ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκδοση 1 / ΕΠΙΔΟΜΗ 04 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΧΙΑΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ / απόφαση του Διευθυντή Σιδηροδρομικών Συστημάτων

2 Πίνακας Μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων, αντικαταστάσεων κλπ. Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, καταργεί όλες τις προηγούμενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται. Κωδικός Έκδοση / Ημερομηνία Αρ. Σελίδων Παρατηρήσεις Ε /

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΆ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΒΕΛΌΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΜΑΝΔΆΛΩΣΗΣ Χειριστήρια Συσκευές μανδάλωσης ΚΑΡΔΙΈΣ Μονές καρδιές αλλαγών, διασταυρούμενων αλλαγών και διασταυρώσεων Διπλές καρδιές διασταυρούμενων αλλαγών και διασταυρώσεων ΛΟΙΠΈΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΈΣ ΣΤΡΩΤΉΡΕΣ Γενικά Ξύλινοι Στρωτήρες Ολόσωμοι στρωτήρες προεντεταμένου σκυροδέματος ΜΙΚΡΌ ΥΛΙΚΌ Γενικά Επίκλιση σιδηροτροχιών Τυπικές πλάκες «Κ» Ελαστικά υποθέματα Ελικωτά (αφορά στρώση με ξύλινους στρωτήρες) Διπλές ελατηριωτές ροδέλες (αφορά στρώση με ξύλινους στρωτήρες) Βλήτρα και περικόχλια πλακών (αφορά στρώση με στρωτήρες σκυροδέματος) Πλάκες ολίσθησης βελόνων (γλυσιέρες) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΈΔΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΣΉΜΑΝΣΗ - ΜΑΡΚΆΡΙΣΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΓΕΝΙΚΆ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΤΎΠΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΤΡΟΧΙΆΣ Πεδίο 1 : Είδος αλλαγής Πεδίο 2 : Είδος σιδηροτροχιάς...20 Ε1 / /23

4 7.2.3 Πεδίο 3 : Ακτίνα καμπύλου κλάδου Πεδίο 4 : Εφαπρομένη γωνίας απόκλισης Πεδίο 5 : Φορά αλλαγής Πεδίο 6 : Τύπος στρωτήρων ΠΊΝΑΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΑΝΆ ΤΎΠΟ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΟΧΙΆΣ Γενικά Συνοπτικός πίνακας τύπων αλλαγών τροχιάς...21 Ε1 / /23

5 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά αλλαγές τροχιάς, ευθύγραμμες και επί καμπύλης, διασταυρώσεις με απλή ή διπλή αλλαγή και απλές διασταυρώσεις, κανονικού (1435mm) εύρους, οποιασδήποτε γεωμετρίας και με την χρήση στρωτήρων προεντεταμένου σκυροδέματος ή ξύλινων. Ο βασικός κορμός της προδιαγραφής είναι παρόμοιος για όλες τις εν λόγω αλλαγές και διασταυρώσεις, τα δε κρίσιμα χαρακτηριστικά και μεγέθη που καθορίζουν το είδος και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε υπό προμήθεια αλλαγής αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προδιαγραφής. 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2.1 Γενικά 1. Οι ζητούμενες αλλαγές τροχιάς θα είναι καθ όλα σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ και ΕΝ 13674, με την ΤΠΔ Υποδομής, καθώς και με τα επιμέρους αναφερόμενα δελτία UIC όπου αυτά δεν αντιβαίνουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). Οι αλλαγές προορίζονται για κύριες γραμμές πρώτης τάξης, διεθνούς κυκλοφορίας εύρους 1435χλστ. Οι αλλαγές θα είναι του τύπου που ορίζει το χωρίο (5) του συνημμένου πίνακα. Για διευκόλυνση επισυνάπτεται σκαρίφημα. 2. Για τις γραμμές στις οποίες θα ενσωματωθούν οι εν λόγω αλλαγές θα ισχύουν τα παρακάτω: Ο τύπος των σιδηροτροχιών, η επίκλισή τους και το μέγιστο αξονικό φορτίο των διερχόμενων συρμών καθορίζεται αντίστοιχα στα χωρία (1),(2) και (3) του συνημμένου πίνακα. 3. Η ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να είναι δυνατή η διέλευση των συρμών στις αλλαγές αυτές, θα είναι σύμφωνα με το χωρίο (6) του συνημμένου πίνακα για τον ευθύγραμμο κλάδο και με το χωρίο (7) του συνημμένου πίνακα για τον αποκλίνοντα κλάδο.(η μέγιστη τιμή πλευρικής επιτάχυνσης των συρμών ορίζεται στα 0.65m/sec 2 ) 4. Οι αλλαγές πρέπει να είναι καινούργιες και καθ όλα πλήρεις, να περιλαμβάνουν τους απαιτούμενους στρωτήρες, καθώς και κάθε απαιτούμενο υλικό ή μικρό υλικό σύνδεσης και στερέωσης, το χειροκίνητο (επί τόπου) χειριστήριο με το φανό του και τη συσκευή μανδάλωσης (ακινητοποίησης) των βελονών. 5. Ως πλήρης αλλαγή τροχιάς, νοείται το σύνολο των απαιτούμενων υλικών, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, από την αρχή της αλλαγής (ΑΨ) έως το τέλος της αλλαγής (ΤΨ), κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι έτοιμη για την πλήρη στρώση και κυκλοφορία αυτής. Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι απαιτούμενοι στρωτήρες μεγάλου μήκους (ενιαίοι), καθώς και οι απαιτούμενοι στρωτήρες μήκους μικρότερου των 2,60m για τη Ε1 / /23

6 στρώση των δύο κλάδων της αλλαγής και θα φέρουν προσηλωμένες τις πλάκες έδρασης «Κ» (εφ όσον πρόκειται για έμμεση προσήλωση) και τα υπόλοιπα απαιτούμενα εξαρτήματα της σύνδεσης (ελατηριωτά αγκύρια Skl, βλήτρα ή ελικωτά, ελαστικά υποθέματα κ.λ.π.). Όλα τα υλικά θα είναι προσυναρμοογημένα επί των στρωτήρων. 6. Οι αλλαγές πρόκειται να ενσωματωθούν σε γραμμές με συνεχή συγκόλληση των σιδηροτροχιών (ΣΣΣ) και ηλεκτρικά κυκλώματα γραμμής για σηματοδότηση χωρίς παρεμβολή Συσκευών Διαστολής (ΣΔ). 7. Η ελάχιστη αξονική απόσταση μεταξύ των γραμμών στην οποία οι εν λόγω αλλαγές θα πρέπει να δύνανται να στρωθούν σε διάταξη διαγωνίου (single crossover) ορίζεται στο χωρίο (4) του συνημμένου πίνακα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει και αντίστοιχο σχέδιο. 8. Οι αλλαγές, είναι δυνατόν να ζητηθούν μεμονωμένες αλλά και ως συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων εξ αυτών, υπό την μορφή συμπλέγματος. Το σχέδιο του εν λόγω συμπλέγματος θα δοθεί στον προμηθευτή από την υπηρεσία σε κλίμακα 1/500 ή 1/1000. Ο Προμηθευτής θα είναι τότε υποχρεωμένος να προσκομίσει και λεπτομερές σχέδιο στρώσης της ζητηθείσας περιοχής, αντιμετωπίζοντας τυχόν προβλήματα από την αλληλοεμπλοκή στρωτήρων, ή άλλων εξαρτημάτων τυχόν διαδοχικών αλλαγών. Τούτο υπαγορεύεται από την αδυναμία οποιασδήποτε μετέπειτα (στο εργοτάξιο στρώσης) τροποποίησης στους στρωτήρες προεντεταμένου σκυροδέματος. Ο προμηθευτής θα προσφέρει ολοκληρωμένη λύση, χωρίς πάντως κάποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, χωρίς όμως να υπερβαίνει τις ποσότητες των υλικών (στρωτήρες, σιδ/χιές, μικρό υλικό) που ορίζει η παρούσα προδιαγραφή, ή η οικεία διακήρυξη. 9. Όλες οι σιδηροτροχιές αλλά και οι εσωτερικοί αρμοί της αλλαγής θα παραδίδονται χωρίς οπές αμφίδεσης. 3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ Οι αλλαγές που ζητούνται θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Θα είναι, ως προς τα μη ειδικά τεμάχιά τους, από σιδ/χιές της προτύπου διατομής που ορίζει το χωρίο (8) του συνημμένου πίνακα, σύμφωνα με τα σχέδια Ε (Σ/χιά 54 Ε1) και Ε (Σ/χιά 60 Ε1) 2. Η εφαπτομένη της γωνίας του αποκλίνοντος κλάδου, καθώς και η ακτίνα του καμπύλου κλάδου, της αλλαγής θα είναι σύμφωνα με τα χωρία (10) και (11) του συνημμένου πίνακα. Σε περίπτωση αλλαγών επί καμπύλης (επικαμπύλιων), η ακτίνα του πρωτεύοντα κλάδου Rπ και η ακτίνα του δευτερεύοντα κλάδου Rδ θα είναι σύμφωνα με τα χωρία (12) και (13) του συνημμένου πίνακα. Στην προαναφερθείσα περίπτωση, η αναγραφόμενη τιμή στο χωρίο (11) θα αναφέρεται στην ακτίνα καμπυλότητας της «μητρικής» απλής ευθύγραμμης αλλαγής. Ως «μητρική» αλλαγή ορίζεται η απλή ευθύγραμμη αλλαγή που μετά από καμπύλωση (κουρμπάρισμα) θα προκύπτει η επικαμπύλια αλλαγή με τα ζητούμενα Ε1 / /23

7 χαρακτηριστικά. Ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει εκτός από λεπτομερές σχέδιο της επικαμπύλιας αλλαγής, και σχέδιο της «μητρικής» της. 3. Οι αλλαγές θα στρώνονται στους στρωτήρες, με έμμεση προσήλωση (παρεμβολή πλακών έδράσης, μικρού υλικού σύνδεσης τύπου Skl-12) ή με άμεση προσήλωση (απ ευθείας προσήλωση των σιδηροτροχιών χωρίς πλάκες έδρασης και μικρού υλικού σύνδεσης τύπου Skl-14 μόνο σε αλλαγές με στρωτήρες σκυροδέματος), σύμφωνα με την παράγραφο της παρούσας. Θα παρεμβάλλονται ελαστικά υποθέματα ηλεκτρικά μονωμένων σε όλο το μήκος της αλλαγής. Μέγιστη αξονική απόσταση στρωτήρων 600mm. Κατ εξαίρεση σε ειδική θέση, η οποία θα πρέπει να αιτιολογηθεί, μέγιστη αξονική απόσταση στρωτήρων 660mm. 4. Οι εν λόγω αλλαγές θα τοποθετηθούν σε σηματοδοτούμενες γραμμές με κυκλώματα γραμμής είτε με μετρητές αξόνων. Για το λόγο αυτό θα έχουν τις δύο τροχιοσειρές μονωμένες ηλεκτρικά. Θα πρέπει επομένως να είναι κατασκευασμένες κατά τρόπον ώστε να δύνανται από κατασκευής να δεχθούν τα αντίστοιχα ηλεκτρικά κυκλώματα γραμμής ή τους μετρητές αξόνων, τον έλεγχο της επαφής των βελονών και τον ηλεκτροκινητήρα. Γι αυτό θα είναι εφοδιασμένες με τις απαιτούμενες ηλεκτρικές μονώσεις στους αρμούς, συσκευή μανδάλωσης κλπ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άμεσος και χωρίς τροποποίηση στρώση τους στις παραπάνω σηματοδοτούμενες γραμμές. Θα δοθεί εκτός των άλλων και λεπτομερές σχέδιο των μονώσεων εάν απαιτούνται. 5. Το ζεύγος των βελονών της αλλαγής θα διαθέτει τις δικές του συσκευές μανδάλωσης, αλληλεξαρτημένες με το χειριστήριο. 6. Οι αλλαγές θα είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να δύνανται να δεχθούν σύστημα θέρμανσης των βελονών. 4 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 4.1 Βελόνες 1. Οι βελόνες των αλλαγών που ζητούνται πρέπει να είναι εύκαμπτες. Αλλαγές με βελόνες όχι εύκαμπτες απορρίπτονται. 2. Θα είναι κατασκευασμένες από σιδηροτροχιές ειδικής διατομής (Δελτίο UIC η έκδοση ) και αντοχής σύμφωνα με το δελτίο UIC η έκδοση Η ειδική συγκόλληση στο σημείο συγκόλλησης βελόνας - σιδ/χιάς, θα πρέπει να βρίσκεται στο ακίνητο τμήμα της βελόνας και να είναι πλήρως εξασφαλισμένη από άποψη αντοχής. Ο τύπος της προτύπου διατομής των βελόνων καθώς και η αντοχή τους θα είναι σύμφωνα με το χωρίο (14) του συνημμένου πίνακα 3. Για την επίτευξη ηλεκτρικών κυκλωμάτων, εάν απαιτούνται, οι αρμοί των βελονώναντιβελονών με τις σε συνέχεια σιδ/χιές θα πρέπει να βρίσκονται επί της ίδιας καθέτου προς τον κατά μήκος άξονα της αλλαγής. Ε1 / /23

8 4. Η βελόνη του καμπύλου κλάδου, δεν θα τέμνει γεωμετρικά την αντιβελόνη, αλλά θα είναι εφαπτόμενη. Η γωνία απόκλισης της βελόνης του καμπύλου κλάδου πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από Ο τρόπος σύνδεσης των βελονών, με τις συσκευές ακινητοποίησής τους και με το χειριστήριό τους, θα πρέπει να επιτρέπει την παραβίαση της αλλαγής από πτέρνης χωρίς βλάβη, δηλ. οι αλλαγές να είναι παραβιάσιμες 6. Για την διευκόλυνση του χειρισμού των βελονών και για τη διατήρηση σταθερού, του μεταξύ τους εύρους, θα συνδέονται μεταξύ τους με θέσεις απλής ή ελατηριωτής σύνδεσης ή μανδάλωσης (ανάλογα με το μήκος των βελόνων) που θα συνδέονται μεταξύ τους και με το χειριστήριο. Το είδος του συστήματος αυτού θα είναι μηχανικό. Ο αριθμός και η συνδεσμολογία των θέσεων αυτών θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Σιδ/χιά Γεωμετρ. 1 η θέση 2 η θέση 3 η θέση 54 / 60 R190 μανδάλωση Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται 54 R300 μανδάλωση Απλή σύνδεση μη αλληλεξαρτημένη Δεν απαιτείται 60 R300 μανδάλωση Μανδάλωση με 1 η θέση αλληλεξαρτημένη Δεν απαιτείται Ελατηριωτή σύνδεση 60 R500 μανδάλωση Μανδάλωση αλληλεξαρτημένη με 1 η θέση 60 R760 μανδάλωση Μανδάλωση αλληλεξαρτημένη με 1 η θέση Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται Μανδάλωση αλληλεξαρτημένη 1 η και 2 η θέση με Ελατηριωτή σύνδεση 60 R1200 μανδάλωση Μανδάλωση αλληλεξαρτημένη με 1 η θέση Μανδάλωση αλληλεξαρτημένη 1 η και 2 η θέση με 4.2 Χειριστήρια και συσκευές μανδάλωσης Χειριστήρια 1. Η αλλαγή θα είναι κατασκευασμένη ώστε να λειτουργήσει με ηλεκτροκίνητο χειριστήριο καθώς και για χειροκίνητη χρήση. Tο χειριστήριο θα ευρίσκεται πάνω στην αλλαγή, και θα Ε1 / /23

9 στηρίζεται μέσω μεταλλικού φορέα. Ο αριθμός των χειριστηρίων θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Είδος συσκευής Αριθμός χειριστηρίων Απλές Ευθύγραμμες και επικαμπύλιες αλλαγές τροχιάς 1 Διασταυρώσεις με σταθερές διπλές καρδιές Χωρίς χειριστήριο Διασταυρώσεις με κινητές διπλές καρδιές 1 Απλές και Διπλές διασταυρούμενες αλλαγές τροχιάς 2 2. Σε περίπτωση οπού ο τύπος του ηλεκτροκινητήρα που θα εγκατασταθεί είναι γνωστός, θα δίδεται στον κατασκευαστή, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να λάβει υπ όψη του τις κρίσιμες αποστάσεις ράβδων μετακίνησης βελονών και ράβδων ανίχνευσης θέσης βελονών, προκειμένου η αλλαγή να δεχτεί χωρίς καμία τροποποίηση τον ηλεκτροκινητήρα. 3. Μέχρι την εγκατάσταση του ηλεκτροκινητήρα οι αλλαγές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κατάλληλο σύστημα που να επιτρέπει την χειροκίνητη λειτουργία τους. 4. Ο φανός του χειριστηρίου θα είναι χαμηλού ύψους και θα είναι ηλεκτρικά φωτιζόμενου ή ανακλαστικού τύπου. Οι ενδείξεις του φανού, το ύψος του και η απόστασή του από τον άξονα της γραμμής φαίνονται στο σχέδιο Ε Θα είναι δυνατή η τοποθέτηση του χειριστηρίου είτε προς το αριστερό είτε προς το δεξιό μέρος της αλλαγής Συσκευές μανδάλωσης 1. Η συσκευή μανδάλωσης θα πρέπει να είναι τύπου «χελιδονοουράς». Η πλήρης μανδάλωση της θα πραγματοποιείται στην θέση της πρωτεύουσας σύνδεσης των βελονών (εγγύτερη στην αιχμή) μετά από διαδρομή 220mm. 2. Οι συσκευές μανδάλωσης θα βρίσκονται ανάμεσα σε 2 διαδοχικούς στρωτήρες της αλλαγής με απόσταση κατ εξαίρεση έως 660mm ή εγκιβωτισμένες μέσα σε ειδικό κοίλο μεταλλικό στρωτήρα. Τούτο αναφέρεται στο χωρίο (17) του συνημμένου πίνακα (με/χωρίς κοίλο στρωτήρα) Ειδικός κοίλος μεταλλικός στρωτήρας 1. Για αλλαγές τροχιάς εξοπλισμένες με ειδικό κοίλο μεταλλικό στρωτήρα, αυτός θα είναι χυτής κατασκευής, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ Το βάρος και οι διαστάσεις της κιβωτοειδούς κατασκευής θα πρέπει να προσομοιάζουν εκείνες του απλού στρωτήρα. Το σχήμα της κατασκευής θα πρέπει να επιτρέπει εργασίες μηχανικής υπογόμωσης με χρήση βαρέων μηχανημάτων χωρίς καμία ιδιαίτερη ρύθμιση των πτύων υπογόμωσης (μπούρων). Για να επιτυγχάνεται ικανοποιητική αποστράγγιση των όμβριων υδάτων, οι εν λόγω Ε1 / /23

10 στρωτήρες θα έχουν οπές στη βάση τους. Επιπρόσθετα, για την καλύτερη προστασία του συστήματος μανδάλωσης, οι στρωτήρες θα φέρουν προσθαφαιρούμενα καλύμματα (ίδιας κατασκευής με τον υπόλοιπο στρωτήρα), στα πλάγια. Για καλύτερη προσβασιμότητα και ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης, καθώς και για προστασία του συστήματος μανδάλωσης, οι στρωτήρες θα φέρουν προσθαφαιρούμενα καλύμματα στο επάνω μέρος τους. Η κατασκευή τους θα είναι από γαλβανισμένα μεταλλικά φύλλα, με αντιολισθηρή την άνω επιφάνεια (μπακλαβαδωτή λαμαρίνα). Η όλη κατασκευή και για το τμήμα εκείνο που προεξέχει υψομετρικά από την άνω επιφάνεια των στρωτήρων, θα φέρει για λόγους ασφαλείας ειδικές αυτοκόλλητες λωρίδες ανακλαστικής επίστρωσης κυψελωτού τύπου (τύπου 2) διαγώνιων μαύρων και κίτρινων λωρίδων. 2. Η κατασκευή θα έχει προσηλωμένες επάνω της πλάκες ολίσθησης και σύστημα κυλισιοτριβέων παρόμοιας κατασκευής με των υπολοίπων στρωτήρων, χρησιμοποιώντας σύστημα εσωτερικής προσήλωσης της αντιβελόνης. Οι ανωτέρω πλάκες θα είναι μονωμένες ηλεκτρικά από το μεταλλικό σώμα του στρωτήρα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αποδεικνύει την καταλληλότητα της προσφερόμενης κατασκευής μέσω πιστοποιητικών δικτύων ή εαν διαφορετικά ορίζεται στη σχετική Διακήρυξη με εν χρήσει γραμμές υψηλών ταχυτήτων (V>200km/h). 4.3 Καρδιές Μονές καρδιές αλλαγών, διασταυρούμενων αλλαγών και διασταυρώσεων Γενικά Ο τύπος της μονής καρδιάς (σταθερής ή στρεπτής λόγχης, καμπύλη ή ευθεία) θα είναι σύμφωνα με το χωρίο (15) του συνημμένου πίνακα. Προκειμένου να είναι δυνατή η ενσωμάτωση των εν λόγω αλλαγών σε ΣΣΣ θα πρέπει στα άκρα των μαγγανιούχων καρδιών (αρχικών και ανταλλακτικών) να υπάρχουν συγκολλημένα με ειδική συγκόλληση 4 τεμάχια αναλόγου μήκους σιδ/χιών (κουπόνια), 2 εισόδου+2 εξόδου, ιδίας διατομής και αντοχής με τις σιδ/χιές της υπόλοιπης αλλαγής Μονές καρδιές σταθερής λόγχης Θα είναι ολόσωμες, χυτές, από μαγγανιούχο χάλυβα περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 12-14% και θα αποτελούνται από ένα τεμάχιο με τα εκατέρωθεν λαγοπόδαρα. Για την κατασκευή τους θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στο δελτίο UIC 866- Ο 2 η έκδοση της για προμήθεια χυτών καρδιών από μαγγανιούχο χάλυβα, για αλλαγές τροχιάς. Ε1 / /23

11 Μονές καρδιές στρεπτής λόγχης Θα αποτελούνται από δύο (2) τεμάχια: Την κλίνη της λόγχης (λαγοπόδαρα) και την στρεπτή λόγχη. Η κλίνη της λόγχης θα περιλαμβάνει τα εκατέρωθεν λαγοπόδαρα και θα είναι ολόσωμη, χυτή από μαγγανιούχο χάλυβα περιεκτικότητας σε μάγγάνιο 12-14%. Για την κατασκευή της θα ισχύσει το δελτίο UIC 866. Επίσης θα αποτελείται από ένα τεμάχιο μαζί με τις επιφάνειες ολίσθησης της στρεπτής λόγχης (γλυσιέρες). Η στρεπτή λόγχη θα είναι κατασκευασμένη από σιδηροτροχιές ειδικής διατομής, ποιότητας R350HT (Heat treated, Θερμικής επεξεργασίας). Η κατασκευή της καρδιάς θα πρέπει να εξασφαλίζει άνετη και χωρίς κενά διέλευση των τροχών ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες (V>200km/h). Ο κατασκευαστής των καρδιών που θα προσφερθούν θα πρέπει να έχει προμηθεύσει καρδιές ιδίων χαρακτηριστικών και συναφούς γεωμετρίας σε κύριο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων (V>200km/h). Οι εν λόγω καρδιές θα πρέπει να ευρίσκονται υπό κυκλοφορία με ταχύτητα V>200km/h χωρίς κανένα πρόβλημα. Τούτο θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά καλής λειτουργίας του δικτύου. Εφ όσον η γεωμετρία της καρδιάς το επιβάλλει, θα υπάρχει ενσωματωμένη σε αυτήν, ειδική διάταξη απόσβεσης μετακινήσεων της στρεπτής λόγχης, συναφούς κατασκευής με την περιοχή βελονών. Η διάταξη αυτή θα βρίσκεται υποχρεωτικά επί του παρεκκλίνοντα κλάδου της αλλαγής. Για τον χειρισμό και τη μανδάλωση της στρεπτής λόγχης, θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στο άρθρο Αντιτροχιές Οι αντιτροχιές της καρδιάς θα είναι από σιδ/χιές προτύπου διατομής ΕΝ 33C1, αντοχής R260, και υπερυψωμένες κατά 20mm σε σχέση με τις σιδηροτροχιές κύλισης. Το μήκος των αντιτροχιών θα αποτελείται από 3 διαδοχικές ζώνες: Ζώνη εισόδου, ζώνη προστασίας (παράλληλο τμήμα) και ζώνη εξόδου Οι αντιτροχιές της καρδιάς στο τμήμα τους εκείνο όπου η ακμή τους είναι παράλληλη ως προς τη σιδηροτροχιά κύλισης (ζώνη προστασίας) θα αφήνουν κενό 40mm ανάμεσα στις δύο. Το μήκος αυτό (L1) εξαρτάται από την γεωμετρία της οικείας καρδιάς. Στα τμήματα εισόδου και εξόδου, η ακμή των αντιτροχιών θα είναι επεξεργασμένη, έτσι ώστε η γωνία προσβολής (ακμής αντιτροχιάς-σιδηροτροχιάς κύλισης) να είναι κατάλληλη για την ταχύτητα διέλευσης από ευθύ / παρεκκλίνοντα κλάδο (tg A1, tg A2). Σε κάθε περίπτωση, το μήκος των αντιτροχιών (L1+L2+L3) θα είναι κατάλληλο για την ταχύτητα διέλευσης από τον ευθύ / παρεκκλίνοντα κλάδο και θα τεκμηριώνεται μαθηματικά. Ε1 / /23

12 Σχήμα 1: Υπολογισμός μήκους αντιτροχιάς Σχήμα 2: Τυπική τομή περιοχής αντιτροχιάς Ε1 / /23

13 4.3.2 Διπλές καρδιές διασταυρούμενων αλλαγών και διασταυρώσεων Γενικά Ο τύπος της διπλής καρδιάς (σταθερός ή κινητός) θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Είδος Συσκευής Γεωμετρία Τύπος διπλής καρδιάς Διασταύρωση 1/7, 1/9 Σταθερός Διασταύρωση 1/12, 1/14, 1/18,5 Κινητός Απλή/Διπλή διασταυρούμενη αλλαγή 1/9 Σταθερός Σταθερές διπλές καρδιές Για διασταυρούμενες αλλαγές και διασταυρώσεις με σταθερές διπλές καρδιές, αυτές θα είναι ολόσωμες, χυτές, όμοια με την παράγραφο Επιπλέον θα αποτελούνται από ένα τεμάχιο με τις οικείες αντιτροχιές Κινητές διπλές καρδιές Για διασταυρώσεις με κινητές διπλές καρδιές, αυτές θα έχουν κατασκευή όμοια με αυτή των βελονών. Θα ισχύσει το άρθρο Λοιπές σιδηροτροχιές Ο τύπος της διατομής και η ποιότητα των αντιβελόνων, των εξωτερικών σιδ/χιών της καρδιάς καθώς και όλων των υπόλοιπων σιδ/χιών των αλλαγών αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, στο χωρίο (9), σύμφωνα με τα σχέδια Ε (Σ/χιά 54 Ε1) και Ε (Σ/χιά 60 Ε1) 4.5 Στρωτήρες Γενικά Ο τύπος των στρωτήρων (ξύλινοι ή σκυροδέματος) θα είναι σύμφωνα με το χωρίο (16) του συνημμένου πίνακα. Οι υπό προμήθεια στρωτήρες προορίζονται για γραμμή κλασικής επιδομής (σκυρογραμμής), εύρους 1435mm. και για δίκτυο που η ηλεκτροκίνηση θα γίνεται με εναέριο αγωγό επαφής. Οι στρωτήρες των αλλαγών θα τις καλύπτουν σε όλο το μήκος τους καθώς και την περιοχή εισόδου (στρωτήρες με μεταβατική επίκλιση) και εξόδου (στρωτήρες μεγάλου μήκους και στρωτήρες μήκους μικρότερου των 2,60m) και θα συνοδεύουν τις αλλαγές. Ο αριθμός και τα μήκη των στρωτήρων, θα καθορισθούν από τον ανάδοχο, βάσει του γενικού σχεδίου στρώσης της αλλαγής. Όπως προαναφέρθηκε η μέγιστη αξονική απόσταση των στρωτήρων θα είναι 600mm. Και μόνο κατ εξαίρεση, σε ειδικές θέσεις, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν αιτιολογημένα επιτρέπεται αξονικά απόσταση μέχρι 660mm. Ε1 / /23

14 4.5.2 Ξύλινοι Στρωτήρες Οι ξύλινοι στρωτήρες θα είναι καθ όλα σύμφωνοι με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ13145, καθώς και με το δελτίο UIC 863-0, όπου αυτή δεν αντιβαίνει το ΕΝ. Θα είναι διατομής 160 x 260mm FORME I 3o GROUPE του δελτίου της UIC η έκδοση του 1981, από ξυλεία ΑΖΟΒΕ κατάλληλα εμποτισμένοι και θα φέρουν περίζωση ή gang nails στα άκρα τους. Η σύνδεση των στρωτήρων με τις σιδηροτροχιές θα γίνεται με τυπικές πλάκες «Κ», τεσσάρων οπών μέσω ελικωτών και μικρού υλικού σύνδεσης τύπου Skl-12 σύμφωνα με το σχέδιο Ε Τα μήκη των στρωτήρων θα κλιμακώνονται ανά 20cm εκτός από ειδικές θέσεις (πχ έξοδος της αλλαγής) Ολόσωμοι στρωτήρες προεντεταμένου σκυροδέματος Θα έχουν μέγιστο πλάτος 300mm, μέγιστο ύψος 220mm και θα είναι καθ όλα σύμφωνοι με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ Τα μήκη των στρωτήρων δύνανται να ακολουθούν τη γεωμετρία των σιδηροτροχιών, ή να κλιμακώνονται ανά 20cm εκτός από ειδικές θέσεις (πχ έξοδος της αλλαγής) Οι τιμές των ροπών κάμψης και των συντελεστών κρούσης του προσφερόμενου στρωτήρα για αλλαγές τροχιάς θα είναι σύμφωνες με αυτές του αντίστοιχου στρωτήρα που έχει καθορίσει το σιδηροδρομικό δίκτυο ή οι αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες του Κράτους στο δίκτυο του οποίου βρίσκονται εν χρήσει οι εν λόγω στρωτήρες αλλαγών τροχιάς (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ ). Η επιφάνεια έδρασης της σιδηροτροχιάς σε στρωτήρες με έμμεση προσήλωση σιδηροτροχιών (χρήση πλακών έδρασης) θα είναι άνευ επίκλισης. Πριν από την έναρξη παράδοσης των στρωτήρων θα γίνουν οι δοκιμές αποδοχής σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ και στο άρθρο του ΕΝ Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τους ελέγχους αυτούς υπό την προϋπόθεση ότι στον προσφερόμενο πλήρη στρωτήρα έχουν γίνει στα πλαίσια παλαιότερων προμηθειών στρωτήρων οι έλεγχοι αποδοχής που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ και ο προσφερόμενος στρωτήρας είναι ακριβώς ο ίδιος με τον στρωτήρα στον οποίο έχουν γίνει οι έλεγχοι αυτοί. Οι έλεγχοι ρουτίνας που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ΕΝ , ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου ποιότητας της παραγωγής, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά. Η σύνδεσή των στρωτήρων με τις σιδηροτροχιές θα γίνεται με πλάκες «Κ», δύο οπών μέσω βλήτρων και περικοχλίων και μικρού υλικού σύνδεσης τύπου Skl-12 σύμφωνα με το σχέδιο Ε ή με άμεση προσήλωση τύπου Skl-14 σύμφωνα με το σχέδιο Ε Σε περίπτωση άμεσης προσήλωσης αυτή δεν θα εφαρμόζεται στην περιοχή των βελονών, όπου και θα ισχύει σε κάθε περίπτωση το σχέδιο Ε Οι θέσεις των οπών για τα ελικωτά, καθώς και για τα βλήτρα προσήλωσης των πλακών «Κ» στους ολόσωμους στρωτήρες προεντεταμένου σκυροδέματος θα υπολογιστούν από τον προμηθευτή. Ε1 / /23

15 4.6 Μικρό υλικό Γενικά 1. Όλο το μικρό υλικό θα είναι καθ όλα σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ Σε όλους τους στρωτήρες κανονικούς και πρόσθετους θα είναι τοποθετημένες μεταλλικές πλάκες έδρασης τύπου σύνδεσης Κ, τεσσάρων οπών (αφορά στρώση με ξύλινους στρωτήρες), πλάτους 160 mm ποιότητας χάλυβα S275 ή ανώτερης μετά του υλικού συνδέσεών τα ελατηριωτά αγκύρια Skl-12 ή ειδικού τύπου όπου χρειάζεται.για στρώση με στρωτήρες σκυροδέματος, όλοι οι κανονικοί ή πρόσθετοι στρωτήρες θα φέρουν ενσωματωμένο σύστημα έμμεσου ή άμεσου προσηλώσεως των σιδηροτροχιών. 3. Το σύστημα κάθε συνδέσμου και υποθέματος πρέπει να είναι απλό και να συντίθεται από, κατά το δυνατό, μικρό αριθμό στοιχείων. Ο σύνδεσμος πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσυναρμολογείται επί του στρωτήρα. Προσυναρμολογούμενος (προμονταρισμένος) σύνδεσμος νοείται ο σύνδεσμος που κατά τις εργασίες στρώσης και συντήρησης γραμμής επιτρέπει την απ ευθείας τοποθέτηση/απομάκρυνση της σιδηροτροχιάς στον/από τον στρωτήρα χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούμενη αποσυναρμολόγηση του ίδιου του συνδέσμου και η εν συνεχεία επανατοποθέτηση του στο στρωτήρα Επίκλιση σιδηροτροχιών Η επίκλιση των σιδηροτροχιών ως προς την κατακόρυφο εντός της αλλαγής θα είναι σύμφωνα με το χωρίο (9) του συνημμένου πίνακα Για αλλαγές χωρίς επίκληση, οι πλάκες έδρασης θα είναι άνευ επικλήσεως για τους εντός της αλλαγής στρωτήρες, με επίκληση 1:40 και 1: για τους στρωτήρες εισόδου-εξόδου της αλλαγής (προκειμένου να γίνεται ομαλή η είσοδος έξοδος της αλλαγής) και με επίκληση 1:20 για όλους τους υπόλοιπους στρωτήρες εσχάρων κλπ. σύμφωνα με το σχέδιο στρώσεως της αλλαγής. Για αλλαγές με επίκληση, όλες οι πλάκες έδρασης, εντός και εκτός της αλλαγής θα είναι με επίκληση 1: Τυπικές πλάκες «Κ» 4. Θα είναι δύο οπών για χρήση με στρωτήρες σκυροδέματος (αρ. Σχεδίου Ε και Ε ) και τεσσάρων οπών για χρήση με ξύλινους στρωτήρες (αρ. σχεδίου Ε , Ε για Σ/χιές 54 Ε1 και Ε , Ε για Σ/χιές 60 Ε1 αντίστοιχα), πλάτους 160mm Ελαστικά υποθέματα Γενικά 1. Όλα τα ελαστικά υποθέματα θα είναι καθ όλα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ και τα αντίστοιχα δελτία UIC, όπου αυτά δεν αντιβαίνουν τα ΕΝ. Ε1 / /23

16 2. Στην κατασκευή των ελαστικών υποθεμάτων θα ληφθεί υπ όψη ώς μέγιστη θερμοκρασία σιδηροτροχιών οι 70 o C 3. Μεταξύ των σιδηροτροχιών και όλων των πλακών έδρασης, (εξαιρουμένων των θέσεων κάτω από τα κινητά μέρη των βελόνων) θα παρεμβάλλονται κατάλληλα ελαστικά υποθέματα πάχους 6-10mm, ηλεκτρικά μονωμένα, με δυναμικό συντελεστή αντίδρασης Cdyn < 600 kn/mm. (ανεξαρτήτως τύπου στρωτήρα) Εμμεση προσήλωση σε στρωτήρες σκυροδέματος 1. Μεταξύ των πλακών έδρασης και των στρωτήρων θα παρεμβάλλονται κατάλληλα ελαστικά υποθέματα πάχους 10mm, με δυναμικό συντελεστή αντίδρασης Cdyn < 600 kn/mm. 2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις, πάχος, ακαμψία κλπ) των ελαστικών υποθεμάτων μεταξύ α) σιδ/χιάς και πλάκας έδρασης και β) πλάκας έδρασης και στρωτήρα, θα υποδειχθούν αιτιολογημένα από τον προμηθευτή, τηρουμένων των ορίων της παρούσης προδιαγραφής, με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και των υπολοίπων υλικών καθώς και των συνθηκών κυκλοφορίας, με στόχο τη βέλτιστη συνολική λειτουργία του συστήματος και θα τύχουν την έγκριση της Υπηρεσίας Άμεση προσήλωση σε στρωτήρες σκυροδέματος Σε αλλαγές τροχιάς με σύστημα άμεσης προσήλωσης, μεταξύ των σιδηροτροχιών και των στρωτήρων θα παρεμβάλλονται κατάλληλα ελαστικά υποθέματα πάχους 7mm, σύμφωνα με το σχέδιο Ε , με δυναμικό συντελεστή αντίδρασης Cdyn < 100 kn/mm Ελικωτά (αφορά στρώση με ξύλινους στρωτήρες) Τα ελικωτά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τύπου Ss8 ή Ss24 γαλβανισμένα χωρίς επεξεργασία βαφής ύδατος, με ελίκωση κατασκευασμένη εν θερμώ και διαστάσεις σύμφωνα με το σχέδιο E (Ss8) και Ε (Ss24). Θα ισχύσει το δελτίο UIC 864-1/ Διπλές ελατηριωτές ροδέλες (αφορά στρώση με ξύλινους στρωτήρες) 1. Σε όλες τις θέσεις σύνδεσης με βλήτρα ή με ελικωτά, θα τοποθετηθούν διπλές ελατηριωτές ροδέλες τύπου Fe6 (από χάλυβα αντοχής R=1180 έως 1370 KN/mm2 ή R= 1320 έως 1570 KN/mm2 και ελαχίστη επιμήκυνση θραύσης 6%), εκτός από ειδικές θέσεις, όπου αυτό δεν είναι δυνατό. 2. Το έλασμα κατασκευής των ροδέλλων θα έχει ελάχιστες διαστάσεις διατομής 6Χ10χλσ και οι ροδέλλες θα είναι καθ όλα σύμφωνες με το σχέδιο E Βλήτρα και περικόχλια πλακών (αφορά στρώση με στρωτήρες σκυροδέματος) Τα βλήτρα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι διαμέτρου 27χλστ γαλβανισμένα χωρίς επεξεργασία βαφής ύδατος με ελίκωση κατασκευασμένη εν θερμώ και διαστάσεις σύμφωνα Ε1 / /23

17 με το σχέδιο E Θα ισχύσει το δελτίο UIC 864-1/ Τα προαναφερθέντα βλήτρα μαζί με τα περικόχλιά τους και τις απαραίτητες ροδέλες (ελατηριωτές ή μη), θα είναι ενσωματωμένα μέσα σε ειδικούς κυλίνδρους από PA Πλάκες ολίσθησης βελόνων (γλυσιέρες) Γενικά 1. Οι βελόνες θα εδράζονται σε πλάκες ολίσθησης (γλυσιέρες), κατασκευασμένες από υλικό σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ Οι πλάκες ολίσθησης θα έχουν ενσωματωμένο εσωτερικό σύστημα ελαστικής προσήλωσης των αντιβελόνων μέσω ειδικών αγκυρίων. Οι πλάκες ολίσθησης και τα ειδικά αγκύρια εσωτερικής προσήλωσης των βελόνων θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή. 2. Οι πλάκες ολίσθησης (γλυσιέρες), θα είναι του τύπου που αναφέρεται στο χωρίο (18) του συνημμένου πίνακα (με/χωρίς σύστημα ρόλλερ) Σύστημα κυλίνδρων υποβοήθησης της κίνησης των βελόνων (Σύστημα ρόλλερ) 1. Σε αλλαγές των οποίων η περιοχή των βελόνων είναι εξοπλισμένη με σύστημα ρόλλερ (Rollers), όλες οι πλάκες ολίσθησης της αλλαγής θα είναι πλήρως απαλλαγμένες από κάθε ανάγκη λίπανσης. 2. Τα συστήματα ρόλλερ θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα μέσα στις πλάκες ολίσθησης, αποτελώντας ένα κομμάτι μαζί με αυτές. Ο αριθμός και η θέση των συστημάτων αυτών θα καθοριστεί από τον προμηθευτή βάσει του μήκους της βελόνης και θα τύχει της έγκρισης της υπηρεσίας. 3. Οι ειδικές πλάκες ολίσθησης με σύστημα ρόλλερ θα ακολουθούν την ίδια σχεδίαση (ως προς την εσωτερική ελαστική προσήλωση των αντιβελόνων) με τις απλές πλάκες ολίσθησης. 4. Σε εντοπισμένες θέσεις οι πλάκες ολίσθησης θα έχουν ειδική αδιάβροχη αντιδιαβρωτική και αντιτριβική προστατευτική επίστρωση. Οι θέσεις αυτές και το είδος της επίστρωσης θα υποδειχθούν από τον κατασκευαστή και θα τύχουν της έγκρισης της υπηρεσίας. 5. Τα ρόλλερ θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ανάγκη λίπανσης και να είναι ρυθμιζόμενα καθ ύψος και πλάτος (κάθετα ως προς τις σ/χιές, μεμονωμένα ανά κύλινδρο ή ομαδικά ανά ζεύγος κυλίνδρων) 6. Για να επιτευχθεί ευκολότερη κίνηση της βελόνης, ειδικές πλάκες με διπλά ρόλλερ θα τοποθετηθούν στον πρώτο στρωτήρα έδρασης της βελόνης κατ αιχμήν, καθώς και όπου αλλού αυτό κριθεί απαραίτητο. 7. Επιπρόσθετα τα ρόλλερ δεν θα πρέπει να εφάπτονται με τις βελόνες, όταν αυτές είναι σε κλειστή θέση. Ε1 / /23

18 8. Τα ρόλλερ θα πρέπει να έχουν εσωτερικά σφραγισμένο σύστημα εφέδρασης μεταξύ του άξονα και του κυλίνδρου. 9. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αποδεικνύει την καταλληλότητα του προσφερόμενου συστήματος μέσω πιστοποιητικών δικτύων με εν χρήσει γραμμές υψηλών ταχυτήτων (V>200km/h). 5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ O προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει σαφώς την ποιότητα των υλικών κατασκευής των επί μέρους στοιχείων των αλλαγών και τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες θα κατασκευαστούν αυτά. Υποχρεούται επίσης να υποβάλλει αντίγραφο των προδιαγραφών αυτών. Οι ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να είναι τα Ευρωπαικά Πρότυπα (ΕΝ) ή της Διεθνούς Ενώσεως Σιδ/μων (UIC) ή ελλείψει τέτοιων οι ισχύουσες σε δίκτυο χώρας που διαθέτει γραμμές σε εκμετάλλευση,υψηλών ταχυτήτων. Όλα γενικώς τα υλικά της προμηθείας από χάλυβα θα έχουν προστατευτική επάλειψη η οποία θα γίνει μετά τον τεχνικό έλεγχο των υλικών. 6 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 6.1 Σχέδια - Προδιαγραφές 1. Όλα τα σχέδια που αναφέρονται στην παρούσα είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο: 2. Μετά την ανάθεση του έργου ο Ανάδοχος θα υποχρεούται μέσα σε χρόνο που θα ορισθεί, να αποστείλει στον ΟΣΕ πλήρη σειρά σχεδίων κατασκευής των αλλαγών σε δύο (2) αντίτυπα για έγκριση και εφαρμογή. Με τα σχέδια θα υποβάλλει και αντίγραφα των προδιαγραφών οι οποίες θα ισχύουν για την κατασκευή, τον έλεγχο και την παράδοση των υλικών και των αλλαγών. 3. Ειδικά για τους ειδικούς κοίλους μεταλλικούς στρωτήρες και το σύστημα ρόλλερ στις πλάκες ολίσθησης των βελόνων θα υποβληθούν από τον ανάδοχο πλήρεις σειρές προδιαγραφών και τεχνικών οδηγιών εγκατάστασης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα (Σε χαρτί και σε ηλεκτρονική μορφή pdf) προς χρήση από το προσωπικό στρώσης και συντήρησης. Ο ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να αποστείλει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό προς εκπαίδευση του προσωπικού παραλαβής, στρώσης και συντήρησης εάν αυτό του ζητηθεί. Το σχετικό κόστος θα βαρύνει τον προμηθευτή. 4. Ο προμηθευτής θα αποστείλει δύο σειρές ιχναριών (καλίμπρες) για τις καρδιές, βελόνες και σιδ/χιές, προς έγκριση, για χρήση των υπαλλήλων παραλαβής. Οι δύο σειρές ιχναρίων (καλίμπρες) μαζί με τα σχετικά σχέδιά τους, που υποχρεούται να προσκομίσει στον ΟΣΕ ο προμηθευτής πριν αρχίσει η εκτέλεση της παραγγελίας, θα αποσταλούν από τον Ε1 / /23

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ε 18.02.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 07-10-2008 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Η Οδηγία τέθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής Υποχρεώσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/57 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. του έργου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. του έργου ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ» ΤΣΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-02-03 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 03 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ονούσας (Ν2200)» 2.204.000,00 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2200\cons\tefhi\MAPS.doc N2200/5245 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3727 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. A.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07γ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια: Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων (Ambulance) Πρoνοσοκοµειακής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 20 Κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής (επιδοµή) Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 91253/13-06-08/Ε3.0

Τεχνική Περιγραφή ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 91253/13-06-08/Ε3.0 ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ ΚΑΙ 4Χ4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 9153V30.doc ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα