ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Δημήτρης Κ.Βεργίδης ΠΑΤΡΑ

2 2

3 Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) πραγματοποιήθηκε μία έρευνα σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι στην εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου. Η συλλογή στοιχείων έγινε μέσω ερωτηματολογίων με ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Τα στοιχεία αυτά θα συμβάλλουν στην ενδεχόμενη προσαρμογή του προγράμματος σπουδών και του περιεχομένου των μαθημάτων ώστε να αντιμετωπίζονται εκ των προτέρων οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι/δασκάλες στην επιτέλεση του έργου τους, με την κατάλληλη εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμβάλουν και στην επιμόρφωση των δασκάλων. Το ερωτηματολόγιο εκπονήθηκε από τους σχολικούς συμβούλους Διονυσία Τουρκάκη, Φάνη Βαλμά και τον εκπαιδευτικό και διδακτορικό φοιτητή του τμήματος Βαγγέλη Ανάγνου, οι οποίοι πραγματοποίησαν και τη συλλογή δεδομένων. 3

4 Ερώτηση 1. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στο καθημερινό σας έργο ως εκπαιδευτικός; (Ξεκινώντας από το σοβαρότερο) 1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΜΕΣΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ 1.1 έλλειψη κτιριακών υποδομών 20 Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ο χώρος, γιατί η αίθουσα διδασκαλίας είναι πολύ μικρή σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών (δ. 53) 1.2 έλλειψη 12 Έλλειψη βιβλιοθήκης, αίθουσας εξοπλισμού υπολογιστών, σύνδεσης Internet (δ. 128) 1.3 έλλειψη 11 εκπαιδευτικών υλικών και μέσων έλλειψη των κατάλληλων εποπτικών μέσων και υλικού διδασκαλίας (δ. 155) ΣΥΝΟΛΟ 43 Όσον αφορά τις υποδομές, τον εξοπλισμό και τα εκπαιδευτικά μέσα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι 43 από τους 171 δασκάλους/δασκάλες του δείγματος(25%). Κυρίως αναφέρονται προβλήματα χώρου των σχολικών τάξεων σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών (το 47% των απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση).ένα μικρότερο μέρος του δείγματος αναφέρει ως πρόβλημα την έλλειψη βιβλιοθήκης, αίθουσα Η/Υ και Internet. Στη διπλανή στήλη παρατίθεται μια χαρακτηριστική απάντηση, που διευκρινίζει περισσότερο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. 4

5 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2.1 Οργάνωση ωρολογίου προγράμματος 2.2 Στελέχωση ολοημέρου με ειδικότητες 2.3 έλλειψη συνεργασίας με διεύθυνση σχολείου 2.4 στελέχωση ολιγοθεσίου 2.5 Εντατικοποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα δυσανάλογο της ηλικίας των παιδιών 2.6 οργάνωση και λειτουργία ολιγοθεσίου 2.7.πολύωρη εργασία στα ολιγοθέσια χωρίς οικονομικό αντίκρισμα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ 2 Επίσης η τελική διαμόρφωση του ωριαίου προγράμματος της χρονιάς, λόγω εξυπηρέτησης των ειδικοτήτων, δεν είναι η καταλληλότερη για μαθήματα όπως η γλώσσα και τα μαθηματικά που θα έπρεπε να γίνονται στις πρώτες ώρες (Δ.8) 2 Έλλειψη ειδικοτήτων στο ολοήμερο (δ. 49) 1 Απουσία συνεργασίας με τη Δ/νση του σχολείου (δ. 57) 4 Η απουσία ειδικοτήτων απ τα μικρά σχολεία με αποτέλεσμα ν αναγκάζομαι ν ασχολούμαι μ αντικείμενα που δεν κατέχω (δ. 71) 1 Εντατικοποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα δυσανάλογο της ηλικίας των παιδιών (δ. 66) 2 Στα μικρότερα σχολεία η διδασκαλία δύο τάξεων είναι δύσκολη καθώς η ηλικιακή διαφορά τους ενός χρόνου ανάμεσα στα παιδιά παίζει ρόλο στην κατανόηση και στη μάθηση.(δ.73) 1 Ωράριο 25 ωρών, χωρίς οικονομικό αντίκρισμα (δ.72) 2.8 στελέχωση (έλλειψη ειδικοτήτων) 1 Η έλλειψη ειδικοτήτων, γιατί δεν μπορώ να προσφέρω τις γνώσεις του ειδικού ( γυμναστής, ξένων γλωσσών, μουσικών) (δ.72) 2.9. Απουσία τμήματος 1 «ενισχυτικής διδ/λίας» Απουσία τμήματος «ενισχυτικής διδ/λίας» (δ.89) 2.10 Απουσία 1 Απουσία ψυχολογικής στήριξης παιδιών και σχολικού ψυχολόγου γονέων (δ.89) 2.11 γραφειοκρατία 2 4. Γραφειοκρατικά θέματα μείωση εντύπων (δ.102) 2.12 συνεργασία προσωπικού σχολικής μονάδας 2 Συνεργασία σχολικής μονάδας (δ. 129) 5

6 2.13 έλλειψη τμήματος ένταξης για αλλοδαπούς ΣΥΝΟΛΟ 22 2 Έλλειψη τμήματος ένταξης για αλλοδαπούς μαθητές.(δ.153) Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι στον καθημερινό τους έργο ως εκπαιδευτικοί και σύμφωνα με τον πίνακα 2, ειδικότερα ως προς την οργάνωση και τη διοίκηση απάντησαν οι 22 από τους 171 εκπαιδευτικούς του δείγματος(13%). Οι περισσότεροι από αυτούς και συγκεκριμένα οι 4 από αυτούς εστίασαν τα προβλήματα στη στελέχωση ολιγοθέσιου σχολείου, του οποίου η έλλειψη έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη ενασχόλησης με αντικείμενο το οποίο δεν κατέχουν (18% των απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση). Στην οργάνωση και λειτουργία του ολιγοθέσιου σχολείου απάντησαν 2 από αυτούς (9% των απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση), οι οποίοι εντοπίζουν τη δυσκολία στη κατανόηση και στη μάθηση των μαθημάτων λόγω της ηλικιακής διαφοράς των μαθητών. Στην οργάνωση του ωρολόγιου προγράμματος εντοπίζουν οι 2 από τους ερωτηθέντες (9% των απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση) καθώς η έμφαση που δίνεται στις ειδικοτήτες διαμορφώνει έτσι τελικά το ωριαίο πρόγραμμα της χρονιάς ώστε να δημιουργείται δυσκολία για μαθήματα όπως η γλώσσα και τα μαθηματικά που θα έπρεπε να διδάσκονται τις πρώτες ώρες του ωρολόγιου προγράμματος. Στην έλλειψη ειδικοτήτων στο ολοήμερο και στην ανάγκη στελέχωσης του ολοήμερου με ειδικότητες εντοπίζουν επίσης οι δύο από τους ερωτηθέντες (9% των απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση) Δύο επίσης από τους ερωτηθέντες εντόπισαν τη δυσκολία τους στη συνεργασία με το προσωπικό της σχολικής μονάδας (9% των απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση), δύο από τους ερωτηθέντες εντόπισαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως προς την έλλειψη τμήματος ένταξης για τους αλλοδαπούς και άλλοι δύο εστιάζουν στη δυσκολία που τους δημιουργεί η γραφειοκρατία και την ανάγκη μείωσης εντύπων για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων. 6

7 3.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 3.1 Ενεργητική έλλειψη συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία (αρνητικές συμπεριφορές, επιθετικότητα, απειθαρχία κλπ.) 3.2 Μαθησιακές δυσκολίες Επιθετικότητα και γενικά η συμπεριφορά μερικών παιδιών (Δ.21) Μαθησιακές δυσκολίες (Δ.22) 3.3 Μεγάλος αριθμός 21 μαθητών στην τάξη Πολυπληθή τμήματα (δ.9) 3.4 Αλλοδαποί μαθητές 12 παιδιά από διαφορετικές χώρες (13) 3.5 Ανομοιογένεια της τάξης 9 υπάρχουν αποκλίσεις στην τάξη τις οποίες καλούμαι καθημερινά να αντιμετωπίσω (δ. 2) 3.6 Παθητική έλλειψη συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία ( έλλειψη ενδιαφέροντος, όχληση, αμέλεια, απροσεξία, έλλειψη συγκέντρωσης) γνωστικό επίπεδο μαθητών ΣΥΝΟΛΟ έλλειψη ενδιαφέροντος μαθητών (δ.125) χαμηλό επίπεδο μαθητών (δ.116) Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι στον καθημερινό τους έργο ως εκπαιδευτικοί και σύμφωνα με τον πίνακα 2, ειδικότερα ως προς τους μαθητές απάντησαν οι 132 από τους 171 εκπαιδευτικούς του δείγματος (77%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (33% των απαντήσεων) απάντησε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία ως προς τους μαθητές αφορά στην ενεργητική έλλειψη συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία με αρνητικές συμπεριφορές, επιθετικότητα και απειθαρχία ενώ το ποσοστό του 26% των απαντήσεων εστίασε στις μαθησιακές δυσκολίες. Το αμέσως επόμενο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι σε σχέση με τους μαθητές είναι ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη όπως προκύπτει με τα πολυπληθή τμήματα (16% των απαντήσεων) ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στις τάξεις και μάλιστα από διαφορετικές χώρες (9% των 7

8 απαντήσεων).τέλος το 8% των απαντήσεων αφορά την παθητική έλλειψη συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία (έλλειψη ενδιαφέροντος, όχληση, αμέλεια, απροσεξία και έλλειψη συγκέντρωσης) ενώ το 7% των απαντήσεων η δυσκολία των δασκάλων αφορά την ανομοιογένεια της τάξης. 4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 4.1 Οικογενειακά προβλήματα μαθητών 4.2 Έλλειψη βοήθειας των μαθητών από τους γονείς στο σπίτι 4.3 Έλλειψη συνεργασίας οικογένειας - σχολείου 4.4 παρεμβάσεις γονέων στα σχολικά θέματα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ Παιδιά με οικογενειακά προβλήματα (δ. 9) Η έλλειψη βοήθειας από τους γονείς στο σπίτι (δ.23) Η μη συνεργασία κάποιων γονιών με το σχολείο (δ. 121) Η συχνή παρέμβαση γονέων ακόμη και στο εκπαιδευτικό έργο (δ. 139) Σε σχέση με τις δυσκολίες που αφορούν στη συνεργασία με τους γονείς απάντησε το 9 % του δείγματος ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων αφορούσε στα οικογενειακά προβλήματα των μαθητών (ποσοστό του 40% των απαντήσεων) και το αμέσως μικρότερο ποσοστό (33% των απαντήσεων) αφορά στις παρεμβάσεις γονέων στα σχολικά θέματα. Το ποσοστό 20% των απαντήσεων αφορά την έλλειψη συνεργασίας κάποιων γονέων στα σχολικά προβλήματα ενώ το 7% των απαντήσεων απάντησε ότι η δυσκολία έγκειται στην έλλειψη βοήθειας των μαθητών από τους γονείς στο σπίτι. 8

9 5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 5.1 επαγγελματική δυσαρέσκεια-φόρτος εργασίας 5.2 άγχος βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου ΣΥΝΟΛΟ 5 4 Αφιερώνω αρκετό χρόνο για εργασίες των σχολικών βιβλίων και πέρα του διδακτικού μου ωραρίου, με συνέπεια να παραμερίζονται αρκετές δραστηριότητες μου που εξυπηρετούν την προσωπική και οικογενειακή μου ζωή (δ.12) 1 Υπάρχει μόνο το άγχος για το πώς θα γίνομαι κάθε μέρα αποδοτικότερος (δ.86) Σύμφωνα με την κατηγορία 5 για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι στο εκπαιδευτικό τους έργο απάντησε το 3% του δείγματος. Οι περισσότεροι (80% των απαντήσεων) επικεντρώθηκαν στην επαγγελματική δυσαρέσκεια που επιφέρει ο φόρτος εργασίας καθώς οι απαιτήσεις του επαγγέλματος συρρικνώνουν τις δραστηριότητες της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής ενώ το 20% των απαντήσεων αφορά στο άγχος βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου για το πώς θα γίνονται αποδοτικότεροι κάθε μέρα. 9

10 6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 6.1 νέα βιβλία 77 Οι απαιτήσεις των νέων βιβλίων σε συνδυασμό με την πληθώρα των ασκήσεων (δ.93) 6.2. διδακτική- 34 Δυσκολία εφαρμογής των μεθοδολογία 6.3 έλλειψη διδακτικού χρόνου 6.4 έλλειψη επιμόρφωσης στα παιδαγωγικά 6.5 έλλειψη επιμόρφωσης για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 6.6 έλλειψη επιμόρφωσης στη διαχείριση χρόνου 6.7 έλλειψη επιμόρφωσης στη διαχείριση διαφορετικών ρυθμών μάθησης 6.8 έλλειψη επιμόρφωσης στην οργάνωση σε εκπαιδευτικά προγράμματα 6.9 έλλειψη επιμόρφωσης στη διαχείριση συγκρούσεων (ώρα διαλείμματος) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ομάδων εργασίας (δ.17) 55 Πολλές φορές η διδακτική ώρα δεν επαρκεί για την επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος (δ.8) 2 Τα προβλήματα που συνήθως αντιμετωπίζω είναι παιδαγωγικού χαρακτήρα (δ.16) 7 Μαθησιακά προβλήματα και αντιμετώπισή τους (δ.102) 1 Διαχείριση του χρόνου στην τάξη (δ.76) 1 Ο διαφορετικός και γενικά αργός ρυθμός που γράφουν τα παιδιά (είτε ορθογραφία, είτε αντιγραφή απ τον πίνακα είτε ασκήσεις). Ο αργός αυτός ρυθμός δε μου επιτρέπει να προχωρήσω όσο «θα έπρεπε» στη διάρκεια της διδακτικής ώρας.(δ.79) 1 απροθυμία των μαθητών να εμπλακούν σε προγράμματα (δ.145) 5 δυσκολία μερικές φορές να διευθετήσω διενέξεις των μαθητών (την ώρα του διαλείμματος) (δ.170) 183 Σύμφωνα με την κατηγορία Διδακτική Πράξη δόθηκαν συνολικά 183 απαντήσεις από τα 171 άτομα του δείγματος. Οι περισσότερες απαντήσεις (45% των απαντήσεων σε σχέση με το δείγμα) επικεντρώθηκαν στα νέα βιβλία που έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε σύγκριση και με την πληθώρα των ασκήσεων καθώς επίσης και το 32% των απαντήσεων αφορά στην έλλειψη διδακτικού χρόνου καθώς η διδακτική ώρα δεν επαρκεί για την επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος. Στη διδακτικήμεθοδολογία επικέντρωσε και το 20% των απαντήσεων σε σχέση με το δείγμα και συγκεκριμένα στη δυσκολία εφαρμογής των ομάδων εργασίας. 10

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 1.ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 8 2 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο καθημερινό τους έργο. 11

12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6.1.«ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ» ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Νέα βιβλίαδυσκολία Μαθηματικών νέα βιβλία- δομή και διάρθρωση του βιβλίου μαθηματικών της Ε νέα βιβλία ακαταλληλότητα για ολιγοθέσια νέα βιβλία- Διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων χωρίς τη γνώμη των εκπαιδευτικών νέα βιβλίασύγχυση σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές νέα βιβλίαπροβληματική στοχοθεσία κάποιων βιβλίων νέα βιβλίαπληθώρα και δυσκολία ύλης νέα βιβλία- λάθη και ασάφειες νέα βιβλία ασυνέχεια ύλης λόγω μη συνεργασίας συγγραφικών ομάδων νέα βιβλία - μη ελκυστικά δυσκολία προσαρμογής των «ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ» ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ 16 Τα βιβλία των μαθηματικών (δύσκολα για τους μαθητές) (δ.10) 6 Η δομή και διάρθρωση του βιβλίου μαθηματικών της Ε (δ.71) 1 τα νέα βιβλία δεν ενδείκνυνται για τα ολιγοθέσια σχολεία (δ.23) 1 Αγνοήθηκαν ή δε συζητήθηκαν οι γνώμες των εμπλεκομένων στην εκπ/κή διαδικασία (εκπ/κών-γονέων, κ.λπ) με αποτέλεσμα να μη γίνονται τα σημαντικά και να ζητούνται άχρηστα και επουσιώδη. (δ.38) 1 Η ανεπάρκεια των καινούριων βιβλίων που δημιουργούν σύγχυση τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους γονείς και στους μαθητές (δ.46) 1 Στο καθημερινό μου έργο ως εκπαιδευτικός το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι η αδυναμία κάποιων βιβλίων ν αποδώσουν τους σωστούς στόχους στο εκάστοτε κεφάλαιο (δ.48) 25 Οι απαιτήσεις των νέων βιβλίων σε συνδυασμό με την πληθώρα των ασκήσεων (δ.93) 2 Τα λάθη και οι ασάφειες που υπάρχουν σε κάποια κεφάλαια των βιβλίων. (δ.94) 1 Δεν υπάρχει συνέχεια της ύλης από τάξη σε τάξη στο μάθημα των Μαθηματικών (Δε συνεργάστηκαν οι συγγραφικές ομάδες;;) (δ.100) 1 Υπάρχουν βιβλία που ελκύουν τα παιδιά με το περιεχόμενό τους και άλλα που τα αφήνουν αδιάφορα, με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη η διεξαγωγή του μαθήματος (δ.130) 16 Η δυσκολία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 12

13 μαθητών στις απαιτήσεις των νέων βιβλίων έλλειψη επιμόρφωσης στα νέα βιβλία έλλειψη επιμόρφωσης στη διαθεματική προσέγγιση των νέων βιβλίων ΣΥΝΟΛΟ 77 νέων βιβλίων (δ.95) 5 Η έλλειψη ενημέρωσης σε βάθος για τα νέα βιβλία και τη φιλοσοφία τους (δ.33) 1 Ως εκπαιδευτικός το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι τα καινούρια βιβλία, με τα οποία δεν έχω ακόμα εξοικειωθεί τόσο, ώστε να μπορώ πιο άνετα να τα προσεγγίζω διαθεματικά και να προγραμματίζω διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (δ.34) Αναλύοντας την υποκατηγορία 6.1. Νέα Βιβλία το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων αφορά στην πληθώρα και δυσκολία της ύλης(το 32% των απαντήσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία) και συγκεκριμένα στις απαιτήσεις των νέων βιβλίων σε συνδυασμό με την πληθώρα των ασκήσεων. Το ποσοστό των 21% των απαντήσεων αφορά στη δυσκολία των μαθηματικών λόγω του βιβλίου τους το οποίο είναι δυσνόητο από τους μαθητές. Το ίδιο ποσοστό δόθηκε και για τη δυσκολία προσαρμογής των μαθητών στις απαιτήσεις των νέων βιβλίων. 13

14 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6.2.«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ» ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ έλλειψη επιμόρφωσης στην ομαδοσυνεργατική έλλειψη επιμόρφωσης στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη έλλειψη επιμόρφωσης στην εξατομικευμένη διδασκαλία έλλειψη επιμόρφωσης στην Αισθητική Αγωγή έλλειψη επιμόρφωσης στη βιωματική διδασκαλία έλλειψη επιμόρφωσης στη μέθοδο project έλλειψη επιμόρφωσης στη διδασκαλία των αλλοδαπών μαθητών έλλειψη επιμόρφωσης στη διδακτική έλλειψη επιμόρφωσης στη χρήση εποπτικού υλικού ΣΥΝΟΛΟ 34 «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ» ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ 12 Δυσκολία εφαρμογής των ομάδων εργασίας (δ.17) 1 Η ενσωμάτωση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο σχεδιασμός μαθημάτων και η υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση του υπολογιστή (δ.27) 4 Δυσκολία εφαρμογής εξατομικευμένης διδασκαλίας ανάλογα με το επίπεδο κάθε παιδιού (δ.35) 1 Η μεγάλη εξειδίκευση που απαιτείται για τη διδασκαλία των μαθημάτων Αισθ. Αγωγής. Δεν τα έχουμε διδαχθεί ποτέ, ούτε αξιοποιούνται οι ειδικοί που υπάρχουν μ αυτόν τον τρόπο, πώς να τα διδάξουμε (δ.70) 1 Η αδυναμία χρήσης βιωματικής διδασκαλίας (δ.101) 1 Η αδυναμία εφαρμογής «νέων» μεθόδων διδασκαλίας (project) λόγω πληθώρας της ύλης και έλλειψης προηγούμενης εμπειρίας (δ.101). 7 Αντιμετώπιση μαθητών που δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα (δ.133) 6 Η έλλειψη πληροφόρησης του πώς «αλλιώς» μπορεί να γίνεται το μάθημα.(δ.123) 1 Η αδυναμία εκτεταμένης χρήσης εποπτικού υλικού (δ.101) Αναλύοντας την υποκατηγορία 6.2. «Διδακτική μεθοδολογία» το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων το 35% αφορά στην έλλειψη επιμόρφωσης στην ομαδοσυνεργατική λόγω της δυσκολίας εφαρμογής των ομάδων εργασίας. Η έλλειψη επιμόρφωσης στη διδασκαλία των αλλοδαπών μαθητών το οποίο αφορά στη δυσκολία αντιμετώπισης μαθητών που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα αφορά στο 21% των απαντήσεων ενώ το 18% των απαντήσεων επικεντρώνεται στην 14

15 έλλειψη επιμόρφωσης στη διδακτική (για το «πως» αλλιώς μπορεί να γίνεται το μάθημα σύμφωνα με ενδεικτική απάντηση). ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6.3.«ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» «ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ έλλειψη 32 Πολλές φορές η διδακτική ώρα δεν διδακτικού χρόνου επαρκεί για την επίτευξη των (γενικά) διδακτικών στόχων του μαθήματος (δ.8) νέα βιβλίααναντιστοιχία χρόνουδραστηριοτήτων στο βιβλίο των Μαθηματικών Δυσκολία νέων βιβλίων- πολλές εργασίες εις βάρος άλλων δραστηριοτήτων νέα βιβλίαχρονοβόρα παραγωγή γραπτού λόγου στη Γλώσσα νέα βιβλίααναντιστοιχία χρόνουδραστηριοτήτων στο βιβλίο της Γεωγραφίας νέα βιβλίααναντιστοιχία χρόνουδραστηριοτήτων στο βιβλίο της Μελέτης νέα βιβλίααναντιστοιχία χρόνου δραστηριοτήτων στο βιβλίο της Γλώσσας έλλειψη διδακτικού χρόνου, λόγω διοικητικών υποχρεώσεων 5 ο χρόνος διδασκαλίας που απαιτούν τα νέα βιβλία (ιδιαίτερα Μαθηματικά) είναι υπερβολικός (δ.35) 8 Η έλλειψη χρόνου για άλλες πιο ευχάριστες δραστηριότητες (θεατρικό παιχνίδι, συζήτηση, μουσική, εικαστικά, προετοιμασία γιορτών) καθώς ο χρόνος διδασκαλίας που απαιτούν τα νέα βιβλία (ιδιαίτερα Μαθηματικά-Γεωγραφία) είναι υπερβολικός (δ.35) 1 Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζω είναι ο πολύς χρόνος που απαιτείται για τις ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου στο μάθημα της Γλώσσας (δ.29) 3 Η ύλη του βιβλίου της γεωγραφίας καθώς υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, για τις οποίες ο προγραμματισμένος χρόνος δεν επαρκείαν θέλουμε να κάνουμε αναλυτικά το μάθημα (με χάρτες, πηγές κ.λπ) (δ.30) 1 τροχοπέδη αποτελεί και η έλλειψη χρόνου, επειδή ο χρόνος που απαιτείται για τις δραστηριότητες που έχουν τα βιβλία είναι υπερβολικός (π.χ. ασκήσεις Τ.Ε. Β.Μ στα Μαθηματικά, στη Μελέτη) (δ.34) 3 Αδυναμία στην αξιοποίηση του χρόνου λόγω των πολλών κυρίως γραπτών εργασιών στη Γλώσσα (δ.41) 1 Έλλειψη διδακτικού χρόνου λόγω εκτέλεσης διοικητικών υποχρεώσεων (δ.47) έλλειψη 1 πολλά προγράμματα (υγείας, 15

16 διδακτικού χρόνου λόγω εμπλοκής σχολείου σε πολλά προγράμματα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, ενισχυτική διδασκαλία, τμήματα αλλοδαπών) και ο χρόνος είναι λιγοστός. (δ.171) ΣΥΝΟΛΟ 55 Αναλύοντας την υποκατηγορία 6.3. «Έλλειψη διδακτικού χρόνου» το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων το 58% αφορά στην έλλειψη διδακτικού χρόνου γενικά καθώς η διδακτική ώρα δεν επαρκεί για την επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος. Στη δυσκολία των νέων βιβλίων λόγω των πολλών εργασιών σε βάρος άλλων δραστηριοτήτων όπως θεατρικό παιχνίδι, συζήτηση, μουσική, εικαστικά, προετοιμασία γιορτών καθώς επίσης και ο χρόνος διδασκαλίας που απαιτούν τα νέα βιβλία όπως τα Μαθηματικά και η Γεωγραφία επικεντρώνεται το 15% των απαντήσεων. 7. ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 4 8. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 8 16

17 Ερώτηση 2α Από ποιον/-ους έχετε υποστήριξη στο εκπαιδευτικό σας έργο; ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1.1 Σεμινάρια 9 Σεμινάρια (δ. 7) 1.2 παιδοψυχολόγοι 1 Από παιδοψυχολόγους (δ.15) 1.3 λογοθεραπευτές 1 Λογοθεραπευτές (δ.15) 1.4 παλιοί συμφοιτητές 1 Παλιοί συμφοιτητές (δ. ) 1.5 τοπική αυτοδιοίκηση 1 τοπική αυτοδιοίκηση (δ.38) 1.6 συνέδρια - ημερίδες 2 Ημερίδες (δ.49) 1.7 τοπική κοινωνία 1 Από την τοπική κοινωνία (δ.155) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2.1 Σχολικοί σύμβουλοι 124 Από τους σχολικούς συμβούλους (δ.38) 2.2 Προϊστάμενοι 7 Από τον Προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (δ.145) 2.3 εισηγητές καινοτόμων προγραμμάτων 1 εισηγητές καινοτόμων προγραμμάτων (δ.24) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3.1 Συνάδελφοι 117 Από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που είναι πάντοτε πρόθυμοι να βοηθήσουν (δ. 142) 3.2 Διευθυντής 58 Το διευθυντή του σχολείου (δ.150) 3.3. Υποδιευθυντής 1 Από τον υποδιευθυντή (δ.102) 3.4 Γονείς-σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 13 Το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων (δ.134) 3.5 Βοηθός δάσκαλος ενισχυτικής 1 Από βοηθό- δάσκαλο που θα κάνει ενισχυτική διδασκαλία (δ. 15) 3.6 προϊστάμενος σχολείου (ολιγοθέσια) 4 Από τον Προϊστάμενο του σχολείου (δ. 40) 3.7 ενδοσχολική 1 Από την ενδοσχολική επιμόρφωση (δ.78) επιμόρφωση (γενικά) 3.8. μαθητές 1 ΣΥΝΟΛΟ

18 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4.1 Επιστημονική 26 Επιστημονική βιβλιογραφία (δ. 32) βιβλιογραφία 4.2 βιβλίο δασκάλου 5 Από τις οδηγίες του βιβλίου του δασκάλου (δ.27) 4.3 διαδίκτυο 15 Από το διαδίκτυο (δ.71) 4.4 βοηθήματα εμπορίου 7 Από τα βιβλία του εμπορίου (δ.126) 4.5 τύπος 1 Έντυπο τύπο (δ.47) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ 5.1 ΚΔΑΥ 2 Το Κ.Δ.Α.Υ. (δ.26) 5.2 Παιδαγωγικό 3 Από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (δ. 83) Ινστιτούτο 5.3 Πανεπιστήμιο 1 Από πανεπιστημιακούς (δ.100) 5.4. αρμόδιοι φορείς 2 Οι αρμόδιοι φορείς (δ. 134) (γενικά) ΣΥΝΟΛΟ 8 6. ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 7. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 13 Στην ερώτηση από ποιους έχουν υποστήριξη στο εκπαιδευτικό τους έργο, το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων σε σχέση με το δείγμα αφορά την ενδοσχολική υποστήριξη.συγκεκριμένα οι συνάδελφοι «εκπαιδευτικοί είναι πάντοτε πρόθυμοι να βοηθήσουν» κατά 68% σύμφωνα με το δείγμα. Ένα μεγάλο ποσοστό επίσης το 34% υποστήριξε ότι ενδοσχολική υποστήριξη προέρχεται από το διευθυντή του σχολείου. Η υποκατηγορία που έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στις απαντήσεις για την υποστήριξη στο εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών είναι η υποστήριξη από στελέχη της εκπαίδευσης εκτός σχολείου (77% του δείγματος). Στην υποκατηγορία αυτή το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων (73%) αφορά στην υποστήριξη από τους σχολικούς συμβούλους. Η βιβλιογραφική υποστήριξη ως κατηγορία παρεχόμενης υποστήριξης στο έργο των εκπαιδευτικών έχει το ποσοστό 32% σε σχέση με το δείγμα. Στην υποκατηγορία αυτή το 48% των απαντήσεων αφορά στην επιστημονική βιβλιογραφία και το 28% των απαντήσεων αφορά στο διαδίκτυο. 18

19 Η εξωσχολική υποστήριξη ως κατηγορία παρεχόμενης υποστήριξης στο έργο των εκπαιδευτικών αποτελεί το ποσοστό του 9% σε σχέση με το δείγμα των 171 ατόμων. Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία το μεγαλύτερο ποσοστό (56% των απαντήσεων) αφορά στα σεμινάρια. Η υποστήριξη από φορείς ως κατηγορία παρεχόμενης υποστήριξης στο έργο των εκπαιδευτικών αποτελεί το ποσοστό του 5% σε σχέση με το δείγμα. Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων (το 38%) αφορά στην υποστήριξη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υποστήριξη των δασκάλων στο εκπαιδευτικό τους έργο 1.Εξωσχολική υποστήριξη 2.Υποστήριξη από στελέχη της εκπαίδευσης εκτός σχολείου 3.Ενδοσχολική υποστήριξη 4.Βιβλιογραφική υποστήριξη 5.Υποστήριξη από άλλους φορείς Συχνότητα Ποσοστό % 16 3, Από κανέναν 1 0,5 7.Δεν απάντησαν 13 2 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ α. Υποστήριξη των δασκάλων στο εκπαιδευτικό τους έργο. 19

20 Ερώτηση 2β Ποιος/-οι θα επιθυμούσατε να σας παρέχουν υποστήριξη στο εκπαιδευτικό σας έργο; ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1.1 σχολικοί σύμβουλοι 83 Θα επιθυμούσα να μου παρέχουν υποστήριξη οι Σχολικοί Σύμβουλοι οι οποίοι έχουν δουλέψει για πολλά χρόνια στο σχολείο σαν δάσκαλοι (δ. 21) 1.2 διοίκηση 8 προϊστάμενοι, αλλά έμπρακτα και όχι εκπαίδευσης θεωρητικά και γενικόλογα (δ. 127) 1.3 ειδικοί σύμβουλοι 2 Ειδικοί Σύμβουλοι (δ. 74) ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΙΣ 2.1 αρμόδιοι φορείς (κοινωνικοί, επιστημονικοί, πολιτιστικοί κλπ.) 11 Να υπάρχει υποστήριξη σε παρουσιάσεις διαφόρων θεμάτων από εξειδικευμένους κοινωνικούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς (δ. 81) 2.2 φορείς πρόληψης 2 φορείς όπως «η πρόταση»-οκανα (δ. 4) (ΠΡΟΤΑΣΗ- ΟΚΑΝΑ) 2.3 ΚΔΑΥ 11 Θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία με ειδικούς μέσω των ΚΔΑΥ με τακτές επισκέψεις στις σχολικές μονάδες, όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο (δ. 8) 2.4 ΥΠΕΠΘ 15 Το Υπουργείο Παιδείας (παροχές υλικοτεχνικής υποδομής, σχολικούς ψυχολόγους, κάλυψη των θέσεων ειδικοτήτων κ.λ.π) (δ. 54) 2.5 Πανεπιστήμιο 10 Κατάλληλοι Πανεπιστημιακοί γνώστες θεμάτων Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (δ. 41) 2.6 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 5 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (δ. 108) 2.7 Υπουργείο Οικονομικών 1 Το Υπουργείο Οικονομικών να παρέχει τα χρήματα για σωστή υλικοτεχνική υποδομή (δ. 38) 20

21 2.8 πολιτεία 1 και η πολιτεία (δ. 39) 2.9 Δήμος 4 Δήμος (σε ότι αφορά κτιριακή υποδομή) (δ. 55) 2.10 διαγνωστικό/υποστηρικτικό κέντρο ανά περιφέρεια 2.11 φορείς για ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους 1 Ένα διαγνωστικό κέντρο κατά περιφέρεια, αν ήταν δυνατόν, για άμεση διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την μαθησιακή διαδικασία, αλλά και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. (δ. 91) 1 φορείς για ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους (δ. 132) 2.12 Νομαρχία 1 Θα επιθυμούσαμε να έχουμε αρωγούς όλους τους δημόσιους φορείς είτε σε νομαρχίες (δ. 134) 2.13 σχολική επιτροπή 2 σχολική επιτροπή-δήμος (δ. 140) 2.14 σύλλογος γονέων 3 σύλλογος γονέων (δ. 139) 2.15 ΟΣΚ 1 ΟΣΚ (δ. 135) 2.16 ΠΕΚ 1 ΠΕΚ (δ. 146) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ 3.1 επιμορφωτές με διδακτική εμπειρία και όχι μόνο θεωρητική 10 Άνθρωποι που γνωρίζουν την καθημερινότητα του σχολείου (δ. 18) κατάρτιση 3.2 ψυχολόγοι/παιδοψυχολόγοι 39 Απαραίτητη θεωρώ την στήριξη από σχολικούς ψυχολόγους (δ. 100) 14 άτομα με εξειδίκευση (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) (δ. 151) 3.3 κοινωνικοί λειτουργοί/ κοινωνιολόγοι 3.4 λογοθεραπευτές 5 Από ειδικούς λογοθεραπευτές (δ. 62) 3.5 ειδικοί στην ειδική αγωγή 4 Από ειδικούς με γνώσεις ειδικής αγωγής (δ. 62) 3.6 παιδαγωγοί 2 Παιδαγωγοί (δ. 33) 3.7 ειδικοί στα νέα αναλυτικά προγράμματα 3.8 συγγραφείς διδακτικών βιβλίων 3.9 ειδικοί διαφόρων ειδικοτήτων (καλλιτέχνες, μουσικοί, γυμναστές, θεατρολόγοι, περιβαλλοντολόγοι) 3.10 ειδικός δάσκαλος στο σχολείο 3.11 ειδικός σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων στις σχέσεις των μαθητών 2 Από ειδικούς με ενημέρωση στα νέα αναλυτικά προγράμματα (δ. 62) 4 Συγγραφείς των νέων σχολικών εγχειριδίων (δ. 80) 6 Άνθρωποι που έχουν σπουδάσει συγκεκριμένα αντικείμενα (εικαστικά, μουσικοί, γυμναστές, θεατρολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, κ.α) (δ. 70) 1 Ειδικό δάσκαλο στο σχολείο (δ. 74) 1 κάποιος ειδικός σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων στις σχέσεις των μαθητών (δ. 138) 21

22 3.12 σύμβουλοι γονέων 2 ένα σύμβουλο γονέων (δ. 145) 3.13 ειδικοί (γενικά) 2 από επιστήμονες που θα μου παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές για κάθε πρόβλημα που δύσκολα μπορώ να το επιλύσω με τις δικές μου γνώσεις και δυνατότητες. (δ. 150) 3.14 ομάδες επιστημονικής υποστήριξης (νευρολόγοι, παιδοψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κλπ) ΣΥΝΟΛΟ 94 2 Ομάδες επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων (νευρολόγοι, παιδοψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κλπ) που με τη συνεργασία μεταξύ τους και μαζί μου θα βοηθούσαν ουσιαστικά και άμεσα (δ. 167) 4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4.1 συναδέλφοι 30 οι εκπαιδευτικοί που συνεργάζομαι (δ. 136) 4.2 διευθυντής 22 Δ/ντή του Σχολείου (δ. 85) 4.3 Μαθητές 1 την υποστήριξη των μαθητών (δ. 17) 4.4 γονείς 7 Από τους γονείς των μαθητών (δ. 60) 4.5 σχολική μονάδα (γενικά) 1 Σχετικοί Μηχανισμοί από μέρους του Σχολείου (δ. 61) 4.6 συμβουλευτικές συναντήσεις ως μέσο προβληματισμού (αυτομόρφωση) 1 Ο σχολικός σύμβουλος μέσω συμβουλευτικών συναντήσεων για οδηγίες μελέτης και προβληματισμού (δ. 71) 4.7 συνάδελφοι-υπεύθυνοι ενισχυτικής διδασκαλίας 2 από συναδέλφους υπεύθυνους για ενισχυτική διδασκαλία (δ. 98) 4.8 συλλογική αυτομόρφωση 2 Από τον κ. Σύμβουλο σε υποδειγματικές διδασκαλίες, συζητήσεις για λύση αποριών και συνεχή παρουσία κοντά μας. (δ. 103) 4.9 Εκπαιδευτικός βοηθός για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή αλλοδαπούς 4.10 δάσκαλος φροντιστηριακός τμήματος ένταξης ΣΥΝΟΛΟ 69 1 Εκπαιδευτικός βοηθός για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή αλλοδαπούς (δ. 105) 2 από ένα δάσκαλο φροντιστηριακού τμήματος ένταξης (δ. 145) 22

23 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5.1 εκπαιδευτικό υλικό ειδικό λογισμικό 2 Ειδικό λογισμικό (CD DVD) (δ. 74) 5.2 εκπαιδευτικά παιδαγωγικά βιβλία 7 από εκπαιδευτικά παιδαγωγικά βιβλία (δ. 98) 5.3 Εγχειρίδια για το δάσκαλο 1 Εγχειρίδια για το δάσκαλο (δ. 122) ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΟ 6.1 επιμορφωτικά σεμινάρια 1 επιμορφωτικά σεμινάρια...(δ. 122) ΣΥΝΟΛΟ 1 7. ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 8. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 25 Σύμφωνα με τις απαντήσεις στο ερώτημα ποιος /ποιοι θα επιθυμούσατε να σας παρέχουν υποστήριξη στο εκπαιδευτικό σας έργο το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων προέρχεται από την κατηγορία των εξειδικευμένων επιμορφωτών και συγκεκριμένα το 55% του δείγματος. Στην υποκατηγορία αυτή το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων (41%) αφορά στους ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους, σύμφωνα με την ενδεικτική απάντηση «απαραίτητη θεωρείται η στήριξη από τους σχολικούς ψυχολόγους» ενώ το 15% των απαντήσεων αφορά στους κοινωνικούς λειτουργούς και κοινωνιολόγους. Επίσης το 11% των απαντήσεων αφορά στους επιμορφωτές με διδακτική εμπειρία και όχι μόνο θεωρητική κατάρτιση γιατί σύμφωνα με την ενδεικτική απάντηση «αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν την καθημερινότητα του σχολείου». Τα στελέχη εκπαίδευσης εκτός σχολικής μονάδας αποτελούν τη δεύτερη κατηγορία επιθυμητής υποστήριξης με ποσοστό 54% του δείγματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό στις απαντήσεις αυτής της υποκατηγορίας (89%)αποτελούν οι σχολικοί σύμβουλοι λόγω της διδακτικής τους εμπειρίας. Οι φορείς αποτελούν την τρίτη κατηγορία επιθυμητής υποστήριξης με ποσοστό 41 % του δείγματος με μεγαλύτερο ποσοστό το 21% την επιθυμητή υποστήριξη από το Υπουργείο Παιδείας (με τις παροχές υλικοτεχνικής υποδομής, τους σχολικούς ψυχολόγους, την κάλυψη των θέσεων ειδικοτήτων κ.λ.π.). Το 16% των απαντήσεων αφορά τους αρμόδιους φορείς (κοινωνικούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς) και 23

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 06 / 04

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20 / 01

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ Νάξος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 161,τ. Α ), «Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ.

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Συντάκτης: Eπιστημονική ομάδα εισηγητών 1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 1. Μάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία: Α) Η συμπεριφορά του ατόμου δεν μεταβάλλεται Β) Η συμπεριφορά του ατόμου τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5-9 -2006 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1 ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ

Αθήνα, 5-9 -2006 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1 ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές

Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές 18-19 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές Εισηγήτρια: Δρ Παμουκτσόγλου Αναστασία τ. Πάρεδρος Αξιολόγησης Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες επιστημονική ημερίδα Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχοπαθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ επιστημονική ημερίδα: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Δρ Αικατερίνη Σουσαμίδου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-Ζ7Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-Ζ7Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος απόσπασης (μερική /ώρες την εβδομάδα, εξ ολοκλήρου) ekfe-androu@dide.kyk.sch.

1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος απόσπασης (μερική /ώρες την εβδομάδα, εξ ολοκλήρου) ekfe-androu@dide.kyk.sch. ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΑΝΔΡΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΠΙΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ05 ΓΕΩΛΟΓΟΣ (αποσπασμένος στο ΕΚΦΕ 2 ημέρες την εβδομάδα) Επικαιροποιημένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίες για Προγραμματισμό Εκπαιδευτικού Έργου»

Θέμα: «Οδηγίες για Προγραμματισμό Εκπαιδευτικού Έργου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Επισπεύδον τμήμα: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα