Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου"

Transcript

1 ΓΧΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΜΟΝΑΔΑ ΝΤΑΤΙΚΗΣ Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΘ Διοικητής Νοσοκομείου

2 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 1 από 36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΧΟΜΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ Γενικότητες φαρμογή ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γενικές Απαιτήσεις Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση Γενικότητες γχειρίδιο για την Ποιότητα Έλεγχος γγράφων Έλεγχος Αρχείων ΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δέσμευση της Διοίκησης στίαση στον Πελάτη/ νδιαφερόμενο Μέρος Πολιτική για την Ποιότητα Σχεδίαση Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα Σχεδίαση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας υθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία υθύνες και αρμοδιότητες κπρόσωπος της Διοίκησης σωτερική πικοινωνία Ανασκόπηση από τη Διοίκηση Γενικότητες ισερχόμενα στην ανασκόπηση ξερχόμενα από την ανασκόπηση ΔΙΑΧΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ Διάθεση Πόρων Ανθρώπινοι Πόροι Γενικότητες Ικανότητα, νημέρωση και κπαίδευση... 17

3 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 2 από Υποδομή Περιβάλλον ργασίας ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σχεδίαση για την υλοποίηση του προϊόντος Διεργασίες που σχετίζονται με τους πελάτες (ενδιαφερόμενα μέρη) Προσδιορισμός των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν Ανασκόπηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν πικοινωνία με τους πελάτες Σχεδιασμός και ανάπτυξη Προγραμματισμός του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined Δεδομένα του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined Αποτελέσματα του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined Ανασκόπηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined παλήθευση του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined πικύρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξηςerror! Bookmark not defined Έλεγχος των αλλαγών στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξηerror! Bookmark not defined Αγορές Διεργασία Αγορών Πληροφορίες Αγορών παλήθευση αγοραζόμενου προϊόντος Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών Έλεγχος της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών πικύρωση διεργασιών παραγωγής και παροχής υπηρεσιών Απόδοση ταυτότητας και ιχνηλασιμότητας Ιδιοκτησία του πελάτη Διατήρηση του προϊόντος Έλεγχος των συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης ΜΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΛΤΙΩΣΗ Γενικότητες... 25

4 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 3 από Παρακολούθηση και μέτρηση Ικανοποίηση των πελατών σωτερική επιθεώρηση Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών Παρακολούθηση και μέτρηση του προϊόντος Έλεγχος του μη συμμορφούμενου προϊόντος Ανάλυση δεδομένων Βελτίωση Διαρκής Βελτίωση Διορθωτικές ενέργειες Προληπτικές ενέργειες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

5 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 4 από ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ 1.1. Γενικότητες Η Μονάδα ντατικής Θεραπείας του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας για να αποδείξει την ικανότητά της να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους αποδέκτες των υπηρεσιών της. Ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών της Μονάδας ανταποκρίνεται στις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και σε σύγχρονα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και οι προσδοκίες όσων εξυπηρετούνται από αυτήν. Ταυτόχρονα, με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας η Μονάδα ντατικής Θεραπείας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την απόδοση των καθορισμένων διεργασιών της με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φαρμογή Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ορίζεται ως «Περίθαλψη βαρέως πασχόντων ασθενών» ξαιρέσεις: Από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εξαιρείται η παράγραφος 7.3 «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη» του Προτύπου. 2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Προτύπου ΛΟΤ Ν ISO 9001: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οργανισμός Ο οργανισμός στον οποίο αναπτύσσεται το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας είναι η Μονάδα ντατικής Θεραπείας του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας, που περιλαμβάνει το ανθρώπινο δυναμικό που διεκπεραιώνει τις επιμέρους δραστηριότητες, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται καθώς και τις υπάρχουσες οργανωτικές δομές που καθιστούν εφικτή τη συνολική λειτουργία της. Πελάτες - νδιαφερόμενα Μέρη

6 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 5 από 36 Με τους όρους πελάτες/ ενδιαφερόμενα μέρη νοούνται όλοι όσοι κάνουν χρήση των υπηρεσιών της Μονάδας και συγκεκριμένα: οι ασθενείς, στους οποίους παρέχεται περίθαλψη, αλλά και το συγγενικό / φιλικό περιβάλλον τους που έρχεται σε επικοινωνία με το προσωπικό της ΜΘ οι θεράποντες ιατροί των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου, οι οποίοι πρακτικά αποτελούν αυτούς που εκκινούν τη διαδικασία για την εισαγωγή του ασθενούς στη ΜΘ το ΚΑΒ και πιθανώς οι «γειτονικές» ΜΘ, εφ όσον η έννοια του ενδιαφερόμενου μέρους ερμηνευθεί διασταλτικά Προμηθευτές Οι προμηθευτές της ΜΘ διακρίνονται σε : προμηθευτές υλικών (υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, εξοπλισμού, κλπ.) προμηθευτές υπηρεσιών (Τεχνική Υπηρεσία νοσοκομείου, εξωτερικές υπηρεσίες συντήρησης/ διακρίβωσης εξοπλισμού, κλπ.) Προϊόντα/ Υπηρεσίες Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι η ιατρική και η νοσηλευτική περίθαλψη βαρέως πασχόντων ασθενών.

7 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 6 από ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.1. Γενικές Απαιτήσεις Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας της Μονάδας ντατικής Θεραπείας (ΜΘ) έχει αναπτυχθεί κατά τρόπο που να διευκολύνεται η υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα (Παράρτημα 1) και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των επιδόσεών της όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών της, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα νομοθετικά/ κανονιστικά και σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Για το σκοπό αυτό, η ΜΘ έχει εντοπίσει τις διεργασίες που υλοποιούνται κατά την λειτουργία της και έχει δομήσει την τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά τρόπο που να συστηματοποιεί την εκτέλεση των εργασιών. Οι διεργασίες που έχουν καθοριστεί και η σχετική διασύνδεσή τους παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 του παρόντος και κατηγοριοποιούνται ως: Κύριες (ή κρίσιμες) διεργασίες, οι οποίες επιδρούν σημαντικά στην επίδοση της Μονάδας και στην ικανότητα παροχής κατάλληλης ποιότητας υπηρεσιών. Οι κύριες διεργασίες έχουν άμεση σχέση με την παροχή της υπηρεσίας και αποτελούν τους «κρίκους» στην κύρια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία ξεκινά από τις ανάγκες/ προσδοκίες τους και καταλήγει στην ικανοποίησή τους. Υποστηρικτικές διεργασίες, οι οποίες υποστηρίζουν τις κύριες διεργασίες της Μονάδας και θεωρούνται βασικές για την αποτελεσματική λειτουργία της. Διαχειριστικές διεργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες με τις οποίες η τόσο η Διοίκηση της Μονάδας όσο και η Διοίκηση του Νοσοκομείου υποστηρίζει όλες τις διεργασίες (κύριες και υποστηρικτικές) της Μονάδας. Η ΜΘ φροντίζει μέσα από ένα πλέγμα διαδικασιών πρόληψης και ελέγχου να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διεργασιών που διέπουν τη λειτουργία της. Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας γίνεται τόσο προληπτικά όσο και διορθωτικά. Παρατηρήσεις που αφορούν την εμφάνιση προβλημάτων, οδηγούν στην επανεξέταση των ελέγχων που διενεργούνται στις σχετιζόμενες διεργασίες και όπου κρίνεται απαραίτητο, στην αναμόρφωση των χρησιμοποιούμενων ελέγχων με νέες μεθόδους και στην αύξηση της συχνότητας διενέργειας τους.

8 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 7 από 36 Η ΜΘ μεριμνά για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαραίτητων πόρων και πληροφοριών για τη λειτουργία και την παρακολούθηση των διεργασιών της. Η ΜΘ έχει καθορίσει αντικειμενικούς σκοπούς και δείκτες ποιότητας, καθώς και την αντίστοιχη μεθοδολογία για τη μέτρησή τους, ώστε να παρακολουθεί συστηματικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υφιστάμενων διεργασιών. Οι συγκεκριμένοι σκοποί και δείκτες θέτονται και αναλύονται από τη Διοίκηση της Μονάδας (συμπεριλαμβανομένου του Διοικητή του νοσοκομείου) σύμφωνα με καθορισμένες Διαδικασίες. Η ΜΘ χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες μετρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των σκοπών και δεικτών ποιότητας) αναλαμβάνει τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, καθώς και τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση Γενικότητες Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) επίπεδα όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (σχ. 1).

9 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 8 από 36 Πολιτική για την Ποιότητα Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα γχειρίδιο Ποιότητας Διαδικασίες Ποιότητας Οδηγίες ργασίας, ξωτερικά Έγγραφα Αρχεία Σχήμα 1: πίπεδα Τεκμηρίωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Τα τέσσερα επίπεδα της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας διαχωρίζονται ως εξής: Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΙΠΔΟ: Περιλαμβάνει το γχειρίδιο Ποιότητας, τη δήλωση της Πολιτικής για την Ποιότητα και τους αντίστοιχους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα. Β. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΙΠΔΟ: Περιλαμβάνει τις Διαδικασίες Ποιότητας που απαιτούνται για την περιγραφή των διεργασιών της Μονάδας κάνοντας αναφορά στα ακόλουθα: αρμόδιους εκτέλεσης εργασίας απαιτούμενα μέσα

10 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 9 από 36 πως κάθε πότε Οι Διαδικασίες Ποιότητας αναφέρονται στο Παράρτημα 3 του παρόντος γχειριδίου. Γ. ΛΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΙΠΔΟ: Περιλαμβάνει τις Οδηγίες ργασίας και τα σχετικά Πρωτόκολλα, καθώς και τα εξωτερικά του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας έγγραφα (Διεθνή Πρότυπα, νομοθετικό / θεσμικό πλαίσιο, επιστημονικά δεδομένα, κλπ). Τα εν λόγω έγγραφα περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες, παρέχονται πληροφορίες ή καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλει να λειτουργεί η Μονάδα. Δ. ΑΡΧΙΑ: Περιλαμβάνει όλα τα αρχεία τα οποία είτε δημιουργούνται κατά την εφαρμογή των διεργασιών της Μονάδας και είναι απαραίτητα για την τήρηση και παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, είτε απαιτούνται για την απόδειξη συμμόρφωσης των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών με το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, είτε καθορίζονται από τις απαιτήσεις του Προτύπου γχειρίδιο για την Ποιότητα Το γχειρίδιο Ποιότητας (το παρόν έγγραφο) συντάχθηκε, καθιερώθηκε και διατηρείται από την ΜΘ ώστε: να περιγράψει το αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας να περιγράψει την Πολιτική για την Ποιότητα και τους τρόπους με τους οποίους υλοποιείται καθημερινά να περιγράψει τις διεργασίες της Μονάδας και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται και καλύπτονται οι απαιτήσεις του Προτύπου να παρουσιάσει την τεκμηρίωση που καθιερώνεται για την εφαρμογή και διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Στα Κεφάλαια 4 έως 8 του παρόντος αναλύονται συνοπτικά τα στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας τα οποία διαμορφώθηκαν και εφαρμόζονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Για ευκολία χρήσης, τα στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας αναλύονται ακολουθώντας την παραγραφοποίηση του Προτύπου. Οι παράγραφοι που

11 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 10 από 36 αναπτύσσονται φέρουν τον ίδιο τίτλο (και αρίθμηση) με την αντίστοιχη απαίτηση του Προτύπου για το στοιχείο που περιγράφεται στην παράγραφο. Όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, ο αναγνώστης παραπέμπεται στην αντίστοιχη Διαδικασία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που επέρχονται στο παρόν γχειρίδιο καθώς και ο τρόπος διανομής του παρακολουθούνται σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ.ΜΘ.110. Η διανομή του παρόντος εκτός του νοσοκομείου απαιτεί την έγκριση της Διοίκησης της Μονάδας και πραγματοποιείται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Το διανεμηθέν αντίγραφο δεν αποτελεί ελεγχόμενο έγγραφο του Συστήματος. Η τήρηση των αναφερομένων στο παρόν γχειρίδιο είναι υποχρεωτική για το σύνολο των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το ιεραρχικό επίπεδο ή τη θέση εργασίας Έλεγχος γγράφων Η ΜΘ έχει καθιερώσει τεκμηριωμένη Διαδικασία (Δ.ΜΘ.110) στην οποία περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονται τα έγγραφα του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα η Διαδικασία περιγράφει: τον τρόπο κωδικοποίησης των εγγράφων τον τρόπο σύνταξης και έγκρισης των εγγράφων τον τρόπο αναγνώρισης της έκδοσης των εγγράφων και των αλλαγών τους τον τρόπο διανομής/ απόσυρσης των εγγράφων στους κατάλληλους αποδέκτες τον τρόπο τήρησης του master file (αρχείο Πρωτότυπων γγράφων) τον τρόπο ελέγχου των εγγράφων εξωτερικής προέλευσης Έλεγχος Αρχείων Η ΜΘ έχει καθιερώσει τεκμηριωμένη Διαδικασία (Δ.ΜΘ.120) στην οποία περιγράφεται ο τρόπος ελέγχου, προστασίας και τήρησης των αρχείων τα οποία φυλάσσονται είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή των διεργασιών, αναφέρονται στις επιμέρους Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Σε κάθε Διαδικασία αναφέρονται τα Αρχεία που τηρούνται, οι υπεύθυνοι και ο χρόνος τήρησής τους.

12 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 11 από 36 Η Διευθύντρια της ΜΘ τηρεί σχετικό Κατάλογο στον οποίο περιγράφονται τα αρχεία που τηρούνται κατά την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, ώστε να παρέχεται απόδειξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και απόδειξη αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος.

13 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 12 από ΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.1. Δέσμευση της Διοίκησης Η ΜΘ διευθύνεται από τη Διευθύντρια της Μονάδας και διοικείται από ανώτερες διοικητικές βαθμίδες, βάσει της ισχύουσας οργανωτικής δομής του νοσοκομείου και του τρόπου διοίκησης αυτών. Η δέσμευση της Διοίκησης για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας στη ΜΘ και την αδιάκοπη υποστήριξή του, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική για την Ποιότητα (Παράρτημα 1). Η Διοίκηση της Μονάδας φροντίζει επίσης για : τη γνωστοποίηση στο εμπλεκόμενο προσωπικό της αξίας που αποδίδεται στην αναγνώριση των αναγκών/ προσδοκιών των πελατών/ ενδιαφερομένων μερών της Μονάδας και τη συνακόλουθη ικανοποίησή τους τη γνωστοποίηση, με αντίστοιχο τρόπο, σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό των επιβαλλόμενων δεσμεύσεων από τις εκφρασμένες και συναγόμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις την έγκριση της Πολιτικής Ποιότητας και τον καθορισμό ενδεδειγμένων αντικειμενικών στόχων και σκοπών για τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της Μονάδας τη διάθεση στη Μονάδα όλων των απαιτούμενων πόρων με σκοπό την καλύτερη δυνατή λειτουργία του στο πλαίσιο της Πολιτικής για την Ποιότητα την τακτική ανασκόπηση της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και της επίτευξης των στόχων για την ποιότητα (Δ.ΜΘ.160) τη δημιουργία και διατήρηση συνθηκών με τις οποίες ενθαρρύνεται η ανάπτυξη του προσωπικού της Μονάδας και η συμμετοχή του σε δράσεις συνεχούς βελτίωσης 5.2. στίαση στον Πελάτη/ νδιαφερόμενο Μέρος Οι πελάτες / ενδιαφερόμενα μέρη της Μονάδας αναφέρονται στη παράγραφο 3 του παρόντος. ίναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε αντίθεση με όσα ισχύουν στο σύνολο σχεδόν των οργανισμών/ επιχειρήσεων όπου ο πελάτης γνωρίζει απόλυτα ή σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του και μπορεί γενικά να αξιολογήσει σχετικά άμεσα το προϊόν που του παρέχεται, στην περίπτωση των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας οι ασθενείς/ πελάτες αντιλαμβάνονται μόνο τα γενικά χαρακτηριστικά των προσδοκιών τους

14 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 13 από 36 (π.χ. έγκαιρη αντιμετώπιση νόσου, αξιόπιστα αποτελέσματα εξετάσεων, κ.λ.π.) και συνήθως έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την υπηρεσία, που τους παρέχεται μόνο έμμεσα μέσω των επιπτώσεων που έχει στην υγεία τους. ιδικά στην περίπτωση της ΜΘ, οι ασθενείς λόγω της βαρύτητας της κατάστασης της υγείας τους δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες από τη Μονάδα υπηρεσίες. Τα γενικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών δύναται να αξιολογηθούν μόνο από τους συνοδούς των ασθενών. Όσον αφορά στο προσωπικό των κλινικών / τμημάτων του νοσοκομείου δύναται να αναγνωριστούν οι ανάγκες αυτών σε επίπεδο συνεργασίας και εξυπηρέτησης. Στα ανωτέρω πλαίσια, η ΜΘ διερευνά τις ανάγκες/ προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών βάσει τεκμηριωμένης διαδικασίας (Δ.ΜΘ.210). πίσης, το προσωπικό της Μονάδας διερευνά διαρκώς τις ουσιαστικές θεραπευτικές ανάγκες/ προσδοκίες των ασθενών, και φροντίζει για την ικανοποίησή τους, με βάσει τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα και τους πόρους που διαθέτει η Μονάδα Πολιτική για την Ποιότητα Η Διοίκηση της ΜΘ έχει καθιερώσει Πολιτική για την Ποιότητα (Παράρτημα 1), η οποία αποτελεί τον κορμό πάνω στον οποίο στηρίζονται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Μονάδας. Μέσα από την Πολιτική για την Ποιότητα, η Διοίκηση της Μονάδας δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, όπως αυτές περιγράφτηκαν στην παράγραφο 5.2, για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και θέτει το πλαίσιο για την καθιέρωση και ανασκόπηση των σκοπών για την ποιότητα. Η Πολιτική για την Ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό της Μονάδας και στο προσωπικό του νοσοκομείου που σχετίζεται με τις υπηρεσίες της Μονάδας και ανασκοπείται από την Διοίκηση της Μονάδας κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης για την Ποιότητα (Δ.ΜΘ.160).

15 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 14 από Σχεδίαση Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα Η Διοίκηση της Μονάδας έχει καθορίσει για τις βασικές διεργασίες της Μονάδας αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα οι οποίοι συμβαδίζουν με την καθορισμένη Πολιτική για την Ποιότητα. Για την παρακολούθηση των αντικειμενικών σκοπών έχουν οριστεί, όπου κρίθηκε σκόπιμο, επιπλέον μετρήσιμοι δείκτες ποιότητας. Τα ανωτέρω περιγράφονται λεπτομερώς στη Διαδικασία Δ.ΜΘ Σχεδίαση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε: να ικανοποιούνται οι γενικές απαιτήσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Παρ. 4.1 του παρόντος γχειριδίου να ικανοποιούνται οι αντικειμενικοί σκοποί για την Ποιότητα (βλέπε Παρ ) να αναδεικνύονται πιθανά αδύνατα σημεία των διεργασιών της Μονάδας, τα οποία μέσω προληπτικών / διορθωτικών ενεργειών μπορούν ευέλικτα και άμεσα να τροποποιηθούν, διατηρώντας την ακεραιότητα του Συστήματος 5.5. υθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία υθύνες και αρμοδιότητες Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του προσωπικού της Μονάδας καθορίζονται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.130. Για τον καθορισμό των προδιαγραφών των θέσεων εργασίας καθώς και των ευθυνών και αρμοδιοτήτων λαμβάνονται υπόψη όλες οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες κοινοποιούνται στο προσωπικό αμέσως μετά την πρόσληψη / τοποθέτησή του στη Μονάδα. Οι αρμοδιότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική τεκμηρίωση του Συστήματος. Η οργανωτική δομή της ΜΘ και η διασύνδεσή της με την ευρύτερη οργανωτική δομή του νοσοκομείου αποτυπώνεται στο Παράρτημα 4 του παρόντος.

16 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 15 από κπρόσωπος της Διοίκησης Ως κπρόσωπος της Διοίκησης για την εγκατάσταση, εφαρμογή και ομαλή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας ορίζεται η Διευθύντρια της ΜΘ. Στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας, τα καθήκοντα της Διευθύντριας της ΜΘ περιλαμβάνουν και τα εξής: την εξασφάλιση ότι καθιερώνεται, τίθεται σε εφαρμογή και διατηρείται η τεκμηρίωση που χρειάζεται για το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, (κυρίως μέσω της διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων) την κοινοποίηση, στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, στοιχείων σχετικά με την επίδοση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και τις τυχόν ανάγκες βελτίωσής του, (κυρίως μέσω της διαδικασίας ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας) την κοινοποίηση των προαναφερομένων στοιχείων στο προσωπικό της Μονάδας στα πλαίσια διασφάλισης της εσωτερικής επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του προσωπικού σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας την προώθηση των πληροφοριών που αφορούν τις απαιτήσεις/ προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών τόσο στη Διοίκηση του Νοσοκομείου όσο και στο προσωπικό της Μονάδας σωτερική πικοινωνία Η Διευθύντρια της ΜΘ φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλων οδών μέσω των οποίων να εξασφαλίζεται εύκολη και αποτελεσματική επικοινωνία τόσο εντός της Μονάδας όσο και με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου. Ο τρόπος εσωτερικής επικοινωνίας πρακτικά εμπεριέχεται στις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ανασκόπηση από τη Διοίκηση Γενικότητες Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας της Μονάδας είναι δυναμικό και εξελίσσεται παράλληλα με τις ανάγκες της ΜΘ με στόχο τη συνεχή του βελτίωση. Έχει καθιερωθεί τεκμηριωμένη Διαδικασία (Δ.ΜΘ.160) για την κατ ελάχιστον ετήσια Ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας από τη Διοίκηση. Σκοπός της Ανασκόπησης είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, με στόχο την χάραξη στρατηγικής και τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων για την βελτίωση του.

17 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 16 από ισερχόμενα στην ανασκόπηση Η Διευθύντρια της ΜΘ σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Μονάδας συντάσσει σχετική Έκθεση Ανασκόπησης στην οποία αναλύονται μεταξύ άλλων θέματα όπως: αποτελέσματα της παρακολούθησης των σκοπών και δεικτών ποιότητας των διεργασιών της Μονάδας αποτελέσματα των ενεργειών που προέκυψαν από την προηγούμενη ανασκόπηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων στοιχεία από παράπονα/ υποδείξεις ενδιαφερομένων μερών στοιχεία για τις επιδόσεις των προμηθευτών υλικών / υπηρεσιών στοιχεία από τις μετρήσεις ικανοποίησης ενδιαφερομένων μερών που πραγματοποιεί η Μονάδα περιπτώσεις μη συμμορφώσεων - κατάσταση υλοποίησης και στοιχεία αποτελεσματικότητας προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών Θέματα/ προτάσεις για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κ.λ.π ξερχόμενα από την ανασκόπηση Η Έκθεση υποβάλλεται στους συμμετέχοντες, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλες αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται σε αυτή. Κατά τη συνεδρίαση: ανασκοπείται η ικανότητα των διεργασιών να παρέχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να επιτελέσουν τον ορισμένο σκοπό τους επαναπροσδιορίζονται η Πολιτική και οι αντικειμενικοί στόχοι /σκοποί για την ποιότητα καθώς και οι δείκτες παρακολούθησής τους καθορίζονται ανάγκες για νέους πόρους (π.χ. προμήθεια εξοπλισμού, πρόσληψη προσωπικού) λαμβάνονται αποφάσεις για εφαρμογή προληπτικών ενεργειών 6. ΔΙΑΧΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 6.1. Διάθεση Πόρων Η ΜΘ έχει αναγνωρίσει τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση των διεργασιών της ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των αποδεκτών των υπηρεσιών της. Για την αποδοτικότερη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας λαμβάνεται μέριμνα ώστε ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα μέσα για τη λειτουργία της

18 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 17 από 36 Μονάδας να είναι τα κατάλληλα και να διατίθενται σε επάρκεια ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητά τους όταν είναι απαραίτητο. Η επάρκεια των πόρων αυτών υπόκειται σε ανασκόπηση τόσο κατά την καθημερινή λειτουργία της Μονάδας όσο και στα πλαίσια των περιοδικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (Δ.ΜΘ.160) Ανθρώπινοι Πόροι Γενικότητες Η ΜΘ αναγνωρίζει ως κύριο πόρο για την ορθή υλοποίηση των διεργασιών της το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς αυτό αποτελεί το βασικότερο μέσο για την επίτευξη των καθορισμένων αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού καθορίζονται με βάση τη μόρφωση/ εκπαίδευση και την υπάρχουσα εμπειρία του. πιπρόσθετα, με ευθύνη της Διευθύντριας της ΜΘ αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού προγραμματίζονται τα απαραίτητα εκπαιδευτικά προγράμματα για την διατήρηση ή/ και βελτίωσή των δεξιοτήτων του (Δ.ΜΘ.130) Ικανότητα, νημέρωση και κπαίδευση Η επιλογή του προσωπικού γίνεται βάσει των αναγκών που δημιουργούνται και των απαιτήσεων που οι ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις επιβάλλουν. Μετά την πρόσληψη / τοποθέτησή του στη ΜΘ, το προσωπικό ακολουθεί ειδική εκπαίδευση για την ομαλή ένταξή του στη λειτουργία της Μονάδας και την ορθή εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης το προσωπικό, παράλληλα, ευαισθητοποιείται όσον αφορά τη σπουδαιότητα των καθηκόντων του και τη συσχέτισή τους με την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα που έχει θέσει η Μονάδα. Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδεύσεων αξιολογείται έμμεσα από τις επιδόσεις του προσωπικού και όπου απαιτείται τα προγράμματα εκπαίδευσης επαναλαμβάνονται/ αναπροσαρμόζονται. Οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού τηρούνται σε αρχεία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.130.

19 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 18 από Υποδομή Η υφιστάμενη υποδομή της ΜΘ καθορίζεται από τις σχετικές νομικές και κανονιστικές διατάξεις και από την επιδίωξη της Διοίκησης της Μονάδας να παρέχονται στο προσωπικό όλα τα απαιτούμενα μέσα για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών και περιλαμβάνει: επάρκεια χώρων εργασίας και βοηθητικών εγκαταστάσεων τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την διεκπεραίωση των εργασιών 6.4. Περιβάλλον ργασίας Οι εγκαταστάσεις της ΜΘ παρέχουν κατάλληλες συνθήκες (θερμοκρασία, φωτισμό, αερισμό, υγιεινή/ καθαριότητα) για την απρόσκοπτη διενέργεια των εργασιών του προσωπικού και την νοσηλεία βαρέως πασχόντων ασθενών (Δ.ΜΘ.430, Δ.ΜΘ.460, Δ.ΜΘ.470). Παράλληλα οι εγκαταστάσεις και ο κρίσιμος εξοπλισμός ελέγχονται/ επιθεωρούνται, ως προς το επίπεδο της υγιεινής τους, βάσει σχετικού προγράμματος ελέγχου/ επιθεώρησης που καθορίζεται από την πιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του νοσοκομείου (Δ.ΜΘ.430). πιπρόσθετα, το προσωπικό της ΜΘ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με τα θέματα υγιεινής (Δ.ΜΘ.450) ενώ θέματα ασφάλειας της Μονάδας αντιμετωπίζονται βάσει των αναγραφομένων στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.460. Στα πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός της Μονάδας συντηρείται και ελέγχεται / διακριβώνεται βάσει των οριζομένων στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.410. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τον καθαρισμό, απολύμανση και αποστείρωση των ειδών που χρησιμοποιούνται για τη νοσηλείας των ασθενών, όπως αναφέρεται στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.440.

20 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 19 από ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 7.1. Σχεδίαση για την υλοποίηση του προϊόντος Η ΜΘ λειτουργεί βάσει ενός πλέγματος διεργασιών (Παράρτημα 2) που έχει καθορίσει και αναπτύξει, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και να επιτύχει τους στόχους και τους σκοπούς της Ποιότητας που έχει θέσει. Για την παροχή υπηρεσιών από τη Μονάδα έχουν αναγνωρισθεί και προσδιορισθεί οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διεργασιών και έχουν καθορισθεί αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των διεργασιών. Όλες οι διεργασίες εκτελούνται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες οι οποίες συστηματοποιούνται σε τεκμηριωμένες διαδικασίες και οδηγίες εργασίας / πρωτόκολλα. Η τεκμηρίωση καθορίζει σαφώς: τις ενέργειες που απαιτούνται και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν τους υπεύθυνους για κάθε εργασία τους ελέγχους που διενεργούνται για την πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθής υλοποίησης των διεργασιών καθώς και τους αρμόδιους για την διενέργεια των ελέγχων τα κριτήρια αποδοχής των παρεχόμενων υπηρεσιών τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων όλα τα σχετικά αρχεία που πρέπει να τηρούνται από το αρμόδιο προσωπικό Διεργασίες που σχετίζονται με τους πελάτες (ενδιαφερόμενα μέρη) Προσδιορισμός των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 5.2 οι ασθενείς και κυρίως το συγγενικό/ φιλικό τους περιβάλλον τις περισσότερες φορές, δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την υπηρεσία που τους παρέχει η Μονάδα και γενικά δεν μπορούν να αξιολογήσουν την ποιότητά της παρά μόνο αν υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τους. Η εκπλήρωση της κύριας προσδοκίας τους, να τους παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα (κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και παρακολούθηση της πορείας νόσου, καλές συνθήκες νοσηλείας και παραμονής στους χώρους του νοσοκομείου), ουσιαστικά έγκειται στην παρακολούθηση και συμμόρφωση με τα

21 Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: Σελ. 20 από 36 σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και την τήρηση ορθών επιστημονικών πρακτικών από τη Μονάδα. Πρόσθετες «εκφρασμένες» απαιτήσεις αφορούν γενικά θέματα εξυπηρέτησης, ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση υγείας του ασθενή, κλπ. Στα πλαίσια αυτά η ΜΘ έχει καθιερώσει τεκμηριωμένη διαδικασία για την ενημέρωση των συνοδών (Δ.ΜΘ.220) ενώ λαμβάνεται μέριμνα για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, μέσα) ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια των δραστηριοτήτών της Μονάδας κατά τον αρτιότερο δυνατό τρόπο. πιπρόσθετα, λόγω της σημασίας του «αγαθού» (υγεία), την προάσπιση του οποίου επιδιώκουν οι παρεχόμενες από τη Μονάδα υπηρεσίες, μεγάλος όγκος από νομικές και κανονιστικές διατάξεις επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις και περιορισμούς. Η Μονάδα διαθέτει τεκμηριωμένη Διαδικασία (Δ.ΜΘ.110) για την αναγνώριση των συγκεκριμένων διατάξεων καθώς και για τη διάχυσή της πληροφόρησης στο εμπλεκόμενο προσωπικό Ανασκόπηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν Τα δεδομένα που αφορούν στην εισαγωγή ασθενών στη ΜΘ λαμβάνονται, ανασκοπούνται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία Δ.ΜΘ.310. Όλα τα στοιχεία που αφορούν το ιστορικό και την πορεία νόσου του ασθενή (αποτελέσματα εξετάσεων, χορήγηση φαρμάκων, ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις) και τα οποία διαμορφώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες (θεραπευτική αγωγή) καταγράφονται και παρακολουθούνται επισταμένα, όπως περιγράφεται στις Διαδικασίες Δ.ΜΘ.320 και Δ.ΜΘ.330. πισημαίνεται ότι για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών το προσωπικό της ΜΘ έχει αναπτύξει τόσο νοσηλευτικά όσο και ιατρικά πρωτόκολλα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων πικοινωνία με τους πελάτες Η Μονάδα καθημερινά παρέχει τη δυνατότητα στους συνοδούς των ασθενών να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας των ασθενών τους (Δ.ΜΘ.220). πιπρόσθετα το προσωπικό της Μονάδας ενημερώνει άμεσα τους συνοδούς για οποιαδήποτε αξιοσημείωτη μεταβολή της κατάστασης της υγείας των ασθενών τους. Πέραν των ανωτέρω η ΜΘ έχει καθιερώσει μηχανισμό για τη συγκέντρωση των

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Καρολίδου 4 ΤΚ 14231 Ν. Ιωνία Τηλ.: 210 2725070, Fax: 210 2725075 e-mail: info@varouxakis.gr, url: www.varouxakis.gr

Καρολίδου 4 ΤΚ 14231 Ν. Ιωνία Τηλ.: 210 2725070, Fax: 210 2725075 e-mail: info@varouxakis.gr, url: www.varouxakis.gr Ημ/νία Εφαρμογής: 03-05-2007 Σελίδα: 1 από 25 Εγχειρίδιο Ποιότητας Πίνακας Διανομής (Ο Πίνακας Διανομής συμπληρώνεται μόνο στο πρωτότυπο του παρόντος που αρχειοθετεί ο Υ.Δ.Π.) Αποδέκτης Αντίγραφο Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ A, 10 Η Ε.Σ. / 3 Η ΕΟ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα