ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser"

Transcript

1 382 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser Τάσος Α. Μικρόπουλος, Βασίλης Στρουµπούλης, Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Περίληψη Το άρθρο αποτελεί συνέχεια του προγράµµατος v-laser για την υποστήριξη της διδασκαλίας της φυσικής του laser µε χρήση εικονικών περιβαλλόντων [8, 9]. Η παρούσα έκδοση του εικονικού εργαστηρίου laser επιτρέπει στο χρήστη να κατασκευάσει και να µελετήσει ένα laser Nd:YAG µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους χειρισµού του εικονικού περιβάλλοντος (γάντι δεδοµένων, πληκτρολόγιο, ποντίκι, µπάρα πλοήγησης). Κατά την ανάπτυξη του προγράµµατος έγινε διαµορφωτική αξιολόγηση από επτά εξειδικευµένους χρήστες στις τεχνολογίες της εικονικής πραγµατικότητας. Βασικός άξονας ήταν η µελέτη των δυνατοτήτων πλοήγησης και χειρισµού εικονικών αντικειµένων στον τρισδιάστατο χώρο του εικονικού εργαστηρίου. Οι χρήστες προτίµησαν το ποντίκι ως την καταλληλότερη συσκευή για την πλοήγηση στον τρισδιάστατο χώρο και το χειρισµό των εικονικών αντικειµένων. Το γάντι δεδοµένων παρότι επιτρέπει χειρισµούς που προσεγγίζουν την πραγµατικότητα, θεωρήθηκε δύσχρηστο και κουραστικό. Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, φυσική, laser, διαµορφωτική αξιολόγηση Abstract This article presents a new version of the v - laser project for teaching laser physics using virtual environments [8, 9]. This version of the virtual laser laboratory allows the construction and study of a Nd:YAG laser system via four different ways for the manipulation of the virtual environment (data glove, keyboard, mouse, navigation bar). During project's development a formative evaluation took place with seven special users in the field of virtual reality technologies. The main axis of the research was the study of navigation and manipulation of virtual objects in the three dimensional space of the virtual lab. The users preferred the mouse as the most suitable peripheral for both the navigation and manipulation. Although the data glove approaches gestures similar to those in the real world, it was considered unfriendly and grueling. Εισαγωγή Τα εικονικά περιβάλλοντα έχουν προταθεί από πολλούς ερευνητές ως ανοικτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας [1]. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών λόγων των εγγενών δυσκολιών των εννοιών που πραγµατεύονται [2]. Σχετικά µε τη διδασκαλία της φυσικής έχουν προταθεί εικονικά περιβάλλοντα για τη Νευτώνεια Μηχανική [3, 4], ηλεκτροστατική και µοριακή δοµή [5], αστρονοµία [6]. Όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις βασίζονται σε τεχνολογίες εµβύθισης ή κιβωτού (CAVE) µε όλους τους περιορισµούς που περιλαµβάνουν (υψηλό κόστος, ασθένεια κυβερνοχώρου, χαµηλή ποιότητα αναπαραστάσεων, δυσκολίες ένταξης στη διδακτική πράξη). Σε πιο εξειδικευµένα θέµατα φυσικής που απευθύνονται κυρίως στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, έχουν γίνει δύο προσεγγίσεις σχετικά µε τη φυσική του laser από την ερευνητική µας οµάδα [7, 8, 9]. Η πρώτη αφορά σε θεωρητικά θέµατα σχετικά µε την παραγωγή του φωτός, και η δεύτερη στη µελέτη λειτουργίας ενός συστήµατος laser. Τεχνολογικά τα δύο τελευταία εικονικά περιβάλλοντα βασίζονται σε επιτραπέζια συστήµατα, έχοντας ως θετικό στοιχείο την άµεση δυνατότητα ένταξής τους στη διδακτική πράξη. Όσον αφορά στο σηµαντικό θέµα της αξιολόγησης όλων των παραπάνω εφαρµογών, έχουν γίνει προσπάθειες µόνο για το εικονικό laser [9]. Οι φοιτητές Τµήµατος Φυσικής που εργάσθηκαν

2 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 383 µε το εικονικό περιβάλλον εξοικειώθηκαν πολύ γρήγορα, συναρµολόγησαν και µελέτησαν µε άνεση το σύστηµα. υσκολία παρουσιάσθηκε στο χειρισµό των εικονικών αντικειµένων µε το γάντι δεδοµένων και στην πλοήγησή τους στο εικονικό περιβάλλον. Επιπλέον δήλωσαν την επιθυµία τους για περισσότερο φωτορεαλιστική απεικόνιση των εικονικών αντικειµένων - εξαρτηµάτων του laser. Η παρούσα εργασία αποτελεί συνέχεια του εικονικού laser. Το laser ολοκληρώνεται σε ένα νέο εικονικό εργαστήριο, αφορά ένα laser συγκεκριµένου τύπου, µε µεγαλύτερη αληθοφάνεια των εικονικών αντικειµένων. Επίσης παρουσιάζει µια διαµορφωτική αξιολόγηση του νέου εικονικού περιβάλλοντος από εξειδικευµένους χρήστες (special users). V-Laser ΙΙ (VirtuaL Approach to Stimulated Emission of Radiation) Το νέο εικονικό laser περιέχει βελτιώσεις που άπτονται τεχνικών, λειτουργικών, και εκπαιδευτικών θεµάτων. Ολοκληρώνεται σε ένα εργαστήριο - εικονικό περιβάλλον που παρέχει στο χρήστη ένα χώρο ελεύθερης πλοήγησης, δράσης και µελέτης. Στο εργαστήριο βρίσκονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και συσκευές για την κατασκευή ενός laser στερεάς κατάστασης νεοδυµίου (Nd:YAG). Τα εξαρτήµατα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του και οι λειτουργίες που επιτελούν περιγράφονται ως εξής (εικόνα 1): Εξάρτηµα Λειτουργία 1. Ανακλαστήρας άντλησης Κατεύθυνση φωτός άντλησης προς ράβδο laser. Περικλείει λυχνία και ράβδο 2. Λυχνία άντλησης Αντλεί οπτικά τη ράβδο του υλικού laser 3. Ράβδος υλικού laser Nd:YAG ηµιουργεί το φως laser. Πρέπει να παραλληλισθεί απόλυτα µε τη λυχνία 4. Κάτοπτρα οπτικής κοιλότητας Το πίσω έχει ανακλαστικότητα 100%, και το εξόδου επιλέγεται µεταξύ 85% και 90% 5. Βάσεις στήριξης κατόπτρων Ο χρήστης τοποθετεί τα κάτοπτρα και όλο το σύστηµα στη σωστή θέση 6. ιπλασιαστής συχνότητας ιπλασιάζει τη συχνότητα της δέσµης 7. Μονάδα ελέγχου Ο χρήστης ελέγχει τη λειτουργία του συστήµατος Εικόνα 1. Άποψη του εργαστηρίου laser.

3 384 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ο χρήστης πλοηγείται στο εικονικό περιβάλλον, χειρίζεται τα εικονικά αντικείµενα, και εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω µε τελικό στόχο την κατασκευή του συστήµατος, την παραµετροποίησή και τη µελέτη λειτουργίας του. Οι εργασίες γίνονται µε µια σειρά περιφερειακών συσκευών όπως το γάντι δεδοµένων, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και την µπάρα πλοήγησης.. Πάνω στην τράπεζα του laser και µπροστά από τη θέση που πρέπει να τοποθετηθούν τα εξαρτήµατά υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες που πιστοποιούν τη σωστή τοποθέτησή τους (πράσινη - σωστή, κόκκινη - λάθος). Επίσης οι λυχνίες βοηθούν το χρήστη να καταλάβει σε πιο ακριβώς σηµείο γίνεται η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων για αποφυγή προβληµάτων αποπροσανατολισµού του στο τρισδιάστατο περιβάλλον, αφού η σωστή ευθυγράµµιση όλων των εξαρτηµάτων και στις τρεις διαστάσεις είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του συστήµατος. Με την ολοκλήρωση κατασκευής του laser ο χρήστης θέτει το σύστηµα σε λειτουργία από τη µονάδα ελέγχου. Σ' αυτήν υπάρχουν τα πλήκτρα 'Start' και 'Stop', αλλά και πλήκτρα µε τα οποία µπορεί να γίνει αυξοµείωση της ισχύος εξόδου του laser η οποία σηµειώνεται σε ψηφιακή οθόνη. Η αυξοµείωση της ισχύος εξόδου εκτός από τη ρύθµιση της ισχύος εισόδου, µπορεί να γίνει τοποθετώντας κάτοπτρα εξόδου διαφορετικής αναλαστικότητας. Επίσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα τοποθετώντας το διπλασιαστή συχνότητας µέσα στο οπτικό αντηχείο, να διπλασιάσει τη συχνότητα της δέσµης εξόδου, µε αποτέλεσµα το χρώµα της από υπέρυθρο να γίνει πράσινο. Όλοι οι παραπάνω χειρισµοί γίνονται από το χρήστη και εκτελούνται σε πραγµατικό χρόνο µέσω προσοµοίωσης που 'τρέχει' στο υπόβαθρο. Οι τεχνολογικές βελτιώσεις που αφορούν στην παρούσα έκδοση του εικονικού laser αφορούν πρώτα στην επιλογή νέου λογισµικού ανάπτυξης (SUPERSCAPE VRT) που παρέχει µεγάλες δυνατότητες αλληλεπίδρασης χρήστη - εικονικού περιβάλλοντος. Το εικονικό laser δεν είναι ένα απλοποιηµένο θεωρητικό µοντέλο, αλλά προσοµοίωση ενός πραγµατικού συστήµατος τύπου Nd:YAG. Τα εικονικά εξαρτήµατα έχουν περισσότερη αληθοφάνεια και αντικαταστάθηκε το δύσχρηστο γάντι δεδοµένων µε άλλο σύγχρονο µεγαλύτερης ακρίβειας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα προηγούµενης µελέτης [9]. Σχετικά µε τις λειτουργικές βελτιώσεις, τοποθετήθηκαν οι ενδεικτικές λυχνίες και οι διεργασίες πλοήγησης και χειρισµού των αντικειµένων ενσωµατώθηκαν σε µια περιφερειακή συσκευή σε αντίθεση µε την προηγούµενη έκδοση όπου απαιτούνταν ταυτόχρονη χρήση ποντικιού και γαντιού δεδοµένων. Ως προς τα θέµατα που σχετίζονται άµεσα µε την εκπαιδευτική διαδικασία, στην εφαρµογή ενσωµατώθηκε αριθµητική προσοµοίωση για τον υπολογισµό, παρουσίαση και µελέτη της ισχύος εξόδου του laser παραµετροποιηµένη ως προς τα λειτουργικά στοιχεία που επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήµατος. ιαµορφωτική αξιολόγηση Το εικονικό laser II βρίσκεται στο στάδιο της διαµορφωτικής αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό έγινε εµπειρική µελέτη µε δείγµα επτά (7) εξειδικευµένους χρήστες. Η εξειδίκευσή τους αφορούσε στην εµπειρία τους σε ανάπτυξη και χρήση εικονικών περιβαλλόντων. Ως προς την εµπειρία τους σε θέµατα φυσικής laser, µόνο τρεις είχαν σχετική γνώση. Αυτό δεν επηρέασε τα αποτελέσµατα της µελέτης, αφού βασικός της άξονας ήταν η µελέτη των δυνατοτήτων πλοήγησης και χειρισµού εικονικών αντικειµένων στον τρισδιάστατο χώρο του εικονικού εργαστηρίου, στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου εκπαιδευτικού ανοικτού περιβάλλοντος µε βάση ένα καθορισµένο εκπαιδευτικό σενάριο. Κάθε χρήστης εργάσθηκε επί µισή ώρα µε την εφαρµογή µέχρι να περατώσει το στόχο του, την κατασκευή, λειτουργία και αλλαγών συνθηκών λειτουργίας του laser. Ο χρήστης είχε τη δυνατότητα για τις παρακάτω διεργασίες. Ελεύθερη πλοήγηση, εντοπισµός και µελέτη κάθε εικονικού εξαρτήµατος µε περιστροφή και µετακίνησή του. Τοποθέτηση στη σωστή θέση κάθε αντικειµένου ώστε να ολοκληρωθεί το laser, έναρξη λειτουργίας του, µελέτη µε την αλλαγή παραµέτρων (ισχύς εισόδου, αλλαγή κατόπτρου εξόδου, εισαγωγή κρυστάλλου διπλασιασµού συχνότητας). Κάθε µια από τις

4 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 385 παραπάνω διεργασίες υλοποιήθηκε από κάθε χρήστη µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους χρησιµοποιώντας διαδοχικά και µε τυχαία σειρά το γάντι δεδοµένων, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, και την µπάρα πλοήγησης. Με το γάντι δεδοµένων στο δεξί του χέρι, ο χρήστης περιηγείται στο εικονικό εργαστήριο. Η θέση του χεριού και η κλίση των δακτύλων υπολογίζονται µέσω οπτικών ινών που στέλνουν ηλεκτρικά σήµατα στον υπολογιστή και αναπαριστούν τις ενέργειες του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης πλοηγείται, πιάνει, περιστρέφει και µεταφέρει αντικείµενα µε φυσιολογικούς χειρισµούς σα να χειρίζεται πραγµατικά αντικείµενα. Με το πληκτρολόγιο, η πλοήγηση και η µετακίνηση των αντικειµένων γίνεται µε τα 'βέλη'. Η περιστροφή των αντικειµένων γίνεται από τα πλήκτρα A, S, W, Z και το σήκωµα του εξαρτήµατος µε τα πλήκτρα Y, H. Στη περίπτωση αυτή, ο χρήστης πρέπει να δηλώσει µε το ποντίκι πιο αντικείµενο θα µετακινήσει (ενεργό αντικείµενο). Με το ποντίκι κάνοντας αριστερό κλικ σε κάποιο αντικείµενο και µε διαδικασίες τύπου 'σύρε και άφησε' (drag and drop) µπορεί να το µετακινήσει και να το τοποθετήσει στη σωστή θέση. Η περιστροφή των αντικειµένων γίνεται µε δεξί κλικ, ενώ οι µοίρες περιστροφής καθορίζονται από το πληκτρολόγιο. Τέλος, όλοι οι χειρισµοί των εξαρτηµάτων γίνονται και από την µπάρα πλοήγησης που παρέχει το λογισµικό (VRT). Ο χρήστης κάνοντας κλικ µε το ποντίκι στο αντικείµενο που θέλει να επεξεργαστεί (ενεργό αντικείµενο) το φέρνει µπροστά του και µε την µπάρα έχει τη δυνατότητα καθώς κινείται ο ίδιος, να µετακινεί µαζί του και το αντικείµενο. Έχει επίσης τη δυνατότητα να το στρέψει πάλι µε την µπάρα ώστε να µπορέσει να το τοποθετήσει στο laser µε τον κατάλληλο προσανατολισµό. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει συγκριτικά αποτελέσµατα που αφορούν στη χρήση των τεσσάρων διαφορετικών συσκευών για το χειρισµό των εικονικών αντικειµένων. Όπως ήταν αναµενόµενο, οι µεγαλύτερες δυσκολίες παρουσιάσθηκαν κατά τη χρήση του γαντιού δεδοµένων, παρά τη µεγάλη εµπειρία των χρηστών σε τέτοιου είδους συσκευές και τη µεγάλη διακριτική ικανότητα του γαντιού. Από τη συζήτηση µε τους εξειδικευµένους χρήστες προέκυψε ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίσθηκε στην ακριβή και όχι πάντα πετυχηµένη θέση που έπρεπε να έχουν τα δάκτυλά τους ώστε να υλοποιηθούν συγκεκριµένες ενέργειες από το εικονικό τους χέρι. Κατάληξη της συζήτησης ήταν η χρήση εξωσκελετικών συστηµάτων (exoskeletons) για τον απρόσκοπτο χειρισµό εικονικών αντικειµένων, συστηµάτων που βρίσκονται ακόµη σε ανάπτυξη [10]. Το ποντίκι θεωρήθηκε από όλους ως η πλέον κατάλληλη συσκευή για την πλοήγηση στο τρισδιάστατο συνθετικό περιβάλλον, παρότι δεν είναι σχεδιασµένο για τέτοιου είδους περιβάλλοντα. Στην ερώτηση σχετικά µε την αίσθηση χρήσης εξαρτηµάτων και πλήκτρων πραγµατικής συσκευής, οι τέσσερις από τους επτά χρήστες ανέφεραν ότι το ποντίκι, µε δεύτερη επιλογή από όλους το γάντι δεδοµένων, τους έδωσαν την αίσθηση χειρισµού πραγµατικής συσκευής. Σχετικά µε τη διαδικασία µετακίνησης των εικονικών αντικειµένων, οι χρήστες προτίµησαν όλες τις συσκευές εκτός από το πληκτρολόγιο, θεωρώντας ότι πλησιάζουν την αντίστοιχη διαδικασία στον πραγµατικό κόσµο. Φαίνεται ότι η αίσθηση δράσης σε ένα εικονικό περιβάλλον δεν προκύπτει από τα χαρακτηριστικά 'φυσιολογικής χρήσης' των περιφερειακών συσκευών, αλλά από την εµπειρία και εξοικείωση των χρηστών. ΣΥΣΚΕΥΗ Γάντι Πληκτρολόγιο Ποντίκι Μπάρα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Ευκολία χρήσης Κουραστική χρήση υσανασχέτηση Φυσιολογική κίνηση Πίνακας 1. Χαρακτηρισµός χρήσης των συσκευών χειρισµού αντικειµένων.

5 386 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Σχετικά µε την πλοήγηση στο εικονικό περιβάλλον µεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάσθηκε κατά τη χρήση του γαντιού, το οποίο βέβαια δεν ενδείκνυται για τέτοιου είδους εργασία παρότι παρέχει τη δυνατότητα. Οι συσκευές που διευκόλυναν τους χρήστες κατά σειρά προτίµησης είναι το πληκτρολόγιο, η µπάρα πλοήγησης, και το ποντίκι. Σχετικά µε την αίσθηση ότι βρίσκονται σε πραγµατικό χώρο, πέντε χρήστες ανέφεραν τη χρήση της µπάρας, τέσσερις το γάντι και το ποντίκι, και µόνο ένας το πληκτρολόγιο. Από τη συζήτηση που ακολούθησε, προέκυψε ότι η µπάρα δίνει περισσότερο την αίσθηση του πραγµατικού, εξαιτίας της ύπαρξης ξεχωριστών εικονικών πλήκτρων για κίνηση µε έξι βαθµούς ελευθερίας (εικόνα 2). Εικόνα 2. Το εικονικό laser σε λειτουργία. Φαίνονται η µπάρα πλοήγησης, και το εικονικό χέρι. Η δέσµη αναπαρίσταται µε κόκκινο µέχρι τον κρύσταλλο διπλασιασµού. Από την έξοδό του, η δέσµη γίνεται πράσινη (διπλάσια συχνότητα). Σχετικά µε την αληθοφάνεια των εικονικών αντικειµένων, οι έξι από τους επτά εξειδικευµένους χρήστες τη θεώρησαν ικανοποιητική. Ο έβδοµος χρήστης δεν ικανοποιήθηκε, όντας εξοικειωµένος µε λογισµικά εικονικής τοπιογραφίας και γραφικά µε πολύ υψηλή ανάλυση. Όπως φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση, η προηγούµενη εµπειρία παίζει σηµαντικό ρόλο για την αίσθηση και την κρίση εικονικών περιβαλλόντων. Η αξιολόγηση του εικονικού laser II συνεχίζεται µε δείγµα µεταπτυχιακούς φοιτητές Τµήµατος Φυσικής και βασικό άξονα τη µελέτη µαθησιακών αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναφορές Youngblut C., Educational Uses of Virtual Reality Technology, Institute for Defense Analyses, IDA Document D-2128, January 1998, available at Νικολού E., Τσάκαλης Π., Γιούνης Α., Μπέλλου Ι., Μικρόπουλος Τ. "Εικονική πραγµατικότητα στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών. Κριτική θεώρηση" Βιβλίο περιλήψεων του 4ου Πανελλήνιου συνεδρίου ιδακτικής των Μαθηµατικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, σ , Ρέθυµνο, Οκτώβριος (1999) Dede C., Salzman M., Calhoun C., Loftin R. B., Hoblit J., Regian J. W., The Design of Artificial Realities to Improve Learning Newtonian Mechanics, Proceedings of the 1994 East-West International

6 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 387 Conference on Multimedia, Hypermedia, and Virtual Reality Moscow, September 14-16, 1994 (also available at DEVRL, The distributed Extensible Virtual Reality Laboratory, Dede C., Salzman M. C., Loftin R. B., ScienceSpace: Virtual Realities for Learning Complex and Abstract Scientific Concepts, available at Moher, T., Johnson, A., Ohlsson, S., Gillingham, M., Bridging Strategies for VR-Based Learning, In the proceedings of CHI 99, Pittsburgh, Pennsylvania, May 15-20, 1999, pp (also available at Brown D. J., Mikropoulos T. A., Kerr S. J., A virtual laser physics laboratory, VR in the Schools, December 1996, Vol. 2, no. 3, pp.3-8 Μικρόπουλος Τ., ήµου Γ. Ηλ., Γκουζίνης Χ., Ενίσχυση εµπειριών µέσω εικονικής πραγµατικότητας: Ένα παράδειγµα από το χώρο των φυσικών επιστηµών, 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική των Μαθηµατικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Πάτρα, 9-11 Μαΐου 1997 T. A. Mikropoulos. Virtual Environments in Science Education. International Conference Virtual Reality in Education & Training 43 48, Loughborough, UK, June (1997) Burdea G & Coiffet P. "Virtual Reality Technology", Wiley NY (1994)

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών ως ψηφιακές τάξεις

Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών ως ψηφιακές τάξεις Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών ως ψηφιακές τάξεις Ευτυχία Κωλέτσου, Ιωάννης Βρέλλης, Τάσος Α. Μικρόπουλος ekoletso@cs.uoi.gr, ivrellis@uoi.gr, amikrop@uoi.gr Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΙΣΜΟΥ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΙΣΜΟΥ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 449 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΙΣΜΟΥ Γιάννης Μεσσήνης Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Σ. Τσοβόλας, Β. Κόμης Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών {stsovol,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά Δημητρίου Δημήτρης Δάσκαλος, MA IT in Education engino.education@gmail.com Σίσαμος Κώστας Μηχ. Μηχανικός, MSc Δάσκαλος c.sisamos@engino.com

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Εξώφυλλο Αναφοράς Πτυχιακής Εργασίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Κατασκευή εικονικού κόσµου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Κυριακή Σεραφείμ, Γιώργος Φεσάκης pse04178@rhodes.aegean.gr, gfesakis@rhodes.aegean.gr ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού

Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού Δ. Νικολός 1, Α. Καρατράντου 1, Χ. Παναγιωτακόπουλος 2 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Παράρτημα Πάτρας, 2 Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών και του τεστ αξιολόγησης ΤΕΜΑ3 για τη διδακτική παρέμβαση στα Μαθηματικά στο νηπιαγωγείο

Παρουσίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών και του τεστ αξιολόγησης ΤΕΜΑ3 για τη διδακτική παρέμβαση στα Μαθηματικά στο νηπιαγωγείο Παρουσίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών και του τεστ αξιολόγησης ΤΕΜΑ3 για τη διδακτική παρέμβαση στα Μαθηματικά στο νηπιαγωγείο Στ. Παπαδάκης 1, Μ. Καλογιαννάκης 2, Ν. Ζαράνης 3 1 Υπ. Διδάκτορας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος με χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού παιχνιδιού

Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος με χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού παιχνιδιού Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος με χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού παιχνιδιού Κωνσταντίνος Μπαρμπάτσης 1, Δάφνη Οικονόμου 2, Ιωάννα Παπαμαγκανά 3, Ιωάννης Ζώζας 1 barbatsis@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό

Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό Εισαγωγή Η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με στόχο κυρίως να υποστηριχθεί το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχυθεί η μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ

OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ Θεοφανή Πύρζα, Καθηγήτρια Μ.Ε. Πληροφορικής Βάσω Σπηλιωτοπούλου, Καθηγήτρια Διδακτικής της ΣΕΛΕΤΕ ΠΑΤΕΣ Πάτρας, ΣΕΛΕΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES «Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο(ΕΚΤ)» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής Δ. Αλιμήσης Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) alimisis@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της πλατφόρµας Dokuwiki για την ανάπτυξη περιβάλλοντος εικονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών

Αξιοποίηση της πλατφόρµας Dokuwiki για την ανάπτυξη περιβάλλοντος εικονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών Αξιοποίηση της πλατφόρµας Dokuwiki για την ανάπτυξη περιβάλλοντος εικονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών Μακεδών Γεώργιος 1, Θεοχαρόπουλος Ιωάννης 2, Μαστοράκου Αικατερίνη 3 1 Καθηγητής Φυσικός Ρ/Η, 1 ο ΕΠΑ.Λ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...9 ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορική τεχνολογία...15 1.1 Ο υπολογιστής...15 1.2 Ιστορική αναδρομή...19 1.3 Τα δεδομένα στον υπολογιστή...23 1.4 Λογισμικό...25 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ Νιτοδάς Γεώργιος, Φακής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Πέτρος Κλιάπης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, pkliapis@gmail.com Petros Kliapis Scientific

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Β ΚΥΚΛΟΣ. Εικονική Πραγµατικότητα στην Εκπαίδευση :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Β ΚΥΚΛΟΣ. Εικονική Πραγµατικότητα στην Εκπαίδευση : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Π.Μ.Σ : Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Β ΚΥΚΛΟΣ Εικονική Πραγµατικότητα στην Εκπαίδευση : Προτάσεις διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα