Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ"

Transcript

1 Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Στρατής Β. Κωνσταντινίδης ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΗ 4 ΚΡΑΤΟΣ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Η έννοια του κράτους Κράτος = Η υπέρτατη, κυρίαρχη εξουσία που ασκείται στο σύνολο ενός λαού και σε µια καθορισµένη εδαφική επικράτεια σύµφωνα µε τους νόµους. Το σύγχρονο κράτος χαρακτηρίζεται ως νεότερο, µοντέρνο και δυτικό παρά το ότι στην ουσία αποτελεί µια µετεξέλιξη ή ανάπτυξη υφιστάµενων φεουδαρχικών εξουσιαστικών µηχανισµών που οδήγησε στη δηµιουργία ενός µηχανισµού µε το απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτηµα ισχύος αλλά και εξειδίκευσης έναντι οιουδήποτε άλλου µηχανισµού εξουσίας. Το πρώτο χαρακτηριστικό τέτοιο κράτος µάλλον η Γαλλία και ο πρώτος θεωρητικός της υπέρτατης αρχής (summa potestas) ο Jean Bodin. Ο µονάρχης είναι απόλυτος, δηλαδή δεν υπάγεται σε κανέναν άλλο παρά στους νόµους της µοναρχίας, του Θεόυ και του φυσικού δικαίου ( ab-solutus, L Ėtat c est moi). Ο Hobbs στο έργο του Leviathan τονίζει ότι ο µονάρχης είναι κυρίαρχος (sovereign) και απόλυτος, αλλά εξάλειψε τις αναφορές στις µεταφυσικές δεσµεύσεις. Οι θεωρίες περί κράτους κατηγοριοποιούνται σε θεωρίες συµβολαίου (contract theories) και σε θεωρίες της αρπαγής ή εκµετάλλευσης (predatory or exploitation theories). Από τον 16ο αιώνα αιώνα αρχίζει µια φιλοσοφική και πολιτική αναζήτηση της φύσης της κρατικής κυιαρχίας που κατέληξε στο φιλελεύθερο κράτος και στην παραδοχή ότι η ισχύς ασκείται διά και υποτάσσεται στον νόµο (κράτος δικαίου) Κυρίαρχη ιδιότητα: κρατική κυριαρχία (ανεξαρτησία) Ιστορικά ο όρος κυρίαρχο κράτος εκφράζει την υπεροχή του Ηγεµόνα πάνω στα άτοµα που υπάγονταν σ αυτόν. Αφορούσε, λοιπόν, την εσωτερική δόµηση της πολιτικής εξουσίας και αναπτύχθηκε για ορισµένο σκοπό που δεν αφορούσε τις διακρατικές σχέσεις (πρβλ. [1]

2 Αναγέννηση, Πάπας, Αυτοκράτορας). Σήµερα µε τον όρο κυρίαρχο κράτος θέλουµε να τονίσουµε ότι στη διεθνή κοινότητα υπάρχει ένας αριθµός από νοµικά ισότιµες µονάδες. Έτσι η κρατική κυριαρχία είναι ιδιότητα µε αρνητική και µε θετική υπόσταση: πρώτον το κυρίαρχο κράτος δεν υπάγεται σε κανέναν άλλο φορέα εκτός απότον εαυτό του και δεύτερο το κυρίαρχο κράτος έχει την αρµοδιότητα της αρµοδιότητας (Kompetenz Kompetenz). Η κρατική κυριαρχία διακρίνεταισε εσωτερική και εξωτερική. Ως εσωτερική ισοδυναµεί µε το δικαίωµα κάθε κράτους να αυτοκυβερνάται, επιλέγοντας µε απόλυτη ελευθερία το πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό του καθεστώς (αρχή της µη ανάµειξης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών). Ως εξωτερική ταυτίζεται µε την έννοια της ανεξαρτησίας και σηµαίνει την έλλειψη ανώτερης κεντρικής αρχής πάνω από τα κράτη καθώς και έλλειψη κάθε σχέσης υποταγής ενός κράτους από άλλο. Σήµερα γίνεται αποδεκτό πως το κράτος είναι κυρίαρχο επειδή υπάγεται στο διεθνές δίκαιο που του εξασφαλίζει εδαφική ακεραιότητα, ισότητα, τήρηση των συµπεφωνηµένων, µη επέµβαση στις εσωτερικές υποθέσεις και δυνατότητα µεταβολής των διαδικασιών και ουσιαστικών κανόνων που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις Η εξέλιξη του κράτους Κράτος όστρακο (17-19 αιώνας) που ασκούσε απόλυτη και αποκλειστική κυριαρχία. ιαπερατότητα του κράτους από τις αρχές του 20ου αιώνα εξαιτίας: Της εµφάνισης του αεροπορικού όπλου Της δηµιουργίας των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυράλων Της κατάκτησης του διαστήµατος Της ανάπτυξης της (διαστηµικής) τεχνολογίας, της πληροφορικής, της τεχνολογίας των µεταφορών και επικοινωνιών Έτσι το σύγχρονο διεθνές σύστηµα πέρα από το φαινόµενο του ανταγωνισµού, εµφανίζει και το φαινόµενο της συνεργασίας και αλληλεξάρτησης (εµπορικο-οικονοµικές και πολιτισµικές ανταλλαγές) που οδηγεί στη διακρατική ή υπερεθνική συνεργασία και ενίοτε ολοκλήρωση (π.χ. η ΕΕ). Στη δεκαετία του '90 υποστηρίχθηκε ότι η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και της πληροφορίας οδήγησε σε κάµψη την κρατική κυριαρχία. Ερώτηµα: Είναι ο κόσµος µας σήµερα ένα παγκόσµιο χωριό ; 2. Η έννοια του έθνους εν ταυτίζεται µε την έννοια του κράτους. Υπάρχουν κράτη εθνικά οµοιογενή (Ελλάδα), πολυεθνικά (Ρωσία, ΗΠΑ, Ινδία, τέως Γιουγκοσλαβία) καθώς και έθνη διάσπαρτα (Κούρδοι σε Τουρκία, Ιράκ, Ιράν) ή διαµοιρασµένασε διάφορα κράτη (Αφρική). Στοιχεία του έθνους θεωρούνται: Η κοινή γλώσσα Ο κοινός πολιτισµός Η κοινή θρησκεία Η [2]

3 κοινή φυλετική καταγωγή (επισφαλές και επικίνδυνο) Ηρόδοτος: όµαιµο, οµόγλωσσο και οµόθρησκο Αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ύπαρξη έθνους η κοινή εθνική συνείδηση, που καλλιεργείται είτε µε µηχανισµούς του έθνους (π.χ. αγορά, κρυφό σχολειό, εκκλησία) είτε µε µηχανισµούς του κράτους (π.χ. εκπαίδευση, στρατός, δηµόσια διοίκηση) µέσω της διαδικασίας της εθνικοποίησης, µε επίκληση είτε των παραδοσιακών στοιχείων του παρελθόντος είτε µε αναφορά σε διαφορετικά στοιχεία όπως το πολιτευµα, το πολιτικό σύστηµα και το µέλλον. 3. Η σχέση κράτους έθνους και ο Εθνικισµός Στην ελληνική αρχαιότητα αλλά και στη βυζαντινή εποχή και κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ( γένος ) οι δύο έννοιες συµβαδίζουν απόλυτα. Το ίδιο συµβαίνει και στο δυτικό κόσµο µε τη δηµιουργία του νεότερου δυτικού κράτους. Η σχέση έθνους και κράτους µοιραία συνδέεται µε τον εθνικισµό. Ως εθνικισµός νοείται η ιδεολογία εκείνη που δηλώνει πίστη στην κοινότητα ενός πληθυσµού, στο έθνος. Η ένταση της πίστης αυτής ποικίλειαπό την ανάγκη πολιτικής οργάνωσης και αυτονόµισης ενός πληθυσµού µε στόχο την ειρηνική επιβίωση και συνύπαρξή του στα πλαίσια της κρατικής ετερότητας µε άλλα έθνη ή κράτη µέχρι την πίστη στην υπεροχή του έθνους έναντι των υπολοίπων και την καταστροφή ή εξολόθρευση των τελευταίων. Οι θεωρίες του εκλεκτού λαού (πηγή η Παλαιά ιαθήκη) και της αυτοκρατορικής κλήσης (πηγή ο Βιργίλιος) βρίσκονται πίσω από τον δογµατικό ιµπεριαλισµό που προσπαθεί να πραγµατώσει τη διεθνή κοινωνία και να εξοµοιώσει τις διεθνείς σχέσεις µε την εσωτερική πολιτική. Η σχέση έθνους κράτους πέρασε από διαφορετικά στάδια στη νεώτερη Ευρώπη: ( ) συµπίπτει µε την εµφάνιση του πρώτου διεθνούς συστήµατος όπου οι ηµεµόνες της δυτικής Ευρώπης δηµιουργούν ουσιαστικά το έθνος µε κύριο στόχο την πολιτειακή και πολιτική ενίσχυσή τους. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό του πατριωτισµού (τέλη 18ου αιώνα). Ο εθνικισµός θα συνδεθεί αρχικά µε το φιλελευθερισµόκαι στη συνέχεια µε απελευθερωτικά κινήµατα, θα συνδεθεί δηλαδή µε τη δηµοκρατία και τη πατρίδα για να εκφράσουν µαζί αιτήµατα κατά του απολυταρχισµού και της µοναρχίας που θα προκαλέσουν τη Γαλλική Επανάσταση. Η ανατροπή των αλλαγών της Γαλλικής Επανάστασης θα οδηγήσουν µετά το Συνέδριο της Βιέννης στο δεύτερο διεθνές σύστηµα ( ) στη µεγαλύτερη διάρκεια του οποίου θα κυριαρχήσουν και πάλι ο πατριωτισµός και τα δηµοκρατικά αιτήµατα για εθνική απελευθέρωση µέσω της αρχής των εθνοτήτων (Ελλάδα, Ιταλία, Σερβία θα επιδιώξουν τη δηµιουργία κράτους). Η ιδεολογία περί του έθνους δεν ήταν το κυρίαρχο αίτιο για την έκρηξη του Α' Παγκοσµίου [3]

4 Πολέµου, αλλά η Συνθήκη των Βερσαλλιών µε την οποία έληξε και οι πολιτικές ατέλειές της σηµατοδοτούν την επόµενη φάση του υπέρ-εθνικισµού ή σοβινισµού, όπως αυτός θα εκφρασθεί από το ναζισµό και το φασισµό, η οποία φάση συνδυάζεται µε την απουσία σταθερού διεθνούς συστήµατος. Στη περίοδο αυτή θα δηµιουργηθούν ολοκληρωτικά και αυταρχικά καθεστώτα που θα δώσουν στο έθνος µια µεταφυσική διάσταση ενός ζωντανού υπέρ οργανισµού στον οποίο πρέπει να προσφερθεί ζωτικός χώρος, άποψη που θα αποπειραθεί να δικαιολογήσει τους πολέµους του ναζισµού και του φασισµού. Ταυτόχρονα ο υπερ-εθνικισµός θα στραφεί εναντίον του φιλελευθερισµού, αλλά η σχέση τους θα αποκατασταθεί για το δυτικό κόσµο µε το τέλος του Β' Παγκοσµίου Πολέµου και την ανατολή του νέου διπολικού διεθνούς συστήµατος (ΗΠΑ Σοβιετική Ένωση), ενώ στο ανατολικό µπλοκ η Σοβιετική Ενωση θα στηριχθεί ιδεολογικά στην αντιπαράθεση φιλελευθερισµού µαρξισµού. Στη µετά το 1989 εποχή ο εθνικισµός θα έλθει και πάλι στο προσκήνιο, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ως αντίδραση προς την καταρρέουσα µαρξιστική ιδεολογία η οποία συµπίεζε τις εθνικιστικές επιλογές κατά τη διάρκεια του διπολικού συστήµατος. Ο εθνικισµός στην Ευρώπη θα εκδηλωθεί µε τρεις µορφές:. Με τη µορφή του κίβδηλου πατριωτισµού σε συνδυασµό µε το λαϊκισµό από τις παλαιότερα κρατούσες ελίτ για τη διατήρησή τους στην εξουσία (π.χ. Γιουγκοσλαβία, Κροατία).. Ως αγνός πατριωτισµός στις περιπτώσεις αλλαγής συνόρων όπου δεν ενίσχυσε η αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών (π.χ. Σέρβοι στις Κροατία και Βοσνία, Κροάτες στη Βοσνία), στις περιπτώσεις των διεκδικήσεων για αυτονοµία (Αλβανοί στο Κοσσυφοπέδιο και στην ΠΓ Μ) και στις περιπτώσεις αντίδρασης στο διεθνισµό των µεγάλων δυνάµεων.. Ως υπερ εθνικισµός ή σοβινισµός (π.χ.πγ Μ εναντίον Ελλάδος). Σ αυτήν την περίοδο θα εκδηλωθεί η αντίθεση µεταξύ του εθνικισµού (µε τη µορφή του πατριωτισµού) και του διεθνισµού. Φαινόµενο «διεθνοσοβινισµού» και αντίδραση του εθνικισµού στον Τρίτο Κόσµο (ιδιαίτερα στον αραβικό) µε τη µορφή του ισλαµικού φονταµεταλισµού (τζιχάντ, απελευθερωτικοί αγώνες των Παλαιστινίων, καµικάζι της Χεζµπολάχ και της Αλ-Κάϊντα). αιµονοποίηση του (υπερ)εθνικισµού και σκόπιµη ταύτισή του µε τον πατριωτισµό ακόµη και µε τον πολιτικό ρεαλισµό, αλλά και µε την τροµοκρατία. 4. Η συµπεριφορά των κρατών στη διεθνή πολιτική Τα κράτη, για να επιβιώσουν στο διεθνές σύστηµα, έχουν 3 επιλογές:. Πλήρη ουδετερότητα (neutrality). Πλήρη ή µερικό αποµονωτισµό (isolationism). Συµµετοχή ως ενεργά µέλη του διεθνούς συστήµατος 4.1. Συµµετοχή στο διεθνές σύστηµα Στη περίπτωση αυτή οι επιλογές των κρατών είναι και πάλι τρεις:. Επιδίωξη ηγεµονίας (hegemony). Εξισορρόπηση (balance of powers). Υποχωριτικότητα [4]

5 Επιδίωξη ηγεµονίας Και σ αυτή τη περίπτωση τα κράτη έχουν τρεις επιλογές:. Εσωτερική ενδυνάµωση (internal balancing). Εξωτερική ενδυνάµωση (external balancing) µε ηγεµονική συµµαχία. Επιθετικότητα: πόλεµος κατακτήσεις, πeιθαναγκασµός (coercion, blackmail) διαίρει και βασίλευε (divide et impera) Εξισορρόπηση Και πάλι τρεις επιλογές:. Εσωτερική ενδυνάµωση. Εξωτερική ενδυνάµωση (µε αµυντικές συµµαχίες). Χρήση ισχύος (αµυντικός πόλεµος, πeιθαναγκασµός, διαίρει και βασίλευε) Υποχωρητικότητα Σ αυτή τη περίπτωση οι επιλογές είναι δύο:. Σύµπλευση (bandwagoning). Κατευνασµός (appeasement) * Το Civilitas.GR και ο «ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» προτίθενται να αποµακρύνουν το κείµενο αυτό από την Ιστοσελίδα τους, εάν η αναδηµοσίευσή του προσβάλλει κεκτηµένα πνευµατικά ή εµπορικά δικαιώµατα [5]

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με τίτλο «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Φεβρουάριος 2009

Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Φεβρουάριος 2009 Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος Φεβρουάριος 2009 Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου πολλαπλασιάστηκαν οι φωνές που υποστηρίζουν πως η ανθρωπότητα εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΡΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο Πανεπιστήµιο του Suderland Υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο του East Anglia

Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο Πανεπιστήµιο του Suderland Υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο του East Anglia Η ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: ΟΨΕΙΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πολιτική επιστήμη ασχολείται με καθετί που έχει αντικείμενο αναφοράς την κοινωνία ως σύνολο. Μελετά την κοινωνία σε τρία επίπεδα: 1. Μακρο-επίπεδο (κράτος)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΔΑ [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εννοιολογικές διευκρινίσεις -Τι είναι η ΕΕ; -Πότε και γιατί δημιουργήθηκε -Ποια είναι τα θεσμικά της όργανα; -Πως λαμβάνονται οι αποφάσεις; (δημοκρατικότητα) 2.Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα»

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σηµειώσεις από τις προφορικές παραδόσεις του µαθήµατος «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ - Α

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ - Α ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΓΚΟΦΑΣ - Ε. ΦΑΚΙΟΛΑΣ ROBERT GILPIN: ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βαθµός ικανοποίησης των παράνοµων µεταναστών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ του Μιχάλη Κουβελά Για τη ιαλεκτική Ψυχολογία ο νους δεν είναι [...] κάτι που βρίσκεται έξω από τη φύση, [...] είναι ένα µέρος της φύσης, άµεσα συνδεόµενο µε τις λειτουργίες της ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο

To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο www.ajde.espivblogs. net. Για οικονομική ενίσχυση και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ.. 6 ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ...8 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ..12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού.

Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού. Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού. Κατάδυση στα βαθιά νερά ενός επίκαιρου φαινομένου Επιµέλεια: Μαυροζαχαράκης Μανόλης Κοινωνιολόγος Πολιτικός Επιστήµονας Φασισµός Ο φασισµός είναι ριζοσπαστική αυταρχική

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλίδης Εμμανουήλ

Πασχαλίδης Εμμανουήλ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Κατεύθυνση: Πολιτικές, Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

συγκεντρωθούν οι προσπάθειες που θα υπερασπίσουν το απειλούµενο µέλλον µας

συγκεντρωθούν οι προσπάθειες που θα υπερασπίσουν το απειλούµενο µέλλον µας 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΕΚΤΩΝ Αρθρα, οµιλίες, µαρτυρίες, απόψεις Αναζητήσεις της αριστεράς, απόψεις πάνω στην εσωστρέφεια που τις χαρακτηρίζει Γνωριµία µε τη Λιβύη, πριν και µετά την ήρεµη επανάσταση (1969), προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

1`. Η αναζήτηση του αρχετυπικού µύθου

1`. Η αναζήτηση του αρχετυπικού µύθου Το ανά χείρας, λοιπόν, βιβλίο δεν είναι τίποτε άλλο από µια προσπάθεια για µια λοξή µατιά στην ιστοριογραφία της λαογραφίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Βασικός άξονας για την ανάπτυξη των σκέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Πολιτική Επικοινωνία και η επίδραση που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

Διαβάστε περισσότερα