ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής Σχολής 2 Επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης 2 Επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης 2 Εκπαιδευτές και Βοηθοί εποπτών 3 Εκπαιδευτές και Βοηθοί εκπαιδευτών 3 Ειδικά καθήκοντα και αρµοδιότητες αρχιεκπαιδευτού 3 Ρυµουλκοί - Εκτοξευτές 4 Τεχνικό Προσωπικό 4 ιοικητικό Προσωπικό 4 Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΜΑΘΗΤΕΣ 6 Εγγραφή Μαθητών 6 Προσόντα Μαθητών 6 Σχολή χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων 6 Σχολείο αερορυµουλκών 6 Σχολή εκπαιδευτών ανεµοπορίας 7 Υποχρεώσεις Μαθητών 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 8 Προγραµµατισµός Εκπαίδευσης 8 Συγκρότηση Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων 8 Υλοποίηση Εκπαίδευσης - Ανάθεση Καθηκόντων 8 Άσκηση ιοίκησης στο Πεδίο Πτήσεων 9 Πτήσεις Σχολής 9 Πρόγραµµα Εκπαιδευτών και Ρυµουλκών 9 Εκπαιδευτής Ηµέρας 9 Εξοπλισµός 10 Ανεµόπτερα 10 Αεροπλάνα 10 Επικοινωνίες 11 Κέντρο εκπαίδευσης εγκαταστάσεις 11 Αεροδρόµια 11 Ζώνη προσγειώσεων 11 Εναέριος χώρος 11 Λοιπές εγκαταστάσεις 11 Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος 2004 i

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 12 ιαδικασίες Καταστάσεων Ανάγκης 12 Αναφορά Καταστάσεως Ανάγκης 12 Τραυµατισµός, Ασθένεια ή Θάνατος κατά την Πτήση 12 Προσγείωση ανεµοπτέρου της Σχολής, σε χώρο εκτός του πεδίου πτήσεων 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 13 Ανεµόπτερα Ευθύνη Εκπαιδευτού Πτήσεων ή Κυβερνήτη 13 Επιδόσεις και περιορισµοί ανεµοπτέρων 13 Συντήρηση Ανεµοπτέρων 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ14 ιαθέσιµα Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα 14 Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα 14 Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος 2004 ii

3 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια Σύνθεση Προσωπικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ Το προσωπικό της Σχολής αποτελείται από τους παρακάτω: 1. ιευθυντής Σχολής. 2. Υποδιευθυντής Σχολής. 3. Επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης. 4. Επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης. 5. Εκπαιδευτές αέρος και εδάφους και Βοηθοί εκπαιδευτών. 6. Ρυµουλκοί, εκτοξευτές. 7. Τεχνικό προσωπικό. 8. ιοικητικό προσωπικό. Από τους παραπάνω, ο Υποδιευθυντής και οι βοηθοί εποπτών δεν είναι απαραίτητοι για Σχολή µειωµένης δραστηριότητας κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΝΛΑ. Επιπλέον, στα πλαίσια της Σχολής, λειτουργούν το Εκπαιδευτικό και το Πειθαρχικό Συµβούλιο. ιευθυντής Σχολής Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του ιευθυντού Σχολής η σωστή άσκηση και η ευθύνη της τεχνικής εκµετάλλευσης και της λειτουργίας της Σχολής. Για αυτό το λόγο πρέπει : 1. Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα και να ασκεί τους απαραιτήτους ελέγχους. 2. Να εξασφαλίζει τη σωστή οργάνωση και λειτουργία της Σχολής, η οποία πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις, περί ιοικητικού και πειθαρχικού ικαίου, Αεραθλητισµού, εκπαίδευσης και διοικητικής µέριµνας, διατάξεις Νόµων, ιαταγµάτων, Υπουργικών αποφάσεων και κανονισµών, οδηγίες και κατευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 3. Να εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες της Σχολής πραγµατοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον και πάντα σύµφωνα µε τους νόµους του κράτους, τους διεθνείς κανονισµούς και διαδικασίες της ΥΠΑ 4. Να επιτηρεί τις εκπαιδευτικές Σειρές και να επιβεβαιώνει ότι οι µαθητές παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο. 5. Να προβλέπει και να φροντίζει την προµήθεια της Σχολής µε τα απαραίτητα υλικά, µέσα και εξοπλισµό για ικανοποίηση των αναγκών της εκπαίδευσης. 6. Να εξασφαλίζει την ενηµέρωση του προσωπικού και των µαθητών για την τήρηση των νόµων, κανονισµών και ειδικών όρων τεχνικής εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τα καθήκοντά τους. 7. Να επιβάλλει τις απαιτούµενες κυρώσεις στους παραβάτες του κανονισµού της Σχολής. 8. Να απονέµει επαίνους ή άλλες διακρίσεις στους µαθητές ή στο προσωπικό της Σχολής. 9. Να ελέγχει και να υπογράφει όλα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα της Σχολής. 10. Να εκδίδει και υπογράφει κάθε απαραίτητο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που έχει σχέση µε τη Σχολή. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

4 11. Να χορηγεί στους µαθητές το πιστοποιητικό αποφοιτήσεως από τη Σχολή, το οποίο και προσυπογράφει µε τον Πρόεδρο και Γεν. Γραµµατέα της ΑΝΛΑ, να εκδίδει βεβαιώσεις ωρών, καθώς και κάθε απαραίτητο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που έχει σχέση µε τη Σχολή. 12. Να διατηρεί όλα τα αεροσκάφη και τα εκπαιδευτικά ανεµόπτερα της Σχολής εφοδιασµένα µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο πιστοποιητικά εν ισχύ, όπως πιστοποιητικό πλωΐµότητος κλπ και µε ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 13. Να κατατάσσει τους µαθητές σε Σχολεία ανάλογα µε τα διατιθέµενα προσόντα και να κατανέµει αυτούς σε σειρές εκπαιδεύσεως µε βάση τον ετήσιο στόχο της ΑΝΛΑ. 14. Να υποβάλει στο Σ της ΑΝΛΑ και στην ΕΛΑΟ την ετήσια έκθεση πεπραγµένων της Σχολής µε όλες τις σχετικές δραστηριότητες του έτους που πέρασε. Υποδιευθυντής Σχολής Ο Υποδιευθυντής έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Αντικαθιστά το ιευθυντή Σχολής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, για θέµατα επειγούσης φύσεως που δεν επιδέχονται αναβολή. 2. Αναλαµβάνει, µε εντολή του ιευθυντού Σχολής, τη διεκπεραίωση υποθέσεων, καθιστάµενος επίκουρος του έργου του. Επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης Ο επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Αναπληρώνει το ιευθυντή Σχολής όταν απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει Υποδιευθυντής. 2. ιευθύνει και παρακολουθεί την πρακτική εκπαίδευση της Σχολής και είναι υπεύθυνος απέναντι στο ιευθυντή Σχολής για την οργάνωση, επίβλεψη και συντονισµό των ενεργειών για την εφαρµογή του προγράµµατος πρακτικής εκπαιδεύσεως. 3. Μεριµνά για τον εφοδιασµό της Σχολής µε τα αναγκαία για την εκτέλεση των πτήσεων υλικά και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής για την προµήθεια πτητικού υλικού για βελτίωση του υφισταµένου ή επαύξηση αυτού. 4. Βεβαιώνεται για την καλή συντήρηση του πτητικού υλικού. 5. Παρακολουθεί την πρόοδο της πρακτικής εκπαιδεύσεως, µε προσωπικό έλεγχο, εκπαιδευτών και µαθητών. Ελέγχει τις καρτέλες προόδου µαθητών, τόσο για την ορθότητα της ενηµερώσεως των, όσο και για αυτά που αναγράφονται εκεί για τους µαθητές και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τυχόν παρουσιαζόµενες ανωµαλίες κατά την εκπαίδευση. 6. Εισηγείται για την επιβολή πειθαρχικών ποινών. Επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης Ο επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. ιευθύνει και παρακολουθεί τη θεωρητική εκπαίδευση της Σχολής και είναι υπεύθυνος απέναντι στο ιευθυντή Σχολής για την οργάνωση, επίβλεψη και συντονισµό των ενεργειών για την εφαρµογή του προγράµµατος θεωρητικής εκπαιδεύσεως. 2. Μεριµνά για τον εφοδιασµό της Σχολής µε τα αναγκαία για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων υλικά και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής για την προµήθεια υλικών ή σύνταξη και έκδοση βοηθηµάτων για βελτίωση των υφισταµένων ή επαύξηση αυτών. 3. Βεβαιώνεται για την καλή συντήρηση του υλικού θεωρητικής εκπαιδεύσεως της Σχολής. 4. Καταρτίζει τα δεκαπενθήµερα ή µηνιαία προγράµµατα θεωρητικών µαθηµάτων. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

5 5. Παρακολουθεί την πρόοδο της θεωρητικής εκπαιδεύσεως, µε προσωπικό έλεγχο, εκπαιδευτών και µαθητών. Ελέγχει τις καρτέλες προόδου µαθητών, τόσο για την ορθότητα της ενηµέρωσης τους, όσο και για αυτά που αναγράφονται εκεί για τους µαθητές και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τυχόν παρουσιαζόµενες ανωµαλίες κατά την εκπαίδευση. 6. Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές. Εκπαιδευτές και Βοηθοί εποπτών Οι βοηθοί εποπτών έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Αντικαθιστούν τον αντίστοιχο επόπτη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, για θέµατα επείγουσας ανάγκης που δεν επιδέχονται αναβολή. 2. Αναλαµβάνουν, µε εντολή του αντίστοιχου επόπτη, τη διεκπεραίωση υποθέσεων καθιστάµενοι επίκουροι του έργου τους. Εκπαιδευτές και Βοηθοί εκπαιδευτών Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των εκπαιδευτών και βοηθών εκπαιδευτών έχουν ως εξής: 1. Παρακολουθούν και κατευθύνουν την εκπαίδευση τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα. 2. Έχουν την ευθύνη της σωστής τήρησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 3. Προετοιµάζουν, ενηµερώνουν, παρακολουθούν τους εκπαιδευόµενους ανεµοπόρους και φροντίζουν για την ασφάλειά τους. 4. Παρακολουθούν την πρόοδο των µαθητών και ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς τους φακέλλους. 5. Συντάσσουν εκθέσεις προόδου της κάθε σειράς και ενηµερώνουν τον ιευθυντή της Σχολής. 6. Εισηγούνται στο ιευθυντή τυχόν κυρώσεις σε παραβάτες του Κανονισµού της Σχολής. 7. Οι εκπαιδευτές αέρος ειδικά ευθύνονται για κάθε ανωµαλία που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια των πτήσεων, για οποιοδήποτε µαθητή, αν εκτελούν καθήκοντα Εκπαιδευτού ηµέρας, ή για τον µαθητή, αν εκτελούν απλώς καθήκοντα εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευόµενοι εκτελούν µόνο κατόπιν υποδείξεων και εντολών τους. Ειδικά καθήκοντα και αρµοδιότητες αρχιεκπαιδευτού 1. Αναπληρώνει τον ιευθυντή Σχολής όταν απουσιάζει. 2. ιευθύνει και παρακολουθεί την πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση της Σχολής και είναι υπεύθυνος απέναντι στον ιευθυντή Σχολής για την οργάνωση, επίβλεψη και συντονισµό των ενεργειών για την εφαρµογή του προγράµµατος εκπαιδεύσεως. 3. Μεριµνά για τον εφοδιασµό της Σχολής µε τα αναγκαία για την εκτέλεση των πτήσεων υλικά και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής για την προµήθεια πτητικού και εκπαιδευτικού υλικού, για βελτίωση του υφισταµένου ή επαύξηση αυτού. 4. Βεβαιώνεται για την καλή συντήρηση του πτητικού και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού. 5. Καταρτίζει τα δεκαπενθήµερα ή µηνιαία προγράµµατα πτήσεων. 6. Παρακολουθεί την πρόοδο της πρακτικής εκπαιδεύσεως, µε προσωπικό έλεγχο, εκπαιδευτών και µαθητών. Ελέγχει τις καρτέλες προόδου µαθητών, τόσο για την ορθότητα της ενηµερώσεώς των, όσο και για αυτά που αναγράφονται εκεί για τους µαθητές και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τυχόν παρουσιαζόµενες ανωµαλίες κατά την εκπαίδευση. 7. Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

6 Ρυµουλκοί - Εκτοξευτές Οι ρυµουλκοί εκτοξευτές έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Εφαρµόζουν µε ακρίβεια το πρόγραµµα της Σχολής. 2. Συµπληρώνουν, πριν από την έναρξη των πτήσεων και µετά το τέλος τους, τα προβλεπόµενα βιβλία και µητρώα των αεροπλάνων ή µηχανών εκτοξεύσεως ανεµοπτέρων (ΜΕΑ). 3. Φροντίζουν για και επιβλέπουν τον ανεφοδιασµό µε καύσιµα των αεροπλάνων η µηχανών εκτόξευσης. 4. Είναι υπεύθυνοι απέναντι στο εκπαιδευτή ηµέρας για την τήρηση του ισχύοντος Κανονισµού. 5. Ενεργούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς του αεροδροµίου όπου διεξάγονται οι πτήσεις. 6. Ακολουθούν τις εντολές των εκπαιδευτών ανεµοπτέρων. Τεχνικό Προσωπικό Ο υπεύθυνος µηχανικός έχει τα παρακάτω καθήκοντα και αρµοδιότητες: 1. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον ιευθυντή Σχολής τον Έφορο Υλικού και τον Εφόρο Ανεµοπορίας. 2. Εκτελεί τον κύκλο συντηρήσεως και επιθεωρήσεως των ανεµοπτέρων και λοιπού πτητικού υλικού της Σχολής, όπως προβλέπεται στα εγχειρίδιά τους, στους ισχύοντες κανονισµούς και τις ειδικές οδηγίες της ΥΠΑ και υλοποιεί τις τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις. 3. Αποκαθιστά οποιαδήποτε ανωµαλία που θα αναγραφεί στο φύλλο παρατηρήσεων ανεµοπτέρου ή αεροπλάνου µετά το τέλος της πτήσεως. 4. Παρακολουθεί και βοηθάει το έργο της εκάστοτε πραγµατοποιούµενης µείζονος ή γενικής επισκευής των ανεµοπτέρων και αεροπλάνων της Σχολής και βεβαιώνεται ότι αυτή πραγµατοποιείται µε βάση το οικείο εγχειρίδιο συντηρήσεως και των τεχνικών οδηγιών που ισχύουν από το εργοστάσιο κατασκευής και την ΥΠΑ. 5. Εισηγείται έγκαιρα στον αρχιεκπαιδευτή τις ανάγκες της Σχολής σε υλικά, ανταλλακτικά και λοιπά τεχνικά µέσα, για την έγκαιρη λήψη µέτρων. 6. Είναι υπεύθυνος για την κανονική αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση του τεχνικού υλικού της Σχολής. 7. Φυλάσσει και µεριµνά για την ενηµέρωση των βιβλίων και µητρώων των ανεµοπτέρων, αεροπλάνων και ΜΕΑ. Επίσης συντάσσει τις καταστάσεις της ηµερήσιας επιθεωρήσεως αυτών. 8. Εισηγείται, µέσω του αρχιεκπαιδευτή στον ιευθυντή Σχολής, την έκδοση απαραίτητων διαταγών, βάσει των τεχνικών εγχειριδίων και ειδικών οδηγιών που ισχύουν, µε σκοπό να επιτευχθεί υψηλός βαθµός συντήρησης του υλικού της Σχολής. ιοικητικό Προσωπικό Το διοικητικό προσωπικό έχει τα παρακάτω καθήκοντα και αρµοδιότητες: 1. Τήρηση των µητρώων µαθητών και υλικού καθώς και άλλων αρχείων και εγγράφων που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της Σχολής. 2. Γραµµατειακή υποστήριξη της Σχολής. Εκπαιδευτικό Συµβούλιο Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο (ΕΣ) συγκαλείται για να ασχοληθεί µε τα παρακάτω θέµατα: Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

7 1. Την οριστική σύνθεση των εκπαιδευτικών σειρών µετά από εισήγηση του ιευθυντή Σχολής σύµφωνα µε τις ανάγκες και δυνατότητες της Σχολής. 2. Κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος δραστηριότητας της Σχολής, το οποίο κατατίθεται για έγκριση στο Σ της ΑΝΛΑ. 3. Εισήγηση τροποποιήσεων, συµπληρώσεων και αλλαγών των εκπαιδευτικών προγραµµάτων για να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστηµα. 4. Καθορισµός των υλικών που απαιτούνται πέρα από τις τρέχουσες ανάγκες. 5. Επιλογή των εκπαιδευτικών συγγραµµάτων της Σχολής. 6. Αποµάκρυνση κάποιου µαθητή λόγω ανεπάρκειας ή κακής αποδόσεως γενικότερα. 7. Κάθε άλλο θέµα που, κατά την κρίση του ιευθυντή Σχολής, χρειάζεται συλλογική απόφαση. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΜΑΘΗΤΕΣ Εγγραφή Μαθητών Αιτήσεις για εγγραφή σε µία Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων της ΑΝΛΑ, γίνονται δεκτές καθ όλο το έτος. Το Σ της ΑΝΛΑ, σε τακτική του συνεδρίαση, όποτε απαιτείται αλλά τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο, εξετάζει τις υπάρχουσες αιτήσεις και αποφασίζει την συγκρότηση νέας Εκπαιδευτικής Σειράς και το κλείσιµο της προηγούµενης. Οι αιτήσεις παραπέµπονται στον ιευθυντή Σχολής ο οποίος εισηγείται αντίστοιχα στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο το οποίο και αποφασίζει την οριστική σύνθεση των Εκπαιδευτικών Σειρών. Η απόφαση µε την οριστική σύνθεση της Εκπαιδευτικής Σειράς, ανακοινώνεται σε όλους τους ενδιαφεροµένους τηλεφωνικά και ταχυδροµικά µαζί µε το πρόγραµµα θεωρητικής εκπαίδευσης και µία πρόσκληση για µία πρώτη συνάντηση γνωριµίας µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτών. Οι αιτήσεις - εγγραφές των ενδιαφεροµένων για όλες τις υπόλοιπες Σχολές γίνονται δεκτές καθ όλο το έτος. Ο ιευθυντής Σχολής εισηγείται στο Σ σύµφωνα µε τις ανάγκες και δυνατότητες της Σχολής. Το Σ της ΑΝΛΑ σε τακτική του συνεδρίαση, εξετάζει τις υπάρχουσες αιτήσεις και αποφασίζει για την έγκρισή τους ή όχι. Οι εγκεκριµένες αιτήσεις παραπέµπονται στον ιευθυντή Σχολής για εκπαίδευση των µαθητευοµένων. Προσόντα Μαθητών Τα απαιτούµενα προσόντα για την εγγραφή µαθητού σε κάθε σχολή είναι: Σχολή χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων 1. Πλήρες πρόγραµµα : Ηλικία 16 ετών. Απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή ισότιµο. Άδεια µαθητευοµένου χειριστού ανεµοπτέρων. Συγκατάθεση κηδεµόνα για τους κάτω των 21 ετών. 2. Μειωµένο πρόγραµµα : Για την παρακολούθηση του µειωµένου προγράµµατος, λόγω προηγούµενης πείρας, χρειάζεται ακόµη : Πτυχίο χειριστού ιδιωτικών αεροπλάνων τουλάχιστον Σχολείο αερορυµουλκών Ηλικία 21 ετών. Πτυχίο χειριστού ιδιωτικών αεροπλάνων τουλάχιστον. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

9 Σχολή εκπαιδευτών ανεµοπορίας Ηλικία 21 ετών. Πτυχίο χειριστού ιδιωτικών ανεµοπτέρων, µε πτητική εµπειρία όχι µικρότερη των 60 πτήσεων, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ωρών ως κυβερνήτης, σε ανεµόπτερα. Υποχρεώσεις Μαθητών Όλοι οι µαθητές της Σχολής υποχρεούνται να: Ακολουθούν και εφαρµόζουν µε ακρίβεια τον παρόντα κανονισµό και τα προγράµµατα εκπαιδεύσεως της Σχολής και να τηρούν πιστά τους ισχύοντες κανονισµούς της ΥΠΑ, καθώς και τις ειδικές εντολές των αεροδροµίων τα οποία χρησιµοποιούν κατά την εκπαίδευσή τους. Εκτελούν πρόθυµα τις εντολές των εκπαιδευτών τους και γενικότερα της ιευθύνσεως της Σχολής. Συµπεριφέρονται µε αξιοπρέπεια και ήθος και να σέβονται τις υποδείξεις των πιο πεπειραµένων ανεµοπόρων. Χρησιµοποιούν µε προσοχή και διαφυλάττουν το υλικό της Σχολής και να συντείνουν στην συντήρησή του αναφέροντας αµέσως κάθε φθορά που παρατηρούν. Μην εγκαταλείπουν το πεδίο πτήσεων χωρίς άδεια από τους εκπαιδευτές τους. Ακολουθούν πιστά τους όρους ισχύος του Πιστοποιητικού Υγείας και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη χρήση φαρµάκων ή άλλων ουσιών καθώς και οινοπνεύµατος, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την φυσική τους κατάσταση, καθώς και να ενηµερώνουν τον εκπαιδευτή τους και να απέχουν από πτήσεις σε περιπτώσεις προσωρινής αδιαθεσίας. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

10 Προγραµµατισµός Εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η εκπαίδευση της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων, γίνεται οµαδικά µε την ένταξη του µαθητευοµένου σε µία Εκπαιδευτική Σειρά και σύµφωνα µε το πρόγραµµά της. Η εκπαίδευση των υπολοίπων Σχολών, γίνεται ατοµικά για κάθε εκπαιδευόµενο σύµφωνα µε τις δυνατότητες της Σχολής και µε την εποπτεία του ιευθυντή Σχολής και του αρχιεκπαιδευτή. Συγκρότηση Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων Για την συγκρότηση µίας Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων: Ο ιευθυντής Σχολής καταρτίζει καταλόγους Εκπαιδευτών (αέρος-εδάφους) και βοηθών εκπαιδευτών που έχουν δικαίωµα για εκπαίδευση. Ο Έφορος Θεωρητικής Εκπαίδευσης καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραµµα Θεωρητικών µαθηµάτων. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει ποιοί µαθητές θα συµµετάσχουν και καταρτίζει το πρόγραµµα πρακτικών και θεωρητικών µαθηµάτων. Η απόφαση για την συγκρότηση µίας Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων περιλαµβάνει: Κατάλογο των µαθητών µε τα πλήρη στοιχεία τους, συνοδευόµενο από όλα τα αναγκαία έγγραφα, Κατάλογο εκπαιδευτών αέρος και εδάφους που θα χρησιµοποιηθούν, Το πρόγραµµα της πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης (αρχικής και προαγωγικής). Η πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση αρχίζει αµέσως µετά την έγκριση της Εκπαιδευτικής Σειράς από την ΥΠΑ. Στους µαθητές που ολοκληρώνουν µε επιτυχία κάποιο στάδιο (πρακτικής ή θεωρητικής) εκπαίδευσης χορηγείται από την Σχολή έγγραφος βεβαίωση µε την οποία είναι δυνατή η συµµετοχή του µαθητευοµένου στις ανάλογες εξετάσεις της ΥΠΑ ή η απονοµή ειδικότητας ή πτυχίου. Υλοποίηση Εκπαίδευσης - Ανάθεση Καθηκόντων Η ανάθεση καθηκόντων σε εκπαιδευτές ανεµοπτέρου (αέρος-εδάφους) και σε βοηθούς εκπαιδευτές που έχουν δικαίωµα για εκπαίδευση, γίνεται µε απόφαση του ιευθυντή Σχολής που υλοποιείται µε κατάλογο που περιλαµβάνεται στην συγκρότηση της Εκπαιδευτικής Σειράς. Ο παραπάνω κατάλογος κοινοποιείται στην ΥΠΑ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της Εκπαιδευτικής Σειράς προς έγκριση. Αλλαγές επιτρέπονται µόνον κατόπιν εγκρίσεως της ΥΠΑ. Η ανάθεση καθηκόντων σε ρυµουλκούς της Σχολής ή χειριστές ΜΕΑ, γίνεται κατά την κρίση του ιευθυντού Σχολής σύµφωνα µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Για την εκπαίδευση κάποιου µαθητή σε µία από τις υπόλοιπες Σχολές χειριστών, µε απόφαση του ιευθυντού Σχολής γίνεται ανάθεση καθηκόντων εκπαιδευτού αέρος και Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

11 εδάφους σε συγκεκριµένους εκπαιδευτές ή χειριστές ΜΕΑ που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα. Άσκηση ιοίκησης στο Πεδίο Πτήσεων Πτήσεις Σχολής Οι πτήσεις της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων γίνονται µόνον και εφ όσον στο πεδίο πτήσεων παρίσταται προσωπικά ο Εκπαιδευτής Ηµέρας. Σε περίπτωση απουσίας του, ειδοποιείται ο ιευθυντής ή ο αρχιεκπαιδευτής οι οποίοι και ορίζουν τον αντικαταστάτη του. Ενέργειες για την προετοιµασία των πτήσεων της Σχολής επιτρέπονται εφ όσον παρίσταται και επιβλέπει κάποιος εκπαιδευτής ή βοηθός εκπαιδευτή. Πτήσεις των µαθητευοµένων των υπολοίπων Σχολών, ή Solo µαθητών, χωρίς την παρουσία του ορισµένου εκπαιδευτού, επιτρέπονται µόνον εφ όσον ο εκπαιδευτής έχει δώσει έγγραφη άδεια ή εξουσιοδότηση. Πρόγραµµα Εκπαιδευτών και Ρυµουλκών Από τον ιευθυντή Σχολής ή τον Έφορο Ανεµοπορίας, καταρτίζεται µηνιαίο πρόγραµµα Εκπαιδευτών και ρυµουλκών, για κάθε πεδίο πτήσεων στο οποίο δραστηριοποιείται η Σχολή. Το πρόγραµµα αναρτάται στον Πίνακα ανακοινώσεων στα Γραφεία και στο κάθε πεδίο πτήσεων και επίσης δηµοσιεύεται στην σελίδα της Ανεµολέσχης στο Ίντερνετ. Στο πρόγραµµα ορίζεται ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτής Ηµέρας. Το πρόγραµµα αποτελεί εντολή του ιευθυντού Σχολής για την ανάθεση των συγκεκριµένων καθηκόντων σε αυτούς που περιλαµβάνονται σε αυτό. Αλλαγές επιτρέπονται, για λόγους ανωτέρας βίας, µε έγκριση του ιευθυντή ή του Εφόρου Ανεµοπορίας. Εκπαιδευτής Ηµέρας Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας έχει τη γενική ευθύνη των δραστηριοτήτων της Σχολής και εκπροσωπεί το Συµβούλιο της ΑΝΛΑ και τον ιευθυντή Σχολής κατά την ηµέρα της Υπηρεσίας του. Μπορεί να αρχίζει ή να σταµατά τις πτήσεις της Σχολής και να χρησιµοποιεί τους ρυµουλκούς, εκπαιδευτές και βοηθούς εκπαιδευτές κατά την κρίση του. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων του Κράτους καθώς και για την εφαρµογή των κανονισµών και οδηγιών της Λέσχης. Είναι υπεύθυνος για την νοµιµότητα κάθε πτήσεως που γίνεται στα πλαίσια της Σχολής, όσον αφορά την ισχύ πτυχίων, πιστοποιητικών και ύπαρξη συγκαταθέσεων κηδεµόνος, καθώς και για τον έλεγχο των πλοϊµοτήτων των αεροσκαφών που θα πετάξουν. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας µπορεί να χρησιµοποιεί άλλους εκπαιδευτές ή όργανα της Λέσχης σαν βοηθούς του, αλλά η τελική ευθύνη για την εφαρµογή των ανωτέρω βαρύνει πάντα τον ίδιο. Έχει µαζί του τις ισχύουσες ιαταγές Πτήσεων και τα Πρακτικά Συµφωνιών µε την Πολεµική Αεροπορία. ιασφαλίζει ήπια τα δικαιώµατα της ΑΝΛΑ. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

12 Ελέγχει τις αντίστοιχες καταστάσεις της Λέσχης και µεριµνά για την ενηµέρωση των µαθητών που οφείλουν χρήµατα στην Λέσχη, απαγορεύοντάς τους να πετάξουν αν ξεπερνούν το εκάστοτε ισχύον όριο. Ελέγχει προσωπικά κατά πόσον οι µαθητές σταδίου Solo είναι προετοιµασµένοι για πτήση µε τις συνθήκες τις συγκεκριµένης ηµέρας. Αν οι µετεωρολογικές συνθήκες το επιβάλουν, φροντίζει για την έγκαιρη και ασφαλή προσγείωση του µαθητού. εν εγκαταλείπει το πεδίο πτήσεων, παρά µόνο αν παραδώσει την θέση του σε άλλον ισότιµο εκπαιδευτή, και η ώρα της αλλαγής δηλωθεί ενυπόγραφα από τους δύο εκπαιδευτές στην κατάσταση πτήσεων. Εξοπλισµός Όλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες της Σχολής, ανήκει στην ιδιοκτησία της ΑΝΛΑ ή είναι νόµιµα µισθωµένος. Ο συγκεκριµένος εξοπλισµός της Σχολής αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους Τεχνικής Εκµετάλλευσης. Ανεµόπτερα Τα ανεµόπτερα που χρησιµοποιούνται από τη Σχολή πρέπει πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: Να είναι πτητικώς ικανά και να συντηρούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και της ΥΠΑ. Να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς της εκπαίδευσης. Να είναι κατάλληλα για επίδειξη απώλειας στήριξης και ενεργειών αποφυγής περιδίνησης. Να είναι εφοδιασµένα µε τα ακόλουθα όργανα: είκτη ταχύτητος αέρος Ρυθµιζόµενο υψόµετρο Μαγνητική πυξίδα είκτη ανόδου-καθόδου είκτη ολίσθησης Τα ανεµόπτερα που χρησιµοποιούνται σε εκπαίδευση µε εκπαιδευτή πρέπει να είναι διπλού χειρισµού και τα όργανα τους να είναι εξίσου προσιτά ήτοι: ευδιάκριτα και ευανάγνωστα από τη θέση του εκπαιδευτή και του µαθητή ή να είναι διπλά. Αεροπλάνα Τα αεροπλάνα που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν από τη Σχολή για ρυµούλκηση ανεµοπτέρων πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: Να είναι πτητικώς ικανά και εγκεκριµένα για ρυµουλκήσεις ανεµοπτέρων. Να είναι προσαρµοσµένα για ρυµουλκήσεις ανεµοπτέρων σύµφωνα µε το εγχειρίδιο πτήσεως. Να είναι εξοπλισµένα µε τα απαραίτητα όργανα για να µπορεί ο χειριστής να διατηρεί το επιθυµητό ίχνος πτήσης και να εκτελεί τους απαιτούµενους ελιγµούς. Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα εγκεκριµένο ποµποδέκτη \/ΗF. Να φέρουν ερωτοαποκριτή (transponder) εφ όσον εκτελούν πτήση ταξιδιού ή εκπαίδευση πάνω από ύψος 6000 πόδια. Τα αεροσκάφη πρέπει να έχουν νηολόγιο Ελληνικό ή κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να είναι ιδιόκτητα ή νόµιµα µισθωµένα. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

13 Τα αεροσκάφη της σχολής πρέπει να είναι ασφαλισµένα µε ασφαλιστική κάλυψη των επιβαινόντων και προς τρίτους καθώς και υλικές ζηµίες προς τρίτους και στο συµβόλαιο πρέπει να αναφέρεται ρητώς και η κάλυψη του συγκεκριµένου τρόπου εκµετάλλευσης. Επικοινωνίες Όλοι οι χειριστές και το βοηθητικό προσωπικό χρησιµοποιούν το καθιερωµένο σύστηµα ανεµοπορικών σηµάτων µε χαρακτηριστικές κινήσεις των χειρών στο έδαφος. Επίσης στον αέρα χρησιµοποιούνται οι καθιερωµένες θέσεις και κινήσεις των πτερύγων του ανεµοπτέρου, ώστε να µην επιβαρύνεται η αεροπορική συχνότητα, αλλά και να εξασφαλίζεται η πλήρης και ασφαλής επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης των ασυρµάτων. Κέντρο εκπαίδευσης εγκαταστάσεις Αεροδρόµια Η Σχολή Ανεµοπορίας της ΑΝΛΑ χρησιµοποιεί για την λειτουργία της το Αεροδρόµιο της εκελείας του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί από την Πολεµική Αεροπορία προς την ΑΝΛΑ. Ως δεύτερο χώρο πτήσεων χρησιµοποιεί για την λειτουργία της το ιδιωτικό πεδίο προσγειώσεων της Κωπαίδας ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΗΜΗΤΡΑ του οποίου κάνει την χρήση η ΑΝΛΑ κατόπιν έγκρισης της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Το πεδίο προσγειώσεως έχει νόµιµη άδεια λειτουργίας από την Υπουργείο µεταφορών. Ζώνη προσγειώσεων Ως ζώνες προσγειώσεων χρησιµοποιούνται οι διάδροµοι προσγειώσεων των δύο αεροδροµίων. Για την προχωρηµένη εκπαίδευση και τις ασκήσεις αναγκαστικής προσγείωσης, χρησιµοποιούνται περιορισµένα µήκη των διαδρόµων µε σκοπό να ασκηθεί ο µαθητής σε προσγειώσεις ακριβείας. Εναέριος χώρος Οι εναέριοι χώροι που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, είναι ο χώρος ελέγχου του αεροδροµίου εκέλειας και η ATZ του πεδίου προσγείωσης Κωπαίδας. Λοιπές εγκαταστάσεις Η Σχολή διαθέτει στους χώρους του Αεροδροµίου εκέλειας, ειδικά διαµορφωµένο χώρο για χρήση ως, γραφείο διοίκησης, αίθουσα διδασκαλίας στο χώρο των γραφείων της καθώς βιβλιοθήκη και γραφείο σχεδιασµού πτήσεων. Στο πεδίο πτήσεων της Κωπαίδας διαθέτει τροχόσπιτο το οποίο χρησιµοποιείται ως γραφείο διοίκησης και γραφείο σχεδιασµού πτήσεων. Τα δύο κέντρα πτήσεων και τα γραφεία της ΑΝΛΑ διαθέτουν επαρκείς χώρους υγιεινής. Η αίθουσα διδασκαλίας είναι εξοπλισµένη µε έδρα εκπαιδευτού, θρανία µαθητών, πίνακα και είναι επαρκώς φωτιζόµενη και αεριζόµενη. ιαθέτει επίσης επιδιασκόπιο και πίνακα προβολής, καθώς και υπολογιστή. Για τον σχεδιασµό πτήσεων διαθίθενται χάρτες και προγράµµα σχεδιασµού και ανάλυσης ανεµοπορικών πτήσεων. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ιαδικασίες Καταστάσεων Ανάγκης Αναφορά Καταστάσεως Ανάγκης Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χειριστής ή µαθητής που εκτελεί πτήση Solo, παρεκκλίνει από τις διατάξεις των κανόνων ΕΕΚ τότε, προς όφελος της ασφάλειας ανθρώπων ή ιδιοκτησίας, απαιτείται η γραπτή ενηµέρωση του ιευθυντή Σχολής και κατόπιν η ενηµέρωση της αρµόδιας ιεύθυνσης της ΥΠΑ. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (Distress-Κινδύνου, Alert-Συναγερµού, Uncertainty- Αβεβαιότητας) ο χειριστής ή ο µαθητής Solo, πρέπει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις του στο αρµόδιο ΚΕΚ καθώς και στον Εκπαιδευτή Ηµέρας της Σχολής, εάν αυτό είναι δυνατόν και να ενεργήσει όπως παρακάτω: Να εφαρµόσει τις οδηγίες του εγχειριδίου του αεροσκάφους. Να χρησιµοποιεί την κατάλληλη συχνότητα στον ασύρµατο. Σε περίπτωση κινδύνου, συναγερµού ή αβεβαιότητας να εκπέµπει αντίστοιχα το σήµα MAYDAY ή ΡΑΝ ΡΑΝ. Τραυµατισµός, Ασθένεια ή Θάνατος κατά την Πτήση Σε περίπτωση που κατά την πτήση σηµειωθεί τραυµατισµός, σοβαρή ασθένεια ή θάνατος σε οποιονδήποτε επιβαίνοντα, ο χειριστής πρέπει να προσγειώσει το ανεµόπτερο το συντοµώτερο σε κατάλληλο αεροδρόµιο ή πεδίο. Ο χειριστής ενηµερώνει τον Εκπαιδευτή Ηµέρας της Σχολής αναφέροντας τις λεπτοµέρειες της καταστάσεως. Επίσης ενηµερώνει τον ιευθυντή Σχολής γραπτώς για τις ενέργειες του καθ όλη τη διάρκεια του συµβάντος. Ο χειριστής ενηµερώνει τον ΕΕΚ για την κατάσταση και τις προθέσεις του. Επίσης, ενηµερώνει ή ζητεί την ενηµέρωση των αρµοδίων ιατρικών υπηρεσιών στο έδαφος και την παροχή πρώτων βοηθειών κατά την προσγείωση. Προσγείωση ανεµοπτέρου της Σχολής, σε χώρο εκτός του πεδίου πτήσεων Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής ενηµερώνει πριν την προσγείωση µε τον ασύρµατο, τον Εκπαιδευτή Ηµέρας ή άλλα ανεµόπτερα στην περιοχή ή το ρυµουλκό αεροπλάνο, για το ακριβές σηµείο της προσγείωσης και εάν υπάρχει GPS, µε το ακριβές στίγµα. Εάν η επικοινωνία δεν έγινε δυνατή πριν την προσγείωση, τότε ο χειριστής ενηµερώνει µε τον συντοµώτερο πρόσφορο τρόπο τον Εκπαιδευτή Ηµέρας. Εάν υπάρχει τραυµατισµός σε αποµονωµένες, δύσβατες ή απρόσιτες περιοχές, µε δύσκολο περιβάλλον, και η έλλειψη επικοινωνιών καθυστερεί την έναρξη διαδικασιών Έρευνας και ιάσωσης, ο χειριστής πρέπει, και εάν ο ίδιος έχει καταστεί ανίκανος να καθοδηγήσει άλλον, να ενεργοποιήσει την συσκευή ΕLT (Emergency Location Transmitter), θέτοντας τον διακόπτη της από τη θέση ARM ή AUTO στη θέση ΟΝ, σε περίπτωση που το σύστηµα δεν έχει τεθεί αυτοµάτως σε λειτουργία µετά την προσγείωση. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ανεµόπτερα Ευθύνη Εκπαιδευτού Πτήσεων ή Κυβερνήτη Επιδόσεις και περιορισµοί ανεµοπτέρων Όλοι οι χειριστές πρέπει µε δική τους µέριµνα και ευθύνη να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τις επιδόσεις και περιορισµούς χρήσεως των ανεµοπτέρων που πρόκειται να χειριστούν όπως αυτοί αναγράφονται στο εγχειρίδιο πτήσεως του ανεµοπτέρου. Στην βιβλιοθήκη της ΑΝΛΑ υπάρχει αντίγραφο του εγχειριδίου πτήσεως όλων των ανεµοπτέρων που πετούν οι χειριστές της. Οι µαθητευόµενοι χειριστές εξετάζονται από τον Εκπαιδευτή αέρος για την γνώση τους σχετικά µε το εγχειρίδιο πτήσεως του ανεµοπτέρου που πρόκειται να εκπαιδευτούν. Ο εκπαιδευτής χαρακτηρίζεται ικανός για πτητικά καθήκοντα εφόσον: Κατέχει πλήρως ενηµερωµένα το ή τα πτυχία του, και έχει πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. Έχει συµπληρωµένες τις απαιτούµενες για την άσκηση των αεροπορικών καθηκόντων του προϋποθέσεις πρόσφατης πτητικής εµπειρίας. Γνωρίζει την νοµοθεσία και τους κανονισµούς του Κράτους. Γνωρίζει τους κανονισµούς, οδηγίες και διαδικασίες της Σχολής. Ο µαθητευόµενος χειριστής τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Εκπαιδευτή πτήσεων. Πρέπει να είναι κάτοχος αδείας µαθητευοµένου χειριστού, όπου απαιτείται και πιστοποιητικού υγείας. Συντήρηση Ανεµοπτέρων Για την συντήρηση των ανεµοπτέρων της Σχολής, όπως προβλέπεται στα εγχειρίδιά τους, στους ισχύοντες κανονισµούς και τις ειδικές οδηγίες της ΥΠΑ, υπεύθυνος είναι ο Μηχανικός της ΑΝΛΑ. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας πριν την έναρξη των πτήσεων ελέγχει για τυχόν παρατηρήσεις για τα ανεµόπτερα και εποπτεύει την προ πτήσεως επιθεώρηση των ανεµοπτέρων που πρόκειται να πετάξουν. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας µετά το πέρας των πτήσεων συµπληρώνει την Κατάσταση Πτήσεων µε τυχόν παρατηρήσεις για τα ανεµόπτερα και φροντίζει να ενηµερωθεί σχετικά ο Μηχανικός και ο αρχιεκπαιδευτής. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ιαθέσιµα Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα Για τις ανάγκες της Σχολής, διατίθενται τα παρακάτω ανεµόπτερα και εξοπλισµός, όλα ιδιοκτησία της ΑΝΛΑ: Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα ΑΑ Τύπος Νηολόγιο Θέσεις Χαρακτηριστικά 1 ASK 21 SX Α/Ν αρχικής εκπαίδευσης µε διπλά χειριστήρια 2 Blanik L23 SX Α/Ν αρχικής εκπαίδευσης µε διπλά χειριστήρια 3 Ka6 CR SX Α/Ν προχωρηµένης εκπαίδευσης (Solo) 4 PIPER CUB SX ADW 2 Ρυµουλκό αεροπλάνο 5 PIPER CUB SX ADX 2 Ρυµουλκό αεροπλάνο 6 PIPER CUB SX ALT 2 Ρυµουλκό αεροπλάνο Τα ανεµόπτερα SX 130, και SX 140 είναι διθέσια αρχικής εκπαιδεύσεως, µε διπλά χειριστήρια και διπλό ταµπλό οργάνων, ώστε ο πλήρης έλεγχος και χειρισµός του σκάφους να γίνεται από οποιαδήποτε θέση. Όλα τα ανεµόπτερα έχουν κατάλληλα πτητικά χαρακτηριστικά για την επίδειξη και διδασκαλία των εκπαιδευτικών ελιγµών, συµπεριλαµβανοµένων της απώλειας στήριξης και των ενεργειών αποφυγής περιδίνησης. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 48% (12,012 ώρες) 41% (2.996) 52% (12,828 ώρες) Πίνακας 1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πίνακας 2 59% (4.260)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Εγκρίθηκε την 20η Μαΐου 1994 Αναθεωρήθηκε την 29η Οκτωβρίου 1999 Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1999 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κανονισµός Ηθικών Αµοιβών και Τιµητικών

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000 Θέµα Α.1 Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000 Α. 1.1. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. "Το Πνεύµα των Νόµων" (1748) ήταν έργο του: α. Βολταίρου β. Μοντεσκιέ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Α 25 24 30 3 Β 38 35 40 4

Α 25 24 30 3 Β 38 35 40 4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ( ΛΠ 2) Το ΛΠ 2 ισχύει για τα αποθέµατα επιχειρήσεων που ετοιµάζουν καταστάσεις στα πλαίσια της λογιστικής ιστορικού κόστους. εν καλύπτει τα παρακάτω: (α) χρηµατοδοτικά εργαλεία (β) αποθέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 169 & Κουτσούµπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στο Ρέθυµνο Κρήτης σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Αποφοίτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 . Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση ανακατασκευή πεζοδροµίων στην.ε. Έδεσσας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

KAI : 15.422,80 2 - 15.422,80

KAI     : 15.422,80 2 -  15.422,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π..

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡ. Απ. Ιωαννίδης ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Τηλ. 2310954220 Αρ.Μελετης: 45 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ.

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2009 Αρ.πρωτ.: 21677 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. 18μ. Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α/Γ/Ε/Ν Κλειστό γήπεδο Βαρέων Αθλημάτων, 14 & 15 Νοεμβρίου 2009 Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 ΠΡΟΣ: - τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003000011 2015-08-28

15PROC003000011 2015-08-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣ ΑΚ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προµήθειας µε τίτλο: Προµήθεια Υπηρεσιών ηµοσιότητας του Συστήµατος "Γεωπύλη ΕΓΝΑΤΙΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 Ε ιβλέ ων Καθηγητής :Φράγκος Κων/νος Σχολικό Έτος : 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το εκπαιδευτικό σενάριο: ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το εκπαιδευτικό σενάριο: ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το εκπαιδευτικό σενάριο: ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ Σελίδα 1. Στόχος σ' αυτήν τη δραστηριότητα είναι να διερευνήσεις πού οφείλονται: Οι εκλείψεις, τόσο της Σελήνης όσο και του Ηλίου. Πριν όµως συνεχίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ), οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2012-2013)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2012-2013) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης Aρ.Μητρώου Μ.Π.Α 27156 Σκρά 10, 163 46 Ηλιούπολη Ηλιούπολη 12 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 10 ο ηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης Μυκόνου 34, Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β ΟΜΑ Α) ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Καραϊβάζογλου Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Σερρών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών) 1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση.

Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..η/204.. της..2 ης /0/204.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 0 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:../204.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «ιάλογος»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «ιάλογος» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «ιάλογος» ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α. Π. : 3301 / 311.31 Θεσσαλονίκη, 05-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικές και Διδακτικές Εμπειρίες ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικές και Διδακτικές Εμπειρίες ΕΙΣΗΓΗΣΗ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικές και Διδακτικές Εμπειρίες EΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ), Ερευνητικό Πρόγραμμα EMILIE, 7 ο πρόγραμμα πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟ- ΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩ- ΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟ- ΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩ- ΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟ- ΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩ- ΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Νιόβη Χρυσοµαλλίδου Εργαστήριο Οικοδοµικής & οµικής Φυσικής, Τµήµα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα