Ο μύθος της επιστροφής στη νεοελληνική ποίηση του 20 ου αιώνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο μύθος της επιστροφής στη νεοελληνική ποίηση του 20 ου αιώνα"

Transcript

1 Université de Montréal Ο μύθος της επιστροφής στη νεοελληνική ποίηση του 20 ου αιώνα Le mythe du retour dans la poésie néo-hellénique du XXe siècle par Helen Georgiou Études néo-helléniques Département de littératures et de langues modernes Faculté des arts et des sciences Mémoire présenté à la Faculté des arts et des sciences en vue de l obtention du grade de Maîtrise ès arts (M.A. Individualisée) en Études néo-helléniques août 2009 Helen Georgiou, 2009

2 Université de Montréal Faculté des arts et des sciences Ce mémoire intitulé : Ο μύθος της επιστροφής στη νεοελληνική ποίηση του 20 ου αιώνα Le mythe du retour dans la poésie néo-hellénique du XXe siècle présenté par : Helen Georgiou a été évalué par un jury composé des personnes suivantes : Lambros KAMPERIDIS président-rapporteur Jacques BOUCHARD directeur de recherche Dionysios HATZOPOULOS membre du jury

3 i RÉSUMÉ Le mythe du retour dans la poésie néo-hellénique du XX e siècle La poésie néo-hellénique du XX e siècle est imprégnée d un recyclage des formes et des figures d expression de la mythologie classique grecque. Ce recyclage, tel que pratiqué par des poètes comme Cavafy, Séféris et Elytis, se manifeste et s articule dans le phénomène du mythe du retour, phénomène qui évolue sous quatre aspects distincts : le mythe (l histoire) du retour, le retour au mythe, le retour du mythe et le mythe (l illusion) du retour. La première manifestation de ce mythe du retour s initie dans un renvoi à l histoire homérique de l archétype odysséen. En deuxième lieu s élabore le retour au mythe, c est-à-dire le recyclage du mythe dans un cadre idéologique et poétique. Ensuite se façonne un retour du mythe, par lequel la mythologie initiale du retour revient comme un concept où se métaphorise une forme d expression première. Enfin se conscientise le mythe du retour, où le mythe n est plus histoire, mais devient illusion. MOTS CLÉS : poésie, néo-hellénisme, 20 e siècle, mythe, retour, mythologie grecque, Cavafy, Séféris, Elytis

4 ii SUMMARY The Μyth of the Return in 20 th Century Neo-Hellenic Poetry The Neo-Hellenic poetry of the 20 th century is permeated by a recycling of the forms and figures of speech found in classical Greek mythology. This recycling, as practiced by poets such as Cavafy, Seferis and Elytis, is expressed and articulated in the phenomenon of the myth of the return, which evolves on four distinct planes: the myth (story) of the return, the return to the myth, the return of the myth and the myth (illusion) of the return. The first manifestation of this myth of the return is the Homeric story of the Odyssean archetype. Secondly is expressed the return to the myth into a recycled ideological and poetic form. Thereafter is shaped the return of the myth, through which the initial mythology of the return occurs as a concept that enables a primary form of expression. Finally is transcended the myth of the return, which is no longer only story, but illusion. KEY WORDS : poetry, neo-hellenism, 20 th century, myth, return, Greek mythology, Cavafy, Seferis, Elytis

5 iii ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο μύθος της επιστροφής στη νεοελληνική ποίηση του 20 ου αιώνα Η νεοελληνική ποίηση του 20 ου αιώνα διαποτίζεται από την ανακύκλωση των μυθολογικών μορφών της κλασικής ελληνικής μυθολογίας. Αυτή η ανακύκλωση, επεξεργασμένη από νεοέλληνες ποιητές σαν τον Καβάφη, τον Σεφέρη και τον Ελύτη, εκδηλώνεται ως το φαινόμενο του μύθου της επιστροφής, το οποίο διακρίνεται και εξελίσσεται μέσα από τέσσερις διαφορετικές όψεις : ο μύθος (η ιστορία) της επιστροφής, η επιστροφή στον μύθο, η επιστροφή του μύθου και ο μύθος (η ψευδαίσθηση) της επιστροφής. H πρώτη όψη, ο μύθος της επιστροφής, εμφανίζεται ως η πρωτοπόρα ομηρική επική αναφορά της επιστροφής του Οδυσσέα. Η δεύτερη όψη, η επιστροφή στον μύθο, διακρίνεται ως η επαναχρησιμοποίηση του μύθου ως ιδεολογικού πλαισίου. Στην συνέχεια, ο μύθος της επιστροφής επανέρχεται σαν ιδέα που γεννά μια επιθυμία επιστροφής σε κάποια αρχική ή ουσιαστική μορφή ή κατάσταση. Στην τέταρτη όψη, η επιστροφή είναι αυταπάτη, είναι μύθος. Έτσι λοιπόν συνδυάζεται η τελευταία όψη αυτής της μυθικής ποίησης του μύθου της επιστροφής, όπου ξεφεύγοντας από το ομηρικό αρχέτυπο, παραμένουμε με κάτι το πρωτότυπο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ : ποίηση, νεοελληνική, 20 ος αιώνας, μύθος, επιστροφή, ελληνική μυθολογία, Καβάφης, Σεφέρης, Ελύτης

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RÉSUMÉ.. i SUMMARY.. ii ΠΕΡΙΛΗΨΗ. iii ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΑΒΑΦΗΣ «Ιθάκη» 8 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΕΦΕΡΗΣ «Πάνω σ ένα ξένο στίχο». 29 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΛΥΤΗΣ «Η Οδύσσεια».. 56 ΕΠΙΛΟΓΟΣ.. 75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. 86 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. 90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΚΑΒΑΦΗΣ.. 93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΕΦΕΡΗΣ.. 96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΛΥΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: DU BELLAY 104

7 Καθ δ ν βρίσκεις τ ν Οδυσσέα σου, κα πάλι ζήτημα εἶναι. Θέλει ν κοιμᾶσαι μ νοιχτ πανι κα μ νεβασμένη τ ν γκυρά σου. Οδυσσέας Ελύτης (ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ)

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου στον καθηγητή μου, κ. Jacques Bouchard για την καθοδήγηση και βοήθεια που μου πρόσφερε σε όλη τη διάρκεια της μελέτης μου. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την μεγάλη υπομονή του και για τις συμβουλές του. Ευχαριστώ επίσης όλους εκείνους που με ενθάρρυναν, με στήριξαν και που με βοήθησαν με την επιμέλεια του κειμένου. Τους είμαι ευγνώμων.

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στη νεοελληνική ποίηση του 20 ου αιώνα παρατηρείται ένα επαναλαμβανόμενο πρότυπο μιας σχετικής ανακύκλωσης των ελληνικών κλασικών μυθολογικών μορφών. Πολλοί ποιητές εμπνέονται από τους αρχαίους ελληνικούς μύθους και τους χρησιμοποιούν με διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους στην ποίησή τους. Μερικοί ποιητές, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν τους μύθους ως συγκεκριμένα πλαίσια αντίληψης και συνείδησης, τα οποία τους επιτρέπουν να «χαράξουν» την ποιητική τους έκφραση. Για άλλους πάλι, είναι μέσο με το οποίο μπορούν να μεταδώσουν μηνύματα κωδικοποιημένα και κρυπτογραφημένα τα οποία πίσω από την αρχετυπική τους όψη κατέχουν βαθιές έννοιες και απόψεις ή αποτελούν κάτι πολύ προσωπικό. Όπως λέει και ο Πρεβελάκης, «Αυτή η μεταμόρφωση ήτανε, το κάτω-κάτω, η μόνη αναγνώριση που είχα ελπίσει από την Ιθάκη μου: να ξαναβρώ ο ίδιος τον εαυτό μου.» 1 Μέσα από τις παραμέτρους της μυθολογικής δύναμης λοιπόν, πολλοί ποιητές καταφέρνουν να εκφράσουν ιδέες και αισθήματα με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σε αυτό το σημείο όμως, αξίζει να σημειωθεί πως αυτό το φαινόμενο της ανακύκλωσης και επάνοδος της κλασικής ελληνικής μυθολογίας δεν 1 Πρεβελάκης, Παντελής, Ο Άρτος των αγγέλων (Περιπέτεια στην Ιθάκη), Οι εκδόσεις των φίλων, Αθήνα, 1966, σελ. 49.

10 2 είναι μόνο λογοτεχνικό αλλά και γενικά καλλιτεχνικό. Επίσης, δεν παρατηρείται μόνο στον 20 ο αιώνα στην Ελλάδα, αλλά είναι παγκόσμιο και διαχρονικό καλλιτεχνικό φαινόμενο. Η χρήση της αρχαιοελληνικής μυθολογίας ως πλαίσιο καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι αναμφίβολο γεγονός. Αμέτρητα είναι τα παραδείγματα συγγραφέων και ποιητών και γενικά καλλιτεχνών, ελλήνων και ξένων, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και εμπνέονται ακόμα από την ελληνική μυθολογία για τα δημιουργήματά τους. Μερικά παραδείγματα αυτής της ανακύκλωσης των αρχαιοελληνικών μύθων παρμένα από διάφορες ιστορικές περιόδους είναι π.χ. η Αντιγόνη του Σοφοκλή, του Ζαν Ανούιγ και του Βιτόριο Αλφιέρι, η Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη και του Ντέρεκ Γουόλκοτ, ο Οδυσσέας του Τζαίημς Τζόυς και ο Προμηθέας του Αισχύλου, της Μαίρης Γούλστονκραφτ Σέλλεϋ, του Πέρσυ Βυς Σέλλεϋ και του Αντρέ Ζίντ. Αναμφίβολη και διαπεραστική λοιπόν η επίδραση και επιρροή της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας στον τομέα της τέχνης και δημιουργίας. Το ερώτημα που τίθεται παρακάτω είναι το πώς εξηγείται αυτό το διαπεραστικό και παγκόσμια παρατηρούμενο φαινόμενο της ανακύκλωσης των μυθολογικών μορφών στις καλές τέχνες και πιο συγκεκριμένα στη λογοτεχνία. Τί κατέχουν αυτοί οι αρχετυπικοί μύθοι που τους κάνουν, για πολλούς συγγραφείς και ποιητές, απαραίτητο πλαίσιο και εργαλείο δημιουργίας; Υπάρχουν πολλές και διάφορες θεωρίες για να εξηγήσουν και

11 3 να ερμηνεύσουν αυτή τη δύναμη του μύθου. Από την αρχαιότητα ως σήμερα, η μυθολογία έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών μελετητών. Αρχικά όμως, δεν υπήρχε αυτό που ονομάζουμε σήμερα μυθολογία, αλλά Μύθος και Λόγος που σήμαιναν ομιλία, λόγος, προφορική έκφραση. Σύντομα όμως, έγινε σημασιολογικός διαχωρισμός και οι όροι Μύθος και Λόγος εξειδικεύτηκαν στις εξής σημασίες: Μύθος σήμαινε «στους τραγικούς και στους φιλοσόφους [...] υπόθεση τραγωδίας, δράματος» 2 καθώς ο Λόγος «σύντομα [ ] γενικεύθηκε στις σημασίες λογίκευση, εξήγηση, θεώρηση.» 3 Le mythe est inséparable du langage et, comme Logos, Mythos signifie à l origine parole, discours. Ils naissent ensemble du langage, puis se distinguent; Logos devient le discours rationnel, logique et objectif de l esprit pensant un monde qui lui est extérieur; Mythos constitue le discours de la compréhension subjective, singulière et concrète d un esprit qui adhère au monde et le ressent de l intérieur. Puis, Mythos et Logos se sont opposés, Mythos apparaissant au Logos comme fable et légende dépourvues de vérité, Logos apparaissant au Mythos comme abstraction décharnée, extérieure aux réalités profondes. 4 Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή τη μετατόπιση σημασίας του Μύθου και του Λόγου γεννιέται η Μυθολογία, όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα. Με άλλα λόγια, μυθολογία σήμερα σημαίνει συγχρόνως «το σύνολο των μυθικών παραδόσεων ενός λαού, που αναφέρονται στους θεούς, τους ήρωες και στη δράση τους [και ο] επιστημονικός φιλολογικός κλάδος που μελετά συστηματικά τους μύθους.» 5 Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν η «ένωση» των όρων 2 Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ., Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Β Έκδοση, Αθήνα, Κέντρο λεξικολογίας Ε.Π. Ε., 2002, σελ Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, ό.π., σελ Morin, Edgar, La méthode III, La connaissance de la connaissance (Livre premier : Anthropologie de la connaissance), Paris, Éditions du Seuil, 1986, p Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, ό.π., σελ

12 4 Μύθος και Λόγος που αποτελεί μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη έννοια η ενοποίηση του παράλογου και του λογικού. Η θεωρητική αναλυτική μελέτη της μυθολογίας ως προς το τί είναι αυτό που την καθιστά παγκόσμιο, διαχρονικό και συνεχώς ανακυκλωμένο καλλιτεχνικό πλαίσιο και εργαλείο προμηνύεται μια εργασία που ξεπερνά τις παραμέτρους της παρούσας μελέτης. Οπότε, το πλαίσιο αυτής της μελέτης θα περιοριστεί πιο συγκεκριμένα στην ανακύκλωση και επαναφορά ενός μύθου μεταξύ των εκατοντάδων μύθων που υπάρχουν του μύθου της επιστροφής καθώς χρησιμοποιείται και επεξεργάζεται από νεοέλληνες ποιητές σαν τον Καβάφη, τον Σεφέρη και τον Ελύτη. Βασικά και αρχικά, ο μύθος της επιστροφής αναφέρεται στον αρχετυπικό ομηρικό οδυσσειακό μύθο στην Οδύσσεια του Ομήρου και όπως αναφέρεται και αργότερα στη Βιβλιοθήκη ελληνικών μύθων του Απολλοδώρου 6. Αυτή η μελέτη θα ασχοληθεί, λοιπόν, με την εξέταση και ανάλυση της παρουσίας του μύθου της επιστροφής σε συγκεκριμένα ποιήματα των προαναφερομένων ποιητών. Βέβαια, η σημασία και ουσία του μύθου της επιστροφής μπορεί να κατανοηθεί και να ερμηνευτεί σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετική σχετικότητα και διαύγεια στον κάθε ποιητή. Άλλωστε, αυτή ακριβώς η δυνατότητα είναι που επιτρέπει μια ενδιαφέρουσα και αξιόλογη ανάλυση 6 Απολλοδώρου Βιβλιοθήκη (μυθολογική), επιμέλεια εκδόσεως Γιάννης Κορδάτος, εισαγωγήμετάφραση - σχόλια Π. Πετρίδης, Αθήνα, Ι. Ζαχαρόπουλος, 1959.

13 5 των ποιημάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως η επιλογή των συγκεκριμένων ποιητών (Καβάφη, Σεφέρη και Ελύτη) είναι προσωπική και δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο επιλέχτηκαν, εκτός βέβαια του γεγονότος ότι αναφέρονται όλοι τους, με κάποιο τρόπο και ως κάποιο βαθμό, στον μύθο της επιστροφής. Ο μύθος της επιστροφής διακρίνεται και εξελίσσεται υπό τέσσερις διαφορετικές όψεις: (1) ο μύθος (η ιστορία) της επιστροφής, (2) η επιστροφή στον μύθο, (3) η επιστροφή του μύθου και, (4) ο μύθος (η αυταπάτη, η εντύπωση, η ψευδαίσθηση) της επιστροφής. Αυτές οι τέσσερις όψεις αντιπροσωπεύουν τέσσερις διαφορετικούς πιθανούς τρόπους αντιλήψεως και ερμηνείας του τί είναι και τί συμβολίζει ο μύθος της επιστροφής. Η πρώτη όψη, ο μύθος (η ιστορία) της επιστροφής, είναι η πρωτοπόρα ομηρική επική αναφορά της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Είναι με άλλα λόγια το αρχέτυπο της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη, όπως διαμορφώνεται στην Οδύσσεια του Ομήρου και αναδιατυπώνεται, μεταξύ άλλων, και στη νεοελληνική ποίηση του 20 ου αιώνα. Είναι η απλή αναφορά στην Οδύσσεια του Ομήρου και σε διάφορα στοιχεία που είναι γνωστά από όλους όσους έχουν διαβάσει το έπος. Η Ιθάκη είναι Μύθος.

14 6 Η δεύτερη όψη, η επιστροφή στον μύθο, είναι η ανακύκλωση ή η επαναχρησιμοποίηση του μύθου ως ιδεολογικού πλαισίου για να συλλάβει κανείς και να ξεχειλίσει από ένα συμβολισμό που προϋπάρχει. Η χρησιμοποίηση του μύθου ως συγκεκριμένου σημείου αναφοράς φορτωμένου με νόημα φαίνεται να επιτρέπει περισσότερο ή μάλλον να διευκολύνει τη δημιουργία μοντέρνας ποιητικής έκφρασης. Στην τρίτη όψη, ο μύθος της επιστροφής επανέρχεται σαν ιδέα, σαν έννοια που γεννά τη νοσταλγία της επιστροφής και επιχειρεί να πραγματοποιήσει την ελπίδα της επιστροφής, μια μέρα, η οποία μπορεί να γίνει συγχρόνως δύναμη παροτρυντική, δύναμη ζωής ή ακόμη δύναμη σύγχυσης. Είναι μεταφορά της επιθυμίας επιστροφής σε κάποια αρχική μορφή ή κατάσταση ή ακόμη στην ουσία αυτής της μορφής ή κατάστασης. Στην τέταρτη όψη, η επιστροφή είναι αυταπάτη, είναι μύθος. Η επιστροφή σε κάτι είναι αδύνατη εφόσον όλα αλλάζουν και τίποτα δεν παραμένει το ίδιο. Επομένως, αναγκαστικά δημιουργείται κάτι το καινούριο, κάτι που δεν υπάρχει ή που δεν υπάρχει πια. Με άλλα λόγια, αφήνουμε το αρχέτυπο του μύθου και παραμένουμε με κάτι το πρωτότυπο, με τον Καβάφη, τον Σεφέρη, τον Ελύτη. Παραμένουμε με το αρχέτυπο της επιστροφής, ξεφεύγοντας από το ομηρικό αρχέτυπο της επιστροφής.

15 7 Όροι όπως επιστροφή, πατρίδα, επαναπατρισμός, νόστος, νοσταλγία, ταξίδι, περιπέτεια, περιπλάνηση, ξενιτιά γίνονται λέξεις κλειδιά που αναφέρονται και συσχετίζονται στενά με τον μύθο της επιστροφής. Τί σημασία έχουν αυτές οι λέξεις στην ποίηση του Καβάφη, του Σεφέρη και του Ελύτη; Νόστος για ποιά πατρίδα; Στις χαμένες πατρίδες του Σεφέρη στα παράλια της Μικράς Ασίας; Στη μυθική Λέσβο της Σαπφώς και πνευματική πατρίδα του Ελύτη; Στην Αλεξάνδρεια, την Ιθάκη του Καβάφη; Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξεταστεί πώς ο Καβάφης, ο Σεφέρης και ο Ελύτης χρησιμοποιούν τον μύθο της επιστροφής σε συγκεκριμένα ποιήματά τους και για ποιό σκοπό.

16 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΑΒΑΦΗΣ «Ιθάκη» Οδύσσεια δευτέρα και μεγάλη, της πρώτης μείζων ίσως. Αλλά φευ άνευ Ομήρου, άνευ εξαμέτρων. 7 Στου Κωνσταντίνου Καβάφη το ποίημα «Ιθάκη» (1911), ο γνωστός μυθικός τόπος ξαναγίνεται του Οδυσσέα το αγαπημένο και πολυπόθητο νησί. Η Ιθάκη της Οδύσσειας γίνεται η αρχέτυπη μορφή, ο σπόρος, όχι μόνο της ιστορίας της μυθικής επιστροφής, αλλά σημαντικότερα της πρωτότυπης αυταπάτης (ψευδαίσθησης) αυτής της επιστροφής. Ο Καβάφης ανακαλεί αρχαίους ελληνικούς μύθους, προστρέχει στα πρωτότυπα καλούπια και συγκεκριμένα στον ομηρικό οδυσσειακό μύθο της επιστροφής στο ποίημά του «Ιθάκη», με την επιθυμία και τον στόχο να του δώσει ένα προσωπικό τόνο. Ο Καβάφης, στο ποίημα του «Ιθάκη», χρησιμοποιεί τον συμβολισμό του ονόματος και του μύθου της Ιθάκης για να κατατοπίσει τον αναγνώστη σε ένα πλαίσιο αντίληψης και συνείδησης το οποίο επιτρέπει στον ποιητή, μέσω της υποβλητικής δύναμης της μυθικής απεικόνισης του ποιήματός του, να «χαράξει» την ποιητική του έκφραση. Σχετικά με τη μέθοδο με την οποία φαίνεται να δουλεύει ή καλύτερα, να «ποιεί» ο Καβάφης, ο Μαρωνίτης εξηγεί ότι ο ποιητής βασίζεται στις αναγνώσεις του χρησιμοποιώντας ως κύριο 7 Καβάφης, Κ. Π., «Δευτέρα Οδύσσεια», Κρυμμένα Ποιήματα 1877; , Ίκαρος, 1993.

17 9 ερέθισμα της ποιητικής του ευαισθησίας κάποια λογοτεχνική, γραμματειακή ή καλλιτεχνική αφορμή. Η καβαφική δηλαδή αυτή ποιητική έμπρακτα αποκρούει την παραδοσιακή θεωρία για την ετερόφωτη έμπνευση, όπως από παλιά και σχεδόν στρεψόδικα την είχε ορίσει ο Πλάτων. Σύμφωνα με τη γνωστή αυτή πλατωνική θεωρία, ο ποιητής δημιουργεί σε κατάσταση εκστατικής μανίας. [ ] Οι αφορμές επομένως και οι τύχες της ποίησης ορίζονται από τα έργα της ίδιας της ποίησης, γενικότερα της ανθρώπινης έκφρασης και ιστορίας. 8 Έτσι, ο Καβάφης εμπνέεται από την Οδύσσεια του Ομήρου και από τους μύθους που πηγάζουν από αυτή για να γράψει το ποίημά του «Ιθάκη». Παράλληλα, ο αναγνώστης απορροφάται αυτομάτως, ίσως και από την πρώτη στιγμή που διαβάζει τον τίτλο του ποιήματος, μέσα στο μυθικό πλαίσιο συνειδητής δήλωσης και υποσυνείδητων μορφών. Αυτό το πλαίσιο μπορεί να είναι καθαρά μυθικό, λογοτεχνικό ή ιστορικό. Πρώτον, το καθαρά μυθικό περιεχόμενο του ποιήματος, το οποίο εκδηλώνεται από τον τίτλο καθώς και από τον μυελό του οδυσσειακού ταξιδιού (η αναχώρηση το ταξίδι η επιστροφή), καθορίζει και επιβάλλει μια παρόμοια δομή στην εξέλιξή του, η οποία φυσικά, παραμένει ανοιχτή σε μεταφορική χρήση (από τον ποιητή) και σε ερμηνεία (από τον αναγνώστη). Δεύτερον, η λογοτεχνική κληρονομιά του μύθου (που ξεκινάει με του ίδιου του Ομήρου την κατανόηση της προφορικής παράδοσης του μύθου αυτού), προσφέρει στον αναγνώστη ένα φόντο, ένα σημασιολογικό πλαίσιο όχι 8 Μαρωνίτης, Δ. Ν., «K. Π. Καβάφης: ένας ποιητής αναγνώστης» σε Σαββίδης, Γ.Π., Diana Haas, Μιχ. Πιερής, Γιάννης Δάλλας, Πόλυς Μοδινός, Κύκλος Καβάφη, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών, 1983, σελ. 55, 56.

18 10 καθεαυτού εκφρασμένο στο ποίημα του Καβάφη. Τρίτον, η ιστορία της Τροίας, καθώς και η μνήμη των ιχνών της (κυριολεκτικά και μεταφορικά) δίνει μια ρεαλιστική διάσταση στο ανάγνωσμα του ποιήματος του Καβάφη. Δηλαδή κάνει την συμβολική αναφορά του ποιήματος μέρος της πραγματικότητας, γίνεται με άλλα λόγια έκφραση κάτι του αληθινού, κάτι του οποίου θα μπορούσε να είχε βιωθεί και κατανοηθεί τόσο τότε όσο και σήμερα. Επομένως, ο Καβάφης χρησιμοποιεί μια εκφραστική δύναμη και προσδιορίζει ένα πεδίο ερμηνείας, και αυτό πριν ακόμα γίνει προσπάθεια βαθύτερης ανάγνωσης του ποιήματός του, απλά βάση της χρήσης που κάνει βασικών εικόνων τις οποίες αναγνωρίζουν και συμμερίζονται πολλοί αναγνώστες του. Βέβαια, δεν πηγάζει από την αρχαιοελληνική μυθολογία το έργο του Καβάφη στο σύνολό του. Σχετικά με τα «μυθολογικά ποιήματα» του Καβάφη, ο Μαρωνίτης αναφέρει πως καβαφικά ποιήματα με λογοτεχνημένο αρχαιοελληνικό μύθο θεωρούνται αυτά που θεματικά αναφέρονται στους τρεις κύριους μυθολογικούς κύκλους της πρώιμης, της αρχαϊκής και της κλασικής αρχαιότητας (τον τρωικό πόλεμο και τους μύθους των Ατρειδών και των Λαβδακιδών). Μάλιστα, τα 8 από τα 10 μυθολογικά ποιήματα ανήκουν στην συμβολική περίοδο του Καβάφη. Η «Ιθάκη» παραμένει το μόνο όψιμο μυθολογικό παράδειγμα. 9 9 Μαρωνίτης, Δ. Ν., «K. Π. Καβάφης: ένας ποιητής αναγνώστης», Κύκλος Καβάφη, ό.π., σελ. 59,

19 11 Το ερώτημα που παραμένει είναι το εξής: Ένας αναγνώστης που δεν γνωρίζει τη μυθολογία και το μυθολογικό λόγο του Καβάφη, είναι ικανός να διαβάσει και να κατανοήσει τη βαθύτερη έννοια της «Ιθάκης» σε ικανοποιητικό επίπεδο; Ακόμα πιο σημαντικά: Θα μπορούσε ο Καβάφης να εκφραστεί στο ίδιο υψηλό επίπεδο ποιητικής δύναμης και σημασιολογικής έκφρασης, αν ο ίδιος δεν κατείχε γνώση της μυθολογίας και αν συνεπώς χρησιμοποιούσε μη-μυθική αναφορά για τον τίτλο και μη-μυθολογική ανάπτυξη για την εσωτερική δομή του ποιήματός του; Είτε η απάντηση είναι «ναι» είτε «όχι», παραμένει λογικό το να υποθέσουμε ότι ο Καβάφης, ως ποιητής, θα επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει όποιο στοιχείο του ήταν διαθέσιμο για να επιτείνει την ποιητική εκφραστική του δύναμη. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι ο Καβάφης χρησιμοποίησε την υποσυνείδητη εκδήλωση του μυθολογικού λόγου και αναφέρθηκε σε μυθικά και μυθολογικά πρόσωπα στο ποίημα του «Ιθάκη», πιστεύοντας ότι αυτό μάλλον θα τον βοηθούσε να φτάσει σε πιο υψηλό επίπεδο ποιητικής δύναμης και σημασιολογικής έκφρασης. Έτσι, γίνεται ξεκάθαρος ο λόγος για τον οποίο ένας ποιητής ή συγγραφέας θα επιθυμούσε να παίξει με τους ασυνείδητους τρόπους της «μυθικής συνείδησης» η οποία έχει την ικανότητα να μεταδώσει νοήματα πριν ακόμα γίνει κάποια εκδήλωση επαγωγικής έκφρασης. Οπότε φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε να κάνουμε με τον μύθο της επιστροφής, αλλά και με το αντίθετο φαινόμενο της επιστροφής του μύθου.

20 12 Η μυθολογική αναφορά στην Ιθάκη, στο πολυπόθητο νησί του Οδυσσέα, στο μικρό αυτό νησί που βρίσκεται στο Ιόνιο πέλαγος, δεν είναι αποκλειστικά μυθική, αλλά διαμορφώνεται στην «εκάστοτε Ιθάκη» του «εκάστοτε αναγνώστη» που διαβάζει τον τίτλο του ποιήματος του Καβάφη, «Ιθάκη». Ο τίτλος είναι αυτοαναφορικός και γεμάτος συμβολισμό. Μέσα στο ποίημα υπάρχει μια πρόοδος, μια εξέλιξη, ένας μετασχηματισμός στο νόημα και στην αντίληψη της Ιθάκης. Μπορεί κανείς να ξεχωρίσει πέντε προοδευτικές φάσεις που αντιστοιχούν στην αντίληψη της Ιθάκης. Η πρώτη φάση προσφέρει ακριβώς αυτόν τον συμβολισμό που κατέχει η Ιθάκη στον τίτλο του ποιήματος, ο οποίος εκτιμείται σε συσσώρευση με την μυθολογική αναφορά, δηλαδή με τον μύθο του Οδυσσέα. «Κατά κανόνα, ο ίδιος ο τίτλος [ ] επιγράφει και εξαγγέλλει το μεταφορικό μοντέλο, το οποίο υπηρετείται από το σώμα του ποιήματος. Κάτι περισσότερο. Τα μέρη και τα μόρια της ποιητικής σύνθεσης σχηματίζουν, στο εσωτερικό τώρα του ποιήματος, μικρομεταφορές, οι οποίες υποστηρίζουν και αποδεικνύουν τη μεγάλη μεταφορά του τίτλου.» 10 Οι άλλες τέσσερις φάσεις είναι «πλασμένες» από του Καβάφη την ποιητική φωνή. Μέσα στο μυθολογικό περιεχόμενο του ονόματος Ιθάκη, ο ποιητής αυτομάτως αναπτύσσει μια αναφορά μέσα από την οποία γεννιέται μια επαναχρησιμοποίηση των συμβόλων και πρωτοτύπων που ανήκουν στον 10 Μαρωνίτης, Δ. Ν., «K. Π. Καβάφης: ένας ποιητής αναγνώστης», Κύκλος Καβάφη, ό.π., σελ. 75.

21 13 κλασικό μύθο. Έτσι, μόνο από τον τίτλο του ποιήματός του, ο Καβάφης μπορεί να δώσει μια άμεση αρχική μορφή στον ενδιάμεσο μυθολογικό υπαινιγμό του. Όπως λέει και ο Βρισιμιτζάκης, «Εάν υπάρχει ποίημα νεοελληνικό που βαθιά και λεπτά να δονή τες χορδές της ψυχής του Έλληνα, το ποίημα αυτό αναμφισβήτητα είναι η «Ιθάκη» του Καβάφη. 11 Πριν καν παρουσιάσει και δώσει προσωπικό τόνο στο πιθανό συμβολικό περιεχόμενο που ήδη υπάρχει στον κλασικό μύθο του Οδυσσέα, ο Καβάφης πρώτα ανακαλεί την ιστορία αυτού του πιθανού ή μάλλον αυτών των πιθανών περιεχομένων, απλά με το να περιορίζει τον τίτλο του ποιήματός του στις παραμέτρους της μυθολογικής δύναμης. Η δεύτερη αντίληψη της Ιθάκης παρουσιάζεται στον πρώτο στίχο του ποιήματος του Καβάφη, «Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη». Το ποίημα αρχίζει δηλώνοντας ότι το κεντρικό και μοναδικό πρόσωπο του ποιήματος, το οποίο θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε και οδυσσειακό πρόσωπο, «αναχωρεί» για την Ιθάκη, δεν «επιστρέφει» σε αυτή. Έτσι, αυτό το πρόσωπο στο οποίο ο ποιητής μιλάει με σχετικά διδακτικό τρόπο 12, διαφέρει, στέκει αντίθετα του ομηρικού Οδυσσέα και του τρόπου με τον οποίο είναι γνωστός στην κλασική ελληνική μυθολογία. Ο Οδυσσέας αναχωρεί για την Τροία και 11 Βρισιμιτζάκης, Γ., Το έργο του Κ. Π. Καβάφη, Β έκδοση, Ίκαρος, Αθήνα, 1985, σελ Μια persona απευθύνεται σε κάποιον, στο δεύτερο πρόσωπο, δίνοντάς του συμβουλές και βγάζοντας συμπεράσματα στη βάση του πλαισίου που προβάλλει το ποίημα κάτι που, με δυό λόγια, θα μπορούσε να ονομαστεί «διδακτικός μονόλογος». (Keeley, Edmund, Η Καβαφική Αλεξάνδρεια: Εξέλιξη ενός μύθου, μετάφραση Τζένη Μαστοράκη, Ίκαρος, Αθήνα, 1979, σελ. 61.)

22 14 έπειτα σπεύδει να επιστρέψει σπίτι του στην Ιθάκη. Θεωρείται πολύ άτυχος επειδή διασχίζει τις θάλασσες και συνεχώς χάνει το δρόμο της επιστροφής. Καταραμένος από τον Ποσειδώνα, είναι καταδικασμένος να υποφέρει και να παλεύει με τα κύματα. Ωστόσο, στο ποίημα του, ο Καβάφης εύχεται στο οδυσσειακό πρόσωπο ένα μακροχρόνιο ταξίδι, «να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, / γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις» (στίχ. 2-3). Για τον Καβάφη, το υποτιθέμενο εφιαλτικό ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα, το οποίο είναι γεμάτο φοβερά τέρατα όπως οι Κύκλωπες και οι Λαιστρυγόνες, γεμάτο πανέξυπνες και γοητευτικές μαγεύτρες όπως η Κίρκη και η Καλυψώ, γίνεται θετική επιχείρηση και προσπάθεια. Το καβαφικό οδυσσειακό πρόσωπο ενθαρρύνεται να φύγει σε ταξίδι σε αντίθεση με τον Οδυσσέα ο οποίος επιχειρεί να κάνει αυτό το ταξίδι από πατριωτισμό και καθήκον το οποίο κατ ευχήν θα κρατήσει πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό ώστε να μάθει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του κατά τη διάρκειά του. Ο Καβάφης δίνει πιο πολλή σημασία στο ταξίδι παρά στην άφιξη σε κάποιον προορισμό. Όπως σχολιάζει και η Carmen Capri-Karka, ο Καβάφης υπονομεύει το νόστο του Οδυσσέα για την επιστροφή του στο σπίτι του και στην Πηνελόπη. Αντιθέτως, ο Αλεξανδρινός ποιητής συμβουλεύει το οδυσσειακό του πρόσωπο να εύχεται το ταξίδι του να είναι μακρύ ώστε να μπορέσει να το ευχαριστηθεί όσο το δυνατό περισσότερο. Σε αυτό το ποίημα, η πορεία του Οδυσσέα χρησιμοποιείται μεταφορικά ως η πορεία της ζωής, θέλοντας κατά αυτό τον τρόπο να πει ότι η ζωή δεν έχει κανένα τελικό στόχο ή προορισμό.

23 15 Για τον Καβάφη, η πορεία αυτή καθεαυτή είναι ο στόχος της ζωής του ανθρώπου, γεμάτη χαρά και μοναδικές περιπέτειες. Επίσης, η αναφορά σε πολύτιμους λίθους και σε ηδονικά μυρωδικά μεταβιβάζει συμβολικά την επιθυμία για σπάνιες και δυνατές αισθήσεις. 13 Η Ιθάκη προς την οποία έχει αναχωρήσει το καβαφικό οδυσσειακό πρόσωπο δεν είναι αναγκαστικά καθορισμένος ή σταθερός προορισμός, παρά πρόφαση, κίνητρο, λόγος για να αρμενίσει, να πλεύσει, να βγει στον κόσμο, να ζήσει τη ζωή. Έπειτα, ο Καβάφης συνεχίζει λέγοντας στο ποίημά του: Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρείς, αν μέν η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου. (στίχ. 4-12) Εμπόδια όπως αυτά τα τερατώδη μυθολογικά πρόσωπα υπάρχουν μονάχα στου καθενός το νου, και γίνονται πραγματικές απειλές μόνο όταν η ψυχή τους επιτρέψει να γίνουν απειλητικά και να προβληθούν ως αυταπάτες της φαντασίας τους. Δεν είναι τίποτε άλλο από τα δαιμόνια της ίδιας της ψυχής του καθενός. Υπάρχουν για αυτόν που τα πιστεύει, για αυτόν που τα χρειάζεται, για αυτόν που τα θέλει για να νιώθει ζωντανός, για να αντιδρά, για να κινείται, για να ονειρεύεται, για να αισθάνεται. Αυτό που κουβαλάει ο 13 C. Capri-Karka, Love and the Symbolic Journey in the Poetry of Cavafy, Eliot and Seferis, New York, Pella, 1982, p.57.

24 16 καθένας μέσα του, αυτό ακριβώς θα δει να προβάλλει μπροστά του. Συγκεκριμένα για το σημείο του ποιήματος όπου ο Καβάφης μιλάει για την «υψηλή σκέψη και εκλεκτή συγκίνηση» που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει το οδυσσειακό πρόσωπο, ο Μαρωνίτης λέει: Το είδωλο του καβαφικού νέου σώματος έχει βρει πια τον ερωτικό του λόγο μέσα στο μυθολογικό κλίμα και στο μυθολογικό πλαίσιο. Ο ηδονικός τόνος ταιριάζει στην Ιθάκη, που η καβαφική ανάγνωση την ενσωματώνει στο δικό της ποίημα. Στην καβαφική «Ιθάκη», όχι ερήμην της οδυσσειακής, η πείρα, η γνώση και η σοφία έχουν πυρήνα ηδονικό. Τη μορφή του καβαφικού Οδυσσέα τη χαρακτηρίζει όχι μόνο μια σκέψις υψηλή, όσο η εκλεκτή συγκίνησις, που συνεπαίρνει σώμα και πνεύμα. 14 Σε σχέση με την αναφορά του Καβάφη στους Λαιστρυγόνες και στους Κύκλωπες, η Carmen Capri-Karka σημειώνει πως καθώς ο πρωταγωνιστής ταξιδεύει, ο ίδιος ο προορισμός του ταξιδιού δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η Ιθάκη, ο προορισμός, δεν είναι παρά η αφορμή για το όμορφο ταξίδι. Ως εκ τούτου, ο Καβάφης υπονομεύει την ουσία του ηρωικού αγώνα του Οδυσσέα και τις δυσκολίες που πέρασε, προτείνοντας ότι ο σημερινός άνθρωπος δεν θα τα συναντήσει αυτά στην πορεία του παρά μόνο αν η ίδια του η φαντασία τα δημιουργήσει. Κατά αυτό τον τρόπο, οι Κύκλωπες και οι Λαιστρυγόνες του Οδυσσέα δεν είναι παρά ψυχολογικοί φόβοι οι οποίοι καταπιέζουν τα ένστικτα του ανθρώπου. 15 Το ταξίδι στην Ιθάκη απλά επιτρέπει σε αυτά τα εσωτερικά μυστήρια του καθενός να αποκτήσουν κάποια εξωτερική μορφή, να μεταμφιεστούν σε κάτι τρομερό ή όμορφο ή επιθυμητό ή οδυνηρό. Του Καβάφη το ποίημα εξυμνεί τη ζωή, εξυμνεί το σώμα και τη ψυχή. 14 Μαρωνίτης, Δ. Ν., «K. Π. Καβάφης: ένας ποιητής αναγνώστης», Κύκλος Καβάφη, ό.π., σελ C. Capri-Karka, ό.π., σελ. 58.

25 17 Έπειτα ακολουθεί η επαναφορά του στίχου «Να εύχεσαι να ναι μακρύς ο δρόμος.» (στίχ. 13), ο οποίος στέκει τελείως σε αντίθεση με την ιδέα του πόθου και του νόστου της επιστροφής και συγκεκριμένα της ταχείας επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Στην ομηρική Οδύσσεια ο Οδυσσέας επιθυμεί και σπεύδει να επιστρέψει στην Ιθάκη το συντομότερο. Στο καβαφικό ποίημα, το οδυσσειακό πρόσωπο ενθαρρύνεται να μακροχρονίσει το ταξίδι του. Οπότε η κλασική ιδέα της επιστροφής στην Ιθάκη μετατρέπεται τελείως και παίρνει νέες διαστάσεις. Επίσης, το γεγονός ότι αυτός ο στίχος επαναλαμβάνεται λέξη προς λέξη δύο φορές μέσα στο ποίημα (στίχ. 2 και 13) και παρουσιάζεται εκ νέου παραφρασμένος στους στίχους 26-27, «Αλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου / Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει», δείχνει την σπουδαιότητα που του παραχώρησε ο Καβάφης. Άλλωστε, αυτός ο στίχος είναι και το πιο κρίσιμο σημείο του ποιήματος εφόσον εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η επαναχρησιμοποίηση και μεταμόρφωση του αρχετυπικού μύθου της επιστροφής. Εδώ ξεκόβει ο Καβάφης από τον Όμηρο και ακολουθεί τη δικιά του ποιητική πορεία. Αντί να μιλάει για «ερχομό» στην Ιθάκη, ο Καβάφης μιλάει για «πηγαιμό» 16 στην Ιθάκη. Κατά τον ορισμό των όρων «ερχομός» και «πηγαιμός», μπορεί κανείς να συμπεράνει πως ο Καβάφης «επιστρέφει» στον μύθο της επιστροφής, αλλά 16 Κατά το Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, ο όρος πηγαιμός σημαίνει «το να πηγαίνει κανείς (κάπου), η πορεία προς συγκεκριμένο προορισμό: «σαν βγεις στον ~ για την Ιθάκη» (Κ. Καβάφης) ΣΥΝ. (λόγ.) μετάβαση ΑΝΤ. ερχομός» (σελ. 1398). Αντιθέτως, ο όρος ερχομός σημαίνει «το να έρχεται κανείς, η έλευση ΣΥΝ. άφιξη» (σελ. 674).

26 18 τον χρησιμοποιεί αφού τον έχει πριν μετατρέψει στο αντίθετο του ομηρικού πρωτότυπου. Ο ομηρικός νόστος της επιστροφής στην Ιθάκη ανακυκλώνεται και επανέρχεται ως νόστος της περιπέτειας. Συνεχίζεται το ποίημα με τους παρακάτω στίχους στους οποίους ενθαρρύνεται το οδυσσειακό πρόσωπο να γευτεί τη ζωή από όλες της τις πλευρές και έτσι να μάθει, να διαφωτιστεί, και να γίνει πιο σοφό. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοϊδωμένους να σταματήσεις σ εμπόρεια Φοινικικά, και τες καλές πραγμάτειες ν αποκτίσεις, σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κι έβενους, και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις απ τους σπουδασμένους. (στίχ ) Νέα λιμάνια, ακριβά αντικείμενα και ηδονικά μυρωδικά εισηγούνται ευχαριστήσεις του σώματος, ικανοποιήσεις επιθυμιών, και στιγμές έκστασης. Όπως τόνισε και ο ίδιος ο Καβάφης σε μια συζήτησή του με τον Λεχωνίτη 17, 17 Σχετικά με το βιβλίο Καβαφικά αυτοσχόλια που έκδωσε ο Γ. Λεχωνίτης, η Diana Haas κάνει την εξής κριτική λέγοντας πως: «Όσο πιστά, εντούτοις, και να κατέγραψαν ο Λεχωνίτης κι οι άλλοι γνωστοί του Καβάφη τα σχόλια που άκουσαν όσο πειστικά και να είναι τα τεκμήρια ή και οι ενδείξεις της συνεργασίας του ποιητή στα σημειώματα και στη διάλεξη που ανέφερα είναι φανερό ότι σχόλια που μας έφθασαν εξ ακοής άλλων δεν μπορούν να έχουν για τους μελετητές την ίδια αυθεντικότητα με αυτά που βρέθηκαν στα χαρτιά του, και είναι γραμμένα από το χέρι του. Μόνο τα τελευταία μπορούν να θεωρηθούν ως εντελώς «άμεσα»» (Haas, Diana, Κύκλος Καβάφη, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών, 1983, σελ. 84.) Σε αντίθεση με την κριτική της Diana Haas, ο Πόλυς Μοδινός, που γνώριζε καλά τον Καβάφη λέει: «Πιστεύω πως όσοι άκουσαν τον Καβάφη να αναλύει και να εξηγεί τα ποιήματά του, αποκτούσαν μια ιδιαίτερη διάθεση και αντίληψη του κειμένου ένα ολοκληρωμένο αίσθημα. Σαν δικαιολογία, κάποτε αναστενάζοντας έπειτα από μια μακρά ομιλία, μας έλεγε: «Οι άνθρωποι έχουν τις ασχολίες των, τις δουλειές των, δεν έχουν καιρό να ενδιαφερθούν για τους άλλους. Γι αυτό χρειάζεται να μιλάς εσύ για το έργο σου».» (Μοδινός, Πόλυς, Κύκλος Καβάφη, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών, 1983, σελ. 209.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κωνσταντίνου Καβάφη: «Ιθάκη» - Κώστα Καψάλη: «Μικρά Ταξίδια» Συγκριτική Προσέγγιση των δύο ποιηµάτων από τους µαθητές και τις µαθήτριες του Γυµνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Π. Καβάφη: «Ιθάκη» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 125-127)

Κ. Π. Καβάφη: «Ιθάκη» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 125-127) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Π. Καβάφη: «Ιθάκη» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 125-127) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Ο Καβάφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη ( Παράλληλο κείμενο: Τριαντάφυλλα στο παράθυρο, Α. Εμπειρίκου)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη ( Παράλληλο κείμενο: Τριαντάφυλλα στο παράθυρο, Α. Εμπειρίκου) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κείμενο: Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη ( Παράλληλο κείμενο: Τριαντάφυλλα στο παράθυρο, Α. Εμπειρίκου) 1 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κείμενο: Χρόνος: Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Εισαγωγικά: Τι είναι λογοτεχνικό αρχείο; Τι περιέχει το αρχείο ενός ποιητή; Ποιος είναι ο πονοκέφαλος ενός εκδότη; Τι ηθικά διλήμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά,

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, http://www.amis-kazantzaki.gr./ Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, ταξιδιωτικά Τα πιο γνωστά του έργα: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης»

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013 «Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» Δημήτρης Γκόντας Περιβάλλον κρίσης! Τι σημαίνει κρίση; Μισθοί της πείνας. Οικονομικό αδιέξοδο. Ανεργία άνω του 25%, δεν βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58)

Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58) 1. ΚΕΙΜΕΝO Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε.

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ; ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι εμπειρία. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι επικοινωνία βαθιών ενοράσεων και αναγνώρισης του ενός

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Μια φορά κι έναν καιρό μια παρέα από μαθητές και μαθήτριες που αγαπούσαν την περιπέτεια και ήθελαν να γνωρίσουν τον κόσμο αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι μακρινό.

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82)

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 1. KEIMENO Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου Οδύσσεια Ραψωδία α 1-426. Διδακτικό σενάριο

Ομήρου Οδύσσεια Ραψωδία α 1-426. Διδακτικό σενάριο Ομήρου Οδύσσεια Ραψωδία α 1-426 Διδακτικό σενάριο Πόπη Χριστοφόρου-Πούγιουρου, Φιλόλογος Λειτουργός Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων Λευκωσία 2012 Δυο λόγια για το διδακτικό σενάριο Η ακόλουθη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο "Σκανταλόπετρα"

Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο Σκανταλόπετρα Ημερομηνία 24/11/2015 Μέσο Συντάκτης Link achaianews.gr Κατερίνα Σαμψώνα http://bit.ly/1qtceq0 Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο "Σκανταλόπετρα" Η Σκανταλόπετρα είναι το νέο βιβλίο του Σωτήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα)

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα) «Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015 Έλληνες ζωγράφοι (19 ου -20 ου αιώνα) Της Μπιλιούρη Αργυρής Η ιστορία της ζωγραφικής στην νεοελληνική ζωγραφική Η Ελληνική ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Απολείπειν ο θεός Aντώνιον

Απολείπειν ο θεός Aντώνιον Απολείπειν ο θεός Aντώνιον Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ, ακουσθεί αόρατος θίασος να περνά με μουσικές εξαίσιες, με φωνές την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Η μουσική ως ενέργεια και ως σύμβολο. Ernst Kurth (1886-1946) Susanne Langer (1895-1985)

Η μουσική ως ενέργεια και ως σύμβολο. Ernst Kurth (1886-1946) Susanne Langer (1895-1985) Η μουσική ως ενέργεια και ως σύμβολο Ernst Kurth (1886-1946) Susanne Langer (1895-1985) Επιρροές και βασική θέση της «ενεργητικής θεωρίας» του Kurth O μουσικολόγος E. Kurth διαμόρφωσε την «ενεργητική»

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Ξεκινώντας την εργασία θα θέλαμε να παραθέσουμε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελική εργασία ως επιστέγασμα της τετραετούς πορείας στην εκπαίδευση είναι μια σκέψη που μπαίνει στον πρώτο χρόνο. Είναι μια σκέψη που ζυμώνεται, προκαλεί απορία,

Διαβάστε περισσότερα

Ομηρικοί Ύμνοι εἰς Ἀφροδίτην

Ομηρικοί Ύμνοι εἰς Ἀφροδίτην Ομηρικοί Ύμνοι εἰς Ἀφροδίτην Εισηγητές/τριες: Έλενα Πηδιά, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων Μαρία Παναγιώτου, Φιλόλογος, Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λεμεσού Σάββας Χαραλάμπους, Φιλόλογος, Β Τεχνική Σχολή Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο Κατά παραγγελία γράψιμο και κατά παραγγελία ψυχές... γίνεται; Κι όμως γίνεται... Οι πιο πολλοί είναι τους είδους, αλλά της ψυχής, δεν είναι κανείς... Εγώ με της πένας μου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Οιδίποδας Τύραννος Σοφοκλής. Σπύρος Αντωνέλλος ΕΜΕ

Οιδίποδας Τύραννος Σοφοκλής. Σπύρος Αντωνέλλος ΕΜΕ Οιδίποδας Τύραννος Σοφοκλής Σπύρος Αντωνέλλος ΕΜΕ 2 μαθήματα πριν την ανάλυση της τραγωδίας του Σοφοκλή«Οιδίποδας Τύραννος» Προϋπoθέσεις: Οι μαθητές: 1)Να γνωρίζουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης τραγωδίας.

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθώντας τα Παιδιά µε το Focusing

Βοηθώντας τα Παιδιά µε το Focusing Βοηθώντας τα Παιδιά µε το Focusing Μερικές Οδηγίες για Συνοδούς Simon Kilner Μετάφραση στα ελληνικά: Αριάδνη Λαμπράκη «Και θα είναι εντάξει αν...;» Πώς λέει «όχι» το παιδί σου; Τι είναι το Focusing * ;

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Κάθε μέρα έμπαινε πολύς κόσμος στο βιβλιοπωλείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας»)

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας») Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο πραγματεύεται το διαχρονικό ρόλο και τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε παγκόσμια κλίμακα. Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο καλλιτέχνης προσπαθεί μέσω της τέχνης να αποστασιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία.

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανάληψη Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 16 Απριλίου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο ΗΠΑ Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανώτερη Εξουσία σου μιλά τώρα, μιλώντας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Κάθε πολιτισμός αφήνει το στίγμα του στην ιστορία, όμως η αρχαία ελληνική τέχνη ξεπέρασε τα όρια του χρόνου με το πανανθρώπινο μήνυμά της, με τη δύναμη του πνεύματος και του συναισθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53)

Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» Α ομάδα «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καβάφης: Η Σατραπεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 25-26)

Κωνσταντίνος Καβάφης: Η Σατραπεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 25-26) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης: Η Σατραπεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 25-26) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γαλανού: «Οι ήρωες των βιβλίων μου με ακολουθούν πάντα»

Α. Γαλανού: «Οι ήρωες των βιβλίων μου με ακολουθούν πάντα» Ημερομηνία 20/01/2015 Μέσο Συντάκτης Link prosopakritis.gr Αμαλία Αγγελάκη http://goo.gl/a1tyfd Α. Γαλανού: «Οι ήρωες των βιβλίων μου με ακολουθούν πάντα» H Άννα Γαλανού γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύουμε με το καράβι των σχολείων WE.CARE. Β τάξη 1 ου Δημοτικού Σχολείου Πλωμαρίου Λέσβου Σχολικό έτος 2013-14

Ταξιδεύουμε με το καράβι των σχολείων WE.CARE. Β τάξη 1 ου Δημοτικού Σχολείου Πλωμαρίου Λέσβου Σχολικό έτος 2013-14 Ταξιδεύουμε με το καράβι των σχολείων WE.CARE Β τάξη 1 ου Δημοτικού Σχολείου Πλωμαρίου Λέσβου Σχολικό έτος 2013-14 Η τάξη μας συμμετείχε στο Διεθνές πρόγραμμα WE.C.A.R.E. Πρόκειται για ένα δίκτυο σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνου Καβάφη:

Κωνσταντίνου Καβάφη: 1 Κωνσταντίνου Καβάφη: Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. «Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. Δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά. Εις σε προστρέχω

Διαβάστε περισσότερα

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: αστρολογία & σχέσεις 6 μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: με ποιον τρόπο αγαπάμε 42 ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: με

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ

ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Εμείς οι άνθρωποι χρειαζόμαστε να υπάρχει σε όλα τα πράγματα μια αρχή, μια συνέχεια και ένα τέλος. Χρειαζόμαστε ακόμα να έχουμε ένα μέτρο για να μετράμε τα πάντα, έτσι ώστε να φέρνουμε

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Κύκλος επτά (7) διαλέξεων, με την συμμετοχή εννέα (9) κορυφαίων ομιλητών, με κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την πρωτοποριακή σκέψη. Στόχος των ομιλιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βιβλίο πρέπει να είναι ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟ!!!

Ένα βιβλίο πρέπει να είναι ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟ!!! Μουσικό Σχολείο Λάρισας Τάσου Λειβαδίτη 20 Ένα βιβλίο πρέπει να είναι ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟ!!! Τα κείμενα που ακολουθούν είναι μαθητικές δημιουργίες και απαντούν στο ερώτημα «τι διαβάζουν τα παιδιά μας», μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αφροδίτη Βακάλη μας μίλησε για τις "219 ημέρες βροχής" 07 Νοεμβρίου

Η Αφροδίτη Βακάλη μας μίλησε για τις 219 ημέρες βροχής 07 Νοεμβρίου Η Αφροδίτη Βακάλη μας μίλησε για τις "219 ημέρες βροχής" 07 Νοεμβρίου Την Αφροδίτη Βακάλη την γνωρίσαμε πριν από έναν χρόνο, όταν κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός το πρώτο της βιβλίο με τίτλο, "Και

Διαβάστε περισσότερα

9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» 9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πολλές φορές ο μόνος τρόπος για να αφηγηθείς τη δική σου ιστορία είναι μέσα από τις ιστορίες των άλλων. Ίσως ο μόνος τρόπος για να μιλήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α1.

Διαβάστε περισσότερα