Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις"

Transcript

1 ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι Πληροφ. : Γ. Μπαθρέλλος Ε. Σπυροπούλου Φ. Λαζαράκου Τηλέφ. : fax : Να σταλεί ηλεκτρονικά Θέμα : «Οδηγίες για την εκκαθάριση των δαπανών αιμοκάθαρσης (συνεδρίες και υλικά) από την » Όπως γνωρίζετε (σχετ. το με αριθμ. ΔΑ2Δ/1/οικ.2249/ έγγραφο της Δ/νσης Συμβάσεων) με το το άρθρο 66 παρ. 5 του ν. 4316/2014 (Α 270) προβλέφθηκε ότι «5. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνουν απευθείας τους προμηθευτές για τα φίλτρα μαζί με τις αρτηριοφλεβικές γραμμές που τα συνοδεύουν και για τις βελόνες fistula που χρησιμοποιούν οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού που λειτουργούν εντός ιδιωτικών κλινικών κατά τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης ασφαλισμένων νεφροπαθών. Δεν αποζημιώνονται χορηγούμενα προϊόντα τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου. Η εξόφληση γίνεται στις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών κατά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου πώλησης. Οι προμηθευτές υποβάλλουν στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή στον ΕΟΠΥΥ τα τιμολόγια ανά ασφαλισμένο ασθενή, μαζί με δήλωση του υπεύθυνου νεφρολόγου ιατρού της Μονάδας που βεβαιώνει τη χρησιμοποίηση των τιμολογηθέντων πιστοποιημένων υλικών.». Με το ίδιο έγγραφο προβλεπόταν η χειρόγραφη υποβολή για τον μήνα Ιανουάριο 2015, μέχρι την , τόσο από τις συμβεβλημένες ΜΧΑ-ΜΤΝ, όσο και από τους προμηθευτές των υλικών τους και ορίζονταν τα δικαιολογητικά που θα έπρεπε να καταθέσουν οι προμηθευτές των υλικών αιμοκάθαρσης. Με την ΑΠ οικ.14594/ Ανακοίνωση του Γραφείου Προέδρου προβλέφθηκε ότι, οι 1

2 προμηθευτές υλικών, αλλά και οι ΜΧΑ-ΜΤΝ, θα έπρεπε έως να έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, τουλάχιστον τον μήνα Ιανουάριο 2015 και έως τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, ενώ με την ΑΠ ΟΙΚ / οι ημερομηνίες παρατάθηκαν έως και αντίστοιχα. Τα δικαιολογητικά που ορίστηκαν για την υποβολή στις ΠΕ.ΔΙ. των δαπανών των συνεδριών αιμοκάθαρσης στις ΜΧΑ-ΜΤΝ στις νέες συμβάσεις ή σε γενικά έγγραφα του Οργανισμού είναι : Α. Δικαιολογητικά των συμβεβλημένων ΜΤΝ και ΜΧΑ 1 Αποδεικτικό υποβολής μηνιαίων δαπανών 2 Τιμολόγιο 3 Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση (σύμφωνα με το παράρτημα 2 της σύμβασης) 4 Ηλεκτρονική Ιατρική Γνωμάτευση Νεφροπαθούς (σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης) 5 Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου, στην οποία θα αναφέρονται οι τακτικές και έκτακτες αιμοκαθάρσεις στις οποίες υποβλήθηκε τον συγκεκριμένο μήνα και η οποία θα βεβαιώνεται και από τον υπεύθυνο Νεφρολόγο και Διοικητικό Δ/ντή της ΜΤΝ-ΜΧΑ (σύμφωνα με το παράρτημα 4 της σύμβασης) 6 Βεβαίωση υλικών (φίλτρα-βελόνες) του υπεύθυνου Νεφρολόγου (σύμφωνα με το παράρτημα 3 της σύμβασης) 7 Απόφαση ΑΥΣ σε περιπτώσεις ιατρικής γνωμάτευσης για ασθενή με συχνότητα άνω των τριών (3) αιμοκαθάρσεων την εβδομάδα. Τα δικαιολογητικά που ορίστηκαν για την υποβολή στις ΠΕ.ΔΙ. των δαπανών υλικών από τους προμηθευτές των ΜΧΑ/ΜΤΝ είναι : Β. Δικαιολογητικά των Προμηθευτών Υλικών αιμοκάθαρσης 1 Αποδεικτικό Υποβολής Μηνιαίων Δαπανών 2 Τιμολόγιο ανά ασθενή, που να έχει εκδοθεί προς τον ΕΟΠΥΥ και όχι προς την ΜΧΑ-ΜΤΝ, που προμήθευσε τα υλικά 3 Βεβαιώσεις του υπεύθυνου νεφρολόγου της ΜΧΑ-ΜΤΝ, που βεβαιώνουν τη χρησιμοποίηση των τιμολογηθέντων πιστοποιημένων υλικών 4 Εκτυπώσεις φύλλων από το Παρατηρητήριο Τιμών, με ημερομηνία ίδια μ αυτήν της έκδοσης του τιμολογίου, με αναφορά στον Κωδικό Προϊόντος (φίλτρα και βελόνες) 5 Συγκεντρωτική κατάσταση ασθενών συμπληρωμένη με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ανά ασθενή, η οποία θα συνυπογράφεται και από την ΜΧΑ- ΜΤΝ 2

3 Ουσιαστικά, με τα ανωτέρω προσδιορίστηκε νέα διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών από τις ΜΧΑ-ΜΤΝ και τους προμηθευτές υλικών αιμοκάθαρσης που αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο σχήμα 1. Για την εκκαθάριση των δαπανών αναπτύχθηκε από το Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων της Δ/νσης Πληροφορικής εφαρμογή με την περιγραφή Διαχείριση Συνεδριών Αιμοκάθαρσης, για την οποία οι αρχικές οδηγίες της Δ/νσης Πληροφορικής επισυνάπτονται, στις οποίες περιγράφονται και οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοί της. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής και της Πράξης Εκκαθάρισης, θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες για τις νέες οθόνες της εφαρμογής.. Διαδικασία μηνιαίας εκκαθάρισης λογαριασμών συμβεβλημένων ΜΧΑ ή ΜΤΝ και των Προμηθευτών τους για υλικά αιμοκάθαρσης από τον Ιανουάριο 2015 Ο αρμόδιος για την εκκαθάριση υπάλληλος, ο οποίος θα έχει μελετήσει την αντίστοιχη σύμβαση με την ΜΧΑ Ή ΜΤΝ θα εντοπίσει το φυσικό αρχείο του μηνιαίου λογαριασμού της ΜΧΑ ή ΜΤΝ και το φυσικό αρχείο του λογαριασμού/ών του προμηθευτή/ων υλικών αιμοκάθαρσης της συγκεκριμένης ΜΧΑ/ΜΤΝ που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία του. Ο έλεγχος του λογαριασμού ΜΧΑ/ΜΤΝ και του προμηθευτή/ων της θα γίνεται ταυτόχρονα, αφού η εκκαθάριση, και λόγω της δομής της εφαρμογής, των δύο λογαριασμών είναι αλληλένδετη και οι περικοπές στις συνεδρίες οδηγούν σε αυτόματες περικοπές των αντίστοιχων υλικών. Συνεπώς για την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης ο αρμόδιος υπάλληλος πρέπει να έχει μπροστά του και τα δύο φυσικά αρχεία (ή και περισσότερα εάν η ΜΧΑ/ΜΤΝ έχει περισσότερους του ενός προμηθευτή). Στο επισυναπτόμενο εγχειρίδιο χρήσης της Δ/νσης Πληροφορικής δίδονται συνοπτικές οδηγίες για τις πέντε (5) οθόνες της εφαρμογής, που εμφανίζουν τα στοιχεία των υποβολών (της Μονάδας και του Προμηθετή/ών της) και όπως αναφέρθηκε θα ακολουθήσουν νεώτερες για τις νέες οθόνες της εφαρμογής (όπως της Οριστικοποίησης, Τελικής Εκκαθάρισης και έκδοσης της Πράξης Εκκαθάρισης), με τις οποίες θα ολοκληρώνεται και η διαδικασία εκκαθάρισης. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕ.ΔΙ. : 1. θα εντοπίσει στην εφαρμογή εκκαθάρισης του πληροφοριακού συστήματος την αντίστοιχη υποβολή της συμβεβλημένης ΜΧΑ Ή ΜΤΝ, καταχωρώντας τον μοναδικό αριθμό υποβολής της. 2. θα αντιπαραβάλει τον συνολικό αριθμό ασφαλισμένων που εμφανίζει η εφαρμογή (εικόνα 3) με τον συνολικό αριθμό ασφαλισμένων της συγκεντρωτικής κατάστασης της ΜΧΑ/ΜΤΝ και της αντίστοιχης του προμηθευτή/ων της, ώστε να εντοπιστούν διαφορές, που θα πρέπει να ελεγχθούν στη συνέχεια. 3. θα αντιπαραβάλει τα συνολικά ποσά των ηλεκτρονικών υποβολών με τα συνολικά ποσά των συγκεντρωτικών καταστάσεων και τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων τιμολογίων. 4. θα ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών του φυσικού αρχείου των λογαριασμών, ανά ασφαλισμένο ελέγχοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία που εμφανίζει η εφαρμογή (εικόνα 3). Σ αυτό το στάδιο της διαδικασίας εκτός των στοιχείων του ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ, ονοματεπώνυμο) θα αντιπαραβάλει και τα 3

4 υπόλοιπα στοιχεία του φυσικού αρχείου και των ηλεκτρονικών υποβολών (αριθμό συνεδριών, ποσότητα και τιμή υλικών, συνολικό ποσό συνεδριών) ανά ασφαλισμένο). Κάθε ΑΜΚΑ στην εφαρμογή συνοδεύεται από έναν αριθμό συνεδριών (εικόνα 4) ο οποίος αντιστοιχεί στον εβδομαδιαίο αριθμό τακτικών συνεδριών αιμοκάθαρσης του ασφαλισμένου. Ο αριθμός μπορεί να είναι 2 (σπάνια), 3 (συχνά) ή και 4,5,6 (σπάνια). α. Αναντιστοιχία των δηλούμενων από τους ασφαλισμένους συνεδριών στις υπεύθυνες δηλώσεις του παραρτήματος 4 της σύμβασης, που θα έχουν πρωτότυπες υπογραφές και τις αντίστοιχες σφραγίδες, με τις συνεδρίες που χρεώνονται στην συγκεντρωτική κατάσταση ή αυτών της ηλεκτρονικής υποβολής θα οδηγεί σε αντίστοιχη περικοπή της συγκεκριμένης συνεδρίας (απόρριψη της συνεδρίας αιτιολόγηση στην εικόνα 5), βάσει της δήλωσης του ασφαλισμένου (το ποσό της περικοπής υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα μετά την καταχώρηση από τον εκκαθαριστή στα πεδία απόρριψης και αιτιολογία). Παράδειγμα : εάν στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου, που υπογράφει και ο υπεύθυνος νεφρολόγος δηλώνονται 13 συνεδρίες και έχουν χρεωθεί 14 ο εκκαθαριστής θα επιλέγει τη συνεδρία της αντίστοιχης ημερομηνίας από την εικόνα 4 της εφαρμογής και θα την απορρίπτει-περικόπτει με τη διαδικασία της εικόνας 5 της εφαρμογής. Εάν δηλαδή στην εφαρμογή έχουν χρεωθεί 14 συνεδρίες ο εκκαθαριστής θα πρέπει να επιλέξει την κάθε συνεδρία στην εφαρμογή (εικόνα 4) και να την αντιπαραβάλει με τις ημερομηνίες που δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση. Όταν εντοπίσει τη συνεδρία της οποίας η ημερομηνία δεν αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση θα την απορρίψει-περικόψει, με την αντίστοιχη αιτιολόγηση από την οθόνη της εικόνας 5. Εάν έχουν χρεωθεί λιγότερες συνεδρίες απ αυτές που δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση ο εκκαθαριστής θα δέχεται τον αριθμό συνεδριών της υποβολής. Έλλειψη των υπεύθυνων δηλώσεων θα οδηγεί σε περικοπή της συνολική δαπάνης για τον ασφαλισμένο με την απόρριψη του συνόλου των συνεδριών (που επίσης υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα μετά την ανά συνεδρία καταχώρησηαπόρριψη του εκκαθαριστή), στις περιπτώσεις που δεν αποκατασταθεί η έλλειψη εντός της προβλεπόμενης από την παρ. Γ.7. της σύμβασης προθεσμίας των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης της ΜΧΑ ή ΜΤΝ. β. Ελλείψεις βεβαιώσεων υλικών (υπόδειγμα του παραρτήματος 3 της σύμβασης), για τα φίλτρα και τις βελόνες θα αναζητούνται με την διαδικασία της παρ. 4.α.. γ. Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων με περισσότερες των τριών συνεδριών τακτικών αιμοκαθάρσεων την εβδομάδα (εικόνα 4) θα ελέγχεται η ύπαρξη στο φυσικό αρχείο του λογαριασμού απόφασης του Α.Υ.Σ. με την οποία εγκρίνονται οι επιπλέον των τριών τακτικών αιμοκαθάρσεων. Στις περιπτώσεις έλλειψης της σχετικής απόφασης θα αναζητείται εντός της ανωτέρω προθεσμίας των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Απορριπτικές αποφάσεις θα οδηγούν σε περικοπή του μη εγκεκριμένου αριθμού συνεδριών. Στην περίπτωση αυτή θα περικόπτεται ο επιπλέον των τριών συνεδριών την εβδομάδα αριθμός συνεδριών επιλέγοντας στην εφαρμογή την 4 η συνεδρία κάθε εβδομάδας (εικόνες 4 και 5 διαδοχικά), έτσι ώστε το σύνολο να μην υπερβαίνει τις 13 εντός του ημερολογιακού μήνα (από 1η-30 ή 31). Προσοχή : Δεν περικόπτονται έκτακτες συνεδρίες αιμοκάθαρσης εφόσον προκύπτουν από τα φυσικά παραστατικά και είναι καταχωρημένες στην εφαρμογή. Π.χ. Ο ΑΜΚΑ της οθόνης 4 φέρει τον αριθμό 3, δηλαδή 3 τακτικές συνεδρίες αιμοκάθαρσης την εβδομάδα, αλλά στην ίδια οθόνη ο ΑΜΚΑ έχει 4

5 υποβληθεί σε 14 ή 15 συνεδρίες. Οι επιπλέον 1 ή 2 συνεδρίες είναι έκτακτες. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα αναζητείται απόφαση του Α.Υ.Σ.. Είναι σκόπιμο, μέχρι την ενσωμάτωση των αποφάσεων του Α.Υ.Σ. στην εφαρμογή, στο Τμήμα Παροχών της ΠΕ.ΔΙ. να τηρηθεί μητρώο αποφάσεων του Α.Υ.Σ., ώστε να διευκολυνθεί η εκκαθάριση επόμενων λογαριασμών, αφού η απόφαση θα κατατίθεται μια φορά κατά την ένταξη του ασθενούς στο πρόγραμμα τακτικής αιμοκάθαρσης. δ. Αναντιστοιχία στις τιμές των υλικών θα οδηγεί σε διόρθωση της τιμής του αντίστοιχου υλικού, βάσει της τιμής του φύλλου του Παρατηρητηρίου τιμών (εικόνα 5), στην περίπτωση μόνο που η τιμή χρέωσης που έχει καταχωρηθεί είναι μεγαλύτερη απ αυτήν του Παρατηρητηρίου. ε. Αναντιστοιχία στο είδος των υλικών μεταξύ της βεβαίωσης του νεφρολόγου και του τιμολογίου (στα οποία θα πρέπει να ταυτίζεται ο κωδικός του παρατηρητηρίου τιμών) θα οδηγεί σε περικοπή-απόρριψη του υλικού (εικόνα 5). Οι περιπτώσεις που δεν έχουν χρεωθεί στα τιμολόγια υλικών και δεν έχουν καταχωρηθεί αριθμός και ποσό βελονών σε μία, σε περισσότερες ή και σε όλες τις συνεδρίες του ασφαλισμένου θα γίνονται αποδεκτές. 5. θα εκτυπώνει τις μηνιαίες αναλυτικές καταστάσεις και τις καταστάσεις περικοπών με την αιτιολόγηση τους μετά τον έλεγχο των λογαριασμών. 6. θα εκδίδει τις Πράξεις Εκκαθάρισης, οι οποίες συνοδευόμενες από την μηνιαίες αναλυτικές καταστάσεις, τις καταστάσεις περικοπών (δεν έχουν ολοκληρωθεί από τη Δ/νση Πληροφορικής) και το σύνολο των δικαιολογητικών θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Λογιστηρίου για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και την διαδικασία προληπτικού ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι αυτονόητο ότι το αιτούμενο ποσό του τιμολογίου του συμβεβλημένου παρόχου για την αποζημίωση των συνεδριών θα πρέπει να ισούται με το συνολικό ποσό της μηνιαίας αναλυτικής κατάστασης που θα εκτυπώνεται μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ή στις περιπτώσεις περικοπών συνεδριών με το άθροισμα του συνολικού ποσού της μηνιαίας αναλυτικής κατάστασης και του συνολικού ποσού της κατάστασης των περικοπών συνεδριών. Το ίδιο ισχύει και για τον λογαριασμό του προμηθευτή της συμβεβλημένης ΜΧΑ/ΜΤΝ. (Η διαδικασία αποτυπώνεται συνοπτικά στο επισυναπτόμενο σχήμα 2). Η εφαρμογή δεν επιτρέπει τη χρέωση αιμοκαθάρσεων για το πλέον του 1%, που σύμφωνα με την παρ. Δ4 των συμβάσεων με ΜΧΑ και ΜΤΝ δεν αποζημιώνεται από τον Οργανισμό, τη χρέωση παραλλαγών αιμοκαθάρσεων για το πλέον του 40% των παραλλαγών αιμοκάθαρσης, που επίσης δεν αποζημιώνεται σύμφωνα με την παρ. Δ.3 των συμβάσεων και τη χρέωση υλικών από τους προμηθευτές των ΜΧΑ-ΜΤΝ και στις δύο περιπτώσεις. Το σύστημα επίσης δεν επιτρέπει στις υποβολές των προμηθευτών, τη χρέωση υλικών για ασφαλισμένους που δεν περιλαμβάνονται και στην αντίστοιχη μηνιαία υποβολή της ΜΧΑ-ΜΤΝ. Υπενθυμίζουμε ότι η ευθύνη της πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών, στα οποία δεν συγχωρείται η ύπαρξη ξεσμάτων ή αλλοιώσεων, κάθε εκκαθαριζόμενης δαπάνης βαρύνει κατά κύριο λόγο τον ενεργήσαντα τον έλεγχο υπάλληλο και τον Προϊστάμενο της εκκαθαρίζουσας τη δαπάνη υπηρεσίας. Εάν παρά την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την κατά του Οργανισμού απαίτηση, θα ενημερώνεται άμεσα με 5

6 αναλυτικό σημείωμα, μέσω του Προϊσταμένου της ΠΕ.ΔΙ., η Δ/νση μας και το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Η διαδικασία της εκκαθάρισης θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα από τη Δευτέρα 03/08/2015 και στη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής από τη Δ/νση Πληροφορικής θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες για την ολοκλήρωση της. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας εκκαθάρισης, αλλά και προτάσεις των χειριστών της διαδικασίας για τα σημεία που χρήζουν αλλαγές, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των διαδικασιών και του περιοδικού επανελέγχου της απόδοσης τους. Για οποιαδήποτε υποστήριξη των εκκαθαριστών στις ΠΕ.ΔΙ. : α. σε θέματα λειτουργικών οδηγιών και διαδικασιών στο Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης. β. σε θέματα χρήσης της εφαρμογής στο Δ/νση Πληροφορικής. Συνημμένα : 1. 2 σχήματα εκκαθάρισης 2. Οδηγίες και εγχειρίδιο χρήσης της Δ/νσης Πληροφορικής (5 σελίδες) Ο Πρόεδρος Δημήτριος Κοντός Εσωτερική διανομή : 1. Γραφείο Προέδρου 2. Γραφείο Αντιπροέδρου 3. Γραφείο Γενικού Δ/ντή 4. Δ/νση Οικονομικών 5. Δ/νση Πληροφορικής 6. Δ/νση Συμβάσεων 7. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 8. Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης 6

7 (Σχήμα 1) Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των ΜΧΑ-ΜΤΝ και των προμηθευτών υλικών τους και εκκαθάριση των αντίστοιχων δαπανών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού ΜΧΑ- ΜΤΝ Μηνιαία Ηλεκτρονική υποβολή λογαριασμού ΜΧΑ-ΜΤΝ Υποβολή του φυσικού αρχείου των καθορισμένων δικαιολογητικών στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. Εκκαθάριση της δαπάνης του μηνιαίου λογαριασμού της ΜΧΑ-ΜΤΝ Έκδοση χρηματικού εντάλματος Προμηθευτές υλικών Μηνιαία ηλεκτρονική υποβολή λογαριασμού Προμηθευτή Υλικών Υποβολή του φυσικού αρχείου των καθορισμένων δικαιολογητικών στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. Εκκαθάριση της δαπάνης του μηνιαίου λογαριασμού του προμηθευτή υλικών Έκδοση χρηματικού εντάλματος

8 (Σχήμα 2) Διαδικασία εκκαθάρισης λογαριασμών των MXA-MTN και των Προμηθευτών υλικών αιμοκάθαρσης Εντοπισμός στο πληροφοριακό σύστημα της αντίστοιχης υποβολής, βάσει του μοναδικού αριθμού υποβολής της ΜΧΑ-ΜΤΝ. Έλεγχος του αριθμού των δηλούμενων στις υπεύθυνες δηλώσεις, του παραρτ. 4 της σύμβασης, συνεδριών τακτικών και έκτακτων αιμοκαθάρσεων, σε αντιπαραβολή με τους αντίστοιχους αριθμούς που χρεώνονται στην συγκεντρωτική κατάσταση της μηνιαίας υποβολής και τους αριθμούς συνεδριών που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά. Αντιπαραβολή στοιχείων φυσικού αρχείου και στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος. Έλεγχος των υλικών (είδοςποσότητα) που χρεώνονται στα τιμολόγια, από τις βεβαιώσεις του υπεύθυνου νεφρολόγου και τις τιμές των υλικών από τα εκτυπωμένα φύλλα του Παρατηρητηρίου Τιμών σε αντιπαραβολή με την συγκεντρωτική κατάσταση της μηνιαίας υποβολής. Αναντιστοιχία των δηλούμενων από τους ασφαλισμένους συνεδριών, στις υπεύθυνες δηλώσεις του παραρτ. 4 της σύμβασης, θα οδηγεί σε αντίστοιχη περικοπή, βάσει της δήλωσης του ασφαλισμένου, που υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Έλλειψη των υπεύθυνων δηλώσεων θα οδηγεί σε περικοπή της συνολικής δαπάνης για τον ασφαλισμένο, που επίσης υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Έλλειψη βεβαιώσεων, εκτυπωμένων φύλλων του Παρατηρητηρίου ή αναντιστοιχία του είδους των υλικών που αναφέρονται στα τιμολόγια και στις αντίστοιχες βεβαιώσεις καθώς και στις τιμές χρέωσης θα οδηγεί σε περικοπή της αξίας του τιμολογίου, στις περιπτώσεις που δεν αποκαθίστανται οι ζητούμενες από την ΠΕ.ΔΙ.ελλείψεις (σύμφωνα με τις οδηγίες). Οριστικοποίηση της εκκαθάρισης και έκδοση των Πράξεων Εκκαθάρισης. Εκτύπωση των Αναλυτικών Καταστάσεων και Καταστάσεων Περικοπών μετά τον έλεγχο του λογαριασμού. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και προληπτικός έλεγχος του Ε.Σ. 8

9 9

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

1. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 3. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Οικονομικές Υπηρεσίες 4. ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

1. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 3. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Οικονομικές Υπηρεσίες 4. ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 05.01.2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 6 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 5215395-96-97-98-125

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ 09-06-2015

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ 09-06-2015 Αθήνα, 18-5-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/ 6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι.Μιχαλάκη Τηλ.: 210-8110970 Fax: 210-8110985 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Εργοδότης & Πάροχος Υγείας τη δυνατότητα να κάνει χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-05-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Γκαμούρα-Ε.Δαβάκη Χ.Θεοδωράκη Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αριθμ. Συμβ. 53891/14-2-2011 Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Έκδοση 2.0

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Έκδοση 2.0 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Έκδοση 2.0 1. Κατά την εκκαθάριση νοσηλίων στα ΔΠΥ πρέπει να αναγράφονται οι κωδικοί. Στα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ το ΔΠΥ είναι συγκεντρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002729869 2015-04-27

15PROC002729869 2015-04-27 15PROC002729869 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ηλεκτροφωτισμού Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 14, 17121 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886993 2015-07-02

15PROC002886993 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ. : 213 2007 185 Κηφισιά : 30-06-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα