6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής"

Transcript

1 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6.1 Εισαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική εκµετάλλευση ενός σιδηροδροµικού δικτύου αποτελεί η δυνατότητα ένωσης, τοµής, διχασµού και σύνδεσης των γραµµών σε συγκεκριµένα σηµεία του δικτύου. Οι παραπάνω συνθήκες εξασφαλίζονται µε την κατάλληλη διαµόρφωση της επιδοµής στην εγγύς περιοχή των υπόψη σηµείων, µε τη βοήθεια ειδικών κατασκευών που ονοµάζονται σχηµατισµοί γραµµής. Οι σχηµατισµοί γραµµής, ανάλογα µε το σκοπό που εξυπηρετούν διακρίνονται σε: ιακλαδώσεις γραµµών. ιασταυρώσεις γραµµών. ιασταυρώσεις -αλλαγές. Συνδέσεις παραλλήλων γραµµών.

2 Υλοποίηση Σχηµατισµών Η υλοποίηση και η λειτουργία των παραπάνω αναφερθέντων σχηµατισµών επιτυγχάνεται και εξασφαλίζεται αντίστοιχα µε την τοποθέτηση επί της γραµµής ειδικών µηχανισµών που καλούνται όργανα ή συσκευές γραµµής. Οι ειδικοί αυτοί µηχανισµοί είναι: Οι αλλαγές Οι διασταυρώσεις Οι διαβάσεις Οι διάφοροι τύποι και οι επί µέρους κατηγορίες των σχηµατισµών γραµµής προκύπτουν από το συνδυασµό (και ως προς το πλήθος και ως προς το είδος) των παραπάνω τριών ειδικών µηχανισµών. 6.2 Τύποι σχηµατισµών γραµµής ιακλάδωση γραµµών/ αλλαγές ιακλάδωση γραµµών είναι ο σχηµατισµός µε τον οποίον παρέχεται η δυνατότητα σε οχήµατα και συρµούς να αλλάξουν γραµµή χωρίς να διακόπτεται η πορεία τους. Επίσης µε την διακλάδωση επιτυγχάνεται η ένωση δύο ξεχωριστών γραµµών σε κοινό κορµό. Η σκοπιµότητα µιας διακλάδωσης γραµµών ταυτίζεται µε αυτή ενός οδικού κόµβου. Στα σιδηροδροµικά οχήµατα, αντίθετα µε αυτό που συµβαίνει στα οδικά, η διεύθυνση πορείας καθορίζεται εκτός οχήµατος. ιακρίνουµε τους ακόλουθους τύπους αλλαγών

3 Απλή αλλαγή: Είναι ο σχηµατισµός όπου µια γραµµή διαχωρίζεται σε δύο µε την κύρια γραµµή σε ευθυγραµµία Απλή συµµετρική αλλαγή: Μια γραµµή διαχωρίζεται σε δύο, όπου τόσο η κύρια γραµµή όσο και η δευτερεύουσα διαµορφώνονται µε καµπυλότητα Μονόπλευρη διπλή αλλαγή: µια γραµµή διαχωρίζεται διαδοχικά σε τρείς γραµµές προς την ίδια πλευρά, όπου η κύρια γραµµή είναι σε ευθυγραµµία Αµφίπλευρη διπλή αλλαγή: Μια γραµµή διαχωρίζεται σε συµµετρικά σε τρείς γραµµές, µε τη µεσαία είναι σε ευθυγραµµία και δύο συµµετρικές εκατέρωθεν.

4 ιασταύρωση γραµµών ιασταύρωση γραµµών είναι ο σχηµατισµός που επιτρέπει την τοµή δύο σιδηροδροµικών γραµµών στο αυτό επίπεδο µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία σε κάθε γραµµή. Ανάλογα µε τη γωνία που σχηµατίζουν µεταξύ τους οι άξονες των δύο τεµνοµένων γραµµών µια διασταύρωση γραµµών χαρακτηρίζεται σαν λοξή ή σαν ορθή. Η απλή διασταύρωση δεν επιτρέπει καµία αλλαγή κατεύθυνσης ιασταύρωση - αλλαγή ιασταύρωση - αλλαγή είναι ο σχηµατισµός που προκύπτει όταν σε µία λοξή διασταύρωση γραµµών οι δύο τεµνόµενες γραµµές ενωθούν επί πλέον µεταξύ τους είτε µόνο από τη µία πλευρά είτε και από τις δύο. Στην πρώτη περίπτωση ο δηµιουργούµενος σχηµατισµός ονοµάζεται απλή διασταύρωση -αλλαγή. Στη δεύτερη περίπτωση ο δηµιουργούµενος σχηµατισµός ονοµάζεται διπλή διασταύρωση -αλλαγή.

5 Απλή διασταύρωση Αλλαγή ύο γραµµές συναντώνται µε δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης κίνησης από την µία γραµµή στην άλλη αλλά µόνο κατά µία φορά ιπλή διασταύρωση Αλλαγή ύο γραµµές συναντώνται µε δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης κίνησης από τη µία γραµµή στην άλλη τόσο κατά τη µία όσο και κατά την άλλη φορά Σύνδεση παραλλήλων γραµµών Σύνδεση παραλλήλων γραµµών είναι ο σχηµατισµός που επιτρέπει την οµαλή παροχέτευση της κυκλοφορίας από µία σιδηροδροµική γραµµή σε µία ή περισσότερες γραµµές παράλληλες προς την πρώτη.

6 6.3 Εξαρτήµατα και διατάξεις αλλαγών τροχιάς Γενικά Οι αλλαγές (ή ψαλίδια ή κλειδιά) τοποθετούνται στο σηµείο όπου µία σιδηροδροµική γραµµή διακλαδίζεται σε άλλες δύο και επιτρέπουν κατ' επιλογή τη διέλευση οχηµάτων σε έναν από τους δύο κλάδους και κατά τις δύο φορές. Μια αλλαγή διαµορφώνεται από τα παρακάτω εξαρτήµατα και διατάξεις: Εξαρτήµατα αλλαγών 2) το µαθηµατικό σηµείο Ο της αλλαγής δηλ.το σηµείο τοµής των αξόνων των δύο γραµµών 1) την κύρια γραµµή και την γραµµή αλλαγής κατεύθυνσης

7 4) την αντιβελόνη, που είναι η σιδηροτροχιά που παραµένει σταθερή 3) την γωνία της αλλαγής, που ορίζεται από τους άξονες των δύο γραµµών (συνήθως εκφράζεται από την εφαπτοµένη της π.χ. 1:9) Σε µια αλλαγή υπάρχουν πάντοτε δύο βελόνες. Στις παλαιού τύπου αλλαγές οι δύο βελόνες είναι ευθείες, ενώ στις σύγχρονες αλλαγές η µία βελόνη είναι ευθεία και η άλλη είναι καµπύλη. 5) την βελόνη, που είναι η σιδηροτροχιά εκείνη µέσω της οποίας γίνεται η αλλαγή της κατεύθυνσης κίνησης του οχήµατος. Το άκρο της βελόνης το οποίο συναντά ένα όχηµα ερχόµενο από τον κοινό κορµό ονοµάζεται αιχµή της βελόνης, ενώ το αντίπερα άκρο ονοµάζεται πτέρνη της βελόνης. Οι δύο βελόνες αποτελούν το κινητό µέρος της αλλαγής και συνδέονται µεταξύ τους σε σταθερή απόσταση µε µία ή περισσότερες εγκάρσιες ράβδους (τιράντες).

8 Η διατοµή της βελόνης διαµορφώνεται σταδιακά όπως φαίνεται στο σχήµα, έτσι ώστε στην αρχή να εφάπτεται πλήρως στην αντιβελόνη και καθώς αποµακρύνεται από αυτή να λειτουργεί σαν αυτόνοµη σιδηροτροχιά. 6) την καρδιά της αλλαγής καρδιά της αλλαγής, που αποτελείται από υλικό πολύ καλής ποιότητας (συνήθως µαγγανιούχο χάλυβα) διότι δέχεται ισχυρά κρουστικά φορτία

9 7) την αντιοτροχιά, που είναι µια σιδηροτροχιά (3 10 µ) που τοποθετείται ακριβώς απένταντι από την καρδιά. Λίγο πριν την καρδιά ο τροχός βρίσκεται στο κενό, και είναι απαραίτητο ο άλλος τροχός να κατευθύνεται ώστε να µην κινείται ανεξέλεγκτα, γεγονός που πετυχαίνεται µε την τοποθέτηση της αντιτροχιάς. Το κενό µεταξύ αντιτριοχιάς και αντιβελόνης είναι mm. 9) το µήκος L της αλλαγής (L=α+β) 8) τις αποστάσεις α από την αρχή της αλλαγής µέχρι το µαθηµατικό σηµείο, και β από το µαθηµατικό σηµείο της αλλαγής µέχρι το πέρας της αλλαγής.

10 10) την απόσταση στάθµευσης γ που είναι η απόσταση από την αρχή της αλλαγής της γραµµής µέχρι το σηµείο Γ πέρα από το οποίο στην µια γραµµή της αλλαγής µπορεί να είναι σταθµευµένο ένα όχηµα χωρίς να εµποδίζεται η κίνηση άλλου οχήµατος στην γραµµή. Το σηµείο Γ ορίζεται έτσι ώστε η απόσταση των αξόνων των δύο γραµµών να είναι τουλάχιστον 3,50µ για τις γραµµές κανονικού εύρους και 3,00 µ για τις γραµµές µετρικού εύρους. 11) η ακτίνα R των αλλαγών που χρησιµοποιούνται από τον ΟΣΕ έχουν τιµές συνήθως µ. Η κλίση της αλλαγής (δηλ. η εφαπτοµένη της γωνίας που σχηµατίζεται από τους άξονες των δύο γραµµών) για τις παλιές γραµµές του ΟΣΕ έχει τιµές 1/8 και 1/10, ενώ στις νέες αλλαγές 1/9 και 1/12. την απόσταση στάθµευσης γ που είναι η απόσταση από την αρχή της αλλαγής της γραµµής µέχρι το σηµείο Γ πέρα από το οποίο στην µια γραµµή της αλλαγής µπορεί να είναι σταθµευµένο ένα όχηµα χωρίς να εµποδίζεται η κίνηση άλλου οχήµατος στην γραµµή. Το σηµείο Γ ορίζεται έτσι ώστε η απόσταση των αξόνων των δύο γραµµών να είναι τουλάχιστον 3,50µ για τις γραµµές κανονικού εύρους και 3,00 µ για τις γραµµές µετρικού εύρους.

11 Τιράντες αντιτροχιά βελόνη καρδιά Μαθηµατικό σηµείο Κίνηση Αλλαγών Το σύστηµα των δύο βελονών κινείται µε τη βοήθεια ειδικού χειριστηρίου (µηχανικά ή ηλεκτρικά). Η κίνηση αντιστοιχεί σε οριζόντια κυκλική περιστροφή της ευθείας βελόνης κατά µερικές µοίρες µε κέντρο κύκλου το πίσω σταθερό άκρο (πτέρνη) της ευθείας βελόνης.

12 Η περιστροφή της βελόνης µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: Με ειδική άρθρωση που τοποθετείται κατάλληλα στο σταθερό σηµείο της βελόνης (αρθρωτή βελόνη). Το σύστηµα αυτό έχει εγκαταλειφθεί γιατί παρουσιάζει µειονεκτήµατα (δύσκολη συντήρηση της άρθρωσης, εύκολη χαλάρωση της άρθρωσης). Με πάκτωση της πτέρνης της βελόνης (σε κάποιο µήκος) και ελαστική κίνηση του ελεύθερου τµήµατος της βελόνης µέχρι την αιχµή της (ελαστική βελόνη). Το σύστηµα αυτό έχει επικρατήσει σήµερα γιατί παρουσιάζει πλεονεκτήµατα (σταθερή σύνδεση, οικονοµική συντήρηση) Γεωµετρικά στοιχεία αλλαγών Τα βασικά γεωµετρικά στοιχεία µιας αλλαγής είναι: Η ακτίνα της αλλαγής, δηλαδή η ακτίνα R του κύκλου του παρεκλίνοντα κλάδου. Η κλίση της αλλαγής, ήτοι η γωνία ω που σχηµατίζουν οι άξονες των διχαζόµενων ή ενουµένων γραµµών. Η γωνία αυτή ορίζεται συνήθως από την αντίστοιχη τριγωνοµετρική εφαπτοµένη και εκφράζεται ως επί το πλείστον µε κλασµατικές µονάδες της µορφής 1:Ν (εφω = 1:Ν). Με τα στοιχεία αυτά γίνεται ο γραφοαναλυτικός υπολογισµός της αλλαγής και σε συνδυασµό µε τα κατασκευαστικά δεδοµένα του κατασκευαστή καθώς και µε διαστάσεις και συντελεστές ασφαλείας των κανονισµών του δικτύου καθορίζονται τα ακριβή στοιχεία όλων των µερών της αλλαγής. Κύριο κριτήριο για την επιλογή της ακτίνας και της κλίσης της αλλαγής είναι η επιθυµητή ταχύτητα εισόδου στον παρεκλίνοντα κλάδο.

13 Οι συνήθεις ακτίνες είναι: 190, 300, 500 και 1200 m. Ο συνηθέστερος τύπος αλλαγής έχει κλίση 1:9. Οι άλλοι τύποι είναι είτε εντονώτερης κλίσης (1: 7, 1: 8 κλπ), είτε ηπιότερης (1: 12, 1: 14, 1:29 κτλ) Συµβολισµοί Αλλαγών Μία αλλαγή συµβολίζεται µε τρία στοιχεία: τον τύπο των σιδηροτροχιών, την ακτίνα της αλλαγής και την κλίση της αλλαγής. Ο συµβολισµός UIC : 9 σηµαίνει αλλαγή µε σιδηροτροχιές τύπου UIC54, ακτίνας 190 m και κλίσης 1: 9. Στα σχέδια, µια αλλαγή παρίσταται από τους άξονες των δύο κλάδων και αναγράφονται τα τρία στοιχεία της Ταχύτητα κίνησης σε αλλαγή γραµµής Στις αλλαγές δεν γίνεται υπερύψωση της εξωτερικής σιδηροτροχιάς ούτε χρησιµοποιούνται καµπύλες συναρµογής. Εποµένως η µέγιστη ταχύτητα εξαρτάται µόνο από την τιµή της µη εξισορροπούµενης φυγόκεντρου επιτάχυνσης b και την ακτίνα καµπυλότητας R της αλλαγής. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η θεωρητική τιµή της υπερύψωσης είναι 2 V hθ = 11,8 152b R και της θέτoντας b = 0,7 m/sec 2 και h θ =0 V ( km / h) = 3. R( m) Για να µπορεί να διανυθεί µια αλλαγή µ ταχύτητα V=120km/h θα πρέπει R=1600m, ενώ για V=90km/h θα πρέπει R=900m.

14 Η επιτρεπόµενη ταχύτητα είναι διαφορετική για τους δύο κλάδους (κύριο και παρεκλίνοντα) και εξαρτάται από τη φορά της διέλευσης (από την αιχµή ή από την πτέρνη). Στις ευθύγραµµες αλλαγές δεν γίνεται υπερύψωση στον παρεκλίνοντα κλάδο ούτε χρησιµοποιούνται καµπύλες συναρµογής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων της Γαλλίας οι χρησιµοποιούµενοι τύποι αλλαγών επιτρέπουν τη διέλευση κατ' αιχµή του παρεκλίνοντα κλάδου µε ταχύτητες 220 km/h Τύποι και χαρακτηριστικά των Αλλαγών Οι αλλαγές, ανάλογα µε το είδος των σιδηροτροχιών που χρησιµοποιούνται για τη διαµόρφωσή τους, διακρίνονται σε διάφορους τύπους, όπως Π Σ, ΒΟ, S33, UIC50, κλπ. Η διατοµή των βελονών µπορεί να είναι σιδηροτροχιά όµοια µε τις σιδηροτροχιές του τύπου των αλλαγών ή ειδική παρόµοια διατοµή χαµηλότερη κατά µερικά εκατοστά, αλλά µε ενισχυµένη την κατακόρυφη ροπή αδρανείας. Και στις δύο περιπτώσεις η αρχική διατοµή της βελόνης υφίσταται κατάλληλη µηχανουργική επεξεργασία και στη συνέχεια πλάνισµα σε µηχανουργική πλάνη. Τα δύο ζεύγη βελόνης-αντιτροχιάς εδράζονται επί ειδικών µεταλλικών πλακών ολίσθησης (γλισιέρες) που εξασφαλίζουν αφ' ενός την οµαλή ολίσθηση των βελονών αφ' ετέρου την αγκύρωση των αντιτροχιών. Οι γλισιέρες συνδέονται µε τη σειρά τους µε τους στρωτήρες.

15 Η έδραση των αλλαγών γίνεται συνήθως σε ξύλινους στρωτήρες Απαραίτητη προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία µιας αλλαγής είναι η καλή ποιότητα επιδοµής. Τα σκύρα που χρησιµοποιούνται για την ερµάτωση των αλλαγών έχουν, συγκριτικά µε τα σκύρα γραµµής, µικρότερη διάµετρο (20-40 mm Σε όλες τις αλλαγές, οι σιδηροτροχιές τοποθετούνται κατακόρυφα και όχι µε κλίση. Οι αλλαγές διακρίνονται σε αριστερές και δεξιές, ευθείες και καµπύλες Εάν ο κύριος κλάδος είναι ευθεία γραµµή, χρησιµοποιείται ευθεία αλλαγή, εάν είναι καµπύλη, χρησιµοποιείται καµπύλη αλλαγή. Η καµπύλη αλλαγή προέρχεται από την καµπύλωση της αντίστοιχης ευθείας. Οι αλλαγές διακρίνονται επίσης σε παραβιάσιµες και µη παραβιάσιµες από πτέρνη. Στην πρώτη περίπτωση, κατά τη διέλευση µιας αλλαγής από «πτέρνης» δεν απαιτείται από προηγούµενα διευθέτηση των βελονών. Στη δεύτερη περίπτωση η διέλευση των οχηµάτων από «πτέρνης» απαιτεί από προηγούµενα διευθέτηση των βελονών. Τύποι αλλαγών γραµµής στο δίκτυο του ΟΣΕ Τα σύµβολα α,β,γ, R, ω και c, επεξηγούνται στα σχήµατα που παρουσιάζουν τις συνιστώσες των αλλαγών.

16 Τύποι αλλαγών γραµµής στο δίκτυο του ΟΣΕ Τα σύµβολα α,β,γ, R, ω και c, επεξηγούνται στα σχήµατα που παρουσιάζουν τις συνιστώσες των αλλαγών. Οι ευθύγραµµες απλές αλλαγές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες Α) αυτές που το τόξο τελειώνει πρίν από την καρδιά Β) αυτές που το τόξο τελειώνει µετά δηλ. στο τέλος της αλλαγής τόξο Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούµε αλλαγές µε ευθεία γραµµή για λόγους συντήρησης δεν απαιτείται διαφορετική καρδια για δεξιόστροφες η αριστερόστροφες αλλαγές ευθεία γραµµή

17 6.3.6 Σύνδεση παράλληλων γραµµών Για την σύνδεση παραλλήλων γραµµών χρησιµοποιούµε για οικονοµικούς λόγους, αλλαγές που έχουν την ίδια ακτίνα και την ίδια κλίση. Η σύνδεση των γραµµών µπορεί να γίνει: α) µε αλλαγές µε ευθεία ή χωρίς ευθεία γραµµή β) µε αλλαγές των οποίων τα τόξα έχουν επιµηκυνθεί και πέραν του τέλους της αλλαγής γ) µε αλλαγές χωρίς ευθύγραµµο τµήµα, η σύνδεση εδώ είναι σιγµοειδής. Το ευθύγραµµο τµήµα θα πρέπει να ισούται µε 0,15 V, προτιµάται το 0,2V αλλα όχι µικρότερο του 0,1 V Άσκηση Απλή σύνδεση παράλληλων γραµµών Να υπολογισθεί η σύνδεση παράλληλων γραµµών που απέχουν αξονικά 4,5µ., µε αλλαγές τύπου UIC :9 Να σχεδιασθεί µε κατάλληλη κλίµακα Αλλαγή τύπου UIC :9, σηµαίνει σιδηροτροχιά τύπου UIC 50, ακτίνα αλλαγής R=190 m και κλίση αλλαγής 1:9. Από τους πίνακες προκύπτουν τα χαρακτηριστικά µήκη της αλλαγής

18 α = 10,523 µ. β = 16,615 µ. ω = 7,0446 Άξονες των δύο παράλληλων γραµµών Όχι υπό κλίµακα L= 61,55 4,50 µ Lm = 40,5 10,523 16,615 16,615 10,523 α = 10,523 µ. β = 16,615 µ. ω = 7,0446 ( Lm = 4,5 x 9 = 40,5m ) > ( 2 x β = 33,23m) L = 40,5 + 2x10,523 = 61,55m

19 Άσκηση Σύνδεση παράλληλων γραµµών µε αλλαγές διαφορετικών κλίσεων Να καθορισθεί η ελάχιστη απόσταση Lψmin µεταξύ δυο σιδηροδροµικών γραµµών και το απαιτούµενο µήκος αλλαγής Lx για να γίνει η σύνδεση δύο παραλλήλων γραµµών µε αλλαγές κλίσεων 1:9 και 1:12 για σιδηροτροχιά τύπου UIC 50 και επιτρεπόµενη ταχύτητα στις παραπάνω αλλαγές Vεπ=50 km/h εδοµένου ότι στις αλλαγές δεν γίνεται υπερύψωση, oύτε χρησιµοποιούνται καµπύλες συναρµογής ισχύει η ακόλουθη σχέση για b=0,7m/sec 2 V ( km / h) = 3. R( m) V = η επιτρεπόµενη ταχύτητα R = ακτίνα V R = = = 278 Εποµένως θεωρούµε R = 300 m. και οι αλλαγές θα είναι UIC :9 UIC :12

20 Από τους πίνακες υπολογίζουµε τα χαρακτηριστικά γεωµετρικά στοιχεία των αλλαγών. α1 = 16,615 µ. β1 = 16,615 µ. ω1 = 7,0446 α2 = 12,478 µ. β2 = 20,752 µ. ω2 = 5,2929 β2 C2 ω2 β1 C1 UCI :9 ω1 x x ω2 δ UCI :12 ω1 ψ2 ψ1 κ1 κ2 δ/2 x = R tan(δ/2) = R tan(0,876) = 6,879 C1 = β1 + x = 16, ,879 = 23,494 C2 = β2 + x = 20, ,879 = 27,631 δ/2 κ1 = C1.cos(ω1) = 23,35 κ2 = C2.cos(ω2) = 27,53 κ = 50,88 ψ1 = C1.sin(ω1) = 2,59 ψ2 = C2.sin(ω2) = 2,29 ψ = 4,89

Τέως Διευθυντής Ο.Σ.Ε.

Τέως Διευθυντής Ο.Σ.Ε. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π. Τέως Διευθυντής Ο.Σ.Ε. ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ 2 ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ 3 ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ 4 ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Επικοινωνία με το συγγραφέα Πυργίδη Χρίστο Τηλ. 2310 995795 e-mail: chpyrgidis@hermes.civil.auth.gr Α.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Μεταφορών,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν βιβλίο περιέχει βασικές γνώσεις ανάλυσης και σύνθεσης των επίπεδων μηχανισμών. Μηχανισμοί είναι μηχανολογικές διατάξεις για την καθοδήγηση της κίνησης διαφόρων εξαρτημάτων, την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ

Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ Υπεύθυνος καθηγητής: Κουριδάκης Εµµανουήλ Σπουδαστές: Αντουράκης Μάρκος Κυριακάκης Κων/νος Χρυσός Ευστράτιος Ηράκλειο 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Επικ. Καθ. ΛΙΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2012 Για την υλοποίηση της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω: τον Επίκουρο καθηγητή Λιβέρη Ιωάννη για την ουσιαστική συνεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ και ΑµεΑ. Υπεύθυνος εταίρος: TRD

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ και ΑµεΑ. Υπεύθυνος εταίρος: TRD ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ και ΑµεΑ Υπεύθυνος εταίρος: TRD Απρίλιος 1999 Πίνακας περιεχοµένων 1 ΜΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΧΟΛΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ...2 2 ΤΡΟΠΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΡΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-2011 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝ. ΚΑΘ. Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 1 1. Εισαγωγή Παρά τη χρήση απλών, πρωτόγονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος Από τους φοιτητές : Δεδούσης Παναγίωτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ε 18.02.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 07-10-2008 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Η Οδηγία τέθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εισαγωγή - Πεδίο εφαρµογής Τα συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων, ή συστήµατα παθητικής ασφάλειας οδών, έχουν σκοπό τη συγκράτηση κάθε οχήµατος που παρεκκλίνει

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χαλκός χάρη στις εξαιρετικές φυσικές του ιδιότητες και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει θεωρείται από τα ιδανικότερα υλικά στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές με βασικότερη εφαρμογή του στην

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ 7.1 Εισαγωγή - Πεδίο εφαρµογής Η οδήγηση κατά τις νυχτερινές ώρες είναι µία από τις δυσκολότερες συνθήκες στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει ένας οδηγός. Το περιορισµένο βάθος ορατότητας, η ανικανότητα

Διαβάστε περισσότερα