Εγχειρίδιο Ακουστικών Δεξιοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Ακουστικών Δεξιοτήτων"

Transcript

1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Εγχειρίδιο Ακουστικών Δεξιοτήτων Πλήρης μεθοδολογία ανάπτυξης, ελέγχου και βελτιστοποίησης DIMITRIS MINAKAKIS The Ear-Training Manual A Complete methodology of development, testing and optimization

2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Εγχειρίδιο Ακουστικών Δεξιοτήτων Πλήρης μεθοδολογία ανάπτυξης, ελέγχου και βελτιστοποίησης DIMITRIS MINAKAKIS Ear-Training Manual A Complete methodology of development, testing and optimization Μετάφραση στα αγγλικά: ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Σχεδίαση παρτιτούρας και ηλεκτρονική επεξεργασία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΛΙΑΣ English Translation: STRATIS MINAKAKIS Music Notation and Layout: DIMITRIOS DOULIAS EPN 09 ISMN Copyright 00 by C. PAPAGRIGORIOU - H. NAKAS Co 9, Panepistimiou str., 0 ATHENS-GREECE All Rights Reserved - International Copyright Secured

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page

4 Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Βιβλίο: σελ Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page Book: page

5

6

7 MEΡΟΣ ΠΡΩΤΟ PART ONE

8

9 9 Βιβλίο: σελ. Book: page. Μουσική υπαγόρευση Μελωδικά διαστήματα ης Σημειώστε την κατεύθυνση και το είδος του διαστήματος.. Music dictation Melodic intervals of a nd Mark the direction and quality of the interval. CD - mp: 00,,,,,, 7, 8 9, 0,,,,,, Αρμονικά διαστήματα ης Σημειώστε το είδος του διαστήματος. Harmonic intervals of a nd Mark the quality of the interval. CD - mp: 00,,,,,, 7, 8 9, 0,,,,,, Βιβλίο: σελ. Book: page Μελωδικά διαστήματα ης Σημειώστε την κατεύθυνση και το είδος του διαστήματος. CD - mp: 00,,,,,, 7, 8 9, 0,,,,,, Melodic intervals of a rd Mark the direction and the quality of the interval. Αρμονικά διαστήματα ης Σημειώστε το είδος του διαστήματος. Harmonic intervals of a rd Mark the quality of the interval. CD - mp: 00,,,,,, 7, 8 9, 0,,,,,, Μελωδικά διαστήματα ης και ης Σημειώστε την αριθμητική σχέση, την κατεύθυνση και το είδος του διαστήματος. Melodic intervals of a nd and a rd Mark the size, the direction and quality of the interval. CD - mp: 00,,,,,, 7, 8 9, 0,,,,,,

10 0 Αρμονικά διαστήματα ης και ης Σημειώστε την αριθμητική σχέση και το είδος του διαστήματος. Harmonic intervals of a nd and a rd Mark the size and quality of interval. CD - mp: 00,,,,,, 7, 8 9, 0,,,,,, Βιβλίο: σελ. 7 Book: page 7 Moυσική υπαγόρευση Δίνεται ο πρώτος φθόγγος. Music dictation The first note is given. CD - mp: b # # # 8 7 b b 9 0 b # Βιβλίο: σελ. 8 Book: page 8 Moυσική υπαγόρευση Δίνεται ο πρώτος φθόγγος. Music dictation The first note is given. CD - mp: 008 a CD - mp: 009 b

11 Διαδοχικά διαστήματα ης μικρής και μεγάλης Σημειώστε ανά ζεύγη την κατεύθυνση και το είδος των διαστημάτων. Μελωδικά διαστήματα Successive intervals of a nd minor and major Mark the direction and quality of intervals per pair. Melodic intervals CD - mp: 00,,,,,, 7, 8 Αρμονικά διαστήματα Harmonic intervals CD - mp: 0,,,,,, 7, 8 Βιβλίο: σελ. 9 Book: page 9 Διαδοχικά διαστήματα ης Σημειώστε ανά ζεύγη την κατεύθυνση και το είδος των δια στημάτων. Μελωδικά διαστήματα Successive intervals of a rd Mark the direction and quality of intervals per pair. Melodic intervals CD - mp: 0,,,,,, 7, 8 Αρμονικά διαστήματα Harmonic intervals CD - mp: 0,,,,,, 7, 8 Συνδυαστικές ασκήσεις Σημειώστε την κατεύθυνση, την αριθμητική σχέση και το είδος των διαστημάτων ανά ζεύγη. Combined exercises Mark the direction, the size and quality of intervals per pair. Μελωδικά διαστήματα Melodic intervals CD - mp: 0,,,,,, 7, 8 Αρμονικά διαστήματα Harmonic intervals CD - mp: 0,,,,,, 7, 8

12 Βιβλίο: σελ. 0 Book: page 0. Aσκήσεις μουσικής υπαγόρευσης Δίνεται ο φθόγγος έναρξης. Πριν υπαγορεύσετε τις ασκήσεις που ακολουθούν, κά νετε τις απαραίτητες ρυθμικές προεισαγωγικές ασκήσεις, εκεί όπου το απαιτεί η ρυθμική πολυπλοκότητα του μουσικού κειμένου. CD - mp: 0 CD - mp: 07. Music dictation exercises The first note is given. Before you dictate the exercises that follow, make the necessary preliminary rhythmical exercises as required by the corresponding complexity of the musical text. CD - mp: 08 CD - mp: 09 CD - mp: 00 CD - mp: 0

13 Βιβλίο: σελ. Book: page 7 CD - mp: 0 CD - mp: 0 CD - mp: 0 Αρμονικά διαστήματα ης και ης Δίνεται ο φθόγγος ή οι φθόγγοι έναρξης. Harmonic intervals of a nd and a rd The starting note is given or notes are given. CD - mp: 0 CD - mp: 0 CD - mp: 07

14 Βιβλίο: σελ. Book: page Moυσική υπαγόρευση Δίνεται ο πρώτος φθόγγος. Music dictation The first note is given. CD - mp: 08 b # CD - mp: 09 b # CD - mp: 00 # b # b Βιβλίο: σελ. Book: page 9. Aσκήσεις μουσικής υπαγόρευσης Μέτρο /. Δίνεται ο πρώτος φθόγγος. 9. Music dictation exercises / meter. The first note is given. CD - mp: 0 CD - mp: 0 b CD - mp: 0 b # #

15 CD - mp: 0 CD - mp: 0 b Μέτρο /8. Δίνεται ο πρώτος φθόγγος. /8 meter. The first note is given. CD - mp: 0 8 b CD - mp: 07 8 b # b b # b Βιβλίο: σελ. Book: page Aσκήσεις μουσικής υπαγόρευσης Δίνεται ο πρώτος φθόγγος Music dictation exercises The first note is given CD - mp: 08 b # 7 b 8 CD - mp: 09 b # # # 0

16 Βιβλίο: σελ. 7 Book: page 7 Aσκήσεις μουσικής υπαγόρευσης Δίνεται ο πρώτος φθόγγος. Music dictation exercises The first note is given. CD - mp: CD - mp: CD - mp: 0 Βιβλίο: σελ. 9 Book: page 9 Ακουστικές ασκήσεις Για τον μαθητή: Χαρακτηρίστε τα ακόλουθα τρίχορδα. Προφορική απάντηση α) Aνιόν τρίχορδο Α β) Kατιόν τρίχορδο Α Γραπτή απάντηση Συντ. Α Συντ. Α κ.λπ. Oral answer a) Ascending trichord A b) Descending trichord A Ear-training exercises For the student: Identify the following trichords. Written answer Abbreviation Α Abbreviation A etc. CD - mp: 0 CD - mp: 0 b # # # # # CD - mp: 0 # b b b b

17 7 Βιβλίο: σελ. Book: page Ακουστικές ασκήσεις Για τον μαθητή: Χαρακτηρίστε τα ακόλουθα τρίχορδα. Προφορική απάντηση α) Συνημμένο τρίχορδο β) Συνημμένο τρίχορδο γ) Συνημμένο τρίχορδο δ) Συνημμένο τρίχορδο ε) Συνημμένο τρίχορδο CD - mp: 0 Γραπτή απάντηση Τονικής - Δεσπόζουσας (ΑΓ) Υποδεσπόζουσας (ΑΒ) Επιτονικής - Επιδεσπόζουσας (Υπομέσης) (ΒΑ) Μέσης (ΓΑ) Προσαγωγέα (ΓΒ) Oral answer a) Attached trichord b) Attached trichord c) Attached trichord d) Attached trichord e) Attached trichord,,,,, 7, 8 Ear-training exercises For the student: Identify the following trichords. Written answer Tonic - Dominant (AC) Subdominant (AB) Supertonic - submedian (BA) Median (GA) Leading-note (C B) Τρίχορδα ανιόντα - κατιόντα, συνημμένα τρίχορδα Aσκήσεις μουσικής υπαγόρευσης Δίνεται ο πρώτος φθόγγος. Ascending trichords descending, attached trichords Music dictation exercises The first note is given. CD - mp: 07 CD - mp: 08 CD - mp: 09 Βιβλίο: σελ. Book: page Συνημμένα τρίχορδα Aσκήσεις μουσικής υπαγόρευσης Δίνεται ο πρώτος φθόγγος. Attached Trichords Music dictation exercises The first note is given. CD - mp: 00 b

18 8 CD - mp: 0 # CD - mp: 0 b b CD - mp: 0 # b b b Βιβλίο: σελ. Book: page Aσκήσεις μουσικής υπαγόρευσης Δίνεται ο φθόγγος ή οι φθόγγοι έναρξης. Music dictation exercises The starting note or notes are given. CD - mp: 0 # # b b # # 7 # # b b 8 CD - mp: 0 # # # # # b 8 b ## 7 CD - mp: 0 b b # # bb 7 b 8 b

19 9 CD - mp: 07 b # # # bb 7 8 b Βιβλίο: σελ. Book: page Ασκήσεις μουσικής υπαγόρευσης Δίνεται ο φθόγγος ή οι φθόγγοι έναρξης. CD - mp: 08 b Two-bar music dictation exercises The starting note or notes are given. # 7 Βιβλίο: σελ. Book: page Aσκήσεις μουσικής υπαγόρευσης Δίνεται ο πρώτος φθόγγος. Γράψτε τους φθόγγους με τις κατάλληλες αλλοιώσεις. Προσθέστε τον οπλισμό στο τέλος κάθε άσκησης. CD - mp: 09 Music dictation exercises The first note is given. Write the pitches with the appropriate accidentals. Add the key signature at the end of each exercise. Βιβλίο: σελ. 8 Book: page 8 CD - mp: 00 CD - mp: 0 b

20 0 CD - mp: 0 CD - mp: 0 CD - mp: 0 CD - mp: 0 CD - mp: 0 CD - mp: 07 # CD - mp: 08 CD - mp: 09 b Βιβλίο: σελ. Book: page. Αναγνωρίστε τα ακόλουθα συνημμένα τρίχορδα και βρείτε τις βαθμίδες που τα περιέχουν. CD - mp: 070,,,. Recognise the following attached trichords and find the scale degrees that contain them. CD - mp: 07,,,

21 CD - mp: 07,,, CD - mp: 07,,, Βιβλίο: σελ. 9 Book: page 9 8. Υπαγόρευση μουσικού κειμένου Συμπληρώστε τον οπλισμό μετά την υπαγόρευση του μουσικού κειμένου. Δίνεται ο πρώτος φθόγγος. CD - mp: Music dictation Fill in the key signature after the end of the dictation. The first note is given. CD - mp: 07 n b # CD - mp: 07 # Βιβλίο: σελ. 9 Book: page 9 Ακουστικές ασκήσεις Αναγνωρίστε τα ακόλουθα τετράχορδα. CD - mp: 077,,,,,, 7, 8 Ear-training exercises Identify the following tetrachords.

22 CD - mp: 078,,,,,, 7, 8 CD - mp: 079,,,,,, 7, 8 CD - mp: 080,,,,,, 7, 8 Βιβλίο: σελ. 7 Book: page 7 Μουσική υπαγόρευση Music dictation Δίνεται ο πρώτος φθόγγος. The first note is given. CD - mp: 08 # # CD - mp: 08 b Βιβλίο: σελ. 79 Book: page 79 CD - mp: 08 #

23 CD - mp: 08 # b Βιβλίο: σελ. 80 Book: page 80 Ακουστικές ασκήσεις Αναγνωρίστε τα ακόλουθα πεντάχορδα. Η άσκηση υλοποιείται σε τρεις φάσεις: α) Aναγνώριση του είδους του πεντάχoρδου (π.χ., ανιόν χ της επιτονικής, κατιόν χ επιδεσπόζουσας). β) Δίνεται ο πρώτος φθόγγος του πεντάχορδου και ο μαθητής πρέπει να σημειώσει τους φθόγγους που ακολουθούν. Έπειτα ο μαθητής πρέπει να αναγνωρίσει την κλίμακα ή τις κλίμακες στην οποία ή στις οποίες το συγκεκριμένο πεντάχορδο μπορεί να βρεθεί. CD - mp: 08 # # # Ear-training exercises Identify the following pentachords. The exercise follows three stages: a) Ιdentifying the pentachord type (for example, ascending supertonic ch, descending submedian pentachord). b) The first pitch of the pentachord is given and the student must write down the succeeding pitches. Then the student must identify the scale(s) in which this particular pentachord can be found. # b),,,,, c),,,,, CD - mp: 08 n b b),,,,, c),,,,,

24 Μουσική υπαγόρευση Δίνεται ο πρώτος φθόγγος. Music dictation (Ear-training) The first note is given. CD - mp: 087 # # b CD - mp: 088 b CD - mp: 089 # # b CD - mp: 090 b # b CD - mp: 09 Βιβλίο: σελ. 8 Book: page 8 Μελωδικές ασκήσεις και ασκήσεις μουσικής υπαγόρευσης Μουσική υπαγόρευση Κάθε δίμετρο παίζεται τρεις φορές, με ένα κενό μεταξύ των διμέτρων. Αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος για την ακρίβεια της γραπτής απόδοσης, βρείτε την κλίμακα ή τις κλίμακες στις οποίες ανήκει. Όταν η απόδοση δεν είναι ακριβής, υποδείξετε τις κατάλληλες προεισαγωγικές ασκήσεις, ώστε να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Δίνεται ο φθόγγος έναρξης. Melodic exercises and music dictation Music dictation Each two-bar exercise is performed three times, with a time gap between successive hearings. After checking the accuracy of the written response, identify the scale or scales in which the exercise belongs. If the written response is inaccurate, suggest the appropriate preliminary exercises so that substantial progress can be made. The starting note is given. CD - mp: 09 # b b

25 CD - mp: 09 b Βιβλίο: σελ. 87 Book: page 87 CD - mp: 09 b # CD - mp: 09 CD - mp: 09 # # CD - mp: 097 b b CD - mp: 098 # # #

26 CD - mp: 099 # # # Βιβλίο: σελ. 88 Book: page 88 CD - mp: 00 # CD - mp: 0 b # # # Βιβλίο: σελ. 9 Book: page 9 ίμετρες μελωδικές ασκήσεις και ασκήσεις μουσικής υπαγόρευσης Δίνεται ο πρώτος φθόγγος. CD - mp: 0 # b CD - mp: 0 # # Two-bar Melodic exercises and music dictation b b The first note is given.

27 7 CD - mp: 0 b # # CD - mp: 0 # CD - mp: 0 # # b CD - mp: 07 n # b Βιβλίο: σελ. 9 Book: page 9 Μελωδικές ασκήσεις και ασκήσεις μουσικής υπαγόρευσης Δίνεται ο πρώτος φθόγγος. Melodic exercises and music dictation The first note is given. CD - mp: 08 b 7 # 8 CD - mp: 09 7 # 8

28 8 CD - mp: 0 b # 7 8 # CD - mp: # b 7 # 8 CD - mp: # # # # 7 8 b CD - mp: b # 7 8 b # CD - mp: # 7 b # 8 # CD - mp: b b 7 8 Βιβλίο: σελ. 9 Book: page 9 CD - mp: b b 7 8 b # CD - mp: 7 b 7 8 CD - mp: 8 # 7 8

29 9 CD - mp: 9 # # # 7 8 # Μουσική υπαγόρευση. Μελωδικά διαστήματα ης και ης Γράψτε το μέγεθος και το είδος του διαστήματος. Music dictation. Melodic Intervals of a th and a th Write the size and quality of the interval. CD - mp: 0,,,,,, 7, 8 CD - mp:,,,,,, 7, 8 Βιβλίο: σελ. 97 Book: page 97. Αρμονικά διαστήματα ης. Harmonic intervals of a th CD - mp:,,,,,, 7, 8 CD - mp:,,,,,, 7, 8. Αρμονικά διαστήματα ης. Harmonic intervals of a th CD - mp:,,,,,, 7, 8 CD - mp:,,,,,, 7, 8. Αρμονικά διαστήματα ης και ης Γράψτε το μέγεθος και το είδος του διαστήματος.. Harmonic intervals of a th and a th Write the size and quality of the interval. CD - mp:,,,,,, 7, 8

30 0 CD - mp: 7,,,,,, 7, 8. Μελωδικά διαστήματα ης - ης Aναγνωρίστε τα ακόλουθα διαστήματα.. Melodic intervals of a nd and a th Identify the following intervals. CD - mp: 8,,,,,, 7, 8 CD - mp: 9,,,,,, 7, 8 Βιβλίο: σελ. 98 Book: page 98. Αρμονικά διαστήματα ης - ης. Harmonic intervals of a nd - th CD - mp: 0,,,,,, 7, 8 CD - mp:,,,,,, 7, 8 CD - mp:,,,,,, 7, 8 CD - mp:,,,,,, 7, 8 7. Δίφωνες ασκήσεις Δίνεται ο φθόγγος ή οι φθόγγοι έναρξης 7. Two-part exercises The starting note or notes are given CD - mp: b

31 CD - mp: CD - mp: bb CD - mp: 7 b Βιβλίο: σελ. 99 Book: page 99 ιαδοχικά διαστήματα ης μικρής και μεγάλης. Μελωδικά διαστήματα Χαρακτηρίστε τα ακόλουθα ζεύγη των φθόγγων. Successive intervals of a nd, minor and major. Melodic intervals Identify the following pitch pairs. CD - mp: 8,,, CD - mp: 9,,,. Αρμονικά διαστήματα Χαρακτηρίστε τα ακόλουθα αρμονικά διαστήματα.. Harmonic intervals Identify the following harmonic intervals. CD - mp: 0,,,,,, 7, 8 CD - mp:,,,,,, 7, 8

32 Βιβλίο: σελ. Book: page Mελωδικές ασκήσεις και ασκήσεις μουσικής υπαγόρευσης - Μείζων τρόπος Δίνεται ο φθόγγος έναρξης. CD - mp:. b 7 8 b # CD - mp:. CD - mp:. b CD - mp:. 8 # b # Melodic exercises and music dictation - Major mode The starting note is given.

33 Βιβλίο: σελ. Book: page Mελωδικές ασκήσεις και ασκήσεις μουσικής υπαγόρευσης - Ελάσσων τρόπος Δίνεται ο φθόγγος έναρξης. CD - mp:. 7 8 b # CD - mp: 7. CD - mp: 8. # b CD - mp: 9. 8 # # b Melodic exercises and music dictation - Minor mode # The starting note is given.

34 Ασκήσεις μουσικής υπαγόρευσης Δίνεται ο φθόγγος έναρξης. Music dictation exercises The starting note is given. Βιβλίο: σελ. 0 Book: page 0 CD - mp: 0 b b b CD - mp: # CD - mp: # # b CD - mp: b # # CD - mp: # # b CD - mp: # b # # CD - mp: # b b Βιβλίο: σελ. Book: page CD - mp: 7 b # b #

35 CD - mp: 8 b # CD - mp: 9 b # # b CD - mp: 0 CD - mp: b b CD - mp: b b # b CD - mp: CD - mp: # # # b CD - mp: # b # b CD - mp: b b b # #

36 Βιβλίο: σελ. Book: page Μουσική υπαγόρευση Δίνεται ο φθόγγος ή οι φθόγγοι έναρξης. Music dictation The starting note or notes are given. CD - mp: 7 b # # b CD - mp: 8 b # b CD - mp: 9 b b bb CD - mp: 70 # # CD - mp: 7 b b # CD - mp: 7 CD - mp: 7 # # # # CD - mp: 7 # # CD - mp: 7 n # CD - mp: 7 b # b

37 7 Βιβλίο: σελ. 0 Book: page 0 Μουσική υπαγόρευση Music dictation Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες συγχορδίες. Identify the following chord types. CD - mp: 77,,,,,, 7, 8 9, 0,,,,,, Αναγνωρίστε τα ζεύγη των συγχορδιών. Identify the chord pairs. CD - mp: 78,,,,,, 7, 8 CD - mp: 79,,,,,, 7, 8 CD - mp: 80,,,,,, 7, 8 CD - mp: 8,,,,,, 7, 8 Αναγνωρίστε τις ακόλουθες τρίφωνες συγχορδίες. Identify the following triads. CD - mp: 8,,,,,, 7 Βιβλίο: σελ. Book: page Μουσική υπαγόρευση Music dictation Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες συγχορδίες. Identify the following chord types. CD - mp: 8,,,,,, 7, 8 CD - mp: 8,,,,,, 7, 8

38 8 Αναγνωρίστε το είδος, την κατάσταση και τη συνεπτυγμένη ή ανεπτυγμένη θέση των συγχορδιών στις ακόλουθες διαδοχές. Identify the quality, position and structure of the chords in the following progressions. CD - mp: 8,,,,,, 7, 8 9 Βιβλίο: σελ. Book: page CD - mp: 8,,,,,, 7, 8 CD - mp: 87,,,,,, 7 Μουσική υπαγόρευση Δίνεται η πρώτη νότα ή η πρώτη συγχορδία. Music dictation The first note or the first chord is given. CD - mp: 88 # b # 7 8 b b Βιβλίο: σελ. Book: page Μουσική υπαγόρευση Music dictation Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες συγχορδίες. Identify the following chord types. CD - mp: 89,,,,,, 7, 8 CD - mp: 90,,,,,, 7, 8

39 9 Αναγνωρίστε το είδος, την κατάσταση και τη συνεπτυγμένη ή ανεπτυγμένη θέση των συγχορδιών στις ακόλουθες διαδοχές. Identify the quality, position and structure of the chords in the following progressions. CD - mp: 9,,,,,, 7, 8 9 CD - mp: 9,,,,,, 7 Μουσική υπαγόρευση Δίνεται η πρώτη συγχορδία. Music dictation The first chord is given. CD - mp: 9 b b 7 8 CD - mp: 9 b b # # 7 b b 8 # # Βιβλίο: σελ. 7 Book: page 7 Αναγνωρίστε το είδος της συγχορδίας. Identify the chord quality. CD - mp: 9,,,,, 7, 8, 9, 0,, Βιβλίο: σελ. 7 Book: page 7 Αναγνωρίστε το είδος της συγχορδίας και Identify the chord quality and its inversion. την κατάσταση. CD - mp: 9,,,,,, 7, 8 CD - mp: 97,,,,,, 7, 8

40 0 Βιβλίο: σελ. 7 Book: page 7 Βρείτε τη συγχορδία της V 7 της Λα μείζονος. Find the V 7 chord of A major. Βρείτε τις συγχορδίες Μ M7 της Σι μείζονος και ελάσσονος. Find the major major 7th chords of B major and minor. Βρείτε τις συγχορδίες Ε 7 της Μι μείζονος και ελάσσονος. Find the minor minor 7th chords of E major and minor. Βρείτε τη συγχορδία Ε M7 της Ρε αρμονικής ελάσσονος. Find the minor major 7th chord of D harmonic minor. Βρείτε τις συγχορδίες ελτ. Ø7, ελτ. ο7 της Φα μείζονος και ελάσσονος. Find the chord diminished 7th chords (both fully and half-diminished) in F major and minor. Βρείτε τη συγχορδία ελτ. ο7 της Ντο ελάσσονος. Find the dim 7 chord of C minor. Βιβλίο: σελ. 7 Book: page 7 Μουσική υπαγόρευση Ακούστε την ανάλυση των συγχορδιών. Αριθμήστε τις ακόλουθες δεσπόζουσες συγχορδίες 7ης. CD - mp: 98 Music dictation Listen to the arpeggiation of the chords. Provide the figured bass of the following dominant 7th chords.,,,,,, 7, 8

41 Βιβλίο: σελ. 7 Book: page 7 Βρείτε την κατάσταση και τη θέση (Σ. ή Α.) στις παρακάτω δεσπόζουσες συγχορδίες 7ης. CD - mp: 99 Find the inversion and structure of the following dominant 7th chords.,,,,,, 7, 8 Σας δίδεται ο μπάσος. Βρείτε τα υπόλοιπα μέλη της συγχορδίας. The bass note is given. Find the remaining notes of the chord. CD - mp: 00 b # 7 8 b Συνδέσεις δεσποζουσών συγχορδιών 7ης Σας δίδεται ο μπάσος της πρώτης συγχορδίας. Βρείτε τα υπόλοιπα μέλη της και τη δεσπόζουσα συγχορδία 7ης που ακολουθεί. Harmonic progressions involving dominant 7th chords The bass of the first chord is given. Find the remaining notes as well as the dominant seventh chord that follows. CD - mp: 0 # CD - mp: 0 b b # CD - mp: 0 # b b # Βιβλίο: σελ. 77 Book: page 77 Μουσική υπαγόρευση Music dictation Ακούστε την ανάλυση των συγχορδιών. Αριθμήστε τις ακόλουθες δεσπόζουσες συγχορδίες 7ης. Listen to the arpeggiation of the chords. Provide the figured bass of the following dominant 7th chords. CD - mp: 0,,,,,, 7, 8

42 Βιβλίο: σελ. 78 Book: page 78 Βρείτε την κατάσταση και τη θέση στις παρακάτω μείζονες συγχορδίες 7ης μεγάλης. Find the inversion and structure of the following major seventh chords. CD - mp: 0,,,,,, 7, 8 Σας δίδεται ο μπάσος. Βρείτε τα υπόλοιπα μέλη της συγχορδίας. The bass note is given. Find the remaining notes of the chord. CD - mp: 0 # # b b # 7 8 b Βρείτε το είδος, την κατάσταση και τη θέση (Σ. ή Α.) στις παρακάτω συγχορδίες. Find the quality, inversion and structure (Cl or Op) of the following major seventh chords. CD - mp: 07,,,,,, 7, 8 Συνδέσεις συγχορδιών 7ης Σας δίδεται ο μπάσος της πρώτης συγχορδίας. Βρείτε τα υπόλοιπα μέλη της και τις συγχορδίες 7ης που ακολουθούν. Harmonic progressions involving seventh chords The bass note of the first chord is given. Find the remaining members of the chord as well as the 7th chords that follow. CD - mp: 08 # # # b 7 8 b Βιβλίο: σελ. 80 Book: page 80 Μουσική υπαγόρευση Ακούστε την ανάλυση των συγχορδιών. Αριθμήστε τις ακόλουθες ελάσσονες συγχορδίες 7ης μικρής. CD - mp: 09 Music dictation Listen to the arpeggiation of the chords. Provide the figured bass of the following minor seventh chords with a minor seventh.,,,,,, 7, 8

43 Βιβλίο: σελ. 8 Book: page 8 Βρείτε την κατάσταση και τη θέση (Σ. ή Α.) στις παρακάτω ελάσσονες συγχορδίες 7ης. CD - mp: 0 Find the inversion and structure (Cl or Op) of the following minor seventh chords.,,,,,, 7, 8 Σας δίδεται ο μπάσος. Βρείτε τα υπόλοιπα μέλη της συγχορδίας. CD - mp: b The bass note is given. Find the remaining notes of the following chord. b 7 8 b Συνδέσεις συγχορδιών 7ης Σας δίδεται ο μπάσος της πρώτης συγχορδίας. Βρείτε τα υπόλοιπα μέλη της και τη συγχορδία 7ης που ακολουθεί. Harmonic progressions involving seventh chords The bass note of the first chord is given. Find the remaining notes as well as the following seventh chords. CD - mp: # b CD - mp: b CD - mp: # b b Βιβλίο: σελ. 8 Book: page 8 Μουσική υπαγόρευση Ακούστε την ανάλυση των συγχορδιών. Αριθμήστε τις ακόλουθες ελάσσονες συγχορδίες 7ης μεγάλης. Music dictation Listen to the arpeggiation of the chords. Provide the figured bass of the following minor seventh chords with a major seventh. CD - mp:,,,,,, 7, 8

44 Βιβλίο: σελ. 8 Book: page 8 Βρείτε την κατάσταση και τη θέση (Σ. ή Α.) στις παρακάτω ελάσσονες συγχορδίες 7ης μεγάλης. CD - mp: Find the inversion and structure (Cl or Op) of the following minor major seventh chords.,,,,,, 7, 8 Σας δίδεται ο μπάσος. Βρείτε τα υπόλοιπα μέλη της συγχορδίας. The bass note is given. Find the remaining members of the chord. CD - mp: 7 # # b b 7 8 b Βρείτε το είδος, την κατάσταση και τη θέση (Σ. ή Α.) στις παρακάτω συγχορδίες. Find the quality, inversion and structure (Cl or Op) of the following chords. CD - mp: 8,,,,,, 7, 8 Συνδέσεις συγχορδιών 7ης Σας δίδεται ο μπάσος της πρώτης συγχορδίας. Βρείτε τα υπόλοιπα μέλη της και τις συγχορδίες 7ης που ακολουθούν. Harmonic progressions involving seventh chords The bass note of the first chord is given. Find the remaining notes as well as the following seventh chords. CD - mp: 9 # # b 7 b 8 b Βιβλίο: σελ. 8 Book: page 8 Μουσική υπαγόρευση Ακούστε την ανάλυση των συγχορδιών. Αριθμήστε τις ακόλουθες ελαττωμένες συγχορδίες 7ης μικρής. CD - mp: 0 Music dictation Listen to the arpeggiation of the chords. Provide the figured bass of the following minor seventh chords with a half-diminished seventh.,,,,,, 7, 8

45 Βιβλίο: σελ. 88 Book: page 88 Βρείτε την κατάσταση και τη θέση (Σ. ή Α.) στις παρακάτω ελαττωμένες συγχορδίες 7ης μικρής. CD - mp: Find the inversion and structure (Cl or Op) of the following minor seventh chords.,,,,,, 7, 8 Σας δίδεται ο μπάσος. Βρείτε τα υπόλοιπα μέλη της συγχορδίας. The bass note is given. Find the remaining members of the chord. CD - mp: # # b b b # 7 # 8 Βρείτε το είδος, την κατάσταση και τη θέση (Σ. ή Α.) στις παρακάτω συγχορδίες. Find the quality, inversion and structure (Cl or Op) of the following chords. CD - mp:,,,,,, 7, 8 Συνδέσεις συγχορδιών 7ης Σας δίδεται ο μπάσος της πρώτης συγχορδίας. Βρείτε τα υπόλοιπα μέλη της και τις συγχορδίες 7ης που ακολουθούν. Harmonic progressions involving seventh chords The bass note of the first chord is given. Find the remaining notes as well as the following seventh chords. CD - mp: # # b 7 8 Μουσική υπαγόρευση Ακούστε την ανάλυση των συγχορδιών. Αριθμήστε τις ακόλουθες ελαττωμένες συγχορδίες 7ης ελαττωμένης. Music dictation Listen to the arpeggiation of the chords. Provide the figured bass of the following fullydiminished chords. CD - mp:,,,,,, 7, 8

46 Βιβλίο: σελ. 90 Book: page 90 Σας δίδεται ο μπάσος. Βρείτε τα υπόλοιπα μέλη της συγχορδίας. The bass note is given. Find the remaining members of the chord. CD - mp: 7 8 CD - mp: CD - mp: 8 b # # 7 b 8 # Συνδέσεις συγχορδιών 7ης Σας δίδεται ο μπάσος της πρώτης συγχορδίας. Βρείτε τα υπόλοιπα μέλη της και τις συγχορδίες 7ης που ακολουθούν. Harmonic progressions involving seventh chords The bass note of the first chord is given. Find the remaining notes as well as the following seventh chords. CD - mp: 9 # # # b 7 8 Βιβλίο: σελ. 9 Book: page 9 Μουσική υπαγόρευση Ακούστε την ανάλυση των συγχορδιών. Αριθμήστε τις ακόλουθες αυξημένες συγχορδίες 7ης μεγάλης. CD - mp: 0 Music dictation Listen to the arpeggiation of the chords. Provide the figured bass of the following augmented major seventh chords with a major seventh.,,,,,, 7, 8

47 7 Βιβλίο: σελ. 9 Book: page 9 Βρείτε την κατάσταση και τη θέση (Σ. ή Α.) στις παρακάτω αυξημένες συγχορδίες 7ης μεγάλης. Find the inversion and structure (Cl or Op) of the following augmented major seventh chords. CD - mp:,,,,,, 7, 8 Σας δίδεται ο μπάσος. Βρείτε τα υπόλοιπα μέλη της συγχορδίας. The bass note is given. Find the remaining members of the chord. CD - mp: # # b # 7 # 8 b Βρείτε το είδος, την κατάσταση και τη θέση (Σ. ή Α.) στις παρακάτω συγχορδίες. Find the quality, inversion and structure (Cl or Op) of the following chords. CD - mp:,,,,,, 7, 8 Συνδέσεις συγχορδιών 7ης Σας δίδεται ο μπάσος της πρώτης συγχορδίας. Βρείτε τα υπόλοιπα μέλη της και τις συγχορδίες 7ης που ακολουθούν. Harmonic progressions involving seventh chords The bass note of the first chord is given. Find the remaining notes as well as the following seventh chords. CD - mp: # CD - mp: b # CD - mp: b b b

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ]

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] 2013 Μουσικό Γυμνάσιο / Λύκειο Ιλίου Ευαγγελία Λουκάκη [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] Σημειώσεις για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της Αρμονίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ Στην Αρµονία συναντώνται συνηχήσεις-συγχορδίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Θα ακούσετε τον φθόγγο-αφετηρία και το μελωδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA (9) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για καλύτερα αποτελέσματα της συσκευής ERMES-GSM, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κανόνες Ασφαλείας: ΠΡΟΣΟΧΗ! : Μην μετακινείτε

Διαβάστε περισσότερα

«Ralph Shapey - ο ρομαντικός επαναστάτης συνθέτης: μέθοδος και αποτέλεσμα.»

«Ralph Shapey - ο ρομαντικός επαναστάτης συνθέτης: μέθοδος και αποτέλεσμα.» «Ralph Shapey - ο ρομαντικός επαναστάτης συνθέτης: μέθοδος και αποτέλεσμα.» Αθανάσιος Ζέρβας* Περίληψη Αν και οι τεχνικές σύνθεσης του Ralph Shapey μας παραπέμπουν σε μηχανιστικούς χειρισμούς στο ρυθμικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους

Οδηγός για εκπαιδευόµενους 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help Table of Contents asc TimeTables... 1 1 Γενικά... 1 1.1 Καλωσήλθατε... 1 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος... 1 1.3 PDF documentation... 1 2 Πρώτα Βήµατα... 1 2.1 Ξεκινώντας την εφαρµογή... 2 2.2 Βλέποντας την

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός

Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός intro_eng 5/21/12 11:08 AM Page 3 Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός Greek for you A0 reading - writing - pronunciation - accentuation ΒΙΒΛΙΟ Α0 τελείως αρχάριοι Δίγλωσση έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημιουργία Γραμματοσειράς του Ελληνικού Braille Κώδικα και η χρήση της σε Χάρτες Αφής

Η Δημιουργία Γραμματοσειράς του Ελληνικού Braille Κώδικα και η χρήση της σε Χάρτες Αφής Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2002, Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 35 Η Δημιουργία Γραμματοσειράς του Ελληνικού Braille Κώδικα και η χρήση της σε Χάρτες Αφής Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διδάκτορας Αγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Lesson plan Objectives To use the text as a means to gather some relevant information To activate background information To use the text as TAVI (exploring scanning) To improve

Διαβάστε περισσότερα

- All Rights Reserved -

- All Rights Reserved - InterAdvertiser Advertising Management Program Σύστημα Διαχείρισης Διαφημίσεων by www.artkreta.gr - All Rights Reserved - Περιεχόμενα 2 page No InterAdvertiser Manual in English 11 Περιγραφή του InterAdvertiser,

Διαβάστε περισσότερα

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Tuesday 15 November 2005. Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm (15 minutes) Writing time: 3.15 pm to 5.

GREEK. Written examination. Tuesday 15 November 2005. Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm (15 minutes) Writing time: 3.15 pm to 5. Victorian CertiÞcate of Education 2005 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 15 November 2005 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc ΧΧ/ΧΧ/2009 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 1η Έκδοση Χανιά, ΧΧ/ΧΧ/2009 Δοκιμαστική Web Edition

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Πρόγραμμα Σχολείων Greek School Guide Activity Intensive Program Comprehensive

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νίκος Σηφάκις Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΔ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΔ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΔ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3rd project meeting. Murcia, 13-14.11.2008 BRITISH HELLENIC EDUCATIONAL AND DEVELOPMENT ASSOCIATION UNIVERSITATEA ALEXANDER IOAN CUZA

3rd project meeting. Murcia, 13-14.11.2008 BRITISH HELLENIC EDUCATIONAL AND DEVELOPMENT ASSOCIATION UNIVERSITATEA ALEXANDER IOAN CUZA 3rd project meeting Murcia, 13-14.11.2008 P1 BRITISH HELLENIC EDUCATIONAL AND DEVELOPMENT ASSOCIATION P4 UNIVERSITATEA ALEXANDER IOAN CUZA P5 UNIVERSITY OF MURCIA P6 HELLENIC COMMUNITY OF LATVIA Ieva Kostanda

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Σύγκριση σημάτων μουσικής με πρότυπα συμβολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Race Briefing (Greek message follows)

Race Briefing (Greek message follows) Race Briefing (Greek message follows) For a pleasant and safe race please read the following carefully. Directions The event venue is situated at Drousia middle school inside the village of Drousia, in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. Διδακτική Πρακτική

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. Διδακτική Πρακτική Αικατερίνη Ο. Ρεντζελά, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ06 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΙΛΗΨΗ ΙΔΙΑΙΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. Διδακτική Πρακτική H εκπαίδευση εν γένει και ειδικότερα η γνώση των

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Κωνσταντίνος Κωβαίος Αναλυτής Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου Από την Πρόθεση στην Πραγματικότητα

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου Από την Πρόθεση στην Πραγματικότητα Τεύχος 1, 2004, σ.σ. 49-66 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου Από την Πρόθεση στην Πραγματικότητα Νατάσα Οικονομίδου-Σταύρου Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12 Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη Κωδικός μελέτης: MBC1/12 Έκδοση πρωτοκόλλου: 1.0 Ημερομηνία: 20/9/2012 Φάση μελέτης: ΙV (Παρατήρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα