ΟιΑεροπορικέςΕταιρίεςσεΝέες Περιπέτειες; ύοζητήµαταµεμέλλονγιατην ΑεροπορικήΚοινότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟιΑεροπορικέςΕταιρίεςσεΝέες Περιπέτειες; ύοζητήµαταµεμέλλονγιατην ΑεροπορικήΚοινότητα"

Transcript

1 ΟιΑεροπορικέςΕταιρίεςσεΝέες Περιπέτειες; Οι «Unruly Passengers»κιηΑπόφαση του ΕΚτης 19ηςΝοεµβρίου ύοζητήµαταµεμέλλονγιατην ΑεροπορικήΚοινότητα Στρατής Γ. Γεωργιλάς, ικηγόροςπαρ ΑρείωΠάγω, The Legal Counsel of Jat Airways Athens ικηγορικό Γραφείο Γεωργιλάς - Χατζόπουλος & Συνεργάτες

2 - ΜΕΡΟΣ Ι - «Unruly Passengers» - «ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΙΕΠΙΒΑΤΕΣ»

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ

5 MEET THE PARENTS, 2000 Χαρακτηριστική η στιχοµυθία αεροσυνοδού και επιβάτη στη σκηνή της πτήσης Greg is trying to fit his large bag into the overhead bin] Flight Attendant: I'm sorry, sir, you're gonna have to check that. Greg Focker: I got it. Flight Attendant: No, I'm sorry, that bag won't fit. Greg Focker: No, no, I'm not - hey, I'm not checking my bag, okay? Flight Attendant: There's no need to raise your voice, sir. Greg Focker: I'm not raising my voice. THIS WOULD BE RAISING MY VOICE TO YOU, okay? I don't want to check my bag, okay? And, by the way, your airline? You SUCK at checking bags, okay, because I already did that once and you lost it, and then I had everything screwed up very badly for me, okay? Flight Attendant: Well, I can assure you that your bag will be placed safely below deck with the other luggage... Greg Focker: Oh, yeah? How do you know my bag will be safe below with the other luggage? Huh? Are you physically going to take my bag and put it beneath the plane? Are you going to go right now outside, with the guys with the earmuffs, and go put it in there?

6 Flight Attendant: No... Greg Focker: No? Okay, then shut your piehole and listen to me when I say that I am FINISHED with the checking-of-the-bags CONVERSATION. Flight Attendant: Sir, we have a policy on this airline that if a bag is this large we take... Greg Focker: okay you know what, take you scrubby little paws *off* my bag, okay? It's not like I have a bomb in here. It's not like I wanna blow up the plane. I just want to store my bag according to your safety regulations. Flight Attendant: Sir, sir! Greg Focker: Hey, hey, If you would take a second, take the little sticks out of your head, clean out your ears, and maybe you would see that I'm a person who has feelings, and all I have to do is do what I wanna do and all I want to do is hold on to my bag and not listen to you! And the only way that I would ever let go of my bag would be if you came over here right now and tried to pry it from my dead, lifeless fingers, okay? If you can get it from my kung-fu grip then you can come and have it, okay? Otherwise, step off, bitch.

7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "Unruly Passengers" Calendar Years

8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Ο ΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤΩΝ «UNRULY PASSENGERS»

9 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ» ιεθνές Nοµικό Kαθεστώς ΣύµβασητουΤόκυο (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft) ΣύµβασητηςΧάγης (Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft) ΣύµβασητουΜόντρεαλ (Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation) Πρωτόκολλο στη Σύµβαση του Μόντρεαλ (Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation)

10 Εθνικό Nοµικό Kαθεστώς Άρθρο 169 -ΚώδικαςΑεροπορικού ικαίου: «Με φυλάκιση έως ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος γίνεται πρόξενος διασάλευσης της τάξης στο αεροσκάφος κατάτηνπτήση». Άρθρο 170 -ΚώδικαςΑεροπορικού ικαίου: «Επιβάτης ή µέλος του πληρώµατος που παραβαίνει εντολή του κυβερνήτη, η οποία αφορά στην ασφάλεια του αεροσκάφους κατά την πτήση, των προσώπων που επιβαίνουν σ' αυτό ή των µεταφερόµενων πραγµάτων τιµωρείται µε φυλάκιση έως έξι µήνες ήµεχρηµατικήποινή».

11 ιµερείς Συµβάσεις Αεροπορικών Μεταφορών που έχει υπογράψει και κυρώσει η Ελλάδα (ιδίως µετά το 1980) ν. 1692/1987 (ΦΕΚ Α 33), που κύρωσε τη σύµβαση µεταξύ Ελλάδας και Καναδά ν. 2117/1993 (ΦΕΚ Α 19), που κύρωσε τη σύµβαση µεταξύ Ελλάδας κι Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων ν. 2798/2000 (ΦΕΚ Α 38), που κύρωσε τη σύµβαση µεταξύ Ελλάδας και Μαρόκου ν. 3120/2003 (Α 55), που κύρωσε τη σύµβαση µεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας ν. 3704/2008 (ΦΕΚ Α 206), που κύρωσε τη σύµβαση µεταξύ Ελλάδας και Σιγκαπούρης στο ν. 751/1978 (Α 24) που κύρωσε τη σύµβαση της 12ης Σεπτεµβρίου 1975 µεταξύ Ελλάδας και Ν. Αφρικής ν. 753/1978 (Α 22) που κύρωσε τη σύµβαση της 14ης Αυγούστου 1968 µεταξύ Ελλάδας κι Ιορδανίας

12 ΠΟΙΟΣΕΧΕΙ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ (ιδίωςποινική) ΕΠΙΤΟΥ «ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΥΕΠΙΒΑΤΗ»; ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ICAO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Εγκύκλιος σύνολο Προτύπων Κανόνων (Model Law) µε σκοπό να ενσωµατωθούν στις εθνικές δικαιοταξίες - Ιούνιος 2002 Θέσπιση συγκεκριµένης διατάξεως περί δικαιοδοσίας στα πλαίσια συµβάσεων διµερών αεροπορικών µεταφορών/ υπηρεσιών

13 ΚΡΑΤΟΣ ΑΦΙΞΗΣ ή ΚΡΑΤΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ; Τα κράτη ακολουθούν την Αρχή της εδαφικότητας: η ποινική αρµοδιότητα γι αδικήµατα που διεπράχθησαν εντός του αεροσκάφους ασκείται µόνο από το Κράτος Νηολογήσεως Όµως: ε θεσπίζεται υποχρέωση, αλλά µόνο ευχέρεια ασκήσεως ποινικής διώξεως από το Κράτος νηολογήσεως Νοµικά αρρύθµιστη η περίπτωση όπου το Κράτος νηολογήσεως δεν συµπίπτει προς το Κράτος ή την εταιρία που εκµεταλλεύεται οικονοµικά εµπορικά το εν λόγω αεροσκάφος εν έχει θεσπισθεί κάποιος γενικός κανόνας αναγκαστικού δικαίου για την έκδοση ενός «απείθαρχου επιβάτη» σε τρίτο Κράτος

14 Και ποιος έχει δικαιοδοσία επί «απείθαρχου επιβάτη» πρινήµετάτηνπτήση; Το ερώτηµα δεν έχει απαντηθεί καθώς το σύστηµα της Συµβάσεως του Τόκυο εφαρµόζεται µόνο όταν το αεροσκάφος βρίσκεται «εν πτήσει». Μία οµοιόµορφη αντιµετώπιση του ζητήµατος των «απειθάρχων επιβατών» θα επιτευχθεί µέσω µίας οικουµενικής διεθνούς σύµβασης που θα καλύπτει, τοπικά και χρονικά, τη συνολική διαδικασία, δηλ. από την επιβίβαση του εν λόγω επιβάτη στο αεροσκάφος προς αναχώρηση µέχρι και την άφιξή του στο αεροδρόµιο αφίξεως.

15 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ο Κανονισµός (ΕΚ) 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης Η Πρακτική Εφαρµογή του Κανονισµού η επιρροή του σε εξω-ενωσιακές έννοµες τάξεις Ζητήµαταασάφειας => ανάγκηγιαερµηνεία (;)

16 Ερµηνεία του Κανονισµού (ΕΚ) 261/2004 από το ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 9 αποφάσεις του ΕΚ ερµηνεύουν και εφαρµόζουν τις επιµέρους διατάξεις του Κανονισµού Η πιο πρόσφατη απόφαση που δηµοσιεύθηκε στις 19 Νοεµβρίου 2009 αφορά τις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις: C - 402/2007 (Sturgeon v. Condor Flugdienst GmbH) & C - 432/2007 (Bock & Lepuschitz v. Air France SA).

17 C - 402/2007 (Sturgeon v. Condor Flugdienst GmbH) & C - 432/2007 (Bock & Lepuschitz v. Air France SA) Καθυστέρηση των πτήσεων στις δύο υποθέσεις κατά 25 και 22 ώρες αντίστοιχα Νοµικός χαρακτηρισµός: Ματαίωση (άρθρο 5) ή Καθυστέρηση (άρθρο 6);

18 Προδικαστικά ερωτήµατα 1) Κατά την έννοια του Κανονισµού, µία µεγάλης διάρκειας καθυστέρηση εξοµοιώνεται προς τη µαταίωση πτήσεως; 2) Αποκτούν οι επιβάτες µίας τέτοιας πτήσεως το δικαίωµα αποζηµιώσεως που προβλέπεται για την περίπτωση µαταιώσεως πτήσεως; 3) Ποιες οι έννοµες συνέπειες ενός τεχνικού προβλήµατος που εµφανίζεται σε αεροσκάφος σε σχέση προς την απαλλακτική ρήτρα που προβλέπει ο Κανονισµός;

19 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚ 3 ο Προδικαστικόερώτηµα: τεχνικό πρόβληµα έκτακτες περιστάσεις Το ικαστήριο ακολούθησε πιστά την προηγούµενη νοµολογία καταλήγοντας: «τεχνικό πρόβληµα που παρουσιάστηκε σε αεροσκάφος και είχε ως αποτέλεσµα τη µαταίωση ή την καθυστέρηση πτήσεως δεν εµπίπτει στο περιεχόµενο της κατά τη διάταξη αυτή έννοιας των «εκτάκτων περιστάσεων», εκτός αν το πρόβληµα αυτό οφείλεται σε γεγονότα τα οποία, ως εκ της φύσεως και των αιτίων τους, δεν συνδέονται αναπόσπαστα µε την κανονική άσκηση της δραστηριότητας του οικείου αεροµεταφορέα και διαφεύγουντουαποτελεσµατικούελέγχουτου».

20 1 ο Προδικαστικόερώτηµα: η έννοια της καθυστέρησης εξοµοίωση µε µαταίωση; α) Γραµµατική ερµηνεία: δεν υπάρχει ορισµός της «καθυστέρησης» στον Κανονισµό β) Τελεολογική ερµηνεία: πρόκριµα => η θέσπιση ορισµένου δροµολογίου Καθυστέρηση πτήσης: όταν η πτήση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον αρχικώς προβλεφθέντα προγραµµατισµό και εφόσον η πραγµατική ώρα αναχωρήσεως καθυστερήσει σε σχέση µε την προγραµµατισθείσα ώρα αναχωρήσεως. Ματαίωση πτήσης: όταν ο αρχικώς προβλεφθείς προγραµµατισµός ανατρέπεται πλήρως και η πτήση δεν λαµβάνει χώρα.

21 Συµπέρασµα ΕΚ: «καθυστέρηση πτήσεως δεν µπορεί, ανεξαρτήτως της έστω µεγάλης καθυστερήσεως, να θεωρηθεί ως µαταίωση πτήσεως, όταν αυτή πραγµατοποιείται βάσει του προγραµµατισµού που είχε αρχικώς προβλέψει ο αεροµεταφορέας».

22 2 ο Προδικαστικόερώτηµα: ο επιβάτης πτήσεως µε καθυστέρηση δικαιούται αποζηµίωση όπως ο επιβάτης µαταιωθείσας πτήσεως; α) Γραµµατική ερµηνεία: ο κανονισµός δεν προβλέπει δικαίωµα αποζηµίωσης σε επιβάτη πτήσεως µε καθυστέρηση β) ιασταλτική ερµηνεία: εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης σύγκριση της κατάστασης των επιβατών σε πτήση µε καθυστέρηση και σε µαταιωθείσα πτήση => «οι επιβάτες µίας µαταιωθείσας πτήσης και οι επιβάτες µίας πτήσεως µε καθυστέρηση υφίστανται ανάλογη ζηµία, συνιστάµενη σε απώλεια χρόνου, και βρίσκονται εποµένως σε συγκρίσιµες καταστάσεις, όσον αφορά την εφαρµογή του δικαιώµατος αποζηµιώσεως».

23 Συµπέρασµα ΕΚ: «οι επιβάτες πτήσεων µε καθυστέρηση δύνανται να επικαλεσθούν το προβλεπόµενο στο άρθρο 7 τουκανονισµού 261/2004 δικαίωµααποζηµιώσεωςόταν, εξαιτίας τέτοιων πτήσεων, υφίστανται απώλεια χρόνου ίση ή ανώτερη των τριών ωρών, τουτέστιν όταν φθάνουν στον τελικό προορισµό τους τρεις και πλέον ώρες αργότερα από την ώρα που είχε αρχικώς προγραµµατίσει ο αεροµεταφορέας».

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Επί της ουσίας: Η Σκέψη 15 του Προοιµίου του Κανονισµού χρησιµοποιήθηκε «εκτός και πέραν του συνήθους νοήµατός της» ως νοµοθετικό έρεισµα της διευρυµένης αξιώσεως αποζηµιώσεως. Η ex cathedra κρίση ότι δεν υφίσταται αντικειµενικός λόγος που να δικαιολογεί τη διαφορετική µεταχείριση παρίσταται νοµικά ασυνεπής Η «αυτοτέλεια» µεταξύ των προβλεποµένων «βοηθειών», που προβλέπειοκανονισµός, γιατην «κάλυψηχωριστώνζηµιών», στερείται δογµατικής καθαρότητας

25 Κατά το κρίσιµο νοµικό µέρος της: Η σχολιαζόµενη απόφαση φαίνεται ότι καταργεί τις επιµέρους διακρίσεις της ανώµαλης εξελίξεως µίας αεροµεταφοράς, όπως καταστρώνονται στον Κανονισµό. Τα παραδοσιακά εργαλεία ερµηνείας, ωστόσο, δεν επαρκούν. Η πλήρης µεταστροφή από τη συσταλτική ερµηνεία που είχε υιοθετήσει το ικαστήριο προς τη διασταλτική είναι άκρως ενδιαφέρουσα.

26 Μήπως, όµως, η ετεροβαρής ερµηνεία υπέρ του επιβάτη καταναλωτή, χωρίς την προηγούµενη υιοθέτηση αντίστοιχων checks and balances, θα δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα από αυτά που υποτίθεται ότι θα επιλύσει;

27 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑΤΗΝΠΡΟΣΟΧΗΣΑΣ

Οι Αεροπορικές Εταιρίες σε Νέες Περιπέτειες; Οι «Unruly Passengers» κι η Απόφαση του ΕΚ της 19 ης Νοεµβρίου 2009

Οι Αεροπορικές Εταιρίες σε Νέες Περιπέτειες; Οι «Unruly Passengers» κι η Απόφαση του ΕΚ της 19 ης Νοεµβρίου 2009 ιήµερο Συνέδριο Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης (Σπάτα,.Α.Α. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», 20 & 21 Aπριλίου 2010): «Οι Αεροµεταφορές του Σήµερα και του Αύριο» Τρίτη 20 Απριλίου 2010 3 η Συνεδρία (Παράλληλη) Ενότητα: Αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Master of Total

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 11647/02/EL/Τελικό WP 66 Γνωµοδότηση 6/2002 σχετικά µε τη διαβίβαση πληροφοριών για τον κατάλογο επιβατών και άλλων δεδοµένων από τις αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EPMHNEYTIKA ΘEMATA H Διαδικασία Αµοιβαίου Διακανονισµού Kατερίνας Πέρρου,

EPMHNEYTIKA ΘEMATA H Διαδικασία Αµοιβαίου Διακανονισµού Kατερίνας Πέρρου, EPMHNEYTIKA ΘEMATA H Διαδικασία Αµοιβαίου Διακανονισµού των Διεθνών Διµερών Συµβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήµατος και κεφαλαίου της Kατερίνας Πέρρου, δικηγόρου* ΔIAΓPAMMA Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.2.2004 L 46/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0261 EL 17.02.2005 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης

Διαβάστε περισσότερα

environmental protection and beach safety are concerned, and 6) the obligations of pet owners. KEY-WORDS

environmental protection and beach safety are concerned, and 6) the obligations of pet owners. KEY-WORDS Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Τα δικαιώµατα του ταξιδιώτη: εθνικό και κοινοτικό νοµικό πλαίσιο» Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Η νοµοθετική πρόβλεψη απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος εκτός της ελληνικής έννοµου τάξεως.

4.2 Η νοµοθετική πρόβλεψη απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος εκτός της ελληνικής έννοµου τάξεως. 4.1.Εισαγωγή Η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος αποτελεί ένα νοµικό ζήτηµα το οποίο εξακολουθεί ακόµα να απασχολεί έντονα την ελληνική θεωρία και νοµολογία. Αποτελεί εν ολίγοις ένα ανοικτό πεδίο γόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ. Όταν διαβάζετε αυτό το έγγραφο, θα σας ζητηθεί να κατανοήσετε ότι:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ. Όταν διαβάζετε αυτό το έγγραφο, θα σας ζητηθεί να κατανοήσετε ότι: Όροι ταξιδιού The consumer does not have the right to cancel a purchase Even though article 47 of the Act on Market Practices and Consumer Protection provides a cancellation period of 14 calendar days

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ... 5 1.1 Μεθοδολογία... 5 1.2 Ορισμοί... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος άρθρο 114 Σχ. Ευρ. Σ. Abuse of a right article 114 of the European Constitution

Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος άρθρο 114 Σχ. Ευρ. Σ. Abuse of a right article 114 of the European Constitution ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.Γ. ηµητρόπουλος ΘΕΜΑ Καταχρηστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Εισηγητική έκθεση 1. Οι Κοινοτικές ρυθµίσεις Η ανάπτυξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5085/99/EN/FINAL WP 25 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σύσταση 3/99 σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων κίνησης από τους παρόχους υπηρεσιών Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠοινΔικ 10/2009 (ΕΤΟΣ 12ο) 1089 ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Απόρρητο επικοινωνιών ΓνωµΕισΑΠ 12/2009 Διατάξεις: άρθρο 19 Συντ., Ν 3471/2006 Εγκληµατικές πράξεις µέσω διαδικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008 L 177/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.7.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης» - 1 - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας» (άρθρα 5 παρ. 4, 3 Συντ.,

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

H σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων από τη σκοπιά των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009

H σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων από τη σκοπιά των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ιδρυτής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Διευθυντής: ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος ΕΤΟΣ ΝΕ' - Αριθμ. τευχ. 4/641 ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιούλιος-Αύγουστος 2013 τηλ.: 210-3635651 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Προς Υπουργό Τουρισμού (υπ οψη κ Κωνσταντίνος Λεβεντάκος)

Προς Υπουργό Τουρισμού (υπ οψη κ Κωνσταντίνος Λεβεντάκος) Αριθ Πρωτ 54 / 19-11-2914 Προς Υπουργό Τουρισμού (υπ οψη κ Κωνσταντίνος Λεβεντάκος) ΘΕΜΑ : Τουρισμός με ελαφρά αεροπλάνα Σας αποστέλλουμε μαζί τρία (3) έγγραφα με συνολικά 8 σελίδες, που αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2011 COM(2011) 225 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ 2721090900 ΦΑΧ 2721026293 ΕΜΑΙL : vasilis@trigilidas.gr ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Πλατεία Καρδαµύλης,ΤΗΛ2721064150ΦΑΞ.2721064151 ΕΜΑΙL : kardamyli@trigilidas.gr www.trigilidas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Ο θεσµός της δίκης είχε και έχει σαν σκοπό την αποφυγή της αυτοδικίας, την πραγµάτωση των επιταγών του δικαίου, την αποκατάσταση και διαφύλαξη της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

(σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015)

(σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015) Η αρχή της αναλογικότητας και το δικαίωμα ακρόασης, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, στο πλαίσιο απέλασης αλλοδαπού τρίτης χώρας, κατ εφαρμογή του άρ. 76 ν. 3386/2005 (σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015) Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΈΡΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ 593/2008 ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΈΣ ΕΝΟΧΈΣ (ΡΏΜΗ Ι) 1

Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΈΡΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ 593/2008 ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΈΣ ΕΝΟΧΈΣ (ΡΏΜΗ Ι) 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΈΡΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ 593/2008 ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΈΣ ΕΝΟΧΈΣ (ΡΏΜΗ Ι) 1 ΧΡΥΣΑΦΏ ΣΠ. ΤΣΟΎΚΑ * Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Στο πλαίσιο του συγχρόνου ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ Όροι ταξιδιού Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά Ακόμα και αν το άρθρο 47 του νόμου για τις πρακτικές της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών παρέχει μια περίοδο για ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα