Λίγα λόγια για την προσομοίωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λίγα λόγια για την προσομοίωση"

Transcript

1 Λίγα λόγια για την προσομοίωση Η συγκεκριμένη προσομοίωση με εικονικό εργαστήριο είναι μια ενδιαφέρουσα και αρκετά ελκυστική προσομοίωση για τους μαθητές. Γίνεται αναπαράσταση της κίνησης των φορτίων σε αγωγούς που βοηθάει στην κατανόηση του φαινομένου. Παρέχεται άμεσος χειρισμός μαγνητικής βελόνας : η μαγνητική βελόνα μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του πεδίου και να δώσει ευανάγνωστη εικόνα του προσανατολισμού της. Το ίδιο εύκολα γίνεται και η μετακίνηση μαγνητών ώστε ο μαθητής να παρατηρεί τις επιπτώσεις των αλλαγών στα πεδία. Το μαγνητόμετρο επίσης μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στο χώρο του πεδίου και να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ένταση του μαγνητικού πεδίου (συνιστώσες, γωνία, συνισταμένη). Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγών παραμέτρων. Η επιπρόσθετη αξία είναι η άσκηση των μαθητών σε ποιοτική και ποσοτική μελέτη γραφικών παραστάσεων.η εφαρμογή προσφέρεται είτε για επίδειξη από τον διδάσκοντα καθηγητή με βιντεοπροβολέα και συζήτηση με τους μαθητές πάνω στις μεταβολές που γίνονται με την προσομοίωση είτε για εργασία σε ομάδες. Στην δεύτερη περίπτωση οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί, συμβουλεύει, συντονίζει τη συζήτηση, συγκεντρώνει τα αποτελέσματα και ομαδοποιεί τα συμπεράσματα. Οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού πλοηγούνται και εξοικειώνονται με το περιβάλλον της προσομοίωσης PHET Colorado. Εκτελούν δραστηριότητες στο εικονικό περιβάλλον του λογισμικού. Συνοδεύεται από φύλλο εργασίας. (βλ. παρακάτω). Θα επιβεβαιωθούν οι βασικές αντιστοιχίες στις μαθηματικές σχέσεις της έντασης μαγνητικού πεδίου κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού και σωληνοειδούς. Διδακτικοί στόχοι Στ τέλος της διδακτικής ώρας ο μαθητής θα είναι σε θέση: Να διακρίνει τα χαρακτηριστικά ενός μαγνητικού πεδίου. Να διαπιστώσει την ισοδυναμία μαγνήτη και σωληνοειδούς που διαρρέεται από ρεύμα Να παίρνει απλές μετρήσεις σχετικές με την ένταση του πεδίου από λογισμικά προσομοιώσεων. Να συμπληρώνει διαγράμματα και να εξάγει συμπεράσματα για την ένταση B από αυτά. Παν.Χρ.Αρφάνης,Χημικός,1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Σελίδα 1

2 Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανοίξτε της εφαρμογή Μαγνήτες και ηλεκτρομαγνήτες από την ιστοσελίδα του Phet. Έχοντας ανοιχτή την καρτέλα «Ραβδόμορφος Μαγνήτης», παίρνετε την παρακάτω εικόνα: Δραστηριότητα 1 η : Γνωριμία με το περιβάλλον της εξομοίωσης και το μαγνητικό πεδίο ραβδόμορφου μαγνήτη 1. Αναγνωρίστε τους δυο πόλους του μαγνήτη Ν (Βόρειος) και S (Νότιος) 2. Πατώντας στο tag Αντιστροφή Πολικότητας θα αντιστρέψτε την πολικότητα του μαγνήτη οπότε θα παρατηρήσετε μεταβολή στην πυξίδα. 3. Αλλάξτε την ισχύ του μαγνήτη και σημειώστε τι παρατηρείτε. 4. Επιλέξτε την Προβολή Γής. Θα εμφανιστεί η υδρόγειος σφαίρα. Τι παρατηρείτε σχετικά με τους πόλους της; Παν.Χρ.Αρφάνης,Χημικός,1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Σελίδα 2

3 5. Μετακινήστε τη πυξίδα αργά κατά μήκος μιας ημικυκλικής διαδρομής κάτω από το μαγνήτη έως ότου την βάλετε στην αντίθετη πλευρά του μαγνήτη. Περιγράψτε τι συμβαίνει με τη βελόνα της πυξίδας. 6. Παρατηρήστε τις βελόνες από τις μικρές πυξίδες που βρίσκονται σε όλη την οθόνη. Τι νομίζετε ότι μας δείχνουν; 7. Εμφανίστε το μαγνητόμετρο επιλέγοντας Προβολή Μαγνητομέτρου. Μετακινήστε το σε διάφορες θέσεις πάνω στις βελόνες των μικρών πυξίδων και παρατηρήστε πώς μεταβάλλεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου Β. Που είναι μεγαλύτερη η τιμή; 8. Τοποθετήστε το μαγνητόμετρο σε έναν πόλο και με ισχύ 50%.Μετά αυξήστε την ισχύ σταδιακά στο 100%.Τι παρατηρήσατε; Δραστηριότητα 2 η :Το μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς Εμφανίστε την καρτέλα «Ηλεκτρομαγνήτης»: Παν.Χρ.Αρφάνης,Χημικός,1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Σελίδα 3

4 Βλέπετε ένα πηνίο με 4 σπείρες, συνδεδεμένο με πηγή ρεύματος (μπαταρία).μπορείτε να από-επιλέξετε την ροή των ηλεκτρονίων (Προβολή Ηλεκτρονίων). 1.Επιλέξτε μια (1) σπείρα. Μετακινήστε το ρυθμιστικό τάσης που βρίσκεται πάνω στην μπαταρία έως ότου δείξει 2 V (2 volt). 2.Τοποθετήστε την πυξίδα στην αριστερή πλευρά του πηνίου, έτσι ώστε το κέντρο της πυξίδας να βρίσκεται κατά μήκος του άξονα του πηνίου. 2.Μετακινήστε την πυξίδα κατά μήκος μιας ημικυκλικής πορείας κάτω από το πηνίο έως ότου έχετε το βάλετε στην αντίθετη πλευρά του πηνίου. Περιγράψτε τι συμβαίνει με τη βελόνα της πυξίδας. 3. Βασισμένοι στις παρατηρήσεις σας,επιβεβαιώστε πώς το πηνίο που διαρρέεται από ρεύμα συμπεριφέρεται όπως ο ραβδόμορφος μαγνήτης. Δραστηριότητα 3 η :Αλλαγή στην τάση και στον αριθμό σπειρών. 1.Παίξτε με το ρυθμιστικό της τάσης και περιγράψτε τι συμβαίνει με το ρεύμα στο πηνίο και το μαγνητικό πεδίο γύρω από το πηνίο. 2. Τι συμβαίνει με το ρεύμα στο πηνίο και το μαγνητικό πεδίο όταν ρυθμίζετε την τάση της μπαταρίας στο μηδέν; 2. Με 0 V τάση, μετακινήστε πάλι ημικυκλικά την πυξίδα όπως παραπάνω. Τι παρατηρείτε; 3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, πώς μπορεί ο ηλεκτρομαγνήτης να γίνει ισχυρότερος; 4.Ποια είναι η εικασία σας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της σπείρας και τού μαγνητικού πεδίου; Δραστηριότητα 4 η : Μετρήσεις, διαγράμματα Παραμένουμε στην καρτέλα «ηλεκτρομαγνήτης». Για τη διερεύνηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου ενός σωληνοειδούς μαγνήτη, επιλέγουμε μόνο το Προβολή Πεδίου και Προβολή Μαγνητομέτρου. Παν.Χρ.Αρφάνης,Χημικός,1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Σελίδα 4

5 1. Εξετάζουμε πώς το μαγνητικό πεδίο μεταβάλλεται με την απόσταση από το κέντρο του πηνίου. Γι` αυτό θα πάρουμε μετρήσεις από διάφορες αποστάσεις στο πεδίο. Το ρυθμιστικό τάσης να είναι στα 2 V. Επιλέξτε 1 σπείρα. Ξεκινώντας από αριστερά του πηνίου και κατά μήκος του άξονα του, μετακινήστε το Μαγνητόμετρο έτσι ώστε να καταγράψτε την τιμή της έντασης Β του πεδίου στο κέντρο της κάθε βελόνας μικρής πυξίδας που υπάρχει στο εικονικό πεδίο. Μετακινηθείτε κάθε φορά μία- μία βελόνα της πυξίδας προς τα δεξιά και καταγράψτε την αξία του Β. Επαναλάβετε μέχρι να έχετε ολοκληρώσει τον παρακάτω πίνακα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πάρτε μετρήσεις από 5 βελόνες στα αριστερά και 5 στα δεξιά του πηνίου. Το 0 είναι για το κέντρο του πηνίου. Για να είστε σίγουροι ότι λαμβάνετε μετρήσεις κατά μήκος του άξονα, θα πρέπει το στοιχείο y (Βy) του μαγνητικού πεδίου να είναι πάντα μηδέν. (Η y-συνιστώσα του μαγνητικού πεδίου είναι μηδέν κατά μήκος του άξονα του πηνίου.) 1.α Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Θέση μικρής πυξίδας (αυθαίρετες μονάδες) Ένταση Β μαγνητικού πεδίου (σε Gauss) Παν.Χρ.Αρφάνης,Χημικός,1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Σελίδα 5

6 1.β Να κάνετε το διάγραμμα (x Θέσης,y Έντασης): Ένταση μαγνητικού πεδίου Β 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Πίνακας 1: Διάγραμμα (θέσης πυξίδας, Έντασης Β). 1.γ. Είναι συμμετρικό το γράφημα σας; 1.δ. Χρησιμοποιώντας το γράφημα σας, περιγράψτε πώς μεταβάλλεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου του σωληνοειδούς στα διάφορα σημεία. Ποια είναι η σχέση μεταξύ ένταση του μαγνητικού πεδίου και της απόστασης από το κέντρο του μαγνήτη (πηνίου ) (ανάλογη, αντιστρόφως ανάλογη;...) Παν.Χρ.Αρφάνης,Χημικός,1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Σελίδα 6

7 2. Εξετάζουμε πώς το μαγνητικό πεδίο πηνίου σχετίζεται με το ρεύμα. Γνωρίζοντας ότι με βάση τον Νόμο του Ωμ τάσηv και ένταση I είναι ανάλογα, αν πάρουμε μετρήσεις με διαφορετικές τιμές V τότε θα έχουμε εικόνα της αναλογικότητας της έντασης B και της έντασης I του διαρρέοντος ρεύματος. Ο αριθμός των σπειρών να είναι 4. 2.α Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Τιμή στο ρυθμιστικό τάσης (V) Ένταση Β μαγνητικού πεδίου (σε Gauss) Παν.Χρ.Αρφάνης,Χημικός,1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Σελίδα 7

8 2 β. Να κάνετε το διάγραμμα (V,Β ): Ένταση μαγνητικού πεδίου Β Πίνακας 2: Διάγραμμα (Τάσης V,Έντασης Β) 3. Εξετάζουμε πώς το μαγνητικό πεδίο πηνίου σχετίζεται με τις σπείρες. Το ρυθμιστικό τάσης να είναι στα 10 V. Διατηρώντας στο Μαγνητόμετρο στο κέντρο του πηνίου αλλάζουμε τις σπείρες και καταγράφουμε την τιμή. Παν.Χρ.Αρφάνης,Χημικός,1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Σελίδα 8

9 3.α Καταγράφουμε τις τιμές στον παρακάτω πίνακα. Αριθμός σπειρών Ένταση Β μαγνητικού πεδίου (σε Gauss) 4 3 β. Να κάνετε το διάγραμμα (Ν,B ): 300 Ένταση μαγνητικού πεδίου Β Πίνακας 3: Διάγραμμα ( αριθμού σπειρών Ν, Έντασης Β) 4.Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα, σε ποιά συμπεράσματα κατέληξες που να δείχνουν από τι εξαρτάται η ένταση του μαγνητικού πεδίου του μαγνήτη; Παν.Χρ.Αρφάνης,Χημικός,1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Σελίδα 9

10 Μειονεκτήματα προσομοίωσης Η αναπαράσταση του πεδίου στο περιβάλλον του λογισμικού γίνεται µε πληθώρα μαγνητικών βελονών. Με συμβατικά μέσα αυτό μπορεί να γίνει µε ρινίσματα σιδήρου. Από το λογισμικό απουσιάζει η αισθητοποίηση των δυναμικών γραμμών στο χώρο ώστε να αντιμετωπιστεί η παρανόηση των μαθητών ότι «τα μαγνητικά πεδία είναι επίπεδα». Οι μαγνητικές βελόνες ισαπέχουν και είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες στο επίπεδο. Δεν είναι διατεταγμένες διαδοχικά ώστε να υποδηλώνουν και τις δυναμικές γραμμές όπως συνηθίζεται στη βιβλιογραφία µας. Η έννοια της δυναμικής γραμμής και των ιδιοτήτων της δεν υποστηρίζεται µε αυτό τον τρόπο αναπαράστασης. Μια σημαντική ιδιότητα των δυναμικών γραμμών είναι πως η πυκνότητά τους είναι ανάλογη της έντασης του πεδίου. Εδώ η ένταση του πεδίου υποδηλώνεται µε διαφορετικό τρόπο: µε την ένταση του φωτισμού όπου οι πηγές φωτισμού είναι οι πόλοι του μαγνήτη και έχουν μέτρο ανάλογο µε την ένταση του μαγνήτη. Υπάρχει το μαγνητόμετρο που βοηθάει στην ανάγνωση της αριθμητικής τιμής της έντασης αλλά αν λάβουμε επίσης υπόψη ότι η απόσταση των βελονών ρυθμίζεται και η μεγάλη μαγνητική βελόνα σύρεται παντού τότε σε οποιοδήποτε σημείο του πεδίου µμπορεί να τοποθετηθεί μαγνητική βελόνα και μαγνητόμετρο συνεπώς μπορεί να αντιμετωπιστεί µε επιτυχία η αντίληψη ορισμένων μαθητών πως πεδίο υπάρχει µόνο στις δυναμικές γραμμές. Η αλληλεπίδραση: Ο μαθητής χειρίζεται άμεσα ένα μαγνήτη κοντά σε ένα πηνίο και παράγεται ρεύμα στο πηνίο που αισθητοποιείται µε βολτόµετρο. Ο χειρισμός δεν απαιτεί κατανάλωση ενέργειας και ο μαθητής δεν αποκτά αίσθηση της δυσκολίας αλλά και της αλληλεπίδρασης μαγνήτη και πηνίου.υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος να παραμείνει η αντίληψη στο µμαθητή πως «µε ευκολία κουνάμε ένα μαγνήτη κοντά σε πηνίο και παίρνουμε ηλεκτρική ενέργεια, αν μάλιστα αυξήσουμε τον αριθμό περιελίξεων μπορούµε να έχουμε και περισσότερη ενέργεια». Συνοψίζοντας,το παρόν λογισμικό προσφέρεται για ποιοτική (και ημιποσοτική)μελέτη. εν υποκαθιστά ούτε αντικαθιστά τα συμβατικά εποπτικά όργανα του εργαστηρίου φυσικών επιστημών. Βοηθά µε τις αναπαραστάσεις του και την μοντελοποίηση των καταστάσεων στην βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου. Τα αδύνατα σηµεία επισημάνθηκαν ώστε να αναδειχτεί η συµπληρωματικότητά του ως προς τα συμβατικά μέσα και την πειραματική προσέγγιση της διδασκαλίας. Παν.Χρ.Αρφάνης,Χημικός,1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Σελίδα 10

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ. (6 π) Οι μαθητές και μαθήτριες να: 1.1 Η δύναμη ως διάνυσμα. 1.1.1 Ορίζουν τη δύναμη από τα αποτελέσματά της. 1.1.1.1 Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015 νσωμάτωση Τεχνολογίας στη Διδακτική των Μαθηματικών ( Δ8 ) ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΡΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015 Διδάσκων Γ. Ψυχάρης ΛΝΗ ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟ ΓΚΟΥΡΙ - ΝΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΗ λένη Καζάκου, Μάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light»

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΥΡΤΩ Θ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΕΜ: 355 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Σχέδιο διδασκαλίας στα Μαθηματικά της Α δημοτικού Ενότητα 5 η -Κεφάλαιο 33 ο : «Οργάνωση συλλογών-αριθμοί μέχρι το 50» Παναγιώτα Καβούρη Σχολική Σύμβουλος 49 ης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

«Το θαυματουργό υγρό της ζωής»

«Το θαυματουργό υγρό της ζωής» «Το θαυματουργό υγρό της ζωής» Κυριαζοπούλου Σοφία Φυσικός, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Ροδόπης sophia@inp.demokritos.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου εξετάζεται μέσα σε 3-4 διδακτικές ώρες για τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλειος Νιτσοτόλης (ΑΜ: Τ02354) Επιβλέπων: Γεώργιος Σούλτης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα