Ο ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α/α Π. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεµβρίου ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.42292/3881 ΠΡΟΣ: KOIN:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α/α Π. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεµβρίου 2011. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.42292/3881 ΠΡΟΣ: KOIN:"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Λόγω απαλοιφής της παραγράφου 14. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: Α Α Αθήνα Ε.Υ. Ο ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α/α Π. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (3) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: 4Α871-Ζ4Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. : ΠΑΠΑΓΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεµβρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.42292/3881 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας KOIN: Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων α) Πολιτικό γραφείο Υπουργού β) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα γ) ΣΕΕΥΜΕ ΘΕΜΑ: ιευκρινήσεις επί ερωτηµάτων αναφορικά µε την ίδρυση και λειτουργία µικτών πρατηρίων υγραερίου ή µετατροπή πρατηρίου υγρών καυσίµων σε µικτό πρατήριο. ΣΧΕΤ.: α) Αρ. Πρωτ. Οικ.15911/1646/ ερµηνευτική εγκύκλιος του Άρθρου 11 του ν.3897/10 β) Αρ. Πρωτ /2916/ έγγραφο µας γ) Αρ. Πρωτ /2883/ έγγραφο µας σελ 1 από 14

2 δ) Αρ. Πρωτ. 385/4962/ ερµηνευτική εγκύκλιος του Ν. 3710/2008 ε) Αρ. Πρωτ /2561/ έγγραφο µας ζ) Αρ. Πρωτ. 2/Α/Φ.5/17634 έγγραφο της ιεύθυνσης Εποπτείας της ιαχείρισης Πετρελαιοειδών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. η) Αρ. Πρωτ /1536/ έγγραφο µας θ) Αρ. Πρωτ. ΜΕΟ/2407/ ι) Αρ. Πρωτ /2771/ έγγραφο µας Με αφορµή αρκετά ερωτήµατα που έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσίας µας αναφορικά µε την διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγραερίου καθώς και την µετατροπή πρατηρίων υγρών καυσίµων σε µικτά πρατήρια υγραερίου και σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου µας, µε την οποία δίνονταν οδηγίες αναφορικά µε την ερµηνεία του άρθρου 11 του ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208 Α ) διευκρινίζουµε τα ακόλουθα: 1. Σύµφωνα µε το π.δ. 595/84 όπως έχει τροποποιηθεί από τον ν.3710/08 και σύµφωνα µε το (γ) σχετικό έγγραφο µας τα µικτά πρατήρια υγραερίου ιδρύονται εξ αρχής (µε έκδοση άδειας ίδρυσης µικτού πρατηρίου) ή προκύπτουν µε τη διαδικασία της «έγκρισης σχεδιαγραµµάτων» (δηλ. µε έγκριση για προσθήκη υγραερίου σε υφιστάµενα πρατήρια υγρών καυσίµων). Η εξέταση των εξωτερικών αποστάσεων ασφαλείας γίνεται κατά περίπτωση (εκτός του περιγράµµατός των) από γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις ή άλλα στοιχεία που ευρίσκονται σε όµορα οικόπεδα / γήπεδα (ή και πέραν αυτών), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π 595/1984 (όπως ισχύει µετά και την τροποποίηση µε την παρ. 10 του άρθρου 11 του ν.3897/2010 ). Αναφορικά µε τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν στην περίπτωση της έγκρισης σχεδιαγραµµάτων ισχύουν τα εξής: Αίτηση ενδιαφεροµένου πρατηριούχου για τη µετατροπή του πρατηρίου υγρών καυσίµων που εκµεταλλεύεται σε µικτό µε τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας 10 ετών, που ανανεώνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου, σύµφωνα µε τη παρ. 1β του άρθρου 25 του π.δ. 595/84, όπως ισχύει, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι υφιστάµενες χρήσεις της ευρύτερης περιοχής και θα καλύπτει µόνο τη ζώνη των 150 µ. από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πρατηρίου, λόγω της κατάργησης των ακτινικών απαγορευτικών αποστάσεων των 500 µ. από άλλο πρατήριο καυσίµων (νόµιµα ιδρυόµενο ή λειτουργούν) µε τη παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010. Σχεδιάγραµµα γενικής διάταξης του µικτού πρατηρίου σε κλίµακα 1:200 (παρ. 3 β του άρθρου 25 του π.δ. 595/84, όπως ισχύει) ή σε κατάλληλη διαφορετική κλίµακα στο οποίο, πλέον των άλλων, απεικονίζονται οι θέσεις των προς εγκατάσταση συσκευών διανοµής υγραερίου, των αντλιών υγραερίου, της δεξαµενής υγραερίου κ.λ.π. σελ 2 από 14

3 Σχεδιαγράµµατα Η/Μ εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 25 του π.δ. 595/84, όπως ισχύει καθώς και σύµφωνα µε την Υ.Α. οικ 32880/2038/ (που αφορά τις προδιαγραφές εγκατάστασης δεξαµενής υγραερίου µέχρι και 18m3), που να αποτυπώνουν τις εγκαταστάσεις που µεταβάλλονται, αποκλειστικά και µόνο αυτές, µε την προσθήκη του υγραερίου, αντίστοιχες τεχνικές εκθέσεις και προϋπολογισµοί και επιπλέον, δεν απαιτείται να υποβληθούν για λόγους που διευκρινίστηκαν παραπάνω το παράβολο καταλληλότητας θέσης, βεβαιώσεις χρήσεων γης και χαρακτηρισµού της οδού από τις οικείες αρµόδιες υπηρεσίες, υπεύθυνες δηλώσεις ενδιαφεροµένου και γενικότερα όσα σχεδιαγράµµατα προβλέπονται στο άρθρο 25 του π.δ. 595/84, όπως ισχύει, που αφορούν τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις του πρατηρίου υγρών καυσίµων και δεν αφορούν στην προσθήκη των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων του υγραερίου. Όποια από τις παραπάνω δύο διαδικασίες και αν εφαρµοστεί, δεν λαµβάνονται υπόψη οι απαγορευτικές αποστάσεις του Π.. 118/06, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν από το άρθρο 11 του ν.3897/2010, γιατί µε βάση το ν.3897 (βλ. παρ. 1 του άρθρου 11) αυτές ισχύουν µόνο για τα εφεξής νέα: α) πρατήρια υγρών καυσίµων (ήτοι των Β.. 465/70 και Π /81, όπως ισχύουν) και για σταθµούς αυτοκινήτων µεγάλου µεγέθους µε αντλίες υγρών καυσίµων ( Π.. 455/76, όπως ισχύει) και όχι για µικτά πρατήρια υγραερίου (Π.. 595/84, όπως ισχύει) τα οποία δεν αναφέρονται στις εν λόγω απαγορευτικές αποστάσεις. Υπενθυµίζεται ότι µε την κατάθεση φακέλου από τον ενδιαφερόµενο για την προσθήκη υγραερίου σε ΣΕΑ δεν προκύπτει από τις ισχύουσες διατάξεις η υποβολή και εγγράφου της παραχωρησιούχου της οδού εταιρείας (συνοδευόµενο ή µη µε σχεδιάγραµµα γενικής διάταξης), από το οποίο να προκύπτει η σύµφωνη γνώµη της (για την προσθήκη του υγραερίου), εφόσον το υγραέριο ή γενικά τα αέρια καύσιµα αναφέρονται σαν διακινούµενο προϊόν στην Έγκριση Περιβαλλοντολογικών Όρων ή στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που υποβάλλονται κατά την φάση της άδειας λειτουργίας. Με την αίτηση υποβάλλονται σχεδιαγράµµατα, τεχνικές εκθέσεις και προϋπολογισµοί προς έγκριση µε τα αναλογούντα φορολογικά επί του προϋπολογισµού. ιευκρινίζοντας επίσης την παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.. 595/84, σύµφωνα µε την οποία «Γενικώς τα µικτά πρατήρια, εκτός από την τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των κειµένων εκάστοτε διατάξεων των σχετικών µε την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων βενζίνης πετρελαίου σε όσα σηµεία δεν αντίκεινται στο παρόν διάταγµα» επισηµαίνουµε ότι σε ένα µικτό πρατήριο υγραερίου, για τα υγρά καύσιµα και µόνο, από τα εν ισχύει αντίστοιχα ιατάγµατα (Β.. 465/70 και Π /81) δεν λαµβάνονται υπόψη οι απαγορευτικές εν γένει αποστάσεις του Π.. 118/06 (π.χ. αποστάσεις από σχολεία, υπεραγορές κ.ά.), όπως ισχύει, διότι αντίκεινται µε τις ειδικές απαγορευτικές αποστάσεις του Άρθρου 4 του π.δ. 595/84, που ισχύουν για το µικτό πρατήριο υγραερίου. σελ 3 από 14

4 2. Σύµφωνα µε το άρθρου 19 του Π.. 595/1984, όπως ισχύει, καθώς σύµφωνα και το (ε) σχετικό έγγραφο µας, εντός ενός µικτού ή αµιγούς πρατηρίου υγραερίου επιτρέπεται η δηµιουργία οποιουδήποτε κτίσµατος ή κτισµάτων, εφόσον : α) συνάδουν µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις και τους λοιπούς όρους δόµησης στην περιοχή του πρατηρίου υγραερίου. β) η απόσταση των «χαρακτηριστικών στοιχείων» του πρατηρίου υγραερίου από τα κτίρια αυτά είναι κατ ελάχιστο αυτή που προβλέπει ο ν.3710/2008 όπως ισχύει για εσωτερικές αποστάσεις ήτοι τα 5µ. γ) κατά την αδειοδότηση των άλλων κτιρίων-εγκαταστάσεων να τηρούνται οι τυχόν προβλεπόµενες αποστάσεις που ισχύουν για κάθε εγκατάσταση από την οικεία µε αυτή νοµοθεσία (π.χ. αν πρόκειται για ΙΚΤΕΟ θα πρέπει το περίγραµµα της κύριας έκτασης του ΙΚΤΕΟ, που θα οριοθετείται µέσα στην ευρύτερη έκταση του πρατηρίου υγραερίου, να απέχει από τα «χαρακτηριστικά στοιχεία» του πρατηρίου υγραερίου απόσταση κατ ελάχιστο 100 µ. βλ. ν.2963/2001). Στην περίπτωση δηµιουργίας αµιγών ή µικτών πρατηρίων εντός ενιαίας γηπεδικής έκτασης συγκροτήµατος µεγάλων υπεραγορών ή πολυκαταστηµάτων ή χώρων αναψυχής και εστίασης ή συνδυασµού αυτών κ.ά. ισχύουν τα παραπάνω αναφερόµενα ανεξαρτήτως του αν για λόγους εσωτερικής κυκλοφορίας το µικτό πρατήριο διαχωρίζεται µε εσωτερική (ιδιωτική) οδό ή για λόγους λειτουργικότητας διαχωρίζεται µε περίφραξη από την υπόλοιπη εγκατάσταση, αρκεί όλες οι εγκαταστάσεις να ανήκουν σε ένα οικόπεδο ή γήπεδο (δηλ. σε ένα τίτλο ιδιοκτησίας). Στις περιπτώσεις αυτές που η εγκατάσταση (π.χ. υπεραγορά) συνυπάρχει εντός του γηπέδου/οικοπέδου του πρατηρίου, δεν νοείται απόσταση από το «όριο οικοπέδου» της εγκατάστασης αυτής. 3. Στις περιπτώσεις που προτείνεται η προσθήκη υγραερίου σε πρατήρια υγρών καυσίµων που είχαν ιδρυθεί ως εντός «κατοικηµένης περιοχής», σύµφωνα µε τις προϊσχύσασες του Π.. 143/89 διατάξεις και µε δεδοµένο ότι, σύµφωνα µε την νοµολογία των πρατηρίων υγρών καυσίµων, αυτά τα πρατήρια θεωρούνται ότι εξακολουθούν να λειτουργούν µε τις εντός σχεδίου διατάξεις, θα τηρείται και γι αυτά η απόσταση των 25 µ. από κατοικίες ενώ δεν θα τηρηθεί η απόσταση των 20 µ. από το όριο του κυκλοφορούµενου τµήµατος της τυχόν εθνικής οδού που βρίσκεται εντός των ορίων εγκεκριµένου σχεδίου ή και κατοικηµένης περιοχής. 4. Για τους ΣΕΑ που έχουν ήδη διαµορφωθεί ή θα κατασκευαστούν µελλοντικά στους αυτοκινητοδρόµους, είναι επιτρεπτή, σύµφωνα και µε το Π 143/89 που θέσπισε τις σχετικές σελ 4 από 14

5 µε τους ΣΕΑ διατάξεις, η ένταξη σ αυτά εξ αρχής ή προσθήκη (σε µεταγενέστερη φάση) εγκατάστασης υγραερίου για την τροφοδοσία των οχηµάτων. Ως προς την εγκατάσταση του υγραερίου θα εφαρµόζονται οι λεπτοµέρειες κατασκευής και τοποθέτησης της/των δεξαµενών LPG, του στοµίου πλήρωσης και διανοµέων υγραερίου όπως προβλέπονται από το Π 595/1984, όπως ισχύει, ενώ παράλληλα θα τηρούνται και οι εσωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των 5 µ. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Π.. 595/84 δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Π.. 595/84 για τους ΣΕΑ επί των αυτοκινητοδρόµων και επί των οδών ταχείας κυκλοφορίας, δηλ. δεν εξετάζονται και δεν λαµβάνονται υπόψη οι εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας του Άρθρου 4 του π.δ.595/84 όπως ισχύει (όπως απόσταση από όριο αυτοκινητοδρόµου, από κτίριο εσωτερικό του περιγράµµατος, απόσταση από S.R., από δασική έκταση κ.ά.,). Επίσης δεν λαµβάνονται υπόψη οι αποστάσεις από τα άλλα κτίρια των ΣΕΑ (εστιατόρια κλπ), διότι αυτές αποτελούν εσωτερικές αποστάσεις, πλην όµως της απόστασης ασφαλείας των 5 µ. 5. Για πρατήρια υγρών καυσίµων σε εθνικές οδούς που έχουν µεν χαρακτηριστεί ως ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδροµοι, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των εγκεκριµένων παραδρόµων (S.R.) και η διαδικασία παραλαβής αυτών και επίσηµης απόδοσής των στην κυκλοφορία (κατά τα οριζόµενα αναλυτικά στο Π 143/1989), θα επιτρέπεται, στα υφιστάµενα πρατήρια υγρών καυσίµων, η προσθήκη υγραερίου, στην απόσταση των 30 µ. από το όριο της οδού (όριο ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας) για τις εκτός σχεδίου περιοχές, µε τη ρητή προϋπόθεση ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης της οδού µε τη δηµιουργία και του S.R. και της παραλαβής αυτής, το πρατήριο θα προσαρµόζεται αναλόγως. 7. Αναφορικά µε την εξωτερική απόσταση ασφαλείας της παρ. 2στ. του άρθρου 4 του Π.. 595/84, που αναφέρεται στο «εργοστάσια ή χώροι αποθήκευσης ή πώλησης», αυτή συνδέεται αναπόσπαστα, ως ενιαίο σύνολο, µε το «ευφλέκτων, εκρηκτικών ή τοξικών υλών». ηλ. δεν είναι απαγορευτική προϋπόθεση η ύπαρξη ενός οιουδήποτε εργοστασίου (π.χ. κεραµοποιίας) ή ενός χώρου που χρησιµεύει ως αποθήκη (π.χ. σιτηρών) ή ως κατάστηµα πώλησης (π.χ. ενδυµάτων), αλλά αυτό εξετάζεται µόνο αν το εργοστάσιο κατασκευάζει εύφλεκτες, εκρηκτικές ή τοξικές ύλες. ηλ. η ύπαρξη ενός χώρου π.χ. σε µία φαρµακοβιοµηχανία, όπου αποθηκεύονται προσωρινά τέτοιες ύλες (µέχρις ότου χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία, για την παρασκευή φαρµάκων, καλλυντικών κ.ά.), δεν συνιστά σε καµία περίπτωση απαγορευτική προϋπόθεση για ίδρυση του πρατηρίου υγραερίου. Σύµφωνα µε (ζ) σχετικό έγγραφο που µας έχει κοινοποιηθεί από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. και αναφέρεται στην µετατροπή πρατηρίου υγρών καυσίµων σε µικτό, σας ενηµερώνουµε ότι το πετρέλαιο θέρµανσης δεν κατατάσσεται στις εύφλεκτες ύλες. Συνεπώς οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης σελ 5 από 14

6 πετρελαίου θέρµανσης δεν αποτελούν χώρους αποθήκευσης εύφλεκτων υλών, συνεπώς δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στους απαγορευτικούς όρους της παρ.2 του Άρθρου 4 του π.δ. 595/84. Επίσης επισηµαίνεται όπως έχει αναφερθεί και στο (η) σχετικό έγγραφο µας ότι η χρήση φυσικού αερίου στα κτίρια δεν αποτελεί «αποθήκευση εύφλεκτων υλών», διότι το φυσικό αέριο δεν αποθηκεύεται αλλά απλά διακινείται εντός δικτύου σωληνώσεων. 8. Ως ηµόσια Υπηρεσία καλείται κάθε νόµιµα ανεγερθέν κτίριο µε χρήση γραφείου στο οποίο στεγάζεται µια δηµόσια Υπηρεσία είτε µε συµφωνητικό µακροχρόνιας µίσθωσης είτε άνευ, εφόσον το κτίσµα από πλευράς ιδιοκτησίας ανήκει στο ηµόσιο αποτελώντας έτσι κτήµα της ακίνητης δηµόσιας περιουσίας. εν νοούνται ως ηµόσιες Υπηρεσίες µικρά γραφεία αποσπασµατικά χωροθετηµένα (π.χ. διαµέρισµα σε πολυκατοικία το οποίο έχει µετατραπεί σε γραφείο της οικείας ασικής υπηρεσίας ή χώρος στο ισόγειο διώροφης οικοδοµής σε κάποια κωµόπολη που στεγάζει την οικεία.ο.υ, ΕΛΤΑ, ΙΚΑ, κ.τ.λ.). 9. Αναφορικά µε τη χρήση, κατασκευή και διάταξη των διαχωριστικών τοίχων : - Ο διαχωριστικός τοίχος παρεµβάλλεται µεταξύ των «χαρακτηριστικών στοιχείων» του πρατηρίου υγραερίου και άλλων στοιχείων ή εγκαταστάσεων εκτός του γηπέδου / οικοπέδου του πρατηρίου. εν νοείται διαχωριστικός τοίχος για τις εντός ενός µικτού πρατηρίου εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων δηλ. δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε διαχωριστικό τοίχο π.χ. να µειώσουµε µια απόσταση µιας δεξαµενής υγρών καυσίµων από ένα διανοµέα υγραερίου του ιδίου πρατηρίου. Τα «χαρακτηριστικά στοιχεία» αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 1 περίπτωση ζ) του Π.. 595/84. - το υλικό κατασκευής του «διαχωριστικού τοίχου» µπορεί να είναι τούβλα, τσιµεντόλιθοι, σκυρόδεµα, µεταλλική κατασκευή µε τσιµεντοσανίδες (π.χ. όρθιοι κοιλοδοκοί ή µορφοσίδηρος µε προσαρµοσµένες πάνω σε αυτά τις τσιµεντοσανίδες) ή και άλλα άκαυστα υλικά, αλλά µε αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Στις περιπτώσεις π.χ. µεταλλικής κατασκευής µε τσιµεντοσανίδες η εσωτερική πλευρά του διαχωριστικού τοίχου (αν αυτός βρίσκεται ακριβώς στο όριο/περίγραµµα του πρατηρίου) ή και οι δύο πλευρές αυτού (ανάλογα και µε τη θέση του) µπορούν να καλυφθούν µε διαφηµιστικά µηνύµατα ή οδηγίες ασφαλείας κ.ά. Ο διαχωριστικός τοίχος στη γραµµή που συναρµόζεται µε το δάπεδο της πλατφόρµας αλλά και σε τυχόν υπάρχουσες κατακόρυφες συναρµογές των επιµέρους τεµαχίων του, θα πρέπει να στεγανοποιείται ώστε να µη επιτρέπει τη διέλευση του υγραερίου, που ως βαρύτερο του αέρα «έρπει» στην πλατφόρµα. Σε κάθε περίπτωση τα υλικά κατασκευής του διαχωριστικού τοίχου, σελ 6 από 14

7 που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο του Παραρτήµατος Β του άρθρου 14 του Κανονισµού Πυροπροστασίας Κτιρίων, θα έχουν δείκτη πυραντίστασης η τοποθέτηση του διαχωριστικού τοίχου (σε περίπτωση που ένα «χαρακτηριστικό στοιχείο» του πρατηρίου υγραερίου π.χ. το στόµιο πλήρωσης δεν µπορεί να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να εξασφαλίζεται κατ ευθείαν απόσταση ανώτερη των π.χ. 25 µ. από µια κατοικία, που ευρίσκεται σε οικόπεδο εκτός του πρατηρίου) αποσκοπεί στο να «εξαναγκάσει» το υγραέριο να διανύσει µια µεγαλύτερη διαδροµή ( κατ ελάχιστο όµως όση η εκάστοτε προβλεπόµενη απόσταση ασφαλείας όπως π.χ. 25 µ. από κατοικία για εντός σχεδίου/οικισµού/κατοικηµένης περιοχής), ώστε να επέλθει αραίωση αυτού µε τον αέρα και να καταστεί µη αναφλέξιµο. - ένας διαχωριστικός τοίχος µπορεί να έχει τη µορφή ενός ευθύγραµµου τµήµατος ή καµπύλη γραµµής ή τεθλασµένης ή σχήµατος Γ ή σχήµατος Π ή συνδυασµού αυτών. ηλ. και στην περίπτωση του σχήµατος Γ ή του σχήµατος Π ο διαχωριστικός τοίχος είναι ένας, αφού είναι µια συνεχόµενη κατασκευή που αποσκοπεί στην παρεµπόδιση της ανεξέλεγκτης πορείας του διαρρεύσαντος υγραερίου και στην σταδιακή διάχυση και αραίωση αυτού. Στην περίπτωση του σχήµατος Γ ή του σχήµατος Π (που µπορεί να είναι και οι τρεις περιµετρικοί τοίχοι ενός πρατηρίου) θα πρέπει να δίνεται από τον µελετητή προσοχή ώστε το υγραέριο να µη συσσωρεύεται στις εσωτερικές γωνίες του διαχωριστικού τοίχου, διαφορετικά θα πρέπει η Υπηρεσία να επιβάλλει στον ενδιαφερόµενο να τοποθετήσει αισθητήρες ανίχνευσης µε ηλεκτρική εγκατάσταση αντιεκρηκτικού τύπου µε οπτικό και ηχητικό σήµα, δηλ. που να µεταφέρουν προειδοποίηση στο γραφείο του πρατηρίου ότι π.χ. στη θέση 3 (που στη γενική διάταξη του πρατηρίου θα αντιστοιχεί σε κάποιο σηµείο) αρχίζει να σηµειώνεται συγκέντρωση υγραερίου. Οι αισθητήρες αυτοί θα ενταχθούν στο όλο σύστηµα αισθητήρων της παρ. 1β του άρθρου 21 του Π.. 595/84. - προβλέπεται η ύπαρξη µέχρι 2 διαχωριστικών τοίχων ανά χαρακτηριστικό στοιχείο της εγκατάστασης του υγραερίου. Η απόσταση των 2 µ. από δεξαµενή νοείται από το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τον διαµήκη άξονα αυτής, αφού επί αυτού ευρίσκεται το υψηλότερο σηµείο διαρροής. Για µια υπόγεια δεξαµενή µπορεί κανείς να πάρει µε ασφάλεια ως υψηλότερο σηµείο για να χαράξει την «υποτείνουσα» της απόστασης τα 1,80µ. - Η απόσταση της εκτός του περιγράµµατος απαγορευτικής χρήσης (π.χ. κατοικία, εµπορικό κατάστηµα, νοσοκοµείο, σχολείο, στρατόπεδο, δασική έκταση, κτλ.) σε σχέση µε το χαρακτηριστικό στοιχείο του υγραερίου µετράται επί οριζοντίου επιπέδου από το στοιχείο αυτό µέχρι το άκρο του διαχωριστικού τοίχου και από το άκρο του διαχωριστικού τοίχου µέχρι την αντίστοιχη χρήση. Εφόσον όµως η απαγορευτική χρήση βρίσκεται υψοµετρικά υψηλότερα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εγκατάστασης του υγραερίου, τότε είναι προφανές αφού το υγραέριο είναι βαρύτερο του αέρα - ότι δεν απαιτείται να κατασκευαστεί διαχωριστικός τοίχος, γιατί και στην περίπτωση ακόµη που υπάρχει διαρροή υγραερίου και φυσάει ισχυρός άνεµος, σελ 7 από 14

8 ικανός να παρασύρει το υγραέριο προς την κατεύθυνση της «απαγορευτικής χρήσης», δηµιουργείται πλέον αραίωση ( το υγραέριο αναφλέγεται µόνο σε αναλογία υγραερίου αέρα από 1:50 έως 1:10 δηλ. 2% έως 10%). Σε κάθε περίπτωση όµως που η «απαγορευτική χρήση» είναι δάσος ή δασική έκταση και βρίσκεται υψοµετρικά υψηλότερα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εγκατάστασης του υγραερίου σε απόσταση µικρότερη των 150µ, η χρήση του διαχωριστικού τοίχου είναι απαραίτητη για λόγους προστασίας του πρατηρίου υγραερίου από ενδεχόµενη φωτιά στο δάσος. - σε περίπτωση που µεταξύ ενός χαρακτηριστικού στοιχείου της εγκατάστασης του πρατηρίου υγραερίου και ενός απαγορευτικού στοιχείου εκτός του περιγράµµατος αυτής, παρεµβάλλεται κτίσµα ευρισκόµενο εντός του πρατηρίου (ή και σειρά κτισµάτων), είναι εύλογο πλευρά του κτίσµατος να θεωρηθεί διαχωριστικός τοίχος στην περίπτωση που δεν φέρει κανένα άνοιγµα σε ύψος µικρότερο απ' αυτό που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο στ, του άρθρου 1, του Π.. 595/84 και έχει τα χαρακτηριστικά του διαχωριστικού τοίχου όπως έχουν διατυπωθεί στο π.δ. 595/84. - όταν στο όριο του οικοπέδου του πρατηρίου υπάρχει όµορο κτίριο, µε πλευρά «τυφλή» προς την πλευρά του πρατηρίου χωρίς κανένα άνοιγµα, κατασκευασµένη µε υλικά µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 όπως καθορίζεται στο τελευταίο εδάφιο του Παραρτήµατος Β του άρθρου 14 του Κανονισµού Πυροπροστασίας Κτιρίων, αυτός ο τοίχος του όµορου κτιρίου επέχει θέση διαχωριστικού τοίχου. - σε κάθε χαρακτηριστικό στοιχείο επιτρέπεται η κατασκευή έως και 2 διαχωριστικών τοίχων, συνεπώς (θεωρητικά) σε ένα πρατήριο θα µπορούσαν να κατασκευαστούν έως 8 διαχωριστικοί τοίχοι, µε την προφανή επιφύλαξη ότι δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η τυχόν επίπτωση στην όλη λειτουργικότητα του πρατηρίου. - όταν τοποθετείται ένας διαχωριστικός τοίχος εξυπακούεται ότι επιδιώκεται να δηµιουργηθεί µια ικανή σε µήκος διαδροµή για το έρπον στο δάπεδο υγραέριο, ώστε να υποστεί αραίωση. Άρα η διαδροµή µετριέται µε την τεθλασµένη γραµµή που παρακάµπτει τον τοίχο σε οριζόντια προβολή και όχι µε γραµµή ( σε κατακόρυφο επίπεδο ) που «υπερπηδά» τον διαχωριστικό τοίχο, αφού δεν νοείται αντίστοιχη πορεία του (βαρύτερου από τον ατµοσφαιρικό αέρα) τυχόν διαρρέοντος υγραερίου. Επισηµαίνεται ότι για την κατασκευή του διαχωριστικού τοίχου σε µικτά πρατήρια, δεν απαιτείται η υποβολή στην Οικεία ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, οικοδοµικής άδειας του διαχωριστικού τοίχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. - στην περίπτωση που µια δεξαµενή περιλαµβάνει υποβρύχια αντλία (submersible pump) η δεξαµενή καλύπτει ως χαρακτηριστικό στοιχείο και την αντλία που περιέχει. Ενδεικτικά επεξηγηµατικά σκαριφήµατα διαχωριστικών τοίχων ακολουθούν. σελ 8 από 14

9 σελ 9 από 14 ΑΔΑ: 45Ψ61-ΨΝΦ

10 10. ιευκρινίζεται ότι ως κέλυφος της δεξαµενής θεωρείται το κυλινδρικό περίβληµα της µεταλλικής δεξαµενής του υγραερίου και για την τυχόν µέτρηση της απόστασης από δεξαµενή υγρών καυσίµων αντίστοιχα η κυλινδρική µεταλλική δεξαµενή βενζίνης ή πετρελαίου. 11. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.3710/2008, προβλέπει: "1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγραερίου, µικτών ή αµιγών, σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίµων, εφόσον η συνολική χωρητικότητα της δεξαµενής ή των δεξαµενών υγραερίου (LPG) είναι µέχρι και 18m3 και τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας των άρθρων 4 και 5, καθώς και οι λοιποί όροι του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α ), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει". Η έννοια αυτής της παραγράφου είναι ότι α) αν κατά τον χρόνο ίδρυσης ενός νέου (αµιγούς ή µικτού) πρατηρίου υγραερίου επιτρέπεται από πλευράς χρήσεων γης στην υπόψη θέση η ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίµων, τότε επιτρέπεται και η αντίστοιχη πρατηρίου υγραερίου µε δεξαµενισµό υγραερίου έως και 18 µ3 β) αν κατά τον χρόνο της προσθήκης υγραερίου σε εν λειτουργία πρατήριο υγρών καυσίµων επιτρέπεται στην περιοχή η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίµων, τότε επιτρέπεται και η προσθήκη υγραερίου έως 18 µ3 γ) αν κατά τον χρόνο της προσθήκης υγραερίου σε εν λειτουργία πρατήριο υγρών καυσίµων δεν επιτρέπεται πλέον στην περιοχή η ίδρυση νέων πρατηρίων αλλά δεν προβλέπεται ρητή αποµάκρυνση (άρα επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των υφισταµένων πρατηρίων υγρών καυσίµων), τότε επιτρέπεται και η προσθήκη υγραερίου έως 18 µ3 και δ) αν κατά τον σελ 10 από 14

11 χρόνο της προσθήκης υγραερίου σε εν λειτουργία πρατήριο υγρών καυσίµων δεν επιτρέπεται πλέον στην περιοχή η ίδρυση νέων πρατηρίων, επιπλέον δε προβλέπεται και ρητή αποµάκρυνση σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα των υφισταµένων πρατηρίων υγρών καυσίµων, τότε επιτρέπεται µεν και η προσθήκη υγραερίου έως 18 µ3, αλλά υπό την ρητή προϋπόθεση στη χορηγούµενη άδεια (έγκριση σχεδ/των), ότι η µετέπειτα άδεια λειτουργίας µικτού πρατηρίου θα έχει χρονικό πέρας την τελική ηµεροµηνία αποµάκρυνσης (παύσεως λειτουργίας) των πρατηρίων. 12. Η απαγορευτική απόσταση των 150 µ. από δάση ή δασικές εκτάσεις λαµβάνεται υπόψη στις εκτός σχεδίου περιοχές, όπου µια ενδεχόµενη πυρκαγιά σε όµορη ή παρακείµενη του πρατηρίου δασική έκταση θα µπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη. Για εκτάσεις µε δέντρα (όπως άλση, πλατείες, αλσύλλια, λωρίδες πρασίνου κ.ά.) σε περιοχές εντός σχεδίου ή εντός οικισµών και εν γένει σε αστικές περιοχές, όπου υπάρχει βεβαίωση από την αρµόδια Υπηρεσία ότι η έκταση δεν θεωρείται δασική, δεν θεωρείται απαγορευτική απόσταση. 13. Η έννοια της παραγρ. 2γ του άρθρου 10 «Προώθηση εναλλακτικών καυσίµων» του ν. 3710/2008, σύµφωνα µε την οποία «Πρατήρια υγρών καυσίµων που µετατρέπονται σε µικτά πρατήρια υγρών καυσίµων και υγραερίου (LPG), υπό τους όρους του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α ), όπως ισχύει, διατηρούν τον υπάρχοντα κόµβο σύνδεσής τους. Η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων αυτών επεκτείνεται µε την έγκριση των αναγκαίων προσθηκών και τροποποιήσεων και ανανεώνεται ως άδεια µικτού πρατηρίου.» είναι ότι ο οιοσδήποτε υπάρχων κόµβος σύνδεσης, είτε είναι κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση, γίνεται δεκτός (χωρίς άλλη διαδικασία ή τυχόν πρόσθετη έγκριση) από την υπηρεσία σας για την έγκριση της προσθήκης υγραερίου στο υπάρχον πρατήριο. Τουναντίον, σε τυχόν άλλες προσθήκες κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ. εστιατόριο), θα πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 118/06 (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 να ληφθεί βεβαίωση ισχύος του κόµβου και γι αυτές. 14. ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση µετατροπής πρατηρίου υγρών καυσίµων σε µικτό, και για την προσθήκη δεξαµενής υγραερίου µέχρι 9m 3,που σύµφωνα µε την παρ.3 του Άρθρου 3 της Υ.Α /2038/ δεν απαιτείται η υποχρεωτική κατασκευή φατνίου από σκυρόδεµα, αναφορικά µε την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έγκριση σχεδιαγραµµάτων προσθήκης της εξαµενής, και ακολούθως της άδειας λειτουργίας (επιπρόσθετα από την Υ.Α /2038/ ) ισχύουν οι νοµοθετικές διατάξεις και οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι που αναφέρονται στην υποβολή των δικαιολογητικών για τις δεξαµενές υγρών καυσίµων. Επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή οικοδοµικής αδείας στην αρµόδια ιεύθυνση Μεταφορών για την προσθήκη δεξαµενής υγραερίου 9m3 (ισχύει κατ σελ 11 από 14

12 αναλογία η παράγραφος 7 του άρθρου 28 του Π 118/06) τόσο για τα εντός σχεδίου όσο και για τα εκτός σχεδίου περιοχής πρατήρια καυσίµων. 15. Σε περιπτώσεις όπου από τις χρήσεις γης δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίµων, αλλά τα υφιστάµενα επιτρέπεται να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται, και επειδή η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) που είναι καύσιµο φιλικότερο προς το περιβάλλον από τα υγρά καύσιµα, θεωρείται εκσυγχρονισµός του πρατηρίου υγρών καυσίµων και µε δεδοµένο ότι η τοποθέτηση υπόγειας δεξαµενής υγραερίου 9,0 κυβικών µέτρων δεν απαιτεί κατασκευή φατνίου από σκυρόδεµα, συνεπώς, στα υφιστάµενα πρατήρια υγρών καυσίµων, επιτρέπεται η προσθήκη υγραερίου (LPG) µε δεξαµενή µέχρι και 9,0 κ.µ. Επισηµαίνεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται η υποβολή οικοδοµικής αδείας στην αρµόδια ιεύθυνση Μεταφορών για την προσθήκη δεξαµενής υγραερίου 9m3 (ισχύει κατ αναλογία η παράγραφος 7 του άρθρου 28 του Π 118/06) τόσο για τα εντός σχεδίου όσο και για τα εκτός σχεδίου περιοχής πρατήρια καυσίµων. 16. Σύµφωνα µε τη παράγραφο 11 του Άρθρου 22 του π.δ.595/84 όπως ισχύει, που αναφέρεται στα µέτρα ασφαλούς λειτουργίας του µικτού πρατηρίου, ορίζεται υπεύθυνος λειτουργίας του µικτού πρατηρίου. Ο Υπεύθυνος λειτουργίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών και θα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισής που καθορίζεται µε Απόφαση του Υπουργείου µας. Εναλλακτικά, µπορεί σύµφωνα µε το εδάφιο 2 της παρ11. να είναι και ο εξουσιοδοτηµένος τεχνίτης συσκευών υγραερίου ή ο πτυχιούχος τεχνίτης συσκευών υγραερίου ή άλλως ο ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης πρατηρίου λειτουργούντος υπό την διεύθυνση του ιδίου για χρονικό διάστηµα άνω των έξη ετών. ιευκρινίζουµε ότι η επιλογή από τις ανωτέρω εναλλακτικές είναι υποχρεωτική και δεν νοείται µικτό πρατήριο (εξαρχής είτε µε µετατροπή του πρατηρίου υγρών καυσίµων σε µικτό) που να µην διαθέτει υπεύθυνο λειτουργίας, µιας και η άσκηση των καθηκόντων του εξασφαλίζει στο µέτρο των αρµοδιοτήτων του τα θέµατα ασφαλούς λειτουργίας του µικτού πρατηρίου. Επισηµαίνουµε επίσης ο υπεύθυνος λειτουργίας θα πρέπει να είναι σε στενή επαφή, λόγω των κοινών θεµάτων αρµοδιότητας, µε τον Τεχνικό Ασφάλειας του µικτού Πρατηρίου, που υποχρεούται να υφίσταται βάσει διατάξεων του Υπουργείου Εργασίας. 17. Σύµφωνα µε την παρ. 1 α του Άρθρου 30 του π.δ.595/84 όπως ισχύει, υπενθυµίζεται ότι σε ετήσια βάση από την έκδοση άδειας λειτουργίας του µικτού πρατηρίου (ή από την µετατροπή του πρατηρίου υγρών καυσίµων σε µικτό πρατήριο) διενεργείται από ιπλωµατούχο ή σελ 12 από 14

13 Τεχνολόγο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, µε την βοήθεια τεχνικού, επιθεώρηση, έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων µε µέριµνα του υπευθύνου του πρατηρίου, όπου αυτή απαιτείται. ιευκρινίζεται ότι η εφαρµογή των ελέγχων- επιθεωρήσεων είναι υποχρεωτική. Η επιλογή των σηµείων ελέγχου άπτεται στον διενεργούντα την Επιθεώρηση ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά την λειτουργία σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.595/84 όπως ισχύει, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού ικαίου, και δεν περιορίζεται µόνο στον έλεγχο των δεξαµενών άλλα όλης της εγκατάστασης του µικτού πρατηρίου, διότι ο έλεγχος της εύρυθµης λειτουργίας όλων των επιµέρους τµηµάτων της εγκατάστασης των τµηµάτων του υγραερίου το πρατηρίου, εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του συνόλου του πρατηρίου. Επισηµαίνεται επίσης ότι η βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, επέχει θέση Τεχνικής Έκθεσης, και θα πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα επιµέρους στοιχεία της εγκατάστασης του πρατηρίου που ελέγχθηκαν, αναλυτική καταγραφή των ευρηµάτων που παρατηρήθηκαν κατά τον έλεγχο-επιθεώρηση, και τις ενέργειες που έγιναν για την επιδιόρθωση τους στην περίπτωση που απαιτηθούν. Τα στοιχεία των Υπεύθυνων ηλώσεων θα πρέπει να φυλάσσονται ανά έτος στον χώρο του µικτού πρατηρίου και να επιδειχθούν άµεσα στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα που προβλέπονται στην παρ. 2 του Άρθρου 30 του 595/84, ή εναλλακτικά στις Υπηρεσίες Μεταφορών της Χώρας, όποτε αυτά ζητηθούν. 18. Υπενθυµίζεται η υποχρεωτική εφαρµογή της οικ.16289/330/99 (987 Β ), που αφορά ενσωµάτωση Ευρωπαϊκής οδηγίας για εξοπλισµό υπό πίεση, που εφαρµόζεται σύµφωνα µε την παρ.1.1 του Άρθρου 1 της εν λόγω διάταξης, στον σχεδιασµό, στην κατασκευή και την εκτίµηση συµµόρφωσης του εξοπλισµού υπό πίεση και συγκροτηµάτων µε µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση PS άνω των 0,5 bar. Το σύνολο της εγκατάστασης υγραερίου (δεξαµενή, σωληνώσεις, εξοπλισµός και εξαρτήµατα) θα διαθέτει όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην οδηγία P.E.D. 97/23/ΕΕ για τον εξοπλισµό υπό πίεση και θα εκδίδεται ένα πιστοποιητικό για το σύνολο της εγκατάστασης υγραερίου από ανεξάρτητο κοινοποιηµένο φορέα πιστοποίησης, το οποίο και θα υποβάλλεται µεταξύ των υπολοίπων δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου είτε εξαρχής είτε µε διαδικασία έγκρισης σχεδιαγραµµάτων. 19. Αναφορικά µε την Λειτουργία Αυτοµάτων πωλητών και σε συνέχεια του (ι) σχετικού εγγράφου µας, σας ενηµερώνουµε ότι σε µικτό πρατήριο υγραερίου, το οποίο διαθέτει Αυτόµατους πωλητές για την πώληση υγρών καυσίµων, η παρουσία του προσωπικού του τοµέα υγραερίου, είναι απαραίτητη για την λειτουργία των αυτοµάτων πωλητών υγρών καυσίµων. σελ 13 από 14

14 20. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.. 595/1984 (όπως ισχύει), καθορίζονται ελάχιστες αποστάσεις των εγκαταστάσεων του υγραερίου και άλλων εγκαταστάσεων, ως προϋποθέσεις για την ίδρυση πρατηρίου υγραερίου ή µικτού πρατηρίου υγρών καυσίµων και υγραερίου. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2γ του άρθρου 10 του Ν.3710/2008, η διαδικασία µετατροπής υφιστάµενου πρατηρίου υγρών καυσίµων σε µικτό πρατήριο υγρών καυσίµων και υγραερίου, αποτελεί µία διαδικασία έγκρισης σχεδιαγραµµάτων (και όχι άδειας ίδρυσης), διότι στην περίπτωση αυτή λαµβάνει χώρα µία επέκταση των υφιστάµενων και ήδη λειτουργούντων εγκαταστάσεων του πρατηρίου, µε σκοπό τη διάθεση εκτός των υγρών καυσίµων, πλέον και του υγραερίου για την κίνηση των οχηµάτων. Εποµένως η συγκεκριµένη διαδικασία δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση µία εξ αρχής διαδικασία έγκρισης καταλληλότητας θέσης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και συνεπώς δεν ισχύουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Π.. 595/84 για αυτή την περίπτωση. 21. ιευκρινίζεται ότι κατά τη διενέργεια της αυτοψίας για την ίδρυση του πρατηρίου υγραερίου (ή για τη προσθήκη υγραερίου σε πρατήριο υγρών καυσίµων) δεν αποτελούν κώλυµα για την προώθηση της όλης διαδικασίας κτίρια είτε υπάρχοντα είτε στο στάδιο της ανέγερσης (αρχικό ή προωθηµένο ή σε ολοκλήρωση), αφού στην ευρύτερη έκταση του οικοπέδου ή γηπέδου ενός πρατηρίου υγραερίου είναι επιτρεπτή η κατασκευή οιωνδήποτε κτιρίων, αρκεί αυτά να είναι συµβατά (δηλ. να συνάδουν) µε τις ισχύουσες στην περιοχή διατάξεις περί χρήσεων γης. Ε.Υ. Ο ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α/α Π. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (3) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ σελ 14 από 14

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Νοµοθετικές Ρυθµίσεις για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας νεοϊδρυόµενων και υφιστάµενων ϖρατηρίων» Εισηγητής: Καρανάσιος Παναγιώτης ιϖλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνικός Σύµβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ. Γιαννιτσών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΟΥΖΗΣ Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1) Κάθε άλλη Άδεια του Ν. 3054/2002 την οποία κατέχει ο αιτών (ιδίως κατηγορία άδειας,

1) Κάθε άλλη Άδεια του Ν. 3054/2002 την οποία κατέχει ο αιτών (ιδίως κατηγορία άδειας, ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ /ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Κ OΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ Α Ι Τ Η Σ Η Επωνυµία : Σας υποβάλλουµε τα απαιτούµενα: δικαιολογητικά και παρακαλούµε, ιεύθυνση έδρας : όπως µας χορηγήσετε την άδεια T.K.

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Α2/58553/2961 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-03-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αριθµ. Πρωτ. 10733 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /νση Ο.Κ.Κ. Τµήµα α Ταχ. /νση:μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ.Κώδικας:115 26 Πληροφορίες : Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Παπάγου, 01/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΧΑΡΙ ΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW Αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ λοιπών τεχνολογιών (πλην φωτοβολταϊκών) & ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι απαλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Με το νέο νόµο 3982/2011 επιταχύνεται η αδειοδοτική διαδικασία των µεταποιητικών επιχειρήσεων, µειώνεται το κόστος για την έκδοση της άδειας και αποσαφηνίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Μετρολογίας Σασαρώλης Εδµόνδος. Τι Είναι το Εισροών-Εκροών; Ως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10. 5.2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 20725 /B. 979 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤ. & ΗΜΟΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α Α : Ταχ. /νση: Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΘΗΝΑ 5 Αυγούστου 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25499/2343 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΘΗΝΑ 5 Αυγούστου 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25499/2343 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 16 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ: 9995/680 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ Εισηγητής: Λιόλιος Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τµήµατος Μελετών Πολεοδοµίας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. 10-14 εκεµβρίου 2007 1. Νοµοθετικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 18434/949/04/05 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

& . 3021/19/6 ( 847 /4-12-1986) .1590/1986 ( 75/11-6-86) , , . 5905/.15/839/1995 ( 611/ /12-7-1995)}

& . 3021/19/6 ( 847 /4-12-1986) .1590/1986 (  75/11-6-86) ,        , . 5905/.15/839/1995 ( 611/ /12-7-1995)} ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Αριθ. 3021/19/6 (ΦΕΚ 847 τ. Β /4-12-1986) Περιορισµός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις για την διεκπεραίωση υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ N.A. BIOMHX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα