ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007

2 Κατάλογος περιεχομένων 1 Αυτοαξιολόγηση Προσωπικό όραμα Οικογενειακή συμπαράσταση Σταθερότητα Φιλοδοξία Εμπιστοσύνη Κυριαρχία Σύμπραξη Αυταρχισμός Αποδοχή Απόρριψη Διάθεση μέσων Εξουσία Συλλογικότητα Ατομικότητα Ενθάρρυνση - Αποτροπή Συμπληρωματικότητα Αδιαφορία Αποδοχή ενδεχόμενης αποτυχίας Εκφοβισμός Στήριξη στην ανάληψη κινδύνου - Μετάδοση Απαισιοδοξίας Διαθέσιμο Κεφάλαιο Προσωπικές Δεξιότητες Δεξιότητες που επιπλέον απαιτούνται Προσωπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Προσωπική δέσμευση Εξωστρέφεια Συμμετοχική δράση Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία Προηγούμενη Διοικητική Εμπειρία - Ηγεσία Κοινωνικές επαφές - γνωριμίες Κινητικότητα Ερασιτεχνικές ασχολίες Ο ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Τμήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 1

3 2.3 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΓΟΡΑ Δυνητικοί Πελάτες Ανταγωνιστές ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τόπος Εγκατάστασης Κτιριακή Υποδομή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Παραγωγικός Εξοπλισμός Πνευματικά και λοιπά Δικαιώματα MARKETING Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 2

4 Γενικά Η ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης στηρίζεται σε μια σειρά από παράγοντες που συνεισφέρουν στην επιτυχία, καθώς και σε μια άλλη σειρά από παράγοντες που την εμποδίζουν. Επιχειρηματική δράση σημαίνει την ανάληψη του κινδύνου αποτυχίας και αυτό έχει την έννοια της απώλειας περιουσιακών στοιχείων, που αποκτήθηκαν από τη στέρηση ευημερίας του ίδιου του «επιχειρηματία» ή του αμέσου του συγγενικού περιβάλλοντος, καθώς και την απώλεια αμοιβής χρόνου εργασίας, που αφορά τις προσπάθειες επιτυχίας, με αντάλλαγμα την προσδοκία κέρδους, με την έννοια της σταθερά ανερχόμενης ευημερίας, ταυτόχρονα με την αύξηση της περιουσίας, για μακρό και απροσδιόριστο χρόνο, που να ξεπερνά τη βιολογική ακμή του «επιχειρηματία». Η έννοια της επιχειρηματικότητας, όπως χρησιμοποιείται από την κοινωνία, καθώς επίσης και η έννοια της επένδυσης, με την οποία είναι στενά δεμένη, συγχέονται με την κερδοσκοπία, ακόμη και από μεγάλη μερίδα των ίδιων των επιχειρηματιών. Η κερδοσκοπία είναι αυτή που κυριαρχεί στις αγορές ολόκληρου του κόσμου και είναι εύκολο να δημιουργείται και να συντηρείται τέτοιου είδους σύγχυση. Άλλωστε έχουν πολλά κοινά σημεία, με κυρίαρχο το στοιχείο της ανάληψης κινδύνου. Η κερδοσκοπία, όμως, περιορίζεται, από τη μια μεριά στην πρόβλεψη της μελλοντικής αξίας περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και άϋλων, έστω και όταν αυτές οι προβλέψεις γίνονται κατά σύστημα και είναι επαναλαμβανόμενες, στην εκμετάλλευση δηλαδή των διαφοροποιήσεων της προσφοράς και της ζήτησης (καταναλωτικών αγαθών, βιομηχανικών αγαθών ή και του χρήματος), ενώ από την άλλη δεν συμμετέχει στην παραγωγή ή τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών. Η επιχειρηματικότητα, αντίθετα από την κερδοσκοπία, συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή ή τη διανομή αγαθών ή και υπηρεσιών, προσβλέποντας σε μια σχετική σταθερότητα στην προσφορά και τη ζήτησή τους. Είναι προφανές ότι δεν θα ήταν δυνατή η κερδοσκοπία χωρίς τους παραγωγούς και τους διανομείς αγαθών ή και υπηρεσιών. Το γεγονός ότι επιχειρηματίες που παράγουν ή και διανέμουν αγαθά ή Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 3

5 και υπηρεσίες προβαίνουν κατά καιρούς και σε πράξεις κερδοσκοπίας, δεν τους μετατάσσει σε κερδοσκόπους. Η κερδοσκοπική δράση, όσο και αν εμπλέκει πολλά πρόσωπα (συνεργάτες, εργαζομένους, ακόμη και συνεταίρους) είναι συνδεδεμένη με την εργασιακή ζωή ενός συγκεκριμένου κερδοσκόπου, που όταν αυτός αποσύρεται είναι σχεδόν αδύνατη η συνέχιση της δράσης. Η κερδοσκοπία συνδέεται, σχεδόν αποκλειστικά, στην ικανότητα κάποιου ανθρώπου να προβλέπει τις μεταβολές στην προσφορά και τη ζήτηση πριν από τις μαθηματικές και οικονομετρικές μεθόδους και το κυριότερο να επιβεβαιώνεται περισσότερες φορές από αυτές που διαψεύδεται. Όταν ο χαρισματικός αυτός άνθρωπος, του οποίου το χάρισμα είναι να διαβλέπει την ψυχολογία των παραγωγών και των καταναλωτών πριν αυτή εκδηλωθεί σε διαφοροποίηση της ζήτησης ή της προσφοράς, απολέσει τη δυνατότητα της πρόβλεψης (στην πλέον αθώα περίπτωση επειδή κουράστηκε, συνήθως επειδή έχασε τις πηγές «εσωτερικής πληροφόρησης»), ή απολέσει τη δυνατότητα διαχείρισης (στην πλέον αθώα περίπτωση, επειδή συνταξιοδοτήθηκε), ακόμη και αν έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο οργανισμό διαχείρισης περιουσίας, δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί από την ίδια ομάδα ή από ένα «στέλεχος» του οργανισμού αυτού, με επιτυχία. Η κερδοσκοπία δεν προσθέτει αξία σε ότι διαχειρίζεται. Το κύκλωμα της κερδοσκοπίας είναι «κλειστό». Όταν ένας κερδοσκόπος κερδίζει, κάποιοι άλλοι κερδοσκόποι χάνουν. Ο κύκλος των κερδοσκόπων, όμως, είναι ανοιχτός. Καθημερινά, σ αυτόν τον κύκλο εισέρχονται νέοι επίδοξοι κερδοσκόποι, όπως και εξέρχονται απ αυτόν. Η επιχειρηματικότητα, αντίθετα, στηρίζεται στην προσθήκη αξίας σε ότι διαχειρίζεται. Το κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στη διάθεση περιουσιακών στοιχείων και την προσωπική συμμετοχή με εργασία, στην περίπτωση της κερδοσκοπίας οφείλεται στην εφήμερη και εξαιρετικά βραχυχρόνια μεταβολή στην προσφορά ή και τη ζήτηση, ενώ στην περίπτωση της επιχειρηματικότητας, στην προσθήκη αξίας σε αγαθά ή και υπηρεσίες, παρακολουθώντας τη μεσο-μακροπρόθεσμη μεταβολή στην προσφορά και τη ζήτηση. Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 4

6 Σε θεωρητική βάση, η αξία είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος, μέτρο του οποίου είναι η ζήτηση. Θα μπορούσε, λοιπόν να υποστηριχθεί ότι και στην περίπτωση της κερδοσκοπίας προστίθεται αξία, αφού θα μετρηθεί σε όρους ζήτησης. Είναι, όμως, διαφορετικό το μέτρο από τη γενεσιουργό αιτία. Το μέτρο της αξίας είναι η τιμή. Η αιτία της τιμής είναι η αξία. Η δυνατότητα ενός επιχειρηματία να διαθέτει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του σε υψηλή τιμή δεν αποτελεί κερδοσκοπία. Αποτελεί ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για τη συγκεκριμένη αξία που έχει προσθέσει στα αγαθά και τις υπηρεσίες που απέκτησε προκειμένου να παράγει και να προσφέρει τα δικά του αγαθά ή τις δικές του υπηρεσίες. Ένα κατάστημα, για παράδειγμα, προσθέτει αξία στα προϊόντα που διαθέτει επειδή δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να τα αποκτήσουν χωρίς να αναζητήσουν τους παραγωγούς τους και να έχουν εμπιστοσύνη στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Η αξία, που όπως διατυπώθηκε παραπάνω, είναι μια υποκειμενική ψυχολογική στάση απέναντι σε ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, είναι συνυφασμένη με μια σειρά από άλλες ψυχολογικές και κοινωνιολογικές στάσεις, που συνολικά και μεθοδολογικά εξετάζονται από το Marketing. Η προσθήκη αξίας, προκειμένου να εμφανιστεί ως ψυχολογική στάση, είναι απαραίτητο να στηρίζεται, αφενός στην πραγματική μεταβολή που συμβαίνει σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, αφετέρου να εμπνέει εμπιστοσύνη ότι η μεταβολή που εμφανίζεται είναι πραγματική και μάλιστα ότι είναι αυτή που φαίνεται να είναι. Η έννοια της επιχειρηματικότητας, κατά συνέπεια, εμπεριέχει τη διπλή σχέση κέρδους επιχειρηματικού κινδύνου, καθώς και την έννοια της προστιθέμενης αξίας, που γίνεται κατανοητή από όσους επιθυμούν να την αποκτήσουν. Η εκτίμηση του επιχειρηματικού κινδύνου και η πρόβλεψη του κέρδους είναι δυνατό να ποσοτικοποιοηθούν, παραμένουν όμως στοχαστικά μεγέθη. Υπάρχουν τεχνικές ανάλυσης της πολυπλοκότητας, από την οποία αποτελείται η εξέλιξη της οικονομικής δράσης, που στο μεγαλύτερό της μέρος παρακολουθείται στατιστικά, ή που είναι δυνατό να εκτιμηθεί δειγματοληπτικά, ώστε να ποσοτικοποιηθεί η συνάρτηση των παραμέτρων που, ως ανεξάρτητες μεταβλητές, συνθέτουν τις συναρτήσεις των «οικονομικών νόμων». Με τον όρο «οικονομικός νόμος» εννοούμε την οικονομική Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 5

7 διάσταση της κοινωνικής συμπεριφοράς, που αφενός εξηγείται, έχει δηλαδή μια θεωρητική απόδειξη, αφετέρου έχει επιβεβαιωθεί εμπειρικά. Η οικονομική επιστήμη δεν επιδέχεται πείραμα και εργαστηριακό έλεγχο. Αφενός είναι αδύνατο να αποτελέσει αντικείμενο πειραματισμών μια μερίδα, έστω, του πληθυσμού, ακόμη και για το γεγονός ότι τα πρόσωπα που την αποτελούν, γνωρίζοντας ότι η οικονομική τους συμπεριφορά παρακολουθείται και καταγράφεται, θα παρουσιάσουν μια διαφορετική συμπεριφορά από την αυθόρμητη, ακόμη και παρακάμπτοντας τις απαγορεύσεις περί προσωπικών δεδομένων. Η επιβεβαίωση των οικονομικών νόμων γίνεται εμπειρικά συναρτώντας τις μεταβολές, με την έννοια των ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως για παράδειγμα η αύξηση της φορολογίας, η παροχή επιδοτήσεων στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, η παροχή επιχορηγήσεων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και η μέτρηση που προκλήθηκε, μετά από ένα χρονικό διάστημα, στον πληθωρισμό, την ανεργία, την ανταλλακτική αξία του νομίσματος και άλλων εξαρτημένων μεταβλητών. Παρά το χαοτικό χαρακτήρα της οικονομικής ζωής, οι ομάδες των προσώπων συμπεριφέρονται νομοτελειακά και προβλέψιμα. Η πρόβλεψη της οικονομικής συμπεριφοράς του ενός προσώπου (ή της μιας επιχείρησης) είναι αδύνατη, εξαιτίας της «νοητικής ενόρασης» που μπορεί να τον οδηγήσει σε απόπειρα ανατροπής αυτού που θεωρείται ορθολογικό, δηλαδή να επιδείξει μια καινοτόμα συμπεριφορά, αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να είναι η προσφορά ενός καινοτόμου προϊόντος ή μιας καινοτόμας υπηρεσίας ή η ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών που δεν ανταποκρίνονται στα κοινωνικώς αποδεκτά. Σε ομαδοποιήσεις, όμως, των προσώπων ή των επιχειρήσεων, για παράδειγμα σε επίπεδο «Περιφέρειας», Νομού, Κράτους, ή και κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας, η στατιστική τους συμπεριφορά ακολουθεί τους νόμους της οικονομικής επιστήμης, ενώ οι σημαντικές μεταβολές συμβαίνουν με τόσο αργό τρόπο, ώστε η πρόβλεψή τους να έχει μόνο θεωρητική αξία. Τέτοιου είδους αργές αλλά δραστικές μεταβολές προέρχονται, είτε από τεχνολογικές μεταβολές, είτε από πολιτικές μεταβολές μεγάλης έκτασης. Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί η βιομηχανική επανάσταση, στο απώτερο παρελθόν, ή η εισαγωγή της πληροφορικής σε όλους τους τομείς, σχεδόν πρόσφατα, όπως και η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι μεταβολές αυτές ανέτρεψαν Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 6

8 δραστικά τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις των προσώπων και των ομάδων, χωρίς όμως να ανατρέψουν τη στοχαστική ισχύ των οικονομικών νόμων. Η εκτίμηση του κέρδους είναι μια φαινομενικά απλή διαδικασία αφαίρεσης του συνόλου της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αναλίσκονται από αυτά που αποκτώνται. Η φιλοσοφική έννοια, όμως της αξίας, ποσοτικοποιείται με την αντίληψή της από αυτούς που προσφέρουν και αυτούς που ζητούν τα συγκεκριμένα αγαθά, ακόμη δε περισσότερο όταν δεν πρόκειται για υλικά, αλλά άϋλα αγαθά, όπως για παράδειγμα η φήμη και η πελατεία μιας επιχείρησης, οι μελέτες οργάνωσης μιας οικονομικής μονάδας, η τεχνογνωσία ενός οργανισμού και άλλα παρόμοια. Κεντρικός άξονας των οικονομικών νόμων είναι αυτός που περιγράφει την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτός ο φαινομενικά απλούστατος νόμος απαιτεί, αφενός απόλυτη ταυτότητα των αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρονται και ζητούνται, αφετέρου πλήρη πληροφόρηση των συναλλασσομένων. Ακριβώς ίδια αγαθά δεν υπάρχουν ούτε στη φύση. Δυο κόκκοι σιταριού, ακόμη και της ίδιας ποικιλίας, έχουν διαφορές ως προς τα συστατικά τους, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, το χρώμα, τη σκληρότητα, το ειδικό βάρος, την υγρασία, το μέγεθος, το σχήμα και άλλα. Ταυτόχρονα, αυτοί που ζητούν και αυτοί που προσφέρουν, προσπαθούν και να τυποποιήσουν τα αγαθά, ώστε να γίνεται αντιληπτή η αξία τους, αφετέρου να τα διαφοροποιήσουν, ώστε να τους προσδώσουν ανώτερα χαρακτηριστικά, να αποδώσουν σ αυτά τα χαρακτηριστικά μεγαλύτερη αξία, προκαλώντας έτσι μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά και να προσφέρουν κάτι που να σπανίζει, ώστε η τιμή που θα αποδοθεί, όταν η προσφορά και η ζήτηση θα ισορροπήσουν, να είναι μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να έχουν αύξηση των περιουσιακών στοιχείων που θα πάρουν σε αντάλλαγμα και ενδεχομένως κέρδος. Η τυποποίηση έχει ως σκοπό την προσφορά αγαθών (ή και υπηρεσιών) διακριτής και γνωστής αξίας. Η διαφοροποίηση έχει ως σκοπό την αύξηση της αξίας, όπως την αντιλαμβάνονται αυτοί που εκφράζουν τη ζήτηση. Κάθε επιμέρους δοσοληψία είναι το αποτέλεσμα μιας ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, η οποία επιτυγχάνεται σε μια συγκεκριμένη τιμή. Αυτός που προσφέρει, παραδίδει τα αγαθά προκειμένου να πάρει άλλα (συνήθως χρήματα, που είναι μετατρέψιμα σε όλα τα άλλα αγαθά ή υπηρεσίες), το ίδιο όμως συμβαίνει και με Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 7

9 αυτόν που εκφράζει τη ζήτηση ενός αγαθού, που προκειμένου να το αποκτήσει θα διαθέσει ένα άλλο. Κατά συνέπεια, κάθε δοσοληψία είναι μια ανταλλαγή και η τιμή στην οποία επιτυγχάνεται αυτή η ανταλλαγή δεν είναι τίποτε διαφορετικό από τον λόγο υποκατάστασης του ενός προς το άλλο. Ο κάθε ένας από τους συναλλασσόμενους, προκειμένου να αποδεχτεί τον λόγο υποκατάστασης και να προχωρήσει στην πράξη που ονομάζεται πώληση (συμφωνία ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων, ανεξάρτητα από το χρόνο που αυτά θα παραδοθούν), προβαίνει στη συμφωνία επειδή πείθεται ότι ο λόγος υποκατάστασης είναι ο καλύτερος που μπορούσε να επιτύχει. Ο μεν πωλητής πιστεύει ότι η τιμή (ο λόγος υποκατάστασης) είναι η υψηλότερη που μπορούσε να επιτύχει, ο δε αγοραστής η χαμηλότερη, στη δεδομένη στιγμή. Παρά το γεγονός ότι το χρήμα είναι αυτό που χρησιμοποιείται ως κοινό μέτρο και ταυτόχρονα μέσο για τις συναλλαγές, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι συναλλαγές γίνονται με απευθείας ανταλλαγή αγαθού προς αγαθό ή αγαθού προς υπηρεσία ή υπηρεσίας προς αγαθό. Κύριο παράδειγμα είναι η αντιπαροχή. Διαθέτει το οικόπεδο ο ιδιοκτήτης του και παίρνει διαμερίσματα. Παίρνει το οικόπεδο ο εργολάβος και δίνει διαμερίσματα. Τόσο αυτός που προσφέρει ένα περιουσιακό στοιχείο, όσο και αυτός που το ζητά, πιστεύουν ότι πέτυχαν τους καλύτερους όρους, με βάση τις πληροφορίες που έχουν τη στιγμή της συμφωνίας, δηλαδή πόσοι άλλοι προσφέρουν και ζητούν συγκεκριμένες ποσότητες του ίδιου ακριβώς προϊόντος ή της ίδιας ακριβώς υπηρεσίας. Αυτό φαίνεται να είναι αδύνατο σε ιδιωτικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί οι αγορές. Κατ αρχή η συγκέντρωση των πωλητών σε σχετικά περιορισμένο χώρο, ώστε οι αγοραστές να είναι σε θέση να γνωρίζουν πόση είναι η προσφορά και πως εκφράζεται, από τις προτεινόμενες τιμές των πωλητών, αλλά και σ αυτές που είναι περισσότερο οργανωμένες σε επίπεδο ποσοτικό, που είναι τα χρηματιστήρια. Αρχικά δημιουργήθηκαν τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων, όπου οι κάτοχοι τυποποιημένων εμπορευμάτων τα διαθέτουν και οι αγοραστές διατυπώνουν την πρόθεσή τους να τα αποκτήσουν. Έτσι οι πωλητές γνωρίζουν πόση ακριβώς είναι η ζήτηση, που εκφράζεται από τους αγοραστές και ταυτόχρονα οι αγοραστές Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 8

10 γνωρίζουν πόση ακριβώς είναι η προσφορά που διατυπώνεται από τους πωλητές. Όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε, στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων δεν υπάρχουν τα αγαθά. Η εξέλιξη του θεσμού του χρηματιστηρίου εισήγαγε στις συναλλαγές και τις μετοχές (που είναι μέρος της ιδιοκτησίας επιχειρήσεων), τις ομολογίες (που είναι δάνεια των επιχειρήσεων από το κοινό) και τα ομόλογα (που είναι δάνεια κρατών από τους πολίτες, αφού και αυτά αποτελούν αντικείμενα συναλλαγών. Αυτό είναι το γνωστό Χρηματιστήριο Αξιών, σε αντιδιαστολή με το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων. Ακόμη και σε επίπεδο χρηματιστηρίων, τόσο οι πωλητές όσο και οι αγοραστές, γνωρίζουν μόνο την προσφορά και τη ζήτηση που εκφράζεται σε μια δεδομένη στιγμή. Δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης, ακόμη και μερικά λεπτά αργότερα. Κατά συνέπεια, η πληροφορία, που αποτελεί το τρίτο απαραίτητο στοιχείο μιας σταθερής συνάρτησης προσφοράς και ζήτησης, από την οποία να διαμορφώνεται μια σταθερή τιμή, είναι πάντοτε ελλιπής. Παρά τη φαινομενική χαοτική διάσταση που περιγράφει ο θεμελιώδης νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς και την απροσδιοριστία που προκαλείται από την έλλειψη πληροφοριών, αφενός σε μεγάλα μεγέθη (όχι σε μια μεμονωμένη συναλλαγή αλλά σε πλήθος συναλλαγών) και σε μακροχρόνιο επίπεδο (όχι σε μια δεδομένη στιγμή ή ημέρα, αλλά σε ένα ή πολλά έτη) δημιουργούνται σταθερότερες ισορροπίες, καθώς και συγκροτημένες εξελίξεις των ισορροπιών, που ονομάζουμε τάσεις και από τη μελέτη των οποίων είναι δυνατό να γίνουν σχετικά επιτυχημένες προβλέψεις. Η πρόβλεψη της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών δεν επαρκεί για τον περιορισμό του επιχειρηματικού κινδύνου. Υπάρχουν διαθέσιμες επιστημονικές μέθοδοι, αλλά και παρουσιάζονται συνεχώς νέες, με τις οποίες γίνεται προσπάθεια να προβλεφθούν οι μελλοντικές αξίες, η ζήτηση συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και οι συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αυτή η πληροφόρηση απαιτεί διάθεση περιουσιακών στοιχείων, μερικές φορές σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι προτιμότερη η επιβεβαίωση και των πλέον απαισιόδοξων εκδοχών, παρά η απόκτηση των πληροφοριών και η πρόβλεψη. Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 9

11 Αντί της επεξεργασίας προτύπων (μοντέλων) πρόβλεψης της οικονομικής εξέλιξης και των στοιχείων που την αποτελούν, που απαιτούν τη συγκέντρωση μεγάλου πλήθους πληροφοριών από υψηλής εξειδίκευσης επιστήμονες, και για το λόγο αυτό και υψηλού κόστους, έχει παγκόσμια καθιερωθεί ένα πρότυπο εκκίνησης της επιχειρηματικής δράσης, το Επιχειρηματικό Σχέδιο. Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) το εκπονεί η ομάδα που θα προβεί στην επιχειρηματική δράση, με οποιαδήποτε βοήθεια απαιτηθεί από ειδικούς, σε όποιους τομείς είναι αναγκαίο, υπό την καθοδήγηση κάποιου έμπειρου επιστήμονα, προκειμένου να ακολουθήσει την ενδεδειγμένη σειρά και διαδικασία και να έχει μια συγκεκριμένη τελική μορφή. Πρόσθετα προς την υπόλοιπη βιβλιογραφία, στην οποία αναλύεται περισσότερο η διαδικασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού, αλλά και τα στοιχεία που συνθέτουν τις απαραίτητες προσεγγίσεις της οικονομικής επιστήμης, στο μέρος που αφορά την επιχειρηματικότητα, γίνονται ειδικότερες εμβαθύνσεις, ανάλογα με το Τμήμα Σπουδών. Κυρίαρχο στοιχείο του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι η επιχειρηματική ιδέα και η προ-αξιολόγηση (assessment) της εφικτότητας (feasibility) της υλοποίησής της. Η επιχειρηματική ιδέα είναι μια υπόθεση ότι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων είναι σε θέση να παράγει ένα προϊόν ή να προσφέρει μια υπηρεσία με τρόπο τέτοιο ώστε να υπάρχει επαρκής αριθμός από αγοραστές σε τιμή μεγαλύτερη από το κόστος. Είναι προφανές ότι στην επιχειρηματική ομάδα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα που είναι σε θέση να διασφαλίσουν την εφικτότητα της παραγωγής του προϊόντος (ή της παροχής της υπηρεσίας) καθώς και να πείθουν τους καταναλωτές ότι με την απόκτηση του συγκεκριμένου προϊόντος (ή της υπηρεσίας) στη συγκεκριμένη τιμή, κλείνουν την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Οι συνεχώς αυστηρότεροι Νομικοί περιορισμοί, αλλά και η διαρκής άνοδος του επιπέδου ανταγωνισμού, απαιτούν επιστημονική τεκμηρίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, οδηγώντας έτσι στη συμμετοχή στην επιχειρηματική ομάδα και επιστημόνων σχετικών ειδικοτήτων. Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 10

12 1 Αυτοαξιολόγηση Δεν είναι όλοι κατάλληλοι, με την έννοια της αναμενόμενης επιτυχίας, να γίνουν επιχειρηματίες ή να συμμετέχουν, σε επίπεδο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, σε επιχειρηματικές ομάδες. Από μια άλλη άποψη, δεν είναι δυνατό να αποκλείσει κάποιος τρίτος την πιθανότητα σε κάποιον να εξελιχθεί σε επιτυχημένο επιχειρηματία, μολονότι δεν ικανοποιεί κάποια γενικευμένα κριτήρια. Η διεθνής επιστημονική κατεύθυνση, μέχρι πρόσφατα, ήταν η χρησιμοποίηση ψυχολόγων και η διαμόρφωση ειδικών ελέγχων (tests) προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα κάποιου να εξελιχθεί σε επιχειρηματία. Ήδη από τις πρώτες αποτυχίες, δοκιμάστηκε και η κοινωνιολογική εξέταση, που και αυτή, μόνη ή σε συνδυασμό με την ψυχολογική, δεν απέδωσαν και σταδιακά απορρίπτονται. Φαίνεται ότι τελικά η επιχειρηματικότητα δεν είναι ούτε ψυχολογικό χαρακτηριστικό, ούτε κοινωνική στάση, ούτε αποτέλεσμα ειδικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα μείγμα συνθηκών και καταστάσεων, που οδηγούν αρχικά κάποιο πρόσωπο στο να αρχίσει να σκέφτεται επιχειρηματικά, το οποίο στη συνέχεια εξελίσσεται σε μέλος της ηγετικής ομάδας η οποία παράγει κέρδη και συνεχώς εξελίσσεται. Φαίνεται, επίσης, ότι δεν είναι δυνατό να αξιολογούνται τα πρόσωπα που δείχνουν να επιθυμούν την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης από κανένα τρίτο. Οι ειδικοί επιστήμονες διαφωνούν σχετικά με το αν η επιχειρηματικότητα είναι ή όχι επιστήμη, ή αν πρέπει να εξελιχθεί σε ξεχωριστό επιστημονικό κλάδο. Η παράθεση των αντιτιθέμενων επιχειρηματολογιών έχει ακαδημαϊκή αξία, η οποία δεν είναι χρήσιμη στο παρόν. Από την επιστημονική επιχειρηματολογία, όμως, προκύπτει ότι είναι δυνατή η ενδοσκόπηση του καθενός, ώστε μόνος του να διαπιστώσει την καταλληλότητά του για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης, καθώς και να σχεδιάσει τον τρόπο με τον οποίο θα προετοιμαστεί, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει την πιθανότητα επιτυχίας και να ελαχιστοποιήσει τα ενδεχόμενα αποτυχίας. Πριν ακόμη και από την αναζήτηση ιδεών, είναι σκόπιμη η αυτό-αξιολόγηση. Στα επόμενα παρατίθεται μια σειρά από περιγραφές που πρέπει να εξετάσει ο καθένας, προκειμένου να διαπιστώσει ο ίδιος την καταλληλότητά του. Δεν υπάρχει κάποιου είδους βαθμολόγηση, ώστε στο τέλος να προκύπτει ποσοτικό αποτέλεσμα. Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 11

13 Περιγράφοντας ο καθένας τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, είναι σε θέση να κατανοήσει την καταλληλότητά του. Επιπρόσθετα, εφόσον κάποιος διαπιστώσει ο ίδιος ότι πράγματι θεωρεί τον εαυτό του κατάλληλο για επιχειρηματία, μέσα από την Αυτοαξιολόγηση αποκτά και τα επιχειρήματα που θα του χρειαστούν για να πείσει και άλλους να συμμεριστούν τις προσπάθειές του για μια επιτυχημένη επιχειρηματική δράση. 1.1 Προσωπικό όραμα Η άσκηση κάποιου επαγγέλματος αποτελεί πρωταρχικά την κάλυψη της ανάγκης για απόκτηση εισοδήματος και στη συνέχεια μέσο για την αυτοπραγμάτωσή του. Η επιλογή του κλάδου των σπουδών, εξαιτίας του γεγονότος ότι πραγματοποιείται σε νεαρή ηλικία, σπάνια γίνεται με επαρκή βάση πληροφοριών ή και συνειδητοποίηση ότι οδηγεί σε άσκηση επαγγέλματος. Είναι προφανές ότι οι σπουδές επηρεάζουν σοβαρά τη σταδιοδρομία, εξαιτίας των κοινωνικών στερεοτύπων. Για παράδειγμα, από έναν πτυχιούχο Νομικής όλοι περιμένουν να γίνει Δικηγόρος και να απασχολείται ως ελεύθερος επιχειρηματίας, ή από έναν πτυχιούχο Φαρμακευτικής να ανοίξει δικό του Φαρμακείο. Είναι, όμως, αυτά σχετικά με το προσωπικό του όραμα; Ακολουθώντας τα κοινωνικά στερεότυπα, ανατρέπεται η θεμελιώδης αρχή του προσδιορισμού της «ποιότητας ζωής» που είναι η ελευθερία των επιλογών. Η επιλογή της άσκησης επαγγέλματος, κατά συνέπεια, όταν προηγείται των προσωπικών επιθυμιών που συνθέτουν τον προσωπικό ορισμό της «ποιότητας ζωής», σχεδόν ποτέ δεν οδηγεί σε σημαντική προσέγγιση του επιθυμητού επιπέδου. Η επιλογή του επαγγέλματος είναι μια απόφαση η οποία συνοδεύει τον καθένα σε όλη του τη ζωή. Έτσι, είναι σημαντικό να προσδιορίσει ο καθένας, πρώτα αυτά που συνθέτουν τα προσωπικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί να έχει σε βάθος χρόνου. Είναι χρήσιμο να προσδιορίσει κάποιος, πως θα ήθελε να είναι ύστερα από 5 χρόνια, ύστερα από 15 χρόνια και λίγο πριν τη συνταξιοδότησή του. Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 12

14 Ο προσδιορισμός αυτός, όπως είναι φυσικό, ακόμη και αν επιβεβαιωθεί στο μέλλον από τις επιλογές του σήμερα, ούτε την κατάκτηση της ευτυχίας σημαίνει, ούτε ότι και οι επιλογές αυτές θα παραμείνουν σταθερές. Είναι ενδογενές ανθρώπινο χαρακτηριστικό το να μην ικανοποιείται πλήρως. Είναι, όμως, εξαιρετικά αποτελεσματικό να θέτει και να κατακτά τους δικούς του προσωπικούς στόχους. Στα Παραρτήματα υπάρχει ένα ενδεικτικό φύλλο αυτοαξιολόγησης. 1.2 Οικογενειακή συμπαράσταση Η συμπαράσταση της οικογένειας έχει διττή άποψη. Αφενός, το οικογενειακό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται ένα πρόσωπο το οποίο εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε επιχειρηματική δραστηριότητα, αφετέρου μια σταθερή του σχέση, στην οποία δίνει ιδιαίτερη σημασία. Και οι δύο όψεις της συμπαράστασης είναι εξίσου σημαντικές. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν διαφορές, από την πρώτη τους εξέταση, τελικά δεν εντοπίζονται διαφορές τέτοιες που να απαιτούν διαφορετική εξέταση. Η σημασία της οικογενειακής συμπαράστασης, ανάλογα με το βαθμό στον οποίο επηρεάζει την έναρξη και την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης, παρουσιάζονται στα επόμενα, ως αντιδιαστολές: Σταθερότητα Φιλοδοξία Ήδη από τη δεκαετία του 60, οι αμοιβές στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, σε συνδυασμό με τη μονιμότητα, έχουν ένα διαμορφωμένο κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον, τέτοιο ώστε η κατάληψη μιας θέσης δημόσιας μισθοδοσίας να αποτελεί το κάθε οικογενειακό ζητούμενο, με όποια μορφή και αν έχει το οικογενειακό περιβάλλον. Η τάση αυτή της προώθησης, η οποία βρίθει στερεοτύπων και προσδοκιών που βασίζονται σε ξεπερασμένες πληροφορίες, κυριαρχείται από ένα συνεχές παράδοξο (τουλάχιστον φαίνεται να είναι παράδοξο, η εξήγησή του, όμως, δεν είναι χρήσιμη για το παρόν πόνημα), δηλαδή τόσο περισσότερο προσπαθούν να πείσουν τα μέλη της οικογένειας να στραφούν σε κατάληψη Δημόσιας θέσης, όσο περισσότερα μέλη της οικογένειας ανήκουν στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό δείχνουν, με σχετική Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 13

15 σταθερότητα στις απαντήσεις, οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο ΤΕΙ Σερρών, σχετικά με τη στάση των σπουδαστών απέναντι στην επιχειρηματικότητα, ενώ αντίθετα, η οικογένεια που κυριαρχείται από Δημόσια μισθοδοτούμενους, είναι περισσότερο δεκτική απέναντι στο ενδεχόμενο κάποιο από τα μέλη της να εμπλακεί σε επιχειρηματική δράση. Ανεξάρτητα από τις αιτιολογίες και τις εξηγήσεις, το οικογενειακό περιβάλλον κινείται ανάμεσα στο να δρα ανασταλτικά στη συμμετοχή στην επιχειρηματική δράση, ή να ανέχεται (σπάνια να συμμερίζεται) τη φιλοδοξία των μελών της. Η στάση του οικογενειακού περιβάλλοντος είναι καθοριστική, μόνον όταν είναι απόλυτη. Η «βίαιη» ανατροπή αυτής της στάσης έχει φαινομενικά και μόνο αποτελέσματα, ενώ στην πράξη αλλάζει έκφραση και αποδεικνύεται περισσότερο αποτρεπτική, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είναι πλέον εμφανής. Η απόλυτα αρνητική στάση δεν είναι η πλέον συνηθισμένη και συνήθως συνοδεύεται από τη βεβαιότητα αναπαραγωγής «επιτυχημένων πρακτικών» που ακολούθησαν πρόσωπα έξω από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Η φιλοδοξία ανάδειξης της συνολικής οικογένειας, αντίθετα, μέσα από την επαγγελματική καταξίωση και ανάδειξη ενός μέλους, αποτελεί μια σθεναρή επίσης, αλλά και ταυτόχρονη, οικογενειακή στάση. Η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειακών παραγόντων κινείται ανάμεσα στην απόλυτη αποτροπή από την προσπάθεια για επιχειρηματική καταξίωση και την άμετρη στήριξη ανεδαφικών φιλοδοξιών. Οι νέοι, που προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να εμπλακούν σε επιχειρηματική δράση, προκειμένου να αποφύγουν οικογενειακά εμπόδια και ακόμη καλύτερα να έχουν την προσφορότερη συμπαράσταση, εκπονούν ένα πρόσθετο και περιληπτικό επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο έχει ως αποδέκτες τα «κυρίαρχα ή ηγετικά» μέλη του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος. Εκτός από την επιχειρηματική ιδέα και τη σύνθεση της επιχειρηματικής ομάδας, τα υπόλοιπα μέρη του σχεδίου, όπως το Marketing, η χωροθέτηση, η διοίκηση, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και η σύνθεση των στρατηγικών στόχων, είναι απαραίτητο να αποτελούν αντικείμενο κοινού προσδιορισμού με τα μέλη της οικογένειας με τα οποία είναι σκόπιμη η «στρατηγική συμμαχία». Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 14

16 Η διαδικασία αυτή οδηγείται σε ένα φαινομενικό αδιέξοδο. Από τη στιγμή που είναι απαραίτητη μια συλλογική επιχειρηματική δράση, κάθε μέλος της επιχειρηματικής ομάδας πρέπει να επιτύχει τη συμμετοχή στο σχεδιασμό των «ισχυρών» μελών της δικής του οικογένειας. Αυτό παρουσιάζει μια προφανή απροσδιοριστία, δηλαδή φαίνεται ότι θα καταλήξει σε εντελώς διαφορετικά σχέδια, με αποτέλεσμα να μην πρόκειται πλέον για ένα ενιαίο σχέδιο μιας ενιαίας επιχειρηματικής ομάδας. Στην πράξη, η αντιμετώπιση των ίδιων ζητημάτων και με τις ίδιες πληροφορίες, καταλήγει σε τόσο παρόμοιους προσανατολισμούς, ώστε το επιχειρηματικό σχέδιο της ομάδας, να μη διαφέρει από τα περιγράμματα των σχεδίων που θα προκύψουν από τα διαφορετικά οικογενειακά περιβάλλοντα. Η διαδικασία συμμετοχής στο σχεδιασμό των μελών της οικογένειας, έχει ως κύριο στόχο να κατανοήσουν τα «αποφασιστικής» σημασίας μέλη, ότι η συμμετοχή στην επιχειρηματική δράση, ιδίως εφόσον αυτή έχει συλλογικό χαρακτήρα, δημιουργεί επαρκή σταθερότητα και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν οι φιλοδοξίες. Η σχεδιασμένη δράση, αλλά και η ίδια η διαδικασία του σχεδιασμού, μειώνουν δραστικά τις πιθανότητες αποτυχίας, αφού αντιμετωπίζονται εκ των προτέρων όλες οι συνθήκες που είναι δυνατό να αποδειχτούν δυσμενείς. Για παράδειγμα, η ενδεχόμενη κάμψη της συνολικής ζήτησης, που είναι δυνατό να δημιουργήσει οξύτερο ανταγωνισμό, είναι δυνατό να περιλαμβάνεται στο σχέδιο ως προετοιμασμένη συνένωση (merger) με άλλη επιχείρηση, ή ακόμα και την πώληση ολόκληρης της επιχείρησης, ώστε να διασφαλιστούν τα κεφάλαια που έχουν δημιουργηθεί. Παράλληλα η συλλογικότητα, δηλαδή η συμμετοχή και άλλων στην επιχειρηματική ομάδα (τόσο στο κεφάλαιο, όσο και στη συνεισφορά τους με εξειδικευμένες δεξιότητες), δίνει τη δυνατότητα ευρύτερης κεφαλαιακής βάσης (υλικής, δηλαδή με τη συσσώρευση περιουσίας, αλλά και άϋλης, δηλαδή ανθρώπινου κεφαλαίου), με αποτέλεσμα τη δυνατότητα αντίστασης σε κλυδωνισμούς στην αγορά, τέτοια που να οδηγεί σε σταθερότητα. Άλλωστε, η δημιουργία μιας επιχείρησης που να αποτελείται από περισσότερα του ενός πρόσωπα, δίνει τη δυνατότητα ορθολογικότερης λήψης αποφάσεων, ιδίως σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται απρόβλεπτες, με αποτέλεσμα την αποφυγή λήψης Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 15

17 και υλοποίησης αποφάσεων που φαίνεται ότι πρόκειται να δημιουργήσουν ξαφνικά και μεγάλα κέρδη, δεν έχει υπολογιστεί, όμως, ο αντίστοιχος κίνδυνος Εμπιστοσύνη Κυριαρχία Η δημιουργία και η ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας εξαρτάται σημαντικά από το βαθμό εμπιστοσύνης που δείχνουν τα «αποφασιστικά» μέλη της οικογένειας στο μέλος που επιθυμεί να συμμετέχει. Ανάλογα με το ιστορικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας, αλλά και την προσωπικότητα του μέλους που εκδηλώνει την επιθυμία εμπλοκής σε επιχειρηματική δράση, η εμπιστοσύνη είναι δυνατό να εκδηλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ανάμεσα στα δύο άκρα, δηλαδή στην απόλυτη εμπιστοσύνη ή την απόλυτη έλλειψή της. Αντίθετα με το στερεότυπο ότι κάθε ακραία στάση είναι επικίνδυνη και ότι κάπου στο μέσο βρίσκεται η ασφαλέστερη θέση, η απόλυτη εμπιστοσύνη δεν δημιουργεί κανένα απολύτως κίνδυνο, εφόσον πρόκειται για συλλογική επιχειρηματική δράση (για παράδειγμα, εταιρία) η οποία πρόκειται να δημιουργηθεί ως υλοποίηση ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αντίθετα, εφόσον πρόκειται για επιχειρηματική δράση στην οποία το μέλος της οικογένειας θα λαμβάνει μόνο του τις επιχειρηματικές αποφάσεις (για παράδειγμα, μια ατομική επιχείρηση ή η κατοχή πάνω από 51% των ψήφων, σε μια εταιρία) μεγιστοποιεί τον κίνδυνο της απώλειας όλων των περιουσιακών στοιχείων, ενδεχομένως και ολόκληρης της οικογένειας. Ο κίνδυνος δεν βρίσκεται στην αδυναμία υπολογισμού του κινδύνου, επειδή ένας μόνος του δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, όπως είναι φυσικό να νομίζεται, αλλά στην ψυχολογία της υπερβολικής αυτοπεποίθησης, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες εκμετάλλευσης από απατεώνες. Η απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης αποτελεί σημαντικό φραγμό στην εκκίνηση μιας επιχειρηματικής δράσης. Παρά την προφανή δυσχέρεια, η έλλειψη εμπιστοσύνης, ακόμη και η απόλυτη, δρα θετικά, επειδή αφενός αντιμετωπίζεται ως πρόκληση, προκειμένου να αποδειχτεί ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο άξιζε περισσότερης εμπιστοσύνης και κατά συνέπεια διαμορφώνει καλύτερες συνθήκες για τελική Οδηγός για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής 16

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ MARKETING» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Γιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GRAND HOTEL, MITSIS CLUB HOTELS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΞΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών»

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών» Συντάκτες: Μέλη του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών Σέρρες: 2008 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ρ. Τρίγκας Μάριος Ph.D. Οικονομικής & Καινοτομίας Επιχειρήσεων Τηλ. 6974287874, 24410-77535 FAX: 24410-77539 mtrigkas@cereteth.gr mtrigkas@for.auth.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ FRANCHISING & ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ FRANCHISING & ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ FRANCHISING & ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Πάτρα 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Διδάσκων : Καραγιάννη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα