότητες είναι αποτελεσματικά, ο αντίκτυπος της κρίσης μπορεί να είναι περιορισμένος και πιο ήπιος. 18 ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ Η ΚΡ Ι ΣΗ ( Εισαγωγή) Οι κρίσεις τραβούν αναπόφευκτα την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και κατά συνέπεια, προσελκύουν την προσοχή του κοινού, ιδ!ως των δυνητικών τουριστών. Η εταιρική εικόνα, η φήμη της και τα οικονομικά αποτελέσματα μπορούν να δεχθούν σοβαρές αρνητικές συνέπεις από τις κρlσεις. Οι επιχειρήσεις, οι προορισμοί ή οι χώρες που είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένες και όπου η ασφάλεια των καταναλωτών είνα ι ευάλωτη, κινδυνεύουν να χάσουν υψηλή επισκεψιμότητα και κατά συνέπεια, να χάσουν μία για πάντα την υποστήριξη.της πελατείας τους. 19 ΑΞ Ι ΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Μια κατάσταση κρίσης εξαρτάται από την αξιολόγηση της σοβαρότητας των αρνητικών γεγονότων που συμβα ίνουν, που απειλούν, που αποδυναμώνουν ή καταστρέφουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ή τους σημαντικούς στόχους της οργάνωσης. Emergency Response Re-establίslllng Credίbilίty Rebulldlng Business 1-lg. 7. n1~ ''"'"' pl1:1s~s ογ ccisίs ιn:111 '1gcn1enι. 14

15 Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ - ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤ Α Ι ΕΚΤ ΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ Έκτακτη ανάγκη είναι ένας άλλος ση μ αντικός όρος που μερικές φορές χρησιμοποιείται εναλλακτικά για την κρίση, αλλά αναφέρεται σε ένα λιγότερα σοβαρό και, συνεπώς, ευκολότερα διαχειριζόμενο συμβάν ή απειλή. Μια σχετική έννοια είναι αυτή των κινδύνων που σχετίζονται με λανθάνουσες, και όχ ι πραγματικές συνθήκες, που μπορούν να γίνουν κρίσεις εάν αξιοποιηθούν και είναι επαρκώς αυστηρές. Η εκτίμηση και η αξιολόγηση του κινδύνου αποτελεί βασικό στάδιο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κρίσεων που περιλαμβάνει την πρόβλεψη για το τι μπορεί να πάει σ τραβά και την αναγνώριση από τους λόγους αποκλίσης από τις προσδοκίες (νan Waldbeek, 2005). Flgure 3 The s oclaι amρ ι ΙΙίca ι Ιο n ο ι rlsk RISΚ ενuιr IHFORMATIOll EvtNT CHARACfERISllCS A.0\V IHTERPRETAΠO~I ΑΝΟ RESPONSE SPREAD OF IMPACf (RΙΡΡUι«ί ) fype OF ΙΜΡΑCΙ (COMPANY LΜιι 21 Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΥΝΟΥ Κίνδυνος : Σύμφωνα με την αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου, ο κίνδυνος είναι το προϊόν του εύρους της ζημιάς και η πιθανότητα εμφάνισης της. Η υποκειμενική εκτίμηση του κινδύνου, η οποία έχει μεγαλύτερη σημασία για τη διαχείριση των κρίσεων στον τουρισμό, αντικατοπτρίζει επίσης τα προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών. 15

16 Figure 1 Risk aπ d crisis ιna 11 age rne nι fur1ctions Ι n ιηa jo r fί1 Cίl ilies r:~) ~-ana:,ι~r (-::: \:na9er Evalua ι es JJOssιbίlιtγ ~ι:d probabil i η: ass-:sses exposures: ;issιιmes ιj r 1raί1sr~rs rιsk! τ Determines facι l ιty vurnc r ab ι l ι t ιcs aιιιl launclιes proacιιve ι:rοψaιιι η~ 11 rιs< a\'/areness. sale ιy, ha!itlal arι<i evacualion po l ιc ι es arroog others Lea:ιs r.ianage:ηent ιcaιη 011 i ncι ιl enι ρr~νentίo11 and response. l>usιness rεsum p ιlon a1d communιcaιιon ιο s ι ιaιe g ιι publιcs Assessment..,.. A1 1areness..,.. Pol!cy Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: "ΤΡΟΜΟΚΡΑ ΤΙΑ & ΤΟΥ ΡΙΣΜΟΣ" 22 ΤΡΟΜΟΚΡΑ ΤΙΑΣ: Ο ΟΡΙ Σ ΜΟΣ Η τρομοκρατ ία ορ ίζεται ως εγκληματικές, βίαιες ενέργειες ή απειλές που απευθύνοντα ι σε άτομα, ιδρύματα ή αντικείμενα με σκοπό την εκφοβίση ή την αποθαρρύνση μιας κυβέρνησης ή ενός πληθυσμού - πράγμα το οποίο γίνεται για την επίτευξη πολιτικών ή κοινωνικών στόχων. 23 Τ ΡΟΜΟΚΡΑ ΤΙΑ & ΤΟΥΡ Ι ΣΜΟ Σ Διστυχώς, όλοι πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο τουρισμός και η τρομοκρατ ία είναι στενά συνδεδεμένες. Αποδεδεrγμένα και προφανώς, η 16

17 τρομοκρατία λειτουργεί άκρως καταστροφικά για τον τουρισμό. Οι τρομοκράτες είναι πολύ πιθανό να κυκλοφορούν μεταξύ των ταξ ι διωτών και να πραγματοποιούν τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε ξένα νο μίσ μ ατα χωρ ί ς αυτό να προ κα λε ί υποψίες (Rίchte r κα ι Waugh 1986). Μ ε άλλα λόγια, τρομοκρατία είναι η χρήση του τρόμου και της βίας από άτομα ή ομάδες που βρίσκονται εκτός απο νόμιμες δομές για τ ην επίτευξη των επιθυμητών στόχων που είναι συνήθως πολιτικού χαρακτήρα. flespor se ond rer.:oνery for r11<ιle:;ol,,ιnc ~ ua :>ed c ι is ~ Terrorist octio11. catastropl1e, or crisis Su~"- Urιccrtιtιn1y Twηc c<ιιηpιο;sι<.1 1 Reιtore l11ter11λ I order CaJm vιι.ιι:~οιι "'Mi u..:. uro ι~ie, s.feιr Ε/1$1.\.Γe s.ιftty. rtmsuγjnc6 Crisis traini11g Ol$tιιif Mob~zc l ιf0-$!1foιy οιιυίpιn(ιιη Ass-.ss daιtι)~f w...ι tkw"oί= Eiuιt.bh wif?:rrι:jqh ~ιs Mιrket produtt Tap or Ι~ΙSΟ nιttcf!'}!)flcy rι~f~<; D:>\ι'οlορ ο ιocx;νory ry1j)tkchln9 pl111 sι.ν ρο. ιινe. rj<1i<in!j ιι.ι,. ιst n\t'ssιj?us ""-'~ iαd. aι1cf 10\) <>""' νi ':1tn 11M Νοι e \'1~1ο ι treι1tθl,rιg ιιι,tt wt'o iςn' t Rcen,a~ taι!r-t maιιte~s ιn a_ι ιhο οιοη tt\!<"':~ to see n Ιο Ι.ι~Ι ιn paαil Cιcaιo ι ιf')w rca!;of15 ιο νίμ de ~ιιι,υιιοn Beωrn tq w e bl.lsιness <or rce... aιijil1i) r~ nψ'to: ϊιηg a' 9 1 ιef ι. iιd 11ftXotν ctb cιο ιfl /' Crisis plo1111in9 ψ Crisis practlce E'tternal eιnergιncy response Policc. l 1rσ dcpa.rtmenι. 1;t!t'Wl {)σl~.,j~ι.(: ιjs Hotcl COΠ'.ι'l'>IJιWty Meιd~ Bratt0-1ηΔΙl.itC)fimenι CΟ11;>Μγ, <rnm~ Coordinιtι κtiwlύes of ιιι ιοu ήιm ιιιlιιholders Hoteιs. es~\ic'ont$, tonν~"\ι.on E1<ιer"Λ I reass ιιrλ"co to cllants Choιelι ιιnd comnhιnltν r open for buslnιιι) coιner. ~nlf()ctt0ns. t11rpor ι~. gιo J11d 1r1111spoπ1nio". ιοcaι 1>ιιsίι1esies. αuιtιu~ιιι0ι1s. ιιηd goverrvnen: ιοu,i~ιι1 '09"cles 'W ssur eιι ι~ι no:ol ~ \')ω tιen $ a.s 11ι\γ ιο uc.o ~ belotό Cι Js tυ c:lt'}nls Me.<tι4.Ιdνι$α e' M'tl WH.JCt$ 8 ll\1 9Ιnβt $'\93 U1, tι;1starnf ΙJntt οc;ι»'"'' " tjιιtor-.ι::νtblι"'~!:.s Ηοnοι 1t'.o Litaνo ιrd ruφιι;c:ι tl»>e l?>t Extιrnιιl reιsιurιnce to loc..il con1n1u11ity Ιdcn>Ιν noods Ai:JIOYict t, Ε~.. Ο.ωπω Aι :ιjnd ιο toc.aι mθ(fja Ι nνο~ nll rtq ΟΙ'Ί!1 s;.ak.e hoidv-r' ncj uο.. eι111ιw11 ιtϊ 17

18 24 Ο ΤΟΥΡ Ι ΣΜΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ - ΣΤΟΧΟ Σ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο Τουρισμός συμβολίζει τον καπιταλισμό και στην περίπτωση της τρομοκρατίας, ο τουρ ισμός αντιπροσωπεύε ι την κυβέρνηση. Η επίθεση σε κάποιον τουριστικό προορισμό σημαίνει αυτομάτως επίθεση κατά της συγκεκριμένης κυβέρνησης της οποίας οι τρομακράτες αγωνίζονται κατά (Hall και O'Sulliνan 1996, Ρίχτερ και Waugh1986). Αυτό σημαίνει για τους τρομοκράτες πως έχουν το πλεονέ κτημα της ενίσχυσης των απαιτήσεών τους για πολιτική νομιμότητα λόγω της αδυναμίας που προκαλούν στην κυβέρνηση και κατά προ έκταση στην πολιτεία, χώρα κ.λ.π. (Hall και O'Sulliνan 1996). 25 Α ΙΤΙ Α ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑ ΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Υπάρχουν διάφορες ε ξηγήσεις γιατί οι τουρίστες και οι επιχειρήσεις του του ρι σμού σε ορ ισμένες περιπτώσεις απο τελούν στόχο της τρομοκρατικής επ ίθεσης. Ένας λόγος ε ίναι η δημοσιότητα που δι ευρε ίνεται σε όλο τον κόσμο και ιδ ι αίτε ρ α σ τι ς χώρες προέλευσης των θ υ μάτων. Η μείωση του αριθμού των τουριστών και των δαπανών τους αποδυναμώνει επίσης ση μαντικά. Ο ικονομ ικές κα ι κο ινων ι κές εντάσε ις μπορεί επίσης να π ροκαλέσε ι στις κυβερν ή σεις. Η γενική αποσταθεροπο ίηση ε ίναι ο βασικότερος στόχος της τρομοκρατικής οργάνωσης. Η εχθρότ η τα έναντι των τουριστών μπορεί να ε ίναι οξεία στις αναπτυσσόμ ενες χώρες όπου ο τουρ ισμ ός σ υ μ βολίζε ι τις αν ισότητες μεταξύ του ανεπτυγ μένου και του Τρίτου Κόσμου. Το χρέος του χάσματος αυτού όμως δεν το πληρώνει μόνο ο δεδομένος προορ ι σ μ ός α λλά κα ι ό, τι συνεπάγεται μ ε τον τουρ ισμ ό (ο ι κονομική και πολιτική αποδυνάμωση, καταστροφή εικόνας, ψυχολογικά τραύματα επισκεπτών κ.ά.) 18

19 Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 26 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο όρος Διαχείριση συνήθως περιγράφει την ηγεσία μιας οργανωμένης μονάδας (Διοίκηση). Είναι δυνατόν να γίνει η διάκριση μεταξύ μιας θεσμικού και λειτουργικού τρόπου σκέψης. Όσον αφορά το πρώτο, η διαχείριση είναι μια περιγραφή των ομάδων των ανθρώπων που ασκούν καθήκοντα διαχείρ ιση ς, τις δραστηρ ιότητές τους και τις λειτουργίες τους στον οργανισμό. Όσον αφορά το λειτουργικό τρόπο σκέψης, η διαχείριση εiναι ένας όρος για όλα τα καθήκοντα και τις διαδικασίες που συνδέονται με τη λειτουργία της οργάνωσης και της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και τον έλεγχο. 27 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤ ΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Η διαχείριση των κρίσεων νοείται ως η στρατηγική διαδικασία και τα μέτρα που προγραμματίζονται να τεθούν σε ισχύ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρίσεων. 28 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΜΜΕ & Δημόσιες Σχέσεις Μέτρα Αντιμ ετώπισης & Πρόληψης Μέγεθος. & Κατηγορίες Κρίσης Αποκατάσταση Εικόνας & Φήμης Τμηματοποίηση του Ανθρώπινου Παράγοντα 19

20 111. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ [ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ] Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 29 Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΕΠ Ο ΙΘΗΣΗ ΤΗΣ Κ ΡΙΣΗΣ Μια κρίση έχει οριστεί ως «σημείο κάμψης»,«αποφασιστική στιγμή», ή«κρίσιμη στιγμή». Μια κρίση μπορεί επίσης να περιγράφετα ι ως «μια κατάσταση που έχει φθάσει σε μία κρίσιμη φάση». Μια κρίση είναι, κατά συνέπεια, μία κατάσταση στην οποία μια αποφασιστική αλλαγή είναι επικείμενη - είτε με το ενδεχόμενο ενός ιδιαίτερα ανεπιθύμητου αποτελέσματος ή μιας ευδιάκριτα επιθυμητής δυνατότητας και ιδιαίτερα θετικής έκβασης. Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση μιας κρίσης, δεν πρέπει να είναι γεγονός κατ 'ανάγκη κακό. Βέβαια, αναμφισβήτητα χαρακτηρίζεται από έναν ορισμένο βαθμό κινδύνου και αβεβαιότητας (Fink, 1986, σ. 15). 30 ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡ Ι ΣΕΩΝ Οι Κρίσεις χωρίζονται στις εξής Κατηγορίες: της αντιπαράθεσης, της παραπλάνησης, της μοχθηρίας, του παραπτώμα το ς, των φυσικών καταστροφών, των ασύμμετρων αξίών, και της αποτυχία της τεχνολογίας. Ο Αιφνιδιασμός είνα ι γενικό φαινόμενο σε κάθε είδος Κρfσης. Ο Lippman αναφέρεται στο στοιχείο του αιφνιδιασμού ως μία «σκοτεινή, σβέλτη και απρόβλεπτη" δύναμη. 20

21 ~~~~~~~~~~~ Figure 1 τypes of crisis Crisis Cοιnιnιιηίιy crisis Non-coιιιιnunily crίsis Νοη-ίι1<ιιι s ιr ίηι crisis Ν:ιιur.ιι crisis Co11 tlic ι ιypc )itu Hion 'Ροlίιίc:ι1 crisis' Nor1-conf1ict rypc siιιιaι ίοιι S11c io.ιcc l111 ical di sas ιcrs Νaιιιmι disastcr-s Tn111sporιt11io 11 :ιcci d c11 1 s Social crisis No11-Γιnar1cial crisis Fin.1nciaι crisis 31 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ STAFFORD Κάθε κρίση είναι μοναδική, αλλά όπως αναφέρεται ο Hermann (1972} στα γενικά χαρακτηριστικά της περιλαμβάνοντα ι το απροσδό κητο, το επείγον και ο κίνδυνος. Σύ μφ ωνα, επίσης, μ ε τον Stafford (2002} όλες ο ι κατηγορίες κρίσεων μοιράζονται τρία κοινά χαρακτηριστικά: 1} το αναπάντεχο. 2} την αβεβα ιότητα. 3) την χρονική πίεση. Ο ι κύ ρι ο ι σ τόχο ι είνα ι ως εκ το ύτου η μείωση των κινδύνων, η προετοιμασία, η ανταπόκριση και η ανάκτηση (Heath, 1998}. 32 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡ Ι ΣΜΟΥ Στον τομέα της έρευνας τουρισμού, σχετι κά λίγες μελέτες έχουν εφαρ μ οστεί σε καθιερωμένα μοντέλα κρίσης (Dreyer, 2001 Glaeier, 2001 ). Ένα από τα πιο εκτεταμένα μοντέλα διαχείρισης των καταστροφών στον τομέα του το υ ρ ι σμού αναπτύχθηκε από Faυlkner (2001, σ. 44} που προβλέπει μια διαδικασία σε έξι φάσης: 21

22 1. Φάση προ γεγονότος: τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για καταστροφή, τα σενάρια, οι πιθανότητες και οι εκτιμήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη στρατηγική διαχεiρισης καταστροφών. 2. Προδρομική φάση : η καταστροφή επίκειται και τα συστήματα προειδοποίησης και τα κέντρα διαχείρησης είναι εγκατεστημένα. Σε αυτή τη δεύτερη φάση, θα δρομολογηθούν όλα με βάση του σχεδίου έκτα κτ ης ανάγκης. 3. Επείγουσα φάση : Οι επιπτώσεις των καταστροφών είναι α ι σθητές και το σημαντικότερο είναι η πρ9στασία των ανθρώπων και των περιουσιών του τουρ ιστι κού προορισμού. 4. Ενδιάμεσο στάδι ο : βραχυπρόθεσμες και άμεσες ανάγκες τοί.ι πληθυσμού να αντιμετωπιστούν την κατάσταση έκτακτης ανάγκη ς και ομάδες διάσωσης κινητοποιούνται. Η σωστή στρατηγική επικοινωνίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι άκρως σημαντική σε αυ~ή τη φάση. 5. Η μακροχρ όνια φάση (φάσ η ανάκτησης) : ανο ι κοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών και περ ιβαλλοντικά κατεστραμμενες περιοχές που θα πρέπει να αποκατασταθούν. 6. Φάση ανάλυσης: αυτή η φάση αντιστοιχεί στο στάδιο (() Fink) όπου η ρουτίνα πρέπει να αποκατασταθεί με μία νέα, βελτιωμένη κατάσταση που πρόκειτα ι να καθιερωθεί. 33 BILL FAULKNER - ROSL ΥΝ RUSSELL ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Ο ι Bill Faulkner και Roslyn Russell, στη συζήτησή τους σχετικά με τις αναταράξεις, το χάος και την πολυπλοκότητα, εκτός των άλλων αναφέρθηκαν στην κρίση και την καταστροφή.. Αναφέρουν ότι ο κοινός ορισμός της κρίσης είναι «μια ενέργεια ή παράλειψη που παρεμβαίνει στην εξέλιξη της λειτουργίας του οργανισμού και την επίτευξη των στόχων, στην βιωσιμότητά του ή την επ ι βίωση του οργανισμού, με καταστροφικές συνέπειες που αντιλαμβάνοντα ι ο ι εργαζόμενοι και οι πελάτες». Αυτός ο ορισμός είναι πιο σωστός να όσον αφορά στην διαχειριστική αποτυχία από τ ι ς κρίσεις που προκαλούνται από τους εξωτερικούς παράγοντες. 22

23 Σίγουρα δεν λείπουν οι κρίσεις στην τουριστική βιομηχανία που προκύπτουν από την κακή διαχείριση. Ωστόσο, οι κρίσεις εξετάζονται και αναλύονται και αποδεδειγμένα όλα προκύπτουν από γεγονότα πέραν του άμεσου ελέγχου των αρχών. Ο δεύτερος ορ ι σμός των Faulkner και Russell περί καταστροφής, ι σχύει περισσότερο για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.καθορίζουν μια καταστροφή ως μια κατάσταση κατά την οποία «Ο τουριστικός προορισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με αιφνίδιες, απρόβλεπτες, καταστροφικές αλλαγές, στις οποίες υπάρχει περιορισμένος έλεγχος». Η τουριστική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιτυχημένη εξαναγκαστική εμπορία καμπάνιας (απευθύνεται σε εμπόρους λιανικής πώλησης). Τα μέσα ενημέρωσης έχουν μέγιστη σημασία για μια επιτυχή εκστρατεία «μ άρκετινγκ έλξης» (μάρκετινγκ που απευθύνονται σε καταναλωτές). Οι κρίσεις επίσης φτάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο όπου η αλλαγή προς το καλύτερο ή το χειρότερο είναι αναπόφευκτη όμως η εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη για τους ανθρώπους και τους οργανισμούς (Prideaux et al., 2003). Tnblc 1. Crisis m nn ageιηe nt pl1nscs Runyan (2006), EJ 1olt, Harήs & Baron Ritchle (2004) Healh {1998) (2005) Cιisis prιtventίoπ: Developιoont encom Pre.αfsis stsge: to ίictudes the concepjs ρasses ριoactive ριan and ρισ.ιίde for of mi!igation and scanni119 and ρlan ρossible crbis evenls planning. ni119. which may occur. Response phase: Ιιnplemιιnlalion: The crίsis: ιο reduce indudes the decisions apρljes slrategies or mitgate the imand eflorls οι mίnimίz wtlen cnses or disas pacιs of a cnsis by lng Ιhe cιisis effects. tersoα:ur. Ιmproνlng lhe ιe spoose nι anagement. Rocoνeιy phsse: the ενa/υaιίοn: U1e fost-crίsis slage: ιο organizatlln seelιs ιο effediveness of lhese ςν.;f!ι'f and effedively mίnimize the ίmρaά of strslegies in oιder to determine the daιnage lhe crisis and ajso Ιο ensure con~nual caιιsed by lhe crisis. learn from the eνenι. reγιnement οι cιis i s management sιrate gies. So ιι rc.:e: Αd:ιp ι ~<ι by the :ιuιhorn Γrοιn ιι1~ sonrces citcd. 34 ΦΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ Μια κρίση μπορεί να αποτελείται από μία έως τέσσερις διαφορετικές και διακριτές φάσεις (Fink, 1986, σσ. 20-8). Οι φάσεις είναι οι εξής: 23

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate

PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate Οκτώβριος 2015 Στοιχεία & Αριθμοί Στοιχεία & Αριθμοί Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών (σε εκατ. ευρώ) και βασικά ταξιδιωτικά μεγέθη Ιανουάριος-Ιούλιος Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Project A2- A3. Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο. Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη

Project A2- A3. Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο. Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη Project A2- A3 Α Φαλήρου 1ο ΓυμνάσιοΤάξη Παλαιού Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ PROJECT Τα ενδιαφέροντα μας Ξεκινήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Σαν ορισμό της κρίσης σε έναν οργανισμό μπορούμε να δεχθούμε την παρακάτω πρόταση: Επιχειρηματική κρίση είναι μία κρίσιμη καμπή που εμφανίζεται κατά

Σαν ορισμό της κρίσης σε έναν οργανισμό μπορούμε να δεχθούμε την παρακάτω πρόταση: Επιχειρηματική κρίση είναι μία κρίσιμη καμπή που εμφανίζεται κατά ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Σαν ορισμό της κρίσης σε έναν οργανισμό μπορούμε να δεχθούμε την παρακάτω πρόταση: Επιχειρηματική κρίση είναι μία κρίσιμη καμπή που εμφανίζεται κατά την διάρκεια κάποιας χρονικής στιγμής,

Διαβάστε περισσότερα

Ένας τυπικός ορισμός για την διαχείριση κρίσεων αποτελεί ο παρακάτω: Διαχείριση Κρίσεων είναι η ενδελεχής μελέτη και πρόβλεψη των κινδύνων που

Ένας τυπικός ορισμός για την διαχείριση κρίσεων αποτελεί ο παρακάτω: Διαχείριση Κρίσεων είναι η ενδελεχής μελέτη και πρόβλεψη των κινδύνων που Ορισμοί Ένας τυπικός ορισμός για την διαχείριση κρίσεων αποτελεί ο παρακάτω: Διαχείριση Κρίσεων είναι η ενδελεχής μελέτη και πρόβλεψη των κινδύνων που ενδέχεται να απειλήσουν μια επιχείρηση/ οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες

Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες Ομιλία του κ. Νίκου Αναλυτή στο Συνέδριο Κοινωνικώς Επιχειρείν 2011 Το τέλος του εικοστού αιώνα επεφύλασσε στην ανθρωπότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι κρίσεις δημιουργούν απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία και απαιτούν αποφάσεις προκειμένου οι επιπτώσεις τους να μην επεκταθούν ταχύτατα. Κάθε κρίση απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Infrastructure s Security Plan & Planning

Infrastructure s Security Plan & Planning Infrastructure s Security Plan & Planning Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών & Κρίσεων Η επιχειρησιακή διάσταση Η επικοινωνιακή διάσταση Παρουσίαση Αθανάσιος Γ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Αστυν. Υποδντής Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων

Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων Ο όρος Κρίσιμες Καταστάσεις σημαίνει κάθε κατάσταση που μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο ή απειλή για την επιχείρηση. Μπορεί να είναι ένα ελαττωματικό προϊόν, μια οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Το πιο κρίσιμο από όλα τα στοιχεία στη Διαχείριση Κρίσεων είναι η επαφή με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Όταν η κρίση χτυπήσει την πόρτα της εταιρείας, οι ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας

Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Της Αθανασίας Κωνσταντίνου Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Με δεδομένες τις αρχές στις οποίες στηρίχτηκε η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ

25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/02/2016 25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) δημοσιοποίησε την 25 η έκθεση για τους βίαιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαιρετισμός Του κ. Α/ΓΕΣ, ως Εκπροσώπου του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στo Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων«ΑΘΗΝΑ 2011» Θεσσαλονίκη, 03 Ιουν 11 - 1 - Κύριοι πρέσβεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιχειρήσεων

Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Εκτίμηση Κινδύνου Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής CEO of the Serres Business & Innovation Centre 09 Έννοια του Επιχειρηματικού Κινδύνου Έννοια του Επιχειρηματικού Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.2 Η Επιχείρηση

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.2 Η Επιχείρηση http://www.economics.edu.gr 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1.2 Η Επιχείρηση : σχολικό βιβλίο 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας µας, το ίδιο σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment ties» ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης. Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης. Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 1 Παγκοσμιοποίηση και μετανάστευση Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι νέο φαινόμενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Καραβελίδου έσποινα, προπτυχιακή σπουδάστρια Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μαγαλιού Βικτόρια ιαφήµιση στον τουρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Δρ. Μαρία Μαυροπούλου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; Διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων σε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 1 ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου της «4 ης Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016, 11.00 12.30 Έντιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 9: Προώθηση Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Επιπτώσεις των υσµενών Γεγονότων στην Τουριστική Οικονοµία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Επιπτώσεις των υσµενών Γεγονότων στην Τουριστική Οικονοµία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Επικοινωνίας

Η Σημασία της Επικοινωνίας Η Σημασία της Επικοινωνίας Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου των: Ανθσγου (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Ανθσγου (Ι)Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α Χ Α ΡΑ Λ Α Μ Π ΟΥ Σ ΛΟ Γ Ο Π ΕΔΙΚΟ Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ H Σ Υ Ν Ε Ρ Γ ΑΤ Η Σ Ν Ε Υ Ρ ΟΛΟ Γ Ι Κ Η Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Ν ΑΥ Τ Ι ΚΟΥ Ν Ο Σ Ο ΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παρουσίαση: Καθ. Βελισσαρίου Ευστάθιος Ορισμός της Επικοινωνίας 2 Επικοινωνία είναι η άμεση ή έμμεση μονόπλευρη ή αμφίπλευρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

«Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» 13 Ιανουαρίου 2010 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ. Γ.

«Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» 13 Ιανουαρίου 2010 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ. Γ. ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» 13 Ιανουαρίου 2010 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ Γ. Μανούρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011.

Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011. Κυρίες και Κύριοι, Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011. Η επίκαιρη θεματολογία και οι εμπεριστατωμένες

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1. Ο στόχος για το 2003 αναφέρεται σε πληθωρισμό 3,1% και ανάπτυξη 4,15%. Είναι εφικτά τα νούμερα δεδομένου ότι πρόσφατα το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Ιωαννίδου Ροδόπη ΑΜ (097/07) Πεχλιβανίδης Μουράτογλου Χαράλαμπος ΑΜ (037/07) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το χιούμορ Στη Διαφήμιση ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Ιωάννης Βρεττός

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Ιωάννης Βρεττός Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ιωάννης Βρεττός Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Γνώρισμα της προσωπικότητας ή ασκήσιμη συμπεριφορά; ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Κινήσεις μέσα στον χώρο Κινήσεις των χεριών και του σώματος Οι κινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 1. Η ποσοτική βελτίωση της επικοινωνίας, επιδιώκει τον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ημερήσιος και περιοδικός τύπος ραδιόφωνο τηλεόραση προφορική φήμη ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ημερήσιος και περιοδικός τύπος ραδιόφωνο τηλεόραση προφορική φήμη ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Παραπληροφόρηση είναι η σκόπιμη διάδοση ψεύτικων ειδήσεων, με στόχο να οδηγηθεί η κοινή γνώμη προς ορισμένη κατεύθυνση, για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων. ΜΕΣΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 Β. Φερεντίνος Εισαγωγή στον Ηλεκτρονικό Τουρισμό και τα Πληροφοριακά Συστήματα ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Το ΕΒΕΠ αναλύει το Βαρόμετρο του 2ου εξαμήνου του 2013 των ΜΜΕ επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μετά την ύφεση, το Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ δείχνει επιστροφή στη σταθερότητα με το Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο Έ να πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, δυσθυμία, «κατάθλιψη» έχει την «τάση» να αποδίδει λανθασμένα τις ψυχικές αυτές καταστάσεις, σε έναν «προβληματικό εαυτό του», (μία δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ώρες Ευθύνης. Στο Σύγχρονο κάλεσμα της ιστορίας η Τ.Α πρέπει να δηλώσει παρούσα

Θέμα: Ώρες Ευθύνης. Στο Σύγχρονο κάλεσμα της ιστορίας η Τ.Α πρέπει να δηλώσει παρούσα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ. 2251037040 ΦΑΞ 2251037046 Email grafeiotypou@mytilene.gr Μυτιλήνη 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 49775 Προς : Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθηγητής Νικόλαος Φ. Ματσατσίνης Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.) Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ 3 επιχειρηµατικές διαλέξεις ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; 1984, 1991, 2006 Wilson Learning Worldwide Inc. WLW 46663 Challenge 1 O Ηγέτης-Manager: Επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση µε αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Το Πρόβλημα Το περιβαλλοντικό πρόβλημα που εξετάζεται από το πρόγραμμα θάλασσα είναι ο άμεσος κίνδυνος επιβίωσης που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα