Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου"

Transcript

1 ΓΧΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΜΟΝΑΔΑ ΝΤΑΤΙΚΗΣ Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΘ Διοικητής Νοσοκομείου

2 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 1 από 36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΧΟΜΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ Γενικότητες φαρμογή ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γενικές Απαιτήσεις Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση Γενικότητες γχειρίδιο για την Ποιότητα Έλεγχος γγράφων Έλεγχος Αρχείων ΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δέσμευση της Διοίκησης στίαση στον Πελάτη/ νδιαφερόμενο Μέρος Πολιτική για την Ποιότητα Σχεδίαση Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα Σχεδίαση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας υθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία υθύνες και αρμοδιότητες κπρόσωπος της Διοίκησης σωτερική πικοινωνία Ανασκόπηση από τη Διοίκηση Γενικότητες ισερχόμενα στην ανασκόπηση ξερχόμενα από την ανασκόπηση ΔΙΑΧΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ Διάθεση Πόρων Ανθρώπινοι Πόροι Γενικότητες Ικανότητα, νημέρωση και κπαίδευση... 17

3 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 2 από Υποδομή Περιβάλλον ργασίας ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σχεδίαση για την υλοποίηση του προϊόντος Διεργασίες που σχετίζονται με τους πελάτες (ενδιαφερόμενα μέρη) Προσδιορισμός των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν Ανασκόπηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν πικοινωνία με τους πελάτες Σχεδιασμός και ανάπτυξη Προγραμματισμός του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined Δεδομένα του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined Αποτελέσματα του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined Ανασκόπηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined παλήθευση του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined πικύρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined Έλεγχος των αλλαγών στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξηerror! Bookmark not defined Αγορές Διεργασία Αγορών Πληροφορίες Αγορών παλήθευση αγοραζόμενου προϊόντος Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών Έλεγχος της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών πικύρωση διεργασιών παραγωγής και παροχής υπηρεσιών Απόδοση ταυτότητας και ιχνηλασιμότητας Ιδιοκτησία του πελάτη Διατήρηση του προϊόντος Έλεγχος των συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης ΜΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΛΤΙΩΣΗ Γενικότητες... 25

4 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 3 από Παρακολούθηση και μέτρηση Ικανοποίηση των πελατών σωτερική επιθεώρηση Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών Παρακολούθηση και μέτρηση του προϊόντος Έλεγχος του μη συμμορφούμενου προϊόντος Ανάλυση δεδομένων Βελτίωση Διαρκής Βελτίωση Διορθωτικές ενέργειες Προληπτικές ενέργειες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

5 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 4 από ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ 1.1. Γενικότητες Η Μονάδα ντατικής Θεραπείας του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας για να αποδείξει την ικανότητά της να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους αποδέκτες των υπηρεσιών της. Ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών της Μονάδας ανταποκρίνεται στις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και σε σύγχρονα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και οι προσδοκίες όσων εξυπηρετούνται από αυτήν. Ταυτόχρονα, με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας η Μονάδα ντατικής Θεραπείας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την απόδοση των καθορισμένων διεργασιών της με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φαρμογή Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ορίζεται ως «Περίθαλψη βαρέως πασχόντων ασθενών» ξαιρέσεις: Από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εξαιρείται η παράγραφος 7.3 «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη» του Προτύπου. 2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Προτύπου ΛΟΤ Ν ISO 9001: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οργανισμός Ο οργανισμός στον οποίο αναπτύσσεται το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας είναι η Μονάδα ντατικής Θεραπείας του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας, που περιλαμβάνει το ανθρώπινο δυναμικό που διεκπεραιώνει τις επιμέρους δραστηριότητες, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται καθώς και τις υπάρχουσες οργανωτικές δομές που καθιστούν εφικτή τη συνολική λειτουργία της. Πελάτες - νδιαφερόμενα Μέρη

6 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 5 από 36 Με τους όρους πελάτες/ ενδιαφερόμενα μέρη νοούνται όλοι όσοι κάνουν χρήση των υπηρεσιών της Μονάδας και συγκεκριμένα: οι ασθενείς, στους οποίους παρέχεται περίθαλψη, αλλά και το συγγενικό / φιλικό περιβάλλον τους που έρχεται σε επικοινωνία με το προσωπικό της ΜΘ οι θεράποντες ιατροί των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου, οι οποίοι πρακτικά αποτελούν αυτούς που εκκινούν τη διαδικασία για την εισαγωγή του ασθενούς στη ΜΘ το ΚΑΒ και πιθανώς οι «γειτονικές» ΜΘ, εφ όσον η έννοια του ενδιαφερόμενου μέρους ερμηνευθεί διασταλτικά Προμηθευτές Οι προμηθευτές της ΜΘ διακρίνονται σε : προμηθευτές υλικών (υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, εξοπλισμού, κλπ.) προμηθευτές υπηρεσιών (Τεχνική Υπηρεσία νοσοκομείου, εξωτερικές υπηρεσίες συντήρησης/ διακρίβωσης εξοπλισμού, κλπ.) Προϊόντα/ Υπηρεσίες Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι η ιατρική και η νοσηλευτική περίθαλψη βαρέως πασχόντων ασθενών.

7 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 6 από ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.1. Γενικές Απαιτήσεις Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας της Μονάδας ντατικής Θεραπείας (ΜΘ) έχει αναπτυχθεί κατά τρόπο που να διευκολύνεται η υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα (Παράρτημα 1) και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των επιδόσεών της όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών της, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα νομοθετικά/ κανονιστικά και σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Για το σκοπό αυτό, η ΜΘ έχει εντοπίσει τις διεργασίες που υλοποιούνται κατά την λειτουργία της και έχει δομήσει την τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά τρόπο που να συστηματοποιεί την εκτέλεση των εργασιών. Οι διεργασίες που έχουν καθοριστεί και η σχετική διασύνδεσή τους παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 του παρόντος και κατηγοριοποιούνται ως: Κύριες (ή κρίσιμες) διεργασίες, οι οποίες επιδρούν σημαντικά στην επίδοση της Μονάδας και στην ικανότητα παροχής κατάλληλης ποιότητας υπηρεσιών. Οι κύριες διεργασίες έχουν άμεση σχέση με την παροχή της υπηρεσίας και αποτελούν τους «κρίκους» στην κύρια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία ξεκινά από τις ανάγκες/ προσδοκίες τους και καταλήγει στην ικανοποίησή τους. Υποστηρικτικές διεργασίες, οι οποίες υποστηρίζουν τις κύριες διεργασίες της Μονάδας και θεωρούνται βασικές για την αποτελεσματική λειτουργία της. Διαχειριστικές διεργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες με τις οποίες η τόσο η Διοίκηση της Μονάδας όσο και η Διοίκηση του Νοσοκομείου υποστηρίζει όλες τις διεργασίες (κύριες και υποστηρικτικές) της Μονάδας. Η ΜΘ φροντίζει μέσα από ένα πλέγμα διαδικασιών πρόληψης και ελέγχου να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διεργασιών που διέπουν τη λειτουργία της. Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας γίνεται τόσο προληπτικά όσο και διορθωτικά. Παρατηρήσεις που αφορούν την εμφάνιση προβλημάτων, οδηγούν στην επανεξέταση των ελέγχων που διενεργούνται στις σχετιζόμενες διεργασίες και όπου κρίνεται απαραίτητο, στην αναμόρφωση των χρησιμοποιούμενων ελέγχων με νέες μεθόδους και στην αύξηση της συχνότητας διενέργειας τους.

8 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 7 από 36 Η ΜΘ μεριμνά για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαραίτητων πόρων και πληροφοριών για τη λειτουργία και την παρακολούθηση των διεργασιών της. Η ΜΘ έχει καθορίσει αντικειμενικούς σκοπούς και δείκτες ποιότητας, καθώς και την αντίστοιχη μεθοδολογία για τη μέτρησή τους, ώστε να παρακολουθεί συστηματικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υφιστάμενων διεργασιών. Οι συγκεκριμένοι σκοποί και δείκτες θέτονται και αναλύονται από τη Διοίκηση της Μονάδας (συμπεριλαμβανομένου του Διοικητή του νοσοκομείου) σύμφωνα με καθορισμένες Διαδικασίες. Η ΜΘ χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες μετρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των σκοπών και δεικτών ποιότητας) αναλαμβάνει τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, καθώς και τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση Γενικότητες Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) επίπεδα όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (σχ. 1).

9 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 8 από 36 Πολιτική για την Ποιότητα Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα γχειρίδιο Ποιότητας Διαδικασίες Ποιότητας Οδηγίες ργασίας, ξωτερικά Έγγραφα Αρχεία Σχήμα 1: πίπεδα Τεκμηρίωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Τα τέσσερα επίπεδα της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας διαχωρίζονται ως εξής: Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΙΠΔΟ: Περιλαμβάνει το γχειρίδιο Ποιότητας, τη δήλωση της Πολιτικής για την Ποιότητα και τους αντίστοιχους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα. Β. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΙΠΔΟ: Περιλαμβάνει τις Διαδικασίες Ποιότητας που απαιτούνται για την περιγραφή των διεργασιών της Μονάδας κάνοντας αναφορά στα ακόλουθα: αρμόδιους εκτέλεσης εργασίας απαιτούμενα μέσα

10 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 9 από 36 πως κάθε πότε Οι Διαδικασίες Ποιότητας αναφέρονται στο Παράρτημα 3 του παρόντος γχειριδίου. Γ. ΛΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΙΠΔΟ: Περιλαμβάνει τις Οδηγίες ργασίας και τα σχετικά Πρωτόκολλα, καθώς και τα εξωτερικά του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας έγγραφα (Διεθνή Πρότυπα, νομοθετικό / θεσμικό πλαίσιο, επιστημονικά δεδομένα, κλπ). Τα εν λόγω έγγραφα περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες, παρέχονται πληροφορίες ή καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλει να λειτουργεί η Μονάδα. Δ. ΑΡΧΙΑ: Περιλαμβάνει όλα τα αρχεία τα οποία είτε δημιουργούνται κατά την εφαρμογή των διεργασιών της Μονάδας και είναι απαραίτητα για την τήρηση και παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, είτε απαιτούνται για την απόδειξη συμμόρφωσης των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών με το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, είτε καθορίζονται από τις απαιτήσεις του Προτύπου γχειρίδιο για την Ποιότητα Το γχειρίδιο Ποιότητας (το παρόν έγγραφο) συντάχθηκε, καθιερώθηκε και διατηρείται από την ΜΘ ώστε: να περιγράψει το αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας να περιγράψει την Πολιτική για την Ποιότητα και τους τρόπους με τους οποίους υλοποιείται καθημερινά να περιγράψει τις διεργασίες της Μονάδας και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται και καλύπτονται οι απαιτήσεις του Προτύπου να παρουσιάσει την τεκμηρίωση που καθιερώνεται για την εφαρμογή και διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Στα Κεφάλαια 4 έως 8 του παρόντος αναλύονται συνοπτικά τα στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας τα οποία διαμορφώθηκαν και εφαρμόζονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Για ευκολία χρήσης, τα στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας αναλύονται ακολουθώντας την παραγραφοποίηση του Προτύπου. Οι παράγραφοι που

11 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 10 από 36 αναπτύσσονται φέρουν τον ίδιο τίτλο (και αρίθμηση) με την αντίστοιχη απαίτηση του Προτύπου για το στοιχείο που περιγράφεται στην παράγραφο. Όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, ο αναγνώστης παραπέμπεται στην αντίστοιχη Διαδικασία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που επέρχονται στο παρόν γχειρίδιο καθώς και ο τρόπος διανομής του παρακολουθούνται σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ.ΜΘ.110. Η διανομή του παρόντος εκτός του νοσοκομείου απαιτεί την έγκριση της Διοίκησης της Μονάδας και πραγματοποιείται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Το διανεμηθέν αντίγραφο δεν αποτελεί ελεγχόμενο έγγραφο του Συστήματος. Η τήρηση των αναφερομένων στο παρόν γχειρίδιο είναι υποχρεωτική για το σύνολο των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το ιεραρχικό επίπεδο ή τη θέση εργασίας Έλεγχος γγράφων Η ΜΘ έχει καθιερώσει τεκμηριωμένη Διαδικασία (Δ.ΜΘ.110) στην οποία περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονται τα έγγραφα του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα η Διαδικασία περιγράφει: τον τρόπο κωδικοποίησης των εγγράφων τον τρόπο σύνταξης και έγκρισης των εγγράφων τον τρόπο αναγνώρισης της έκδοσης των εγγράφων και των αλλαγών τους τον τρόπο διανομής/ απόσυρσης των εγγράφων στους κατάλληλους αποδέκτες τον τρόπο τήρησης του master file (αρχείο Πρωτότυπων γγράφων) τον τρόπο ελέγχου των εγγράφων εξωτερικής προέλευσης Έλεγχος Αρχείων Η ΜΘ έχει καθιερώσει τεκμηριωμένη Διαδικασία (Δ.ΜΘ.120) στην οποία περιγράφεται ο τρόπος ελέγχου, προστασίας και τήρησης των αρχείων τα οποία φυλάσσονται είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή των διεργασιών, αναφέρονται στις επιμέρους Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Σε κάθε Διαδικασία αναφέρονται τα Αρχεία που τηρούνται, οι υπεύθυνοι και ο χρόνος τήρησής τους.

12 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 11 από 36 Η Διευθύντρια της ΜΘ τηρεί σχετικό Κατάλογο στον οποίο περιγράφονται τα αρχεία που τηρούνται κατά την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, ώστε να παρέχεται απόδειξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και απόδειξη αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος.

13 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 12 από ΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.1. Δέσμευση της Διοίκησης Η ΜΘ διευθύνεται από τη Διευθύντρια της Μονάδας και διοικείται από ανώτερες διοικητικές βαθμίδες, βάσει της ισχύουσας οργανωτικής δομής του νοσοκομείου και του τρόπου διοίκησης αυτών. Η δέσμευση της Διοίκησης για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας στη ΜΘ και την αδιάκοπη υποστήριξή του, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική για την Ποιότητα (Παράρτημα 1). Η Διοίκηση της Μονάδας φροντίζει επίσης για : τη γνωστοποίηση στο εμπλεκόμενο προσωπικό της αξίας που αποδίδεται στην αναγνώριση των αναγκών/ προσδοκιών των πελατών/ ενδιαφερομένων μερών της Μονάδας και τη συνακόλουθη ικανοποίησή τους τη γνωστοποίηση, με αντίστοιχο τρόπο, σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό των επιβαλλόμενων δεσμεύσεων από τις εκφρασμένες και συναγόμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις την έγκριση της Πολιτικής Ποιότητας και τον καθορισμό ενδεδειγμένων αντικειμενικών στόχων και σκοπών για τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της Μονάδας τη διάθεση στη Μονάδα όλων των απαιτούμενων πόρων με σκοπό την καλύτερη δυνατή λειτουργία του στο πλαίσιο της Πολιτικής για την Ποιότητα την τακτική ανασκόπηση της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και της επίτευξης των στόχων για την ποιότητα (Δ.ΜΘ.160) τη δημιουργία και διατήρηση συνθηκών με τις οποίες ενθαρρύνεται η ανάπτυξη του προσωπικού της Μονάδας και η συμμετοχή του σε δράσεις συνεχούς βελτίωσης 5.2. στίαση στον Πελάτη/ νδιαφερόμενο Μέρος Οι πελάτες / ενδιαφερόμενα μέρη της Μονάδας αναφέρονται στη παράγραφο 3 του παρόντος. ίναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε αντίθεση με όσα ισχύουν στο σύνολο σχεδόν των οργανισμών/ επιχειρήσεων όπου ο πελάτης γνωρίζει απόλυτα ή σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του και μπορεί γενικά να αξιολογήσει σχετικά άμεσα το προϊόν που του παρέχεται, στην περίπτωση των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας οι ασθενείς/ πελάτες αντιλαμβάνονται μόνο τα γενικά χαρακτηριστικά των προσδοκιών τους

14 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 13 από 36 (π.χ. έγκαιρη αντιμετώπιση νόσου, αξιόπιστα αποτελέσματα εξετάσεων, κ.λ.π.) και συνήθως έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την υπηρεσία, που τους παρέχεται μόνο έμμεσα μέσω των επιπτώσεων που έχει στην υγεία τους. ιδικά στην περίπτωση της ΜΘ, οι ασθενείς λόγω της βαρύτητας της κατάστασης της υγείας τους δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες από τη Μονάδα υπηρεσίες. Τα γενικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών δύναται να αξιολογηθούν μόνο από τους συνοδούς των ασθενών. Όσον αφορά στο προσωπικό των κλινικών / τμημάτων του νοσοκομείου δύναται να αναγνωριστούν οι ανάγκες αυτών σε επίπεδο συνεργασίας και εξυπηρέτησης. Στα ανωτέρω πλαίσια, η ΜΘ διερευνά τις ανάγκες/ προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών βάσει τεκμηριωμένης διαδικασίας (Δ.ΜΘ.210). πίσης, το προσωπικό της Μονάδας διερευνά διαρκώς τις ουσιαστικές θεραπευτικές ανάγκες/ προσδοκίες των ασθενών, και φροντίζει για την ικανοποίησή τους, με βάσει τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα και τους πόρους που διαθέτει η Μονάδα Πολιτική για την Ποιότητα Η Διοίκηση της ΜΘ έχει καθιερώσει Πολιτική για την Ποιότητα (Παράρτημα 1), η οποία αποτελεί τον κορμό πάνω στον οποίο στηρίζονται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Μονάδας. Μέσα από την Πολιτική για την Ποιότητα, η Διοίκηση της Μονάδας δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, όπως αυτές περιγράφτηκαν στην παράγραφο 5.2, για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και θέτει το πλαίσιο για την καθιέρωση και ανασκόπηση των σκοπών για την ποιότητα. Η Πολιτική για την Ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό της Μονάδας και στο προσωπικό του νοσοκομείου που σχετίζεται με τις υπηρεσίες της Μονάδας και ανασκοπείται από την Διοίκηση της Μονάδας κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης για την Ποιότητα (Δ.ΜΘ.160).

15 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 14 από Σχεδίαση Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα Η Διοίκηση της Μονάδας έχει καθορίσει για τις βασικές διεργασίες της Μονάδας αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα οι οποίοι συμβαδίζουν με την καθορισμένη Πολιτική για την Ποιότητα. Για την παρακολούθηση των αντικειμενικών σκοπών έχουν οριστεί, όπου κρίθηκε σκόπιμο, επιπλέον μετρήσιμοι δείκτες ποιότητας. Τα ανωτέρω περιγράφονται λεπτομερώς στη Διαδικασία Δ.ΜΘ Σχεδίαση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε: να ικανοποιούνται οι γενικές απαιτήσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Παρ. 4.1 του παρόντος γχειριδίου να ικανοποιούνται οι αντικειμενικοί σκοποί για την Ποιότητα (βλέπε Παρ ) να αναδεικνύονται πιθανά αδύνατα σημεία των διεργασιών της Μονάδας, τα οποία μέσω προληπτικών / διορθωτικών ενεργειών μπορούν ευέλικτα και άμεσα να τροποποιηθούν, διατηρώντας την ακεραιότητα του Συστήματος 5.5. υθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία υθύνες και αρμοδιότητες Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του προσωπικού της Μονάδας καθορίζονται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.130. Για τον καθορισμό των προδιαγραφών των θέσεων εργασίας καθώς και των ευθυνών και αρμοδιοτήτων λαμβάνονται υπόψη όλες οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες κοινοποιούνται στο προσωπικό αμέσως μετά την πρόσληψη / τοποθέτησή του στη Μονάδα. Οι αρμοδιότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική τεκμηρίωση του Συστήματος. Η οργανωτική δομή της ΜΘ και η διασύνδεσή της με την ευρύτερη οργανωτική δομή του νοσοκομείου αποτυπώνεται στο Παράρτημα 4 του παρόντος.

16 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 15 από κπρόσωπος της Διοίκησης Ως κπρόσωπος της Διοίκησης για την εγκατάσταση, εφαρμογή και ομαλή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας ορίζεται η Διευθύντρια της ΜΘ. Στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας, τα καθήκοντα της Διευθύντριας της ΜΘ περιλαμβάνουν και τα εξής: την εξασφάλιση ότι καθιερώνεται, τίθεται σε εφαρμογή και διατηρείται η τεκμηρίωση που χρειάζεται για το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, (κυρίως μέσω της διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων) την κοινοποίηση, στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, στοιχείων σχετικά με την επίδοση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και τις τυχόν ανάγκες βελτίωσής του, (κυρίως μέσω της διαδικασίας ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας) την κοινοποίηση των προαναφερομένων στοιχείων στο προσωπικό της Μονάδας στα πλαίσια διασφάλισης της εσωτερικής επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του προσωπικού σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας την προώθηση των πληροφοριών που αφορούν τις απαιτήσεις/ προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών τόσο στη Διοίκηση του Νοσοκομείου όσο και στο προσωπικό της Μονάδας σωτερική πικοινωνία Η Διευθύντρια της ΜΘ φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλων οδών μέσω των οποίων να εξασφαλίζεται εύκολη και αποτελεσματική επικοινωνία τόσο εντός της Μονάδας όσο και με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου. Ο τρόπος εσωτερικής επικοινωνίας πρακτικά εμπεριέχεται στις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ανασκόπηση από τη Διοίκηση Γενικότητες Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας της Μονάδας είναι δυναμικό και εξελίσσεται παράλληλα με τις ανάγκες της ΜΘ με στόχο τη συνεχή του βελτίωση. Έχει καθιερωθεί τεκμηριωμένη Διαδικασία (Δ.ΜΘ.160) για την κατ ελάχιστον ετήσια Ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας από τη Διοίκηση. Σκοπός της Ανασκόπησης είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, με στόχο την χάραξη στρατηγικής και τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων για την βελτίωση του.

17 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 16 από ισερχόμενα στην ανασκόπηση Η Διευθύντρια της ΜΘ σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Μονάδας συντάσσει σχετική Έκθεση Ανασκόπησης στην οποία αναλύονται μεταξύ άλλων θέματα όπως: αποτελέσματα της παρακολούθησης των σκοπών και δεικτών ποιότητας των διεργασιών της Μονάδας αποτελέσματα των ενεργειών που προέκυψαν από την προηγούμενη ανασκόπηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων στοιχεία από παράπονα/ υποδείξεις ενδιαφερομένων μερών στοιχεία για τις επιδόσεις των προμηθευτών υλικών / υπηρεσιών στοιχεία από τις μετρήσεις ικανοποίησης ενδιαφερομένων μερών που πραγματοποιεί η Μονάδα περιπτώσεις μη συμμορφώσεων - κατάσταση υλοποίησης και στοιχεία αποτελεσματικότητας προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών Θέματα/ προτάσεις για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κ.λ.π ξερχόμενα από την ανασκόπηση Η Έκθεση υποβάλλεται στους συμμετέχοντες, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλες αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται σε αυτή. Κατά τη συνεδρίαση: ανασκοπείται η ικανότητα των διεργασιών να παρέχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να επιτελέσουν τον ορισμένο σκοπό τους επαναπροσδιορίζονται η Πολιτική και οι αντικειμενικοί στόχοι /σκοποί για την ποιότητα καθώς και οι δείκτες παρακολούθησής τους καθορίζονται ανάγκες για νέους πόρους (π.χ. προμήθεια εξοπλισμού, πρόσληψη προσωπικού) λαμβάνονται αποφάσεις για εφαρμογή προληπτικών ενεργειών 6. ΔΙΑΧΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 6.1. Διάθεση Πόρων Η ΜΘ έχει αναγνωρίσει τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση των διεργασιών της ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των αποδεκτών των υπηρεσιών της. Για την αποδοτικότερη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας λαμβάνεται μέριμνα ώστε ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα μέσα για τη λειτουργία της

18 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 17 από 36 Μονάδας να είναι τα κατάλληλα και να διατίθενται σε επάρκεια ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητά τους όταν είναι απαραίτητο. Η επάρκεια των πόρων αυτών υπόκειται σε ανασκόπηση τόσο κατά την καθημερινή λειτουργία της Μονάδας όσο και στα πλαίσια των περιοδικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (Δ.ΜΘ.160) Ανθρώπινοι Πόροι Γενικότητες Η ΜΘ αναγνωρίζει ως κύριο πόρο για την ορθή υλοποίηση των διεργασιών της το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς αυτό αποτελεί το βασικότερο μέσο για την επίτευξη των καθορισμένων αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού καθορίζονται με βάση τη μόρφωση/ εκπαίδευση και την υπάρχουσα εμπειρία του. πιπρόσθετα, με ευθύνη της Διευθύντριας της ΜΘ αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού προγραμματίζονται τα απαραίτητα εκπαιδευτικά προγράμματα για την διατήρηση ή/ και βελτίωσή των δεξιοτήτων του (Δ.ΜΘ.130) Ικανότητα, νημέρωση και κπαίδευση Η επιλογή του προσωπικού γίνεται βάσει των αναγκών που δημιουργούνται και των απαιτήσεων που οι ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις επιβάλλουν. Μετά την πρόσληψη / τοποθέτησή του στη ΜΘ, το προσωπικό ακολουθεί ειδική εκπαίδευση για την ομαλή ένταξή του στη λειτουργία της Μονάδας και την ορθή εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης το προσωπικό, παράλληλα, ευαισθητοποιείται όσον αφορά τη σπουδαιότητα των καθηκόντων του και τη συσχέτισή τους με την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα που έχει θέσει η Μονάδα. Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδεύσεων αξιολογείται έμμεσα από τις επιδόσεις του προσωπικού και όπου απαιτείται τα προγράμματα εκπαίδευσης επαναλαμβάνονται/ αναπροσαρμόζονται. Οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού τηρούνται σε αρχεία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.130.

19 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 18 από Υποδομή Η υφιστάμενη υποδομή της ΜΘ καθορίζεται από τις σχετικές νομικές και κανονιστικές διατάξεις και από την επιδίωξη της Διοίκησης της Μονάδας να παρέχονται στο προσωπικό όλα τα απαιτούμενα μέσα για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών και περιλαμβάνει: επάρκεια χώρων εργασίας και βοηθητικών εγκαταστάσεων τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την διεκπεραίωση των εργασιών 6.4. Περιβάλλον ργασίας Οι εγκαταστάσεις της ΜΘ παρέχουν κατάλληλες συνθήκες (θερμοκρασία, φωτισμό, αερισμό, υγιεινή/ καθαριότητα) για την απρόσκοπτη διενέργεια των εργασιών του προσωπικού και την νοσηλεία βαρέως πασχόντων ασθενών (Δ.ΜΘ.430, Δ.ΜΘ.460, Δ.ΜΘ.470). Παράλληλα οι εγκαταστάσεις και ο κρίσιμος εξοπλισμός ελέγχονται/ επιθεωρούνται, ως προς το επίπεδο της υγιεινής τους, βάσει σχετικού προγράμματος ελέγχου/ επιθεώρησης που καθορίζεται από την πιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του νοσοκομείου (Δ.ΜΘ.430). πιπρόσθετα, το προσωπικό της ΜΘ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με τα θέματα υγιεινής (Δ.ΜΘ.450) ενώ θέματα ασφάλειας της Μονάδας αντιμετωπίζονται βάσει των αναγραφομένων στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.460. Στα πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός της Μονάδας συντηρείται και ελέγχεται / διακριβώνεται βάσει των οριζομένων στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.410. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τον καθαρισμό, απολύμανση και αποστείρωση των ειδών που χρησιμοποιούνται για τη νοσηλείας των ασθενών, όπως αναφέρεται στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.440.

20 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 19 από ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 7.1. Σχεδίαση για την υλοποίηση του προϊόντος Η ΜΘ λειτουργεί βάσει ενός πλέγματος διεργασιών (Παράρτημα 2) που έχει καθορίσει και αναπτύξει, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και να επιτύχει τους στόχους και τους σκοπούς της Ποιότητας που έχει θέσει. Για την παροχή υπηρεσιών από τη Μονάδα έχουν αναγνωρισθεί και προσδιορισθεί οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διεργασιών και έχουν καθορισθεί αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των διεργασιών. Όλες οι διεργασίες εκτελούνται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες οι οποίες συστηματοποιούνται σε τεκμηριωμένες διαδικασίες και οδηγίες εργασίας / πρωτόκολλα. Η τεκμηρίωση καθορίζει σαφώς: τις ενέργειες που απαιτούνται και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν τους υπεύθυνους για κάθε εργασία τους ελέγχους που διενεργούνται για την πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθής υλοποίησης των διεργασιών καθώς και τους αρμόδιους για την διενέργεια των ελέγχων τα κριτήρια αποδοχής των παρεχόμενων υπηρεσιών τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων όλα τα σχετικά αρχεία που πρέπει να τηρούνται από το αρμόδιο προσωπικό Διεργασίες που σχετίζονται με τους πελάτες (ενδιαφερόμενα μέρη) Προσδιορισμός των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 5.2 οι ασθενείς και κυρίως το συγγενικό/ φιλικό τους περιβάλλον τις περισσότερες φορές, δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την υπηρεσία που τους παρέχει η Μονάδα και γενικά δεν μπορούν να αξιολογήσουν την ποιότητά της παρά μόνο αν υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τους. Η εκπλήρωση της κύριας προσδοκίας τους, να τους παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα (κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και παρακολούθηση της πορείας νόσου, καλές συνθήκες νοσηλείας και παραμονής στους χώρους του νοσοκομείου), ουσιαστικά έγκειται στην παρακολούθηση και συμμόρφωση με τα

21 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 20 από 36 σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και την τήρηση ορθών επιστημονικών πρακτικών από τη Μονάδα. Πρόσθετες «εκφρασμένες» απαιτήσεις αφορούν γενικά θέματα εξυπηρέτησης, ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση υγείας του ασθενή, κλπ. Στα πλαίσια αυτά η ΜΘ έχει καθιερώσει τεκμηριωμένη διαδικασία για την ενημέρωση των συνοδών (Δ.ΜΘ.220) ενώ λαμβάνεται μέριμνα για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, μέσα) ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια των δραστηριοτήτών της Μονάδας κατά τον αρτιότερο δυνατό τρόπο. πιπρόσθετα, λόγω της σημασίας του «αγαθού» (υγεία), την προάσπιση του οποίου επιδιώκουν οι παρεχόμενες από τη Μονάδα υπηρεσίες, μεγάλος όγκος από νομικές και κανονιστικές διατάξεις επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις και περιορισμούς. Η Μονάδα διαθέτει τεκμηριωμένη Διαδικασία (Δ.ΜΘ.110) για την αναγνώριση των συγκεκριμένων διατάξεων καθώς και για τη διάχυσή της πληροφόρησης στο εμπλεκόμενο προσωπικό Ανασκόπηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν Τα δεδομένα που αφορούν στην εισαγωγή ασθενών στη ΜΘ λαμβάνονται, ανασκοπούνται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.310. Όλα τα στοιχεία που αφορούν το ιστορικό και την πορεία νόσου του ασθενή (αποτελέσματα εξετάσεων, χορήγηση φαρμάκων, ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις) και τα οποία διαμορφώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες (θεραπευτική αγωγή) καταγράφονται και παρακολουθούνται επισταμένα, όπως περιγράφεται στις Διαδικασίες Δ.ΜΘ.320 και Δ.ΜΘ.330. πισημαίνεται ότι για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών το προσωπικό της ΜΘ έχει αναπτύξει τόσο νοσηλευτικά όσο και ιατρικά πρωτόκολλα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων πικοινωνία με τους πελάτες Η Μονάδα καθημερινά παρέχει τη δυνατότητα στους συνοδούς των ασθενών να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας των ασθενών τους (Δ.ΜΘ.220). πιπρόσθετα το προσωπικό της Μονάδας ενημερώνει άμεσα τους συνοδούς για οποιαδήποτε αξιοσημείωτη μεταβολή της κατάστασης της υγείας των ασθενών τους. Πέραν των ανωτέρω η ΜΘ έχει καθιερώσει μηχανισμό για τη συγκέντρωση των

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π/01/02/06-12-2005 1/21 ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 02-03-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Νωπά φυτικά προϊόντα 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση EΛOT EN ISO/IEC 17025 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Δομή εισήγησης v Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση v Οι τεχνικές απαιτήσεις vπρακτικές Ασκήσεις vεπιθεωρήσεις vκύριες μη συμμορφώσεις που απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σύστηµα ιαχείρισης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης Πρόεδρος ΟΕΦΕ Τα Πάντα Ρει, Μηδέποτε Κατά Τ` Αυτό Μένειν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ Αναστασία Παπαβασιλείου Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιότητας Τμήματος Εργαστηρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου ΑΘΗΝΑ,, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Η ικανοποίηση της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης τεκμηρίωσης και αμοιβαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Μ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: Ρ02 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ02 Κωδικός: Ρ02 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα