ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ"

Transcript

1 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προσωπικού της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης συστήµατος υποβολής αίτησης απόσπασης ιευθύνσεις και Γραφεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

2 Εισαγωγή Για τη σχολική χρονιά οι αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τόσο από περιοχή σε περιοχή όσο και σε υπηρεσίες και φορείς αρµοδιότητας ΥΠΕΠΘ θα υποβάλλονται µέσω του ολοκληρωµένου ηλεκτρονικού συστήµατος υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων απόσπασης. Βάση του συστήµατος είναι η ηλεκτρονική φόρµα υποβολής αιτήσεων που καταργεί τα προηγούµενα έντυπα αποσπάσεων. Η φόρµα καλύπτει όλες τις αιτήσεις απόσπασης µε εξαίρεση τις αιτήσεις απόσπασης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, για τις οποίες θα εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διαδικασίες που καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο. Ο εκπαιδευτικός προκειµένου να υποβάλει αίτηση απόσπασης θα πρέπει να επισκεφθεί την πλησιέστερη ιεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθµιας / ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Γραφείο ΤΕΕ όπου θα γίνει και η ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την οικογενειακή του κατάσταση και τους λόγους απόσπασης που επικαλείται στην αίτησή του. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σ ανοικτό φάκελο, στην εξωτερική πλευρά του οποίου αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα το ονοµατεπώνυµο του εκπαιδευτικού, ο αριθµός µητρώου του και ο τύπος της απόσπασης που επιθυµεί (π.χ. από ΠΥΣ Ε σε ΠΥΣ Ε, Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ κλπ) καθώς και ο συνολικός αριθµός σελίδων των επισυναπτόµενων δικαιολογητικών. Αν ο εκπαιδευτικός ζητά απόσπαση και από περιοχή σε περιοχή και για υπηρεσία ή φορέα αρµοδιότητας ΥΠΕΠΘ τότε υποβάλλει δύο φακέλους µε δικαιολογητικά φροντίζοντας αν κάποιο δικαιολογητικό είναι απαραίτητο και για τους δύο τύπους απόσπασης να το υποβάλει και στους δύο. Συνιστάται στους εκπαιδευτικούς να διαβάσουν προσεκτικά την αίτηση που θα εκτυπώσει ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης του συστήµατος πριν την υπογράψουν. Υπενθυµίζεται ότι µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων δεν επιτρέπεται καµιά αλλαγή των καταχωρηµένων στοιχείων. 2

3 Εισαγωγή στο σύστηµα Για την εισαγωγή στο σύστηµα απαιτείται η εκ των προτέρων εγκατάσταση του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού που σας απεστάλη στα µέσα Απριλίου Για την υποβολή αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης λειτουργεί ο δικτυακός τόπος https://anaplirotes.sch.gr µόνο για πιστοποιηµένους χρήστες σε διευθύνσεις και γραφεία. Εισάγεστε στο σύστηµα πληκτρολογώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Μετά την επιτυχή εισαγωγή στο σύστηµα, ο χρήστης µεταπηδά στην κεντρική σελίδα του συστήµατος. Σε αυτή τη σελίδα εµφανίζεται η γραµµή επιλογών (menu) για την πλοήγηση σε όλες τις απαραίτητες λειτουργίες του συστήµατος. Για το σύστηµα των αποσπάσεων µέσω της γραµµής εργαλείων υποστηρίζονται οι ακόλουθες λειτουργίες: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ: Καταχώριση Νέας Αίτησης Καταχώριση Νέας Αίτησης: αρχικά ο χρήστης επιλέγει τη βαθµίδα εκπαίδευσης της αίτησης που πρόκειται να καταχωριστεί. Στη συνέχεια, καταχωρίζονται όλα τα υπηρεσιακά και τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού. Για να δοθεί δυνατότητα συνέχισης της αίτησης θα πρέπει το πεδίο να είναι συµπληρωµένο. ιαφορετικά, εµφανίζεται µήνυµα λάθους. Στην επόµενη σελίδα επιλέγεται το είδος της αίτησης που θα υποβληθεί. Οι επιλογές είναι: ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣ Ε (σύµφωνα µε τη βαθµίδα) ή και για την Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΕΠΘ ή άλλο φορέα. Για την ορθή συµπλήρωση των πεδίων των επιµέρους τµηµάτων της κάθε αίτησης θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα: Αίτηση απόσπασης για ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣ Ε Συµπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία Οικογενειακή κατάσταση, αν επιλεγεί Έγγαµος τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί το επάγγελµα συζύγου. Για τις επιλογές Στρατιωτικός/ ικαστικός είναι δυνατό στην 3

4 συµπλήρωση του πεδίου Τόπος Εργασίας (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣ Ε) Συζύγου εφόσον ο τόπος δεν είναι γνωστός να συµπληρωθεί η επιλογή Υπό µετακίνηση. Σε αυτήν την περίπτωση επίσης δεν είναι απαραίτητη η συµπλήρωση περιοχών ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣ Ε. Εφόσον συµπληρωθεί ως επάγγελµα η επιλογή Εκπαιδευτικός, τότε παρέχεται η δυνατότητα συνεξέτασης (επιλέγοντας το σχετικό πεδίο) των αιτήσεων των συζύγων και εποµένως απαιτείται η συµπλήρωση του αριθµού πρωτοκόλλου της άλλης αίτησης. Σχετικά επιπρόσθετα στοιχεία καταγράφονται στο αντίστοιχο πεδίο κειµένου. Ακολούθως συµπληρώνονται οι λόγοι για τους οποίους υποβάλλεται η αίτηση και συµπληρώνεται η υποβολή δικαιολογητικών εφόσον υπάρχουν. Στην επόµενη σελίδα στο πεδίο κειµένου που εµφανίζεται δίπλα από τους επικαλούµενους λόγους υγείας συµπληρώνονται επιπρόσθετες σχετικές πληροφορίες. Μετά τη συµπλήρωση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣ Ε (εκτός των περιπτώσεων που δεν απαιτείται) καταχωρίζονται το τµήµα της αίτησης που αφορά την απόσπαση σε ΠΥΣ Ε. Αίτηση απόσπασης για την Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΕΠΘ ή άλλο φορέα Σε αυτό το σηµείο της αίτησης παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης της υπηρεσίας/φορέα που έχει επιλεχθεί. Ανάλογα µε τον επιλεγµένο φορέα εµφανίζονται αναλυτικότερες επιλογές για φορείς όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ. και στη συνέχεια καταχωρίζεται και το τελευταίο τµήµα της αίτησης. Προβολή και Ενηµέρωση αίτησης. Κάθε καταχωρισµένη αίτηση µπορεί να προβληθεί και εν συνεχεία να τροποποιηθεί. Η αναζήτησή της γίνεται µε τον αριθµό πρωτοκόλλου, τον ΑΦΜ ή τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού και εµφανίζεται µε τη µορφή του εκτυπωµένου εντύπου. Εφόσον ο φορέας που την κάλεσε έχει το δικαίωµα τροποποίησής της τότε εµφανίζεται το πλήκτρο Ενηµέρωση σε κάθε τµήµα της. Επιπλέον, µέσω του πλήκτρου Κατάργηση δίνεται η δυνατότητα διαγραφής των τµηµάτων της αίτησης. Λίστα αιτήσεων, δυνατότητα προβολής ανά ιεύθυνση/γραφείο όλων των καταχωρισµένων αιτήσεων κατά ηµεροµηνία καταχώρισης (µίας ηµέρας ή συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος) και κατά ΑΦΜ. Έλεγχοι στην συµπλήρωση της φόρµας. Τα πεδία της αίτησης συµπληρώνονται (όπου απαιτούνται λέξεις ή κείµενο) µε κεφαλαίους χαρακτήρες του ελληνικού ή του λατινικού αλφαβήτου αλλά όχι ταυτόχρονα και µε τα δύο αλφάβητα. Παραδείγµατα ορθής πληροφορίας για ένα υποτιθέµενο πεδίο Όνοµα : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σωστό DAVID Σωστό Γεώργιος Λάθος, δεν επιτρέπονται πεζά γράµµατα ΓΕΏΡΓΙΟΣ Λάθος, όχι τόνοι στα κεφαλαία ΓΕΩΡΓΙΟS Λάθος, ανάµειξη ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων Εννοείται ότι η χρήση ελληνικών σε ένα πεδίο δεν απαγορεύει την εισαγωγή λατινικών σε άλλο πεδίο. 4

5 Υπάρχει έλεγχος για τα αριθµητικά πεδία όπως Αριθµός Μητρώου (επιτρέπει 6 ψηφία), Α.Φ.Μ. (εννέα ψηφία) καθώς και τηλεφώνου (10 ψηφία). Η εφαρµογή υπενθυµίζει στο χρήστη τα πεδία κάθε φόρµας που πρέπει να συµπληρωθούν υποχρεωτικά, µε το σύµβολο δίπλα στο όνοµα του πεδίου. Για όλα τα πεδία πραγµατοποιούνται έλεγχοι κατά την αποστολή τους και εφόσον διαπιστωθεί σφάλµα δεν επιτρέπεται η καταχώριση της αίτησης στη βάση δεδοµένων. Ταυτόχρονα, εµφανίζονται επεξηγηµατικά µηνύµατα λάθους και ο δροµέας εστιάζει το εκάστοτε λάθος πεδίο, ώστε ο χρήστης να το συµπληρώσει σωστά. Επιπλέον, οι µη επιτρεπτοί χαρακτήρες διαγράφονται από το επίµαχο πεδίο. Εάν για παράδειγµα ο χρήστης σε ένα πεδίο ΑΦΜ πληκτρολόγησε Ο (το αρχικό ψηφίο είναι όµικρον και όχι µηδέν!) το σύστηµα θα τον ενηµερώσει για ύπαρξη απαγορευµένων χαρακτήρων, διαγράφοντας το κεφαλαίο όµικρον. Η διαδικασία ελέγχου και διόρθωσης, κατά την εισαγωγή, µπορεί να επαναληφθεί, µέχρι τα καταχωρισµένα στοιχεία να είναι ορθά. 5

6 Τρόπος και πληροφορίες για τη συµπλήρωση των πεδίων της αίτησης Η πλοήγηση (µεταπήδηση) από το ένα πεδίο στο επόµενο πραγµατοποιείται είτε δείχνοντας το πεδίο µε το ποντίκι και κάνοντας αριστερό κλικ, είτε µε τη χρήση του πλήκτρου tab του πληκτρολογίου, ενώ η επιστροφή στο προηγούµενο πεδίο µε ταυτόχρονη χρήση των πλήκτρων Shift + tab. 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα πεδία αυτής της ενότητας αναφέρονται στα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού καθώς και σε στοιχεία της υπηρεσιακής του κατάστασης. Η συµπλήρωση αυτών των στοιχείων είναι υποχρεωτική, εκτός των πεδίων Τηλέφωνο σχολείου και Κινητό Τηλέφωνο. ΠΕ ΙΑ Αριθµός Μητρώου Αριθµός Φορολογικού Μητρώου Στο πεδίο Αριθµός Μητρώου συµπληρώνεται ο εξαψήφιος Αριθµός Μητρώου του εκπαιδευτικού, ενώ στο πεδίο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου συµπληρώνεται ο εννεαψήφιος Αριθµό Φορολογικού Μητρώου. Για τη συµπλήρωση του Α.Φ.Μ. απαιτείται επίδειξη δηµοσίου εγγράφου (πχ. λογαριασµός τηλεφώνου). Προσοχή: συµπληρώνεται ο προσωπικός Αριθµός Φορολογικού Μητρώου και όχι ο οικογενειακός. Μέσω των πεδίων Αριθµός Μητρώου και Α.Φ.Μ. δίνεται η δυνατότητα, αφού συµπληρωθούν σωστά το ένα ή και το άλλο και µε τη χρήση του πεδίου Αναζήτηση (βρίσκεται δεξιά από το πεδίο Α.Φ.Μ. ) της αυτόµατης συµπλήρωσης των καταχωρισµένων προσωπικών στοιχείων του εκπαιδευτικού. Το πεδίο Αναζήτηση ενεργοποιείται τοποθετώντας το δροµέα πάνω σε αυτό και κλικάροντάς το µία φορά µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Τα στοιχεία που συµπληρώνονται µε τη διαδικασία της αναζήτησης είναι: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ Αν ο χρήστης επιλέξει αυτή τη διαδικασία συµπλήρωσης των προσωπικών στοιχείων και µε την προϋπόθεση ότι έχουν βρεθεί εγγραφές µε την εκτέλεση της λειτουργίας αναζήτηση, θα πρέπει να βεβαιωθεί για την ακρίβειά τους. Εάν τα στοιχεία θεωρηθούν ανακριβή τότε απαιτείται η διόρθωσή τους στη φόρµα της αίτησης και µόνο σε αυτή. Επιπλέον, το σύστηµα ενηµερώνει µέσω αναλυτικών µηνυµάτων λάθους που τοποθετούνται στην κορυφή της φόρµας τις λεπτοµέρειες για τις οποίες θεωρεί τα στοιχεία αυτά ανακριβή (πχ. Ασυνέπεια µεταξύ αριθµού µητρώου ή ΑΦΜ και προσωπικών στοιχείων του εκπαιδευτικού). 6

7 Εκτός από τη λειτουργία αυτόµατης συµπλήρωσης των προσωπικών στοιχείων, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πληκτρολόγησής τους. ΠΕ ΙΟ Οργανική Θέση, συµπληρώνεται η οργανική θέση του εκπαιδευτικού. ΠΕ ΙΟ Περιοχή Μετάθεσης, επιλέγεται η περιοχή στην οποία ανήκει η οργανική θέση του εκπαιδευτικού χρησιµοποιώντας το πλήκτρο επιλογής που υπάρχει στο δεξί µέρος του πεδίου. ΠΕ ΙΟ ιεύθυνση/γραφείο, επιλέγεται η ιεύθυνση ή το γραφείο όπου υπάγεται η περιοχή µετάθεσης του εκπαιδευτικού. ΠΕ ΙΟ Τηλέφωνο Σχολείου, συµπληρώνεται το τηλέφωνο του σχολείου που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός και δεν είναι υποχρεωτικό. ΠΕ ΙΟ Έτος ιορισµού, συµπληρώνεται το έτος διορισµού του εκπαιδευτικού (4 ψηφία πχ. 1986) ΠΕ ΙΟ Συνολική Υπηρεσία, συµπληρώνονται τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας µε στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο. Στα ΠΕ ΙΑ Πόλη, Οδός και ΤΚ, συµπληρώνεται η ταχυδροµική διεύθυνση του εκπαιδευτικού. ΠΕ ΙΟ Τηλέφωνο Μόνιµης Κατοικίας, συµπληρώνεται το τηλέφωνο µόνιµης κατοικίας εάν δεν υπάρχει συµπληρώνεται κάποιο σταθερό τηλέφωνο µέσω του οποίου µπορεί να ενηµερωθεί ο εκπαιδευτικός. ΠΕ ΙΟ Κινητό Τηλέφωνο, συµπληρώνεται εφόσον υπάρχει. Στη συνέχεια ο χρήστης καλείται να συµπληρώσει τον τύπο της απόσπασης που επιθυµεί ο εκπαιδευτικός. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και των δύο τύπων απόσπασης. Σύµφωνα µε τις επιλογές του εκπαιδευτικού ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται τµήµατα της φόρµας. Π.χ. Αν επιλεγεί η απόσπαση από ΠΥΣ Ε σε ΠΥΣ Ε η εισαγωγή στοιχείων θα είναι δυνατή µόνο στο Τµήµα Β της φόρµας, ενώ αν επιλεγεί η απόσπαση για την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ ή άλλο φορέα, η εισαγωγή στοιχείων θα είναι δυνατή µόνο στο Τµήµα Γ της φόρµας. Βεβαίως, µε επιλογή και των δύο τύπων απόσπασης ενεργοποιούνται και τα δύο τµήµατα της αίτησης. 7

8 Β. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΖΗΤΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣ Ε ΣΕ ΠΥΣ Ε Για να είναι ενεργό το Τµήµα Β της αίτησης θα πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, ο χρήστης να έχει επιλέξει την απόσπαση από µία περιοχή τοποθέτησης σε άλλη. Στη συνέχεια καλείται να συµπληρώσει τα εξής πεδία: Οικογενειακή κατάσταση, επιλέγεται η οικογενειακή κατάσταση του εκπαιδευτικού χρησιµοποιώντας το πλήκτρο επιλογής που υπάρχει στο δεξί µέρος του πεδίου. Οι επιλογές που δίνονται είναι: ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ ΣΕ ΙΑΖΕΥΞΗ Αριθµός Ανήλικων Τέκνων, συµπληρώνεται ο αριθµός των ανήλικων τέκνων του εκπαιδευτικού. Αριθµός Τέκνων Που Σπουδάζουν, συµπληρώνεται ο αριθµός των τέκνων που σπουδάζουν. Επάγγελµα συζύγου, επιλέγεται ή και συµπληρώνεται το επάγγελµα του/της συζύγου, χρησιµοποιώντας το πλήκτρο επιλογής που υπάρχει στο δεξί µέρος του πεδίου. Οι επιλογές που δίνονται είναι: Στρατιωτικός ικαστικός Εκπαιδευτικός Μέλος ΕΠ Άλλο Εάν το επάγγελµα συζύγου ανήκει στα τέσσερα πρώτα το επιλέγει, διαφορετικά πληκτρολογεί ένα άλλο επάγγελµα στο χώρο που του δίδεται, αφού επιλέξει το πεδίο Άλλο. Ακολούθως, επιλέγεται ο τόπος εργασίας του/της συζύγου. Στη συνέχεια, συµπληρώνονται οι λόγοι για τους οποίους ο εκπαιδευτικός ζητά απόσπαση σε άλλη περιοχή καθώς και αν θα συνυποβάλλει ή όχι τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που κάποιος από τους λόγους που παρατίθενται επιλεγεί, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί και το πεδίο υποβολή δικαιολογητικών που αντιστοιχεί στο λόγο που επιλέχθηκε. 8

9 Απαραίτητο είναι να συµπληρωθεί ο αριθµός σελίδων των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν. Τέλος, για τις αποσπάσεις από περιοχή σε περιοχή ο χρήστης καλείται να συµπληρώσει έως και πέντε ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ Ε σύµφωνα µε τη βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκει. Οι περιοχές που µπορούν να επιλεγούν βρίσκονται στο αριστερό πλαίσιο πολλαπλών επιλογών κάτω από την ονοµασία: ιαθέσιµα. Τοποθετώντας το δροµέα σε κάθε µια από αυτές δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη, είτε µε διπλό κλικ πάνω στην περιοχή, είτε επιλέγοντας µε µονό κλικ την περιοχή και πατώντας το βελάκι να µετατρέψει την διαθέσιµη περιοχή σε επιλεγµένη τοποθετώντας την στο δεξί πλαίσιο που φέρει την ονοµασία Επιλεγµένα και ταυτόχρονα να την αφαιρέσει από τις διαθέσιµες. Κάθε περιοχή που µεταφέρεται παίρνει αριθµό προτεραιότητας σύµφωνα µε την επιθυµία του εκπαιδευτικού. Εάν διαπιστωθεί λάθος στις επιλεγµένες περιοχές, ο χρήστης µπορεί να ακυρώσει κάποια ή και όλες τις επιλογές, είτε κάνοντας διπλό κλικ στην περιοχή που επιθυµεί να ακυρώσει, είτε πρώτα µαρκάροντάς τη και έπειτα χρησιµοποιώντας το βελάκι. Επίσης, µπορεί να αλλάξει την σειρά προτίµησης των 9

10 επιλεγµένων περιοχών, µαρκάροντάς τες και χρησιµοποιώντας τα βελάκια που βρίσκονται δεξιά από το πλαίσιο των επιλεγµένων περιοχών και δείχνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να διενεργήσει τη διαδικασία που επιθυµεί. 10

11 Γ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ Ή ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Για να είναι ενεργό το Τµήµα Γ της αίτησης θα πρέπει ο χρήστης να έχει επιλέξει την απόσπαση για την κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ ή άλλο φορέα, και στη συνέχεια να συµπληρώσει έναν από τους ακόλουθους φορείς: Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα να επιλέξουν έναν µόνο φορέα. Επιλέγοντας κάποιον από αυτούς εµφανίζονται, εάν υπάρχουν, επιπλέον πεδία που κάνουν πιο συγκεκριµένη την επιλογή του. Αναλυτικά: Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, δεν υπάρχει επιµέρους επιλογή. Περιφερειακές /νσεις Εκπαίδευσης, αφού επιλεγεί εµφανίζεται κατάλογος µε τις 13 Περιφερειακές ιευθύνσεις της χώρας και επιλέγεται µία από αυτές. /νσεις και γραφεία εκπαίδευσης, αφού επιλεγεί εµφανίζονται δύο κατάλογοι µε όλες τις ιευθύνσεις και τα γραφεία της χώρας και επιλέγεται µία από τις ιευθύνσεις και (µόνο αν ο εκπαιδευτικός επιθυµεί απόσπαση σε γραφείο) ένα από τα γραφεία που υπάγονται σε αυτή. ΑΕΙ, αφού επιλεγεί εµφανίζονται δύο κατάλογοι µε όλα τα ΑΕΙ και τα τµήµατά τους. Επιλέγοντας κάποιο ΑΕΙ εµφανίζονται στο δεύτερο κατάλογο τα τµήµατα που υπάγονται σε αυτό. ΤΕΙ, η διαδικασία επιλογής του ΤΕΙ είναι αντίστοιχη µε αυτή των ΑΕΙ ΟΕΕΚ, αφού επιλεγεί εµφανίζεται ένας κατάλογος µε τις 13 περιφέρειες της χώρας. Επιλέγεται κάποια από αυτές και στη συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει έως και πέντε ΙΕΚ που υπάγονται σε αυτή και τα οποία εµφανίζονται στο αριστερό πλαίσιο πολλαπλών επιλογών κάτω από την ονοµασία: ιαθέσιµα. Τα ΙΕΚ που επιλέγονται εµφανίζονται στο αριστερό πλαίσιο κατά σειρά προτίµησης µε τίτλο Επιλεγµένα. Η διαδικασία επιλογής και ταξινόµησης των επιθυµητών ΙΕΚ είναι όµοια µε αυτή της επιλογής ΠΥΣ Ε/ΠΥΣΠΕ 11

12 Για την περιφέρεια Αττικής ο εκπαιδευτικός δικαιούται να επιλέξει τέσσερα ΙΕΚ και την κεντρική υπηρεσία του ΟΕΕΚ ή έως και πέντε ΙΕΚ. Άλλος φορέας, αφού επιλεγεί, ενεργοποιείται ένα πεδίο κειµένου στο οποίο αναγράφεται ο φορέας (κεφαλαίοι χαρακτήρες). Στη συνέχεια, θα πρέπει να συµπληρωθεί ο αριθµός σελίδων των επισυναπτόµενων εγγράφων (βιογραφικό σηµείωµα κλπ). Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων του εκπαιδευτικού επιλέγεται το πλήκτρο Καταχώριση, µέσω του οποίου η αίτηση καταχωρίζεται στη βάση δεδοµένων του συστήµατος αποσπάσεων. Με το πλήκτρο Ακύρωση διαγράφονται όλα τα στοιχεία της αίτησης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Μετά την εκτέλεση καταχώρισης της αίτησης, ο χρήστης µεταπηδά στην επόµενη σελίδα του συστήµατος στην οποία εµφανίζεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης και δίνεται η λειτουργία εκτύπωσής της εκτελώντας την αντίστοιχη εντολή. 12

13 Στη συνέχεια, εµφανίζεται η προς εκτύπωση καταχωρισµένη αίτηση η οποία φέρει στο επάνω µέρος της τα στοιχεία του φορέα καταχώρισης, τον αριθµό πρωτοκόλλου και την ηµεροµηνία υποβολής της. Αµέσως δε, εµφανίζεται ο διάλογος εκτύπωσης των Windows. Η αίτηση θα πρέπει να εκτυπωθεί σε δύο αντίτυπα. Για την καταχώριση νέας αίτησης επιλέγεται η αντίστοιχη λειτουργία από τη γραµµή εργαλείων. Ενηµέρωση αίτησης Αφού επιλεγεί ο σύνδεσµος αυτός από το menu, εµφανίζεται σελίδα αναζήτησης της αίτησης µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου. Αναγράφοντας τον αριθµό πρωτοκόλλου και εν συνεχεία πατώντας το πλήκτρο αναζήτηση εµφανίζεται η αίτηση της οποίας τα στοιχεία πρόκειται να τροποποιηθούν. ιενεργούµε την τροποποίηση που απαιτείται και καταχωρούµε την αίτηση εκ νέου. Θα πρέπει εδώ να τονισθεί ότι το σύστηµα υποστηρίζει λειτουργία παρακολούθησης και καταγραφής όλων των ενεργειών που εκτελούνται σε κάθε αίτηση καθώς και το χρήστη που τις πραγµατοποίησε. Λίστα αιτήσεων Επιλέγοντας από το menu µε τη σειρά τους συνδέσµους Λίστες, Αιτήσεων, Απόσπασης, Έτους 2009, το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα εµφάνισης των καταχωρισµένων αιτήσεων ανά Γραφείο ή ιεύθυνση για ένα συγκεκριµένο διάστηµα καταχώρισης. 13

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.I. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστηµα και ήλωση Στοιχείων... 4 Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014».

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΥ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα