Μέτρηση Ρίψεων σε Αγώνες Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτρηση Ρίψεων σε Αγώνες Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας"

Transcript

1 Μέτρηση Ρίψεων σε Αγώνες Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας 1. Εισαγωγή Το παρόν κείμενο περιγράφει την τεχνολογική προσέγγιση που ακολουθείται για την μέτρηση των ρίψεων και τον υπολογισμό της βαθμολογίας στα τουρνουά του Πανελλήνιου Συλλόγου Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας (ΠΣΑΞ). Επίσης περιγράφονται κάποιες εναλλακτικές λύσεις που λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό του συστήματος, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους αυτές απορίφθηκαν. 2. Περιγραφή του συστήματος To σύστημα δημιουργήθηκε έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε αγώνες, είτε για απλή μέτρηση ρίψεων. Το συνολικό σύστημα αποτελείται από το υποσύστημα μετρήσεων με οπτικό αισθητήρα (στο εξής θα αναφερόμαστε σε αυτό και ως «υποσύστημα κάμερας») και το υποσύστημα διαχείρισης αγώνων που είναι υπεύθυνο για τον υπολογισμό, την καταγραφή και την οπτικοποίηση της βαθμολογίας των παικτών/ομάδων. Εικόνα 1: Γήπεδο αγώνα. Διακρίνονται το σκούρο πέτασμα, το ξύλινο προστατευτικό κουτί στο οποίο τοποθετείται η κάμερα καθώς και οι υπολογιστές και τα περιφερειακά που αποτελούν το σύστημα

2 Εικόνα 2: Η κάμερα και ο λοιπός εξοπλισμός Η συνολική λειτουργία του συστήματος συνοψίζεται στην Εικόνα 3. Εικόνα 3: Βασική ροή εργασιών συστήματος 3. Τεχνολογική Προσέγγιση Η υλοποίηση ενός συστήματος καταγραφής και μέτρησης ρίψεων επιδέχεται διάφορες τεχνολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες εξετάστηκαν ενδελεχώς πριν επιλεγεί η λύση της κάμερας ως ιδανική. Τα κριτήρια ήταν τόσο η φορητότητα και το κόστος, όσο η ακρίβεια και η ευρωστία (ανοχή σε σφάλματα). Σημαντικό ρόλο επιτέλεσε η φύση του αγωνίσματος και η μεγάλη κινητικότητα των παικτών σε όλο το χώρο ενός γηπέδου (γωνίες, όρια).

3 4. Μέτρηση με οπτικό αισθητήρα Ο οπτικός αισθητήρας CCD (Charge-coupled device) λήψης πλαισίων με πολύ υψηλό ρυθμό (high frame rate), επιλέχθηκε για την υλοποίηση του συστήματος. Η βασική αρχή είναι η λήψη συνεχών πλάνων μεταξύ κάμερας και σκουρόχρωμου πετάσματος τοποθετημένου απέναντι της. Η λήψη είναι κάθετη στην κίνηση των παικτών. Λαμβάνοντας πληροφορία στο ορατό φάσμα εξασφαλίζουμε πώς αυτό που πραγματικά υπολογίζεται είναι ό,τι ακριβώς φαίνεται στο κοινό. Η κάμερα δεν μπορεί να επιδεχθεί αλλοιώσεις ούτε παρεμβολές με τεχνικά μέσα. Είναι μία ενσύρματη τεχνολογία με αισθητήρα φωτός και έτσι επιτυγχάνεται ασφάλεια και αδιαβλητότητα του συστήματος. Ένα πλήθος περιβαλλοντολογικών συνθηκών, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της, αλλοιώνοντας την εικόνα, όπως ακριβώς συμβαίνει με το ανθρώπινο μάτι. Όλα τα ζητήματα που προκύπτουν όμως, καθώς έγκεινται στο επιστημονικό πεδίο της μηχανικής όρασης (machine vision), μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα και αυτόματα. Έτσι επιτυγχάνεται η ευρωστία του συστήματος και η ανοχή του σε μεταβλητές περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Προηγμένες μέθοδοι και αλγόριθμοι υιοθετήθηκαν για να επιτευχθεί όσο δυνατόν ακριβέστερο αποτέλεσμα. Ακόμα και σε προκλήσεις που αντιμετωπίσθηκαν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης, όπως η επίδραση από τυχόν εναλλαγές φωτεινότητας, αντιμετωπίσθηκαν (μέσω φωτομετρικών τιμών και αυτόματη διόρθωση εικόνων). Εικόνα 4: Πέτασμα και κίνηση μπάλας Η κίνηση της μπάλας είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. Η απόσταση που διανύει μπαίνοντας στην περιοχή του πετάσματος και μέχρι να βγει, είναι πολύ μικρή (της τάξης του ενός μέτρου), οπότε υπολογίζουμε τη μέση ταχύτητα μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα. Στο παράδειγμα της Εικόνας 4 παρατηρούμε ότι η μπάλα πέρασε τρεις φορές μέσα από το πεδίο παρατήρησης. Αυτό μεταφράζεται σε τρία πλαίσια (frames), που περιέχουν την πληροφορία της θέσης της μπάλας καθώς και την ακριβή μετατόπισή της. Ο χρόνος που μεσολαβεί και οι θέσεις της μπάλας στα πλαίσια, είναι άμεσα συνυφασμένα με την απόσταση

4 της ρίψης από την κάμερα. Η απόσταση αυτή διαπιστώνεται από το μέγεθος της μπάλας. Γνωρίζοντας (με μεγάλη ακρίβεια) τον χρόνο που μεσολάβησε για να πάει η μπάλα από το σημείο 2 στο σημείο 4, την απόσταση και τη διαφορά θέσης προκύπτει η τελική τιμή της ταχύτητας, με δύο υπολογισμούς και υπολογίζοντας τη μέση τιμή τους (από το σημείο 2 3, και 3 4, στο συγκεκριμένο παράδειγμα). Για τις ανάγκες της εφαρμογής, έπρεπε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν περισσότερα του ενός πλαισίου σε κάθε ρίψη (για να βρεθεί η διαφορά των σημείων γεωμετρικά), πράγμα που επιτυγχάνεται με την ειδική κάμερα υψηλής ταχύτητας (high frame rate), η οποία λαμβάνει 200 πλαίσια/λήψεις το δευτερόλεπτο, που μεταφράζεται ότι μία ρίψη των 100 km/h, αποτυπώνονται κατά μέσο όρο 10 φορές. 5. Εναλλακτικές μέθοδοι και τεχνολογίες που απορρίφθηκαν Κάποιες από τις μεθόδους και τεχνολογίες που μελετήθηκαν κατά το σχεδιασμό του συστήματος παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. Κάθεμια από αυτές έχει κάποια σοβαρά μειονεκτήματα ή περιορισμούς που την καθιστούν ακατάλληλη για το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. 5.1 Ραντάρ (Doppler) & Laser Ραντάρ Ένα ραντάρ τεχνολογίας Παλμού Doppler, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται στην βιβλιογραφία, λειτουργεί με εκπομπή μικροκύματος ή με πηγή φωτός (στην περίπτωση laser ραντάρ). Δείγματα επιτυχημένης εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας είναι τα αστυνομικά ραντάρ, τα οποία, αν τοποθετηθούν κατάλληλα (παράλληλα στην κίνηση του οχήματος), μπορούν με καλή ακρίβεια να υπολογίσουν την ταχύτητα ενός διερχόμενου οχήματος. Η ίδια τεχνολογία χρησιμοποιείται στον αθλητισμό, σε αθλήματα που περιλαμβάνουν ρίψεις προς καθορισμένη διεύθυνση (π.χ. μπέιζμπολ, τέννις στην εναρκτήρια ρίψη σερβίς), καταγράφονται δηλαδή, ρίψεις από σταθερό σημείο, όπου η γωνία ανάμεσα στη ρίψη και το ραντάρ είναι γνωστή. Δυστυχώς η συγκεκριμένη τεχνολογία σε περιπτώσεις όπως το άθλημα της αντισφαίρισης ξυλορακέτας δεν ενδείκνυται, για δύο πολύ σημαντικούς λόγους: 1) αν το ραντάρ δεν είναι τοποθετημένο παράλληλα προς τις ρίψεις, παρουσιάζει το λεγόμενο Σφάλμα Συνημιτόνου (Cosine Error) 1. Η τάξη μεγέθους ενός τέτοιου σφάλματος δεν θεωρείται αποδεκτή για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Ως παράδειγμα αναφέρουμε ότι μία μπαλιά με το καθόλα σύνηθες γωνιακό εύρος των 30 μοιρών με 90 km/h θα μετρηθεί ως (=90 * cos 30 ) από το ραντάρ. Ένα τέτοιο σφάλμα δεν είναι αποδεκτό ακόμα και στην περίπτώση του 1 Cosine Effect: Scientific American, n.d.,

5 tennis 2. Επιπροσθέτως, ισοδύναμες (σε ταχύτητα) ρίψεις και από τις δύο πλευρές του γηπέδου, λόγω διαφοράς γωνίας εμφανίζονται με διαφορετική ταχύτητα, η μία κοντά στην πραγματική και η άλλη πολύ χαμηλότερα. Εικόνα 5: Διαβάθμιση σφάλματος Εικόνα 6: Σφάλμα ραντάρ Doppler 2 J. Kelley et al., Validation of a live, automatic ball velocity and spin rate finder in tennis, Procedia Engineering 2, no. 2 (June 2010):

6 Για την επεξήγηση της Εικόνας 6, ανατρέχουμε στη κλασσική γεωμετρία. Θεωρούμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο μεταξύ της μπάλας, του ραντάρ και του σημείου που τέμνει η κάθετος από το μπαλάκι, την διεύθυνση στόχευσης του ραντάρ. Η γωνία α θεωρείται η γωνία του ραντάρ. Θεωρώντας την κάθετο d, και την κάθετη απόσταση R (κάνοντας χρήση του Πυθαγόρειου θεωρήματος) η απόσταση ισούται με (d 2 + R 2 ) 0.5 ) μπορούμε να βρούμε το συντελεστή του διανύσματος ταχύτητας που καταγράφεται από το ραντάρ. Υπενθυμίζουμε ότι αν η κατεύθυνση της μπάλας είναι υπό γωνία, μόνο η συνιστώσα της κάθετης απόστασης λαμβάνεται υπόψη. Κάνοντας χρήση της τριγωνομετρικής συνάρτησης συνημίτονου, λοιπόν βρίσκουμε το συντελεστή που αποτελεί τον παράγοντα σφάλματος για τη συγκεκριμένη γωνία. Στο άθλημα της Ξυλορακέτας όμως, η γωνία ρίψης από κάθε παίκτη δεν είναι σταθερή, ούτε γνωστή οπότε ο συντελεστής δεν μπορεί να υπολογιστεί. Ο δεύτερος λόγος ακαταλληλότητας του ραντάρ οφείλεται σε πιθανές ηλεκτρονικές παρεμβολές στην μπάντα συχνοτήτων λειτουργίας του εκάστοτε ραντάρ. Η παρεμβολή μπορεί να προκαλέσει στο ραντάρ τυχαίες μετρήσεις ή ακόμα και να δυσκολέψει το ραντάρ να ανιχνεύσει τον στόχο του. Επίσης υπάρχει περίπτωση λόγω παρεμβολής να μειωθεί η ευαισθησία και κατ επέκταση η ικανότητα του ραντάρ να καταγράφει τις μπαλιές την ώρα που γίνεται η ρίψη. Οι κύριες πηγές παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν «σύγχυση» στο ραντάρ είναι: - Ηλεκτρικές πηγές όπως οθόνες, κινητά τηλέφωνα, ηχεία και ενισχυτές ήχου - Διατάξεις με κινούμενα μέρη όπως ανεμιστήρες, κινητήρες - Σωματίδια μετακινούμενα από τον άνεμο, κτλ. 5.2 Τεχνολογίες Ραδιοσυχνοτήτων (RF) Μία τεχνολογία RF θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με τις μπάλες του τένις και το γήπεδο, όπου η κάθε ρίψη θα ανιχνευόταν από διάταξη που θα υπήρχε στο κέντρο του γηπέδου. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε προκατασκευασμένα μπαλάκια με ενσωματωμένη αντίστοιχη διάταξη RF. Αυτό θα αύξανε σημαντικά το κόστος, δεδομένου ότι ένα μπαλάκι καταστρέφεται γρήγορα μέσα σε ένα γεμάτο ένταση παιχνίδι. Επίσης, θα αλλοίωνε τα χαρακτηριστικά στο μπαλάκι (βάρος, ανομοιόμορφη κατανομή μάζας). Επίσης η ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου που θα υποστήριζε γρήγορη ανίχνευση, δεδομένου ότι μιλάμε για υψηλές ταχύτητες ρίψεων, θα δημιουργούσε προβλήματα.

7 6. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος Το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος ανέλαβε η MOBICS ΕΠΕ. H εταιρία αποτελεί τεχνοβλαστό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στελεχώνεται από ερευνητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Για την υλοποίηση του συστήματος έγινε προσεκτική ανάλυση των απαιτήσεων και υλοποιήθηκαν ειδικοί αλγόριθμοι που να τις ικανοποιούν.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαντωνίου Θεοδώρα (ΑΜ: T-1314) Επιβλέπων: < Δρ.Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου

Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου Θεόδωρος Τσαγκάρης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μηχανικός Πωλήσεων ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Δ. ΒΡΕΚΟΣΙΣ 64 Ο μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) ανήκει στις πιό σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης.

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. 1 Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε μια αντίληψη για τη φύση των πραγμάτων βασισμένη στις αρχές που τέθηκαν από τον Νεύτωνα

Διαβάστε περισσότερα