INFORMER ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INFORMER ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@meritsec.gr"

Transcript

1 INFORMER ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - Αθηνά Λαγού - Chief Analyst - Ανδρέας Ν. Καραλής - Τεχνικός Αναλυτής - Χρήστος Π. Σκρουµάς - Senior Analyst - Βίκυ Μουσχουρίδου - Junior Analyst - ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2001

2 Το P/E υπολογίζεται µε βάση τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 1/26

3 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Μια από τις δυναµικότερες (µεσαίας κεφαλαιοποίησης) System Integrator εταιρείες στο Χ.Α.Α. Υψηλοί Ρυθµοί Ανάπτυξης: (Τζίρος> 90%, Κερδοφορία >42% κατά µέσο όρο την επόµενη 3ετία) Υψηλά Περιθώρια κέρδους: (Μικτό: 45%, Καθαρό: 34% κατά µέσο όρο την επόµενη 3ετία) Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος σε Ελλάδα και Κύπρο του Τραπεζικού λογισµικού GLOBUS (Μερίδιο >62% στο Κύκλο Εργασιών της εταιρείας για το 2000) Εξαγορές στο 2000 ύψους 1,5 δις δρχ που συνεισέφεραν στον ενοποιηµένο Κύκλο Εργασιών για το ,44 δις δρχ ή το 54,76% του Ενοποιηµένου Κύκλου Εργασιών. Σηµαντικότερη εξαγορά στο 2000: 47% της TEMENOS EASTERN EUROPE υπεύθυνη για την προµήθεια του GLOBUS σε 16 converging markets της Ευρώπης Ενοποίηση των εξαγορασθεισών εταιρειών στη χρήση του 2000 Πρόγραµµα Εξαγορών άνω των 7δις δρχ την επόµενη 3ετία µε διάθεση Ιδίων Κεφαλαίων και εναποµενόντων Κεφαλαίων από τη ηµόσια Εγγραφή ιακράτηση τίτλων από τους βασικούς µετόχους στις 10/01/2000 σε ποσοστό 82%. FREE FLOAT: 18% Ισχυρή πελατειακή βάση τόσο στον Τραπεζικό και ευρύτερο ηµόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τοµέα. Πανελλαδικό δίκτυο διανοµών µέσω τµηµάτων υποστήριξης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό µέσω γραφείων σε Βουλγαρία, Ρουµανία, Βέλγιο, Αλβανία και Λουξεµβούργο. Ανεκτέλεστες υπογεγραµµένες συµβάσεις για το 2001 ύψους 4 ων δις δρχ. Αναµενόµενες συµβάσεις για το 2001 ύψους 6,8 δις δρχ. Βασικοί Αριθµοδείκτες για το 2000: P/E=47,4, PEG=0,1, P/BV=5, P/SALES=8,3 Προβλέψεις Αριθµοδεικτών για το 2001: P/E=33, PEG=0,4, P/BV=4, P/SALES=4,9 Θετική ταµειακή ροή το 1999 για πρώτη σε διάστηµα 5ετίας Χαµηλός βραχυχρόνιος δανεισµός 2/26

4 INFORMER Ανάλυση INFORMER Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 90% ( ) Αποκλειστική αντιπροσώπευση του λογισµικού Globus Άνω των 7 δις.δρχ για εξαγορές ( ) H INFORMER υπερβαίνοντας τους ρυθµούς ανάπτυξης του κλάδου πληροφορικής οι οποίοι κυµαίνονται µεταξύ 20%-25% ετησίως αναµένεται να συνεχίσει να κινείται σε επίπεδο εσόδων µε ρυθµούς που ξεπερνούν το 90% την επόµενη 2ιετία. Το γεγονός αυτό την καθιστά δικαίως ανάµεσα στις δυναµικότερες µικρής κεφαλαιοποίησης εταιρείες πληροφορικής, που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Με βασικό αντικείµενο εργασιών την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και υποστήριξη λογισµικού σε πελάτες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, η INFORMER διαθέτει το προνόµιο της αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του Τραπεζικού Λογισµικού Globus στην Ελλάδα και Κύπρο. Η παροχή του συγκεκριµένου πακέτου αποτελεί και το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητάς της. Θεµελιώδους σηµασίας για την εταιρεία είναι η αποκλειστική προµήθεια του εν λόγω πακέτου στα υποκαταστήµατα της Εθνικής Τραπέζης τόσο στη Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Βασικός άξονας της επεκτατικής της πολιτικής της εταιρείας είναι η είσοδος της σε νέες αγορές που επιφυλάσσουν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης µέσω εξαγοράς νέων εταιρειών. Τα κεφάλαια τα οποία θα διατεθούνσύµφωνα µε τις προβλέψεις της εταιρείας- την επόµενη τριετία για αυτό το σκοπό, θα ξεπεράσουν τα 7δις δρχ. Αυτά θα προέλθουν τόσο από τα εναποµείναντα κεφάλαια από την εισαγωγή της INFORMER στο Χ.Α.Α όσο και από τα ίδια κεφάλαια της. Μερικές από τις εξαγορές στις οποίες προχώρησε η INFORMER κατά τη διάρκεια του 2000ήταν οι εξής Οι εξαγορές (εκτός ΤΕΜΕΝΟS) ύψους 1,5 δις δρχ εντός του 2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΤΟ 2000 Εταιρεία Ποσοστό Αντικείµενο Κ.Ε 2000 Κ.Π.Φ 2000 MEGABIT 90% Αντιπρόσωπος Η/Υ 2, DATACRETA SYSCO TEMENOS EASTERN EUROPE ARTEMIS SARL 45% Προώθηση των πωλήσεων στην Κρήτη 80% Παραγωγή Software για Ξενοδοχεία 49% Προµηθευτής του Globus σε 16 χώρες 100% Ανάπτυξη προγραµµάτων στατιστικής και πληροφορικής για την Ε.Ε ,000 2, ΣΥΝΟΛΟ 13,819 2,583 ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 7,489 1,368 3/26

5 θα προσδώσουν στην Οι κερδοφορίες των εταιρειών αυτών εκτός της TEMENOS αναµένεται εταιρεία κέρδη 300 εκ. δρχ. να προσθέσουν τουλάχιστον 300εκ δρχ στα προ φόρων κέρδη του το 2000 ενοποιηµένου ισολογισµού της INFORMER (µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας) Η εξαγορά της TEMENOS EASTERN EUROPE LTD Ουσιαστικής όµως σηµασίας, για την περαιτέρω ανάπτυξη της INFORMER στο εξωτερικό, ήταν η εξαγορά του 47% της ΤEMENOS EASTERN EUROPE LTD (τζίρος 10δις δρχ και κέρδη προ φόρων 2δις το 2000), θυγατρικής εταιρείας της Ολλανδικής εταιρείας TEMENOS HOLDINGS BV (κάτοχος του Globus και κατ επέκταση κύριος παροχέας της άδειας αντιπροσώπευσης στην INFORMER). Η TEMENOS EASTERN EUROPE LTD είναι υπεύθυνη για την προµήθεια του τραπεζικού πακέτου Globus στις παρακάτω 16 χώρες: Πολωνία,Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Κροατία, Σλοβενία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, FYROM, Βουλγαρία, Ρουµανία, Μολδαβία, Τουρκία, Αίγυπτο και τα 3 σηµαντικότερα οφέλη της Τα οφέλη από την εν λόγω εξαγορά συνοψίζονται στα εξής: 1) σύσφιξη των σχέσεων της INFORMER και της TEMENOS HOLDINGS 2) είσοδο της INFORMER στις παραπάνω αγορές 3) ενίσχυση των ενοποιηµένων µεγεθών της εταιρείας (πάνω από 5 δις.δρχ τζίρο και άνω του 1 δις δρχ κέρδη προ φόρων για τη χρήση 31/12/2000). 4/26

6 1.1 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η INFORMER ιδρύθηκε το 1982 µε κύριο αντικείµενο εργασιών την προσφορά υπηρεσιών και λογισµικού υψηλών προδιαγραφών, καθώς επίσης και την προµήθεια εξοπλισµού στα πλαίσια παροχής ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής (system integrators). Είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος του τραπεζικού πακέτου Globus, προϊόντος της Ολλανδικής εταιρείας Temenos Holdings NV, για την Ελλάδα και την Κύπρο. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα λογισµικού τα οποία απευθύνονται σε εξειδικευµένους τοµείς όπως είναι ο τραπεζικός, ο χρηµατοοικονοµικός και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Αυτό όµως που χαρακτήρισε την εταιρεία από τα πρώτα βήµατα της είναι οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης, γεγονός που την ενέταξε ανάµεσα στους δέκα πρώτους systems integrators στην Ελλάδα. 1.2 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (10/05/2001) Μετοχική Σύνθεση Αριθµός Μετοχών % Συµµετοχής Σιµούδης Σίµος ,51 Καρύδης Γεώργιος ,80 ΕΘΝΟDATA ,2 Λοιποί µεγάλοι µέτοχοι ,5 Επενδυτικό Κοινό ,0 ΣΥΝΟΛΟ ,0 1.3 ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στο χώρο παροχής Ολοκληρωµένων Λύσεων Πληροφορικής στους ακόλουθους τέσσερις τοµείς: Στον Ιδιωτικό τοµέα Στο ηµόσιο τοµέα Στον Τραπεζικό τοµέα Στον Κοινοτικό τοµέα ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Στον τοµέα αυτό, η INFORMER έχει εδραιώσει τη θέση της τόσο µέσω γνωστών προϊόντων τα οποία είτε αντιπροσωπεύει είτε αναπτύσσει η ίδια όσο και µέσω προσφοράς ειδικών υπηρεσιών. Globus: H INFORMER διαθέτει το προνόµιο της αποκλειστικής αντιπροσωπείας του τραπεζικού πακέτου στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το συγκεκριµένο πακέτο το οποίο καλύπτει όλες τις εξειδικευµένες ανάγκες 5/26

7 µιας τράπεζας, χαρακτηρίζεται από την ευελιξία του, την ασφάλεια και την ταχύτητά του. Ανάλυση INFORMER Σύστηµα ιαχείρισης Καρτών (Card Management): Η εταιρεία δηµιούργησε το ATM Switch το οποίο αναλαµβάνει τη διαχείριση των ATM/EFT POS, τη σύνδεση µε το ΙΑΣ και τη VISA, και την ανάπτυξη card management συστήµατος στο Globus για τη διαχείριση των τρεχούµενων λογαριασµών και των πιστωτικών καρτών της τράπεζας Internet Banking: H INFORMER προσφέρει µια λύση η οποία βασίζεται στην εφαρµογή Java, η οποία αποτελεί το front-end της λύσης και σε µια σειρά από εργαλεία τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά στοιχείων µέσω του Internet και τη σύνδεση µε τα υπάρχοντα συστήµατα της τράπεζας. Ηλεκτρονικό Εµπόριο (E-commerce): Η στρατηγικής σηµασίας συµφωνία που σύναψε η εταιρεία µε την GlobeSet Inc, προσέφερε στην INFORMER την αντιπροσώπευση των προϊόντων της τελευταίας. Συγκεκριµένα η συµφωνία προβλέπει την διάθεση του GlobeSet Wallet, του GlobeSet POS, του GlobeSet Gateway και του GlobeSet CA. Αυτές οι εφαρµογές ειδικεύονται στην αποθήκευση του λογαριασµού του αγοραστή και την επικοινωνία µε τις εµπορικές επιχειρήσεις, στη σύνδεση της εµπορικής επιχείρησης µε το ηλεκτρονικό πορτοφόλι του αγοραστή καθώς και µε τα συστήµατα πληρωµής των χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, στη σύνδεση της εµπορικής επιχείρησης µε το σύστηµα πληρωµών και στη δηµιουργία και διαχείριση της ψηφιακής πιστοποίησης της συναλλαγής. ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΝΑ Α UNIVERSAL SAVING BANK CYPRUS STOPBANSKA BANCA UNITED BULGARIA BANK MOLDOVA AGROID BANK 6/26

8 1.3.2 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η INFORMER αναλαµβάνει το σχεδιασµό και ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων (υπολογιστές, λογισµικό, επικοινωνίες, δίκτυα, εκπαίδευση, εγκατάσταση hardware) για λογαριασµό µεγάλων πελατών του ιδιωτικού τοµέα όπως είναι µεγάλες βιοµηχανικές εταιρείες, εµπορικές εταιρείες, νοσοκοµεία, ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία κ.α. Για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πελατών της, η εταιρεία προχώρησε στη δηµιουργία του International Financial System, συστήµατος που υπάγεται στη γενικότερη ιδέα του ERP (εφαρµογές διαχείρισης επιχειρηµατικών πόρων) το οποίο αποτελείται από υποσυστήµατα που σχετίζονται µε την οικονοµική διαχείριση, την εµπορική διαχείριση και τη διαχείριση παραγωγής µιας εταιρείας. Καθένας από αυτούς τους τοµείς µπορεί να λειτουργήσει είτε µεµονωµένα είτε κάτω από τη λύση του Total Businness Computing που προτείνει η INFORMER. ΠΕΛΑΤΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΑ SUPER MARKET ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΛΛΑΣ CHANDRIS HELLAS BALKAN & BKACK SEA INCHCAPE SHIPPING SERVICES DALLIA TOURS ELINA HOLIDAYS MANOS TRAVEL HERONIA TRAVEL ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΤΛΑΝΤΑ SUPER MARKET ΑΡΒΑΝΙΤΗ SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Στο χώρο αυτό, η INFORMER αναλαµβάνει την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων για το Ελληνικό ηµόσιο, το µεγαλύτερο πελάτη προϊόντων πληροφορικής στην Ελλάδα. Έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία µια σειρά από έργα στα ΕΛ.ΤΑ., στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, Ταµείο 7/26

9 Εµπόρων κ.α. Εξαιτίας της αστάθειας που παρατηρείται κατά καιρούς στον συγκεκριµένο τοµέα,η πολιτική που έχει υιοθετήσει η εταιρεία υπαγορεύει την αύξηση της συµµετοχής του ηµοσίου στον κύκλο εργασιών µέχρι το 15% (µέγιστο όριο). ΠΕΛΑΤΕΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της INFORMER έχει βρεθεί ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία έχει ήδη διεκπεραιώσει τα εξής δύο προγράµµατα: 1) COLINE II (έτος σύµβασης: 1995, προϋπολογισµού: < 100εκδρχ) Αφορούσε την οργάνωση του συνδέσµου καταναλωτών σε 10 χώρες της Κοινότητας από πλευράς νοµικών πληροφοριών πάνω σε ατυχήµατα που έχουν συµβεί στους καταναλωτές στις διάφορες χώρες της Κοινότητας και που οφείλονται σε ελαττωµατικά προϊόντα. Το έργο προέβλεπε µελέτη, ανάπτυξη εφαρµογών, εγκατάσταση Η/Υ και την διασύνδεση Πανευρωπαϊκά. 8/26

10 2) SHIFT (έτος σύµβασης: 1998, προϋπολογισµού: < 100εκδρχ) Αφορούσε την δηµιουργία και εγκατάσταση δύο πιλοτικών προγραµµάτων για την Γενική ιεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό τον έλεγχο των αποστολών ζώων και ζωικών προϊόντων, που έχουν απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (REJECTED CONSIGNMENT NOTIFICATION SYSTEM) καθώς επίσης και την διαχείριση κτηνιατρικών πληροφοριών ( Εξαγωγής, Αποθήκευσης), λίστας χωρών και συνοριακών σηµείων ελέγχου, µέσω των οποίων περνούν οι αποστολές αυτές έως ότου εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση(-LIST MANAGEMENT SYSTEM). 2.1 ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Το δίκτυο διανοµής των υπηρεσιών της INFORMER υποστηρίζεται σε πανελλαδική κλίµακα µέσω των τµηµάτων που εδρεύουν στην κεντρικά γραφεία της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας στο εξωτερικό πραγµατοποιείται διαµέσου των γραφείων της στη Σόφια / Βουλγαρία, Βουκουρέστι / Ρουµανία, Βρυξέλλες / Βέλγιο, Τίρανα / Αλβανία και στο Λουξεµβούργο. Παράλληλα η INFORMER σχεδιάζει τη δηµιουργία νέων γραφείων στο Βελιγράδι / Γιουγκοσλαβία και στα Σκόπια/FYROM. Στην Λευκωσία / Κύπρο, οι υπηρεσίες προσφέρονται από συνεργάτες της. 9/26

11 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Το ύψος των υπογεγραµµένων ανεκτέλεστων συµβάσεων της INFORMER για το 2001 ανέρχεται στα 4δις δρχ. Το µεγαλύτερο µερίδιο (80%) κατέχει ο τραπεζικός κλάδος, που βέβαια αποτελεί και την βασική πηγή εσόδων. Για το 2001 τα κεφάλαια από αναµενόµενες συµβάσεις ανέρχονται στα 6,8δις δρχ. ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ δρχ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 5% ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 12% δρχ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 7% δρχ δρχ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 76% δρχ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2001 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 15% ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 15% δρχ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 28% δρχ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 42% δρχ 10/26

12 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2001 ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 15% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 15% δρχ δρχ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 42% Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 28% δρχ δρχ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ της INFORMER το 2000 (σε εκατ δρχ) ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ S/W ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ /26

13 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡ ΟΥΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) M.O. 3ετίας Μικτό Περιθώριο ,6 EBITDA ,6 Καθαρό Περιθώριο ,3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε εκατ.δρχ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2000 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2001 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2002 INFORMER 4,495 Ν/Α Ν/Α MEGABIT 1,854 Ν/Α Ν/Α DATA GRETA 387 Ν/Α Ν/Α SYSCO 131 Ν/Α Ν/Α TEMENOS 3,068 Ν/Α Ν/Α ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9,935 14,000 21,000 Μείον Κόστος Πωλήσεων 5,369 7,500 11,5000 Μικτά Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 4,566 6,500 9,500 Πλέον Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 44 Μείον Έξοδα διοικητικής λειτουργίας &διαθέσεως 1,292 1,700 2,000 Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας Πλέον Έσοδα κεφαλαίων Ολικά Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 3,425 4,650 7,200 Πλέον Έκτακτα & ανόργανα έσοδα Μείον Έκτακτα & ανόργανα έξοδα Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα 3,596 4,630 7,210 Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων Μείον οι ενσώµατες στο κόστος ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3,596 4,630 7,210 ΠΛΕΟΝ Αποσβέσεις Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Έκτακτα έξοδα ΜΕΙΟΝ Έσοδα Κεφαλαίων Έκτακτα έσοδα EBITDA 3,974 5,480 8,300 12/26

14 ΚΛΑ ΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση INFORMER ΧΡΗΜ. ΑΞΙΑ (σε εκατ P/E ΚΜΦ & P/E ΚΜΦ & P/BV P/S ΚΥΚΛΟΣ ΚΠΦ 2000 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΜΗ 25/05/01 euro) ΚΑΤ. 52 ΑΝΩΤ. 52.Μ 2000.Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2000 INFORMER 8,80 202,944 5,53 16,12 47,7 106,2 4,9 8,3 24,474 10,304 Intrasoft 9,44 455,853 8,98 28,41 25,9 45,9 1,3 3,2 142,416 28,517 έλτα Πληροφορική 5,00 350,000 4,00 15,62 21,6 35,0 3,2 4,0 88,041 23,478 Singular 5,04 269,766 3,72 17,03 36,5 41,1 2,3 4,6 58,694 10,565 LODIS 3,34 223,301 2,40 12,28 41,4 84,2 6,2 2,6 86,917 11,776 Σύνολο 1.501,864 Γενικός είκτης 3.222, ,5 10,5 1,8 1, FTSE , ,2 13,0 2,5 3, FTSE , ,5 17,5 1,9 1, Σύνολο Αγοράς ,4 14,8 2,5 2, /26

15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ανάλυση INFORMER Η INFORMER ως System Integrator δεν µπορεί να αποτιµηθεί κατά την άποψη µας µε βάση τα κλασσικά εργαλεία θεµελιώδους ανάλυσης (P/E, P/S, P/BV). Το σηµαντικό στοιχείο για την επιλογή µιας εταιρείας που ανήκει στον κλάδο υψηλής τεχνολογίας θα πρέπει να είναι ο ρυθµός ανάπτυξης µε βάση τα αναµενόµενα καθαρά κέρδη για το Ο δείκτης λοιπόν που θα πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας και να τον χρησιµοποιήσουµε για να δούµε εάν η εταιρεία είναι υποτιµηµένη ή όχι είναι ο δείκτης PEG( P/E/Ρυθµό ανόδου των καθαρών κερδών) ο οποίος πρέπει να κινείται σε επίπεδα κάτω της µονάδος για να ισχυριστούµε ότι είναι ελκυστικός. Στην προκειµένη περίπτωση για την INFORMER µε ρυθµούς ανάπτυξης 100% κατά µέσο όρο (CAGR) την επόµενη 3ετία, ο δείκτης PEG κινείται κάτω από την µονάδα στο 0,2 ( ). Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία καθώς και ότι η INFORMER θα χρηµατοδοτήσει µε ίδια κεφάλαια τις προγραµµατισµένες επενδύσεις της, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν θα προχωρήσει σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου το τρέχον έτος, η τιµή στόχος που θέτουµε για το 2001 είναι τα 12 (τρέχουσα τιµή x ρυθµός ανάπτυξης 40% για το 2001). Η INFORMER θα συνεχίσει να παρουσιάζει εξαιρετικές προοπτικές την επόµενη 3τριετία γεγονός που απορρέει τόσο από το στρατηγικό της πλάνο επέκτασης-ανάπτυξη µέσω εξαγορώνόσο και από τις σηµαντικές ευκαιρίες που θα της δοθούν από την παρουσία της στις συγκλίνουσες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και στα Βαλκάνια. Το πολύ ικανό management που διαθέτει η εταιρεία αποτελεί εγγύηση για την εκπλήρωση των στόχων της. Τέλος, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τόσο την υψηλή συγκέντρωση και διακράτηση της µετοχής από τους κύριους µετόχους (78%)όσο και το χαµηλό free float (18%). Αυτό δηλώνει όχι µόνο την πίστη των κύριων µετόχων για την εταιρεία τους αλλά και την διάθεση τους να έχουν τον έλεγχο της. Πολύ θετικό στοιχείο είναι η στρατηγική συµµετοχή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος διαµέσου της EΘΝΟDATA καθώς και η διάθεση αύξησης του ποσοστού της από 5% στο 20%. 14/26

16 Ισολογισµός της INFORMER (σε εκατ. δρχ.) ENΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 23,011 32,864 20,960 89,857 62,164 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕ Α ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 150 ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΣΥΝΟΛΟ) ΙΑΦ. ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΣΥΝΟΛΟ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 0, ,312 ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΣΥΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 115 ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ /26

17 Αποτελέσµατα Χρήσεως της INFORMER (σε εκατ.δρχ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 10,8 40,5 27,5 25,7 51,1 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΟ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 0 5 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ.Σ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ ΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟΣ ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑ 115 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡ Η ΕΙΣ ΝΕΟΝ Υπ: Η INFORMER δεν ενοποιεί άλλες εταιρείες µέχρι και το 1999 για αυτό και δεν αφαιρεί από τα κέρδη της ικαιώµατα Μειοψηφίας. Στη χρήση του 2000, η INFORMER θα ενοποιήσει τις νέες εταιρείες που εξαγόρασε ενώ τα ικαιώµατα Μειοψηφίας θα αντιστοιχούν στο 35% των µετά φόρων κερδών /26

18 Αριθµοδείκτες της INFORMER ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,2 1,0 1,1 0,9 1,2 ΕΙ ΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,1 0,9 1,0 0,9 1,1 ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (HMEΡΕΣ) ΤΑΧ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ) 218,5 368,8 252,7 327,7 279,2 ΤΑΧ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΦΟΡΕΣ) 1,1 0,7 0,7 0,9 1,4 ΤΑΧ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΦΟΡΕΣ) 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 ΤΑΧ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ) 290,4 220,8 270,2 192,3 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 9,7% 15,6% ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 27,8% 30,4% 24,3% 23,8% 26,9% ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 27,8% 25,0% 14,3% 23,8% 26,9% Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 59,2% 49,4% 53,2% 49,5% 48,1% ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 67,5% 99,2% 85,6% 100,5% 105,6% ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1,27 0,85 1,09 0,97 0,86 ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 8,87-43,61 9,98-18,38 5,72 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (ΦΟΡΕΣ) 4,4 3,2 4,7 5,9 6,5 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 17,9% 14,7% 14,0% 15,9% ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ 57,0% 74,2% 68,0% 66,8% 68,2% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ 41,6% 50,9% 45,5% 41,5% 52,8% ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) 27,0% 26,0% 22,1% 18,8% 28,1% ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ) 20,4% 19,0% 14,4% 5,8% 16,2% R.O.I. (ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) 12,2% 7,0% 6,3% 2,6% 8,5% R.O.E. (ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) 20,4% 14,0% 11,8% 5,3% 17,4% ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13,6% 8,8% 8,7% 3,4% 10,1% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 52,9 62,9 54,1 51,6 46,3 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 69,8 86,1 83,2 168,1 80,6 ΜΕΣΟ Ρ/Ε [Κ.Α.] 69,8 86,1 83,2 168,1 93,4 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ [Κ.Α.] 53,8 50,5 37,5 36,3 43,3 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 15,0 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ [Κ.Α.] 0,2% ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ [Κ.Α.] 14,22 120,65 97,73 89,28 162,4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ [Κ.Α.] ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΕ ΕΚ. ΡΧ.) /26

19 Λογιστικές Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους της INFORMER ENΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ 1,2% 1,3% 1,1% 2,7% 2,3% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ 0,5% 0,5% 0,7% 1,1% 1,4% ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 0,7% 0,8% 0,4% 1,5% 0,9% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 11,5% 22,4% 33,2% 32,2% 28,1% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 1,4% 2,8% 6,7% 11,3% 12,6% ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕ Α 42,2% 30,1% 26,2% 22,1% 19,1% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3,1% 3,6% 4,3% 4,6% 4,9% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4,0% 11,8% 14,5% 18,2% 16,7% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1,0% 2,2% 3,9% 5,7% 7,9% ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 52,2% 55,7% 59,0% 50,9% 38,6% ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 3,7% 2,8% 3,7% 0,2% 0,5% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 35,6% 37,5% 30,5% 41,3% 40,0% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4,9% ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,2% 0,2% 0,1% 0,4% 0,5% ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2,3% 2,3% 5,1% 1,2% 3,9% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 43,0% 39,9% 35,8% 42,8% 44,3% ΙΑΘΕΣΙΜΑ 0,3% 0,8% 1,1% 2,8% 14,7% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,1% 0,0% 0,0% 1,8% 0,9% ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47,0% 43,5% 40,6% 47,6% 60,5% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΣΥΝΟΛΟ) 30,3% 21,6% 18,8% 15,9% 24,3% ΙΑΦ. ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 6,8% 4,8% 4,2% 3,6% ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 0,1% 4,0% 5,3% 3,2% ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΣΥΝΟΛΟ) 22,1% 22,8% 26,2% 24,8% 14,6% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 0,0% 6,0% ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 59,2% 49,4% 53,2% 49,5% 48,1% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 0,5% 0,8% 0,7% 0,4% 0,5% ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 5,4% 9,9% ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5,4% 9,9% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 5,2% 13,8% 13,6% 11,3% 8,4% ΤΡΑΠΕΖΕΣ 27,8% 25,0% 14,3% 23,8% 26,9% ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ 5,3% 3,7% 5,9% 7,4% 8,8% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 1,7% ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1,3% 1,5% 2,1% 0,7% 0,8% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,6% 0,3% 0,3% 6,9% 4,8% ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 40,3% 44,4% 36,2% 50,1% 51,4% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ 40,3% 49,8% 46,1% 50,1% 51,4% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 18/26

20 Αποτελέσµατα Χρήσεως Κοινού Μεγέθους της INFORMER ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 100% 100% 100% 100% 100% ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 0,6% 2,5% 1,3% 0,9% 1,4% ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 49,6% 41,7% 50,7% 55,1% 52,0% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ 6,1% 13,4% 17,5% 20,9% 18,8% ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 57,0% 74,2% 68,0% 66,8% 68,2% ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 8,4% 11,2% 9,8% 11,0% 7,9% ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΕΩΣ 7,0% 12,2% 12,7% 14,3% 7,6% ΕΞΟ Α ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 41,6% 50,9% 45,5% 41,5% 52,8% ΕΣΟ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 0,0% 0,2% ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ & ΣΥΝΑΦΗ 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ & ΣΥΝΑΦΗ 7,6% 12,1% 8,5% 6,7% 7,2% ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 34,1% 38,8% 37,2% 34,9% 45,9% ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 0,4% 1,6% 3,6% 7,1% 2,6% ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 1,4% 1,1% 1,2% 2,3% 1,6% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 6,1% 13,4% 17,5% 20,9% 18,8% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 27,0% 26,0% 22,1% 18,8% 28,1% ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ 6,5% 6,2% 7,7% 5,7% 11,4% ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,8% 7,4% 0,6% ΑΜΟΙΒΕΣ.Σ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 20,4% 19,0% 14,4% 5,8% 16,2% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 24,2% 26,9% 34,9% 69,3% 42,5% ΜΕΡΙΣΜΑ/ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 20,0% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΡ ΩΝ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 19/26

21 Οριζόντια Ανάλυση των Λογιστικών στοιχείων της INFORMER ENΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ 100,0% 147,4% 147,4% 418,1% 424,1% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ 100,0% 154,9% 238,1% 462,6% 671,9% B:ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 100,0% 142,8% 91,1% 390,5% 270,1% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 100,0% 274,5% 466,8% 535,2% 542,6% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 100,0% 293,1% 799,9% 1590,3% 2047,5% ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕ Α 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 100,0% 162,1% 224,3% 286,4% 348,7% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 100,0% 407,6% 579,2% 855,0% 912,0% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 100,0% 306,9% 619,8% 1055,1% 1704,2% ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 100,0% 100,0% 231,3% 266,5% 268,6% Γ:ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,0% 149,3% 181,9% 185,5% 163,2% ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 100,0% 106,8% 162,9% 11,9% 32,9% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 100,0% 147,3% 138,0% 220,8% 247,9% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 100,0% ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 100,0% 122,2% 75,3% 301,4% 460,5% ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 100,0% 137,9% 357,9% 96,9% 371,9% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 100,0% 130,0% 133,9% 189,6% 227,7% ΙΑΘΕΣΙΜΑ 100,0% 424,7% 710,3% 2077,6% 12727,4% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,0% 102,1% 25,8% 5829,3% 3411,1%.ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,0% 129,7% 139,2% 192,9% 284,3% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,0% 140,1% 161,1% 190,5% 221,0% ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΣΥΝΟΛΟ) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 177,4% ΙΑΦ. ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΣΥΝΟΛΟ) 100,0% 144,6% 190,7% 213,5% 145,4% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α:ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,0% 116,9% 144,8% 159,3% 179,7% B:ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 100,0% 231,3% 221,7% 149,4% 221,6% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΣΥΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Γ :ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΟ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 100,0% 373,2% 421,5% 416,0% 356,5% ΤΡΑΠΕΖΕΣ 100,0% 126,0% 83,1% 163,2% 213,4% ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ 100,0% 97,0% 177,5% 265,2% 364,6% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 100,0% 160,9% 256,6% 93,0% 135,4% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,0% 75,2% 68,8% 2033,1% 1655,5% ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 100,0% 154,3% 144,7% 236,9% 281,6% ΣΤ:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΟ) 100,0% 173,0% 184,3% 236,9% 281,6% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,0% 140,1% 161,1% 190,5% 221,0% 20/26

22 Οριζόντια Ανάλυση των Αποτελεσµάτων Χρήσεως τη INFORMER ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 100,0% 87,3% 119,3% 147,2% 194,0% ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 100,0% 375,2% 255,0% 237,8% 473,6% ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 100,0% 73,3% 121,9% 163,4% 203,3% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ 100,0% 191,3% 342,1% 505,1% 597,1% ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 100,0% 113,5% 142,3% 172,3% 231,9% ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 100,0% 116,3% 140,0% 193,5% 181,8% ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΕΩΣ 100,0% 150,9% 214,8% 298,1% 208,0% ΕΞΟ Α ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 100,0% 106,7% 130,6% 146,8% 246,1% ΕΣΟ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ & ΣΥΝΑΦΗ 100,0% 258,7% 553,9% 707,9% 923,1% ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ & ΣΥΝΑΦΗ 100,0% 139,5% 133,0% 130,7% 184,8% ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 100,0% 99,5% 130,5% 151,0% 261,4% ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 100,0% 367,9% 1142,0% 2797,4% 1380,2% ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 100,0% 67,8% 107,7% 245,0% 227,3% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 100,0% 191,3% 342,1% 505,1% 597,1% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 100,0% 84,1% 97,8% 102,6% 202,6% ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ 100,0% 82,5% 140,9% 127,6% 337,8% ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ.Σ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 100,0% 81,2% 84,0% 41,5% 153,7% ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ ΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟΣ ΙΑΝΟΜΗ 100,0% 81,2% 116,1% 41,5% 153,8% ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 100,0% 81,2% 116,1% 41,5% 13,5% ΚΕΡ Η ΕΙΣ ΝΕΟΝ 21/26

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων. Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@merit.gr

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων. Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@merit.gr Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@merit.gr Αθηνά Λαγού - acl@merit.gr Χρήστος Π. Σκρουµάς - cps@merit.gr Ανδρέας Ν. Καραλής - ank@merit.gr Π.Γ.ΝΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Μάϊος 2007

Εταιρική Παρουσίαση ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Μάϊος 2007 Εταιρική Παρουσίαση ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μάϊος 27 Εταιρικό Προφίλ Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1987 υπό την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ - EUROMEDICA Τοµείς ραστηριοποίησης Τον

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.»

«ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» «ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: 25-27 Ιουνίου 2002 ΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 4,40 (1.499 δρχ.) 4,84 (1.649 δρχ.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣ ΗΣ Αριθµός µετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2013 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 AGENDA Ο Όµιλος Γενικά Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης Οικονοµικά Στοιχεία Σελ. 2 Εταιρικό Προφίλ Ένας από τους µεγαλύτερους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού Cosmote (CR) Tel (9.3200, 9.3200, 9.2000, 9.2400, -0.0800) February March April May June July August September October November December 2003 February March x100 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως 50

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

Fourlis Holdings S.A.

Fourlis Holdings S.A. Fourlis Holdings S.A. Μάιος 2006 Smith Barney Third Annual Small/Mid Cap Conference 1 Ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Ανάλυση Πωλήσεων FY05 Χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α. Εισαγωγή Η χρηµατοοικονοµική λογιστική τηρείται µε σκοπό την ενηµέρωση της διοίκησης της επιχείρησης όσο και των τρίτων ενδιαφεροµένων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα