ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 3 Α. ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ Οστεοσύνθεση καλείται η συγκράτηση των τµηµάτων ενός οστού µετά από κάταγµα ή άλλη αιτία, µε τα κατάλληλα υλικά που καλούνται και υλικά οστεοσύνθεσης. Την οστεοσύνθεση µπορούµε να τη διακρίνουµε σε εσωτερική και εξωτερική. Στην εσωτερική οστεοσύνθεση τα υλικά τοποθετούνται σε επαφή µε το οστούν, ενώ στην εξωτερική το πλαίσιο συγκράτησης είναι τοποθετηµένο εξωτερικά, δηλαδή εκτός των µαλακών µορίων και του δέρµατος και σ αυτό στηρίζονται σύρµατα ή βελόνες που συγκρατούν τα οστικά τµήµατα. Εσωτερική οστεοσύνθεση. Υλικά που χρησιµοποιούνται στην εσωτερική οστεοσύνθεση µπορεί να είναι ειδικές µεταλλικές πλάκες µε οπές δια των οποίων διέρχονται και οι βίδες, οπότε η οστεοσύνθεση γίνεται µε πλάκες και βίδες. Μπορεί να γίνεται µόνο µε βίδες φλοιώδεις ή σπογγώδεις, µπορεί να γίνεται µε ειδικές ανατοµικές πλάκες και βίδες, µε πλάκες και ολισθαίνοντες ήλους, µε ειδικές βελόνες, µε τη χρησιµοποίηση συρµάτων (Εικ. 3Α.1, 3Α.2). Εικ. 3Α.1. Εσωτερική οστεοσύνθεση µε πλάκα και βίδες. 1

2 Εικ. 3Α.2. Εσωτερική οστεοσύνθεση καταγµάτων. Είναι ακόµη δυνατόν η εσωτερική οστεοσύνθεση να πραγµατοποιηθεί µε ενδοµυελικούς ήλους. Ήλους δηλαδή που διέρχονται δια του αυλού των µακρών οστών, φέρουν δε και οπές στα δύο άκρα τους για την τοποθέτηση βιδών κεντρικά και περιφερικά, που στόχο έχουν τη σταθερή συγκράτηση του κατάγµατος, τη διατήρηση του µήκους και την αποφυγή στροφικών παραµορφώσεων (Εικ. 3Α.3). Εικ. 3Α.3. Εσωτερική οστεοσύνθεση µε ενδο- µυελικούς ήλους. Η οστεοσύνθεση που πραγµατοποιείται µε πλάκες και βίδες συνήθως απαιτεί σηµαντικού βαθµού διεγχειρητική προσπέλαση, ενώ η ενδοµυελική ήλωση 2

3 απαιτεί µικρότερης έκτασης χειρουργικές προσπελάσεις, γι αυτό κι όταν είναι δυνατή η εφαρµογή της, πλεονεκτεί έναντι της οστεοσύνθεσης µε πλάκες και βίδες. Εξωτερική οστεοσύνθεση. Στην εξωτερική οστεοσύνθεση το πλαίσιο τοποθετείται έξω από τα µαλακά µόρια και το δέρµα και σ αυτό στηρίζονται βελόνες ή σύρµατα που διέρχονται από τα οστικά τµήµατα τα οποία και ακινητοποιούν (Εικ. 3Α.4). Εικ. 3Α.4 Παραδείγµατα εξωτερικής οστεοσύνθεσης καταγµάτων. Η πρώτη εξωτερική οστεοσύνθεση είχε επινοηθεί από τον Malgaigne το 1854 για την αντιµετώπιση καταγµάτων της επιγονατίδος. Έκτοτε η εξωτερική οστεοσύνθεση γνώρισε περιόδους ενθουσιώδους αποδοχής αλλά και πλήρους απόρριψης. Σηµαντικοί σταθµοί στην εξέλιξη των συστηµάτων εξωτερικής οστεοσύνθεσης υπήρξαν πολλοί, µεταξύ των οποίων αξίζουν να αναφερθούν το σύστηµα της εξωτερικής οστεοσύνθεσης του Anderson το 3

4 1936, του Hoffmann το 1954, ενώ πραγµατικά επαναστατική υπήρξε και η επινόηση κυκλικού συστήµατος εξωτερικής οστεοσύνθεσης από τον Ilizarov το Τα χρησιµοποιούµενα σήµερα συστήµατα εξωτερικής οστεοσύνθεσης µπορούµε να τα διακρίνουµε σε ετερόπλευρα ή µονόπλευρα, σε αµφίπλευρα ή πολύπλευρα και σε κυκλικά ή περιµετρικά, ενώ από το συνδυασµό κυκλικών µε µονόπλευρα προκύπτουν τα υβριδικά συστήµατα (Εικ. 3Α.5). Εικ. 3Α.5. Υβριδικά συστήµατα εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Όσον αφορά τις ενδείξεις εφαρµογής της εξωτερικής οστεοσύνθεσης, αυτές µπορούµε να τις διακρίνουµε στις κύριες ή αποδεκτές, στις δυνατές ή παραλλήλου εφαρµογής και στις υπό έρευνα. Στις κύριες ή αποδεκτές ενδείξεις περιλαµβάνονται: α) Τα ανοικτά κατάγµατα 2 ου και 3 ου βαθµού. Να τονιστεί ότι στα βαθµού ΙΙΙΑ οι ενδείξεις είναι σχετικές, στα ΙΙΙΒ ισχυρές, ενώ στα ΙΙΙC απόλυτες. β) Κατάγµατα που συνοδεύονται από κακή κατάσταση του δέρµατος. γ) Κατάγµατα µε απώλεια ή καταστροφή των µαλακών µορίων. δ) Κατάγµατα µε απώλεια οστικής µάζας, για τη διατήρηση του µήκους του άκρου. ε) Οι οστικές επιµηκύνσεις. στ) Η οστεοµεταφορά. ζ) Οι αρθροδέσεις και η) Οι λοιµώξεις καταγµάτων ή ψευδαρθρώσεις. Στις δυνατές ή παράλληλης εφαρµογής ενδείξεις περιλαµβάνονται: α) Οστεοσύνθεση µετά από αφαίρεση όγκου. β) Οστεοτοµίες µηριαίου σε παιδιά. γ) Οστεοτοµίες της κνήµης. δ) Κατάγµατα συνοδευόµενα από βλάβη αγγείων ή νεύρων. ε) Οι πολυκαταγµατίες. στ) Συµπληρωµατικά σε ασταθή εσωτερική οστεοσύνθεση. ζ) Συγκεκριµένα συντριπτικά ενδαρθρικά κατάγµατα. η) 4

5 Προσωρινά σε ασθενείς µε κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή αιµοδυναµική αστάθεια. θ) Διορθώσεις οστικών παραµορφώσεων. Στις υπό έρευνα ενδείξεις περιλαµβάνονται κλειστά κατάγµατα µακρών οστών σε ειδικές περιπτώσεις. Στις επιπλοκές της εξωτερικής οστεοσύνθεσης περιλαµβάνονται α) η λοίµωξη στη διαδροµή των βελονών ή στο σηµείο εισόδου των βελονών, β) η χαλάρωση των βελονών ή των συρµάτων, γ) ο τραυµατισµός αγγείων, νεύρων, τενόντων και µυών κατά την τοποθέτηση, δ) το σύνδροµο διαµερίσµατος, ε) η καθυστερηµένη πώρωση και ψευδάρθρωση που παρατηρείται σε υψηλότερο συνήθως ποσοστό, απ ότι στην εσωτερική οστεοσύνθεση και ιδιαίτερα όταν η τοποθέτηση του συστήµατος εξωτερικής οστεοσύνθεσης δεν είναι η ορθή, στ) το επανακάταγµα µετά την αφαίρεση του συστήµατος εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Στα µειονεκτήµατα της εξωτερικής οστεοσύνθεσης θα πρέπει να αναφερθούν α) η ασταθής συγκράτηση, η οποία µε τη βελτίωση των διαθέσιµων συστηµάτων εξωτερικής οστεοσύνθεσης και µε την εκµάθηση της σωστής εφαρµογής µειώνεται ως πιθανότητα σηµαντικά, β) η πώρωση σε πληµµελή θέση, γ) ο περιορισµός της δυνατότητας αλλαγής µεθόδου αντιµετώπισης, ιδιαίτερα όταν το σύστηµα της εξωτερικής οστεοσύνθεσης παραµείνει πέρα των τριών εβδοµάδων, δ) η δυσκαµψία των γειτονικών αρθρώσεων. 5

6 Β. ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ (ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ) Η διατατική ιστογένεση ή διατατική οστεογένεση, θα µπορούσε να ορισθεί ως η ικανότητα του ανθρώπινου οργανισµού να παράγει νέο υγιές οστούν στο κενό που δηµιουργείται µετά από οστεοτοµία και σταδιακή αποµάκρυνση των οστικών τµηµάτων ενός µακρού οστού. Η ανακάλυψη αυτή που έφερε µια πραγµατική επανάσταση στην Ορθοπαιδική έγινε από τον Ρώσo Επιστήµονα Gavriil Abramovich Ilizarov, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 και στηριζόµενος σε αυτή, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Ilizarov επέτυχε επιµήκυνση οστών έως και 25εκ. Τα επιτεύγµατα αυτά παρέµειναν άγνωστα στην επιστηµονική κοινότητα που εκτείνονταν πέραν των ορίων της τότε Σοβιετικής Ένωσης µέχρι τον Ιούνιο του 1981 που για πρώτη φορά ο Ilizarov τα παρουσίασε στο 22 ο Ιταλικό meeting της AO. Έκτοτε η πρόοδος των µεθόδων που στηρίζονται στην αρχή αυτή της διατατικής ιστογένεσης υπήρξε αλµατώδης. Στη χώρα µας οι πρώτες εφαρµογές τοποθετούνται στο Στην αρχή της διατατικής οστεογένεσης στηρίζονται οι εφαρµογές της επιµήκυνσης των οστών, της οστεοµεταφοράς και της παράλληλης διόρθωσης οστικών παραµορφώσεων. Με τη µέθοδο της επιµήκυνσης είναι δυνατή η διόρθωση ανισοσκελιών ακόµη και πολλών εκατοστών µε την αύξηση του µήκους του σκέλους που είναι βραχύτερο, ενώ εφαρµόζοντας τη µέθοδο και στα δύο σκέλη είναι δυνατή και η αύξηση του αναστήµατος σε άτοµα µε ιδιαίτερα χαµηλό παθολογικό ανάστηµα, όπως π.χ. οι αχονδροπλασικοί. Με τη µέθοδο της οστεοµεταφοράς που στηρίζεται στην ίδια αρχή είναι δυνατή η κάλυψη οστικών ελλειµµάτων ακόµη και πολλών εκατοστών και συνεπώς η αντιµετώπιση τόσο των µετατραυµατικών ελλειµµάτων, όσο και των ελλειµµάτων που οφείλονται σε εκτοµή παθολογικού τµήµατος οστού σε περιπτώσεις λοίµωξης των οστών, νέκρωσης, ψευδαρθρώσεων σηπτικών ή µη και οστικών νεοπλασιών. Από πλευράς τεχνικής στις επιµηκύνσεις πραγµατοποιείται η οστεοτοµία και η σταδιακή αποµάκρυνση των δύο τµηµάτων αυξάνοντας έτσι το µήκος του οστού (Εικ. 3Β.1), ενώ στην οστεοµεταφορά το έλλειµµα 6

7 καλύπτεται µε οστεοτοµία περιφερικά ή κεντρικά το ελλείµµατος και σταδιακή µεταφορά υγιούς τµήµατος του ιδίου του οστού (Εικ. 3B.2). Εικ. 3Β.1. Εικ. 3Β.2. Αν και οι µέθοδοι της επιµήκυνσης και της οστεοµεταφοράς είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές, δεν θεωρούνται απλές και εύκολες στην εφαρµογή τους. Χαρακτηρίζονται από την εµφάνιση σοβαρών προβληµάτων και η εφαρµογή τους επιβάλλεται να γίνεται υπό προϋποθέσεις (Εικ. 3Β.3, 3Β.4, 3Β.5). Εικ. 3Β.3. Ανισοσκελία 4 εκ. κατά τη διάρκεια και µετά τη διαδικασία επιµήκυνσης. 7

8 Εικ. 3Β.4. Επιµήκυνση κνηµών αχονδροπλασικού κατά 14 εκατοστά. Εικ. 3Β.5. Σηπτική ψευδάρθρωση κνήµης. Εκτοµή 9 εκ. παθολογικού ελλείµµατος µε οστεοµεταφορά. οστού και κάλυψη του Όσον αφορά τις προϋποθέσεις ώστε το έλλειµµα που δηµιουργείται από την αποµάκρυνση των δύο οστικών τµηµάτων να πληρωθεί από υγιές οστούν είναι: 8

9 1) Η οστεοτοµία: Αυτή πρέπει να είναι υποπεριοστική και χαµηλής ενέργειας, ενώ πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια για τον ελάχιστο δυνατό τραυµατισµό των πέριξ µαλακών µορίων. 2) Ο χρόνος αναµονής: Ο χρόνος αυτός χαρακτηρίζεται ως ο παρεµβαλλόµενος µεταξύ της οστεοτοµίας κατά την επέµβαση και της έναρξης της σταδιακής αποµάκρυνσης των δύο οστικών τµηµάτων µέσω του συστήµατος της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Ο χρόνος αυτός, ανάλογα µε τους συγγραφείς κυµαίνεται από 7 έως 15 ηµέρες. 3) Ο ηµερήσιος ρυθµός διάτασης: Πρόκειται για το ρυθµό µε τον οποίο αποµακρύνονται τα δύο οστικά τµήµατα. Ο ρυθµός αυτός, συνήθως, είναι της τάξης του ενός χιλιοστού την ηµέρα σε τέσσερις δόσεις των 0,25 του χιλιοστού ανά 6ωρο, ενώ ένας µεγάλος αριθµός συγγραφέων προτιµάει το ρυθµό 0,75 του χιλιοστού την ηµέρα σε τρεις δόσεις των 0,25 χιλιοστών ανά 8ωρο. 4) Τα συστήµατα εξωτερικής οστεοσύνθεσης: Παίζει σηµαντικό ρόλο η επιλογή του κατάλληλου συστήµατος εξωτερικής οστεοσύνθεσης όπως και ο τρόπος εφαρµογής και η σταθερότητα αυτού, δεδοµένου ότι η επιµήκυνση οστεοµεταφορά, πραγµατοποιείται και ολοκληρώνεται µε τη βοήθεια αυτού του συστήµατος το οποίο παραµένει τοποθετηµένο για µακρό συνήθως χρονικό διάστηµα. Όσον αφορά τα προβλήµατα των εφαρµογών της διατατικής οστεογένεσης Επιπλοκές: Η συχνότητα εµφάνισης των επιπλοκών είναι εξαιρετικά υψηλή και κάποιες από αυτές είναι σοβαρές. Τις επιπλοκές γενικότερα τις διακρίνουµε σε ελάσσονες και µείζονες. Ελάσσων χαρακτηρίζεται κάθε επιπλοκή που εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας και είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί µε συντηρητικά µέσα. Μείζονες είναι εκείνες που ή εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και χρήζουν χειρουργικής 9

10 αντιµετώπισης ή εκείνες που µετά το πέρας της αντιµετώπισης καταλείπουν µια µόνιµη βλάβη ή αναπηρία. Αναλυτικά οι επιπλοκές είναι: Λοίµωξη κατά τη διαδροµή ή το σηµείο εισόδου των βελονών: Ανήκει στις ελάσσονες, αν και είναι η πιο συχνά εµφανιζόµενη επιπλοκή. Συνηθέστατα οφείλεται σε σταφυλόκοκκο και εµφανίζεται στο σηµείο εισόδου κάποιας βελόνης. Αντιµετωπίζεται µε τη χορήγηση ενός αντισταφυλοκοκκικού αντιβιοτικού από του στόµατος για 5-6 ηµέρες. Σε περίπτωση επανεµφάνισης στην ίδια ή σε άλλη βελόνη χορηγείται εκ νέου αντιβίωση. Στις περιπτώσεις που παρά τη λήψη από του στόµατος αντιβίωσης η λοίµωξη δεν υποχωρεί, τότε χρειάζεται αφαίρεση της συγκεκριµένης βελόνης και αντικατάσταση της, εφόσον κριθεί σκόπιµο, από µια άλλη σε διαφορετική θέση. Μηχανική χαλάρωση βελονών: Οφείλεται στον συνήθως µακρό χρόνο παραµονής των βελονών και η χαλάρωσή τους αποτελεί όχι σπάνια την αιτία για την εµφάνιση λοίµωξης στο σηµείο εισόδου τους. Αντιµετωπίζονται ή µε την τοποθέτηση εξ αρχής περισσοτέρων βελονών, ώστε η αφαίρεση κάποιας από αυτές να µην διαταράσσει την ισορροπία του συστήµατος ή µε αντικατάσταση της συγκεκριµένης βελόνης. Τα τελευταία χρόνια η χρησιµοποίηση βελονών, των οποίων το σπείραµα καλύπτεται από υδροξυαπατίτη έχει µειώσει δραµατικά την εµφάνιση της επιπλοκής αυτής. Γωνίωση ή απώλεια του άξονα: Η επιπλοκή αυτή οφείλεται συνήθως στις δυνάµεις τάσεως κατά την αποµάκρυνση των δύο οστικών τµηµάτων. Έχει σχέση µε τη σταθερότητα του συστήµατος και ανήκει στις ελάσσονες, καθότι η διόρθωση δια των κατάλληλων χειρισµών µέσω του συστήµατος, είναι δυνατή ακόµη και κάτω από συνθήκες εξωτερικών ιατρείων. Δυσκαµψία γειτονικών αρθρώσεων: Οφείλεται στις δυνάµεις τάσης κατά τη διάρκεια αποµάκρυνσης των δύο τµηµάτων, αλλά κυρίως στη διέλευση των βελονών ή των συρµάτων δια των µαλακών µορίων και ιδιαίτερα των µυών. Αντιµετωπίζονται µε επίµονο πρόγραµµα φυσικοθεραπείας, τόσο κατά τη διάρκεια εφαρµογής του συστήµατος εξωτερικής οστεοσύνθεσης όσο και µετά την αφαίρεση αυτού, εφόσον χρειαστεί. Υπεξάρθρηµα ή εξάρθηµα γειτονικών αρθρώσεων: Είναι επιπλοκή που εµφανίζεται στις επιµηκύνσεις και όχι στην οστεοµεταφορά. Και αυτό οφείλεται 10

11 στην αύξηση του µήκους του οστού και την αύξηση των δυνάµεων τάσεως. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την παρακολούθηση της διαδικασίας από το γιατρό, ώστε σε περίπτωση υποψίας υπεξαρθήµατος να διακόπτεται η επιµήκυνση. Εάν διαφύγει, είναι δυνατόν να καταλήξει σε εξάρθρηµα, βλάβη πολλές φορές µη αναστρέψιµη. Καθυστερηµένη πώρωση Ψευδάρθρωση: Είναι δυνατόν να αφορά το σηµείο όπου αποµακρύνονται τα δύο οστικά τµήµατα ή ειδικά στην οστεοµεταφορά στο σηµείο προσάραξης, δηλαδή το σηµείο όπου το µεταφερόµενο τµήµα συναντά το απέναντι τµήµα του οστού. Η αντιµετώπισή τους είναι δυνατή σε κάποιες περιπτώσεις µε συντηρητικά µέσα, αλλά συνηθέστερα απαιτείται χειρουργική αντιµετώπιση. Πρόωρη πώρωση: Είναι η πώρωση του σηµείου της διάτασης, δηλαδή της περιοχής της σταδιακής αποµάκρυνσης των δύο οστικών τµηµάτων, πριν από την ολοκλήρωση του στόχου. Στις σπάνιες περιπτώσεις που αυτή εµφανίζεται ή αποδεχόµαστε το µέχρι της στιγµής εκείνης αποτέλεσµα ή οφείλουµε να προχωρήσουµε σε νέα οστεοτοµία επί του εδάφους της παλαιάς. Κάταγµα ή παραµόρφωση του νεοσχηµατισθέντος πώρου µετά την αφαίρεση του συστήµατος εξωτερικής οστεοσύνθεσης: Για την πρόληψη αυτής της επιπλοκής, απαιτείται προσεκτική εκτίµηση της ωρίµανσης του πώρου ακτινολογικά, πριν την αφαίρεση του συστήµατος εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Είναι προτιµότερο να µείνει έστω κι ένα µήνα παραπάνω το σύστηµα εξωτερικής οστεοσύνθεσης παρά να αφαιρεθεί έστω και µία ηµέρα νωρίτερα. Τραυµατισµός αγγείων και νεύρων: Η πρόληψη παρόµοιων επιπλοκών απαιτεί την καλή γνώση της ανατοµικής της περιοχής στην οποία επεµβαίνουµε. Φλεβοθρόµβωση Σύνδροµο διαµερίσµατος: Επιπλοκές συνήθεις σε όλες σχεδόν της ορθοπαιδικές επεµβάσεις, είναι δυνατόν να εµφανιστούν στον ίδιο βαθµό και στις µεθόδους που στηρίζονται στη διατατική ιστογένεση. Βλάβη αρθρικού χόνδρου των γειτονικών αρθρώσεων: Οφείλεται στην αυξηµένη τάση από την αύξηση του µήκους εντός των γειτονικών αρθρώσεων και είναι δυνατόν να εµφανιστεί σε επιµήκυνση πέρα από τα επιτρεπόµενα όρια ή σε αυξηµένους ρυθµούς ηµερήσιας διάτασης. 11

12 Απώλεια τροχιάς πλοήγησης: Είναι επιπλοκή που εµφανίζεται στη µέθοδο της οστεοµεταφοράς, όπου σε µερικές περιπτώσεις παρατηρείται απώλεια τροχιάς πλοήγησης του µεταφεροµένου τµήµατος. Ηδιόρθωσή της συνήθως είναι δυνατή µε συντηρητικά µέσα, εφόσον η παρακολούθηση είναι προσεκτική και τακτική, ενώ σπανιότερα απαιτείται χειρουργική επέµβαση. Χρόνος Θεραπείας: Ένα σηµαντικό πρόβληµα στις εφαρµογές διατατικής ιστογένεσης είναι και ο µακρός χρόνος θεραπείας, ο οποίος συνήθως κυµαίνεται από 1-2 µήνες για κάθε εκατοστό επιµήκυνσης ή κάλυψης ελλείµµατος. Τον χρόνο θεραπείας µπορούµε να τον διακρίνουµε σε δύο στάδια, στο στάδιο της διάτασης και στο στάδιο στερεοποίησης, όπου η αύξηση του µήκους ή η µεταφορά έχει ολοκληρωθεί και αναµένουµε την ωρίµανση του νεοδηµιουργούµενου πώρου. Ο χρόνος του σταδίου διάτασης είναι δυνατόν να προβλεφθεί και είναι ανάλογος βέβαια της αύξησης του µήκους που επιδιώκουµε ή του ελλείµµατος που επιθυµούµε να καλύψουµε µε οστεοµεταφορά. Ο χρόνος του σταδίου στερεοποίησης διαφέρει και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες γι αυτό και δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός του, έστω και µε σχετική ακρίβεια. Επηρεάζεται από την ηλικία του ασθενούς, από το οστούν, από τη θέση της οστεοτοµίας στο οστούν, από το χρόνο αναµονής εάν είναι µικρός ή µεγάλος, από τον ηµερήσιο ρυθµό και από την δυνατότητα πρώιµης ή όχι φόρτισης του µέλους. Συνήθως ο χρόνος στερεοποίησης είναι διπλάσιος έως πενταπλάσιος του χρόνου του σταδίου διάτασης. Οι µέθοδοι λοιπόν που στηρίζονται στη διατατική οστεογένεση είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές, αλλά µε πάρα πολλές δυσκολίες στην εφαρµογή τους. Για την πραγµατοποίησή τους και για το επιτυχές αποτέλεσµα είναι απαραίτητη η λεπτοµερής ενηµέρωση του ασθενούς και εµπειρία του χειρουργού, τόσο όσον αφορά την εγχείρηση και την τεχνική, όσο κυρίως τη σωστή παρακολούθηση για την πρόληψη των επιπλοκών και των άλλων προβληµάτων. Επίσης σηµαντικότατο παράγοντα αποτελεί η αποδοχή της µεθόδου από τον ασθενή. Είναι γεγονός ότι οι επιπλοκές, ο µακρός χρόνος θεραπείας, 12

13 η ύπαρξη του συστήµατος εξωτερικής οστεοσύνθεσης, είναι παράγοντες αποτρεπτικοί. Από την άλλη πλευρά το πολύ καλό, συνήθως, αποτέλεσµα είναι ο παράγων που θα πείσει τον ασθενή να δεχτεί τη µέθοδο και να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες. Είναι σηµαντικό τέλος να τονιστεί ότι η αρχή καλείται και διατατική ιστογένεση, διότι είναι δυνατόν να υπάρξει και κάλυψη ελλειµµάτων όχι µόνο οστικών, αλλά και µαλακών µορίων (Εικ. 3Β.6). Εικ.3Β.6. Παράλληλη αποκατάσταση ελλείµµατος οστού και µαλακών µορίων. 13

14 14

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 1 Α. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Η Ορθοπαιδική είναι η ειδικότητα της ιατρικής, η οποία ασχολείται µε τις παθήσεις και τις κακώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 6 Α. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις που οφείλονται στην εγκατάσταση παθογόνου µικροβιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 12 Κωνσταντίνος Δίτσιος Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α.1. Κατάγµατα της διάφυσης του βραχιονίου οστού. Εισαγωγή Τα κατάγµατα της διάφυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ Γιγής Π. Ιωάννης 9 Α. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου αποτελεί την πιο συχνή αιτία χρόνιου πόνου στο ισχίο. Συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Ονοµατεπώνυµο Εισηγητή: Κοτρώτσιου Στυλιανή Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευοµένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης 5 Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Α.1. Κατάγµατα του κάτω άκρου του µηριαίου Τα κατάγµατα αυτά, όπως και τα κατάγµατα της διάφυσης του µηριαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης - Σαµδάνης Βασίλειος 4 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Α.1. Οστεοαρθρίτιδα Ποδοκνηµικής Αρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΣΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου

Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Αντικατάσταση (Αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Ορθοπαιδική χειρουργική Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας γόνατος με ολική αρθροπλαστική

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας γόνατος με ολική αρθροπλαστική Αντιμετώπιση αρθρίτιδας γόνατος με ολική Relecture scientifique αρθροπλαστική Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique (SOFCOT) Relecture juridique Médecins experts SOFCOT Relecture

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Μέλος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS)

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS) ΜΑΘΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΟΤΥΛΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 2ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού (με οπίσθιους μηριαίους)

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού (με οπίσθιους μηριαίους) Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού (με οπίσθιους μηριαίους) Ορθοπαιδική χειρουργική Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού (με οπίσθιους μηριαίους) Ορθοπαδικός Χειρουργός: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με πρόθεση

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με πρόθεση Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με πρόθεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με πρόθεση Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού. (με επιγονατιδικό τένοντα)

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού. (με επιγονατιδικό τένοντα) Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης πρόσθιου χιαστού (με επιγονατιδικό τένοντα) Ορθοπαιδική χειρουργική Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού (με επιγονατιδικό τένοντα) Ορθοπαιδικός Χειρουργός:

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Γιγής Π. Ιωάννης 2 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Α.1. Σύνδροµο Υπακρωµιακής Προστριβής (Shoulder Impingement Syndrome) Oι κινήσεις έσω και έξω στροφής του ώµου αλλά και η καθήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός:

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Μέλος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδική χειρουργική Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995 2004 ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου με πρόθεση

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου με πρόθεση Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου με πρόθεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου με πρόθεση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. Ζούμπος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης

Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Η.Ε ΛΑΜΠΙΡΗΣ Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης ιδακτορική ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο.

Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο. Ο αριθµός στον τίτλο κάθε εργασίας, αντιστοιχεί στη σειρά µε την οποία αυτή εµφανίζεται στο πρόγραµµα του Συνεδρίου. Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗΣ - ΑΝΔΡΟΠΑΥΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ)

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗΣ - ΑΝΔΡΟΠΑΥΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ) ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗΣ - ΑΝΔΡΟΠΑΥΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ) Δύο είναι οι κυριότερες παθήσεις που αφορούν τη σεξουαλική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ Α ΓΟΝΑΤΟΣ του Χύτα Ιωάννη ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα