Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επίλυση προβληµάτων δροµολόγησης και εφαρµογή στην εταιρεία ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009

2 ii Περίληψη Αντικείµενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η επίλυση προβληµάτων δροµολόγησης και η εφαρµογή των σχετικών µεθόδων στην περίπτωση της εταιρίας ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ η οποία έχει ως αντικείµενο εργασίας τη διανοµή των φαρµάκων στους νοµούς Θεσσαλονίκης, Σερρών και Κιλκίς. Πιο συγκεκριµένα, οι ερευνητικοί στόχοι της εργασίας είναι οι εξής : 1. Ο εντοπισµός της διαδροµής ελάχιστου µήκους µε την οποία εξυπηρετούνται όλοι οι σταθµοί ενός νοµού µε ένα δροµολόγιο από την αφετηρία η οποία βρίσκεται στην κεντρική αποθήκη στη Θεσσαλονίκη. 2. Ο εντοπισµός της βέλτιστης τοποθεσίας σε κάθε έναν από τους νοµούς Σερρών και Κιλκίς όπου µπορεί να δηµιουργηθεί µία αποθήκη µεταφόρτωσης. 3. Η πρόβλεψη της µελλοντικής ζήτησης των φαρµάκων στο σύνολο των τριών νοµών. 4. Η πρόβλεψη της µελλοντικής επιστροφής φαρµάκων από τους τελικούς προορισµούς προς την κεντρική αποθήκη. Για να πετύχουµε τους στόχους αυτούς µελετούµε τους παλαιότερους αλγορίθµους αλλά και τις σύγχρονες προσεγγίσεις. Πιο συγκεκριµένα, ο πρώτος στόχος αντιµετωπίζεται µε τη µέθοδο των ελάχιστων επικαλύπτοντων δέντρων (Παράγραφοι 3.2, 3.3 και 3.4). Ο δεύτερος στόχος ισοδυναµεί µε τον εντοπισµό του κέντρου των γραφηµάτων των δύο νοµών και υλοποιείται µε τη µέθοδο της ελάχιστης εκκεντρικότητας (Παράγραφοι 3.5 και 3.6). Για την απάντηση στον τρίτο ερευνητικό στόχο χρησιµοποιούµε διπλή εκθετική παλινδρόµηση (Παράγραφος 3.7) ενώ για την πρόβλεψη των επιστροφών των φαρµάκων χρησιµοποιούµε τη µέθοδο του κινούµενου µέσου όρου (Παράγραφος 3.8). Λέξεις Κλειδιά Αλγόριθµοι δροµολόγησης, µεταφορικό δίκτυο, ελάχιστα επικαλύπτοντα δέντρα, γραφήµατα, εκκεντρικότητα γραφηµάτων, πρόβλεψη της ζήτησης.

3 iii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περίληψη. Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας εικόνων. Πίνακας σχηµάτων.. Πίνακας πινάκων. ii iii v v vi 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εισαγωγή Ορισµός δικτύου Βασικά στοιχεία ενός δικτύου Η δροµολόγηση στο οδικό δίκτυο Γραφική απεικόνιση δικτύου Η αρχή της βελτιστοποίησης Μελέτη στα µεταφορικά δίκτυα Το πρόβληµα δροµολόγησης σε µεταφορικά δίκτυα Ευριστικές τεχνικές Μοντελοποίηση δικτύου Συνήθεις εφαρµογές διαδικασίες που συναντάµε σε δίκτυα ιαδικασία Geocoding ιαδικασία location-allocation Business logistics Χωρική αλληλεπίδραση και µοντελοποίηση βαρύτητας υναµική τµηµατοποίηση Ενδιαφέρουσες κατηγορίες προβληµάτων δροµολόγησης σε µεταφορικά δίκτυα Προβλήµατα συντοµότερων µονοπατιών πολλών κριτηρίων υναµικά προβλήµατα ελάχιστης διαδροµής Ιδιαιτερότητες των µεταφορικών δικτύων. Η FIFO συµπεριφορά στα µεταφορικά δίκτυα Ανάλυση δικτύων διανοµής-στρατηγική διοικητικών µεριµνών. 15

4 iv 1.10 Ορισµός ελάχιστων επικαλύπτων δένδρων Μη βεβαρηµένο γράφηµα Βεβαρηµένο γράφηµα Γραφήµατα Μέθοδοι προβλέψεων Ανάλυση χρονοσειρών ιπλή εκθετική εξοµάλυνση Απλή εκθετική εξοµάλυνση ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 2.1 Παρουσίαση της εταιρείας Περιγραφή του προβλήµατος βέλτιστης διαδροµής Εντοπισµός κεντρικού σηµείου Πρόβλεψη της ζήτησης Ερευνητικό υλικό-διαδικασία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 Στοιχεία από τα απαντηµένα ερωτηµατολόγια Ψηφιοποίηση χαρτών Εφαρµογή στο Ν. Θεσσαλονίκης Εφαρµογή στο Ν. Σερρών Εφαρµογή στο Ν. Κιλκίς Εντοπισµός κεντρικού σηµείου στον Ν. Κιλκίς Εντοπισµός κεντρικού σηµείου στον Ν. Σερρών Πρόβλεψη µελλοντικής ζήτησης Πρόβλεψη επιστροφών µε την µέθοδο του κινούµενου µέσου όρου ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Συµπεράσµατα 52 53

5 v ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 54 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Αγγλικών- Ελληνικών Όρων.. 56 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 58 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 3.1.α Φορτωτική από φάρµακα Εικόνα 3.3.β Πιθανά µονοπάτια στο Ν. Θεσσαλονίκης. 36 Εικόνα 3.3.γ Βέλτιστη διαδροµή στο Ν. Θεσσαλονίκης. 37 Εικόνα 3.4.β Πιθανά µονοπάτια στο Ν. Σερρών. 39 Εικόνα 3.4.γ Βέλτιστη διαδροµή στο Ν. Σερρών Εικόνα 3.5.β Πιθανά µονοπάτια στο Ν. Κιλκίς Εικόνα 3.5.γ Βέλτιστη διαδροµή στο Ν. Κιλκίς.. 43 Εικόνα 3.6.γ Κέντρο του γραφήµατος στον Ν. Κιλκίς 45 Εικόνα 3.7.γ Κέντρο του γραφήµατος στον Ν. Σερρών.. 47 Εικόνα 3.8.β Ζήτηση των φαρµάκων για τους τρεις Νοµούς Θεσσαλονίκης Σερρών- Κιλκίς. 48 Εικόνα 3.8.δ Πρόβλεψη της ζήτησης των φαρµάκων για τους τρεις Νοµούς Θεσσαλονίκης Σερρών- Κιλκίς. 49 Εικόνα 3.9.β Επιστροφές φαρµάκων από τους Νοµούς Θεσσαλονίκης Σερρών- Κιλκίς Εικόνα 3.9.δ Πρόβλεψη επιστροφών φαρµάκων από τους Νοµούς Θεσσαλονίκης Σερρών- Κιλκίς. 51 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 1.4.α Αναπαράσταση ενός δικτύου..... Σχήµα 1.10.α Συνεκτικό γράφηµα Σχήµα 1.10.β Επικαλύπτον δένδρο. 17 Σχήµα 1.10.γ Επικαλύπτον δένδρο 18 Σχήµα 1.10.δ Επικαλύπτον δένδρο. 18 Σχήµα α Βεβαρηµένο γράφηµα Σχήµα γ Ελάχιστο επικαλύπτον δένδρο.. 26 Σχήµα 1.11.α Αποστάσεις και εκκεντρικότητες γραφήµατος... 28

6 vi ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας β Πινάκας ταξινόµησης σε αύξουσα σειράς βάρους Πίνακας 1.11.β Πίνακας αποστάσεις και εκκεντρικότητες. Πίνακας 3.3.α Πίνακας µονοπατιών στον Ν. Θεσσαλονίκης Πίνακας 3.4.α Πίνακας µονοπατιών στον Ν. Σερρών Πίνακας 3.5.α Πίνακας µονοπατιών στον Ν. Κιλκίς Πίνακας 3.6.α Σταθµοί Ν. Κιλκίς Πίνακας 3.6.β Εφαρµογή κεντρικότητας στον Ν. Κιλκίς Πίνακας 3.7.α Σταθµοί Ν. Σερρών Πίνακας 3.7.β Εφαρµογή κεντρικότητας στον Ν. Σερρών Πίνακας 3.8.α Πίνακας ζήτησης των φαρµάκων.. 48 Πίνακας 3.8.γ Πίνακας πρόβλεψης της ζήτησης των φαρµάκων Πίνακας 3.9.α Επιστροφές φαρµάκων από τους Νοµούς Θεσσαλονίκης Σερρών- Κιλκίς.. 50 Πίνακας 3.9.γ Πίνακας πρόβλεψης επιστροφής φαρµάκων.. 51

7 Εισαγωγή Το πρόβληµα της δροµολόγησης είναι ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα προβλήµατα βελτιστοποίησης ροής και βρίσκει εφαρµογές σε πολλούς χώρους όπου εµπλέκονται δίκτυα µεταφορών. Οι διαφορετικές τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη µίας ποικιλίας αλγορίθµων δροµολόγησης, των οποίων η ποιότητα έχει αποτιµηθεί τόσο θεωρητικά όσο και πειραµατικά. Η αποτίµηση αυτή έχει οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι η επίδοση των αλγορίθµων δροµολόγησης πρακτικά εξαρτάται άµεσα από τον βαθµό στον οποίο συµβαδίζουν µε τις απαιτήσεις και τους περιορισµούς που υπαγορεύονται κατά την µετακίνηση µέσα στο δίκτυο κάποιας συγκεκριµένης κατηγορίας, αλλά και από το κατά πόσο λαµβάνουν υπ' όψιν τους και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν εποικοδοµητικά τη δοµή του δικτύου. Μερικά από τα δίκτυα στα οποία απαντώνται συχνά προβλήµατα δροµολόγησης µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι τα δίκτυα υπολογιστών, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τα συγκοινωνιακά δίκτυα και τα δίκτυα βιοµηχανικής παραγωγής. Στα δίκτυα υπολογιστών λ.χ. η δροµολόγηση αφορά την µετάδοση µηνυµάτων µεταξύ υπολογιστών που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο ή σε διαφορετικά δίκτυα. O τοµέας των δικτύων υπολογιστών είναι ένας ταχέως αναπτυσσόµενος τοµέας. Ενδεικτικά αναφέρουµε ως ένα από τα πιο σύγχρονα προβλήµατα δροµολόγησης σ' αυτόν τον χώρο τη δροµολόγηση πολυµέσων των οποίων οι υπηρεσίες χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο από διάφορες εφαρµογές media. Π.χ. το backbone πολυµέσων ( MBone ) του Internet χρησιµοποιείται για την µεταφορά πραγµατικού χρόνου audio και video για ειδήσεις, ψυχαγωγία κ.ο.κ. Στην εργασία αυτή επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας στη δροµολόγηση των οχηµάτων της εταιρείας ΕΒΡΟΣ για τη διανοµή, την πρόβλεψη της ζήτησης των φαρµάκων και προτείνουµε τη βέλτιστη τοποθέτηση αποθηκών στους νοµούς Σερρών και Κιλκίς. Ο αλγόριθµος δροµολόγησης που εφαρµόζουµε θα εξηγηθεί αναλυτικά, το ίδιο και η µοντελοποίηση του οδικού δικτύου των νοµών. Μετά από µία σύντοµη αξιολόγηση του αλγόριθµου, γίνετε εφαρµογή του βάσει των δεδοµένων. Θα ακολουθήσει µοντελοποίηση στους χάρτες των νοµών και παρουσίαση της πρόβλεψης των φαρµάκων και πρόταση τοποθέτησης της αποθήκης στους νοµούς. Η πτυχιακή εργασία διαρθρώνεται σε 4 µέρη. Στο πρώτο µέρος συγκροτείται η βιβλιογραφική επισκόπηση της εργασίας. Εδώ επιχειρείται η ανάλυση της έννοιας 1

8 του δικτύου µε ιδιαίτερη έµφαση στα µεταφορικά δίκτυα. Το 2 ο µέρος αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάµεσα στο θεωρητικό τµήµα της εργασίας και την εφαρµογή. Σ αυτό το µέρος της εργασίας περιγράφεται η εταιρεία ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, αναλύεται η µέθοδος των ελάχιστων επικαλύπτοντα, οι τρόποι εντοπισµού της εκκεντρικότητας ενός γραφήµατος και η µέθοδος πρόβλεψης της ζήτησης µε την διπλή εκθετική εξοµάλυνση και απλή εκθετική εξοµάλυνση Στο 3 ο µέρος της εργασίας αναπτύσσονται τα αποτελέσµατα που έχουµε από την εφαρµογή της θεωρίας. Αρχικά παρακολουθούµε την βέλτιστη διαδροµή µε την µέθοδο των ελάχιστων επικαλύπτοντων δένδρων στους Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Σερρών, Ν. Κιλκίς. Την κεντρικότητα των γραφηµάτων των Ν. Σερρών και Ν. Κιλκίς και την πρόβλεψη της ζήτησης των φαρµάκων για τους νοµούς Θεσσαλονίκης, Σερρών και Κιλκίς µε διπλή εκθετική εξοµάλυνση. Τέλος, µε τη µέθοδο του κινούµενου µέσου όρου θα προβλέψουµε τις επιστροφές των φαρµάκων από τους τρείς νοµούς στην κεντρική αποθήκη της εταιρείας. Στο 4 ο µέρος της εργασίας παρουσιάζεται η συζήτηση των αποτελεσµάτων στα οποία καταλήγει η εργασία µας και καταγράφονται ορισµένα συµπεράσµατα. 2

9 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1.1 Ορισµός δικτύου Γενικός Ορισµός : Ένα δίκτυο είναι ένα σύστηµα γραµµικών χαρακτηριστικών που συνδέονται σε διασταυρώσεις και κόµβους. Οι κόµβοι µέσα σε ένα δίκτυο συνδέονται µέσω του γραµµικού χαρακτηριστικού που ονοµάζεται ακµή. ηλαδή, κάθε ακµή αντιστοιχεί σε ένα ζεύγος κόµβων (i, j) και συνδέει τον κόµβο i µε τον κόµβο j. Τυπικά, ένα δίκτυο ορίζεται ως ένας κατευθυνόµενο γράφηµα G= (N, E) που αποτελείται από ένα σύνολο κόµβων Ν= n και ένα σύνολο ακµών E= m, όπου n είναι ο αριθµός των ακµών και m ο αριθµός των κόµβων (Halary, F.1969). ίκτυο µέσων µεταφοράς : Σε ένα δίκτυο µέσων µεταφοράς, οι κόµβοι αντιστοιχούν σε στάσεις των γραµµών των µέσων µεταφοράς που απαρτίζουν το δίκτυο. Οι ακµές µεταξύ των κόµβων ενώνουν διαδοχικές στάσεις, δηλαδή είναι τµήµατα της διαδροµής που ακολουθούν µία ή περισσότερες γραµµές που εξυπηρετούν τις στάσεις- κόµβους. Ένα µεταφορικό δίκτυο απεικονίζεται συνήθως µέσα στο πλαίσιο ενός γεωγραφικού πληροφοριακού συστήµατος (GIS), οπότε κάθε κόµβος αντιστοιχεί σε µία τοποθεσία µε γεωγραφικές συντεταγµένες. Τα µεταφορικά δίκτυα παρίστανται συνήθως από βεβαρηµένα γραφήµατα. ηλαδή, δίπλα από κάθε ακµή υπάρχει µία αριθµητική τιµή γνωστή και ως βάρος. Η τιµή αυτή αποτελεί το κόστος για να διασχίσουµε την ακµή και µπορεί να αναφέρεται σε χρόνο, απόσταση µεταξύ των δύο κόµβων, σε άλλες παραµέτρους ή συνηθέστερα σε συνδυασµό των παραπάνω και άλλων παραµέτρων οπότε και αναφέρεται ως «γενικευµένο κόστος» (Halary, F. 1969). 1.2 Βασικά στοιχεία ενός δικτύου Τα βασικά στοιχεία ενός δικτύου που συνήθως συναντάµε στα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα (GIS) είναι τα µονοπάτια, οι κύκλοι, οι στάσεις, τα κέντρα και οι στροφές. Μονοπάτι : Μονοπάτι σ ένα γράφηµα και εποµένως σε ένα δίκτυο είναι µία πεπερασµένη ακολουθία από διαδοχικούς κόµβους και διαδοχικές ακµές που εναλλάσσονται και στην οποία κάθε ακµή εµφανίζεται µόνο µία φορά. Σε ένα δίκτυο 3

10 µεταφοράς, ένα µονοπάτι είναι µία ακολουθία διαδοχικών στάσεων (Κωνσταντόπουλος, Π. 2008). Συντοµότερο Μονοπάτι : Συντοµότερο µονοπάτι (shortest path) που είναι και το ζητούµενο της εργασίας είναι το µονοπάτι µε το ελάχιστο κόστος από έναν κόµβοαφετηρία προς έναν κόµβο- προορισµό. Πρακτικά λοιπόν, το να βρούµε ένα συντοµότερο µονοπάτι σηµαίνει να βρούµε την ακολουθία εκείνη τοποθεσιών που µας οδηγεί από την αφετηρία στον προορισµό µε το λιγότερο κόστος (Κωνσταντόπουλος, Π. 2008). Μονοπάτι- Κύκλος : Ένας κύκλος είναι ένα κλειστό µονοπάτι, δηλαδή ένα µονοπάτι στο οποίο η αφετηρία και ο προορισµός συµπίπτουν (Κωνσταντόπουλος Π, 2008). Στάση : Μία στάση είναι µία τοποθεσία που επισκεπτόµαστε σε ένα µονοπάτι ή κύκλο (Κωνσταντόπουλος, Π. 2008). Κέντρο : Ένα κέντρο είναι µία τοποθεσία στην οποία παρέχονται κάποια αγαθά ή υπηρεσίες. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό να ενδιαφέρει σ ένα γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών ωστόσο δεν ενδιαφέρει άµεσα το δικό µας µεταφορικό δίκτυο. (Κωνσταντόπουλος, Π. 2008). Στροφή : Στροφή σε ένα δίκτυο είναι η µετάβαση από µία ακµή του δικτύου σε µία άλλη (Κωνσταντόπουλος, Π. 2008). Παράλληλα µας ενδιαφέρουν και άλλες βασικές έννοιες σε ένα δίκτυο οι οποίες είναι οι εξής (Κωνσταντόπουλος, Π. 2008) : Σύνδεσµοι : Οι σύνδεσµοι ενός δικτύου, δηλαδή οι ακµές του, µας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως διότι αυτές καθορίζουν ποιοι κόµβοι είναι προσβάσιµοι, από ποιους κόµβους είναι προσβάσιµοι καθώς και τα δυνατά µονοπάτια που οδηγούν από έναν κόµβο σε κάποιον άλλον. Ενδιαφέρει επίσης και η παράµετρος της κατεύθυνσης ενός συνδέσµου που καθορίζει ποιος κόµβος είναι η κεφαλή και ποιος η ουρά του συνδέσµου αφού σε πολλά δίκτυα οι σύνδεσµοι δεν είναι δικατευθυνόµενοι µε αποτέλεσµα τα δίκτυα αυτά να αναπαρίστανται από γραφήµατα κατευθυνόµενους, δηλαδή γραφήµατα που δηλώνουν την κατεύθυνση των συνδέσµων τους. Συνδεσιµότητα (Connectivity) : Με τον όρο συνδεσιµότητα αναφερόµαστε στο χαρακτηριστικό του δικτύου που µετρά την προσπάθεια, δηλαδή τον ελάχιστο αριθµό συνδέσµων που απαιτούνται για να φθάσουµε από όλους τους κόµβους σε όλους τους υπόλοιπους κόµβους. Προσβασιµότητα (Accessibility) : Η προσβασιµότητα (accessibility) είναι το χαρακτηριστικό του δικτύου που αποτελεί µέτρο της προσπάθειας που απαιτείται 4

11 για να φθάσουµε σε όλους ή σε κάποιους κόµβους από έναν συγκεκριµένο κόµβο. Μονοπάτια- Fundamental circuits : Τα µονοπάτια είναι από τις βασικότερες έννοιες που ενδιαφέρουν σε ένα δίκτυο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για κάποια δίκτυα η έννοια των fundamental circuits. Πρόκειται για κλειστά µονοπάτια που δεν περιέχουν άλλα κλειστά µονοπάτια. 1.3 Η δροµολόγηση στο οδικό δίκτυο. Η µελέτη της βιβλιογραφίας οδηγεί σε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά µε τη δροµολόγηση στα µεταφορικά δίκτυα. Η φύση της εφαρµογής στα µεταφορικά δίκτυα είναι τέτοια που κάνει απαραίτητη τη χρήση διαδικασιών που να είναι ευέλικτες και επαρκείς, τόσο σε ότι αφορά τον χρόνο υπολογισµού όσο και σε ότι αφορά τις απαιτήσεις σε µνήµη. Επειδή δεν υπάρχει βέλτιστος αλγόριθµος για κάθε είδος προβλήµατος µεταφορών, η έρευνα στοχεύει στον σχεδιασµό και την υλοποίηση διαδικασιών που είναι ικανές να συλλάβουν τις ιδιαιτερότητες των προβληµάτων προς επίλυση. Μία µεγάλη κατηγορία των διαδικασιών αυτών είναι κατάλληλη για εφαρµογή προς τις απαιτήσεις που έχουµε εµείς από την εφαρµογή και συνήθως επιλύει το πρόβληµα υπό κάποιους περιορισµούς και υποθέσεις που γίνονται για να φθάσουµε γρηγορότερα στη λύση. Οι διαδικασίες αυτές ανήκουν στην κατηγορία των πληροφορηµένων αλγορίθµων και συνήθως χρησιµοποιούν κάποιο επαναληπτικό αλγόριθµο, ο οποίος ύστερα από πεπερασµένες επαναλήψεις συγκλίνει στην καλύτερη λύση. Μέσω αυτής αξιολογούν τις επόµενες πιθανές καταστάσεις και επιλέγουν την καλύτερη. Οι κόµβοι σε τέτοια δίκτυα έχουν διαφορετικά επίπεδα σηµασίας γεγονός που µπορούν να αξιοποιήσουν κάποιο επαναληπτικό αλγόριθµο. Υπάρχει εδώ µία αµφίδροµη σχέση αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο δίκτυο και τον τρόπο που µοντελοποιείται και τους αλγόριθµους που επιλέγονται για την εφαρµογή και τυχόν επαναληπτικές συναρτήσεις που χρησιµοποιούν (Κωνσταντόπουλος, Π. 2008). 1.4 Γραφική απεικόνιση δικτύου Για να απεικονίσουµε γραφικά ένα δίκτυο κάνουµε συνήθως τα εξής: Σε κάθε κόµβο αντιστοιχίζουµε έναν αριθµό που χρησιµεύει για να τον αναγνωρίζουµε από τους υπόλοιπους και ο οποίος τοποθετείται στο εσωτερικό του κύκλου που απεικονίζει τον κόµβο. 5

12 Κάθε ακµή απεικονίζεται ως ένα ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει δύο κόµβους. Η κατεύθυνση του βέλους δηλώνει τη διάταξη των κόµβων στην ακµή. Επίσης, δίπλα από κάθε ακµή εµφανίζεται ένας αριθµός που είναι το κόστος για να διασχίσουµε τη συγκεκριµένη ακµή (Παναγιωτόπουλος, Α. 1989). Το γράφηµα G= (N, E) που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα είναι ένα κατευθυνόµενο δίκτυο και θα τον χρησιµοποιήσουµε για να δείξουµε τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να αναπαρασταθεί ένα δίκτυο : Σχήµα 1.4.α Αναπαράσταση ενός δικτύου 6

13 1.5 Η αρχή της βελτιστοποίησης Πριν αναφερθούµε στον αλγόριθµο δροµολόγησης, µπορούµε να κάνουµε µία γενική παρατήρηση σε ότι αφορά τις βέλτιστες διαδροµές η οποία αναφέρεται ως αρχή της βελτιστοποίησης και ισχύει ανεξάρτητα από την τοπολογία ή την κίνηση του δικτύου (Chris, I., & Gordon, R. 2001). Πρόταση Έστω γράφηµα G= ( N, A). Αν η κορυφή k βρίσκεται πάνω στη βέλτιστη διαδροµή από την κορυφή i προς την κορυφή j, τότε η βέλτιστη διαδροµή από την k προς την j είναι τµήµα της ίδιας διαδροµής. Απόδειξη Πράγµατι, έστω α το τµήµα της βέλτιστης διαδροµής από την i προς την k και b το τµήµα της βέλτιστης διαδροµής από την κορυφή k προς την j. Αν υπήρχε καλύτερη της b διαδροµή από την k προς την j, θα µπορούσε να αντικαταστήσει την b βελτιώνοντας έτσι την διαδροµή από την i προς την j. Αυτό όµως είναι άτοπο, αφού έχουµε υποθέσει ότι η διαδροµή a-b από την i προς την j είναι βέλτιστη. Μία βασική ιδιότητα που απορρέει από την αρχή της βελτιστοποίησης είναι ότι όλες οι βέλτιστες διαδροµές από µία πηγή προς οποιονδήποτε προορισµό σχηµατίζουν δένδρο µε ρίζα την πηγή. Το δένδρο αυτό είναι γνωστό ως δένδρο συντοµότερων µονοπατιών και δεν είναι απαραιτήτως µοναδικό. Σκοπός των περισσότερων αλγορίθµων δροµολόγησης είναι να κατασκευάσουν ένα τέτοιο δένδρο. Τότε, το συντοµότερο µονοπάτι από την αφετηρία προς κάποιον προορισµό είναι γνωστό µέσω του δένδρου και αφού ένα δένδρο δεν περιέχει βρόχους είναι πεπερασµένο. 1.6 Μελέτη στα µεταφορικά δίκτυα Μέχρι εδώ περιγράψαµε για τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να αναπαρασταθεί γραφικά ένα δίκτυο και είδαµε τις βασικότερες έννοιες καθώς και τα µεγέθη που συνήθως χρησιµοποιούνται ως «µέτρα» ενός δικτύου. Στην παράγραφο αυτή, θα επικεντρώσουµε στα µεταφορικά δίκτυα. Πιο συγκεκριµένα, θα αναφέρουµε συνοπτικά κάποιες παρατηρήσεις για το πρόβληµα της δροµολόγησης σε µεταφορικά δίκτυα. Επίσης, θα επιχειρήσουµε να συνοψίσουµε τις παραµέτρους που εµφανίζονται συχνά όταν µελετάµε τη δροµολόγηση σε ένα µεταφορικό δίκτυο και επίσης θα αναφερθούµε στις βασικότερες κατευθύνσεις προς 7

14 τις οποίες έχει στραφεί η έρευνα στον τοµέα των δικτύων µεταφοράς τα τελευταία χρόνια (Κωνσταντόπουλος, Π. 2008) Το πρόβληµα δροµολόγησης σε µεταφορικά δίκτυα Η φύση της εφαρµογής στα µεταφορικά δίκτυα είναι τέτοια που κάνει απαραίτητη τη χρήση διαδικασιών που να είναι ευέλικτες και επαρκείς σε ότι αφορά τον χρόνο τρεξίµατος των αλγορίθµων που χρησιµοποιούνται για τη δροµολόγηση, αλλά και σε ότι αφορά τις απαιτήσεις σε µνήµη του υπολογιστικού συστήµατος που χρησιµοποιούµε. Είναι κοινά αποδεκτό ότι δεν υπάρχει βέλτιστος αλγόριθµος για τη δροµολόγηση σε κάθε µεταφορικό δίκτυο. Στη γενική περίπτωση, προσπαθούµε να κάνουµε δροµολόγηση χρησιµοποιώντας τους αλγόριθµους που µας παρέχει η θεωρία, βασισµένοι µόνο στον ορισµό του προβλήµατος και χωρίς εξωτερικές παρεµβάσεις και παραδοχές. Ωστόσο, πολλές φορές το µέγεθος του δικτύου αλλά και οι ιδιαιτερότητες των δικτύων είναι τέτοιες που η αποκλειστική και πιστή εφαρµογή των αλγορίθµων ουσιαστικά να καθιστούν το πρόβληµα ανεπίλυτο. Πολλές φορές για πρακτικούς λόγους θέλουµε να καθοδηγήσουµε την αναζήτηση για να φθάσουµε γρηγορότερα στη λύση του προβλήµατος. Για τους παραπάνω λόγους, η έρευνα στον τοµέα των µεταφορικών δικτύων στοχεύει στον σχεδιασµό και την υλοποίηση ad- hoc διαδικασιών, δηλαδή διαδικασιών που είναι ικανές να συλλάβουν τις ιδιαιτερότητας του προβλήµατος όπως αυτές διαµορφώνονται στο δίκτυο που επιχειρούµε να κάνουµε δροµολόγηση. Το ζητούµενο είναι οι διαδικασίες αυτές να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που έχουµε εµείς από την εφαρµογή και να επιλύουν το πρόβληµα υπό κάποιους περιορισµούς και υποθέσεις που κάνουµε για να φθάσουµε γρηγορότερα στη λύση. Οι διαδικασίες αυτές ανήκουν στην κατηγορία των πληροφορηµένων αλγορίθµων αναζήτησης και συνήθως χρησιµοποιούν «ευριστικές» τεχνικές (Κωνσταντόπουλος, Π. 2008) Ευριστικές τεχνικές Με τον όρο «ευριστικές» τεχνικές εννοούµε ακριβώς τις τεχνικές εκείνες που χρησιµοποιούµε για να καθοδηγήσουµε «έξυπνα» την αναζήτηση προς την κατεύθυνση εκείνη που θεωρούµε ότι θα οδηγήσει γρηγορότερα σε λύση. Οι τεχνικές 8

15 αυτές είτε ταξινοµούν την σειρά µε την οποία εξετάζονται οι πιθανές λύσεις µε κάποιο κριτήριο- χωρίς να µειώνουν την ικανότητα του αλγορίθµου να βρει λύσηείτε περιορίζουν τον χώρο αναζήτησης αναζητώντας τη λύση µέσα στον νέο, πολύ µικρότερο χώρο. Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυτή η καθοδήγηση είναι µέσω κάποιας συνάρτησης που αναφέρεται ως «ευριστική» και εκτιµά την «αξία» της κάθε πιθανής κατάστασης. Μετά από αυτήν την αξιολόγηση των επόµενων πιθανών καταστάσεων επιλέγεται η καλύτερη (Κωνσταντόπουλος, Π. 2008) Μοντελοποίηση δικτύου Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η µοντελοποίηση του δικτύου. Με τον όρο αυτό εννοούµε τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνουµε τους κόµβους στο δίκτυο, τα χαρακτηριστικά τους που επιλέγουµε να αναπαραστήσουµε αλλά και τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται αυτοί οι κόµβοι µε βάση κάποια κριτήρια. Σ αυτό το τελευταίο θα σταθούµε σ αυτήν την παράγραφο. Ο στόχος είναι να υπάρχει µία «καλή» σχέση ανάµεσα στη µοντελοποίηση και στα heuristics, δηλαδή τις «ευριστικές» τεχνικές που χρησιµοποιούν οι αλγόριθµοι που θα «τρέξουν» στο δίκτυο. Οι κόµβοι στα µεταφορικά δίκτυα έχουν συνήθως διαφορετικά επίπεδα σηµασίας. ηλαδή, υπάρχουν κόµβοι που είναι πιο κεντρικοί, που ενώνουν γραµµές ή αποτελούν σηµεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για λόγους που ποικίλλουν ανάλογα µε το µεταφορικό δίκτυο και για τον λόγο αυτό είναι περισσότερο «σηµαντικοί» από τους υπόλοιπους κόµβους στο δίκτυο. Με λίγα λόγια, οι κόµβοι στα µεταφορικά δίκτυα µπορούν να διακριθούν σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα µε τη σηµασία τους και στόχος µας είναι οι «ευριστικοί» αλγόριθµοι που θα χρησιµοποιήσουν να αξιοποιήσουν αυτό το γεγονός. Εδώ λοιπόν, εντοπίζεται µία σχέση αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο δίκτυο και τον τρόπο που µοντελοποιείται και τους αλγόριθµους που επιλέγονται προς εφαρµογή και τις «ευριστικές» τεχνικές που αυτοί χρησιµοποιούν. ηλαδή, ο τρόπος που επιλέγουµε να µοντελοποιήσουµε το δίκτυο ( λ.χ. τα ιεραρχικά επίπεδα στα οποία το οργανώνουµε ) µπορούν να καθοδηγήσουν την επιλογή των heuristics που θα εφαρµόσουµε στους αλγορίθµους και αντίστροφα, αν έχουµε κατά νου ποια heuristics θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε στην εφαρµογή, 9

16 µπορούµε να µοντελοποιήσουµε το δίκτυο έτσι ώστε να επωφελείται από την εφαρµογή τους στο µέγιστο (Κωνσταντόπουλος, Π. 2008) Συνήθεις εφαρµογές- διαδικασίες που συναντάµε σε δίκτυα Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφουµε µερικές από τις πιο συνηθισµένες εφαρµογές που συναντάµε σε µεταφορικά δίκτυα. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν σε οδικά δίκτυα. Αυτό γιατί πρόκειται για δίκτυα στα οποία εκτελείται δροµολόγηση και τα οποία περιέχουν γεωγραφική πληροφορία που η δροµολόγηση λαµβάνει υπ όψιν της. Ας δούµε ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες (Bang, J., & Gustin, G. 2008) : ιαδικασία Geocoding Η διαδικασία αυτή δηµιουργεί µία σχέση ανάµεσα σε χωρικά (locational) δεδοµένα σε µία βάση δεδοµένων και σε δεδοµένα διευθύνσεων δρόµου τα οποία συνήθως εµφανίζονται υπό τη µορφή πίνακα. Σε πολλές εφαρµογές, υπάρχουν δεδοµένα διευθύνσεων που διατίθενται µόνο υπό την µορφή πίνακα. Το geocoding λοιπόν παρέχει έναν πολύ βολικό µηχανισµό για την εγκαθίδρυση µίας σχέσης βάσης δεδοµένων µεταξύ γεωγραφικών τοποθεσιών και διευθύνσεων. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα geocoding. Για παράδειγµα, οι διευθύνσεις πελατών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργηθούν χάρτες που οµαδοποιούν τους πελάτες ανάλογα µε την αγοραστική τους συµπεριφορά. Ή στον τοµέα της εγκληµατολογίας µετά από διαδικασίες ανάλυσης, οι διευθύνσεις στις οποίες γίνονται εγκλήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργήσουν χάρτες µε «επικίνδυνα» σηµεία ιαδικασία location- allocation Η διαδικασία αυτή είναι µία διαδικασία καθορισµού των βέλτιστων τοποθεσιών για έναν αριθµό από facilities που βασίζεται σε κάποια κριτήρια και ταυτόχρονα πραγµατοποιεί ανάθεση του πληθυσµού σ αυτές τις facilities. Η ανάλυση location- allocation συνήθως χρησιµοποιείται τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Ο καθορισµός τοποθεσιών για καταστήµατα, εστιατόρια, τράπεζες, εργοστάσια και αποθήκες ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα. Αντίστοιχα στον δηµόσιο τοµέα, η επιλογή τοποθεσιών για βιβλιοθήκες, νοσοκοµεία, 10

17 ταχυδροµεία και σχολεία µπορεί να υποστηριχθεί από τα αποτελέσµατα ανάλυσης που προκύπτουν από location- allocation µοντέλα Business logistics Για πολλές επαγγελµατικές εφαρµογές, η βελτιστοποίηση της δροµολόγησης οχηµάτων και δηµιουργίας προγραµµάτων προς παράδοση, είναι ζωτικής σηµασίας. Τα business logistics ασχολούνται µε τη βελτιστοποίηση αυτού του είδους. Για το λόγο αυτό, τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα ( GIS ) συνιστούν ιδανικό περιβάλλον για αναλύσεις που σχετίζονται µε τα business logistics Χωρική αλληλεπίδραση και µοντελοποίηση βαρύτητας (Spatial interaction and gravity modeling ) Η αλληλεπίδραση µεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών στον γεωγραφικό χώρο και η µαθηµατική µοντελοποίηση αυτής της αλληλεπίδρασης είναι σηµαντικές για τοµείς εφαρµογών όπως είναι η ανάλυση των µεταφορών. Τα µοντέλα βαρύτητας είναι µοντέλα που χρησιµοποιούνται συχνά για να υποστηρίξουν αυτές τις αναλύσεις. Η µοντελοποίηση βαρύτητας µπορεί να υποστηριχθεί µέσω ανάλυσης δικτύου σε GIS περιβάλλον υναµική τµηµατοποίηση Η δυναµική τµηµατοποίηση είναι ένα συγκεκριµένο µοντέλο δικτύου που χρησιµοποιείται για να αναπαραστήσει, να αναλύσει, να αναζητήσει και να παρουσιάσει γραµµικά χαρακτηριστικά. Η βασική διαφορά ανάµεσα στη δυναµική τµηµατοποίηση και την αναπαράσταση δικτύου όπως κλασικά τη γνωρίζουµε είναι ότι η δυναµική τµηµατοποίηση έχει την ευελιξία να συνδέσει ένα χαρακτηριστικό µε ένα τµήµα ακµής ή περισσότερων ακµών (λ.χ. µέσω του καθορισµού ενός δροµολογίου ). Η δυναµική τµηµατοποίηση χρησιµοποιείται συχνά για την µοντελοποίηση γραµµικών χαρακτηριστικών όπως είναι οι λεωφόροι, οι ενεργειακές γραµµές, οι δρόµοι πόλεων και οι τηλεφωνικές γραµµές. 11

18 1.6.5 Ενδιαφέρουσες κατηγορίες προβληµάτων δροµολόγησης σε µεταφορικά δίκτυα Στην παράγραφο αυτή, θα αναφερθούµε στις πιο σηµαντικές κατηγορίες προβληµάτων δροµολόγησης που µπορεί να συναντήσει κανείς στα µεταφορικά δίκτυα. Οι κατηγορίες αυτές υποδεικνύουν την κατεύθυνση προς την οποία έχει στραφεί η έρευνα τα τελευταία χρόνια στον τοµέα των µεταφορών : Προβλήµατα συντοµότερων µονοπατιών πολλών κριτηρίων (multicriteria shortest- paths problems ) Στα περισσότερα προβλήµατα δροµολόγησης στον τοµέα των µεταφορικών δικτύων, οι σύνδεσµοι διακρίνονται από δύο ή και περισσότερα χαρακτηριστικά όπως µήκος, κόστος, χρόνος κ.λ.π. Σε κάποια από τα προβλήµατα αυτά είναι δυνατόν και θέλουµε να ενοποιήσουµε τα χαρακτηριστικά αυτά σε ένα και µοναδικό χαρακτηριστικό το οποίο αναφέρεται ως «γενικευµένο κόστος» και προκύπτει από συνδυασµό των παραπάνω επιµέρους χαρακτηριστικών. Στην περίπτωση αυτή αναζητούµε µονοπάτια µε ελάχιστο «γενικευµένο κόστος». Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, ο συγκερασµός των χαρακτηριστικών είτε δεν είναι εφικτός είτε δεν εξυπηρετεί οπότε και πρέπει να αντιµετωπίσουµε τα χαρακτηριστικά ως διακεκριµένα για να βρούµε βέλτιστες λύσεις. Ας φανταστούµε για παράδειγµα ότι βρισκόµαστε σε ένα δίκτυο µε πολλαπλά µέσα µαζικής µεταφοράς στο οποίο σύνολα ακµών που αντιπροσωπεύουν υπο- µονοπάτια του προς εύρεση µονοπατιού από την αφετηρία προς τον προορισµό συνοδεύονται από τα εξής µεγέθη : χρονικό κόστος και οικονοµικό κόστος. Σε ένα τέτοιο δίκτυο µπορεί να αναζητούµε το µονοπάτι µε το µικρότερο χρονικό κόστος, δηλαδή το συντοµότερο «χρονικά» µονοπάτι του οποίου επιπλέον το οικονοµικό κόστος να µην ξεπερνά κάποιο καθορισµένο ποσό. Στο πρόβληµα αυτό είναι φανερό ότι δεν επιτρέπεται ο συγκερασµός των χαρακτηριστικών διότι ενώ θέλουµε µονοπάτι µε το ελάχιστο χρονικό κόστος δεν µας ενδιαφέρει το οικονοµικό κόστος να είναι ελάχιστο παρά µόνο µικρότερο από κάποια ορισµένη τιµή. Είναι φανερό ότι το χρονικό και το οικονοµικό κόστος εδώ πρέπει να αντιµετωπιστούν ως δύο ξεχωριστά χαρακτηριστικά. 12

19 Τα προβλήµατα αυτού του είδους είναι γνωστά ως multicriteria shortest-paths προβλήµατα. Το απλούστερο από αυτά είναι το πρόβληµα των δύο κριτηρίων που διατυπώνεται ως εξής (Chris, I., & Gordon, R. 2001): οθέντος ενός γραφήµατος G= (Ν, Α) υποθέτουµε ότι δύο µέτρα cij και wij συνδέονται µε κάθε ακµή ( i, j ) ε Α, τα οποία ονοµάζονται κόστος και βάρος της ακµής ( i, j ) αντίστοιχα. Έστω P το σύνολο ακµών σ' ένα µονοπάτι από µία δεδοµένη αφετηρία προς έναν δεδοµένο προορισµό και έστω C(P) και W(P), δηλαδή το κόστος και το βάρος του P δύο συναρτήσεις του κόστους και του βάρους, αντιστοίχως, των ακµών του P : C(P)= f({c ij : (i,j) ε P }), W(P)= g({w ij : (i,j) ε P}). Έστω Π η οικογένεια όλων των εφικτών υποσυνόλων των ακµών, δηλαδή οι ακµές στα µονοπάτια από τη δεδοµένη αφετηρία προς τον δεδοµένο προορισµό. Το P ε Π είναι ένα dominated path αν υπάρχει µονοπάτι P' ε Π τέτοιο ώστε C(P)>= C(P'), W(P)>= W(P') και τουλάχιστον µία αυστηρή ανισότητα ισχύει. ιαφορετικά, το P λέγεται ότι είναι non dominated ή efficient. To πρόβληµα των δύο κριτηρίων είναι να βρεθεί η υπο-οικογένεια που αποτελείται από όλα τα efficient µονοπάτια από την δεδοµένη αφετηρία προς τον δεδοµένο προορισµό. 1.7 υναµικά προβλήµατα ελάχιστης διαδροµής Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν σχεδόν πάντα σε προβλήµατα δροµολόγησης σε µεταφορικά δίκτυα είναι ο χρόνος. Η κατηγορία προβληµάτων που λαµβάνουν υπ όψιν τους τον χρόνο είναι γνωστή ως κατηγορία των dynamic shortest- path προβληµάτων. Στα προβλήµατα αυτά, το κυριότερο µέγεθος είναι ο χρόνος µεταφοράς ή καθυστέρηση d ij (t) το οποίο συνδέεται µε την ακµή ( i, j ) µε τον εξής τρόπο : Αν t είναι ο χρόνος αναχώρησης από την κορυφή i, τότε t + d ij (t) είναι ο χρόνος άφιξης στην κορυφή j. Η καθυστέρηση λαµβάνεται υπ' όψιν ανεξάρτητα από τυχόν άλλα µέτρα που επιβαρύνουν την ακµή, π.χ. το κόστος c ij και το βάρος w ij για το πρόβληµα των δύο κριτηρίων. Ωστόσο, ο χρόνος µπορεί να υπεισέρχεται στα προβλήµατα αυτού του είδους και µε διαφορετικούς τρόπους : µπορεί να υπάρχει η δυνατότητα αναµονής στις κορυφές. Στην περίπτωση αυτή, θεωρούµε το κόστος αναµονής w i (t), που αντιπροσωπεύει το κόστος αναµονής στην κορυφή i, τη χρονική στιγµή t. 13

20 Έχουν ορισθεί και αναλυθεί διάφορα µοντέλα για τα dynamic shortest path προβλήµατα που ποικίλλουν ανάλογα µε τις ιδιότητες των συναρτήσεων καθυστέρησης, τη δυνατότητα αναµονής στις κορυφές και την επιλογή του χρόνου αναχώρησης από την κορυφή- αφετηρία. Έτσι, οι συναρτήσεις καθυστέρησης µπορούν να είναι διακριτές ή συνεχείς. Η αναµονή µπορεί να µην επιτρέπεται ή µπορεί να επιτρέπεται : σε οποιαδήποτε κορυφή ή µόνο στην κορυφή- αφετηρία. Τέλος, υπάρχουν µοντέλα που απευθύνονται σε dynamic shortest path προβλήµατα για καθορισµένο χρόνο αναχώρησης και µοντέλα για προβλήµατα που εξετάζουν όλους τους δυνατούς χρόνους αναχώρησης. Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι το πρωτύτερο αγορασµένο εµπόρευµα, πουλιέται πρώτο. Έτσι η ποσότητα και η αξία των αποθεµάτων προέρχεται από τις τελευταίες αγορές, ενώ η ποσότητα και η αξία των πωληθέντων εµπορευµάτων προέρχεται από τα αρχικά αποθέµατα και τις πρώτες αγορές µέχρι να συµπληρωθεί η ποσότητα των προϊόντων (Bang, J., & Gustin, G. 2008). 1.8 Ιδιαιτερότητες των µεταφορικών δικτύων. Η FIFO συµπεριφορά στα µεταφορικά δίκτυα Καθοριστικός παράγοντας για την πολιτική επιλογής της διανοµής των φαρµάκων σε ένα µεταφορικό οδικό δίκτυο είναι το αν οι ακµές τους εµφανίζουν FIFO συµπεριφορά. Ας δούµε όµως τι είναι η FIFO first-in first out συµπεριφορά : Λέµε ότι η ακµή (i, j) ενός δικτύου εµφανίζει FIFO συµπεριφορά όταν το να φύγει κανείς από την κορυφή i κάποια χρονική στιγµή th εγγυάται ότι θα φθάσει νωρίτερα στην κορυφή j κινούµενος κατά µήκος της ακµής (i, j) από κάποιον που θα φύγει από την κορυφή i τη χρονική στιγµή t k που έπεται της t h. Μαθηµατικά διατυπωµένο το παραπάνω έχει ως εξής : t h + d ij (t h ) <= t k + d ij (t k ), για κάθε t h < t k Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι το πρωτύτερο αγορασµένο εµπόρευµα, πουλιέται πρώτο, στην προκειµένη περίπτωση αυτό το δέµα φαρµάκων οπού εισέρχεται πρώτο παραδίδετε και πρώτο. Έτσι η ποσότητα και η αξία των αποθεµάτων προέρχεται από τις τελευταίες αγορές, ενώ η ποσότητα και η αξία των πωληθέντων εµπορευµάτων προέρχεται από τα αρχικά αποθέµατα και τις πρώτες αγορές µέχρι να συµπληρωθεί η ποσότητα των προϊόντων (Bang, J., & Gustin, G. 2008). 14

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Επιµέλεια Σηµειώσεων : Βασιλειάδης Γεώργιος Θεσσαλονίκη 2012 2 Περιεχόµενα 1 υναµικός

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS Χρήστος Δ. Ταραντίλης Αν. Καθηγητής ΟΠΑ ACO ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΤΑΞΗΣ (1/3) Ε..Ε. ΙΙ Oι ACO

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone Hµέθοδος Stepping Stoneείναι µία επαναληπτική διαδικασία για τον προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης σε ένα πρόβληµα µεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Σκοπός του κειµένου είναι να υποστηριχθούν οι παρακάτω θέσεις εν έχουν κανένα απολύτως νόηµα φράσεις του τύπου «η φάση της ταλάντωσης είναι» ή «η αρχική φάση της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 1: Δικτυωτή Ανάλυση (Θεωρία Γράφων)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 1: Δικτυωτή Ανάλυση (Θεωρία Γράφων) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 1: Δικτυωτή Ανάλυση (Θεωρία Γράφων) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 18 Dijkstra s Shortest Path Algorithm 1 / 12 Ο αλγόριθμος εύρεσης της συντομότερης διαδρομής του Dijkstra

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Εισαγωγή. Οι σχηματισμοί που προκύπτουν με την επιλογή ενός συγκεκριμένου αριθμού στοιχείων από το ίδιο σύνολο καλούνται διατάξεις αν μας ενδιαφέρει η σειρά καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation)

Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Μέθοδος Simplex για Προβλήµατα Μεταφοράς Προβλήµατα Εκχώρησης (assignment) Παράδειγµα: Κατανοµή Νερού Η υδατοπροµήθεια µιας περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2006-2007 2η Σειρά Ασκήσεων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2006-2007 2η Σειρά Ασκήσεων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2006-2007 2η Σειρά Ασκήσεων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. ίνεται το γνωστό πρόβληµα των δύο δοχείων: «Υπάρχουν δύο δοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων

Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων Μηχανές Επεξεργασίας Πληροφοριών Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων Είναι µηχανές που δέχονται ένα σύνολο από σήµατα εισόδου και παράγουν ένα αντίστοιχο σύνολο σηµάτων εξόδου Σήµατα Εισόδου Μηχανή Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΘΕΜΑ 1 ο (2.5 µονάδες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Τελικές εξετάσεις 21 Σεπτεµβρίου 2004 ιάρκεια: 3 ώρες Το παρακάτω σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΕΣΠΟΤΑΤΟΥ 3 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια της συνάρτησης είναι στενά συνυφασµένη µε τον πίνακα τιµών και τη γραφική παράσταση.

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200 ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρεία logistics Orient Express έχει αναλάβει τη διακίνηση των φορητών προσωπικών υπολογιστών γνωστής πολυεθνικής εταιρείας σε πελάτες που βρίσκονται στο Hong Kong, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ηµεροµηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 5 Οκτωβρίου 006 Ηµεροµηνία παράδοσης της Εργασίας: 0 Νοεµβρίου 006.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος Εισαγωγή στους Αλγόριθµους Αλγόριθµοι Τι είναι αλγόριθµος; Τι µπορεί να υπολογίσει ένας αλγόριθµος; Πως αξιολογείται ένας αλγόριθµος; Παύλος Εφραιµίδης pefraimi@ee.duth.gr Αλγόριθµοι Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού Ο αλγόριθµος είναι αλγεβρική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων (προτύπων) Γραµµικού Προγραµµατισµού (ΠΓΠ). Ο αλγόριθµος έχει διάφορες παραλλαγές όπως η πινακοποιηµένη µορφή.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Προγραµµατισµός Παραγωγής Εισαγωγή Ορισµοί Προβλήµατα µίας µηχανής Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισµός Προγραµµατισµού Παραγωγής Είδη προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα Περιεχόμενα xv Περιεχόμενα 1 Αρχές της Java... 1 1.1 Προκαταρκτικά: Κλάσεις, Τύποι και Αντικείμενα... 2 1.1.1 Βασικοί Τύποι... 5 1.1.2 Αντικείμενα... 7 1.1.3 Τύποι Enum... 14 1.2 Μέθοδοι... 15 1.3 Εκφράσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως έχουµε δει, για να προσδιορίσουµε τις αποκρίσεις ενός κυκλώµατος, πρέπει να λύσουµε ένα σύνολο διαφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Έργο µιας χρονικά µεταβαλλόµενης δύναµης

Έργο µιας χρονικά µεταβαλλόµενης δύναµης Έργο µιας χρονικά µεταβαλλόµενης δύναµης Κ. Ι. Παπαχρήστου Τοµέας Φυσικών Επιστηµών, Σχολή Ναυτικών οκίµων papachristou@snd.edu.gr Θα συζητήσουµε µερικά λεπτά σηµεία που αφορούν το έργο ενός χρονικά µεταβαλλόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα:

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: υναµικός Προγραµµατισµός Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Σχεδιασµός αλγορίθµων µε υναµικό Προγραµµατισµό Το πρόβληµα του πολλαπλασιασµού πινάκων ΕΠΛ 3 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 3- υναµικός

Διαβάστε περισσότερα

5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών.

5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών. 5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών. 5.1. Εισαγωγή. Στο Κεφάλαιο αυτό θα δούµε πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε τυχαίους αριθµούς από την οµοιόµορφη κατανοµή στο διάστηµα [0,1]. Την κατανοµή αυτή, συµβολίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Οι χώροι. Περιεχόµενα 5.1 Ο Χώρος. 5.3 Ο Χώρος C Βάσεις Το Σύνηθες Εσωτερικό Γινόµενο Ασκήσεις

Κεφάλαιο 5 Οι χώροι. Περιεχόµενα 5.1 Ο Χώρος. 5.3 Ο Χώρος C Βάσεις Το Σύνηθες Εσωτερικό Γινόµενο Ασκήσεις Σελίδα 1 από 6 Κεφάλαιο 5 Οι χώροι R και C Περιεχόµενα 5.1 Ο Χώρος R Πράξεις Βάσεις Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 5. Το Σύνηθες Εσωτερικό Γινόµενο στο Ορισµοί Ιδιότητες Επεξεργασµένα Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη. 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος. http://www.aueb.gr/users/ion/

Τεχνητή Νοημοσύνη. 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος. http://www.aueb.gr/users/ion/ Τεχνητή Νοημοσύνη 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Οι διαφάνειες αυτής της διάλεξης βασίζονται στα βιβλία: Τεχνητή Νοημοσύνη των Βλαχάβα κ.ά., 3η έκδοση, Β. Γκιούρδας

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ .3 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 00 04 Α ΟΜΑ ΑΣ. Έξι διαδοχικοί άρτιοι αριθµοί έχουν µέση τιµή. Να βρείτε τους αριθµούς και τη διάµεσό τους. Αν είναι ο ποιο µικρός άρτιος τότε οι ζητούµενοι αριθµοί θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

5. Μέθοδοι αναγνώρισης εκπαίδευση χωρίς επόπτη

5. Μέθοδοι αναγνώρισης εκπαίδευση χωρίς επόπτη 5. Μέθοδοι αναγνώρισης εκπαίδευση χωρίς επόπτη Tο πρόβληµα του προσδιορισµού των συγκεντρώσεων των προτύπων, όταν δεν είναι γνωστό το πλήθος τους και η ταυτότητα των προτύπων, είναι δύσκολο και για την

Διαβάστε περισσότερα

1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί δυαδικοί αριθμοί 4. Αριθμητικές πράξεις δυαδικών αριθμών

1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί δυαδικοί αριθμοί 4. Αριθμητικές πράξεις δυαδικών αριθμών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Γ. Τσιατούχας Παράρτηµα A ιάρθρωση 1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M3. Διανύσµατα

Κεφάλαιο M3. Διανύσµατα Κεφάλαιο M3 Διανύσµατα Διανύσµατα Διανυσµατικά µεγέθη Φυσικά µεγέθη που έχουν τόσο αριθµητικές ιδιότητες όσο και ιδιότητες κατεύθυνσης. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα ασχοληθούµε µε τις µαθηµατικές πράξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι (2006-07)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι (2006-07) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι (2006-07) Επιµέλεια Σηµειώσεων : Βασιλειάδης Γεώργιος Καστοριά, εκέµβριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μερικές παρατηρήσεις και σκέψεις του συγγραφέα του βιβλίου Σχετικά µε τη µετάβαση από Ρ σε ΠΠ υπάρχουν 2 σηµαντικά ερωτήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Σύνολα Συναρτήσεις και Σχέσεις Γραφήματα Λέξεις και Γλώσσες Αποδείξεις ΕΠΛ 211 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το µάθηµα Αλγόριθµοι Επικοινωνιών Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 1 Εισαγωγή Οι παρακάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν την ανάλυση του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις συναρτήσεις

Σηµειώσεις στις συναρτήσεις Σηµειώσεις στις συναρτήσεις 4 Η έννοια της συνάρτησης Ο όρος «συνάρτηση» χρησιµοποιείται αρκετά συχνά για να δηλώσει ότι ένα µέγεθος, µια κατάσταση κτλ εξαρτάται από κάτι άλλο Και στα µαθηµατικά ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation )

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation ) 3. ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3. ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation ) Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με προβλήματα που αφορούν τη μεταφορά αγαθών από διαφορετικά σημεία παραγωγής ή κεντρικής αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2.

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2. Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης... 11 Λίγα λόγια για βιβλίο... 11 Σε ποιους απευθύνεται... 12 Τι αλλάζει στην 5η αναθεωρημένη έκδοση... 12 Το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο... 14 Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων

Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γραφήματα Μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες κι ερµηνεία του Γραµµικού Προγραµµατισµού. Γραφική επίλυση προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. Παραδείγµατα.

Βασικές έννοιες κι ερµηνεία του Γραµµικού Προγραµµατισµού. Γραφική επίλυση προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. Παραδείγµατα. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρούµε µια πρώτη προσέγγιση στην µελέτη και διερεύνηση προβληµάτων του Γραµµικού Προγραµµατισµού (Γ.Π., Linear Programming, L.P) και τις µεταβολές τους. Ταυτόχρονα, παρουσιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών

9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών 208 9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Οι συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών είναι επεξεργαστές ειδικού σκοπού οι οποίοι είναι συνήθως προσκολλημένοι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων ΘΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες που αφορούν την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ13(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ )

ΔΕΟ13(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ) ΔΕΟ13(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Μια εταιρεία ταχυμεταφορών διατηρεί μια αποθήκη εισερχομένων. Τα δέματα φθάνουν με βάση τη διαδικασία Poion με μέσο ρυθμό 40 δέματα ανά ώρα. Ένας υπάλληλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ η Κατηγορία : Ο Κύκλος και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Β'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος

Μαθηματικά. Β'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος Μαθηματικά Β'Γυμνασίου Μαρίνος Παπαδόπουλος ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σας καλωσορίζω στον όµορφο κόσµο των Μαθηµατικών της B Γυµνασίου. Τα µαθηµατικά της συγκεκριµένης τάξης αποτελούν βάση των µαθηµατικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο 9.1 ηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης 9.2 Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση 9.3 Αναλυτικά για το ιάγραµµα ιασποράς

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17)

Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17) Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Σχεδιασµός αλγορίθµων µε Άπληστους Αλγόριθµους Στοιχεία άπληστων αλγορίθµων Το πρόβληµα επιλογής εργασιών ΕΠΛ 232

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ Φροντιστήριο #: Εύρεση Ελαχίστων Μονοπατιών σε Γραφήματα που Περιλαμβάνουν και Αρνητικά Βάρη: Αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 2: Γραφήματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 2: Γραφήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 2: Γραφήματα Αν. Καθηγητής Κ. Στεργίου e-mail: kstergiou@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα;

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Είναι ένα αρκετά απλό αλλά συνάµα θεωρητικά ισχυρό υπόδειγµα δοµηµένο γύρω από αγοραστές και πωλητές οι οποίοι επιδιώκουν τους δικούς

Διαβάστε περισσότερα