ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.."

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανασχεδιαστική Πρόταση Εγκατάστασης Υπολογιστικών Σταθμών Εργασίας Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Σωλήνων σε Πραγματικό Χρόνο στη Γραμμή Παραγωγής ERW της Βιομηχανίας Σωλήνων Μεγάλων Διαμέτρων ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. υπό Δημητρίου Α. Χανή ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Β. Μουστάκη ΧΑΝΙΑ 2000

2 Copyright 2000 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση,η μετάφραση και γενικά η αναπαραγωγή και μεταβίβαση τμήματος ή ολόκληρου του παρόντος έργου με οποιονδήποτε ηλεκτρονικό, μηχανικό ή φωτοαντιγραφικό σύστημα χωρίς την προηγούμενη άδεια του συγγραφέα και της Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the writer and CORINTH PIPEWORKS S.A..

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η προκείμενη διπλωματική διατριβή εκπονήθηκε σε συνεργασία με τη βιομηχανία σωλήνων μεγάλων διαμέτρων ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., το παραγωγικό σύστημα της οποίας μελετήθηκε διεξοδικά από 7/2/2000 έως 16/6/2000. Θα ήθελα, με αφορμή το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της Εταιρίας για τον πραγματικά άψογο τρόπο, με τον οποίο με υποδέχθηκε, με καθοδήγησε, με παρότρυνε και γενικότερα με βοήθησε στην προσπάθεια μου αυτή. Θεωρώ υποχρέωση μου να αναγνωρίσω το αδιάπτωτο ενδιαφέρον και την πολύτιμη συνεισφορά, συγκεκριμένα των κ. Α. Περγιαλιώτη (Τεχνικού Διευθυντή Γενικού Διευθυντή Εργοστασίου Κορίνθου), κ. Δ. Δημόπουλο (Διευθυντή Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας) και κ. Β. Γούναρη (Διευθυντή Τμήματος Προγραμματισμού Παραγωγής), οι σκέψεις των οποίων συνετέλεσαν καθοριστικά στη δημιουργία του σωστού προβληματισμού για την ενδεδειγμένη προσέγγιση του θέματος. Επιθυμώ, επίσης, να ευχαριστήσω τους κ. Μ. Δελώνα (Διευθυντή Προσωπικού), κ. Κ. Πουλόπουλο (Διευθυντή Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου) και κ. Ι. Φωλιάδη (Διευθυντή Τμήματος Εξωτερικής Αντιδιαβρωτικής Επένδυσης Σωλήνων), οι οποίοι με χαρακτηριστική προθυμία συνέβαλλαν ο καθένας με τον τρόπο του στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος εκπόνησης της διπλωματικής διατριβής σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ακόμη, ευχαριστίες οφείλω στους κ. Γ. Βαρελά και κ. Β. Τσιμίνη για την ανεξάντλητη διάθεση συνεργασίας που επέδειξαν όποτε τους ζητήθηκε. Η παρούσα εργασία δεν θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τις πολύτιμες συμβουλές και παρεμβάσεις του επιβλέποντος καθηγητή κ. Β. Μουστάκη. Τα ουσιαστικά κεντρίσματα που έδωσε στην ερευνητική αναζήτηση και ο δημιουργικός διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ μας κάτω από συνθήκες ισότιμης αντιπαράθεσης απόψεων, με μοναδικό γνώμονα την επιτυχία της διατριβής, ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής. Για την επιστημονική οριοθέτηση της εργασίας και την επιβεβαίωση της ερευνητικής μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, εκφράζω τη βαθειά μου εκτίμηση και τις θερμές μου ευχαριστίες. Δημήτρης Χανής Χανιά, Ιούνιος 2000 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

4 Το παρόν σύγγραμμα αναφέρεται σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος, κρίσιμα για την επιβίωση και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης στη σύγχρονη κοινωνία της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Στα τέσσερα κεφάλαια, από τα οποία αποτελείται, αναλύεται η αλληλεπίδραση του τρίπτυχου Πληροφοριακό Σύστημα Ποιότητα Επιχειρηματική Μοντελοποίηση και η σχέση της με τη βελτίωση και τη προσπάθεια ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών λειτουργιών της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.. Σκοπός του συγγράμματος είναι να ενταχθεί ο αναγνώστης στη γενικότερη φιλοσοφία υποστήριξης των παραγωγικών διαδικασιών από ένα πληροφοριακό σύστημα και στη συνέχεια να κατανοήσει το ρόλο που διαδραματίζει η επιχειρηματική μοντελοποίηση στον ανασχεδιασμό ενός τέτοιου παραγωγικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια πολύπλευρη παρουσίαση της Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.. Η παρουσίαση αυτή αφορά την ταυτότητα της Εταιρίας, τη διαδρομή της από το έτος ίδρυσης της έως σήμερα και ορισμένα οικονομικά απολογιστικά στοιχεία από την πολυετή δραστηριοποίηση της στον κλάδο των βιομηχανιών κατασκευής σωλήνων μεσαίων και μεγάλων διαμέτρων. Ο αναγνώστης έρχεται σε πρώτη επαφή με το αντικείμενο εργασιών της (κατασκευή και επένδυση χαλυβδοσωλήνων), τις επιμέρους μονάδες παραγωγής, τις πρώτες ύλες και άλλα στοιχεία που αφορούν την εν γένει λειτουργία του εργοστασίου της Κορίνθου. Η ενότητα 1.5 αφορά τη στάση της Εταιρίας ως προς τη διασφάλιση ποιότητας γενικά, τα διακριτά συστήματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή (ISO 9000, ISO 14000, κ.α.) και τη σημασία που δίνει στην επίτευξη υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών για τα τελικά προϊόντα της. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για το ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ των βιομηχανιών κατασκευής σωλήνων καθώς και για τις στρατηγικές αποφάσεις που θα καταστήσουν τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. μια από τις κυρίαρχες δυνάμεις στον εν λόγω κλάδο παγκοσμίως. Τέλος παρατίθεται ένα οργανόγραμμα τύπου διαδικασίας ώστε να ενημερωθεί ο αναγνώστης για την ιεραρχική διατρωμάτωση του προσωπικού στη βιομηχανική μονάδα Κορίνθου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται πλήρως η παραγωγική διαδικασία κατασκευής σωλήνων με τη μέθοδο της ευθείας ραφής, που ακολουθείται στην αντίστοιχη μονάδα παραγωγής. Η συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία θα αποτελέσει το προς εξέταση

5 σύστημα και η ανάλυση της βασίζεται στο διάγραμμα ροής και το διάγραμμα διαδικασιών, ελέγχων και επιθεωρήσεων. Για την αρτιότερη κατανόηση τους, οι δραστηριότητες (μεταποιητικές, ελεγκτικές, κ.α.) διακρίνονται σε εννέα επιμέρους φάσεις. Σε κάθε φάση παρουσιάζεται η χρονική και λογική ακολουθία των ενεργειών καθώς και οι είσοδοι και έξοδοι των εννέα αυτών τύποις υποσυστημάτων (υλικά, έγγραφα, πληροφορίες). Σε ειδικό ένθετο στο τέλος της εργασίας (Παράρτημα Ι) παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό συγκεκριμένων σταδίων της γενικότερης παραγωγικής διαδικασίας, ενώ στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθενται κάποιες από τις επίσημες φόρμες εγγράφων που χρησιμοποιεί η Εταιρία (σε πρότυπη και σε ορισμένες περιπτώσεις σε συμπληρωμένη μορφή). Το τρίτο κεφάλαιο έχει σκοπό την ανάλυση της εφαρμογής ενός Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης βιομηχανικών διαδικασιών στη γραμμή παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής. Προς αυτή τη κατεύθυνση κρίθηκε σκόπιμη η σύντομη μελέτη εννοιών όπως Τεχνολογία της Πληροφόρησης και Πληροφοριακά Συστήματα. Ακολούθως παρουσιάζεται το Πληροφοριακό Σύστημα που εφαρμόζεται στην Εταιρία, οι δυνατότητες του και οι μέθοδοι υποστήριξης των επιχειρηματικών διαδικασιών. Στην ενότητα 3.4 αναλύεται μια πραγματική περίπτωση (case study) προγραμματισμού παραγωγής μιας τυχαία επιλεχθείσας παραγγελίας. Ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή με τις δυνατότητες προγραμματισμού της παραγωγικής διαδικασίας με την υποστήριξη ενός δικτύου υπολογιστών, κατανοώντας εμμέσως το σημαντικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εξέλιξη των επιχειρηματικών διαδικασιών μιας σύγχρονης βιομηχανικής μονάδας. Σημειώνεται πως η ανάλυση γίνεται από την οπτική γωνία του Τμήματος Προγραμματισμού Παραγωγής και πως παρατίθενται όλες οι αναγκαίες για την κατανόηση της εφαρμογής ηλεκτρονικές φόρμες. Τέλος αναλύεται η λειτουργία των δύο εγκατεστημένων στη μονάδα παραγωγής υπολογιστικών σταθμών εργασίας. Η ανάλυση αυτή αφορά ζητήματα αλληλεπίδρασης χρήστη μηχανής (Human Computer Interaction), δημιουργίας real time δεδομένων καθώς και σημασίας της ροής των εν λόγω δεδομένων εντός του υφιστάμενου δικτύου υπολογιστών. Η εργασία κλείνει με το τέταρτο κεφάλαιο, στο οποίο με τη βοήθεια του μεθοδολογικού πλαισίου επιχειρηματικής μοντελοποίησης Integrated DEFinition (IDEF) δομείται μια πρόταση ανασχεδιασμού που αφορά την εγκατάσταση νέων

6 υπολογιστικών σταθμών παρακολούθησης ποιοτικού ελέγχου στη μονάδα κατασκευής σωλήνων με τη μέθοδο της ευθείας ραφής. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά αναλύεται η σημασία της επιχειρηματικής μοντελοποίησης στη σύγχρονη επιχείρηση, εστιάζοντας στις προσπάθειες ανασχεδιασμού των διαδικασιών (process reengineering). Στη συνέχεια ο αναγνώστης ενημερώνεται περιληπτικά για το πλαίσιο μοντελοποίησης ώστε να ακολουθήσει η μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών της συγκεκριμένης μονάδας παραγωγής σύμφωνα με τη μεθοδολογία IDEF 3. Η μοντελοποίηση εκτείνεται σε τέσσερα ιεραρχικά επίπεδα διαστρωμάτωσης διαδικασιών, δραστηριοτήτων και ενεργειών ενώ παράλληλα ερμηνεύεται η σημασιολογία των διαγραμμάτων. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι ανασχεδιαστικές προτάσεις των επιχειρηματικών διαδικασιών που συνδέονται με τους δύο εγκατεστημένους σταθμούς εργασίας με σκοπό την αρτιότερη εκμετάλλευση των εκ του Πληροφοριακού Συστήματος παρεχόμενων υπηρεσιών. Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης διαρθρώνεται στην ενότητα 4.4 μια γενική πρόταση ανασχεδιασμού του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν real time με σκοπό την ενίσχυση της δικτυακής παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος καθώς η παραγωγική διαδικασία εξελίσσεται. Ακολούθως αναλύεται η μεθοδολογία μοντελοποίησης επιχειρηματικών λειτουργιών IDEF 0, με τη βοήθεια της οποίας μοντελοποιείται η κατασκευή σωλήνων με τη μέθοδο της ευθείας ραφής μετά την εγκατάσταση των τεσσάρων νέων υπολογιστικών σταθμών εργασίας στη γραμμή παραγωγής. Η μοντελοποίηση θεωρείται από την οπτική του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου και διαρθρώνεται σε τρία ιεραρχικά επίπεδα. Τέλος παρατίθεται η μοντελοποίηση του λογικού σχήματος (logical schema) του νέου πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο IDEF 1X. Βασική μέριμνα κατά τη συγγραφή της διατριβής αποτέλεσε, το επίπεδο παρουσίασης των θεμάτων, να μην είναι απαγορευτικό για την κατανόηση τους, τόσο από ανθρώπους που εισάγονται για πρώτη φορά στα θέματα αυτά, όσο και από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων που θα ήθελαν να ενημερωθούν για τα ζητήματα που εξετάζονται. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, για το σκοπό αυτό στο θέμα της γλώσσας για την καλύτερη δυνατή απόδοση των εννοιών και των όρων που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση παραγωγικών και πληροφοριακών συστημάτων. Το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον αναγνώστη.

7

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Παρουσίαση της Εταιρίας Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγική Διαδικασία Παραγωγική Διαδικασία Κατασκευής Σωλήνων Σπειροειδούς Ραφής - Spirally Submerged Arc Welded pipes (SAW) Παραγωγική Διαδικασία Κατασκευής Σωλήνων Ευθείας Ραφής - Electric Resistance Welded pipes (ERW) Παραγωγική Διαδικασία Εσωτερικής και Εξωτερικής Επένδυσης Σωλήνων Εξωτερική επένδυση με πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο Εξωτερική επένδυση με εποξειδική πούδρα Εσωτερική επένδυση με εποξειδική βαφή Συμβατική επένδυση με μαστίχη πετρελαϊκής προέλευσης (πίσσα) Διασφάλιση ποιότητας Ο Ανταγωνισμός και η θέση της εταιρίας στον κλάδο - Προοπτικές Οργανόγραμμα Ανάλυση της Παραγωγικής Διαδικασίας Κατασκευής Σωλήνων με τη Μέθοδο της Ευθείας Ραφής (ERW) Εισαγωγή Γενικά Ανάλυση Παραγωγικής Διαδικασίας Πρώτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας Διενεργούμενοι έλεγχοι πρώτης ύλης Δεύτερη φάση της παραγωγικής διαδικασίας Τρίτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας Τέταρτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας Πέμπτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας Έκτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας (Κρίσιμος έλεγχος) Έβδομη φάση της παραγωγικής διαδικασίας (Κρίσιμος έλεγχος) Όγδοη φάση της παραγωγικής διαδικασίας (Κρίσιμος έλεγχος) Ένατη φάση της παραγωγικής διαδικασίας Μελέτη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος της Εταιρίας Η Σύγχρονη Επιχείρηση και η Τεχνολογία της Πληροφόρησης Πληροφοριακά Συστήματα Γενικά Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων Χρήστες Μελέτη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος της Σωληνουργείας Κορίνθου Α.Ε Εισαγωγή Η δομή του Πληροφοριακού Συστήματος της Εταιρίας Εμπορική Διαχείριση Διαχείριση παραγωγής Η Παραγωγική Διαδικασία μέσα από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Η άφιξη της παραγγελίας Δημιουργία Δεντρικής Συνταγής Διαθεσιμότητα Κέντρων Επεξεργασίας Προγραμματισμός Παραγωγής Το αρχείο του Προγραμματισμού Παραγωγής Οι Εγκατεστημένοι Σταθμοί Εργασίας στη Γραμμή Παραγωγής ERW Ανάλυση λειτουργίας σταθμού εργασίας (Η/Υ) Ισιωτικής μηχανής ελάσματος Ανάλυση λειτουργίας σταθμού εργασίας (Η/Υ) Μετρολογίου...2 i

9 4 Πρόταση Εγκατάστασης Νέων Υπολογιστικών Σταθμών Εργασίας Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Σωλήνων. Ο Ρόλος της Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης Η Έννοια της Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης (Business Process Modelling) Τα Επιχειρηματικά μοντέλα Οι στόχοι της Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός με τη βοήθεια της Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης Η λειτουργική προσέγγιση της Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης Το Πλαίσιο Μοντελοποίησης Integrated DEFinition Η Μεθοδολογία Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών Integrated DEFinition Ανάλυση της μεθοδολογίας μοντελοποίησης IDEF Τα Πλαίσια Βασικής Συμπεριφοράς (Units Of Behavior) Οι Συνδέσεις (Links) Οι διακλαδώσεις Μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών της μονάδας κατασκευής σωλήνων ERW με τη χρήση της μεθοδολογίας IDEF Μοντελοποίηση Παραγωγικής Διαδικασίας ERW (1ο επίπεδο) Σχεδιασμός 2ου επιπέδου Μοντελοποίηση διαδικασιών 2ου επιπέδου Σχεδιασμός 3ου επιπέδου Μοντελοποίηση UOB (Διαμόρφωση Ελάσματος) Μοντελοποίηση UOB (Συγκόλληση ERW) Μοντελοποίηση UOB (Ταυτοποίηση Σωλήνων) Μοντελοποίηση UOB (Διενέργεια Ελέγχων) Μοντελοποίηση UOB ( Έξοδος Σωλήνων) Μερική Μοντελοποίηση Πλαισίων Βασικής Συμπεριφοράς 3ου επιπέδου Προτάσεις ανασχεδιασμού διαδικασιών Μοντελοποίηση UOB (Εκτύλιξη Τσερκιού) Σχεδιασμός / Ανασχεδιασμός 4ου επιπέδου Μοντελοποίηση UOB (Συμπλήρωση Μετρολογίου) Σχεδιασμός / Ανασχεδιασμός 4ου επιπέδου Γενική Ανασχεδιαστική Πρόταση για την Εγκατάσταση Νέων Υπολογιστικών Σταθμών Εργασίας Εισαγωγή Ανάπτυξη συλλογιστικής ανασχεδιασμού Η πορεία της οντότητας σωλήνας από τους σταθμούς ποιοτικού ελέγχου Η Μεθοδολογία Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Λειτουργιών Integrated DEFinition Ανάλυση της μεθοδολογίας μοντελοποίησης IDEF Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας μοντελοποίησης IDEF Η απεικόνιση των σχέσεων Η απεικόνιση των οντοτήτων Μοντελοποίηση των επιχειρηματικών λειτουργιών στη μονάδα κατασκευής ERW μετά την εγκατάσταση των προτεινόμενων σταθμών εργασίας με τη χρήση της μεθοδολογίας IDEF Η Μεθοδολογία Μοντελοποίησης Λογικού Πληροφοριακού Μοντέλου IDEF 1X Ανάλυση της μεθοδολογίας IDEF 1X Οι Οντότητες (Entities) Οι Συσχετίσεις (Relationships) Μοντελοποίηση του λογικού πληροφοριακού μοντέλου της πρότασης ανασχεδιασμού με τη χρήση της μεθοδολογίας IDEF 1X ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ REFERENCES...2 ii

10 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας 1 Παρουσίαση της Εταιρίας 1.1 Γενικές Πληροφορίες Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1969 (ΦΕΚ 1054/ ). Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αττικής και έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην οδό Πλουτάρχου 18, 10676, στην Αθήνα όπου στεγάζεται και η διοίκησή της. Οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις (βιομηχανική μονάδα) βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Κόρινθο, στη θέση Πουρνερί, στο 5ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Το εργοστάσιο καταλαμβάνει συνολική έκταση τ.μ. εκ των οποίων τα τ.μ. χρησιμοποιούνται ως βιομηχανικοί χώροι, τα τ.μ. χρησιμοπoιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι πρώτης ύλης και τα 301 τ.μ. ως χώροι γραφείων. Οι υπαίθριοι, κατάλληλα διαμορφωμένοι αποθηκευτικοί χώροι έτοιμου προϊόντος καταλαμβάνουν έκταση εμβαδού τ.μ.. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, σκοπός της Εταιρίας είναι η κατασκευή οποιουδήποτε τύπου σωλήνων, καθώς και κάθε άλλη συναφής βιομηχανική δραστηριότητα. Στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Κορίνθου η Εταιρία παράγει χαλυβδοσωλήνες μεσαίων και μεγάλων διαμέτρων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, τους οποίους στη συνέχεια, ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών της, επενδύει εξωτερικά ή/και εσωτερικά. 1.2 Σύντομο Ιστορικό Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η Εταιρία δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή σωλήνων σπειροειδούς ραφής και τη συμβατική αντιδιαβρωτική επένδυσή τους που έχει ως βάση την πίσσα. Η εν λόγω παραγωγή κάλυψε την αυξημένη εγχώρια ζήτηση σωλήνων για την υλοποίηση των νέων έργων για δίκτυα υδροδότησης, άρδευσης και αποχέτευσης. Στη συνέχεια, η Εταιρία αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στις μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού. Οι κυριότεροι χρονικοί σταθμοί που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή της, παρουσιάζονται παρακάτω. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 1

11 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας Από το 1972, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στράφηκε στην αναζήτηση νέων αγορών στο εξωτερικό και πέτυχε να αναλάβει την προμήθεια σωλήνων για την κατασκευή έργων υδροδότησης, κυρίως στην Ινδονησία, τη Νιγηρία και τη Μέση Ανατολή ενώ το 1973, οι εξαγωγές αποτελούσαν το 50% της παραγωγής της. Το 1977, η Εταιρία, για να ανταποκριθεί στην παγκόσμια σημαντική αύξηση της ζήτησης σωλήνων μεσαίων και μεγάλων διαμέτρων που χρησιμοποιούνται σε αγωγούς μεταφοράς καυσίμων και σε γεωτρήσεις, ολοκλήρωσε την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής χαλυβδοσωλήνων ευθείας ραφής αυτογενούς συγκόλλησης. Η ζήτηση ήταν επακόλουθο της διάνοιξης πολλών νέων πετρελαιοπηγών λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, κατά τη δεκαετία του Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων αποτέλεσε βασικό στόχο της Εταιρίας από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Έτσι, το 1977, ο στόχος αυτός της Εταιρίας αναγνωρίζεται με την απονομή από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) των πιστοποιητικών ποιότητας με τα διακριτικά API 5L και API 5CT. Το γεγονός αυτό της προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των λοιπών εταιριών του κλάδου και της επιτρέπει αφενός να εισέλθει στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου (κυρίως στην αγορά των Η.Π.Α.) και αφετέρου να ανταγωνίζεται επιτυχώς διεθνείς εταιρίες με μακρά παράδοση στην κατασκευή σωλήνων. Μέχρι το 1984, η παραγωγή σωλήνων ευθείας ραφής (της τάξης των τόννων ετησίως), εξυπηρετούσε κυρίως την αγορά του Κόλπου του Τέξας, με τις εξαγωγές να καλύπτουν το 90% περίπου της αντίστοιχης παραγωγής. Το 1984, παρά τους περιορισμούς που επέβαλαν οι Η.Π.Α. στις εισαγωγές σωλήνων, η Εταιρία, λόγω του σημαντικού μεριδίου που ήδη κατείχε στην Αμερικανική αγορά κατάφερε να διατηρήσει το 4,5% των συνολικών εισαγωγών της εν λόγω αγοράς από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Παράλληλα διευρύνοντας τον εξαγωγικό της προσανατολισμό, στράφηκε κυρίως προς την αγορά της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. η οποία μέχρι το 1991 απορρόφησε μεγάλο μέρος των εξαγωγών της καθώς και προς τις αγορές της Β.Αφρικής και της Ν.Αμερικής. Το 1988, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) θεσμοθετεί νέες αυστηρότερες προϋποθέσεις εκχώρησης δικαιώματος χρήσης του σήματος ποιότητας API, η βασικότερη των οποίων ήταν πλέον ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας προδιαγραφής API Q1. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.Ε. ανταποκρίθηκε άμεσα στα νέα δεδομένα και Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 2

12 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας δια των εκπροσώπων της συμμετείχε στις επιτροπές τυποποίησης του API. Έτσι, ήταν μεταξύ των πρώτων βιομηχανιών σε παγκόσμιο επίπεδο, που ικανοποίησε τη νέα αυτή απαίτηση διαμορφώνοντας προς όφελος της ένα καθεστώς μειωμένου αριθμού ανταγωνιστών. Αξίζει να σημειωθεί πως η εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. από το 1988, έφερε την Εταιρία, ανεξαρτήτως κλάδου, μεταξύ των πρωτοπόρων επιχειρήσεων σε θέματα διασφάλισης ποιότητας στον ελλαδικό χώρο. Κατά την περίοδο , η παγκόσμια αγορά χαλυβδοσωλήνων παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντική κάμψη, στην οποία συνέβαλλαν κυρίως τα εξής γεγονότα: Η σταδιακή συρρίκνωση της Ρωσικής αγοράς, η οποία ξεκίνησε το 1989 και κορυφώθηκε το 1991, μετά τη διάσπαση της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (προβληματικές οικονομίες των διάφορων ανεξάρτητων δημοκρατιών που δημιουργήθηκαν και ελλείψει «σκληρού» νομίσματος), Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο το 1991 και ο εμπορικός αποκλεισμός του Ιράκ που υφίσταται μέχρι και σήμερα, και Η σημαντική άνοδος της τιμής του χάλυβα το 1994, η οποία οδήγησε σε αναστολή πολλά προγραμματισμένα έργα, αφού το κόστος τους κατέστη απαγορευτικό. Η κρίση της αγοράς διεθνώς δεν επηρέασε αρχικά την Εταιρία, η οποία συνέχισε την ανοδική πορεία των πωλήσεών της. Έτσι, το 1989 οι πωλήσεις ανήλθαν σε τόννους (το υψηλότερο επίπεδο από την ίδρυσή της), το 1990 σε τόννους και το 1991 σε τόννους. Το 1991, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. βραβεύτηκε από το Κέντρο Ελληνικών Εξαγωγών (Κ.Ε.Ε.Ε.) ως η ελληνική εταιρία που πραγματοποίησε κατά την τριετία τις μεγαλύτερες εξαγωγές του κλάδου. Το 1992 αποτέλεσε χρονικό σταθμό για την Εταιρία αφού παρόλο που η κρίση της αγοράς καθηλώνει πλέον και τις δικές της πωλήσεις, η Εταιρία δεν συρρικνώνεται αλλά η Διοίκησή της καταβάλλει προσπάθειες για τη θεμελίωση της μελλοντικής της επέκτασης. Ολοκλήρωσε την κατασκευή υπερσύγχρονων μονάδων επένδυσης σωλήνων με πολυολεφίνη και με σύντηξη εποξειδικής πούδρας, ανταποκρινόμενη στη διαρκώς αυξανόμενη αντίστοιχη παγκόσμια ζήτηση. Η μόνωση αυτή παρέχει σημαντικά Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 3

13 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας βελτιωμένη αντιδιαβρωτική προστασία και είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον. Ανασυγκρότησε την εμπορική της πολιτική με στόχο τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, μέσω της κατάκτησης νέων διεθνών αγορών, τόσο σε μέγεθος όσο και σε αριθμό. Παράλληλα, ξεκίνησε σταδιακά τη δημιουργία του δικού της διεθνούς δικτύου πωλήσεων μέσω αντιπροσώπων και συνεργαζόμενων γραφείων, παρακάμπτοντας με αυτό τον τρόπο τους μεσάζοντες. Επωμίστηκε το συνολικό κόστος της κρίσης αφού δεν μείωσε τις θέσεις εργασίας σε αντίθεση με τις σωληνουργείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες μείωσαν σημαντικά τον αριθμό των απασχολούμενων σε αυτές ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Το 1993 επιβεβαιώνεται εκ νέου η πρωτοπορία της Εταιρίας σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, καθώς γίνεται αποδεκτή μεταξύ των πρώτων εταιριών στην Ελλάδα, κατά το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9002 που παρέχεται από το διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό Πιστοποίησης TÜV Cert της Γερμανίας. Το 1995, με την πάροδο της διεθνούς κρίσης στις αγορές χαλυβδοσωλήνων (σταθεροποίηση της τιμής του χάλυβα, μικρότερες διακυμάνσεις της τιμής του δολαρίου, ανάγκη ανεύρεσης, εκμετάλλευσης και διανομής εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως το φυσικό αέριο κ.α.), ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 58% και τα κέρδη προ φόρων κατά 501% σε σχέση με το 1994, επιβεβαιώνοντας τις στρατηγικές αποφάσεις των αμέσως προηγούμενων ετών. Το 1996, ο κύκλος εργασιών αυξάνεται κατά 61% και τα κέρδη προ φόρων κατά 231% σε σχέση με το Επίσης, την ίδια χρονιά η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. έθεσε σε εφαρμογή πενταετές πρόγραμμα επενδύσεων συνολικού ύψους εκατ.δρχ., το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας με: Τον εκσυγχρονισμό και επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής σωλήνων σπειροειδούς ραφής. Τον εκσυγχρονισμό και επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής. Την ίδρυση μιας νέας υπερσύγχρονης μονάδας επένδυσης σωλήνων με πολυολεφίνη. Την ίδρυση μιας νέας μονάδας κατασκευής σωλήνων ευθείας ραφής (ERW/HFI). Την κατασκευή ιδιόκτητων λιμενικών εγκαταστάσεων. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 4

14 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας Η ολοκλήρωση της νέας γραμμής παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διεύρυνση του καταλόγου των παραγόμενων προϊόντων και τη σταδιακή αύξηση της ετήσιας συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας κατασκευής σωλήνων από τόννους το 1969 σε το 1977 και σε περίπου τόννους το Παράλληλα, η ολοκλήρωση εντός του 1998 της νέας μονάδας εξωτερικής επένδυσης σωλήνων με πολυολεφίνη, αναμένεται να υπερδιπλασιάσει την αντίστοιχη ετήσια συνολική παραγωγική δυναμικότητα, η οποία από τ.μ. το 1992 θα ανέλθει σε τ.μ. το Το 1997, η αλματώδης άνοδος των πωλήσεων της Εταιρίας συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα οι ετήσιες πωλήσεις να ανέλθουν σε τόννους. Έτσι, ο κύκλος εργασιών διπλασιάζεται και τα κέρδη προ φόρων αυξάνονται κατά 267% σε σχέση με το Το 1998, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. βραβεύεται από το ΕΒΕΑ, για την εξαγωγική δραστηριότητα του έτους Αντικείμενο Εργασιών Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής και επένδυσης χαλυβδοσωλήνων μεσαίων και μεγάλων διαμέτρων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων, στη χημική βιομηχανία, σε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων και σε κατασκευαστικά έργα. Οι σωλήνες, κατόπιν παραγγελίας του πελάτη, κατασκευάζονται είτε με τη μέθοδο της ευθείας ραφής είτε με τη μέθοδο της σπειροειδούς ραφής και επενδύονται εξωτερικά ή/και εσωτερικά. Η επιλογή από τον πελάτη του τρόπου επένδυσης του σωλήνα ποικίλλει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο τοποθέτησης του, το είδος του μεταφερόμενου υγρού ή αερίου στοιχείου και τον επιθυμητό χρόνο ζωής του. Επίσης η Εταιρία επενδύει και για λογαριασμό τρίτων σωλήνες, τους οποίους δεν έχει κατασκευάσει η ίδια ενώ πωλεί στην αγορά του εσωτερικού τη φύρα (scrap) που προκύπτει από τη διαδικασία σωληνοποίησης (γρέζια, λαμάκια, αποκόμματα σωλήνων), η οποία ανέρχεται στο 10% περίπου της πρώτης ύλης. Με βάση την προηγουμένως αναφερθείσα κατηγοριοποίηση, η διάρθρωση του κύκλου εργασιών κατά την τριετία , αναλύεται στον Πίνακα 1-1 ως εξής: Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 5

15 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ ΑΞΙΑ) (Ποσά σε εκατ. δρχ.) (%) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Βιομηχανικές δραστηριότητες ,20% Επένδυση σωλήνων για λογαριασμό τρίτων ,10% Λοιπές δραστηριότητες(πώληση scrap) ,80% ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10% ,90% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,00% Πίνακας 1-1: Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Ανά Δραστηριότητα (Πηγή:1) Η Εταιρία είναι καταξιωμένη διεθνώς ως κατασκευαστής χαλυβδοσωλήνων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, γεγονός που της έχει εξασφαλίσει πρόσβαση στα μεγάλα διεθνή κατασκευαστικά έργα. Ως εκ τούτου, μεγάλο μέρος των πωλήσεών της προορίζεται για την ικανοποίηση σημαντικών σε μέγεθος παραγγελιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ορισμένες περιπτώσεις ποσοστό άνω του 10% των ετήσιων συνολικών πωλήσεων. Οι πελάτες, οι οποίοι για το 1997 αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% επί του συνόλου του κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης χρονιάς είναι η AIOC Co και η KALANAFT Co με 20,8% και 11,95% αντίστοιχα [1]. Οι υψηλές τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές των παραγόμενων χαλυβδοσωλήνων εξαρτώνται άμεσα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης. Την κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή χαλυβδοσωλήνων αποτελεί ο χάλυβας, ο οποίος εισάγεται σε μορφή ελάσματος (τσέρκι), σε ποιότητες και διαστάσεις που ποικίλλουν ανάλογα με την παραγγελία του πελάτη. Ο χάλυβας εισάγεται κυρίως από χαλυβουργεία της Δυτικής Ευρώπης, τα οποία έχουν επιλεγεί από την Εταιρία βάσει των αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας που έχει θεσπίσει στα πλαίσια του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζει. Ο κυριότερος προμηθευτής, από τα πρώτα έτη λειτουργίας της είναι η γαλλική εταιρία SOLLAC - ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χαλυβουργεία - με ποσοστό της τάξης του 75% επί του Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 6

16 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας συνόλου των προμηθευτών το Ακολουθούν οι εταιρίες DUNAFFER, BRITISH STEEL, THYSSEN, RIVA, NIPPON και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Οι πρόσθετες β ύλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξωτερική ή/και την εσωτερική επένδυση των σωλήνων είναι οι εξής: Εποξειδική πούδρα, συγκολλητικό υλικό σε πούδρα και πολυολεφίνη σε μορφή κόκκων (pellet) Εποξειδικό δύο συστατικών σε υγρή μορφή Πίσσα και υαλοβάμβακας Οι πρόσθετες β ύλες εισάγονται από μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού όπως μεταξύ άλλων, οι BASF, MPB, BOREALIS και 3Μ. Επιπλέον, κατά την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιείται μια σειρά από βοηθητικά υλικά (διαφανές βερνίκι, υλικά συσκευασίας, κ.α.), η προμήθεια των οποίων γίνεται κυρίως από την εσωτερική αγορά. Η μακροχρόνια συνεργασία και οι πολύ καλές σχέσεις που διατηρεί με το σύνολο των προμηθευτών, εξασφαλίζουν στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. καλύτερες τιμές και υψηλά ποσοστά διαθεσιμότητας πρώτης ύλης επιτρέποντας της έτσι να υλοποιήσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα παραγωγής. 1.4 Παραγωγική Διαδικασία Η παραγωγική διαδικασία, όσο αφορά την κατασκευή σωλήνων γίνεται με τους εξής δύο τρόπους: Μέθοδος της σπειροειδούς ραφής. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για την κατασκευή σωλήνων διαστάσεων 22 εώς 80 ιντσών. Οι σωλήνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων, για τη μεταφορά νερού, καθώς και σε αρδευτικά έργα. Η γραμμή παραγωγής σωλήνων σπειροειδούς ραφής έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα τόννων. Μέθοδος της ευθείας ραφής. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για την κατασκευή σωλήνων 4 ½ εώς 21 ιντσών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων, σε γεωτρήσεις, για τη μεταφορά νερού, κλπ. Η γραμμή παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα τόννων. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 7

17 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας Επίσης, στις ίδιες παραγωγικές εγκαταστάσεις, η Εταιρία έχει τη δυνατότητα αντιδιαβρωτικής επικάλυψης των σωλήνων. Η επικάλυψη των επιφανειών του σωλήνα με τις παρακάτω μεθόδους, εξασφαλίζει μόνιμη προστασία από την επίδραση διαβρωτικών παραγόντων, είτε από το περιβάλλον του αγωγού είτε από το ίδιο το μεταφερόμενο ρευστό. Επιπλέον, στην περίπτωση της εσωτερικής βαφής επιτυγχάνεται η μείωση των τριβών κατά τη διέλευση των μεταφερόμενων ρευστών. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. επενδύει τους σωλήνες με τις ακόλουθες μεθόδους: I. Eξωτερικά και εσωτερικά με λιθανθρακόπισσα ή ασφαλτικά υλικά. Η μέθοδος αυτή αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο αντιδιαβρωτικής προστασίας και πραγματοποιείται στην αντίστοιχη μονάδα, η οποία έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα τ.μ.. II. Eξωτερικά με πολυολεφίνες τριών στρώσεων ή με πολυμεριζόμενη πολυοξειδική σκόνη. Οι μέθοδοι αυτοι αποτελούν τους σύγχρονους τρόπους προστασίας και πραγματοποιούνται στην αντίστοιχη μονάδα, η οποία έχει παραγωγική δυναμικότητα τ.μ.. III. Εσωτερικά με εποξειδικές ρητίνες δύο συστατικών. Η επένδυση αυτή των σωλήνων πραγματοποιείται στην αντίστοιχη μονάδα, η οποία έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα τ.μ Παραγωγική Διαδικασία Κατασκευής Σωλήνων Σπειροειδούς Ραφής - Spirally Submerged Arc Welded pipes (SAW) Την πρώτη ύλη για τους σωλήνες σπειροειδούς ραφής αποτελεί το "τσέρκι", μια επίπεδη λωρίδα χάλυβα σε μορφή ελάσματος. Το τσέρκι αρχικά ξετυλίγεται και οι άκρες του διαμορφώνονται κατάλληλα, ώστε στη συνέχεια να στραφεί σπειροειδώς και τα άκρα του να προσεγγίσουν μετάξυ τους, να συγκολληθούν εσωτερικά και εξωτερικά με τη μέθοδο του "εμβαπτιζόμενου τόξου", διαμορφώνοντας έτσι έναν κυλινδρικό σωλήνα, ο οποίος στη συνέχεια κόβεται στα επιθυμητά μήκη. Η ζώνη συγκόλλησης καθώς και ολόκληρος ο σωλήνας, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, υποβάλλονται σε μια σειρά από δοκιμές και ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η επιθυμητή ποιότητα του τελικού προϊόντος. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 8

18 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας Παραγωγική Διαδικασία Κατασκευής Σωλήνων Ευθείας Ραφής - Electric Resistance Welded pipes (ERW) Η παραγωγή σωλήνων ευθείας ραφής πραγματοποιείται με πρώτη ύλη το "τσέρκι", το οποίο διαμορφώνεται προοδευτικά ώστε κυρτούμενο να σχηματίσει κύλινδρο. Τα άκρα του ελάσματος, το οποίο έχει πλέον τη μορφή σωλήνα, συγκολλούνται με την εφαρμογή συμπίεσης και "υψίσυχνου ρεύματος", χωρίς τη χρήση επιπρόσθετου συγκολλητικού υλικού. Στη συνέχεια η ζώνη συγκόλλησης καθαρίζεται εξωτερικώς και εσωτερικώς, ελέγχεται με υπερήχους για τυχόν ελαττώματα, δέχεται ανόπτηση (θερμική κατεργασία) και τελικώς ψύχεται. Η τελική διάμετρος του σωλήνα και η απόλυτη κυκλικότητα του επιτυγχάνεται στο αμέσως επόμενο στάδιο με τη βοήθεια ειδικών ραούλων. Τέλος, ο σωλήνας κόβεται στο επιθυμητό μήκος, ενώ τα άκρα του κόβονται κάθετα ή λοξοτομούνται. Επίσης, σε επόμενο στάδιο υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σπειρώματος για τοποθέτηση μούφας. Σημειώνεται ότι σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, οι σωλήνες υποβάλλονται σε μια σειρά δοκιμών και ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ποιότητα κατασκευής και η αξιοπιστία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές του πελάτη. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται με υπερήχους, με μηχανικές, χημικές και υδραυλικές δοκιμές. Τέλος διενεργούνται οπτικοί και διαστασιολογικοί έλεγχοι Παραγωγική Διαδικασία Εσωτερικής και Εξωτερικής Επένδυσης Σωλήνων Εξωτερική επένδυση με πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο Ο σωλήνας ελέγχεται οπτικά, αμμοβάλλεται εξωτερικά, καθαρίζεται εξωτερικά και εσωτερικά με ρεύμα αέρος και θερμαίνεται στους 190 ο C 210 ο C. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται ηλεκτροστατικώς εποξειδική πούδρα σε πάχος 50-75μm ως 1η στρώση, συγκολλητικό υλικό πάχους 200μm ως 300μm ως 2η στρώση και πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο πάχους 1.8mm 4mm ως 3η στρώση. Κατόπιν καθαρίζονται τα άκρα του, ψύχεται με νερό, γίνεται ο έλεγχος πόρων (Holiday Test), τροχίζονται τα άκρα του και μετριέται το μήκος του. Τέλος τοποθετούνται οι συνοδευτικές πινακίδες και γίνεται η κάλυψη και η προστασία των άκρων του. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 9

19 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας Εξωτερική επένδυση με εποξειδική πούδρα Ο σωλήνας ελέγχεται οπτικά, αμμοβάλλεται εξωτερικά, καθαρίζεται εξωτερικά και εσωτερικά με ρεύμα αέρος και θερμαίνεται στους 226 ο C 253 ο C. Στη συνέχεια εφαρμόζεται εποξειδική πούδρα πάχους μm και καθαρίζονται τα άκρα του σε συγκεκριμένο μήκος. Κατόπιν ψύχεται με νερό, γίνεται ο έλεγχος πόρων (Holiday Test), τροχίζονται τα άκρα του και μετριέται το μήκος του. Τέλος τοποθετούνται οι συνοδευτικές πινακίδες και γίνεται η κάλυψη και η προστασία των άκρων του Εσωτερική επένδυση με εποξειδική βαφή Ο σωλήνας αμμοβάλλεται εσωτερικά, καθαρίζεται εσωτερικά με ρεύμα αέρος και τα άκρα του καλύπτονται εσωτερικά σε κατάλληλο μήκος. Ακολουθεί η εσωτερική βαφή με υγρό δύο συστατικών, μετριέται το μήκος του, τοποθετούνται οι πινακίδες του και τέλος καλύπτονται και προστατεύονται τα άκρα του Συμβατική επένδυση με μαστίχη πετρελαϊκής προέλευσης (πίσσα) Προκειμένου να επενδυθεί ο σωλήνας εξωτερικά, αμμοβάλλεται και στη συνέχεια βάφεται εξωτερικά με PRIMER. Τέλος, επενδύεται με 3 στρώσεις μαστίχης εναλλάξ με 2 στρώσεις υαλοϋφάσματος. Για να επενδυθεί ο σωλήνας εσωτερικά, αμμοβάλλεται και στη συνέχεια βάφεται εσωτερικά με PRIMER. Τέλος επενδύεται με μια στρώση μαστίχης. 1.5 Διασφάλιση ποιότητας Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της μέχρι και σήμερα, η διασφάλιση ποιότητας αποτελεί κατάκτηση για την Εταιρία, η οποία θεωρεί ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελεί στην καθιέρωση των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές και στη διαφοροποίηση της έναντι των υπολοίπων εταιριών του κλάδου. Η διαφοροποίηση αυτή της εξασφαλίζει προνομιακή πρόσβαση σε μια αγορά χαλυβδοσωλήνων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών στην οποία δραστηριοποιείται μικρός αριθμός ανταγωνιστών. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 10

20 Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση της Εταιρίας Πιο συγκεκριμένα τα πιστοποιητικά ποιότητας που διαθέτει η Εταιρία είναι τα εξής: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API) Κατασκευή σωλήνων αγωγών: API 5L / API Q1 Κατασκευή σωλήνων γεωτρήσεων: API 5CT / API Q1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TÜV CERT ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας: ISO 9002/ΕΝ (Επάρκεια εξοπλισμού και διαδικασιών καθώς και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού) Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας: ISO (Διαχείριση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Επιπτώσεων) Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας: BS 8800 (Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού) Η Εταιρία συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των ελαχίστων εγκεκριμένων προμηθευτών μεγάλων και επώνυμων πετρελαϊκών εταιριών, όπως οι TOTAL, ARAMCO, MOBIL, ELF, REPSOL, GAZPROM, GAIL, ADNOC, KUWAIT Co, AL-FURAT Co, EGPC Co, οι οποίες την επιθεωρούν σε τακτά χρονικά διαστήματα με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τις ήδη αυστηρές προδιαγραφές που έχουν θεσπίσει το Αμερικανικό Ινστιτούτο API και οι διεθνείς ή οι εθνικές προδιαγραφές. Στα πλαίσια του πρωτοποριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας, η Εταιρία έχει θεσπίσει διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται αυστηρά από όλα τα τμήματα του εργοστασίου και τη διοίκηση της και αφορούν σε: Αξιολόγηση των προμηθευτών πρώτων και βοηθητικών υλών Έλεγχο και ορθή συντήρηση των μηχανημάτων, των μέσων συντήρησης και ελέγχου Επαρκή εξοπλισμό των θέσεων εργασίας Παρακολούθηση των παραγόμενων προϊόντων σε όλες τις φάσεις της παραγωγής (από την αρχική διαμόρφωση της πρώτης ύλης μέχρι και την αποθήκευση και φόρτωση του προϊόντος στους τόπους προορισμού) Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 11

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

TaxiarchisConstruct. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδια εφαρµογής

TaxiarchisConstruct. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδια εφαρµογής ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδια εφαρµογής ΧΑΛΥΒ ΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Επιλογή πρώτων υλών Υλοποίηση κατασκευών Αποθήκευση & µεταφορά Εκφορτώσεις - Ανέγερση ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 01 Νοεμβρίου 2016 ΚΙΝΗΤΡΟ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Η BDO GREECE, είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία που ειδικεύεται στην παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 1: Οργανωτικός Σχεδιασμός Ευγενία Πετρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασικές κατασκευαστικές (manufacturing) μέθοδοι/τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μελέτη Εργασίας (Work Study ή Motion and Time Study): έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη και τυποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 17 Πρόλογος στην 1η έκδοση................................ 19 Πρόλογος στη 2η έκδοση................................. 23 Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Τεχνοδιάγνωση Τρέχουσα μελέτη: Σύντομη μελέτη :161 26/10/2013 5:24:50 μμ Copyright υλικού 2013 Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών ΙΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ KAI ΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/JIT Ι. Γιαννατσής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΗ Ροή Για τη διαχείριση ενός συστήματος παραγωγής και τη βελτίωσή

Διαβάστε περισσότερα

STEEL PIPES INDUSTRY. www.nikolsol.gr ΑΝΤΟΧΗ/AΣΦΑΛΕΙΑ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ STRENGTH/SAFETY/QUALITY

STEEL PIPES INDUSTRY. www.nikolsol.gr ΑΝΤΟΧΗ/AΣΦΑΛΕΙΑ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ STRENGTH/SAFETY/QUALITY ΑΝΤΟΧΗ/AΣΦΑΛΕΙΑ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ STRENGTH/SAFETY/QUALITY ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α.Β.Ε.Ε. Σ Ω Λ Η Ν Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α Γ Α Λ Β Α Ν Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α NIKOLAIDIS TH. BROS S.A. STEEL PIPES INDUSTRY G A L V A N I Z I N G P L A N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα Κεφάλαιο 1ο: Logistics Κεφάλαιο 2ο: Συστήματα J.I.T. Logistics Ορισμος των Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Αποθεµάτων. Υποθέστε ότι την στιγμή αυτή υπάρχει στην αποθήκη απόθεμα για 5 μήνες.

Ασκήσεις Αποθεµάτων. Υποθέστε ότι την στιγμή αυτή υπάρχει στην αποθήκη απόθεμα για 5 μήνες. Ασκήσεις Αποθεµάτων 1. Το πρόγραμμα παραγωγής μιας βιομηχανίας προβλέπει την κατανάλωση 810.000 μονάδων πρώτης ύλης το χρόνο, με ρυθμό πρακτικά σταθερό, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η βιομηχανία εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ορισμός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία εκπόνησης ενός σχεδίου που υλοποιεί μια επιχειρηματική ιδέα από έναν ή περισσότερους επιχειρηματίες και τους συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2007 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill GARRISON NOREEN Διοικητική Λογιστική Ένατη Έκδοση Κεφάλαιο 1 Η Διοικητική Λογιστική και το Επιχειρησιακό περιβάλλον Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Λογιστική Η Διοικητική Λογιστική παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα με την σειρά μου να επικεντρωθώ εν συντομία στον. θεσμικό ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και

Θα ήθελα με την σειρά μου να επικεντρωθώ εν συντομία στον. θεσμικό ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και [1] Κύριε Υπουργέ, Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Θα ήθελα με την σειρά μου να επικεντρωθώ εν συντομία στον θεσμικό ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων που αφορά στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια και συστήματα υψηλής απόδοσης

Φωτοβολταϊκά πλαίσια και συστήματα υψηλής απόδοσης Φωτοβολταϊκά πλαίσια και συστήματα υψηλής απόδοσης Η Enfoton Solar Ltd (Ένφοτον Σόλαρ Λτδ) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2002. Στόχος των ιδρυτών της ήταν να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο φάσμα χρήσεων ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. TOP Electronic Components Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ιστορία Η εταιρία TOP Electronic Components Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12: Σχεδιασμός Προϊόντος Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Ανάλυση παραγόντων λειτουργίας ενός εργοταξίου. Μεθοδολογία μέτρησης και αποτίμησης λειτουργιών. Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2005 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΥ Μελέτη Εργασίας (WorkStudyή MotionandTimeStudy): έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη και τυποποίηση της μεθόδου και, γενικά, του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ]

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] [ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... Πρόλογος... Εισαγωγή στη 2η έκδοση... Κυριότερες συντομογραφίες... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Εισαγωγή... 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα