ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2012) 8763 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική Κύριε, 1. ΣΥΝΟΨΗ (1) Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει την Ελλάδα ότι, αφού εξέτασε τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις αρχές της σχετικά με το προαναφερθέν μέτρο, αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (2) Στις 11 Οκτωβρίου 2011, οι ελληνικές αρχές γνωστοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προτεινόμενη ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική. Στη συνέχεια, εστάλησαν στις ελληνικές αρχές (στις 7 Δεκεμβρίου 2011 και στις 25 Μαΐου 2012) δύο αιτήσεις παροχής πληροφοριών και υπενθύμιση στις 2 Αυγούστου 2012, στις οποίες οι ελληνικές αρχές απάντησαν τον Μάρτιο, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2012 μαζί με ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Οι δικαιούχοι και η δομή του ομίλου (3) Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων αναδιάρθρωσης είναι η Μακεδονική και η Εκδοτική, οι οποίες δραστηριοποιούνται αμφότερες στον εκδοτικό τομέα στη Βόρεια Ελλάδα (περιοχή Θεσσαλονίκης). Η Μακεδονική δημοσιεύει τις εφημερίδες «Μακεδονία», «Μακεδονία της Κυριακής» και «Θεσσαλονίκη» και εκτελεί εκτυπωτικές εργασίες. Και οι δύο εταιρείες είναι εγκατεστημένες σε περιοχή επιλέξιμη για τη χορήγηση περιφερειακής ενίσχυσης βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ (Nuts II Θεσσαλονίκη). Κύριο Δημήτρης Λ. Αβραμόπουλος Υπουργό Εξωτερικών Βασιλίσσης Σοφίας 5 Grèce Αθήνα Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 (4) Η Μακεδονική κατέχει συμμετοχή στις ακόλουθες εταιρίες, συμπεριλαμβανομένης της Εκδοτικής: ΕΤΑΙΡΕΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εκδοτική Θεσσαλονίκης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ανεξάρτητη Ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης Α.Ε. 100,0% 94,8% Αθλητική εφημερίδα «Σπορ του Βορρά» Ραδιοφωνικός σταθμός «Sport FM» Η Μακεδονία -Πρακτορείο Διανομής Εφημερίδων και Περιοδικών Εντύπων Α.Ε. Εκδοτική επιχείρηση - Π.Ξ. Λεβαντής Α.Ε. 66,66% Πρακτόρευση εφημερίδων και περιοδικών στη Βόρεια Ελλάδα 99% Υπό εκκαθάριση (5) Συνεπώς, η Μακεδονική έχει τέσσερις συνδεδεμένες επιχειρήσεις (εφεξής ολόκληρος ο όμιλος αποκαλείται «Μακεδονικός όμιλος» ή «Όμιλος»), η μία εκ των οποίων τελεί υπό εκκαθάριση. Ο αριθμός των υπαλλήλων στον όμιλο Μακεδονική προσδιορίστηκε συνολικά σε 224 απασχολούμενους το 2009, σε 203 απασχολούμενους το 2010 και σε 177 απασχολούμενους το 2011, ενώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ. (6) Ο πλειοψηφών μέτοχος στη Μακεδονική είναι ο κ. Ιωάννης Ρήγας, ο οποίος κατέχει περίπου το 75% των μετοχών της Μακεδονικής. Επιπλέον, ο κ. Ρήγας κατέχει συμμετοχές (11% - 100%) σε ορισμένες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων/διαχείρισης κεφαλαίων στις ΗΠΑ, στις Νήσους Καϋμάν και στην Ελλάδα. Η συμμετοχή του κ. Ρήγα στις επιχειρήσεις αυτές είναι είτε ως διευθύνων σύμβουλος χωρίς καμία άλλη συμμετοχή είτε ως διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος με ποσοστό μετοχών μέχρι 100%. (7) Πηγές δυσκολιών: Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, τα προβλήματα του ομίλου Μακεδονική οφείλονται κυρίως στην έλλειψη εκσυγχρονισμού και στο υψηλό λειτουργικό κόστος, δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές είχαν υπεράριθμο προσωπικό και οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να απολυθούν λόγω αδυναμίας καταβολής αποζημιώσεων απόλυσης και έλλειψης ευελιξίας του εργατικού δικαίου (το οποίο πρόσφατα έχει αλλάξει). (8) Άλλες δαπάνες αφορούσαν την αγορά ακινήτων και συμφωνία πώλησης και επαναμίσθωσης με τράπεζες που συνεπαγόταν ετήσιες δαπάνες ύψους ευρώ. Οι δαπάνες έχουν πλέον εξαλειφθεί με τη μεταβίβαση της συμφωνίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και την ταυτόχρονη απόκτηση του δικαιώματος χρησιμοποίησης των ίδιων ακινήτων δωρεάν επί μια δεκαετία. (9) Επιπλέον, η αδυναμία των εταιρειών να εκσυγχρονίσουν τα προϊόντα τους και να τα καταστήσουν ανταγωνιστικά λόγω της έλλειψης ρευστότητας οδήγησε σε αρνητικά ποσοστά ανάπτυξης. Για παράδειγμα, τα εκτυπωτικά μηχανήματα ήταν απαρχαιωμένα με αποτέλεσμα κακέκτυπες εφημερίδες (πράγμα το οποίο οδηγεί σε μείωση της κυκλοφορίας και των διαφημίσεων) και αδυναμία ανάπτυξης δραστηριοτήτων εκτύπωσης για άλλες εκδοτικές εταιρείες. Ελλείψει ρευστότητας, η εταιρεία δεν μπόρεσε επίσης να 2

3 προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες (σελιδοποίηση, δικτυακή ανάπτυξη/επιγραμμική εφημερίδα) ή να αγοράσει χαρτί απευθείας από εισαγωγείς σε χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση με την αγορά από μεσάζοντες. Επιπλέον, η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να πληρώσει φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εγκαίρως ούτε να εξοφλήσει τα τραπεζικά της δάνεια εμπρόθεσμα, με αποτέλεσμα πρόσθετα πρόστιμα και κυρώσεις. Το κοινοποιηθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης (10) Μέτρα αναδιάρθρωσης: Η περίοδος αναδιάρθρωσης προσδιορίζεται από την 1η Ιουλίου 2011 (με την έναρξη της αναδιάρθρωσης του εργατικού δυναμικού) έως την 31η Δεκεμβρίου (11) Τα μέτρα αναδιάρθρωσης αφορούν κυρίως τη μείωση του προσωπικού και τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Όσον αφορά την αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού, η οποία ολοκληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος, το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας μειώθηκε σημαντικά από 6,6 εκατ. ευρώ το 2010 σε 2,465 εκατ. ευρώ το Η αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού (απόλυση 85 υπαλλήλων και μισθολογική μείωση τους υπόλοιπους 108 εργαζόμενους κατά 30%) κατέστη δυνατή χάρη στις πρόσφατες αλλαγές στην ελληνική εργατική νομοθεσία και σε μια συμφωνία μεταξύ της Μακεδονικής, των εργαζομένων της και των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεών τους. Στο μέλλον, η Μακεδονική θα είναι επίσης σε θέση να επιβάλλει εναλλακτικές μορφές απασχόλησης (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση, κ.λπ.), έτσι ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι δαπάνες μισθοδοσίας. Αυτές οι μορφές εργασίας δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί αλλά θα πρέπει να είναι εύκολο να εφαρμοστούν λόγω των πρόσφατων αλλαγών στην ελληνική εργατική νομοθεσία. (12) Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης, η τεχνική αναβάθμιση της Μακεδονικής θα συνίσταται στα εξής: i) εγκατάσταση ηλεκτρονικού λογισμικού συστήματος τηλεειδοποίησης που θα βοηθήσει τη διαχείριση και τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού των εφημερίδων, του προσωπικού, του χρονοδιαγράμματος δημοσίευσης, της σύνταξης άρθρων, κ.λπ. Το σύστημα αυτό θα βελτιώσει την κυκλοφορία και τη διαχείριση μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών, θα επιτύχει αισθητικές βελτιώσεις στις εφημερίδες και θα μειώσει το κόστος των υπηρεσιών δημοσιογραφίας και τηλεειδοποίησης, ii) ανάπτυξη της επιγραμμικής παρουσίας της Μακεδονικής (στο Διαδίκτυο) με τη δημιουργία δικτυακής πύλης και τη δημοσίευση των εφημερίδων σε ηλεκτρονική μορφή. Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει επίσης έσοδα από επιγραμμικές διαφημίσεις και συνδρομές, και iii) βελτίωση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων εκτύπωσης με την αντικατάσταση των παλαιών μηχανημάτων με σύγχρονα. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της εμφάνισης των εφημερίδων, θα προσελκύσει αναγνώστες και διαφημιστές και θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να έχει νέα έσοδα με την προσφορά εμπορικών υπηρεσιών εκτύπωσης σε τρίτα μέρη. (13) Οι επιχειρήσεις θα αποδεσμευθούν επίσης από διάφορα δάνεια και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (από 5,7 εκατ. ευρώ το 2011 σε 1,5 εκατ. ευρώ το 2013 και σε 1,1 εκατ. ευρώ το 2014) μέσω της πώλησης 3

4 ακινήτων, της αποπληρωμής χρεών και ομολογιακών δανείων (οι κάτοχοι ομολόγων συμφώνησαν να λάβουν μετοχές της εταιρείας έναντι των απαιτήσεών τους, υπό τον όρο ότι η Μακεδονική αναδιαρθρώνεται). Επιπλέον, η Μακεδονική εξασφάλισε τη δωρεάν χρήση ενός κτιρίου (που θα χρησιμοποιείται για τα γραφεία της) και ενός οικοπέδου (που θα χρησιμοποιείται για τις εκτυπωτικές της δραστηριότητες) επί μία δεκαετία σε σχέση με την πώληση του αντίστοιχου κτιρίου και οικοπέδου. (14) Η Μακεδονική άρχισε επίσης να αγοράζει χαρτί απευθείας από τους εισαγωγείς και έτσι το κόστος των βασικών πρώτων υλών μειώνεται περισσότερο από 20%, χάρη στα μέτρα αναδιάρθρωσης που έχουν ήδη εφαρμοστεί και με τα οποία η ρευστότητα έχει αυξηθεί. Τα προηγούμενα έτη, η Μακεδονική έπρεπε να αγοράζει από μεσάζοντες λόγω της ανεπαρκούς της ρευστότητας. (15) Αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας: Σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης τριών σεναρίων (ενδιάμεσο, αισιόδοξο και απαισιόδοξο), οι εταιρείες προβλέπεται να αποκαταστήσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 (τέλος του σχεδίου αναδιάρθρωσης). (16) Με βάση τα εν λόγω σενάρια, εκτιμώνται τα ακόλουθα έσοδα, με τον διαχωρισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και εσόδων από νέες δραστηριότητες εμπορική εκτύπωση και διαδικτυακή ανάπτυξη (βλ. κατωτέρω). (17) Όσον αφορά τις υφιστάμενες δραστηριότητες (εφημερίδες και διαφημίσεις), σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο εκτιμάται ότι το 2012 οι πωλήσεις θα μειωθούν κατά 10% σε σύγκριση με το 2011, το 2013 θα διατηρηθούν στο επίπεδο του 2012 και το 2014 θα αυξηθούν κατά 5% σε σύγκριση με το Σύμφωνα με το ενδιάμεσο σενάριο, εκτιμάται ότι το 2012 οι πωλήσεις θα μειωθούν κατά 5% σε σύγκριση με το 2011, και ότι το 2013 και 2014 αναμένεται να αυξηθούν κατά 6% και 2,5%, αντίστοιχα. Σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, εκτιμάται ότι το 2012 οι πωλήσεις θα διατηρηθούν στα επίπεδα του 2011, και ότι το 2013 θα αυξηθούν κατά 5% και το 2014 κατά 10%. Το απαισιόδοξο σενάριο βασίζεται σε δεδομένα κυκλοφορίας εφημερίδων και προβλεπόμενα μακροοικονομικά δεδομένα για την ελληνική οικονομία, ενώ για το βασικό και αισιόδοξο σενάριο, λήφθηκαν επίσης υπόψη οι αναμενόμενες συνέπειες της λειτουργικής αναδιάρθρωσης και της αναβάθμισης των προϊόντων της εταιρείας. (18) Σε κάθε περίπτωση, μετά τις ενέργειες αναδιάρθρωσης, οι πωλήσεις της Μακεδονικής αναμένεται να είναι καλύτερες από τις μέσες πωλήσεις του τομέα της αγοράς για τους ακόλουθους λόγους: η τεχνική ποιότητα και των δύο εφημερίδες και οι διαφημίσεις θα βελτιωθούν με επενδύσεις σε νέα μηχανήματα εκτύπωσης, οι μεταρρυθμίσεις στο τμήμα ειδήσεων και η συνεργασία με ορισμένους δημοσιογράφους αναμένεται να προσελκύσουν νέους αναγνώστες, 4

5 οι εκστρατείες προώθησης στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και στο Διαδίκτυο για την προσέλκυση νέων πελατών, και η προσαρμογή της πολιτικής τιμολόγησης των εφημερίδων ώστε να προσαρμοσθεί στα επίπεδα ανταγωνισμού. (19) Όσον αφορά νέες δραστηριότητες εμπορικές εκτυπώσεις και διαδικτυακή ανάπτυξη, αναμένονται τα ακόλουθα έσοδα: από εμπορικές εκτυπώσεις (ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα, εκτύπωση εφημερίδων για τρίτα μέρη, κ.λπ.), σε όλα τα σενάρια, το 2012 αναμένονται έσοδα ύψους ευρώ (αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο του 2012). Εκτιμάται ότι, το 2013, τα έσοδα θα φτάσουν τα επίπεδα του 2012 ( ευρώ επί 3), δηλαδή ευρώ, και ότι το 2014 θα σημειώσουν την ίδια αύξηση με τις υφιστάμενες δραστηριότητες (5% στο απαισιόδοξο και το βασικό σενάριο και 10% στο αισιόδοξο σενάριο). (20) Όσον αφορά τη διαδικτυακή ανάπτυξη της υφιστάμενης δραστηριότητας εφημερίδας διαδικτυακή πύλη και επιγραμμικές εφημερίδες - τα έσοδα από διαφημίσεις και συνδρομές, σε όλα τα σενάρια, εκτιμώνται ότι θα φθάσουν στο ποσό των ευρώ το 2012 (από τον Σεπτέμβριο του 2012). Εκτιμάται ότι, το 2013, τα έσοδα θα φτάσουν τα επίπεδα του 2012 ( ευρώ επί 3), δηλαδή ευρώ, και ότι το 2014 θα σημειώσουν την ίδια αύξηση με τις υφιστάμενες δραστηριότητες (5% στο απαισιόδοξο και το βασικό σενάριο και 10% στο αισιόδοξο σενάριο). (21) Όσον αφορά την αναδιάρθρωση από την πλευρά του κόστους, το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας μειώθηκαν κατά 63% (από ευρώ το 2010 σε ευρώ), δεδομένου του νέου εργατικού δικαίου, με δυνατότητα ακόμη μεγαλύτερης μείωσης των δαπανών μισθοδοσίας (με την εφαρμογή εναλλακτικών και ευέλικτων μορφών απασχόλησης). Το κόστος αγοράς των βασικών πρώτων υλών μειώθηκε επίσης κατά 20%, δεδομένου ότι η Μακεδονική αύξησε τη ρευστότητά της μέσω των ήδη εφαρμοσθέντων μέτρων αναδιάρθρωσης και, ως εκ τούτου, είναι πλέον σε θέση να αγοράζει απευθείας από εισαγωγείς και όχι από μεσάζοντες. Χάρη στην πώληση ακινήτων, η Μακεδονική έχει επίσης μειώσει σημαντικά τις δαπάνες καταβολής των σχετικών τραπεζικών δανείων, τόκων και μισθωμάτων (από 5,7 εκατ. ευρώ το 2011 σε 1,5 εκατ. ευρώ το 2013 και 1,1 εκατ. ευρώ το Τα ποσά αυτά οριστικοποιήθηκαν μετά τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης και την παροχή της αναγκαίας φορολογικής ενημερότητας), ενώ ταυτόχρονα έλαβε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των ακινήτων δωρεάν επί μια δεκαετία. 5

6 (22) Δαπάνες αναδιάρθρωσης και ίδια συνεισφορά: Το κόστος του προτεινόμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης ορίστηκε αρχικά σε εκατ. ευρώ. Ωστόσο, στη συνέχεια η Μακεδονική το μείωσε σε εκατ. ευρώ (κεφαλαιοποίηση μέσω αποδέσμευσης από ομολογιακά δάνεια εκατ. ευρώ στο βαθμό που οι κάτοχοι ομολόγων γίνονται μέτοχοι στις εταιρείες αποδέσμευση από το χρέος ύψους 1,1 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, το αρμόδιο ελληνικό Υπουργείο μείωσε το κόστος αναδιάρθρωσης από σε εκατ. ευρώ διότι δεν συμφώνησε να συμπεριληφθούν τα ποσά που αφορούν την Ανεξάρτητη Ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης Α.Ε. και Μακεδονία - Πρακτορείο Διανομής Εφημερίδων και Περιοδικών Εντύπων Α.Ε., με την αιτιολογία ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν έπρεπε να αναδιαρθρωθούν, αλλά να πωληθούν σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Κατά συνέπεια, το τελικό κόστος αναδιάρθρωσης ανέρχεται σε 18,6 εκατ. ευρώ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Σε εκατ. ευρώ Πλήρης αποπληρωμή των ανεξόφλητων οφειλών για φόρους 5,80 Πλήρης αποπληρωμή των ανεξόφλητων οφειλών για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης Πλήρης αποπληρωμή των μισθωμάτων που ανήκουν στην Τράπεζα Πειραιώς 3,90 1,00 Αναδιάρθρωση της εργασίας 2,20 Απόκτηση καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού 1,40 Πλήρης αποπληρωμή οφειλομένων μισθών 0,55 Πληρωμή δικαστικών αποφάσεων και δικαστικών εξόδων 0,75 Πλήρης αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων 0,50 Πλήρης αποπληρωμή προμηθευτών 2,50 ΣΥΝΟΛΟ 18,60 (23) Η ίδια συνεισφορά περιλαμβάνει έσοδα από την πώληση της εταιρείας Ανεξάρτητη Ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης Α.Ε. και τη Μακεδονία - Πρακτορείο Διανομής Εφημερίδων και Περιοδικών Εντύπων Α.Ε. (με υπογεγραμμένες δεσμευτικές συμβάσεις, που συντάχθηκαν από συμβολαιογράφους και προβλέπουν συγκεκριμένες ημερομηνίες για την καταβολή των δόσεων και τη σύναψη συμφωνιών), καθώς και πώληση οικοπέδων και μεταβίβαση συμβάσεων μίσθωσης ιδιοκτησίας, τραπεζικό δάνειο, πληρωμές μετρητών από μετόχους και πώληση παλαιού μηχανήματος εκτύπωσης. 6

7 ΙΔΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Σε εκατ. ευρώ Πωλήσεις μετοχών της Ανεξάρτητης Ραδιοφωνίας Θεσσαλονίκης Α.Ε. 0,50 Πωλήσεις μετοχών της Μακεδονίας - Πρακτορείο Διανομής Εφημερίδων και Περιοδικών Εντύπων Α.Ε. 0,75 Πώληση του ακινήτου αριθ ,59 Πώληση του ακινήτου αριθ ,50 Έσοδα από εκχώρηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης του ακινήτου αριθ Έσοδα από εκχώρηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων στην οδό Μοναστηρίου 0,30 0,83 Μακροπρόθεσμο δάνειο στην Τράπεζα Πειραιώς 1,40 Έσοδα από την πώληση παλαιού μηχανήματος εκτύπωσης 0,03 Πληρωμή από τον μέτοχο σε μετρητά 3,48 ΣΥΝΟΛΟ 8,38 (24) Συνεπώς, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, το ελληνικό κράτος συμβάλλει κατά 55% του κόστους αναδιάρθρωσης και η Μακεδονική κατά 45%. (25) Αποτροπή αδικαιολόγητης στρέβλωσης του ανταγωνισμού: Οι ελληνικές αρχές εξήγησαν ότι προβλέπονται αντισταθμιστικά μέτρα για την τόνωση του ανταγωνισμού από την πλευρά της μείωσης της παρουσίας στην αγορά/ της κάθετης ολοκλήρωσης, μέσω της πώλησης των συνδεδεμένων εταιρειών Ανεξάρτητη Ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης Α.Ε (ραδιοφωνικός σταθμός) και του Μακεδονικού Πρακτορείου Διανομής Εφημερίδων και Περιοδικών Εντύπων Α.Ε. (πρακτορείο διανομής τύπου). Η πώληση δεν θα επηρεάσει τα προβλεπόμενα προαναφερθέντα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, αλλά θα περιορίσει την παρουσία της Μακεδονικής στην αγορά και θα βοηθήσει να αποτραπεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού. (26) Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, με την πώληση της Ανεξάρτητης Ραδιοφωνίας Θεσσαλονίκης Α.Ε (ραδιοφωνικού σταθμού), η παρουσία της Μακεδονικής στην αγορά μειώνεται, λόγω του ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός εξασφάλιζε άμεση και έμμεση προώθηση των εφημερίδων και των δημοσιογράφων της Μακεδονικής. Με την πώληση, η Μακεδονική θα χάσει επίσης την φήμη και πελατεία του ραδιοφωνικού σταθμού. Ο ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργεί στην τοπική αγορά, δεδομένου ότι η εμβέλεια της εκπομπής του δεν εκτείνεται πέραν της Θεσσαλονίκης και κατατάσσεται στην 6η θέση μεταξύ 25 τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών. Η πώληση έχει συμφωνηθεί, αλλά ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν έχει ακόμη μεταβιβαστεί στους αγοραστές (που έχουν συμμετάσχει στη διαχείριση του ραδιοφωνικού σταθμού κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών). 7

8 (27) Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, με την πώληση του Πρακτορείου Διανομής Εφημερίδων και Περιοδικών Εντύπων Α.Ε. (πρακτορείο διανομής τύπου) η Μακεδονική θα απολέσει πλεονεκτήματα κάθετης ολοκλήρωσης και την φήμη και πελατεία της εταιρείας. Το πρακτορείο διανομής αγοράστηκε από επαγγελματίες διανομείς τύπου οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει τη διαχείριση του πρακτορείου. (28) Αμφότερες οι εταιρείες είναι κερδοφόρες, με βάση τα οικονομικά δεδομένα του Ιουνίου και Ιουλίου 2012: τον Ιούνιο 2012, ο ραδιοφωνικός σταθμός απεκόμισε κέρδη ύψους ευρώ επί πωλήσεων ύψους ευρώ, τον Ιούλιο 2012, το πρακτορείο διανομής τύπου απεκόμισε κέρδη ύψους ευρώ επί πωλήσεων ύψους ευρώ. Μετά την πώληση του ραδιοφωνικού σταθμού και του πρακτορείου διανομής, η Μακεδονική θα περιοριστεί σε εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες, που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% της εθνικής αγοράς. 4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.1. Ύπαρξη ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της συνθήκης ΣΛΕΕ (29) Το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, στο μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. (30) Η άμεση επιδότηση παρέχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και, ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί ως χορηγούμενη από κρατικούς πόρους κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Θα παράσχει στη Μακεδονική και την Εκδοτική κεφάλαια υπό ευνοϊκότερους όρους από εκείνους που θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν υπό κανονικές συνθήκες αγοράς. Συνεπώς, η επιχείρηση επωφελείται πλεονεκτήματος. Το πλεονέκτημα αυτό ενισχύει τη θέση των αποδεκτών έναντι των ανταγωνιστών τους στην ΕΕ. Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα επιβεβαίωσε ότι το κοινοποιηθέν μέτρο ενίσχυσης δεν έχει ακόμη χορηγηθεί και ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση standstill που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. (31) Λόγω του μεγέθους των δικαιούχων και της τοπικής εμβέλειας των δραστηριοτήτων, η δυνητική στρέβλωση/νόθευση του ανταγωνισμού και οι επιπτώσεις στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών φαίνονται μάλλον περιορισμένες, αλλά δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς. Επιπλέον, μολονότι οι εφημερίδες και τα περιοδικά που παράγονται από τον όμιλο εξυπηρετούν μόνον μια τοπική αγορά, οι εμπορικές του δραστηριότητες εκτύπωσης για τρίτα μέρη ενδέχεται να έχουν περιορισμένες διασυνοριακές επιπτώσεις. Επομένως, το μέτρο πληροί όλους τους όρους βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 8

9 4.2. Συμβιβάσιμο της ενίσχυσης (32) Μια ενίσχυση αναδιάρθρωσης είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, εάν συμφωνεί με τα κριτήρια των κατευθυντηρίων γραμμών 1 διάσωσης και αναδιάρθρωσης (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές Δ&Α»), δηλαδή τ επιλεξιμότητα της επιχείρησης για τις ενισχύσεις (μόνον οι προβληματικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες), την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας (βάσει σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο υλοποιείται πλήρως), την αποτροπή αθέμιτων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού (κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα), το ότι η ενίσχυση πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο (με ίδια συμμετοχή της προβληματικής επιχείρησης) και την αρχή του «εφάπαξ» (one time, last time - που δεν επιτρέπει την επανειλημμένη χορήγηση κρατικής στήριξης σε προβληματικές επιχειρήσεις). Επιλεξιμότητα (33) Η Μακεδονική και η Εκδοτική διαθέτουν τα χαρακτηριστικά προβληματικής επιχείρησης. Είχαν αυξανόμενες ζημίες κατά τα τελευταία έτη. Τα αριθμητικά στοιχεία που παρασχέθηκαν καταδεικνύουν ότι, στο τέλος του 2010, η Μακεδονική υπέστη ζημίες ύψους ευρώ (εκ των οποίων ευρώ καταλογίστηκαν στο 2010) ενώ το 2011 οι ζημίες ανήλθαν σε ευρώ. Η Εκδοτική υπέστη ζημίες ύψους ευρώ (εκ των οποίων καταλογίστηκαν στο 2010) ενώ το 2011 οι ζημίες ανήλθαν σε ευρώ. (34) Και για τις δύο εταιρείες σημειώθηκε πλήρης εξάλειψη του μετοχικού τους κεφαλαίου, οι ετήσιες ζημίες τους υπερβαίνουν το κεφάλαιό τους και τα αρνητικά ίδια κεφάλαιά τους ανέρχονται σε ευρώ (ενοποίηση 2011). Συνεπώς, λόγω αυτών των οικονομικών δυσκολιών, οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια βάσει του εθνικού δικαίου για συλλογικές πτωχευτικές διαδικασίες, και οπωσδήποτε οι όροι του σημείου 10 των κατευθυντηρίων γραμμών Δ&Α. (35) Όπως προαναφέρθηκε, ο πλειοψηφών μέτοχος της Μακεδονικής, κ. Ρήγας, κατέχει συμμετοχές (11% -100%) σε ορισμένες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων/διαχείρισης κεφαλαίων στις ΗΠΑ, στις Νήσους Καϋμάν και στην Ελλάδα. (36) Οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι οι εν λόγω εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων/διαχείρισης κεφαλαίων είτε έχουν ενιαίο επενδυτικό σκοπό βάσει του καταστατικού τους και επομένως στερούνται της εταιρικής εξουσίας να επενδύουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης είτε στερούνται της οικονομικής δυνατότητας να επενδύουν σε νέες επιχειρήσεις ή/και επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. 1 Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, ΕΕ 2004/C 244/02. 9

10 (37) Επιπλέον, δεδομένου ότι ο όμιλος Μακεδονική και οι προαναφερθείσες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων/διαχείρισης κεφαλαίων συνδέονται μόνο μέσω του κ. Ρήγα, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, και ότι όλες οι εν λόγω εταιρείες δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικές αγορές δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι συνδέονται με τον όμιλο Μακεδονική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της σύστασης της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 2 («σύσταση ΜΜΕ»). Επομένως, ο όμιλος Μακεδονική συνίσταται σε τέσσερις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Εκδοτικής, όπως περιγράφεται ανωτέρω. (38) Όταν προβληματική επιχείρηση ανήκει σε όμιλο, ένα από τα βασικά ζητήματα είναι κατά πόσον ο ίδιος ο όμιλος μπορεί να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυσκολίες μέσω εσωτερικής χρηματοδότησης. Εάν ναι, η εταιρεία δεν είναι επιλέξιμη για ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Στο παρελθόν, η ζημιογόνος δραστηριότητα χρηματοδοτήθηκε με συνεισφορές από μετόχους (κ. Ρήγας) ύψους 24,8 εκατ. ευρώ επί επτά έτη ( ). Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι η Μακεδονική και η Εκδοτική δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές δυσκολίες με ίδια μέσα/συνεισφορές μετόχων όπως στο παρελθόν, για τους ακόλουθους λόγους: Από πηγές του ομίλου: οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου παρουσιάζουν το 2010 συσσωρευμένες ζημίες ύψους ευρώ, με ετήσιες ζημίες ύψους ευρώ και αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους ευρώ. Από προμηθευτές, πιστωτές, τραπεζικό δανεισμό: λόγω των αρνητικών χρηματοοικονομικών δεδομένων, η πιστοληπτική τους ικανότητα έχει καταρρεύσει και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ρευστότητα από αυτές τις πηγές, ιδίως εν όψει της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα. Από τους μετόχους: οι μέχρι σήμερα καταβολές των μετόχων κάλυπταν αναβληθείσες ληξιπρόθεσμες λειτουργικές δαπάνες και ειδικότερα δαπάνες μισθοδοσίας. Με τον τρόπο αυτό, οι μέτοχοι προσπάθησαν να κρατήσουν σε λειτουργία την επιχείρηση, αδυνατώντας όμως να χρηματοδοτήσουν ένα ουσιαστικό σχέδιο αναδιάρθρωσης. Σε χρονικό διάστημα επτά ετών κατέβαλαν σταδιακά το ποσό των 24,8 εκατ. ευρώ, ενώ για τη χρηματοδότηση προγράμματος αναδιάρθρωσης θα ήταν απαραίτητο να καταβληθεί άμεσα και εφ άπαξ περίπου το ίδιο ποσό, πράγμα για το οποίο δεν διαθέτουν τα μέσα. (39) Επιπλέον, η Μακεδονική και η Εκδοτική δεν είναι νεοσυσταθείσες εταιρείες. (40) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν επίσης στην κοινοποίησή τους, ότι η Μακεδονική και η Εκδοτική δεν έχουν λάβει μέχρι τώρα καμία ενίσχυση αναδιάρθρωσης. 2 ΕΕ L 124 της , σ

11 (41) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι και η Μακεδονική και η Εκδοτική είναι επιλέξιμες για ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας (42) Το υποβληθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης, στο οποίο οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευθεί ρητά, δείχνει ότι η βιωσιμότητα λαμβάνει χώρα το 2013, ακόμη και στο απαισιόδοξο σενάριο, μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων μέτρων 3. (43) Επίσης, εξηγήθηκε ότι οι πωλήσεις της Μακεδονικής το 2012, όσον αφορά τις υφιστάμενες δραστηριότητές της (-10% στο απαισιόδοξο σενάριο) βασίζονται σε μελέτη του τομέα και σε δεδομένα κυκλοφορίας των εφημερίδων για το Όσον αφορά τις πωλήσεις του 2013 και του 2014 (απαισιόδοξο σενάριο 0% και + 5%, αντίστοιχα), οι προβολές βασίζονται στις προβλέψεις μακροοικονομικών δεδομένων για την ελληνική οικονομία συνολικά για τα ίδια έτη (0% και +3%, αντίστοιχα). (44) Εκτός από τα ανωτέρω, και τα τρία σενάρια αποκατάστασης της βιωσιμότητας προβλέπουν πρόσθετα έσοδα από τις νέες δραστηριότητες (εμπορική εκτύπωση και διαδικτυακή ανάπτυξη), οι οποίες θα ανέρχονταν συνολικά το 2013 και το 2014 σε 24% των εσόδων από υφιστάμενες δραστηριότητες. (45) Τέλος επισημαίνεται ότι η διαδικτυακή ανάπτυξη της υφιστάμενης δραστηριότητας εφημερίδας μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν αποτελεί επέκταση των δραστηριοτήτων της Μακεδονικής, όπως θα ήταν η ηλεκτρονική ανάπτυξη της υφιστάμενης δραστηριότητας εφημερίδας. Πρόληψη των αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού (46) Όσον αφορά τα προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα, το σχέδιο αναδιάρθρωσης προτείνει την πώληση του ραδιοφωνικού σταθμού Ανεξάρτητη Ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης Α.Ε και του πρακτορείου διανομής Μακεδονικό Πρακτορείο Διανομής Εφημερίδων και Περιοδικών Εντύπων Α.Ε. Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, με τις πωλήσεις αυτές η Μακεδονική θα μειώσει την παρουσία της στην αγορά, λόγω της απώλειας διαύλου προώθησης/επικοινωνίας που χρησιμοποιείτο για την έμμεση διαφήμιση των εφημερίδων της και την αναγνωρισιμότητα δημοσιογράφων (ραδιοφωνικός σταθμός) και των οφελών της κάθετης ολοκλήρωσης (πρακτορείο διανομής τύπου) σε συνδυασμό με την φήμη και πελατεία των δύο εταιρειών. Τα μέτρα 3 Τα προβλεφθέντα περιθώρια ΚΠΦ (κέρδη προ φόρων) έχουν ως εξής: α) 3% το 2012, 8% το 2013 και 12% το 2014, σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο, β) 6% το 2012, 13% το 2013 και 16% το 2014 σύμφωνα με το βασικό σενάριο, και γ) 8% το 2012, 15% το 2013 και 21% το 2014, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο. Τα προβλεπόμενα ποσοστά απόδοσης κεφαλαίου (Return on Equity - ROE) έχουν ως εξής: α) 18% το 2012, 32% το 2013 και 36% το 2014, σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο, β) 36% το 2012, 58% το 2013 και 50% το 2014 σύμφωνα με το βασικό σενάριο, και γ) 55% το 2012, 68% το 2013 και 71% το 2014, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο. Τα ποσοστά αυτά φαίνεται να είναι ικανοποιητικά όσον αφορά τα πρότυπα της αγοράς. Πράγματι, το επίπεδο των ποσοστών απόδοσης κεφαλαίου (ROE) θα είναι πάνω από κάθε λογικό κόστος δανεισμού του δικαιούχου ως εταιρεία που θα έχει επιστρέψει σε κατάσταση βιωσιμότητας, το

12 αυτά θα έχουν επίσης αντισταθμιστικό αποτέλεσμα όσον αφορά την θέση των δικαιούχων στην αγορά εφημερίδων, δεδομένου ότι η πώληση του ραδιοφωνικού σταθμού θα τους στερήσει ένα αποτελεσματικό μέσο για την αύξηση και τη διατήρηση της φήμης του ειδησεογραφικού τους τομέα. Τα μέτρα αυτά θα έχουν επίσης αντίκτυπο στη υπόστασή τους στην αγορά εκτυπώσεων καθώς τους στερούν το όφελος της κάθετης ολοκλήρωσης με το πρακτορείο διανομής τύπου. Κατά συνέπεια, η Μακεδονική θα απολέσει ένα εντεταγμένο λειτουργικό στοιχείο του ομίλου μέσων ενημέρωσης. Με βάση πρόσφατα στοιχεία για το 2012, και οι δύο εταιρείες είναι κερδοφόρες. Οι δραστηριότητες της Μακεδονικής θα περιοριστούν επίσης στη δημοσίευση και την εκτύπωση, σε λιγότερο από το 1% της εθνικής αγοράς. (47) Όπως αναφέρεται στο άρθρο 167 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, «η Ένωση όταν αναλαμβάνει δράσεις δυνάμει άλλων διατάξεων των Συνθηκών, λαμβάνει υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές, αποβλέποντας ειδικότερα στο σεβασμό και στην προώθηση της πολυμορφίας των πολιτισμών της». Το άρθρο 1.α της Συνθήκης της Λισαβόνας αναφέρει επίσης ότι ο πλουραλισμός αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4 και το άρθρο 11.2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ότι η ελευθερία και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης είναι σεβαστά 5. (48) Δεδομένου ότι η Μακεδονική και η Εκδοτική είναι εγκατεστημένες σε ενισχυόμενη περιοχή (NUTS II Θεσσαλονίκη, περιοχή επιλέξιμη για τη χορήγηση περιφερειακής ενίσχυσης βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ), οι προϋποθέσεις για την έγκριση ενίσχυσης μπορεί να είναι λιγότερο αυστηρές όσον αφορά την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων, βλ. σημείο 56 των κατευθυντηρίων γραμμών Δ&Α. (49) Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, και σύμφωνα με το σημείο 40 των κατευθυντηρίων γραμμών Δ&Α, σύμφωνα με το οποίο τα αντισταθμιστικά μέτρα πρέπει να είναι ανάλογα με τις στρεβλωτικές επιπτώσεις της εκάστοτε ενίσχυσης, ιδίως όσον αφορά το μέγεθος και τη σχετική σημασία της αγοράς και των εταιρειών, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα πληρούν τα κριτήρια των κατευθυντηρίων γραμμών Δ&Α. Ενίσχυση περιοριζόμενη στο ελάχιστο: πραγματική συμμετοχή, απαλλαγμένη ενίσχυσης (50) Σύμφωνα με το σημείο 43 των κατευθυντήριων γραμμών Δ&Α το ποσό και η ένταση της ενίσχυσης πρέπει να περιορίζονται στο απολύτως ελάχιστο του κόστους αναδιάρθρωσης. Το σημείο 44 των κατευθυντηρίων γραμμών Δ&Α αναφέρει επίσης ότι η ίδια συνεισφορά θα πρέπει κανονικά να ανέρχεται τουλάχιστον σε 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και σε 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. 4 5 EE C 306 της 17 Δεκεμβρίου 2007, σ. 1. EE C 364 της 18 Δεκεμβρίου 2000, σ

13 (51) Με βάση τα αριθμητικά στοιχεία που παρείχαν οι ελληνικές αρχές, ο όμιλος Μακεδονική θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μεσαία επιχείρηση σύμφωνα με τη σύσταση για τις ΜΜΕ. (52) Κατά συνέπεια, η συνεισφορά 45% της Μακεδονικής μπορεί να θεωρηθεί κανονικά ως ίδια συνεισφορά κατά την έννοια των κατευθυντηρίων γραμμών Δ&Α. (53) Εν πάση περιπτώσει, οι εταιρείες βρίσκονται σε ενισχυόμενη περιοχή βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ και οι όροι για την έγκριση ενίσχυσης μπορεί να είναι λιγότερο αυστηροί όσον αφορά το μέγεθος της συμμετοχής του δικαιούχου, βλ. σημείο 56 των κατευθυντηρίων γραμμών Δ&Α. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (54) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ και κατά συνέπεια αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις όσον αφορά το κοινοποιηθέν μέτρο. Εάν η παρούσα επιστολή περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν πρέπει να κοινολογηθούν σε τρίτους, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά την Επιτροπή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει σχετική αιτιολογημένη αίτηση εντός της προθεσμίας αυτής, θα θεωρηθεί ότι συμφωνείτε όσον αφορά την κοινολόγηση σε τρίτους και τη δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου της επιστολής, στη γλώσσα του αυθεντικού κειμένου, στον εξής δικτυακό τόπο: Η αίτησή σας θα πρέπει να σταλεί με συστημένη επιστολή ή με φαξ στην ακόλουθη διεύθυνση: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe Rue Joseph II Brussels Belgium Φαξ αριθ.: Με εκτίμηση, Για την Επιτροπή Joaquín ALMUNIA Αντιπρόεδρος 13

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. Κύρια υπουργέ, Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να πληροφορήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final Στο δημοσιευόμενο κείμενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (EΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2 C(2) 5071 final Αντικείμενο: Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.34586 (2/N) Ελλάδα Εκσυγχρονισμός αερολιμένα Χανίων Αξιότιμε κύριε, 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με ηλεκτρονική κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας Κύριε Υπουργέ, Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές

Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές Κύριε Υπουργέ, I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

C 48/2008 (πρώην NN 61/2008) Εικαζόµενη κρατική ενίσχυση προς την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. - Ελλάδα

C 48/2008 (πρώην NN 61/2008) Εικαζόµενη κρατική ενίσχυση προς την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2008 E(2008) 7853 τελικό ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται µόνο για ενηµέρωση. Θέµα: C 48/2008 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτομα περίπου Όρια ΜΜΕ Πολύ μικρή GR NB-60-04-773-GR-C Στα 25 κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ EL Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ Με λίγα λόγια Το 2013, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 23% κάτω από τα επίπεδα του 2008, οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν πληγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα