πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν"

Transcript

1 πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software #8 Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα πικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματο αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχε χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT SuppoΜάρτιος rt Services 2007 Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα πικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματο αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επι χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω ρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ

2 P Editorial ΣΤΟΝ «ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή «Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»; #8 Όλοι εμείς οι εμπλεκόμενοι στο «μετερίζι» της επιχειρηματικότητας, ευελπιστούμε και προσδοκούμε για καλύτερες, πιο αποδοτικές και πιο επενδυτικές μέρες. Οι μηχανισμοί και τα εργαλεία υπάρχουν. Για όλα αυτά θα διαβάσετε στο σημερινό ηλεκτρονικό μας Newsletter, μέσα από την συνέντευξη του κ. Ι. Τσιτσόπουλου. Ετοιμάζουμε όμως και σχετική εκδήλωση για τους φίλους, πελάτες και συνεργάτες μας για την Τετάρτη 25/4/2007. Το ζητούμενο είναι, εάν οι επιχειρηματίες είναι ΕΤΟΙΜΟΙ να «εμπλακούν» στην διαδικασία υποβολής αιτημάτων για τις προσφερόμενες επενδυτικές ευκαιρίες, ΕΑΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ Από τις μακρές συζητήσεις που είχαμε με τον scientific officer της Directorate General for Research της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες κ. Παύλο ου Mουρατίδη, φάνηκε ότι η απορροφητικότητα από τα κονδύλια του 6P Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, δεν ξεπέρασε στην Ελλάδα το 2,5%. ο Προκηρύχθηκε το 7P P. Θα καταφέρουμε να αυξήσουμε την εισροή κονδυλίων στην αγορά μας; Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και με θετική σκέψη. Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα σε όλους σας. Με υγεία Κ. Γεωργάκας Σε αυτό το τεύχος Editorial Νέα της αγοράς Περί υγείας ο λόγος ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΙΚΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΑΣΗ Συνέντευξη του μήνα: ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ σελ.5, 6, 7 Συμβουλή του μήνα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ! Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ Το επόμενο Newsletter θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2007 σελ.2 Νέα της GECON σελ.3, 4 σελ.4 σελ.4 σελ.8

3 P P Νέα της GECON ΡΕΚΟΡ εμπορικής επισκεψιμότητας, με τριπλασιασμό των εμπορικών η επισκεπτών, κατέγραψε η 19P Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων και Εξοπλισμού DETROP, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της HELEXPO. Τις τρεις πρώτες ημέρες λειτουργίας της DETROP και της ΟΙΝΟΣ καταγράφηκε αύξηση εμπορικής επισκεψιμότητας 200% καθώς οι εμπορικοί επισκέπτες ανήλθαν σε , έναντι τις αντίστοιχες ημέρες της προηγούμενης (2005), προερχόμενοι από κάθε γωνιά του πλανήτη. «Τρέχουν» οι προκηρύξεις για διαγωνισμούς. Την προκήρυξη έργων συνολικού προϋπολογισμού 604 εκ. ευρώ τα οποία θα υλοποιηθούν με Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), σχεδιάζει η κυβέρνηση για το προσεχές εξάμηνο. Ο νέος θεσμός για την υλοποίηση δημόσιων έργων «εγκαινιάστηκε» πρόσφατα με την προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή 7 νέων κτιρίων του Πυροσβεστικού Σώματος. Η χώρα μας βρίσκεται σε κομβικό σημείο ανάπτυξης και αξιοποίησης ευκαιριών χρηματοδότησης καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει όπως είναι γνωστό οι διαδικασίες σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου , όπου στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς της Ελλάδας περιγράφονται οι κύριοι αναπτυξιακοί στόχοι της χώρας μας σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο και που θα ακολουθήσει την υλοποίηση του τρέχοντος ΚΠΣ Ταυτόχρονα έχει ο προκηρυχθεί και το 7P Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο ΠΠ) αποτελεί το κύριο μέσο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη και θα διαρκέσει για τη χρονική περίοδο από το 2007 μέχρι το Επίσης σύμφωνα με το Νέο Κανόνα De Minimis, αυξάνεται το όριο της ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί βάσει του De Minimis σε μικρομεσαία επιχείρηση στα ανά τριετία (από που ήταν) Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04, καθώς αναμένονται οι υπουργικές που θα ενεργοποιούν τον νόμο και θα προσδιορίζουν επακριβώς και το ύψος των επιχορηγήσεων ανάλογα με το είδος των επενδυτικών σχεδίων, την περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης. Ωστόσο ήδη οι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία των επιχειρήσεων για υπαγωγή στο νέο ευνοϊκό Αναπτυξιακό Νόμο. TΤο πρόγραμμα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα, δηλαδή στις θεματικές ενότητες Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών, εντός του 2007T. Το πρόγραμμα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II. Ανάπτυξη γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας (Δράση 3.3) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Άμεσα αναμένεται να ενεργοποιηθούν:

4 P Περί υγείας ο λόγος ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΙΚΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΑΣΗ Μία από τις κύριες αιτίες της κούρασης είναι η ανία. Σπάνια κουραζόμαστε όταν ασχολούμαστε με κάτι που βρίσκουμε ενδιαφέρον, μιας και όλη η ενέργειά μας βρίσκεται εκεί που βρίσκονται τα ενδιαφέροντά μας. Όταν καθημερινά είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε μια δουλειά, πνευματική ή σωματική, που δεν είναι ενδιαφέρουσα, τότε μπορούμε στην καλύτερη περίπτωση να την κάνουμε ενδιαφέρουσα και στη χειρότερη να συμπεριφερθούμε λες και είναι ενδιαφέρουσα. Η φιλοσοφία του λες και του καθηγητή Χανς Βάινγκερ είναι μια απίστευτα σημαντική ανακάλυψη, γιατί αν συμπεριφερόμαστε λες και η δουλειά μας είναι ενδιαφέρουσα, τότε σταδιακά θα αρχίσει να γίνεται ενδιαφέρουσα και στην πραγματικότητα. Έτσι, θα μειώσει την ανία μας και επομένως και την κούραση, την ένταση και τις ανησυχίες μας. Ο Μάρκος Αυρήλιος έγραφε στους στοχασμούς του: Η ζωή μας είναι αυτό που την κάνουν οι σκέψεις μας. Μιλώντας στον εαυτό μας για τα πράγματα που θα έπρεπε να νιώθουμε τυχεροί, γεμίζουμε το μυαλό μας με σκέψεις ήρεμες και θετικές. Τις περισσότερες φορές αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία αλλαγή της στάσης μας απέναντι στα πράγματα και στην προκειμένη περίπτωση, απέναντι σε μία ανιαρή δουλειά, λίγο περισσότερο πείσμα, πάθος και ενθουσιασμό για να τη μετατρέψουμε σε πιο ενδιαφέρουσα ή περισσότερο υποφερτή. Πηγή: Περιοδικό Business Woman Νέα της αγοράς H GECON ΕΠΕ, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης για τα επενδυτικά προγράμματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, διοργανώνει Εκδήλωση που αφορά στις νέες επενδυτικές προκλήσεις & ευκαιρίες, όπως διαμορφώνονται για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου 2007, στο συνεδριακό χώρο DIAKONIA CONVENTION CENTER στην Πυλαία και ώρα 18:00 μ.μ. Την εκδήλωση θα καλύψουν με εισηγήσεις γνωστοί εκπρόσωποι Φορέων Διαχείρισης Επιδοτούμενων Προγραμμάτων, οι οποίοι θα μεταφέρουν όλη την πληροφόρηση για επενδύσεις και ο επιδοτήσεις σχετικά με τον Νέο Αναπτυξιακό, Δ ΚΠΣ, 7P Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και επενδυτικές ευκαιρίες στο εξωτερικό από την World Bank. Πολύ σύντομα θα αποσταλεί πρόσκληση με όλες τις λεπτομέρειες στις ηλεκτρονικές επαφές της GECON. Μέρος των εσόδων της εκδήλωσής μας θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου της οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου». Ευχαριστούμε τον χορηγό μας, εταιρία VIMATEC Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε. Την εκπόνηση Marketing Plan ανέλαβε η GECON τον Ιανουάριο του 2007 για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορούσε στην τουριστική προώθηση των «Περιοχών του Νερού» Θεσσαλονίκης (περιοχές ρυζοκαλλιέργειας) Έργο Terre d eau (INTEREG IIIB MEDOCC). Η μελέτη εκπονήθηκε στη γαλλική γλώσσα και παραδόθηκε στις 27 Μαρτίου Η παρουσίαση της θα γίνει σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει το ΕΒΕΘ στις 16 Απριλίου 2007, στην οποία θα συμμετάσχουν αντιπροσωπείες επιχειρηματιών και φορέων από τις αντίστοιχες περιοχές ρυζοκαλλιέργειας της Ισπανίας, Ιταλίας και Γαλλίας. Διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποίησε η GECON EDUCATION στο ιατρικό επιστημονικό προσωπικό και στα διευθυντικά στελέχη του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, στις 27 και 29 Μαρτίου Το αντικείμενο των εκπαιδευτικών συναντήσεων ήταν «Βασικά θέματα Management για την αποτελεσματική διαχείριση της αποτελεσματικότητάς σας». Αποτυχία είναι η ευκαιρία που μας δίνεται να ξεκινήσουμε ξανά με περισσότερη γνώση. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι στρωμένος με αποτυχίες. Για να μπορέσουμε να τις μετατρέψουμε σε χρήσιμες εμπειρίες που θα μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε και να ξεχωρίσουμε, πρέπει να αντικαταστήσουμε τη λέξη απέτυχα με τη λέξη έμαθα. (Henry Ford)

5 Η Συνέντευξη του μήνα Γιάννης Τσιτσόπουλος Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Προβολής του Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)* GN: Kάνοντας έναν απολογισμό για τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και ενόψει των επενδυτικών προγραμμάτων που αναμένονται στο πλαίσιο του ου Δ ΚΠΣ και του 7P PΠρογράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε., πιστεύεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν αξιοποιήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται; Γ. Τσιτσόπουλος: Εξετάζοντας το σύνολο των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων πιστεύω ότι τις έχουν αξιοποιήσει σε ικανοποιητικό βαθμό. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι στο πλαίσιο του Ε.Π.»ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»(ΕΠ ΑΝ) που αποτελεί το κατεξοχήν πρόγραμμα στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων(ΜμΕ) έχουν ωφεληθεί πάνω από επιχειρήσεις ενώ παράλληλα έχουν καταρτισθεί περίπου εργαζόμενοι και άνεργοι. Επίσης πολύ καλά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχει επιφέρει και η υλοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου. Βέβαια ο βαθμός αξιοποίησης των προγραμμάτων εξαρτάται από τις προτεραιότητες που θέτει για την ανάπτυξη της η κάθε επιχείρηση καθώς επίσης από την ταυτότητα, τους όρους ένταξης και το διαχειριστικό πλαίσιο του κάθε προγράμματος. Υπάρχουν προγράμματα που δεν αξιοποιήθηκαν από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων παρά τον ελκυστικό τους χαρακτήρα (π.χ. πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε ΒΙΠΕ). Πιστεύω απόλυτα, ότι με την ευκαιρία του νέου Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» για την περίοδο θα υπάρχει εξ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ αρχής ο κατάλληλος σχεδιασμός και στοχοποίηση των προτεραιοτήτων, σε συνδυασμό με το αναγκαίο διαχειριστικό πλαίσιο, προκειμένου να υπάρχουν τα κατάλληλα προγράμματα που να ικανοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις βασικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων. GN: Εμφανίζεται πολύ συχνά το φαινόμενο ενώ μία επιχείρηση έχει χρηματοδοτηθεί σημαντικά για μία επένδυση, τελικά να αποσύρεται από την υλοποίηση της. Γιατί κατά τη γνώμη σας να συμβαίνει αυτό; Γ. Τσιτσόπουλος: Οι αιτίες οφείλονται τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς παράγοντες. Ο κακός προγραμματισμός, η εκ των υστέρων έλλειψη της αναγκαίας ιδίας συμμετοχής απόρροια της κακής χρηματοοικονομικής εκτίμησης για τη βιωσιμότητα της επένδυσης, η έλλειψη κατάλληλης οργανωτικής υποδομής για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των προγραμμάτων και τη συνεργασία με πιθανούς εξωτερικούς συνεργάτες π.χ. συμβούλους αποτελούν του βασικούς παράγοντες. Σε μικρότερο βαθμό υπάρχουν περιπτώσεις που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες όπως πχ. στον ανταγωνισμό από επιχειρήσεις χαμηλού κόστους, στην υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, σε διαφοροποίηση της ζήτησης από τους πελάτες-καταναλωτές καθώς και τη σε ορισμένες περιπτώσεις αύξηση του κόστους πρώτων υλών με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής και την επιβάρυνση χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης. Δράττομαι της ευκαιρίας να πω

6 4P P Προγραμματική συνέχεια της συνέντευξης. σε συνδυασμό και με την προηγούμενη ερώτησή σας, ότι τα προγράμματα δεν φτιάχνουν επιχειρήσεις αλλά βοηθούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να θεοποιούμε τις επιχορηγήσεις, Πολύ περισσότερο θα πρέπει να κάνουμε το σωστό προγραμματισμό κυρίως ως προς τη χρηματοοικονομική μας διαθεσιμότητα, προτού λάβουμε μέρος σε ένα πρόγραμμα καθώς εδώ δεν ισχύει όπως τη γνωρίζουμε η έννοια περί του επιχειρηματικού ρίσκου. Γι αυτές τις περιπτώσεις η φράση «μη ράβεις κοστούμι μεγαλύτερο από το νούμερο σου» υπό το πρίσμα του ορθώς επιχειρείν νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα! GN: Πιστεύεται ότι τόσο Αναπτυξιακός Νόμος όσο και το Δ ΚΠΣ αποτελούν πρόκληση για το νέο επενδυτικό κλίμα που διαμορφώνεται και θα ωθήσουν στη νέα εποχή της Καινοτομίας τις Ελληνικές επιχειρήσεις; η Δ ΚΠΣ Περίοδος Γ. Τσιτσόπουλος: Σίγουρα θα βοηθήσουν σε σημαντικό βαθμό καθώς αποτελούν πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο στην προσπάθεια μίας επιχείρησης να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της μέσω της καινοτομίας. Δεν αρκεί όμως αυτό. Η ουσιαστική πρόκληση είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μία διαφορετική επιχειρηματική και στρατηγική σκέψη στην επιχειρηματική τους πρακτική. Μέσα στο νέο διεθνές και εγχώριο επιχειρησιακό περιβάλλον θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους και τις ευκαιρίες για τη διαφοροποίησή τους (προϊόν, διαδικασίες, κ.λ.π.) στην αγορά που τοποθετούνται. Χρειάζεται μία αλλαγή πλεύσης, μία διαμόρφωση άλλης κουλτούρας με τη σημαντική συμβολή των επιχειρηματικών φορέων και της πολιτείας. GN: Ποιος πιστεύεται ότι είναι και θα πρέπει να είναι ο ρόλος του Συμβούλου Επιχειρήσεων σήμερα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων; Υπάρχουν σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι επιχειρήσεις ως προς την επιλογή τους; Γ. Τσιτσόπουλος: Ξεκινώ την απάντηση μου επισημαίνοντας ότι η έννοια του συμβούλου επιχειρήσεων, είτε ως φυσικό είτε ως Νομικό Πρόσωπο, περικλείει μέσα της τη βαθιά γνώση του αντικειμένου, την επαρκή τεκμηρίωση, τη διάθεση για στήριξη και υποστήριξη των επιχειρήσεων, την εμπειρία, την αναζήτηση για το καλύτερο, τη δημιουργικότητα και πρωτοποριακή σκέψη και τέλος το υψηλό αίσθημα ευθύνης καθώς από τα λόγια και τις πράξεις μας επηρεάζεται μία επιχειρηματική απόφαση. Ιδιαίτερα για τις ΜμΕ, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων καλούνται να διαδραματίσουν ένα πολυσύνθετο και συνάμα σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του εκάστοτε στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού τους. Όμως το άριστο αποτέλεσμα βασίζεται στην αρμονική συνεργασία και κατανόηση για το ρόλο του καθενός ανάμεσα στο σύμβουλο και την επιχείρηση. Από τη μία μεριά, η επιχείρηση θα πρέπει να κατανοήσει ότι ο σύμβουλος επιχειρήσεων δεν θα υποκαταστήσει το ρόλο των ατόμων που εργάζονται στην επιχείρηση και από την άλλη ο σύμβουλος θα πρέπει να διαγνώσει τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης προτείνοντας τις όποιες λύσεις με γνώμονα το συμφέρον αυτής και όχι το προσωπικό του κέρδος. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η επιλογή του συμβούλου, ή της επιχείρησης πελάτη προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους και μία διαδικασία προσεκτικής επιλογής. Στην Ελλάδα η αγορά των συμβούλων, διαθέτει πέραν των άλλων επιχειρήσεις ή πρόσωπα, που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που ανέφερα στην αρχή της απάντησή μου και αναπτύσσουν

7 συνέχεια 7 στοιχεία της για συνέντευξης. την τεχνολογία DSL τη δραστηριότητά τους σε επιχειρήσεις και φορείς- ακόμα και στο ίδιο το κράτος- είτε πάνω σε όλο το φάσμα της επιχειρησιακής λειτουργίας αυτών, είτε σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία και σε συμβούλους κλξ οπξ οι οποίοι κυρίως εξαρτώνται από τα εκάστοτε χρηματοδοτικά προγράμματα. Ιδιαίτερα επισημαίνω ότι στο πλαίσιο του Β και Γ ΚΠΣ δημιουργήθηκε πληθώρα μελετητικών-συμβουλευτικών γραφείων για την υποστήριξη των ΜμΕ, που θέλουν να ενταχθούν σε αυτά. Δυστυχώς η ευκολία έναρξης του επαγγέλματος του συμβούλου επιχειρήσεων χωρίς κανένα τυπικό έστω περιορισμό οδήγησε στην ανάπτυξη δυσάρεστων φαινομένων καθώς ορισμένοι αυτοπροσδιορίζοντας τον εαυτό τους ως φωτεινό παντογνώστη της επιχειρηματικότητας και εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία και την έλλειψη γνώσεων και διαδικασιών από τους Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες και υποσχόμενοι χωρίς καμία υπευθυνότητα τη σιγουριά της έγκρισης της επιχορήγησης, έχουν καταφέρει να μειώσουν την αξία του επαγγέλματος και να οδηγήσουν σε πολλές περιπτώσεις τις επιχειρήσεις σε λάθος δρόμο με αποτέλεσμα την απώλεια κοινοτικών πόρων μίας και μιλάμε για προγράμματα μέσω των ΚΠΣ. Αυτό έχει ως συνέπεια οι επιχειρήσεις να προσάπτουν στην έννοια σύμβουλος χαρακτηρισμούς που σε καμία περίπτωση δεν κοσμούν απεναντίας αδικούν το χώρο των συμβούλων. Βέβαια φέρουν και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες την ευθύνη της επιλογής τους καθώς δε λείπουν οι περιπτώσεις που στο πλαίσιο της απορρόφησης και κακής αντίληψης τους για την αξιοποίηση των πόρων συναινούν στην υιοθέτηση ενεργειών πέρα από κάθε δεοντολογία και νομιμότητα. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου ο ΣΕΣΜΑ σε συνεργασία με τους ίδιους τους επιχειρηματίες, τους επιχειρηματικούς φορείς και την Πολιτεία να θέσουν από κοινού συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μέτρα για την εξάλειψη των φαινομένων που ανέφερα προηγουμένως. Θα πρέπει και οι ίδιες οι εταιρείες συμβούλων να το επιδιώξουν. Η αγορά είναι ελεύθερη για να δραστηριοποιείται κάποιος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λειτουργεί με κανόνες ασυδοσίας και αναρχίας. Τα μέτρα που έχει λάβει η Πολιτεία όπως π.χ. η προσπάθεια θέσπισης μητρώου συμβούλων και η ίδρυση των ΚΕΤΑ είναι σε θετική κατεύθυνση όμως θα πρέπει να συνδυαστούν και με άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες πιστεύω ότι θα λάβει. Υπάρχει χρόνος και πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. * Οι απαντήσεις εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις του ερωτώμενου Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) είναι Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με εξ ημισείας εταίρους το ΣΒΒΕ και το ΣΒΕΕ. Από το 1993 δραστηριοποιείται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων, διαθέτοντας τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία. Στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ το ΚΕΠΑ έχει αναλάβει τη διαχείριση δράσεων και προγραμμάτων του ΕΠΑΝ για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογισμού περίπου 600 εκ.. Ο Φορέα είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο ISO 9001:2000.

8 Η συμβουλή του μήνα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ! Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 1. Καθορίστε την ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Μία μικρή ομάδα ανώτατων στελεχών θα πρέπει να καθοριστεί για να αποτελέσει την ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι υπό την ευθύνη του διευθύνοντος συμβούλου, με το σύμβουλο δημοσίων σχέσεων της εταιρίας και το νομικό σύμβουλο. 2. Καθορίστε εταιρικούς εκπροσώπους στα μέσα. Μέσα σε κάθε ομάδα θα πρέπει να υπάρχουν στελέχη τα οποία θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένα να μιλάνε για λογαριασμό της εταιρίας. 3. Εκπαίδευση των εταιρικών εκπροσώπων στα μέσα. Δύο τυπικές δηλώσεις από στελέχη πολυεθνικών εταιριών συνοψίζουν τους λόγους γιατί οι εταιρικοί εκπρόσωποι στα μέσα θα πρέπει να εκπαιδευτούν επαγγελματικά όσον αφορά στον τρόπο που θα χειρίζονται τα μέσα ζωντανά: Μίλησα με αυτό τον υπέροχο δημοσιογράφο για περισσότερο από μία ώρα και δημοσίευσε τα πιο σημαντικά νέα της εταιρίας μας. Έχω μιλήσει δημοσίως πάρα πολλές φορές. Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσω στον Τύπο. Όσον αφορά στο πρώτο παράδειγμα, τα περισσότερα στελέχη που έχουν δώσει συνεντεύξεις δεν έχουν μάθει ποτέ πώς να σιγουρεύουν την αποτελεσματική επικοινωνία των σημαντικών νέων τους στο δημοσιογράφο. Σχετικά με το δεύτερο στέλεχος, απλά παρατηρείστε τα στελέχη των εταιριών που μιλάνε στα ΜΜΕ. 4. Καθορίστε επικοινωνιακές διαδικασίες. Η αρχική εμφάνιση της κρίσης μπορεί να γίνει αντιληπτή από οποιοδήποτε ιεραρχικό επίπεδο. Η ερώτηση που προκύπτει είναι ποιος πρέπει να ενημερωθεί και που θα βρεθεί. Είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός επικοινωνιακού δένδρου κρίσεων. 5. Καθορίστε και γνωρίστε το κοινό σας. Ποια είναι τα κοινά που έχουν βαρύτητα για την εταιρία σας; Οι περισσότερες εταιρίες ενδιαφέρονται για τα μέσα και τους πελάτες, ίσως και επενδυτές. Μπορεί, ωστόσο, να υπάρχει και ανάγκη ενημέρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κρατικών αρχών, φορέων κ.α. 6. Αποδεχτείτε τις κρίσεις. Εάν έχετε αναλάβει πρωτοβουλίες προετοιμασίας για την κρίση, συγκεντρώστε την ομάδα διαχείρισης κρίσεων για μακρόχρονα brainstorming σε πιθανές κρίσεις του τομέα τους. 7. Αξιολογείστε την κατάσταση κρίσης. Εάν έχετε κάνει όλα τα προηγούμενα, είναι σχετικά απλό να έχετε την ομάδα διαχείρισης κρίσεων, με όλους τους μηχανισμούς και τα σενάρια επικοινωνίας τα οποία και θα αποφασίσετε αν τα υλοποιήσετε με τον Α ή Β τρόπο. Έχοντας αξιολογήσει την κατάσταση, είναι το πρώτο επικοινωνιακό βήμα προς όφελός σας. Εάν, όμως, δεν έχετε προετοιμαστεί προκαταβολικά, η αντίδρασή σας μπορεί να καθυστερήσει για να προετοιμαστείτε. Επιπλέον, η βιαστική δημιουργία στρατηγικής διαχείρισης κρίσεων, δημιουργίας ομάδας και εκπαίδευσης στελεχών για την επικοινωνία στα μέσα δεν θα είναι ποτέ τόσο αποτελεσματική, όσο εάν έχει προετοιμαστεί και έχει γίνει εκπαίδευση εκ των προτέρων. 8. Καθορίστε μηνύματα κλειδιά. Γνωρίζετε ήδη το είδος της πληροφόρησης που χρειάζονται τα κοινά σας. Τώρα, εσείς τι θέλετε να γνωρίζουν για αυτήν την κρίση; Επικοινωνήστε όχι περισσότερα από 3 μηνύματα για όλα τα κοινά σας. 9. Αποφασίστε τις επικοινωνιακές μεθόδους. Υπάλληλοι, πελάτες, επενδυτές κ.α. μπορούν να ενημερωθούν με επιστολές, προσωπική επικοινωνία, newsletters, fax κ.ο.κ. Τα μέσα μπορεί να λάβουν Δελτία Τύπου και επεξηγηματικές πληροφορίες ή να συμμετάσχουν σε Συνεντεύξεις Τύπου. 10. Βγαίνοντας έξω από την καταιγίδα. Ανεξάρτητα από τη φύση της κρίσης, ανεξάρτητα από το πόσο καλά ή όχι προετοιμαστήκατε και ανταποκριθήκατε, μερικά από τα κοινά σας δεν θα αντιδράσουν όπως εσείς θέλετε. Τι μπορείτε να κάνετε; Πάρτε μία Δεκέμβριος αντικειμενική 2006 οπτική στην αντίδραση ενός θέματος. Είναι δικό σας λάθος ή δική τους παράφραση; Αποφασίστε εάν ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας σε αυτό το κοινό, είναι πιθανό να αλλάξει την εντύπωση προς το καλύτερο. Αποφασίστε εάν η νέα επικοινωνιακή ενέργεια, αξίζει πραγματικά τον κόπο. Πηγή: Περιοδικό Retail Business 8

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τεύχος 37, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 ΣΕΠΕnews Τριμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληφοροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕΚΔΟΤΗΣ Έφη Κουτσουρέλη, Ειδική Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Ημερίδα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 11 Νοεμβρίου 2013 Επιμελητήριο Φλώρινας Φλώρινα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έναρξη - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. 1. Βούρος Παναγιώτης ΠΝΑ

Χαιρετισμοί. 1. Βούρος Παναγιώτης ΠΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα: Ένα μέσο επίλυσης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων Χαιρετισμοί 1. Βούρος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 >>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 Στηρίξτε σήμερα τον συνεργάτη που έχει ανάγκη, ενισχύστε την τοπική επιχείρηση για να έχουμε αύριο ένα καλύτερο μέλλον. Στην περίοδο αυτή όπου η οικονομική κρίση κορυφώνεται, το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα