Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου"

Transcript

1 ΓΧΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΜΟΝΑΔΑ ΝΤΑΤΙΚΗΣ Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΘ Διοικητής Νοσοκομείου

2 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 1 από 36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΧΟΜΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ Γενικότητες φαρμογή ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γενικές Απαιτήσεις Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση Γενικότητες γχειρίδιο για την Ποιότητα Έλεγχος γγράφων Έλεγχος Αρχείων ΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δέσμευση της Διοίκησης στίαση στον Πελάτη/ νδιαφερόμενο Μέρος Πολιτική για την Ποιότητα Σχεδίαση Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα Σχεδίαση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας υθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία υθύνες και αρμοδιότητες κπρόσωπος της Διοίκησης σωτερική πικοινωνία Ανασκόπηση από τη Διοίκηση Γενικότητες ισερχόμενα στην ανασκόπηση ξερχόμενα από την ανασκόπηση ΔΙΑΧΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ Διάθεση Πόρων Ανθρώπινοι Πόροι Γενικότητες Ικανότητα, νημέρωση και κπαίδευση... 17

3 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 2 από Υποδομή Περιβάλλον ργασίας ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σχεδίαση για την υλοποίηση του προϊόντος Διεργασίες που σχετίζονται με τους πελάτες (ενδιαφερόμενα μέρη) Προσδιορισμός των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν Ανασκόπηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν πικοινωνία με τους πελάτες Σχεδιασμός και ανάπτυξη Προγραμματισμός του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined Δεδομένα του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined Αποτελέσματα του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined Ανασκόπηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined παλήθευση του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined πικύρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined Έλεγχος των αλλαγών στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξηerror! Bookmark not defined Αγορές Διεργασία Αγορών Πληροφορίες Αγορών παλήθευση αγοραζόμενου προϊόντος Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών Έλεγχος της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών πικύρωση διεργασιών παραγωγής και παροχής υπηρεσιών Απόδοση ταυτότητας και ιχνηλασιμότητας Ιδιοκτησία του πελάτη Διατήρηση του προϊόντος Έλεγχος των συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης ΜΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΛΤΙΩΣΗ Γενικότητες... 25

4 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 3 από Παρακολούθηση και μέτρηση Ικανοποίηση των πελατών σωτερική επιθεώρηση Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών Παρακολούθηση και μέτρηση του προϊόντος Έλεγχος του μη συμμορφούμενου προϊόντος Ανάλυση δεδομένων Βελτίωση Διαρκής Βελτίωση Διορθωτικές ενέργειες Προληπτικές ενέργειες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

5 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 4 από ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ 1.1. Γενικότητες Η Μονάδα ντατικής Θεραπείας του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας για να αποδείξει την ικανότητά της να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους αποδέκτες των υπηρεσιών της. Ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών της Μονάδας ανταποκρίνεται στις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και σε σύγχρονα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και οι προσδοκίες όσων εξυπηρετούνται από αυτήν. Ταυτόχρονα, με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας η Μονάδα ντατικής Θεραπείας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την απόδοση των καθορισμένων διεργασιών της με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φαρμογή Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ορίζεται ως «Περίθαλψη βαρέως πασχόντων ασθενών» ξαιρέσεις: Από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εξαιρείται η παράγραφος 7.3 «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη» του Προτύπου. 2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Προτύπου ΛΟΤ Ν ISO 9001: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οργανισμός Ο οργανισμός στον οποίο αναπτύσσεται το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας είναι η Μονάδα ντατικής Θεραπείας του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας, που περιλαμβάνει το ανθρώπινο δυναμικό που διεκπεραιώνει τις επιμέρους δραστηριότητες, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται καθώς και τις υπάρχουσες οργανωτικές δομές που καθιστούν εφικτή τη συνολική λειτουργία της. Πελάτες - νδιαφερόμενα Μέρη

6 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 5 από 36 Με τους όρους πελάτες/ ενδιαφερόμενα μέρη νοούνται όλοι όσοι κάνουν χρήση των υπηρεσιών της Μονάδας και συγκεκριμένα: οι ασθενείς, στους οποίους παρέχεται περίθαλψη, αλλά και το συγγενικό / φιλικό περιβάλλον τους που έρχεται σε επικοινωνία με το προσωπικό της ΜΘ οι θεράποντες ιατροί των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου, οι οποίοι πρακτικά αποτελούν αυτούς που εκκινούν τη διαδικασία για την εισαγωγή του ασθενούς στη ΜΘ το ΚΑΒ και πιθανώς οι «γειτονικές» ΜΘ, εφ όσον η έννοια του ενδιαφερόμενου μέρους ερμηνευθεί διασταλτικά Προμηθευτές Οι προμηθευτές της ΜΘ διακρίνονται σε : προμηθευτές υλικών (υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, εξοπλισμού, κλπ.) προμηθευτές υπηρεσιών (Τεχνική Υπηρεσία νοσοκομείου, εξωτερικές υπηρεσίες συντήρησης/ διακρίβωσης εξοπλισμού, κλπ.) Προϊόντα/ Υπηρεσίες Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι η ιατρική και η νοσηλευτική περίθαλψη βαρέως πασχόντων ασθενών.

7 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 6 από ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.1. Γενικές Απαιτήσεις Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας της Μονάδας ντατικής Θεραπείας (ΜΘ) έχει αναπτυχθεί κατά τρόπο που να διευκολύνεται η υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα (Παράρτημα 1) και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των επιδόσεών της όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών της, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα νομοθετικά/ κανονιστικά και σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Για το σκοπό αυτό, η ΜΘ έχει εντοπίσει τις διεργασίες που υλοποιούνται κατά την λειτουργία της και έχει δομήσει την τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά τρόπο που να συστηματοποιεί την εκτέλεση των εργασιών. Οι διεργασίες που έχουν καθοριστεί και η σχετική διασύνδεσή τους παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 του παρόντος και κατηγοριοποιούνται ως: Κύριες (ή κρίσιμες) διεργασίες, οι οποίες επιδρούν σημαντικά στην επίδοση της Μονάδας και στην ικανότητα παροχής κατάλληλης ποιότητας υπηρεσιών. Οι κύριες διεργασίες έχουν άμεση σχέση με την παροχή της υπηρεσίας και αποτελούν τους «κρίκους» στην κύρια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία ξεκινά από τις ανάγκες/ προσδοκίες τους και καταλήγει στην ικανοποίησή τους. Υποστηρικτικές διεργασίες, οι οποίες υποστηρίζουν τις κύριες διεργασίες της Μονάδας και θεωρούνται βασικές για την αποτελεσματική λειτουργία της. Διαχειριστικές διεργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες με τις οποίες η τόσο η Διοίκηση της Μονάδας όσο και η Διοίκηση του Νοσοκομείου υποστηρίζει όλες τις διεργασίες (κύριες και υποστηρικτικές) της Μονάδας. Η ΜΘ φροντίζει μέσα από ένα πλέγμα διαδικασιών πρόληψης και ελέγχου να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διεργασιών που διέπουν τη λειτουργία της. Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας γίνεται τόσο προληπτικά όσο και διορθωτικά. Παρατηρήσεις που αφορούν την εμφάνιση προβλημάτων, οδηγούν στην επανεξέταση των ελέγχων που διενεργούνται στις σχετιζόμενες διεργασίες και όπου κρίνεται απαραίτητο, στην αναμόρφωση των χρησιμοποιούμενων ελέγχων με νέες μεθόδους και στην αύξηση της συχνότητας διενέργειας τους.

8 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 7 από 36 Η ΜΘ μεριμνά για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαραίτητων πόρων και πληροφοριών για τη λειτουργία και την παρακολούθηση των διεργασιών της. Η ΜΘ έχει καθορίσει αντικειμενικούς σκοπούς και δείκτες ποιότητας, καθώς και την αντίστοιχη μεθοδολογία για τη μέτρησή τους, ώστε να παρακολουθεί συστηματικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υφιστάμενων διεργασιών. Οι συγκεκριμένοι σκοποί και δείκτες θέτονται και αναλύονται από τη Διοίκηση της Μονάδας (συμπεριλαμβανομένου του Διοικητή του νοσοκομείου) σύμφωνα με καθορισμένες Διαδικασίες. Η ΜΘ χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες μετρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των σκοπών και δεικτών ποιότητας) αναλαμβάνει τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, καθώς και τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση Γενικότητες Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) επίπεδα όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (σχ. 1).

9 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 8 από 36 Πολιτική για την Ποιότητα Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα γχειρίδιο Ποιότητας Διαδικασίες Ποιότητας Οδηγίες ργασίας, ξωτερικά Έγγραφα Αρχεία Σχήμα 1: πίπεδα Τεκμηρίωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Τα τέσσερα επίπεδα της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας διαχωρίζονται ως εξής: Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΙΠΔΟ: Περιλαμβάνει το γχειρίδιο Ποιότητας, τη δήλωση της Πολιτικής για την Ποιότητα και τους αντίστοιχους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα. Β. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΙΠΔΟ: Περιλαμβάνει τις Διαδικασίες Ποιότητας που απαιτούνται για την περιγραφή των διεργασιών της Μονάδας κάνοντας αναφορά στα ακόλουθα: αρμόδιους εκτέλεσης εργασίας απαιτούμενα μέσα

10 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 9 από 36 πως κάθε πότε Οι Διαδικασίες Ποιότητας αναφέρονται στο Παράρτημα 3 του παρόντος γχειριδίου. Γ. ΛΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΙΠΔΟ: Περιλαμβάνει τις Οδηγίες ργασίας και τα σχετικά Πρωτόκολλα, καθώς και τα εξωτερικά του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας έγγραφα (Διεθνή Πρότυπα, νομοθετικό / θεσμικό πλαίσιο, επιστημονικά δεδομένα, κλπ). Τα εν λόγω έγγραφα περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες, παρέχονται πληροφορίες ή καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλει να λειτουργεί η Μονάδα. Δ. ΑΡΧΙΑ: Περιλαμβάνει όλα τα αρχεία τα οποία είτε δημιουργούνται κατά την εφαρμογή των διεργασιών της Μονάδας και είναι απαραίτητα για την τήρηση και παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, είτε απαιτούνται για την απόδειξη συμμόρφωσης των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών με το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, είτε καθορίζονται από τις απαιτήσεις του Προτύπου γχειρίδιο για την Ποιότητα Το γχειρίδιο Ποιότητας (το παρόν έγγραφο) συντάχθηκε, καθιερώθηκε και διατηρείται από την ΜΘ ώστε: να περιγράψει το αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας να περιγράψει την Πολιτική για την Ποιότητα και τους τρόπους με τους οποίους υλοποιείται καθημερινά να περιγράψει τις διεργασίες της Μονάδας και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται και καλύπτονται οι απαιτήσεις του Προτύπου να παρουσιάσει την τεκμηρίωση που καθιερώνεται για την εφαρμογή και διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Στα Κεφάλαια 4 έως 8 του παρόντος αναλύονται συνοπτικά τα στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας τα οποία διαμορφώθηκαν και εφαρμόζονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Για ευκολία χρήσης, τα στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας αναλύονται ακολουθώντας την παραγραφοποίηση του Προτύπου. Οι παράγραφοι που

11 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 10 από 36 αναπτύσσονται φέρουν τον ίδιο τίτλο (και αρίθμηση) με την αντίστοιχη απαίτηση του Προτύπου για το στοιχείο που περιγράφεται στην παράγραφο. Όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, ο αναγνώστης παραπέμπεται στην αντίστοιχη Διαδικασία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που επέρχονται στο παρόν γχειρίδιο καθώς και ο τρόπος διανομής του παρακολουθούνται σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ.ΜΘ.110. Η διανομή του παρόντος εκτός του νοσοκομείου απαιτεί την έγκριση της Διοίκησης της Μονάδας και πραγματοποιείται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Το διανεμηθέν αντίγραφο δεν αποτελεί ελεγχόμενο έγγραφο του Συστήματος. Η τήρηση των αναφερομένων στο παρόν γχειρίδιο είναι υποχρεωτική για το σύνολο των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το ιεραρχικό επίπεδο ή τη θέση εργασίας Έλεγχος γγράφων Η ΜΘ έχει καθιερώσει τεκμηριωμένη Διαδικασία (Δ.ΜΘ.110) στην οποία περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονται τα έγγραφα του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα η Διαδικασία περιγράφει: τον τρόπο κωδικοποίησης των εγγράφων τον τρόπο σύνταξης και έγκρισης των εγγράφων τον τρόπο αναγνώρισης της έκδοσης των εγγράφων και των αλλαγών τους τον τρόπο διανομής/ απόσυρσης των εγγράφων στους κατάλληλους αποδέκτες τον τρόπο τήρησης του master file (αρχείο Πρωτότυπων γγράφων) τον τρόπο ελέγχου των εγγράφων εξωτερικής προέλευσης Έλεγχος Αρχείων Η ΜΘ έχει καθιερώσει τεκμηριωμένη Διαδικασία (Δ.ΜΘ.120) στην οποία περιγράφεται ο τρόπος ελέγχου, προστασίας και τήρησης των αρχείων τα οποία φυλάσσονται είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή των διεργασιών, αναφέρονται στις επιμέρους Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Σε κάθε Διαδικασία αναφέρονται τα Αρχεία που τηρούνται, οι υπεύθυνοι και ο χρόνος τήρησής τους.

12 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 11 από 36 Η Διευθύντρια της ΜΘ τηρεί σχετικό Κατάλογο στον οποίο περιγράφονται τα αρχεία που τηρούνται κατά την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, ώστε να παρέχεται απόδειξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και απόδειξη αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος.

13 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 12 από ΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.1. Δέσμευση της Διοίκησης Η ΜΘ διευθύνεται από τη Διευθύντρια της Μονάδας και διοικείται από ανώτερες διοικητικές βαθμίδες, βάσει της ισχύουσας οργανωτικής δομής του νοσοκομείου και του τρόπου διοίκησης αυτών. Η δέσμευση της Διοίκησης για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας στη ΜΘ και την αδιάκοπη υποστήριξή του, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική για την Ποιότητα (Παράρτημα 1). Η Διοίκηση της Μονάδας φροντίζει επίσης για : τη γνωστοποίηση στο εμπλεκόμενο προσωπικό της αξίας που αποδίδεται στην αναγνώριση των αναγκών/ προσδοκιών των πελατών/ ενδιαφερομένων μερών της Μονάδας και τη συνακόλουθη ικανοποίησή τους τη γνωστοποίηση, με αντίστοιχο τρόπο, σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό των επιβαλλόμενων δεσμεύσεων από τις εκφρασμένες και συναγόμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις την έγκριση της Πολιτικής Ποιότητας και τον καθορισμό ενδεδειγμένων αντικειμενικών στόχων και σκοπών για τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της Μονάδας τη διάθεση στη Μονάδα όλων των απαιτούμενων πόρων με σκοπό την καλύτερη δυνατή λειτουργία του στο πλαίσιο της Πολιτικής για την Ποιότητα την τακτική ανασκόπηση της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και της επίτευξης των στόχων για την ποιότητα (Δ.ΜΘ.160) τη δημιουργία και διατήρηση συνθηκών με τις οποίες ενθαρρύνεται η ανάπτυξη του προσωπικού της Μονάδας και η συμμετοχή του σε δράσεις συνεχούς βελτίωσης 5.2. στίαση στον Πελάτη/ νδιαφερόμενο Μέρος Οι πελάτες / ενδιαφερόμενα μέρη της Μονάδας αναφέρονται στη παράγραφο 3 του παρόντος. ίναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε αντίθεση με όσα ισχύουν στο σύνολο σχεδόν των οργανισμών/ επιχειρήσεων όπου ο πελάτης γνωρίζει απόλυτα ή σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του και μπορεί γενικά να αξιολογήσει σχετικά άμεσα το προϊόν που του παρέχεται, στην περίπτωση των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας οι ασθενείς/ πελάτες αντιλαμβάνονται μόνο τα γενικά χαρακτηριστικά των προσδοκιών τους

14 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 13 από 36 (π.χ. έγκαιρη αντιμετώπιση νόσου, αξιόπιστα αποτελέσματα εξετάσεων, κ.λ.π.) και συνήθως έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την υπηρεσία, που τους παρέχεται μόνο έμμεσα μέσω των επιπτώσεων που έχει στην υγεία τους. ιδικά στην περίπτωση της ΜΘ, οι ασθενείς λόγω της βαρύτητας της κατάστασης της υγείας τους δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες από τη Μονάδα υπηρεσίες. Τα γενικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών δύναται να αξιολογηθούν μόνο από τους συνοδούς των ασθενών. Όσον αφορά στο προσωπικό των κλινικών / τμημάτων του νοσοκομείου δύναται να αναγνωριστούν οι ανάγκες αυτών σε επίπεδο συνεργασίας και εξυπηρέτησης. Στα ανωτέρω πλαίσια, η ΜΘ διερευνά τις ανάγκες/ προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών βάσει τεκμηριωμένης διαδικασίας (Δ.ΜΘ.210). πίσης, το προσωπικό της Μονάδας διερευνά διαρκώς τις ουσιαστικές θεραπευτικές ανάγκες/ προσδοκίες των ασθενών, και φροντίζει για την ικανοποίησή τους, με βάσει τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα και τους πόρους που διαθέτει η Μονάδα Πολιτική για την Ποιότητα Η Διοίκηση της ΜΘ έχει καθιερώσει Πολιτική για την Ποιότητα (Παράρτημα 1), η οποία αποτελεί τον κορμό πάνω στον οποίο στηρίζονται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Μονάδας. Μέσα από την Πολιτική για την Ποιότητα, η Διοίκηση της Μονάδας δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, όπως αυτές περιγράφτηκαν στην παράγραφο 5.2, για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και θέτει το πλαίσιο για την καθιέρωση και ανασκόπηση των σκοπών για την ποιότητα. Η Πολιτική για την Ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό της Μονάδας και στο προσωπικό του νοσοκομείου που σχετίζεται με τις υπηρεσίες της Μονάδας και ανασκοπείται από την Διοίκηση της Μονάδας κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης για την Ποιότητα (Δ.ΜΘ.160).

15 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 14 από Σχεδίαση Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα Η Διοίκηση της Μονάδας έχει καθορίσει για τις βασικές διεργασίες της Μονάδας αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα οι οποίοι συμβαδίζουν με την καθορισμένη Πολιτική για την Ποιότητα. Για την παρακολούθηση των αντικειμενικών σκοπών έχουν οριστεί, όπου κρίθηκε σκόπιμο, επιπλέον μετρήσιμοι δείκτες ποιότητας. Τα ανωτέρω περιγράφονται λεπτομερώς στη Διαδικασία Δ.ΜΘ Σχεδίαση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε: να ικανοποιούνται οι γενικές απαιτήσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Παρ. 4.1 του παρόντος γχειριδίου να ικανοποιούνται οι αντικειμενικοί σκοποί για την Ποιότητα (βλέπε Παρ ) να αναδεικνύονται πιθανά αδύνατα σημεία των διεργασιών της Μονάδας, τα οποία μέσω προληπτικών / διορθωτικών ενεργειών μπορούν ευέλικτα και άμεσα να τροποποιηθούν, διατηρώντας την ακεραιότητα του Συστήματος 5.5. υθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία υθύνες και αρμοδιότητες Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του προσωπικού της Μονάδας καθορίζονται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.130. Για τον καθορισμό των προδιαγραφών των θέσεων εργασίας καθώς και των ευθυνών και αρμοδιοτήτων λαμβάνονται υπόψη όλες οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες κοινοποιούνται στο προσωπικό αμέσως μετά την πρόσληψη / τοποθέτησή του στη Μονάδα. Οι αρμοδιότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική τεκμηρίωση του Συστήματος. Η οργανωτική δομή της ΜΘ και η διασύνδεσή της με την ευρύτερη οργανωτική δομή του νοσοκομείου αποτυπώνεται στο Παράρτημα 4 του παρόντος.

16 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 15 από κπρόσωπος της Διοίκησης Ως κπρόσωπος της Διοίκησης για την εγκατάσταση, εφαρμογή και ομαλή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας ορίζεται η Διευθύντρια της ΜΘ. Στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας, τα καθήκοντα της Διευθύντριας της ΜΘ περιλαμβάνουν και τα εξής: την εξασφάλιση ότι καθιερώνεται, τίθεται σε εφαρμογή και διατηρείται η τεκμηρίωση που χρειάζεται για το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, (κυρίως μέσω της διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων) την κοινοποίηση, στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, στοιχείων σχετικά με την επίδοση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και τις τυχόν ανάγκες βελτίωσής του, (κυρίως μέσω της διαδικασίας ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας) την κοινοποίηση των προαναφερομένων στοιχείων στο προσωπικό της Μονάδας στα πλαίσια διασφάλισης της εσωτερικής επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του προσωπικού σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας την προώθηση των πληροφοριών που αφορούν τις απαιτήσεις/ προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών τόσο στη Διοίκηση του Νοσοκομείου όσο και στο προσωπικό της Μονάδας σωτερική πικοινωνία Η Διευθύντρια της ΜΘ φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλων οδών μέσω των οποίων να εξασφαλίζεται εύκολη και αποτελεσματική επικοινωνία τόσο εντός της Μονάδας όσο και με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου. Ο τρόπος εσωτερικής επικοινωνίας πρακτικά εμπεριέχεται στις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ανασκόπηση από τη Διοίκηση Γενικότητες Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας της Μονάδας είναι δυναμικό και εξελίσσεται παράλληλα με τις ανάγκες της ΜΘ με στόχο τη συνεχή του βελτίωση. Έχει καθιερωθεί τεκμηριωμένη Διαδικασία (Δ.ΜΘ.160) για την κατ ελάχιστον ετήσια Ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας από τη Διοίκηση. Σκοπός της Ανασκόπησης είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, με στόχο την χάραξη στρατηγικής και τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων για την βελτίωση του.

17 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 16 από ισερχόμενα στην ανασκόπηση Η Διευθύντρια της ΜΘ σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Μονάδας συντάσσει σχετική Έκθεση Ανασκόπησης στην οποία αναλύονται μεταξύ άλλων θέματα όπως: αποτελέσματα της παρακολούθησης των σκοπών και δεικτών ποιότητας των διεργασιών της Μονάδας αποτελέσματα των ενεργειών που προέκυψαν από την προηγούμενη ανασκόπηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων στοιχεία από παράπονα/ υποδείξεις ενδιαφερομένων μερών στοιχεία για τις επιδόσεις των προμηθευτών υλικών / υπηρεσιών στοιχεία από τις μετρήσεις ικανοποίησης ενδιαφερομένων μερών που πραγματοποιεί η Μονάδα περιπτώσεις μη συμμορφώσεων - κατάσταση υλοποίησης και στοιχεία αποτελεσματικότητας προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών Θέματα/ προτάσεις για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κ.λ.π ξερχόμενα από την ανασκόπηση Η Έκθεση υποβάλλεται στους συμμετέχοντες, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλες αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται σε αυτή. Κατά τη συνεδρίαση: ανασκοπείται η ικανότητα των διεργασιών να παρέχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να επιτελέσουν τον ορισμένο σκοπό τους επαναπροσδιορίζονται η Πολιτική και οι αντικειμενικοί στόχοι /σκοποί για την ποιότητα καθώς και οι δείκτες παρακολούθησής τους καθορίζονται ανάγκες για νέους πόρους (π.χ. προμήθεια εξοπλισμού, πρόσληψη προσωπικού) λαμβάνονται αποφάσεις για εφαρμογή προληπτικών ενεργειών 6. ΔΙΑΧΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 6.1. Διάθεση Πόρων Η ΜΘ έχει αναγνωρίσει τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση των διεργασιών της ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των αποδεκτών των υπηρεσιών της. Για την αποδοτικότερη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας λαμβάνεται μέριμνα ώστε ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα μέσα για τη λειτουργία της

18 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 17 από 36 Μονάδας να είναι τα κατάλληλα και να διατίθενται σε επάρκεια ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητά τους όταν είναι απαραίτητο. Η επάρκεια των πόρων αυτών υπόκειται σε ανασκόπηση τόσο κατά την καθημερινή λειτουργία της Μονάδας όσο και στα πλαίσια των περιοδικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (Δ.ΜΘ.160) Ανθρώπινοι Πόροι Γενικότητες Η ΜΘ αναγνωρίζει ως κύριο πόρο για την ορθή υλοποίηση των διεργασιών της το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς αυτό αποτελεί το βασικότερο μέσο για την επίτευξη των καθορισμένων αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού καθορίζονται με βάση τη μόρφωση/ εκπαίδευση και την υπάρχουσα εμπειρία του. πιπρόσθετα, με ευθύνη της Διευθύντριας της ΜΘ αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού προγραμματίζονται τα απαραίτητα εκπαιδευτικά προγράμματα για την διατήρηση ή/ και βελτίωσή των δεξιοτήτων του (Δ.ΜΘ.130) Ικανότητα, νημέρωση και κπαίδευση Η επιλογή του προσωπικού γίνεται βάσει των αναγκών που δημιουργούνται και των απαιτήσεων που οι ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις επιβάλλουν. Μετά την πρόσληψη / τοποθέτησή του στη ΜΘ, το προσωπικό ακολουθεί ειδική εκπαίδευση για την ομαλή ένταξή του στη λειτουργία της Μονάδας και την ορθή εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης το προσωπικό, παράλληλα, ευαισθητοποιείται όσον αφορά τη σπουδαιότητα των καθηκόντων του και τη συσχέτισή τους με την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα που έχει θέσει η Μονάδα. Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδεύσεων αξιολογείται έμμεσα από τις επιδόσεις του προσωπικού και όπου απαιτείται τα προγράμματα εκπαίδευσης επαναλαμβάνονται/ αναπροσαρμόζονται. Οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού τηρούνται σε αρχεία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.130.

19 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 18 από Υποδομή Η υφιστάμενη υποδομή της ΜΘ καθορίζεται από τις σχετικές νομικές και κανονιστικές διατάξεις και από την επιδίωξη της Διοίκησης της Μονάδας να παρέχονται στο προσωπικό όλα τα απαιτούμενα μέσα για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών και περιλαμβάνει: επάρκεια χώρων εργασίας και βοηθητικών εγκαταστάσεων τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την διεκπεραίωση των εργασιών 6.4. Περιβάλλον ργασίας Οι εγκαταστάσεις της ΜΘ παρέχουν κατάλληλες συνθήκες (θερμοκρασία, φωτισμό, αερισμό, υγιεινή/ καθαριότητα) για την απρόσκοπτη διενέργεια των εργασιών του προσωπικού και την νοσηλεία βαρέως πασχόντων ασθενών (Δ.ΜΘ.430, Δ.ΜΘ.460, Δ.ΜΘ.470). Παράλληλα οι εγκαταστάσεις και ο κρίσιμος εξοπλισμός ελέγχονται/ επιθεωρούνται, ως προς το επίπεδο της υγιεινής τους, βάσει σχετικού προγράμματος ελέγχου/ επιθεώρησης που καθορίζεται από την πιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του νοσοκομείου (Δ.ΜΘ.430). πιπρόσθετα, το προσωπικό της ΜΘ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με τα θέματα υγιεινής (Δ.ΜΘ.450) ενώ θέματα ασφάλειας της Μονάδας αντιμετωπίζονται βάσει των αναγραφομένων στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.460. Στα πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός της Μονάδας συντηρείται και ελέγχεται / διακριβώνεται βάσει των οριζομένων στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.410. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τον καθαρισμό, απολύμανση και αποστείρωση των ειδών που χρησιμοποιούνται για τη νοσηλείας των ασθενών, όπως αναφέρεται στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.440.

20 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 19 από ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 7.1. Σχεδίαση για την υλοποίηση του προϊόντος Η ΜΘ λειτουργεί βάσει ενός πλέγματος διεργασιών (Παράρτημα 2) που έχει καθορίσει και αναπτύξει, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και να επιτύχει τους στόχους και τους σκοπούς της Ποιότητας που έχει θέσει. Για την παροχή υπηρεσιών από τη Μονάδα έχουν αναγνωρισθεί και προσδιορισθεί οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διεργασιών και έχουν καθορισθεί αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των διεργασιών. Όλες οι διεργασίες εκτελούνται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες οι οποίες συστηματοποιούνται σε τεκμηριωμένες διαδικασίες και οδηγίες εργασίας / πρωτόκολλα. Η τεκμηρίωση καθορίζει σαφώς: τις ενέργειες που απαιτούνται και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν τους υπεύθυνους για κάθε εργασία τους ελέγχους που διενεργούνται για την πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθής υλοποίησης των διεργασιών καθώς και τους αρμόδιους για την διενέργεια των ελέγχων τα κριτήρια αποδοχής των παρεχόμενων υπηρεσιών τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων όλα τα σχετικά αρχεία που πρέπει να τηρούνται από το αρμόδιο προσωπικό Διεργασίες που σχετίζονται με τους πελάτες (ενδιαφερόμενα μέρη) Προσδιορισμός των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 5.2 οι ασθενείς και κυρίως το συγγενικό/ φιλικό τους περιβάλλον τις περισσότερες φορές, δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την υπηρεσία που τους παρέχει η Μονάδα και γενικά δεν μπορούν να αξιολογήσουν την ποιότητά της παρά μόνο αν υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τους. Η εκπλήρωση της κύριας προσδοκίας τους, να τους παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα (κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και παρακολούθηση της πορείας νόσου, καλές συνθήκες νοσηλείας και παραμονής στους χώρους του νοσοκομείου), ουσιαστικά έγκειται στην παρακολούθηση και συμμόρφωση με τα

21 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 20 από 36 σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και την τήρηση ορθών επιστημονικών πρακτικών από τη Μονάδα. Πρόσθετες «εκφρασμένες» απαιτήσεις αφορούν γενικά θέματα εξυπηρέτησης, ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση υγείας του ασθενή, κλπ. Στα πλαίσια αυτά η ΜΘ έχει καθιερώσει τεκμηριωμένη διαδικασία για την ενημέρωση των συνοδών (Δ.ΜΘ.220) ενώ λαμβάνεται μέριμνα για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, μέσα) ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια των δραστηριοτήτών της Μονάδας κατά τον αρτιότερο δυνατό τρόπο. πιπρόσθετα, λόγω της σημασίας του «αγαθού» (υγεία), την προάσπιση του οποίου επιδιώκουν οι παρεχόμενες από τη Μονάδα υπηρεσίες, μεγάλος όγκος από νομικές και κανονιστικές διατάξεις επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις και περιορισμούς. Η Μονάδα διαθέτει τεκμηριωμένη Διαδικασία (Δ.ΜΘ.110) για την αναγνώριση των συγκεκριμένων διατάξεων καθώς και για τη διάχυσή της πληροφόρησης στο εμπλεκόμενο προσωπικό Ανασκόπηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν Τα δεδομένα που αφορούν στην εισαγωγή ασθενών στη ΜΘ λαμβάνονται, ανασκοπούνται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.310. Όλα τα στοιχεία που αφορούν το ιστορικό και την πορεία νόσου του ασθενή (αποτελέσματα εξετάσεων, χορήγηση φαρμάκων, ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις) και τα οποία διαμορφώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες (θεραπευτική αγωγή) καταγράφονται και παρακολουθούνται επισταμένα, όπως περιγράφεται στις Διαδικασίες Δ.ΜΘ.320 και Δ.ΜΘ.330. πισημαίνεται ότι για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών το προσωπικό της ΜΘ έχει αναπτύξει τόσο νοσηλευτικά όσο και ιατρικά πρωτόκολλα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων πικοινωνία με τους πελάτες Η Μονάδα καθημερινά παρέχει τη δυνατότητα στους συνοδούς των ασθενών να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας των ασθενών τους (Δ.ΜΘ.220). πιπρόσθετα το προσωπικό της Μονάδας ενημερώνει άμεσα τους συνοδούς για οποιαδήποτε αξιοσημείωτη μεταβολή της κατάστασης της υγείας των ασθενών τους. Πέραν των ανωτέρω η ΜΘ έχει καθιερώσει μηχανισμό για τη συγκέντρωση των

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Κωδικός: Δ.00.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01 Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 25.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εισαγωγή Συστήματος διοίκησης μέσω στόχων - Καθορισμός Δεικτών μέτρησης της

Θέμα: Εισαγωγή Συστήματος διοίκησης μέσω στόχων - Καθορισμός Δεικτών μέτρησης της ΠΟΛ.1047/2.4.2009 Εισαγωγή Συστήματος διοίκησης μέσω στόχων - Καθορισμός Δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών στον Τ ομέα Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας 1 από 16 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001: εφαρμογές

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001: εφαρμογές ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001:2000 - εφαρμογές ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-1 Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000, BRC κτλ Aθηνά Παναγιώτου Επικεφαλής Επιθεωρητής Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000, BRC κτλ Aθηνά Παναγιώτου Επικεφαλής Επιθεωρητής Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000, BRC κτλ Aθηνά Παναγιώτου Επικεφαλής Επιθεωρητής Εταιρικά στοιχεία 7μελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 03 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 03 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784 Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 14 & Ιατρίδου Ταχ. Κώδικας: 1156 Πληρ. : Β. Γκατζιός Α. Βαραγγούλη Α. Βακαλόπουλος Τηλ. : 10 6971543 Φαξ : 10 697169 e-mail : @efet. Αθήνα, 11-1-009

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του προτύπου ISO9001:2008 στο ΤΕΙ Αθήνας

Η εφαρμογή του προτύπου ISO9001:2008 στο ΤΕΙ Αθήνας Η εφαρμογή του προτύπου ISO9001:2008 στο ΤΕΙ Αθήνας 23/10/2012 Βάσω Βλαχοπαναγιώτου Σύμβουλος Ποιότητας, Αξιολογήτρια EFQM Πρότυπο ISO9001:2008 Πρόκειται για ένα σύνολο απαιτήσεων / προδιαγραφών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π/01/02/06-12-2005 1/21 ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 02-03-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Σουλιώτης Δημήτρης Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Σουλιώτης Δημήτρης Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 5Κωδικός: Δ0-01 Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον

Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον AGRO 2.1 & 2.2 Ο σκοπός του προτύπου AGRO 2 1 είναι η καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επιθυμούν να διαμορφώνουν πολιτική και να θέτουν συγκεκριμένους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 3 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Νωπά φυτικά προϊόντα 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ o Γιαρένη Ιωάννα, Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων o Αλετρά Βασιλική, ΔΠ Γραφείου Διεθνών Σχέσεων o Παππά Παναγιώτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μεταποιημένα Ζωϊκά προϊόντα (Τυριά, γαλακτοκομικά κρεατοσκευάσματα, προϊόντα με βάση το κρέας) 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σύστηµα ιαχείρισης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης Πρόεδρος ΟΕΦΕ Τα Πάντα Ρει, Μηδέποτε Κατά Τ` Αυτό Μένειν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-13 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-13 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 4 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Πίνακας Ελέγχου Μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα