ήµου Θεσσαλονίκης : δεκαετία του 80. Απόφαση πραγµατοποίησης του Έργου µε Παραχώρηση : τέλη δεκαετίας 90.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ήµου Θεσσαλονίκης : δεκαετία του 80. Απόφαση πραγµατοποίησης του Έργου µε Παραχώρηση : τέλη δεκαετίας 90."

Transcript

1 Ιστορικά Στοιχεία Σχεδιασµός Χάραξη του Έργου βάσει πρότασης ήµου Θεσσαλονίκης : δεκαετία του 80. Απόφαση πραγµατοποίησης του Έργου µε Παραχώρηση : τέλη δεκαετίας 90. Υπογραφή Σύµβασης µε Κ/Ξ BOUYGUES : Φεβρουάριος 1999 Υπογραφή Σύµβασης Πρόδροµων Εργασιών µε αντικείµενο τη διεξαγωγή ερευνών (αρχαιολογικές, γεωτεχνικές, κλπ.) και την εκπόνηση Γενικής Οριστικής Μελέτης (ΓΟΜ) : Ιούνιος 1999 Ολοκλήρωση Πρόδροµων Εργασιών : Απρίλιος 2000 εν επιτεύχθηκε τελικά το χρηµατοδοτικό κλείσιµο για τη σύµβαση Παραχώρησης.

2 Αντικείµενο του Έργου

3 Αντικείµενο του Έργου Ελαφρύ Μετρό µήκους Γραµµής 9,6 χλµ. Σταθµοί: 13 Αµαξοστάσιο στη Πυλαία (περιλαµβάνει επισκευαστική βάση, κτίριο διοίκησης, Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας) Προµήθεια 18 συρµών, χωρητικότητας 450 επιβατών κατ ελάχιστον

4 Νεώτερες Εξελίξεις Απόφαση της Πολιτείας για άµεση δηµοπράτηση ως δηµόσιο έργο : Σεπτέµβριος 2003 Νοµοθετική ρύθµιση για ανάληψη αρµοδιότητας δηµοπράτησης και κατασκευής του Έργου από ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ : εκέµβριος 2003 Από τέλη Σεπτεµβρίου 2003 εργασίες της ΑΜ σε τέσσερις άξονες: Έλεγχος και αξιολόγηση υπάρχουσας Μελέτης και Τεχνικών Χαρακτηριστικών του Έργου Εκπόνηση προχωρηµένης προµελέτης του Έργου βάσει όλων των νέων δεδοµένων Προετοιµασία και ιεξαγωγή ιαγωνισµού ηµοπράτησης ιερεύνηση παραµέτρων στρατηγικού σχεδιασµού και επιβεβαίωση σκοπιµότητας του Έργου όπως προβλεπόταν στη Σύµβαση Παραχώρησης. Επέκταση ισχύος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου : εκέµβριος 2013 Προκήρυξη διαγωνισµού µετά τα πρώτα αποτελέσµατα διερεύνησης των παραµέτρων σχεδιασµού του έργου : εκέµβριος 2003

5 ιαγωνισµός ηµοπράτησης Υποβολή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για προεπιλογή - α στάδιο διαγωνισµού (5 ενδιαφερόµενοι όµιλοι) : 17 Μαΐου 2004 Ολοκλήρωση της προεπιλογής (4 επιτυχόντες) : Νοέµβριος 2004 ιαγωνισµός (Β Φάση) µε βάση νέα Προµελέτη και τεύχη που ολοκληρώθηκαν από την ΑΜ : Ιανουάριος 2005 Υποβολή τεχνικών και οικονοµικών προσφορών : Μάϊος 2005 Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η Μελέτη, Κατασκευή, οκιµές και Θέση σε Λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Περιλαµβάνονται όλα τα έργα Π/Μ, τα σιδηροδροµικά και Η/Μ συστήµατα, το αµαξοστάσιο, η προµήθεια τροχαίου υλικού, η θέση σε λειτουργία, η οργάνωση της συντήρησης και η τριετής συντήρηση του έργου.

6 ιαγωνισµός ηµοπράτησης Ενδεικτικός προϋπολογισµός 1,2 δις Επιλογή Αναδόχου το Καλοκαίρι του 2005 Χρόνος περάτωσης 6,5 έτη από υπογραφή Σύµβασης.

7 ιερεύνηση Παραµέτρων Στρατηγικού Σχεδιασµού Το έργο που είχε δηµοπρατηθεί κατά το παρελθόν σχεδιάστηκε ουσιαστικά µε τα δεδοµένα της δεκαετίας του 80 εµπειρικά και όχι επί τη βάσει ενός Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταφορικών Συστηµάτων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος. Υπήρξε προβληµατισµός κατά πόσο το έργο που θα δηµοπρατηθεί ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις µέσο-µακροπρόθεσµες ανάγκες της µητροπολιτικής περιοχής. εν υπάρχουν πλέον οι περιοριστικοί παράγοντες της διαδικασίας σύναψης Σύµβασης Παραχώρησης, όπως προηγουµένως. Έχει εν τω µεταξύ εκπονηθεί προ τετραετίας περίπου η Γενική Μελέτη Μεταφορών που παρέχει τις δυνατότητες (Βάσεις εδοµένων και Κυκλοφοριακά Μοντέλα) διερεύνησης σεναρίων στρατηγικού σχεδιασµού.

8 ιερεύνηση Παραµέτρων Στρατηγικού Σχεδιασµού Ο προβληµατισµός αυτός οδήγησε την ΑΜ στην αναγκαιότητα διερεύνησης των παραµέτρων στρατηγικού σχεδιασµού και στον έλεγχο της σκοπιµότητας επιµέρους στοιχείων του έργου. Για τον λόγο αυτό η ΑΜ ανέθεσε στην εταιρεία Συµβούλων SYSTRA (µε τη συνεργασία της εταιρείας TRUTH που συµµετείχε στην εκπόνηση της Γενικής Μελέτης Μεταφορών της Θεσσαλονίκης) να πραγµατοποιήσει την ανωτέρω διερεύνηση και να εισηγηθεί σχετικές προτάσεις.

9 Αποτελέσµατα Συµπεράσµατα Μελέτης SYSTRA Επιβεβαιώνεται η χωροθέτηση και η σκοπιµότητα των σταθµών της γραµµής Μετρό που είχε αρχικά δηµοπρατηθεί γεγονός που στοιχειοθετείται τόσο από την ανάλυση των κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων της πόλης, όσο και από τις προβλέψεις επιβατικής κίνησης. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η µελέτη χρηµατοοικονοµικής εφικτότητας του Έργου για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης Επιβεβαιώνεται παράλληλα από την µελέτη η αναγκαιότητα επέκτασης του Μετρό προς Βορειοδυτικά (Σταυρούπολη) και Νοτιοανατολικά (Καλαµαριά).

10 Πρόγραµµα Επεκτάσεων

11 Έλεγχος και Αξιολόγηση Υπάρχουσας Μελέτης Στόχος του ελέγχου της υπάρχουσας µελέτης ήταν: Η βελτιστοποίηση των κατασκευαστικών µεθόδων και των τεχνικών χαρακτηριστικών των έργων ΠΜ. Η απαιτούµενη προσαρµογή-τροποποίηση των προδιαγραφών των Η/Μ συστηµάτων και του τροχαίου υλικού, καθώς αυτές συνετάγησαν από τον Ανάδοχο της Σύµβασης Παραχώρησης και βασίζονται στις επιλογές των συγκεκριµένων εταιρειών της Κ/Ξ. Η διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησης νέων τεχνολογιών και Η/Μ συστηµάτων. Από τον έλεγχο της υπάρχουσας µελέτης διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σηµαντικά περιθώρια βελτιώσεων στα έργα ΠΜ και ότι απαιτούνται σηµαντικές τροποποιήσεις στις προδιαγραφές των Η/Μ συστηµάτων και του τροχαίου υλικού. Τα ανωτέρω επέβαλαν την σύνταξη µιας νέας Προµελέτης µε την οποία δηµοπρατήθηκε το Έργο (Β φάση διαγωνισµού).

12 Αρχαιολογικές Έρευνες Πραγµατοποιήθηκαν (τέλος του 1999) από την Κ/Ξ στο πλαίσιο της Σύµβασης Πρόδροµων Εργασιών κατόπιν αιτήµατος της 9ης ΕΒΑ, 17 πρόσθετες διερευνητικές γεωτρήσεις βάθους 15µ. στο τµήµα της Γραµµής εντός των τειχών (από Ν.Σ. Σταθµό µέχρι Συντριβάνι) κατά µήκος της οδού Εγνατίας. Από την αξιολόγηση της 9ης ΕΒΑ προέκυψε ότι το βάθος των φερτών υλικών επίχωσης µε όστρακα κεραµικής κυµαίνεται από 6,5µ. (Ν.Σ. Σταθµό) µέχρι 11,0µ. πριν από το Συντριβάνι και ενδεχοµένως τοπικά σε µεγαλύτερα βάθη (π.χ. µεταξύ Βενιζέλου και Αγ.Σοφίας). Τα ανωτέρω συµπεράσµατα οδήγησαν στην ανάγκη βελτιώσεων της κατακόρυφης χάραξης της Γραµµής εντός των τειχών, δηλαδή αύξησης του βάθους αυτής συγκριτικά µε την υπάρχουσα µελέτη (βάθος στέψης της σήραγγας περίπου 17µ. συγκριτικά µε βάθος 7-9µ. που προβλέπεται από την µελέτη). Επιπλέον, η ΑΜ έλαβε υπόψη στο σχεδιασµό του Έργου τα συµπεράσµατα ειδικής µελέτης που ανέθεσε σε οµάδα αρχαιολόγων για την αρχαιολογική τεκµηρίωση κατά µήκος του άξονα του Έργου.

13 Γεωτεχνικές Έρευνες Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 135 διερευνητικές γεωτρήσεις κατά µήκος της Γραµµής. Οι γεωτεχνικές συνθήκες κατά µήκος της χάραξης χαρακτηρίζονται κυρίως από την ύπαρξη εδαφικού υλικού. Τα στρώµατα που συναντήθηκαν περιλαµβάνουν τεχνητές (ανθρωπογενείς) επιχώσεις, αργιλώδη άµµο, αµµώδη άργιλο, µάργες και ψαµµίτες. Ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται σε σχετικά υψηλή στάθµη (από 2 µέχρι 10µ.) και εποµένως σε όλο το µήκος της Γραµµής οι σήραγγες βρίσκονται κατ ανάγκην εντός του υδροφόρου ορίζοντα.

14 Γεωτεχνικές Συνθήκες Μέθοδοι Κατασκευής Οι γεωτεχνικές συνθήκες κατά µήκος της Γραµµής επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των καθιζήσεων από την εκσκαφή των σηράγγων και των σταθµών. Για την ελαχιστοποίηση των καθιζήσεων προδιαγράφονται µέθοδοι κατασκευής, όπως: ΤΒΜ σήραγγας µονής τροχιάς κλειστής ασπίδας µε εξισορρόπηση πίεσης µετώπου και πολλαπλά συστήµατα διατήρησης της πίεσης αυτής, για την κατασκευή µήκους 2 x m των σηράγγων (2 ΤΒΜ) Μέθοδος ανοικτού ορύγµατος για τις δύο σήραγγες επιστάθµων, µήκους 1450 m Μέθοδος επικάλυψης και εκσκαφής (Cover & Cut) µε διαφραγµατικούς τοίχους για την κατασκευή των 13 σταθµών Μέθοδος ανοικτού ορύγµατος (Cut & Cover), επικάλυψης και εκσκαφής (Cover & Cut) και υπόγειας εκσκαφής (ΝΑΤΜ) για τις κατασκευές σιδηροδροµικών διασταυρώσεων και διακλαδώσεων γραµµής

15 Μελέτη Σεισµικής Επικινδυνότητας εδοµένης της υψηλής σεισµικότητας της Θεσσαλονίκης, καθώς και των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών, κρίθηκε σκόπιµη η εκπόνηση µιας ειδικής µελέτης σεισµικής επικινδυνότητας προκειµένου να διερευνηθούν οι παράµετροι εδαφικής κίνησης. Η σχετική ερευνητική εργασία και τα αποτελέσµατά της αξιοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ιαγωνισµού και φυσικά θα αξιοποιηθούν κατά την υλοποίηση του Έργου.

16 ίκτυα ΟΚΩ Στα πλαίσια των Πρόδροµων Εργασιών καταγράφηκαν όλες οι πληροφορίες των δικτύων των ΟΚΩ, όπως του φυσικού αερίου (4 Bar και 19 Bar), ύδρευσης, αποχέτευσης και οµβρίων, ΟΤΕ, ΕΗ (15 KV και 150 KV) και φωτεινής σηµατοδότησης. Τα δίκτυα ήταν αποτυπωµένα από τους προηγούµενους µελετητές σε ηλεκτρονική µορφή και σε συνδυασµό µε τη χάραξη της Γραµµής και ήδη επικαιροποιούνται µε βάση πρόσφατες πληροφορίες των οργανισµών. Ιδιαίτερης σηµασίας για την κατασκευή του Μετρό είναι η ύπαρξη του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) της Θεσσαλονίκης (εξωτερική διάµετρος 2,8-3,6µ.). Για ορισµένα τµήµατα της Γραµµής ο ΚΑΑ βρισκόταν σε µικρή απόσταση από τη σήραγγα (µέχρι 2µ.), ενώ στην περίπτωση του Σταθµού Ευκλείδη υπήρχε οριζοντιογραφική και µηκοτοµική σύµπτωση µε τον ΚΑΑ.

17 Χάραξη Γραµµής Η προϋπάρχουσα µελέτη προέβλεπε την κατασκευή δύο σηράγγων µονής τροχιάς µε ΤΒΜ από το Ν.Σ. Σταθµό µέχρι το Σταθµό στο Συντριβάνι και στη συνέχεια την κατασκευή χαµηλού βάθους σήραγγας µε µέθοδο cut-and-cover µέχρι το Αµαξοστάσιο. Στο πλαίσιο των πρόδροµων εργασιών εξετάσθηκε και εναλλακτική χάραξη µετά το Συντριβάνι µεγαλύτερου βάθους µε µία σήραγγα διπλής τροχιάς µε ΤΒΜ. Στις υπάρχουσες µελέτες διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από βασικούς κανόνες σιδηροδροµικής χάραξης (π.χ. ως προς τις ελάχιστες ακτίνες και τα µήκη συναρµογής καµπυλών), γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη βελτίωσης των στοιχείων χάραξης. Οι βελτιώσεις της ΑΜ στην οριζοντιογραφική χάραξη οδηγούν σε καλύτερες συνθήκες άνεσης για τους επιβάτες, υψηλότερη ταχύτητα λειτουργίας και µικρότερες φθορές σε σιδηροτροχιές και τροχούς. Οι βελτιώσεις στη κατακόρυφη χάραξη οδηγούν σε µεγαλύτερο βάθος τη στέψη της σήραγγας από τις θεµελιώσεις των παρακείµενων και επικείµενων κτιρίων (χωρίς σηµαντική µεταβολή στο βάθος εκσκαφής των σταθµών) για µείωση των αναµενόµενων ολικών και διαφορικών καθιζήσεων.

18 ιάταξη σηράγγων Η αρχικά προβλεπόµενη διάταξη σηράγγων της Οριστικής Μελέτης όσο και της εξετασθείσας εναλλακτικής δεν θεωρήθηκε βέλτιστη από κατασκευαστική και λειτουργική άποψη. ιερευνήθηκε η σκοπιµότητα και η τεχνική εφικτότητα κατασκευής σηράγγων µονής τροχιάς για όλη τη Γραµµή (µε εξαίρεση το τελευταίο τµήµα πριν από το Αµαξοστάσιο) και τελικώς επελέγη η διάταξη αυτή, καθώς: Ελαχιστοποιούνται οι καθιζήσεις, Μειώνεται το κόστος κατασκευής σηράγγων και σταθµών, Οδηγεί σε οµοιοµορφία σχεδιασµού των σταθµών, Βελτιώνεται η ασφάλεια λειτουργίας της Γραµµής, Οδηγεί σε αποτελεσµατικότερο τρόπο εξαερισµού των σηράγγων, στη δυνατότητα κατάργησης ενδιάµεσων φρεατίων εξαερισµού και στην εξοικονόµηση κόστους αερισµού των σηράγγων. ιάµετρος (εσωτερική) >5,25µ.

19 ιάταξη και διατοµές σηράγγων σύµφωνα µε προµελέτη της ΑΜ

20 Σχεδίαση Σταθµών Η διάταξη των σηράγγων µονής τροχιάς οδηγεί σε σχετική οµοιοµορφία σχεδιασµού των σταθµών µε κεντρική αποβάθρα, σε αντίθεση µε την υπάρχουσα µελέτη όπου ο σχεδιασµός των σταθµών διαφοροποιείται ανάλογα µε τη διάταξη σηράγγων ή για άλλους λόγους. Αναπτύχθηκαν τυπικά σχέδια σταθµών τα οποία προσαρµόζονται κατά περίπτωση σε όλες τις θέσεις σταθµών, µε µικρές παραλλαγές. Το µήκος αποβάθρας διατηρείται στα 60µ., όπως και στην αρχική µελέτη. Ειδικές διατάξεις είναι απαραίτητες για τους τερµατικούς σταθµούς ή τους σταθµούς στους οποίους ενσωµατώνεται η κατασκευή διασταύρωσης τροχιογραµµών (crossover box). Η διαστασιολόγηση των χώρων των σταθµών έγινε µε βάση τα πρόσφατα αποτελέσµατα των προβλέψεων επιβατικής κίνησης της SYSTRA.

21 Σχεδίαση Σταθµών Σταθµός ηµοκρατίας Επίπεδο Οδού

22 Σχεδίαση Σταθµών Σταθµός ηµοκρατίας Κατά µήκος τοµή

23 Σχεδίαση Σταθµών Σταθµός ηµοκρατίας ιατοµή Σταθµού

24 Σχεδίαση Σταθµών από την ΑΜ Προοπτικό Τυπικού Σταθµού

25 Βασικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Τροχαίο Υλικό Η/Μ Συστήµατα Σιδηροδροµικά Συστήµατα Αµαξοστάσιο

26 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Χρονοαπόσταση σχεδιασµού λειτουργίας : 90 sec (180 sec στην 1η φάση λειτουργίας) Μεταφορική ικανότητα σχεδιασµού : επιβάτες/ώρα/κατεύθυνση Πλήρως αυτοµατοποιηµένη λειτουργία συρµών χωρίς οδηγό, από κεντρικό σύστηµα σηµατοδότησης. Εγκατεστηµένες αυτόµατες θύρες επί των αποβαθρών που θα λειτουργούν σε συντονισµό µε το τροχαίο υλικό, µέσω του συστήµατος σηµατοδότησης. Σχεδιασµός της γραµµής/σηράγγων/σταθµών βάσει των πλέον προωθηµένων απαιτήσεων παθητικής και ενεργητικής ασφαλείας (περιλαµβάνει πυρασφάλεια, εκκένωση επιβατών από υπόγειους χώρους, τεχνολογία ειδικών υλικών, κ.τ.λ.).

27 Τροχαίο Υλικό Συρµοί πλήρους αυτόµατης λειτουργίας χωρίς οδηγό µε κεντρικό έλεγχο της λειτουργίας όλων των συρµών. Παρουσία εκπαιδευµένου επόπτου εντός συρµών. Συντονισµός θυρών τροχαίου υλικού µε αυτόµατες θύρες επί των αποβαθρών. Κλιµατισµός χώρου επιβατών. Ενδοεπικοινωνία επιβατών επί των συρµών µε το Κέντρο Ελέγχου. CCTV επί των συρµών για επιτήρηση και έλεγχο από το Κέντρο Ελέγχου. ιαστάσεις συρµών (µήκος και πλάτος) συµβατό µε την απαιτούµενη επιβατική ικανότητα της πρώτης φάσης λειτουργίας (~ επιβάτες/ώρα/κατεύθυνση), αλλά και µελλοντικές προβλέψεις µε µείωση της χρονοαπόστασης των συρµών (έως 90 sec, > επιβάτες/ώρα/κατεύθυνση). Κινητήρες συρµών A/C.

28 Η/Μ Συστήµατα Ειδικά Χαρακτηριστικά Σύστηµα αερισµού φρεάτων εκτόνωσης µε ανεµιστήρες έκτακτης ανάγκης για ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους κανονικής λειτουργίας και µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων/αποκρίσεων σε συµβάντα έκτακτης ανάγκης και απαγωγής καπνού. Κλιµατισµός χώρων προσωπικού και ειδικών τεχνικών χώρων. Αναφέρεται ότι η ύπαρξη θυρών επί των αποβαθρών και η εγκατεστηµένη παροχή ισχύος για τους ανεµιστήρες έκτακτης ανάγκης, επιτρέπουν µε ευκολία τον κλιµατισµό των χώρων κοινού των σταθµών. ιευθυνσιολογηµένη πυρανίχνευση σταθµών και αυτόµατη κατάσβεση µε αδρανές αέριο, ειδικών τεχνικών χώρων. Αυτόµατο σύστηµα ελέγχου και διαχείρισης συµβάντων πυρκαϊάς. Εφεδρεία σε φωτισµό ανάγκης για 2 ώρες. Παροχή και διανοµή ισχύος µε τοπική εφεδρεία 100% ανά σταθµό αλλά και στο σύνολο του δικτύου µετρό, µε εφεδρεία των κεντρικών παροχών της ΕΗ. Άλλα κτιριακά συστήµατα περιλαµβάνουν ηλεκτρικές κλίµακες, ανελκυστήρες, αντλιοστάσια οµβρίων και ακαθάρτων, συστήµατα πυρόσβεσης, φωτισµό κ.τ.λ. όλα υπό την εποπτεία τοπικών και κεντρικών συστηµάτων αυτόµατου ελέγχου.

29 Σιδηροδροµικά Συστήµατα Ειδικά Χαρακτηριστικά Σύστηµα έλξης συρµών 750 V DC µε Τρίτη (ηλεκτροφόρο) τροχιά. Εφεδρεία λειτουργίας µε έναν (οποιοδήποτε) υποσταθµό εκτός λειτουργίας. Αυτόµατες θύρες επί των αποβαθρών των σταθµών για µέγιστη ασφάλεια, άνεση επιβατών, κεντρικό έλεγχο και επιτήρηση. Αλληλοµανδάλωση του συστήµατος των θυρών µε το σύστηµα σηµατοδότησης τόσο των σταθερών εγκαταστάσεων όσο και επί των αυτόµατων συρµών. Σύστηµα σηµατοδότησης για πλήρως αυτόµατη λειτουργία (ATO) χωρίς οδηγό, µε σύστηµα επιτήρησης συρµών (ATS), σύστηµα αυτόµατης προστασίας συρµών (ATC), και ηλεκτρονικής αλληλοµανδάλωσης (E-IXL). Ψηφιακό σύστηµα ασύρµατων τηλεπικοινωνιών µεταξύ Κέντρου Ελέγχου, συρµών, προσωπικού και χώρων Αµαξοστασίου.

30 Σιδηροδροµικά Συστήµατα Ειδικά Χαρακτηριστικά Άλλα συστήµατα ασθενών ρευµάτων: CCTV Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης (επί σταθµών και επί συρµών) P.A. Σύστηµα αναγγελιών (επί σταθµών και επί συρµών) Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών (PIS) Σύστηµα ωρολογίων µε συγχρονισµό µέσω δορυφορικού συστήµατος GPS Σύστηµα συλλογής κοµίστρου «κλειστού» τύπου Σύστηµα τηλεφώνων Υποδοµή πληροφορικής Ειδικό σύστηµα γειώσεων για προστασία από διαφυγόντα ρεύµατα έλξης, και προστασία σε συστήµατα µέσης/χαµηλής τάσης.

31 Αµαξοστάσιο Περιλαµβάνει χώρους εναπόθεσης 20 συρµών και χώρους επισκευών χώρους συνεργείων. Περιλαµβάνει, επίσης, το Κέντρο Ελέγχου της γραµµής, µε ειδικό λειτουργικό και εργονοµικό σχεδιασµό, καθώς και το κτίριο κεντρικής διοίκησης. Στο αµαξοστάσιο θα εκτελούνται η προγραµµατισµένη συντήρηση, οι επισκευές όλων των συστηµάτων και των συρµών και θα εκπαιδεύεται το προσωπικό. Η κίνηση των συρµών στους χώρους εναπόθεσης θα είναι αυτοµατοποιηµένη, ενώ στους χώρους συντήρησης θα γίνεται µέσω οδηγών των συρµών.

32 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αµαξοστάσιο ELECTRONICS ELEC. VEH. MASHINE SHOP

33 Αµαξοστάσιο

34 ιαφορές από την αρχική δηµοπράτηση σε συστήµατα Η/Μ Αυτόµατες θύρες επί των αποβαθρών των σταθµών. Αναβαθµισµένο σύστηµα αερισµού σταθµών/σηράγγων. Μεγιστοποιηµένη εφεδρικότητα ηλεκτρικών παροχών έλξης και λοιπών ηλεκτρικών καταναλώσεων για αξιόπιστη λειτουργία. CCTV & PA εντός συρµών έλεγχοι από OCC. Συστήµατα αυτόµατου ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας.

35 Πρόγραµµα Επεκτάσεων

36 Επέκταση Βορειοδυτικά προς Σταυρούπολη Η δυνατότητα επέκτασης της Γραµµής βορειοδυτικά προς Σταυρούπολη κρίθηκε απαραίτητο να ληφθεί υπόψη στα δεδοµένα του προς δηµοπράτηση έργου. Η ΑΜ έχει ήδη µελετήσει τη δυνατότητα αυτή και έχει επιβεβαιώσει την τεχνική εφικτότητα δηµιουργίας κλάδου προς Βορειοδυτικά από το Σταθµό ηµοκρατίας. Η ΑΜ συµπεριλαµβάνει στο έργο που θα δηµοπρατηθεί την ελάχιστη αναγκαία υποδοµή που απαιτείται, προκειµένου να υπάρχει στο µέλλον η δυνατότητα δηµιουργίας κλάδου Μετρό χωρίς διακοπή της λειτουργίας της βασικής γραµµής του Μετρό.

37 Πρόβλεψη ιακλάδωσης Γραµµής προς οδό Λαγκαδά

38 Επέκταση Νοτιοανατολικά προς Καλαµαριά Αντίστοιχη δυνατότητα εξασφαλίσθηκε και για την επέκταση νοτιοανατολικά, προς Καλαµαριά, µετά το Σταθµό Πατρικίου και το Έργο σχεδιάστηκε κατάλληλα µε την προοπτική αυτή.

39 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελλοντική Επέκταση προς Καλαµαριά

40 Πρόγραµµα Επεκτάσεων Φάση Α Ισχύουσα Κατάσταση - Εκτιµήσεις Μήκος Γραµµής (Km) Σταθµοί Κόστος (εκατ. ) Προµελέτη Γενική Οριστική Μελέτη ηµοπράτηση Υπογραφή Σύµβασης Ολοκλήρωση Έργου Χρηµατοδότηση ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΑΣΗ Α ,100 Πατρικίου Καλαµαριά ηµοκρατίας - Σταυρούπολη

41

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 11/10/2012 Αρ. Πρωτ: 1737 /Φ.92.8 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων"

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων" Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις : α) Του Ν. 716/77 "Περι µητρώου µελετών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών" και των σχετικών Π. /των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια επισκόπηση των λόγων που κάνουν αναγκαία την δηµιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή της Πτολεµαΐδας. Η ανάλυση δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΕΛΠ ΟΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2 0 1 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 www.kambili.gr e-mail:info@kambili.gr ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό

Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Παναγιώτης Παπαϊωάννου Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΟΜΕΣΥ ΕΑΝ, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Κωνσταντίνος Κουτσούκος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Δρ. Γ. Λεουτσάκος, Δρ. Η. Χρονόπουλος

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Δρ. Γ. Λεουτσάκος, Δρ. Η. Χρονόπουλος Ημερίδα «Τα Έργα της Αττικό Μετρό Α.Ε. - Η Κατασκευή του Μετρό Αθηνών & Θεσσαλονίκης» Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (ΕΕΣΥΕ) Royal Olympic Hotel, Athens 5 Δεκεμβρίου 2012 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου

Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου Σχετικά: 1) Η Τοπογραφική Μελέτη του έργου: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΕΛ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ 2)

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΕΡΟΣ Α....................................................................... 5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθµ. Πρωτ: ΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64 63

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα