Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)"

Transcript

1 Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια

2 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα έναντι του πετρελαίου: Είναι καθαρό καύσιµο Αντίθετα µε το πετρέλαιο που παράγει επικίνδυνους ρύπους, οξείδια του θείου, του αζώτου και στάχτη Έχει µεγάλη θερµαντική ικανότητα Μια εξαιρετικά σηµαντική πηγή ενέργειας 2

3 Σύσταση φυσικού αερίου 3

4 Οι χώρες µε τη µεγαλύτερη παραγωγή φυσικού αερίου 4

5 Κατανοµή ενεργειακών πόρων παγκοσµίως Το ποσοστό παγκόσµιας κατανάλωσης του φυσικού αερίου είναι 25% αυτή τη στιγµή. Χώρες που χρησιµοποιούν περισσότερο το φυσικό αέριο είναι: ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Γερµανία 5

6 Η Ενέργεια στην Ελλάδα του σήµερα (2009) 6

7 Τυπικός ταµιευτήρας φυσικού αερίου 7

8 ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ 3 ΚΑΥΣΙΜΑ Ppm (mg/kg) Οξείδιο θειου SΟx Οξείδιο Αζώτου ΝΟx φυσικό αέριο πετρέλαιο κάρβουνο 0, Σκόνες 1,4 8,2 32 Μονοξείδιο του άνθρακα Αιωρούµενα σωµατίδια ,4 8,2 50 8

9 Ο κεντρικός αγωγός µεταφοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα 9

10 Τι είναι η βιοµάζα; Βιοµάζα είναι το σύνολο της νεκρής οργανικής ύλης που παράγεται από τα ζώα και τα φυτά. Ξύλα, υπολείµµατα καλλιέργειας, υπολείµµατα δασικών εκτάσεων, ενεργειακές καλλιέργειες και ζωικά απόβλητα αποτελούν παραδείγµατα βιοµάζας που δύναται να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας. Η βιοµάζα παρέχει όχι µόνο ενέργεια αλλά επίσης τροφή, υλικά οικοδόµησης, χαρτί, υλικά υφαντουργίας, φάρµακα και χηµικά. Η βιοµάζα έχει χρησιµοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς από τη στιγµή που ο άνθρωπος ανακάλυψε τη φωτιά. Για εκατοµµύρια χρόνια οι άνθρωποι έκαιγαν ξύλα για να θερµάνουν το σπίτι τους και να µαγειρέψουν την τροφή τους. Στις µέρες µας, τα καύσιµα από τη βιοµάζα βρίσκουν διάφορες εφαρµογές, από τη θέρµανση του σπιτιού, την κίνηση ενός αυτοκινήτου µέχρι την λειτουργία ενός υπολογιστή ή ακόµα και ενός εργοστασίου. 10

11 Η βιοµάζα είναι ο φυσικός τρόπος για την αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας. Συγκεκριµένα τα φυτά απορροφούν ηλιακή ακτινοβολία και µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης τη µετατρέπουν σε ενέργεια. Αναλυτικότερα οι φυτικοί οργανισµοί µε τη βοήθεια του ήλιου και των θρεπτικών συστατικών του εδάφους µετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα της ατµόσφαιρας και το νερό σε σάκχαρα (υδατάνθρακες) και οξυγόνο. Οι υδατάνθρακες αποτελούν την αποθηκευµένη ενέργεια του φυτού. Για παράδειγµα οι τροφές που είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες (όπως τα ζυµαρικά) είναι πολύ καλές πηγές ενέργειας για το ανθρώπινο σώµα. 11

12 ΒΙΟΑΕΡΙΟ είναι: το αέριο που παράγεται από τη σήψη της βιοµάζας (το σύνολο της νεκρής οργανικής ύλης που παράγουν τα ζώα και τα φυτά) και του οποίου το κύριο συστατικό είναι το µεθάνιο. προέλευση: από βιολογικές δράσεις, όταν υπάρχει έλλειψη οξυγόνου, όπως συµβαίνει κατά την αποσύνθεση (σήψη) οργανικών ενώσεων στα έλη. Οι αγελάδες αποτελούν µία σηµαντική πηγή βιοαερίου, όχι ακριβώς οι ίδιες, αλλά τα βακτήρια µε τα οποία συµβιώνουν. ( Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια αποσύνθεση οργανικών απορριµµάτων που συγκεντρώνονται σε χωµατερές. 12

13 Σύσταση χρήση βιοαερίου Αποτελείται κυρίως από µεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα µαζί µε υδρατµούς και µικρές ποσότητες οργανικών ενώσεων. Η σηµαντική περιεκτικότητα µεθανίου στο βιοαέριο το καθιστά κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο για παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρικής και θερµικής). Αποτελεί: πρώτη ύλη ανανεώσιµης πηγής ενέργειας. Προκαλεί: πυρκαγιές στις «χωµατερές» από την ανάφλεξή του 13

14 Παραγωγή βιοαερίου από οργανικά υπολείµµατα Καθώς τα φυτά και τα ζώα αποσυντίθενται µε τη βοήθεια µικροοργανισµών (αποικοδοµητών), παράγεται ένα άχρωµο και άοσµο αέριο το µεθάνιο. Στις µονάδες επεξεργασίας των αποβλήτων, συλλέγονται τα απόβλητα και τοποθετούνται σε δεξαµενές όπου επικρατούν κατάλληλες συνθήκες για την καλλιέργεια και ανάπτυξη συγκεκριµένου βακτηριακού πληθυσµού που θα αποικοδοµήσει το οργανικό φορτίο των αποβλήτων. 14

15 Μετατροπή της κοπριάς των αγελάδων σε βιοκαύσιµα Η κοπριά από τις αγελάδες σε κοντινό γαλακτοκοµείο βράζεται µαζί µε γρασίδι και υπολείµµατα από τη βιοµηχανία τροφίµων και το βιοαέριο που απελευθερώνεται κατά τη διαδικασία αυτή, χρησιµοποιείται ως καύσιµο για τους κινητήρες του εργοστασίου. Η ενέργεια που παράγεται διανέµεται σε περίπου σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το Λέουβαρντεν στη βόρεια Ολλανδία. 15

16 Παράδειγµα αξιοποίησης βιοαερίου 16

17 Μονάδα παραγωγής βιοαερίου 17

18 Πρόσφατα ολοκληρώθηκε για λογαριασµό της ΒΕΑΛ (Βιοαέριο- Ενέργεια Ανω Λιοσίων) ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας από βιοαέριο, το οποίο αντλείται από τον όγκο των απορριµµάτων που εναποτίθενται στον Χωµατερή Ανω Λιοσίων. Η µονάδα έχει δυνατότητα να παρέχει κυβικά µέτρα βιοαερίου την ώρα, ενώ ταυτόχρονα παράγει και ηλεκτρισµό (ισχύς 13MW) και θερµότητα (16MW). Το βιοαέριο που παράγεται, αποτελείται κυρίως από µεθάνιο (γενικά 40-70%) και διοξείδιο του άνθρακα, ενώ - συνήθως µέχρι 5%- συµµετέχουν στη σύστασή του και άλλα αέρια όπως υδρογόνο, άζωτο, µονοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο, υδρατµοί κ.λπ. Οσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε µεθάνιο, τόσο µεγαλύτερη απόδοση έχει ως καύσιµο για παραγωγή ενέργειας 18

19 Εντόπισαν βιοαέριο στην Κρήτη Βιοαέριο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο άµεσο µέλλον για θέρµανση θερµοκηπίων αλλά ακόµη και κατοικιών, εντόπισαν σε µια περιοχή που περικλείεται µεταξύ των χωριών Μπαδιά, ραπέτι, Τουρλωτή και Γαρίπα Ανορύχθηκαν τέσσερις ερευνητικές γεωτρήσεις συνολικού βάθους µέτρων στο διάστηµα Στο σύνολο των γεωτρήσεων εντοπίστηκε βιοαέριο σε ζώνη βάθους 180 περίπου µέτρων µε περιεκτικότητα 90% σε µεθάνιο, οι ποσότητες του οποίου εκτιµώνται σηµαντικές Τα ευρήµατα των επιστηµόνων µένουν αναξιοποίητα µέχρι σήµερα λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης. 19

20 ΑΛΚΑΝΙΑ Είναι οι άκυκλοι κορεσµένοι υδρογονάνθρακες. Έχουν γενικό µοριακό τύπο: C v H 2v+2 v 1 ιάταξη στο χώρο: Τετραεδρική 20

21 ΙΣΟΜΕΡΗ C 4 H 10 βουτάνιο µέθυλο προπάνιο 21

22 ΙΣΟΜΕΡΗ C 5 H 12 πεντάνιο µέθυλο βουτάνιο διµέθυλο προπάνιο 22

23 Άτοµα άνθρακα Αριθµός ισοµερών

24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΚΑΝΙΩΝ Τα απλούστερα (µεθάνιο έως πεντάνιο): µπορούν να παραχθούν σε καθαρή κατάσταση µε κλασµατική απόσταξη του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου. Τα υπόλοιπα: µπορούν να παραχθούν συνθετικά 24

25 ΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΑΝΙΩΝ τα κατώτερα µέλη των αλκανίων (C1 C4) είναι αέρια, άχρωµα, άοσµα και αδιάλυτα στο νερό. τα µεσαία µέλη (C5 C16) είναι υγρά µε χαρακτηριστική οσµή πετρελαίου και τα ανώτερα (C17 και άνω) είναι στερεά, άχρωµα µε υφή κεριού, όπως η βαζελίνη. 25

26 Το σηµείο τήξης και το σηµείο ζέσης των αλκανίων αυξάνει µε τον αριθµό των ατόµων άνθρακα Μέχρι 4 άτοµα άνθρακα είναι αέρια Μέχρι 16 άτοµα άνθρακα είναι υγρά Η πυκνότητα των αλκανίων αυξάνει µε τα άτοµα άνθρακα 26

27 ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΑΝΙΩΝ (Αντιδράσεις που δίνουν τα αλκάνια) Γενικά τα αλκάνια είναι αδρανείς ενώσεις. Σε κατάλληλες όµως συνθήκες µπορούν να δώσουν αντιδράσεις όπως: ΚΑΥΣΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27

28 Καύση CH 4 28

29 καύση υγραερίου C 4 H C 4 H + O CO 2 + 5H 2 O 2 29

30 καύση βενζίνης C 8 H C 8 H 18 + O 2 8CO 2 + 9H 2 O 2 30

31 Γενική αντίδραση καύσης αλκανίων 31

32 ΠΥΡΟΛΥΣΗ είναι: η θερµική διάσπαση απουσία αέρα κάτω από πίεση, µε ή χωρίς καταλύτη, που οδηγεί σε µίγµατα κορεσµένων και ακόρεστων υδρογονανθράκων µε µικρότερη σχετική µοριακή µάζα ή σε ισοµερείς µε διακλαδισµένη αλυσίδα. εφαρµόζεται: Παραγωγή βενζίνης Αναµόρφωση βενζίνης Παραγωγή πρώτων υλών πετροχηµικής βιοµηχανίας 32

33 ΠΥΡΟΛΥΣΗ 33

34 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είναι: η διαδικασία όπου σε ορισµένες συνθήκες είναι δυνατό να υποκατασταθούν ( να παραχωρήσουν την θέση τους) ένα ή περισσότερα υδρογόνα ενός αλκανίου από άλλα στοιχεία ή οµάδες στοιχείων. Π.χ. Αλογόνωση αλκανίων: Φωτοχηµική αντίδραση υποκατάστασης υδρογόνου από αλογόνο Φωτοχηµική αντίδραση: για την πραγµατοποίηση της απαιτείται παρουσία φωτός 34

35 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 35

36 ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΛΚΑΝΙΩΝ CH4 : χρησιµοποιείται ως καύσιµο (φυσικό αέριο - βιοαέριο - αέριο νάφθας) και ως πρώτη ύλη στην πετροχηµεία. C3H8 -C4H10 : χρησιµοποιείται ως υγραέριο στις γνωστές µας φιάλες «πετρογκάζ» ή τα κοινά «γκαζάκια», τα οποία περιέχουν µίγµα C3H8 και C4Η10 υγροποιηµένο υπό πίεση. C5H12-C6H12 C H H : χρησιµοποιείται υπό µορφή µίγµατος κυρίως ως διαλύτης µε το όνοµα πετρελαϊκός αιθέρας. C7H16-C9H20 : χρησιµοποιείται υπό µορφή µίγµατος ως καύσιµο (βενζίνη). Αλκάνια µε 20 και πάνω άτοµα άνθρακα στο µόριό τους: χρησιµοποιούνται στη φαρµακευτική (βαζελίνη) και για την κατασκευή κεριών (παραφίνη). 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας υτικής Μακεδονίας συνενέργεια (Γ.Γ.Ε.Τ. Γ' ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα) - Άξονας 4, Μέτρο 4.6, ράση 4.6.1. ρ. Μαρία Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 1 2. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 3 2.1 ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Κατασκευή Μονάδας Συµπαραγωγής και Θερµότητας από Αστικά Απορρίµµατα µέσω Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Τι είναι το βιοαέριο Το βιοαέριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Οφέλη του Βιοαερίου για την κοινωνία - Οφέλη του Βιοαερίου για τους γεωργούς. - Το δυναμικό του Βιοαερίου στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 1 2. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση της ατµόσφαιρας Στην ατµόσφαιρα της Γης οφείλεται η ύπαρξη ζωής. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δε µπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο παρατηρείται ρύπανσή της εξαιτίας των αέριων αποβλήτων των πόλεων (εργοστάσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµες µεταφορές & κίνηση. Εγχειρίδιο για τους µαθητές

Βιώσιµες µεταφορές & κίνηση. Εγχειρίδιο για τους µαθητές Βιώσιµες µεταφορές & κίνηση Εγχειρίδιο για τους µαθητές Έκδοση EL 1.0 - Οκτώβριος 2010 είτε την ιστοσελίδα του έργου IUSES www.iuses.eu για ενηµερωµένες εκδόσεις. Αποποίηση Ευθύνης Το έργο χρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. Εισηγητής Καθηγητής κ. Μαρμάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Ε.Μ. 4755) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος Η2 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2 (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α103/Σ8/23.03.2010 της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Στοιχεία της έκδοσης Συγγραφείς Σιούλας Κωνσταντίνος, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen Ανασκόπηση κειμένων

Διαβάστε περισσότερα

«Αποτύπωµα Άνθρακα στα Ελληνικά Νοικοκυριά»

«Αποτύπωµα Άνθρακα στα Ελληνικά Νοικοκυριά» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σχολή Χηµικών Μηχανικών & Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα