INFORMER ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INFORMER ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@meritsec.gr"

Transcript

1 INFORMER ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - Αθηνά Λαγού - Chief Analyst - Ανδρέας Ν. Καραλής - Τεχνικός Αναλυτής - Χρήστος Π. Σκρουµάς - Senior Analyst - Βίκυ Μουσχουρίδου - Junior Analyst - ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2001

2 Το P/E υπολογίζεται µε βάση τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 1/26

3 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Μια από τις δυναµικότερες (µεσαίας κεφαλαιοποίησης) System Integrator εταιρείες στο Χ.Α.Α. Υψηλοί Ρυθµοί Ανάπτυξης: (Τζίρος> 90%, Κερδοφορία >42% κατά µέσο όρο την επόµενη 3ετία) Υψηλά Περιθώρια κέρδους: (Μικτό: 45%, Καθαρό: 34% κατά µέσο όρο την επόµενη 3ετία) Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος σε Ελλάδα και Κύπρο του Τραπεζικού λογισµικού GLOBUS (Μερίδιο >62% στο Κύκλο Εργασιών της εταιρείας για το 2000) Εξαγορές στο 2000 ύψους 1,5 δις δρχ που συνεισέφεραν στον ενοποιηµένο Κύκλο Εργασιών για το ,44 δις δρχ ή το 54,76% του Ενοποιηµένου Κύκλου Εργασιών. Σηµαντικότερη εξαγορά στο 2000: 47% της TEMENOS EASTERN EUROPE υπεύθυνη για την προµήθεια του GLOBUS σε 16 converging markets της Ευρώπης Ενοποίηση των εξαγορασθεισών εταιρειών στη χρήση του 2000 Πρόγραµµα Εξαγορών άνω των 7δις δρχ την επόµενη 3ετία µε διάθεση Ιδίων Κεφαλαίων και εναποµενόντων Κεφαλαίων από τη ηµόσια Εγγραφή ιακράτηση τίτλων από τους βασικούς µετόχους στις 10/01/2000 σε ποσοστό 82%. FREE FLOAT: 18% Ισχυρή πελατειακή βάση τόσο στον Τραπεζικό και ευρύτερο ηµόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τοµέα. Πανελλαδικό δίκτυο διανοµών µέσω τµηµάτων υποστήριξης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό µέσω γραφείων σε Βουλγαρία, Ρουµανία, Βέλγιο, Αλβανία και Λουξεµβούργο. Ανεκτέλεστες υπογεγραµµένες συµβάσεις για το 2001 ύψους 4 ων δις δρχ. Αναµενόµενες συµβάσεις για το 2001 ύψους 6,8 δις δρχ. Βασικοί Αριθµοδείκτες για το 2000: P/E=47,4, PEG=0,1, P/BV=5, P/SALES=8,3 Προβλέψεις Αριθµοδεικτών για το 2001: P/E=33, PEG=0,4, P/BV=4, P/SALES=4,9 Θετική ταµειακή ροή το 1999 για πρώτη σε διάστηµα 5ετίας Χαµηλός βραχυχρόνιος δανεισµός 2/26

4 INFORMER Ανάλυση INFORMER Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 90% ( ) Αποκλειστική αντιπροσώπευση του λογισµικού Globus Άνω των 7 δις.δρχ για εξαγορές ( ) H INFORMER υπερβαίνοντας τους ρυθµούς ανάπτυξης του κλάδου πληροφορικής οι οποίοι κυµαίνονται µεταξύ 20%-25% ετησίως αναµένεται να συνεχίσει να κινείται σε επίπεδο εσόδων µε ρυθµούς που ξεπερνούν το 90% την επόµενη 2ιετία. Το γεγονός αυτό την καθιστά δικαίως ανάµεσα στις δυναµικότερες µικρής κεφαλαιοποίησης εταιρείες πληροφορικής, που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Με βασικό αντικείµενο εργασιών την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και υποστήριξη λογισµικού σε πελάτες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, η INFORMER διαθέτει το προνόµιο της αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του Τραπεζικού Λογισµικού Globus στην Ελλάδα και Κύπρο. Η παροχή του συγκεκριµένου πακέτου αποτελεί και το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητάς της. Θεµελιώδους σηµασίας για την εταιρεία είναι η αποκλειστική προµήθεια του εν λόγω πακέτου στα υποκαταστήµατα της Εθνικής Τραπέζης τόσο στη Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Βασικός άξονας της επεκτατικής της πολιτικής της εταιρείας είναι η είσοδος της σε νέες αγορές που επιφυλάσσουν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης µέσω εξαγοράς νέων εταιρειών. Τα κεφάλαια τα οποία θα διατεθούνσύµφωνα µε τις προβλέψεις της εταιρείας- την επόµενη τριετία για αυτό το σκοπό, θα ξεπεράσουν τα 7δις δρχ. Αυτά θα προέλθουν τόσο από τα εναποµείναντα κεφάλαια από την εισαγωγή της INFORMER στο Χ.Α.Α όσο και από τα ίδια κεφάλαια της. Μερικές από τις εξαγορές στις οποίες προχώρησε η INFORMER κατά τη διάρκεια του 2000ήταν οι εξής Οι εξαγορές (εκτός ΤΕΜΕΝΟS) ύψους 1,5 δις δρχ εντός του 2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΤΟ 2000 Εταιρεία Ποσοστό Αντικείµενο Κ.Ε 2000 Κ.Π.Φ 2000 MEGABIT 90% Αντιπρόσωπος Η/Υ 2, DATACRETA SYSCO TEMENOS EASTERN EUROPE ARTEMIS SARL 45% Προώθηση των πωλήσεων στην Κρήτη 80% Παραγωγή Software για Ξενοδοχεία 49% Προµηθευτής του Globus σε 16 χώρες 100% Ανάπτυξη προγραµµάτων στατιστικής και πληροφορικής για την Ε.Ε ,000 2, ΣΥΝΟΛΟ 13,819 2,583 ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 7,489 1,368 3/26

5 θα προσδώσουν στην Οι κερδοφορίες των εταιρειών αυτών εκτός της TEMENOS αναµένεται εταιρεία κέρδη 300 εκ. δρχ. να προσθέσουν τουλάχιστον 300εκ δρχ στα προ φόρων κέρδη του το 2000 ενοποιηµένου ισολογισµού της INFORMER (µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας) Η εξαγορά της TEMENOS EASTERN EUROPE LTD Ουσιαστικής όµως σηµασίας, για την περαιτέρω ανάπτυξη της INFORMER στο εξωτερικό, ήταν η εξαγορά του 47% της ΤEMENOS EASTERN EUROPE LTD (τζίρος 10δις δρχ και κέρδη προ φόρων 2δις το 2000), θυγατρικής εταιρείας της Ολλανδικής εταιρείας TEMENOS HOLDINGS BV (κάτοχος του Globus και κατ επέκταση κύριος παροχέας της άδειας αντιπροσώπευσης στην INFORMER). Η TEMENOS EASTERN EUROPE LTD είναι υπεύθυνη για την προµήθεια του τραπεζικού πακέτου Globus στις παρακάτω 16 χώρες: Πολωνία,Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Κροατία, Σλοβενία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, FYROM, Βουλγαρία, Ρουµανία, Μολδαβία, Τουρκία, Αίγυπτο και τα 3 σηµαντικότερα οφέλη της Τα οφέλη από την εν λόγω εξαγορά συνοψίζονται στα εξής: 1) σύσφιξη των σχέσεων της INFORMER και της TEMENOS HOLDINGS 2) είσοδο της INFORMER στις παραπάνω αγορές 3) ενίσχυση των ενοποιηµένων µεγεθών της εταιρείας (πάνω από 5 δις.δρχ τζίρο και άνω του 1 δις δρχ κέρδη προ φόρων για τη χρήση 31/12/2000). 4/26

6 1.1 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η INFORMER ιδρύθηκε το 1982 µε κύριο αντικείµενο εργασιών την προσφορά υπηρεσιών και λογισµικού υψηλών προδιαγραφών, καθώς επίσης και την προµήθεια εξοπλισµού στα πλαίσια παροχής ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής (system integrators). Είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος του τραπεζικού πακέτου Globus, προϊόντος της Ολλανδικής εταιρείας Temenos Holdings NV, για την Ελλάδα και την Κύπρο. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα λογισµικού τα οποία απευθύνονται σε εξειδικευµένους τοµείς όπως είναι ο τραπεζικός, ο χρηµατοοικονοµικός και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Αυτό όµως που χαρακτήρισε την εταιρεία από τα πρώτα βήµατα της είναι οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης, γεγονός που την ενέταξε ανάµεσα στους δέκα πρώτους systems integrators στην Ελλάδα. 1.2 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (10/05/2001) Μετοχική Σύνθεση Αριθµός Μετοχών % Συµµετοχής Σιµούδης Σίµος ,51 Καρύδης Γεώργιος ,80 ΕΘΝΟDATA ,2 Λοιποί µεγάλοι µέτοχοι ,5 Επενδυτικό Κοινό ,0 ΣΥΝΟΛΟ ,0 1.3 ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στο χώρο παροχής Ολοκληρωµένων Λύσεων Πληροφορικής στους ακόλουθους τέσσερις τοµείς: Στον Ιδιωτικό τοµέα Στο ηµόσιο τοµέα Στον Τραπεζικό τοµέα Στον Κοινοτικό τοµέα ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Στον τοµέα αυτό, η INFORMER έχει εδραιώσει τη θέση της τόσο µέσω γνωστών προϊόντων τα οποία είτε αντιπροσωπεύει είτε αναπτύσσει η ίδια όσο και µέσω προσφοράς ειδικών υπηρεσιών. Globus: H INFORMER διαθέτει το προνόµιο της αποκλειστικής αντιπροσωπείας του τραπεζικού πακέτου στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το συγκεκριµένο πακέτο το οποίο καλύπτει όλες τις εξειδικευµένες ανάγκες 5/26

7 µιας τράπεζας, χαρακτηρίζεται από την ευελιξία του, την ασφάλεια και την ταχύτητά του. Ανάλυση INFORMER Σύστηµα ιαχείρισης Καρτών (Card Management): Η εταιρεία δηµιούργησε το ATM Switch το οποίο αναλαµβάνει τη διαχείριση των ATM/EFT POS, τη σύνδεση µε το ΙΑΣ και τη VISA, και την ανάπτυξη card management συστήµατος στο Globus για τη διαχείριση των τρεχούµενων λογαριασµών και των πιστωτικών καρτών της τράπεζας Internet Banking: H INFORMER προσφέρει µια λύση η οποία βασίζεται στην εφαρµογή Java, η οποία αποτελεί το front-end της λύσης και σε µια σειρά από εργαλεία τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά στοιχείων µέσω του Internet και τη σύνδεση µε τα υπάρχοντα συστήµατα της τράπεζας. Ηλεκτρονικό Εµπόριο (E-commerce): Η στρατηγικής σηµασίας συµφωνία που σύναψε η εταιρεία µε την GlobeSet Inc, προσέφερε στην INFORMER την αντιπροσώπευση των προϊόντων της τελευταίας. Συγκεκριµένα η συµφωνία προβλέπει την διάθεση του GlobeSet Wallet, του GlobeSet POS, του GlobeSet Gateway και του GlobeSet CA. Αυτές οι εφαρµογές ειδικεύονται στην αποθήκευση του λογαριασµού του αγοραστή και την επικοινωνία µε τις εµπορικές επιχειρήσεις, στη σύνδεση της εµπορικής επιχείρησης µε το ηλεκτρονικό πορτοφόλι του αγοραστή καθώς και µε τα συστήµατα πληρωµής των χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, στη σύνδεση της εµπορικής επιχείρησης µε το σύστηµα πληρωµών και στη δηµιουργία και διαχείριση της ψηφιακής πιστοποίησης της συναλλαγής. ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΝΑ Α UNIVERSAL SAVING BANK CYPRUS STOPBANSKA BANCA UNITED BULGARIA BANK MOLDOVA AGROID BANK 6/26

8 1.3.2 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η INFORMER αναλαµβάνει το σχεδιασµό και ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων (υπολογιστές, λογισµικό, επικοινωνίες, δίκτυα, εκπαίδευση, εγκατάσταση hardware) για λογαριασµό µεγάλων πελατών του ιδιωτικού τοµέα όπως είναι µεγάλες βιοµηχανικές εταιρείες, εµπορικές εταιρείες, νοσοκοµεία, ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία κ.α. Για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πελατών της, η εταιρεία προχώρησε στη δηµιουργία του International Financial System, συστήµατος που υπάγεται στη γενικότερη ιδέα του ERP (εφαρµογές διαχείρισης επιχειρηµατικών πόρων) το οποίο αποτελείται από υποσυστήµατα που σχετίζονται µε την οικονοµική διαχείριση, την εµπορική διαχείριση και τη διαχείριση παραγωγής µιας εταιρείας. Καθένας από αυτούς τους τοµείς µπορεί να λειτουργήσει είτε µεµονωµένα είτε κάτω από τη λύση του Total Businness Computing που προτείνει η INFORMER. ΠΕΛΑΤΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΑ SUPER MARKET ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΛΛΑΣ CHANDRIS HELLAS BALKAN & BKACK SEA INCHCAPE SHIPPING SERVICES DALLIA TOURS ELINA HOLIDAYS MANOS TRAVEL HERONIA TRAVEL ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΤΛΑΝΤΑ SUPER MARKET ΑΡΒΑΝΙΤΗ SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Στο χώρο αυτό, η INFORMER αναλαµβάνει την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων για το Ελληνικό ηµόσιο, το µεγαλύτερο πελάτη προϊόντων πληροφορικής στην Ελλάδα. Έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία µια σειρά από έργα στα ΕΛ.ΤΑ., στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, Ταµείο 7/26

9 Εµπόρων κ.α. Εξαιτίας της αστάθειας που παρατηρείται κατά καιρούς στον συγκεκριµένο τοµέα,η πολιτική που έχει υιοθετήσει η εταιρεία υπαγορεύει την αύξηση της συµµετοχής του ηµοσίου στον κύκλο εργασιών µέχρι το 15% (µέγιστο όριο). ΠΕΛΑΤΕΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της INFORMER έχει βρεθεί ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία έχει ήδη διεκπεραιώσει τα εξής δύο προγράµµατα: 1) COLINE II (έτος σύµβασης: 1995, προϋπολογισµού: < 100εκδρχ) Αφορούσε την οργάνωση του συνδέσµου καταναλωτών σε 10 χώρες της Κοινότητας από πλευράς νοµικών πληροφοριών πάνω σε ατυχήµατα που έχουν συµβεί στους καταναλωτές στις διάφορες χώρες της Κοινότητας και που οφείλονται σε ελαττωµατικά προϊόντα. Το έργο προέβλεπε µελέτη, ανάπτυξη εφαρµογών, εγκατάσταση Η/Υ και την διασύνδεση Πανευρωπαϊκά. 8/26

10 2) SHIFT (έτος σύµβασης: 1998, προϋπολογισµού: < 100εκδρχ) Αφορούσε την δηµιουργία και εγκατάσταση δύο πιλοτικών προγραµµάτων για την Γενική ιεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό τον έλεγχο των αποστολών ζώων και ζωικών προϊόντων, που έχουν απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (REJECTED CONSIGNMENT NOTIFICATION SYSTEM) καθώς επίσης και την διαχείριση κτηνιατρικών πληροφοριών ( Εξαγωγής, Αποθήκευσης), λίστας χωρών και συνοριακών σηµείων ελέγχου, µέσω των οποίων περνούν οι αποστολές αυτές έως ότου εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση(-LIST MANAGEMENT SYSTEM). 2.1 ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Το δίκτυο διανοµής των υπηρεσιών της INFORMER υποστηρίζεται σε πανελλαδική κλίµακα µέσω των τµηµάτων που εδρεύουν στην κεντρικά γραφεία της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας στο εξωτερικό πραγµατοποιείται διαµέσου των γραφείων της στη Σόφια / Βουλγαρία, Βουκουρέστι / Ρουµανία, Βρυξέλλες / Βέλγιο, Τίρανα / Αλβανία και στο Λουξεµβούργο. Παράλληλα η INFORMER σχεδιάζει τη δηµιουργία νέων γραφείων στο Βελιγράδι / Γιουγκοσλαβία και στα Σκόπια/FYROM. Στην Λευκωσία / Κύπρο, οι υπηρεσίες προσφέρονται από συνεργάτες της. 9/26

11 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Το ύψος των υπογεγραµµένων ανεκτέλεστων συµβάσεων της INFORMER για το 2001 ανέρχεται στα 4δις δρχ. Το µεγαλύτερο µερίδιο (80%) κατέχει ο τραπεζικός κλάδος, που βέβαια αποτελεί και την βασική πηγή εσόδων. Για το 2001 τα κεφάλαια από αναµενόµενες συµβάσεις ανέρχονται στα 6,8δις δρχ. ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ δρχ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 5% ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 12% δρχ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 7% δρχ δρχ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 76% δρχ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2001 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 15% ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 15% δρχ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 28% δρχ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 42% δρχ 10/26

12 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2001 ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 15% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 15% δρχ δρχ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 42% Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 28% δρχ δρχ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ της INFORMER το 2000 (σε εκατ δρχ) ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ S/W ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ /26

13 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡ ΟΥΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) M.O. 3ετίας Μικτό Περιθώριο ,6 EBITDA ,6 Καθαρό Περιθώριο ,3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε εκατ.δρχ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2000 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2001 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2002 INFORMER 4,495 Ν/Α Ν/Α MEGABIT 1,854 Ν/Α Ν/Α DATA GRETA 387 Ν/Α Ν/Α SYSCO 131 Ν/Α Ν/Α TEMENOS 3,068 Ν/Α Ν/Α ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9,935 14,000 21,000 Μείον Κόστος Πωλήσεων 5,369 7,500 11,5000 Μικτά Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 4,566 6,500 9,500 Πλέον Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 44 Μείον Έξοδα διοικητικής λειτουργίας &διαθέσεως 1,292 1,700 2,000 Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας Πλέον Έσοδα κεφαλαίων Ολικά Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 3,425 4,650 7,200 Πλέον Έκτακτα & ανόργανα έσοδα Μείον Έκτακτα & ανόργανα έξοδα Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα 3,596 4,630 7,210 Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων Μείον οι ενσώµατες στο κόστος ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3,596 4,630 7,210 ΠΛΕΟΝ Αποσβέσεις Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Έκτακτα έξοδα ΜΕΙΟΝ Έσοδα Κεφαλαίων Έκτακτα έσοδα EBITDA 3,974 5,480 8,300 12/26

14 ΚΛΑ ΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση INFORMER ΧΡΗΜ. ΑΞΙΑ (σε εκατ P/E ΚΜΦ & P/E ΚΜΦ & P/BV P/S ΚΥΚΛΟΣ ΚΠΦ 2000 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΜΗ 25/05/01 euro) ΚΑΤ. 52 ΑΝΩΤ. 52.Μ 2000.Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2000 INFORMER 8,80 202,944 5,53 16,12 47,7 106,2 4,9 8,3 24,474 10,304 Intrasoft 9,44 455,853 8,98 28,41 25,9 45,9 1,3 3,2 142,416 28,517 έλτα Πληροφορική 5,00 350,000 4,00 15,62 21,6 35,0 3,2 4,0 88,041 23,478 Singular 5,04 269,766 3,72 17,03 36,5 41,1 2,3 4,6 58,694 10,565 LODIS 3,34 223,301 2,40 12,28 41,4 84,2 6,2 2,6 86,917 11,776 Σύνολο 1.501,864 Γενικός είκτης 3.222, ,5 10,5 1,8 1, FTSE , ,2 13,0 2,5 3, FTSE , ,5 17,5 1,9 1, Σύνολο Αγοράς ,4 14,8 2,5 2, /26

15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ανάλυση INFORMER Η INFORMER ως System Integrator δεν µπορεί να αποτιµηθεί κατά την άποψη µας µε βάση τα κλασσικά εργαλεία θεµελιώδους ανάλυσης (P/E, P/S, P/BV). Το σηµαντικό στοιχείο για την επιλογή µιας εταιρείας που ανήκει στον κλάδο υψηλής τεχνολογίας θα πρέπει να είναι ο ρυθµός ανάπτυξης µε βάση τα αναµενόµενα καθαρά κέρδη για το Ο δείκτης λοιπόν που θα πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας και να τον χρησιµοποιήσουµε για να δούµε εάν η εταιρεία είναι υποτιµηµένη ή όχι είναι ο δείκτης PEG( P/E/Ρυθµό ανόδου των καθαρών κερδών) ο οποίος πρέπει να κινείται σε επίπεδα κάτω της µονάδος για να ισχυριστούµε ότι είναι ελκυστικός. Στην προκειµένη περίπτωση για την INFORMER µε ρυθµούς ανάπτυξης 100% κατά µέσο όρο (CAGR) την επόµενη 3ετία, ο δείκτης PEG κινείται κάτω από την µονάδα στο 0,2 ( ). Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία καθώς και ότι η INFORMER θα χρηµατοδοτήσει µε ίδια κεφάλαια τις προγραµµατισµένες επενδύσεις της, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν θα προχωρήσει σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου το τρέχον έτος, η τιµή στόχος που θέτουµε για το 2001 είναι τα 12 (τρέχουσα τιµή x ρυθµός ανάπτυξης 40% για το 2001). Η INFORMER θα συνεχίσει να παρουσιάζει εξαιρετικές προοπτικές την επόµενη 3τριετία γεγονός που απορρέει τόσο από το στρατηγικό της πλάνο επέκτασης-ανάπτυξη µέσω εξαγορώνόσο και από τις σηµαντικές ευκαιρίες που θα της δοθούν από την παρουσία της στις συγκλίνουσες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και στα Βαλκάνια. Το πολύ ικανό management που διαθέτει η εταιρεία αποτελεί εγγύηση για την εκπλήρωση των στόχων της. Τέλος, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τόσο την υψηλή συγκέντρωση και διακράτηση της µετοχής από τους κύριους µετόχους (78%)όσο και το χαµηλό free float (18%). Αυτό δηλώνει όχι µόνο την πίστη των κύριων µετόχων για την εταιρεία τους αλλά και την διάθεση τους να έχουν τον έλεγχο της. Πολύ θετικό στοιχείο είναι η στρατηγική συµµετοχή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος διαµέσου της EΘΝΟDATA καθώς και η διάθεση αύξησης του ποσοστού της από 5% στο 20%. 14/26

16 Ισολογισµός της INFORMER (σε εκατ. δρχ.) ENΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 23,011 32,864 20,960 89,857 62,164 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕ Α ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 150 ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΣΥΝΟΛΟ) ΙΑΦ. ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΣΥΝΟΛΟ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 0, ,312 ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΣΥΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 115 ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ /26

17 Αποτελέσµατα Χρήσεως της INFORMER (σε εκατ.δρχ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 10,8 40,5 27,5 25,7 51,1 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΟ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 0 5 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ.Σ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ ΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟΣ ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑ 115 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡ Η ΕΙΣ ΝΕΟΝ Υπ: Η INFORMER δεν ενοποιεί άλλες εταιρείες µέχρι και το 1999 για αυτό και δεν αφαιρεί από τα κέρδη της ικαιώµατα Μειοψηφίας. Στη χρήση του 2000, η INFORMER θα ενοποιήσει τις νέες εταιρείες που εξαγόρασε ενώ τα ικαιώµατα Μειοψηφίας θα αντιστοιχούν στο 35% των µετά φόρων κερδών /26

18 Αριθµοδείκτες της INFORMER ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,2 1,0 1,1 0,9 1,2 ΕΙ ΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,1 0,9 1,0 0,9 1,1 ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (HMEΡΕΣ) ΤΑΧ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ) 218,5 368,8 252,7 327,7 279,2 ΤΑΧ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΦΟΡΕΣ) 1,1 0,7 0,7 0,9 1,4 ΤΑΧ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΦΟΡΕΣ) 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 ΤΑΧ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ) 290,4 220,8 270,2 192,3 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 9,7% 15,6% ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 27,8% 30,4% 24,3% 23,8% 26,9% ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 27,8% 25,0% 14,3% 23,8% 26,9% Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 59,2% 49,4% 53,2% 49,5% 48,1% ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 67,5% 99,2% 85,6% 100,5% 105,6% ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1,27 0,85 1,09 0,97 0,86 ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 8,87-43,61 9,98-18,38 5,72 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (ΦΟΡΕΣ) 4,4 3,2 4,7 5,9 6,5 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 17,9% 14,7% 14,0% 15,9% ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ 57,0% 74,2% 68,0% 66,8% 68,2% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ 41,6% 50,9% 45,5% 41,5% 52,8% ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) 27,0% 26,0% 22,1% 18,8% 28,1% ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ) 20,4% 19,0% 14,4% 5,8% 16,2% R.O.I. (ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) 12,2% 7,0% 6,3% 2,6% 8,5% R.O.E. (ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) 20,4% 14,0% 11,8% 5,3% 17,4% ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13,6% 8,8% 8,7% 3,4% 10,1% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 52,9 62,9 54,1 51,6 46,3 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 69,8 86,1 83,2 168,1 80,6 ΜΕΣΟ Ρ/Ε [Κ.Α.] 69,8 86,1 83,2 168,1 93,4 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ [Κ.Α.] 53,8 50,5 37,5 36,3 43,3 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 15,0 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ [Κ.Α.] 0,2% ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ [Κ.Α.] 14,22 120,65 97,73 89,28 162,4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ [Κ.Α.] ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΕ ΕΚ. ΡΧ.) /26

19 Λογιστικές Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους της INFORMER ENΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ 1,2% 1,3% 1,1% 2,7% 2,3% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ 0,5% 0,5% 0,7% 1,1% 1,4% ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 0,7% 0,8% 0,4% 1,5% 0,9% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 11,5% 22,4% 33,2% 32,2% 28,1% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 1,4% 2,8% 6,7% 11,3% 12,6% ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕ Α 42,2% 30,1% 26,2% 22,1% 19,1% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3,1% 3,6% 4,3% 4,6% 4,9% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4,0% 11,8% 14,5% 18,2% 16,7% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1,0% 2,2% 3,9% 5,7% 7,9% ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 52,2% 55,7% 59,0% 50,9% 38,6% ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 3,7% 2,8% 3,7% 0,2% 0,5% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 35,6% 37,5% 30,5% 41,3% 40,0% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4,9% ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,2% 0,2% 0,1% 0,4% 0,5% ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2,3% 2,3% 5,1% 1,2% 3,9% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 43,0% 39,9% 35,8% 42,8% 44,3% ΙΑΘΕΣΙΜΑ 0,3% 0,8% 1,1% 2,8% 14,7% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,1% 0,0% 0,0% 1,8% 0,9% ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47,0% 43,5% 40,6% 47,6% 60,5% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΣΥΝΟΛΟ) 30,3% 21,6% 18,8% 15,9% 24,3% ΙΑΦ. ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 6,8% 4,8% 4,2% 3,6% ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 0,1% 4,0% 5,3% 3,2% ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΣΥΝΟΛΟ) 22,1% 22,8% 26,2% 24,8% 14,6% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 0,0% 6,0% ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 59,2% 49,4% 53,2% 49,5% 48,1% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 0,5% 0,8% 0,7% 0,4% 0,5% ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 5,4% 9,9% ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5,4% 9,9% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 5,2% 13,8% 13,6% 11,3% 8,4% ΤΡΑΠΕΖΕΣ 27,8% 25,0% 14,3% 23,8% 26,9% ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ 5,3% 3,7% 5,9% 7,4% 8,8% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 1,7% ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1,3% 1,5% 2,1% 0,7% 0,8% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,6% 0,3% 0,3% 6,9% 4,8% ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 40,3% 44,4% 36,2% 50,1% 51,4% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ 40,3% 49,8% 46,1% 50,1% 51,4% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 18/26

20 Αποτελέσµατα Χρήσεως Κοινού Μεγέθους της INFORMER ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 100% 100% 100% 100% 100% ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 0,6% 2,5% 1,3% 0,9% 1,4% ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 49,6% 41,7% 50,7% 55,1% 52,0% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ 6,1% 13,4% 17,5% 20,9% 18,8% ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 57,0% 74,2% 68,0% 66,8% 68,2% ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 8,4% 11,2% 9,8% 11,0% 7,9% ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΕΩΣ 7,0% 12,2% 12,7% 14,3% 7,6% ΕΞΟ Α ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 41,6% 50,9% 45,5% 41,5% 52,8% ΕΣΟ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 0,0% 0,2% ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ & ΣΥΝΑΦΗ 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ & ΣΥΝΑΦΗ 7,6% 12,1% 8,5% 6,7% 7,2% ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 34,1% 38,8% 37,2% 34,9% 45,9% ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 0,4% 1,6% 3,6% 7,1% 2,6% ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 1,4% 1,1% 1,2% 2,3% 1,6% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 6,1% 13,4% 17,5% 20,9% 18,8% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 27,0% 26,0% 22,1% 18,8% 28,1% ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ 6,5% 6,2% 7,7% 5,7% 11,4% ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,8% 7,4% 0,6% ΑΜΟΙΒΕΣ.Σ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 20,4% 19,0% 14,4% 5,8% 16,2% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 24,2% 26,9% 34,9% 69,3% 42,5% ΜΕΡΙΣΜΑ/ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 20,0% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΡ ΩΝ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 19/26

21 Οριζόντια Ανάλυση των Λογιστικών στοιχείων της INFORMER ENΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ 100,0% 147,4% 147,4% 418,1% 424,1% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ 100,0% 154,9% 238,1% 462,6% 671,9% B:ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 100,0% 142,8% 91,1% 390,5% 270,1% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 100,0% 274,5% 466,8% 535,2% 542,6% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 100,0% 293,1% 799,9% 1590,3% 2047,5% ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕ Α 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 100,0% 162,1% 224,3% 286,4% 348,7% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 100,0% 407,6% 579,2% 855,0% 912,0% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 100,0% 306,9% 619,8% 1055,1% 1704,2% ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 100,0% 100,0% 231,3% 266,5% 268,6% Γ:ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,0% 149,3% 181,9% 185,5% 163,2% ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 100,0% 106,8% 162,9% 11,9% 32,9% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 100,0% 147,3% 138,0% 220,8% 247,9% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 100,0% ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 100,0% 122,2% 75,3% 301,4% 460,5% ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 100,0% 137,9% 357,9% 96,9% 371,9% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 100,0% 130,0% 133,9% 189,6% 227,7% ΙΑΘΕΣΙΜΑ 100,0% 424,7% 710,3% 2077,6% 12727,4% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,0% 102,1% 25,8% 5829,3% 3411,1%.ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,0% 129,7% 139,2% 192,9% 284,3% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,0% 140,1% 161,1% 190,5% 221,0% ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΣΥΝΟΛΟ) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 177,4% ΙΑΦ. ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΣΥΝΟΛΟ) 100,0% 144,6% 190,7% 213,5% 145,4% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α:ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,0% 116,9% 144,8% 159,3% 179,7% B:ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 100,0% 231,3% 221,7% 149,4% 221,6% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΣΥΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Γ :ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΟ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 100,0% 373,2% 421,5% 416,0% 356,5% ΤΡΑΠΕΖΕΣ 100,0% 126,0% 83,1% 163,2% 213,4% ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ 100,0% 97,0% 177,5% 265,2% 364,6% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 100,0% 160,9% 256,6% 93,0% 135,4% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,0% 75,2% 68,8% 2033,1% 1655,5% ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 100,0% 154,3% 144,7% 236,9% 281,6% ΣΤ:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΟ) 100,0% 173,0% 184,3% 236,9% 281,6% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,0% 140,1% 161,1% 190,5% 221,0% 20/26

22 Οριζόντια Ανάλυση των Αποτελεσµάτων Χρήσεως τη INFORMER ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 100,0% 87,3% 119,3% 147,2% 194,0% ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 100,0% 375,2% 255,0% 237,8% 473,6% ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 100,0% 73,3% 121,9% 163,4% 203,3% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ 100,0% 191,3% 342,1% 505,1% 597,1% ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 100,0% 113,5% 142,3% 172,3% 231,9% ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 100,0% 116,3% 140,0% 193,5% 181,8% ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΕΩΣ 100,0% 150,9% 214,8% 298,1% 208,0% ΕΞΟ Α ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 100,0% 106,7% 130,6% 146,8% 246,1% ΕΣΟ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ & ΣΥΝΑΦΗ 100,0% 258,7% 553,9% 707,9% 923,1% ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ & ΣΥΝΑΦΗ 100,0% 139,5% 133,0% 130,7% 184,8% ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 100,0% 99,5% 130,5% 151,0% 261,4% ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 100,0% 367,9% 1142,0% 2797,4% 1380,2% ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 100,0% 67,8% 107,7% 245,0% 227,3% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 100,0% 191,3% 342,1% 505,1% 597,1% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 100,0% 84,1% 97,8% 102,6% 202,6% ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ 100,0% 82,5% 140,9% 127,6% 337,8% ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ.Σ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 100,0% 81,2% 84,0% 41,5% 153,7% ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ ΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟΣ ΙΑΝΟΜΗ 100,0% 81,2% 116,1% 41,5% 153,8% ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 100,0% 81,2% 116,1% 41,5% 13,5% ΚΕΡ Η ΕΙΣ ΝΕΟΝ 21/26

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων. Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@merit.gr

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων. Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@merit.gr Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@merit.gr Αθηνά Λαγού - acl@merit.gr Χρήστος Π. Σκρουµάς - cps@merit.gr Ανδρέας Ν. Καραλής - ank@merit.gr Π.Γ.ΝΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Ετήσιο ελτίο Μήνυµα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Το αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος µια χρονιά σταθµό, µια χρονιά σηµαντικών εξελίξεων, µε κυρίαρχη την εξαγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση Πεπραγµένων ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από 6.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 19/15.01.1999 ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2011. και 49% ENI HELLAS).

Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου 31 εκεµβρίου 2011. και 49% ENI HELLAS). ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

5.2 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 5.3 ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ) 5.4 ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING)

5.2 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 5.3 ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ) 5.4 ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σελ3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΤΕ BANK 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/14-11-2000 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2004 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα