4. Κανένα κανονιστικό συμβούλιο συνεργασίας: όλοι οι κανονισμοί πρέπει να είναι πλήρως στα χέρια των δημοκρατικά ελεγχόμενων φορέων και διαδικασιών.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. Κανένα κανονιστικό συμβούλιο συνεργασίας: όλοι οι κανονισμοί πρέπει να είναι πλήρως στα χέρια των δημοκρατικά ελεγχόμενων φορέων και διαδικασιών."

Transcript

1 Για ένα ψήφισμα για την ΤΤΙΡ που θέτει τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τη δημοκρατία πάνω από βραχυπρόθεσμα κέρδη και δυσανάλογα εταιρικά δικαιώματα Αγαπητό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Υπό το φως των συνεχιζόμενων εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ψήφισμα για τη Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία ΤΤΙΡ (επίσης γνωστή ως Διατλαντική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου TAFTA), απευθυνόμαστε σε σας ως μια πανευρωπαϊκή συμμαχία 375 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που μοιραζόμαστε μια βαθιά ανησυχία για τις διάφορες απειλές που εμπεριέχει η συμφωνία. Εκπροσωπούμε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, των ατομικών δικαιωμάτων, της γεωργίας, των δικαιωμάτων των καταναλωτών για την προστασία των προτύπων των τροφίμων και της γεωργίας, της καλής διαβίωσης των ζώων, των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των δικαιωμάτων των μεταναστών, των ανέργων, της νεολαίας και των γυναικών, των αναπτυσσόμενων χωρών, της πρόσβασης του κοινού στην πληροφορία και τα ψηφιακά δικαιώματα, των βασικών δημόσιων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, και άλλων. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώνει άποψη για την ΤΤΙΡ και το ρόλο που το Κοινοβούλιο έχει ήδη παίξει στη διοργάνωση δημοκρατικών δημόσιων συζητήσεων για το θέμα. Καλούμε όλους τους ευρωβουλευτές να συμφωνήσουν σε ένα ισχυρό ψήφισμα που θα καθιστά σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απορρίψει οποιεσδήποτε μελλοντικές εμπορικές ή επενδυτικές συμφωνίες που δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και απειλούν σημαντικά δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί μετά από μεγάλους δημοκρατικούς αγώνες στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο. Για το σκοπό αυτό, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τα βασικά αιτήματα μας σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ, τα οποία έχουμε συν-διαμορφώσει με τους συμμάχους μας στις ΗΠΑ και τα οποία τέθηκαν για πρώτη φορά σε μια κοινή δήλωση της κοινωνίας των πολιτών τον Μάιο : 1. Διαφάνεια τώρα: όλα τα έγγραφα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις ΤΤΙΡ, συμπεριλαμβανομένων των προσχέδιων των ενοποιημένων κειμένων, πρέπει να δημοσιοποιούνται για να καταστεί δυνατή μια ανοικτή και κρίσιμη δημόσια συζήτηση σχετικά με την ΤΤΙΡ. 2. Μια δημοκρατική διαδικασία που θα επιτρέψει τον έλεγχο και αξιολόγηση των κειμένων διαπραγμάτευσης και που θα εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Αυτή θα περιλαμβάνει το Ευρωκοινοβούλιο και συζητήσεις στα εθνικά κοινοβούλια καθώς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα συνδικάτα και ομάδες ενδιαφερομένων. 3. Όχι στο ISDS: κάθε διάταξη που περιλαμβάνει μηχανισμούς για την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και Κρατών (ISDS) πρέπει να τεθούν οριστικά εκτός των διαπραγματεύσεων και να μην εισαχθεί κανένας άλλος μηχανισμός (συμπεριλαμβανομένων έμμεσα μέσω άλλων προ-υπαρχουσών ή μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών) που θα επιφυλάσσει προνομιακά δικαιώματα για ξένους επενδυτές. 4. Κανένα κανονιστικό συμβούλιο συνεργασίας: όλοι οι κανονισμοί πρέπει να είναι πλήρως στα χέρια των δημοκρατικά ελεγχόμενων φορέων και διαδικασιών. 5. Καμία απορρύθμιση των κανόνων που διασφαλίζουν και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον: τα πρότυπα της ΕΕ πρέπει να τηρούνται και όχι να «εναρμονίζονται» προς τα κάτω στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Αυτά περιλαμβάνουν κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας, φροντίδα για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της αναγέννησης των φυσικών πόρων μας, καλή διαβίωση των ζώων, πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων και περιβαλλοντικά βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, πρόσβαση σε πληροφορίες και σήμανση, τον πολιτισμό και την ιατρική, τη ρύθμιση των 1

2 χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και την προστασία των δεδομένων, την ουδετερότητα του διαδικτύου και άλλα ψηφιακά δικαιώματα. Η αμοιβαία αναγνώριση δεν είναι αποδεκτή στο μέτρο που υπονομεύει δημοκρατικά συμφωνηθέντα πρότυπα και ισχυρές διασφαλίσεις. Η αρχή της προφύλαξης πρέπει να εφαρμόζεται ευρέως. 6. Καμία περαιτέρω απορρύθμιση και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Ζητούμε εγγυημένη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και το δικαίωμα να επιλέγουμε δημόσιες συμβάσεις που προωθούν την τοπική απασχόληση και οικονομία, το τοπικό περιεχόμενο, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τη βιώσιμη οικονομία, τις κοινωνικές θεωρήσεις και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. 7. Την προώθηση ανθρώπινων και περιβαλλοντικά βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και την προστασία της μικρής οικογενειακής γεωργίας. 8. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να διατηρήσουν την πολιτική εξουσία και τις δομές που απαιτούνται για την προστασία ορισμένων ευαίσθητων τομέων και να διασφαλίσουν τα πρότυπα που είναι σημαντικά για την ποιότητα της ζωής μας. Διεθνώς συμφωνηθέντα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα πρέπει να γίνονται σεβαστά και να εφαρμόζονται. Η συνεχής παραβίαση των προτύπων εργασίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την επιβολή χρηματικών προστίμων. 9. Κανένας περιορισμός σχετικά με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελάχιστη ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει - ή διαρρεύσει - σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ΤΤΙΡ εγείρει σημαντικές ανησυχίες ότι οι απαιτήσεις μας δεν αντικατοπτρίζονται στην προσέγγιση που ακολουθεί η ΕΕ. Για παράδειγμα: Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς ολοκληρωμένη και αποτελεσματική δημόσια διαβούλευση. Η έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικών διαδικασιών καθιστά αδύνατο για τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών να παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το δημόσιο συμφέρον προστατεύεται. Τα λόμπυ των επιχειρήσεων έχουν προνομιακή πρόσβαση στην πληροφόρηση και σε ευκαιρίες που επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις. Το προτεινόμενο κεφάλαιο για την προστασία των επενδύσεων, ιδιαίτερα η συμπερίληψη διάταξης για την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και Κρατών (ISDS), θα δώσει στους επενδυτές αποκλειστικά δικαιώματα να μηνύσουν Κράτη όταν δημοκρατικές αποφάσεις, που λαμβάνονται από δημόσιους οργανισμούς για το δημόσιο συμφέρον, θεωρείται ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τα αναμενόμενα κέρδη τους. Οι μηχανισμοί αυτοί βασίζονται σε αποφάσεις δικαστηρίων που λειτουργούν εκτός των εθνικών δικαστικών συστημάτων και έτσι υπονομεύουν τα εθνικά μας και Ευρωπαϊκά νομικά συστήματα και τις δημοκρατικές δομές μας για τη διαμόρφωση νόμων και πολιτικών για το δημόσιο συμφέρον. Η δημιουργία νέων δομών και διαδικασιών αντι-δημοκρατικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην «εναρμόνιση των κανονισμών», όπως το προτεινόμενο συμβούλιο κανονιστικής συνεργασίας θα κάνουν το ΤΤΙΡ και άλλες συμφωνίες ένα κινούμενο στόχο, «ζωντανές συμφωνίες», που συνεχώς θα αναπτύσσονται μυστικά από μη εκλεγμένους γραφειοκράτες και μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές οι αντιδημοκρατικές δομές απειλούν να μειώσουν σημαντικά πρότυπα και κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, ή να απαγορεύουν μελλοντικές βελτιώσεις, ανεξαρτήτως της αναγκαιότητας και της λαϊκής εντολής. Στοιχεία από επιχειρήσεις και έγγραφα από το λόμπυ της βιομηχανίας αποκαλύπτουν ότι η εστίαση σε μη-δασμολογικά εμπόδια και στην κανονιστική σύγκλιση χρησιμοποιείται για να ωθήσει την απορρύθμιση, την αύξηση των εγγυήσεων για τις επενδύσεις, τα μονοπώλια ενισχυμένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, τελικά, μια κούρσα προς τα κάτω. Σας καλούμε να στείλετε ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα στους διαπραγματευτές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απορρίψει την ΤΤΙΡ και κάθε άλλη εμπορική ή επενδυτική συμφωνία προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και γιατί απειλούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που αποκτήθηκαν μέσα από μακροχρόνιους δημοκρατικούς αγώνες.

3 AITEC, France Health Action International, Europe Fairwatch, Italy Austrian Trade Union Federation (ÖGB ), Austria Vereinigung für Ökologische Ökonomie e.v., Germany Inštitut za trajnostni razvoj - Institute for sustainable development, Slovenia BI gegen Gasbohren Kleve, Germany Attac Kreis Kleve, Germany End Ecocide on Earth, Austria Global Justice Now (formerly World Development Movement), UK ATTAC Niederrhein, Germany Bundesarbeitskammer, Austria Compassion in World Farming, International Europe LobbyControl, Germany NaturFreunde Deutschlands e.v., Germany SÜDWIND, Austria War on Want, UK Umweltinstitut München, Germany ALTERNATIVA NORD / SUD PER IL XXI SECOLO ( ANS - XXI ONLUS ), ITALY Oikos - Cooperação e Desenvolvimento, Portugal CIDAC, Portugal Center for Encounter and Active Non-Violence, Austria ACEP - Associação para a Cooperação Entre os Povos, Portugal Zelena akcija/foe Croatia, Croatia ASNAI, Germany highlands and islands against fracking, Scotland Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Germany BUND Rems/Murr, Germany LEGAMBIENTE, ITALY Fracking Free Ireland, Ireland ATTAC Hungary, Hungary Stuttgarter Wasserforum, Germany Rettet den Regenwald e. V., Germany Medicina Democratica ONLUS, Italy CCC -Stuttgart, Germany ATTAC Italia, Italy Bürgerinitiative Havixbeck, Germany IBD Initiative Bürger für Demokratie, Germany CGSP wallonne, Belgium Fédération des Résistances, Belgium UNION LUXEMBOURGEOISE des CONSOMMATEURS ( ULC ), LUXEMBOURG Global Marshall Plan Initiative, Europe G3W / M3M, Belgium WEED - World Economy, Ecology & Development Assoc., Germany Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe (GdG-KMSfB), Austria Quercus - National Association for Nature Conservation, Portugal Iuridicum Remedium, Czech Republic Za Zemiata, Friend of the Earth Bulgaria, Bulgaria Centre for Sustainable Development, Lithuania SumOfUs.org, International

4 Vrijschrift, Netherlands STOPAIDS, UK Interreligiöse Gemeinschaft für Frieden Stuttgart, Germany Salamander Trust, UK NOAH Friends of the Earth Denmark, Denmark Tuke Institute, UK FIAN, Germany Friends of the Earth Malta, Malta Federation of Young European Greens (FYEG), Europe Consejo Ciudadano Podemos Valencia, Spain Fundacja Strefa Zieleni (Green Zone Foundation), Poland progetto Sulla Soglia (coop soc Tangram, Rete famiglie aperte, coop soc Insieme), ITALY Colectivo Sur Cacarica, SPAIN Zeroviolenza, Italy marxistische linke, Germany Comitato Roma 12 per i Beni Comuni, Italy AVERT, UK Alce Nero S.p.A., Italy Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Netherlands FNME CGT, FRANCE Ars Narrandi e.v., Germany Small Ones Develop (SmOD), Sweden VSF Justicia Alimentaria Global,Spain Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Spain ASiA - Associació Salut iagroecologia, SPAIN Amigos de la Tierra, Spain Locale Globale, Italy PLATAFORMA RURAL / ALIANZAS POR UN MUNDO RURAL VIVO, SPAIN The Irish Doctors Environmental Association (IDEA), Ireland Réseau Environnement Santé, France Susivienijimas Žali. LT, Lithuania Coordinamento Nord Sud del mondo, Italy May Day, Denmark lacasademitia.es, Spain ATTAC Bizkaia, Basque Country soldepaz.pachakuti, SPAIN perunaltracittà- laboratorio politico, Italia Belgique parlons-en, Belgium DONNE IN RETE X LA PACE, ITALY MENSCHENRECHTE 3000 e.v. ( HUMAN RIGHTS 3000), Freiburg, Germany Baladre, Spain Asociación Paz con Dignidad, SPAIN Action for Breast Cancer Foundation, Malta CGT Cantabria, SPAIN Grupo Renta Básica Andarivel, SPAIN Plataforma de Afectado por la Hipoteca de Bizkaia. Kaleratzerik Ez., Bilbao Bizkaia Berliner Wassertisch, Germany Asociación de Vecinos Ramón Pignatelli, Zaragoza Joves d Esquerra Verda, Catalunya ATTAC España, SPAIN

5 Center for Environment, Bosnia and Herzegovina EUrope NEWnited Serviceteam, Austria Asamblea Popular de La Elipa, Madrid TERRA LIBERA TUTTI, ITALY Asamblea Popular de Puente de Vallecas, Spain La Catalunya de totes: en xarxa per decidir-ho tot, Spain la Floresta indignada Actúa, La Floresta (Sant Cugat del Vallés) asociacion vecinos mostoles, españa-madrid -mostoles MWB FGTB, Belgium FeministAlde, Basque Country Initiativ Liewensufank, Luxembourg ACCI Ó ECOLOGISTA - AGR Ó, SPAIN SOCIEDAD CULTURAL GIJONESA, SPAIN The Cancer Prevention & Education Society, UK comitato acqua bene comune q4 firenze, Italy UK National Hazards Campaign, UK Social Europe - Front Against TTIP (Malta), Malta CUMBRE SOCIAL VASCA, PAIS VASCO - ESPA ÑA ELA, Basque Country Slow Food Deutschland e.v., Germany RETS, Spain COSPE, ITALY Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry, Finland European Water Movement, Europe AHT Gelditu! Elkarlana, Basque Country EQUO -Andalucía, SPAIN Anticapitalistas Burgos, SPAIN Salva la Selva, Spain Soil Association, UK Asociacion canaria de economía alternativa, Las Palmas de G.C. Alterativa antimilitarista.moc Canarias, Las Palmas de G.C. REDESSCAN -Red Canaria en defensa del sistema público de Servicios sociales, Canarias Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Diözese Innsbruck, Austria Ecologistes en Acción de València, SPAIN Asamblea Popular 15M - Tres Cantos, SPAIN ECOLOGIA I PAU, Novelda, Alicante AdA Getafe, SPAIN PowerShift e.v., Germany Campact e.v., Germany BI lebenswertes Korbach e.v., Germany BI Fracking freies Hessen, Germany Arbeitsgemeinschaft der Paderborner Natur- und Umweltschutzverbände, Germany European Work Hazards Network, Europe Collectif Causse Méjean - Gaz de Schiste NON!, France Intersindical Valenciana, País Valencià Bürgerbüro Stadtentwicklung, Germany Rosa Luxemburg Stiftung, Germany Abgefrackt Bündnis Weidener Becken gegen Fracking, Germany Ecologistas en Acción Córdoba, SPAIN Alliance Against Poverty, Malta

6 Naturschutzbund Vorarlberg, Austria Vorarlberger Plattform gegen Atomgefahren, Austria BI Kein CO2 -Endlager Altmark, Germany Förderverein Informationstechnik und Gesellschaft, Germany Ecologistas en Accion Suroeste de Madrid, Spain SOL - People for Solidarity, Ecology and Lifestyle, Austria Bürgerenergie-Altmark Gen.schaft, Germany SIAGRO SL, SPAIN Buergerinitiative gegen Gasbohren Hamm ( BIGG ), Germany REDMONTA Ñ AS, SPAIN CHEM Trust, UK 15M Tomelloso, SPAIN Mouvement politique des objecteurs de croissance, Belgium COAG, Spain Health and Environment Alliance, Europe Keep Ireland Fracking Free, Ireland Fair Trade Hellas, Greece Farms Not Factories, UK Attac France, France Afrika Kontakt, Denmark Plataforma Não Ao TTIP, Portugal Transnational Institute, Netherlands Fundacja Kuznia Kampanierow, Poland Solidary Bulgaria, Bulgaria Confederación Pirata, Spain Foundation for Environment and Agriculture ( FEA ), Bulgaria Attac Deutschland, Germany Ecologistas en Acción, Spain Mujeres de Negro contra la guerra -Andalucía, Sevilla, Spain Stowarzyszenie Niesiołowice-Węsiory Kamienne Kręgi, Poland Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika, Germany Green Institute, Greece Campagna Stop TTIP Italia, Italy FEDERACI ÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA, SPAIN Focus Association for Sustainable Development, Slovenia Federacion de Asociaciones de Medicus Mundien España, SPAIN Medicus Mundi Catalunya, Spain Umanotera, Slovenian foundation for sustainable development, Slovenia Protestival, Slovenia AlpeAdriaGreen, international asotiation for nature and environment protection, Slovenia Slow Food, international (headquarters: Italy) Health Poverty Action, UK Združenje za promocijo in organizacijo kulturnih prireditev, Festival Sanje, Slovenia GMB Trade Union, UK Attac München, Germany GAIA - Environmental Action Group, Portugal Društvo gibanje TRS, Slovenia Federación de Servicios a la Ciudadanía CCOO, Spain Solidarité Socialiste, Belgium Polish Fair Trade Association, Poland

7 VSF - Justicia Alimentaria Global, Spain Emaús Fundación Social, Spain Mouvement Ecologique, LUXEMBOURG Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS, Finland Aseed Europe, Netherlands TTIP -info network, Finland Links Ecologisch Forum ( LEF ) - Forum Gauche Ecologie ( FGE ), Belgium Éxodo.org, Spain Biodynamiske Forbrugere, Denmark reusers.salonika, Greece Gen-ethisches Netzwerk e.v., Germany Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Poland #NoalTTIP, Spain PARLAMENT CIUTAD À (Grupo Impulsor), SPAIN 15M torrelodones, SPAIN Grupo de trabajo de Córdoba sobre el TTIP, SPAIN EKPIZO (Consumer Association the Quality of Life), Greece Frau&ArbeitgGmbH, Austria Bund für Umwelt und Naturschutz e.v, Landesverband NRW, Kreisgruppe Bielefeld, Germany Društvo Bober - Okoljsko gibanje Dolenjska, Slovenia Smoke Free Partnership, Belgium Xnet, Spain Red de Semillas Resembrando e Intercambiando, Spain CONFEDERACION INTERSINDICAL, SPAIN Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos ( PALT ), Spain Sindiato Ferroviario - Intersindical de Sevilla, Sevilla (Spain) Društvo Duh časa, Slovenia CNCD (Centre National de Coopération au Développement), Belgium Bürgerinitiative gegen CO2 Endlager e.v., Germany Bulgarian Campaign Against Nuclear Energy, Bulgaria Lluita internacionalista de Girona, Girona Asociación de Vecinos de Tres Cantos (Madrid/España), SPAIN INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA ( IAC ), CATALUNYA MESA CIUTADANA i D ENTITATS PER LA PARTICIPACI Ó, SPAIN Asamblea Cantabra por las Libertades y contra la Represion. LIBRES, SPAIN ICV - EUiA Girona, Catalunya Colibri e. V, Germany WIB Wasser in Bürgerhand, Germany ARS UNION, Bulgaria Social center Varna, Bulgaria Bulgarian Workers Union, Bulgaria BulgariansForPeace, Bulgaria Citizens Against Shale Gas, Bulgaria Ecological future, Bulgaria Marea Granate Bristol, UK IG Fracking-freies Artland e.v., Germany United for global change, Bulgaria Club 23 september, SPAIN JUST Í CIA i PAU Girona, CATALUNYA The Federation of mother and child homes and shelters, Finland

8 HNE Eberswalde, Germany Coordinadora d ONG Solidàries de les comarques gironines i l Alt Maresme, Spain The Gaia Foundation (Malta), Malta Breast Cancer UK, UK Free centre for free people, Bulgaria Plataforma Cidadá de Ourense Non al TTIP, Spain Marxa Mundial de Dones- Catalunya, Spain Belgian National Intermutualistic College, Belgium Društvo Ekologi brez meja, Slovenia GOIENER, S. COOP, SPAIN Raittiuden Ystävät / Friends of Soberism, Suomi / Finland Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg, DEAB e.v., Germany Jubilats per Mallorca, SPAIN Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo ( ICID ), SPAIN Iaioflautes Girona, Catalunya European Community of Consumer Cooperatives, Europe Commons Network, Germany / Netherlands Asamblea Antimilitarista Madrid, SPAIN Panoptykon Foundation, Poland Ecosol, Spain Marea Granate Londres, UK Procés Constituent (Associació pel Canvi Social Pafícic i Democràtic),Spain (Catalunya) Confédération paysanne, France Fundación Alborada, Spain Initiative Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegen TTIP, Germany Greenpeace, Europe/ US Asociación Española de Educación Ambiental, Spain CADTM Europe, Europe Maan ystävät / Friends of the Earth Finland, Finland ECOAR ))), Galicia Re:Common, Italy Comité de Solidaridad con los Pueblos de Cantabria- INTERPUEBLOS, SPAIN NABU, Germany KAB - Katholische ArbeitnehmerInnen Bewegung Wien (Catholic worker movement Vienna), Austria PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACI ÓN DEL CANAL DE ISABEL II / MAREAAZUL 15M, SPAIN Attac Austria, Austria Friends of the Earth Germany BUND, Germany Podem Illes Balears, SPAIN Europeans Greens in London, UK Društvo LUGOS, Slovenia Ecoforum for Sustainable Development Association, Bulgaria Inter Environnement Wallonie, Belgium Federación SETEM, SPAIN BUNDjugend/Young Friends of the Earth Germany, Germany Campanya Catalunya NO al TTIP, Catalunya La Ortiga, Spain European Anti-Poverty Network, Europe ACV CSC, Belgium FACUA, SPAIN

9 Economía del Bien Común, Spain FoEE, Belgium Corporate Europe Observatory, Belgium ,Belgium Forebyggelses- og Patientrådet, Denmark Institute of Global Responsibility, Poland Milieudefensie, The Netherlands Werkstatt Ökonomie, Germany Women s International League for Peace and Freedom, nederlandse sectie, Netherlands Gewerkschaft Pro-Ge Die Produktionsgewerkschaft, Austria AUGE / UG - Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen, Austria Haagse Mug, Netherlands FAIRTRADE Austria, Austria ÖBV - Via Campesina Austria, Austria German NGO on Environment and Development / Forum Umwelt und Entwicklung, Germany European Federation of Public Service Unions (EPSU), Belgium MUGARIK GABE ONGD, Basque Country Katholische ArbeinehmerInnen Bewegung Österreich, Austria EH. TTIP. EZ, Basque Country Drustvo za trajnostni razvoj Duh casa, Slovenia Precários Inflexíveis - Associação de Combate à Precariedade, Portugal Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços do Minho CESMINHO, Portugal ATTAC Denmark, Denmark REAS EUSKADI, SPAIN CUMBRE SOCIAL VASCA, PAIS VASCO - ESPAÑA Collectif Roosevelt. BE, Belgium Alliance D19-20, Belgique UNISON the public services union, UK Mouvement ouvrier chrétien (MOC), Belgium NATIONAL JUSTICE & PEACE NETWORK, ENGLAND & WALES Naturefriends International, Austria Présence et Action Culturelles, Belgique The Danish Eco Council, Denmark MPE HVE, Belgium Peuple et Culture en Wallonie et à Bruxelles ASBL, Belgique A Sud Ecologia e Cooperazione, Italy CDCA - Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, Italy MPE HVE, Belgium Initiativplattform TTIP stoppen! Oberoesterreich, Austria POUR écrire la liberté, BELGIUM Kremnica beyond Gold, Slovakia GLOBAL Friends of the Earth Austria, Austria Asociatia Romania Fara Ei, Romania Circolo Legambiente Airone Monticello Conte Otto ( VI ), Italy Both ENDS, Netherlands TERRA Mileniul III, Romania OGBL, luxembourg Tier & Mensch e.v., Germany Asociatia JUNIOR, Romania issa - Informationsstelle südliches Afrika, Germany

10 ded-freundeskreis e.v., Germany ATTAC Charleroi, Belgique Groupe de résistance au TTIP (Charleroi), Belgique UNITAT CIVICA PER LA REPUBLICA BALEARS, ESPAÑA ASSEMBLEA REPUBLICANA, ESPAÑA The Civic Resource Centre / Centrul pentru Resurse Civice, Romania Fairtrade Lëtzebuerg asbl, Luxembourg FGTB Wallonne, BELGIUM No Transnat!, BELGIUM The Gaia Foundation, UK FNCTTFEL Landesverband, Luxembourg Edelvais Association, Romania Asociaţia România Vie / România Vie Society, Romania Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Catalunya / Estat espanyol / Spanish state Feministes en Acció, España Conféderacion General del Trabajo (CGT) España, Spain Centre Mèdic Naturista, Spain Uran Kosice STOP, Slovakia Convocatoria Cívica, Spain Attac Wallonie, Belgium Attac Liège, Belgium FGTB Centrale Générale, Belgium CALCUTA ONDOAN, Spain ASOCIACIÓ DIGNITAT I SOLIDARITAT, Spain Fís Nua, Ireland Bio-Lëtzebuerg - Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg asbl, Luxembourg Alliance for Cancer Prevention, UK ESperanto Radikala Asocio Onlus, Italy CGSLB-ACLVB, Belgium Generations Futures, France Anticapitalistas, Spain Fracking Free Bulgaria, Bulgaria Greenovate! Europe E.E.I.G., Belgium Federación de Servicios a la Ciudadanía CCOO, Spain International Department CGTP-IN, Portugal

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΤΙΡ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΤΙΡ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΤΙΡ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ της Δώρας Κοτσακά, Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας Το Σαββατοκύριακο 12-13 Απριλίου στη Ρώμη το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ (Παράρτημα Βρυξελλών) διοργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) Τίτλος Κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη για φροντίδα και βοήθεια Λένε

Διαβάστε περισσότερα

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2).

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2). IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.): Η ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Tης Βαρβάρας Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ... ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ!

ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ... ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ! ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ... ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ! Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των γυναικών εξαιτίας της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας τους UNDER THE MINISTRY

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας

Κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας Κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας Καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή και υποστήριξη μιας βιώσιμης μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης διαφορών στη Δημόσια Διοίκηση

Εγχειρίδιο συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης διαφορών στη Δημόσια Διοίκηση Εγχειρίδιο συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης διαφορών στη Δημόσια Διοίκηση ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Διεθνές Γραφείο Εργασίας Γενεύη Copyright Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 2013 Πρώτη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή του Δρ Felix Steffek LLM (Cambridge), Ιούνιος 2012 Ι. Διαμεσολάβηση 1. Ορισμός και Χαρακτηριστικά Η διαμεσολάβηση είναι μία μεταξύ πολλών διαδικασιών για

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική στη σιωπή. Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα

Εναλλακτική στη σιωπή. Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα Εναλλακτική στη σιωπή Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ: Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα Η Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.7.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 178/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 56 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (e-government): ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Των: Γρηγόρη Σπυράκη, Χριστίνας Σπυράκη 1. Εισαγωγή Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γενικού Τμήματος Κατεύθυνση: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Μάιος 2015 1 No 79 Mάιος 2015 Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Μέσω του ιστότοπου EUR-Lex Xρήσιμο εγχειρίδιο για τον εντοπισμό επικείμενων κανονισμών και της εφαρμογής τους Ο ιστότοπος EUR-Lex είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση µε το Ψήφισµα 61/295 της 13ης Σεπτεµβρίου 2007 Η Γενική Συνέλευση Καθοδηγούµενη από τους σκοπούς και

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Αγαπητή αναγνώστρια Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα πολλά προβλήματα που βιώνουν οι άνθρωποι σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα

Διαβάστε περισσότερα

Η διοίκηση των φυλακών Μια θεώρηση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η διοίκηση των φυλακών Μια θεώρηση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Andrew Coyle Η διοίκηση των φυλακών Μια θεώρηση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Εγχειρίδιο για το σωφρονιστικό προσωπικό Μετάφραση και γλωσσική επιμέλεια: Νικόλαος Βαρβατάκος Επιστημονική επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι;

Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι; INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι; ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Nοέμβριος 2014 Περίπου ένας στους τέσσερις νέους κάτω των 25 ετών

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα