ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 6 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 5 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 3 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 1 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 2 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 6 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 5 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 3 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 1 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 2 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 4"

Transcript

1 2015 Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των συστημάτων διασύνδεσης λιμένων ενδοχώρας στην περιοχή της Μεσογείου Το έργο FUTUREMED στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συστημάτων διασύνδεσης λιμένων-ενδοχώρας της Μεσογείου μέσα από δράσεις που επικεντρώνονται σε τρεις στρατηγικούς τομείς: τις εμπορευματικές και, τις επιβατικές μεταφορές και τις τουριστικές ροές 1

2 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 6 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 5 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 3 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 1 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 2 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 4 2

3 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή 4 SPHIIS- Ισπανικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενίσχυσης Συνδυασμένων Μεταφορών Λιμένα Ενδοχώρας 6 Πληροφόρηση Κινητικότητας Επιβατών και εμπορευμάτων 8 Ολοκληρωμένη Ορατότητα Λιμένα, Σιδηροδρόμου και Λιμένα Ενδοχώρας 10 Πιλοτικό Έργο Adria Westmed - Σύνδεση Ανατολής Δύσης 12 Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών Τροφίμων 14 Ενίσχυση της Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του Μεσογειακού τουρισμού κρουαζιέρας 16 Στοιχεία Επικοινωνίας 18 3

4 Το FUTUREMED είναι ένα στρατηγικό έργο του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας MED το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των λιμενικών συστημάτων στην περιοχή της Μεσογείου μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογικών και διαδικαστικών καινοτομιών με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας των Μεσογειακών λιμένων και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η κεντρική ιδέα του έργου εστιάζει στη δημιουργία διαλειτουργικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών και στη μείωση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών. Το πρόγραμμα στοχεύει στον καθορισμό και στην εφαρμογή βιώσιμων μέσο και μακρο-πρόθεσμων στρατηγικών μέσω μιας σειράς από συγκεντρωμένες γεωγραφικά δράσεις και πιλοτικές εφαρμογές. Οι στρατηγικές εστιάζουν: Στην κατάργηση των υφιστάμενων εμποδίων που αφορούν την προσβασιμότητα των Μεσογειακών λιμένων (θαλάσσιας και χερσαίας Στη διασύνδεση των λιμένων με την ενδοχώρα Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων διαχείρισης υλικών και επιμελητείας ( logistics) και συνδυασμένων μεταφορών συνδεδεμένων με τα Μεσογειακά λιμάνια Στην ανάπτυξη πληροφοριών κινητικότητας που στοχεύει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της αποδοτικότητας των θαλάσσιων λιμένων Στην ενίσχυση της εξειδίκευσης των λιμενικών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο εστιάζει στους τρεις στρατηγικούς τομείς για την περιοχή της Μεσογείου: τις εμπορευματικές, τις επιβατικές και τις τουριστικές ροές. Το έργο σκοπεύει να εξομαλύνει τις εμπορευματικές και επιβατικές ροές μέσω μιας σειράς από πιλοτικές εφαρμογές και δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη διαλειτουργικών πληροφορικών συστημάτων διασύνδεσης των λιμένων με τις υποδομές logistic της ενδοχώρας και με τους φορείς παροχής υπηρεσιών και μεταφορών. Εξειδικευμένες εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί: Ένα δυναμικό σύστημα για τη διαχείριση σε πραγματικό χρόνο των εμπορευματικών και επιβατικών ροών, στοχεύοντας στην αναγνώριση ενεργειών που θα εξομαλύνουν τους περιορισμούς της συμφόρησης και θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στη διασύνδεση μεταξύ λιμένων και των σχετικών περιοχών.λύσεις για ψηφιοποίηση των εντός της ΕΕ, λιμένα-προς-λιμένα και λιμένα-προς-πάροχο επικοινωνιών Τεχνολογικές λύσεις με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας μεταφορών 4 Εξειδικευμένες λύσεις-προτάσεις για συγκεκριμένες εφοδιαστικές αλυσίδες (π.χ. αγροτικών τροφίμων)

5 Τα εν λόγω πληροφορικά συστήματα θα συνεργάζονται και θα αξιοποιούν υφιστάμενα εθνικά πληροφοριακά συστήματα/ πλατφόρμες με στόχο τον καθορισμό ενός ολοκληρωμένου πρότυπου συστήματος (one-stop-shop) που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη τη Μεσόγειο. Αποτελούμενο από ένα τόσο εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης εμπορευματικών, επιβατικών και τουριστικών μεταφορών, ένα τέτοιο σύστημα θα λαμβάνει υπόψη θέματα εναρμόνισης και τυποποίησης πληροφοριών και δεδομένων, από άποψη δομής, τρόπου συλλογής και ερμηνείας για την περιοχή της Μεσογείου. Παρατηρητήριο Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του προγράμματος, ιδρύθηκε ένα εξειδικευμένο παρατηρητήριο με στόχο να συλλέξει υφιστάμενες πρωτοβουλίες και λύσεις, να τις συνδυάσει με τις τεχνολογικές εξελίξεις του έργου και να βοηθήσει στη διακυβέρνηση θεμάτων σχετικών με την ενίσχυση της συνεργασίας και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου. Μια σειρά από ομάδες εμπειρογνωμόνων ανά θεματική ενότητα υποστήριξαν το έργο στην ανάπτυξη σειράς βιώσιμων λύσεων, που εφαρμόστηκαν σε πιλοτικές εφαρμογές. Αυτές ακολούθησαν τα αποτελέσματα του έργου, μέτρησαν την επιρροή τους, εκσυγχρόνισαν την απόδοση, λαμβάνοντας υπόψιν τις αλλαγές στο πολιτικό, ρυθμιστικό και οικονομικό περιβάλλον και την τεχνολογία. ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ομάδα του έργου προτείνει πιλοτικές δράσεις μεταξύ των λιμενικών συστημάτων και της ενδοχώρας, σχετικά με τα διαλειτουργικά συστήματα πληροφόρησης, με στόχο την καινοτομία στη διαχείριση εμπορευμάτων και επιβατών. Έχουν ληφθεί υπόψη μερικές από τις κυριότερες βιομηχανίες. Συγκεκριμένα η βιομηχανία αγροτικών τροφίμων έχει ενδιαφερθεί για μια επιχειρηματική υπόθεση εργασίας. Η UIRnet επιτρέπει στην ομάδα του έργου να καθορίσει ένα πρότυπο σύστημα μεταβιβάσιμο στα λιμενικά συστήματα της περιοχής της Μεσογείου, το οποίο θα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ολοκληρωμένο εξειδικευμένο πρότυπο σύστημα (one-stop-shop) διαχείρισης εμπορευματικών, επιβατικών και τουριστικών μεταφορών. 5

6 SPHIIS: Ισπανικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενίσχυσης Συνδυασμένων Μεταφορών Λιμένα Ενδοχώρας Στόχοι ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 1 To Ισπανικό πιλοτικό έργο (SPHIIS) το οποίο έχει συντονιστεί από το Κέντρο Διαχείρισης Εμπορευμάτων της Zaragoza και το Ίδρυμα Λιμένα Βαλένθιας βελτιώνει την αποδοτικότητα και ορατότητα του διαδρόμου μεταφοράς διεθών προϊόντων από πόρτα-σε-πόρτα μεταξύ του παραθαλάσσιου λιμένα και αυτού της ενδοχώρας. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη διαλειτουργικών λύσεων, και εφαρμογή προτύπων ολοκλήρωσης των συστημάτων των λιμένων με τις υποδομές επιμελητείας της ενδοχώρας. Αυτή η βελτίωση στην ενοποίηση περιλαμβάνει όχι μόνο φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών σε θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις, αλλά και όλους τους σχετικούς/ ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο των συνδυασμένων διαδρόμων, όπως φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων, μεταφορείς εμπορευμάτων, σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ναυτιλιακοί πράκτορες, μεταφορείς φορτίων, εταιρείες φορτηγών και τελωνεία. Zaragoza Valencia Το πιλοτικό έργο έχει αναπτυχθεί μεταξύ του διαδρόμου Valencia- Zaragoza ο οποίος ενώνει το λιμένα της Βαλένθια, του κυριότερου λιμένα εμπορευματοκιβωτίων της Μεσογείου, με την πλατφόρμα διαχείρισης εμπορευμάτων της Zaragoza PLAZA, του μεγαλύτερου Κέντρου διαχείρισης εμπορευμάτων της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα θα είναι μεταβιβάσιμα σε άλλους διαδρόμους στην περιοχή της Μεσογείου με την εμπλοκή διαφόρων λιμένων και χερσαίων κόμβων. Fundación Valencia Port Fundación Zaragoza Logistics Center 6

7 Οφέλη Αποτελέσματα Επέκταση των λιμενικών περιοχών της ενδοχώρας για τους χειριστές και τους πελάτες, παρέχοντας ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτές τις συνδυασμένες διαδρομές και το κομβικό σημείο των δικτύων τους στην ενδοχώρα. Βελτιωμένη ορατότητα και ιχνηλασιμότητα μέσω καλύτερης ποιότητας πληροφοριών που θα επιτρέπουν πρόσβαση στις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών από περίκλειστες περιοχές. Αυξημένη αποτελεσματικότητα των ενεργειών έχει επιτευχθεί με τη βοήθεια ενός προηγμένου συστήματος σχεδιασμού και τη διαχείριση των πόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου αναμονής για τα τρένα και τα φορτηγά, τη βελτίωση των επιπέδων των μεταφορικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της εικόνας/ αντίληψης στους πελάτες. Μείωση των εξόδων και αύξηση των οικονομικών ωφελημάτων των συνδυασμένων αλυσίδων μεταφοράς. Το ίδρυμα Λιμένα της Βαλένθια έχει αναπτύξει νέες υπηρεσίες για τις ναυτιλιακές-σιδηροδρομικές λειτουργίες εντός του Συστήματος του Λιμένα (Port Community System (PCS) of Port of Valencia) το οποίο αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση των χερσαίων φορέων. Κάποιες διαδικασίες σχετικά με τις λειτουργίες του λιμένα έχουν ξανασχεδιαστεί με στόχο την επίτευξη των πιο πάνω ωφελημάτων. Το Κέντρο Διαχείρισης της Σαραγόσα (Zaragoza Logistics Center) έχει αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα πρότυπα και προδιαγραφές, επιτρέποντας έτσι σε κάθε φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού να συλλέγει πληροφορίες αλληλεπιδρώντας σε όλη την επιχειρηματική διαδικασία. Έχουν επίσης αναπτυχθεί ειδικά εργαλεία προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και μεταξύ αυτών και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών. Δυνατότητα Μεταφοράς Μια πρώτη κατηγορία μεταβιβάσιμων πτυχών είναι αυτές που σχετίζονται με τα προβλήματα στα οποία απευθύνεται η πιλοτική εφαρμογή. Τα αποτελέσματα που συνδέονται με τη βελτίωση των λιμενικών διαδικασιών, νέες υπηρεσίες, καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, χρήση των υφιστάμενων ανοιχτών προτύπων και λύσεων, κ.λπ. επιτρέπει τη δυνατότητα αξιολόγησης αυτών των αποτελεσμάτων, προκειμένου να προσφέρει λύση σε παρόμοιες /αντίστοιχες ανάγκες. Επίσης, έχουν παραχθεί από την πιλοτική εφαρμογή συγκεκριμένες λύσεις ΤΠΕ (ICT) που επιτρέπουν στους χρήστες την ανταλλαγή πληροφοριών για τις νέες διαδικασίες και υπηρεσίες του λιμένα της Βαλένθια. Με αυτή την έννοια, το ZLC μελετά ήδη τη δυνατότητα χρήσης επιτραπέζιων εργαλείων και διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών σε άλλα περιβάλλοντα, όπως είναι η περίπτωση των συμπλεγμάτων διαχείρισης εμπορευμάτων (logistics). 7

8 Επιβατική και Εμπορευματική Ψηφιακή Πληροφόρηση εν Κινήσει Στόχοι ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 2 Η πιλοτική αυτή εφαρμογή προτείνει τη βάση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης της κινητικότητας αναφορικά με θάλασσαλιμάνι-στεριά που θα μπορεί να παρακολουθεί επιβατικές και εμπορευματικές ροές. Το σύστημα είναι σε θέση να ενσωματώσει τις πληροφορίες που προέρχονται από τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης του λιμένα και άλλες πηγές δυναμικά σε πραγματικό χρόνο και να τα παρέχει στους χρήστες, με στόχο να καταστεί πιο προσιτή η πληροφορία και κατά συνέπεια η βελτίωση της ελκυστικότητας του λιμένα. Συγκεκριμένα, το πιλοτικό έργο περιλαμβάνει (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) Ανάπτυξη του τελωνειακού διαδρόμου ανάμεσα στο λιμάνι της Civitavecchia και στην υλικοτεχνική εγκατάσταση Intreporto di Orte, με τη συμμετοχή των μεταφορέων, πρακτόρων μεταφορών και UIRnet, την Ιταλική τηλεματική πλατφόρμα διαχείρισης εμπορευμάτων. (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ) Ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος πληροφόρησης κινητικότητας για το λιμάνι της Civitavecchia, βασιζόμενο στην πλατφόρμα Luceverde Lazio, με στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες της κινητικότητας για τους τουρίστες, κυρίως επιβατών κρουαζιερών, που περνούν από τη Civitavecchia. Η πιλοτική εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης ένα τρίτο στοιχείο που δεν σχετίζεται με μια συγκεκριμένη κίνηση, αλλά με το σύστημα διαχείρισης του λιμένα, που αποτελείται από την προτυποποίηση ενός κοινοτικού συστήματος διαχείρισης Δημοσίων και Εμπορικών Υπηρεσιών στους λιμένες ( Public Commercial Services (PCS) Port) για την Olbia. Olbia Lazio Region North Sardinia Port Authority Port Authority of Civitavecchia Civitavecchia 8

9 Οφέλη Αποτελέσματα Οι δραστηριότητες του προγράμματος αποφέρουν οφέλη στους εμπλεκόμενους τομείς, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των θαλάσσιων εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, καθώς και την προώθηση των λιμανιών της Civitavecchia και της Όλβια και των εγκαταστάσεων Interporto di Orte, με τις αντίστοιχες της ενδοχώρας, την κυκλοφορία, και όλων των συναφών οικονομικών τομέων. Όσον αφορά την εφαρμογή παροχής πληροφόρησης κινητικότητας εν κινήσει των εμπορευμάτων, των υπό παρακολούθηση τελωνειακών διαδρόμων, ενισχυμένων από τη διαδικασία προ-εκκαθάρισης, θα επιτρέψει την διαφάνεια κατά μήκος της σύνδεσης Civitavecchia Orte. Τα Εμπορευματοκιβώτια θα ελέγχονται μέχρι το Orte Interport αφήνοντας τον λιμενικό τερματικό σταθμό, αποφεύγοντας το έγγραφο Τ1, εξοικονομώντας χρόνο, γραφειοκρατία και χρήματα. Αυτό θα επιταχύνει το χρόνο διέλευσης στο λιμάνι αυξάνοντας την ελκυστικότητά του. Όσο για τις ροές των επιβατών, έχει αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμη μια μηχανή πληροφόρησης κινητικότητας η οποία τροφοδοτεί τη δικτυακή πύλη της λιμενικής εταιρείας PortMobility, παρέχοντας πληροφορίες στο λιμάνι της Civitavecchia. Η πύλη είναι διαθέσιμη στο portmobility.it/en/servizi-online/infomobility. Η Μηχανή Επιβατικής και Εμπορευματικής Ψηφιακής Πληροφόρησης εν Κινήσει είναι διαθέσιμη στο futuremed.duelcloud.com/itinerario.jsp?language=en Ένα Πρωτότυπο Σύστημα Λιμενικής Κοινότητας σχεδιάζεται και υλοποιείται στο λιμάνι της Όλβια, περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες: πληροφορίες για τα σκάφη (με βάση τα δεδομένα του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης (AIS), Check- In, Πληροφορίες Λιμένος και Πλοίαρχο Ασφαλείας, Στατιστικά. Η πρώτη έκδοση είναι διαθέσιμη στο: Δυνατότητα Μεταφοράς Το σύστημα πληροφόρησης κινητικότητας εν κινήσει βασίζεται στο σύστημα Luceverde, το οποίο είναι μια μεγάλη επένδυση της διοίκησης της Περιφέρειας Lazio κατά τα τελευταία έτη, με σκοπό την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου πληροφόρησης εν κινήσει. Το σύστημα αυτό δεν μπορεί να μεταφερθεί, δεδομένου ότι είναι ένα απηρχαιωμένο σύστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως το Luceverde μπορεί να αναπαραχθεί, βασιζόμενο σε πρότυπες τεχνολογίες. Επιπλέον, η δυνατότητα για την ενσωμάτωση πληροφοριών από διάφορες πηγές βασίζεται σε υπηρεσίες Ιστού. Ο ελεγχόμενος τελωνειακός διάδρομος είναι μια λύση που σίγουρα βασίζεται σε ασφαλή και πρότυπη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, απαιτώντας τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες διαδικασίες που καθορίζονται από την τελωνειακή αρχή. Για το λόγο αυτό, η τεχνολογική λύση είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση αυτών των απαιτήσεων. Στην παρούσα πιλοτική εφαρμογή η λύση επιτυγχάνεται μέσω της UIRNet τηλεματικής πλατφόρμας. Η UIRNet εγγυάται τη διαλειτουργικότητα μέσω ειδικών συνδέσμων σε εξωτερικά και απηρχαιωμένα συστήματα και είναι, κατά συνέπεια σε θέση να ενσωματώσει διαφορετικές πηγές πληροφόρησης σχετικά με τα μέσα μεταφοράς ή κόμβων διαχείρισης υλικών και επιμελητείας (logistics). 9

10 Ολοκληρωμένο σύστημα διασύνδεσης του λιμένα με τον σιδηρόδρομο ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 3 Στόχοι Ο κύριος στόχος της Ελληνικής Πιλοτικής Εφαρμογής είναι να συμβάλει στη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα των αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών που περιλαμβάνουν λιμένες, θαλάσσιες και επίγειες οδούς. Η λύση και η υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών βασίστηκε στις ανάγκες και την ανατροφοδότηση των φορέων και τελικών χρηστών έτσι ώστε να στηριχθεί μία βιώσιμη και αποτελεσματική αλυσίδα μεταφορών Η ιδέα ενέπλεκε τη Λιμενική Αρχή, τον διαχειριστή του Τερματικού, τον φορέα εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών μεταφορών, τον χειριστή του λιμένα της ενδοχώρας, αλλά και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο πλαίσιο των συνδυασμένων διαδρόμων (π.χ. φορτωτές, ναυτικοί πράκτορες, ναυλομεσίτες, μεταφορείς, τελωνεία, κλπ). Η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων φορέων δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί ή αξιοποιηθεί σε πλήρη κλίμακα. Συγκεκριμένα, οι διάφοροι φορείς που προέρχονται από διαφορετικούς διαδρόμους (μεταφορά εμπορευματοκιβώτιων αντί φορτίων χύδην) υιοθετούν διαφορετικά είδη λύσεων ΤΠΕ. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ασυμβατότητα και διαφοροποίηση όσον αφορά τις επιχειρησιακές διαδικασίες και, τελικά, ανεπαρκή αποτελέσματα. Η τεχνική λύση έχει ως στόχο την προώθηση της διαλειτουργικότητας με την ανάπτυξη νέων διαδικασιών για την σιδηροδρομική-θαλάσσια ενοποίηση και την διαφάνεια της συνδυασμένης αλυσίδας Skopje TRAINOSE S.A. Thessaloniki Port Authority S.A. Sofia Thessaloniki 10

11 Οφέλη Αποτελέσματα Το πιλοτικό πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί στην Ελλάδα έχει ως στόχο να καθορίσει και να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες που επικεντρώνονται στα εξής: την άρση των υφιστάμενων εμποδίων όσον αφορά την προσβασιμότητα των λιμένων (παραθαλάσσιας και αστικής περιοχής) την ενοποίηση των λιμένων με την ενδοχώρα την ενίσχυση της διαχείρισης των φορτίων μέσω της προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών που περιλαμβάνουν λιμάνια την ανάπτυξη της πληροφόρησης της κινητικότητας εν κινήσει με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας καθιστώντας έτσι το σύστημα λιμένων πιο αποτελεσματικό την εξειδίκευση των συστημάτων των λιμένων. Η κύρια εφαρμογή των ΤΠΕ που σχετίζονται με το πιλοτικό έργο είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που είναι σε θέση να διαχειριστεί από πόρτα σε πόρτα παραγγελίες για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και φορτίου χύδην. Η λύση έχει εφαρμοστεί στον συνδυασμένο διάδρομο Α (Θεσσαλονίκη - Σόφια) σχετικά με τα εμπορευματοκιβώτια και τον συνδυασμένο διάδρομο Β (Θεσσαλονίκη - Σκόπια) για χύδην φορτία. Επιπλέον, η δημιουργία ενός τοπικού τομέα μιας διατροπικής εφοδιαστικής αλυσίδας έχει ήδη προγραμματιστεί, η οποία θα συμβάλει περαιτέρω στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, μειώνοντας παράλληλα τους εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται με τις μεταφορές και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Αυτή η προσέγγιση θα αντιμετωπίσει το κύριο προβλήμα της τρέχουσας κατάστασης, το οποίο είναι η περιορισμένη (φορτίο σε εμπορευματοκιβώτια) ή ανύπαρκτη (χύδην φορτίου) ορατότητα κατά μήκος της συνδυασμένης αλυσίδας. Δυνατότητα Μεταφοράς Η λύση θα περιλαμβάνει διαφορετικές υλοποιήσεις συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του λιμένος της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, ένα μέρος των αποτελεσμάτων θα είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε άλλα λιμάνια της Μεσογείου, ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Ο στόχος είναι να μεταφερθεί η τεχνογνωσία σε άλλους λιμένες που μπορεί να αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα σχετικά με την ενδοχώρα που εξυπηρετούν. Οι διαδικασίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την αντίστοιχη λύση θα περιλαμβάνουν: Εισαγωγές / εξαγωγές από / προς χώρες εκτός ΕΕ Ενδοευρωπαϊκές / ενδομεσογειακές ροές φορτίου/εμπορευμάτων Ωστόσο, η προτεινόμενη λύση μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κάθε εμπορευματικού τερματικού σταθμού (εκτός από των σιδηροδρομικών), ενώ οι πιο κατάλληλοι αλγόριθμοι για τον/τις προγραμματισμό/κρατήσεις σιδηροδρομικών βαγονιών θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προγραμματισμού/κρατήσεων σε άλλα μέσα μεταφοράς. 11

12 Πιλοτικό Έργο Adriawestmed Σύνδεση Ανατολής Δύσης ΈΡΓΟ ΘΑΛΆΣΣΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΏΝ (MOTORWAYS OF THE SEA MΟS)), ΒΑΣΙΣΜΈΝΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΌΜΩΝ ΣΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΛΙΜΈΝΩΝ FRIULI VENEZIA GIULIA 12 Στόχοι Το Πιλοτικό Πρόγραμμα ADRIA WestMed έχει διεκπεραιωθεί από την Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia (FVG) με την στήριξη των Συμβούλων TLS Europe για την υλοποίηση του Προγράμματος Οι στόχοι του Πιλοτικού Προγράμματος είναι: Η Σύνδεση της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου με τα Λιμάνια της Βορείου Αδριατικής Η δημιουργία μίας από Πόρτα σε Πόρτα» (D2D) διαλειτουργικής αλυσίδας, βασισμένη στις θαλάσσιες και σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, η οποία θα συνδέει δύο ευρείες περιοχές: την περιοχή της Νότιο-Δυτικής Μεσογείου, ιδιαίτερα την Ισπανία, και την περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Ιταλίας, Κέντρο - Βόρεια - Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και ορισμένες χώρες στην Ανατολική πλευρά της Ευρώπης, όπως η Ρωσία, η Λευκορωσία και η Ουκρανία, μέσω των λιμένων FVG. Η αξιοποίηση της αρτιότητας της σιδηροδρομικής-θαλάσσιας διαλειτουργικότητας των συνδυασμένων σιδηροδρομικών θαλάσσιων μεταφορών του λιμένα της Τεργέστης, που υπερβαίνει σε μερίδιο αγοράς το 50% σε παγκόσμιο επίπεδο και πάνω από το 66% σε ένα τερματικό RORO. Η επίδειξη της δυνατότητας μεταφοράς του οργανωτικού και επιχειρηματικού μοντέλου των συνδυασμένων υπηρεσιών από πόρτα σε πόρτα (D2D), με βάση τα πλοία RORO και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, συγκεντρωμένων εδώ και χρόνια στο λιμάνι της Τεργέστης στην κυκλοφορία με την Τουρκία, σε άλλους προορισμούς και νέους φορείς. Η προσφορά μιας εναλλακτικής λύσης σε «όλες τις οδικές μεταφορές», καθώς και στις θαλάσσιες συνδέσεις στο Τυρρηνικό Πέλαγος, ανάμεσα στην Ιταλία και την Ισπανία, για ροές φορτίου με προορισμό τη βορειοανατολική Ιταλία και την Ευρώπη, μειώνοντας έτσι τους αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες των οδικών μεταφορών μέσω της Ιταλίας, από τα Τυρρηνικά Λιμάνια στους τελικούς προορισμούς κατά μήκος των διαδρομών που είναι ήδη σε κρίσιμο όριο. Valencia ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 4 Trieste Fundación Valencia Port Friuli Venezia Giulia Region with the Consultant TLS EUROPE

13 Οφέλη Αποτελέσματα Καλύτερη χρήση των υφιστάμενων υποδομών, με μέγιστη αύξηση κατά 30% του αριθμού των εμπορευματοκιβωτίων ανά μονάδα επιφάνειας στο επιλεγμένο τερματικό RORO. Μείωση του εξωτερικού κόστους που οφείλεται στη ρύπανση, στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, στα ατυχήματα, στο θόρυβο, στο κλίμα, στη μετατόπιση του φορτίου από τις οδικές στις συνδυασμένες θαλάσσιες και σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές κατά μήκος των διαδρομών. Για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες D2D ADRIA WestMed, η πραγματοποίηση της μεταφοράς από τη Βαλένθια στην Τεργέστη μέσω θαλάσσης και με σιδηρόδρομο μέχρι τον τελικό προορισμό, σε σύγκριση με την πραγματοποίηση της μεταφοράς μόνο με οδικά μέσα, θα παράγει μια περιβαλλοντική εξοικονόμηση περίπου ετησίως, ίσο με το 57% των εξωτερικών δαπανών που σχετίζονται με την ίδια υπηρεσία από τις οδικές μεταφορές. Οι προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα του Πιλοτικού Προγράμματος ADRIA WestMed έχουν εντοπιστεί, καθώς και η δομή της εταιρικής σχέσης που θα μπορούσε να αναπτύξει την υπηρεσία. Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας D2D: (α) Ένα εβδομαδιαίο ταξίδι μετ επιστροφής Βαλένθια - Τεργέστη, αναχωρήσεις σε καθορισμένες ημέρες, (β) Ένα σύγχρονο πλοίο RORO ML (βέλτιστη λύση), ταχύτητας των 18,4 κόμβων, (γ) συνδυασμένη σιδηροδρομική σύνδεση σε περίπου 80%, 9 τρένα την εβδομάδα (το μέγιστο), μετ επιστροφής ισορροπημένο, μικτό φορτίο, θαλάσσια και χερσαία μεταφορά, η οποία δεν είναι διαδεδομένη. Μια συμπληρωματική μελέτη προ-βιωσιμότητας εντόπισε επίσης τις προϋποθέσεις σκοπιμότητας μίας υπηρεσίας πλοίου CON - RO, που να συνδέει τη Βαλένθια και την Τεργέστη με ενδιάμεσες στάσεις στο Αλγέρι, Rades και Αουγκούστα. Δυνατότητα Μεταφοράς Το ADRIA WestMed Πιλοτικό πρόγραμμα έχει ένα μοντέλο αναφοράς που είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για νέες υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορών D2D, με θαλάσσια βάση, οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε ένα αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό δίκτυο σιδηροδρομικών εμπορευματικών υπηρεσιών, στην περιοχή του λιμανιού ή σε ένα ευρύτερη συνδυασμένο τερματικό, για την άφιξη στον προορισμό σε μια ελάχιστη απόσταση 500 χιλιομέτρων. Το Μοντέλο είναι βασισμένο στην: (i) στη χρήση κοινών συστημάτων και τεχνολογιών, που περιλαμβάνουν αυτές που αφορούν τη διασύνδεση πλοίου ξηράς, για την αύξηση της ταχύτητας των διαδικασιών χειρισμού στο λιμάνι; (ii) την ενσωμάτωση κατά μήκος της συνδυαστικής αλυσίδας των λειτουργιών και υπηρεσιών. Η ενσωμάτωση υπηρεσιών και παρόχων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων αυτών που κατέχουν το φορτίο), από την περιοχή προέλευσης στον προορισμό (υπηρεσία D2D) είναι ο κύριος παράγοντας επιτυχίας. 13

14 Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών Τροφίμων Στόχοι ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 5 14 Την πιλοτική επιχείρηση συντονίζει το Ινστιτούτο για Μεταφορές και Ίδρυμα Logistics και εστιάζεται στη βελτιστοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων αγροτικών τροφίμων με ιδιαίτερη έμφαση σε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η πρώτη πιλοτική δραστηριότητα αφορά την ανασυγκρότηση μιας ρεαλιστικής ανάλυσης ροής αγροτικών τροφίμων, εισερχόμενων και εξερχόμενων ευπαθών προϊόντων, σε ότι αφορά τους προμηθευτές, τους διανομείς και τους εισαγωγείς, σε όλη την περιοχή της Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ιταλία και την περιοχή Emilia- Romagna. Η ανάλυση ροής χρησιμοποιείται πιο κάτω ως βάση για τα δυο σκέλη της έρευνας: - Η βελτίωση της διαχείρισης και διανομής των ευπαθών προϊόντων σε χώρες της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό το επιμέρους πιλοτικό έργο γίνεται σε συνεργασία με την περιφερειακή εταιρία, Ciao S.r.l. Intermediazione Prodotti Ortofrutticoli, για να αξιολογήσει νέες ευκαιρίες και αγορές στόχους για τα τοπικά φρέσκα φθαρτά αγροτικά τρόφιμα (παρουσία στην αγορά), - την ανακάλυψη καινοτόμων βέλτιστων λύσεων διαχείρισης προϊόντων (logistics), με την αύξηση της αποδοτικότητας της αλυσίδας διαχείρισης και την ενδυνάμωση μέσω βέλτιστων λύσεων για τις μεταφορές (βελτιστοποίηση). Αυτό το επιμέρους έργο έγινε σε συνεργασία με μια μεγάλη εταιρεία λιανικού εμπορίου για την αξιολόγηση νέων στρατηγικών και διαδικασιών για τη διαχείριση της εισερχόμενης τοπικής αλυσίδας τροφοδοσίας ευπαθών προϊόντων. Emilia - Romagna Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica Ciao S.r.l. Intermediazione Prodotti Ortofrutticoli

15 Οφέλη Αποτελέσματα Προσδιορισμός πιθανών ευκαιριών για να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς και να επιτευχθεί ο στόχος των αγορών, παρέχοντας μια σειρά από λύσεις και στρατηγικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε φορείς αγροτικών τροφίμων. Αναγνώριση της κρισιμότητας και των πιθανών βελτιώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Οι προτεινόμενες επιχειρηματικές λύσεις αξιολόγησαν τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους και το κόστος εξωτερικών παραγόντων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού των αγροτικών τροφίμων, οι οποίες μπορεί να έχουν αξία για τους διάφορους φορείς αγροτικών αλυσίδων τροφίμων, της περιοχής της Μεσογείου. Μέτρηση της σημασίας των εισερχόμενων και των εξερχόμενων ροών κατά μήκος των κύριων μεσογειακών υποδομών διαχείρισης προϊόντων με τη χρήση βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει ποσοτικές μετρήσεις και Βασικούς δείκτες απόδοσης Η καλύτερη κατανόηση των επιχειρηματικών σεναρίων της Ciao s.r.l, όσον αφορά τους στόχους, τους εμπορικούς φραγμούς, τους κανονισμούς που σχετίζονται με την υφιστάμενη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και τον προσδιορισμό των δυνητικών αγορών στόχου (π.χ. Γερμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) Βελτιστοποίηση του δικτύου διανομής από το αγρόκτημα στο πιάτο των ευπαθών προϊόντων για την μεγάλη εταιρεία λιανικού εμπορίου με την ανάλυση και ελαχιστοποίηση των κόμβων εφοδιασμού, των εμπλεκομένων και των διαδικασιών που αναμιγνύονται στην υφιστάμενη αλυσίδα προσφοράς. Δυνατότητα Μεταφοράς Επισκόπηση των σημερινών και δυνητικών ροών ευπαθών φρούτων και λαχανικών σε όλη τη περιοχή της Μεσογείου. Ποσοτική ανάλυση των υφιστάμενων υποδομών και των διαδρομών τροφοδοσίας προς νέες αγορές (της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και την αναγνώριση των πιο αποτελεσματικών καναλιών. Μελέτες και βέλτιστες πρακτικές που θα οδηγήσουν σε επενδυτικές ευκαιρίες, συνεργασίες μεταξύ ιταλικών και μεσογειακών ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Η αξιολόγηση και ο υπολογισμός του κόστους περιβαλλοντικών εξωγενών επιδράσεων που σχετίζονται με τις μεταφορές επιτρέπει την πρόταση στρατηγικών βελτιστοποίησης για μείωση του κόστους διανομής και προμήθειας καθώς επίσης και των περιβαλλοντικών εσωτερικοτήτων. 15

16 Ενίσχυση της Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού Κρουαζιέρας της Μεσογείου Στόχοι ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 6 Ο τουρισμός κρουαζιέρας είναι μια οικονομική δραστηριότητα, που δείχνει μια παγκόσμια εξάπλωση. Η Μεσόγειος, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως ένας πολύ ελκυστικός προορισμός για τον τουρισμό θαλάσσιας κρουαζιέρας με υψηλές προσδοκίες ανάπτυξης και οικονομικού οφέλους από το εμπόριο, τις τουριστικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις. Αναπτύσσοντας την ελκυστικότητα, θα απαιτηθεί το συντομότερο δυνατό η προσαρμογή των Μεσογειακών λιμανιών και προορισμών, στο να φιλοξενούν μεγαλύτερα πλοία καθώς και να παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες εδάφους. Είναι ήδη εμφανής ο περιορισμός χωρητικότητας, προκαλώντας αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις, όπως η συμφόρηση και οι αυξημένες εκπομπές ρύπων. Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, είναι απαραίτητη η υψηλότερη αποδοτικότητα των λιμενικών υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της πληροφόρησης κινητικότητας εν κίνησει, η δυναμικότητα των υποδομών, η προσβασιμότητα και η σύνδεση με την ενδοχώρα. Κύριος στόχος του πιλοτικού έργου ήταν η αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων με το σχεδιασμό καινοτόμων πληροφοριακών λύσεων, οι οποίες θα παρέχουν στους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων όλες τις σχετικές (με βάση τη θέση) πληροφορίες και υπηρεσίες (τουριστική προσφορά και επιλογές μεταφοράς) που είναι διαθέσιμες στον προορισμό. Η προτεινόμενη ιδέα είναι να μεταφερθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους προορισμούς κρουαζιέρας στην περιοχής της Μεσογείου. University of Maribor, Faculty of Civil Engineering BSC Ltd., Business Support Centre, Kranj Koper 16

17 Οφέλη Αποτελέσματα Η χρήση των προηγμένων τεχνολογιών Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ( ICT) και κινητών συσκευών επιτρέπει τη συλλογή των ενδιαφερόντων των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κρουαζιέρας (πριν την άφιξη στον προορισμό). Η γνώση των αναγκών των επιβατών επιτρέπει τη δυναμική ευθυγράμμιση της τοπικής τουριστικής προσφοράς με τη ζήτηση (προτιμήσεις που παρατηρήθηκαν), την καλύτερη διαχείριση των ροών των επιβατών και τη μείωση των εξωτερικών επιδράσεων. Η ενσωματωμένη δυνατότητα στροφή- από- στροφήπλεύση (turn-by-turn navigation), θα επιτρέψει τη δυναμική βελτιστοποίηση και παροχή βέλτιστα συγχρονισμένων περιηγήσεων με βάση τα σημεία ενδιαφέροντος, τη διαθεσιμότητα χρόνου και δυναμική μεταβαλλόμενων συνθηκών. Προτεινόμενη βάση δεδομένων με πληροφορίες επιτρέπει την κατάρτιση του τοπικής προσφοράς σε ένα ομοιογενές και συντονισμένο τρόπο. Έγινε λεπτομερής ανάλυση των ροών των επιβατών κρουαζιέρας και των δραστηριοτήτων τους, για εντοπισμό βασικών προβλημάτων καθώς και για τον εντοπισμό υλικοτεχνικών αναγκών σε ένα επιλεγμένο προορισμό κρουαζιέρας. Ο σχεδιασμός του καινοτόμου συστήματος πληροφόρησης επιβατών κρουαζιέρας αναπτύχθηκε με κύριο στόχο να επιτρέψει σε λιμάνια και προορισμούς κρουαζιέρας την καλύτερη διαχείριση και την εύκολη άφιξη και διαμονή των τουριστών, καθώς επίσης και την παροχή ενός ευρέως φάσματος νέων υπηρεσιών. Δημιουργία βάσης πληροφοριακών δεδομένων (ανοιχτών δεδομένων) για να χρησιμεύσει ως βάση για την πληροφόρηση κινητικότητας, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη προσφοράς και άλλων βελτιστοποιήσεων που προτάθηκαν. Δυνατότητα Μεταφοράς Πολλές εταιρίες κρουαζιέρων και προορισμοί κρουαζιέρας στη Μεσόγειο μοιράζονται τα ίδια προβλήματα των διαφοροποιημένων μέσων και των τρόπων συλλογής, διαχείρισης και παροχής στους επιβάτες κρουαζιέρας τις τοπικές τουριστικές και διαχειριστικές πληροφορίες. Η προτεινόμενη λύση, αν και είναι προσαρμοσμένη για τις ανάγκες της Koper, είναι μεταφερόμενη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη Μεσόγειο, για να παρέχει ένα ενοποιημένο σύστημα πληροφόρησης επιβατών κρουαζιέρας για την περιοχή. Καλύτερη πρόσβαση σε πληροφόρηση που αφορά στον προορισμό βελτιώνει τη διαφάνεια των προσφερόμενων υπηρεσιών, μπορεί να αυξήσει το ποσοστό ικανοποίησης των επιβατών κρουαζιέρας, επιτρέποντας ευθυγράμμιση της τοπικής τουριστικής προσφοράς με τη ζήτηση, και επιπλέον μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω το επίπεδο των υπηρεσιών και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. 17

18 BSC Ltd., Business Support Centre, Kranj Ciao S.r.l. Intermediazione Prodotti Ortofrutticoli Friuli Venezia Giulia Region with the Consultant TLS EUROPE Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica Fundación Valenciaport Fundación Zaragoza Logistics Center Lazio Region North Sardinia Port Authority Port Authority of Civitavecchia Thessaloniki Port Authority S.A. TRAINOSE S.A. University of Maribor, Faculty of Civil Engineering 18

19 Ακολουθείστε το Futuremed στο: Andrea Campagna Συντονιστής Έργου FUTUREMED Project Secretariat DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI UFFICIO DI STAFF TRASPARENZA E PROGETTI EUROPEI Via del tintoretto, ROMA Τηλέφωνο: Fax: ΕΡΓΟ FUTUREMED Κατοχυρωμένα όλα τα δικαιώματα Σχεδιασμός Zaragoza Logistics Center 19

20 20

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα του LOSAMEDCHEM στο σύνολο της μεσογειακής περιοχής παρέμβασης του έργου

Τα αποτελέσματα του LOSAMEDCHEM στο σύνολο της μεσογειακής περιοχής παρέμβασης του έργου Τα αποτελέσματα του LOSAMEDCHEM στο σύνολο της μεσογειακής περιοχής παρέμβασης του έργου Ημερίδα Προγράμματος MED Θεσσαλονίκη, 16.10.2014 Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Γιατί το έργο

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Το έργο SYNTHESIS ανήκει. Θαλάσσιες μεταφορές: Eναλλαγή μεταφορικών μέσων & εφοδιαστική αλυσίδα

NEWSLETTER. Το έργο SYNTHESIS ανήκει. Θαλάσσιες μεταφορές: Eναλλαγή μεταφορικών μέσων & εφοδιαστική αλυσίδα Θαλάσσιες μεταφορές: Eναλλαγή μεταφορικών μέσων & εφοδιαστική αλυσίδα NEWSLETTER Το έργο SYNTHESIS ανήκει στις Δράσεις κοινής εκμάθησης του προγράμματος και προσέφερε χωρίς οικονομική επιβάρυνση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Δρ. Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ Πρόεδρος του ITS Hellas ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ITS Hellas & Ρόλος ITS for

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Εάν ενδιαφέρεστε για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση Logistics για τις ανάγκες της εφοδιαστικής σας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST THE SEA OF EUROPE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17-18 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α. Εσπερίδα ACTIS: Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη 29/6/2015 Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ GIOIA

Διαβάστε περισσότερα

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient 3ο ενημερωτικό δελτίο Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το τρίτο Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση αυτή κατατίθεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Η πρόταση αυτή κατατίθεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Η πρόταση αυτή κατατίθεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διαθέτει επίσης τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020

O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020 O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Νίκος Καμβύσης Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Συντονιστής της Τομεακής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_6988 Μυτιλήνη, 31/07/2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_6988 Μυτιλήνη, 31/07/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_6988 Μυτιλήνη, 31/07/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Πληθυσμός 28,5 εκατομμύρια 5,5 από τα οποία δεν είναι Σαουδάραβες SAGIA Saudi Arabian General

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Εκδήλωση: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Η συμβολή των τελωνειακών διαδικασιών και των logistics στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών Ομιλητής: Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ, Δρ. Κυριάκος Λουφάκης Τίτλος Ομιλίας: Η ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ)

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Εμπορευματική σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Περιεχόμενα Παρουσίαση των δύο συνεργατών Σύμπλευση Στόχος Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρία μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης

Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης Costa Navarino, 11-12 Μαρτίου 2013 Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών Τρεις άξονες πολιτικής από την οπτική του εξαγωγέα: Διεύρυνση εξαγωγικής βάσης Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Πέτη Πέρκα Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος MSc Μεταφορές και Περιβάλλον Αλματώδης αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 8/12/2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument 2 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument Εργαλείο του Ορίζοντα 2020

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1.Στρατηγικό Μάνατζμεντ 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 5. Νέες Τεχνολογίες 3. Διαχείριση Γνώσης 4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα