Έκθεση για την υγεία των µεταναστών στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση για την υγεία των µεταναστών στην Ελλάδα"

Transcript

1 MIGHEALTHNET: Information network on good practice in health care for migrants and minorities ίκτυο πληροφόρησης για καλές πρακτικές που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε µετανάστες και µειονότητες στην Ευρώπη Έκθεση για την υγεία των µεταναστών στην Ελλάδα Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιατρική Σχολή Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Στατιστικής Ιατρικής 1

2 Η παρούσα έκδοση είναι αποτέλεσµα του Ευρωπαϊκού προγράµµατος MIGHEALTHNET Information network on good practice in health care for migrants and minorities. Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών είναι ο συντονιστής εταίρος του προγράµµατος που συγχρηµατοδοτείται από τη Γενική ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος. Επιστηµονική οµάδα του προγράµµατος: Αθηνά Λινού, Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών - Επιστηµονικός υπεύθυνος του προγράµµατος Ιωάννα Κοτσιώνη, MSc, Υποψήφια ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών Πάνος Χατζηπροκοπίου, PhD, Lecturer Middlesex University Έλενα Ριζά, PhD, Επιστηµονική Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή Αθηνών Συντάκτης της έκθεσης: Ιωάννα Κοτσιώνη, MSc, Υποψήφια ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών Ευχαριστίες στον Πάνο Χατζηπροκοπίου για την επεξεργασία των πινάκων µε τα δηµογραφικά δεδοµένα και τη γενικότερη συµβολή του στη συγγραφή της έκθεσης. Οι απόψεις που εκφράζονται στην έκδοση αυτή δεσµεύουν αποκλειστικά τον συγγραφέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για την πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το κείµενο. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 4 Κεφάλαιο 1. Μετανάστευση στην Ελλάδα µετά το Αριθµοί Ορισµοί και κατηγορίες Πολιτικές για τη µετανάστευση: vοµοθεσία και ενσωµάτωση Κεφάλαιο 2. Το προφίλ υγείας των µεταναστών Κεφάλαιο 3. Το σύστηµα υγείας και το δικαίωµα χρήσης υπηρεσιών υγείας από τους µετανάστες 3.1. Το ελληνικό σύστηµα υγείας ικαίωµα χρήσης του συστήµατος υγείας από τους µετανάστες Προσβασιµότητα στις υπηρεσίες υγείας Ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών σε µετανάστες Παραδείγµατα εξειδικευµένων υπηρεσιών Βιβλιογραφία

4 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση είναι προϊόν του Ευρωπαϊκού προγράµµατος MIGHEALTHNET: Information network on good practice in health care for migrants and minorities 1 ( ίκτυο πληροφόρησης για καλές πρακτικές που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε µετανάστες και µειονότητες στην Ευρώπη). Το πρόγραµµα συντονίζει η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε περίοδο υλοποίησης από τον Μάϊο 2007 έως τον Απρίλιο Στο πρόγραµµα συµµετέχουν περισσότερα από 20 ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα σε όλη την Ευρώπη. Το πρόγραµµα MIGHEALTHNET επιδιώκει να συµβάλλει στην ανάπτυξη καλών πρακτικών, προσφέροντας σε λειτουργούς υγείας, νοµοθέτες, ερευνητές, εκπροσώπους των µεταναστών εύκολη πρόσβαση σε ένα δυναµικό σύστηµα πληροφόρησης. Για το σκοπό αυτό, δηµιουργήθηκαν δικτυακές διαδραστικές βάσεις δεδοµένων (wikis) σε 19 Ευρωπαϊκές χώρες. Η ελληνική ιστοσελίδα είναι διαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση και περιέχει πληροφορίες για την περίθαλψη, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και την κατάσταση της υγείας των µεταναστών, των προσφύγων, των παλιννοστούντων και των οµογενών, των Ροµά, των θυµάτων trafficking, κ.α. Στην ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί βιβλιογραφία, εκθέσεις και αναφορές, πληροφορίες για τις δραστηριότητες οργανισµών και φορέων που ασχολούνται µε την υγεία των µεταναστών, παραδείγµατα καλών πρακτικών και άλλες γενικές πληροφορίες. Οι διαδραστικές αυτές ιστοσελίδες αναµένεται να αποτελέσουν κοινό τόπο συνάντησης όσων ασχολούνται ερευνητικά ή επαγγελµατικά µε την υγεία των µεταναστών. Με την ενεργό συµµετοχή των χρηστών της ιστοσελίδας επιδιώκεται να αναπτυχθεί και στην Ελλάδα ο επιστηµονικός κλάδος της υγείας των µεταναστών και να ωφεληθούν όλοι όσοι ασχολούνται µε τη δηµόσια υγεία. Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τη βιβλιογραφία και το πληροφοριακό υλικό που έχει συγκεντρωθεί στην ελληνική ιστοσελίδα και επικεντρώνεται στην οµάδα των µεταναστών, προσφύγων και αιτούντων ασύλων, ενώ δεν αναφέρεται στους Ροµά και τους Μουσουλµάνους της Θράκης. 1 4

5 1. Μετανάστευση στην Ελλάδα µετά το Αριθµοί Όπως και στην υπόλοιπη Νότια Ευρώπη, η εµπειρία της µετανάστευσης προς την Ελλάδα είναι σχετικά πρόσφατο φαινόµενο. Η µετανάστευση εντείνεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990, µε εκτεταµένες «παράνοµες» αφίξεις, κυρίως από τη γειτονική Αλβανία. Η µεγάλη πλειονότητα των µεταναστών στην Ελλάδα παρέµεινε χωρίς χαρτιά έως την πρώτη διαδικασία νοµιµοποίησης του Κατά τη δεκαετία του 1990, και ιδιαίτερα έως το 1997, το φαινόµενο της µετανάστευσης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την κυκλική µετανάστευση, από τις γειτονικές χώρες της Βαλκανικής και κυρίως από την Αλβανία 2. Κύρια χαρακτηριστηκά της µετανάστευσης την περίοδο εκείνη είναι ο άτυπος χαρακτήρας, η «προσωρινότητα», η απασχόληση στην «ανεπίσηµη» οικονοµία, και οι µαζικές απελάσεις 3. Η εισροή µεταναστών συνεχίζεται κατά τη δεκαετία του 2000, ενώ καθίσταται σαφές και από την παρατηρούµενη τάση για οικογενειακή επανένωση 4, ότι πολλοί µετανάστες προτίθενται να παραµείνουν µακροχρόνια στην Ελλάδα 5. Η απογραφή του 2001 παραµένει η πλέον πολύτιµη πηγή δεδοµένων για το µεταναστευτικό πληθυσµό στην Ελλάδα, παρόλο που δεν κατέστη δυνατό να καταγραφεί το σύνολο των µεταναστών «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα» 6. Η απογραφή του 2001 κατέγραψε περίπου ξένους υπηκόους στην Ελλάδα, που ανέρχονται σε ποσοστό 7,3 % του συνολικού πληθυσµού. Οι περισσότεροι από τους µισούς προέρχονται από την Αλβανία, ενώ ένα επιπλέον 16,2% από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Υπολογίζοντας και εκτιµήσεις για τον αριθµό των µεταναστών «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα» ο συνολικός αριθµός των µεταναστών, την ίδια περίοδο, εκτιµάται στο ένα εκατοµµύριο 7. Η Ελλάδα, συνεπώς, ξεχωρίζει ως η χώρα µε το µεγαλύτερο αναλογικά αριθµό µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανώς µε το µεγαλύτερο αριθµό µεταναστών «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα». 2 Baldwin-Edwards Μ. (2006). «Patterns of Migration in the Balkans». Μediterranean Μigration Οbservatory Working Paper No. 9, January. 3 Fakiolas R. (2003). «Regularising undocumented immigrants in Greece: procedures and effects». Journal of Ethnic and Migration Studies, 29(3), pp Έµκε-Πουλοπούλου Η. (2007). Η µεταναστευτική πρόκληση, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα. 5 Baldwin-Edwards Μ. (2004). Immigration into Greece, : A Southern European Paradigm?, Εισήγηση στο συνέδριο European Population Forum 2004, Geneva, January. 6 Έµκε-Πουλοπούλου Η., όπ. π. 7 Έµκε-Πουλοπούλου Η., όπ. π. 5

6 Χώρα υπηκοότητας Ξένοι πολίτες στην Ελλάδα κατά υπηκοότητα και φύλο, 2001 και % % ανά γυναικών Σύνολο εθνικότητα σε κάθε εθνικότητα Χώρα υπηκοότητας Σύνολο Σύνολο 796, Σύνολο 695,979 Αλβανία 443, Αλβανία 481, Βουλγαρία 37, Βουλγαρία 43, Γεωργία 23, Ρουµανία 25, Ρουµανία 23, Ουκρανία 19, ΗΠΑ 22, Πακισταν 15, Κύπρος 19, Ρωσική Οµοσπονδία 13, % ανά εθνικότητα Ρωσική 18, Οµοσπονδία Γεωργία 13, Ηνωµένο 15, Βασίλειο Ινδία 10, Γερµανία 15, Μολδαβία 9, Ουκρανία 14, Αίγυπτος 9, Πολωνία 13, Φιλιππίνες 6, Πακισταν 11, Συρία 5, Αυστραλία 9, Μπανγκλαντές 5, Τουρκία 8, Αρµενία 4, Ιταλία 7, Σερβία- Μαυροβούνιο 3, Αίγυπτος 7, Κίνα 2, Αρµενία 7, Πολωνία 1, Ινδία 7, ΗΠΑ 1, Ιράκ 7, Νιγηρία 1, Καναδάς 6, Π ΓΜ 1, Πηγή: ΕΣΥΕ,(1) Απογραφή 2001, Απογραφή Πληθυσµού 2001: Πραγµατικός Πληθυσµός κατά Νοµό, Υπηκοότητα & φύλο. (2)ΕΣΥΕ, Μεταναστευτική κίνηση πληθυσµού κατά υπηκοοτητα και φύλο 2006 (www.statistics.gr) Η µεγαλύτερη συγκέντρωση µεταναστευτικού πληθυσµού σε απόλυτους αριθµούς και ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού παρατηρείται στο νοµό της Αττικής. Μεγάλες συγκεντρώσεις του µεταναστευτικού πληθυσµού παρατηρούνται επίσης στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, το Ιόνιο, την Κρήτη και την Πελοπόννησο. 8 Τον πίνακα επεξεργάστηκε ο Π. Χατζηπροκοπίου. 6

7 Γεωγραφική κατανοµή του µεταναστευτικού πληθυσµού 9 Γεωγραφική Περιφέρεια / Νοµός κατανοµή % ξένων πολιτών Σύνολο Ξένοι στον πληθυσµό πληθυσµού υπήκοοι Αττική 34,3 47,3 10 Κεντρική Μακεδονία 17,1 13,1 5,6 Θεσσαλία 6,9 4,2 4,5 υτική Ελλάδα 6,8 4,8 5,2 Πελοπόννησος 5,8 6,3 7,9 Ανατολική Μακεδονία 5,6 2,2 2,9 & Θράκη Κεντρική Ελλάδα 5,5 5,2 6,9 Κρήτη 5,5 5,7 7,6 Ήπειρος 3,2 2,1 4,8 υτική Μακεδονία 2,8 1,2 3,1 Νότιο Αιγαίο 2,8 3,8 10 Βόρειο Αιγαίο 1,9 1,3 5,1 Ιόνιο 1,9 2,6 9,6 Σύνολο Ελλάδας % ,3 Πηγή: ΕΣΥΕ,(1) Απογραφή 2001, Απογραφή Πληθυσµού 2001: Πραγµατικός Πληθυσµός κατά Νοµό, Υπηκοότητα & φύλο. Οι µετανάστες αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα του εργατικού δυναµικού της χώρας και η συµµετοχή του αλλοδαπού πληθυσµού (εκτός των χωρών της Ε.Ε) στην απασχόληση φαίνεται να είναι υψηλότερη στην Ελλάδα από το µέσο Ευρωπαϊκό όρο (στοιχεία για το 2002). Έτσι η Ελλάδα αποτελούσε εξαίρεση µε τα ποσοστά απασχόλησης να είναι υψηλότερα για τους αλλοδαπούς σε σύγκριση µε τους Έλληνες και τους πολίτες χωρών της Ε.Ε. που ζούν στην Ελλάδα, ενώ και τα ποσοστά ανεργίας των µεταναστών φαίνεται να είναι χαµηλότερα από αυτά του γηγενούς πληθυσµού 10. Η εικόνα αυτή εξηγείται από τη νεαρή ηλικιακή κατανοµή του µεταναστευτικού πληθυσµού στην Ελλάδα αλλά και από τη συγκέντρωση των µεταναστών σε θέσεις εργασίας χαµηλής ειδίκευσης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001 το 40% των αλλοδαπών απασχολούνταν σε ανειδίκευτες θέσεις εργασίας 11. Η πλειοψηφία των µεταναστών εργάζεται στις κατασκευές, τη γεωργία, τη µεταποίηση και ποικίλες χαµηλής ειδίκευσης υπηρεσίες (τουρισµός, σίτιση, οικιακές υπηρεσίες, κλπ.). Λόγω του περιοριστικού νοµικού πλαισίου, εν µέρει, αλλά και εξαιτίας των δοµικών χαρακτηριστικών της ελληνικής αγοράς εργασίας, η µεγάλη µάζα της µεταναστευτικής εργασίας απορροφήθηκε από την 9 Τον πίνακα επεξεργάστηκε ο Π. Χατζηπροκοπίου. 10 Cavounidis J. (2006). «The Labour Market Integration of Migrants in Greece». Workshop of the Hellenic Migration Policy Institute on Managing Migration: The Greek, EU, and International Contexts, November 2004, Athens. 11 Cavounidis J., όπ. π. 7

8 ανεπίσηµη οικονοµία, ενώ η ανεπίσηµη απασχόληση παραµένει εκτεταµένη για µεγάλο µέρος των µεταναστών εργατών, ακόµη και µετά την εξασφάλιση νόµιµου καθεστώτος παραµονής. Κλάδοι απασχόλησης απασχολούµενων µεταναστών κατά φύλο, Κλάδος % γυναίκες % άντρες σύνολο σύνολο % Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία, , αλιεία Ορυχεία, λατοµεία Μεταποιητικές βιοµηχανίες , Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, νερού Κατασκευές , Εµπόριο, επισκευές, ξενοδοχεία & , εστιατόρια Μεταφορές, αποθέυση, επικοινωνίες , Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί , Λοιπές υπηρεσίες , ήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν , Σύνολο 270, , , Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή 2001: Πίνακας 4. Απασχολούµενοι αλλοδαποί κατά υπηκοότητα, φύλο και οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας Άλλες πηγές στατιστικών δεδοµένων για τον υπολογισµό των µεταναστευτικών ροών και αποθεµάτων είναι η καταγραφή της απασχόλησης από τους ασφαλιστικούς φορείς, τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διαδικασίες νοµιµοποίησης και τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε τη χορήγηση αδειών παραµονής σε αλλοδαπούς. Σύµφωνα µε στοιχεία απασχόλησης του ΙΚΑ για τον Ιούλιο του 2006, οι αλλοδαποί αντιπροσώπευαν το 14.2% των ασφαλισµένων ( ). Πιο συγκεκριµένα οι άνδρες αντιπροσώπευαν το 16.68% των ασφαλισµένων και οι γυναίκες το 10.63%. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανοµή των αλλοδαπών ασφαλισµένων του ΙΚΑ, για τις πιο αντιπροσωπευτικές υπηκοότητες, µε πλέον αντιπροσωπευτική την Αλβανική, ιδιαίτερα για τους άνδρες ασφαλισµένους. 12 Τον πίνακα επεξεργάστηκε ο Π. Χατζηπροκοπίου. 8

9 Ποσοστά αλλοδαπών ασφαλισµένων στο ΙΚΑ ανά υπηκοότητα, Ιούλιος 2006 Χώρα υπηκοότητας % άντρες % γυναίκες Αλβανία Ρωσία Βουλγαρία Πακιστάν Ρουµανία Λοιπές χώρες Σύνολο Πηγή: ΙΚΑ, Στοιχεία απασχόλησης, Ιούλιος 2006 Μέχρι τα µέσα του 2003, υπολογίζεται ότι περίπου µετανάστες είχαν νοµιµοποιηθεί, ενώ περίπου µετανάστες δεν έλαβαν µέρος στη διαδικασία νοµιµοποίησης του 1998 και στη διαδικασία του Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών ο συνολικός αριθµός αλλοδαπών οι οποίοι κατείχαν άδεια διαµονής το 2005 ανέρχεται σε , από τους οποίους οι είναι Αλβανικής υπηκοότητας 14. Ο υπολογισµός του αριθµού των µεταναστών που διαµένουν στη χώρα χωρίς άδεια παραµονής, µε τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία και εργαλεία, αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολος καθώς µάλιστα πολλοί από τους µετανάστες διατηρούν το καθεστώς νόµιµης παραµονής τους για µικρά µόνο χρονικά διαστήµατα, δεδοµένων των γραφειοκρατικών δυσκολιών που χαρακτήριζουν τα προγράµµατα νοµιµοποίησης. Συνεπώς, οι περισσότερες εκτιµήσεις του αριθµού των µεταναστών «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα» δεν µπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες 15. Παρ ολ αυτά πολλοί ερευνητές συγκλίνουν στην εκτίµηση ότι «περισσότερο από τα 2/3 των µεταναστών δεν είχαν αποκτήσει άδειες εργασίας και παραµονής βάσει του Ν.2910/2001», δηλαδή µέσω των δύο πρώτων διαδικασιών νοµιµοποίησης 16, 17. Εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ για τον αριθµό των µεταναστών «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα» αναφέρουν ότι αυτός ανέρχεται στο 3,4% του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας για το Τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών για τον αριθµό µεταναστών που εισήλθαν παράνοµα στη χώρα το 2007 είναι επίσης ενδεικτικά του 13 Fakiolas R., όπ. π. 14 Έµκε-Πουλοπούλου H., όπ. π. 15 Levinson Α. (2005). Regularization Programmes in Greece. Centre on Migration, Policy and Society, University of Oxford 16 Έµκε-Πουλοπούλου H., όπ. π 17 Κατσορίδας., Καψάλης Α. (2003). «Η νέα µεταναστευτική πολιτική: περιεχόµενο και αποτελέσµατα». Τετράδια ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α Ε Υ, 24, Απρίλιος, σελ European Commission (2008a). Quality in and Equality of Access to Healthcare Services. Edition of Directorate- General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, E.C. 9

10 µεγάλου αριθµού µεταναστών και αιτούντων άσυλο που φθάνει στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Το 2007 αυτός ανέρχεται σε , ενώ περίπου οι µισοί «νεοαφιχθέντες» επαναπροωθούνται άµεσα στις όµορες χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει σχετικά διµερείς συνθήκες, όπως η Αλβανία. Ωστόσο, ένας µεγάλος αριθµός µεταναστών συνεχίζει να παραµένει στη χώρα µετά την παρέλευση του χρόνου κράτησής στα κέντρα διοικητικής κράτησης και αφού έχει λάβει από τις αρχές το σχετικό έγγραφο διοικητικής απέλασης Ορισµοί και κατηγορίες Στην Ελλάδα, ο νοµικός όρος "αλλοδαπός" αναφέρεται σε όλους όσοι δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα, αλλά ουσιαστικά χρησιµοποιείται µόνο για τους υπηκόους τρίτων χωρών (εξαιρώντας π.χ. τους υπηκόους της Ε.Ε.). Σε αυτόν περιλαµβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες: - Ξένοι υπήκοοι που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και έχουν άδεια παραµονής και εργασίας (Μετανάστες µε τα απαραίτητα έγγραφα). - Ξένοι υπήκοοι που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα παράνοµα, χωρίς άδεια παραµονής ή εργασίας σε ισχύ (Μετανάστες «χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα» ή "παράτυποι" µετανάστες). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται άνθρωποι που βρίσκονται στην Ελλάδα πολλά χρόνια και δεν έχουν κατορθώσει να εκδόσουν ή να ανανεώσουν την άδεια παραµονής τους. Άνθρωποι που επιδιώκουν να µεταβούν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και βρίσκονται στην Ελλάδα προσωρινά. Και όσοι από τους αιτούντες άσυλο απορρίφτηκαν αλλά δεν εγκατέλειψαν τη χώρα, παρ όλο που είναι νοµικά υποχρεωµένοι να το πράξουν. - Αιτούντες άσυλο και άµεσα εξαρτώµενα µέλη που έχουν κάνει ή έχουν εισέλθει στην Ελλάδα µε την πρόθεση να κάνουν αίτηση ασύλου. - Πρόσφυγες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει το καθεστώς του πρόσφυγα από τις αρµόδιες αρχές ή άτοµα στα οποία έχει χορηγηθεί άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους. Όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες πρέπει να επισηµανθεί ότι τα ποσοστά αναγνώρισης ασύλου τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι τα χαµηλότερα ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (0,3% το 2004, 0,6% το 2006). Η αδυναµία του υπάρχοντος συστήµατος να εγγυηθεί την προστασία των αιτούντων άσυλο µεταξύ άλλων οφείλεται στη ανεπαρκή στελέχωση των αρµόδιων υπηρεσιών (έλλειψη πρόσβασης σε επαγγελµατίες διερµηνείς, 10

11 έλλειψη νοµικής συνδροµής), στη πολυπλοκότητα της διαδικασίας, καθώς και στο έλλειµµα κοινωνικής προστασίας των προσφύγων και αιτούντων άσυλο 19, 20, 21. Στις παραπάνω κατηγορίες προστίθενται οι Έλληνες µετανάστες ή µετανάστες ελληνικής καταγωγής: - Παλιννοστούντες οµογενείς, ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι ήταν ή και είναι υπήκοοι των νέων ανεξάρτητων κρατών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και µπορούν να αποκτήσουν την ελληνική υπηκοότητα, εφ όσον το επιθυµούν. Ο αριθµός των παλιννοστούντων οµογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990 ξεπερνάει τις Οµογενείς, οι οποίοι έχουν αλβανική υπηκοότητα, είναι ελληνικής καταγωγής και έχουν τη δυνατότητα ειδικής άδειας παραµονής και εργασίας τρίχρονης διάρκειας. Η εκτίµηση του αριθµού των οµογενών µε αλβανική υπηκοότητα παρουσιάζει πολύ µεγάλη διακύµανση ( άτοµα) 23. Τέλος, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στην κατηγορία των ασυνόδευτων ανηλίκων µεταναστών οι οποίοι φθάνουν στην Ελλάδα χωρίς τη συνοδεία κάποιου ενήλικα υπεύθυνου για τη φροντίδα τους. Eκτιµήσεις αναφέρουν ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που εισήλθαν στην Ελλάδα το 2008 µόνο ανέρχονται σε 1.000, ενώ ο συνολικός αριθµός των ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στην Ελλάδα δεν είναι γνωστός. 24 Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εκµετάλλευση, την κακοποίηση και τη βία, όπως καταγράφει και µε τις µαρτυρίες που παραθέτει πρόσφατη έρευνα της Human Rights Watch 25. υστυχώς για τους ανηλίκους αυτούς στην πράξη δεν υπάρχει καµία ουσιαστική µέριµνα «ο θεσµός του επιτρόπου για τα ασυνόδευτα ανήλικα παραµένει ανενεργός» 26. Έτσι, οι ανήλικοι στην πράξη αντιµετωπίζονται όπως οι ενήλικοι µετανάστες «χωρίς τα απαιτούµενα» έγγραφα ή οι ενήλικοι αιτούντες άσυλο. Στο παρόν έγγραφο, ο όρος «µετανάστες» χρησιµοποιείται συχνά ως γενικός όρος για να καλύψει κάποιες ή όλες τις παραπάνω κατηγορίες. 19 Sitaropoulos S. (2004). «Why Greece is not a Safe Host Country for Refugees». International Journal of Refugee Law, 19(1). 20 ιεθνής Αµνηστία (2005). Ελλάδα µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας: τα δικαιώµατα των αλλοδαπών και των µειονοτήτων παραµένουν στο ηµίφως. Έκδοση της ιεθνούς Αµνηστίας, Λονδίνο. 21 Παπαδηµητρίου Π. (2008). «Οι πρακτικές δυσκολίες στην παραµονή και ένταξη αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Ελλάδα». Πρακτικά συνεδρίου: Αλλοδαποί στην Ελλάδα: ένταξη ή περιθωριοποίηση, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Νοµική Σχολή, Νοεµβρίου 2006, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα 22 Έµκε-Πουλοπούλου H., όπ. π 23 Έµκε-Πουλοπούλου H., όπ. π 24 Human Rights Watch (2008). Left to Survive: Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in Greece. HRW Report, N.Y. 25 Human Rights Watch, όπ. π. 26 Πασσά, Ξ. (2008). «Τα Κοινωνικά ικαιώµατα των αιτούντων άσυλο, των προσωρινά διαµενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους και των προσφύγων», στο: Σκλάβου Κ. (επιµ.) Οδηγός ιαπολιτισµικής Συµβουλευτικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 11

12 1.3. Πολιτικές για τη µετανάστευση: vοµοθεσία και ενσωµάτωση Η µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα, µε βάση την εµπειρία της δεκαετίας του 1990 εώς τα µέσα της δεκαετίας του 2000, χαρακτηρίζεται από τον εξαιρετικά περιοριστικό της χαρακτήρα και την αδυναµία να διαχειριστεί το φαινόµενο της µετανάστευσης µε κοινωνικούς και οικονοµικούς όρους 27. Η άσκηση της µεταναστευτικής πολιτικής «διακρίνεται κυρίως από τη διάσταση της σταδιακής νοµιµοποίησης των µεταναστών» 28. Πράγµατι το έγινε βάσει προεδρικών διαταγµάτων «η πρώτη απόπειρα µαζικής νοµιµοποίησης παράνοµων µεταναστών» 29 η οποία χαρακτηρίστηκε από πολύπλοκες διαδικασίες, µεγάλες καθυστερήσεις και δυσκολίες για τη συγκέντρωση του απαραίτητου αριθµού ενσήµων από τους µετανάστες προκειµένου να υποβάλλουν την αίτησή τους. Αποτέλεσµα της προβληµατικής διαδικασίας αλλά και της επιφυλακτικότητας των µεταναστών ήταν να µείνει εκτός της διαδικασίας πολύ µεγάλος αριθµός µεταναστών. Μάλιστα το ποσοστό διαρροής από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας (αίτηση για «λευκή κάρτα») στο δεύτερο στάδιο (αίτηση για «πράσινη κάρτα») ανέρχεται στο 42,7% 30. Για την αντιµετώπιση των δυσκολιών που διαπιστώθηκαν κατά την πρώτη διαδικασία νοµιµοποίησης και την άρση των περιορισµών που περιλάµβανε η προηγούµενη νοµοθεσία, το 2001 ψηφίζεται ο νόµος 2910/2001 περί «εισόδου και παραµονής αλλοδαπών στην Ελληνική επικράτεια - Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». Ακολουθεί και η δεύτερη διαδικασία νοµιµοποίησης. Στη δεύτερη αυτή προσπάθεια παρά την καλύτερη προετοιµασία της δηµόσιας διοίκησης δεν αντιµετωπίστηκαν επαρκώς τα προβλήµατα µε αποτέλεσµα να παραµείνει και πάλι µεγάλος αριθµός µεταναστών εκτός νοµιµοποίησης 31. Ο τελευταίος, σε ισχύ, µεταναστευτικός νόµος του 2005, Ν.3386/05 «είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» επιχειρεί να καλύψει τα κενά της µεταναστευτικής πολιτικής της τελευταίας δεκαπενταετίας και για πρώτη φορά θεσµοθετεί «την κοινωνική ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία» 32. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ενοποίηση άδειας παραµονής και εργασίας, παραµένουν, βέβαια, κενά και παραλήψεις, 27 Baldwin Edwards M. (2001). «Semi-reluctant hosts: Southern Europe s ambivalent response to Immigration». Μediterranean Μigration Οbservatory Working Paper No.3, November, Αθήνα. 28 Ροµπόλης Σ. (2005). «Οικονοµία, αγορά εργασίας και µετανάστευση στην Ελλάδα», στο: Καψάλης Α. και Π. Λινάρδος-Ρυλµόν (επιµ.) Μεταναστευτική πολιτική και δικαιώµατα των µεταναστών, Αθήνα. 29 Βασιλούνη Σ. (2008). «Ο νόµος 3386/2005 για την είσοδο, διαµονή και ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια». Πρακτικά Συνεδρίου: Αλλοδαποί στην Ελλάδα: ένταξη ή περιθωριοποίηση, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Νοµική Σχολή, Νοεµβρίου 2006, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα. 30 Έµκε-Πουλοπούλου H., όπ. π 31 Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου. (2003). «Μεταναστευτικές τάσεις και Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική», Σειρά µελετών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α Ε Υ, Αθήνα. 32 Βασιλούνη Σ., όπ. π. 12

13 ορισµένες εκ των οποίων ρυθµίστηκαν µε µεταγενέστερες διατάξεις (π.χ. Ν. 3536/07). Ένα από τα βασικά ζητήµατα που δεν αντιµετωπίζεται επαρκώς από το υπάρχον νοµικό πλαίσιο είναι και η ένταξη των παιδιών µεταναστών στην ελληνική κοινωνία 33, αφού στην Ελλάδα η απόκτηση ιθαγένειας συνάδει µε τον κανόνα του jus sanguinis. Ως αποτέλεσµα του ελλείµµατος της µεταναστευτικής πολιτικής αλλά και της ανεπάρκειας της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να υλοποιήσει µε υψηλά επίπεδα αποτελεσµατικότητας τις διαδικασίες νοµιµοποίησης των µεταναστών, ένας µεγάλος αριθµός µεταναστών παρέµενε «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα», γεγονός που ενίσχυσε την απασχόληση στην άτυπη οικονοµία και είχε «...ως κύριο αποτέλεσµα να διατηρηθεί και να επεκταθεί στους εργασιακούς χώρους και την κοινωνία, ένας χώρος ελλιπών κοινωνικών δικαιωµάτων για τους µετανάστες...» 34. Οι µετανάστες πράγµατι προσφέρουν φθηνή εργασία κυρίως στον κλάδο των κατασκευών, της µεταποιήσης και των υπηρεσιών, ιδιαίτερα µέσω της προσφοράς υπηρεσιών σε οικογένειες, αλλά και στον αγροτικό τοµέα, όπου η εργασία συχνά είναι εποχική και άτυπη 35. Σύµφωνα, µάλιστα, µε τον Λινάρδο-Ρυλµόν «[η] Ελλάδα είναι, και όπως φαίνεται, θα παραµείνει µία χώρα µε υψηλή ζήτηση για φτηνή εργασία...και εποµένως το θέµα της ένταξης των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία θα παραµείνει για πολύ καιρό σηµαντικό και κρίσιµο» 36. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του MIPEX (Migrant Integration Policy Index είκτης Πολιτικών Ενσωµάτωσης του Μετανάστη) 37, καµία από τις έξι εξεταζόµενες περιοχές της µεταναστευτικής πολιτικής (ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας, επί µακρόν διαµονή, δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης, δικαίωµα πολιτογράφησης, συµµετοχή στην πολιτική ζωή, πολιτικές ενάντια στις διακρίσεις) δεν είναι ευνοϊκή για την ενσωµάτωση των µεταναστών στην Ελλάδα. Προκειµένου οι µετανάστες να είναι σε θέση να υποβάλλουν αίτηση για άδεια µακράς παραµονής στην Ελλάδα πρέπει να ζουν και να εργάζονται στη χώρα τουλάχιστον επί µία πενταετία, ενώ για όσους είναι φοιτητές, τα έτη φοίτησης µετρούν στο µισό. Οι πρόσφυγες δεν 33 Συκιώτου, Α. (2008). «Ένταξη µεταναστών και προσφύγων: πραγµατικότητα και νοµικά προβλήµατα». Πρακτικά Συνεδρίου: Αλλοδαποί στην Ελλάδα: ένταξη ή περιθωριοποίηση, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Νοµική Σχολή, Νοεµβρίου 2006, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα. 34 Καψάλης Α., Λινάρδος-Ρυλµόν Π. (2005). «Μεταναστευτική Πολιτική και ικαιώµατα των Μεταναστών». Σειρά Μελετών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕΕ-Α Ε Υ, Αθήνα. 35 Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου., όπ. π. 36 Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (2003). «Μορφές διεθνοποίησης και ζητήµατα µεταναστευτικής πολιτικής», στο: Κασιµάτη Κ. (επιµ.) Πολιτικές Μετανάστευσης και Στρατηγικές Ένταξης, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Gutenberg, Αθήνα. 37 Το MIPEX είναι ένα εργαλείο που χρησιµοποιεί περισσότερους από 140 δείκτες και µετρά τις εθνικές πολιτικές ένταξης των µεταναστών στις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 3 Ευρωπαϊκές χώρες εκτός της Ένωσης. Το MIPEX καλύπτει 6 τοµείς πολιτικής που διαµορφώνουν τη δυνατότητα του µετανάστη να επιτύχει πλήρη άσκηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του ως πολίτης. Το MIPEX ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια, από το 2004 οπότε καταρτίστηκε για πρώτη φορά, µε τη συνεργασία 25 φορέων, πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, ερευνητικών ινστιτούτων, µη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων. (http://www.integrationindex.eu/). 13

14 µπορούν να διεκδικήσουν το καθεστώς τού επί µακρόν διαµένοντα. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν κοινωνική ασφάλιση και υψηλές οικονοµικές απολαβές. Πρέπει να καταβάλλουν υψηλό αντίτιµο για την υποβολή της αίτησης και να περάσουν τις εξετάσεις την ένταξή τους. Οι επί µακρόν διαµένοντες απολαµβάνουν σχετική µόνο ασφάλεια καθώς η άδεια παραµονής τους επιτρέπει να βρίσκονται στην Ελλάδα για µέγιστο χρονικό διάστηµα 6 ετών, ενώ το κράτος µπορεί να απελάσει ακόµη και επί µακρόν διαµένοντες στην Ελλάδα ακόµα και αν έχουν γεννηθεί στη χώρα. Όσον αφορά τις πολιτικές ελευθερίες, η Ελλάδα συµβαδίζει µε 21 ακόµη Ευρωπαϊκές χώρες στο δείκτη MIPEX αλλά σε ό,τι αφορά το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι τα δικαιώµατα των αλλοδαπών είναι αδύναµα, όπως αδύναµη είναι και η άσκηση συµβουλευτικού ρόλου από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις µεταναστών. Προκειµένου να πολιτογραφηθούν Έλληνες οι µετανάστες πρέπει να έχουν ζήσει στην Ελλάδα τα 10 από τα τελευταία 12 έτη, ενώ οι απόγονοί τους πρέπει να πληρούν περαιτέρω προϋποθέσεις για να πολιτογραφηθούν. Η διοίκηση έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια για την απόφαση ή όχι απονοµής υπηκοότητας σε κάποιον αλλοδαπό. Ενώ ακόµη και µετά την πολιτογράφησή τους οι µετανάστες µπορεί να απωλέσουν την ελληνική υπηκοότητα χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το χρονικό διάστηµα κατοχής της υπηκοότητας αυτής ή οι προσωπικές συνθήκες που τους συνδέουν µε την Ελλάδα. Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο 38 οι Έλληνες υποστηρίζουν την ισότητα στα κοινωνικά δικαιώµατα και την οικογενειακή επανένωση για τους µετανάστες σε µεγάλο ποσοστό σε σύγκριση µε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ βρίσκονται στην υψηλότερη θέση (55%) όσον αφορά την υποστήριξη ύπαρξης νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων 39. Παρ ολ αυτά το 76% των Ελλήνων πιστεύει ότι οι διακρίσεις µε βάση την εθνική καταγωγή είναι διαδεδοµένες 40 και το 39,2% των Ελλήνων θα ήθελε να απελαθούν όλοι οι εκτός Ε.Ε. µετανάστες που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα. Ενώ το 61% θα ήθελε να απελαθούν όλοι οι άνεργοι µετανάστες 41. Επίσης, µόνο το 20,2% των Ελλήνων γνώριζαν την ύπαρξη νόµου που τιµωρεί τις διακρίσεις µε βάση την εθνική καταγωγή στην αγορά εργασίας 42. Από την άλλη πλευρά οι προσδοκίες ένταξης των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία φαίνεται να είναι υψηλές, καθώς σχετική έρευνα στην περιοχή της Αθήνας έδειξε ότι περισσότεροι 38 European Commission (2006a). Special Eurobarometer survey on discrimination in the EU European Commission (2008b). Flash Eurobarometer survey on discriminationin the European Union:Perceptions and experiences of discrimination in the areas of housing, healthcare, education, when buying products or using services. 40 European Commission (2006a), όπ. π. 41 όπ. π. 42 όπ. π. 14

15 από 8 στους 10 ερωτηθέντες επθυµούν την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία και τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων «αισθάνονται ότι έχουν πάρα πολλά κοινά σηµεία µε τους Έλληνες» 43. Όµως, η ενσωµάτωση των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία κάθε άλλο παρά εύκολη είναι, ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν «τα απαιτούµενα έγγραφα», δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση, απασχολούνται σε επισφαλείς εργασίες και πλήττονται από τη φτώχεια. Οι µετανάστες, και ιδιαίτερα συγκεκριµένες οµάδες µεταναστών, όπως είναι για παράδειγµα και τα θύµατα ανθρώπινης εµπορίας, βρίσκονται ανάµεσα στα πρώτα θύµατα του κοινωνικού αποκλεισµού, της φτώχειας και της εκµετάλλευσης. Παραδείγµατος χάριν, εκµετάλλευση των άτυπων µεταναστών από εργοδότες που καταβάλλουν χαµηλά µεροκάµατα και δεν παρέχουν κοινωνική ασφάλιση, εκµετάλλευση µεταναστών από κυκλώµατα «διαµεσολάβησης» για διεκπεραίωση αιτήσεων παραµονής, ή εκµετάλλευση από εγκληµατικά δίκτυα προαγωγής στην πορνεία ή στην «επαγγελµατική» επαιτεία. Ζητούµενο και ταυτόχρονα µεγάλη πρόκληση αποτελεί, εξάλλου, η ενσωµάτωση των παιδιών των µεταναστών που ως οµάδα αποδεικνύεται ιδιαίτερα «ευάλλωτη» µε βάση τις εµπειρίες παλαιότερων χωρών υποδοχής της υτικής Ευρώπης Έµκε-Πουλοπούλου H., όπ. π 44 Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου., όπ. π. 15

16 2. Το προφίλ υγείας των µεταναστών Η γνώση µας γύρω από το προφίλ υγείας του πληθυσµού των µεταναστών στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισµένη. Ελάχιστες είναι οι µελέτες που αφορούν προβλήµατα υγείας σε αυτό τον πληθυσµό και ελάχιστα τα επιδηµιολογικά δεδοµένα. Οι περισσότερες ερευνητικές εργασίες εξετάζουν τον επιπολασµό λοιµωδών νοσηµάτων όπως της ηπατίτιδας, της φυµατίωσης και της HIV λοίµωξης στον πληθυσµό των µεταναστών. Αποτελέσµατα αυτών των ερευνών (Kanavaki κ.α.., ; Κωνσταντινίδης κ.α., ; Παιωνίδης κ.α., ) δείχνουν µια στατιστικά σηµαντική ανοδική τάση του ποσοστού των µεταναστών στο σύνολο των ασθενών µε φυµατίωση. Επιπλέον, η συχνότητα αποµόνωσης της αντοχής του µυκοβακτηριδίου της φυµατίωσης στα πρώτης γραµµής αντιφυµατικά φάρµακα, σύµφωνα µε τους Καναβάκη κ.α. (2007) 48, παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, µε αιχµή το 2000, ακολούθως δε σταδιακή κάµψη, διαγράφοντας παράλληλη τροχιά µε αυτή του µεταναστευτικού κύµατος. Η αντοχή (ισονιαζίδη 13% και ριφαµπικίνη 6,4%) είναι µεγαλύτερη στον πληθυσµό των µεταναστών από ότι η αντοχή του µυκοβακτηριδίου σε Έλληνες (ισονιαζίδη 6,7% και ριφαµπικίνη 3%) ενώ και η πολυαντοχή MDR είναι υψηλότερη στον πληθυσµό των µεταναστών από τον πληθυσµό των Ελλήνων ασθενών (4,9% και 2,7% αντίστοιχα). Οι Pantazis κ.α. (2008) 49 διαπιστώνουν ότι ενώ στο γενικό πληθυσµό ο επιπολασµός της ηπατίτιδας Β µειώνεται διαχρονικά ως αποτέλεσµα των προσπαθειών ενηµέρωσης και των µέτρων πρόληψης και προφύλαξης υπάρχουν οµάδες του πληθυσµού, όπως οι µετανάστες, που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ηπατίτιδας Β, για τις οποίες απαιτείται επιδηµιολογική παρακολούθηση και παρέµβαση. Παρόµοια αποτελέσµατα παρουσιάζει και η µελέτη των Ρούσσος κ.α. (2001) 50, σύµφωνα µε την οποία ο επιπολασµός της ηπατίτιδας Β είναι υψηλός για τις οµάδες µεταναστών από την Αλβανία και την Ασία που κατοικούν στην Αττική. 45 Kanavaki S., Nikolaou S., Karampela S., Papavasiliou A., Skroumpelou A., Varonou E., Papageorgiou P., Kontos F., Anagnostou S., Raftopoulou A., Koumantakis P., Tamvakis V. (2005). «Changes in the epidemiology of tuberculosis in Greece due to continuing immigration». Pneumon 18(1): Κωνσταντινίδης Θ.Κ., Χριστάκη Π., Τσαρά Β., Καπετανγιώργης Α. και Κατσουγιαννόπουλος Β.Χ. (2000). «Επιδηµιολογικοί και κλινικοί χαρακτήρες της φυµατίωσης σε µετανάστες στη Βόρεια Ελλάδα κατά την περίοδο ». Πνεύµων, 13(1): Παιονίδης Α. (1995). «Η υγεία των παλιννοστούντων παιδιών». Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος, 7: Καναβάκη Σ., Καράµπελα Σ., Τσαγκαράκης Ν., Κωνσταντινίδου Ευ., Ιωαννίδης Π., Πεφάνης Α., Νικολάου Σ. (2007). «Η αντοχή του µυκοβακτηριδίου της φυµατιώσεως στα αντιφυµατικά φάρµακα. Ελληνικά δεδοµένα για τη δεκαετία ». Ιατρική, 92(5): Pantazis K., D., Elefsiniotis I., S., Brokalaki H. (2008). «New Data concerning the Epidemiology of Hepatitis B Virus Infection in Greece». Gastroenterology Research and Practice. Published online 2008 April Ρούσσος Α., Γκορίτσας Κ., Παππάς Θ., Παπαδάκη Μ., Σπανάκη Π, Φέρτη Α. (2001). «Επιπολασµός δεικτών ηπατίτιδας Β και C σε αλλοδαπούς µετανάστες των Αθηνών». Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων υνάµεων, 35, σελ

17 Τα αποτελέσµατα της έρευνας των Raptopoulou κ.α.. (2009) 51 έδειξαν επίσης αλλαγή στην επιδηµιολογία της ηπατίτιδας Β καθώς ο κυρίαρχος τύπος ηπατίτιδας ανάµεσα στους µετανάστες ασθενείς ήταν ο HBeAg(+) σε αντίθεση µε τον HBeAg(-) που είναι ο κυρίαρχος τύπος ηπατίτιδας στο γηγενή πληθυσµό. Στη συγκεκριµένη µελέτη από το δείγµα ασθενών που παρακολουθήθηκαν µεταξύ του 1997 και του 2006, το18.6% αφορούσε ενήλικες µετανάστες από την Αλβανία, ενώ στον πληθυσµό των παιδιών ασθενών που περιλαµβάνονταν στο δείγµα το 56.6% ήταν παιδιά Αλβανικής καταγωγής. Η ανασκόπηση των Γαλανάκη κ.α. (1998) εισαγωγών παιδιών αλβανικής υπηκοότητας στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, κατά την εξαετία , έδειξε ότι τα παιδιά αλβανικής υπηκοότητας µε διαµονή στην Ελλάδα νοσηλεύονταν κυρίως για ηπατίτιδα Β αλλά και β-µεσογειακή αναιµία. Σύµφωνα µε µελέτη του ρίτσα (1996) 53 σε δείγµα άστεγων µεταναστών στην περιοχή της Αττικής ο επιπολασµός της φυµατίωσης και τα ποσοστά Ηπατίτιδας Β και C είναι υψηλότερα αυτών που παρατηρούνται στο γηγενή πληθυσµό. Πολύ υψηλά ποσοστά ηπατίτιδας Α και Β καταγράφονται και στον πληθυσµό των Ροµά που µελέτησαν οι Νικολάου κ.α. (1995) 54. Οι Nikolopoulos κ.α. (2005) 55 εκτιµούν το ποσοστό και τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των µεταναστών φορέων του ιού HIV που έχουν αναφερθεί στην Ελλάδα. Άτοµα προερχόµενα από χώρες εκτός Ελλάδας αντιπροσωπεύουν το 11,9% του συνόλου των περιπτώσεων HIV που έχουν αναφερεθεί κατά την περίοδο στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων. Από τους 749 µετανάστες φορείς του ιού, 439 ήταν άντρες και 303 γυναίκες, ενώ για 7 άτοµα δεν είχε καταγραφεί φύλο. Η κατανοµή αυτή σκιαγραφεί µια διαφορετική εικόνα από αυτή που παρατηρείται στην περίπτωση των Ελλήνων και σε ό,τι αφορά τον τρόπο µετάδοσής, που είναι η ετεροσεξουαλική επαφή για την πλειοψηφία των µεταναστών. Οι Tatsioni κ.α. (2001) 56 µελέτησαν βιοψίες χειρουργικού υλικού από επεµβάσεις σκωληκοειδίτιδας την περίοδο σε έξι νοσοκοµεία στην περιφέρεια Ηπείρου, κοντά στα 51 Raptopoulou M., Papatheodoridis G., Antoniou A., Ketikoglou J., Tzourmakliotis D., Vasiliadis T., Manolaki N., Nikolopoulou G., Manesis E., Pierroutsakos I. (2009). «Epidemiology, course and disease burden of chronic hepatitis B virus infection. HEPNET study for chronic hepatitis B: a multicentre Greek study». Journal of Viral Hepatitis, 16(3): Γαλανάκης Ε., Κράλλης Ν., Ντούρος Θ., Ευαγγελίδου Ε., Ανδρονίκου Σ., Σιαµοπούλου Α., (2008). «Νοσηλεία παιδιών αλβανικής υπηκοότητας: πραγµατικότητα, προβλήµατα, προοπτικές». Παιδιατρική, 61(3) 53 ρίτσας Σ., Αδράκτα., Χατζηγεωργίου Γ.Μ., Σαρρής Γ., Χαλκιαδάκη., Γούλας Σ., Λουζιώτη Α., Τσερπέ Π., Κεχαγιόγλου Κ. (1996). «Επιπολασµός των ηπατίτιδων Β και C, της HIV-λοίµωξης και της φυµατίωσης σε άστεγους λαθροµετανάστες των Αθηνών». Ιατρική, 70(4): Νικολάου Α., Μανωλάκου Κ., Καψάλη Ε., Σερέτη Ε., Λιώση Β., Χάιδας Α., Παπανδρέου Φ. (1995). «Η Ηπατιτιδα Μειζον Προβληµα στους Αθιγγανους της Αττικής». Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 12(2), Nikolopoulos G., Arvanitis M., Masgala A. and Paraskeva D. (2005). «Migration and HIV epidemic in Greece». European Journal of Public Health, 15(3): Tatsioni A., Charchanti A., Kitsiou E., Ioannidis, J.P.A. (2001). «Appendicectomies in Albanians in Greece: outcomes in a highly mobile immigrant patient population». BMC Health Services Research, 1(5). 17

18 αλβανικά σύνορα. Βρέθηκε ότι οι Αλβανοί µετανάστες στην Ελλάδα αντιµετωπίζουν υψηλό ρίσκο για αρνητική σκωληκοειδίτιδα, γεγονός που οι συγγραφείς ερµηνεύουν µε βάση τις κοινωνικοοικονοµικές, πολιτισµικές και γλωσσικές παραµέτρους που υπογραµµίζουν τις ανισότητες στην υγεία, καθώς και την υψηλή κινητικότητα του πληθυσµού αυτού. Άλλοι παράγοντες ρίσκου για την υγεία των µεταναστών σχετίζονται µε τους τύπους και τις συνθήκες εργασίας τους. Έτσι, φαίνεται ότι «οι µετανάστες πλήττονται, αναλογικά µε την παρουσία τους στον εργατικό πληθυσµό, σε µεγαλύτερο βαθµό από τα εργατικά ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες...[σ]τη λίστα των κύριων θυµάτων από εργατικά ατυχήµατα την πρώτη θέση κατέχουν οι αλλοδαποί, µε 50% περίπου αυξηµένη πιθανότητα ατυχήµατος» 57. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΙΚΑ για το 2005, αντιστοιχούν περίπου 7 ατυχήµατα ανά 1000 εργαζόµενους, όπως αυτά καταγράφονται από τις στατιστικές του οργανισµού. Η συχνότητα των ατυχηµάτων σε αλλοδαπούς εργαζόµενους (καταγωγής εκτός Ε.Ε.) είναι µεγαλύτερη καθώς καταγράφησαν 11 ατυχήµατα ανά 1000 αλλοδαπούς εργαζοµένους. Επίσης, οι Alexe κ.α. (2003) 58, εξετάζοντας 4,326 καταγεγραµµένες κακώσεις από ατυχήµατα στον αγροτικό τοµέα την περίοδο , διαπίστωσαν ότι µία από τις πιο ευπαθείς οµάδες είναι οι µετανάστες εργαζόµενοι οι οποίοι συνήθως υπέφεραν από βαριές και πολλαπλές κακώσεις λόγω πτώσεων από ύψος και τραυµατισµούς στα άνω άκρα λόγω του χειρισµού µηχανηµάτων. Η Emke-Poulopoulos (2001) 59 αναφέρεται στις συνέπειες της διακίνησης ανθρώπων (trafficking) για σεξουαλική εκµετάλλευση όσον αφορά τόσο τη φυσική όσο και την ψυχική υγεία των θυµάτων (ψυχολογικά τραύµατα, αυξηµένος κίνδυνος πρώιµης εγκυµοσύνης, HIV/AIDS και άλλα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα). Η βιβλιογραφία σε σχέση µε την ψυχική υγεία των µεταναστών είναι επίσης περιορισµένη. Η συντριπτική πλειοψηφία µεταξύ του µικρού αριθµού πρωτότυπων µελετών ασχολείται µε την ψυχική υγεία και την κοινωνική ένταξη των παλιννοστούντων, και ελάχιστες µε την ψυχική υγεία των προσφύγων ή των µεταναστών. Από τις υπάρχουσες µελέτες δεν παρατηρείται, πάντως, σηµαντική διαφορά στην ψυχοπαθολογία των µεταναστών σε σχέση µε το γηγενή πληθυσµό, ενώ παρατηρείται «διαφορά στα επίπεδα στρες, άγχους πίεσης... µε αποτέλεσµα αυξηµένα ψυχολογικά 57 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (2004). Παρουσίαση των αποτελεσµάτων από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων µε µέλη της οµάδας-στόχου των εργαζόµενων µεταναστών στους κλάδους της οικοδοµής, των πρατηρίων βενζίνης και της ένδυσης, συγγραφή Α. Καψάλης, Αθήνα. 58 Alexe D.M., Petridou E., Dessypris N., Skenderis N. and Trichopoulos D. (2003). «Characteristics of farm injuries in Greece». Journal of Agricultural Safety and Health, 9(3): Emke Poulopoulos I. (2001). Trafficking in women and children. With special emphasis to the case of Greeceas a country of destination and transit, IMEO, EDHM, Athens. 18

19 συµπτώµατα χωρίς κατανάγκη νοσηρότητα, όπως κατάθλιψη, δυσθυµία, µαταίωση και αποθάρρυνση» 60. Η µελέτη των Ντάλλα κ.α. (2004) 61 εξετάζει παράγοντες που συνδέονται µε την οµαλή ψυχολογική προσαρµογή και τις ψυχικές δυσκολίες µεταναστών και παλιννοστούντων στην Ελλάδα. ιαπιστώθηκε η εκδήλωση έντονου άγχους (µε διαταραχές ύπνου) στον πληθυσµό των Αλβανών µεταναστών οι οποίοι βιώνουν «µεγαλύτερη ανησυχία, ανασφάλεια και αβεβαιότητα και αφετέρου λιγότερο θετικά συναισθήµατα ικανοποίησης σε σχέση µε γηγενείς και Ελληνοποντίους». Ως επιβαρυντικοί παράγοντες για την εµφάνιση προβληµάτων υγείας αναδεικνύονται η αφοµοίωση, ο διαχωρισµός και η περιθωριοποίηση που ως τακτικές προσαρµογής συνδέονται και µε το καθεστώς «παράνοµης» παρουσίας στη χώρα. «Η πολιτισµική αλλαγή που υφίστανται µετανάστες, πρόσφυγες και άλλες κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες κάτω από την επίδραση µιας διαφορετικής κουλτούρας στην επικοινωνία, στην εργασία, στον τρόπο ζωής, στη γλώσσα, η εκάστοτε βίαιη προσαρµογή τους στις συνθήκες του τόπου και της διαµονής τους, η µαταίωση των προσδοκιών τους, οι προσωπικοί τους φόβοι, η ξενοφοβία και ο ρατσισµός που υπάρχει, τους οδηγούν σε απόσυρση, ψυχοκοινωνική µειονεξία και διαταραχή της ψυχικής ισορροπίας τους» 62, παρατηρεί ο Σ. Μπουφίδης παρουσιάζοντας στοιχεία από 240 περιστατικά στα οποία προσέφεραν υπηρεσίες ψυχικής υγείας οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κατά το διάστηµα Οι κύριες διαγνώσεις στο δείγµα αυτό αφορούσαν σωµατόµορφες διαταραχές (45%), διαταραχές της διάθεσης (14%), αγχώδεις διαταραχές (29%). Στοιχεία από το Ελληνικό Ιατρείο ιαπολιτισµικής Ψυχιατρικής του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου, για το διάστηµα 2000 έως 2004 έδειξαν ότι «το 33% όσων κατέφυγαν για βοήθεια έπασχε από συναισθηµατικές διαταραχές, το 31% από ψυχωσικές καταστάσεις, το 28% από άγχος και σωµατοποίηση» 63. Η µελέτη των Μπεζεβέγκη κ.α. (2008) 64 για τον επιπολιτισµό και την ψυχοκοινωνική προσαρµογή των µεταναστών στην Ελλάδα έδειξε ότι η µετανάστευση βιώνεται από τους µετανάστες περισσότερο ως ευκαιρία και λιγότερο ως απώλεια. 60 Παπαβασιλείου. (2005). Η ψυχική υγεία και η επίδραση της µετανάστευσης στην ελληνική πραγµατικότητα. ιπλωµατική εργασία, Τµήµα Βαλκανικών Σλαβικών, Ανατολικών Σπουδών, Πανεµιστήµιο Μακεδονίας 61 Ντάλλα Μ., Καραδήµας Β., Πράπας Χ. (2004). «Μετανάστευση και ψυχική υγεία σε µετανάστες από την Αλβανία και παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση», Τετράδια Ψυχιατρικής 87: Μπουφίδης Σ. (1999), Ματαίωση ονείρων, ψυχασθένειες και µετανάστες. Γιατροί Χωρίς Σύνορα (http://www.msf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=61&itemid=248) (πρόσβαση ). 63 Γκιωνάκης Ν. (επιµ.) (2008). ιασχίζοντας Σύνορα: ιαιώνιση ή φροντίδα τραύµατος;. Συν-ειρµός Κέντρο Ηµέρας Βαβέλ, Αθήνα. 64 Μπεζεβέγκης, Η., Γ. (επιµ.) (2008). Μετανάστες στην Ελλάδα: Επιπολιτισµός και ψυχοκοινωνική προσαρµογή. Έκδοση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αθήνα. 19

20 Οι Bilanakis κ.α. (1995) 65 στη µελέτη δείγµατος 198 Ελλήνων µεταναστών που επέστρεψαν στην Ελλάδα, παρατήρησαν αυξηµένα ποσοστά αγχώδους διαταραχής και δυσθυµίας τα οποία συσχετίζονταν µε τη διάρκεια παραµονής στη χώρα µετανάστευσης. Τα ευρήµατα µελετών σχετικά µε τη σχολική προσαρµογή και την ψυχική υγεία εφήβων µεταναστών, σε δείγµα µαθητών (Ελλήνων γηγενών, Αλβανών, Παλιννοστούντων Ποντίων) παρουσιάζουν οι Μόττη-Στεφανίδη κ.α. (2008) 66. ιαπιστώνεται ότι η µετανάστευση αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για τη σχολική προσαρµογή του εφήβου, αυξάνοντας την πιθανότητα σχολικής αποτυχίας, όχι όµως και για την ψυχική του υγεία. Οι Kolaitis κ.α. (2003) 67 εκτιµώντας τις ψυχιατρικές διαταραχές, την ψυχοκοινωνική προσαρµογή και τη σχολική επίδοση σε οµάδα παιδιών ελληνικής καταγωγής από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που οι οικογενειές τους είχαν µεταναστεύσει στην Ελλάδα την τελευταία τριετία, δεν διαπίστωσαν στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε όρους ψυχοπαθολογίας και κοινωνικής προσαρµογής. ιαπίστωσαν όµως σηµαντικά χαµηλότερες σχολικές επιδόσεις για τα παιδιά από την πρώην Σοβιετική Ένωση ιδίως στο γλωσσικό τοµέα. Οι Anagnostopoulos κ.α. (1994) 68 µελέτησαν την ψυχοπαθολογία παιδιών µεταναστών και τη χρήση ψυχιατρικών υπηρεσιών από οικογένειες µεταναστών. ε διαπίστωσαν διαφορές στον τύπο και τη συχνότητα των ψυχιατρικών διαγνώσεων ούτε σηµαντικές διαφορές στη χρήση ψυχιατρικών υπηρεσιών. Παρ όλ αυτά 91% των παιδιών µεταναστών έλαβαν ψυχοκοινωνική διάγνωση σε αντίθεση µε 49% των γηγενών. Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι οι οικογένειες µεταναστών δεν αναζητούσαν έγκαιρα βοήθεια σε σύγκριση µε τους γηγενείς. Η µελέτη των Βουλγαρίδου και Τοµαρά (2001) 69 για την προσφυγική οικογένεια και την ψυχική υγεία χρησιµοποιεί παραδείγµατα από το αρχείο του προγράµµατος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προς πολιτικούς πρόσφυγες, που υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες µεταξύ Αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις πιθανές δυσλειτουργίες της προσφυγικής οικογένειας λόγω της διαδικασίας του επιπολιτισµού που συνοδεύει την προσπάθεια ενσωµάτωσής της στο νέο περιβάλλον. 65 Bilanakis N., Madianos M.G., Liakos A. (1995). «Psychiatric morbidity among repatriated Greek immigrants in a rural area». European Archives of Psychiatry and clinical Neuroscience, 245: Μόττη-Στεφανίδη Φ., Τάκης Ν., Παυλόπουλος Β., Masten, A. S. (2008). «Ψυχική ανθεκτικότητα, µετανάστευση και εφηβεία», στο: Καβουνίδη Τ., Καρύδης Β., Νικολακοπούλου-Στεφάνου Η., και Μ. Γ. Λίλυ-Στυλιανούδη, Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εµπειρίες- Πολιτικές Προοπτικές, έκδοση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αθήνα. 67 Kolaitis G., Tsiantis J., Madianos M. and Kotsopoulos S. (2003). «Psychosocial adaptation of immigrant Greek children from the former Soviet Union». European Child & Adolescent Psychiatry, 12(2): Anagnostopoulos D. C., Vlassopoulou M., Rotsika V., Pehlivanidou H., Legaki L., Rogakou E., Lazaratou H. (1994). «Psychopathology and Mental Health Service Utilization by Immigrants Children and their Families». International Migration, 32(1): Βουλγαρίδου Μ., Τοµαράς Β. (2001). «Προσφυγική Οικογένεια και Ψυχική Υγεία». Τετράδια Ψυχιατρικής 74:

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ YΓΕΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο Ηράκλειο 30 Ιουνίου 2014 Γρηγόρης Τσιούκας 1 Πολίτες τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή σύµφωνα µε το µεταναστευτικό νόµο Οµογενείς: Αλβανία, χώρες πρώην ΕΣΣ, άλλες χώρες Πολίτες κρατών µελών της ΕΕ Αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ Ελένη Χρονοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός Συντονίστρια Πολυιατρείου Περάματος socialperama@mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 67 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ MOBILE SUPPORT Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων - Επείγοντα Μέτρα - Οικονομικό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Σεπτέμβριος 2013) Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων 1. Έλληνες 2. Ομογενείς 3. Ανιθαγενείς 4. Υπήκοοι Κρατών Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Αυστρία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία έτους 2011

Στατιστικά στοιχεία έτους 2011 Στατιστικά στοιχεία έτους 2011 Κρατητήρια Αλλοδαπών Αττικής: Πέτρου Ράλλη (Δ/νση Αλλοδαπών), Αμυγδαλέζα, Διεθνής Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος, Ελληνικό, Ασπρόπυργος Δημογραφικά Στοιχεία ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Άνδρες:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 3 ης Σεπτεμβρίου 36, 10432 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 52 18 700 Φαξ: 210 52 18 754 Email: kanep@otenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ W.W.A.C. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 211, 412 21 Λάρισα Τηλ: 2410-280008, Fax: 2410-280979 Website

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ανακυκλω-ΖΩ www.anakyklozo.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Δίκτυο τοπικών φορέων για την δημιουργία απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail nspyropou@ekke.gr Σπουδές Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της

Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της Πάνος Τσακλόγλου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Θεόδωρος Μητράκος Τράπεζα της Ελλάδος ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006. Κύριο άρθρο

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006. Κύριο άρθρο International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition Summary in Greek Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Κύριο άρθρο ιαχείριση της µετανάστευσης: µια λεπτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ PRAKSIS

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ PRAKSIS ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ PRAKSIS Η PRAKSIS, είναι μία νέα ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου Κύριος στόχος η δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Ιατρική Σχολή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Ιατρική Σχολή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Ιατρική Σχολή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Από το 2009 η ελληνική κοινωνία σε κοινωνικόοικονομική και πολιτιστική κρίση Επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Γραφείο Διαμεσολάβησης ορίζεται η Δομή, η οποία παρέχει πληροφόρηση σε ωφελούμενα άτομα, σχετικά με τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ... Τα προβλήματα στη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας και παρακολούθησης : Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μ. Μαδιανός Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ψυχιατρική 2002, 13:297-300 Η Ελλάδα, τρία έτη µετά την ένταξή της από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως φορέας για την Διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «SOCIAL MEDIA ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «SOCIAL MEDIA ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «SOCIAL MEDIA ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014, από την PRAKSIS «Business

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο «υπηρεσίες υγείας», προσδιορίζονται όχι µόνο οι παρεχόµενες φροντίδες υγείας και ιατρικής περίθαλψης αλλά γενικότερα το πλέγµα των δοµών µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Να σκιαγραφηθεί η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη σύνταξη της Εθνικής Έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένης της επαλήθευσης των στοιχείων (π.χ.

Να σκιαγραφηθεί η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη σύνταξη της Εθνικής Έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένης της επαλήθευσης των στοιχείων (π.χ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2007) ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η στατιστική έκθεση έχει γραφτεί από το Κέντρο Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως αρμόδιος φορέας για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια.

Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ EΚΘΕΣΗ Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια. Αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης - Προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης ρ Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη ρ Ερίκ Γκαζόν Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη: Α.Σ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα Τ.Κ. 104 38 Πλ. Βάθης 210. 88.18.946 210.52.45.302 Ημερομηνία:./ /. Αρ. Αίτησης:./ 2013 horizonsline12@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Trends in International Migration: SOPEMI - 2003 Edition. Τάσεις της ιεθνούς Μετανάστευσης : SOPEMI - Έκδοση 2003 Περίληψη στα ελληνικά

Trends in International Migration: SOPEMI - 2003 Edition. Τάσεις της ιεθνούς Μετανάστευσης : SOPEMI - Έκδοση 2003 Περίληψη στα ελληνικά Trends in International Migration: SOPEMI - 2003 Edition Summary in Greek Τάσεις της ιεθνούς Μετανάστευσης : SOPEMI - Έκδοση 2003 Περίληψη στα ελληνικά Η ετήσια έκθεση «Τάσεις της διεθνούς µετανάστευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Καφετζόπουλος

Ευάγγελος Καφετζόπουλος Ευάγγελος Καφετζόπουλος Η λοίμωξη HVCστον παγκόσμιο χάρτη Οι χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελεί παγκοσμίως την κύρια αιτία της HCV λοίμωξης Ηπατίτιδα C: Ασθένεια των περιθωριοποιημένων; Πηγή: Ward JW,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα