ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

2 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Β. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Δ. ΕΝΤΥΠΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΤΕΕ) Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:.. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Μ.Ε. Χρήστος Αντωνιάδης , (φαξ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Μ.Τ.Ε.Ε. Γιώργος Κολλύφας , (φαξ)

4 Εισαγωγή Σύμφωνα με τη νομοθεσία για ασφάλεια και υγεία στην εργασία ο Εργοδότης οφείλει να εφαρμόζει κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας προβαίνοντας σε τέτοιες διευθετήσεις κατάλληλες για την φύση των δραστηριοτήτων και το μέγεθος των υποστατικών και εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του. Το Σύστημα αυτό πρέπει να επιτρέπει τη διαχείριση κάθε ζητήματος που αφορά την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τρίτων προσώπων τα οποία βρίσκονται στο χώρο όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες του Τμήματος / Ανεξάρτητης Υπηρεσίας. Το Σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει την πολιτική στα θέματα ασφάλειας και υγείας, τις διαδικασίες, την οργάνωση, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, την αξιολόγηση του Συστήματος και τις δράσεις για βελτίωση.

5 Η νομοθεσία Η νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία εφαρμόζεται οπουδήποτε εκτελείται εργασία από ή εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ανάλογα με την περίπτωση, εκπροσωπείται ως Εργοδότης από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος. Σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως 2009 «Προϊστάμενος Τμήματος» σημαίνει αυτόν που κατέχει την ιεραρχικά ανώτατη θέση στο Τμήμα ή και τον Προϊστάμενο που έχει τοποθετηθεί, μετακινηθεί, μετατεθεί, αποσπασθεί σε υπηρεσία. «Τμήμα» σημαίνει Τμήμα, Υπηρεσία, Γραφείο, που υπάγεται σε Υπουργείο. Ως εκ τούτου κάθε Τμήμα πρέπει τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται κατάλληλα και επαρκή επίπεδα ασφάλειας, υγείας και ευημερίας στην εργασία για όλους τους εργοδοτούμενους. Επίσης πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα προστατευτικά και προληπτικά μέτρα ώστε να προστατεύονται τα τρίτα πρόσωπα που πιθανώς να επηρεάζονται από τις διάφορες δραστηριότητες. Η οργάνωση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω του καθορισμού πολιτικής και συστήματος διαχείρισης, της διάθεσης των αναγκαίων πόρων, της εμπλοκής και συνεργασίας του προσωπικού καθώς και της συστηματικής και συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού στα θέματα αυτά. Οι Προϊστάμενοι οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο Εργοδότης, που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και την οποία εκπροσωπούν, να τηρεί τις υποχρεώσεις τους οι οποίες πηγάζουν από την νομοθεσία ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Πρόσωπα Υπεύθυνα για: Πυρασφάλεια - Πρώτες Βοήθειες Εκκένωση Των Χώρων Σύμφωνα με τη νομοθεσία για ασφάλεια και υγεία στην εργασία ο Προϊστάμενος του Τμήματος ως εκπρόσωπος του Εργοδότη, οφείλει να ορίσει εργοδοτούμενους που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν την πυρασφάλεια, τις πρώτες βοήθειες και την εκκένωση των χώρων από τους εργοδοτούμενους ή από άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις / υποστατικά που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του. Οι εργοδοτούμενοι αυτοί πρέπει: Να είναι επαρκείς σε αριθμό Να λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση (χρήση πυροσβεστικού εξοπλισμού, παροχή πρώτων βοηθειών, ενημέρωση για το σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κ.λπ.) Να έχουν στην διάθεση τους τον κατάλληλο εξοπλισμό ανάλογα με το μέγεθος του υποστατικού ή της εγκατάστασης (πυροσβεστήρες, κουτιά πρώτων βοηθειών κ.λπ.).

6 Το Νομοθετικό Πλαίσιο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας στη διεύθυνση: (επιλογή πεδίου «Νομοθεσία») Τα βασικά νομοθετήματα περιέχονται στη θέση «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία». Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο στηρίζεται στην «αρχή ευθύνης του εργοδότη», δηλαδή θεωρεί ότι ο εργοδότης είναι τουλάχιστο συνυπεύθυνος για κάθε δυσάρεστο συμβάν στους εργασιακούς χώρους ανεξάρτητα εάν ο ατυχήματος είναι εργοδοτούμενος ή μη (επισκέπτης, εργολάβος, συνεργάτης κλπ.). Οι βασικές απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου περιστρέφονται γύρω από δυο άξονες: Α. Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Β. Ανάπτυξη Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας Α. Η Εκτίμηση Επαγγελματικού προβλέπεται στις ΚΔΠ 173 & 174 / 2002 και είναι υποχρεωτική για όλους τους χώρους εργασίας που απασχολούν πάνω από πέντε (5) άτομα. Σύμφωνα με ην Νομοθεσία η εκτίμηση πρέπει να είναι γραπτή, και να περιλαμβάνει την καταγραφή των επικίνδυνων καταστάσεων οι οποίες εμφανίζονται στο εργασιακό χώρο, τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση των καταστάσεων αυτών στην πηγή τους με την έκδοση διαδικασιών, οδηγιών και εκπαίδευσης. Β. Στις ΚΔΠ 173 & 174 / 2002 αναφέρεται επίσης η υποχρέωση του εργοδότη να αναπτύξει και να εφαρμόσει το κατάλληλο Σύστημα Ασφάλειας ή Σύστημα Διαχείρισης των Κινδύνων σύμφωνα με το μέγεθος και τη φύση των δραστηριοτήτων του ώστε να επιτυχαίνεται ο αποτελεσματικός προγραμματισμός, η οργάνωση, ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η αναθεώρηση των προληπτικών μέτρων και προστατευτικών μέτρων που καθορίστηκαν με βάση της εκτίμησης κίνδυνου που έχει εκπονηθεί στο χώρο.

7 1. Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας και Υγείας ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ Δέσμευση όλων μας είναι η αποτελεσματική πρόληψη ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων στους χώρους (σχολείου).. που επιτυγχάνεται με τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και με τη στενή παρακολούθηση του φάσματος των ποικίλων δραστηριοτήτων και εργασιών. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη δημιουργία Ασφαλών και Υγιεινών συνθηκών εργασίας τόσο για τους εργαζομένους όσο και για οποιουσδήποτε επισκέπτες. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται οι πιο κάτω αρχές: Λήψη προληπτικών μέτρων και κανονισμών ασφάλειας για τη μείωση των κινδύνων για το προσωπικό μέσω της εκτίμησης και αξιολόγησης των κινδύνων αυτών. Συμμόρφωση με τις κρατικές νομοθεσίες και κανονισμούς που σχετίζονται με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας. Οι ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού σε σχέση με θέματα ασφάλειας αναγνωρίζονται συνεχώς και γίνονται διευθετήσεις για συνεχή εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής εκπαίδευσης για το νέο προσωπικό. Έλεγχοι και επιθεωρήσεις διεξάγονται με σκοπό την επιβεβαίωση της εφαρμογής των θεμάτων ασφάλειας και την αναγνώριση τρόπων βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας. Για όλους μας το πιο σημαντικό κεφάλαιο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας γι αυτό η ανάπτυξη και η διατήρηση συνθηκών και περιβάλλοντος εργασίας με ψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγείας θεωρείται μια πολύ σημαντική παράμετρος της ποιοτικής παραγωγικής διαδικασίας. Η επικοινωνία, διαβούλευση και καθοδήγηση αναπτύσσεται συνεχώς μεταξύ του προσωπικού και της Διεύθυνσης. Πρόθεσή μας είναι ο κάθε εργαζόμενος να αισθάνεται ότι εργάζεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο λαμβάνονται όλα τα εφικτά μέτρα ελέγχου των κινδύνων, έτσι ώστε οι επικίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία του παράγοντες να περιορίζονται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων, του Σχεδίου Δράσης σε περίπτωση έκτακτου επεισοδίου και όλων των υφιστάμενων κανονισμών, η ύπαρξη ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας, η πρόληψη επαγγελματικών ατυχημάτων, καθώς και η αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης είναι δεδομένη. 2. Ευθύνες και εξουσίες 2.1 Εργοδότης Ο εργοδότης, όπως αναφέρεται στη νομοθεσία είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εκπροσωπείται στην περίπτωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 2.2 Εκπρόσωπος Εργοδότη Στις περιπτώσεις Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών εκπρόσωπος του εργοδότη για θέματα Ασφάλειας και Υγείας ορίζεται ο εκάστοτε Διευθυντής/Προϊστάμενος.

8 2.3 Λειτουργοί Ασφάλειας και Υγείας Σε οργανισμούς/υπηρεσίες όπου εργοδοτούνται περισσότερα από 200 άτομα ορίζεται Λειτουργός Ασφάλειας. Οι Λειτουργοί Ασφάλειας καθορίζονται από τον εργοδότη και είναι άτομα που εκτελούν τα καθήκοντά τους με πλήρη απασχόληση στον τομέα Ασφάλειας και Υγείας. Στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει συσταθεί Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας με τρεις Λειτουργούς. 2.4 Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας Σε οργανισμούς/υπηρεσίες όπου εργοδοτούνται λιγότερα από 200 άτομα ορίζεται υπεύθυνος ασφάλειας του οποίου η απασχόληση με τα θέματα αυτά, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν απαιτείται να είναι σε πλήρη βάση. 2.5 Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας (ΑΑΥ) Οι ΑΑΥ είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων τους οποίους και εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι ΑΑΥ. Συγκεκριμένα: Αριθμός Εργαζομένων Αριθμός ΑΑΥ Σύσταση Επιτροπής ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ανά 50 επιπρόσθετοι 1 ΝΑΙ 2.6 Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας Η Επιτροπή Ασφάλειας συγκροτείται στις εγκαταστάσεις όπου εργοδοτούνται δέκα ή περισσότερα άτομα από τον ίδιο εργοδότη. Σ αυτή συμμετέχουν ο εργοδότης ή εκπρόσωπός του, οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας και ο Λειτουργός/Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 3. Ευθύνη εφαρμογής Η επιτυχία του όλου συστήματος στηρίζεται στην αρχή ότι ο κάθε εμπλεκόμενος γνωρίζει τον ρόλο, τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του. Συγκεκριμένα: 3.1 Η Διεύθυνση Εκδίδει τη πολιτική της επιχείρησης σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία και φροντίζει να είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία. Είναι υπεύθυνη για τη επιτυχή εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Αξιολογεί την πρόοδο του συστήματος διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο εφαρμογής (επιθεωρήσεις, διαγνωστικοί έλεγχοι κ.λ.π.) των Διαδικασιών και Οδηγιών εργασίας και των Μεθόδων Ασφαλούς Εργασίας.

9 3.2 Ο Λειτουργός/Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των απαιτήσεων των Διαδικασιών και Οδηγιών εργασίας του συστήματος Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Έχει την ευθύνη της διασφάλισης της διαβούλευσης του Προϊσταμένου με τους εργοδοτούμενους. Διενεργεί επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας, καταγράφει τα αποτελέσματα, ετοιμάζει Προγράμματα δράσης (προτεινόμενα μέτρα) και τα κοινοποιεί στη Διεύθυνση. Θέτει ετήσιους στόχους Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Υποβάλλει στη Διεύθυνση ετήσια αναφορά πεπραγμένων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Συμμετέχει (ή και προεδρεύει) στην Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας. Σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας εκτελεί την ετήσια ανασκόπηση και αξιολόγηση του συστήματος. Υποβάλλει στη Διεύθυνση τις ετήσιες εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Αποτελεί το σύνδεσμο επικοινωνίας με το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και με τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. 3.3 Προσωπικό Συνεργάζεται με τον εργοδότη και του αναφέρει τους κινδύνους που εντοπίζει. Συμμετέχει και συνεισφέρει στην ετοιμασία των εκτιμήσεων κινδύνου. Συμμετέχει στις επιτροπές ασφάλειας εφόσον εκλεγεί. Συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και εφαρμογή του συστήματος. Χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας. Ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ασφάλειας ή τους ανωτέρους σε περιπτώσεις που παρατηρεί επικίνδυνη κατάσταση. Εκτελεί πάντα τις εργασίες του που του ανατίθενται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και με σεβασμό για τους συναδέλφους του και τρίτα πρόσωπα. Δεν καταστρέφει ή απενεργοποιεί τα συστήματα ασφάλειας και υγείας. Έχει δικαίωμα να εγκαταλείψει τη θέση εργασίας του αν υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και υγεία του. Οι ευθύνες και αρμοδιότητες του προσωπικού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 4. Διάθεση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων Την ευθύνη για την διάθεση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων έχει ο οργανισμός. Βεβαιωθείτε ότι ιεραρχείτε όλες τις δικές σας παρατηρήσεις και εισηγήσεις του προσωπικού σε ένα πρόγραμμα και υποστηρίζετε την υλοποίησή του. Να θυμάστε ότι οι χρηματικοί πόροι χρειάζονται και για βελτίωση της υποδομής (κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις) αλλά και για κατάρτιση του προσωπικού.

10 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πράξη έχει δείξει ότι η επιβολή δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Η διαμόρφωση μέσα στην κάθε επιχείρηση με την ενεργό συνεισφορά ΟΛΩΝ των δικών της κανονισμών και διαδικασιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασμό, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων 1.1 Γενικά Η έννοια του κινδύνου εκφράζει το «επικείμενο κακό» καθώς επίσης και την «πιθανή δυσάρεστη έκβαση» ενός συμβάντος. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ο «κίνδυνος» σχετίζεται με την πιθανότητα ή συχνότητα έκθεσης των εργαζομένων σε κάποια πηγή κινδύνου που βρίσκεται στον εργασιακό χώρο, καθώς επίσης και με τη σοβαρότητα των συνεπειών που προκλήθηκε από την έκθεση αυτή. Η προσέγγιση της πιθανότητας έκθεσης και της σοβαρότητας των συνεπειών, εκφράζεται απ την έννοια της επικινδυνότητας που προσδιορίζει το βαθμό του επαγγελματικού κινδύνου. Η προστασία της ασφάλειας και υγείας καθώς επίσης και η πρόληψη των συνεπειών των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού χώρου, αποτελούν τον τελικό στόχο των διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου. Η εκτίμηση κινδύνου στο εργασιακό χώρο αποτελεί μια σύνθετη, διαχρονική και δυναμική διαδικασία που μέσω της αποδόμησης και της ανάλυσης συντελεί στη συγκρότηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος προσαρμοσμένου στις ανθρώπινες ικανότητες και δυνατότητες. Η εκτίμηση κινδύνου είναι η διαδικασία αναγνώρισης των επικίνδυνων καταστάσεων που υπάρχουν σε ένα χώρο εργασίας και εκτίμησης της πιθανότητας αυτές οι επικίνδυνες καταστάσεις να προκαλέσουν βλάβη στους εργαζόμενους και άλλους. Η διαδικασία στοχεύει στη λήψη απόφασης ως προς τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου (εξάλειψης ή μείωσης) του επιπέδου του κινδύνου. Είναι μια συστηματική και δυναμική διαδικασία για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος η οποία βασίζεται στην αποδοχή της αρχής ότι «δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια». Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από σωρεία παραδειγμάτων στην καθημερινή μας ζωή είτε στον εργασιακό χώρο, είτε στο σπίτι, όπου καταγράφονται πολυάριθμα ατυχήματα, άλλοτε ασήμαντα κι άλλοτε με σοβαρότατες και τραγικές συνέπειες. Η εκτίμηση κινδύνου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος ασφάλειας και υγείας του οργανισμού, του οποίου στόχος είναι ότι κανένας δεν πρέπει να είναι ασθενής ή να πληγωθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας εργασίας. Μια εκτίμηση κινδύνου αφορά σε ένα προσεκτικό έλεγχο του τι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο χώρο εργασίας, έτσι ώστε να υπάρξει μια αξιολόγηση για το κατά πόσο τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται είναι επαρκή ή αν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να αποτρέψουν βλάβη. Η εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει την αναγνώριση των πηγών κινδύνου, και την αξιολόγηση των κινδύνων που υπεισέρχονται, λαμβάνοντας υπ' όψη τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας και την αποτελεσματικότητά τους. Με βάση την πιο πρόσφατη αξιολόγηση, νέα μέτρα προστασίας μπορούν να εισηγηθούν. Η πολυπλοκότητα μιας εκτίμησης κινδύνου είναι απευθείας ανάλογη με την πολυπλοκότητα των διαδικασιών στο χώρο εργασίας που μελετάται. Σε μικρές επιχειρήσεις με μικρό αριθμό απλών πηγών κινδύνου, η εκτίμηση κινδύνου είναι απλή και δε χρειάζονται ειδικές

11 δεξιότητες, ενώ σε μεγάλους χώρους εργασίας υψηλού κινδύνου χρειάζεται μια πιο πολύπλοκη διαδικασία, ειδικά για τις πολύπλοκες ή πρότυπες διαδικασίες, ή η εφαρμογή πιο αυστηρών Η Γραπτή Εκτίμηση του, αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση. Είναι ένα βασικό μέσο αυτοέλεγχου και εξασφαλίζεται με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων τόσο στις φάσεις του ποιοτικού όσο και του ποσοτικού προσδιορισμού των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι βασικές ενέργειες περιλαμβάνουν: εντοπισμό των πηγών κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία εξακρίβωση των δυνητικών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, προερχομένων από τις παραγωγικές διαδικασίες εκτίμηση του μεγέθους του κινδύνου και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια προγραμματισμό και διαχείριση των διαδικασιών πρόληψης. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να οφείλονται (ενδεικτικά): στις κτηριακές δομές (π.χ. μη τήρηση των πολεοδομικών και υγειονομικών κανονισμών, ανεπάρκεια εξόδων κινδύνου, ολισθηρά δάπεδα, ελλιπής συντήρηση κατασκευών, απουσία προστατευτικών έναντι πτώσης κλπ) στον εξοπλισμό εργασίας (π.χ. απουσία προστατευτικών διατάξεων, ελλιπής συντήρηση, χρήση από μη εκπαιδευμένο προσωπικό κλπ) στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (π.χ. μη τήρηση κανονισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ελλιπής συντήρηση κλπ) σε χρήση εύφλεκτων ή/και εκρηκτικών ουσιών (π.χ. μη τήρηση προδιαγραφών ασφαλούς χρήσης και αποθήκευσης των ουσιών, έλλειψη μέτρων ελέγχου, ελλιπής εξαερισμός, ανεπαρκής εξοπλισμός πυρανίχνευσης-συναγερμού-κατάσβεσης, απουσία διατάξεων κλπ) σε χρήση άλλων επικίνδυνων ουσιών όπως τοξικές, διαβρωτικές κλπ (π.χ. μη τήρηση προδιαγραφών ασφαλούς χρήσης και αποθήκευσης των ουσιών με βάση το δελτίο δεδομένων ασφάλειας) σε φυσικούς παράγοντες (π.χ. απόσπαση προσοχής εργαζόμενου λόγω υψηλού θορύβου) Κίνδυνοι για την υγεία που περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί αλλοίωση στη βιολογική ισορροπία των εργαζομένων (ασθένεια), συνέπεια της επαγγελματικής έκθεσης σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. 1.2 Σκοπός της Εκτίμησης Σκοπός της διεξαγωγής της εκτίμησης κινδύνου είναι να δοθεί η δυνατότητα στον εργοδότη να λάβει κατά τρόπο αποτελεσματικό τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην εξάλειψη του κινδύνου, πράγμα που δεν μπορεί πάντοτε να επιτευχθεί στην πράξη. Στις περιπτώσεις αυτές που είναι και η πλειοψηφία, όταν δηλαδή δεν μπορεί να εξαλειφτεί πλήρως ο κίνδυνος, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την μείωσή του σε χαμηλότερα επίπεδα. Η σχέση του κόστους και του επιδιωκόμενου επιπέδου κινδύνου, καθορίζεται από την αρχή του ALARP (As Low As Reasonable Practicable) σύμφωνα με την οποία το επίπεδο κινδύνου θα πρέπει να μειωθεί όσο αυτό είναι πρακτικά εφικτό.

12 Σε μεταγενέστερο στάδιο, στα πλαίσια ενός προγράμματος αναθεώρησης, θα πρέπει να γίνεται επανεκτίμηση του εναπομείναντος κινδύνου και θα πρέπει να μπορεί να επανεξετάζεται η δυνατότητα εξάλειψης ή περαιτέρω μείωσής του. 1.3 Εννοιολογική Ερμηνεία Όρων Πηγή Η εγγενής ιδιότητα ή ικανότητα κάποιου στοιχείου που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη (π.χ. μια δεξαμενή καυσίμων, ένας κύλινδρος υγραερίου, ένα ολισθηρό οδόστρωμα ). Ως πηγή κινδύνου μπορεί να ορίσουμε μια κατάσταση που κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να γίνει επιζήμια Κίνδυνος Η πιθανότητα να προκληθεί βλάβη υπό τις συνθήκες χρήσης ή/και έκθεσης, και η πιθανή έκταση της βλάβης. Άρα ως κίνδυνο μπορούμε να ορίσουμε την πιθανότητα που υπάρχει να παρουσιαστούν οι συνθήκες εκείνες ώστε η πηγή κινδύνου πραγματικά να προκαλέσει κάποιο ατύχημα με συνέπειες Επαγγελματικός κίνδυνος Ως επαγγελματικός κίνδυνος ο κίνδυνος για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού, αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση η οποία απορρέει από τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ, καθώς και από την εθνική νομοθεσία (Περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμοι του 1996 μέχρι 2011) και μπορεί να εκτελεστεί από: το λειτουργό/υπεύθυνο ασφαλείας και υγείας, τον εργοδότη, σε περίπτωση που έχει την κατάλληλη κατάρτιση και έχει σχετικό πιστοποιητικό, εξωτερικούς συμβούλους. Σε κάθε περίπτωση, η εκτέλεση εκτίμησης κινδύνου στο χώρο εργασίας απαιτεί την ενεργό εμπλοκή των εργαζομένων ή των αντιπροσώπων τους (συμβουλευτικός χαρακτήρας). Αυτό σημαίνει επικοινωνία με τους ανθρώπους που εκτελούν την εργασία και έχουν κατανόηση στην πράξη των επικίνδυνων καταστάσεων και των κινδύνων που υπεισέρχονται. Εντούτοις, ενώ τα μέλη των επιτροπών ασφαλείας μπορούν να εμπλακούν στην εκτίμηση κινδύνου στο χώρο εργασίας και πρέπει να ρωτηθούν για να την σχολιάσουν, την ευθύνη εκτέλεσης της εκτίμησης κινδύνου την έχει η Διεύθυνση. 1.4 Βασικά Στάδια της Εκτίμησης Η εκτίμηση κινδύνου είναι μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών της διεξαγόμενης εργασίας ώστε να προσδιοριστούν οι υπάρχουσες πηγές κινδύνου, το κατά πόσον θα μπορούσαν να εξαλειφθούν και αν όχι τι μέτρα πρόληψης ή προστασίας εφαρμόζονται ή είναι δυνατόν να εφαρμοστούν για τον έλεγχο των κινδύνων. Βασικές πληροφορίες: Τι είναι κίνδυνος Τι είναι επικινδυνότητα Κίνδυνος είναι οτιδήποτε που έχει τη δυναμική να προκαλέσει βλάβη. Η εργασιακή επικινδυνότητα παραπέμπει στην πιθανότητα και σοβαρότητα ενός τραυματισμού ή ασθένειας που οφείλεται στην έκθεση στον κίνδυνο.

13 Η διεξαγωγή Εκτίμησης Επικινδυνότητας χρειάζεται; Ο κύριος στόχος μιας εκτίμησης επικινδυνότητας στον εργαστηριακό χώρο είναι η προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Η εκτίμηση επικινδυνότητας βοηθά την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης βλάβης στους εργαζόμενους ή στο περιβάλλον λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών. Όλοι οι εργοδότες πρέπει να εκπονούν εκτίμηση επικινδυνότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας. Τα βασικά στάδια της εκτίμησης κινδύνου είναι: προσδιορισμός των πηγών κινδύνου προσδιορισμός των εργαζομένων που διατρέχουν κίνδυνο από αυτές ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση του κινδύνου εξέταση του κατά πόσον ο κίνδυνος μπορεί να εξαλειφτεί εντελώς ή όχι λήψη μέτρων για την εξάλειψη ή αν δεν είναι εφικτό την μείωση του κινδύνου Οι χώροι εργασίας, όπου πρέπει να γίνει εκτίμηση κινδύνου, γενικά μπορούν να διαιρεθούν λαμβάνοντας υπ όψη την μεταβλητότητά τους, σε σταθερές εγκαταστάσεις (π.χ. γραφεία, εργαστήρια, εργοστάσια κτλ), σε μεταβαλλόμενους χώρους εργασίας (π.χ. εργοτάξια, ναυπηγία κτλ) και σε κινητούς χώρους εργασίας (πχ εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης κτλ). Διαδικαστικές φάσεις εκτίμησης κινδύνου Η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου ακολουθεί βασικές ενέργειες που οδηγούν στον εντοπισμό των πηγών κινδύνου, την εξακρίβωση, καθώς και τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος. Εντοπισμός των πηγών κινδύνου (πρώτη φάση) Αυτή η φάση περιλαμβάνει μια επιμελημένη και πλήρη καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας των υπό εξέταση χώρων. Η καταγραφή αφορά τον προορισμό χρήσης των χώρων εργασίας (π.χ. εργαστήρια, γραφεία, αποθήκες κ.λπ.). και τα κτηριακά χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου (αντισεισμική προστασία, επιφάνεια, χωρητικότητα, ανοίγματα κ.λπ.). Αυτή η καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τεχνολογικού κύκλου παρέχοντας μια ολοκληρωμένη γνώση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, επιτρέπει τον εντοπισμό των πηγών κινδύνου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Για να επιτευχθεί μια ουσιαστική και όχι τυπική καταγραφή των παραγωγικών διαδικασιών είναι απαραίτητη η άντληση πληροφοριών από τους εργαζόμενους σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό χώρο. Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης (δεύτερη φάση) Η εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης αποτελεί εκείνη τη διαδικασία η οποία μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε ποιοτικά τους βλαπτικούς παράγοντες στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Εξετάζουμε και καταγράφουμε τη λήψη ή μη μέτρων προστασίας και πρόληψης για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Την άποψη των εργαζομένων για τις συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό χώρο καθώς και τις αναφορές τους για τις επιπτώσεις των βλαπτικών παραγόντων στην κατάσταση της υγείας τους. Στην υλοποίηση της συγκεκριμένης κατεύθυνσης ο ρόλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας είναι καταλυτικός. Η συγκεκριμένη επιτροπή μπορεί αντικειμενικά να εξελιχθεί σε πόλο συγκέντρωσης της εμπειρίας των εργαζομένων. Ταυτόχρονα

14 μπορεί να αναδείξει επικίνδυνες πρακτικές που υπάρχουν στο χώρο και τις οποίες αποκρύπτει ο εργοδότης για ευνόητους λόγους. Εκτίμηση κινδύνου - έκθεση (τρίτη φάση) Είναι η έκθεση που καταγράφει τι εξακριβώθηκε στις δύο προηγούμενες φάσεις ανάλυσης του εργασιακού περιβάλλοντος (φάση 1η και φάση 2η) και υλοποιείται δια μέσου του ελέγχου της εφαρμογής των κανόνων ασφάλειας. Για τον σχετικό έλεγχο γίνεται αναφορά στον Περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμο. 2. Επιμόρφωση Η επιμόρφωση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι βασικά στοιχεία ενός συστήματος διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας. Η επιμόρφωση και εκπαίδευση είναι ευθύνη και υποχρέωση του εργοδότη σε ένα οργανισμό και είναι μια συνεχής διαδικασία. Οι εκπαιδεύσεις πρέπει να είναι διαμορφωμένες για τις ανάγκες του προσωπικού. Τόσο ο χρόνος της εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της βασίζονται στις ανάγκες και το επίπεδο του προσωπικού. Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της εκπαίδευσης είναι μεταξύ άλλων: Οι νέοι εργαζόμενοι Ο εξοπλισμός Καινούργιος εξοπλισμός Καινούργιες Τεχνολογίες Οι εκτιμήσεις κινδύνου Ειδικοί Κίνδυνοι Νέες Πρακτικές ή μέθοδοι εργασίας Τα προγράμματα εκπαίδευσης εσωτερικά ή εξωτερικά, η ενημέρωση και επιμόρφωση πρέπει να τεκμηριώνονται και να καταγράφονται στα αρχεία του προσωπικού. Αυτό θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης και στο μελλοντικό σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης. Οι χώροι εργασίας είναι ζωντανοί οργανισμοί. Πρόσωπα μετακινούνται, νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται και οι κτηριακές εγκαταστάσεις αλλάζουν. Για αυτό η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να είναι συνεχής και να προσαρμόζεται στα καινούργια δεδομένα. 3. Προστασία επισκεπτών Με βάση την αρχή της ευθύνης για την Ασφάλεια και Υγεία τρίτων προσώπων πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα προστασίας για τους επισκέπτες. Η προστασία μπορεί να συμπεριλαμβάνει: Σήμανση Ενημέρωση για πιθανούς κινδύνους Περιορισμό και πρόσβαση σε ορισμένους χώρους Συνεχή συνοδεία ή επιτήρηση 4. Επιθεωρήσεις χώρων εργασίας Οι χώροι εργασίας διαρκώς αλλάζουν. Οι εκτιμήσεις κινδύνου απεικονίζουν και παρουσιάζουν τους κινδύνους που υπάρχουν κατά το χρόνο που διενεργήθηκαν. Για αυτό το λόγο, οι χώροι εργασίας και οι διάφορες δραστηριότητας πρέπει περιοδικά να επιθεωρούνται για να διατηρούνται και να βελτιώνονται τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας.

15 Οι επιθεωρήσεις αυτές δε διασφαλίζουν τα πάντα, αλλά αποτυπώνουν τη κατάσταση κατά την ώρα της επιθεώρησης. Για το λόγο αυτό, κάθε εργοδότης πρέπει να είναι παρατηρητικός και να προβαίνει στη δική του «επιθεώρηση» προτού αρχίσει οποιαδήποτε εργασία και λάβει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Σκοπός της επιθεώρησης είναι η αναγνώριση προβλημάτων και αδυναμιών στους χώρους εργασίας για να επιλύονται προτού προκληθεί πρόβλημα ή ατύχημα. Έχει επίσης το πλεονέκτημα να ευαισθητοποιεί περισσότερο τους εργαζόμενους. Από τις επιθεωρήσεις που θα γίνονται οι εκτιμήσεις κινδύνου πρέπει να αναθεωρούνται. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων πρέπει να: καταγράφονται λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα βοηθούν στο καταρτισμό του σχεδίου δράσης βοηθούν στο καταρτισμό προγραμμάτων εκπαίδευσης κοινοποιούνται στο προσωπικό και τη διεύθυνση 5. Γνωστοποίηση ατυχημάτων, επικίνδυνων συμβάντων και επαγγελματικών ασθενειών 5.1 Γνωστοποίηση ατυχήματος Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας γνωστοποιήσιμο είναι οποιοδήποτε ατύχημα που: προκύπτει από και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης οποιουδήποτε εργοδοτούμενου προσώπου το οποίο προκαλεί απώλεια ζωής στον εργοδοτούμενο αυτόν ή τον καθιστά ανίκανο για περισσότερες από 3 ημερολογιακές ημέρες (εξαιρουμένης της ημέρας του ατυχήματος) από το να εκτελεί την συνηθισμένη εργασία του. προκαλεί απώλεια ζωής σε τρίτο πρόσωπο ή βλάβη η οποία συνεπάγεται περίθαλψη του προσώπου αυτού από ιατρό ή περίθαλψη σε νοσοκομείο. Τα τροχαία ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν στη διάρκεια του χρόνου εργασίας των εργοδοτούμενων είναι επίσης γνωστοποιήσιμα. Υπεύθυνος για την γνωστοποίηση των Εργατικών Ατυχημάτων είναι ο Εργοδότης του εργοδοτούμενου που τραυματίζεται σε ατύχημα. Η υποβολή αίτησης από τον εργοδοτούμενο που τραυματίστηκε στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εξασφάλιση επιδόματος σωματικής βλάβης δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από την νομική υποχρέωση που έχει να γνωστοποιήσει το ατύχημα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Έντυπο Γνωστοποίησης Ατυχήματος). 5.2 Γνωστοποίηση επικίνδυνου συμβάντος Όταν ένα συμβάν αφορά κατάρρευση, ανατροπή ή αστοχία ανυψωτικού μηχανήματος και άλλου είδους εξοπλισμό, κατάρρευση ικριώματος, κατάρρευση κτιρίου ή κατασκευής, υποχώρηση εδάφους, δοχεία υπό πίεση, ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα, έκρηξη ή πυρκαγιά, εναέριες ηλεκτρικές γραμμές, διαρροή εύφλεκτων ουσιών ή παρασκευασμάτων και απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων πρέπει να γνωστοποιείται ανεξάρτητα αν προκλήθηκαν ή όχι τραυματισμοί προσώπων συμπληρώνοντας το εγκεκριμένο έντυπο γνωστοποίησης επικίνδυνου συμβάντος και υποβάλλοντας το στον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας στην επαρχία του οποίου έγινε το συμβάν (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Έντυπο Γνωστοποίησης Επικίνδυνου Συμβάντος). 5.3 Γνωστοποίηση επαγγελματικών ασθενειών Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, γνωστοποιήσιμη είναι οποιαδήποτε ασθένεια η οποία περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα αυτής, που έχει προσβάλει εργοδοτούμενο, ή

16 αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της εργασίας του και συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική δραστηριότητα του. Τέτοιες ασθένειες περιλαμβάνουν, ασθένειες που προκαλούνται από χημικούς παράγοντες, όπως ασθένειες που προκαλούνται από βαρέα μέταλλα και οργανικούς διαλύτες, δερματικές ασθένειες και καρκίνοι του δέρματος που οφείλονται σε διάφορα αίτια, όπως η άσφαλτος και τα ορυκτέλαια, ασθένειες και καρκίνοι του αναπνευστικού συστήματος που προκαλούνται από την εισπνοή ουσιών, όπως η πυριτίαση και το μεσοθηλίωμα, λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες, όπως η ιογενής ηπατίτιδα και ο τέτανος, καθώς και ασθένειες που προκαλούνται από φυσικούς παράγοντες όπως ο θόρυβος και η ακτινοβολία. Υπεύθυνοι για τη γνωστοποίηση των επαγγελματικών ασθενειών είναι ο εργοδότης του παθόντα προσώπου, το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο που υποφέρει από την ασθένεια, ή ο εξετάζων ιατρός που διαγιγνώσκει την ασθένεια, καθώς και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που κατέχουν στοιχεία για επαγγελματικές ασθένειες. Οι ασθένειες αυτές πρέπει αμέσως να γνωστοποιούνται γραπτώς, με τη χρήση του εντύπου γνωστοποίησης ασθένειας, στον αρμόδιο Επιθεωρητή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας της περιοχής που βρίσκεται ο τόπος εργοδότησης του επηρεαζόμενου προσώπου, ή στον Ιατρό Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έντυπο Γνωστοποίησης Επαγγελματικής Ασθένειας). 5.4 Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας: Λευκωσία Παναμά Στρόβολος Τηλέφωνο: , Τηλεομοιότυπο (Φαξ): Λεμεσός Μισιαούλη και Καβάζογλου Λεμεσός Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο (Φαξ): Λάρνακα Μέγαρο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φίλιου Τσιγαρίδη 6023 Λάρνακα ή Τ.Θ Λάρνακα Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο (Φαξ): Πάφος Φιλικής Εταιρείας Πάφος Τηλέφωνο: , , Τηλεομοιότυπο (Φαξ): Αμμόχωστος Γωνία Ιφιγενείας και Ελευθερίας 82, 5380 Δήμος Δερύνειας ή Τ.Θ , 5386 Δήμος Δερύνειας Τηλ.: , Φαξ:

17 6. Συλλογή δεδομένων και ανάλυση / τήρηση αρχείων και στατιστικών Κάθε επιχείρηση πρέπει να: τηρεί στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για εργοδοτούμενους ανικανότητα μεγαλύτερη των τριών συνεχών ημερών και να σημειώνει σε αυτόν το συνολικό αριθμό ημερών που απώλεσε κάθε τραυματισμένος τηρεί μητρώο ατυχημάτων στο οποίο περιγράφονται τα αίτια του περιστατικού, η ημερομηνία που συνέβηκε, τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν και τα μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων 7. Προώθηση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία και παροχή πληροφοριών Ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους στην επιχείρηση να ενημερώνονται για: τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και για τον τρόπο εφαρμογής της από την επιχείρηση τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, καθώς και για τα μέτρα προστασίας και πρόληψης τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια, την εκκένωση των χώρων σε περίπτωση κινδύνου και για τους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων αυτών την γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, το ειδικό βιβλίο ατυχημάτων, τον κατάλογο των ατυχημάτων και τους διενεργούμενους ελέγχους των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας από τις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα πρόληψης (τεχνική πληροφόρηση) νέες πρακτικές και μέτρα προστασίας σεμινάρια, ημερίδες κ.λ.π. που μπορούν να παρακολουθήσουν Οι πληροφορίες για τα παραπάνω θέματα πρέπει να συλλέγονται, να επεξεργάζονται συστηματικά και να διαχέονται με κατάλληλο τρόπο στους ενδιαφερόμενους ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες και εύχρηστες. 8. Πυρασφάλεια Στόχος είναι η εξάλειψη ή μείωση στον ελάχιστο δυνατό βαθμό των αποτελεσμάτων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Βεβαιωθείτε ότι τα μέτρα πυροπροστασίας είναι ικανοποιητικά ανάλογα με την δραστηριότητα στους χώρους εργασίας σας. 8.1 Παθητική Πυροπροστασία Η δομική πυροπροστασία η οποία περιλαμβάνει μέτρα για εξάλειψη των κινδύνων, περιορισμό επέκτασης και συνεπειών της πυρκαγιάς Βεβαιωθείτε ότι: έχουν χρησιμοποιηθεί πυράντοχα υλικά οι χώροι είναι διαμορφωμένοι για περιορισμό επέκτασης της πυρκαγιάς υπάρχουν ασφαλής οδοί διαφυγής και έξοδοι σε εξωτερικούς ασφαλής χώρους υπάρχει πάντοτε ασφαλή πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα 8.2 Ενεργητική πυροπροστασία Τα κατασταλτικά μέτρα, εξοπλισμός και προγραμματισμένες δραστηριότητες που θα ενεργοποιηθούν με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

18 Περιλαμβάνονται: συστήματα πυρανίχνευσης κεντρικό σύστημα ή κινητός εξοπλισμός κατάσβεσης 8.3 Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών που πρέπει να εφαρμόζετε στις επιχειρήσεις: απαγόρευση του καπνίσματος αποσύνδεση ηλεκτρικού εξοπλισμού και μηχανημάτων από τα σημεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιούνται αποφυγή εκτέλεσης εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη κοντά σε εύφλεκτα υλικά τακτικός έλεγχος και συντήρηση / επιδιόρθωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων / παροχών και ηλεκτρικού εξοπλισμού αντικατάσταση εύφλεκτων υλικών με μη εύφλεκτα ή λιγότερο εύφλεκτα υλικά αποφυγή συσσώρευσης εύφλεκτων υλικών στους χώρους εργασίας αποθήκευση εύφλεκτων υλικών σε ειδικές πυρίμαχες αποθήκες με καλό εξαερισμό και πρόνοια για συστήματα συλλογής τυχόν διαρροών 9. Σχεδιασμός, συντήρηση και αναβάθμιση χώρων εργασίας. Σταθερότητα, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια των κτιρίων Τα κτίρια που στεγάζουν χώρους εργασίας πρέπει να έχουν δομή, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια ανάλογα με το είδος της χρήσης τους. 9.1 Ηλεκτρική εγκατάσταση Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς και οποιαδήποτε επέμβαση σ' αυτή θα γίνεται μόνον από αδειούχους ηλεκτρολόγους. 9.2 Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου Οι οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου πρέπει: να σχεδιάζονται ανάλογα με την χρήση, τον εξοπλισμό και τις διαστάσεις των χώρων εργασίας καθώς και το μέγιστο αριθμό των ατόμων που μπορεί να βρίσκονται στους χώρους αυτούς να διατηρούνται ελεύθερες να επισημαίνονται να διαθέτουν εφεδρικό φωτισμό επαρκούς έντασης να μην φράσσονται από αντικείμενα Οι θύρες κινδύνου: πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω δεν πρέπει να είναι κλειστές ή να κλειδώνονται να μην είναι συρόμενες ή περιστρεφόμενες 9.3 Δάπεδα Τα δάπεδα των χώρων εργασίας πρέπει: Να είναι σταθερά και στέρεα Να μην παρουσιάζουν επικίνδυνες κλίσεις Να μην παρουσιάζουν κινδύνους ολισθήματος

19 Να είναι ομαλά και ελεύθερα προσκρούσεων Να είναι επαρκούς αντοχής στις κρούσεις, στις τριβές και στα δυναμικά ή στατικά φορτία που δέχονται Να μη δημιουργούν σκόνη λόγω φθοράς Να έχουν την δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και συντήρησης Να διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα εμποδίων Ανάλογα με τους επί μέρους κινδύνους που παρουσιάζονται από την παραγωγική διαδικασία, τις εγκαταστάσεις και την χρήση τους και την αποθήκευση υλικών, τα δάπεδα των χώρων εργασίας πρέπει να πληρούν και τους παρακάτω όρους: Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης Να έχουν επαρκή αντοχή Να είναι αδιαπότιστα Να είναι πυράντοχα Να συμβάλλουν στην απόσβεση των κραδασμών και των θορύβων. Να είναι ηλεκτρομονωτικά Να έχουν επαρκή θερμομόνωση και να διατηρούνται κατά το δυνατόν στεγνά 9.4 Τοίχοι Οι τοίχοι και τα διαχωριστικά στοιχεία πρέπει: Να μπορούν να καθαρίζονται και να συντηρούνται με ευχέρεια και ασφάλεια. Να είναι λεία και αδιαπότιστα μέχρι ύψους τουλάχιστον 1,50 μέτρα όπου το απαιτούν λόγοι υγιεινής Να είναι πυράντοχοι σε χώρους με άμεσο κίνδυνο φωτιάς Τα διαφανή τοιχώματα και ιδιαίτερα τα εντελώς υαλωτά τοιχώματα πρέπει: να επισημαίνονται ευκρινώς να είναι κατασκευασμένα από υλικά ασφαλείας 9.5 Οροφές - Στέγες Οι οροφές των χώρων εργασίας πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται και να συντηρούνται με ευχέρεια. Η ανάρτηση φορτίων από στοιχεία της στέγης επιτρέπεται μόνον εφόσον τα στοιχεία είναι υπολογισμένα στα προβλεπόμενα φορτία. 9.6 Παράθυρα και φεγγίτες των χώρων Τα παράθυρα και φεγγίτες των χώρων πρέπει: Να μπορούν να ανοίγονται, να ρυθμίζονται και να στερεώνονται Όταν είναι ανοιχτά να μην αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους Να καθαρίζονται χωρίς κινδύνους για τους εργαζόμενους που εκτελούν την εργασία καθώς και για τους εργαζόμενους που ευρίσκονται στα κτίρια και γύρω από αυτά 9.7 Θύρες και πύλες Οι θύρες και πύλες πρέπει: Να είναι επαρκείς σε αριθμό Να είναι από κατάλληλα υλικά κατασκευασμένες Να έχουν κατάλληλες διαστάσεις Να ανοίγουν και να κλείνουν με ασφάλεια Όταν ανοίγουν και προς τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας πρέπει να είναι διαφανείς

20 Όταν ανοίγουν προς τα πάνω να είναι εφοδιασμένες με σύστημα ασφαλείας Όταν είναι διαφανείς: o να φέρουν επισήμανση o να είναι κατασκευασμένες από υλικά ασφαλείας ή o να προστατεύονται από τις κρούσεις. Όταν είναι μηχανοκίνητες να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο ατυχημάτων για τους εργαζόμενους Όταν είναι συρόμενες να διαθέτουν σύστημα ασφαλείας Όταν βρίσκονται στις οδούς διαφυγής πρέπει και να επισημαίνονται κατάλληλα Πολύ κοντά στις πύλες που προορίζονται κυρίως για την κυκλοφορία οχημάτων πρέπει να υπάρχουν, όταν η διέλευση των πεζών δεν είναι ασφαλής, θύρες κυκλοφορίας των πεζών, που πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς και να είναι διαρκώς ελεύθερες. 10. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε έκτακτες καταστάσεις κινδύνου (πυρκαγιά, σεισμός κλπ.) είναι η ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Ο εργοδότης οφείλει: Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από εργαζόμενους τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και θα λαμβάνουν υπόψη τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα Να οργανώνει την κατάλληλη υποδομή και να εξασφαλίζει τις κατάλληλες διασυνδέσεις με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας Να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών τακτικά, όσον αφορά την πληρότητα και την ικανότητα χρησιμοποίησης τους Ο εργοδότης πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιμόρφωση να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεση τους το κατάλληλο υλικό, ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. Το σχέδιο πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά, με ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου ή καταστροφής να μπορούν οι εργαζόμενοι να διασωθούν. Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις αντιμετώπισης πυρκαγιάς, απαιτείται η συγκρότηση ομάδας πυροπροστασίας (ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου). Η ομάδα πυροπροστασίας εκτελεί συγκεκριμένες ενέργειες που αποβλέπουν στην πρόληψη μεν της πυρκαγιάς, αλλά και την καταστολή της εάν αυτή προκληθεί. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση. Γενικά, η διαδικασία του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης πρέπει να βασίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες, αποτελώντας μια χρήσιμη και διδακτική εμπειρία για τους συμμετέχοντες σε αυτήν: Εντοπισμός, αναγνώριση και καταγραφή όλων των επικίνδυνων σημείων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκτακτη κατάσταση Ανάλυση όλων των πιθανών σεναρίων ατυχημάτων (πυρκαγιά, έκρηξη, σεισμός κ.α.)

21 Αναγνώριση των περιπλοκών που θα μπορούσαν να υπάρξουν [πχ. Αδυναμία χρήσης κάποιας εξόδου κινδύνου, σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενου που πρέπει άμεσα να μεταφερθεί, αδυναμία κατάσβεσης πυρκαγιάς με τα υπάρχοντα μέσα κ.λπ.) Καταγραφή των διαθέσιμων μέσων αντιμετώπισης και σύγκριση με τα κατ' εκτίμηση αναγκαία μέσα Ορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όσων συμμετέχουν στην αντιμετώπιση 11. Πρώτες βοήθειες Κουτί Πρώτων Βοηθειών Στους χώρους εργασίας πρέπει να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών του οποίου η θέση να είναι γνωστή στο προσωπικό. Πρέπει να ορίζεται πρόσωπο υπεύθυνο σε περίπτωση ατυχήματος. Το πρόσωπο αυτό προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος. Σημαντικό είναι το υπεύθυνο πρόσωπο να κατέχει τουλάχιστο τις βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών για περιπτώσεις ανάγκης. Το κουτί των πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι αδιάβροχο, καλά σφραγισμένο, με την κατάλληλη σήμανση και δεν πρέπει να περιέχει δισκία ή άλλα φάρμακα. Τα περιεχόμενα των κουτιών Α Βοηθειών να ελέγχονται τακτικά και να αναπληρώνονται όποτε χρειάζεται. 12. Έλεγχος, αξιολόγηση και αναθεώρηση του συστήματος Μετά από την εφαρμογή συστήματος Ασφάλειας και Υγείας, ακολουθεί η παρακολούθηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης έτσι ώστε να διατηρείται η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των κινδύνων. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις δραστηριότητες παρακολούθησης πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του συστήματος με στόχο πάντοτε τη συνεχή βελτίωση. Η εκτίμηση κινδύνων δεν είναι δραστηριότητα που γίνεται μια για πάντα. Η εκτίμηση πρέπει να επανεξετάζεται και να αναθεωρείται, ανάλογα με τις ανάγκες, για μια σειρά λόγους όπως οι εξής: Η εκτίμηση μπορεί να βελτιωθεί Tα μέτρα πρόληψης και προστασίας που είναι σε ισχύ είναι ανεπαρκή ή δεν είναι πλέον κατάλληλα Η διερεύνηση ατυχημάτων που οδήγησαν σε τραυματισμό ή ασθένεια μπορεί να αποκαλύψει την ανάγκη αλλαγών έτσι ώστε να προληφθούν παρόμοια ατυχήματα. Η διερεύνηση παρ' ολίγον απωλειών μπορεί επίσης να αποφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και να συμβάλει στον προσδιορισμό μέτρων αναγκαίων για τη μείωση των κινδύνων. 13. Σήμανση Βάσει των Περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2000, πρέπει στους χώρους εργασίας να υπάρχει σήμανση ασφάλειας και υγείας όταν οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν ικανοποιητικά με άλλα προληπτικά μέτρα. Η σήμανση θα πρέπει όπου ενδείκνυται να αποτελείται από: Σήματα διάσωσης ή βοήθειας Σήματα πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισμού Σήματα απαγόρευσης Σήματα προειδοποίησης

22 Σήματα υποχρέωσης 14. Υγειονομικές Διευκολύνσεις Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες υγειονομικές διευκολύνσεις για πλύση και καθαρισμό ανάλογα με τη φύση των εργασιών. Επίσης πρέπει να παρέχεται επαρκής ποσότητα πόσιμου νερού σε κατάλληλα σημεία των εγκαταστάσεων Διευκολύνσεις καθαρισμού Αριθμός εργοδοτουμένων που Ελάχιστος αριθμός νιπτήρων διακόπτουν την εργασία ταυτόχρονα Έως 7 1 Έως 14 2 Ανά 10 επιπλέον Υγειονομικές διευκολύνσεις Αριθμός ανδρών εργοδοτουμένων Ελάχιστος αριθμός υγειονομικών διευκολύνσεων Έως 15 1 Έως 25 2 Έως 50 3 Έως 75 4 Ανά 35 επιπλέον 1 Αριθμός γυναικών εργοδοτουμένων Ελάχιστος αριθμός αποχωρητηρίων Έως 15 1 Έως 25 2 Έως 50 3 Έως 75 4 Ανά 35 επιπλέον 1

23 14.3 Χώροι ανάπαυσης Σε χώρους εργασίας όπου ο αριθμός των εργοδοτουμένων ή η φύση των εργασιών το επιβάλλουν πρέπει να παρέχεται κατάλληλος χώρος ανάπαυσης Μειονεκτούντα πρόσωπα στην εργασία Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθμισμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των μειονεκτούντων προσώπων στην εργασία Λουτρά (ντους), νιπτήρες Εφόσον επιβάλλεται από το είδος της δραστηριότητας ή από την υγιεινή, πρέπει να υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα λουτρά (ντους) στη διάθεση των εργαζομένων, χωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες. Τα λουτρά πρέπει να έχουν: επαρκείς διαστάσεις τρεχούμενο νερό, ζεστό και κρύο

24 ΜΕΡΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. Εργασία σε γραφείο 1.1 Κυριότερες πηγές κινδύνου Ασυγύριστοι χώροι εργασίας Στενοί χώροι εργασίας Συνωστισμός Ηλεκτρισμός Χειρωνακτική εργασία Άγχος - κακή οργάνωση εργασίας Ρυθμός εργασίας Ακατάλληλο περιβάλλον - φωτισμός, εξαερισμός, θόρυβος 1.2 Πιθανά αποτελέσματα Σκουντουφλήματα / πτώσεις Ηλεκτροπληξία Μυοσκελετικά προβλήματα Ψυχολογικά προβλήματα Λάθη στην εργασία Προβλήματα στα μάτια Δυσφορία Κούραση Ηλεκτροπληξία 1.3 Βασικότερες νομικές απαιτήσεις Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2011 Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002) Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 174/2002) Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 494/2004) Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία με Εξοπλισμό με Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 455/2001) 1.4 Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης Διατήρηση των χώρων εργασίας, αποθηκευτικών χώρων και κοινόχρηστων χώρων καθαρών και συγυρισμένων Σχεδιασμός και οργάνωση των θέσεων εργασίας Εφοδιασμός του χώρου εργασίας με επαρκή φωτισμό και εξαερισμό Τακτικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού εξοπλισμού από αδειούχο ηλεκτρολόγο Εγκατάσταση ικανοποιητικού αριθμού ρευματοδοτών έτσι ώστε να μην υπερφορτώνονται τα πολύπριζα

25 Διατήρηση των καλωδίων των ηλεκτρικών συσκευών συγυρισμένων ώστε να μην προκαλούν κίνδυνο πτώσης λόγω μπουρδουκλώματος Απαγόρευση υπερφόρτωσης των παροχών του ηλεκτρικού ρεύματος Άμεση αποσύνδεση οπουδήποτε εξοπλισμού γραφείου στον οποίο υπάρχει καπνός, σπινθήρες και άμεση ειδοποίηση του αρμόδιου προσώπου για να το ελέγξει και να το επιδιορθώσει Άμεση ενημέρωση του υπεύθυνου του χώρου για την ύπαρξη φθαρμένων καλωδίων, καταστρεμμένων διακοπτών, γυμνών καλωδίων κ.α. Ασφαλής αποθήκευση όλων των αιχμηρών αντικειμένων (π.χ. ψαλίδια, χαρτοκόπτες, κτλ.) Τοποθέτηση των κάλαθων των αχρήστων μακριά από χώρους που μπορούν να προκαλέσουν σκουντούφλημα και αποφυγή υπερχείλισης τους Διατήρηση των οδών διαφυγής, κλιμακοστασίων και εξόδων κινδύνου ελεύθερων από εμπόδια. Άμεσος καθαρισμός οποιωνδήποτε υγρών χυθούν στο πάτωμα και τοποθέτηση προειδοποιητικής πινακίδας για ολισθηρό πάτωμα Απαγόρευση κατανάλωσης τροφής κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. ηλεκτρονικό υπολογιστή) Τήρηση των οδηγιών των προμηθευτών για την αντικατάσταση αναλωσίμων του εξοπλισμού γραφείων (εκτυπωτές, φωτοτυπικές) Τοποθέτηση αποτσίγαρων σε ειδικούς καλάθους που δεν περιέχουν απορρίμματα χαρτιού Παροχή κατάλληλων και επαρκών χώρων υγειονομικών διευκολύνσεων και ευημερίας του προσωπικού 2. Χρήση Οθονών Οπτικής Απεικόνισης 2.1 Κυριότερες πηγές κινδύνου Ηλεκτρισμός Ακατάστατα καλώδια Αντανακλάσεις στην οθόνη Λανθασμένη στάση εργασίας Κακός φωτισμός χώρου 2.2 Πιθανά αποτελέσματα Ηλεκτροπληξία Σκουντουφλήματα Οφθαλμική κόπωση Μυοσκελετικές παθήσεις 2.3 Βασικότερες νομικές απαιτήσεις Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π. 306/2003) Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα - Εναρμονισμένα Πρότυπα) Γνωστοποίηση του 2006 (Κ.Δ.Π. 100/2006) Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία με Εξοπλισμό με Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 455/2001)

26 2.4 Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης Τοποθέτηση της οθόνης χαμηλότερα από το ύψος των ματιών του εργαζομένου, ώστε να μην αναγκάζεται να σηκώνει το κεφάλι του για να δει σ' αυτήν. (Πρακτική συμβουλή: για καθιστό εργαζόμενο, η οθόνη να τοποθετείται κατ' ευθείαν πάνω στο γραφείο και όχι πάνω στη μονάδα που Η/Υ) Οργάνωση του χώρου εργασίας έτσι ώστε να μην υπάρχουν ανακλάσεις από παράθυρα ή άλλες φωτεινές πηγές μέσα στην οθόνη Οργάνωση του χώρου εργασίας έτσι ώστε να μην υπάρχουν πίσω και γύρω από την οθόνη φωτεινές πηγές (παράθυρα, φωτιστικά σώματα). (Πρακτική συμβουλή: Τοποθέτηση της οθόνης έτσι ώστε να μην υπάρχουν παράθυρα μπροστά ή πίσω από αυτή. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τα παράθυρα να έχουν παραπετάσματα όπως κουρτίνες, περσίδες κλπ που να μειώνουν το φως που εισέρχεται) Ρύθμιση του καθίσματος εργασίας έτσι ώστε ο εργαζόμενος όταν δουλεύει στον Η/Υ: o να μην αναγκάζεται να σκύβει ή να σηκώνει τους ώμους για να γράψει στο πληκτρολόγιο o να μπορεί να πλησιάσει στο γραφείο όσο επιθυμεί και τα πόδια που να χωρούν να μπουν κάτω από το γραφείο o τα πόδια να πατούν καλά στο δάπεδο (δηλαδή να μην κρέμονται) o η πλάτη και κυρίως ή μέση να υποστηρίζεται από την πλάτη που καθίσματος Όπου είναι δυνατόν να υπάρχει εναλλαγή προσωπικού σε πολύωρες εργασίες Οργάνωση της εργασίας με τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι με ηλεκτρονικό υπολογιστή, να έχουν την ευκαιρία, μέσα στο ωράριο εργασίας τους, να κάνουν και άλλες εργασίες χωρίς τον Η/Υ. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μέσα σε κάθε δίωρο πρέπει να κάνουν διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών

27 1. Ειδικές ομάδες εργαζομένων 1.1 Βασικότερες νομικές απαιτήσεις ΜΕΡΟΣ Δ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμος του 2001 (Ν. 48(Ι)/2001) Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 (Ν. 100(Ι)/1997) και τροποποιητικοί (Ν.45(Ι)/2000), (Ν. 64(Ι)/2002), (Ν. 109(Ι)/2007), (Ν. 43(Ι)/2008) Οι περί Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 255/2002) 1.2 Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης Έγκυες, γαλουχούσες, λεχώνες γυναίκες Μόλις μια εργαζόμενη γνωστοποιήσει με πιστοποιητικό εγγεγραμμένου ιατρού ότι είναι έγκυος, να διασφαλίζεται ότι: ο ρυθμός εργασίας της είναι χαμηλότερος από πριν δεν σηκώνει βάρη και δεν κουράζεται σωματικά η θέση εργασίας της έχει αναδιαμορφωθεί ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα ανατομικά της χαρακτηριστικά (μεγάλη κοιλιά) δεν εκτίθεται σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες που μπορούν να βλάψουν την εγκυμοσύνη ή το έμβρυο μπορεί να πραγματοποιεί περισσότερα διαλείμματα και να αναπαύεται κατά τη διάρκεια του ωραρίου όταν χρειάζεται διευκολύνεται με άδειες για ιατρικές εξετάσεις Νεαρά πρόσωπα Όταν στην εργασία απασχολούνται νεαρά πρόσωπα ηλικίας 15 έως 18 ετών οι εργασίες που τους ανατίθενται: να ταιριάζουν στις σωματικές τους δυνατότητες να μην τους φέρνουν σε επαφή με επιβλαβείς για την υγεία τους και την ανάπτυξή τους παράγοντες - τα ασφαλή για την υγεία των νέων ατόμων όρια έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες είναι χαμηλότερα απ' ότι για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους να μην είναι επιβλαβείς για τη ψυχική και σωματική τους υγεία Τα νεαρά πρόσωπα να εκπαιδεύονται στους σωστούς και ασφαλείς τρόπους εργασίας. Τα νεαρά πρόσωπα ανάλογα με την εργασία που αναλαμβάνουν να βρίσκονται κάτω από την καθοδήγηση και επίβλεψη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού. Ο εργοδότης να ενημερώνει τους νέους και τους γονείς τους σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια και την υγείας τους Μειονεκτούντα πρόσωπα Οι χώροι εργασίας να είναι διαρρυθμισμένοι έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι ειδικές ανάγκες μειονεκτούντων προσώπων στην εργασία (θύρες, νιπτήρες, τουαλέτες, διάδρομοι κυκλοφορίας κλπ.)

28 2. Εργασιακό Άγχος 2.1 Βασικότερες νομικές απαιτήσεις Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2003 Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης Παροχή επαρκούς χρόνου στους εργαζομένους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους Σαφής περιγραφή της εργασίας Ανταμοιβή της καλής επίδοσης των εργαζομένων Παροχή στους εργαζομένους της δυνατότητας να εκφράζουν παράπονα και η σοβαρή αντιμετώπισή τους Ελαχιστοποίηση των φυσικών κινδύνων Συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων που τους επηρεάζουν Αντιστοιχία του φόρτου εργασίας προς τις δυνατότητες και τα μέσα κάθε εργαζομένου Σχεδιασμός των καθηκόντων με τρόπο που να τα καθιστά ενδιαφέροντα Σαφής καθορισμός εργασιακών ρόλων και αρμοδιοτήτων Παροχή ευκαιριών για κοινωνικές σχέσεις και επαφές και η εξάλειψη αμφιβολιών και ασάφειας σε θέματα εργασιακής ασφάλειας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας 3. Εργονομία 3.1 Βασικότερες νομικές απαιτήσεις Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2003 Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002) 3.2 Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης Κατάρτιση προγράμματος για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία το οποίο να αποτελείται από τα εξής βασικά στοιχεία: o Ανάλυση του χώρου εργασίας (αξιολόγηση του χώρου εργασίας και των ανθρώπινων ικανοτήτων) o Περιορισμός του επαγγελματικού κινδύνου (εργονομική προσαρμογή εργαλείων, εξοπλισμού, οργανωτικές/διοικητικές αλλαγές, χρήση προστατευτικού εξοπλισμού) o Παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων για την καταγραφή και παρακολούθηση των μυοσκελετικών παθήσεων που προκύπτουν από την εργασία o Ιατρική παρακολούθηση (έγκαιρη αναφορά μυοσκελετικών παθήσεων, άμεση πρόσβαση του εργαζομένου που παρουσιάζει συμπτώματα μυοσκελετικών παθήσεων σε ιατρική παρακολούθηση, ιατρική επίσης παρακολούθηση κατά την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία μετά από απουσία, αποκατάσταση των εργαζομένων που έχουν υποστεί μυοσκελετική πάθηση) o Πληροφόρηση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην επιχείρηση για ενεργή συμμετοχή στην αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων Διαμόρφωση του ύψους της επιφάνειας εργασίας έτσι ώστε να βρίσκεται περίπου στο ύψος των αγκώνων, (εκτός από ειδικές περιπτώσειs όπως για παράδειγμα κάρφωμα, όπου καλό είναι η επιφάνεια εργασίας να είναι λίγο χαμηλότερη) Διαμόρφωση των θέσεων εργασίας έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εναλλάσσουν την καθιστή με την όρθια στάση

29 Τοποθέτηση των αντικειμένων, των υλικών και τα χειριστηρίων που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι σε θέσεις τέτοιες ώστε να μπορούν να τα φθάσουν δίχως να χρειάζεται: o να σκύβουν, o να τεντώνονται, o να στρίβουν τη μέση τους, o να σηκώνουν ψηλά τα χέρια τους, o να ασκούν μεγάλη δύναμη. 4. Ευημερία προσωπικού 4.1 Βασικότερες νομικές απαιτήσεις Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002) Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 174/2002) Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 494/2004) 4.2 Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης Ύπαρξη ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων: o κατάλληλου αριθμού αποχωρητηρίων και νιπτήρων, τα οποία να καθαρίζονται συχνά, o λουτρών εφ' όσον το είδος της εργασίας το απαιτεί ή οι εργαζόμενοι το επιθυμούν, o χώρου αποδυτηρίων και των απαραίτητων ιματιοφυλακίων (ντουλάπες) και ερμαριών για φύλαξη προσωπικών αντικειμένων, o χώρου ανάπαυσης και φαγητού. Ύπαρξη ξεχωριστών υγειονομικών διευκολύνσεων για άνδρες και γυναίκες Ύπαρξη πόσιμου νερού σε διάφορα σημεία των χώρων εργασίας Τοποθέτηση υλικών πρώτων βοηθειών και φαρμάκων πρώτης ανάγκης, τα οποία να φυλάσσονται σε κατάλληλα φαρμακεία σε σημεία με σχετική σήμανση και εύκολη πρόσβαση Διαρρύθμιση των χώρων εργασίας λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, οι ειδικές ανάγκες μειονεκτούντων προσώπων στην εργασία (θύρες, νιπτήρες, τουαλέτες, διάδρομοι κυκλοφορίας κλπ) 5. Πρώτες Βοήθειες 5.1 Βασικότερες νομικές απαιτήσεις Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002) Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 174/2002) Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 494/2004) Νομοθεσία - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - Το περί Εργοστασίων (Πρώτες Βοήθειες) Διάταγμα του 1957 (Κ.Δ.Π. 175/1957) Προσχέδιο - Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμοί του 2007

30 5.2 Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης Εφοδιασμός των χώρων εργασίας με κουτιά πρώτων βοηθειών τα οποία να είναι αδιάβροχα, καλά σφραγισμένα, με την κατάλληλη σήμανση και να μην περιέχουν δισκία ή άλλα φάρμακα. Τα απαιτούμενα υλικά του κουτιού πρώτων βοηθειών να περιλαμβάνουν παραφαρμακευτικό εξοπλισμό μόνο, δηλαδή κολλητικά επιθέματα, επιθέματα πληγών, τριγωνικούς επιδέσμους, παραμάνες ασφαλείας, γάντια και υλικά ανάλογα με την εκτίμηση των κινδύνων Καθορισμός, από τον εργοδότη, προσώπου που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και τη διατήρηση των κουτιών πρώτων βοηθειών Παρακολούθηση των ημερομηνιών λήξης των υλικών και σκευασμάτων Τακτικός έλεγχος του περιεχομένου των κουτιών Α Βοηθειών και αναπλήρωση του όποτε χρειάζεται Δημιουργία ομάδας πρώτων βοηθών και εκπαίδευση των μελών της στην παροχή πρώτων βοηθειών. Να υπάρχουν διαθέσιμοι πρώτοι βοηθοί για όλους τους χώρους δραστηριότητας αν είναι δυνατόν και ιδίως σε χώρους υψηλού κινδύνου 6. Πυρασφάλεια 6.1 Βασικότερες νομικές απαιτήσεις Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002) Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 174/2002) Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 494/2004) 6.2 Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης Τοποθέτηση σε όλους τους χώρους εργασίας κατάλληλων πυροσβεστικών μέσων Τακτικός έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού (εάν υπάρχει) Διατήρηση της προσβασιμότητας στον πυροσβεστικό εξοπλισμό Τοποθέτηση σήμανσης σε όλα τα πυροσβεστικά σημεία Τοποθέτηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού σε εύκολα προσβάσιμα σημεία Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και από εξειδικευμένο πρόσωπο Εκπαίδευση του προσωπικού στην ορθή χρήση των πυροσβεστικών μέσων και δημιουργία ομάδας πυρόσβεσης με κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα Τοποθέτηση σήμανσης σε όλες τις οδούς και εξόδους διαφυγής και έκτακτης ανάγκης Τοποθέτηση φωτισμού έκτακτης ανάγκης σε όλες τις οδούς και εξόδους διαφυγής και έκτακτης ανάγκης Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας των εργαζομένων σε περίπτωση έναρξης αυτής Κατάρτιση γραπτού σχεδίου έκτακτης ανάγκης και εκπαίδευση του προσωπικού στην ασφαλή εκκένωση του χώρου εργασίας 6.3 Μέτρα για αποφυγή εκδήλωσης ή και επέκτασης της πυρκαγιάς Αποσύνδεση από τα σημεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όλων των ηλεκτρικών εργαλείων και συσκευών όταν είναι εκτός λειτουργίας Απαγόρευση του καπνίσματος

31 Απαγόρευση χρήσης εύφλεκτων υγρών (π.χ. βενζίνης) για σκοπούς καθαριότητας Επισκευή ελαττωματικών ηλεκτρικών συσκευών και καλωδίων από αρμόδια πρόσωπα Κλείσιμο όλων των εσωτερικών πόρτων για περιορισμό της πυρκαγιάς στο χώρο εκδήλωσής της Συνεργασία και συντονισμός με την Πυροσβεστική Υπηρεσία 6.4 Οδηγίες για το σωστό χειρισμό εύφλεκτων υλικών Αντικατάσταση των εύφλεκτων ουσιών με άλλες μη εύφλεκτες ή λιγότερο εύφλεκτες, όπου είναι εφικτό Αποθήκευση όλων των εύφλεκτων ουσιών σε κατάλληλες πυρίμαχες αποθήκες και διατήρηση στους χώρους εργασίας μόνο της ποσότητας εύφλεκτων που χρειάζεται για μια βάρδια εργασίας Καλός εξαερισμός των χώρων όπου αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται εύφλεκτες ουσίες για την απομάκρυνση των αναθυμιάσεων Απομάκρυνση όλων των πηγών ανάφλεξης από τους αποθηκευτικούς χώρους και τους χώρους χρήσης των εύφλεκτων ουσιών (π.χ. ακατάλληλος ηλεκτρικός εξοπλισμός / συσκευές, μηχανές συγκόλλησης ή κοπής μετάλλων, καυτές επιφάνειες, κινούμενα μεταλλικά μέρη που προκαλούν τριβή μεταξύ τους, κ.λπ.) Διατήρηση των εύφλεκτων ουσιών σε ειδικά δοχεία για την αποφυγή της διαρροής και εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων συλλογής τυχόν διαρροών 7. Σήμανση 7.1 Βασικότερες νομικές απαιτήσεις Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2000 (Κ.Δ.Π. 212/2000) Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002) 7.2 Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης Τοποθέτηση επαρκούς, ορατής και κατανοητής από όλους τους εργαζόμενους σήμανσης σε κάθε σημείο του χώρου που: o υπάρχει κίνδυνος πτώσης o απαγορεύεται η εκτέλεση κάποιας ενεργείας (π.χ. το κάπνισμα, η χρήση φλόγας, η διέλευση πεζών) o είναι υποχρεωτική κάποια συμπεριφορά ή ενέργεια (π.χ. η χρήση ατομικών μέσων προστασίας) o υπάρχει τοποθετημένο πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμός (π.χ. πυροσβεστήρες, μάνικες) o υπάρχουν οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου o υπάρχουν μέσα βοήθειας ή διάσωσης (π.χ. φαρμακείο, πίδακας πλύσηs ματιών) Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης / ετικέτας σε όλα τα δοχεία και διασωληνώσεις που περιέχουν ή μεταφέρουν επικίνδυνεs ουσίες (οξέα, εκρηκτικά, διαβρωτικά, κλπ), η οποία να υποδεικνύει τον τύπο του κινδύνου, το όνομα της ουσίας και τρόπους ασφαλούς χρήσης της. Η ετικέτα πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο, να ελκύει την προσοχή και να είναι γραμμένη στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι Εκπαίδευση του προσωπικού στη σημασία των σημάνσεων που βρίσκονται στο χώρο εργασίας του

32 8. Χώροι εργασίας 8.1 Βασικότερες νομικές απαιτήσεις Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2000 (Κ.Δ.Π. 212/2000) Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 174/2002) Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 494/2004) 8.2 Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης Φωτισμός Αξιοποίηση του φωτός της ημέρας όπου είναι δυνατό: συχνός καθαρισμός των τζαμιών, απομάκρυνση από τα τζάμια αντικειμένων που εμποδίζουν την είσοδο του ηλιακού φωτός κλπ. Εγκατάσταση τοπικού φωτισμού για τις θέσεις εργασίας ή τους εργαζόμενους που χρειάζονται περισσότερο φώς (π.χ. οπτικός ποιοτικός έλεγχος, διάβασμα, λεπτές εργασίες, εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας) Τακτικός καθαρισμός των φωτιστικών σωμάτων και των καλυμμάτων τους (η σκόνη μπορεί να μειώσει την απόδοση τους έως και 60%) Εγκατάσταση ικανοποιητικού φωτισμού στις σκάλες και τους διαδρόμους Διάταξη των θέσεων εργασίας ή/και των φωτιστικών σωμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται ενοχλητικές σκιές στην επιφάνεια εργασίας Εγκατάσταση εφεδρικού φωτισμού στις οδούς και εξόδους κινδύνου Θερμοκρασία Ρύθμιση της θερμοκρασίας και υγρασίας στα κατάλληλα επίπεδα ανάλογα με την εποχή Τακτική συντήρηση των κλιματιστικών και συχνός καθαρισμός των φίλτρων τους Εξαερισμός Τακτική ανανέωση του αέρα στους χώρους εργασίας. Σε περίπτωση που η ανανέωση του αέρα επιτυγχάνεται με τεχνητά μέσα ή συστήματα τότε αυτά πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να συντηρούνται τακτικά από εξειδικευμένο προσωπικό Τάξη και καθαριότητα Διατήρηση όλων των χώρων, μηχανημάτων και εξοπλισμών εργασίας καθαρών και συγυρισμένων Διατήρηση όλων των διαδρόμων κυκλοφορίας και κλιμακοστασίων ελευθέρων από εμπόδια Άμεσος καθαρισμός οποιωνδήποτε υγρών χυθούν στο πάτωμα και τοποθέτηση προειδοποιητικής πινακίδας για ολισθηρό πάτωμα Ευαισθητοποίηση του προσωπικού στο θέμα της καθαριότητας Καθορισμός ειδικών χώρων απόρριψης σκυβάλων

33 9. Διαβούλευση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 9.1 Βασικότερες νομικές απαιτήσεις Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος του Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002) 9.2 Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης Διαβούλευση του εργοδότη με τους εργοδοτούμενους ή τους αντιπροσώπους τους πάνω σε θέματα που άπτονται της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Διαβούλευση του εργοδότη με τους εργοδοτουμένους του όταν πρόκειται: o Να προβεί σε αλλαγές που θα επηρεάσουν ουσιαστικά την ασφάλεια και υγεία στην εργασία τους, π.χ. σε περίπτωση εισαγωγής νέων μεθόδων εργασίας, διαδικασιών και εξοπλισμού o Να προβεί σε διευθετήσεις για διορισμό αρμόδιων προσώπων που θα τον βοηθούν να συμμορφωθεί με τους Νόμους και Κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια και υγεία στην εργασία o Να διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα ασφάλειας και υγείας o Να εφαρμόσει νέα τεχνολογία η οποία θα έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων του Εκλογή Αντιπρόσωπων Ασφάλειας, σε κάθε καθορισμένη εγκατάσταση όπου εργάζονται τακτικά περισσότερα από 5 άτομα, σε αριθμό που καθορίζεται πιο κάτω Αριθμός Αριθμός Εκπρόσωπος Επιτροπή εργοδοτουμένων Αντιπροσώπων εργαζομένων Ασφάλειας Ασφάλειας Όχι Όχι Ναι Ναι Κάθε 50 πρόσθετοι 1 - Ναι Συμμετοχή εκπροσώπου του εργοδότη στην Επιτροπή, σαν συντονιστής της Επιτροπής Ασφάλειας Γνωστοποίηση των Επιτροπών Ασφάλειας στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας όπως επίσης και γνωστοποίηση της αντικατάστασης των μελών που αποχωρούν για οποιοδήποτε λόγο

34 1. Διαδικασία Εκτίμησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η εκτίμηση του κινδύνου βοηθά την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης βλάβης στους εργαζόμενους ή στο περιβάλλον λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών τους. Όλοι οι εργοδότες πρέπει να εκπονούν εκτίμηση κινδύνου μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Οι κίνδυνοι στην εργασία μπορούν να εκτιμηθούν ακολουθώντας 5 απλά βήματα, όπως παρουσιάζεται πιο κάτω: ΒΗΜΑ 1: Εντοπισμός των πηγών κινδύνου συλλογή πληροφοριών ΒΗΜΑ 2: Εντοπισμός των προσώπων και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επηρεασθούν αναγνώριση κινδύνων ΒΗΜΑ 3: Αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη απόφασης για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων πρόληψης εκτίμηση επικινδυνότητας ΒΗΜΑ 4: Λήψη μέτρων σχεδιασμός δράσεων για εξάλειψη ή μείωση της επικινδυνότητας ΒΗΜΑ 5: Επανεκτίμηση Τεκμηρίωση εκτίμησης επικινδυνότητας 1.1 ΒΗΜΑ 1: Εντοπισμός των πηγών κινδύνου Ποιες πληροφορίες χρειάζεται να ληφθούν; Για τον εντοπισμό των πηγών κινδύνου χρειάζεται να γνωρίζετε: τις εργασίες που εκτελούνται σε κάθε χώρο εργασίας, τον εξοπλισμό, υλικά, ουσίες και διεργασίες που χρησιμοποιούνται, εκτελούμενα καθήκοντα (π.χ. πως και για πόσο χρόνο εκτελούνται), τους κίνδυνους που έχουν ήδη αναγνωριστεί, και οι πηγές τους, εν δυνάμει συνέπειες των υφιστάμενων κινδύνων, μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί, ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες και άλλα συμβάντα που είχαν συνέπειες στην υγεία, και τα οποία έχουν αναφερθεί, νομικές και άλλες υποχρεώσεις που σχετίζονται με το χώρο εργασίας επάρκεια γνώσεων στις νομοθετικές απαιτήσεις. Πώς μπορεί να ληφθούν αυτές οι πληροφορίες; Μπορείτε να αξιοποιήσετε στοιχεία και πληροφόρηση από τις ακόλουθες πηγές / ακόλουθους τρόπους: ιστοσελίδα Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ιστοσελίδα Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας Υ.Π.Π.,

35 τεχνικά δεδομένα εξοπλισμού και δελτία δεδομένων ασφαλείας ουσιών που χρησιμοποιούνται, τεχνολογικές διαδικασίες και εγχειρίδια εργασίας, παρατήρηση του εργασιακού περιβάλλοντος, παρατήρηση των εργασιών που εκτελούνται στον εργασιακό χώρο, συζήτηση με εργαζόμενους, αποτελέσματα μετρήσεων επιβλαβών, ή επικίνδυνων και καταπονητικών παραγόντων στο χώρο εργασίας, ιστορικό εργασιακών ατυχημάτων και εργασιακών ασθενειών, νομοθεσίες, κώδικες πρακτικής και τεχνικές προδιαγραφές, επιστημονική και τεχνική βιβλιογραφία, παρατήρηση των εργασιών που εκτελούνται γύρω από τον εργασιακό χώρο - παρατήρηση εξωτερικών παραγόντων που ενδέχεται να έχουν συνέπειες στο χώρο εργασίας (π.χ. εργασία που εκτελείται από τρίτους, καιρικές συνθήκες). Η εκτίμηση του κινδύνου πρέπει να γίνεται με την ενεργό συμμετοχή όλου του εμπλεκόμενου εργατικού δυναμικού και όπου χρειάζεται εξωτερικών συνεργατών, υπεργολάβων κ.ά. 1.2 ΒΗΜΑ 2: Εντοπισμός των προσώπων και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επηρεασθούν Ποιες πληροφορίες χρειάζεται να συλλεχθούν; Για τον εντοπισμό των προσώπων και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επηρεασθούν χρειάζεται να γνωρίζεις ποιοι εργάζονται σε κάθε χώρο εργασίας. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς για τους οποίους οι εργασιακοί κίνδυνοι ενδέχεται να είναι πιο σοβαροί, όπως έγκυες γυναίκες, νεαροί εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι με αναπηρία. Θυμήσου επίσης εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, υπεργολάβους και επισκέπτες, και εργαζόμενους που εργάζονται εκτός του εργασιακού χώρου (συμπεριλαμβανομένων οδηγών, προσώπων που επισκέπτονται χώρους πελατών, εγκαταστάσεις πελατών και προμηθευτών κτλ.) Επίσης να λαμβάνονται υπόψη: Μη εργοδοτούμενα πρόσωπα που πιθανό να ευρίσκονται στο χώρο εργασίας, όπως τεχνικοί επιδιόρθωσης, συντήρησης, εργολάβοι, εργάτες καθαρισμού, επισκέπτες κλπ. Πολίτες και τρίτα πρόσωπα, με τα οποία μοιράζεσαι τους χώρους εργασίας. 1.3 ΒΗΜΑ 3: Αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη απόφασης για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων πρόληψης Για κάθε κίνδυνο που εντοπίζεται: Αποφασίστε αν η επικινδυνότητα είναι μικρή, μέτρια ή μεγάλη λαμβάνοντας υπ όψη την πιθανότητα και τη σοβαρότητα της ζημιάς που μπορεί να προκληθεί από τον κίνδυνο. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα πιο κάτω για να αποφασίσετε:

36 Διαβάθμιση κινδύνου στην εργασία ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ Μικρή ζημιά Μέτρια ζημιά Μεγάλη ζημιά Απίθανο Μικρή Μικρή Μέτρια Πιθανό Μικρή Μέτρια Μεγάλη Πολύ πιθανό Μέτρια Μεγάλη Μεγάλη Ο πιο κάτω πίνακας θα σας βοηθήσει στην απόφαση σας για την ταξινόμηση της πιθανότητας και της σοβαρότητας των συνεπειών. Πίνακας 3: Κριτήρια κατάταξης πιθανότητας και σοβαρότητας Απίθανο Δεν αναμένεται να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια ολόκληρης της επαγγελματικής καριέρας ενός εργαζομένου Πιθανό Ενδέχεται να παρουσιαστεί μόνο μερικές φορές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής καριέρας ενός εργαζομένου Πολύ πιθανό Ενδέχεται να παρουσιαστεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής καριέρας ενός εργαζομένου Μικρή ζημιά Ατυχήματα και ασθένειες οι οποίες δεν προκαλούν παρατεταμένη καταπόνηση (όπως μικρή γρατσουνιά, ερεθισμός ματιών, πονοκέφαλοι, κλπ.). Μέτρια ζημιά Ατυχήματα και ασθένειες οι οποίες προκαλούν μικρή αλλά παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη καταπόνηση (όπως τραυματισμοί, απλά κατάγματα, δευτέρου βαθμού εγκαύματα σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος, δερματική αλλεργία κτλ.). Μεγάλη ζημιά Ατυχήματα και ασθένειες που προκαλούν σοβαρές και μόνιμες καταπονήσεις ή/και θάνατο (π.χ. ακρωτηριασμός, πολύπλοκα κατάγματα που οδηγούν σε αναπηρία, καρκίνος, εγκαύματα 3ου βαθμού ή 2ου βαθμού εγκαύματα σε μια μεγάλη επιφάνεια του σώματος, κτλ.). Απoφασίστε αν η επικινδυνότητα που προκαλείται από ένα κίνδυνο είναι αποδεκτή ή μη αποδεκτή. Μπορείτε να υιοθετήσετε τον πιο κάτω γενικό κανόνα: Μεγάλη επικινδυνότητα δεν είναι αποδεκτή Μικρή και μέτρια επικινδυνότητα είναι αποδεκτή 1.4 ΒΗΜΑ 4: Λήψη μέτρων Αν η επικινδυνότητα είναι μεγάλη και έχει εκτιμηθεί ως ανεπίτρεπτη, οι ενέργειες για την μείωση της επικινδυνότητας πρέπει να ληφθούν άμεσα Αν η επικινδυνότητα είναι μέτρια και έχει εκτιμηθεί ως επιτρεπτή, η εισήγηση είναι να προγραμματιστεί ο σχεδιασμός ενεργειών για μείωση του επιπέδου επικινδυνότητας Αν η επικινδυνότητα είναι μικρή και έχει εκτιμηθεί ως επιτρεπτή, είναι αναγκαίο να επιβεβαιωθεί ότι η επικινδυνότητα θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα Τα μέτρα πρόληψης και μέτρα προστασίας να υλοποιούνται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

37 Εξάλειψη του κινδύνου Ελαχιστοποίηση του κινδύνου / επικινδυνότητας μέσα από τη χρήση οργανωτικών μέτρων Ελαχιστοποίηση του κινδύνου / επικινδυνότητας μέσα από τη χρήση συλλογικών μέτρων προστασίας Μείωση της επικινδυνότητας μέσα από τη χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας 1.5 ΒΗΜΑ 5: Επανεκτίμηση Οι ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί πρέπει να αξιολογούνται περιοδικά, να βεβαιώνεστε ότι έχουν υλοποιηθεί και να προγραμματίζετε συστηματικά καινούργιες ενέργειες και μέτρα πρόληψης και προστασίας. Η εκτίμηση των κίνδυνων στον εργασιακό χώρο δε γίνεται μια για πάντα. Κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητο να επαναλάβεις τη διαδικασία της εκτίμησης των κίνδυνων για να βεβαιωθείς oτι τα μέτρα πρόληψης συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικά ή ότι απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα Η επανεκτίμηση πιθανό να απαιτείται όταν στο χώρο εργασίας προστεθούν νέες πήγες κίνδυνου που είναι αποτέλεσμα αλλαγών, προσθηκών νέου εξοπλισμού, χρήσης νέων ουσιών, εισαγωγής νέων μεθόδων εργασίας, κλπ ή λόγω βελτίωσης του επίπεδου γνώσης. Να έχεις υπόψη σου ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταγράφει όλες τις πηγές κίνδυνου που έχουν εντοπισθεί. Εάν στην επιχείρηση εργοδοτούνται πέντε ή περισσότερα πρόσωπα πρέπει να καταχωρηθούν σε σχετικό αρχείο: οι πήγες κινδύνου που έχουν καταγραφεί τα στοιχεία των προσώπων που διεξήγαγαν την εκτίμηση κίνδυνου τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκτίμησης των κίνδυνων τα μέτρα που καθορίστηκαν πρόσωπα που κινδυνεύουν 2. Πληροφορίες Διευθύνσεων/Τμημάτων 2.1 Φύση Εργασιών -. - Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό ίδρυσης και εξέλιξη Έργο και αποστολή..

38 2.2 Κτήρια και εγκαταστάσεις Προσωπικό Κατηγορίες Εργαζομένων Διοικητικό Προσωπικό Εργαζόμενοι Άντρες Γυναίκες Διευθυντής/ντρια Αρ. Εργαζομένων Γραμματειακό Προσωπικό Γραμματέας Α Βοηθός Γραμματέας Εκπαιδευτικό Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό Καθηγητές Καθηγήτριες Φροντιστές Κλητήρες Σύνολο

39 2.4 Κτήρια και εγκαταστάσεις Στον παρακάτω πίνακα δίδονται λεπτομέρειες αναφορικά με τις κτηριακές εγκαταστάσεις του σχολείου. Γραφεία Διοίκησης Αίθουσες Αποθήκες Στεγασμένοι χώροι Αρ. Λεπτομέρειες Γραφείο Διευθυντή Γραφεία Β. Διευθυντών Γραμματεία Αίθουσα Καθηγητών Δωμάτιο Φωτοτυπικής Διδασκαλίας Εργαστήρια Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ειδικές Αίθουσες Εργαστήρια Χημείας / Φυσικής / Βιολογίας Οικιακής Οικονομίας Τέχνης Μουσικής Βιβλιοθήκης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ειδικής Εκπαίδευσης.. Γενικού υλικού Εποπτικών μέσων Φυσικής Αγωγής

40 Διάφοροι χώροι Στεγασμένοι χώροι Αρ. Λεπτομέρειες Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Αποδυτήρια Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών Ιατρείο Κυλικείο Δωμάτιο καθαριστριών Λεβητοστάσιο. Χώροι Υγιεινής Αρ. Λεπτομέρειες Αποχωρητήρια Ανδρών Αποχωρητήρια Γυναικών Αποχωρητήρια Αγοριών Αποχωρητήρια Κοριτσιών Ειδικά Αποχωρητήρια.. Ανοικτοί χώροι Αρ. Λεπτομέρειες Αυλή Εσωτερική (π.χ. πλακόστρωτο) Εξωτερική Κήπος Χώρος στάθμευσης Γήπεδα Αθλοπαιδιών Ποδοσφαίρου Καλαθόσφαιρας Πετόσφαιρας Χειροσφαίρισης...

41 Ιδιαίτερα κτηριακά χαρακτηριστικά Υπόγειοι χώροι Όροφοι Κλιμακοστάσια Ράμπες αναπήρων Κερκίδες. 2.5 Ανθρώπινο Δυναμικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Γραμματειακό Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό Μαθητές Άντρες Γυναίκες Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο

42 3. Εκτίμηση κινδύνου κατά Τμήμα Πηγή 3.1 Γραφεία Διοίκησης (παράδειγμα) Πιθανές Επιπτώσεις Διαβάθμιση Π Πιθανότητα Σ Σοβαρότητα ΔΚ Διαβάθμιση α απίθανο, π πιθανό ππ πολύ πιθανό Επηρεαζόμενοι Υ Υπάλληλοι Α Άλλοι εργαζόμενοι Μ Μαθητευόμενοι Ε - Επισκέπτες Προτεινόμενα μέτρα Ασυγύριστοι χώροι εργασίας Στενότητα χώρου Ακάθαρτοι χώροι εργασίας Σκουντουφλήματα Πτώσεις Δυσλειτουργία Δυσφορία Αναπνευστικά προβλήματα Μετάδοση μικροβίων μ μικρή, Μ μέτρια, ΜΜ μεγάλη Π Σ ΔΚ Υ Α Μ Ε π μ Μικρή συγύρισμα χώρων, απομάκρυνση αντικειμένων (π.χ. ηλεκτρικά καλώδια, κιβώτια κλπ) από τους συνήθης χώρους μετακίνησης α μ Μικρή σχεδιασμός και οργάνωση θέσεων εργασίας εργονομικός εξοπλισμός π μ Μικρή συστηματική καθαριότητα ανακύκλωση Ηλεκτρισμός Ηλεκτροπληξία π Μ Μέτρια έλεγχος εγκατάστασης από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκατάσταση ικανοποιητικού αριθμού ρευματοδοτών για αποφυγή υπερφόρτωσης πολύπριζων αποφυγή χρήσης ακατάλληλων (χωρίς CE) ή μη επιτρεπόμενων συσκευών (π.χ. ψυγεία, τοστιέρες, μιξεράκια κλπ). Θόρυβος βλάβη στην ακοή α Μ Μικρή Πυρκαγιά κλπ

43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ σε περίπτωση Σεισμού Πυρκαγιάς Εχθρικού Μεμονωμένου Επεισοδίου ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

44 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ σελ. 1. Νομικό Πλαίσιο 1Α 13Α Β ΜΕΡΟΣ Α. Κατάσταση Β. Αποστολή Γ. Εκτέλεση Δ. Διοικητική Μέριμνα Ε. Επικοινωνίες Στ. Διάφορα Ζ. Αποδέκτες 1. Παράρτημα Α : Εκπαιδευτικό, Γραμματειακό και Βοηθητικό Προσωπικό Συνημμένο 1: Επιτελείο και Εφόδια Επιτελείου 3 2. Παράρτημα Β : Καθήκοντα Διδακτικού, Γραμματειακού 4 5 και Βοηθητικού Προσωπικού 3. Παράρτημα Γ : Καθήκοντα μαθητών/ Μνημόνια Ενεργειών 6 4. Παράρτημα Δ : Μνημόνια Ενεργειών, Ομάδες, καθήκοντα, Εξοπλισμός, Τομείς ευθύνης, Χώροι αποθήκευσης 4.1. Συνημμένο 1: Πρώτες Βοήθειες Συνημμένο 2: Πυρόσβεση Συνημμένο 3: Διάσωση Συνημμένο 4: Ασφάλεια Συνημμένο 5: Μέριμνα και φροντίδα Παράρτημα Ε : Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση σεισμού Παράρτημα Στ : Εχθροπραξίες (μεμονωμένο επεισόδιο) Συνημμένο 1: Χώροι κάλυψης σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας Συνημμένο 2: Μεταφορά στο σπίτι μαθητών/ τριών λόγω 17 κωλύματος 6.3. Συνημμένο 3: Ονομαστικός κατάλογος εθελοντών μελών του 18 Συνδέσμου Γονέων 7. Παράρτημα Ζ : Σχέδιο δράσης σε περίπτωση πυρκαγιάς 19

45 8. Παράρτημα Η : Σύνθημα συναγερμού Παράρτημα Θ : Μεταφορά μαθητών στο σπίτι τους μετά από 21 περιστατικό έκτακτης ανάγκης 9.1. Συνημμένο 1: Κατάσταση λεωφορείων Παράρτημα Ι : Μαθητές/ τριες με προβλήματα υγείας Συνημμένο 1: Ονομαστική κατάσταση Παράρτημα Κ : Εξοπλιστικό υλικό και οι θέσεις του Παράρτημα Λ : Σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση σεισμού - 27 πυρκαγιάς 13. Παράρτημα Μ : Σχέδιο κάλυψης σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας 28

46

47 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: Διεύθυνση: Τ.Τ. Επαρχία: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ. Διεύθ ; Αρ. Εκδοθέντων Αντιτύπων:... Αύξων Αρ. Αντιτύπου:... Ημερομηνία:... ΤΙΤΛΟΣ: Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Οι περί Πολιτικής Άμυνας Νόμοι του 1996 και Οι περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) Κανονισμοί του Οι εκάστοτε εντολές /εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. ΣΚΟΠΟΣ: Η λήψη των αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, για την προπαρασκευή, οργάνωση, καθοδήγηση και κινητοποίηση όλου του έμψυχου και άψυχου δυναμικού του... ώστε να προστατευτούν οι μαθητές και το προσωπικό του σχολείου και να αντιμετωπιστούν θετικά, τα καταστρεπτικά αποτελέσματα εχθρικής ενέργειας, συμφοράς, ή άλλης καταστροφής που πιθανό να πλήξουν το σχολείο.

48 Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εχθρικές Δυνάμεις: Εκτιμάται ότι σε περίπτωση μεμονωμένης εχθρικής ενέργειας ή συμφοράς ή άλλου καταστρεπτικού συμβάντος είναι πιθανό να παρατηρηθούν: α. ανθρώπινοι θάνατοι και τραυματισμοί β. παγιδεύσεις μαθητών /προσωπικού από κατάρρευση μέρους ή ολόκληρου του σχολείου γ. πυρκαγιές δ. σπάσιμο σωλήνων υδατοπρομήθειας ε. διακοπή τηλεφωνικής επικοινωνίας στ. πανικός μεταξύ των μαθητών προσωπικού ζ. συμφόρηση της τροχαίας έξω από το σχολείο 2. Συνεργαζόμενες Υπηρεσίες: α. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού β. Δύναμη Πολιτικής Άμυνας γ. Αστυνομική Δύναμη δ. Πυροσβεστική Υπηρεσία ε. Δήμος ή Κοινοτική Αρχή στ. ΑΗΚ ζ. ΑΤΗΚ η. Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας θ. Σύνδεσμος Γονέων 3. Προϋποθέσεις: α. Προβλέπεται ότι σε περίπτωση επικείμενης γενικής σύρραξης θα υπάρχει αρκετός χρόνος προειδοποίησης έτσι ώστε να παρθούν προληπτικά μέτρα. Επομένως το σχολείο μας (όπως και όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου), ύστερα από σχετική εντολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που θα βασίζεται στις εκτιμήσεις από πληροφορίες των αρμοδίων φορέων, δεν θα λειτουργήσει. Αυτό τόσο για προστασία /ασφάλεια προσωπικού και μαθητών όσο και για χρησιμοποίηση του κτιρίου για άλλους σκοπούς.

49 β. Σε περίπτωση μεμονωμένης εχθρικής ενέργειας ή μεγάλης έκτασης συμφοράς στο σχολείο μας, θα δημιουργηθούν δυσκολίες στην άμεση υλοποίηση του σχεδίου λόγω: Πανικού μεταξύ των μαθητών και εκπαιδευτικών Συμφόρησης της τροχαίας έξω από το σχολείο Ανεπάρκειας μεταφορικών μέσων Δυσκολιών στη μεταφορά και απομάκρυνση πολύτιμων εγγράφων /υλικών του σχολείου γ. Προβλέπεται ότι σε μεγάλη έκτασης συμφοράς, που θα έχει πολύ σοβαρές και καταστρεπτικές συνέπειες, θα παρουσιαστούν δυσκολίες ή καθυστερήσεις στη βοήθεια από τις Συνεργαζόμενες Υπηρεσίες. Γι αυτό θα πρέπει το σχολείο να είναι σε θέση να ανταποκριθεί από μόνο του στις έκτακτες ανάγκες, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. δ. Δεν προβλέπεται να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα επιμόρφωσης /εκπαίδευσης των μαθητών σε θέματα αυτοπροστασίας. ε. Δεν προβλέπονται μεγάλες δυσχέρειες στην εκκένωση του σχολείου και στη διαφυγή των μαθητών σε περίπτωση συμφοράς που θα προέρχεται από ατύχημα ή φυσικό αίτιο, και δε θα συνεπάγονται μεγάλες καταστροφές ή κατάρρευση του κτιρίου. Σε περίπτωση μεμονωμένης εχθρικής ενέργειας ή συμφοράς ή απειλούμενης συμφοράς που επηρεάζει το σχολείο, θα εφαρμοστούν τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο και οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των άλλων κρατικών φορέων. 4. Διατιθέμενα μέσα: α. Το εκπαιδευτικό, γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου όπως φαίνεται στο «Παράρτημα Α». β. Οι μαθητές του Σχολείου στους οποίους ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα όπως φαίνονται στο «Παράρτημα Γ». γ. Το υπάρχον φαρμακευτικό, πυροσβεστικό και άλλο υλικό όπως φαίνεται στο «Παράρτημα Κ» δ. Τα οχήματα του εκπαιδευτικού προσωπικού και εθελοντών του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου όπως παρουσιάζονται στο «Παράρτημα Α» και στο «Παράρτημα Στ» αντίστοιχα.

50 Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Το σχολείο μας έχει σαν κύρια αποστολή την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του γραμματειακού και βοηθητικού προσωπικού και των πολύτιμων εγγράφων του σχολείου σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας ή οποιασδήποτε συμφοράς. Το σχολείο θα πρέπει να προετοιμαστεί από τώρα, εφαρμόζοντας όλα τα προληπτικά μέτρα, έτσι ώστε, να είναι σε θέση να πάρει όταν παραστεί ανάγκη, όλα τα αναγκαία κατασταλτικά μέτρα για να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό βαθμό ανθρώπινα θύματα και υλικές ζημιές, ως συνέπεια οποιουδήποτε γεγονότος. Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ 1. Ιδέα ενέργειας: Για διασφάλιση της αποτελεσματικής εκπλήρωσης της αποστολής του, το σχολείο μας θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και υλικά που έχει στη διάθεσή του, καθώς και τη βοήθεια Συνεργαζόμενων Υπηρεσιών. Οι ενέργειες που πρέπει να παρθούν από τώρα είναι: Α. Να αρχίσει αμέσως η εκπαίδευση /διαφώτιση του προσωπικού και των μαθητών σε θέματα αυτοπροστασίας με βάση το Πρόγραμμα και το διαφωτιστικό υλικό που δίδεται από τους λειτουργούς του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/index.html). Β. Να οργανωθεί το σύστημα κινητοποίησης του προσωπικού του σχολείου και να γίνει σαφής καθορισμός της αποστολής του κάθε ενός ξεχωριστά όπως φαίνεται στο «Παράρτημα Δ». Γ. Να οργανωθούν αμέσως ομάδες Τραυματιοφορέων / Πρώτων Βοηθών, Διάσωσης, Μέριμνας και Φροντίδας, Πυροσβεστών, Αγγελιαφόρων Ασφαλείας, όπως φαίνεται στο «Παράρτημα Δ» και τα συνημμένα του και να αρχίσει η βασική και κατ αντικείμενο

51 εκπαίδευση και προετοιμασία τους με τα μέλη του προσωπικού που ορίζονται ως υπεύθυνοι γι αυτό, βοηθούμενοι από τις αντίστοιχες Συνεργαζόμενες Υπηρεσίες. Δ. Να προγραμματίζονται και να πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο ασκήσεις για κάθε σχολική περίοδο. Η κάθε άσκηση να περιλαμβάνει μέρος ή συνδυασμό των πιο κάτω: Δοκιμή του συστήματος Συναγερμού του σχολείου. Εκκένωση του σχολείου και μετακίνηση/ συγκέντρωση των μαθητών και του προσωπικού σε ασφαλή χώρο (Επεισόδιο πυρκαγιάς ή σεισμού). Μετακίνηση των μαθητών και του προσωπικού στους προκαθορισμένους χώρους κάλυψης (Επεισόδιο εχθρικής ενέργειας) Κατάσβεση πυρκαγιάς με χρησιμοποίηση νερού των διατιθέμενων μέσων. Διάσωση παγιδευμένων ατόμων. Παροχή Πρώτων Βοηθειών και μεταφορά τραυματιών. Κλήση για συνδρομή και άλλων Συνεργαζόμενων Υπηρεσιών. 2. Υπηρεσία κατάρτισης του Σχεδίου: Α. Την ευθύνη για τον καταρτισμό και την εκτέλεση του σχεδίου αυτού έχει ο/η Διευθυντής /ντρια του σχολείου Β. Ο/Η Διευθυντής/ ντρια αναθέτει την εκπόνηση του Σχεδίου στο/η Βοηθό Διευθυντή/ ντρια του σχολείου Γ. Η Επιτροπή Πολιτικής Άμυνας συμμετέχει ενεργά στον καταρτισμό του Σχεδίου με κατάθεση εισηγήσεων σε σχέση με τις διαδρομές διαφυγής, τους χώρους συγκέντρωσης κά. Οι συγκεκριμένες ευθύνες /καθήκοντα /αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου στην υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου φαίνονται στα Μνημόνια Ενεργειών που αποτελούν τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ και επιδίδονται ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τον Γενικό Υπεύθυνο του Σχεδίου στον κάθε εμπλεκόμενο, για υλοποίηση των προνοιών του και περιλαμβάνουν τόσο τις προληπτικές όσο και τις κατασταλτικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί, ο καθένας απ αυτούς.

52 Β. Ευθύνες /Καθήκοντα εκπαιδευτικού, γραμματειακού και βοηθητικού προσωπικού και των μαθητών του σχολείου: Γενικός Υπεύθυνος Γενικός Υπεύθυνος του Σχεδίου είναι ο Διευθυντής του Σχολείου, ο οποίος έχει τη γενική ευθύνη της οργάνωσης και εκτέλεσής του, βοηθούμενος από εκπαιδευτικούς που ορίζονται από τον ίδιο ως άμεσοι βοηθοί του, όπως φαίνεται στο «Παράρτημα Β». Βοηθός Γενικός Υπεύθυνος (ΒΓΥ) Βοηθός Γενικός Υπεύθυνος του Σχεδίου είναι ο/η Βοηθός Διευθυντής/ντρια του σχολείου. Σε περίπτωση που στο σχολείο δεν υπηρετεί Βοηθός Διευθυντής τότε την εκπόνηση του Σχεδίου Πολιτικής Άμυνας αναλαμβάνει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός. Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα του ΒΓΥ παρατίθενται στο «Παράρτημα Β». Εκπαιδευτικό Προσωπικό Κάθε εκπαιδευτικός έχει υποχρέωση να γνωρίζει το Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας του σχολείου, να γνωρίζει πολύ καλά και να εκτελεί την αποστολή του, όπως αυτή φαίνεται στο Μνημόνιο Ενεργειών που τον αφορά και του επιδίδεται από τον Γενικό Υπεύθυνο του Σχεδίου, όπως αναφέρεται πιο πάνω. Λεπτομέρειες για τον κάθε ένα ξεχωριστά, φαίνονται στα «Παραρτήματα Β και Δ». Γραμματειακό Προσωπικό Σχετικές λεπτομέρειες παρατίθενται στο «Παράρτημα Β». Βοηθητικό Προσωπικό Σχετικές λεπτομέρειες παρατίθενται στο «Παράρτημα Β».

53 3. Υποστήριξη από άλλες υπηρεσίες: Για την εκτέλεση του παρόντος σχεδίου αναμένεται η υπηρεσίες. υποστήριξη από τις πιο κάτω Α. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Μέσω Σχολικής Εφορείας) Παρακαλείται όπως εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις για την προμήθεια που αφορά εξοπλιστικό υλικό (γενικό υλικό, φαρμακευτικό υλικό) για σκοπούς του παρόντος σχεδίου. (Οι ανάγκες να υποβάλλονται από το σχολείο με τις κανονικές διαδικασίες). Παρακαλείται όπως ενημερώνει έγκαιρα το σχολείο για οποιαδήποτε μέτρα Πολιτικής Άμυνας κρίνονται απαραίτητα να ληφθούν, για ταχεία εφαρμογή του παρόντος σχεδίου. Παρακαλείται όπως βοηθήσει το σχολείο, στην εκπόνηση και εφαρμογή του σχεδίου. (Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μέσω των Διευθυντών και των αρμόδιων Λειτουργών στο Υπουργείο, εποπτεύει και ελέγχει κατά πόσο το σχολείο έχει καταρτίσει Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας και εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης και διαφώτισης των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου όπως και αν πραγματοποιούνται οι σχετικές ασκήσεις. Θα ελέγχει επίσης, αν κάθε χρόνο το Σχέδιο εκσυγχρονίζεται κατάλληλα). Β. Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Παρακαλείται, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, να διαθέσει προσωπικό και μέσα για υποβοήθηση του σχολείου στην πρακτική αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης. Γ. Αστυνομική Δύναμη Παρακαλείται όπως, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης διαθέσει προσωπικό και μέσα για υποβοήθηση του σχολείου σε θέματα της αρμοδιότητάς της. Παρακαλείται όπως διαθέσει αξιωματούχο της για εκπαίδευση /διαφώτιση των μαθητών σε θέματα της αρμοδιότητάς της.

54 Δ. Πυροσβεστική Υπηρεσία Παρακαλείται όπως διαθέσει αξιωματούχο της για εκπαίδευση των ομάδων Πυρόσβεσης του σχολείου, όπως φαίνεται στο «Παράρτημα Δ» (συνημμένο 2), σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πυρόσβεση. Παρακαλείται όπως υποδείξει τα σημεία τοποθέτησης των πυροσβεστήρων. Παρακαλείται όπως κατασβήνει μεγάλες πυρκαγιές. Ε. Δήμος ή Κοινοτικές αρχές Παρακαλείται όπως συνεργεία του Δήμου ή των κοινοτικών αρχών, συμβάλουν στο έργο της αποκατάστασης των ζημιών, που προκλήθηκαν στο σχολείο, αν αυτό απαιτείται. Στ. Αρχή Ηλεκτρισμού Παρακαλείται όπως διαθέσει συνεργεία της, για αποκατάσταση παροχής ηλεκτρισμού στο σχολείο, αν αυτό απαιτείται. Ζ. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Παρακαλείται όπως αποκαταστήσει την τηλεφωνική επικοινωνία του σχολείου, αν αυτό απαιτείται. Η. Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Παρακαλείται όπως μεριμνήσει για την αποκατάσταση της ύδρευσης του σχολείου αν αυτό απαιτείται. Θ. Σύνδεσμος Γονέων Παρακαλείται όπως σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, ενημερωθεί για τις πρόνοιες του σχεδίου και κυρίως για το θέμα της παραλαβής των μαθητών/ τριών και της μεταφοράς τραυματιών στο νοσοκομείο.

55 4. Συντονιστικές Οδηγίες: Γενικός Υπεύθυνος για την εκπόνηση, προετοιμασία και εφαρμογή του Σχεδίου Πολιτικής Άμυνας είναι ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου. Α. Ο Γενικός Υπεύθυνος του σχολείου με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου έχει υποχρέωση να ενημερώνει και προσαρμόζει το παρόν Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τις νέες συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο και να ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Β. Ο Γενικός Υπεύθυνος του σχολείου έχει υποχρέωση να επιδίδει προς όλους τους εμπλεκόμενους τα Μνημόνια Ενεργειών που τους αφορούν, όπως αυτά φαίνονται στο «Παράρτημα Β, Γ, Δ». Γ. Κάθε εμπλεκόμενος στην υλοποίηση του Σχεδίου έχει υποχρέωση να γνωρίζει καλά και να συμμορφώνεται με το Μνημόνιο Ενεργειών που τον αφορά καθώς και το σύστημα ενεργοποίησης και εφαρμογής του σχεδίου γενικά. Δ. Ο τρόπος ενεργοποίησης της Διεύθυνσης και του προσωπικού του σχολείου με σκοπό τη λήψη μέτρων πολιτικής άμυνας, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, όσο και εκτός ωρών λειτουργίας του, φαίνεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Ε. Να καθοριστεί ο τρόπος ενημέρωσης των υπεύθυνων των άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών, όπως αυτοί φαίνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Στ. Ο Γενικός Υπεύθυνος του σχολείου, σε περίπτωση ανάγκης εφαρμογής του παρόντος σχεδίου, να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους των συνεργαζόμενων υπηρεσιών, εάν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις.

56 5. Έναρξη ισχύος Σχεδίου: α. Για σχεδίαση: Από σήμερα με συνεχή εκσυγχρονισμό και βελτίωσή του κάθε χρόνο ή έκτακτα, αν οι συνθήκες /περιστάσεις έχουν αλλάξει και το επιβάλλουν. β. Για εφαρμογή: Σε περίπτωση προγραμματισμένης ή μη άσκησης με διαταγή που θα δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, από τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας ή από τον Γενικό Υπεύθυνο του σχολείου ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας ή απειλούμενης εχθρικής ενέργειας ή συμφοράς ή απειλούμενης συμφοράς με το σύνθημα του συναγερμού που θα δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, από τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας ή από τον Γενικό Υπεύθυνο του σχολείου, ανάλογα με την περίπτωση. Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 1. Εφοδιασμός: Ο Εφοδιασμός με όλα τα απαραίτητα είδη και μέσα που χρειάζονται για την εφαρμογή του σχεδίου, θα γίνει: Α. Από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή τη Σχολική Εφορεία Β. Από τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών Γ. Από το ίδιο το σχολείο ή/ και από δωρεές.

57 2. Μεταφορές: Α. Η μεταφορά όσων από τους μαθητές χρειάζεται, θα γίνει με τα ιδιωτικά οχήματα του προσωπικού του σχολείου και των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Γονέων, μεταφέρουν στο σπίτι όσους μαθητές/ τριες δεν έχουν άλλο τρόπο μετακίνησης. Στις περιπτώσεις που η μεταφορά των μαθητών γίνεται καθημερινά με λεωφορεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των μαθητών και θα πρέπει από τώρα η Διεύθυνση του σχολείου να ενημερώσει, τόσο την εταιρεία των λεωφορείων όσο και τους οδηγούς έτσι ώστε να γίνουν οι αναγκαίες διευθετήσεις. Οι χώροι συγκέντρωσης των οχημάτων αναφέρονται στο «Παράρτημα Θ». Μεταφορά μαθητών/ τριών είναι δυνατό να γίνει και με τα πόδια με την συνοδεία υπεύθυνων εκπαιδευτικών. Β. Ο τρόπος προστασίας των πολύτιμων εγγράφων ή άλλων σημαντικών κινητών περιουσιακών στοιχείων φαίνεται στο «Παράρτημα Β». Εκεί όπου ενδείκνυται, θα πρέπει να γίνει από τώρα ειδική πρόνοια, για οποιοδήποτε αναγκαίο προγραμματισμό, όσο αφορά οποιαδήποτε μετακίνηση. 3. Συντήρηση: Η Διεύθυνση του σχολείου από καιρό σε καιρό θα πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο και επιθεώρηση, τόσο του σχολικού κτιρίου (αίθουσες διδασκαλίας, περίβολο σχολείου κλπ.), όσο και του εξοπλιστικού υλικού (πυροσβεστήρες, ιατροφαρμακευτικό υλικό κλπ.) που διαθέτει. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η ανάγκη για συντήρηση των πιο πάνω, έχει ευθύνη να ενημερώνει αμέσως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και να προβαίνει έγκαιρα στις απαιτούμενες ενέργειες, για λύση των προβλημάτων που διαπιστώνονται. 4. Υγειονομική Περίθαλψη: Σε περίπτωση ατυχημάτων ή άλλης φύσεως επειγόντων περιστατικών θα παρέχονται οι Πρώτες Βοήθειες στο σχολείο ή όπου αυτό είναι ενδεδειγμένο, θα γίνονται μεταφορές στο Γενικό Νοσοκομείο.

58 Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. Επικοινωνίες: Οι επικοινωνίες θα διεξάγονται είτε μέσω του υφιστάμενου τηλεφωνικού δικτύου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου είτε μέσω αγγελιαφόρου. 2. Συναγερμός: Η διαδικασία και τα μέσα μετάδοσης του συναγερμού φαίνονται στο «Παράρτημα Η». 3. Θέσεις κλιμακίων: Οι θέσεις του προσωπικού του σχολείου και των μαθητών σε ώρες που λειτουργεί το σχολείο είναι οι προκαθορισμένες θέσεις τους στο χώρο του σχολείου. Σε περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου ο καθένας θα πρέπει να καταλάβει τη θέση που του ορίζεται στο «Παράρτημα Δ» για εκτέλεση των καθηκόντων του. Στ. ΔΙΑΦΟΡΑ 1. Οποιεσδήποτε ουσιώδης τροποποιήσεις, προσθήκες, συμπληρώσεις πάνω στο σχέδιο, θα γίνονται μόνο, μετά από εντολή του Γενικού Υπεύθυνου του Σχεδίου. 2. Μικρές τροποποιήσεις θα μπορούν να γίνονται στη σελίδα του Σχεδίου με διαγραφή ή προσθήκη λέξεων, ενώ τροποποιήσεις μεγάλης έκτασης με αντικατάσταση φύλλου του σχεδίου. 3. Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται πρέπει να κοινοποιούνται σε όλους τους εμπλεκόμενους που επηρεάζονται. Ζ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1. Βαθμός ασφάλεια του παρόντος σχεδίου: «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ»

59 Η. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ- Α. Για Ενέργεια 1. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Β. Για Πληροφόρηση 1. Διδακτικό προσωπικό 2. Γραμματειακό και Βοηθητικό Προσωπικό 3. Μαθητές/ τριες Ο/Η Διευθυντής/ ντρια του Σχολείου (σφραγίδα)

60

61 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΤΗΛΕΦ. ΑΡ.ΕΓΓΡ. ΑΥΤΟΚΙΝ.

62 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΤΗΛΕΦ. ΑΡ.ΕΓΓΡ. ΑΥΤΟΚΙΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ/ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

63 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ Α. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Καθήκοντα/ Αρμοδιότητες Επιτελείου o Συστήνεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης o Κάνει αρχική εκτίμηση της κατάστασης o Συλλέγει, επιβεβαιώνει, αναλύει πληροφορίες και θέτει προτεραιότητες ενεργειών o Αναλαμβάνει το γενικό συντονισμό των ενεργειών του προσωπικού 1. Γενικός Υπεύθυνος Σχεδίου (Δ/ντής, Δ/ντρια):. 2. Βοηθός Γενικός Υπεύθυνος Σχεδίου:. 3. Αγγελιαφόροι/ μαθητές/ τριες: I... II... Β. ΕΦΟΔΙΑ/ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ Ο/Η Διευθυντής/ ντρια και Βοηθός Διευθυντής/ ντρια έχουν μαζί τους ο/η κάθε ένας/μία: 1. Αντίγραφο του Σχεδίου Πολιτικής Άμυνας 2. Τηλεβόα 3. Φορητό Ραδιόφωνο 4. Κινητό τηλέφωνο 5. Ονομαστική κατάσταση μαθητών/ τριών 6. Ονομαστική κατάσταση διοικητικού, γραμματειακού και βοηθητικού προσωπικού 7. Τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης

64 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικός Υπεύθυνος (Διευθυντής/ ντρια).. 2. Βοηθός Γενικός Υπεύθυνος (Β.Γ.Υ.) Υπεύθυνος Καταρτισμού Σχεδίου:.. 3. Επιτροπή Πολιτικής Άμυνας α) (Δ/ντής, Δ/ντρια):. β) (Β. Δ/ντής, Β. Δ/ντρια): γ) (Εκπ/κός): δ) (Εκπ/κός): 4. Γραμματειακό Προσωπικό Υπεύθυνο για το αρχείο του σχολείου: α) β) 5. Βοηθητικό Προσωπικό Υπεύθυνο για τη διακοπή ρεύματος και τη διακοπή παροχής υγραερίου: α) β) Καθήκοντα Γενικού Υπεύθυνου o Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου. o Δίνει εντολή για την έναρξη και τη λήξη του συναγερμού. o Συνεργάζεται με τον Βοηθό Γενικό Υπεύθυνο για τον καταρτισμό και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, τόσο για σκοπούς εκπαίδευσης/ άσκησης όσο και στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης. o Έχει την ευθύνη για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλιστικού υλικού και τη διαφώτιση και ενημέρωση του προσωπικού και των μαθητών για θέματα που αφορούν το περιεχόμενο του Σχεδίου. o Έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την εκκένωση του σχολείου και την απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο. o Έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την εφαρμογή του Σχεδίου και να επικοινωνεί με τους Υπεύθυνους των Συνεργαζομένων Υπηρεσιών, εάν αυτό απαιτείται υπό τις περιστάσεις.

65 Καθήκοντα Β.Γ.Υ. o Αντικαθιστά πλήρως το Γενικό Υπεύθυνο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. o Συνεργάζεται με την Επιτροπή Πολιτικής Άμυνας για τον καταρτισμό και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης o Είναι υπεύθυνος για τον καταρτισμό του Σχεδίου o Φροντίζει για την εκπαίδευση των μαθητών/ τριών και του υπόλοιπου προσωπικού o Έρχεται σε επαφή με την εταιρεία λεωφορείων για τον από κοινού καθορισμό του ακριβούς χώρου απ όπου θα παραληφθούν οι μαθητές/ τριες o Είναι υπεύθυνος για την ανεύρεση καταφυγίου ή ασφαλούς χώρου από όπου θα παραληφθούν οι μαθητές/ τριες o Οργανώνει και εποπτεύει την απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο o Έχει υποχρέωση να επιδίδει προς όλους τους εμπλεκομένους τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ ενεργειών που τους αφορούν Καθήκοντα Επιτροπής Πολιτικής Άμυνας o Επιβλέπει και συντονίζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή του σχεδίου της Πολιτικής Άμυνας του σχολείου σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Υπεύθυνου o Ελέγχει τον εξοπλισμό του σχολείου και τις κτιριακές εγκαταστάσεις o Σε περίπτωση θεομηνίας σε μη εργάσιμο χρόνο, η Επιτροπή επισκέπτεται το σχολείο μαζί με αρμόδιους Λειτουργούς των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπους της οικείας Σχολικής Εφορείας, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο το κτίριο είναι σε θέση να δεχθεί τους μαθητές Καθήκοντα εκπαιδευτικών o Κάθε εμπλεκόμενος στην υλοποίηση του Σχεδίου Πολιτικής Άμυνας έχει υποχρέωση να γνωρίζει καλώς και να συμμορφώνεται με το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ενεργειών που τον αφορά καθώς και το σύστημα ενεργοποίησης και εφαρμογής του σχεδίου γενικά Καθήκοντα Γραμματειακού Προσωπικού o Υπεύθυνοι για το αρχείο του σχολείου Μητρώο μαθητών Ονομαστικές Καταστάσεις Προσωπικού Σχέδιο Δράσης Καθήκοντα Βοηθητικού Προσωπικού o Υπεύθυνοι για: τη διακοπή ρεύματος τη διακοπή παροχής υγραερίου τα κλειδιά του σχολείου (κλειδοθήκη, αντικλείδια)

66 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1. Αγγελιαφόροι Χρέη αγγελιαφόρου εκτελεί ο Πρόεδρος του τμήματος. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο αγγελιαφόρος είναι ο βοηθός και ο συνεργάτης του Υπεύθυνου εκπαιδευτικού του τμήματος για την ομαλή εκκένωση της τάξης. Οι αγγελιαφόροι πρέπει να γνωρίζουν που βρίσκεται το επιτελείο, το ιατρείο και οι ομάδες του τομέα τους. Να εκτελούν χρέη αγγελιαφόρου μεταξύ του υπεύθυνου εκπαιδευτικού και του Γενικού Υπεύθυνου. 2. Ομάδες Μέριμνας και Φροντίδας, Ασφάλειας και Αγγελιαφόρων Μαθητές/ τριες να συμμετέχουν ΜΟΝΟ στις ομάδες Μέριμνας και Φροντίδας, Ασφάλειας και Αγγελιαφόρων. (α) Ομάδα Μέριμνας και Φροντίδας o Έχει την ευθύνη της μεταφοράς και διάθεσης του νερού και της στερεάς τροφής που είναι διαθέσιμα στο κυλικείο, όπως επίσης και άλλων τροφίμων τα οποία είναι αποθηκευμένα στο σχολείο (παξιμάδια, σταφίδες, μπισκότα, αμυγδαλόψυχα κά) (β) Ομάδα Ασφάλειας o Φρουρεί το χώρο συγκέντρωσης των μαθητών o Μεριμνά έτσι ώστε να μην πλησιάσει ή εισέλθει κανείς στο κτίριο γιατί μετά το επεισόδιο πιθανόν να υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, εκρήξεων κλπ. (γ) Αγγελιαφόροι o Μεταφέρουν μηνύματα από και προς το Επιτελείο, τις Ομάδες Δράσης, τα Τμήματα και το Χώρο Συγκέντρωσης

67 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Στις ομάδες Πρώτων Βοηθειών και τραυματιοφορέων ΜΟΝΟ εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ o Υπεύθυνος εκπαιδευτικός αναλαμβάνει κατά προτίμηση άτομο που έχει παρακολουθήσει μαθήματα Πρώτων Βοηθειών o Ο αριθμός των ομάδων Πρώτων Βοηθειών εξαρτάται από τον αριθμό των μελών του προσωπικού Α. 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: (Συμπληρώνει το έντυπο τραυματία ) 2. ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ/ ΤΡΙΑ:.. Β. ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ o Μεταφέρουν μηνύματα από και προς το Επιτελείο, τις Ομάδες Δράσης, τα Τμήματα και το Χώρο Συγκέντρωσης ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1) Μόλις δοθεί η εντολή να εγκαταλείψουν τις τάξεις, οι εκπαιδευτικοί συνοδεύουν αμέσως τους μαθητές/ τριες στο χώρο συγκέντρωσης 2) Κατόπιν εντολής του/ της Διευθυντή/ ντριας, οι ομάδες σπεύδουν να πάρουν τον εξοπλισμό τους 3) Παρέχουν τις αναγκαίες Πρώτες Βοήθειες στους τραυματίες 4) Προωθούν τους σοβαρά τραυματίες στο Νοσοκομείο συμπληρώνοντας το έντυπο μεταφοράς τραυματία, το οποίο και παραδίδουν στο Επιτελείο

68 Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Φορείο και σακίδιο που θα περιέχει: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Ατομικά αποστειρωμένα 7 Γάντια μιας χρήσης επιθέματα διαφόρων μεγεθών 2 Βαμβάκι 8 Ψαλίδι 3 Γάζες 9 Λαβίδα 4 Λευκοπλάστες 10 Θερμόμετρο 5 Τριγωνικοί Επίδεσμοι 11 Καθαρό οινόπνευμα 6 Κυλινδρικοί Επίδεσμοι 12 Αντισηπτικό (Povidone Iodine 10% solution) Στ. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΩΝ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΙΑ

69 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΡΟΣΟΧΗ Στις ομάδες Πυρόσβεσης ΜΟΝΟ εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ o Ο αριθμός των ομάδων Πυρόσβεσης εξαρτάται από τον αριθμό των μελών του προσωπικού o Συστήνεται όπως μια πρακτική άσκηση χρήσης των πυροσβεστήρων διεξαχθεί λίγο πριν από την προγραμματισμένη ετήσια συντήρησή τους Α. 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: 2. ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ/ ΤΡΙΑ:.. Β. ΟΜΑΔΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Α/Α Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1. Γνωρίζουν καλά τον τομέα ευθύνης τους, όπως επίσης και τα δρομολόγια και τις εξόδους διαφυγής που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης 2. Γνωρίζουν τα πυροσβεστικά σημεία του τομέα τους, αλλά και του ευρύτερου χώρου 3. Γνωρίζουν τον τρόπο και την ορθή χρήση των πυροσβεστήρων 4. Εντοπίζουν τυχόν πυρκαγιές (μικρών εστιών φωτιάς) και φροντίζουν για την άμεση πυρόσβεση τους για να αποτραπεί η επέκτασή τους πάντοτε με γνώμονα την προσωπική τους ασφάλεια 5. Ειδοποιά την Πυροσβεστική Υπηρεσία εκεί που είναι απαραίτητο. Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1. Πυροσβεστήρες όλων των τύπων 2. Δύο πλαστικοί κουβάδες μεταφοράς νερού 3. Αξίνα 4. Φτυάρι 5. Γάντια πυρόσβεσης

70 Στ. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ

71 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΡΟΣΟΧΗ Στις ομάδες Διάσωσης ΜΟΝΟ εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Α. 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: 2. ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ/ ΤΡΙΑ:.. Β. ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 1. Εντοπίζει τους παγιδευμένους και σε περίπτωση παγίδευσης ή εγκλωβισμού 2. ελευθερώνει ή απεγκλωβίζει άτομα νοουμένου ότι η απεγκλώβισή τους δε συνεπάγεται άλλους κινδύνους Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 1. Πτυσσόμενη σκάλα 5 μέτρων 2.Γάντια εργασίας 3.Κλεφτοφάναρο 4.Αξίνα 5.Λιβέρι 6.Μάτσα (βαρετή) Στ. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Είναι αποθηκευμένα:

72 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ o Ο αριθμός των ομάδων Ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των χώρων συγκέντρωσης Α. 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: 2. ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ/ ΤΡΙΑ:.. Β. ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Μαθητές/ τριες Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ o Φρουρεί το χώρο συγκέντρωσης των μαθητών o Μεριμνά έτσι ώστε να μην πλησιάσει ή εισέλθει κανείς στο κτίριο γιατί μετά το επεισόδιο πιθανόν να υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, εκρήξεων κλπ. Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Σφυρίχτρα 2. Κορδέλα για περίφραξη του χώρου συγκέντρωσης 3. Διακριτικό περιβραχιόνιο ή φωσφορούχα φανέλα Στ. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ

73 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Α. 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: 2. ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ/ ΤΡΙΑ:.. Β. ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: Μαθητές/ τριες Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Έχει την ευθύνη της μεταφοράς και διάθεσης του νερού και της στερεάς τροφής που είναι διαθέσιμα στο κυλικείο, όπως επίσης και άλλων τροφίμων τα οποία είναι αποθηκευμένα στο σχολείο (παξιμάδια, σταφίδες, μπισκότα, αμυγδαλόψιχα) Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. Πλαστικό κάλαθο 2.Ένα μπετόνι νερού 3.Πενήντα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσεως 4.Σταφίδες 5.Παξιμάδια 6.Αμυγδαλόψιχα Στ. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Είναι αποθηκευμένα:...

74 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΑΝ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1. Ενέργειες κατά το σεισμό Μόλις γίνει αντιληπτή σεισμική δόνηση εφαρμόζονται οι πιο κάτω οδηγίες: (α) Όσοι βρίσκονται σε κλειστό χώρο: o Διατηρούν τη ψυχραιμία τους o Μετακινούνται προς ασφαλή θέση (κούφωμα πόρτας, θρανίο, γραφείο, τραπέζι) μακριά από καθρέφτες ή αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς κατά την πτώση τους (πολυέλαιοι, ανεμιστήρες οροφής) o Μόλις σταματήσει ο σεισμός βγαίνουν προσεκτικά από το κτίριο ακολουθώντας τις προγραμματισμένες εξόδους διαφυγής. Όσοι βρίσκονται σε όροφο χρησιμοποιούν κλιμακοστάσιο και όχι ανελκυστήρα. Οι μαθητές: τοποθετούν πάνω στα θρανία τις τσάντες για να είναι ελεύθεροι οι διάδρομοι βγαίνουν από την τάξη με σειρά και κατ εντολή του/ της εκπαιδευτικού o Μόλις βγουν από το κτίριο κατευθύνονται στον προγραμματισμένο χώρο συγκέντρωσης μέχρι να δοθούν εντολές από το Επιτελείο o Ο/ Η εκπαιδευτικός μαζί με τον/ την αγγελιαφόρο αποχωρούν τελευταίοι για να βοηθήσουν μαθητές/ τριες αν παραστεί ανάγκη. (β) Όσοι βρίσκονται σε ανοικτό χώρο: o Διατηρούν τη ψυχραιμία τους o Παραμένουν στον ανοικτό χώρο αποφεύγοντας να πλησιάσουν ή να εισέλθουν σε κτίριο o Με το πέρας του σεισμού κατευθύνονται στον προγραμματισμένο χώρο συγκέντρωσης 2. Ενέργειες μετά το σεισμό α. Ενέργειες στο χώρο συγκέντρωσης o Αμέσως λαμβάνονται παρουσίες μαθητών από τους υπεύθυνους των τμημάτων και παρουσίες προσωπικού από το Επιτελείο. o Δίνεται αμέσως αναφορά στο Επιτελείο για ελλείποντες μαθητές/ τριες. o Εάν υπάρχουν ελλείποντες μαθητές/ τριες τότε κατόπιν διαταγής του Επιτελείου οι ομάδες Διάσωσης αναλαμβάνουν την αποστολή τους, δηλαδή να εντοπίσουν τυχόν παγιδευμένα άτομα ή τραυματίες και να τους μεταφέρουν στο χώρο του γηπέδου ή σε άλλο προκαθορισμένου χώρο όπου βρίσκεται το πρόχειρο ιατρείο. o Αμέσως ειδοποιείται και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η Πολιτική Άμυνα. Μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα και εφόσον δεν εντοπιστούν οι γονείς των παιδιών, τότε ο/ η Διευθυντής/ ντρια θα επικοινωνήσει με την Πολιτική Άμυνα του Υπουργείου Εσωτερικών.

75 β. Γενικές Ενέργειες o Οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να ηρεμήσουν άλλους που έχουν πανικοβληθεί o Δίδονται οδηγίες για διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής υγραερίου o Τίθενται σε ετοιμότητα οι Ομάδες Δράσης και ενεργοποιούνται ΜΟΝΟ όταν υπάρχει αντίστοιχο επεισόδιο (π.χ. Ομάδα Πυρόσβεσης Κατάσβεση μικρών εστιών φωτιάς) o Στήνεται το πρόχειρο ιατρείο για υποδοχή και περίθαλψη τραυματιών o Η ομάδα ασφάλειας μεριμνά έτσι ώστε να μην πλησιάσει ή εισέλθει κανείς στο κτίριο. ΑΝ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΣΕ ΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ο/ Η Διευθυντής/ ντρια και ο/ η υπεύθυνος/ η καταρτισμού του Σχεδίου μαζί με την Επιτροπή Πολιτικής Άμυνας του σχολείου, μετά τη λήξη του σεισμού, μεταβαίνουν στο σχολείο για επιθεώρηση του για τυχόν ζημιές και για έλεγχο της καταλληλότητας του κτιρίου. Παράλληλα, ειδοποιούνται οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η Σχολική Εφορεία και η Πολιτική Άμυνα για να εκτιμηθεί ο βαθμός καταλληλότητας του κτιρίου.

76 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Κτυπά το κουδούνι συνθηματικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΧΘΡΙΚΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ Προσωπικό, μαθητές/τριες και επισκέπτες που βρίσκονται εντός του κτιρίου, μετακινούνται στον πιο ασφαλισμένο χώρο της τάξης/ αίθουσας/ γραφείου (μακριά από υαλοθώρακες) αναμένοντας οδηγίες. Προσωπικό, μαθητές/τριες και επισκέπτες που βρίσκονται στην αυλή του σχολείου, μεταβαίνουν αμέσως στον πλησιέστερα ασφαλή χώρο εντός του κτιρίου. Ο/ Η Διευθυντής/ ντρια μόλις λήξει το συμβάν (π.χ. ρίψεις πυροβολισμών, τρομοκρατική ενέργεια) δίνει εντολή στους μαθητές/ τριες όλων των τμημάτων να μετακινηθούν στο ισόγειο ή σε ασφαλή προκαθορισμένο χώρο (π.χ. υπόγειο). Οι εμπλεκόμενες ομάδες παίρνουν τον εξοπλισμό τους και μεταβαίνουν στους προκαθορισμένους χώρους και βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ο/ Η Διευθυντής/ ντρια ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το συμβάν και αναμένει οδηγίες. Αν το σχολείο βρίσκεται στη ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ο/ η Διευθυντής/ ντρια τηλεφωνεί στον Αξιωματικό των Ηνωμένων Εθνών στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τομέας για ενημέρωση και προστασία. Σε περίπτωση που δίνεται η εντολή αποχώρησης από το σχολείο τότε μεταβαίνουν στο χώρο συγκέντρωσης που εξασφάλισαν από πριν: Σε περίπτωση που υπάρχουν τραυματίες μεταφέρονται αμέσως στο Νοσοκομείο από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δίνουν ονομαστική κατάσταση τραυματιών στο ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ για να ενημερωθούν οι γονείς των μαθητών/ τριών, καθώς και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Οι μαθητές/ τριες περιμένουν μέχρι να τους παραλάβουν οι γονείς τους οι οποίοι έχουν ενημερωθεί από πριν ότι σε περίπτωση εχθροπραξιών θα παραλάβουν τα παιδιά τους από το συγκεκριμένο χώρο. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Γονέων ( ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ) μεταφέρουν στο σπίτι όσους μαθητές/ τριες δεν έχουν τρόπο μετάβασης και ειδοποιούν το/ τη Διευθυντή/ ντρια ότι παρέδωσαν τα παιδιά στους οικείους τους. Παραδίδουν επίσης ονομαστική κατάσταση μαθητών/ τριών που μετέφεραν. Τα υπόλοιπα παιδιά που οι γονείς τους δεν εντοπίστηκαν επιστρέφουν με τους εκπαιδευτικούς στο χώρο κάλυψης. Μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα και εφόσον δεν εντοπιστούν οι γονείς των παιδιών, τότε ο/ η Διευθυντής/ ντρια θα επικοινωνήσει με την Πολιτική Άμυνα του Υπουργείου Εσωτερικών

77 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΧΩΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΧΘΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

78 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ (Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Α/Α 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ/ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΗ/ ΤΡΙΑΣ ΩΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

79 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

80 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Σκοπός του σχεδίου είναι : Α) Η ασφαλής εκκένωση του σχολικού κτιρίου από τους μαθητές/ τριες το προσωπικό και τους επισκέπτες σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς Β) Η καταπολέμηση μικρών εστιών φωτιάς στα πρώτα στάδια εκδήλωσής τους με στόχο τον περιορισμό ή την κατάσβεσή τους και αποφυγή της περαιτέρω επέκτασής Με τον εντοπισμό της εστίας της φωτιάς τίθεται σε λειτουργία το σύστημα συναγερμού και ειδοποιείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κατάσβεση Πυρκαγιάς Οι ομάδες πυρόσβεσης αναλαμβάνουν την αποστολή τους με τις ομάδες Διάσωσης και Πρώτων Βοηθειών. Και οι τρεις ομάδες έχουν τους αγγελιαφόρους τους για αποστολή μηνυμάτων στο επιτελείο. Διαφυγή Παράλληλα και ταυτόχρονα με τις πιο πάνω ενέργειες, δηλαδή ήχηση συστήματος συναγερμού, κλήση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και καταπολέμηση της πυρκαγιάς από την ομάδα πυρόσβεσης, οι μαθητές/ τριες, το προσωπικό και οι επισκέπτες εγκαταλείπουν τις αίθουσες, χρησιμοποιώντας τα κλιμακοστάσια με τάξη και κατευθύνονται στον προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης. Οι ομάδες ασφάλειας παίρνουν θέσεις γύρω από το χώρο συγκέντρωσης και σε ασφαλή απόσταση για να εμποδίσουν μαθητές/ τριες να πλησιάσουν το κτίριο. Θεωρείται αναγκαίο να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα όσον αφορά τα εργαστήρια Επιστήμης, Οικιακής Οικονομίας, Σχεδιασμού Τεχνολογίας λόγω της φύσεως των διαφόρων αντικειμένων και στοιχείων τα οποία υπάρχουν στα εργαστήρια αυτά και τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν απρόβλεπτους κινδύνους που πιθανόν να αποδειχθούν μοιραίοι. Πέρα από αυτό πρέπει τα εργαστήρια να είναι εξοπλισμένα με πυροσβεστήρες διαφόρων τύπων, κουβάδες με άμμο και κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών. Η διεύθυνση του σχολείου είναι αναγκαίο να ενημερώσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ως προς τα διάφορα υλικά, όργανα και στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στα εργαστήρια.

81 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΣΥΝΘΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Το σύστημα συναγερμού δίνεται από το/ τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου, που είναι ο Γενικός Υπεύθυνος ή από το Βοηθό Γενικό Υπεύθυνο. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή άσκησης, το σύνθημα συναγερμού μπορεί να δοθεί μετά από οδηγίες των αρμοδίων αρχών ή κατόπιν απόφασης του Γενικού Υπεύθυνου ή του Βοηθού του, εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο από τις περιστάσεις. Μέσα μετάδοσης συναγερμού Το σύνθημα συναγερμού είναι δυνατό να μεταδοθεί με: 1. Ηλεκτρικό κουδούνι 2. Αυτόματος μηχανισμός ειδοποίησης για πυρκαγιά 3. Συνηθισμένο κουδούνι του χεριού 4. Τηλεβόα 5. Σφυρίχτρα 6. Αεροσειρήνα Σήματα Έναρξης και Λήξης Συναγερμού ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ: ΛΗΞΗ: Συνεχής ήχηση αεροσειρήνας διάρκειας 15 δευτερολέπτων Συνεχής ήχηση αεροσειρήνας διάρκειας 30 δευτερολέπτων ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗ: (Ισχύει ΜΟΝΟ σε περίπτωση άσκησης) Διακοπτόμενη ήχηση ανά 2 δευτερόλεπτα του ηλεκτρικού κουδουνιού ή άλλων ηχητικών μέσων ΛΗΞΗ: Συνεχής ήχηση διάρκειας 30 δευτερολέπτων ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗ: Διακοπτόμενη ήχηση ανά 10 δευτερόλεπτα του ηλεκτρικού κουδουνιού ή άλλων ηχητικών μέσων ΛΗΞΗ: Συνεχής ήχηση διάρκειας 30 δευτερολέπτων

82 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ α) Σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς οι μαθητές/ τριες συγκεντρώνονται στο γήπεδο του σχολείου ή σε ασφαλή προκαθορισμένο χώρο. Αφού ληφθούν παρουσίες, αρχίζει η διαδικασία της μεταφοράς των μαθητών. Κρατούνται σημειώσεις για τους μαθητές/ τριες που απομακρύνονται και ενημερώνεται η Διεύθυνση του σχολείου. Η μεταφορά γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: Με τα πόδια εφόσον κατοικούν κοντά στο σχολείο. Με αυτοκίνητα, από τους γονείς ή κηδεμόνες. Με αυτοκίνητα, από το προσωπικό του σχολείου. Με αυτοκίνητα του Δ.Σ. του Συνδέσμου Γονέων. Με λεωφορεία. β) Σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας οι μαθητές/ τριες συγκεντρώνονται στο χώρο κάλυψης («ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ» Συνημμένο 1). Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν ο Γενικός Υπεύθυνος αποφασίζει τη μεταφορά των μαθητών στα σπίτια τους. Για τη μεταφορά των μαθητών/ τριών ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και προηγουμένως. Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου παραμένει σε ασφαλή προκαθορισμένο χώρο μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μεταφορά όλων των μαθητών στα σπίτια τους.

83 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Αφορά ΜΟΝΟ τα Λεωφορεία που εξυπηρετούν τα σχολεία καθημερινή βάση) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΔΗΓΟΥ

84 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΑΘΗΤΕΣ/ ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Πρέπει να επισυνάπτεται στο Σχέδιο κατάλογος μαθητών/ τριών με προβλήματα υγείας όπως π.χ. διαβήτη, άσθμα, επιληψία, αλλεργία, καρδιοπάθειες κλπ. Στα παιδιά αυτά θα παρασχεθεί ειδική φροντίδα. Είναι αναγκαία η ενημέρωση του Σχεδίου ούτως ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης οποιωνδήποτε συμπτωμάτων να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι Πρώτων Βοηθειών πώς θα ενεργήσουν. Ο/ Η υπεύθυνος/ η της καθοδήγησης (Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές) ή υπεύθυνος/ η εκπαιδευτικός (Δημοτικά, Νηπιαγωγεία) είναι απαραίτητο να συνεργαστεί πλήρως με τον/ την υπεύθυνο/ η Πρώτων Βοηθειών. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο/ η υπεύθυνος/ η θα παρουσιαστεί αμέσως στην ομάδα Πρώτων Βοηθειών με τον κατάλογο των μαθητών/ τριών που έχουν πρόβλημα υγείας. Εάν παραστεί ανάγκη μεταφοράς στο νοσοκομείο, μαθητή/ τριας που έχει ιατρικό ιστορικό, πρέπει απαραίτητα να μεταφέρεται το προσωπικό ιατρικό του/ της δελτίο. Εάν στο σχολείο υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, μεριμνούμε ώστε να συνοδεύονται πάντοτε από εκπαιδευτικούς στους χώρους συγκέντρωσης.

85 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΑΘΗΤΕΣ/ ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΘΗΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

86 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Πίνακας 1.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Α Χώρος Φορεία Σακίδια Α Βοηθειών Πυροσβεστήρες Φτυάρια Αξίνες Κουβάδες νερού Κουβέρτες

87 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

88 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Απλή κάτοψη του σχολείου όπου θα διαγράφονται o οι πτέρυγες του κτιρίου o οι χώροι συγκέντρωσης o οι διαδρομές διαφυγής από το κτίριο προς το χώρο συγκέντρωσης Σε περίπτωση πολυώροφων κτιρίων πρέπει να αποσταλούν τόσες κατόψεις όσοι και οι όροφοι Το παράρτημα αυτό μπορεί να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή ως ξεχωριστό αρχείο

89 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΧΘΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Απλή κάτοψη του σχολείου όπου θα διαγράφονται o οι πτέρυγες του κτιρίου o οι χώροι κάλυψης o οι διαδρομές διαφυγής προς τους χώρους κάλυψης Σε περίπτωση πολυώροφων κτιρίων πρέπει να αποσταλούν τόσες κατόψεις όσοι και οι όροφοι Το παράρτημα αυτό μπορεί να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή ως ξεχωριστό αρχείο

90 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ανάλογα της κρισιμότητας της κατάστασης και του αριθμού των τραυματιών, ο Γενικός Υπεύθυνος μπορεί να δώσει άδεια για μεταφορά τραυματιών στο νοσοκομείο: (α) (β) κατόπιν εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών από άλλα μέλη του προσωπικού τα οποία είναι σε άριστη κατάσταση σε θέματα υγείας και μπορούν να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους και το ιδιωτικό τους όχημα με τα ασθενοφόρα οχήματα των ιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας που κλήθηκαν να βοηθήσουν Οι Γραμματείς του Επιτελείου παραλαμβάνουν από τους Υπεύθυνους των Πρώτων Βοηθειών τα έντυπα μεταφοράς τραυματία, ώστε ο Γενικός Υπεύθυνος: να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει το που βρίσκονται οι τραυματίες μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας να μπορεί να πληροφορήσει τους συγγενείς των τραυματιών για την κατάσταση των οικείων τους και τον ακριβή προορισμό τους

91 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Να συμπληρωθεί και να αναρτηθεί σε όλα τα γραφεία) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΓΙΑΤΡΟΙ: Α.Τ.Η.Κ.: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ: ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:

92 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (Να συμπληρωθεί και να αναρτηθεί σε όλα τα γραφεία)

93 (Να συμπληρωθεί και να αναρτηθεί σε όλα τα γραφεία) ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΣΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: 1. ΣΕΙΣΜΟΣ: ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ 2. ΠΥΡΚΑΓΙΑ: ΗΧΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ (Ή ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ) ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ 3. ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΕΣ: (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ): ΗΧΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ (Ή ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ) ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΤΟ Στο σημείο συγκέντρωσης θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..

94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Η Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας μεταξύ άλλων: 1. Συνεδριάζει μια φορά κάθε τρεις μήνες 2. Μεριμνά μέσω του Προέδρου της, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων της, τα όποια αποστέλλονται στο Λειτουργό Ασφάλειας στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς (Ιούνιος) 3. Συνεδριάζει έκτακτα, όταν αυτό ζητηθεί ή και χρειάζεται 4. Επιλαμβάνεται παραπόνων που έχουν σχέση με την ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργοδοτουμένων 5. Φροντίζει ώστε οι πυροδοτούμενοι στο υποστατικό να τυγχάνουν κατάλληλης πληροφόρησης, εκπαίδευσης και καθοδήγησης για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία 6. Ετοιμάζει έκθεση για τις ετήσιες δραστηριότητες της Ο Προϊστάμενος / Διευθυντής θα πρέπει να κοινοποιεί γραπτώς τη σύνθεση της Επιτροπής Ασφάλειας στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην επαρχία που βρίσκεται το κτήριο / υποστατικό (σχολείο). Η σύσταση της Επιτροπής Ασφάλειας σε κάθε χώρο στο οποίο εργοδοτούνται δέκα ή περισσότερα πρόσωπα είναι απαίτηση της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Η Επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο που θα είναι ο αντιπρόσωπος του εργοδότη, τον οποίο ορίζει ο Προϊστάμενος και τα μέλη θα υποδεικνύονται ή θα εκλέγονται από τους εργοδοτούμενους. ο αριθμός των μελών είναι ανάλογος του αριθμού των εργοδοτουμένων στο υποστατικό και καθορίζεται από στη νομοθεσία.

95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝO: FAX: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Εργαζόμενοι Διοικητικό Προσωπικό Γραμματειακό Προσωπικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό Σύνολο Αρ. Εργαζομένων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Η Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας συστήνεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 10 ή περισσότεροι Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας Σύσταση Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας Αριθμός Εργαζομένων Αριθμός ΑΑΥ Ανά 50 επιπρόσθετοι 1 Α/Α Αρμοδιότητα Ονοματεπώνυμο Οργανική θέση 1 Πρόεδρος (Υπεύθυνος ΑΥ) 2 Μέλος (ΑΑΥ) 3 Μέλος (ΑΑΥ) 4 Μέλος (ΑΑΥ) 5 Μέλος (ΑΑΥ) 6 Μέλος (ΑΑΥ) 7 Μέλος (ΑΑΥ) 8 Μέλος (ΑΑΥ)

96 Για Επίσημη Χρήση Ημερ. Παραλαβής:... Κωδ. Μηχ. Ατυχ.:... Α/Α:.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Έντυπο ΤΕΕ-Α-1/DLI-A-1 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Σημειώσεις: i.στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες να συμπληρώνεται το σύμβολο «Χ». ii.το όνομα θα πρέπει να είναι πλήρες και να συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα. Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο (π.χ. Εταιρεία), να συμπληρώνεται το όνομα της Εταιρείας όπως είναι καταχωρημένο στον Έφορο Εταιρειών. 1. Στοιχεία υπεύθυνου για τη γνωστοποίηση: Ιδιότητα: Εργοδότης Αυτοεργοδοτούμενος Άλλο πρόσωπο 1.1 Όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μητρώου Εργοδότη: (όπως αναφέρεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις: (1) Αρ. Ταυτότητας: (φυσικά πρόσωπα) X Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: (εταιρείες) X 1.4 Τηλέφωνο:. Τηλεομοιότυπο:.. Ηλεκτρ. Διεύθυνση: Ταχυδρομική Διεύθυνση: (να συμπληρωθεί τουλάχιστο μια από τις δύο ενότητες Α ή Β) Α. Β. Οδός και αριθμός: (Σημ.i) Ενορία: (Σημ.i) Προάστειο/Χωριό/Πόλη: Λευκωσία Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού: Επαρχία: Λευκωσία Ταχ. Θυρ.:... Ταχ.Κώδ. Ταχ. Θυρ.:. Περιοχή Ταχ. Θυρ.: Στοιχεία χώρου όπου συνέβηκε το ατύχημα: (Υποστατικό ή άλλος δημόσιος / ιδιωτικός χώρος, π.χ. σχολείο) 1.1 Διεύθυνση χώρου Οδός και αριθμός ή περιοχή:..... (Σημ.i) Ενορία: (Σημ.i) Προάστειο/Χωριό/Πόλη:... Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού: Επαρχία: Οικονομική δραστηριότητα που διεξαγόταν στο χώρο (π.χ. κατασκευή επίπλων, κατασκευή οικοδομών, εκτροφή αγελάδων, πώληση τροφίμων, παροχή τουριστικών υπηρεσιών, εξόρυξη πέτρας, διανομή προϊόντων): Αριθμός εργοδοτούμενων προσώπων που απασχολούνται από τον εργοδότη στην τοπική μονάδα στην οποία εδρεύει ή εργάζεται ο εργοδοτούμενος που τραυματίσθηκε. Στην περίπτωση εργοταξίου να αναφέρεται ο αριθμός των εργοδοτουμένων που απασχολούνται στο εργοτάξιο από τον εργοδότη (αν το θύμα ήταν αυτοεργοδοτούμενος συμπληρώστε «0») Συνολικός αριθμός: Άνδρες: Γυναίκες: 3. Στοιχεία προσώπου που τραυματίστηκε: Ιδιότητα: Εργοδοτούμενος: Αυτοεργοδοτούμενος: Πρόσωπο εκτός εργασίας: 3.1 Όνομα (Σημ.ii) 3.2 Ημερ. Γέννησης. 3.3 Διεύθυνση κατοικίας:

97 Οδός και αριθμός: (Σημ.i) Ενορία: (Σημ.i) Προάστειο/Χωριό/Πόλη:... Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού :.. Επαρχία: Αρ.Ταυτ. / Διαβατηρίου ή A.R.C. για αλλοδαπό: : Τηλέφωνο: Εθνικότητα : Κύπριος Αλλοδαπός: από Ε.Ε. εκτός Ε.Ε. Ιθαγένεια. 3.7 Καθεστώς απασχόλησης: Εργαζόμενος Συμβοηθούν Μέλος Οικογένειας Καταρτιζόμενος / μαθητευόμενος Εκτός εργασίας 3.8 Φύλο: Άνδρας Γυναίκα 3.9 Επάγγελμα / ιδιότητα κατά τη στιγμή του ατυχήματος ( π.χ. ξυλουργός, οικοδόμος, εργάτης λατομείου, ξενοδοχειακός υπάλληλος, γραφέας, οδηγός, διευθυντής εταιρείας, μαθητής, κλπ.) 4. Περιγραφή Ατυχήματος: 4.1 Ημερομηνία: Ώρα: θανατηφόρο: ΝΑΙ ΟΧΙ 4.4 Θέση εργασίας θύματος κατά την ώρα του ατυχήματος: Συνήθης Περιστασιακή ή κινητή θέση κατά τη διάρκεια ταξιδιού για λογαριασμό του εργοδότη Κατά τη διαδρομή μεταξύ της οικίας και της εργασίας 4.5 Τρόπος τραυματισμού (να δηλώσετε με τι ακριβώς ασχολείτο το πρόσωπο που τραυματίσθηκε κατά την ώρα του ατυχήματος και να περιγράψετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε συμβεί το ατύχημα): Φύση τραυματισμού και μέρος σώματος που τραυματίσθηκε (να δηλώσετε την φύση του τραυματισμού και το μέρος του σώματος που τραυματίσθηκε, όπως π.χ. κάταγμα στο πόδι, γδάρσιμο του χεριού, έγκαυμα στο πρόσωπο, εξάρθρωμα καρπού κλπ.): Ημερομηνία επιστροφής του θύματος στην εργασία του, μετά το ατύχημα (Να συμπληρωθεί αν το θύμα ήταν εργοδοτούμενο ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο και έχει ήδη επιστρέψει στην εργασία του μετά το ατύχημα) : Διερεύνηση ατυχήματος από εργοδότη (συμπληρώνεται στην περίπτωση που το θύμα ήταν εργοδοτούμενο πρόσωπο) 5.1 Το ατύχημα καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ατυχημάτων του εργοδότη, όπως προνοούν οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002; ΝΑΙ ΟΧΙ 5.2 Ετοιμάστηκε διερεύνηση του ατυχήματος; ΝΑΙ ΟΧΙ 6. Υπεύθυνη Δήλωση: (η πιο κάτω δήλωση υπογράφεται από και αφορά το υπεύθυνο για τη γνωστοποίηση πρόσωπο, όταν αυτό είναι φυσικό πρόσωπο ή το πρόσωπο που υποβάλλει τη γνωστοποίηση εκ μέρους του, όταν πρόκειται για εταιρεία): Εγώ ο, Ονοματεπώνυμο:..... Iδιότητα :.(π.χ. διευθυντής, μηχανικός, επιστάτης, γραφέας κ.λ.π.) Τηλέφωνο:. Φαξ: Ηλεκτρ. Διεύθυνση:..... δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση είναι αληθή.. Υπογραφή Σφραγίδα 7. Ημερομηνία:... Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του , το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια της διερεύνησης του υπό αναφορά ατυχήματος, ενδεχομένως κάποια από τα προσωπικά δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στην παρούσα γνωστοποίηση, να ανακοινωθούν σε τρίτους. Ενδέχεται επίσης, για τον ίδιο λόγο, κάποια άλλα ή τα ίδια προσωπικά δεδομένα, σχετικά με το ίδιο ατύχημα, να διαβιβασθούν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας από τρίτους.

98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Για Επίσημη Χρήση Ημερ. Παραλαβής:... Κωδ. Μηχ. Επικ. Συμβ.:... Α/Α:.. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ Έντυπο ΤΕΕ-ΕΣ-1/DLI-DO-1 Σημειώσεις: i.στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες να συμπληρώνεται το σύμβολο «Χ». ii.το όνομα θα πρέπει να είναι πλήρες και να συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα. Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο (π.χ. Εταιρεία), να αναγράφεται το όνομα της Εταιρείας όπως είναι καταχωρημένο στον Έφορο Εταιρειών. 1. Στοιχεία υπεύθυνου για τη γνωστοποίηση: 1.2 Όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μητρώου Εργοδότη: (όπως αναφέρεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις: (1) Αρ. Ταυτότητας: (φυσικά πρόσωπα) X Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: (εταιρείες) X 1.4 Τηλέφωνο:. Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ. Διεύθυνση:. 1.5 Ταχυδρομική Διεύθυνση: (να συμπληρωθεί τουλάχιστο μια από τις δύο ενότητες Α ή Β) Α. Β. Οδός και αριθμός: (Σημ.i) Ενορία: (Σημ.i) Προάστειο/Χωριό/Πόλη: Λευκωσία Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού: Επαρχία: Λευκωσία Ταχυδρομική Θυρίδα: Ταχ.Κώδ. Ταχ. Θυρίδας.: Περιοχή Ταχυδρομικής Θυρίδας (Πόλη/Προάστειο/Χωριό): Στοιχεία χώρου εργασίας όπου συνέβηκε το Επικίνδυνο Συμβάν (Υποστατικό ή άλλος δημόσιος / ιδιωτικός χώρος, π.χ. σχολείο): 2.1 Διεύθυνση χώρου Οδός και αριθμός: (Σημ.i) Ενορία: (Σημ.i) Προάστειο/Χωριό/Πόλη:... Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού: Επαρχία: Οικονομική δραστηριότητα που διεξαγόταν στο χώρο (π.χ. κατασκευή επίπλων, κατασκευή οικοδομών, εκτροφή αγελάδων, πώληση τροφίμων, παροχή τουριστικών υπηρεσιών, εξόρυξη πέτρας, διανομή προϊόντων):. 3. Περιγραφή Επικίνδυνου Συμβάντος: 3.1 Ημερομηνία: Ώρα: Είδος Επικίνδυνου Συμβάντος (σημειώστε σε μια από τις πιο κάτω επιλογές) κατάρρευση ή ανατροπή ανυψωτικού μηχανήματος ή άλλου είδους εξοπλισμού κατάρρευση ικριώματος κατάρρευση κτιρίου ή κατασκευής υποχώρηση εδάφους έκρηξη ή διάρρηξη δοχείου πίεσης (π.χ. ατμολέβητα, ατμοδέκτη, αεροσυμπιεστή)

99 ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα ακολουθούμενο από πυρκαγιά επαφή με εναέριες ηλεκτρικές γραμμές διαρροή εύφλεκτων ή άλλων ουσιών επικίνδυνων για την υγεία προσώπων απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων πυρκαγιά ή έκρηξη άλλο (δηλώστε) Περιγραφή Επικίνδυνου Συμβάντος (να περιγράψετε περιληπτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει συμβεί το Επικίνδυνο Συμβάν) Διερεύνηση Επικίνδυνου Συμβάντος από εργοδότη (η παράγραφος αυτή συμπληρώνεται όταν το υπεύθυνο για τη γνωστοποίηση πρόσωπο ενεργεί ως εργοδότης στο χώρο όπου εκδηλώθηκε το συμβάν): 4.1 Το Επικίνδυνο Συμβάν καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επικίνδυνων Συμβάντων του εργοδότη όπως προνοούν οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002; (σημειώστε σε μια από τις δύο επιλογές) ΝΑΙ ΟΧΙ 4.2 Ετοιμάστηκε διερεύνηση; (σημειώστε σε μια από τις δύο επιλογές): ΝΑΙ ΟΧΙ 5. Στοιχεία προσώπου/ων που τραυματίστηκαν : 5.1 Στην περίπτωση που προκλήθηκε τραυματισμός ή απώλεια ζωής σε πρόσωπα λόγω του Επικίνδυνου Συμβάντος, να δηλωθούν τα ονόματα των προσώπων αυτών και οι ημέρες απουσίας από την εργασία τους, αν πρόκειται για εργοδοτούμενα ή αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα: Α/Α Ονόματα τραυματισθέντων προσώπων 5.2 Δηλώσατε κατά πόσον έχετε γνωστοποιήσει στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω του ειδικού εντύπου ΤΕΕ-Α-1/DLI-A-1, όσα από τα πιο πάνω ατυχήματα είναι γνωστοποιήσιμα και για τα οποία είστε υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς. ΝΑΙ ΟΧΙ (σημειώστε σε μια από τις δύο επιλογές) 6. Υπεύθυνη Δήλωση: (η πιο κάτω δήλωση υπογράφεται από και αφορά το υπεύθυνο για τη γνωστοποίηση πρόσωπο, όταν αυτό είναι φυσικό πρόσωπο ή το πρόσωπο που υποβάλλει τη γνωστοποίηση εκ μέρους του, όταν πρόκειται για εταιρεία): Εγώ ο, Ονοματεπώνυμο:..... Iδιότητα :.(π.χ. διευθυντής, μηχανικός, επιστάτης, γραφέας κ.λ.π.) Τηλέφωνο:. Φαξ: Ηλεκτρ. Διεύθυνση:..... δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση είναι αληθή.. Υπογραφή 8. Ημερομηνία:... Σφραγίδα Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του , το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια της διερεύνησης του υπό αναφορά επικίνδυνου συμβάντος, ενδεχομένως κάποια από τα προσωπικά δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στην παρούσα γνωστοποίηση, να ανακοινωθούν σε τρίτους. Ενδέχεται επίσης, για τον ίδιο λόγο, κάποια άλλα ή τα ίδια προσωπικά δεδομένα, σχετικά με το ίδιο επικίνδυνο συμβάν, να διαβιβασθούν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας από τρίτους.

100 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Για Επίσημη Χρήση Ημερ. Παραλαβής: Κωδ. Μηχ. Επαγ. Ασθένειας: Α/Α: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμοί του 2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ / ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Έντυπο TEE-EA-01/DLI-OD-01 Σημειώσεις: i. Στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες να συμπληρώνεται το σύμβολο «Χ». ii. Το όνομα θα πρέπει να είναι πλήρες και να συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα. Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο (π.χ. Εταιρεία), να συμπληρώνεται το όνομα της Εταιρείας όπως είναι καταχωρημένο στον Έφορο Εταιρειών. 1. Στοιχεία υπεύθυνου για τη γνωστοποίηση: Ιδιότητα: Εργοδότης Αυτοεργοδοτούμενος Άλλο πρόσωπο 1.3 Όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 1.2 Αρ. Μητρώου Εργοδότη: (όπως αναφέρεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις: (1) Αρ. Ταυτότητας: (φυσικά πρόσωπα) X Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: (εταιρείες) X 1.4 Τηλέφωνο:. Τηλεομοιότυπο:. Ηλεκτρ. Διεύθυνση:. 1.5 Ταχυδρομική Διεύθυνση: (να συμπληρωθεί τουλάχιστο μια από τις δύο ενότητες Α ή Β) Α. Β. Οδός και αριθμός: (Σημ.i) Ενορία: (Σημ.i) Προάστειο/Χωριό/Πόλη:... Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού:. Επαρχία:... Ταχ. Θυρ.:... Ταχ.Κώδ. Ταχ. Θυρ.:. Περιοχή Ταχ. Θυρ.: Στοιχεία χώρου όπου συνέβηκε η ασθένεια: (Υποστατικό ή άλλος δημόσιος / ιδιωτικός χώρος) 2.1 Διεύθυνση χώρου: Οδός και αριθμός: (Σημ.i) Ενορία: (Σημ.i) Προάστειο/Χωριό/Πόλη:... Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού:. Επαρχία: Οικονομική δραστηριότητα που διεξαγόταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η ασθένεια: (π.χ. κατασκευή επίπλων, κατασκευή οικοδομών, εργασίες με αμίαντο, επιμετάλλωση, εξόρυξη πέτρας κ.ά.) Αριθμός εργοδοτούμενων προσώπων που απασχολούνται από τον εργοδότη στην τοπική μονάδα στην οποία εδρεύει ή εργάζεται ο εργοδοτούμενος στον οποίο εκδηλώθηκε η ασθένεια: Συνολικός αριθμός: Άνδρες: Γυναίκες: 3. Στοιχεία προσώπου που προσβλήθηκε ή πιθανό να προσβλήθηκε από την ασθένεια: Ιδιότητα: Εργοδοτούμενος Αυτοεργοδοτούμενος Πρόσωπο εκτός εργασίας 3.1 Όνομα: (Σημ.ii) Ημερ. Γέννησης:

101 3.3 Διεύθυνση κατοικίας: Οδός και αριθμός: (Σημ.i) Ενορία: (Σημ.i) Προάστειο/Χωριό/Πόλη:... Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού:. Επαρχία: Αρ. Ταυτ. / Διαβατηρίου ή ARC για αλλοδαπό:. 3.5 Τηλέφωνο:. 3.6 Εθνικότητα: Κύπριος Αλλοδαπός: από ΕΕ εκτός ΕΕ Ιθαγένεια: 3.7 Φύλο: Άνδρας Γυναίκα 3.8 Επάγγελμα / Ιδιότητα κατά τη στιγμή που εκδηλώθηκε η ασθένεια: (π.χ. ξυλουργός, οικοδόμος, εργάτης λατομείου, ξενοδοχειακός υπάλληλος, γραφέας, οδηγός, διευθυντής εταιρείας, κ.λπ.):. 3.9 Διάρκεια απασχόλησης στην εργασία που πιστεύεται ότι σχετίζεται με την ασθένεια:. 4. Περιγραφή ασθένειας: 4.1 Ημερομηνία διάγνωσης της ασθένειας (εάν είναι γνωστή):. 4.2 Δηλώστε κατά πόσο η ασθένεια ήταν θανατηφόρα: Ναι Όχι 4.3 Δηλώστε το είδος της ασθένειας σε μια από τις πέντε πιο κάτω κατηγορίες: (α) Ασθένειες που προκαλούνται από χημικούς παράγοντες: (π.χ. νεφροπάθεια, χημική πνευμονίτιδα, νευροπάθεια). (β) Δερματικές ασθένειες και καρκίνοι του δέρματος: (π.χ. ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής, αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, ακμή). (γ) Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και καρκίνοι: (π.χ. αμιάντωση, μεσοθηλίωμα, αλλεργικό άσθμα). (δ) Λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες: (π.χ. φυματίωση, ηπατίτιδα, τέτανος). (ε) Ασθένειες προκαλούμενες από φυσικούς παράγοντες: (π.χ. βαρηκοΐα, τενοντίτιδα, καταρράκτης). 4.4 Δηλώστε τον αιτιολογικό παράγοντα που οδήγησε στην ασθένεια: (π.χ. μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος, αιθάλη, πίσσα, άσφαλτος, αμίαντος, αλεύρι, μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, ιός της ηπατίτιδας, κλωστηρίδιο του τετάνου, θόρυβος, μικροτραυματισμοί και ακατάλληλες θέσεις εργασίας, θερμική ακτινοβολία, κ.ά.). 4.5 Δηλώστε σε ποιο από τα Παραρτήματα Ι ή ΙΙ του καταλόγου των ασθενειών κατατάσσεται η εν λόγω ασθένεια: Ημερομηνία επιστροφής του ασθενούς στην εργασία: (να συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο παθόντας έχει ήδη επιστρέψει στην εργασία του). 5. Υπεύθυνη Δήλωση: (η πιο κάτω δήλωση υπογράφεται από και αφορά το υπεύθυνο για τη γνωστοποίηση πρόσωπο, όταν είναι φυσικό πρόσωπο ή το πρόσωπο που υποβάλει τη γνωστοποίηση εκ μέρους του, όταν πρόκειται για εταιρεία) Εγώ ο/η, Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: (π.χ. διευθυντής, μηχανικός, επιστάτης, γραφέας, κ.λπ.)..... Τηλέφωνο:. Φαξ: Ηλεκτρ. Διεύθυνση:..... δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση είναι αληθή.. Υπογραφή 6. Ημερομηνία:... Σφραγίδα Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του , το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια της διερεύνησης της υπό αναφορά ασθένειας, ενδεχομένως κάποια από τα προσωπικά δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στην παρούσα γνωστοποίηση, να ανακοινωθούν σε τρίτους. Ενδέχεται επίσης, για τον ίδιο λόγο, κάποια άλλα ή τα ίδια προσωπικά δεδομένα, σχετικά με την ίδια ασθένεια, να διαβιβασθούν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας από τρίτους.

102 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμοί του 2007 ΚΔΠ 530/2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ποιες ασθένειες είναι γνωστοποιήσιμες; Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, γνωστοποιήσιμη είναι οποιαδήποτε ασθένεια η οποία διαπιστώθηκε ότι έχει προσβάλει εργοδοτούμενο, ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του και αναφέρεται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμών του Ποιες ασθένειες θεωρούνται ως επαγγελματικές; Επαγγελματική ασθένεια θεωρείται η ασθένεια η οποία προκαλείται από την έκθεση σε κίνδυνους του εργασιακού περιβάλλοντος και περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι ή στον κατάλογο του Παραρτήματος ΙΙ των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμών του 2007 σε περίπτωση που αποδειχθεί η προέλευση και ο επαγγελματικός της χαρακτήρας. Η επαγγελματική ασθένεια πρέπει πάντοτε να συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική δραστηριότητα του επηρεαζόμενου προσώπου. 3. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την γνωστοποίηση των ασθενειών; 3.1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση των ασθενειών, είναι ο εργοδότης που πιστεύει, ή υποπτεύεται, ή κατέχει ιατρική βεβαίωση, ότι έχει εκδηλωθεί περίπτωση ασθένειας σε εργοδοτούμενο του πρόσωπο, το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο το οποίο πιστεύει, ή υποπτεύεται, ή πληροφορείται από εγγεγραμμένο ιατρό ότι υποφέρει από ασθένεια, ο ιατρός που διαγιγνώσκει, ή πιστεύει, ή υποπτεύεται ότι πρόσωπο στην εργασία πάσχει από ασθένεια και οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, ο οποίος στα πλαίσια διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του συλλέγει στοιχεία για ασθένειες προσώπων στην εργασία Η υποβολή αίτησης από τον εργοδοτούμενο που υπέστη επαγγελματική ασθένεια στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εξασφάλιση επιδόματος σωματικής βλάβης, ή σύνταξης αναπηρίας, δεν απαλλάσσει τον εργοδότη, ή τον αυτοεργοδοτούμενο, ή τον ιατρό, ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο αντίστοιχα από τη νομική υποχρέωση που έχει να γνωστοποιεί την ασθένεια. 4. Πού και πώς γνωστοποιούνται οι ασθένειες; 4.1. Οι ασθένειες πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως γραπτώς, με τη χρήση του εντύπου γνωστοποίησης ασθένειας εργοδότη/αυτοεργοδοτούμενου/άλλου προσώπου, με αρ. TEE-EA- 01/DLI-OD-01, ή με τη χρήση του εντύπου γνωστοποίησης ασθένειας ιατρού, με αρ. TEE-EA-02/DLI- OD-02. Οι ασθένειες πρέπει να γνωστοποιούνται στον αρμόδιο Επιθεωρητή της περιοχής της οποίας βρίσκεται ο τόπος εργοδότησης του επηρεαζόμενου προσώπου ή στον Σύμβουλο Ιατρό Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι πληροφορίες που πρέπει να καταχωρούνται στο έντυπο απαιτούνται με βάση τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων και Κανονισμών Τα έντυπα γνωστοποίησης του εργοδότη/αυτοεργοδοτούμενου/άλλου προσώπου και του ιατρού θα πρέπει να συμπληρώνονται και να στέλνονται ή να παραδίδονται στο αρμόδιο Επαρχιακό

103 Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας όπου εκδηλώθηκε η ασθένεια, ή στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Οι θανατηφόρες ή σοβαρές ασθένειες πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως τηλεφωνικά στον αρμόδιο Επιθεωρητή του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας ή στο Σύμβουλο Ιατρό Εργασίας στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 5. Ορθότητα πληροφοριών 5.1. Η ορθή αποτύπωση των πληροφοριών και η πλήρης συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί νομική υποχρέωση του εργοδότη, του αυτοεργοδοτούμενου, του εξετάζοντα Ιατρού και του υπεύθυνου για τη γνωστοποίηση προσώπου Ο αρμόδιος Επιθεωρητής Εργασίας ελέγχει πάντοτε τις πληροφορίες που δίνονται στο έντυπο Γνωστοποίησης και ανάλογα με τη σοβαρότητα της ασθένειας προβαίνει σε πλήρη διερεύνηση της σε συνεργασία με το Σύμβουλο Ιατρό Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 6. Περισσότερες πληροφορίες Για οποιεσδήποτε άλλες διευκρινίσεις ή πληροφορίες που αφορούν τη συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας ή στον Σύμβουλο Ιατρό Εργασίας στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

104 ΥΠΠ ΑΥ3 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Συμπληρώνεται απαραίτητα για ατύχημα που συμβαίνει ΜΟΝΟ σε εργάσιμο χρόνο, εντός ή εκτός σχολείου, όταν ο/η τραυματίας τυγχάνει περίθαλψης ή/και παροχής πρώτων βοηθειών) Σχολείο: Στοιχεία Τραυματία: Διευθυντής/ντρια: Ονοματεπώνυμο: Φύλο: Άρρεν Θήλυ Α.Δ.Τ. (εφόσον υπάρχει) Ιδιότητα: Μαθητής/τρια Εκπαιδευτικός Γραμματειακό προσωπικό Βοηθητικό προσωπικό Επισκέπτης Λεπτομέρειες Ατυχήματος Ημερομηνία: Ώρα: Σημειώστε όπου ισχύει Σοβαρότητα Ελαφρύ Μέτριο Σοβαρό Θανατηφόρο (περίθαλψη (περίθαλψη από εξειδικευμένο (περίθαλψη από εξειδικευμένο στο σχολείο, ιατρικό προσωπικό και ιατρικό προσωπικό) και π.χ. εκδορές) επιστροφή στο σχολείο/στην επιστροφής εντός 3\4ημερών, π.χ. κάταγμα άκρων) εργασία εντός 3 ημερών ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΩΡΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Πτώση Κάταγμα Γραφεία Ώρα διδασκαλίας Σύγκρουση Κάκωση κρανίου Αίθουσα Διδασκαλίας Μάθημα σε τάξη Πτώση αντικειμένου Εξάρθρωση Εργαστήριο Μάθημα σε εργαστήριο Καταπλάκωση Στραμπούληγμα Κλιμακοστάσιο Μάθημα Φυσικής Αγωγής Θλαστικό τραύμα Αιμορραγία Διάδρομος Πνιγμονή Ασφυξία Τουαλέτες Ώρα διαλείμματος Πνιγμός Έγκαυμα Αυλή Έγκαυμα Δηλητηρίαση Γήπεδο Ενδοσχολική εκδήλωση Δηλητηρίαση Απώλεια αισθήσεων Κλειστό γυμναστήριο Καλλιτεχνική εκδήλωση Τροχαίο Διάσειση Αίθουσα Πολλαπλής Αθλητική εκδήλωση Ηλεκτροπληξία Τραύμα στο μάτι Θέατρο Άλλο: Τραύμα στο αυτί Ιατρείο Εξωσχολική εκδήλωση Αποκοπή νεύρου Ειδική Εκπαίδευση Εκκλησιασμός Αποκοπή τένοντα Εκδρομικός χώρος Εκπαιδευτική επίσκεψη Άλλο: Πεζοδρόμιο Εκδρομή Δρόμος Καλλιτεχνική εκδήλωση Άλλο: Αθλητική εκδήλωση Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Υπογραφή Υπευθύνου Ημερομηνία Το παρόν έντυπο φυλάγεται στο Αρχείο του σχολείου στο Φάκελο με θέμα: «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ/ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ»

105 ΥΠΠ ΑΥ4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Επαρχία: Σχολείο: Σχολική χρονιά: Εργαζόμενοι Εκπαιδευτικοί Γραμματειακό προσωπικό Βοηθητικό προσωπικό Ολικό Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Μαθητές Αγόρια Κορίτσια Ολικό (Β) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Σημ.: Συμπληρώστε με αριθμητικά δεδομένα βάσει των πληροφοριών στα συμπληρωμένα έντυπα ΥΠΠ ΑΥ3) (1) Τραυματίες Άρρεν θήλυ Σύνολο Μαθητές Εκπαιδευτικοί Γραμματειακό προσωπικό Βοηθητικό προσωπικό Επισκέπτες Ολικό (2) Σοβαρότητα Ελαφριά Μέτρια Σοβαρά Θανατηφόρα (3) Είδος (4) Αποτέλεσμα (5) Χώρος (6) Χρονική Περίοδος Πτώση Κάταγμα Γραφεία Ώρα διδασκαλίας Σύγκρουση Κάκωση κρανίου Αίθουσα Διδασκαλίας Μάθημα Πτώση αντικειμένου Εξάρθρωση Εργαστήριο Μάθημα εργαστηρίου Καταπλάκωση Στραμπούληγμα Κλιμακοστάσιο Μάθημα Φυσικής Αγωγής Θλαστικό τραύμα Αιμορραγία Διάδρομος Πνιγμονή Ασφυξία Τουαλέτες Ώρα διαλείμματος Πνιγμός Έγκαυμα Αυλή Έγκαυμα Δηλητηρίαση Γήπεδο Ενδοσχολική εκδήλωση Δηλητηρίαση Απώλεια αισθήσεων Κλειστό γυμναστήριο Καλλιτεχνική εκδήλωση Τροχαίο Διάσειση Αίθουσα Πολλαπλής Αθλητική εκδήλωση Ηλεκτροπληξία Τραύμα στο μάτι Θέατρο Άλλο: Τραύμα στο αυτί Ιατρείο Εξωσχολική εκδήλωση Αποκοπή νεύρου Ειδική Εκπαίδευση Εκκλησιασμός Αποκοπή τένοντα Εκδρομικός χώρος Εκπαιδευτική επίσκεψη Άλλο: Πεζοδρόμιο Εκδρομή Δρόμος Καλλιτεχνική εκδήλωση Άλλο: Αθλητική εκδήλωση Γ) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ : Κατάρρευση κτηρίου Έκρηξη δοχείου πίεσης Διαρροή δηλητηριωδών ουσιών Κατάρρευση κατασκευής Βραχυκύκλωμα Διαρροή εύφλεκτων ουσιών Υποχώρηση εδάφους Πυρκαγιά ή έκρηξη Άλλο Υπογραφή Διευθυντή/ντριας Σφραγίδα Σχολείου Ημερομηνία

106 ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Οι πιο κάτω απαιτήσεις βασίζονται στη Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία οι περισσότερες από τις οποίες περιλαμβάνονται στους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους Εργασίας Κανονισμούς του 2002 και 2004 (Κ.Δ.Π. 174/2002 και Κ.Δ.Π. 494/2004). 1. Οι εξωτερικές θύρες έκτακτης ανάγκης των υπό διαμόρφωση Γραφείων, που οδηγούν εκτός του κτιρίου, να κατασκευαστούν / μετατραπούν ώστε να ανοίγουν προς την κατεύθυνση διαφυγής. Συστήνεται όπως οι θύρες κινδύνου εφοδιαστούν με σύρτη πανικού ή με άλλο σύστημα / μηχανισμό που να επιτρέπει το εύκολο και άμεσο άνοιγμά τους από την εσωτερική πλευρά του κτιρίου. 2. Όλα τα διαφανή τοιχώματα και ιδιαίτερα τα εντελώς ευάλωτα τοιχώματα, εφόσον βρίσκονται μέσα σε χώρους ή κοντά σε θέσεις εργασίας και σε διαδρόμους κυκλοφορίας, να επισημανθούν ευκρινώς και να είναι κατασκευασμένα από υλικά ασφαλείας ή να χωρίζονται κατάλληλα από τις εν λόγω θέσεις εργασίας και τους διαδρόμους κυκλοφορίας. 3. Στις περιπτώσεις που θα γίνουν εσωτερικοί διαχωρισμοί, να γίνει χρήση πυράντοχων υλικών. Η χρήση υλικών όπως οπτόπλινθων (τούβλων) / τσιμεντοσανίδων / γυψοσανίδων είναι προτιμητέα. 4. Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων και διαχωριστικών να επικαλυφθούν με κατάλληλα επιχρίσματα, έτσι, ώστε να είναι λείες για να επιτρέπεται ο καθαρισμός ή και το βάψιμο τους. 5. Τα δάπεδα σε όλους τους χώρους εργασίας να κατασκευαστούν από κατάλληλα, αντιολισθητικά και μη υδροπερατά υλικά, ικανοποιητικής αντοχής που να έχουν ομαλή επιφάνεια. 6. Οι διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια να έχουν ικανοποιητικό πλάτος που να επιτρέπει τη διακίνηση προσώπων και υλικών. Οι διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια συστήνεται να έχουν ελεύθερο πλάτος μεγαλύτερο από 1,10m - 1,20m. 7. Να τοποθετηθεί κατάλληλο κιγκλίδωμα, καθαρού ύψους τουλάχιστον 1,10m με χειρολισθήρα, σε κάθε ανοικτή πλευρά του κάθε κλιμακοστασίου του κτιρίου. Στην περίπτωση που δημιουργούνται στα κιγκλιδώματα ανοίγματα που επιτρέπουν την πτώση προσώπων διαμέσου αυτών πρέπει να τοποθετείται ενδιάμεσα προστατευτική ράβδος. 8. Να τοποθετηθεί κατάλληλο κιγκλίδωμα ή τοιχοποιία, καθαρού ύψους τουλάχιστο 1,10m, σε κάθε δάπεδο ή θέση εργασίας και διάδρομο από τα οποία υπάρχει κίνδυνος κατακόρυφης πτώσης προσώπων, από ύψος μεγαλύτερο από 2,00m, Στην περίπτωση που δημιουργούνται στα κιγκλιδώματα ανοίγματα που επιτρέπουν την πτώση προσώπων διαμέσου αυτών πρέπει να τοποθετείται ενδιάμεσα προστατευτική ράβδος. 9. Στις διόδους και εξόδους κινδύνου, τόσο εντός των χώρων εργασίας όσο και στη διαδρομή από τους χώρους εργασίας διαμέσου των κλιμακοστασίων προς το ισόγειο των κτιρίων καθώς και στους χώρους στάθμευσης, να εγκατασταθεί εφεδρικός φωτισμός ελάχιστης έντασης 20 Lux,

107 10. Οι χώροι εργασίας να εφοδιαστούν με επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό κατάσβεσης της πυρκαγιάς ο οποίος να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και φορητούς πυροσβεστήρες. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι ευπρόσιτος και ευδιάκριτος. 11. Ανάλογα με τις διαστάσεις, τη χρήση των κτιρίων και το μέγιστο αριθμό των προσώπων που μπορούν να βρίσκονται εκεί, οι χώροι εργασίας, οι αποθηκευτικοί χώροι και οι αίθουσες μηχανογραφικού εξοπλισμού, να εφοδιαστούν με ανιχνευτές πυρκαγιάς και συστήματα συναγερμού έτσι ώστε να ειδοποιούνται όλοι οι εργαζόμενοι ή και τα άλλα πρόσωπα, που πιθανόν να βρίσκονται στο κτίριο σε περίπτωση πυρκαγιάς. 12. Τα ηλεκτρικά κυκλώματα που προβλέπονται να τροφοδοτούν ρευματοδότες 13Α και φορητές ή κινητές συσκευές ή και εξοπλισμό εργασίας να εφοδιαστούν με αυτόματους διακόπτες διαρροής (Residual Current Devices R.C.D.s) ψηλής ευαισθησίας, τουλάχιστο 30mA ή και μικρότερης εφόσον επιβάλλεται από τη μελλοντική χρήση τους. 13. Τα κυκλώματα του κάθε Πίνακα Διακοπτών πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση, στην οποία να αναγράφεται ο εξοπλισμός ή το μέρος της εγκατάστασης το οποίο τροφοδοτούν. Επίσης, να διασφαλιστεί ότι στο κτίριο θα υπάρχουν αναθεωρημένα ηλεκτρολογικά σχέδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης (κατόψεις με συστήματα φωτισμού και μικρής ισχύος καθώς επίσης και ηλεκτρικά διαγράμματα του κάθε πίνακα διανομής του κτιρίου). Τα σχέδια αυτά είναι χρήσιμα για σκοπούς επιδιόρθωσης, αλλαγής ή συντήρησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 14. Στους κλειστούς χώρους εργασίας (π.χ. υπόγειους χώρους, γραφεία, αποθήκες, χώρους υγειονομικών διευκολύνσεων κ.λπ.) να υπάρχει επαρκής νωπός αέρας. Στον συνημμένο Πίνακα 1 αναγράφεται ο ελάχιστος αριθμός αλλαγών αέρος ανά ώρα ανάλογα με τον τύπο του χώρου εργασίας. Όπου ο καθοριζόμενος αριθμός αλλαγών αέρος ανά ώρα δεν μπορεί να επιτευχθεί με φυσικό αερισμό, πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνητά μέσα ή συστήματα. Στους χώρους εργασίας όπου ο αερισμός γίνεται μόνο με φυσικά μέσα πρέπει να υπάρχουν θύρες ή παράθυρα που να ανοίγουν κατευθείαν στο ύπαιθρο. Οι θύρες και τα παράθυρα πρέπει να έχουν εμβαδό όχι μικρότερο από το ένα δέκατο (1/10) του εμβαδού του χώρου εργασίας και να είναι έτσι κατασκευασμένα που να ανοίγουν τουλάχιστο κατά το μισό εμβαδό τους. 15. Αποθέσεις και ρύποι που ενδέχεται να επιφέρουν άμεσο κίνδυνο για την υγεία των εργοδοτουμένων, λόγω ρύπανσης της ατμόσφαιρας των χώρων εργασίας, πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνονται με τοπικό σύστημα συλλογής ρύπων. 16. Η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού κατά το χρόνο εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργοδοτούμενοι. Ο συνημμένος Πίνακας 2 καθορίζει τα ανώτατα όρια ασφαλούς έκθεσης σε θερμότητα καθώς επίσης και τα όρια ανέσεως του ανθρώπινου οργανισμού (Διορθωμένη Ενεργό Θερμοκρασία). Ως εκ τούτου πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την εγκατάσταση όπου χρειάζεται συστημάτων κλιματισμού (θέρμανσης, ή και ψύξης). 17. Τα παράθυρα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλο σύστημα ρυθμιζόμενης κάλυψης, για τη ρύθμιση του φωτός ημέρας που θα προσπίπτει στις πιθανές θέσεις εργασίας. 18. Στους χώρους εργασίας και διακίνησης προσώπων να εξασφαλίζεται και να διατηρείται επαρκής και κατάλληλος φωτισμός, είτε φυσικός είτε τεχνητός. Ειδικότερα ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να είναι ανάλογος με το είδος και τη φύση της εργασίας, να

108 ελαχιστοποιεί τη θάμβωση, να μη δημιουργεί υπερβολικές αντιθέσεις και εναλλαγές φωτεινότητας, να διαχέεται, κατευθύνεται και κατανέμεται σωστά. Στο συνημμένο Πίνακα 3, καθορίζεται η ελάχιστη ένταση φωτισμού σε LUX μετρούμενη στο οριζόντιο επίπεδο το ευρισκόμενο ένα μέτρο υπεράνω του εδάφους ή του δαπέδου, ανάλογα με τον τύπο του χώρου εργασίας. 19. Στους συνημμένους Πίνακες 4 και 5 καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός υγειονομικών διευκολύνσεων (αποχωρητήρια, ουρητήρια) και διευκολύνσεων καθαρισμού (νιπτήρες), ανάλογα με τον αριθμό των εργοδοτουμένων. Πρέπει να υπάρχουν χωριστοί νιπτήρες και αποχωρητήρια για άνδρες και γυναίκες τα οποία να διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση. Οι νιπτήρες πρέπει να διαθέτουν τρεχούμενο ζεστό και κρύο νερό. Απαγορεύεται η απευθείας επικοινωνία των χωρών υγειονομικών διευκολύνσεων με οποιαδήποτε αίθουσα εργασίας. Η επικοινωνία αυτή πρέπει να γίνεται μέσω προθαλάμων, διαδρόμων ή παραπετασμάτων. Στην περίπτωση που ενδέχεται να εξυπηρετείται στα γραφεία σημαντικός αριθμός πολιτών πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι υγειονομικών διευκολύνσεων για αυτούς. Όλοι οι θαλαμίσκοι των αποχωρητηρίων πρέπει να έχουν θύρες εφοδιασμένες με σύστημα αυτόματης επαναφοράς και παράθυρα που να ανοίγουν απευθείας προς το ύπαιθρο για επαρκή εξαερισμό, τουλάχιστον πέντε εναλλαγών αέρα την ώρα. Σε περίπτωση που είναι πρακτικώς αδύνατο να υπάρχουν παράθυρα πρέπει να διασφαλίζεται ο ίδιος αριθμός εναλλαγών αέρα με τεχνητό εξαερισμό. 20. Σε περίπτωση που επιβάλλεται από το είδος της δραστηριότητας ή από την υγιεινή (όπως έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες ή μόλυνση του δέρματος από επικίνδυνες, ερεθιστικές ή ρυπαντικές ουσίες) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα ντους με τρεχούμενο ζεστό και κρύο νερό απομονωμένα από τους υπόλοιπους χώρους των διευκολύνσεων καθαρισμού μέσω θυρών ή παραπετασμάτων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διατίθεται κατ' ελάχιστο ένα ντους ανά έξι εργαζόμενους που διακόπτουν ταυτόχρονα την εργασία τους. 21. Όπου οι εργοδοτούμενοι πρέπει να φορούν ειδικά ρούχα εργασίας να τίθενται στη διάθεση των εργοδοτουμένων ξεχωριστά αποδυτήρια για άντρες και γυναίκες. Τα αποδυτήρια πρέπει να είναι κοντά στο χώρο διευκολύνσεων καθαρισμού, να είναι εφοδιασμένα με καθίσματα και να διαθέτουν ατομικά ερμάρια, χωρητικότητας ενός τουλάχιστο τετάρτου του κυβικού μέτρου και να είναι επαρκώς αεριζόμενα. 22. Οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι εργασίας πρέπει να διευθετούνται με κατάλληλη σήμανση ή και κιγκλιδώματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων να μπορεί να γίνεται κατά ασφαλή τρόπο. 23. Στους χώρους εργασίας να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία. Η σήμανση να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την υπόδειξη θέσεων του πυροσβεστικού εξοπλισμού, των διόδων διαφυγής, των εξόδων κινδύνου, των κουτιών πρώτων βοηθειών κ.λττ. Στο συνημμένο φυλλάδιο φαίνονται τα κύρια σήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 24. Για τις ανάγκες των μειονεκτούντων προσώπων που αναμένεται να εργάζονται ή να διακινούνται στο κτίριο θα πρέπει να προβλεφθούν και να διαρρυθμιστούν ανάλογα κατάλληλες θύρες, διάδρομοι, κλιμακοστάσια και διευκολύνσεις (Υγειονομικές και καθαρισμού). Οι διάδρομοι τους οποίους θα χρησιμοποιούν τα μειονεκτούντα πρόσωπα

109 θα πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 1,25m οι δε προθάλαμοι κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων 1,50m. 25. Ο ανελκυστήρας που προορίζεται για χρήση από μειονεκτούντα άτομα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιεί το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ (Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων. Ειδικές εφαρμογές για ανελκυστήρες προσώπων και προσώπων και αγαθών - Προσβασιμότητα του ανελκυστήρα για πρόσωπα περιλαμβανομένων προσώπων με ειδικές ανάγκες) όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται. Συγκεκριμένα, το πιο πάνω πρότυπο καθορίζει ανάμεσα σε άλλα, ότι η θύρα του ανελκυστήρα πρέπει να είναι αυτόματη ηλεκτρικά συρόμενη και να έχει καθαρό άνοιγμα 0,9 m, οι εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,4m βάθος χ 1,1m πλάτος, η ακρίβεια στάσης του θαλάμου όταν ο ανελκυστήρας ακινητοποιείται στην αντίστοιχη στάση του ορόφου να είναι /- 10 mm και το ωφέλιμο φορτίο του ανελκυστήρα τουλάχιστον 630 kg. 26. Να διαμορφωθεί χώρος κουζίνας με σημείο παροχής καθαρού και κατάλληλου για πόση νερού. 27. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιείται υγραέριο, οι φιάλες του υγραερίου να εγκατασταθούν σε ασφαλή, ανοικτό και στεγασμένο χώρο, εκτός του κτιρίου και η διακλάδωση από τις φιάλες μέχρι τις συσκευές καύσης να γίνεται με κατάλληλους αγωγούς. Η χρήση υγραερίου σε υπόγειο χώρο απαγορεύεται. 28. Για κάθε ανελκυστήρα που θα χρησιμοποιείται στο κτίριο πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχει ισχύουσα πρόσφατη έκθεση ελέγχου. Επιπλέον για κάθε ανελκυστήρα που εγκαταστάθηκε μετά την πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι αυτός έχει τη σήμανση CE και ότι διαθέτει την αναγκαία δήλωση συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

110 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 και 2004 ΚΔΠ 174/2002 και ΚΔΠ 494/2004 [Παράρτημα I, Παράγραφος 6] Τύπος Χώρου Εργασίας Μεγάλος (περιλαμβανομένων αποθηκών, διαδρόμων, δωματίων με ύψος εσωτερικής οροφής μεγαλύτερο των πέντε μέτρων) Ανοικτός (περιλαμβανομένων εργαστηρίων επιδιορθώσεως, χώρων αποθηκεύσεως, αποδυτηρίων) Κλειστός (περιλαμβανομένων μηχανουργείων, δωματίων λεβήτων και μηχανοστασίων, δωματίων καθαρισμού και αποχωρητηρίων, χυτηρίων, μαγειρείων, εστιατορίων). Ειδικός (περιλαμβανομένων πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, αρτοποιείων, εσωτερικών δωματίων όπου εκτελούνται βαριές εργασίες) Ελάχιστος αριθμός αλλαγών αέρος ανά ώρα

111 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 και 2004 ΚΔΠ 174/2002 και ΚΔΠ 494/2004 [Παράρτημα I, Παράγραφος 7] Α. Ανώτατα Όρια Ασφαλούς Εκθέσεως σε Θερμότητα Φόρτος Εργασίας Διορθωμένη Ενεργός Θερμοκρασία ( C) Καθιστική Εργασία (2.6 Kcal/Kg/h) 30.0 Ελαφρός - Ενδιάμεσος (4.3 Kcal/Kg/h) 28.0 Βαρύς (6.0 Kcal/Kg/h) 26.5 Β. Όρια Ανέσεως Όρια Ανέσεως Διορθωμένη Ενεργός Θερμοκρασία ( C) Κάτω όριο 15.5 Άνω όριο 26.7

112 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 και 2004 ΚΔΠ 174/2002 και ΚΔΠ 494/2004 [Παράρτημα I, Παράγραφος 8] Απαιτούμενη Διακριτικότητα Ανεπαίσθητος Πολύ μικρή Μικρή Μέτρια Μεγάλη Πολύ μεγάλη Τύπος χώρου εργασίας Εξωτερικός (περιλαμβανομένων δρόμων, αυλών ή χώρων με εφεδρικό φωτισμό εκτάκτου ανάγκης) Μεγάλος και ανοικτός (περιλαμβανομένων αποθηκών, διαδρόμων και κλιμάκων) Μικρός και ανοικτός (περιλαμβανομένων χώρων συσκευασίας, δωματίων λεβήτων και δωματίων καθαρισμού) Ενδιάμεσος (περιλαμβανομένων αρτοποιείων, μηχανουργείων και καταστημάτων) Ειδικός (περιλαμβανομένων εργαστηρίων, δωματίων ελέγχου και γραφείων) Ιδιάζων (περιλαμβανομένων σχεδιαστηρίων, χώρων κατασκευής και επιδιορθώσεως ωρολογίων και ραφείων όπου εκτελούνται λεπτής φύσεως συρραφές) Ελάχιστη Ένταση φωτισμού σε Lux

113 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 και 2004 ΚΔΠ 174/2002 και ΚΔΠ 494/2004 Παράρτημα I, Παράγραφος 19] Αριθμός εργοδοτουμένων που διακόπτουν την εργασία ταυτόχρονα Ελάχιστος αριθμός νιπτήρων Έως 7 1 Έως 14 2 Ανά 10 επί πλέον 1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 και 2004 ΚΔΠ 174/2002 και ΚΔΠ 494/2004 [Παράρτημα I, Παράγραφος 20] ΑΡΡΕΝΩΝ Αριθμός αρρένων, εργοδοτουμένων Ελάχιστος αριθμός υγειονομικών κατά τον αυτό χρόνο διευκολύνσεων Αποχωρητήρια Ουρητήρια Έως Έως Έως Έως Ανά 35 επί πλέον 1 1 ΘΗΛΕΩΝ Αριθμός θηλέων, εργοδοτουμένων Ελάχιστος αριθμός κατά τον αυτό χρόνο αποχωρητηρίων Έως 15 1 Έως 30 2 Έως 50 3 Έως 70 4 Ανά 30 επί πλέον 1

114 ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να ενημερώσει για την προάσπιση της ασφάλειας και της υγείας, κατά τη χρήση φορητών κλιμάκων και κλιμακοστασίων. Όλα τα κλιμακοστάσια θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και επαρκώς φωτισμένα. Συστήνεται όπως τα σκαλοπάτια φέρουν αντιολισθητικές ταινίες ή να είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό υλικό. Καθαρίζετε και / ή απομακρύνετε άμεσα κάθε υλικό χυμένο ή πεταμένο. Διαπιστώστε εάν οι διαστάσεις των σκαλοπατιών ανταποκρίνονται στις θεσπισμένες προδιαγραφές. Κίνηση σε κλιμακοστάσια τότε: Η προσοχή σας πρέπει να είναι στραμμένη στα σκαλοπάτια. Μην μεταφέρετε υπερβολικού όγκου ή βάρους πράγματα που μπορεί να σας εμποδίζουν την ορατότητα ή να σας κάνουν να χάσετε την ισορροπία σας. Δεν πρέπει να βαδίζετε βιαστικά, μην τρέχετε, περπατάτε. Μην επιδίδεστε σε αστεϊσμούς. Το ένα σας χέρι πρέπει να πιάνει πάντα την κουπαστή. Σε σκάλες μεγάλου πλάτους >3,0 μ. απαιτείται και ενδιάμεση κουπαστή. Χρήση Φορητών Κλιμάκων Επειδή ατυχήματα συμβαίνουν λόγω πτώσεων από σκάλες αρχικά πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει τη σωστή. Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι: Το εκτιμώμενο βάρος που καλείται να φέρει η σκάλα πρέπει να είναι μικρότερο του μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους της σκάλας. Το ύψος της σκάλας πρέπει να είναι το κατάλληλο σύμφωνα με το ύψος που θα εργαστείτε. Να είναι σε καλή κατάσταση. Πριν τη χρησιμοποιήσετε ελέγξτε τη για να διαπιστώσετε ότι είναι σε καλή κατάσταση: o Τα σκαλοπάτια πρέπει να είναι σταθερά, γερά και καθαρά. o Δεν πρέπει να έχει φθορές. o Ο μηχανισμός ασφάλισης της σκάλας στην ανοικτή θέση πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και επαρκώς ανοιγμένος και στερεωμένος. o Οι βάσεις πρέπει να φέρουν αντιολισθητικά πέλματα και να είναι σε καλή κατάσταση. o Όταν λοιπόν όλα αυτά είναι εξασφαλισμένα, και η σκάλα είναι σταθερή τότε μπορείτε να ανεβείτε. o Κατά την αναρρίχηση σε σκάλες φροντίστε η σκάλα να είναι καλά στερεωμένη. (Εάν αυτό δεν συμβαίνει φωνάξτε κάποιον να τη συγκρατεί όση ώρα εσείς βρίσκεστε πάνω σε αυτή). o Ασφαλίστε τη σκάλα στο επάνω μέρος για να αποφύγετε ενδεχόμενη ανατροπή της. o Μην ανεβαίνετε στα τελευταία σκαλοπάτια. o Το ένα σας χέρι πρέπει να κρατά γερά τη σκάλα. o Το σώμα σας πρέπει να είναι στραμμένο προς την πλευρά των σκαλοπατιών.

115 o Τα πέλματα των παπουτσιών σας να είναι καθαρά. o Να χρησιμοποιείτε το κατάλληλο μέγεθος σκάλας σύμφωνα με το ύψος που θέλετε να εργασθείτε. o Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανεβαίνει και δεύτερο άτομο ταυτόχρονα στην ίδια σκάλα. Ασφαλής Τοποθέτηση Φορητών Κλιμάκων: o Τοποθετείστε τη σκάλα διατηρώντας την κατάλληλη γωνία ασφαλείας: Για κάθε 4 m ύψος η βάση να απέχει 1 m από τον τοίχο. Στερεώστε την ώστε να πατά στο έδαφος ισορροπημένα. o Μην τοποθετείτε ποτέ τη σκάλα σε κεκλιμένο ή σαθρό έδαφος, σε ολισθηρές επιφάνειες ή σε αντικείμενα που μετακινούνται εύκολα (π.χ. κιβώτια). o Αποφύγετε την τοποθέτηση σκάλας κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια ή αγωγούς υψηλής τάσης. Φύλαξη και Συντήρηση Φορητών Κλιμάκων Οι σκάλες μετά από τη χρήση τους πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό σημείο και να ασφαλίζονται.

116 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους Σχεδιάζουμε έγκαιρα και σωστά την εργασία της ημέρας, της βδομάδας, του μήνα. Συζητάμε με τους συνεργάτες μας τον προγραμματισμό και ακούμε τις προτάσεις τους για βελτιώσεις. Συζητάμε με τους συνεργάτες μας οτιδήποτε μας ενοχλεί. Η συζήτηση λύνει προβλήματα. Αν κάτι μας εξόργισε, καλό είναι να απομακρυνθούμε για όσο χρόνο χρειαστεί και να συζητήσουμε αυτό αργότερα ήρεμοι. Αποφεύγουμε τις αλλαγές του προγραμματισμού. Αξιολογούμε τις ικανότητες κάποιου και τις αντικειμενικές δυσκολίες πριν αναθέσουμε μια δουλειά. Δίνουμε στους συνεργάτες μας την προοπτική εξέλιξης και διεύρυνσης του ρόλου τους. Βελτιώνουμε το περιβάλλον εργασίας κρατώντας αυτό πάντοτε ασφαλές, υγιεινό και ευχάριστο. Θυμόμαστε ότι αν έχουμε σήμερα χρόνο να αναπαυθούμε μετά τη δουλειά, αύριο θα είμαστε ξεκούραστοι και παραγωγικότεροι. Μαθαίνουμε να χαλαρώνουμε κάποιες στιγμές μέσα στην εργασία και κάθε μέρα μετά απ' αυτήν. Δεν ξεχνάμε ότι 7 ώρες ύπνου καθημερινά είναι απαραίτητες. Οι ώρες ύπνου πρέπει να είναι σταθερές. Διαχειριστείτε το Άγχους Δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα τέλειοι. Η «τελειομανία» είναι ασθένεια (και όχι προτέρημα όπως νομίζουν πολλοί) και αντιμετωπίζεται ιατρικά. Δεν χρειάζεται κάθε ώρα της ημέρας να αποδίδουμε τα μέγιστα. Δεν μπορούμε να είμαστε συνεχώς σωστοί. Το αποδέχονται και μας το συγχωρούν, καθώς το ίδιο κάνουμε και εμείς για εκείνους. Μάθετε κάποιες στιγμές να λέτε όχι. Έχετε το δικαίωμα να μη φορτωθείτε με επιπλέον εργασία, τη στιγμή που πραγματικά δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε σε αυτή. Είναι προτιμότερο να πείτε όχι δυσαρεστώντας κάποιους προσωρινά, αλλά ταυτόχρονα εξηγώντας τους τον λόγο, παρά να πείτε ναι και να τους δυσαρεστήσετε μόνιμα, εφόσον δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε. Εξασκηθείτε, λοιπόν, στο να λέτε όχι χαμογελώντας, αφήνοντας ταυτόχρονα ένα θετικό μήνυμα. Θυμηθείτε ότι το ποτήρι μπορεί να είναι μισοάδειο ή μισογεμάτο. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα γεγονότα μπορεί να είναι είτε αρνητικός είτε θετικός. Και αυτό εξαρτάται μόνο από εμάς. Εάν εμείς δούμε μόνο τα αρνητικά σημεία μιας υπάρχουσας κατάστασης τότε να είμαστε σίγουροι ότι εκείνη θα χειροτερέψει αμέσως. Εάν, όμως, εστιάσουμε στα θετικά της σημεία, ως εκ του θαύματος η ίδια κατάσταση θα βελτιωθεί από μόνη της. Να θυμάστε πάντα την

117 παλιά κινεζική παροιμία όπου δύο φυλακισμένοι κοιτούσαν έξω από τα σίδερα του κελιού και ο ένας έβλεπε τη λάσπη, ενώ ο άλλος τα αστέρια! Παρατηρήστε προσεκτικά τους ανθρώπους γύρω σας. Ξεκινήστε παρατηρώντας τους αγχώδεις. Δείτε τις αντιδράσεις τους, καταγράψτε τις και στη συνέχεια προσπαθήστε να μην τους μοιάσετε σε καμία από αυτές. Συνεχίζοντας, παρατηρήστε τους θετικούς ανθρώπους. Προσπαθήστε να συναλλάσσεστε μόνο μαζί τους. Επιδιώκετε την επαφή, αντλήστε από την ενέργειά τους, αποφεύγοντας παράλληλα, με κάθε κόστος σχέσεων, τη συναναστροφή με τους αγχώδεις. Μάθετε να συγχωρείτε. Θυμηθείτε γεγονότα στην προσωπική ή την επαγγελματική σας ζωή τα οποία σας άφησαν πικρία, θυμό ή ακόμη και τη διάθεση εκδίκησης για κάποιους. Τα χρόνια πέρασαν και οι μόνοι οι οποίοι υποφέρουν από τα εν λόγω συναισθήματα είσαστε ουσιαστικά εσείς. Όσοι σας έβλαψαν το ξέχασαν και συνέχισαν τη ζωή τους. Λέγοντας στον εαυτό σας ότι συγχωρείτε όλους όσοι σας πίκραναν θα αισθανθείτε μια απίστευτη γαλήνη. Δοκιμάστε το.

118 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όλοι πρέπει να γνωρίζουν και να ακολουθούν τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την ασφαλή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, διότι, αν και ο ηλεκτρισμός είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης, μπορεί να αποβεί μοιραίος σε τυχαία επαφή με τον άνθρωπο λόγω άγνοιας ή απροσεξίας. Γενικοί Κανόνες Ασφάλειας Μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αν δεν είστε αρμόδιος και εξουσιοδοτημένος. Να αποσυνδέετε τις φορητές ή κινητές συσκευές από το ρεύμα όταν δεν τις χρησιμοποιείτε. Μη χρησιμοποιείτε πρόχειρες ηλεκτρικές συνδέσεις (γυμνά καλώδια στην πρίζα) ή αυτοσχέδιες ηλεκτρικές συσκευές. Μην αγγίζετε ηλεκτρικά καλώδια και ιδιαίτερα αυτά που είναι γυμνά και πεσμένα στο πάτωμα. Να έχετε υπόψη σας πως κινδυνεύετε λιγότερο από το ρεύμα όταν φοράτε στεγνά λαστιχένια παπούτσια, όταν πατάτε σε στεγνό σανίδι, όταν δεν αγγίζετε μεταλλικές επιφάνειες, όταν ενεργείτε με το ένα χέρι και όταν έχετε κάποιον πλάι σας να σας βοηθήσει αν παρουσιαστεί ανάγκη. Μην χειρίζεστε ηλεκτρικές συσκευές με βρεγμένα χέρια, έχοντας γυμνά ή βρεγμένα πόδια κλπ. Να διατηρείτε τα ηλεκτρικά καλώδια έξω από τα νερά και μην πατάτε σε νερά όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εξοπλισμό. Ποτέ μη ρίχνετε νερό σε ηλεκτρικό αγωγό ή εξοπλισμό και ποτέ μη βρέχετε ηλεκτρικές συσκευές σε λειτουργία. Μην επεμβαίνετε στο εσωτερικό ενός ηλεκτρικού πίνακα. Φροντίζετε πάντοτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που χρησιμοποιείτε να είναι γειωμένα. Μην αντικαθιστάτε καμένες ασφάλειες με μεγαλύτερες ή συρματίδια. Χρησιμοποιείτε και ελέγχετε συστηματικά στις εγκαταστάσεις το ρελέ διαφυγής. Προσέχετε τις προειδοποιητικές πινακίδες που είναι τοποθετημένες σε χώρους με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Αναφέρετε στον Υπεύθυνο Ασφάλειας όλες τις επικίνδυνες συνθήκες που δεν είστε ικανός να αντιμετωπίσετε. Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε πυροσβεστήρες κόνεως ή διοξειδίου του άνθρακα. Γνωρίζετε τις Α' Βοήθειες που πρέπει να προσφέρετε σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας. Προσοχή! Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι: Άχρωμο! Άοσμο! Άγευστο! Αόρατο! Αθόρυβο! γι' αυτό και είναι πιο επικίνδυνο από κάθε άλλη πηγή κινδύνου. Ηλεκτρικοί Πίνακες Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί και να φέρουν σε ορατή θέση σήμανση. Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα πρέπει να έχουν τις πόρτες τους κλειστές και κλειδωμένες. Το κλειδί είναι κρεμασμένο στον πίνακα.

119 Ο ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ Την εφαρμογή των λειτουργικών διεργασιών με τον προβλεπόμενο τρόπο και με βάση τον προγραμματισμό και τις οδηγίες του Διευθυντή. Την άμεση αναφορά στον Διευθυντή των ανασφαλών καταστάσεων και ενεργειών που θα υποπέσουν στην αντίληψή του. Την Άμεση αναφορά των συμβάντων (ατυχήματα ή παραλίγο ατυχήματα) στους Βοηθούς Διευθυντές. Την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Την διατήρηση καλών σχέσεων με τους συναδέλφους του. Την τήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας και ευταξίας στον χώρο εργασίας. Την χρήση Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας καθημερινά και ανελλιπώς, καθόλη τη διάρκεια που θα βρίσκεται μέσα στο εργαστήριο.

120 ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Αναλογιζόμενη τις σοβαρές και επικίνδυνες επιπτώσεις του καπνίσματος, αναλαμβάνει την δέσμευση να δημιουργήσει ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον για όλους τους εργοδοτούμενους και επισκέπτες. Σαν αποτέλεσμα αυτής της δέσμευσης αναγνωρίζει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε βρίσκεται μέσα σε σχολικά κτήρια να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου. Εφαρμογή Νομοθεσίας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εναρμονισμένο με την νομοθεσία και συγκεκριμένα με τον περί Προστασίας της Υγείας ('Έλεγχος του καπνίσματος), Νομοθεσίας του 2002, εφαρμόζει πολιτική για την απαγόρευση του καπνίσματος η οποία απαγορεύει το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Παραβίαση της πολιτικής Οι εργοδοτούμενοι που δεν συμμορφώνονται με την πολιτική αυτή και συνεπώς με την νομοθεσία θα υπόκεινται σε πειθαρχικές διώξεις και μπορεί να υπάρξει και ποινική δίωξη. Την ευθύνη για εφαρμογή αυτής της πολιτικής θα έχουν οι αρμόδιοι Διευθυντές και ο Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας σε συνεργασία με τον οικείο Επαρχιακό Διευθυντή. Επισκέπτες Οι επισκέπτες θα παρακαλούνται ευγενικά όπως συμμορφωθούν με την ισχύουσα πολιτική. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα οδηγούνται εκτός των σχολικών κτηρίων. Υποστήριξη Σε όλα τα μέλη του προσωπικού που καπνίζουν θα προσφέρεται αν το επιθυμούν ενημέρωση σχετικά με το θέμα του καπνίσματος αλλά και τηλέφωνα επικοινωνίας με οργανισμούς που παρέχουν υποστήριξη αναφορικά με την μείωση και απαλλαγή από το κάπνισμα.

121 ΟΔΗΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας Ηλεκτρικές Συσκευές - Καλωδιώσεις: Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να ελέγχονται, να συντηρούνται και να δοκιμάζονται από αρμόδιο πρόσωπο (σχολική εφορεία). Οι καλωδιώσεις θα είναι υπόγειες ή υπέργειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό τα καλώδια θα καλύπτονται από ειδικά κανάλια ώστε να αποφεύγεται η παρεμπόδιση και η πτώση των εργαζομένων. Ευταξία: Όλοι οι χώροι, τα έπιπλα, και ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρούνται τακτικά και σε καθαρή κατάσταση. Ο καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού θα γίνεται βάση συχνού προγράμματος, Περιβάλλον: Η θέση εργασίας με τις διαστάσεις και τη διαρρύθμισή της πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή χώρο για να επιτρέπει αλλαγές στη στάση και τις κινήσεις της εργασίας. Δάπεδα, διάδρομοι και σκάλες: Όλα τα δάπεδα, οι διάδρομοι και οι σκάλες, θα πρέπει να κατασκευάζονται κατάλληλα και να συντηρούνται σωστά. Εμπόδια και ολισθηρά υλικά θα απομακρύνονται αμέσως από τους διαδρόμους κυκλοφορίας. Όλες οι σκάλες (από τρία σκαλοπάτια και πάνω) θα διαθέτουν τουλάχιστον μια χειρολαβή. Φωτισμός: Ο κοινός ή/και ο ειδικός φωτισμός (φωτιστικά χώρου εργασίας) πρέπει να είναι επαρκής και να εξασφαλίζει την κατάλληλη αντίθεση μεταξύ της οθόνης και του περιβάλλοντος, λαμβανομένων υπόψη της φύσης της εργασίας και των οπτικών αναγκών του χρήστη. Πρέπει να αποφεύγονται οι εκτυφλωτικές και ενοχλητικές ανακλάσεις πάνω στην οθόνη ή σε κάθε άλλη συσκευή, με συντονισμό της διαρρύθμισης των χώρων και των θέσεων εργασίας αφενός και της τοποθέτησης και των τεχνικών χαρακτηριστικών του τεχνητού φωτισμού αφετέρου. Ο φωτισμός συνίσταται να είναι φυσικός. Το γραφεία πρέπει να έχουν επίπεδο φωτισμού τουλάχιστον 500 Lux. Ανακλάσεις και θάμβος: "Οι θέσεις εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθμισμένες κατά τρόπον ώστε οι φωτεινές πηγές όπως παράθυρα και υπόλοιπα ανοίγματα, διαφανή ή ημιδιαφανή τοιχώματα και ο εξοπλισμός και τα τοιχώματα ανοιχτού χρώματος, να μην προκαλούν απευθείας θάμβος και ενοχλητικές ανακλάσεις πάνω στην οθόνη." Τα παράθυρα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλα ρυθμιζόμενο μηχανισμό που να τα σκεπάζει ώστε να μετριάζεται η ένταση του φυσικού φωτός που φωτίζει τη θέση εργασίας. Θόρυβος: Ο θόρυβος που προέρχεται από τον εξοπλισμό της /των θέσης /θέσεων εργασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαρρύθμιση της θέσης εργασίας με τέτοιο τρόπο, ιδίως, ώστε να μην περισπάται η προσοχή και δυσχεραίνεται η ομιλία. Ο θόρυβος υποβάθρου να μην ξεπερνάει τα 50 db.

122 Θερμότητα: Οι εξοπλισμοί της εργασίας δεν πρέπει να δημιουργούν υπερθέρμανση, η οποία θα μπορούσε να αποτελεί ενόχληση για τους εργαζομένους. Ακτινοβολίες: Κάθε ακτινοβολία, εκτός από το ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, πρέπει να περιορίζεται σε αμελητέα, όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, επίπεδα. Θερμοκρασία-Υγρασία: Η υγρασία πρέπει να ρυθμίζεται και να διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η τιμή σχετικής υγρασίας να είναι μεταξύ 50% και 70%. Η θερμοκρασία συνίσταται να είναι μεταξύ o C. Εξαερισμός: Ενδεικτικά η τιμή για την ταχύτητα ρευμάτων του αέρα είναι: Μικρότερη από 0,1 m/s για θ=20 o C. Μικρότερη από 0,3 m/s για θ=26 o C. Εξοπλισμός Οθόνη: Η εικόνα στην οθόνη πρέπει να είναι σταθερή, χωρίς να τρεμοπαίζει ή να εμφανίζει άλλες μορφές αστάθειας. Η φωτεινότητα ή/και η αντίθεση της φωτεινότητας μεταξύ των χαρακτήρων και του φόντου πρέπει να μπορούν να ρυθμίζονται εύκολα από το χρήστη της οθόνης και να προσαρμόζονται εύκολα στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Η οθόνη πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται και η κλίση της να ρυθμίζεται ελεύθερα και εύκολα, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη. Η οθόνη δεν πρέπει να προξενεί ανταύγειες και αντανακλάσεις που μπορεί να ενοχλούν το χρήστη. Πληκτρολόγιο: Το πληκτρολόγιο πρέπει να έχει ρυθμιζόμενη κλίση έτσι ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να κάθεται άνετα και να μην κουράζονται τα χέρια και οι βραχίονές του. Ο ελεύθερος χώρος μπροστά από το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι αρκετός για να μπορεί ο χρήστης να στηρίζει τα χέρια και τους βραχίονές του. Τα σύμβολα των πλήκτρων πρέπει να παρουσιάζουν επαρκή αντίθεση φωτεινότητας και να είναι ευανάγνωστα από την κανονική στάση εργασίας. Τραπέζι ή επιφάνεια εργασίας: Το τραπέζι ή η επιφάνεια εργασίας πρέπει να έχει επιφάνεια με χαμηλή ανακλαστικότητα, επαρκείς διαστάσεις και να προσφέρει δυνατότητα ευκαμψίας όσον αφορά τη θέση της οθόνης, του πληκτρολογίου, του αναλογίου και του βοηθητικού εξοπλισμού. Το αναλόγιο πρέπει να είναι σταθερό και ρυθμιζόμενο και να τοποθετείται έτσι ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι ενοχλητικές κινήσεις του κεφαλιού και των ματιών. Πρέπει να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να παίρνουν άνετη στάση. Κάθισμα: Το κάθισμα πρέπει να είναι σταθερό, να προσφέρει στον εργαζόμενο ελευθερία κινήσεων, αλλά και να του εξασφαλίζει άνετη στάση.

123 Το ύψος των καθισμάτων πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο. Η πλάτη τους πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής όσον αφορά το ύψος και την κλίση της. Σε όσους το επιθυμούν θα πρέπει να δίνεται υποστήριγμα για τα πόδια. Μετακίνηση του φορτίου από εργαζόμενο: 1. Πρώτα σκεφτείτε τον ασφαλέστερο τρόπο για την μετακίνηση του φορτίου. 2. Τοποθετείστε τα πόδια σας όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 3. Λυγίστε τα πόδια με όσο το δυνατό πιο ευθεία την πλάτη. 4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή λαβή του φορτίου. 5. Κρατείστε το φορτίο όσο το δυνατό πιο κοντά στο σώμα. 6. Τοποθετήστε το βάρος και μετά ρυθμίστε την θέση του. Ασφαλή Μετακίνηση Φορτίων: 1. Αν η εργασία μπορεί να γίνει επιτόπου αποφύγετε να μετακινήσετε το φορτίο. 2. Αν το φορτίο είναι μεγάλο χρησιμοποιήστε μηχανικά μέσα για τη μετακίνηση του. 3. Προσπαθήστε να διαφοροποιήσετε το φορτίο ώστε να έχει καλύτερα σημεία λαβής, να είναι πιο σταθερό να είναι πιο ελαφρύ ή λιγότερο ογκώδες. 4. Αν το φορτίο είναι πολύ βαρύ ζητήστε βοήθεια για την μεταφορά του. 5. Επιλέξτε διαδρομή με λιγότερα εμπόδια και σκαλοπάτια. 6. Αν το αντικείμενο που θα μεταφέρετε έχει ανώμαλες ή αιχμηρές επιφάνειες χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια. Λανθασμένος Τρόπος Ορθός Τρόπος

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού * Αποσκοπεί στην εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017 Λευκωσία, 27 Οκτωβρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Σας ενημερώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων 2 ο Εξάμηνο 2016 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Α/Α Β1

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία επιθεωρήσεων στις βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Σεπτέμβριος 2017

Εκστρατεία επιθεωρήσεων στις βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Σεπτέμβριος 2017 Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία επιθεωρήσεων στις βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Κυρίες / Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 2017 Χώρος Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)»

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 24/9-8/10-15/10-22/10-29/10 2015 Χώρος Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 Χωματουργικές Εργασίες - Κατασκευαστικές Εργασίες σε ίκτυα Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας Το Τμήμα Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Θέμα: Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ: 5.28.34.2/4 22800965 22428277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 18 Αυγούστου 2006 Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης, Μέσης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεωρήσεων σε χώρους αποθήκευσης, χρήσης και παραγωγής επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3590, 29/3/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3590, 29/3/2002 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 25(I) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 21/11/2013

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 21/11/2013 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 21/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011. Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011. Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011 Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών Στέλιος Θεοφάνους Εκπαιδευτής Οικοδομικής www.mlsi.gov.cy/dli 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 10/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016 Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Κυρίες / Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: 1. Να έχουν εξασφαλίσει ενυπόγραφη έγκριση εισόδου (Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος

Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος Των φοιτητών : ΤΡΙΩΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΧΑΧ