ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ (ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ) ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΎΝ ΠΙΣΤΆ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ, ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΠΥΡΚΑΓΙΆ Ή ΈΚΡΗΞΗΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗμΙΈΣ, ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΘΆΝΑΤΟ. ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΤΕ Ή ΧΡΗΣΙμΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΕΝΖΙΝΗ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟΥΣ ΑΤμΟΥΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ Ή ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ μυριζετε ΑΕΡΙΟ: ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΆΨΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΉ. ΜΗΝ ΑΚΟΥμΠΉΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΔΙΑΚΌΠΤΗ, μη ΧΡΗΣΙμΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΚΑΝΈΝΑ ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΣΤΟ ΚΤΊΡΙΌ ΣΑΣ. ΚΑΛΈΣΤΕ ΑμΈΣΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΈΑ ΑΕΡΊΟΥ ΣΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΕΝΌΣ ΓΕΊΤΟΝΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟμΗΘΕΥΤΉ ΑΕΡΊΟΥ. ΑΝ ΔΕΝ μπορείτε ΝΑ ΒΡΕΊΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟμΗΘΕΥΤΉ ΑΕΡΊΟΥ ΣΑΣ, ΚΑΛΈΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ. Η ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓμΑΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗμΈΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΤΗ, ΕΤΑΙΡΊΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Ή ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟμΗΘΕΥΤΉ ΑΕΡΊΟΥ. Εγκαταστάτης: Ιδιοκτήτης: Επισυνάψτε αυτό το εγχειρίδιο και τον Οδηγό Εγκατάστασης κοντά στη συσκευή. Διαβάστε και φυλάξτε όλα τα έγγραφα του προϊόντος σε ένα ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. ΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΊ ΥΠΕΡΘΈΡμΑΝΣΗ Ή ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΕΊ Η ΠΑΡΟΧΉ ΑΕΡΊΟΥ, ΚΛΕΊΣΤΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΒΑΛΒΊΔΑ ΑΕΡΊΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΊΒΑΝΟ ΠΡΙΝ ΝΑ ΚΛΕΊΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎμΑΤΟΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗμΙΈΣ, ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΘΆΝΑΤΟ, μη ΧΡΗΣΙμΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΚΛΊΒΑΝΟ ΑΝ ΈΝΑ μέροσ ΤΟΥ ΈΧΕΙ ΒΡΕΘΕΊ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΝΕΡΌ. ΚΑΛΈΣΤΕ ΑμΈΣΩΣ ΈΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗμΈΝΟ ΤΕΧΝΙΚΌ ΕΠΙΣΚΕΥΏΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΤΆΣΕΙ ΤΟΝ ΚΛΊΒΑΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΤμΉμΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉμΑΤΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΌΠΟΙΑ μονάδα ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΕΡΊΟΥ ΈΧΟΥΝ ΒΡΕΘΕΊ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΝΕΡΌ. ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΥΑΛΟΒΆμΒΑΚΑ. ΑΝ ΠΕΙΡΆΞΕΤΕ ΤΗ μόνωση ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΊΤΕ ΣΕ ΥΑΛΟΒΆμΒΑΚΑ. Η ΕΙΣΠΝΟΉ ΤΟΥ μπορεί ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΎμΟΝΑ. Ο ΥΑΛΟΒΆμΒΑΚΑΣ μπορεί ΕΠΊΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣμΌ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΌ, ΣΤΟ ΔΈΡμΑ ΚΑΙ ΣΤΟ μάτι. ΓΙΑ ΝΑ μειώσετε ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ Ή ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ, ΣΥμΒΟΥΛΕΥΤΕΊΤΕ ΤΑ ΦΎΛΛΑ ΔΕΔΟμΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΎ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΩΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Λόγω της πολιτικής διαρκούς βελτίωσης του προϊόντος, διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών και του σχεδιασμού χωρίς ειδοποίηση Goodman Manufacturing Company, L.P San Felipe, Suite 500, Houston, TX OM-GMP-GK 7/07

2 ΛΈΞΕΙΣ ΣΉμΑΤΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Αγαπητέ σπιτονοικοκύρη, παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για την ασφάλεια. Αυτές οι πληροφορίες θα σας ειδοποιήσουν για την πιθανότητα τραυματισμού. - ΔΗΛΏΝΕΙ ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ Ή ΕΠΙΣΦΑΛΕΊΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΉΣΟΥΝ ΣΕ ΣΟΒΑΡΌ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΘΆΝΑΤΟ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΙΘΑΝΗ ΖΗμΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣμΟ, ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΟ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ με ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ μοναδασ, ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Η μονάδα ΘΈΡμΑΝΣΗΣ ΔΕ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙμΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΧΩΡΊΣ ΛΟΓΙΚΉ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΉ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΉΡΗΣΗ. ΑΝ ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΊΟ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΉ Η ΣΥΣΚΕΥΉ ΕΊΝΑΙ ΑΚΑΤΟΊΚΗΤΟ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΊΣΕΤΕ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΑΚΤΙΚΉ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΕΊΝΑΙ ΊΣΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙμΈΝΟ ΣΕ ΘΕΡμΟΚΡΑΣΊΕΣ ΥΠΌ ΤΟΥ μηδενόσ ΚΑΙ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΚΑΤΟΊΚΗΤΟ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟΎΝ ΌΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΝΕΡΌ, ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙμΑΣΤΕΊ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙμΏΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΊΣΕΙ Η ΠΑΡΟΧΉ ΝΕΡΟΎ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΕΊΝΑΙ ΊΣΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙμΈΝΟ ΣΕ ΘΕΡμΟΚΡΑΣΊΕΣ ΥΠΌ ΤΟΥ μηδενόσ ΚΑΙ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΚΑΤΟΊΚΗΤΟ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟΎΝ ΌΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΝΕΡΌ, ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙμΑΣΤΕΊ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙμΏΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΊΣΕΙ Η ΠΑΡΟΧΉ ΝΕΡΟΎ. ΣΗμΑΝΤΙΚΉ ΣΗμΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΉΤΗ Πριν να χρησιμοποιήσετεαυτό το εγχειρίδιο, ελέγξτε την πλάκα αριθμού σειράς για τη σωστή πιστοποίηση του μοντέλου. Η εγκατάσταση και η επισκευή αυτού του εξοπλισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένους και έμπειρους τεχνικούς. ΘΈΣΗ μονάδασ 1. Η περιοχή του κλιβάνου και οποιωνδήποτε άλλων συσκευών αερίου θα πρέπει να διατηρείται καθαρή από εύφλεκτα υλικά, βενζίνη και άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά. Επίσης, μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά όπως μπογιά, βερνίκι ή λούστρο κοντά στη συσκευή. 2. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή προϊόντα φθορίου (λευκαντικά, τσιμέντο, αποχρωστικά, σπρέι) κοντά στη μονάδα. Μπορούν να διαβρώσουν τον εναλλάκτη θερμότητας. 3. Μη χρησιμοποιείτε το ντουλάπι του κλιβάνου για να αποθηκεύσετε σκούπες, σφουγγαρίστρες, βούρτσες και λιγδωμένες πατσαβούρες ή πανιά. Η περιοχή πρέπει να είναι άδεια, καθαρή και χωρίς χνούδια. Ο κλίβανος θα πρέπει να είναι καθαρός και άδειος από εκτεθειμένα ή χαλαρά μονωτικά υλικά στην περιοχή της εγκατάστασης. Εξετάστε την περιοχή του κλιβάνου όταν προστεθεί ο κλίβανος ή επιπλέον μόνωση, γιατί ορισμένα μονωτικά υλικά ενδέχεται να είναι εύφλεκτα. 4. Βεβαιωθείτε πως ο κλίβανος είναι πάντα συνδεδεμένος με ένα εγκεκριμένο αεραγωγό, ο οποίος να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μεταφέρει τα προϊόντα της καύσης στον εξωτερικό χώρο. 5. Εξοικοιωθείτε με τα χειριστήρια που κλείνουν την παροχή αερίου και ρεύματος προς τον κλίβανο. Αν ο κλίβανος θα κλείσει στο τέλος του χειμώνα, κλείστε τόσο την παροχή αερίου όσο και την παροχή ρεύματος. Για ασφάλεια, να κλείνετε πάντα την παροχή αερίου και ρεύματος πριν να πραγματοποιήσετ εργασίες επισκευών ή συντήρησης στον κλίβανο. 6. Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα τακτικής συντήρησης για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του κλιβάνου. Ο κλίβανος θα πρέπει να ελέγχεται στην αρχή κάθε σαιζόν θέρμανσης και ψύξης από αρμόδιο τεχνικό επισκευών. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΦΩΤΙΆ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΆΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΆΣΕΙΣ με ΤΙΣ ΕΎΦΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ. 7. Βεβαιωθείτε πως διατηρούνται πάντα οι απαραίτητες αποστάσεις από τον κλίβανο. Αυτές οι αποστάσεις αναφέρονται στην ετικέτα αποστάσεων του κλιβάνου. Αν έχετε κάποια ερώτηση, επικοινωνήστε με τον εγκατατάσταση του κλιβάνου ή με άλλο εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευών. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ μονάδασ Εξετάστε την εγκατάσταση του κλιβάνου για να καθορίσετε τα ακόλουθα: 1. Όλα τα περάσματα που μεταφέρουν τα μπουριά του προϊόντος και βρίσκονται εκτός του κλιβάνου (δηλαδή, η καπνοδόχος, ο σύνδεσμος αεραγωγού) είναι καθαρά και χωρίς εμπόδια. 2. Ο σύνδεσμος αεραγωγού είναι στη θέση του, έχει κλίση προς τα πάνω και είναι σωματικά ακέραιος χωρίς τρύπες ή υπερβολική διάβρωση. 3. Η σύνδεση του αεραγωγού επιστροφής είναι σωματικά ακέραια, σφραγισμένη στο περίβλημα του κλιβάνου και σταματάει έξω από το χώρο που περιέχει τον κλίβανο. 4. Η φυσική υποστήριξη του κλιβάνου είναι ακέραια και χωρίς βαθουλώματα, σπασίματα ή κενά γύρω από τη βάση, ώστε να παρέχει καλό σφράγισμα ανάμεσα στην υποστήριξη και τη βάση. 5. Δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς του κλιβάνου. 6. Ελέγξτε για σωστή απόδοση της φλόγας του κλιβάνου. Η φλόγα θα πρέπει να εκτείνεται απευθείας προς τα έξω από τον κλίβανο χωρίς να συστρέφεται, να ταλαντεύεται ή να ανυψώνεται. ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΕ ΑΈΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΙΣ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗμΙΈΣ, ΤΟΝ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΕΠΑΡΚΉΣ ΦΡΈΣΚΟΣ ΑΈΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΉ ΚΑΎΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣμΌ ΤΩΝ ΑΕΡΊΩΝ ΤΗΣ ΚΑΎΣΗΣ. ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΣΠΊΤΙΑ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΈΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΟΥ ΚΛΙΒΆΝΟΥ. Η βελτιωμένη κατασκευή και η επιπλέον μόνωση στα σπίτια έχουν μειώσει τις θερμικές απώλειες και έχουν καταστήσει αυτά τα σπίτια πολύ πιο στεγανά γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα ώστε να έχει ελαχιστοποιηθεί η διείσδυση αέρα. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα για την παροχή αερισμού και/ή αέρα καύσης για συσκευές που καίνε αέριο ή άλλο καύσιμο. Η χρήση συσκευών που βγάζουν αέρα από το σπίτι (στεγνωτήρια ρούχων, απορροφητήρες, τζάκι, θερμαντήρες νερού, κλίβανοι χωρίς απευθείας αεραγωγούς, κτλ) αυξάνει αυτό το πρόβλημα και μπορεί να λείπει αέρας από τις συσκευές. Αν λείπει αέρας από τις συσκευές που καίνε καύσιμα, τα αέρια της καύσης που παράγουν αυτές οι συσκευές καθώς λειτουργούν ενδέχεται να μην βγαίνουν σωστά από τον αεραγωγό στον εξωτερικό χώρο, αλλά να παραμένουν μέσα στο σπίτι. Αυτά τα αέρια καύσης μπορεί να περιλαμβάνουν μονοξείδιο του άνθρακα. 2 OM-GMP-GK

3 Το μονοξείδιο του άνθρακα ή CO είναι ένα άχρωμο και άοσμο αέριο που παράγεται κατά την ατελή καύση των καυσίμων ή όταν η φλόγα δεν έχει επαρκή οξυγόνο. Να προσέχετε για τα παρακάτω σημάδια στέρησης αέρα που δηλώνουν συνθήκες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα ή μπορεί να δηλώνουν πως υπάρχει μονοξείδιο του άνθρακα στον αέρα: ΚΙΝΔΥΝΟΣ PELIGRO ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Ειδική προειδοποίηση για εγκατάσταση κλιβάνων ή Μονάδων διαχείρισης αέρα σε κλειστές περιοχές όπως γκαράζ, βοηθητικά δωμάτια ή χώρους στάθμευσης Οι συσκευές που παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα (όπως αυτοκίνητα, μονάδες θέρμανσης, μονάδες θέρμανσης νερού με καύση αερίου, κτλ) δε θα πρέπει να λειτουργούν σε κλειστές περιοχές όπως γκαράζ χωρίς αερισμό, βοηθητικά δωμάτια ή χώροι στάθμευσης λόγω του κινδύνου δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ως αποτέλεσμα των εκπομπών αερίων. Αν εγκατασταθεί ένας κλίβανος ή μια μονάδα διαχείρισης αέρα σε μια τέτοια κλειστή περιοχή όπως ένα γκαράζ, ένα βοηθητικό δωμάτιο ή ένα χώρο στάθμευσης και λειτουργεί μια συσκευή που παράγει μονοξείδιο του άνθρακα, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής, απευθείας εξωτερικός αερισμός. Αυτός ο αερισμός είναι απαραίτητος για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηλητηρίασης από CO που μπορεί να υπάρξει αν συνεχίσει να λειτουργεί μέσα στον κλειστό χώρο μια συσκευή που παράγει μονοξείδιο του άνθρακα. Οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα μπορούν να (επανα)κυκλοφορήσουν σε ολόκληρη την εγκατάσταση αν ο κλίβανος ή ο ανεμιστήρας λειτουργούν σε οποιαδήποτε λειτουργία. Το CO μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες που περιλαμβάνουν μόνιμη βλάβη του εγκεφάλου ή θάνατο. B Πονοκέφαλοι, ναυτία, ζαλάδα, συμπτώματα παρόμοια με της γρίπης. Υπερβολική υγρασία, παράθυρα με πολλούς υδρατμούς ή μια αίσθηση γλοιώδους υγρασίας στο σπίτι. Η καπνοδόχος δεν τραβάει τον καπνό από το τζάκι. Ο σωλήνας αερισμού της συσκευής δεν τραβάει τα αέρια της καύσης. ΑΈΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΎΣΗΣ Ο αέρας για την καύση και τον αερισμό μπορεί συνήθως να ληφθεί από τον περιβάλλοντα μη περιορισμένο χώρο ή από την πόρτα τουντουλαπιού με γρίλιες. Τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα του αέρα: Όταν εγκατασταθεί ένας κλίβανος σε ένα ντουλάπι και η πόρτα του ντουλαπιού έχει γρίλιες, ΜΗΝ ΑΠΟΦΡΑΣΣΕΤΕ ΤΙΣ ΓΡΙΛΙΕΣ. Οι γρίλιες πρέπει να είναι ανοικτές και καθαρές για να παρέχουν αέρα για την καύση στον κλίβανο. Όταν εγκατασταθεί ένας κλίβανος σε ένα περιορισμένο χώρο σε ένα σπίτι και ο αέρας για την καύση και τον αερισμό εισέρχεται από τον εξωτερικό χώρο μέσα από σωλήνες, βεβαιωθείτε πως ελέγχετε τακτικά την είσοδο και την έξοδο καθώς και τα ανοίγματα με τις γρίλιες για να βεβαιωθείτε πως είναι πάντα χωρίς εμπόδια και καθαρά. Μη χωρίσετε μια μρική περιοχή γύρω από τον κλίβανο χρησιμοποιώντας μια πόρτα χωρίς γρίλιες. Κάτι τέτοιο μπορεί να εμποδίσει τον αέρα για την καύση από το να φτάσει στον κλίβανο. ΥΓΡΑΣΊΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ Η σχετική υγρασία είναι η ποσότητα των ατμών νερού στον αέρα σχετικά με την ποσότητα που μπορεί να κρατήσει ο αέρας στην ίδια θερμοκρασία. Όσο πιο κρύος είναι ο αέρας, τόσο λιγότερη υγρασία μπορεί να κρατήσει. Όσο ζεσταίνεται ο αέρας, τόσο αυξάνεται η ικανότητά του να κρατάει υγρασία. Η σχετική υγρασία είναι σημαντική για την υγεία σας και για το σπίτι σας, καθώς η σωστή διΰγρανση συντελεί στη μείωση των αναπνευστικών δυσκολιών και βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στον εσωτερικό χώρο. Μία καλή σχετική υγρασία είναι εκείνη που είναι τόσο υψηλή ώστε μόλις να ξεκινήσει ο σχηματισμός υδρατμών στα κάτω άκρα ή τις κάτω γωνίες των παραθύρων. Περισσότερη από αυτό, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Το συχνό θόλωμα ή ο υπερβολικός σχηματισμός υδρατμών στα παράθυρα δηλώνει πως η τιμή της εσωτερικής υγρασίας είναι πολύ υψηλή για τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Αν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο κτίριο. Ο σχηματισμός υδρατμών στο εσωτερικό των κουφωμάτων αλουμινίου δηλώνει χαλαρά εσωτερικά παράθυρα. Η προσθήκη ταινίας για τον καιρό για το δέσιμο των εσωτερικών παραθύρων συνήθως διορθώνει αυτό το πρόβλημα. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τη συνιστώμενη μέγιστη υγρασία εσωτερικού χώρου σε σχέση με τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Εξωτερική θερμοκρασία Υγρασία Κελσίου Φαρενάιτ Μονό τζάμι Διπλό τζάμι -1,11ºC 30ºF 30% 50% -6,67ºC 20ºF 20% 40% -12,2ºc 10ºF 20% 35% -17,7ºC 0ºF 10% 30% -23,3ºC -10ºF 5% 25% -28,8ºC -20ºF 5% 20% -34,4ºC -30ºF 3% 18% Πίνακας 1 ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ Για κλιβάνους που λειτουργούν με προπάνιο, παρακαλούμε μελετήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις πριν από τη χρήση. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΙΣ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗμΙΈΣ, ΤΟΝ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΈΚΡΗΞΗΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ μια ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΊΟΥ. ΕΠΕΙΔΉ Η ΟΣμΉ ΤΟΥ ΠΡΟΠΑΝΊΟΥ μπορεί ΝΑ μειωθεί ΑΠΌ ΤΟ ΟΞΕΊΔΙΟ ΤΟΥ ΣΙΔΉΡΟΥ (ΣΚΟΥΡΙΆ), μια ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΊΝΑΙ Η μοναδική ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ μέθοδοσ ΕΝΤΟΠΙΣμΟΎ ΔΙΑΡΡΟΉΣ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ. ΑΝ Ο ΚΛΊΒΑΝΟΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΊ ΣΕ ΈΝΑ ΥΠΌΓΕΙΟ, μια ΑΝΑΣΚΑμμΈΝΗ ΠΕΡΙΟΧΉ Ή ΈΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣμΈΝΟ ΧΏΡΟ, ΣΥΝΙΣΤΆΤΑΙ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΤΕ με ΈΝΑ ΠΡΟμΗΘΕΥΤΉ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ μιασ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΊΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΉΣ ΑΕΡΊΟΥ. ΕΠΕΙΔΉ ΤΟ ΥΓΡΑΈΡΙΟ ΕΊΝΑΙ ΒΑΡΎΤΕΡΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΈΡΑ, ΤΟ ΑΈΡΙΟ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΉ ΘΑ ΚΆΤΣΕΙ ΣΤΑ ΧΑμΗΛΆ ΣΗμΕΊΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣμΈΝΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ. Η ΟΣμΉ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ μπορεί ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΊ, ΚΑΘΙΣΤΏΝΤΑΣ ΑΔΎΝΑΤΗ ΤΗΝ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΊΟΥ ΠΑΡΆ με ΤΗ ΧΡΉΣΗ μιασ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗΣ. ΜΙΑ ΔΙΑΡΡΟΉ ΑΕΡΊΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΊ μπορεί ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΕΙ ΚΊΝΔΥΝΟ ΈΚΡΗΞΗΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ. ΑΝ ΥΠΟΠΤΕΎΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΑΕΡΊΟΥ, ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΤΟ ΕΞΏΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΆΝΕΤΕ, μπορεί ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ. OM-GMP-GK 3

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡμΟΣΤΑΤΗ Υπάρχουν πολλοί τύποι και στιλ θερμοστατών, αλλά η λειτουργία τους είναι συνήθως παρόμοια. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΕΞΟΙΚΟΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΣΑΣ. Ο απλούστερος τύπος θερμοστάτη απλά ξεκινάει και σταματάει τον κλίβανο για να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου. Οι τύποι που χρησιμοποιούνται πιο συχνά ελέγχουν τόσο τις λειτουργίες θέρμανσης όσο και ψύξης και θα έχουν ένα διακόπτη ανεμιστήρα με ρυθμίσεις Auto και ON. Στο Auto, ο ανεμιστήρας κυκλοφορίας αέρα θα ανάβει και θα σβήνει με τον κλίβανο, αλλά αν ο διακόπτης είναι στο ON, θα λειτουργεί συνεχόμενα ανεξάρτητα από το αν παρέχεται θέρμανση ή ψύξη. Επιπρόσθετα, υπάρχουν θερμοστάτες που αλλάζουν αυτόματα από τη λειτουργία θέρμανσης στη λειτουργία ψύξης και άλλοι με λειτουργία νυκτός. Ο τύπος με τη λειτουργία νυκτός επιτρέπει τον καθορισμό διαφορετικής θερμοκρασίας το βράδυ ή κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν δεν είναι κανείς στο σπίτι. Οι προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες επιτρέπουν μεγαλύτερο έλεγχο και προσαρμογή των λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης. Ο βαθμός αυτού του ελέγχου θα εξαρτάται από τον τύπο του θερμοστάτη που χρησιμοποιείται. Θερμοστάτης Θερμοκρασίς δωματίου Διακόπτης ανεμιστήρα Χειριστήρια Θερμοκρασίας Ψύξης/Θέρμανσης Διακόπτης Ψύξης/ Θέρμανσης Διακόπτης συστήματος Διακόπτης Ανεμιστήρα Ενέργεια ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Καμμία. ΨΥΞΗ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΛΙΒΆΝΟΥ Το σύστημα παρέχει μόνο ψύξη, ο ανεμιστήρας ανάβει και σβήνει. Το σύστημα παρέχει μόνο ψύξη, ο ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς. Το σύστημα παρέχει μόνο θέρμανση, ο ανεμιστήρας ανάβει και σβήνει. Το σύστημα παρέχει μόνο θέρμανση, ο ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς. Δεν υπάρχει θέρμανση ή ψύξη, ο ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς. ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΎΟ ΘΑΛΆμΟΥΣ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ, μην ΑΦΑΙΡΈΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΠΆΚΙΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎΣ ΘΑΛΆμΟΥΣ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ με ΈΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗμΈΝΟ ΤΕΧΝΙΚΌ ΕΠΙΣΚΕΥΏΝ ΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΤΕ μια μη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ. Κρατάτε και τις δύο πόρτες στη θέση του, εκτός από τις περιπτώσεις επιθεώρησης και συντήρησης. Ένας διακόπτης αλληλοασφάλισης αποτρέπει τη λειτουργία του κλιβάνου αν η πόρτα του ανεμιστήρα δεν είναι στη θέση της. ΆΝΑμμΑ ΚΛΙΒΆΝΟΥ Κλείστε την εξωτερική χειροκίνητη βαλβίδα διακόπτη του αερίου. Κλείστε την παροχή ρεύματος προς τον κλίβανο. Ρυθμίστε το θερμοστάτη του δωματίου στη μικρότερη δυνατή ρύθμιση. Αφαιρέστε την πόρτα του θάλαμου του καυστήρα. Αυτός ο κλίβανος είναι εξοπλισμένος με μια συσκευή ανάφλεξης η οποία ανάβει αυτόματα τον καυστήρα. Μην προσπαθήσετε να ανάψετε τον καυστήρα με το χέρι. Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF της βαλβίδας αερίου του κλιβάνου στη θέση OFF. Περιμένετε πέντε λεπτά για να φύγει το αέριο. Στη συνέχεια, δείτε αν μυρίζει αέριο, περιλαμβανομένης τη περιοχής κοντά στο δάπεδο, καθώς ορισμένοι τύποι αερίου είναι βαρύτεροι από τον αέρα. 8. Αν μυρίζετε αέριο μετά την περίοδο αναμονής των πέντε λεπτών στο βήμα 7, ακολουθήστε αμέσως τις οδηγίες που βρίσκονται στο εξώφυλλο του παρόντος εγχειριδίου. Αν δε μυρίσετε αέριο μετά από πέντε λεπτά, μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF της βαλβίδας αερίου του κλιβάνου στη θέση ON. 9. Τοποθετήστε την πόρτα του θάλαμου του καυστήρα στη θέση της. 10. Ανοίξτε την εξωτερική χειροκίνητη βαλβίδα διακόπτη του αερίου. 11. Ανοίξτε την παροχή ρεύματος προς τον κλίβανο. 12. Ρυθμίστε το θερμοστάτη σε μια ρύθμιση πάνω από τη θερμοκρασία του δωματίου. 13. Μετά που θα ανάψει ο καυστήρας, ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θερμοκρασία που θέλετε. ΚΛΕΊΣΙμΟ ΤΟΥ ΚΛΙΒΆΝΟΥ Για να κλείσετε τον κλίβανό σας, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη χαμηλότερη ρύθμιση. Ο ενσωματωμένος έλεγχος κλείνει τη βαλβίδα αερίου κατάσβεσης φλόγας. Ο ανεμιστήρας αναρρόφησης απενεργοποιείται μετά από καθυστέρηση 15 δευτερολέπτων. Ο ανεμιστήρας κυκλοφορίας απενεργοποιείται μετά από μια καθυστέρηση 60, 90, 120 ή 180 δευτερολέπτων. Αφαιρέστε την πόρτα του θάλαμου του καυστήρα. Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF της βαλβίδας αερίου του κλιβάνου στη θέση OFF. Κλείστε την εξωτερική χειροκίνητη βαλβίδα διακόπτη του αερίου. Τοποθετήστε την πόρτα του θάλαμου του καυστήρα στη θέση της. ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΚΛΕΙΔΏμΑΤΟΣ Το κλείδωμα του κλιβάνου χαρακτηρίζεται από ένα κλίβανο που δε λειτουργεί (ο ανεμιστήρας κυκλοφορίας μπορεί να λειτουργεί συνεχώς) και θα υπάρχει ένας κωδικός με ένα άναμμα της λυχνίας LED. Το κλείδωμα λαμβάνει χώρα όταν ένα στοιχείο ελέγχου του κλιβάνου εντοπίσει μη κανονικές συνθήκες. Αν ο κλίβανος είναι κλειδωμένος, μπορεί να γίνει επαναφορά του με οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους: 1. Αυτόματη επαναφορά μιας ώρας. Το στοιχείο ελέγχου θα κάνει αυτόματη επαναφορά και θα επιχειρήσει να συνεχίσει την κανονική λειτουργία μετά από μία χρονική περίοδο κλειδώματος μιας ώρας. 2. Διακοπή παροχής ρεύματος. Διακόψτε την παροχή ρεύματος προς τον κλίβανο από 0 έως 20 δευτερόλεπτα. 3. Κύκλος θερμοστάτη. Διακόψτε το σήμα θερμοστάτη προς τον κλίβανο από 0 έως 20 δευτερόλεπτα. Αν η κατάσταση η οποία προκάλεσε το κλείδωμα εξακολουθεί να υφίσταται, η μονάδα ελέγχου θα επιστρέψει στη θέση κλειδώματος. Αν ο κλίβανός σας κλειδώνει συχνά, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να επιδιορθωθεί. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΡΟΥΤΊΝΑΣ Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευών. Η συντήρηση από το χρήστη πρέπει να περιορίζεται σε τακτικές αλλαγές του φίλτρου αέρα και στη διασφάλιση πως τηρούνται οι προειδοποιήσεις και οι ειδοποιήσεις που υπάρχουν στον παρόν εγχειρίδιο. Συνιστούμε να πραγματοποιείται μια συντήρηση του συστήματος από εξουσιοδοτημένο τεχνικό τουλάχιστον πριν από την έναρξη της κάθε χειμερινής σαιζόν και αν η μονάδα έχει και σύστημα κλιματισμού ψύξης πριν και από τη σαιζόν ψύξης. 4 OM-GMP-GK

5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΠΡΑΓμΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΑΠΌ μη ΕΚΠΑΙΔΕΥμΈΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ, ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌΣ Ή ΘΆΝΑΤΟΣ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ με ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΊΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓμΑΤΟΠΟΊΗΣΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Ή με ΆΛΛΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗμΈΝΕΣ ΕΤΑΙΡΊΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓμΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον εγκατατάσταση του κλιβάνου ή με άλλο εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευών. Τα φίλτρα θα πρέπει να επιθεωρούνται, να καθαρίζονται ή να αλλάζουν κάθε δύο μήνες ή όποτε είναι απαραίτητο. Ως σπιτονοικοκύρης, είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε τα φίλτρα αέρα καθαρά. Θυμηθείτε πως τα βρόμικα φίλτρα είναι η πιο συχνή αιτία ανεπαρκούς απόδοσης στη θέρμανση ή την ψύξη. ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΦΊΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑΣ, ΑΠΟΣΥΝΔΈΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎμΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΡΑΓμΑΤΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. ΕΤΉΣΙΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ Ο κλίβανος θα πρέπει αν επιθεωρείται από εξουσιοδοτημένο εγκατάσταση ή εταιρία επισκευών τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή της χειμερινής σαιζόν. Αυτό θα διασφαλίσει πως όλα τα συστατικά του κλιβάνου βρίσκονται σε καλή κατάσταση και πως το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί σωστά. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω. Προβείτε σε επισκευές αν είναι απαραίτητο.σύστημα σωλήνων καύσης. Ελέγξτε για αποφραγή και/ ή διαρροή. Ελέγξτε το εξωτερικό σημείο τερματισμού και τις συνδέσεις στον κλίβανο και στο εσωτερικό του. Σύστημα σωλήνων εισαγωγής αέρα καύσης (όπου υπάρχει). Ελέγξτε για αποφραγή και/ή διαρροή. Ελέγξτε το εξωτερικό σημείο τερματισμού και τη σύνδεση στον κλίβανο. Εναλλάκτης θερμότητας. Ελέγξτε για διάβρωση και/ή συσσώρευση εντός των περασμάτων του εναλλάκτη θερμότητας. Καυστήρες. Ελέγξτε για σωστή ανάφλεξη, φλόγα καυστήρα και αισθητήρα φλόγας. Οι φλόγες θα πρέπει να εκτείνονται απευθείας προς τα έξω από τον κλίβανο χωρίς να συστρέφονται, να ταλαντεύονται ή να ανυψώνονται. Καλωδίωση. Ελέγξτε πως οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι σφικτές και/ή δεν έχουν διαβρωθεί. Ελέγξτε τα καλώδια για ζημιές. Φίλτρα. Ελέγξτε πως τα φίλτρα είναι καθαρά και έχουν τοποθετηθεί σωστά στον κλίβανο ή στο σύστημα σωλήνων. Τα φίλτρα βρίσκονται στην κεντρική γρίλια επιστροφής, σε ένα εξωτερικό σκελετό φίλτρων στο πλαϊνό πλαίσιο (μόνο πάνω ροής) ή στο εσωτερικό. Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα από έναν εξωτερικό σκελετό φίλτρων σε μια όρθια εγκατάσταση πάνω ροής, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το κιτ εξωτερικού σκελετού φίλτρων. Για να αφαιρέσετε όλες τις άλλες διαμορφώσεις φίλτρων, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αν χρησιμοποιείτε Καθαριστικό μέσων ή Ηλεκτρονικό καθαριστή αέρα, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τον καθαριστή αέρα για σωστή αφαίρεση, καθαρισμό και αντικατάσταση του φίλτρου. ΚΑΘΑΡΙΣμΌΣ ΚΑΙ/Ή ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΊΛΤΡΟΥ Τα φίλτρα μιας χρήσης θα πρέπει να αντικαθίστανται με φίλτρα ίδιου μεγέθους με εκείνο που αφαιρέθηκε. Τα φίλτρα πολλών χρήσεων θα πρέπει να καθαρίζονται, να πλένονται και να στεγνώνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του φίλτρου. Αν χρειαστεί να αντικατασταθεί ένα φίλτρο πολλών χρήσεων, θα πρέπει να αντικατασταθεί με φίλτρο ίδιου μεγέθους με εκείνο που αφαιρέθηκε. Κατά την επανεγκατάσταση των φίλτρων, προσέξτε να διατηρήσετε τη σωστή κατεύθυνση της ροής του αέρα. Ελέγξτε τη φλόγα του καυστήρα για: 1. Καλή ρύθμιση 2. Ότι είναι σταθερή, απαλή και μπλε χρώματος 3. Δεν συστρέφεται, ταλαντεύεται ή ανυψώνεται. Φλόγα καυστήρα ΦΊΛΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΙΣ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗμΙΈΣ, ΤΟΝ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ, ΑΠΟΣΥΝΔΈΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎμΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΈΣΕΤΕ ΤΑ ΦΊΛΤΡΑ. ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊΤΕ ΠΟΤΈ ΤΟΝ ΚΛΊΒΑΝΟ ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗμΈΝΟ ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑΤΊ ΘΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΟΎΝ ΣΚΌΝΗ ΚΑΙ ΧΝΟΎΔΙΑ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΤμΉμΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΉΣΟΥΝ ΣΕ ΑΠΏΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑΣ, ΣΕ ΖΗμΙΈΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣμΌ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΏΣ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΆ. Με αυτόν τον κλίβανο δεν παρέχεται ένα φίλτρο επιστροφής αέρα. Όμως, θα πρέπει να παρέχεται ένα μέσο φιλτραρίσματος όλου του αέρα που επιστρέφει. Ο εγκαταστάτης σας θα σας προμηθεύσει φίλτρα κατά την εγκατάσταση. Εξοικοιωθείτε με τη θέση των φίλτρων και με τη διαδικασία ασφαίρεση, καθαρισμού και αντικατάστασής τους. OM-GMP-GK 5

6 ΕΤΙΚΈΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν λείπουν ή είναι δυσανάγνωστες οι ετικέτες ασφαλείας, επικοινωνήστε με την εταιρία της εγκατάστασης ή με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για πληροφορίες σχετικά με τη παραγγελία νέων. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί έκρηξη που θα οδηγήσει σε υλικές ζημιές, τραυματισμό ή θάνατο. LIRE AVANT DE METTRE EN MARCHELIRE AVERTISSEMENT: Quiconque ne respecte pas á la lettre les instructions dans le présent Manuel risque de déclecher un incendie ou une explosion entraînant des dammages matériels, des lésions corporelles oula perte de vies humaines. A. Αυτή η συσκευή δεν έχει οδηγό. Είναι εξοπλισμένη με μια συσκευή ανάφλεξης η οποία ανάβει αυτόματα τον καυστήρα. Μην προσπαθήσετε να ανάψετε τον καυστήρα με το χέρι. B. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ μυρίστε γύρω από τη συσκευή για αέριο. Βεβαιωθείτε πως θα μυρίσετε κοντά στο δάπεδο γιατί ορισμένα αέρια είναι βαρύτερα από τον αέρα και θα κάτσουν στο δάπεδο. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΜΥΡΙΖΕΤΕ ΑΕΡΙΟ Μην επιχειρήσετε να ανάψετε οποιαδήποτε συσκευή. Μην ακουμπήσετε κανέναν ηλεκτρικό διακόπτη μη χρησιμοποιήσετε κανένα τηλέφωνο στο κτίριό σας. Καλέστε αμέσως τον παροχέα αερίου σας από το τηλέφωνο ενός γείτονα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του προμηθευτή αερίου. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τον προμηθευτή αερίου σας, καλέστε την πυροσβεστική. Γ. Χρησιμοποιήστε μόνο το χέρι σας για να σπρώξετε ή να γυρίσετε το μοχλό ελέγχου αερίου. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε εργαλεία. Αν ο μοχλός δεν μπορεί να σπρωχτεί ή να γυρίσει με το χέρι, μην επιχειρήσετε να τον επισκευάσετε, καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευών. Η βία ή η προσπάθεια επιδιόρθωσης μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή έκρηξη. Δ. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή αν οποιοδήποτε τμήμα της έχει βρεθεί κάτω από νερό. Καλέστε αμέσως έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευών για να επιθεωρήσει τη συσκευή και να αντικαταστήσει οποιοδήποτε τμήμα του συστήματος ελέγχου και οποιοδήποτε χειριστήριο του αερίου έχει βρεθεί κάτω από το νερό. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ! Διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας πάνω από αυτήν την ετικέτα. 2. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη χαμηλότερη ρύθμιση. 3. Κλείστε την παροχή ρεύματος στη συσκευή. 4. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια συσκευή ανάφλεξης η οποία ανάβει αυτόματα τον καυστήρα. Μην προσπαθήσετε να ανάψετε τον καυστήρα με το χέρι. 5. Σπρώξτε το μοχλό ελέγχου αερίου στη θέση OFF. Μην πιέσετε το μοχλό. 6. Περιμένετε πέντε (5) λεπτά για να φύγει το αέριο. Στη συνέχεια, μυρίστε αν υπάρχει αέριο, περιλαμβανομένης της περιοχής κοντά στο δάπεδο. Αν μυρίσετε αέριο, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ! Ακολουθήστε το B στις πληροφορίες ασφαλείας παραπάνω σε αυτήν την ετικέτα, αν δε μυρίσετε αέριο, μεταβείτε στο επόμενο βήμα. 7. Σπρώξτε το μοχλό ελέγχου αερίου στο ON. 8. Τοποθετήστε το πλαίσιο πρόσβασης στη θέση του. 9. Ανάψτε την παροχή ρεύματος προς τη συσκευή. 10. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή ρύθμιση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΟΧΛΟΣ Ο ΜΟΧΛΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ON 11. Αν η συσκευή δε λειτουργεί, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Για κλείσιμο της παροχής αερίου προς τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον τεχνικό επισκευών ή την εταιρία παροχής αερίου σας. ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 1. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη χαμηλότερη ρύθμιση. 2. Κλείστε την παροχή ρεύματος στη συσκευή αν πρόκειται να πραγματοποιούν εργασίες επισκευής. 3. Σπρώξτε το μοχλό ελέγχου αερίου στη θέση OFF. 4. Τοποθετήστε το πλαίσιο πρόσβασης ελέγχου στη θέση του. A. Cet appareil ne comporte pas de veilleuse. Il est muni d un dispositif d allumage qui allume automatiquement le brûleur. Ne pas tenter d allumer le brûleur manuellement. B. AVANT DE LE FAIRE FONCTIONNER, renifler tout autour de l appariel pour déceler une odeur de gaz. Renifler près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l air et peuvent s accumuler au nive au du so.l QUE FAIRE S IL Y A UNE ODEUR DE GAZ Ne pas tenter d allumer l appariel Ne toucher aucun interrupteur électrique; n utiliser aucun téléphone dans le bâtiment. Appeler immédiatement le fournisseur de gaz en employant le téléphone dún voisin. Respecter à la lettre les instructions du fournisseur de gaz. Si personne ne répond, appelerle service des incendies. C. Ne pousser ou tourner le levier d admission du gaz qu à la main; ne jamais emploer d outil à cet effet. Si la manette reste coincée, nepas tenter de la réparer; appeler un technicienqualifié. Quiconque tente de forcer la manette ou de la reparer peut déclencher une explosion ou un incendie. D. Ne pas se servir de cet appareil s il a été plongé dans l eau, complètement ou en partie. Appeler UN technicien qualifié pour inspecter l appareil et remplacer tout partie dusystème de contrôle et toute commande qui ont été plongés dansl eau. MISE EN MARCHE 1. ARRETÊR! Lisez les instructions de sécurité sur la portion supérieure decette étiquette. 2. Régler le thermostat à la température la plus basse 3. Couper l alimentation électrique de l appareil. 4. Cet appareil ménager étant doté d un système d allumage automatique, ne pas essayer à allumer le brûleur manuellement. 5. Pousse le levier ducontrôledu gaz à OFF/ ARRET position. 6. Attendre cinq (5) minutes pour laisser echapper tout le gaz. Renifler tout autour de l appareil, y compris près du plancher, pour déceler une odeur de gaz. Si c est le cas, ARRETER! Passer à l étape B des instructions de sécuritié sur la portion supérieurede cette étiquette. S il n y a pas d odeur de gaz, passer à l étape suivanté. 7. Pousse le levier ducontrôledu gaz à ON/MARCHE position. 8. Remettre en place le panneau d accés. 9. Mettre l appareil sous tension. 10. Régler le thermostat à la température desirée. 11. Si l appareil ne semet pas en marche, suiyre les instructions intitulées. Comment coupler l admission de gaz de l appereil et appeler un technicien qualifié o u le fourrnisseur de gaz. POUR COUPER L ADMISSION DE GAZ DE L APPAREIL 1. Régler le thermostat à la température la plus basse. 2. Couper l alimentation électrique de l appareil s il faut procéder à des opérations d entretien. 3. Pousse le levier du contrôle dugaz à OFF / ARRET position. Ne pas forcer. 4. Remettre en place le panneau d accès. 6 OM-GMP-GK

7 ΕΤΙΚΈΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ PELIGRO ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Ειδική προειδοποίηση για εγκατάσταση κλιβάνων ή Μονάδων διαχείρισης αέρα σε κλειστές περιοχές όπως γκαράζ, βοηθητικά δωμάτια ή χώρους στάθμευσης Οι συσκευές που παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα (όπως αυτοκίνητα, μονάδες θέρμανσης, μονάδες θέρμανσης νερού με καύση αερίου, κτλ) δε θα πρέπει να λειτουργούν σε κλειστές περιοχές όπως γκαράζ χωρίς αερισμό, βοηθητικά δωμάτια ή χώροι στάθμευσης λόγω του κινδύνου δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ως αποτέλεσμα των εκπομπών αερίων. Αν εγκατασταθεί ένας κλίβανος ή μια μονάδα διαχείρισης αέρα σε μια τέτοια κλειστή περιοχή όπως ένα γκαράζ, ένα βοηθητικό δωμάτιο ή ένα χώρο στάθμευσης και λειτουργεί μια συσκευή που παράγει μονοξείδιο του άνθρακα, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής, απευθείας εξωτερικός αερισμός. Αυτός ο αερισμός είναι απαραίτητος για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηλητηρίασης από CO που μπορεί να υπάρξει αν συνεχίσει να λειτουργεί μέσα στον κλειστό χώρο μια συσκευή που παράγει μονοξείδιο του άνθρακα. Οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα μπορούν να (επανα)κυκλοφορήσουν σε ολόκληρη την εγκατάσταση αν ο κλίβανος ή ο ανεμιστήρας λειτουργούν σε οποιαδήποτε λειτουργία. Το CO μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες που περιλαμβάνουν μόνιμη βλάβη του εγκεφάλου ή θάνατο. B Προειδοποιηση: Κινδυνοσ Πυρκαγιασ, Εκρηξησ Και Ασφυξιασ Η ακαταλληλη εγκατασταση, ρυθμιση, τροποποιηση επισκευη ή συντηρηση μπορει να προκαλεσει υλικεσ ζημιεσ, τραυματισμο ή θανατο, ή εκθεση σε ουσιεσ καυσιμων ή απο καυση καυσιμων που μπορουν να προκαλεσουν θανατο ή σοβαρη ασθενεια και οι οποιεσ ειναι γνωστο στην πολιτεια τησ καλιφορνια πωσ προκαλουν καρκινο, συγγενεισ ανωμαλιεσ ή αλλεσ βλαβεσ σχετικεσ με την αναπαραγωγη. Διαβαστε και ακολουθηστε τισ οδηγιεσ και τισ προφυλαξεισ στο εγχειριδιο πληροφοριων για το χρηστη που παρεχεται μαζι με τον κλιβανο. Η εγκατασταση και οι επισκευεσ θα πρεπει να γινουν απο εξουσιοδοτημενο εγκαταστατη, εταιρια επισκευων ή προμηθευτη αεριου. Avertissement: Risque D Incendie, D Explosion et Asphyxie Un reglage, une modification, un réparation, un enretien ou une installation incorrect puet entraîner des blessures graves ou la mort. Suivre les instruction et les consignes qui figurent dans la notice d utilisation qui accompagne ce générateur d air chaud. L installation et l entretien doivent être effecturés par un réparateur qualifié ou par le fournisseur de gaz. Δειτε την εσωτερικη επιφανεια τησ πορτασ του καυστηρα για οδηγιεσ αναμματοσ/λειτουργιασ. Les indications pour l eclairage et le service se trouvent a la surface interieure la porte du compartiment du bruleur. Προειδοποιηση: Κινδυνοσ Πυρκαγιασ Και Εκρηξησ Μπορει να οδηγησει σε σοβαρο τραυματισμο ή θανατο. Μην αποθηκευετε ή χρησιμοποιειτε βενζινη ή αλλα ευφλεκτα αερια και υγρα κοντα σε αυτην ή σε αλλεσ συσκευεσ. Η αποθηκευση ή η χρηση βενζινησ ή αλλων ευφλεκτων αεριων ή υγρων κοντα σε αυτην ή σε αλλεσ συσκευεσ μπορει να οδηγησει σε σοβαρο τραυματισμο ή θανατο. Avertissement:risque D Incendie et D Explosion Risque de blessures graves ou de mort. Ne pas entreposer ni utiliser de l essence ni d autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cet appareil, ni de tout autre appareil. Le fait d entreposer ou d utiliser de l essence ou d autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil peut causer des blessures graves ou la mort. Το(α) φιλτρο(α) θα πρεπει να επιθεωρουνται τακτικα και να καθαριζονται οταν ειναι απαραιτητο. Οταν απαιτειται αντικατασταση Βεβαιωθειτε πωσ χρησιμοποιειτε του ιδιου τυπου (κλασησ 1 ή 2) και μεγεθουσ με αυτα που τοποθετηθηκαν αρχικα και πωσ τα νεα φιλτρα εχουν πιστοποιηση u.l.c.*. *Κανονισμοσ μονο για τον καναδα Les filtres doivent etre frequemment inspectes et nettoyes si necessaire. Remplaces-les de filtres du meme type (classe 1 ou 2) et format que dans l equipement original. Certifies par le u.l.c ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑΣ Ή ΘΑΝΆΤΟΥ. ΑΠΟΣΥΝΔΈΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟμΑΚΡΥΣμΈΝΗ ΠΑΡΟΧΉ Ή ΠΑΡΟΧΈΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΡΕΎμΑΤΟΣ Ή ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ. ΑΥΤΌΣ Ο ΘΆΛΑμΟΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΌΣ ΕΚΤΌΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΏΝ. AVERTISSEMENT DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE MORT. DÉBRANCHER TOUTE BOITE Á FUSIBLES AVANT L ENTRETIEN. CE COMPARTMENT DOIT RESTER FERME, SAUF POUR L ENTRETIEN. Οι μοναδεσ θερμανσησ δε θα πρεπει να χρησιμοποιουνται χωρισ λογικη και τακτικη Επιθεωρηση, συντηρηση και επιτηρηση. Αν το κτιριο στο οποιο βρισκεται αυτη η συσκευη θα ειναι ακατοικοιτο, θα πρεπει να φροντιζετε για την τακτικη επιθεωρηση, συντηρηση και παρακολουθηση τησ συσκευησ. Στην περιπτωση που το κτιριο ενδεχεται να εκτεθει σε θερμοκρασιεσ υπο του μηδενοσ Και θα ειναι ακατοικοιτο, θα πρεπε να αποστραγγιστουν ολοι οι σωληνεσ νερου, θα πρεπει να ετοιμαστει σωστα για το χειμωνα το κτιριο και θα πρεπει να κλεισει η παροχη νερου. Στην περιπτωση που το κτιριο ενδεχεται να εκτεθει σε θερμοκρασιεσ υπο του μηδενοσ και θα ειναι ακατοικοιτο, Θα πρεπει να αποστραγγιστουν και οι οποιεσ μοναδεσ υδρονικησ σπειρασ και, σε αυτην την περιπτωση, θα πρεπει να χρησιμοποιηθουν εναλλακτικεσ πηγεσ ενεργειασ. B OM-GMP-GK 7

8 ΑΝΤΙμΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗμΆΤΩΝ / ΠΡΙΝ ΝΑ ΖΗΤΉΣΕΤΕ ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΎ Αν ο κλίβανός σας δε λειτουργεί καθόλου ή δε λειτουργεί σωστά, εκτελέστε πρώτα τους παρακάτω ελέγχους πριν να ζητήσετε την επίσκεψη τεχνικού. Μερικοί απλοί έλεγχοι μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφύγετε την επίσκεψη ενός τεχνικού. Αν τα παρακάτω βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευών και επιπλέον αντιμετώπιση προβλημάτων ή επισκευές. Μην επιχειρήσετε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα πέραν από όσο αναφέρονται παρακάτω. Μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε οι ίδιοι επισκευές. Ελέγξτε το τζάμι ελέγχου του θαλάμου του ανεμιστήρα. Αν αναβοσβήνει η λυχνία LED, καταγράψτε πόσες φορές ανάβει στη σειρά, κλείστε τη μονάδα σας όπως αναφέρεται στην ενότητηα Άναμμα κλιβάνου και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευών για επιπλέον αντιμετώπιση των προβλημάτων ή για επισκευές. Ανατρέξτε στις Οδηγίες εγκατάστασης για καθορισμό του κωδικού. Αν δεν αναβοσβήνει η λυχνία, συνεχίστε με τους ελέγχους. Ελέγξτε πως λειτουργεί σωστά ο θερμοστάτης. Επιβεβαιώστε πως έχει ρυθμιστεί στη θέση HEAT και πως είναι σωστή η ρύθμιση της θερμοκρασίας (πάνω από τη θερμοκρασία δωματίου). Ελέγξτε την ασφάλεια ή το διακόπτη του κυκλώματος στο ηλεκτρικό κύκλωμα του κλιβάνου. Αντικαταστήστε ανάλογα. Ελέγξτε αν η εξωτερική χειροκίνητη βαλβίδα διακόπτη του αερίου του κλιβάνου είναι στη θέση ON. Αν η βαλβίδα είναι στη θέση OFF, γυρίστε την στο ON ακολουθώντας τις διαδικασίες ανάμματος που αναφέρονται στην ενότητα Άναμμα κλιβάνου. Ελέγξτε αν υπάρχουν βρόμικα φίλτρα. Αυτή είναι η πιο κοινή αιτία ακατάλληλης λειτουργίας του κλιβάνου. Αντικαταστήστε ή καθαρίστε τα φίλτρα σύμφωνα με τις ανάγκες. Ελέγξτε για αποφραγμένες γρίλιες επιστροφής ή παροχής αέρα σε ολόκληρο το σπίτι σας. Οι φρίλιες ενδέχεται να είναι αποφραγμένες από έπιπλα, κουρτίνες, ρούχα, χαλιά, κτλ. Καθαρίστε την απόφραξη. Το πλησιέστερο κατάστημα πώλησης μπορεί να απαντήσει σε περισσότερες ερωτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε καλέστε: ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ (μόνο για τις ΗΠΑ) στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: στείλτε μας φαξ στον αριθμό: (731) (Δεν αποτελεί τεχνικής βοήθειας για καταστήματα πώλησης.) Εκτός των ΗΠΑ, καλέστε στον αριθμό (Δεν αποτελεί τεχνικής βοήθειας για καταστήματα πώλησης.) Η τηλεφωνική εταιρία σας θα σας χρεώσει για αυτήν την κλήση. Για να λάβετε τις σωστές ετικέτες, θα πρέπει να έχετε τον Αριθμό Μοντέλου και τον Αριθμό σειράς της συσκευής. Αυτοί οι αριθμοί είναι γραμμένοι στην πλάκα πληροφοριών του κλιβάνου. Για δική σας εξυπηρέτηση, καταγράψτε αυτές τις πληροφορίες εδώ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: _ 8 OM-GMP-GK

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/ντριες Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (υπόψη προέδρου της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας της σχολικής μονάδας)

Διευθυντές/ντριες Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (υπόψη προέδρου της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας της σχολικής μονάδας) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ : 18.4.49 Αρ. Τηλ. : 22800988 Αρ. Φαξ : 22809584 Email: gkolyfas@moec.gov.cy cantoniades@moec.gov.cy ykasoulides@moec.gov.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

GMS9 / GDS9 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

GMS9 / GDS9 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GMS9 / GDS9 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση ως II2H3B/P, II2H3+, II2H3P, II2E3B/P, II2E+3+ and II2E+3p

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

R Αφυγραντήρας R-9110

R Αφυγραντήρας R-9110 R-9110 Αφυγραντήρας R-9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε. τες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O el Smoke Alarm Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Graphics 4 2 Εισαγωγή 6 3 Τοποθέτηση 7 4 Συντήρηση 9 5 Τεχνικά στοιχεία 10 6 Εξυπηρέτηση πελατών 12 Bosch Sicherheitssysteme

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 L801 IP 55 / L801 PIR IP 55 Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτιστικό LED υψηλής απόδοσης L801 IP 55 L801 PIR IP 55 (συμπ. ανιχνευτή κίνησης) Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

GMS9 / GDS9 93% AFUE ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ 50 HZ, ΠΟΛΛΑΠΛΉΣ ΘΈΣΗΣ, ΕΝΌΣ ΣΤΑΔΊΟΥ/ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΚΛΊΒΑΝΟΙ ΑΕΡΊΟΥ

GMS9 / GDS9 93% AFUE ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ 50 HZ, ΠΟΛΛΑΠΛΉΣ ΘΈΣΗΣ, ΕΝΌΣ ΣΤΑΔΊΟΥ/ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΚΛΊΒΑΝΟΙ ΑΕΡΊΟΥ GMS9 / GDS9 93% AFUE Οι κλίβανοι αερίου Goodman GMS9/GDS9 93% AFUE ενός σταδίου πολλαπλών ταχυτήτων έχουν έναν πατενταρισμένο σωληνοειδή εναλλάκτη θερμότητας από αλουμινομένο ατσάλι και ανθεκτικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει Αυτό το χειμώνα Δεκέμβρης 2013 Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει και όχι να μας κάψει Συμβουλές για τη χρήση των εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, αυτό το δύσκολο χειμώνα Τα τελευταία χρόνια, στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (LPG/LNG) / CGD 541 & CGD 542 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) CGD 341 & CGD 342 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O el Smoke Alarm Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Graphics 4 2 Εισαγωγή 6 3 Τοποθέτηση 7 4 Συντήρηση 10 5 Τεχνικά στοιχεία 11 6 Εξυπηρέτηση πελατών 12 Bosch Sicherheitssysteme

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FC VAM500FC VAM650FC VAM800FC VAM000FC VAM500FC VAM000FC 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Περιεχόμενα Πληροφορίες λειτουργίας Λειτουργία στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα