ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.."

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανασχεδιαστική Πρόταση Εγκατάστασης Υπολογιστικών Σταθμών Εργασίας Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Σωλήνων σε Πραγματικό Χρόνο στη Γραμμή Παραγωγής ERW της Βιομηχανίας Σωλήνων Μεγάλων Διαμέτρων ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. υπό Δημητρίου Α. Χανή ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Β. Μουστάκη ΧΑΝΙΑ 2000

2 Copyright 2000 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση,η μετάφραση και γενικά η αναπαραγωγή και μεταβίβαση τμήματος ή ολόκληρου του παρόντος έργου με οποιονδήποτε ηλεκτρονικό, μηχανικό ή φωτοαντιγραφικό σύστημα χωρίς την προηγούμενη άδεια του συγγραφέα και της Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the writer and CORINTH PIPEWORKS S.A..

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η προκείμενη διπλωματική διατριβή εκπονήθηκε σε συνεργασία με τη βιομηχανία σωλήνων μεγάλων διαμέτρων ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., το παραγωγικό σύστημα της οποίας μελετήθηκε διεξοδικά από 7/2/2000 έως 16/6/2000. Θα ήθελα, με αφορμή το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της Εταιρίας για τον πραγματικά άψογο τρόπο, με τον οποίο με υποδέχθηκε, με καθοδήγησε, με παρότρυνε και γενικότερα με βοήθησε στην προσπάθεια μου αυτή. Θεωρώ υποχρέωση μου να αναγνωρίσω το αδιάπτωτο ενδιαφέρον και την πολύτιμη συνεισφορά, συγκεκριμένα των κ. Α. Περγιαλιώτη (Τεχνικού Διευθυντή Γενικού Διευθυντή Εργοστασίου Κορίνθου), κ. Δ. Δημόπουλο (Διευθυντή Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας) και κ. Β. Γούναρη (Διευθυντή Τμήματος Προγραμματισμού Παραγωγής), οι σκέψεις των οποίων συνετέλεσαν καθοριστικά στη δημιουργία του σωστού προβληματισμού για την ενδεδειγμένη προσέγγιση του θέματος. Επιθυμώ, επίσης, να ευχαριστήσω τους κ. Μ. Δελώνα (Διευθυντή Προσωπικού), κ. Κ. Πουλόπουλο (Διευθυντή Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου) και κ. Ι. Φωλιάδη (Διευθυντή Τμήματος Εξωτερικής Αντιδιαβρωτικής Επένδυσης Σωλήνων), οι οποίοι με χαρακτηριστική προθυμία συνέβαλλαν ο καθένας με τον τρόπο του στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος εκπόνησης της διπλωματικής διατριβής σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ακόμη, ευχαριστίες οφείλω στους κ. Γ. Βαρελά και κ. Β. Τσιμίνη για την ανεξάντλητη διάθεση συνεργασίας που επέδειξαν όποτε τους ζητήθηκε. Η παρούσα εργασία δεν θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τις πολύτιμες συμβουλές και παρεμβάσεις του επιβλέποντος καθηγητή κ. Β. Μουστάκη. Τα ουσιαστικά κεντρίσματα που έδωσε στην ερευνητική αναζήτηση και ο δημιουργικός διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ μας κάτω από συνθήκες ισότιμης αντιπαράθεσης απόψεων, με μοναδικό γνώμονα την επιτυχία της διατριβής, ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής. Για την επιστημονική οριοθέτηση της εργασίας και την επιβεβαίωση της ερευνητικής μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, εκφράζω τη βαθειά μου εκτίμηση και τις θερμές μου ευχαριστίες. Δημήτρης Χανής Χανιά, Ιούνιος 2000 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

4 Το παρόν σύγγραμμα αναφέρεται σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος, κρίσιμα για την επιβίωση και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης στη σύγχρονη κοινωνία της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Στα τέσσερα κεφάλαια, από τα οποία αποτελείται, αναλύεται η αλληλεπίδραση του τρίπτυχου Πληροφοριακό Σύστημα Ποιότητα Επιχειρηματική Μοντελοποίηση και η σχέση της με τη βελτίωση και τη προσπάθεια ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών λειτουργιών της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.. Σκοπός του συγγράμματος είναι να ενταχθεί ο αναγνώστης στη γενικότερη φιλοσοφία υποστήριξης των παραγωγικών διαδικασιών από ένα πληροφοριακό σύστημα και στη συνέχεια να κατανοήσει το ρόλο που διαδραματίζει η επιχειρηματική μοντελοποίηση στον ανασχεδιασμό ενός τέτοιου παραγωγικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια πολύπλευρη παρουσίαση της Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.. Η παρουσίαση αυτή αφορά την ταυτότητα της Εταιρίας, τη διαδρομή της από το έτος ίδρυσης της έως σήμερα και ορισμένα οικονομικά απολογιστικά στοιχεία από την πολυετή δραστηριοποίηση της στον κλάδο των βιομηχανιών κατασκευής σωλήνων μεσαίων και μεγάλων διαμέτρων. Ο αναγνώστης έρχεται σε πρώτη επαφή με το αντικείμενο εργασιών της (κατασκευή και επένδυση χαλυβδοσωλήνων), τις επιμέρους μονάδες παραγωγής, τις πρώτες ύλες και άλλα στοιχεία που αφορούν την εν γένει λειτουργία του εργοστασίου της Κορίνθου. Η ενότητα 1.5 αφορά τη στάση της Εταιρίας ως προς τη διασφάλιση ποιότητας γενικά, τα διακριτά συστήματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή (ISO 9000, ISO 14000, κ.α.) και τη σημασία που δίνει στην επίτευξη υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών για τα τελικά προϊόντα της. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για το ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ των βιομηχανιών κατασκευής σωλήνων καθώς και για τις στρατηγικές αποφάσεις που θα καταστήσουν τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. μια από τις κυρίαρχες δυνάμεις στον εν λόγω κλάδο παγκοσμίως. Τέλος παρατίθεται ένα οργανόγραμμα τύπου διαδικασίας ώστε να ενημερωθεί ο αναγνώστης για την ιεραρχική διατρωμάτωση του προσωπικού στη βιομηχανική μονάδα Κορίνθου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται πλήρως η παραγωγική διαδικασία κατασκευής σωλήνων με τη μέθοδο της ευθείας ραφής, που ακολουθείται στην αντίστοιχη μονάδα παραγωγής. Η συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία θα αποτελέσει το προς εξέταση

5 σύστημα και η ανάλυση της βασίζεται στο διάγραμμα ροής και το διάγραμμα διαδικασιών, ελέγχων και επιθεωρήσεων. Για την αρτιότερη κατανόηση τους, οι δραστηριότητες (μεταποιητικές, ελεγκτικές, κ.α.) διακρίνονται σε εννέα επιμέρους φάσεις. Σε κάθε φάση παρουσιάζεται η χρονική και λογική ακολουθία των ενεργειών καθώς και οι είσοδοι και έξοδοι των εννέα αυτών τύποις υποσυστημάτων (υλικά, έγγραφα, πληροφορίες). Σε ειδικό ένθετο στο τέλος της εργασίας (Παράρτημα Ι) παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό συγκεκριμένων σταδίων της γενικότερης παραγωγικής διαδικασίας, ενώ στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθενται κάποιες από τις επίσημες φόρμες εγγράφων που χρησιμοποιεί η Εταιρία (σε πρότυπη και σε ορισμένες περιπτώσεις σε συμπληρωμένη μορφή). Το τρίτο κεφάλαιο έχει σκοπό την ανάλυση της εφαρμογής ενός Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης βιομηχανικών διαδικασιών στη γραμμή παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής. Προς αυτή τη κατεύθυνση κρίθηκε σκόπιμη η σύντομη μελέτη εννοιών όπως Τεχνολογία της Πληροφόρησης και Πληροφοριακά Συστήματα. Ακολούθως παρουσιάζεται το Πληροφοριακό Σύστημα που εφαρμόζεται στην Εταιρία, οι δυνατότητες του και οι μέθοδοι υποστήριξης των επιχειρηματικών διαδικασιών. Στην ενότητα 3.4 αναλύεται μια πραγματική περίπτωση (case study) προγραμματισμού παραγωγής μιας τυχαία επιλεχθείσας παραγγελίας. Ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή με τις δυνατότητες προγραμματισμού της παραγωγικής διαδικασίας με την υποστήριξη ενός δικτύου υπολογιστών, κατανοώντας εμμέσως το σημαντικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εξέλιξη των επιχειρηματικών διαδικασιών μιας σύγχρονης βιομηχανικής μονάδας. Σημειώνεται πως η ανάλυση γίνεται από την οπτική γωνία του Τμήματος Προγραμματισμού Παραγωγής και πως παρατίθενται όλες οι αναγκαίες για την κατανόηση της εφαρμογής ηλεκτρονικές φόρμες. Τέλος αναλύεται η λειτουργία των δύο εγκατεστημένων στη μονάδα παραγωγής υπολογιστικών σταθμών εργασίας. Η ανάλυση αυτή αφορά ζητήματα αλληλεπίδρασης χρήστη μηχανής (Human Computer Interaction), δημιουργίας real time δεδομένων καθώς και σημασίας της ροής των εν λόγω δεδομένων εντός του υφιστάμενου δικτύου υπολογιστών. Η εργασία κλείνει με το τέταρτο κεφάλαιο, στο οποίο με τη βοήθεια του μεθοδολογικού πλαισίου επιχειρηματικής μοντελοποίησης Integrated DEFinition (IDEF) δομείται μια πρόταση ανασχεδιασμού που αφορά την εγκατάσταση νέων

6 υπολογιστικών σταθμών παρακολούθησης ποιοτικού ελέγχου στη μονάδα κατασκευής σωλήνων με τη μέθοδο της ευθείας ραφής. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά αναλύεται η σημασία της επιχειρηματικής μοντελοποίησης στη σύγχρονη επιχείρηση, εστιάζοντας στις προσπάθειες ανασχεδιασμού των διαδικασιών (process reengineering). Στη συνέχεια ο αναγνώστης ενημερώνεται περιληπτικά για το πλαίσιο μοντελοποίησης ώστε να ακολουθήσει η μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών της συγκεκριμένης μονάδας παραγωγής σύμφωνα με τη μεθοδολογία IDEF 3. Η μοντελοποίηση εκτείνεται σε τέσσερα ιεραρχικά επίπεδα διαστρωμάτωσης διαδικασιών, δραστηριοτήτων και ενεργειών ενώ παράλληλα ερμηνεύεται η σημασιολογία των διαγραμμάτων. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι ανασχεδιαστικές προτάσεις των επιχειρηματικών διαδικασιών που συνδέονται με τους δύο εγκατεστημένους σταθμούς εργασίας με σκοπό την αρτιότερη εκμετάλλευση των εκ του Πληροφοριακού Συστήματος παρεχόμενων υπηρεσιών. Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης διαρθρώνεται στην ενότητα 4.4 μια γενική πρόταση ανασχεδιασμού του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν real time με σκοπό την ενίσχυση της δικτυακής παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος καθώς η παραγωγική διαδικασία εξελίσσεται. Ακολούθως αναλύεται η μεθοδολογία μοντελοποίησης επιχειρηματικών λειτουργιών IDEF 0, με τη βοήθεια της οποίας μοντελοποιείται η κατασκευή σωλήνων με τη μέθοδο της ευθείας ραφής μετά την εγκατάσταση των τεσσάρων νέων υπολογιστικών σταθμών εργασίας στη γραμμή παραγωγής. Η μοντελοποίηση θεωρείται από την οπτική του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου και διαρθρώνεται σε τρία ιεραρχικά επίπεδα. Τέλος παρατίθεται η μοντελοποίηση του λογικού σχήματος (logical schema) του νέου πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο IDEF 1X. Βασική μέριμνα κατά τη συγγραφή της διατριβής αποτέλεσε, το επίπεδο παρουσίασης των θεμάτων, να μην είναι απαγορευτικό για την κατανόηση τους, τόσο από ανθρώπους που εισάγονται για πρώτη φορά στα θέματα αυτά, όσο και από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων που θα ήθελαν να ενημερωθούν για τα ζητήματα που εξετάζονται. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, για το σκοπό αυτό στο θέμα της γλώσσας για την καλύτερη δυνατή απόδοση των εννοιών και των όρων που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση παραγωγικών και πληροφοριακών συστημάτων. Το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον αναγνώστη.

7

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Παρουσίαση της Εταιρίας Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγική Διαδικασία Παραγωγική Διαδικασία Κατασκευής Σωλήνων Σπειροειδούς Ραφής - Spirally Submerged Arc Welded pipes (SAW) Παραγωγική Διαδικασία Κατασκευής Σωλήνων Ευθείας Ραφής - Electric Resistance Welded pipes (ERW) Παραγωγική Διαδικασία Εσωτερικής και Εξωτερικής Επένδυσης Σωλήνων Εξωτερική επένδυση με πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο Εξωτερική επένδυση με εποξειδική πούδρα Εσωτερική επένδυση με εποξειδική βαφή Συμβατική επένδυση με μαστίχη πετρελαϊκής προέλευσης (πίσσα) Διασφάλιση ποιότητας Ο Ανταγωνισμός και η θέση της εταιρίας στον κλάδο - Προοπτικές Οργανόγραμμα Ανάλυση της Παραγωγικής Διαδικασίας Κατασκευής Σωλήνων με τη Μέθοδο της Ευθείας Ραφής (ERW) Εισαγωγή Γενικά Ανάλυση Παραγωγικής Διαδικασίας Πρώτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας Διενεργούμενοι έλεγχοι πρώτης ύλης Δεύτερη φάση της παραγωγικής διαδικασίας Τρίτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας Τέταρτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας Πέμπτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας Έκτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας (Κρίσιμος έλεγχος) Έβδομη φάση της παραγωγικής διαδικασίας (Κρίσιμος έλεγχος) Όγδοη φάση της παραγωγικής διαδικασίας (Κρίσιμος έλεγχος) Ένατη φάση της παραγωγικής διαδικασίας Μελέτη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος της Εταιρίας Η Σύγχρονη Επιχείρηση και η Τεχνολογία της Πληροφόρησης Πληροφοριακά Συστήματα Γενικά Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων Χρήστες Μελέτη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος της Σωληνουργείας Κορίνθου Α.Ε Εισαγωγή Η δομή του Πληροφοριακού Συστήματος της Εταιρίας Εμπορική Διαχείριση Διαχείριση παραγωγής Η Παραγωγική Διαδικασία μέσα από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Η άφιξη της παραγγελίας Δημιουργία Δεντρικής Συνταγής Διαθεσιμότητα Κέντρων Επεξεργασίας Προγραμματισμός Παραγωγής Το αρχείο του Προγραμματισμού Παραγωγής Οι Εγκατεστημένοι Σταθμοί Εργασίας στη Γραμμή Παραγωγής ERW Ανάλυση λειτουργίας σταθμού εργασίας (Η/Υ) Ισιωτικής μηχανής ελάσματος Ανάλυση λειτουργίας σταθμού εργασίας (Η/Υ) Μετρολογίου...2 i

9 4 Πρόταση Εγκατάστασης Νέων Υπολογιστικών Σταθμών Εργασίας Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Σωλήνων. Ο Ρόλος της Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης Η Έννοια της Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης (Business Process Modelling) Τα Επιχειρηματικά μοντέλα Οι στόχοι της Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός με τη βοήθεια της Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης Η λειτουργική προσέγγιση της Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης Το Πλαίσιο Μοντελοποίησης Integrated DEFinition Η Μεθοδολογία Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών Integrated DEFinition Ανάλυση της μεθοδολογίας μοντελοποίησης IDEF Τα Πλαίσια Βασικής Συμπεριφοράς (Units Of Behavior) Οι Συνδέσεις (Links) Οι διακλαδώσεις Μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών της μονάδας κατασκευής σωλήνων ERW με τη χρήση της μεθοδολογίας IDEF Μοντελοποίηση Παραγωγικής Διαδικασίας ERW (1ο επίπεδο) Σχεδιασμός 2ου επιπέδου Μοντελοποίηση διαδικασιών 2ου επιπέδου Σχεδιασμός 3ου επιπέδου Μοντελοποίηση UOB (Διαμόρφωση Ελάσματος) Μοντελοποίηση UOB (Συγκόλληση ERW) Μοντελοποίηση UOB (Ταυτοποίηση Σωλήνων) Μοντελοποίηση UOB (Διενέργεια Ελέγχων) Μοντελοποίηση UOB ( Έξοδος Σωλήνων) Μερική Μοντελοποίηση Πλαισίων Βασικής Συμπεριφοράς 3ου επιπέδου Προτάσεις ανασχεδιασμού διαδικασιών Μοντελοποίηση UOB (Εκτύλιξη Τσερκιού) Σχεδιασμός / Ανασχεδιασμός 4ου επιπέδου Μοντελοποίηση UOB (Συμπλήρωση Μετρολογίου) Σχεδιασμός / Ανασχεδιασμός 4ου επιπέδου Γενική Ανασχεδιαστική Πρόταση για την Εγκατάσταση Νέων Υπολογιστικών Σταθμών Εργασίας Εισαγωγή Ανάπτυξη συλλογιστικής ανασχεδιασμού Η πορεία της οντότητας σωλήνας από τους σταθμούς ποιοτικού ελέγχου Η Μεθοδολογία Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Λειτουργιών Integrated DEFinition Ανάλυση της μεθοδολογίας μοντελοποίησης IDEF Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας μοντελοποίησης IDEF Η απεικόνιση των σχέσεων Η απεικόνιση των οντοτήτων Μοντελοποίηση των επιχειρηματικών λειτουργιών στη μονάδα κατασκευής ERW μετά την εγκατάσταση των προτεινόμενων σταθμών εργασίας με τη χρήση της μεθοδολογίας IDEF Η Μεθοδολογία Μοντελοποίησης Λογικού Πληροφοριακού Μοντέλου IDEF 1X Ανάλυση της μεθοδολογίας IDEF 1X Οι Οντότητες (Entities) Οι Συσχετίσεις (Relationships) Μοντελοποίηση του λογικού πληροφοριακού μοντέλου της πρότασης ανασχεδιασμού με τη χρήση της μεθοδολογίας IDEF 1X ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ REFERENCES...2 ii

10 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας 1 Παρουσίαση της Εταιρίας 1.1 Γενικές Πληροφορίες Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1969 (ΦΕΚ 1054/ ). Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αττικής και έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην οδό Πλουτάρχου 18, 10676, στην Αθήνα όπου στεγάζεται και η διοίκησή της. Οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις (βιομηχανική μονάδα) βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Κόρινθο, στη θέση Πουρνερί, στο 5ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Το εργοστάσιο καταλαμβάνει συνολική έκταση τ.μ. εκ των οποίων τα τ.μ. χρησιμοποιούνται ως βιομηχανικοί χώροι, τα τ.μ. χρησιμοπoιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι πρώτης ύλης και τα 301 τ.μ. ως χώροι γραφείων. Οι υπαίθριοι, κατάλληλα διαμορφωμένοι αποθηκευτικοί χώροι έτοιμου προϊόντος καταλαμβάνουν έκταση εμβαδού τ.μ.. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, σκοπός της Εταιρίας είναι η κατασκευή οποιουδήποτε τύπου σωλήνων, καθώς και κάθε άλλη συναφής βιομηχανική δραστηριότητα. Στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Κορίνθου η Εταιρία παράγει χαλυβδοσωλήνες μεσαίων και μεγάλων διαμέτρων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, τους οποίους στη συνέχεια, ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών της, επενδύει εξωτερικά ή/και εσωτερικά. 1.2 Σύντομο Ιστορικό Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η Εταιρία δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή σωλήνων σπειροειδούς ραφής και τη συμβατική αντιδιαβρωτική επένδυσή τους που έχει ως βάση την πίσσα. Η εν λόγω παραγωγή κάλυψε την αυξημένη εγχώρια ζήτηση σωλήνων για την υλοποίηση των νέων έργων για δίκτυα υδροδότησης, άρδευσης και αποχέτευσης. Στη συνέχεια, η Εταιρία αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στις μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού. Οι κυριότεροι χρονικοί σταθμοί που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή της, παρουσιάζονται παρακάτω. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 1

11 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας Από το 1972, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στράφηκε στην αναζήτηση νέων αγορών στο εξωτερικό και πέτυχε να αναλάβει την προμήθεια σωλήνων για την κατασκευή έργων υδροδότησης, κυρίως στην Ινδονησία, τη Νιγηρία και τη Μέση Ανατολή ενώ το 1973, οι εξαγωγές αποτελούσαν το 50% της παραγωγής της. Το 1977, η Εταιρία, για να ανταποκριθεί στην παγκόσμια σημαντική αύξηση της ζήτησης σωλήνων μεσαίων και μεγάλων διαμέτρων που χρησιμοποιούνται σε αγωγούς μεταφοράς καυσίμων και σε γεωτρήσεις, ολοκλήρωσε την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής χαλυβδοσωλήνων ευθείας ραφής αυτογενούς συγκόλλησης. Η ζήτηση ήταν επακόλουθο της διάνοιξης πολλών νέων πετρελαιοπηγών λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, κατά τη δεκαετία του Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων αποτέλεσε βασικό στόχο της Εταιρίας από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Έτσι, το 1977, ο στόχος αυτός της Εταιρίας αναγνωρίζεται με την απονομή από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) των πιστοποιητικών ποιότητας με τα διακριτικά API 5L και API 5CT. Το γεγονός αυτό της προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των λοιπών εταιριών του κλάδου και της επιτρέπει αφενός να εισέλθει στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου (κυρίως στην αγορά των Η.Π.Α.) και αφετέρου να ανταγωνίζεται επιτυχώς διεθνείς εταιρίες με μακρά παράδοση στην κατασκευή σωλήνων. Μέχρι το 1984, η παραγωγή σωλήνων ευθείας ραφής (της τάξης των τόννων ετησίως), εξυπηρετούσε κυρίως την αγορά του Κόλπου του Τέξας, με τις εξαγωγές να καλύπτουν το 90% περίπου της αντίστοιχης παραγωγής. Το 1984, παρά τους περιορισμούς που επέβαλαν οι Η.Π.Α. στις εισαγωγές σωλήνων, η Εταιρία, λόγω του σημαντικού μεριδίου που ήδη κατείχε στην Αμερικανική αγορά κατάφερε να διατηρήσει το 4,5% των συνολικών εισαγωγών της εν λόγω αγοράς από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Παράλληλα διευρύνοντας τον εξαγωγικό της προσανατολισμό, στράφηκε κυρίως προς την αγορά της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. η οποία μέχρι το 1991 απορρόφησε μεγάλο μέρος των εξαγωγών της καθώς και προς τις αγορές της Β.Αφρικής και της Ν.Αμερικής. Το 1988, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) θεσμοθετεί νέες αυστηρότερες προϋποθέσεις εκχώρησης δικαιώματος χρήσης του σήματος ποιότητας API, η βασικότερη των οποίων ήταν πλέον ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας προδιαγραφής API Q1. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.Ε. ανταποκρίθηκε άμεσα στα νέα δεδομένα και Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 2

12 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας δια των εκπροσώπων της συμμετείχε στις επιτροπές τυποποίησης του API. Έτσι, ήταν μεταξύ των πρώτων βιομηχανιών σε παγκόσμιο επίπεδο, που ικανοποίησε τη νέα αυτή απαίτηση διαμορφώνοντας προς όφελος της ένα καθεστώς μειωμένου αριθμού ανταγωνιστών. Αξίζει να σημειωθεί πως η εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. από το 1988, έφερε την Εταιρία, ανεξαρτήτως κλάδου, μεταξύ των πρωτοπόρων επιχειρήσεων σε θέματα διασφάλισης ποιότητας στον ελλαδικό χώρο. Κατά την περίοδο , η παγκόσμια αγορά χαλυβδοσωλήνων παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντική κάμψη, στην οποία συνέβαλλαν κυρίως τα εξής γεγονότα: Η σταδιακή συρρίκνωση της Ρωσικής αγοράς, η οποία ξεκίνησε το 1989 και κορυφώθηκε το 1991, μετά τη διάσπαση της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (προβληματικές οικονομίες των διάφορων ανεξάρτητων δημοκρατιών που δημιουργήθηκαν και ελλείψει «σκληρού» νομίσματος), Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο το 1991 και ο εμπορικός αποκλεισμός του Ιράκ που υφίσταται μέχρι και σήμερα, και Η σημαντική άνοδος της τιμής του χάλυβα το 1994, η οποία οδήγησε σε αναστολή πολλά προγραμματισμένα έργα, αφού το κόστος τους κατέστη απαγορευτικό. Η κρίση της αγοράς διεθνώς δεν επηρέασε αρχικά την Εταιρία, η οποία συνέχισε την ανοδική πορεία των πωλήσεών της. Έτσι, το 1989 οι πωλήσεις ανήλθαν σε τόννους (το υψηλότερο επίπεδο από την ίδρυσή της), το 1990 σε τόννους και το 1991 σε τόννους. Το 1991, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. βραβεύτηκε από το Κέντρο Ελληνικών Εξαγωγών (Κ.Ε.Ε.Ε.) ως η ελληνική εταιρία που πραγματοποίησε κατά την τριετία τις μεγαλύτερες εξαγωγές του κλάδου. Το 1992 αποτέλεσε χρονικό σταθμό για την Εταιρία αφού παρόλο που η κρίση της αγοράς καθηλώνει πλέον και τις δικές της πωλήσεις, η Εταιρία δεν συρρικνώνεται αλλά η Διοίκησή της καταβάλλει προσπάθειες για τη θεμελίωση της μελλοντικής της επέκτασης. Ολοκλήρωσε την κατασκευή υπερσύγχρονων μονάδων επένδυσης σωλήνων με πολυολεφίνη και με σύντηξη εποξειδικής πούδρας, ανταποκρινόμενη στη διαρκώς αυξανόμενη αντίστοιχη παγκόσμια ζήτηση. Η μόνωση αυτή παρέχει σημαντικά Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 3

13 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας βελτιωμένη αντιδιαβρωτική προστασία και είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον. Ανασυγκρότησε την εμπορική της πολιτική με στόχο τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, μέσω της κατάκτησης νέων διεθνών αγορών, τόσο σε μέγεθος όσο και σε αριθμό. Παράλληλα, ξεκίνησε σταδιακά τη δημιουργία του δικού της διεθνούς δικτύου πωλήσεων μέσω αντιπροσώπων και συνεργαζόμενων γραφείων, παρακάμπτοντας με αυτό τον τρόπο τους μεσάζοντες. Επωμίστηκε το συνολικό κόστος της κρίσης αφού δεν μείωσε τις θέσεις εργασίας σε αντίθεση με τις σωληνουργείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες μείωσαν σημαντικά τον αριθμό των απασχολούμενων σε αυτές ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Το 1993 επιβεβαιώνεται εκ νέου η πρωτοπορία της Εταιρίας σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, καθώς γίνεται αποδεκτή μεταξύ των πρώτων εταιριών στην Ελλάδα, κατά το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9002 που παρέχεται από το διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό Πιστοποίησης TÜV Cert της Γερμανίας. Το 1995, με την πάροδο της διεθνούς κρίσης στις αγορές χαλυβδοσωλήνων (σταθεροποίηση της τιμής του χάλυβα, μικρότερες διακυμάνσεις της τιμής του δολαρίου, ανάγκη ανεύρεσης, εκμετάλλευσης και διανομής εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως το φυσικό αέριο κ.α.), ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 58% και τα κέρδη προ φόρων κατά 501% σε σχέση με το 1994, επιβεβαιώνοντας τις στρατηγικές αποφάσεις των αμέσως προηγούμενων ετών. Το 1996, ο κύκλος εργασιών αυξάνεται κατά 61% και τα κέρδη προ φόρων κατά 231% σε σχέση με το Επίσης, την ίδια χρονιά η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. έθεσε σε εφαρμογή πενταετές πρόγραμμα επενδύσεων συνολικού ύψους εκατ.δρχ., το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας με: Τον εκσυγχρονισμό και επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής σωλήνων σπειροειδούς ραφής. Τον εκσυγχρονισμό και επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής. Την ίδρυση μιας νέας υπερσύγχρονης μονάδας επένδυσης σωλήνων με πολυολεφίνη. Την ίδρυση μιας νέας μονάδας κατασκευής σωλήνων ευθείας ραφής (ERW/HFI). Την κατασκευή ιδιόκτητων λιμενικών εγκαταστάσεων. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 4

14 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας Η ολοκλήρωση της νέας γραμμής παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διεύρυνση του καταλόγου των παραγόμενων προϊόντων και τη σταδιακή αύξηση της ετήσιας συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας κατασκευής σωλήνων από τόννους το 1969 σε το 1977 και σε περίπου τόννους το Παράλληλα, η ολοκλήρωση εντός του 1998 της νέας μονάδας εξωτερικής επένδυσης σωλήνων με πολυολεφίνη, αναμένεται να υπερδιπλασιάσει την αντίστοιχη ετήσια συνολική παραγωγική δυναμικότητα, η οποία από τ.μ. το 1992 θα ανέλθει σε τ.μ. το Το 1997, η αλματώδης άνοδος των πωλήσεων της Εταιρίας συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα οι ετήσιες πωλήσεις να ανέλθουν σε τόννους. Έτσι, ο κύκλος εργασιών διπλασιάζεται και τα κέρδη προ φόρων αυξάνονται κατά 267% σε σχέση με το Το 1998, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. βραβεύεται από το ΕΒΕΑ, για την εξαγωγική δραστηριότητα του έτους Αντικείμενο Εργασιών Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής και επένδυσης χαλυβδοσωλήνων μεσαίων και μεγάλων διαμέτρων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων, στη χημική βιομηχανία, σε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων και σε κατασκευαστικά έργα. Οι σωλήνες, κατόπιν παραγγελίας του πελάτη, κατασκευάζονται είτε με τη μέθοδο της ευθείας ραφής είτε με τη μέθοδο της σπειροειδούς ραφής και επενδύονται εξωτερικά ή/και εσωτερικά. Η επιλογή από τον πελάτη του τρόπου επένδυσης του σωλήνα ποικίλλει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο τοποθέτησης του, το είδος του μεταφερόμενου υγρού ή αερίου στοιχείου και τον επιθυμητό χρόνο ζωής του. Επίσης η Εταιρία επενδύει και για λογαριασμό τρίτων σωλήνες, τους οποίους δεν έχει κατασκευάσει η ίδια ενώ πωλεί στην αγορά του εσωτερικού τη φύρα (scrap) που προκύπτει από τη διαδικασία σωληνοποίησης (γρέζια, λαμάκια, αποκόμματα σωλήνων), η οποία ανέρχεται στο 10% περίπου της πρώτης ύλης. Με βάση την προηγουμένως αναφερθείσα κατηγοριοποίηση, η διάρθρωση του κύκλου εργασιών κατά την τριετία , αναλύεται στον Πίνακα 1-1 ως εξής: Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 5

15 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ ΑΞΙΑ) (Ποσά σε εκατ. δρχ.) (%) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Βιομηχανικές δραστηριότητες ,20% Επένδυση σωλήνων για λογαριασμό τρίτων ,10% Λοιπές δραστηριότητες(πώληση scrap) ,80% ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10% ,90% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,00% Πίνακας 1-1: Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Ανά Δραστηριότητα (Πηγή:1) Η Εταιρία είναι καταξιωμένη διεθνώς ως κατασκευαστής χαλυβδοσωλήνων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, γεγονός που της έχει εξασφαλίσει πρόσβαση στα μεγάλα διεθνή κατασκευαστικά έργα. Ως εκ τούτου, μεγάλο μέρος των πωλήσεών της προορίζεται για την ικανοποίηση σημαντικών σε μέγεθος παραγγελιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ορισμένες περιπτώσεις ποσοστό άνω του 10% των ετήσιων συνολικών πωλήσεων. Οι πελάτες, οι οποίοι για το 1997 αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% επί του συνόλου του κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης χρονιάς είναι η AIOC Co και η KALANAFT Co με 20,8% και 11,95% αντίστοιχα [1]. Οι υψηλές τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές των παραγόμενων χαλυβδοσωλήνων εξαρτώνται άμεσα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης. Την κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή χαλυβδοσωλήνων αποτελεί ο χάλυβας, ο οποίος εισάγεται σε μορφή ελάσματος (τσέρκι), σε ποιότητες και διαστάσεις που ποικίλλουν ανάλογα με την παραγγελία του πελάτη. Ο χάλυβας εισάγεται κυρίως από χαλυβουργεία της Δυτικής Ευρώπης, τα οποία έχουν επιλεγεί από την Εταιρία βάσει των αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας που έχει θεσπίσει στα πλαίσια του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζει. Ο κυριότερος προμηθευτής, από τα πρώτα έτη λειτουργίας της είναι η γαλλική εταιρία SOLLAC - ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χαλυβουργεία - με ποσοστό της τάξης του 75% επί του Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 6

16 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας συνόλου των προμηθευτών το Ακολουθούν οι εταιρίες DUNAFFER, BRITISH STEEL, THYSSEN, RIVA, NIPPON και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Οι πρόσθετες β ύλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξωτερική ή/και την εσωτερική επένδυση των σωλήνων είναι οι εξής: Εποξειδική πούδρα, συγκολλητικό υλικό σε πούδρα και πολυολεφίνη σε μορφή κόκκων (pellet) Εποξειδικό δύο συστατικών σε υγρή μορφή Πίσσα και υαλοβάμβακας Οι πρόσθετες β ύλες εισάγονται από μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού όπως μεταξύ άλλων, οι BASF, MPB, BOREALIS και 3Μ. Επιπλέον, κατά την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιείται μια σειρά από βοηθητικά υλικά (διαφανές βερνίκι, υλικά συσκευασίας, κ.α.), η προμήθεια των οποίων γίνεται κυρίως από την εσωτερική αγορά. Η μακροχρόνια συνεργασία και οι πολύ καλές σχέσεις που διατηρεί με το σύνολο των προμηθευτών, εξασφαλίζουν στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. καλύτερες τιμές και υψηλά ποσοστά διαθεσιμότητας πρώτης ύλης επιτρέποντας της έτσι να υλοποιήσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα παραγωγής. 1.4 Παραγωγική Διαδικασία Η παραγωγική διαδικασία, όσο αφορά την κατασκευή σωλήνων γίνεται με τους εξής δύο τρόπους: Μέθοδος της σπειροειδούς ραφής. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για την κατασκευή σωλήνων διαστάσεων 22 εώς 80 ιντσών. Οι σωλήνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων, για τη μεταφορά νερού, καθώς και σε αρδευτικά έργα. Η γραμμή παραγωγής σωλήνων σπειροειδούς ραφής έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα τόννων. Μέθοδος της ευθείας ραφής. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για την κατασκευή σωλήνων 4 ½ εώς 21 ιντσών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων, σε γεωτρήσεις, για τη μεταφορά νερού, κλπ. Η γραμμή παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα τόννων. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 7

17 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας Επίσης, στις ίδιες παραγωγικές εγκαταστάσεις, η Εταιρία έχει τη δυνατότητα αντιδιαβρωτικής επικάλυψης των σωλήνων. Η επικάλυψη των επιφανειών του σωλήνα με τις παρακάτω μεθόδους, εξασφαλίζει μόνιμη προστασία από την επίδραση διαβρωτικών παραγόντων, είτε από το περιβάλλον του αγωγού είτε από το ίδιο το μεταφερόμενο ρευστό. Επιπλέον, στην περίπτωση της εσωτερικής βαφής επιτυγχάνεται η μείωση των τριβών κατά τη διέλευση των μεταφερόμενων ρευστών. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. επενδύει τους σωλήνες με τις ακόλουθες μεθόδους: I. Eξωτερικά και εσωτερικά με λιθανθρακόπισσα ή ασφαλτικά υλικά. Η μέθοδος αυτή αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο αντιδιαβρωτικής προστασίας και πραγματοποιείται στην αντίστοιχη μονάδα, η οποία έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα τ.μ.. II. Eξωτερικά με πολυολεφίνες τριών στρώσεων ή με πολυμεριζόμενη πολυοξειδική σκόνη. Οι μέθοδοι αυτοι αποτελούν τους σύγχρονους τρόπους προστασίας και πραγματοποιούνται στην αντίστοιχη μονάδα, η οποία έχει παραγωγική δυναμικότητα τ.μ.. III. Εσωτερικά με εποξειδικές ρητίνες δύο συστατικών. Η επένδυση αυτή των σωλήνων πραγματοποιείται στην αντίστοιχη μονάδα, η οποία έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα τ.μ Παραγωγική Διαδικασία Κατασκευής Σωλήνων Σπειροειδούς Ραφής - Spirally Submerged Arc Welded pipes (SAW) Την πρώτη ύλη για τους σωλήνες σπειροειδούς ραφής αποτελεί το "τσέρκι", μια επίπεδη λωρίδα χάλυβα σε μορφή ελάσματος. Το τσέρκι αρχικά ξετυλίγεται και οι άκρες του διαμορφώνονται κατάλληλα, ώστε στη συνέχεια να στραφεί σπειροειδώς και τα άκρα του να προσεγγίσουν μετάξυ τους, να συγκολληθούν εσωτερικά και εξωτερικά με τη μέθοδο του "εμβαπτιζόμενου τόξου", διαμορφώνοντας έτσι έναν κυλινδρικό σωλήνα, ο οποίος στη συνέχεια κόβεται στα επιθυμητά μήκη. Η ζώνη συγκόλλησης καθώς και ολόκληρος ο σωλήνας, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, υποβάλλονται σε μια σειρά από δοκιμές και ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η επιθυμητή ποιότητα του τελικού προϊόντος. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 8

18 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας Παραγωγική Διαδικασία Κατασκευής Σωλήνων Ευθείας Ραφής - Electric Resistance Welded pipes (ERW) Η παραγωγή σωλήνων ευθείας ραφής πραγματοποιείται με πρώτη ύλη το "τσέρκι", το οποίο διαμορφώνεται προοδευτικά ώστε κυρτούμενο να σχηματίσει κύλινδρο. Τα άκρα του ελάσματος, το οποίο έχει πλέον τη μορφή σωλήνα, συγκολλούνται με την εφαρμογή συμπίεσης και "υψίσυχνου ρεύματος", χωρίς τη χρήση επιπρόσθετου συγκολλητικού υλικού. Στη συνέχεια η ζώνη συγκόλλησης καθαρίζεται εξωτερικώς και εσωτερικώς, ελέγχεται με υπερήχους για τυχόν ελαττώματα, δέχεται ανόπτηση (θερμική κατεργασία) και τελικώς ψύχεται. Η τελική διάμετρος του σωλήνα και η απόλυτη κυκλικότητα του επιτυγχάνεται στο αμέσως επόμενο στάδιο με τη βοήθεια ειδικών ραούλων. Τέλος, ο σωλήνας κόβεται στο επιθυμητό μήκος, ενώ τα άκρα του κόβονται κάθετα ή λοξοτομούνται. Επίσης, σε επόμενο στάδιο υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σπειρώματος για τοποθέτηση μούφας. Σημειώνεται ότι σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, οι σωλήνες υποβάλλονται σε μια σειρά δοκιμών και ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ποιότητα κατασκευής και η αξιοπιστία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές του πελάτη. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται με υπερήχους, με μηχανικές, χημικές και υδραυλικές δοκιμές. Τέλος διενεργούνται οπτικοί και διαστασιολογικοί έλεγχοι Παραγωγική Διαδικασία Εσωτερικής και Εξωτερικής Επένδυσης Σωλήνων Εξωτερική επένδυση με πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο Ο σωλήνας ελέγχεται οπτικά, αμμοβάλλεται εξωτερικά, καθαρίζεται εξωτερικά και εσωτερικά με ρεύμα αέρος και θερμαίνεται στους 190 ο C 210 ο C. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται ηλεκτροστατικώς εποξειδική πούδρα σε πάχος 50-75μm ως 1η στρώση, συγκολλητικό υλικό πάχους 200μm ως 300μm ως 2η στρώση και πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο πάχους 1.8mm 4mm ως 3η στρώση. Κατόπιν καθαρίζονται τα άκρα του, ψύχεται με νερό, γίνεται ο έλεγχος πόρων (Holiday Test), τροχίζονται τα άκρα του και μετριέται το μήκος του. Τέλος τοποθετούνται οι συνοδευτικές πινακίδες και γίνεται η κάλυψη και η προστασία των άκρων του. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 9

19 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας Εξωτερική επένδυση με εποξειδική πούδρα Ο σωλήνας ελέγχεται οπτικά, αμμοβάλλεται εξωτερικά, καθαρίζεται εξωτερικά και εσωτερικά με ρεύμα αέρος και θερμαίνεται στους 226 ο C 253 ο C. Στη συνέχεια εφαρμόζεται εποξειδική πούδρα πάχους μm και καθαρίζονται τα άκρα του σε συγκεκριμένο μήκος. Κατόπιν ψύχεται με νερό, γίνεται ο έλεγχος πόρων (Holiday Test), τροχίζονται τα άκρα του και μετριέται το μήκος του. Τέλος τοποθετούνται οι συνοδευτικές πινακίδες και γίνεται η κάλυψη και η προστασία των άκρων του Εσωτερική επένδυση με εποξειδική βαφή Ο σωλήνας αμμοβάλλεται εσωτερικά, καθαρίζεται εσωτερικά με ρεύμα αέρος και τα άκρα του καλύπτονται εσωτερικά σε κατάλληλο μήκος. Ακολουθεί η εσωτερική βαφή με υγρό δύο συστατικών, μετριέται το μήκος του, τοποθετούνται οι πινακίδες του και τέλος καλύπτονται και προστατεύονται τα άκρα του Συμβατική επένδυση με μαστίχη πετρελαϊκής προέλευσης (πίσσα) Προκειμένου να επενδυθεί ο σωλήνας εξωτερικά, αμμοβάλλεται και στη συνέχεια βάφεται εξωτερικά με PRIMER. Τέλος, επενδύεται με 3 στρώσεις μαστίχης εναλλάξ με 2 στρώσεις υαλοϋφάσματος. Για να επενδυθεί ο σωλήνας εσωτερικά, αμμοβάλλεται και στη συνέχεια βάφεται εσωτερικά με PRIMER. Τέλος επενδύεται με μια στρώση μαστίχης. 1.5 Διασφάλιση ποιότητας Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της μέχρι και σήμερα, η διασφάλιση ποιότητας αποτελεί κατάκτηση για την Εταιρία, η οποία θεωρεί ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελεί στην καθιέρωση των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές και στη διαφοροποίηση της έναντι των υπολοίπων εταιριών του κλάδου. Η διαφοροποίηση αυτή της εξασφαλίζει προνομιακή πρόσβαση σε μια αγορά χαλυβδοσωλήνων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών στην οποία δραστηριοποιείται μικρός αριθμός ανταγωνιστών. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 10

20 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας Πιο συγκεκριμένα τα πιστοποιητικά ποιότητας που διαθέτει η Εταιρία είναι τα εξής: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API) Κατασκευή σωλήνων αγωγών: API 5L / API Q1 Κατασκευή σωλήνων γεωτρήσεων: API 5CT / API Q1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TÜV CERT ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας: ISO 9002/ΕΝ (Επάρκεια εξοπλισμού και διαδικασιών καθώς και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού) Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας: ISO (Διαχείριση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Επιπτώσεων) Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας: BS 8800 (Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού) Η Εταιρία συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των ελαχίστων εγκεκριμένων προμηθευτών μεγάλων και επώνυμων πετρελαϊκών εταιριών, όπως οι TOTAL, ARAMCO, MOBIL, ELF, REPSOL, GAZPROM, GAIL, ADNOC, KUWAIT Co, AL-FURAT Co, EGPC Co, οι οποίες την επιθεωρούν σε τακτά χρονικά διαστήματα με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τις ήδη αυστηρές προδιαγραφές που έχουν θεσπίσει το Αμερικανικό Ινστιτούτο API και οι διεθνείς ή οι εθνικές προδιαγραφές. Στα πλαίσια του πρωτοποριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας, η Εταιρία έχει θεσπίσει διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται αυστηρά από όλα τα τμήματα του εργοστασίου και τη διοίκηση της και αφορούν σε: Αξιολόγηση των προμηθευτών πρώτων και βοηθητικών υλών Έλεγχο και ορθή συντήρηση των μηχανημάτων, των μέσων συντήρησης και ελέγχου Επαρκή εξοπλισμό των θέσεων εργασίας Παρακολούθηση των παραγόμενων προϊόντων σε όλες τις φάσεις της παραγωγής (από την αρχική διαμόρφωση της πρώτης ύλης μέχρι και την αποθήκευση και φόρτωση του προϊόντος στους τόπους προορισμού) Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 11

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2004...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επικ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΑΑΣ ΣΧΟΑΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Σπουδαστής: ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΜ 2789 Επιβλέπων: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ MBA TQM

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ MBA TQM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ MBA TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Β.Α. ΕΧΕCUTIVE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS

Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 [ Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Μ Ο Τ Σ Η Μ Α Ν Ι Ο Λ Α - Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Ε Λ Α ] ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2012 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Αλέξανδρος Θ. Αηδονόπουλος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Αλέξανδρος Θ. Αηδονόπουλος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αλέξανδρος Θ. Αηδονόπουλος Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Κλάδος Πετρελαίου - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρειών Εισηγμένων Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την

Διαβάστε περισσότερα