ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου Αριθμός 4460 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2008, Ν.122(Ι)/2003, Ν 239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν 173(Ι)/2006 ΚΑΙ Ν.92(Ι)/2008 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.04/2010, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΕΛΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΣΜ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 26(1)(α) των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτριομού Νόμων του 2003 έως 2008 το άρθρο 4 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασίες Χρέωσης Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού) Κανονισμών του 2004, ΚΔΠ.472/2004, προτίθεται να εκδώσει το ακόλουθο Προσχέδιο τροποποίησης της Ρυθμιστικής Απόφασης με Αρ. 03/2010, ΚΔΠ 455/2010, που δημοσιεύθηκε στο Παράρτημα lll{i) της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 12711/2010, καλεί του κατόχους Αδειών, Αιτητές Αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/ παραστάσεις εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρότασης τροποποίησης. Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Τελών Χρέωσης για Χρήση Δικτύων Μεταφοράς Διανομής, Δαπάνες ΔΣΜ, Επικουρικές Υπηρεσίες Μακροχρόνια Εφεδρεία στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Τροποποιητική Ρυθμιστική Απόφαση με Αρ. 04/2010) θα διαβάζεται μαζί με την περί Τελών Χρέωσης για Χρήση Δικτύων Μεταφοράς Διανομής, Δαπάνες ΔΣΜ, Επικουρικές Υπηρεσίες Μακροχρόνια Εφεδρεία στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ρυθμιστική Απόφαση με Αρ. 03/2010 (που στο εξής θα αναφέρεται ως η «βασική Ρυθμιστική Απόφαση»), η βασική Ρυθμιστική Απόφαση η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τελών Χρέωσης για Χρήση Δικτύων Μεταφοράς Διανομής, Δαπάνες ΔΣΜ, Επικουρικές Υπηρεσίες Μακροχρόνια Εφεδρεία στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ρυθμιστικές Αποφάσεις του Ο πίνακας που φαίνεται στην Ρυθμιστική Απόφαση 03/2010 τροποποιείται ως εξής: 1. Με την αντικατάσταση του αριθμού «1,63» ο οποίος βρίσκεται στην όγδοη γραμμή της τέταρτης στήλης του Πίνακα, με τον αριθμό «1,61» 2 Με την αντικατάσταση του αριθμού «2,96» ο οποίος βρίσκεται στην ένατη γραμμή της τέταρτης στήλης του Πίνακα, με τον αριθμό «2,94»

2 3894 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 4461 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) δηλώνει την πρόθεση της να δημοσιεύσει σιην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης τροποποίησης της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού ειδοποιεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, Κάτοχο Αδειας, ή Αιτητη Αδειας, οτι μπορεί, μειά την παρούσα δημοσίευση, να προμηθευτεί αντίγραφο του δημοσιοποιημένου Προσχεδίου Απόφασης από τα Γραφεία της ΡΑΕΚ, στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 61-Β3, 3 s Οροφος, Μέγαρο ΙακωβΙδη, Λευκωσία (τηλ ) στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www cera org cy Η παρούσα ανακοίνωση δέον να θεωρείται ως ειδοποίηση προς όλους τους Κατόχους ή Αιτητές Αδειων Σχόλια, Παραστάσεις ή Ενστάσεις σε σχέση με το Προσχέδιο αυτό μπορούν να υποβληθούν στην ΡΑΕΚ σε διάστημα 30 ήμερων από την ημερομηνίας της παρούσας δημοσίευσης Αριθμός 4462 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ EUHOCHEM GROUP SE {πρώην MCC HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED) ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΙΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ 2157/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 8^ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (SE), ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 365 Α ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦ 113 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ Την 22 Σεπτεμβρίου 2010 καταχωρήθηκε στο μητρώο Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας η διασυνοριακή συγχώνευση δια απορρόφησης, μεταξύ της Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης MCC Holding Public Company Limited, από την Κύπρο, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Eurochem Group NV, απο το Βασίλειο της Ολλανδίας, η λήψη δια της εν λόγω συγχωνεύσεως της μορφής της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) από την απορροφούσα ως άνω Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης MCC Holding Public Company Limited, η οποία από την ως άνω ημερομηνία Θα συνεχίζει να υφίσταται στην Κυπριακή Λημοκρατία με την μορφή Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) φέρουσα το όνομα Eurochem Group SE με αριθμό εγγραφής SE 11 Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE), η 22 Σεπτεμβρίου 2010 αποτελεί την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ως άνω συγχωνεύσεως ως η ημερομηνία καταχώρησης της στο μητρώο Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με την ως άνω διασυνοριακή συγχώνευση ο κάθε Ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτανθεί σνεξόδως στον κύριο Πάνο Λαμπρόπουλο, Ανδρέας Νεοκλέους ΣΙΑ ΔΕΠΕ, Μέγαρο Νεοκλεους, Αρχ Μακαρίου Γ 195, 3030 Λεμεσός, Κύπρος Αριθμός 4463 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από το Γενικό Λογιστή ΤΓ ΐς Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι το πιο κάτω έντυπο με τους αντίστοιχους αριθμούς έχει απολεσθεί γι' αυτό οι αριθμοί του έντυπου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται Ρ276μεαρ Οποιοσδήποτε βρει το εν λόγω έντυπο, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο n οε οποιοδή ποτέ Αστυνομικό Σταθμό Αριθμός 4464 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί όπ θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση ττου θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 427,15 (τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ δεκαπέντε σεντ μονό) ονομαστική αξία στην έκδοση 4,25% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 4η Σειρά 2005 Λήξης 2008 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ 300 που δηλώθηκε ως απολεσθέν.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4465 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ \\ ΑΝΤΑΓΟΝΙΣΜΟΥ V ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ] Απόφαση ΕΠΑ 63/2010 Αρ. Φακέλου Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ. 13(Ι)/2008) Καταννελία του κ. Στέφανου Στεφανή εναντίον του πρακτορείο» 6iavounc τύττου Koovoc Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού' κ Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ Δημήτρης ΠιτσιλλΙδης, Μέλος κα. Λουκία Χριοτοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: β/11/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η καταγγελία του κ. Στέφανου Στεφανή (στο εξής ο «καταγγέλλων») η οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 3/7/2009, αναφορικά με πιθανολογούμενη παράβαση, από μέρους της εταιρείας Πρακτορείο Τύπου Κρόνος Δ Ε. ΛΤΔ (στο εξής η «Κρόνος/καταγγελλόμενος/καταγγελλόμενη εταιρεία») για χρεώσεις εντύπων παρά την επιστροφή τους, κατά παράβαση των προνοιών του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/200Β(στοεξήςο «Νόμος») II. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, ενόψει TOU ότι, όπως κρίθηκε, τα δεδομένα αυτά αποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει Ως εκ τούτου, η παράθεση των σχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία επιτακτική προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υπό εξέταση καταγγελία. 1. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1.1 Καταννέλλων Ο καταγγέλλων, κος. Στέφανος Στεφανή είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ιδιοκτήτης του περιπτέρου ΕΛΕΟΝΟΡΑ 1.2 Καταγγελλόμενη εταιρεία/καταγγελλόμενος Η καταγγελλόμενη ετατρεΐο; Κρόνος συστάθηκε στην Κύπρο ως (διωπκη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ 113. Στις 12/1/2000 μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ 113 στις 22/8/2000 οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 1 Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι η διανομή, κυκλοφορία πώληση εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, τηλεκαρτών άλλων ειδών περιπτέρων, η πώληση μηχανών υλικών συσκευασίας, καθώς η πώληση Αθλητικών ειδών 2 ' Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Πρακτορείο Τύπου Κρόνος Δ Ε Λτδ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 ' www kronospubhc com,

4 3896 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Η εν λόγω εταιρεία είναι σήμερα η πρωτοπόρος εταιρεία διανομής έντυπου τύπου στην Κύπρο. Διακινεί συνολικά πάνω από 800 έντυπα έχει περίπου 1300 πελάτες (περίπτερα υπεραγορές) Στον τομέα διανομής εντύπων ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2009 ανήλθε στα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΓΓΕΛΙΑΣ Σύμφωνα με τη καταγγελία, οι ισχυρισμοί του καταγγέλλοντα επικεντρώνονται στο γεγονός ότι η εταιρεία Κρόνος, συστηματικά επανειλημμένα, τον χρεώνει με έντυπα τα οποία επιστρέφει Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι, ενώ στο δελτίο επιστροφής που συμπληρώνει, δηλώνει οτι επιστρέφεται μισ Χ ποσότητα εντύπων, στο τιμολόγιο που του αποστέλλει η εταιρεία Κρόνος παρουσιάζεται ότι αυτός έχει επιστρέψει πιο μικρή ποσότητα εντύπων από αυτήν που δήλωσε, με αποτέλεσμα να χρεώνεται έντυπα τα οποία έχει επιστρέψει Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι, λόγω του ότι η εταιρεία Κρόνος είναι μονοπώλιο, η πρακτική που εφαρμόζει απέναντι του τον επηρεάζει αρνητικά δεν μπορεί να αποταθεί σε άλλη εταιρεία III. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Στις 9/7/2009, η Επιτροπή σε συνεδρία της μελέτησε την υπό εξέταση καταγγελία αφού διαπίστωσε οτι αυτή δεν είχε υποβληθεί νομότυπα όπως ο Νόμος επιτάσσει, αποφάσισε να σταλεί επιστολή στον καταγγέλλοντα με την οποία να του ζητείται να υποβάλει νομότυπα την καταγγελία του Στις 23/7/2009, η Υπηρεσία ενεργώντας οτη βάση οδηγιών της Επιτροπής, απέστειλε επιστολή στον καταγγέλλοντα ενημερώνοντας τον για την πιο πάνω απόφαση της. Στις 24/7/2009, ο καταγγέλλοντας απέστειλε στην Επιτροπή συμπληρωμένο το Παράρτημα του Νόμου στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 στις 27/7/2009 απέστειλε επιπρόσθετα στοιχεία για καλύτερη τεκμηρίωση της καταγγελίας του των όσων αναφέρονταν σ' αυτήν. Στις 31/7/2009, η Εππροπή σε συνεδρία της, αφού εξέτασε το περιεχόμενο των νέων στοιχείων που αποστάληκαν από τον καταγγέλλοντα ενεργώντας στη βάση της διακριτικής της ευχέρειας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε ότι τα στοιχεία που στάλθηκαν ήταν ικανοποιητικά έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία για διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας Η Υπηρεσία προχώρησε στη διεξαγωγή της προκαταρκτικής έρευνας την κατάθεση σημειώματος στις 14/7/2010 Στις 23/7/2010, η Επιτροπή οε συνεδρία της, αφού μελέτησε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης υπό το φως του σημειώματος της Υπηρεσίας 14/7/2010, ομόφωνα κατέληξε, στη βάση των όσων Θα αναλυθούν κατωτέρω, σε προκαταρκτική απόφαση, δίδοντας τη δυνατότητα στον καταγγέλλοντα, εάν το επιθυμεί, να θέσει εγγράφως τις τυχόν απόψεις θέσεις του επί της απόφασης αυτής της Εττπροττής εντός είκοσι μιας (21) ήμερων από της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2010, ο κ Στέφανος Στεφανή, έδωσε τις αντιδράσεις στην προκαταρκτική απόφαση της Επιτροπής Τις θέσεις του κ Στέφανου Στεφανή εξέτασε η Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22/10/2010 γιο Τ ζ οποίες γίνεται εκτενέστερος λόγος στο καταληκτικό της απόφασης της IV. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 1. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Βάσει του άρθρου 35(1) (2) του Νόμου, δικαίωμα καταγγελίας πιθανών παραβάσεων του Νομού, έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο προς τούτο συμφέρον. Βάσει των αρχών του Διοικητικού Δικαίου, η Επιτροπή, ως διοικητικό όργανο, έχει υποχρέωση να προβεί στη δέουσα έρευνα για να διαπιστώσει κατά πόσο ο καταγγέλλων έχει έννομο συμφέρον να προβεί στην πιο πάνω καταγγελία, ήτοι κατά πόσο υπέστη ή κατά πόσο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να υποστεί ζημιές ή να τεθεί σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό. Συνακόλουθα, η Επιτροπή κρίνει ότι ο καταγγέλλων, ως ιδιοκτήτης περιπτέρου, επηρεάζεται άμεσα από οποιαδήποτε απόφαση / ή ενέργεια του καταγγελλόμενου, συμπεριλαμβανομένης στην προκείμενη περίπτωση της ισχυριζόμενης ενέργειας του καταγγελλομένου χρέωσης εντύπων τα οποία ο καταγγέλλων επέστρεφε Η ενέργεια αυτή του καταγγελλομένου δύναται να θέσει πιθανώς τον καταγγέλλοντα σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό ή να του προκαλέσει οικονομική βλάβη Ως εκ τούτου έχει κριθεί ότι ο καταγγέλλων έχει έννομο συμφέρον για την υποβολή της καταγγελίας του 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «Επιχείρηση» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομικής η εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν οι δραστηριότητες της είναι κερδοσκοπικές ή όχι Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «ΔΕΕ»), η έννοια επιχείρηση, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται 3 Επιπλέον, το ΔΕΕ έχει αποφανθεί οτι ο ορός «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα», εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με την προσφορά αγαθών /ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που το διέπει τον τρόπο της χρηματοδότησης του η οικονομική δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών η υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά 4 Στη βάοη όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία Κρόνος, συνιστά επιχείρηση αφού δραστηριοποιείται στη διανομή, κυκλοφορία πώληση εντύπων σε διάφορα σημεία πώλησης άρα ασκεί οικονομικής εμπορικής φύσεως δραστηριότητα 3. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 3.1 ΣΥΕΤΙΚΙΙ ανορά προϊόντος Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς για σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (97/C 372/03) "if αγορά ίου σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίας που είναι δυνατό να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών της χρήσης για τήν οποία προορίζονται». Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η καταγγελία του καταγγέλλοντα επικεντρώνεται στο ζήτημα των επιστροφών εκείνου του έντυπου υλικού που δεν έχει πωληθεί. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, αυτό το ζήτημα τον επηρεάζει δυσμενώς γιατί δεν μπορεί να αποταθεί σε άλλη εταιρεία αφού η εταιρεία Κρόνος έχει μονοπώλιο. Η Επιτροπή επίσης παρατηρεί ότι ο καταγγέλλων στο έντυπο της καταγγελίας του αναφέρει ότι,«η σχετική προϊόντων ή υπηρεσιών είναι αυτή των εφημερίδων περιοδικών ελληνικού κυπριακού τύπου.» Ωστόσο, η Επιτροπή δεν υιοθετεί κατ' απόλυτο τρόπο την πιο πάνω θέση του καταγγέλλοντα σε σχέση με τον ορισμό της σχετικής αγοράς Η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο ισχυρισμός του καταγγέλλοντα για κατοχή μονοπωλίου από την εταιρεία Κρόνος που κατ' επέκταση έχει ως αποτέλεσμα την κατ' ισχυρισμό συμπεριφορά αφορά την αγορά διανομής, κυκλοφορίας πώλησης εφημερίδων περιοδικών ελληνικού κυπριακού Τύπου σε διάφορα σημεία πώλησης, όπως π χ περίπτερα Σημειώνεται ότι, η διανομή, κυκλοφορία πώληση άφορα προϊόντα που προμηθεύεται αποκλειστικά για την κυπριακή αγορά ο καταγγελλόμενος. Συμπερασματικά, η Επιτροπή κρίνει ότι η αγορά στην οποία ο καταγγέλλων επικαλείται την ύπαρξη μονοπωλίου είναι η διανομή, κυκλοφορία πώληση εφημερίδων περιοδικών ελληνικού κυπριακού τύπου εντός της Κυπριακής Επικράτειας αγορά 3.2 Γεωγραφική ανοοά Βάσει της ανακοίνωσης 5 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, η σχετική γεωγραφική αγορά καθορίζεται ως εξής. «η γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά». Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή θεωρεί ότι η γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά της διανομής, κυκλοφορίας πώλησης έντυπων δύναται να ορισθεί ως όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς η εταιρεία Κρόνος προμηθεύει τα ελληνικά έντυπα σε πελάτες σε όλη την Κύπρο 4. ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 13{Ι)/0Β Το άρθρο 6 του Νόμου προνοεί τα κάτωθι" 6 -(1) Α παγορευεται η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, που κατέχει η κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα εάν η πράξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα (α) τον άμεσο η έμμεσα καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων μη θεμιτών υπο τις περιστάσεις ορών συναλλαγής (β) τον περιορισμό της παράγωγης η π)ς διάθεσης η της τεχνολογικής ανάπτυξης, προς ζημιά των καταναλωτών (γ) την εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική ατον ανταγωνισμό θέση (δ) την εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή εκ μέρους των αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, εκ της φύσεως τους η 3 Υπόθεση C-41/90, Hofnerft Eisner ν Maorolron, [1991] ECR , Υπόθεση. 170/Β3, Hydrotherm ν Compact, [1984] ECP Ibid 5 OJC 372 ημ 9/12/1997

6 3898 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 συμφωνά με πς εμπορικές συνήθειες, δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμφωνιών αυτών 4.1. Δεσπόζουσα θέση Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου, δεσπόζουσα θέση έχει μια επιχείρηση που απολαμβάνει οικονομική δύναμη, που την καθίστα ικανή να παρακωλύει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος της επιτρέπει να ενεργεί σε αισθητό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες της κατ' επέκταση τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο καταγγελλόμενος είναι σήμερα ο πρωτοπόρος διανομής έντυπου τύπου στην Κύπρο διακινεί συνολικά πάνω από 800 έντυπα έχει περίπου 1300 πελάτες Επίσης, η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο καταγγελλόμενος προμηθεύει/ διανέμει σχεδόν το 100% του ελληνικού τύπου περίπου το 80% του κυπριακού τύπου 6 Ο μόνος ανταγωνιστής στη συγκεκριμένη αγορά είναι το πρακτορείο Hellenic Distribution Agency, το οποίο ασχολείται με τη διανομή του ξενόγλωσσου τύπου, μέρος του κυπριακού τύπου ελάχιστο μέρος του ελληνικού τύπου. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει σε περισσότερες λεπτομέρειες τα μερίδια αγοράς της εταιρείας Κρόνος κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια* Ποσοστό Avooac κατά τα τελευταία β χρόνια (κατά ποοσέννιση) ΕΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 2009 Η 2008 Η 2007 ^m 2006 ^m 2005 ^m 2004 ^m 2003 ^m 2002 ^m Η Επιτροπή έχει επίσης παρατηρήσει ότι, η καταγγελλόμενη εταιρεία Κρόνος, διανέμει στην Κύπρο όλες τις ελληνικές εφημερίδες κάι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών περιοδικών αφού συνεργάζεται με τα δύο μεγαλύτερα πρακτορεία στην Ελλάδα, ήτοι Αργός Ευρώπη Όσον αφορά τον κυπριακό τύπο, η καταγγελλόμενη εταιρεία διανέμει το μεγαλύτερο μέρος των κυπριακών εφημερίδων το μεγαλύτερο μέρος των κυπριακών περιοδικών αφού έχει συνάψει συμφωνίες αποκλειστικότητας με τους μεγαλύτερους κυπριακούς εκδοτικούς οίκους Φιλελεύθερος ΔΙΑΣ ΝΔΔ Ειδικές Εκδόσεις Λτδ Οσον αφορά τις κυπριακές εφημερίδες, η εταιρεία Κρόνος διανέμει Φιλελεύθερο, Σημερινή, Αλήθεια, Μάχη, Χρυσές Ευρίες, Cyprus Weekly, Κυπριακό Ποντίκι, Αθλητική της Κυριακής, Αθλητικό Βήμα, Καθημερινή Κύπρου, η Βουλγάρικη Εφημερίδα, η Ρουμάνικη Εφημερίδα, Ο Κοριός, Πράσινος Λάος άλλες μικρότερες Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα σε συνάρτηση με τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης, κρίνει ότι η εταιρεία Κρόνος κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά ΜΕ γνώμονα την πάγια νομολογία του ΔΕΕ τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεδομένης της υπόθεσης Continental Can 7 που όρισε τη δεσπόζουσα θέση ως τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να λειτουργεί με πλήρη ανεξαρτησία στην αγορά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τη συμπεριφορά άλλων ανταγωνιστών, η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση κατά πόσον η ανεξαρτησία αυτή καθεαυτή στην υπο εξέταση αγορά οδηγεί σε κατάχρηση της. 5. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ! ΘΕΣΗΣ Είναι καλά καθιερωμένο ότι η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης μιας επιχείρησης δεν απαγορεύεται αυτό που βασικό απαγορεύεται είναι η καταχρηστική εκμετάλλευση αυτής της θέσης Σύμφωνα πάντα με τη νομολογία του ΔΕΕ τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κατάχρηση συνδέεται με τη συμπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης που επιδρά ατη δομή της αγοράς, αποδυναμώνοντας τον ήδη ασθενή ανταγωνισμό, με τη χρήση μεθόδων που δεν αρμόζουν σε καθεστώς υγιούς ανταγωνισμού. 9 6 htlpj'/www kronospublic com/sue/proflle html. 'EEL 7/ " Υπόθεση 322/81, Michelinv Commission, [1983 ECB 3161, para 57 9 Βλ Υπόθεση 85/76, Hoffmann- La Roche & Co AG ν Commission, [1979] ECR 461

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Το άρθρο 6(1) του Νόμου μνημονεύει μια σειρά καταχρηστικών πρακτικών μέσα στο εύρος των οποίων, η Επιτροπή εξετάζει την καταγγελια στη βάση ασφαλώς των ισχυρισμών των καταγγελιών για εφαρμογή «μη θεμιτών υπό τις περιστάσεις ορών συναλλαγής» Αυτή η ενδεικτικά αναφερόμενη περίπτωση καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης αφορά την επιβολή όρων από τη δεσπόζουσα εταιρεία οτα πλαίσια συμβατικών συναλλαγών που δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες του υγιούς ανταγωνισμού Η Επιτροπή παραπέμπει στην υπόθεση British Telecommunications όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι, «Conduct by an undertaking which is made possible only by its dominant position and which can objectively be considered different from normal competition may be considered an abuse» 10 Η Επιτροπή επισημαίνει οτι κάθε υπόθεση θα πρέπει να εξετάζεται κάτω από τις δικές της ιδιαιτερότητες γεγονότα Η παρούσα καταγγελία αφορά τις επιστροφές εντύπων απο τον καταγγέλλοντα στον καταγγελλόμενο τα οποία δεν έχουν πωληθεί Βάσει συμφωνίας μεταξύ των μερών / ή στα πλαίσια συνεργασίας των, όοα έγγραφα δεν πωλούνται μπορούν να επιστραφούν στο πρακτορείο στη συνέχεια αυτό χρεώνει στον καταγγελλόμενο μόνο αυτά που έχει πωλήσει Συγκεκριμένα, η Επιτροπή σημειώνει οτι σύμφωνα με τον ισχυρισμό του καταγγέλλοντα «Τα τελευταία βχρόνια η εταιρεία προσπαθεί με τον ακόλουθο τρόπο να μην εφαρμόζει αυτό που συμφωνήσαμε Ενω της επιστρέφω για παράδειγμα 10 έντυπα από τα 40 που έχω παραλάβει πρέπει να με χρεώσει τους 30 που έχω πωλήσει αυτή με χρεώνει τα 32 ή 33» Η Επιτροπή διευκρινίζει όιι η καταγγελία αναφέρεται στη χρονική περίοδο 2001 έως 2009 ότι σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα αυτή η συμπεριφορά συνεχίζεται έως σήμερα Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα υπήρξαν 250 περιπτώσεις κατά τη διάρκεια αυτών των θ χρόνων, με συχνότητα δύο με τρεις φορές το μήνα, κατά τις οποίες έγινε λάθος στα τιμολόγια ο καταγγελλόμενος τον χρέωσε για έντυπα τα οποία είχε επιστρέψει Σύμφωνο με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο καταγγέλλων απέστειλε δελτία επιστροφών ημερομηνιών 24/6/2009, 20/7/ /7/2009 στα οποία αναφέρονται οι επιστροφές κάποιων εντύπων, οι οποίες δεν συμφωνούν με τις χρεώσεις τις εταιρείας Κρόνος στα τιμολόγια ημερομηνιών 30/6/2009 {σε σχέση με δελτίο επιστροφών 24/6/2009) 21/7/2009 (σε σχέση με δελτία επιστροφών 20/7/ /7/2009) Επίσης για τη χρονική περίοδο ο καταγγέλλων απέστειλε τιμολόγια ημερομηνίας 30/12/2008 (σε σχέση με δύο δελτία επιστροφών στα οποία δεν διαφαίνεται η ημερομηνία αυτών αλλά αναγράφεται ο αριθμός του σχετικού τιμολογίου "), τιμολόγια ημερομηνίας 11/12/2007 (σε σχέση με δελτία επιστροφών 10/12/2007 6/ ) τιμολόγιο 4/12/2007 (οε σχέση με δελτίο επιστροφών 30/11/2007) Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει σε περισσότερες λεπτομέρειες τους εν λόγω ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα. Πίνακες Τιμολόνιο 21/7/2009 Αλήθεια Κήπος Ήλιος Πωλήθηκαν από Πωλήθηκαν αττό Ι Στοιχεία αττό Δελτία ETnoTpotonc 16/7/ /7/2009 Αλήθεια Κήπος Ήλιος Επιστράφηκαν Επιστράφηκαν Β TIUOAOVIO 30/6/2009 Καθημερινή Πωλήθηκαν απο Β, επιστράφηκαν ^ Στοι«εΙα από Δελτίο Επιστροφής 24/6/2009 Καθημερινή Επιστράφηκαν Μ Τιμολόνιο 4/12/2007 "Vogue" κουπόνια Πωλήθηκε από ΣτοτίΕίο από Δελτίο Επιστροφής 30/11/2007 "Vogue" κουπόνια Επιστράφηκε TIUOAOVIO 11/12/2007 Σημερινή Πωλήθηκαν επιστράφηκαν από Στο ιν Ε ία από Δελτία EniOTpoconc 6/12/20G7 KW 10/12/2007 Σημερινή Επιστραφηκαν Αλήθεια Πωλήθηκαν από Αλήθεια Επιστράφηκε 10 British Telecommunications, OJ 1982 L360/36 " Οι ημερομηνίες στα δελτία επιστροφών είναι του 200Β Η Επιτροπή προέβηκε οε αντιπαραβολή των στοιχείων οτα δελτία επιστροφών με τα επισυναπτόμενα τιμολόγια με βάση τις πληροφορίες που ανέγραψε ο καταγγέλλοντας πάνω στα δελτία επιστροφών στα τιμολόγια σχετικά με τον αριθμό τιμολογίου που αφορούσε κάθε δελτίο ή σχετικά με τη διάφορα οια στον αριθμό επιστροφών του δελτίου με τα στοιχεία του τιμολογίου

8 3900 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΊυολόνΙΟ 30/12/2008 ΣΤΟΙΥΕΙΟ από Δελτίο Επιστοοαιιίς" Σημερινή Πωλήθηκαν από fl, επιστράφηκε Σημερινή Επιστράφηκαν Αλήθεια Πωλήθηκαν από, επιστράφηκε Αλήθεια Επιστράφηκαν Μάχη Πωλήθηκε από Μάχη Επιστράφηκε Drive Πωλήθηκε Ι από Drive Επιστράφηκε Hunt & Shool Πωλήθηκε σπό, επιστράφηκαν Hunt & Shool Επιστράφηκαν! Η Επιτροπή έχει επίσης παρατηρήσει σημειώνει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ως αυτά καταγράφηκαν στον πιο πάνω πίνακα δεικνύουν ότι υπήρξαν 3 περιπτώσεις κατά το 2007 στις οποίες επιβλήθηκε χρέωση ενώ είχαν επιστραφεί έντυπα, 5 περιπτώσεις κατά το 2008 στις οποίες επιβλήθηκε χρέωση ενώ είχαν επιστραφεί έντυπα 3 περιπτώσεις κατά το 2009 στις οποίες επιβλήθηκε χρέωση ενώ είχαν επιστραφεί έντυπα. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο καταγγέλλων δεν έχει αποστείλει άλλα στοιχεία ότι τα στοιχεία που έχει στείλει ως περιγράφονται ανωτέρω αφορούν μόνο τις χρονικές περιόδους 2007, Η Επιτροπή σημειώνει τη θέση του καταγγέλλοντα ο οποίος σε σχετική επιστολή του προς την Υπηρεσία δήλωσε ότι δεν είχε στην κατοχή του αποδεικτικά στοιχεία προηγούμενων ετών. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας, η εταιρεία Κρόνος εφαρμόζει την κατ' ισχυρισμό πρακτική για θ χρόνια. Συμπληρωματικά, η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο καταγγέλλων σε επιστολή του προς την Υπηρεσία ημερομηνίας 9/12/2009 διευκρίνισε ότι στις περιπτώσεις Λαθών, η εταιρεία Κρόνος άλλοτε το παραδεχόταν άλλοτε όχι. Η Επιτροπή σημειώνει τη Θέση του καταγγέλλοντα ο οποίος στην ίδιαν επιστολή δήλωσε ότι «..έπρεπε να διαμαρτύρομαι επίμονα. Εάν δεν το έκανα δεν γίνονταν δίορθώσεκ:.» Επίσης η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τη θέση ΛΟΛΙ καταγγέλλοντα στην επιστολή του προς την Υπηρεσία ημερομηνίας 7/8/2009, «όταν πείστηκε δέχτηκε να διορθώσει τις διαφορές που είχαυε στα τιυολόνια.» (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Ο καταγγελλόμενος, στην επιστολή του προς την Υπηρεσία ημερομηνίας 30/12/2009 αναφερόμενος στο προηγούμενο σύστημα καταμέτρησης, δήλωσε ότι «αϊτό τη στιγμή που ο έλεγχος των επιστροφών πραγματοποιείτο στο χέρι από υπαλλήλους του, είναι κατανοητό ότι κάποια ελάχιοτα λάθη γίνονταν όπως σε όλες τις περιπτώσεις που εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας τα λάθη αυτά μπορούσαν να ήταν είτε υπέρ είτε εναντίον του σημείου πώλησης». Η Επιτροπή παρατηρεί ότι σε καμία περίπτωση, ο καταγγελλόμενος δεν αρνήθηκε ότι έκανε λάθη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον καταγγελλόμενο, «όταν κάποιο σημείο πώλησης αμφισβητούσε το δικό μας έλεγχο επιστροφών του τότε επικοινωνούσε τηλεφωνικά με την εταιρεία μας εμείς συνήθως αποδεχόμασταν τις διαφορές." Η Επιτροπή, επίσης σημειώνει ότι σύμφωνα με τον καταγγελλόμενο υπήρξαν περιπτώσεις που ενώ δεν είχε κάνει λάθος όσον αφορά τη συνεργασία του με τον καταγγέλλοντα πάλι του επέστρεψε λεφτά. Συγκεκριμένα, σε επιστολή της εταιρείας Κρόνος προς τον κ. Στεφανή, ημερομηνίας 4/12/2009, η πρώτη ανέφερε τα ακόλουθα, «Παρόλο που το λάθος δεν ήταν δικό μας εμείς είμαστε σίγουροι ότι τα εν λόγω έντυπα δεν ήταν μίσα στο πακέτο σας, σας αποστέλλουμε επιταγή ύψους με το οποίο σας πιστώνουμε τα εν λόγω έντυπα είστε ένα από τα ελάχιστα (σημεία πώλησης) που δεν παραδέχεστε ότι μπορεί να έχετε κάνει λάθος στην ετοιμασία των επιστροφών του». Σύμφωνα με τις θέσεις του καταγγελλόμενου κατά τη χρονική περίοδο Νοέμβριος 2008 έως σήμερα δεν προέκυψαν λάθη στην επιστροφή έντυπων εφόσον επήλθε αυτοματοποίηση του συστήματος με την οποία σκανάρονται τα bar codes κάθε εντύπου από ειδικό μηχάνημα, κάτι που αποδεικνύεται με τον ελάχιστο αριθμό περιπτερούχων που ισχυρίζονται ότι υπάρχουν λάθη. Από την άλλη, ο καταγγέλλοντας ισχυρίζεται ότι για να γίνεται το 'σκανάρισμα' των εν λόγω εντύπων κάποιος υπάλληλος πρέπει να παίρνει το έντυπο να το περνά από το μηχάνημα, παραλληλίζοντας αυτή τη διαδικασία με τη διαδικασία σε υπεραγορές. Είναι ισχυρισμός του καταγγέλλοντα ότι εφόσον χρειάζεται η παρέμβαση ταυ ανθρώπινου παράγοντα, τότε είναι λογικό να γίνονται λάθη. Με άλλα λόγια, ο καταγγέλλοντας ισχυρίζεται ότι τσ λάθη συνεχίζονται μετά την αυτοματοποίηση του συστήματος. Σε σχέση με τις πιο πάνω θέσεις των μερών, η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει την αποτελεσματικότητα ή όχι ενός τέτοιου συστήματος. Κατά γενική ομολογία, όμως, η αυτοματοποίηση ενός συστήματος τείνει να μειώνει τα λάθη σε δραστηριότητες τέτοιου είδους. Η Επιτροπή επικροτεί την προσπάθεια αυτή της εταιρείας Κρόνος. Συμπληρωματικά, η Επιτροπή παρατηρεί ότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καταγγελλόμενου, τα ελάχιστα σημεία πώλησης που ισχυρίζονται την ύπαρξη λαθών δεν προτιμούν το νέο σύστημα αφού δεν μπορούν πλέον να το «εκμεταλλευτούν». Συγκεκριμένα ο καταγγελλόμενος ισχυρίστηκε ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του με τον Σύνδεσμο Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥ ΚΑ ΔΕ.) Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, οι θέσεις του καταγγελλομένου ως αυτές παρουσιάστηκαν κατά τη συνάντηση του με ΣΥ.ΚΑ ΔΕ αφορούσαν τα ακόλουθα:! Αριθμό τιμολογίου

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 3901 Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδίου του ΣΥ.ΚΑ ΔΕ οε σχετική ανακοίνωση του ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2009, είχε δηλώσει τα ακόλουθα- «Θα θέλαμε με αυτή την ευρία, να επισημάνουμε ότι π καλή συνεργασία απαιτεί αυοιβαία υπευθυνότητα ειλικρίνεια. Στη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Πρακτορείου υας παρουσίασαν συνκεκοιυένα στοιχεία νια συχνά λάθη εκ υέοους περιπτεοαυνων (όχι κατ' ανάνκη υελών του Συνδέσυου). πολλά από τα οττοια ήταν εακευυένα είχαν ως στόγο να ξεγελάσουν το Ποακτοοείο«. (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Η Επιτροπή, παρατηρεί ότι η θέση του ΣΥ.ΚΑ ΔΕ όπως αυτή διατυπώθηκε στην πιο πάνω σχετική του ανακοίνωση προς τα μέλη του, αποτελεί παραδοχή της θέσης του καταγγελλόμενου ότι οι περιπτερούχοι με τη σειρά τους ενδέχεται να εκμεταλλεύονται το πρακτορείο Κρόνος Παρενθετικά, σημειώνεται ότι ο ΣΥ ΚΑ.ΔΕ. είναι ο αρμόδιος σύνδεσμος προστασίας των διωμάτων των περιπτερούχων, μέλος του οποίου ήταν ο καταγγέλλοντας μέχρι περίπου το Τέλος, η Επιτροπή, αξιολογώντας τα έγγραφα του σχετικού διοικητικού φακέλου, διαπιστώνει ότι υφίσταται εναλλακτική λύση αντιμετώπισης των προβλημάτων που επικαλείται ο καταγγέλλων. Η Επιτροπή σημειώνει οτι σύμφωνα με τον καταγγελλόμενο με επιστολή του ημερομηνίας 4/12/2009 προσκάλεσε τον καταγγέλλοντα να παραδίδει ο Ιδιος τα έντυπα στην εταιρεία να είναι παρόν στην καταμέτρηση τους για τους σκοπούς των επιστροφών. Ο καταγγέλλων δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόσκληση γιατί όπως ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο θα ήταν χρονοβόρο θα συνιστούσε μεγάλη ταλαιπωρία αφού θα αναγκαζόταν να πηγαίνει καθημερινά από τη Λάρνακα στο Τσέρι. Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η παρούσα καταγγελία υποστηρίζεται απο τον καταγγέλλοντα μόνο με τα αποδεικτικά στοιχεία των δελτίων επιστροφών των τιμολογίων. Η Επιτροπή κρίνει ότι οι λίγες αυτές περιπτώσεις δεν αποτελούν συμπεριφορά καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης Ο αριθμός των ισχυριζόμενων λαθών που γίνονται κατά τη διάρκεια μίας χρονιάς (3 το 2007, 5 το το 2009), δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως συμπεριφορά εκ μέρους του καταγγελλόμενου που συνιστά καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης Η Επιτροπή αξιολογεί ότι η διενέργεια λαθών στο ζήτημα των χρεώσεων για έντυπα που επιστρέφονταν δεν μπορεί να Θεωρηθεί ως μη θεμιτός ή μη εύλογος ή εν πάση περιπτώσει αυθαίρετος όρος συναλλαγής στα πλαίσια μίας εμπορικής συνεργασίας Είναι λογικό στα πλαίσια μίας εμπορικής συνεργασίας να πραγματοποιούνται λάθη ιδιαίτερα όπως τόνισε ο καταγγελλόμενος αλλά ο καταγγέλλων κάποια στιγμή όταν εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας στη διεκπεραίωση μίας διαδικασίας. Κάτι τέτοιο, μπορεί να συμβαίνει σε μία συνεργασία όπως η προκείμενη που ο προμηθευτής, δηλαδή η εταιρεία Κρόνος έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Η Επιτροπή καταλήγει ότι ο καταγγελλόμενος ποτέ δεν αρνήθηκε ότι έκανε λάθη σε σχέση με το ζήτημα της χρέωσης έντυπου υλικού που επιστρέφετο αλλά ότι ήταν πρόθυμος να ακούσει τα οποιαδήποτε παράπονα του κ Στεφανή να του επιστρέψει χρήματα. Επίσης η Επιτροπή επικροτεί την προσπάθεια που έκανε ο καταγγελλόμενος για επίλυση αυτού του ζητήματος με την εγκαθίδρυση συστήματος αυτοματοποίησης της διαδικασίας Αντιθέτως, όσον αφορά τον καταγγέλλοντα η Επιτροπή καταλήγει ότι ποτέ δεν αποδέκτηκε ότι μπορεί να έκανε λάθος, ασχέτως εάν στη δική του περίπτωση, δηλαδή κατά τη δική του καταμέτρηση των έντυπων, εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Η Επιτροπή θεωρεί εύλογες τις ανησυχίες του καταγγελλομένου αναφορικά με τη μη συνεργάσιμη συμπεριφορά του καταγγέλλοντα, τη μη ανταπόκριση του στην πρόταση που του έκανε ο καταγγελλόμενος να χρησιμοποιήσει εναλλακτική μέθοδο διεκπεραίωσης της επιστροφής των εντύπων, τη συνεχή αμφισβήτηση του ακόμα μετά την εγκαθίδρυση συστήματος αυτοματοποίησης, με το περιεχόμενο της σχετικής ανακοίνωσης του ΣΥ ΚΑ ΔΕ. Κρίνοντας στη βάση όλων των πιο πάνω παραγόντων, η Επιτροπή θεωρεί ότι ενώ η εταιρεία Κρόνος έχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά, η συνυφασμένη με αυτή συμπεριφορά της δεν απαγορεύεται Η κατάχρηση αφορά πράξεις μεταβολής των κανόνων της αγοράς, πράξεις νοθεύσεως του ανταγωνισμού 13 Στην προκείμενη περίπτωση, η εταιρεία Κρόνος, προβαίνοντας σε κάποιο λάθη όσον αφορά τις χρεώσεις για επιστροφές έντυπων δεν επέβαλε αθέμιτους όρους δεν έθιξε με οποιονδήποτε τρόπο /η δεν αλλοίωσε τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά Με άλλα λόγια, η εταιρεία Κρόνος δεν έκανε χρήση των δυνατοτήτων που της παρέχει η εν λόγω θέση της με τη χρησιμοποίηση μέσων η πρακτικών, που αποκλίνουν απο αυτές του ομαλού ανταγωνισμού, μεταξύ των επιχειρήσεων Απόφαση ΔΕΕ οτην υπόθεση Conlinenlal Can, C 6/72

10 3902 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ττου δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά, μεταβάλλοντας έτσι με την εν λόγω δραστηριότητα της ιούς κανόνες ομαλής λειτουργίας της, με τελικό αποτέλεσμα ή να θέτει εμπόδια η να περιορίζει την ικανότητα των επιχειρήσεων αυτών να ανταπεξέλθουν στους κανόνες του ανταγωνισμού. ΛΑ Ενόψει των παραπάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από πλευράς του καταγγελλομένου δεν στοιχειοθετείται οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 6( 1) του Νόμου Η Επιτροπή αφού εξέτασε ως ανωτέρω τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα, έχει εντοπίσει ότι, δυνατό να υπάρχουν ζητήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6(2 ) του Νόμου, σηλαδή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης σχέσης οικονομικής εξάρτησης. Το άρθρο 6(2} του Νόμου ορίζει ότι,«απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, στην οποία βρίσκεται προς αυτή τ) αυτές μία επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη, προμηθευτή, παραγωγού, αντιπροσώπου, διανομέα ή εμπορικού συνεργάτη τους, ακόμη κι ως προς ενα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών, δε διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση Η καταχρηστική αυτή εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης μπορεί να συνίσταται ιδιαίτερα, στην επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής». Προϋποθέσεις επομένως εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης είναι α) αν υπάρχει σχέση οικονομικής εξάρτησης β) αν συντρέχει καταχρηστική εκμετάλλευση της 15. Προκειμένου, επομένως, να θεμελιωθεί αν συντρέχει παράβαση του άρθρου 6 (2) του Νόμου, ερευνητέο είναι κατά πόσον η συμπεριφορά της εταιρείας Κρόνος στην υπό κρίση υπόθεση πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. α) Ως προς την ύπαρξη σχέσης οικονομικής εξάρτησης : Η Επιτροπή επισημαίνει 'ότι η έννοια της οικονομικής εξάρτησης προϋποθέτει αφενός μεν την ύπαρξη μίας επιχείρησης η οποία κατέχει τη θέση πελάτη ή προμηθευτή αφετέρου την ύπαρξη μίας εξαρτημένης επιχείρησης, η οποία να μην διαθέτει ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις υπό την έννοια είτε ότι δεν προσφέρονται καθόλου εναλλακτικές λύσεις, είτε ότι οι υπάρχουσες συνδέονται με σοβαρά μειονεκτήματα για την εξαρτημένη επιχείρηση.,e Η Επιτροπή κρίνει ότι στην προκείμενη υπόθεση υφίσταται σχέση οικονομικής εξάρτησης. Η Επιτροπή παραπέμπει στους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα στο έντυπο της καταγγελίας του σύμφωνα με τους οποίους, "δεν υπάρχουν άλλα υποκατάστατα των σχετικών προϊόντων.» Συγκεκριμένα, τα έντυπα τα οποία προμηθεύεται από την εταιρεία Κρόνος δεν μπορεί να τα βρει αλλού. Το μοναδικό άλλο πρακτορείο που υπάρχει στην Κύπρο, δηλαδή η εταιρεία Hellenic Distribution Agency Ltd δεν προμηθεύει τα συγκεκριμένα έντυπα. Τα έντυπα τα οποία προμηθεύεται ο καταγγέλλων από την εταιρεία Κρόνος τα φέρνει αποκλειστικά στην Κύπρο η τελευταία. Επίσης, τα προϊόντα αυτά είναι απαραίτητα για την δραστηριοποίηση του περίπτερου του καταγγέλλοντα. Άρα ο καταγγέλλων αποτελεί εξαρτημένη επιχείρηση από τον καταγγελλόμενο δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. β) Ως προς την καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης'. Η Επιτροπή παρατηρεί εκ προοιμίου ότι στο 6(2) του Νόμου, αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες μορφές συμπεριφοράς που συνιστούν καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης. Οι ίδιες αυτές μορφές συμπεριφοράς εφόσον προέρχονται από επιχείρηση η επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά, συνιστούν περιπτώσεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης κατά την έννοια του όρθρου 6(1) του Νόμου. Επομένως, ως προς το ζήτημα κατά πόσο η επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής συνιστούν καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, η Επιτροπή καταλήγει ότι ισχύουν τα όσα επισημάνθηκαν πιο πάνω στα πλαίσια της εξέτασης της ενδεχόμενης παράβασης του άρθρου 6(1) του Νόμου εκ μέρους της εταιρείας Κρόνος. Δηλαδή, η περιστασιακή χρέωση έντυπων που έχουν επιστραφεί από πλευράς της εταιρείας Κρόνος, ως ο ισχυρισμός του κ. Στεφανή, δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε στην περίπτωση μίας σχέσης οικονομικής εξάρτησης, ως αθέμιτοι, αυθαίρετοι ή μη εύλογοι όροι. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι η επιχείρηση από την οποία εξαρτάται ο κ Στεφανής, δηλαδή η εταιρεία Κρόνος, δεν προβαίνει σε καταχρηστική εκμετάλλευση της εν λόγω εξάρτησης, δηλαδή να εκμεταλλεύεται την ισχύ που της δίνει η αδυναμία της εξαρτώμενης να διαθέτει άλλη ισοδύναμη εναλλακτική λύση, με μέσα ή πρακτικές που έχουν ως τελικό αποτέλεσμα να βλάψουν την εξαρτώμενη. 17 Όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, ο καταγγελλόμενος ποτέ δεν αρνήθηκε ότι έκανε λάθη σε σχέση με το ζήτημα της χρέωσης έντυπου υλικού που επιστρέφετο αλλά ήταν πρόθυμος να ακούσει τα οποιαδήποτε παράπονα του κ..στεφανή να του επιστρέψει χρήματα Επίσης δεν μπορεί να αγνοηθεί η προσπάθεια που έκανε ο καταγγελλόμενος για επίλυση αυτού του ζητήματος με την εγκαθίδρυση συστήματος αυτοματοποίησης της διαδικασίας, αλλά με την πρόταση που του έκανε ο καταγγελλόμενος να χρησιμοποιήσει εναλλακτική μέθοδο διεκπεραίωσης της επιστροφής των εντύπων, αλλά το περιεχόμενο της σχετικής ανακοίνωσης του ΣΥ.ΚΑ.ΔΕ. Ο καταγγελλόμενος εξάλλου σε σχετική επιστολή του προς την Υπηρεσία ημερομηνίας 24/8/2009 εύλογα επισημαίνει ότι "Όπως είναι αντιληπτό, τόσο n παράδοση των νούργιων εντύπων από εμάς στα περίπτερα αλλά αντίστροφα, η παράδοση των επιστροφών από τα περίπτερα προς εμάς, γίνονται σε ώοες που είναι αδύνατο να είναι παρόντα τα δύο υέοη. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι η συνεργασία μας με πέραν των 1,300 σηυείων πώλησα παγκύπρια γίνεται στα πλαίσια roc καλής θέλησης auoieaiac ευπιοτοσύνης υεταίύ των δύο υεοών. Από την πλευρά μας όταν πελάτης τηλεφωνήαει αναφέρει έλλειμμα εφημερίδων (είναι τα μϋνα έντυπα που δεν ζυγίζονται), ευείς το απαδενόυαστε αναιρείται από την παραλαβή του η ελλειυυατική ποσόπιτα Είναι δε λογικό να αναυένουυε ευείς υε τη σειρά υας τα,λ ΑΠΟΦΑΣΗ Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού ΑΡΙΘΜ 23Β/ΙΙΙ/2Ο03 Κ σιην υπόθεση ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε > κατά της εταιρίας «INTERCAR Ανώνυμος Εταιρία Ανιιπροσωπειών, Εισαγωγών, Εμπορίας Βιομηχανίας Αυτοκίνητων 15 Απόφαση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού 15Β711/2000 Εμ Κεχαγιάς κατά ΒΑ Τ..ΕΛΛΑΣ ΑΕ 16 Απόφαση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού 19/96, Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ιης εταιρείας Χρίστος Σκλαβενίτης & Σια ΕΠΕ 17 Απώφασί) Ελληνικής Αρχής Ανιαγωνισμού 47/1996 (ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ).

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ σηυεία πώλησης να ιιας ευπιστεύονται νια το σωστό έλεγχο των επιστροφών τους. Η Εταιρεία μας ένει επενδύσει ένα τεοάοτιο νρηυατικό ποσό νια την αυτουατοττοίηση της διαδικασίας naoadoonc εντύπων καθώτ ελένχου επιστροφών» (Ή υπογράμμιση είναι δική μας) Η Επιτροπή θεωρεί λογικό, όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, στα πλαίσια μίας εμπορικής συνεργασίας να πραγματοποιούνται λάθη ιδιαίτερα όπως τόνισε ο καταγγελλόμενος αλλά ο καταγγέλλων κάποια στιγμή όταν εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας στην διεκπεραίωση μιας διαδικασίας. Κάτι τέτοιο, μπορεί να συμβαίνει σε μία συνεργασία όπως η προκείμενη που ο καταγγέλλων βρίσκεται σε θέση οικονομικής εξάρτησης από τον προμηθευτή δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Ενόψει των παραπάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι ενώ υφίσταται σχέση οικονομικής εξάρτησης, ο καταγγελλόμενος δεν καταχράται τη σχέση αυτή δεν στοιχειοθετείται οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου. Υπό το φως των όσων έχουν αναλυθεί πιο πάνω, η Επιτροπή ομόφωνα έχει καταλήξει ότι οι ισχυρισμοί του καταγγέλλοντα δεν έχουν τεκμηριωθεί ως εκ τούτου δε στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του Νόμου, όπως έχει καταγγελθεί. V. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Επιτροπή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22/10/2010 προτού καταλήξει στην τελική/οριστική της απόφαση εξέτασε με προσοχή τα συμπληρωματικά επιχειρήματα που πρόβαλε με την επιστολή του ο κ. Στέφανος Στεφανή. Η Επιτροπή αφού διεξήλθε κάθε ένα από τα επιχειρήματα του κ. Στέφανου Στεφανή θεωρεί σκόπιμο να επισημάνει τα ακόλουθα: Α. Καθόσον αφορά τη πρώτη θέση του κ Στέφανου Στεφανή, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι οποιεσδήποτε αναφορές της στην προκαταρκτική απόφαση είναι συμπεράσματα που απορρέουν μόνο από τα στοιχεία που υπάρχουν στο διοικητικό φάκελο. Από την αξιολόγηση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου, διαφαίνεται ότι ο καταγγελλόμενος όχι μόνο δεν αρνήθηκε ότι έκανε λάθη, αλλά ούτε αρνήθηκε να επιστρέψει χρήματα, αποδεχόμενος τα οποιαδήποτε λάθη του. Με την αυτοματοποίηση, όμως, της διαδικασίας παράδοσης εντύπων ελέγχου επιστροφών, που τέθηκε σε εφαρμογή από το Νοέμβριο 2008, ο καταγγελλόμενος απορρίπτει την πιθανότητα ύπαρξης λάθους. Από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου διαφαίνεται ότι ο κ. Κοντοπύργος, διευθυντής της Εταιρείας, αναφέρει ότι από τον Οκτώβριο 2008 η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη οι ποσότητες παραλαβής ζυγίζονται προς αποφυγή λαθών. Επίσης υποστηρίζει ότι η Εταιρεία έχει επενδύσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για την αυτοματοποίηση περιμένει τα σημεία πώλησης να επιδείξουν εμπιστοσύνη νια το σωστό έλεγχο των επιστροφών τους. Στις επιστολές 4/2/ /5/2009, τις οποίες απέστειλε το Πρακτορείο προς τους περιπτερούχους, αναφέρεται ότι το νέο σύστημα δεν αφήνει περιθώρια ανθρώπινου λάθους. Παρά ταύτα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην ίδια επιστολή η Διεύθυνση του Πρακτορείου καλεί οποιοδήποτε έχει πρόβλημα να διευθετήσει ραντεβού για επίλυση του προβλήματος εξομάλυνση της συνεργασίας. Με άλλα λόγια, διαπιστώνεται ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία ήταν πρόθυμη να ακούσει τα παράπονα των συνεργατών της να τα διορθώσει ακόμη μετά την εγκαθίδρυση του συστήματος της αυτοματοποίησης της διαδικασίας. Σε απαντητική επιστολή προς την Επιτροπή, ο καταγγέλλων αναφέρει ότι ο κ. Κοντοπύργος, αποδέχτηκε πρόταση του συναντήθηκε μαζί του. Κατά τη συνάντηση ο καταγγέλλων έδειξε τα φιλμάκια από τις κάμερες για απόδειξη ύπαρξης λαθών. Από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου διαφαίνεται ότι ο κ. Κοντοπύργος διόρθωσε τις διαφορές. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα σχόλια του κ. Στέφανου Στεφανή ότι η εταιρεία απέφευγε την οποιαδήποτε συνάντηση μαζί του ότι η εταιρεία βιάστηκε να επιστρέψει λεφτά χωρίς να δεί τις «οπτικές αποδείξεις». Ο καταγγελλόμενος κατά τη διεξαγωγή της έρευνας επεσήμανε ότι, «όταν κάποιο σημείο πώλησης αμφισβητούσε το δικά μας έλεγχο επιστροφών του τότε επικοινωνούσε τηλεφωνικά με την εταιρεία μας εμείς συνήθως αποδεχόμασταν τις διαφορίς». Επιπρόσθετα, σε επιστολή της εταιρείας Κρόνος προς τον κ. Στεφανή, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2009, η πρώτη ανέφερε τα ακόλουθα: «Σης" 27 Οκτωβρίου 2009, κατά τον έλεγχο του πακέτου των επιστροφών σας της ίδιας ημερομηνίας, παρατηρήθηκε ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ του πραγματικού περιεχομένου του πακέτου σας του τι αναγραφόταν στο δελτίο επιστροφών σας Σημειώστε ότι το πακέτο σας είχε ελεγχθεί στο χέρι πριν προχωρήσουμε σε σκσνάρισμα των επιστροφών σας. Παρόλο που το λάθος δεν ήταν δικό μας εμείς είμαστε σίγουροι ότι τα εν λόγω έντυπα δεν ήταν μέσα στο πακέτο σας, σας αποστέλλουμε επιταγή ύψους με το οποίο σας πιστώνουμε τα εν λόγω έντυπα». Στην ίδια επιστολή αναφέρεται επίσης ότι «Ως εκ τούτου σας ενημερώνω ότι είναι η τελευταία φορά που αποδεχόμαστε παρόμοιο παράπονο από εσάς θα πρέπει από τώρα στο εξής να αποδέχεστε να εμπιστεύεστε το αποτέλεσμα του ελέγχου των επιστροφών σας που εμείς κάνουμε.». Από τα πιο πάνω στοιχεία διαπιστώνεται ότι όχι μόνο η καταγγελλόμενη εταιρεία ήταν πρόθυμη να βοηθήσει τους συνεργάτες της αλλά ότι ο καταγγέλλων είχε ταλαιπωρήσει την επτιρεία με τα επανειλημμένα παράπονα του άρα ο οποιοσδήποτε ισχυρισμός από πλευράς του τελευταίου για γρήγορη επιστροφή λεφτών από την εταιρεία μπορεί να αιτιολογηθεί. Β. Καθόσον αφορά τη δεύτερη θέση του κ. Στέφανου Στεφανή, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της παρούσας καταγγελίας αφορά την κατ' ισχυρισμό συμπεριφορά του καταγγελλομένου σε σχέση με τις χρεώσεις εντύπων παρά την

12 3904 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2Q1Q επιστροφή τους. Για την αξιολόγηση της καταγγελλόμενης αυτής συμπεριφοράς έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα. α) Ο καταγγελλόμενος υποστηρίζει ότι δεν προκύπτουν λάθη στην επιστροφή εντύπων μετά την αυτοματοποίηση του συστήματος, συμφωνά με την οποία σκανάρονται τα bar codes κάθε έντυπου από ειδικό μηχάνημα. Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι για να γίνεται το "σκανάρισμα" των εν Λόγω εντύπων κάποιος υπάλληλος πρέπει να παίρνει το έντυπο να το περνά από το μηχάνημα, παραλληλίζοντας τη διαδικασία αυτή με τη διαδικασία σε υπεραγορές. Είναι ισχυρισμός του καταγγέλλοντα οτι εφόσον χρειάζεται η παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα, τότε είναι λογικό να γίνονται λάθη. β) Ο καταγγελλόμενος υποστηρίζει ότι με την εισαγωγή του νέου συστήματος ένας ελάχιστος αριθμός περιπτέρων αμφισβητεί την ορθότητα της νέας διαδικασίας, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 1300 πελατών δεν έχει πλέον κανένα παράπονο ή πρόβλημα. Ο καταγγελλόμενος υποστηρίζει ότι τα εν λόγω σημεία πώλησης δεν προτιμούν τί> νέο σύστημα αφού δεν μπορούν πλέον να το «εκμεταλλευτούν Η χρησιμοποίηση των πιο πάνω στοιχείων ή δεδομένων σε σχέση με το σύστημα αυτοματοποίησης της διαδικασίας της καταγγελλόμενης εταιρείας στην προκαταρτική απόφαση της Επιτροπής δεν σημαίνει οτι η Επιτροπή αγνοεί δεν επικροτεί το κλειστό σύστημα καταγραφής που εγκαθίδρυσε ο καταγγέλλοντας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τόσο ο καταγγέλλων όσο ο καταγγελλόμενος έχουν επενδύσει σε αυτά τα συστήματα, όμως δεν είναι σε θέση να κρίνει την αποτελεσματικότητα ή όχι αυτών των συστημάτων. Οπως επίσης δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι η παράδοση νούριων εντύπων όσο η καταμέτρηση των επιστροφών γίνονται στην παρουσία μόνο του ενός από τα δύο μέρη, ασχέτως της εγκαθίδρυσης αυτών των συστημάτων. Γ. Καθόσον αφορά τη τρίτη θέση του κ. Στέφανου Στεφανή, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι οποιεσδήποτε αναφορές της στην προκαταρκτική απόφασί] είναι συμπεράσματα που απορρέουν μόνο από τα στοιχεία που υπάρχουν στο διοικητικό φάκελο. Από την αξιολόγηση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου, διαφαίνεται ότι ο καταγγελλόμενος δεν αποδέκτηκε ότι μπορεί να έκανε ο ίδιος λάθη στα πλαίσια της συνεργασίας του με την καταγγελλόμενη εταιρεία. Στις γραπτές του θέσεις που απέστειλε σε σχέση με την προκαταρκτική απόφαση της Επιτροπής ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο δεν δήλωσε ποτέ. Καταρχάς σ' αυτό το σημείο η Επιτροπή τονίζει ότι η αναφορά της στην προκαταρκτική της απόφαση για μη παραδοχή από πλευράς του καταγγέλλοντα οτι μπορεί να έκανε λάθη είναι δικό της συμπέρασμα όχι ταυ καταγγέλλοντα. Επίσης ο καταγγέλλων στις ίδιες θέσεις του δηλώνει ότι εγκατέστησε το κλειστό κύκλωμα καταγραφής γιατί: «κάθε φορά που ανέφερα διαφορά στα τιμολόγια, ο Κρόνος μου απαντούσε ότι δεν τα επέστρεφα, γι' αυτό τα χρεώθηκα. Αυτές οι περιπτώσεις ήταν τόσες πολλές που άρχισα να πιστεύω όπ fame ενω κάνω τα Λάθη». (H υπογράμμιση είναι δική μας) Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να αναφέρει ότι σε ένα σύστημα κλειστού κυκλώματος καταγραφής εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας Η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να προσθέσει ότι οι πιο πάνω αναφορές του καταγγέλλοντα στο στάδιο της προκαταρκτικής απόφασης όχι μόνο δεν αλλάζουν τις απόψεις της αλλά ενισχύουν την κρίση της όπ ο καταγγέλλων δεν αποδεχόταν οτι έκανε λάθη στη συνεργασία του με την καταγγελλόμενη εταιρεία. Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι σε καμία περίπτωση ο καταγγέλλων δεν κατηγορείται γιατί η παρούσα υπόθεση αφορά καταγγελία με συγκεκριμένο αντικείμενο έχοντας συγκεκριμένο πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται δηλαδή της εταιρείας Κρόνος. i. Καθαοον αφορά τη τέταρτη θέση του κ. Στέφανου Στεφανή, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο ΣΥΚΑΔΕ είναι ο αρμόδιος σύνδεσμος προστασίας των διωμάτων των περιπτερούχων, πράγμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Ενώπιον της η Επιτροπή έχει έγγραφα που δεικνύουν οτι ο ΣΥΚΑΔΕ κάλεσε τα διάφορα σημεία πώλησης να αναφέρουν προβλήματα που είχαν με το Πρακτορείο ότι αργότερα ο ΣΥΚΑΔΕ συναντήθηκε με το Πρακτορείο Κρόνος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, διαφαίνεται ότι ο εν λόγω σύνδεσμος κατά τη συνάντηση αυτή παραδέχτηκε ότι οι περιπτερούχοι με τη σειρά τους «ξεγελούν» το Πρακτορείο. Αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης της ανταλλαγής απόψεων ήταν η έκδοση σχετικής ανακοίνωσης του συνδέσμου ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2009 σπιν οποία αναφέρονται τα ακόλουθα «Θα θέλαμε με αυτή την ευρία, να επισημάνουμε ότι η καλή συνεοναοία απαιτεί αυοιβαία υπευθυνότητα ειλικρίνεια. Στη διάρκεια της auvavrnanc. οι εκπρόσωποι του Ποακτορείου υας παρουσίασαν συνκεκοιμένα στοιχεία νια ουννά λάθη εκ ρέρους πεοιπτεοούγων (oyi κατ' ανάνκη υελών του Συνδέσυου). πολλά από τα οποία ήταν εσκευυένα είχαν ως στόγο να ξεγελάσουν το Πρακτορείο». (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πιο πάνω αναφορές αποτελούν τετελεσμένα γεγονότα άρα οι οποιοιδήττοτε ισχυρισμοί του καταγγέλλοντα σε αυτό το στάδιο σε σχέοη με σύγκρουση μεταξύ του πρακτορείου Κρόνου του συνδέσμου αναξιόπιστων ανακοινώσεων του συνδέσμου δεν μπορούν να αλλάξουν τα καταληκτικά συμπεράσματα του συνδέσμου σε σχέση με τη συμπεριφορά των περιπτεριούχων προς το πρακτορείο Κρόνος. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι αυτοί οι ισχυρισμοί του καταγγέλλοντα δεν τεκμηριώνονται από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου Ε. Καθόσον αφορά τη πέμπτη θέση του κ. Στέφανου Στεφανή, η Επιτροπή σημειώνει ότι η παράδοση νούριων εντύπων όσο η καταμέτρηση των επιστροφών γίνονται στην παρουσία μόνο του ενός από τα δύο μέρη. Επίσης η Επιτροπή σημειώνει οτι τα δελτία επιστροφών συμπληρώνονται από τα σημεία πώλησης, ενώ τα τιμολόγια συμπληρώνονται από το Πρακτορείο. ΓΓ αυτούς τους λόγους κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι τα δελτία επιστροφών τα τιμολόγια δεν μπορούν να θεωρηθούν πάντοτε κατ' απόλυτο τρόπο ως βάσιμα αποδεικτικά στοιχεία για την αξιολόγηση μίας συμπεριφοράς πραγματοποίησης λαθών. Παρ' όλα αυτά η Επιτροπή επισημαίνει ότι κατά τη διεξαγωγή της έρευνας της καταγγελίας ο καταγγέλλων ερωτήθηκε δύο φορές όσον αφορά τον αριθμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες έγιναν λάθη από πλευράς της εταιρείας Κρόνος. Η έρευνα αποσκοπούσε στο να αξιολογήσει τον αριθμό των περιπτώσεων πραγματοποίησης λαθών από πλευράς της καταγγελλόμενης εταιρείας να λάβει υπόψη της την πιθανότητα ύπαρξης πολλών τέτοιων λαθών, ασχέτως του εάν τα τιμολόγια τα δελτία επιστροφών ενδέχεται να μην είναι πάντοτε κατ' απόλυτο τρόπο βάσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αυτό γιατί εάν αυτά τα λάθη που απορρέουν απο μία αξιολόγηση των τιμολογίων των δελτίων επιστροφών γίνονται συνεχώς σε μία περίοδο θ χρόνων, όπως ισχυρίζεται ο καταγγέλλοντας απο μια εταιρεία που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, ενδέχεται να υφίσταται μία μορφή κατάχρησης Σε απάντηση στα ερωτηματολόγια ημερομηνίας 4/8/2009 θ/12/2009 ο καταγγελλων δήλωσε οτι σε «250 περίπου περιπτώσεις η εταιρεία Κρόνος εφάρμοζε την καταγγελλόμενη συμπεριφορά τα τελευταία οκτώ χρόνια» Ο καταγγελλων παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία τιμολογίων δελτίων επιστροφών για 3 περιπτώσεις κατΰ το 2007, 5 περιπτώσεις κατά το περιπτώσεις κατά το 2009 Ο καταγγελλων, ενώ του δόθηκε η ευρία δύο φορές δεν προσκόμισε οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με τιμολόγια δελτία επιστροφών τα οποία να δεικνύουν να αποδεικνύουν μια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά ενδεχομένης κατάχρησης από πλευράς της εταιρείας Κρόνος ΣΤ. Καθόσον αφορά την έκτη θέση του κ Στέφανου Στεφανή, η Επιτροπή επισημαίνει ότι σε επιστολή του ΣΥΚΑΔΕ προς τα μέλη του, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2009, αναφέρεται ότι εκπρόσωποι του Πρακτορείου, σε συνάντηση τους με το ΣΥΚΑΔΕ, παρουσίασαν συγκεκριμένα στοιχεία για συχνά λάθη εκ μέρους περιπτερούχων (όχι κατ" ανάγκη μελών του Συνδέσμου) πολλά από τα οποία ήταν εσκεμμένα είχαν ως στόχο να ξεγελάσουν το Πρακτορείο Παρατηρείται ότι η θέση του ΣΥΚΑΔΕ, όπως διατυπώθηκε στην επιστολή αυτή, αποτελεί παραδοχή της θέσης του καταγγελλόμενου ότι οι περιπτερούχοι με τη σειρά τους ενδέχεται να εκμεταλλεύονται το Πρακτορείο Η Επιτροπή στην απόφαση της δεν αναφέρει πουθενά ότι το Πρακτορείο χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του καταγγέλλοντα ως μη συνεργάσιμη. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο καταγγελλων ποτέ δεν αποδέχτηκε ότι μπορεί να έκανε λάθος, έστω αν ατη δική του περίπτωση καταμέτρησης εντύπων εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας Ζ Καθόσον αφορά την έβδομη θέση του κ Στέφανου Στεφανή, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η οποιαδήποτε αναφορά στην εταιρεία Hellenic Distribution Agency δεν αφορά το αντικείμενο της παρούσας καταγγελίας Επίσης η Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα, οι οποίοι όχι μονό προκύπτουν για πρώτη φορά στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας αλλά αφορούν άλλη εταιρεία που δεν ερευνάται στην παρούσα υπόθεση Συνακόλουθα, η Επιτροπή, αφού συνεκτίμησε όλα τα δεδομένα, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο διοικητικό φάκελο, ομοφώνα αποφασίζει ότι οι αναφορές του καταγγέλλοντα κ. Στέφανου Στεφανή δεν διαφοροποιούν ούτε αναιρούν την προκαταρκτική της απόφαση, για τους πιο πάνω λόγους ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν στοιχειοθετείται οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου από μέρους της καταγγελλόμενης Κρόνος επομένως δεν υπάρχουν πλέον οποιοιδήποτε λόγοι που να διολογούν τη συνέχιση της εξέτασης της καταγγελίας Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να απορρίψει την καταγγελία του καταγγέλλοντα Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

14 3906 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 4466 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΟΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 64/2010 Αρ. Φακέλου ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης των εταιρειών Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Hellenic Tzilalis (Gyprus) Ltd αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την επωνυμία Eneica - Energy Recovery Limited Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιας Βρυωνίδης, Μέλος κα Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λούκια Χριστοδσυλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 9 Νοεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») τις 6/9/2010 από τις εταιρείες Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμπεδ (στο εξής η «Τσιμεντοποιία Βασιλικού») Hellenic Tzilalis (Cyprus) Lid (στο εξής η «Hellenic Tzilalis»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση συμφωνίας αγοράς μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία"), με ημερομηνία θ/12/2009, μεταξύ των εταιρειών Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ Hellenic Tzilalis Βάση της Συμφωνίας, οι δυο εταιρείες δεσμεύονται να προχωρήσουν στη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την επωνυμία Energo-Energy Recovery Ltd, (στο εξής η «Energo) με ποσοστό ίσης συμμετοχής όπως αυτό θα διέπεται από τους όρους της Συμφωνίας. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες. Η εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο με τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή τσιμέντου στην κατασκευή κλίνκερ, το οποίσ είναι η πρώτη ύλη κατασκευής τσιμέντου. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στους ακολούθους τομείς: στην παρασκευή έτοιμου σκυροδέματος, στην παραγωγή αδρανών λατομικών προϊόντων, μέσω των θυγατρικών συνδεδεμένων εταιρειών της, στην ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Vassiliko Energy Ltd. Οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού είναι η εταιρεία [ ], η εταιρεία [ ] η εταιρεία [ ]. Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού κατέχεται από διάφορους μέτοχους οι οποίοι έχουν κάτω του [ ]. Η εταιρεία Hellenic Tzilalis (Cyprus) Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς- συλλογή μεταφορά αποβλήτων, προσφορά υπηρεσιών καθαρισμού, υπηρεσιών διαχείρισης χειραμσξών αποσκευών στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Hellenic Tzilalis κατέχουν οι εταιρείες [ ] [ ] Το Διοικητικό της Συμβούλιο απαρτίζεται από τέσσερα μέλη, δύο από αυτά διορίζονται κατόπιν υπόδειξης της [ ] τα άλλα δύο κατόπιν υπόδειξης της [ ] Εντούτοις, σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Tzilalis, ο Πρόεδρος, ο οποίος διορίζεται από την Hellenic Mining Public Company Ltd, θα έχει τη νικούσα ψήφο. Με βάοη τα ανωτέρω, η Hellenic Tzilalis ελέγχεται από την προαναφερθείσα Hellenic Mining Public Company Ltd. Η εταιρεία Hellenic Tzilalis πέραν της συμμετοχής της στην Enerco, κατέχει το [ ] του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΗΤΖ Minas Recycling Corporation Ltd (στο εξής η «ΗΤΖ Minas») Η ΗΤΖ Minas είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο δραστηριοποιείται από την 1/7/2010. Οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς απορριμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών καθώς τη διαχείριση για ανακύκλωση την εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών. 1 * Οι αριθμοί /η τα στοιχεία wou παραλείπονται δεν εμφανίζονται τόσα σε αυτό το αημείο, οοο στη συνέχεια καλύπτονται απο επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [..]

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η εταιρεία Enerco- Energy Recovery Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο ιδρύθηκε με κύριο σκοπό την παραγωγή, εκμετάλλευση ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών υλικών δευτερογενών καυσίμων αποβλήτων Ως δευτερογενή υλικά αναφέρονται τα εναλλακτικά υλικά που παράγονται από απόβλητα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν να αντικαταστήσουν πρώτες ύλες ως δευτερογενή καύσιμα απόβλητα ορίζονται τα εναλλακτικά καύσιμα που παράγονται από απόβλητα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά καύσιμα. Η εταιρεία Enerco θα προχωρήσει προς πραγματοποίηση των σκοπών της αφού λάβει τις απαραίτητες άδειες γιο την ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων για τη διαχείριση διαφόρων τύπων αποβλήτων. Με την προτεινομένη συγκέντρωση, οι εταιρείες Τσιμεντοποιια Βασιλικού Hellenic Tzilalis θα κατέχουν κοινό έλεγχο επί της εταιρείας Enerco. Στις 31/8/2010 υπογράφτηκε συμφωνία για παροχή τραπεζικών άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων μεταξύ της Enerco της Hellenic Bank Public Lid, βάση της οποίας η τράπεζα αυτή θα παράσχει στην εταιρεία όριο παρατραβήγματος ύψους [ ], όριο έκτακτης χρήσης ύψους [ ]καθώς όριο έκδοσης εγγυητικών επιστολών "Ψ υς [. Ως εκ των ανωτέρω, η Enerco απόκτησε στις 31/8/2010 λειτουργική αυτονομία καθώς απόκτησε πρόσβαση σε επαρκείς πόρους προκειμένου να ασκεί σε μόνιμη βάση τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής στις 6/9/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η Υπηρεσία της Επιτροπής, με επιστολή της με ημερομηνία 8/09/2010, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενω το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17/09/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 16/10/2010. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 26/10/2010, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27/10/2010 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικά όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά κρίνοντας στη βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη οτην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(γ) του Νόμου, καθότι υφίσταται κοινός έλεγχος της κοινής επιχείρησης, η οποία μόνιμα εκπληρώνει όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας, απο τις ιδρυτικές της επιχειρήσεις. Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι πρσϋποθέοεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δυο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού για το έτος 2009 ήταν ττχριπου [ ] της εταιρείας Hellenic Tzilalis, για το Ιδιο έτος ήταν περίπου [ ]. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου

16 3908 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Η Επιτροπή προχώρησε στον καθαρισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προΐόντος/υπηρεσιών της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου Η εταιρεία Enerco δραστηριοποιείται στην εμπορία λάσπης Ψυττάλειας, ελαστικών διαφόρων υλικών προς καταστροφή. Η εν λόγω εταιρεία θα προχωρήσει μελλοντικά, μετά την εξασφάλιση των σχετικών αδειών στη διαχείριση διαφόρων τύπων αποβλήτων π.χ οικιακών, εμπορικών βιομηχανικών αποβλήτων, υπολειμμάτων ανακυκλωτών, λασπών αποχετευτικού, κρεαταλευρων, αποβλήτων ελαστικών, οικιακού κοι βιομηχανικού γυαλιού, Επιπρόσθετα, η Enerco θα προχωρήσει στην παράγωγη εναλλακτικών καυσίμων (στο έξης τα «ΕΚ») άλλων εναλλακτικών πρώτων υλών (στο εξής τα "ΕΠΥ») Από το προαναφερθέντα προκύπτει οτι υπάρχουν δύο σχετικές αγορές στην παρούσα υπόθεση Η πρώτη αγορά προκύπτει από την κάθετη σχέση που θα έχει η εταιρεία Enerco με την εταιρεία Hellenic Tzilahs Η Hellenic Tzilalis δραστηριοποιείται σήμερα μέσω της ΗΤΖ Minas στην αγορά συλλογής μεταφοράς αποβλήτων Η αγορά αυτή δεν έχει οποιαδήποτε υποκατάστατα από πλευράς ζήτησης αλλά ούτε απο πλευράς προσφοράς. Η εν λόγω αγορά δύναται να διαχωριστεί περαιτέρω, για παράδειγμα συμφωνά με το είδος αποβλήτων που συλλέγονται. Εντούτοις για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης δεν κρίνεται αναγκαία η υποδιαίρεση της αγοράς σε υπο-αγορές καθότι δεν προκύπτουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής αγοράς. Η δεύτερη σχετική αγορά είναι αυτή της διαχείρισης αποβλήτων, εναλλακτικών καυσίμων εναλλακτικών πρώτων υλών Διευκρινίζεται ότι ο όρος «εμπορία υλικών για διαχείριση» αναφέρεται στην εξεύρεση κατάλληλων αποβλήτων υλικών από την Κυπριακή Δημοκρατία ή το εξωτερικό, για μεταπώληση σε αδειούχους διαχειριστές, οι οποίοι θα τα διαχειρίζονται ως ΕΚ ή ΕΠΥ όπως Λάσπη ή για παραγωγή ΕΚ ΕΠΥ όπως ελαστικά διάφορα υλικά προς καταστροφή. Η αγορά αυτή προκύπτει από τις δραστηριότητες που διεξάγει ή/ που θα διεξάγει η Enerco. Η Επιτροπή λαμβανομένου υπόψη του ορισμού της επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, καταλήγει ότι στην υπο εξέταση υπόθεση ακόμα με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας Επομένως, η σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσιών οιην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζεται ως 1) η αγορά συλλογής μεταφοράς αποβλήτων 2) η αγορά διαχείρισης αποβλήτων παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων εναλλακτικών πρώτων υλών Στην παρούσα συγκέντρωση, προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά με βάση τις πρόνοιες του Νόμου, στην αγορά διαχείρισης αποβλήτων παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων εναλλακτικών πρώτων υλών. Η Επιτροπή εξέτασε τη δομή της επηρεαζόμενης αγοράς, τη θέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην αγορά καθώς την οικονομική τους δύναμη, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας, τις τάσεις προσφοράς ζήτησης, τους φραγμούς εισόδου κοι τα συμφέροντα των καταναλωτών. Με γνώμονα τα πραγματικά νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν σκιαγραφήβηκαν όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται βεβαιώνονται από το φάκελο τής υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 3909 Αριθμός 4467 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ WSf V ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Απόφαση ΕΠΑ 65/2010 Αρ. ΦακέΛου Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας USB Bank Pic από την εταιρεία BLC Bank SAL Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεοντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. ΛουκΙα Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 9 Νοεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 30/09/2010, από τις εταιρείες BLC Bank SAL (στο εξής η «BLC») USB Bank Pic (στο εξής η «USB»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά από την εταιρεία BLC [ ] του Εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας USB στη βάση συμφωνίας (στο εξής η «Συμφωνία») αγοράς μετοχών με ημερομηνία 07/09/2010. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η εταιρεία BLC Bank SAL είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία Κλειστού Τύπου δεόντως εγγεγραμμένη στο Λίβανο. Η εν λόγω εταιρεία ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών δραστηριοτήτων μέσω των 35 υποκαταστημάτων της οτο Λίβανο. Η εταιρεία USB Bank Pic είναι δημόσια εταιρεία με τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την παροχή τραπεζικών οικονομικών υπηρεσιών, ειδικά σχέδια δανείων χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις, ταμιευτήρια τρεχούμενους λογαριασμούς κάρτες, οι οποίες παρέχονται σε ατομικούς εταιρικούς πελάτες, στα 19 υποκαταστήματα της οε όλη την Κύπρο. Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 11/10/2010, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε ατην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15/11/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 30/09/2010. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 25/10/2010, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27/10/2010 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενωττιον της υλικό όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπο το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Με βάση τη Συμφωνία, η εταιρεία BLC θα εξαγοράσει το [ ] του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της USB. Πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας, η BLC σύναψε συμφωνία αγόρασε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου από τις [ 1, το [ ] του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της USB. Ως εκ τούτου, με τη Συμφωνία, η BLC θα κατέχει [ ] του μετοχικού κεφαλαίου της USB. Κατά την ολοκλήρωση της συγκεντρώσεως μετά τη λήξη της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης, η BLC μπορεί τελικά να κατέχει 100% του μετοχικού κεφαλαίου της USB. Κατά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, νέα μέλη θα διοριστούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της USB ως αποτέλεσμα η σύνθεση του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί στις ακόλουθες αλλαγές: [ ) 1 * Οι αριθμοί /ή.τα στοιχεία που παραλείπονται δεν εμφανίζονται τόσο οε αυτό το σημείο, όσο ατη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [... ]

18 3910 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η παρούοα πράξη συνιοτά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου, καθότι αποκτάται έλεγχος από την BLC στην εταιρεία USB. Ακόμα, με βάση τα οτοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας BLC για τσ έτος 2009 ήταν [ ] της εταιρείας USB για το ίδιο έτος ήταν [ ]. Μόνο η μία εκ των δύο συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ήτοι η εταιρεία USB, δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Η εταιρεία BLC δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο, ούτε η ίδια ούτε μέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της «πό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη γ«χ τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προίόντος/υπηρεσιών της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Οι δύο εμπλεκόμενες στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, ήτοι οι BLC USB, ασχολούνται στον τραπεζικό τομέα επομένως, υπάρχει υπερκάλυψη σε οριζόντιο επίπεδο στις δραστηριότητες των δύο μερών σε σχέση με την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών. Οπως έχει νομολογικά καθιερωθεί σε σειρά αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς σε αποφάσεις άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, η αγορά τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις τομείς: λιανική τραπεζική (retail banking) (ιδιωτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων), επιχειρηματική τραπεζική (corporate banking) (μεγάλων επιχειρήσεων, οργανισμών κυβερνήσεων) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (financial services). Ο τομέας της λιανικής τραπεζικής περιλαμβάνει προϊόντα όπως καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, χρηματοδοτήσεις. Ο τομέας της επιχειρηματικής τραπεζικής περιλαμβάνει προϊόντα όπως καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, δάνεια, διεθνείς συναλλαγές, πιστώσεις εξαγωγών εισαγωγών, χρηματοδοτήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις εξαγορές. Ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει εμπορία μετοχών, χρεογράφων, παραγώγων συναλλάγματος, συμβουλές για δημοσιοποιήσεις εταιρειών, αναδοχές, διαχείριση χαρτοφυλακίου αμοιβαία κεφάλαια. Ο κύριας λόγος που οι αποφάσεις που έχουν αναφερθεί πιο πάνω διαχωρίζουν τις τρεις κατηγορείς τραπεζικών υπηρεσιών είναι ότι τα προϊόντα οι υπηρεσίες που τις απαρτίζουν στοχεύουν σε διαφορές κατηγορίες πελατών. Οι εν λόγω κατηγορίες μπορούν να διαχωριστούν περαιτέρω σε μικρότερες αγορές αναλόγως των χαρακτηριστικών των διαφόρων τραπεζικών προϊόντων του βαθμού εναλλαξιμότητας τους, τόσο από πλευράς ζήτησης αλλά από πλευράς προσφοράς. Η Υπηρεσία με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει στην υπό εξέταση υπόθεση ότι σκόμα με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού ως εκ τούτου δεν κρίνεται αναγκαία η υποδιαίρεση των τραπεζικών υπηρεσιών σε υποαγορές. Επομένως, η σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσιών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζεται ως η αγορά παροχής τραπεζικών υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται πιο πάνω στην προτεινόμενη συγκέντρωση, η USB δραστηριοποιείται εξολοκλήρου στην Κύττρο η BLC δραστηριοποιείται, είτε η ίδια είτε μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, στο ΑΙβανο σε άλλες χώρες αλλά όχι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Υπηρεσία με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει στην υπό εξέταση υπόθεση αναφορικά με τη σχετική αγορά παροχής τραπεζικών υπηρεσιών ότι ακόμα με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς για τη σχετική αγορά παροχής τραπεζικών υπηρεσιών παραμένει ανοικτός.

19 1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Με γνώμονα τα πραγματικά νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν σκιαγραφήθηκαν όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται βεβαιώνονται από το φάκελο της υττο κρίση συγκέντρωσης αλλά εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή συμφωνά με το Νόμο λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Αριθμός 446S Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού Σε ότι αφορά τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αρ. Αίτησης. 389/2010. Σε ότι αφορά την Εταιρεία T.E.L. THARSIS ENTERPRISES {TRADING AND INVESTMENT) LIMITED (HE ). από τη Λεμεσό. ' ΑΙΤΗΣΗ, από την Εταιρεία T.E.L. THARSIS ENTERPRISES (TRADING AND INVESTMENT) LIMITED (HE ), απο τη Λεμεσό. 1. Η Εταιρεία T.E.L. THARSIS ENTERPRISES (TRADING AND INVESTMENT) LIMITED (HE ). (που στο εξής θα αναφέρεται ως «η εταιρεία») ενεγράφη στις σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 σαν Ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές. 2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας είναι στη Λεμεσό στην οδό Αγίου Ανδρέου 347, Iraklion Building, 1 ος όροφος, γραφείο 12, Λεμεσός, Κύπρος. 3. Το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι Ευρώ ,55 διηρημένο σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,71 εκάστη. Το εκδοθέν κεφάλαιο της εταιρείας είναι Ευρώ διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,71 εκάστη. 4. Οι σκοποί για τους οποίους συστάθηκε η εταιρεία μεταξύ άλλων είναι το γενικό εμπόριο, οι διεθνείς επενδύσεις σε μορφή δανείων σε συγγενικές εταιρείες άλλοι σκοποί οι οποίοι αναφέρονται στο Καταστατικό της εταιρείας. 5. Ή Εταιρεία έχει ως λογιστές - Ελεγκτές την εταιρεία Μ. Peslikas & Associates Ltd σύμφωνα με ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις η Αιτήτρια Εταιρεία δεν έχει κανένα πιστωτή. 6. Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που συγκλήθηκε νομότυπα έγινε στις προτάθηκε εγκρίθηκε το ακόλουθο ψηφιομα σύμφωνα με το άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113. (Το ειδικό ψήφισμα επισυνάπτεται σαν Παράρτημα Α). Ειδικό Ψήφισμα "Αποφασίζεται όπως η Εταιρεία διαλυθεί υπό του Δικαστηρίου παρέχονται οδηγίες στο Διευθυντή της εταιρείας εξουσιοδότηση οδηγίες όπως καταθέσει εκ μέρους της Εταιρείας την αναγκαία αίτηση λάβει όλα τα αναγκαία διαβήματα προς το σκοπό αυτό". Συνεπώς η αιτήτρια ταπεινώς εξαιτείται: Οπως η εταιρεία T.E.L. THARSIS ENTERPRISES (TRADING AND INVESTMENT) LIMITED (HE ), διαλυθεί υπό του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα άρθρα 211 (α) το άρθρο 213 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 διορισθεί ως Εκκαθαριστής ο Έφορος Εταιρειών Επίσημος Παραλήπτης. Η παρούσα αίτηση υποβάλλεται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πετρίδου Γιαννούλα ΔΕΠΕ. Διεύθυνση Επίδοσης: Χ'Λοίζή ΜιχαηλΙδη, αρ.16, Κρύσταλ Κωρτ, Γραφ. 101, 1** όροφος, 3041 Λεμεσός, τηλ. ^ Καταχωρήθηκε την Ορίστηκε για ακρόαση την Πρωτοκολλητής ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, Διά ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Δ.Ε.Π.Ε, Δικηγόρος Αιτητων,

20 3912 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 4469 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ TOY 2Q01 ΜΕΧΡΙ 2009 (Νόμοι 30(11 122(1) του 2001, 139(1) του 2002, 10(1) 80(1) του (1) του 2004, 117(1) ταυ 2005, 9(1) 82(1! του (1) του 2009) Απόφαση δυνάμει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 10 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2009, (εφεξής καλουμένων ως ο «Νόμος»), εκδίδει την ακόλουθη απόφαση: Τίτλος: Σχέδιο Ελέγχου Τρομώδους Νόσου Αιγοπροβάτων 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 κοινοποιήθηκε στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ως Αρμόδια Αρχή, προσχέδιο μέτρου ενισχύσεων το οποίο φέρει τον τίτλο «Σχέδιο Ελέγχου Τρομώδους.Νόσου Αιγοπροβάτων» (εφεξής το «Μέτρο»), Στη συνέχεια, κατόπιν άτυπων παρατηρήσεων, στάληκε νέο, τροποποιημένο κείμενο του Μέτρου στις 11 Οκτωβρίου ακολούθως στις 2 Νοεμβρίου 2010 υποβλήθηκε το τελικά κείμενο. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: (α) Αρμόδια Αρχή Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή της κοινοποιηθείσας ενίσχυσης είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων Περιβάλλοντος. (β) Διάρκεια προϋπολογισμός Το Μέτρο έχει διάρκεια από την 1 Π Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 Δεκεμβρίου Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε ,76. (γ) Διούχοι του Μέτρου Ολοι οι αιγοπροβατοτρόφοι στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Το Μέτρο εφαρμόζεται σε μικρές μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής η «Επιτροπή») της 6 nt Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των ττολύ μικρών, των μικρών των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L124 της 20^ Μαΐου 2003 σελ. 36). Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του Μέτρου. (δ) Νομική βάση Οι νομικές βάσεις χορήγησης του κοινοποιηθέντος καθεστώτος ενίσχυσης είναι οι ακόλουθες: 1. Αρθρο του Προϋπολογισμού για το Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εργαστηριακές Αναλύσεις: ταχείες δοκιμές, δοκιμές διάκρισης, γονοτυπικές αναλύσεις) 2. Άρθρο του Προϋπολογισμού για το Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κατασχέσεις/Αποζημιώσεις ζώων) 3. Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (Ν 149(Ι)/2004) [εφαρμογή Κανονισμού (ΕΚ)999/2001] 4. Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων (Ν. 109(1)2001) 5. Τα περί της Εφαρμογής Προγράμματος Εκτροφής Ανθεκτικών στην Τρομώδη Νόσο των Προβάτων για Σκοπούς Ελέγχου Εξάλειψης της Τρομώδους Νόσου Διατάγματα του 2005 έως 2010 (Κ.Δ.Π. 545/2005, 160/2007, 44/2008, 307/2010). (ε) Πρόνοιες του Μέτρου Στόχος των ενισχύσεων είναι η αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τις δαπάνες πρόληψης εκρίζωσης της τρομώδους νόσου στην Κύπρο. Η χορήγηση των ενισχύσεων εντάσσεται στο πλαίσιο πολυετούς σχεδίου παρακολούθησης εκρίζωσης της τρομώδους νόσου Το εν λόγω σχέδιο κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή εγκρίθηκε με την απόφαση της 2009/560/ΕΚ2 1 η οποία προβλέπει επίσης χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για την κάλυψη μέρους των 1 Απόφασί) της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2Ο09 για την έγκριση ορισμένων τροποποιημένων προγραμμάτων εκρίζωσης επιτήρησης των ασθενειών των ζώων των ζωαανθρωπσνοσων για το 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/697/ΕΚ όαον αφορά την ανακατανομή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας σε ορισμένα κράτη μέλη ψα τα προγράμματα που εγκρίθηκαν από την εν λόγω απόφαση, Εττίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194 της , α. 56.

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Επειδή όμως φαίνεται ότι η εκστρατεία εκτόξευσης ανυπόστατων καταγγελιών από τον κ. Παπαγεωργίου τυγχάνει κομματικής εκμετάλλευσης, θα σχολιάσω ορισμένα ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να κατατοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έντυπο Αίτηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για επίσημη χρήση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από δικαιούχα πρόσωπα για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7688-2013:text:el:html CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ---------------------------------- 12/02/2015 UΣυνοπτική Γενική Ενημέρωση Δανειοληπτών Αγαπητοί Δανειολήπτες, Αν λόγω της οικονομικής κρίσης, η

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 63 17 Μαΐου 2011

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 63 17 Μαΐου 2011 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 63 17 Μαΐου 2011 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους Τ: 22 209 300, E: hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος Τ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΠΡΟΣ: 1. Κέντρα Αδυνατίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277 Aριθμός 4329 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) (Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) (Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα