ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2012) 8763 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική Κύριε, 1. ΣΥΝΟΨΗ (1) Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει την Ελλάδα ότι, αφού εξέτασε τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις αρχές της σχετικά με το προαναφερθέν μέτρο, αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (2) Στις 11 Οκτωβρίου 2011, οι ελληνικές αρχές γνωστοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προτεινόμενη ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική. Στη συνέχεια, εστάλησαν στις ελληνικές αρχές (στις 7 Δεκεμβρίου 2011 και στις 25 Μαΐου 2012) δύο αιτήσεις παροχής πληροφοριών και υπενθύμιση στις 2 Αυγούστου 2012, στις οποίες οι ελληνικές αρχές απάντησαν τον Μάρτιο, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2012 μαζί με ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Οι δικαιούχοι και η δομή του ομίλου (3) Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων αναδιάρθρωσης είναι η Μακεδονική και η Εκδοτική, οι οποίες δραστηριοποιούνται αμφότερες στον εκδοτικό τομέα στη Βόρεια Ελλάδα (περιοχή Θεσσαλονίκης). Η Μακεδονική δημοσιεύει τις εφημερίδες «Μακεδονία», «Μακεδονία της Κυριακής» και «Θεσσαλονίκη» και εκτελεί εκτυπωτικές εργασίες. Και οι δύο εταιρείες είναι εγκατεστημένες σε περιοχή επιλέξιμη για τη χορήγηση περιφερειακής ενίσχυσης βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ (Nuts II Θεσσαλονίκη). Κύριο Δημήτρης Λ. Αβραμόπουλος Υπουργό Εξωτερικών Βασιλίσσης Σοφίας 5 Grèce Αθήνα Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 (4) Η Μακεδονική κατέχει συμμετοχή στις ακόλουθες εταιρίες, συμπεριλαμβανομένης της Εκδοτικής: ΕΤΑΙΡΕΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εκδοτική Θεσσαλονίκης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ανεξάρτητη Ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης Α.Ε. 100,0% 94,8% Αθλητική εφημερίδα «Σπορ του Βορρά» Ραδιοφωνικός σταθμός «Sport FM» Η Μακεδονία -Πρακτορείο Διανομής Εφημερίδων και Περιοδικών Εντύπων Α.Ε. Εκδοτική επιχείρηση - Π.Ξ. Λεβαντής Α.Ε. 66,66% Πρακτόρευση εφημερίδων και περιοδικών στη Βόρεια Ελλάδα 99% Υπό εκκαθάριση (5) Συνεπώς, η Μακεδονική έχει τέσσερις συνδεδεμένες επιχειρήσεις (εφεξής ολόκληρος ο όμιλος αποκαλείται «Μακεδονικός όμιλος» ή «Όμιλος»), η μία εκ των οποίων τελεί υπό εκκαθάριση. Ο αριθμός των υπαλλήλων στον όμιλο Μακεδονική προσδιορίστηκε συνολικά σε 224 απασχολούμενους το 2009, σε 203 απασχολούμενους το 2010 και σε 177 απασχολούμενους το 2011, ενώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ. (6) Ο πλειοψηφών μέτοχος στη Μακεδονική είναι ο κ. Ιωάννης Ρήγας, ο οποίος κατέχει περίπου το 75% των μετοχών της Μακεδονικής. Επιπλέον, ο κ. Ρήγας κατέχει συμμετοχές (11% - 100%) σε ορισμένες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων/διαχείρισης κεφαλαίων στις ΗΠΑ, στις Νήσους Καϋμάν και στην Ελλάδα. Η συμμετοχή του κ. Ρήγα στις επιχειρήσεις αυτές είναι είτε ως διευθύνων σύμβουλος χωρίς καμία άλλη συμμετοχή είτε ως διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος με ποσοστό μετοχών μέχρι 100%. (7) Πηγές δυσκολιών: Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, τα προβλήματα του ομίλου Μακεδονική οφείλονται κυρίως στην έλλειψη εκσυγχρονισμού και στο υψηλό λειτουργικό κόστος, δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές είχαν υπεράριθμο προσωπικό και οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να απολυθούν λόγω αδυναμίας καταβολής αποζημιώσεων απόλυσης και έλλειψης ευελιξίας του εργατικού δικαίου (το οποίο πρόσφατα έχει αλλάξει). (8) Άλλες δαπάνες αφορούσαν την αγορά ακινήτων και συμφωνία πώλησης και επαναμίσθωσης με τράπεζες που συνεπαγόταν ετήσιες δαπάνες ύψους ευρώ. Οι δαπάνες έχουν πλέον εξαλειφθεί με τη μεταβίβαση της συμφωνίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και την ταυτόχρονη απόκτηση του δικαιώματος χρησιμοποίησης των ίδιων ακινήτων δωρεάν επί μια δεκαετία. (9) Επιπλέον, η αδυναμία των εταιρειών να εκσυγχρονίσουν τα προϊόντα τους και να τα καταστήσουν ανταγωνιστικά λόγω της έλλειψης ρευστότητας οδήγησε σε αρνητικά ποσοστά ανάπτυξης. Για παράδειγμα, τα εκτυπωτικά μηχανήματα ήταν απαρχαιωμένα με αποτέλεσμα κακέκτυπες εφημερίδες (πράγμα το οποίο οδηγεί σε μείωση της κυκλοφορίας και των διαφημίσεων) και αδυναμία ανάπτυξης δραστηριοτήτων εκτύπωσης για άλλες εκδοτικές εταιρείες. Ελλείψει ρευστότητας, η εταιρεία δεν μπόρεσε επίσης να 2

3 προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες (σελιδοποίηση, δικτυακή ανάπτυξη/επιγραμμική εφημερίδα) ή να αγοράσει χαρτί απευθείας από εισαγωγείς σε χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση με την αγορά από μεσάζοντες. Επιπλέον, η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να πληρώσει φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εγκαίρως ούτε να εξοφλήσει τα τραπεζικά της δάνεια εμπρόθεσμα, με αποτέλεσμα πρόσθετα πρόστιμα και κυρώσεις. Το κοινοποιηθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης (10) Μέτρα αναδιάρθρωσης: Η περίοδος αναδιάρθρωσης προσδιορίζεται από την 1η Ιουλίου 2011 (με την έναρξη της αναδιάρθρωσης του εργατικού δυναμικού) έως την 31η Δεκεμβρίου (11) Τα μέτρα αναδιάρθρωσης αφορούν κυρίως τη μείωση του προσωπικού και τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Όσον αφορά την αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού, η οποία ολοκληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος, το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας μειώθηκε σημαντικά από 6,6 εκατ. ευρώ το 2010 σε 2,465 εκατ. ευρώ το Η αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού (απόλυση 85 υπαλλήλων και μισθολογική μείωση τους υπόλοιπους 108 εργαζόμενους κατά 30%) κατέστη δυνατή χάρη στις πρόσφατες αλλαγές στην ελληνική εργατική νομοθεσία και σε μια συμφωνία μεταξύ της Μακεδονικής, των εργαζομένων της και των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεών τους. Στο μέλλον, η Μακεδονική θα είναι επίσης σε θέση να επιβάλλει εναλλακτικές μορφές απασχόλησης (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση, κ.λπ.), έτσι ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι δαπάνες μισθοδοσίας. Αυτές οι μορφές εργασίας δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί αλλά θα πρέπει να είναι εύκολο να εφαρμοστούν λόγω των πρόσφατων αλλαγών στην ελληνική εργατική νομοθεσία. (12) Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης, η τεχνική αναβάθμιση της Μακεδονικής θα συνίσταται στα εξής: i) εγκατάσταση ηλεκτρονικού λογισμικού συστήματος τηλεειδοποίησης που θα βοηθήσει τη διαχείριση και τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού των εφημερίδων, του προσωπικού, του χρονοδιαγράμματος δημοσίευσης, της σύνταξης άρθρων, κ.λπ. Το σύστημα αυτό θα βελτιώσει την κυκλοφορία και τη διαχείριση μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών, θα επιτύχει αισθητικές βελτιώσεις στις εφημερίδες και θα μειώσει το κόστος των υπηρεσιών δημοσιογραφίας και τηλεειδοποίησης, ii) ανάπτυξη της επιγραμμικής παρουσίας της Μακεδονικής (στο Διαδίκτυο) με τη δημιουργία δικτυακής πύλης και τη δημοσίευση των εφημερίδων σε ηλεκτρονική μορφή. Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει επίσης έσοδα από επιγραμμικές διαφημίσεις και συνδρομές, και iii) βελτίωση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων εκτύπωσης με την αντικατάσταση των παλαιών μηχανημάτων με σύγχρονα. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της εμφάνισης των εφημερίδων, θα προσελκύσει αναγνώστες και διαφημιστές και θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να έχει νέα έσοδα με την προσφορά εμπορικών υπηρεσιών εκτύπωσης σε τρίτα μέρη. (13) Οι επιχειρήσεις θα αποδεσμευθούν επίσης από διάφορα δάνεια και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (από 5,7 εκατ. ευρώ το 2011 σε 1,5 εκατ. ευρώ το 2013 και σε 1,1 εκατ. ευρώ το 2014) μέσω της πώλησης 3

4 ακινήτων, της αποπληρωμής χρεών και ομολογιακών δανείων (οι κάτοχοι ομολόγων συμφώνησαν να λάβουν μετοχές της εταιρείας έναντι των απαιτήσεών τους, υπό τον όρο ότι η Μακεδονική αναδιαρθρώνεται). Επιπλέον, η Μακεδονική εξασφάλισε τη δωρεάν χρήση ενός κτιρίου (που θα χρησιμοποιείται για τα γραφεία της) και ενός οικοπέδου (που θα χρησιμοποιείται για τις εκτυπωτικές της δραστηριότητες) επί μία δεκαετία σε σχέση με την πώληση του αντίστοιχου κτιρίου και οικοπέδου. (14) Η Μακεδονική άρχισε επίσης να αγοράζει χαρτί απευθείας από τους εισαγωγείς και έτσι το κόστος των βασικών πρώτων υλών μειώνεται περισσότερο από 20%, χάρη στα μέτρα αναδιάρθρωσης που έχουν ήδη εφαρμοστεί και με τα οποία η ρευστότητα έχει αυξηθεί. Τα προηγούμενα έτη, η Μακεδονική έπρεπε να αγοράζει από μεσάζοντες λόγω της ανεπαρκούς της ρευστότητας. (15) Αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας: Σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης τριών σεναρίων (ενδιάμεσο, αισιόδοξο και απαισιόδοξο), οι εταιρείες προβλέπεται να αποκαταστήσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 (τέλος του σχεδίου αναδιάρθρωσης). (16) Με βάση τα εν λόγω σενάρια, εκτιμώνται τα ακόλουθα έσοδα, με τον διαχωρισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και εσόδων από νέες δραστηριότητες εμπορική εκτύπωση και διαδικτυακή ανάπτυξη (βλ. κατωτέρω). (17) Όσον αφορά τις υφιστάμενες δραστηριότητες (εφημερίδες και διαφημίσεις), σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο εκτιμάται ότι το 2012 οι πωλήσεις θα μειωθούν κατά 10% σε σύγκριση με το 2011, το 2013 θα διατηρηθούν στο επίπεδο του 2012 και το 2014 θα αυξηθούν κατά 5% σε σύγκριση με το Σύμφωνα με το ενδιάμεσο σενάριο, εκτιμάται ότι το 2012 οι πωλήσεις θα μειωθούν κατά 5% σε σύγκριση με το 2011, και ότι το 2013 και 2014 αναμένεται να αυξηθούν κατά 6% και 2,5%, αντίστοιχα. Σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, εκτιμάται ότι το 2012 οι πωλήσεις θα διατηρηθούν στα επίπεδα του 2011, και ότι το 2013 θα αυξηθούν κατά 5% και το 2014 κατά 10%. Το απαισιόδοξο σενάριο βασίζεται σε δεδομένα κυκλοφορίας εφημερίδων και προβλεπόμενα μακροοικονομικά δεδομένα για την ελληνική οικονομία, ενώ για το βασικό και αισιόδοξο σενάριο, λήφθηκαν επίσης υπόψη οι αναμενόμενες συνέπειες της λειτουργικής αναδιάρθρωσης και της αναβάθμισης των προϊόντων της εταιρείας. (18) Σε κάθε περίπτωση, μετά τις ενέργειες αναδιάρθρωσης, οι πωλήσεις της Μακεδονικής αναμένεται να είναι καλύτερες από τις μέσες πωλήσεις του τομέα της αγοράς για τους ακόλουθους λόγους: η τεχνική ποιότητα και των δύο εφημερίδες και οι διαφημίσεις θα βελτιωθούν με επενδύσεις σε νέα μηχανήματα εκτύπωσης, οι μεταρρυθμίσεις στο τμήμα ειδήσεων και η συνεργασία με ορισμένους δημοσιογράφους αναμένεται να προσελκύσουν νέους αναγνώστες, 4

5 οι εκστρατείες προώθησης στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και στο Διαδίκτυο για την προσέλκυση νέων πελατών, και η προσαρμογή της πολιτικής τιμολόγησης των εφημερίδων ώστε να προσαρμοσθεί στα επίπεδα ανταγωνισμού. (19) Όσον αφορά νέες δραστηριότητες εμπορικές εκτυπώσεις και διαδικτυακή ανάπτυξη, αναμένονται τα ακόλουθα έσοδα: από εμπορικές εκτυπώσεις (ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα, εκτύπωση εφημερίδων για τρίτα μέρη, κ.λπ.), σε όλα τα σενάρια, το 2012 αναμένονται έσοδα ύψους ευρώ (αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο του 2012). Εκτιμάται ότι, το 2013, τα έσοδα θα φτάσουν τα επίπεδα του 2012 ( ευρώ επί 3), δηλαδή ευρώ, και ότι το 2014 θα σημειώσουν την ίδια αύξηση με τις υφιστάμενες δραστηριότητες (5% στο απαισιόδοξο και το βασικό σενάριο και 10% στο αισιόδοξο σενάριο). (20) Όσον αφορά τη διαδικτυακή ανάπτυξη της υφιστάμενης δραστηριότητας εφημερίδας διαδικτυακή πύλη και επιγραμμικές εφημερίδες - τα έσοδα από διαφημίσεις και συνδρομές, σε όλα τα σενάρια, εκτιμώνται ότι θα φθάσουν στο ποσό των ευρώ το 2012 (από τον Σεπτέμβριο του 2012). Εκτιμάται ότι, το 2013, τα έσοδα θα φτάσουν τα επίπεδα του 2012 ( ευρώ επί 3), δηλαδή ευρώ, και ότι το 2014 θα σημειώσουν την ίδια αύξηση με τις υφιστάμενες δραστηριότητες (5% στο απαισιόδοξο και το βασικό σενάριο και 10% στο αισιόδοξο σενάριο). (21) Όσον αφορά την αναδιάρθρωση από την πλευρά του κόστους, το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας μειώθηκαν κατά 63% (από ευρώ το 2010 σε ευρώ), δεδομένου του νέου εργατικού δικαίου, με δυνατότητα ακόμη μεγαλύτερης μείωσης των δαπανών μισθοδοσίας (με την εφαρμογή εναλλακτικών και ευέλικτων μορφών απασχόλησης). Το κόστος αγοράς των βασικών πρώτων υλών μειώθηκε επίσης κατά 20%, δεδομένου ότι η Μακεδονική αύξησε τη ρευστότητά της μέσω των ήδη εφαρμοσθέντων μέτρων αναδιάρθρωσης και, ως εκ τούτου, είναι πλέον σε θέση να αγοράζει απευθείας από εισαγωγείς και όχι από μεσάζοντες. Χάρη στην πώληση ακινήτων, η Μακεδονική έχει επίσης μειώσει σημαντικά τις δαπάνες καταβολής των σχετικών τραπεζικών δανείων, τόκων και μισθωμάτων (από 5,7 εκατ. ευρώ το 2011 σε 1,5 εκατ. ευρώ το 2013 και 1,1 εκατ. ευρώ το Τα ποσά αυτά οριστικοποιήθηκαν μετά τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης και την παροχή της αναγκαίας φορολογικής ενημερότητας), ενώ ταυτόχρονα έλαβε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των ακινήτων δωρεάν επί μια δεκαετία. 5

6 (22) Δαπάνες αναδιάρθρωσης και ίδια συνεισφορά: Το κόστος του προτεινόμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης ορίστηκε αρχικά σε εκατ. ευρώ. Ωστόσο, στη συνέχεια η Μακεδονική το μείωσε σε εκατ. ευρώ (κεφαλαιοποίηση μέσω αποδέσμευσης από ομολογιακά δάνεια εκατ. ευρώ στο βαθμό που οι κάτοχοι ομολόγων γίνονται μέτοχοι στις εταιρείες αποδέσμευση από το χρέος ύψους 1,1 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, το αρμόδιο ελληνικό Υπουργείο μείωσε το κόστος αναδιάρθρωσης από σε εκατ. ευρώ διότι δεν συμφώνησε να συμπεριληφθούν τα ποσά που αφορούν την Ανεξάρτητη Ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης Α.Ε. και Μακεδονία - Πρακτορείο Διανομής Εφημερίδων και Περιοδικών Εντύπων Α.Ε., με την αιτιολογία ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν έπρεπε να αναδιαρθρωθούν, αλλά να πωληθούν σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Κατά συνέπεια, το τελικό κόστος αναδιάρθρωσης ανέρχεται σε 18,6 εκατ. ευρώ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Σε εκατ. ευρώ Πλήρης αποπληρωμή των ανεξόφλητων οφειλών για φόρους 5,80 Πλήρης αποπληρωμή των ανεξόφλητων οφειλών για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης Πλήρης αποπληρωμή των μισθωμάτων που ανήκουν στην Τράπεζα Πειραιώς 3,90 1,00 Αναδιάρθρωση της εργασίας 2,20 Απόκτηση καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού 1,40 Πλήρης αποπληρωμή οφειλομένων μισθών 0,55 Πληρωμή δικαστικών αποφάσεων και δικαστικών εξόδων 0,75 Πλήρης αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων 0,50 Πλήρης αποπληρωμή προμηθευτών 2,50 ΣΥΝΟΛΟ 18,60 (23) Η ίδια συνεισφορά περιλαμβάνει έσοδα από την πώληση της εταιρείας Ανεξάρτητη Ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης Α.Ε. και τη Μακεδονία - Πρακτορείο Διανομής Εφημερίδων και Περιοδικών Εντύπων Α.Ε. (με υπογεγραμμένες δεσμευτικές συμβάσεις, που συντάχθηκαν από συμβολαιογράφους και προβλέπουν συγκεκριμένες ημερομηνίες για την καταβολή των δόσεων και τη σύναψη συμφωνιών), καθώς και πώληση οικοπέδων και μεταβίβαση συμβάσεων μίσθωσης ιδιοκτησίας, τραπεζικό δάνειο, πληρωμές μετρητών από μετόχους και πώληση παλαιού μηχανήματος εκτύπωσης. 6

7 ΙΔΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Σε εκατ. ευρώ Πωλήσεις μετοχών της Ανεξάρτητης Ραδιοφωνίας Θεσσαλονίκης Α.Ε. 0,50 Πωλήσεις μετοχών της Μακεδονίας - Πρακτορείο Διανομής Εφημερίδων και Περιοδικών Εντύπων Α.Ε. 0,75 Πώληση του ακινήτου αριθ ,59 Πώληση του ακινήτου αριθ ,50 Έσοδα από εκχώρηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης του ακινήτου αριθ Έσοδα από εκχώρηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων στην οδό Μοναστηρίου 0,30 0,83 Μακροπρόθεσμο δάνειο στην Τράπεζα Πειραιώς 1,40 Έσοδα από την πώληση παλαιού μηχανήματος εκτύπωσης 0,03 Πληρωμή από τον μέτοχο σε μετρητά 3,48 ΣΥΝΟΛΟ 8,38 (24) Συνεπώς, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, το ελληνικό κράτος συμβάλλει κατά 55% του κόστους αναδιάρθρωσης και η Μακεδονική κατά 45%. (25) Αποτροπή αδικαιολόγητης στρέβλωσης του ανταγωνισμού: Οι ελληνικές αρχές εξήγησαν ότι προβλέπονται αντισταθμιστικά μέτρα για την τόνωση του ανταγωνισμού από την πλευρά της μείωσης της παρουσίας στην αγορά/ της κάθετης ολοκλήρωσης, μέσω της πώλησης των συνδεδεμένων εταιρειών Ανεξάρτητη Ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης Α.Ε (ραδιοφωνικός σταθμός) και του Μακεδονικού Πρακτορείου Διανομής Εφημερίδων και Περιοδικών Εντύπων Α.Ε. (πρακτορείο διανομής τύπου). Η πώληση δεν θα επηρεάσει τα προβλεπόμενα προαναφερθέντα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, αλλά θα περιορίσει την παρουσία της Μακεδονικής στην αγορά και θα βοηθήσει να αποτραπεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού. (26) Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, με την πώληση της Ανεξάρτητης Ραδιοφωνίας Θεσσαλονίκης Α.Ε (ραδιοφωνικού σταθμού), η παρουσία της Μακεδονικής στην αγορά μειώνεται, λόγω του ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός εξασφάλιζε άμεση και έμμεση προώθηση των εφημερίδων και των δημοσιογράφων της Μακεδονικής. Με την πώληση, η Μακεδονική θα χάσει επίσης την φήμη και πελατεία του ραδιοφωνικού σταθμού. Ο ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργεί στην τοπική αγορά, δεδομένου ότι η εμβέλεια της εκπομπής του δεν εκτείνεται πέραν της Θεσσαλονίκης και κατατάσσεται στην 6η θέση μεταξύ 25 τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών. Η πώληση έχει συμφωνηθεί, αλλά ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν έχει ακόμη μεταβιβαστεί στους αγοραστές (που έχουν συμμετάσχει στη διαχείριση του ραδιοφωνικού σταθμού κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών). 7

8 (27) Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, με την πώληση του Πρακτορείου Διανομής Εφημερίδων και Περιοδικών Εντύπων Α.Ε. (πρακτορείο διανομής τύπου) η Μακεδονική θα απολέσει πλεονεκτήματα κάθετης ολοκλήρωσης και την φήμη και πελατεία της εταιρείας. Το πρακτορείο διανομής αγοράστηκε από επαγγελματίες διανομείς τύπου οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει τη διαχείριση του πρακτορείου. (28) Αμφότερες οι εταιρείες είναι κερδοφόρες, με βάση τα οικονομικά δεδομένα του Ιουνίου και Ιουλίου 2012: τον Ιούνιο 2012, ο ραδιοφωνικός σταθμός απεκόμισε κέρδη ύψους ευρώ επί πωλήσεων ύψους ευρώ, τον Ιούλιο 2012, το πρακτορείο διανομής τύπου απεκόμισε κέρδη ύψους ευρώ επί πωλήσεων ύψους ευρώ. Μετά την πώληση του ραδιοφωνικού σταθμού και του πρακτορείου διανομής, η Μακεδονική θα περιοριστεί σε εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες, που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% της εθνικής αγοράς. 4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.1. Ύπαρξη ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της συνθήκης ΣΛΕΕ (29) Το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, στο μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. (30) Η άμεση επιδότηση παρέχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και, ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί ως χορηγούμενη από κρατικούς πόρους κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Θα παράσχει στη Μακεδονική και την Εκδοτική κεφάλαια υπό ευνοϊκότερους όρους από εκείνους που θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν υπό κανονικές συνθήκες αγοράς. Συνεπώς, η επιχείρηση επωφελείται πλεονεκτήματος. Το πλεονέκτημα αυτό ενισχύει τη θέση των αποδεκτών έναντι των ανταγωνιστών τους στην ΕΕ. Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα επιβεβαίωσε ότι το κοινοποιηθέν μέτρο ενίσχυσης δεν έχει ακόμη χορηγηθεί και ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση standstill που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. (31) Λόγω του μεγέθους των δικαιούχων και της τοπικής εμβέλειας των δραστηριοτήτων, η δυνητική στρέβλωση/νόθευση του ανταγωνισμού και οι επιπτώσεις στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών φαίνονται μάλλον περιορισμένες, αλλά δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς. Επιπλέον, μολονότι οι εφημερίδες και τα περιοδικά που παράγονται από τον όμιλο εξυπηρετούν μόνον μια τοπική αγορά, οι εμπορικές του δραστηριότητες εκτύπωσης για τρίτα μέρη ενδέχεται να έχουν περιορισμένες διασυνοριακές επιπτώσεις. Επομένως, το μέτρο πληροί όλους τους όρους βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 8

9 4.2. Συμβιβάσιμο της ενίσχυσης (32) Μια ενίσχυση αναδιάρθρωσης είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, εάν συμφωνεί με τα κριτήρια των κατευθυντηρίων γραμμών 1 διάσωσης και αναδιάρθρωσης (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές Δ&Α»), δηλαδή τ επιλεξιμότητα της επιχείρησης για τις ενισχύσεις (μόνον οι προβληματικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες), την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας (βάσει σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο υλοποιείται πλήρως), την αποτροπή αθέμιτων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού (κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα), το ότι η ενίσχυση πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο (με ίδια συμμετοχή της προβληματικής επιχείρησης) και την αρχή του «εφάπαξ» (one time, last time - που δεν επιτρέπει την επανειλημμένη χορήγηση κρατικής στήριξης σε προβληματικές επιχειρήσεις). Επιλεξιμότητα (33) Η Μακεδονική και η Εκδοτική διαθέτουν τα χαρακτηριστικά προβληματικής επιχείρησης. Είχαν αυξανόμενες ζημίες κατά τα τελευταία έτη. Τα αριθμητικά στοιχεία που παρασχέθηκαν καταδεικνύουν ότι, στο τέλος του 2010, η Μακεδονική υπέστη ζημίες ύψους ευρώ (εκ των οποίων ευρώ καταλογίστηκαν στο 2010) ενώ το 2011 οι ζημίες ανήλθαν σε ευρώ. Η Εκδοτική υπέστη ζημίες ύψους ευρώ (εκ των οποίων καταλογίστηκαν στο 2010) ενώ το 2011 οι ζημίες ανήλθαν σε ευρώ. (34) Και για τις δύο εταιρείες σημειώθηκε πλήρης εξάλειψη του μετοχικού τους κεφαλαίου, οι ετήσιες ζημίες τους υπερβαίνουν το κεφάλαιό τους και τα αρνητικά ίδια κεφάλαιά τους ανέρχονται σε ευρώ (ενοποίηση 2011). Συνεπώς, λόγω αυτών των οικονομικών δυσκολιών, οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια βάσει του εθνικού δικαίου για συλλογικές πτωχευτικές διαδικασίες, και οπωσδήποτε οι όροι του σημείου 10 των κατευθυντηρίων γραμμών Δ&Α. (35) Όπως προαναφέρθηκε, ο πλειοψηφών μέτοχος της Μακεδονικής, κ. Ρήγας, κατέχει συμμετοχές (11% -100%) σε ορισμένες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων/διαχείρισης κεφαλαίων στις ΗΠΑ, στις Νήσους Καϋμάν και στην Ελλάδα. (36) Οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι οι εν λόγω εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων/διαχείρισης κεφαλαίων είτε έχουν ενιαίο επενδυτικό σκοπό βάσει του καταστατικού τους και επομένως στερούνται της εταιρικής εξουσίας να επενδύουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης είτε στερούνται της οικονομικής δυνατότητας να επενδύουν σε νέες επιχειρήσεις ή/και επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. 1 Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, ΕΕ 2004/C 244/02. 9

10 (37) Επιπλέον, δεδομένου ότι ο όμιλος Μακεδονική και οι προαναφερθείσες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων/διαχείρισης κεφαλαίων συνδέονται μόνο μέσω του κ. Ρήγα, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, και ότι όλες οι εν λόγω εταιρείες δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικές αγορές δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι συνδέονται με τον όμιλο Μακεδονική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της σύστασης της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 2 («σύσταση ΜΜΕ»). Επομένως, ο όμιλος Μακεδονική συνίσταται σε τέσσερις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Εκδοτικής, όπως περιγράφεται ανωτέρω. (38) Όταν προβληματική επιχείρηση ανήκει σε όμιλο, ένα από τα βασικά ζητήματα είναι κατά πόσον ο ίδιος ο όμιλος μπορεί να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυσκολίες μέσω εσωτερικής χρηματοδότησης. Εάν ναι, η εταιρεία δεν είναι επιλέξιμη για ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Στο παρελθόν, η ζημιογόνος δραστηριότητα χρηματοδοτήθηκε με συνεισφορές από μετόχους (κ. Ρήγας) ύψους 24,8 εκατ. ευρώ επί επτά έτη ( ). Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι η Μακεδονική και η Εκδοτική δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές δυσκολίες με ίδια μέσα/συνεισφορές μετόχων όπως στο παρελθόν, για τους ακόλουθους λόγους: Από πηγές του ομίλου: οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου παρουσιάζουν το 2010 συσσωρευμένες ζημίες ύψους ευρώ, με ετήσιες ζημίες ύψους ευρώ και αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους ευρώ. Από προμηθευτές, πιστωτές, τραπεζικό δανεισμό: λόγω των αρνητικών χρηματοοικονομικών δεδομένων, η πιστοληπτική τους ικανότητα έχει καταρρεύσει και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ρευστότητα από αυτές τις πηγές, ιδίως εν όψει της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα. Από τους μετόχους: οι μέχρι σήμερα καταβολές των μετόχων κάλυπταν αναβληθείσες ληξιπρόθεσμες λειτουργικές δαπάνες και ειδικότερα δαπάνες μισθοδοσίας. Με τον τρόπο αυτό, οι μέτοχοι προσπάθησαν να κρατήσουν σε λειτουργία την επιχείρηση, αδυνατώντας όμως να χρηματοδοτήσουν ένα ουσιαστικό σχέδιο αναδιάρθρωσης. Σε χρονικό διάστημα επτά ετών κατέβαλαν σταδιακά το ποσό των 24,8 εκατ. ευρώ, ενώ για τη χρηματοδότηση προγράμματος αναδιάρθρωσης θα ήταν απαραίτητο να καταβληθεί άμεσα και εφ άπαξ περίπου το ίδιο ποσό, πράγμα για το οποίο δεν διαθέτουν τα μέσα. (39) Επιπλέον, η Μακεδονική και η Εκδοτική δεν είναι νεοσυσταθείσες εταιρείες. (40) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν επίσης στην κοινοποίησή τους, ότι η Μακεδονική και η Εκδοτική δεν έχουν λάβει μέχρι τώρα καμία ενίσχυση αναδιάρθρωσης. 2 ΕΕ L 124 της , σ

11 (41) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι και η Μακεδονική και η Εκδοτική είναι επιλέξιμες για ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας (42) Το υποβληθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης, στο οποίο οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευθεί ρητά, δείχνει ότι η βιωσιμότητα λαμβάνει χώρα το 2013, ακόμη και στο απαισιόδοξο σενάριο, μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων μέτρων 3. (43) Επίσης, εξηγήθηκε ότι οι πωλήσεις της Μακεδονικής το 2012, όσον αφορά τις υφιστάμενες δραστηριότητές της (-10% στο απαισιόδοξο σενάριο) βασίζονται σε μελέτη του τομέα και σε δεδομένα κυκλοφορίας των εφημερίδων για το Όσον αφορά τις πωλήσεις του 2013 και του 2014 (απαισιόδοξο σενάριο 0% και + 5%, αντίστοιχα), οι προβολές βασίζονται στις προβλέψεις μακροοικονομικών δεδομένων για την ελληνική οικονομία συνολικά για τα ίδια έτη (0% και +3%, αντίστοιχα). (44) Εκτός από τα ανωτέρω, και τα τρία σενάρια αποκατάστασης της βιωσιμότητας προβλέπουν πρόσθετα έσοδα από τις νέες δραστηριότητες (εμπορική εκτύπωση και διαδικτυακή ανάπτυξη), οι οποίες θα ανέρχονταν συνολικά το 2013 και το 2014 σε 24% των εσόδων από υφιστάμενες δραστηριότητες. (45) Τέλος επισημαίνεται ότι η διαδικτυακή ανάπτυξη της υφιστάμενης δραστηριότητας εφημερίδας μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν αποτελεί επέκταση των δραστηριοτήτων της Μακεδονικής, όπως θα ήταν η ηλεκτρονική ανάπτυξη της υφιστάμενης δραστηριότητας εφημερίδας. Πρόληψη των αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού (46) Όσον αφορά τα προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα, το σχέδιο αναδιάρθρωσης προτείνει την πώληση του ραδιοφωνικού σταθμού Ανεξάρτητη Ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης Α.Ε και του πρακτορείου διανομής Μακεδονικό Πρακτορείο Διανομής Εφημερίδων και Περιοδικών Εντύπων Α.Ε. Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, με τις πωλήσεις αυτές η Μακεδονική θα μειώσει την παρουσία της στην αγορά, λόγω της απώλειας διαύλου προώθησης/επικοινωνίας που χρησιμοποιείτο για την έμμεση διαφήμιση των εφημερίδων της και την αναγνωρισιμότητα δημοσιογράφων (ραδιοφωνικός σταθμός) και των οφελών της κάθετης ολοκλήρωσης (πρακτορείο διανομής τύπου) σε συνδυασμό με την φήμη και πελατεία των δύο εταιρειών. Τα μέτρα 3 Τα προβλεφθέντα περιθώρια ΚΠΦ (κέρδη προ φόρων) έχουν ως εξής: α) 3% το 2012, 8% το 2013 και 12% το 2014, σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο, β) 6% το 2012, 13% το 2013 και 16% το 2014 σύμφωνα με το βασικό σενάριο, και γ) 8% το 2012, 15% το 2013 και 21% το 2014, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο. Τα προβλεπόμενα ποσοστά απόδοσης κεφαλαίου (Return on Equity - ROE) έχουν ως εξής: α) 18% το 2012, 32% το 2013 και 36% το 2014, σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο, β) 36% το 2012, 58% το 2013 και 50% το 2014 σύμφωνα με το βασικό σενάριο, και γ) 55% το 2012, 68% το 2013 και 71% το 2014, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο. Τα ποσοστά αυτά φαίνεται να είναι ικανοποιητικά όσον αφορά τα πρότυπα της αγοράς. Πράγματι, το επίπεδο των ποσοστών απόδοσης κεφαλαίου (ROE) θα είναι πάνω από κάθε λογικό κόστος δανεισμού του δικαιούχου ως εταιρεία που θα έχει επιστρέψει σε κατάσταση βιωσιμότητας, το

12 αυτά θα έχουν επίσης αντισταθμιστικό αποτέλεσμα όσον αφορά την θέση των δικαιούχων στην αγορά εφημερίδων, δεδομένου ότι η πώληση του ραδιοφωνικού σταθμού θα τους στερήσει ένα αποτελεσματικό μέσο για την αύξηση και τη διατήρηση της φήμης του ειδησεογραφικού τους τομέα. Τα μέτρα αυτά θα έχουν επίσης αντίκτυπο στη υπόστασή τους στην αγορά εκτυπώσεων καθώς τους στερούν το όφελος της κάθετης ολοκλήρωσης με το πρακτορείο διανομής τύπου. Κατά συνέπεια, η Μακεδονική θα απολέσει ένα εντεταγμένο λειτουργικό στοιχείο του ομίλου μέσων ενημέρωσης. Με βάση πρόσφατα στοιχεία για το 2012, και οι δύο εταιρείες είναι κερδοφόρες. Οι δραστηριότητες της Μακεδονικής θα περιοριστούν επίσης στη δημοσίευση και την εκτύπωση, σε λιγότερο από το 1% της εθνικής αγοράς. (47) Όπως αναφέρεται στο άρθρο 167 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, «η Ένωση όταν αναλαμβάνει δράσεις δυνάμει άλλων διατάξεων των Συνθηκών, λαμβάνει υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές, αποβλέποντας ειδικότερα στο σεβασμό και στην προώθηση της πολυμορφίας των πολιτισμών της». Το άρθρο 1.α της Συνθήκης της Λισαβόνας αναφέρει επίσης ότι ο πλουραλισμός αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4 και το άρθρο 11.2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ότι η ελευθερία και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης είναι σεβαστά 5. (48) Δεδομένου ότι η Μακεδονική και η Εκδοτική είναι εγκατεστημένες σε ενισχυόμενη περιοχή (NUTS II Θεσσαλονίκη, περιοχή επιλέξιμη για τη χορήγηση περιφερειακής ενίσχυσης βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ), οι προϋποθέσεις για την έγκριση ενίσχυσης μπορεί να είναι λιγότερο αυστηρές όσον αφορά την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων, βλ. σημείο 56 των κατευθυντηρίων γραμμών Δ&Α. (49) Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, και σύμφωνα με το σημείο 40 των κατευθυντηρίων γραμμών Δ&Α, σύμφωνα με το οποίο τα αντισταθμιστικά μέτρα πρέπει να είναι ανάλογα με τις στρεβλωτικές επιπτώσεις της εκάστοτε ενίσχυσης, ιδίως όσον αφορά το μέγεθος και τη σχετική σημασία της αγοράς και των εταιρειών, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα πληρούν τα κριτήρια των κατευθυντηρίων γραμμών Δ&Α. Ενίσχυση περιοριζόμενη στο ελάχιστο: πραγματική συμμετοχή, απαλλαγμένη ενίσχυσης (50) Σύμφωνα με το σημείο 43 των κατευθυντήριων γραμμών Δ&Α το ποσό και η ένταση της ενίσχυσης πρέπει να περιορίζονται στο απολύτως ελάχιστο του κόστους αναδιάρθρωσης. Το σημείο 44 των κατευθυντηρίων γραμμών Δ&Α αναφέρει επίσης ότι η ίδια συνεισφορά θα πρέπει κανονικά να ανέρχεται τουλάχιστον σε 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και σε 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. 4 5 EE C 306 της 17 Δεκεμβρίου 2007, σ. 1. EE C 364 της 18 Δεκεμβρίου 2000, σ

13 (51) Με βάση τα αριθμητικά στοιχεία που παρείχαν οι ελληνικές αρχές, ο όμιλος Μακεδονική θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μεσαία επιχείρηση σύμφωνα με τη σύσταση για τις ΜΜΕ. (52) Κατά συνέπεια, η συνεισφορά 45% της Μακεδονικής μπορεί να θεωρηθεί κανονικά ως ίδια συνεισφορά κατά την έννοια των κατευθυντηρίων γραμμών Δ&Α. (53) Εν πάση περιπτώσει, οι εταιρείες βρίσκονται σε ενισχυόμενη περιοχή βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ και οι όροι για την έγκριση ενίσχυσης μπορεί να είναι λιγότερο αυστηροί όσον αφορά το μέγεθος της συμμετοχής του δικαιούχου, βλ. σημείο 56 των κατευθυντηρίων γραμμών Δ&Α. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (54) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ και κατά συνέπεια αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις όσον αφορά το κοινοποιηθέν μέτρο. Εάν η παρούσα επιστολή περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν πρέπει να κοινολογηθούν σε τρίτους, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά την Επιτροπή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει σχετική αιτιολογημένη αίτηση εντός της προθεσμίας αυτής, θα θεωρηθεί ότι συμφωνείτε όσον αφορά την κοινολόγηση σε τρίτους και τη δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου της επιστολής, στη γλώσσα του αυθεντικού κειμένου, στον εξής δικτυακό τόπο: Η αίτησή σας θα πρέπει να σταλεί με συστημένη επιστολή ή με φαξ στην ακόλουθη διεύθυνση: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe Rue Joseph II Brussels Belgium Φαξ αριθ.: Με εκτίμηση, Για την Επιτροπή Joaquín ALMUNIA Αντιπρόεδρος 13

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. Κύρια υπουργέ, Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να πληροφορήσει

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor.

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις αριθ. N 238/2006 - Ελλάδα Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες, 07.11.2012 C(2012) 7563 final Θέμα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας Αξιότιμη κυρία, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA 33889 (2011/N) Μέτρα υπέρ των παραγωγών των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 35:Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν.

ΠΔ 35:Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. Μάιος 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΔ 35:Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011 Δημοσιεύτηκε το ΠΔ 35 που αφορά στον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT)

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2011 σχετικά με την κρατική ενίσχυση αριθ. C 2/2010 (πρώην NN 62/2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2011 σχετικά με την κρατική ενίσχυση αριθ. C 2/2010 (πρώην NN 62/2009) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 E(2011) 4916 τελικό ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων;

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων; ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ 1. Ποιες είναι οι ανάγκες της επιχείρησης µου που θα καλυφθούν µε δάνειο, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ EKTΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21.07.2014 (υποκείμενο σε περαιτέρω διορθώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πρόγραμμα «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ/ΠΜΕ)» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα