ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Aνακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕ ΡΟΓΡΑΜΜΕΣ και OLYMPIC AIRLINES» την επωνυμία «VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΓΕΩ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΩ ΕΛΛΑΣ» την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΠΑΟΥΕΡ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «YACHTING POWER» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΠΑΟΥΕΡ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «YACHTING POWER» την επωνυμία «ΣΙΝΕ ΝΙΟΥΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΣΙΝΕ ΝΙΟΥΖ Α.Ε.» την επωνυμία «ΙΝΤΕΑΛ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΙΜΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕ ΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «ΙΝΤΕΑΛ Α.Ε ΜΑΥ ΡΙΔΗΣ ΧΙΜΟΣ» την επωνυμία «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΡΙΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» την επωνυμία «ΔΕΛΠΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «Σ.Κ. ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ SKODA A.E.» την επωνυμία «ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ ΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΗΤΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΠΑΤΜΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» με δ.τ. «ΠΑΤΜΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛ ΛΥΝΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΣΜΑΙΛ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ Α.Ε. ή SMILE COSMETICS A.E.» Εται νυμία «ΓΕΤΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Εμπορία ηλεκτρο λογικού και ηλεκτρονικού υλικού» με δ.τ. «ΓΕΤΗΛ ΑΕ» την επωνυμία «ΓΕΤΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Εμπο ρία ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού» με δ.τ. «ΓΕΤΗΛ ΑΕ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Aνακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ και OLYMPIC AIRLINES». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ και OLYMPIC AIRLINES» και αριθμό Μητρώου 25788/01ΝΤ/ Β/92/126(01) με το οποίο εκλέχθηκαν νέα μέλη του Δι οικητικού Συμβουλίου οι ΠΥΡΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ σε αντικατάσταση των παραιτηθέ ντων ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΠΡΑ ΝΤΗ. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις έχει ως κατωτέρω: Πύρρος Παπαδημητρίου του Δημητρίου, Δικηγόρος Οικονομολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοχος του υπ αριθμ. Σ / Α.Δ.Τ., γεννηθείς το έτος 1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Αιγινήτου αριθμ. 21), Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Κηφισιάς, Πρόεδρος του Δι οικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. Γεώργιος Γιαννόπουλος του Θεοδώρου, Γεωπόνος/ Ειδικός Σύμβουλος στην Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων, κάτοχος του υπ αριθμ. Φ Α.Δ.Τ., γεννη θείς το έτος 1967, κάτοικος Ν. Φιλοθέης Αττικής (οδός Λάκωνος αριθμ. 17), Α.Φ.Μ , ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών, Μέλος, Ιωάννα Καλαντζάκου Τσατσαρώνη του Χρήστου, Δι κηγόρος, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ Α.Δ.Τ., γεννη θείσα το έτος 1963, κάτοικος Αθηνών (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 7Α), Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Δ Αθηνών, Μέλος, Ιωάννης Καράτσαλος του Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος του υπ αριθμ. Μ Α.Δ.Τ., γεν νηθείς το έτος 1954, κάτοικος Αχαρνών Αττικής (οδός Τατοΐου αρ. 101), Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Κηφισιάς, Μέλος, Αικατερίνη Κατσαμπέ Μαρνέρη του Σπυρίδωνος, Ια τρός/ Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων, κάτοχος του υπ αριθμ. Ρ Α.Δ.Τ., γεννηθείσα το έτος 1956, κάτοι κος Αθηνών (οδός Υψηλάντου, αρ. 39), Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Δ Αθηνών, Μέλος, Γρηγόριος Κουκέας του Παναγιώτου, Δικηγόρος, κά τοχος του υπ αριθμ. Ι , γεννηθείς το έτος 1960, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (οδός Τροίας αρ. 8), Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Δ Αθηνών, Μέλος, Ιωάννης Μαχαίρας του Νίκωνα, Χημικός Μηχανικός, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ Α.Δ.Τ., γεννηθείς το έτος 1969, κάτοικος Βύρωνα Αττικής (οδός Αρχ. Μακα ρίου αρ. 68), Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Βύρωνα, Μέλος, Αλέξανδρος Μιχαήλ του Δημητρίου, Οικονομολόγος, κάτοχος του υπ αριθμ. Σ Α.Δ.Τ., γεννηθείς το έτος 1964, κάτοικος Δροσιάς Αττικής (οδός Μπιζανίου, αρ. 1), Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος, Αγγελική Πολυχρονοπούλου του Γεωργίου, Γενική Δι ευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΑ Α.Δ.Τ., γεννηθείσα το έτος 1947, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (οδός Θερμοπυλών αρ. 5), Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Χαλανδρίου, Μέλος. Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύ νων Σύμβουλος, πέραν των αρμοδιοτήτων που διατηρεί βάσει των άρθρων 27 και 31 του καταστατικού, εξου σιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού, να ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης πολι τικής, δικαστικής, διοικητικής ή δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής, νομικών και φυσικών εν γένει προ σώπων, Τραπεζών, Οργανισμών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής και Υπηρεσίας, διορίζοντας, εάν κρίνεται ανα γκαίο, υποκατάστατους αυτού, καθώς και πληρεξουσί ους δικηγόρους. 2. Διεξαγωγή πράξεων για την εκτέλεση/ υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Οργάνωση της δραστηριότητας της Εταιρείας. 4. Διεξαγωγή των καθημερινών (τρεχουσών) εργασιών της Εταιρείας. 5. Προσλήψεις, απολύσεις, εποπτεία, έλεγχος, εξέλιξη και μετακινήσεις του προσωπικού. Για τις περιπτώσεις των Υπόλογων έναντι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο ρίας Διευθυντών, όπως οι θέσεις αυτές προσδιορίζονται στην ισχύουσα κάθε φορά εθνική νομοθεσία, απαιτείται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Άσκηση Οικονομικού Ελέγχου της Εταιρείας. 7. Εκχώρηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσι ών του σε τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ειδική κατά περίπτωση έγγραφη εξουσι οδότησή του, στην οποία θα πρέπει να έχει θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής του από Τραπεζικό Οργανισμό ή Αστυνομική Αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. Β. ΣΥΝΑΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Από 0 έως πεντακόσιες χιλιάδες ( ) Ευρώ: από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ( ) Ευρώ: από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Έγκριση οποιασδήποτε δαπάνης ή ανάληψη οποιασ δήποτε υποχρέωσης για δαπάνες ή εκτέλεση οποιασδή ποτε ενέργειας στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προϋπο λογισμών και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα δίδεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Προβλέπεται Ταμείο Μικρο εξόδων για ποσά ύψους έως Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) εβδομαδιαίως τη διαχείριση του οποίου έχει ο Επικεφαλής Οικονομικού Κλάδου, με σκοπό την κάλυψη εγκεκριμένων δαπανών καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, με εβδομαδιαία έγγραφη απόδοση λογαρι ασμού στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Γ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Από 0 έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ( ) Ευρώ: από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ( ) Ευρώ: από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ομού μετά του Επικεφαλής Οικονομικού Κλάδου. Μετατροπές νομισμάτων και διατραπεζικές μετα

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 φορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού: από τον Πρόεδρο και Διευθύνο ντα Σύμβουλο, ομού μετά του Επικεφαλής Οικονομικού Κλάδου. Υπογραφή επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας: για ποσά μέχρι ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιά δων ( ) Ευρώ από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, για ποσά άνω του ενός εκατομμυρίου πε ντακοσίων χιλιάδων ( ) Ευρώ από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ομού μετά του Επικεφαλής Οικονομικού Κλάδου. Επίσης και ειδικώς το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού, τις ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις: Δ. Έγκριση για την πρόσκαιρη μετακίνηση προσωπι κού για υπηρεσιακούς λόγους εντός του πλαισίου της εταιρικής πολιτικής θα δίδεται είτε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε από τον Επικεφαλής Οικονομικού Κλάδου, ενεργούντα από κοινού με τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Ε. Έγκριση για χορήγηση δωρεάν εισιτηρίων, στο πλαίσιο της εταιρικής πολιτικής θα δίδεται από τον Επικεφαλής Εμπορικού Κλάδου, από τον Επικεφαλής Επιχειρησιακού Κλάδου και από τον Επικεφαλής Οικο νομικού Κλάδου, για τους εργαζομένους του Εμπορικού Κλάδου, του Επιχειρησιακού Κλάδου και του Οικονο μικού Κλάδου αντίστοιχα και για τους εργαζομένους που δεν υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους ως άνω κλάδους από τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα οι προαναφερόμενοι Επικεφαλής Κλάδων θα παραδίδουν στον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κατάσταση με τα στοιχεία των χορηγηθέντων εκ μέρους τους δωρεάν εισιτηρίων και των δικαιούχων αυτών. Έγκριση για χορήγηση δωρεάν εισιτηρίων, στο πλαίσιο της εταιρικής πολιτικής, θα δίδεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για τους Επικεφαλής των Κλάδων. Έγκριση για χορήγηση δωρεάν εισιτήριων, στο πλαίσιο της εταιρικής πολιτικής θα δίδεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Καλλιθέα, 8 Ιουλίου 2008 (2) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙ ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 48773/01ΝΤ/ Β/01/84 σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσιηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ, A.M. Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό της , μοναδικός μέτοχος της εταιρείας, κάτοχος μετοχών είναι η εταιρεία με την επωνυμία VESTAS MEDITERRANEAN A/S, εδρεύουσα στο Randers της Δανίας, οδός Alsvej 21, 8900 Randers. (3) την επωνυμία «ΓΕΩ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΩ ΕΛΛΑΣ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΩ ΕΛΛΑΣ» και με αριθμό Μητρώου 42541/01ΝΤ/Β/99/68, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ που αποφασίσθη κε από την Γενική Συνέλευση στις ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (4) την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 20221/01ΝΤ/Β/89/1066. τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποία ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής:

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Τακτικοί: α) ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΔΑΚΗ Δημοσθ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με Αριθμ. Αδ. Ο.Ε β) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ιωάν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ με Αριθμ. Αδ. Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ με Αριθμ. Αδ. Ο.Ε β) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ με Αριθμ. Αδ. Ο.Ε Καλλιθέα, 19 Ιουνίου 2008 Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (5) Εται νυμία «ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΠΑΟΥΕΡ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «YACHTING POWER». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΠΑΟΥΕΡ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «YACHTING POWER» και αριθμό Μητρώου 42703/01ΝΤ/Β/99/79. τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Καλλιθέα, 8 Ιουλίου 2008 (6) Εται νυμία «ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΠΑΟΥΕΡ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «YACHTING POWER». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από , πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΠΑΟΥΕΡ ΝΑΥΤΙ ΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «YACHTING POWER» και αριθμό Μητρώου 42703/01ΝΤ/Β/99/79, που εδρεύει στο Δήμο «Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» («Άρεως 12») από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ. Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι « » συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, η ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ τ. Σπ. κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγρι νίου 12A, γεννημένη στα Βαλσάματα Κεφαλληνίας το έτος 1950, Ελληνικής ιθαγένειας Α.Φ.Μ Αντιπρόεδρος και Ταμίας, ο ΑΚΚΥΡΙΑ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ τ. Ζαν κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγρινίου 12Α, γεννημένος στο Βέλγιο το έτος 1946, βελγικής ιθαγε νείας, Α.Φ.Μ Μέλος, η ΑΚΚΥΡΙΑ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ τ. Κριστιάν, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγρινίου 12Α γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1976, Α.Φ.Μ Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν για όλες τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας από κοινού η ξεχω ριστά δια μόνης της υπογραφής τους η όποια τίθεται κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας οι εξής: 1. ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ τ. Σπ., Πρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος ως άνω και 2. ΑΚΚΥΡΙΑ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ τ. Ζαν, Αντιπρόεδρος και Ταμίας ως άνω. Ρητά ορίζεται ότι για τη πώληση περιουσιακών στοι χείων της εταιρείας απαιτείται η συνυπογραφή και των δύο, ως άνω νομίμων εκπροσώπων. Καλλιθέα, 8 Ιουλίου 2008 (7) Εται νυμία «ΣΙΝΕ ΝΙΟΥΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΣΙΝΕ ΝΙΟΥΖ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΝΕ ΝΙΟΥΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙ ΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΣΙΝΕ ΝΙΟΥΖ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 44353/01ΝΤ/Β/99/255 σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και συ γκεκριμένα οι εξής: Τακτικός: ΚΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, A.M. Σ.Ο.Ε Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΙΝΤΕΑΛ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΙΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «ΙΝΤΕΑΛ Α.Ε ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΙΜΟΣ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΑΛ ΜΑΥ ΡΙΔΗΣ ΧΙΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΙΝΤΕΑΛ Α.Ε ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΙΜΟΣ» και αριθμό Μητρώου 53436/01ΝΤ/ Β/02/321. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΜΠΟΛΟΛΙΑΣ, Α.Μ. Σ.Ο.Ε (9) την επωνυμία «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 65760/01ΝΤ/Β/08/101, με το οποίο πιστοποιήθηκε η κα ταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (10) την επωνυμία «ΑΡΙΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙ ΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟ ΡΩΝ» και αριθμό Μητρώου 25218/02/Β/91/220 (95). τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) Τακτικοί: ΚΑΡΕΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Αναπληρωματικοί: ΜΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2008 Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (11) Εται νυμία «ΔΕΛΠΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΠΑ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 16620/02/Β/88/30. τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) Τακτικοί: ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Αναπληρωματικοί: ΚΑΧΡΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ με αριθμό αδείας Ο.Ε Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2008 Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (12) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Κ. ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑ ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ SKODA A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Κ. ΠΑΖΑ ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ SKODA A.E.» και αριθμό Μητρώου 57719/02/Β/04/145.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο εγκρίθη καν οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2008 Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (13) την επωνυμία «ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙ ΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΗ ΤΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΗΤΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Μητρώου 37128/02/Β/96/31 /(2004) τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1) ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε ) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε Αναπληρωματικοί: 1) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2008 Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (14) την επωνυμία «ΠΑΤΜΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΠΤΥΞΕΩΝ» με δ.τ. «ΠΑΤΜΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΤΜΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕ ΩΝ» με δ.τ. «ΠΑΤΜΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 52807/62/Β/02/0219, με το οποίο πιστοποιήθη κε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2008 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (15) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΣΜΑΙΛ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ Α.Ε. ή SMILE COSMETICS A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το Νο5/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟ ΣΜΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΣΜΑΙΛ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ Α.Ε. ή SMILE COSMETICS A.E.» και αριθμό Μητρώου 64977/62/ Β/07/0279 που εδρεύει στο Δήμο Ευκαρπία (6ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. μετά την παραίτηση του Βοσμάνδρου Γεωργίου και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Δημήτριος Βόσμανδρος του Εμμανουήλ και της Ελέ νης, που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Θε μιστοκλή Σοφούλη 86, επιχειρηματίας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Ευδοξία Κατσάνου του Αριστοτέλη και της Δέσποινας, που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Ν. Υόρκη Η.Π.Α, κάτοι κος Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, επιχειρηματίας, ως Αντιπρόεδρος. Φραντς Γ. Ρουπφ (ranz J. Rupf), που γεννήθηκε την στην πόλη Φλουμς Γκρόσμπεργκ (lums Grossberg) (Ελβετία), ο οποίος λειτουργεί βάσει εξου σιοδότησης που προκύπτει από το από πλη ρεξούσιο του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω αλλοδαπής εταιρείας ως μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπο γραφή του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Βόσμανδρος του Εμμανουήλ. Επίσης παρέχεται το δικαίωμα στην Αντι πρόεδρο του Δ.Σ. Κατσάνου Ευδοξία του Αριστοτέλη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.» και την υπογραφή της, ενώπιον των ασφαλιστικών οργανισμών, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, των Τελωνείων, των τραπεζικών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων και κάθε άλλης δημόσιας ή δημοτικής αρχής με την οποία η εταιρεία θα έχει οιασδήποτε συναλλα

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 γές, ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα κάθε εί δους πιστώσεων και έκδοσης εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαρια σμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις και κάνει χρήση αυτών. Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2008 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (16) την επωνυμία «ΓΕΤΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Εμπο ρία ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού» με δ.τ. «ΓΕΤΗΛ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό (τακτικής/έκτακτης) Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΤΗΛ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Εμπορία ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονι κού υλικού» και δ.τ. «ΓΕΤΗΛ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 51948/62/Β/02/0117, που εδρεύει στο Δήμο (10ο χιλ Παλ. Εθν. οδού Θεσσαλονίκης Κιλκίς) από το οποίο προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Νικόλαος Νάζος του Σωτηρίου, έμπορος που γεννή θηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1971 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Χαλδίας 46 Καλαμαριά, κάτοχος του με αριθμό Ξ δελτίου του Α. Τ. Α Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος. 2) Ιωάννης Χριστοδουλάκης του Κωνσταντίνου, έμπο ρος, που γεννήθηκε στη Δράμα το 1954 και κατοικεί στην Δράμα επί της οδού Μακαρίου 2, κάτοχο του με αριθμό Μ / δελτίου του Α.Τ. Ξάνθης ως Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Γεώργιος Ευθυμίου του Ζήση, έμπορος, που γεννή θηκε στη Λαμία το έτος 1965 και κατοικεί στην Λαμία επί της οδού Σπύρου Μελά 1 Καλύβια, κάτοχος του με αριθμό Π / Δελτίου του Α.Τ. Λαμίας, ως Διευθύνων Σύμβουλος. 4) Ιωάννης Μαντής του Αλεξάνδρου, έμπορος, που γεννήθηκε στα Νέα Λιόσια Αττικής το έτος 1965 και κατοικεί στην Ανθούπολη Αττικής επί της οδού Μαιάδων 96, κάτοχος του με αριθμό Τ / Δελτίου Α.Τ. Αχαρνών ως Αντιπρόεδρος. 5) Δημήτριος Θυμικιώτης του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Κομοτηνή και κατοικεί στην Κομοτηνή επί της οδού Εκτενεπόλ Αμφιπόλεως 3, κάτοχο του με αριθμό Τ / δελτίου του Α.Τ. Κομοτηνής ως Αντιπρόεδρος. 6) Χαράλαμπος Μουράτογλου του Βασιλείου, έμπορος, που γεννήθηκε στην Ανατολή Κοζάνης το έτος 1944 και κατοικεί στην Κοζάνη επί της οδού Αριστοτέλους 3, κάτοχος του με αριθμό Δ /1972 δελτίου του Α.Τ. Κοζάνης ως Μέλος. 7) Κωνσταντίνος Πωγωνίδης του Ελευθερίου, έμπο ρος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1975 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Λαγκαδά 8, κάτοχο του με αριθμό Σ /1998 δελτίου του Α Α.Τ. Θεσσαλονίκης ως Μέλος. 8) Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος του Γεωργίου, έμπο ρος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1953 και κατοικεί στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Μουδανιών ως Μέλος. 9) Αναστάσιος Ζηνέλης του Δημητρίου, έμπορος, που γεννήθηκε στο Βόλο το έτος 1959 και κατοικεί στο Βόλο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 3, κάτοχος του με αριθμό Κ /1976 δελτίου του Α.Τ. Βόλου ως Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Νάζο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στους Διευθύνοντες Σύμβουλους: 1 )Χριστοδουλάκη Ιωάννη και 2) Γεώργιο Ευθυμίου του Ζήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογρα φής στους: 1) Νικόλαο Νάζο του Σωτηρίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. 2) Χριστοδουλάκη Ιωάννη του Κων/νου, Διευθύνοντα Σύμβουλο 3) Γεώργιο Ευθυμίου του Ζήση, Διευθύνοντα Σύμβουλο Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας «ΓΕΤΗΛ Α.Ε.» και με μια από τις άνω τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, πα ραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για άνοιγμα ενέγγυων πι στώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτής. Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2008 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (17) την επωνυμία «ΓΕΤΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Εμπο ρία ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού» με δ.τ. «ΓΕΤΗΛ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΤΗΛ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Εμπορία ηλεκτρολογικού και ηλεκτρο νικού υλικού» με δ.τ. «ΓΕΤΗΛ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 51948/62/Β/02/0117.

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: Μασαούτης Αθανάσιος με ΑΜΣΟΕ Αναπληρωματικός: Βελέντζας Χρήστος με ΑΜΣΟΕ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2008 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10255 24 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7300 9 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5256 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα