ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 42531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από έως ) στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων του Δήμου Βιάννου ϊόντος CISATRACURIUM/KABI ϊόντος SOLUDAMIN ϊόντος SANOTIN Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος NORCURON Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος YANTIL & YANTIL RETARD ϊόντος HUMULIN NPH KwikPen ϊόντος HUMULIN Regular KwikPen ϊόντος HUMULIN Μ3 KwikPen προϊόν GERMEX TABS ϊόντος CARBATACIN ϊόντος ESOPLATIN ϊόντος NEPANIZIL προϊό ντος LEVOCARNITINE/GEROLYMATOS MEDICAL. 14 προϊόν DETTOL ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Φρεσκά δα Πράσινου Μήλου προϊόν DETTOL ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Φρεσκά δα λεμονιού προϊόν DETTOL ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΠΟΛΥΚΑΘΑ ΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ ϊόντος MEVAMYST ϊόντος CANDESARTAN/RANBAXY ϊόντος RISEDRONATE/SANDOZ ϊόντος CARNITOP ϊόντος BROLYT Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος ALENDRONIC ACID/ARROW ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από έως ) στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων του Δήμου Βιάννου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα». 2. Το Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43/Α / ) άρθρο 1. παρ. 1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 2503/97 άρθρο 1 παρ. 2 «Διοίκηση, οργά νωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α /1997). 4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α /2010). 5. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α. 6. Την υπ αριθμ. 373/ απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 459/Β / ).

2 42532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Το υπ αριθμ /2538/ έγγραφο Υπ. Γε ωργίας (τμήμα β Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας). 8. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 757/Β/ ) κοινή Απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / κοινές Αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας. 9. Το υπ αριθμ. 7013/ έγγραφο της Δνσης Δασών Ηρακλείου, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την (ορισμένου χρόνου) τριετή απαγόρευση του κυνηγιού στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων του Δήμου Βιάννου (από εως ). Η πε ριοχή που προτείνεται για απαγόρευση κυνηγιού, θα λειτουργεί σαν χώρος καταφυγίου για τα θηράματα και γενικά την άγρια ζωή, έτσι ώστε οι πληθυσμοί τους να ανακάμψουν γρηγορότερα και να εμπλουτίσουν τις καμένες εκτάσεις, αποφασίζουμε: Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι: από έως , στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων του Δήμου Βιάννου. Τα όρια της προτεινόμενης έκτασης ορίζονται όπου είναι δυνατόν με δρόμους ώστε να είναι σαφής και προσδιορισμένη η περίμετρός της για τον καλύτερο έλεγχό της. Η περιοχή ορίζεται ως εξής: Δυτικά του οικισμού Κα στρί, ακολουθεί τον δρόμο προς Χόνδρο, λίγο μετά την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ακολουθεί τον δρόμο δυτικά προς την Μ. Αγίου Δημητρίου. Συνεχίζει βόρειο δυτικά μέχρι την θέση «Αγκινάρα», και μετά το «Πο ροφάραγγο» ακολουθεί την κορυφογραμμή από την θέση «Πρινάρια» μέχρι την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, συνεχίζει ανατολικά της εκκλησίας, πλησί ον και ανατολικά του χωριού Μάρθα, ακολουθεί τον δρόμο προς την κορυφή «Κούπα» και συνεγίζει με νοητή γραμμή έως την θέση «Χαράκι του Γυψά» όπου ακολουθεί νότια το παρακείμενο ρέμα, και συναντά τον χωματόδρομο τον οποίο ακολουθεί μέγρι να συ ναντήσει τον κεντρικό δρόμο της Άνω Βιάννου. Στην συνέχεια με κατεύθυνση προς Άνω Βιάννο, ακολουθεί τον δρόμο προς Καψάλους περνάει ανατολικά του λό φου «Κέρατο» και καταλήγει στην ακτογραμμή, όπου συνεχίζει παραλιακά μέχρι τον οικισμό Καστρί από όπου και ξεκίνησε. Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου παρακαλείται για την έκ δοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ηράκλειο, 24 Σεπτεμβρίου 2012 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Αναπλ. Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 42533

4 42534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προϊόντος CISATRACURIUM/KABI. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ προϊόν CISATRACURIUM/KABI Δραστική ουσία: CISATRACURIUM BESILATE Μορφή: INJ.SO.IN 2MG/ML Δικαιούχος σήματος: RESENIUS ΚΑΒΙ HELLAS AE Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: RESENIUS ΚΑΒΙ HELLAS AE. προϊόντος SOLUDAMIN. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ προϊόν SOLUDAMIN. Μορφή: Πόσιμο διάλυμα 2g/10ml (S.D) Δικαιούχος σήματος: ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ προϊόντος SANOTIN. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ προϊόν SANOTIN. Μορφή: Αναβράζοντα κοκκία 1000MG/SACHET Δικαιούχος σήματος: SANTA PHARMA Α. Ε. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SANTA PHARMA Α.Ε. Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος NORCURON. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της Κοινής Υπουρ γικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, η άδεια κυκλο φορίας φαρμακευτικού προϊόντος NORCURON. Δραστική ουσία: VECURONIUM BROMIDE Μορφή: Κόνις για ενέσιμο διάλυμα 4mg/AMP Δικαιούχος σήματος: N.V. ORGANON OSS, HOLLAND (2) (3) (4) (5) Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: N.V. ORGANON OSS, HOLLAND Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας. Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος YANTIL & YANTIL RETARD. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος YANTIL & YANTIL RETARD. Δραστική ουσία: TAPENTADOL (AS HYDROCHLORIDE) Μορφή: YANTIL: Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 50mg, 75mg & 100mg: YANTIL RETARD: Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 50mg/TAB, 10Omg/TAB, 150mg/TAB, 200mg/TAB & 250mg/TAB Δικαιούχος σήματος: GRUNENTHAL GMBH, GERMANY Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: GRUNENTHAL GMBH, GERMANY Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας. προϊόντος HUMULIN NPH KwikPen. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ προϊόν HUMULIN NPH KwikPen. Δραστική ουσία: INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC Μορφή: Ενέσιμο εναιώρημα 100 IU/ML Δικαιούχος σήματος: ELI LILLY & COMPANY INDIANAPOLIS, USA Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ (8) προϊόντος HUMULIN Regular KwikPen. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ προϊόν HUMULIN Regular KwikPen. Δραστική ουσία: INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα 100 IU/ML Δικαιούχος σήματος: ELI LILLY & COMPANY INDIANAPOLIS, USA (6) (7)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ (9) προϊόντος HUMULIN Μ3 KwikPen. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ προϊόν HUMULIN M3 KwikPen. Δραστική ουσία: INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC Μορφή: Ενέσιμο εναιώρημα 100 IU/ML Δικαιούχος σήματος: ELI LILLY & COMPANY INDIANAPOLIS, USA Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ (10) προϊόν GERMEX TABS. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν GERMEX TABS Μορφή: Ταμπλέτα Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: CPT ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑ ΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΣ προϊόντος CARBATACIN. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ προϊόν CARBATACIN. Δραστική ουσία: CARBOPLATIN Μορφή: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 10mg/1ML Δικαιούχος σήματος: AURORA PHARMACEUTICALS A.E. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: AURORA PHARMACEUTICALS A.E. προϊόντος ESOPLATIN. (11) (12) Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ προϊόν ESOPLATIN. Δραστική ουσία: CISPLATIN Μορφή: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 1mg/ML Δικαιούχος σήματος: AURORA PHARMACEUTICALS A.E. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: AURORA PHARMACEUTICALS A.E. (13) προϊόντος NEPANIZIL Με τις υπ αριθμ και 65458/ αποφά σεις του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν NEPANIZIL. Δραστική ουσία: DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 5MG/ TAB & 10MG/TAB Δικαιούχος σήματος: ANAPHARM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Δ.Τ ANAPHARM Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ANAPHARM ΦΑΡΜΑ ΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Δ.Τ ANAPHARM (14) προϊό ντος LEVOCARNITINE / GEROLYMATOS MEDICAL. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρ μακευτικό προϊόν LEVOCARNITINE/ GEROLYMATOS MEDICAL. Μορφή: Αναβράζοντα κοκκία 1000MG/SACHET Δικαιούχος σήματος: ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ. PNG GEROLYMATOS MEDICAL AE Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ. PNG GEROLYMATOS MEDICAL AE (15) προ ϊόν DETTOL ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Φρεσκάδα Πρά σινου Μήλου. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν DETTOL ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Φρεσκάδα Πράσινου Μήλου.

6 42536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μορφή: Εμποτισμένα μαντηλάκια Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛ ΛΑΣ ΑΒΕΕ (16) προ ϊόν DETTOL ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Φρεσκάδα λε μονιού. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν DETTOL ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Φρεσκάδα λεμονιού. Μορφή: Εμποτισμένα μαντηλάκια Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛ ΛΑΣ ΑΒΕΕ (17) προ ϊόν DETTOL ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙ ΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν DETTOL ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ Μορφή: Υγρό Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛ ΛΑΣ ΑΒΕΕ (18) προϊόντος MEVAMYST. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ προϊόν MEVAMYST. Μορφή: Πόσιμο διάλυμα 2g/10ml (S.D) Δικαιούχος σήματος: MED ONE ΑΦΒΕΕ Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MED ONE ΑΦΒΕΕ (19) προϊόντος CANDESARTAN/RANBAXY Με την αρ.:62869/5 9 12, 62870/5 9 12, 62871/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της Κοινής Υπουρ γικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλο φορίας στο φαρμακευτικό προϊόν CANDESARTAN/ RANBAXY Δραστική ουσία: CANDESARTAN CILEXETIL Μορφή: TAB 16MG/TAB Δικαιούχος σήματος: RANBAXY (U.K.) LTD, U.K. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: RANBAXY (U.K.) LTD, U.K. (20) προϊόντος RISEDRONATE/SANDOZ. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ προϊόν RISEDRONATE/SANDOZ Δραστική ουσία: RISEDRONATE SODIUM Μορφή: C.TAB 75mg/TAB Δικαιούχος σήματος: S.C. SANDOZ SRL, TARGU MURES, ROMANIA Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA προϊόντος CARNITOP. (21) Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ προϊόν CARNITOP. Μορφή: Αναβράζοντα κοκκία 1000MG/S ACH ET Δικαιούχος σήματος: SANOPHARM ΑΕ Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SANOPHARM AE (22) προϊόντος BROLYT. Με την υπ αριθμ / , 62867/ , 62866/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βά σει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγρά φου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν BROLYT Δραστική ουσία: MONTELUCAST SODIUM Μορφή: CHW.TAB 4MG/TAB, 5MG/TAB & C.TAB 10MG/ TAB Δικαιούχος σήματος: THESPIS PHARMACEUTICAL LIMITED, CYPRUS

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: THESPIS PHARMACEUTICAL LIMITED, CYPRUS (23) Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος ALENDRONIC ACID/ARROW. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της Κοινής Υπουρ γικής Απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλο φορίας φαρμακευτικού προϊόντος ALENDRONIC ACID/ ARROW. Δραστική ουσία: SODIUM ALEDRONATE Μορφή: Δισκίο 10mg/TAB Δικαιούχος σήματος: ARROW GENERICS LIMITED, HERTS, UNITED KINGDOM Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ARROW GENERICS LIMITED, HERTS, UNITED KINGDOM Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας.

8 42538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2419 27 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας έως 31.07.2014, σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2795 16 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης ανά δικαιούχο από απαίτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 734 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2239 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων ορι σμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα