ΑΝΑΠΤΥΞΗ LASERS ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ. Τοµέας Φυσικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μέλη Ερευνητικής Οµάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ LASERS ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ. Τοµέας Φυσικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μέλη Ερευνητικής Οµάδας"

Transcript

1 Ερευνητική Οµάδα / Εργαστήριο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ LASERS ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ Τοµέας Φυσικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέλη Ερευνητικής Οµάδας Μέλη ΕΠ 1. Σεραφετινίδης Α. Αλέξανδρος (Καθηγητής) 2. Μακροπούλου Μυρσίνη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια) 3. Παπαγιάννης Αλέξανδρος (Αναπληρωτής Καθηγητής) 4. Ζεργιώτη Ιωάννα (Επίκουρη Καθηγήτρια) Υποψήφιοι ιδάκτορες: 1. Ε. ρακάκη, M.Sc. 2. Ρ. E. Μαµούρη, M.Sc. 3. Ε. Σπυράτου, M.Sc. 4.. Κοτσιφάκη, M.Sc. 5. Χ. Μπουτόπουλος, M.Sc. 6. Α. Οικονόµου, M.Sc. Ερευνητές µε Μερική απασχόληση (ΕΛΕ): 1. E. Φαµπρικέζη, Ph.D. 2. Χ. Μπαχάρης, Ph.D. 3. Γ. Τσακνάκης, Ph.D. 4. Μ. Κάνδυλα, Ph.D. 4. B. Klinkenberg

2 Ερευνητικές ραστηριότητες Ανάπτυξη lasers αερίων και στερεάς κατάστασης (UV/mid-IR/IR): Ανάπτυξη lasers στερεάς κατάστασης στο µέσο-υπέρυθρο (λ=3.0 µm, Er:YAG), lasers αερίων στο υπεριώδες και υπέρυθρο (διηγερµένων διµερών, CO, CO 2 ), κυκλώµατα διέγερσης, µηχανισµοί άντλησης, οπτικά αντηχεία, µηχανισµοί Q - switching, συνθήκες ισορροπίας laser, συνθήκες σταθερότητας οπτικού αντηχείου. Ανάπτυξη χηµικών lasers δονητικού - περιστροφικού τύπου (λ=3.0 µm, HF): Ανάπτυξη συνθηκών προϊονισµού, ώστε να δηµιουργούνται εκκενώσεις αίγλης σε ηλεκτραρνητικά αέρια (SF 6 ), υπολογισµοί ρυθµών αποδιέγερσης, εξοµοίωση µεταπτώσεων σε συστήµατα SF 6 +C 3 H 8, κανόνες επιλογής, φαινόµενα ανταγωνισµού, ειδικά οπτικά αντηχεία, συνθήκες συντονισµού, υπολογισµοί απολαβής χηµικών αντιδράσεων. Ανάπτυξη αυτοτερµατιζόµενων lasers (Ν 2 ): Συµβιβασµός χρόνων ζωής επιπέδων laser και χρόνων απαραίτητων για δηµιουργία αντιστροφής πληθυσµών, ειδικά αντλητικά συστήµατα και συστήµατα προϊονισµού (Blumlein, καθόδου πλάσµατος κ.λ.π) για παραβίαση στατιστικής Boltzmann σε µικρούς χρόνους, διατήρηση σε µεγαλύτερους χρόνους του αυτοτερµατισµού. Ανάπτυξη eye-safe lasers (Ar): Αντιστροφή πληθυσµών σε ατοµικά συστήµατα ευγενών αερίων, παραγωγή ακτινοβολίας laser µετά το άνω όριο της καµπύλης διαπερατότητας οφθαλµικών ιστών, ικανοποίηση συνθηκών ενίσχυσης σε συστήµατα µεταπτώσεων χαµηλής απολαβής. Συστήµατα lasers διπλής δέσµης (HF και N 2 ): Συνθήκες ταυτόχρονης ενίσχυσης σε αέρια µίγµατα δέσµης UV και mid-ir. ιπλή καύση οπής στην καµπύλη απολαβής, τaυτόχρονος συντονισµός οπτικών αντηχείων και ικανοποίηση χρόνων µεταπτώσεων και για το UV και το mid-ir, ταυτόχρονη ικανοποίηση εξισώσεων laser. Μετρήσεις οπτικών ινών και κυµατοδηγών (UV-IR). Εικόνα 1. Πειραµατική διάταξη για τις µετρήσεις διέλευσης της δέσµης του laser Er:YAG µέσα από οπτική ίνα, για διαφορετικές ακτίνες καµπύλωσης της οπτικής ίνας. Εικόνα 2. Laser CO 2 για κατεργασία υλικών Εφαρµογές των lasers: Αλληλεπίδραση παλµών (ns, ps, fs) µε τεχνολογικά υλικά και βιοϋλικά (γραµµικά & µη γραµµικά φαινόµενα), µελέτη εξαναγκασµένης µετατόπισης

3 Raman (SRS) σε κυψελίδα υψηλής πίεσης (H 2, H 2 +He, D 2 ) µε χρήση Nd:YAG laser (355 nm), ταυτόχρονη παραγωγή πολλαπλών µηκών κύµατος UV-VIS ( nm) για βιοϊατρικές και περιβαλλοντικές εφαρµογές, χρήση της εξαναγκασµένης σκέδασης Raman για την παραγωγή πολλαπλών µηκών κύµατος (συχνότητες Stokes), µελέτη ηλεκτροοπτικών υλικών (LiNbO 3 ), αποδόµηση βιοπολυµερών υλικών µε χρήση CO 2, HF, Nd:YAG και Er:YAG lasers, βιοµηχανικές εφαρµογές των lasers (τριγωνοµετρικές τεχνικές τεχνητής όρασης σε βιοµηχανικό περιβάλλον). Φασµατοσκοπία φθορισµού στη διάγνωση παθολογικών ιστών και αλγόριθµοι µαθηµατικής ανάλυσης των φασµάτων. Μέτρηση ατµοσφαιρικής ρύπανσης: Σχεδιασµός και ανάπτυξη συστηµάτων LIDAR για την χαρτογράφηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ανάπτυξη λογισµικού καταγραφής, επεξεργασίας και απεικόνισης µετρήσεων LIDAR. Αξιολόγηση αλληλεπίδρασης δέσµης laser και υλικών µε SEM και AFM. Εικόνα 3. Πειραµατική διάταξη για τη φασµατοσκοπία του laser επαγόµενου φθορισµού µε φασµατογράφο και συστοιχία φωτοδιόδων Συµµετοχή σε Ερευνητικά ανταγωνιστικά Προγράµµατα ΕΠΕΤ ΙΙ/ΓΓΕΤ Τίτλος: "Εξελιγµένοι αισθητήρες για έλεγχο και βελτίωση της ποιότητας κατασκευής (ΕΞΑΙΣΙΟ)", ( ). ΕΠΕΤ ΙΙ/ΓΓΕΤ Τίτλος: Ανάπτυξη µεθόδων και τεχνολογίας ενδοσκοπικής χειρουργικής (ENDOS), ( ). ΠΕΝΕ /ΓΓΕΤ Τίτλος: "Ανάπτυξη laser HF/DF συνεχούς και παλµικής λειτουργίας ρυθµιζόµενου µήκους κύµατος και εφαρµογές τους στην Βιοϊατρική και το Περιβάλλον", ( ).

4 Συνεργαζόµενοι Φορείς 1. Essex University / Physics Department, UK 2. Herriot-Watt University / Physics Department, UK 3. Ecole Polytechnique de Geneve / Physics Department, Switzerland 4. Bulgarian Academy of Sciences / Institut of Electronics, Bulgaria 5. Medical University of Bucharest / Biophysics Research Department, Romania 6. Tohoku University, Electr. Communications Dept., Sendai, Japan 7. University of Paris VI, Physics Department, France 8. National Physical Laboratory, U.K. 9. University of Sao Paolo, ICNEN, Brazil. 10. Technical University of Poznan, Physics Department, Poland. Πρόσφατες ηµοσιεύσεις 1. E. Sobol, M. Makropoulou, A. Serafetinids, D. Yova, Theoretical model of CO 2 laser ablation of soft-tissue phantoms, Il Nuovo Cimento D, 18, 483, G. Tsikrikas, A. Serafetinides, A. Papayannis, "Performance studies of a pulsed HF laser with a sliding discharge plasma cathode", Applied Physics B 62, , G. Tsikrikas, A. Serafetinides, A. Papayannis, "Development of a sliding discharge pumped HF Laser", Optics Communications, 132, , G Tsikrikas, A. Serafetinides, Effect of voltage pulse polarity on the performance of a sliding discharge pumped HF laser, J. Physics D., Applied Physics, 29, 2807, G Tsikrikas, A. Serafetinides, Discharge and circuit simulation of a plasma cathode TEA HF laser with a He/SF 6 /C 3 H 8 gas mixture, Optics Communications, 134, 145, F. Marenco, V. Santacesaria, A. Bais, D. Balis, A. Di Sarra, A. Papayannis, C. Zerefos, "Optical properties of Mediterranean maritime aerosols

5 determined by Lidar and spectrophotometric measurements during the PAUR Campaign", Applied Optics , A. Serafetinides, G. Tsikrikas, A. Papayannis, P. Atanasov, Simultaneous emission of the HF and N2 lines from a Plasma Cathode TEA laser, IEEE J. Quant. Electr., 33, , G.N. Tsikrikas and A.A. Serafetinides, Discharge and circuit simulation of a plasma cathode T.E.A. HF laser with a He/SF 6 /C 3 H 8 gas mixture, Optics Communications, V.134, p.145, C.D. Scordoulis, M.I. Makropoulou, A.L. Bolovinos and A.A. Serafetinides, XeCl laser ablation of biocompatible P.T.F.E. studied by photothermal beam deflection, Lasers in Medical Science, V.12(4), p.313, A.A. Serafetinides, G.N. Tsikrikas, A.D. Papayannis and P.A. Atanasov, Simultaneous emission of the HF and N 2 lines from a plasma cathode T.E.A. laser, I.E.E.E. Journal of Quantum Electronics, paper accepted ( ). 11. A. Papayannis, D. Balis, "Study of the Structure of the Lower Troposphere over Athens Using a Backscattering Lidar During the MEDCAPHOT-TRACE Experiment: Measurements over a semi-urban Area", Urban Environment (MEDCAPHOT-TRACE Special Issue) (in press, 1998). 12. A. Papayannis, A. Bais, D. Balis, H. Van Der Bergh, B. Calpini, E. Durieux, L. Fioranni, L. Jaquet, I. Ziomas and C. Zerefos, "The role of urban and suburban aerosols on solar UV radiation over Athens, Greece", Urban Environment (MEDCAPHOT-TRACE Special Issue), (in press, 1998). 13. A.A. Serafetinides, C.D. Scordoulis, M. Makropoulou and A.K. Kar, Picosecond and subpicosecond visible laser ablation of optically transparent polymers, Applied Surface Science, (paper submitted, 1998). 14. A.A. Serafetinides, M.G. Khabbaz, M. Makropoulou and A.K. Kar, Picosecond laser ablation of dentin, Lasers in Medical Science, (paper submitted, 1998).

6 Συµµετοχές σε ιεθνή Συνέδρια 1) Makropoulou, A. Serafetinides, E. Kovacs, Biophysics of Iaser ablation: the role of water absorption, XIIth Int. Biophysics Congress, Amsterdam, ) A. Serafetinides, M. Makropoulou, A. Kar, M. Khabbaz, Picosecond and femtosecond laser ablation of hard tissues, Biomedical Optics Europe, Vienna, Austria, ) A. Serafetinides, Short pulse laser beam interactions with polymers, biocompatible materials and tissue, 9th Int. School on Quantum Electronics, September 1996, Varna, Bulgaria. 4) A. Serafetinides, K. Scordoulis, M. Makropoulou, A. Kar, Femtosecond laser ablation of polymers, 9th Int. School on Quantum Electronics, September 1996, Varna, Bulgaria. 5) N. Anastassopoulou, B. Arapoglou, P. Demakakos, M. Makropoulou, A. Paphiti, Y. Raptis, A. Serafetinides, LIF as a diagnostic tool in atherosclerosis, 9th Int. School on Quantum Electronics, September 1996, Varna, Bulgaria. 6) F. Marenco, A. Papayannis, D. Balis, V. Santacesaria, "Aerosol measurements in urban areas of Greece using a simple backscattering lidar", 18th Int. Laser Radar Conference, July 1996, Berlin, Germany. 7) A. Papayannis, G. Ancellet, R. Barbini, J. Boesenberg, B. Calpini, W. Diehl, M. Milton, M. Del Guasta, T. Trickl, "Large-scale European Network of laser remote sensing facilities for environmental an industrial monitoring of toxic and Global Change related trace gases (HCM Lidar Network)", 18th Int. Laser Radar Conference, July 1996, Berlin, Germany. 8) G. Agapiou, A. Economou, C. Kassiouras, S. Kontoyannis, A. Papayannis, A. Serafetinides, M. Siniyalia, "Development of a Laser-Based Seam

7 Tracking System for Real-Time Industrial Robot Welding Applications", 9th Int. School on Quantum Electronics, September 1996, Varna, Bulgaria. 9) A. A. Serafetinides, M. Khabbaz, M. Makropoulou, A.K. Kar, Picosecond Laser Ablation of Dentin, 8th Congress of the European Society of Endodontology, Gothenburg, 12-14/6/97, Sweden, ) M. Makropoulou, C.D. Skordoulis, A.K. Kar, Ultra-Short Pulsed Laser Ablation of Biopolymers and Hard Tissues, A.A. Serafetinides, CLEO/Pacific Rim 97, Chiba, 14-18/7/97, Japan, ) A. Serafetinides, K.R. Rickwood, N. Anastassopoulou, Y. Wang, Y.-W. Shi and M. Miyagi, Pulsed HF laser radiation transmission through FCP - coated silver hollow glass waveguides, BiOS Europe 97 Conference, San Remo, Italy, ) A. Papayannis, G. Tsikrikas, A. Serafetinides, Stimulated Raman scattering in H 2 and D 2 using a pulsed Nd:YAG laser at 355 nm, 2nd Greek-Italian International Conference on New Laser Technologies and Applications, 1-4 June, 1997, Ancient Olympia, Greece. 13) M. Makropoulou, A. Papayannis, A. Serafetinides, K. Skordoulis, Ultraviolet and visible laser ablation of polymers, 2nd Greek-Italian International Conference on New Laser Technologies and Applications, 1-4 June, 1997, Ancient Olympia, Greece. 14) A. Serafetinides, K. Rickwood, A. Papayannis, Y. Wang, Y. Shi, N. Miyagi, N. Croitoru, J. Harrington, R. Nubling, Flexible waveguides and fibers for 3.0 micron laser radiation delivery in medical applications, 2nd Greek-Italian International Conference on New Laser Technologies and Applications, 1-4 June, 1997, Ancient Olympia, Greece. 15) A. Papayannis, D. Balis, J. Porteneuve, E. Galani, Development of a new ozone DIAL system for tropospheric and lower stratospheric ozone monitoring in N. Greece, EGS XVII General Assembly, 20-24/4/98, Nice, France. 16) A. Serafetinides, M. I. Makropoulou, "Pulsed laser ablation of hard tissues: Theoretical and experimental considerations", VI International Conference of the European Medical Laser Association (EMLA), 2-6/6/98, Bucharest, Romania.

8 17) E. Drakaki, N. Anastassopoulou, M. Makropoulou, and A.A. Serafetinides, "Optical properties of tissue phantoms: measurements of laser induced fluorescence emission, excited by a pulsed UV laser", CLEO-Europe Summer School -SUSSP 52 on Advances in Lasers and Applications", September 1998, University of St Andrews, Scotland, UK. 18) E. Drakaki, N. Anastassopoulou, I. Raptis, A.A. Serafetinides, A. Pafiti, B. Tsiligiris, B. Arapoglou, M. Makropoulou, and P. Demakakos, Laser Excited Autofluorescence for Discrimination of Atherosclerosis", BiOS Europe '98, the European Biomedical Optics Week, 8-12 September 1998, Stockholm, Sweden. 19) E. Drakaki, M. Makropoulou, E. Mallas and A.A. Serafetinides, "Dosimetry in Photodynamic Therapy by Laser Induced Fluorescence Spectroscopy", "X th International School of Quantum Electronics", September 1998, Varna, Bulgaria. 20) N. Anastassopoulou, G. Chourdakis, E.T. Fabrikesi, A.A. Serafetinides, Y. Matsuura, Y-W. Shi and M. Miyagi, "Bending loss in mid-infrared waveguides and fibres", OWLS V, International Conference on Optics Within Life Sciences, 13-16/10/98, Heraklion, Crete. 21) N. Anastassopoulou, E. Drakaki, M. Makropoulou, Y.S. Raptis, A. A. Serafetinides, A. Paphiti, B. Tsiligiris, B. Arapoglou and P. Demakakos, "Laser induced fluorescence in atherosclerotic plaque with different excitation wavelengths", OWLS V, International Conference on Optics Within Life Sciences, 13-16/10/98, Heraklion, Crete.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ K. ΚΟΣΜΙ ΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ, M.Sc, Ph.D. Ξάνθη. Αγγλικά (άριστα), Γαλλικά (µέτρια)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ K. ΚΟΣΜΙ ΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ, M.Sc, Ph.D. Ξάνθη. Αγγλικά (άριστα), Γαλλικά (µέτρια) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ K. ΚΟΣΜΙ ΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ, M.Sc, Ph.D. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μητροπόλεως 63, 54623, Θεσσαλονίκη. Τηλ: (231)0274566, Φαξ: (231)0253819 ΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστηµίου: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Γενικό Τμήμα. Εργαστήριο Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ http://www.physicslab.tuc.gr

Πολυτεχνείο Κρήτης Γενικό Τμήμα. Εργαστήριο Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ http://www.physicslab.tuc.gr Πολυτεχνείο Κρήτης Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ http://www.physicslab.tuc.gr Για το Εργαστήριο Το Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ.) ιδρύθηκε στα Χανιά Κρήτης ως ανεξάρτητο τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Μάιος 2012

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Μάιος 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Μάιος 2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Νεκτάριος Παπαδογιάννης Ηµεροµηνία γέννησης: 04-08-1968 Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κωσταντίνος Πετρίδης Τίτλος: Δρ Ηµεροµηνία γέννησης: 21 05 1972 Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρπας Δηµήτριος, Ph.D. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Γκόρπας Δηµήτριος, Ph.D. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Γκόρπας Δηµήτριος, Ph.D. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Ηµεροµηνία Γέννησης: 16 Μαΐου 1980 Οικ. Κατάσταση: Έγγαµος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευθύμιος Μπακαρέζος Τίτλος: Δρ Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ε. Δασκαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Κορτσαλιουδάκης Ναθαναήλ. Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Κορτσαλιουδάκης Ναθαναήλ. Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κορτσαλιουδάκης Ναθαναήλ Δασκαλογιάννη 24, Τ.Θ. 121-73142 Άγιος Ονούφριος, Ακρωτήρι Χανίων (Ελλάδα) 30 28210 37716 (Εργασία) 30 28210 69115 (Οικία) 30 6946009759

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Σ. Καρανάσιου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Λέκτορας ΠΔ 407 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα, Ιανουάριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

(17/09/2013) http://www.physics.uoi.gr/atomol/index_files/page3263.htm

(17/09/2013) http://www.physics.uoi.gr/atomol/index_files/page3263.htm ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (17/09/2013) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Εμμανουήλ Μπενής Ημερομηνία Γέννησης 8 Νοεμβρίου 1970 Τόπος Γέννησης Καβάλα Εθνικότητα / Υπηκοότητα Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (Ι ΕΤ) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.. 3350/1955) µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό του Κωνσταντίνου Κουρτίδη

Βιογραφικό του Κωνσταντίνου Κουρτίδη Βιογραφικό του Κωνσταντίνου Κουρτίδη Διεύθυνση Εργασίας: Εργαστήριο ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Βασ. Σοφίας 12,

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο ιεύθυνση κατοικίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σόλωνος 13, TK Χαλάνδρι Τηλέφωνα 211 7506822 / 211 7506823 Κινητό: 6946689418 Φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο eoikonomou@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το λέιζερ είναι η εξαναγκασμένη εκπομπή φωτονίων από ένα ενεργό μέσο (το οποίο μπορεί να είναι αέριο, υγρό ή στερεό).

Το λέιζερ είναι η εξαναγκασμένη εκπομπή φωτονίων από ένα ενεργό μέσο (το οποίο μπορεί να είναι αέριο, υγρό ή στερεό). Φασματοσκοπία με Λέιζερ (Laser: Light Amplification by the Stimulated Emission Radiation) Το λέιζερ είναι η εξαναγκασμένη εκπομπή φωτονίων από ένα ενεργό μέσο (το οποίο μπορεί να είναι αέριο, υγρό ή στερεό).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Εργ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Ενεργειακός Τομέας, Τμήμα Μηχανολόγων, ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΣΤΕΦ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διονυσίας Κολοκοτσά Mάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓENIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ... 4 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 5 4.1 Διδασκαλία μαθημάτων... 5 4.2

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση της επίδρασης των οργανικών αερολυµάτων στην ατµόσφαιρα και στο ενεργειακό ισοζύγιό της µε τη χρήση τρισδιάστατων µοντέλων

Προσοµοίωση της επίδρασης των οργανικών αερολυµάτων στην ατµόσφαιρα και στο ενεργειακό ισοζύγιό της µε τη χρήση τρισδιάστατων µοντέλων ιδακτορική ιατριβή Προσοµοίωση της επίδρασης των οργανικών αερολυµάτων στην ατµόσφαιρα και στο ενεργειακό ισοζύγιό της µε τη χρήση τρισδιάστατων µοντέλων Κωνσταντίνος Τσιγαρίδης Ηράκλειο, εκέµβριος 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Σπουδές: Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Αλούκος. (GW/cm 2 ) -0,4 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 Energy (μj)

Παναγιώτης Αλούκος. (GW/cm 2 ) -0,4 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 Energy (μj) Μελέτη των μη-γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων φουλλερενίων, παραγώγων φουλλερενίων και διθειολενικών συμπλόκων Παναγιώτης Αλούκος I 0 (GW/cm 2 ) 0 2 4 6 8 10 12 0,5 Toluene 0,4 C 70 0.10 mm C 70 0.37 mm 0,3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ Βιογραφικό του Παντελή Ν. Μπότσαρη, 05/2013 Σελίδα 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο Οικογενειακή κατάσταση ιεύθυνση Μπότσαρης Ν. Παντελής Έγγαµος,

Διαβάστε περισσότερα

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 73100 Χανιά Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr Α. ΣΠΟΥ ΕΣ Βασικές σπουδές 2 ο Γυµνάσιο και Λύκειο Κορυδαλλού.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Διεύθυνση Θηβών 250, Αιγάλεω, GR-12244 Τηλέφωνο (-α) (+30) 2105381182 - (+30) 6974509948 Fax (+30) 2105381321 Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ / ΜΗΤΡΟΣ: Σταύρος Κολιός Στέφανος / Χριστίνα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: stavroskolios@yahoo.gr stavros.kolios@ouc.ac.cy ΣΠΟΥΔΕΣ Σεπτέμβριος 1998 Ιούλιος 2003:

Διαβάστε περισσότερα