ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: , FAX: /ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κωνσταντίνος Βαξεβανάκης Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού Ανακοινώνεται ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη του και της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, προτίθεται να προχωρήσει σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία), με σκοπό την αναβάθμιση και την ετήσια πλήρη τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας συστημάτων λογισμικού που διαθέτει. H γενική περιγραφή των εν λόγω συστημάτων περιέχεται στην ενότητα που ακολουθεί. Να σημειωθεί ότι το κόστος των προτάσεων-προσφορών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το συνολικό ύψος τον ευρώ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις-προσφορές τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 22 Απριλίου Απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις θα δίνονται μέσω της διεύθυνσης ή μέσω του κόμβου Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΗΛ.: , FAX: ,

2 2 Τεχνικές προδιαγραφές Συστημάτων Η αναβάθμιση με πλήρη μεταφορά των σημερινών δεδομένων στα καινούργια συστήματα, καθώς και η πλήρης τεχνική υποστήριξη, αφορά τα παρακάτω 3 συστήματα λογισμικού που λειτουργούν στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συγκεκριμένα του Μητρώου Μελών, του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και της Λογιστικής. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των 3 συστημάτων καθώς και οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιούνται για καθένα από αυτά. Επιπλέον για όλα τα συστήματα θα πρέπει να ικανοποιούνται τα παρακάτω: 1. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλεγμένες «οθόνες» τους να είναι προσβάσιμες (και λειτουργικές) μέσω διαδικτύου έπειτα από πιστοποίηση χρήστη 2. Κάθε προσφορά να περιέχει πλήρες χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αναβάθμισης καθώς και εκπαίδευσης των χρηστών των νέων συστημάτων (υπάλληλοι ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Σύστημα Μητρώου Μελών Το σύστημα ασχολείται με τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και επιτρέπει την καταχώρηση / μεταβολή / διαγραφή / προβολή στοιχείων μέλους καθώς και την παρακολούθηση των συνδρομών (υπολοίπου), η οποία περιλαμβάνει την καταχώρηση / μεταβολή / διαγραφή / προβολή υποχρεώσεων (πληρωμών) των μελών προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των εξοφλήσεων (εισπράξεων) αυτών. Οι κινήσεις εισπράξεων ενημερώνουν το σύστημα της Γενικής Λογιστικής μέσω άρθρου σύνδεσης. Οι πληροφορίες σχετικές με τα μέλη αποτελούνται από σταθερά πεδία (π.χ Όνομα, Επώνυμο κ.α.) και από πινακοποιημένα πεδία τα οποία συνδέονται με παραμετρικούς πίνακες πληροφοριών (όπως η Απασχόληση, Κατηγορία κ.α.). Επιπλέον υπάρχουν δυνατότητες διαχείρισης πληροφοριών σχετικά με τις γραμματικές γνώσεις και την άσκηση επαγγέλματος. Το σύστημα υποστηρίζει τη δημιουργία / μεταβολή / διαγραφή οικονομικών χρήσεων. Η κάθε κίνηση (υποχρέωση πληρωμής / εξόφληση πληρωμής) σχετίζεται με κάποια οικονομική χρήση. Η οικονομική χρήση δημιουργείται στην αρχή κάθε έτους. Καταχωρούνται επίσης οι υποχρεώσεις πληρωμών συνδρομής των μελών η οποία γίνεται αυτόματα από το σύστημα με το άνοιγμα της νέας χρήσης αλλά και χειροκίνητα από χρήστη. Οι υποχρεώσεις πληρωμών εξοφλούνται εντός της οικονομικής χρήσης, διαφορετικά μεταφέρονται σε επόμενη χρήση. Εκτός από τις συνδρομές, ορισμένα μέλη πληρώνουν και άλλα ποσά. Δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων πληρωμών από τα μέλη εντός και εκτός οικ/κής χρήσης. Η εξόφληση μίας πληρωμής μπορεί να είναι ολική ή μερική. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης και εκτύπωσης διαφόρων πληροφοριών (λίστες και ετικέτες) σχετικά με τα προσωπικά, οικονομικά και επαγγελματικά στοιχεία των μελών. Η βάση δεδομένων με την οποία συνεργάζεται το σύστημα, είναι σε περιβάλλον Oracle 8 και προσφέρει ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω username/password στους χρήστες.. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές συστήματος Μητρώου Μελών 1. Πλήρης μετάβαση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων (back-end) και των δεδομένων της, όπως και της εφαρμογής χρηστών (front-end) με όλες τις δυνατότητες της, σε

3 3 οποιαδήποτε νέο περιβάλλον διαχείρισης βάσης δεδομένων και χρήσης του συστήματος προταθεί ως λύση αναβάθμισης-συντήρησης. 2. Δυνατότητα λήψης δεδομένων από αρχεία (όπως MsOffice, OpenOffice, αscii κ.α.) και βάσεων δεδομένων (MsSql, MySql κ.α.). 3. Το περιβάλλον χρήσης να είναι πλήρως ελληνικοποιημένο 4. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής και παραμετροποίησης του περιβάλλοντος εργασίας από τον τελικό χρήστη, όπως και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες εφαρμογές του MsOffice, OpenOffice και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Πρωτόκολλο, Λογιστική, Μισθοδοσία). 5. Θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες του Ν.3979 του 2011 (ΦΕΚ 138, Τεύχος Α) σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού για φορείς του δημοσίου. 6. Θα πρέπει να περιγραφεί η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και η διαδικασία επαναφοράς τους σε οποιαδήποτε αστοχία λογισμικού ή/και υλικού σε υπαλλήλους Πληροφορικής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 7. Να παρέχεται υποστήριξη τουλάχιστον 5 ετών για κάθε νέα έκδοση του λογισμικού. 8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι και ο κατασκευαστής του προγράμματος, τότε θα πρέπει το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζεται από δίκτυο συνεργατών πέραν του αναδόχου/υλοποιητή, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του ή να δεσμευθεί ο Ανάδοχος ότι θα καλύπτει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χωρίς επί πλέον επιβάρυνση. 9. Να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα των εγγραφών στους πίνακες του συστήματος, και να είναι δυνατό να αναζητηθούν και να προβληθούν όλες οι εγγραφές/τροποποιήσεις όλων των πινάκων κατά όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα καταχώρησης. 10. Διευκόλυνση των αυτόματων καταχωρήσεων και εφαρμογή κανόνων ασφαλείας που θα μειώνουν την χειροκίνητη εργασία και αφ' ετέρου θα μειώνουν την πιθανότητα λάθους από τους καταχωρητές και τους χρόνους εργασίας. 11. Δημιουργία εκτυπώσεων (συγκεντρωτικών ή αναλυτικών) και αναζήτηση εγγραφών με ή χωρίς επιλογή απεριορίστων κριτηρίων από τον χρήστη. 12. Δυνατότητα προσθήκης και μορφοποιήσεων πεδίων του συστήματος Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής φορμών/εκτυπώσεων (π.χ. βεβαιώσεων) μέσω του συστήματος και σε συνεργασία με τις εφαρμογές του MsOffice ή OpenOffice. 14. Χρήση πίνακα για καταχώρηση σχολίων που θα περιλαμβάνει κατάλληλα πεδία ώστε να υπάρχει ιστορικό καταγραφής, αντί ενός απλού πεδίου κειμένου (μεγάλου μήκους). 15. Προσθήκη λιστών ανάπτυξης αποτελεσμάτων για πεδία διευθύνσεων, πόλεων, νομών, Δ.Ο.Υ. κ.α. 16. Δυνατότητα καταχώρησης και εμφάνισης μοναδικών εγγραφών σε πινακοποιημένα πεδία τα οποία συνδέονται με παραμετρικούς πίνακες πληροφοριών όπως η «Απασχόληση», «Υπηρεσία», «Τμήμα» κ.α. 17. Δυνατότητες εκτύπωσης περιοδικών στατιστικών στοιχείων της βάσης δεδομένων. 18. Δυνατότητα αυτοματοποιημένης εισαγωγής και αξιοποίησης από το σύστημα Μητρώου Μελών, δεδομένων τραπεζικών συναλλαγών των μελών. 19. Δυνατότητα για φόρμα εκτύπωσης πληρωμής συνδρομής των μελών. 20. Δυνατότητα δημιουργίας βεβαιώσεων προς εκτύπωση, βάσει των καταχωρημένων στοιχείων των μελών.

4 4 Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Το σύστημα ασχολείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., και επιτρέπει την καταχώρηση / μεταβολή / διαγραφή / προβολή στοιχείων. Οι πληροφορίες σχετικές με το κάθε πρωτόκολλο αποτελούνται από σταθερά πεδία (π.χ Αριθμός Πρωτοκόλλου, Ημερομηνία κ.α.) και από πινακοποιημένα πεδία τα οποία συνδέονται με παραμετρικούς πίνακες πληροφοριών (όπως Αποστολέας/Παραλήπτης, Θέμα κ.α.). Επιτρέπεται ο αυτόματος διπλασιασμός υφιστάμενου πρωτοκόλλου ενός εγγράφου, που επιτρέπει τη ταχύτερη καταχώρηση και τη μείωση του χρόνου παραγωγής. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης πρωτοκόλλων με βάση την εισαγωγή κριτηρίων σε κάποια πεδία από τον χρήστη. Δυνατότητα εκτύπωσης διαφόρων πληροφοριών του συστήματος. Η βάση δεδομένων με την οποία συνεργάζεται το σύστημα, είναι σε περιβάλλον Oracle 8 και δεν προσφέρει ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω username/password στους χρήστες. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 1. Πλήρης μετάβαση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων (back-end) και των δεδομένων της, όπως και της εφαρμογής χρηστών (front-end) με όλες τις δυνατότητες της, σε οποιαδήποτε νέο περιβάλλον διαχείρισης βάσης δεδομένων και χρήσης του συστήματος προταθεί ως λύση αναβάθμισης-συντήρησης. 2. Δυνατότητα λήψης δεδομένων από αρχεία (MsOffice, OpenOffice, αscii κ.α.) και βάσεων δεδομένων (MsSql, MySql κ.α.). 3. Το περιβάλλον χρήσης να είναι πλήρως ελληνικοποιημένο. 4. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής και παραμετροποίησης του περιβάλλοντος εργασίας από τον τελικό χρήστη, όπως και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες εφαρμογές του MsOffice, OpenOffice και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Μητρώο Μελών, Λογιστική, Μισθοδοσία). 5. Θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες του Ν.3979 του 2011 (ΦΕΚ 138, Τεύχος Α) σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού για φορείς του δημοσίου. 6. Θα πρέπει να περιγραφεί η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και η διαδικασία επαναφοράς τους σε οποιαδήποτε αστοχία λογισμικού ή/και υλικού σε υπαλλήλους Πληροφορικής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 7. Να παρέχεται υποστήριξη τουλάχιστον 5 ετών για κάθε νέα έκδοση του λογισμικού. 8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι και ο κατασκευαστής του προγράμματος, τότε θα πρέπει το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζεται από δίκτυο συνεργατών πέραν του αναδόχου/υλοποιητή, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του ή να δεσμευθεί ο Ανάδοχος ότι θα καλύπτει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χωρίς επί πλέον επιβάρυνση. 9. Προσθήκη πιστοποίησης χρηστών στο σύστημα με χρήση username/password. 10. Να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα των εγγραφών στους πίνακες του συστήματος, και να είναι δυνατό να αναζητηθούν και να προβληθούν όλες οι εγγραφές/τροποποιήσεις όλων των πινάκων κατά όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα καταχώρησης. 11. Διευκόλυνση των αυτόματων καταχωρήσεων και εφαρμογή κανόνων ασφαλείας που θα μειώνουν την χειροκίνητη εργασία και αφ' ετέρου θα μειώνουν την πιθανότητα λάθους από τους καταχωρητές και τους χρόνους εργασίας.

5 5 12. Δημιουργία εκτυπώσεων (συγκεντρωτικών ή αναλυτικών) και αναζήτηση εγγραφών με ή χωρίς επιλογή απεριορίστων κριτηρίων από τον χρήστη. 13. Δυνατότητα προσθήκης και μορφοποίησεων πεδίων της εφαρμογής. 14. Δυνατότητα ηλεκτρονικής σάρωσης, αποθήκευσης και αποστολής εγγράφων μέσω του συστήματος και σε συνεργασία με MsOffice ή OpenOffice. 15. Χρήση πίνακα για καταχώρηση σχολίων που θα περιλαμβάνει κατάλληλα πεδία ώστε να υπάρχει ιστορικό καταγραφής, αντί ενός απλού πεδίου κειμένου (μεγάλου μήκους). 16. Προσθήκη λιστών ανάπτυξης αποτελεσμάτων για πεδία διευθύνσεων, πόλεων, νομών, Δ.Ο.Υ. κ.α. 17. Δυνατότητα καταχώρησης και εμφάνισης μοναδικών εγγραφών σε πινακοποιημένα πεδία τα οποία συνδέονται με παραμετρικούς πίνακες πληροφοριών όπως η «Αποστολέας», «Παραλήπτης» κ.α. 18. Δυνατότητα δημιουργίας μαζικών εισερχομένων ή εξερχομένων πρωτοκόλλων με σταθερές ή μεταβλητές τιμές που θα καθορίζονται. 19. Δυνατότητες εκτύπωσης περιοδικών στατιστικών στοιχείων της βάσης δεδομένων. Σύστημα Λογιστικής Το σύστημα λογιστικής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. βασίζεται στην υποχρεωτική τήρηση του Δημοσίου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ. 496/74) σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ. 205/98) μελλοντικά. Το σύστημα προήλθε από την τροποποίηση κατά παραγγελία της εφαρμογής Control της εταιρείας Singular. Χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα βάσεων δεδομένων με τα παραπάνω 2 συστήματα. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές συστήματος Λογιστικής 1. Πλήρης μετάβαση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων (back-end) και των δεδομένων της, όπως και της εφαρμογής χρηστών (front-end) με όλες τις δυνατότητες της, σε οποιαδήποτε νέο περιβάλλον διαχείρισης βάσης δεδομένων και χρήσης του συστήματος προταθεί ως λύση αναβάθμισης-συντήρησης. 2. Δυνατότητα λήψης δεδομένων από αρχεία (MsOffice, OpenOffice, αscii κ.α.) και βάσεων δεδομένων (MsSql, MySql κ.α.). 3. Το περιβάλλον χρήσης να είναι πλήρως ελληνικοποιημένο. 4. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής και παραμετροποίησης του περιβάλλοντος εργασίας από τον τελικό χρήστη, όπως και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες εφαρμογές του MsOffice, OpenOffice και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Μητρώο Μελών, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Μισθοδοσία). 5. Θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες του Ν.3979 του 2011 (ΦΕΚ 138, Τεύχος Α) σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού για φορείς του δημοσίου. 6. Θα πρέπει να περιγραφεί η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και η διαδικασία επαναφοράς τους σε οποιαδήποτε αστοχία λογισμικού ή/και υλικού σε υπαλλήλους Πληροφορικής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 7. Να παρέχεται υποστήριξη τουλάχιστον 5 ετών για κάθε νέα έκδοση του λογισμικού. 8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι και ο κατασκευαστής του προγράμματος, τότε θα πρέπει το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζεται από δίκτυο συνεργατών πέραν του αναδόχου/υλοποιητή, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του ή να δεσμευθεί ο Ανάδοχος ότι θα καλύπτει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χωρίς επί πλέον επιβάρυνση.

6 6 9. Προσθήκη πιστοποίησης χρηστών στο σύστημα με χρήση username/password. 10. Να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα των εγγραφών στους πίνακες του συστήματος, και να είναι δυνατό να αναζητηθούν και να προβληθούν όλες οι εγγραφές/τροποποιήσεις όλων των πινάκων κατά όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα καταχώρησης. 11. Διευκόλυνση των αυτόματων καταχωρήσεων και εφαρμογή κανόνων ασφαλείας που θα μειώνουν την χειροκίνητη εργασία και αφ' ετέρου θα μειώνουν την πιθανότητα λάθους από τους καταχωρητές και τους χρόνους εργασίας. 12. Δημιουργία εκτυπώσεων (συγκεντρωτικών ή αναλυτικών) και αναζήτηση εγγραφών με ή χωρίς επιλογή απεριορίστων κριτηρίων από τον χρήστη. 13. Δυνατότητα προσθήκης και μορφοποιήσεων πεδίων της εφαρμογής. 14. Προσθήκη λιστών ανάπτυξης αποτελεσμάτων για πεδία διευθύνσεων, πόλεων, νομών, Δ.Ο.Υ. κ.α. 15. Καταχώρηση και εκτύπωση του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας, των 10 Παραρτημάτων και όλων των τροποποιήσεών τους. 16. Καταχώρηση των δεσμεύσεων πιστώσεων και των αποφάσεων Ανάληψης Δαπάνης, αυτόματη έκδοση των Αποφάσεων αυτών (Π.Δ 113/2010) και αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων και των στοιχείων για ανάρτηση στη Διαύγεια. 17. Καταχώρηση των παραστατικών εξόδων, αγορών και δαπανών και αυτόματη έκδοση του Πρακτικού Παραλαβής Υλικών ή εργασίας. 18. Υπολογισμός των πάσης φύσεως κρατήσεων, του Φόρου Εισοδήματος, του καταβλητέου στον δικαιούχο ποσό και εκτύπωση συνοδευτικών καταστάσεων, αναλυτικού υπολογισμού των κρατήσεων (ανά χρηματικό ένταλμα πληρωμής). 19. Δημιουργία Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής, Επιτροπικών Ενταλμάτων και Ενταλμάτων Προπληρωμών χωρίς άλλες εισαγωγές στοιχείων παρά μόνο με αναφορά στις αντίστοιχες συνοδευτικές καταστάσεις πληρωμής. 20. Εκτύπωση συνοδευτικής κατάστασης για την υποβολή των ενταλμάτων προς έγκρισηθεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και εκτύπωση κατάστασης των ενταλμάτων που δεν υποβάλλονται για θεώρηση. 21. Διαδικασία επικύρωσης του χρηματικού εντάλματος πληρωμής που περιλαμβάνει την καταχώρηση της έγκρισης-θεώρησης του καθώς και της αντίστοιχης ημερομηνίας θεώρησης και των αθεώρητων ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Π.Δ. 136/2011). 22. Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης για την καταχώρηση των κρατήσεων (αυτόματη δημιουργία με βάση τα θεωρημένα εντάλματα) και ταυτόχρονα ενημέρωση των κινήσεων των εσόδων. 23. Δυνατότητα ακύρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής επιταγής. 24. Απόδοση κρατήσεων κατά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά μήνα ή δίμηνο) με τη δημιουργία καταστάσεων κρατήσεων που πρόκειται να αποδοθούν (με διαχωρισμό εκείνων που καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και εκείνων που καταβάλλονται άμεσα από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και την αυτόματη έκδοση Ενταλμάτων Απόδοσης των κρατήσεων. 25. Διαδικασία εμφάνισης και ελέγχου αποδοθέντων και μη κρατήσεων. 26. Εκτύπωση καταστάσεων φόρων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για υποβολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 27. Προβολή και εκτύπωση καταστάσεων τιμολογίων καθώς και δημιουργία ενιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών-προμηθευτών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων για υποβολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

7 7 28. Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων σύμφωνα με τους κωδικούς του Δημόσιου Λογιστικού. 29. Εκτύπωση απολογισμού και συνοδευτικών πινάκων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων για υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 30. Παρακολούθηση των υποχρεώσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς τους προμηθευτές και των απαιτήσεων του από τους πελάτες (μέλη). 31. Αυτόματος υπολογισμός των κωδικών της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ καθώς και αυτόματη δημιουργία των σχετικών εγγραφών Γενικής Λογιστικής στο Λογαριασμό του Φ.Π.Α Παράλληλη με την εκτέλεση του προϋπολογισμού παρακολούθηση όλων των εσόδων και εξόδων του τμήματος, σύμφωνα με τους λογαριασμούς και υπολογαριασμούς Γενικής Λογιστικής και τήρηση των προβλεπόμενων Λογαριασμών Τάξεως. Στους Λογαριασμούς Τάξεως περιλαμβάνεται και η διαδικασία ανάληψης δαπανών και δέσμευσης πιστώσεων. 33. Αναλυτική τήρηση Μητρώου Παγίων και αυτόματη διενέργεια των αποσβέσεων. 34. Πρέπει να παρέχεται πλήρες υποσύστημα παρακολούθησης αρχείων παγίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων. 35. Να υπάρχει ολοκλήρωση του υποσυστήματος παγίων με τα υποσυστήματα των αγορών και των πωλήσεων και εκτύπωση του δελτίου εγγραφής του μονίμου υλικού. 36. Ακίνητη περιουσία. Διαχείριση αρχείου ακινήτων (μεταβολές, κτηματολόγιο, αντικειμενικές αξίες, υποστήριξη υπολογισμού φόρου ακίνητης περιουσίας κτλ) 37. Να παρέχονται εργαλεία τραπεζικών συμφωνιών με βάση τα extrait. 38. Να υπάρχει παρακολούθηση τόσο του λογιστικού όσο και του τραπεζικού υπολοίπου. 39. Να υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης οικονομικού προϋπολογισμού. 40. Να υπάρχει η δυνατότητα απεριόριστων προϋπολογισμών και σεναρίων για το ίδιο χρονικό διάστημα πέραν του επίσημου προϋπολογισμού. 41. Να παρέχονται εργαλεία που διευκολύνουν την κατάρτιση νέου προϋπολογισμού με αντιγραφή παλαιότερου προϋπολογισμού ή αντιγραφή παλαιότερων απολογιστικών στοιχείων και διαμόρφωσή τους. Πληροφορίες υλικού Η σημερινή λειτουργία των παραπάνω συστημάτων βασίζεται σε εξυπηρετητή (server) με λειτουργικό σύστημα Windows 2000 Server SP4. Οι εφαρμογές πελάτες (client) των παραπάνω συστημάτων λειτουργούν σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows XP SP3. Τα αναβαθμισμένα συστήματα θα εγκατασταθούν σε τοπικό εξυπηρετητή (server), οι προδιαγραφές του οποίου θα τεθούν από τον εξωτερικό συνεργάτη που θα υλοποιήσει το έργο και το κόστος του οποίου δεν θα περιλαμβάνεται στις προτάσεις-προσφορές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΕΛΙΔΑ 66 ΑΠΌ 68 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ...10

Διαβάστε περισσότερα

Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ

Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ Το Singularlogic Genesis ως Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των ΟΤΑ περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο Οικονομικών εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1311572 & 213.1311569 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ημ/νία: 19/11/2012 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Δημήτρης Μπούγας MCSD, MCDBA, SCJP 2012 e-way.gr Περιεχόμενα ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 4 Σωματειακό δίκαιο: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;... 6 Τι είναι το Passe-Partout;...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αριθμ. Συμβ. 53891/14-2-2011 Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δυο μέρη. Θεωρητικό και πρακτικό. Η ασχολία με το πρόγραμμα Έσοδα- Έξοδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Check up 40 σημείων: Έσοδα Έξοδα

Check up 40 σημείων: Έσοδα Έξοδα Check up 40 σημείων: Έσοδα Έξοδα Κάντε Check up στο λογισμικό σας!.. δώστε απάντηση στους προβληματισμούς σας!.και προχωρήστε στις επιλογές σας! To πρόγραμμα Εσόδων Εξόδων αποτελεί το κύριο εργαλείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΞΤΕΕ Μαστιχάρι, Κως

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΞΤΕΕ Μαστιχάρι, Κως Πρόταση για ανάπτυξη Πληροφορικού Συστήματος με δύο σκέλη : α) Frontend Σύστημα Ξενοδοχειακού Λογισμικού και β) Σύστημα Λογιστικής Διαχείρισης (διασυνδεδεμένο με το frontend) και Μισθοδοσίας, στην «ΑΜΑΛΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη στην Υποστήριξη. Αξιοπιστία Λειτουργικότητα. Συµβατό µε όλες τις εκδόσεις www.anaconda.gr

Η Εξέλιξη στην Υποστήριξη. Αξιοπιστία Λειτουργικότητα. Συµβατό µε όλες τις εκδόσεις www.anaconda.gr Η Εξέλιξη στην Υποστήριξη Αξιοπιστία Λειτουργικότητα Συµβατό µε όλες τις εκδόσεις www.anaconda.gr Η σειρά προγραµµάτων AnacondA είναι η ολοκληρωµένη λύση στη µηχανογραφική υποστήριξη των εµπορικών και

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Το Optiplan ERP είναι ένα πρωτοποριακό λογισμικό σύστημα της ελληνικής αγοράς, που σχεδιάστηκε από στελέχη με κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών, με στόχο να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα