11. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1986 που αφορά στην πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία 1 (ΕΕL /12/1986, )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1986 που αφορά στην πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία 1 (ΕΕL. 384 31/12/1986, 0060-0068)"

Transcript

1 . ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 986 που αφορά στην πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία (ΕΕL /2/986, ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκς Οικονομικς Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 235, την πρόταση της Επιτροπς 2, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 3, τη γνώμη της Οικονομικς και Κοινωνικς Επιτροπς 4, Εκτιμώντας: ότι δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη ρυθμίσεις για την προστασία όλων των ξενοδοχείων από τους κινδύνους πυρκαγιάς ότι οι σχετικές διατάξεις, ακόμα και όταν υπάρχουν, είναι συχνά ατελείς και διασκορπισμένες σε διάφορα κείμενα, έτσι ώστε είναι δύσκολο να σχηματίσει κανείς σαφ εικόνα γι αυτές ότι δεν είναι πάντα πλρως εξασφαλισμένη η τρησ τους ότι με την ολοένα μεγαλύτερη ανάπτυξη του τουρισμού και των εμπορικών ταξιδιών, όλο και περισσότερα άτομα μένουν σε ξενοδοχεία που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη έξω από τη χώρα καταγωγς τους ότι τα άτομα αυτά έχουν το δικαίωμα να απολαύουν επαρκούς προστασίας στη φιλοξενούσα χώρα και να γνωρίζουν τη φύση και την έκταση της προστασίας αυτς ότι η προστασία των πελατών πρέπει να συμβιβάζεται με τα μέτρα ασφαλείας του προσωπικού στους χώρους εργασίας ότι, ακόμα και αν ληφθούν υπόψη ορισμένες διαφορές που χαρακτηρίζουν τα ξενοδοχεία στα κράτη μέλη, όσον αφορά τον τύπο την κατασκευ τους, είναι δυνατόν να καθοριστεί, για το σύνολο των ξενοδοχείων αυτών, ένα ελάχιστο επίπεδο πυρασφάλειας ότι η τρηση του ελάχιστου αυτού επιπέδου είναι απαραίτητη για να συνεχιστεί η λειτουργία τους και ότι είναι σκόπιμο τα ξενοδοχεία να υποβάλλονται σε περιοδικό έλεγχο ότι, για οικονομικούς, τεχνικούς και αρχιτεκτονικούς λόγους, η πλρης υλοποίηση της πυρασφάλειας στα ξενοδοχεία απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα ότι, για να επιτευχθεί ο επιζητούμενος στόχος, αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια ότι δεν υπάρχουν ακόμα στην Κοινότητα εναρμονισμένες διατάξεις, από άποψη πυρασφάλειας, για τη χρησιμοποίηση και την εφαρμογ κατασκευαστικών υλικών ότι η κατάσταση αυτ δεν μπορεί να δικαιολογεί τη θέσπιση, από τα κράτη μέλη, μέτρων ικανών να οξύνουν τα τεχνικά εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές, αλλά αντίθετα, η προστασία των ξενοδοχείων από τους κινδύνους πυρκαγιάς, με βάση ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας, πρέπει να προετοιμάσει και να ευνοσει τις εργασίες εναρμόνισης που, εξάλλου, έχουν δη αρχίσει ότι, για οικονομικούς λόγους και για την ασφάλεια των τουριστών των ατόμων που ταξιδεύουν για οποιοδποτε άλλο σκοπό από ένα κράτος μέλος σε άλλο, έχει σημασία να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και η διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την πυρασφάλεια των ξενοδοχείων ότι η επιτροπ καλείται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο για την κυκλοφορία και τη διάδοση αυτού του είδους των πληροφοριών ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ: () να θεσπίσουν, στην περίπτωση που η υπάρχουσα νομοθεσία δεν καλύπτει πλρως τις. Βλ. σχετικά, ΠΟΥΛΑΚΟΥ, Τουριστικό δίκαιο. Β εκδ. Αθνα/ Κομοτην 997, 83επ. 2. ΕΕ αριθ. C 49 της , σ ΕΕ αριθ. C 262 της , σ. 20 και ΕΕ αριθ. C 36 της , σ ΕΕ αριθ. C 248 της , σ. 4.

2 απαιτσεις της παρούσας σύστασης, όλες τις κατάλληλες διατάξεις ώστε, όσον αφορά την πυρασφάλεια, τα υπάρχοντα ξενοδοχεία να υπόκεινται σε διατάξεις οι οποίες να βασίζονται στις αρχές που διατυπώνονται παρακάτω. Στόχος και μέσα για την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία. Η πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία έχει ως στόχους:.. να μειώνει τον κίνδυνο εκδλωσης πυρκαγιάς,.2. να εμποδίζει τη διάδοση του καπνού και της φωτιάς,.3. να επιτρέπει σε όλους του ενοίκους να εξέρχονται σώοι και αβλαβείς,.4. να επιτρέπει την επέμβαση των υπηρεσιών πρώτης ανάγκης. 2. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, θα πρέπει να ληφθούν σε κάθε ξενοδοχείο όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις ώστε: 2.. να υπάρχουν ασφαλείς έξοδοι κινδύνου για την εκκένωση του κτιρίου, οι οποίες να επισημαίνονται σαφώς και να παραμένουν ανοιχτές και ελεύθερες από κάθε εμπόδιο, 2.2. σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σταθερότητα του κτιρίου να είναι εξασφαλισμένη τουλάχιστον για το διάστημα που χρειάζονται οι ένοικοι για να εξέλθουν σώοι και αβλαβείς, 2.3. να περιοριστεί επιμελώς η παρουσία η χρησιμοποίηση ιδιαίτερα εύφλεκτων υλικών στην επένδυση των τοίχων, οροφών και δαπέδων καθώς και στις εσωτερικές διακοσμσεις, 2.4. η λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού και συσκευών (ηλεκτρικ εγκατάσταση, φωταέριο, θέρμανση κ.λπ.) να παρουσιάζει ικανοποιητικό βαθμό ασφάλειας, 2.5. να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλ κατάσταση λειτουργίας κατάλληλα μέσα ώστε να ειδοποιούνται οι ένοικοι σε περίπτωση κινδύνου, 2.6. οι οδηγίες ασφάλειας και το σχεδιάγραμμα των χώρων στο οποίο επισημαίνονται οι οδοί εκκένωσης, να έχουν αναρτηθεί σε κάθε δωμάτιο στο οποίο κανονικά διαμένουν ένοικοι μέλη του προσωπικού, 2.7. να υπάρχει και να διατηρείται σε καλ κατάσταση λειτουργίας ο εξοπλισμός πρώτης ανάγκης (πυροσβεστρες κ.λπ.), 2.8. το προσωπικό να έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα και να έχει λάβει τις δέουσες οδηγίες. 3. Κατά την εφαρμογ των προαναφερόμενων αρχών στις υπάρχουσες επιχειρσεις εμπορικού χαρακτρα οι οποίες καταλαμβάνουν ολικώς μερικώς ένα κτίριο και οι οποίες, με την ονομασία ξενοδοχείο, πανσιόν, ξενώνας, πανδοχείο, μοτέλ με οποιαδποτε άλλη παρεμφερ ονομασία, μπορούν να παράσχουν επί πληρωμ στέγη σε 20 τουλάχιστον διερχόμενους ξένους, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τις κατευθυντριες γραμμές τεχνικού χαρακτρα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν μέτρα διαφορετικά από τα περιγραφόμενα στο παράρτημα αυστηρότερα, εφόσον με τα μέτρα αυτά επιτυγχάνεται τουλάχιστον ισοδύναμο αποτέλεσμα. Ειδικότερα, εάν κάποια από τις διατάξεις του παραρτματος δεν μπορεί να εφαρμοστεί για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς, συμπεριλαμβανομένων των αντισεισμικών, αρχιτεκτονικούς, η εναλλακτικ λύση που θα επιλεγεί πρέπει να εξασφαλίζει την τρηση του ελάχιστου ορίου ασφαλείας, συνολικά λαμβανόμενου, που επιδιώκεται με τις διατάξεις του παραρτματος. Για τα ξενοδοχεία που παρέχουν επί πληρωμ στέγη σε λιγότερους από 20 διερχόμενους ξένους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζονται συνθκες ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές που εξαγγέλλονται στα σημεία και 2, ανάλογα με το βαθμό κινδύνου (2) να υπόκεινται τα ξενοδοχεία σε περιοδικό έλεγχο για να διαπιστωθεί κατά πόσο συμμορφούνται προς τις εθνικές διατάξεις που βασίζονται στις ανωτέρω αρχές (3) να ενημερώσουν, εντός δύο ετών, την Επιτροπ για όλα τα εθνικά μέτρα που αποσκοπούν τη διασφάλιση της τρησης από τα ξενοδοχεία των απαιτσεων που διατυπώνονται παραπάνω, καθώς και για τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν για το σκοπό αυτό στα προσεχ πέντε χρόνια. Η Επιτροπ υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο, εντός έξι μηνών, για τα μέτρα που λφθηκαν σχεδιάζονται να ληφθούν. Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 986.

3 . ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ.. Γενικότητες... Οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να έχουν κατασκευαστεί και να έχουν κατανεμηθεί έτσι ώστε να καταλγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο είτε σε δρόμο είτε σε ένα αρκετά μεγάλο ελεύθερο χώρο, ώστε να είναι δυνατό να απομακρύνεται κανείς από το κτίριο και να επιτρέπεται η γργορη και ασφαλς εκκένωση του κτιρίου από τα άτομα προς τα έξω...2. Οι πόρτες, οι σκάλες, οι έξοδοι και οι διάδρομοι που οδηγούν στις εξόδους κινδύνου πρέπει να φέρουν τυποποιημένα σματα ασφάλειας τα οποία είναι ορατά τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα...3. Οι πόρτες που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από το κοινό σε περίπτωση πυρκαγιάς και οι οποίες καταλγουν άμεσα στις εξόδους κινδύνου και δεν είναι συνθως κλειδωμένες πρέπει να παραμένουν κλειστές να είναι εφοδιασμένες με αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος και να φέρουν ένα κατάλληλο τυποποιημένο σμα..2. Κατεύθυνση ανοίγματος των θυρών - Εμπόδια στις εξόδους κινδύνου.2.. Οι πόρτες που είναι τοποθετημένες στις εξόδους κινδύνου πρέπει να μπορούν να ανοίγουν κατά την προβλεπόμενη για την εκκένωση του κτιρίου κατεύθυνση, εφόσον αυτό είναι δυνατόν Η θύρα εξόδου μιας εξόδου κινδύνου θα πρέπει να μπορεί πάντα να ανοίγεται εύκολα από μέσα από άτομο που διαφεύγει από το ξενοδοχείο Δίπλα στις περιστρεφόμενες τις συρόμενες πόρτες πρέπει να υπάρχει μια πόρτα που να ανοίγει προς την προβλεπόμενη για την εκκένωση του κτιρίου κατεύθυνση Στις εξόδους κινδύνου δεν πρέπει να τοποθετούνται εμπόδια (έπιπλα, αποθέσεις αντικειμένων κλπ.) που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κυκλοφορία και να δημιουργσουν κίνδυνο διάδοσης της πυρκαγιάς Στις εξόδους κινδύνου δεν πρέπει να αναρτώνται καθρέφτες που θα μπορούσαν να παραπλανσουν τους ενοίκους όσον αφορά την κατεύθυνση προς την οποία ευρίσκονται οι έξοδοι και οι σκάλες..3. Ελάχιστος αριθμός κλιμάκων.3.. Για να υπολογιστεί αν οι σκάλες που διαθέτει ένα υπάρχον ξενοδοχείο είναι επαρκείς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα κριτρια:.3... είτε ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να βρεθούν στο ξενοδοχείο, είτε η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί προκειμένου να φθάσουν στις σκάλες,.3.2. Στην περίπτωση που το κριτριο το οποίο χρησιμοποιείται είναι ο αριθμός των ατόμων, τα ξενοδοχεία που περιλαμβάνουν δύο περισσότερους ορόφους, μαζί με το ισόγειο, και τα οποία μπορούν να δέχονται συνολικά πάνω από 50 άτομα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο σκάλες Στην περίπτωση που το κριτριο το οποίο χρησιμοποιείται είναι η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί: το μκος των τμημάτων διαδρόμων χωρίς έξοδο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0 m, όταν το ξενοδοχείο διαθέτει δύο περισσότερες σκάλες, η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί από οποιοδποτε σημείο μιας εξόδου κινδύνου προκειμένου να φθάσει κανείς σε μια από αυτές τις σκάλες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 35 m Κατά γενικό κανόνα, ένα υπάρχον ξενοδοχείο στεγαζόμενο σε κτίριο που έχει περισσότερους από τρεις ορόφους, μαζί με το ισόγειο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο σκάλες Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να τηρούνται οι μέγιστες αποστάσεις 0 m για τα τμματα διαδρόμων χωρίς έξοδο και 35 m για την απόσταση που πρέπει να καλυφθεί προκειμένου να φθάσει κανείς σε μια σκάλα Μια εξωτερικ σκάλα μπορεί να γίνει αποδεκτ ως δεύτερη σκάλα υπό τον όρο ότι προσφέρει συνθκες ασφάλειας ικανοποιητικές Σε ένα ξενοδοχείο, οι υπάρχουσες σκάλες πρέπει να έχουν η καθεμία επαρκές πλάτος ώστε η εκκένωση του κτιρίου από τα άτομα που ενδεχομένως θα βρίσκονται σ αυτό να μπορεί να γίνεται ικανοποιητικά. Αν όμως κρίνεται απαραίτητο, για τα μέτρα ασφάλειας υπάρχοντος ξενοδοχείου, να εγκατασταθούν συμπληρωματικές σκάλες, τότε καθεμία από αυτές τις νέες σκάλες θα πρέπει να έχει

4 πλάτος τουλάχιστον 0,80 m. 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2.. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε τα χαρακτηριστικά κατασκευς των υπαρχόντων ξενοδοχείων να είναι τέτοια ώστε: 2... η αντοχ των φερόντων στοιχείων απέναντι στη φωτιά να μπορεί να εξασφαλίζει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, τη δομικ σταθερότητα του συνόλου για επαρκ χρόνο, η κατάτμηση του κτιρίου σε διαμερίσματα να δημιουργεί φράγματα για τη διάδοση της πυρκαγιάς και του καπνού, ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου και ώστε οι έξοδοι αυτές να μπορούν να χρησιμοποιούνται για επαρκ χρόνο, γενικά, πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση εκτίμηση της κατάστασης, με βάση τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω Φέρων οργανισμός των κτιρίων Στα κτίρια που περιλαμβάνουν το πολύ τρεις ορόφους, μαζί με το ισόγειο, εκτός από τα μονώροφα κτίρια χωρίς υπόγειο, η αντοχ στη φωτιά (R) πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 λεπτά (R 30) Στα κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερους από τρεις ορόφους, μαζί με το ισόγειο, η αντοχ του φέροντος οργανισμού του κτιρίου στη φωτιά (R) πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 λεπτά (R 60) Δάπεδα Στα κτίρια που περιλαμβάνουν το πολύ τρεις ορόφους, μαζί με το ισόγειο, η αντοχ των δαπέδων στη φωτιά (REI) πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 λεπτά (REI 30) Στα κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερους από τρεις ορόφους, μαζί με το ισόγειο, η αντοχ των δαπέδων στη φωτιά (REI) πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 λεπτά (REI 60) Περιτοιχισμός των κλιμάκων Κατά γενικό κανόνα, στα υπάρχοντα ξενοδοχεία που περιλαμβάνουν περισσότερους από δύο ορόφους μαζί με το ισόγειο, οι σκάλες πρέπει να είναι περιτοιχισμένες Η αντοχ τη παρειάς του κλιμακοστασίου στη φωτιά (REI) πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 λεπτά (REI 30) Η αντοχ στη φωτιά των θυρών πρόσβασης στα κλιμακοστάσια αυτά (RE) πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 λεπτά (RE 30). Οι πόρτες αυτές, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος και να φέρουν ένδειξη που να αναφέρει ότι οι πόρτες πρέπει να διατηρούνται κλειστές Στην περίπτωση που η ίδια σκάλα επιτρέπει την πρόσβαση τόσο στους ορόφους που μπορεί να χρησιμοποιεί το κοινό όσο και στο υπόγειο, ο περιτοιχισμός της πρέπει να έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατό να απομονώνεται το υπόγειο από το υπόλοιπο κλιμακοστάσιο Το ανώτερο μέρος κάθε κλιμακοστασίου πρέπει να είναι εφοδιασμένο με φεγγίτη παράθυρο με λεπτού πάχους υαλοστάσιο, επιφάνειας περίπου m 2, το οποίο, εάν δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σ αυτό, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μηχανισμό που να επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του από το ισόγειο Η προστασία των κλιμακοστασίων υπηρεσίας, που μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από το προσωπικό του ξενοδοχείου πρέπει να βασίζεται στις ίδιες αρχές όπως και για τα κλιμακοστάσια στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό Χωρίσματα Κατά γενικό κανόνα, τα χωρίσματα από το δάπεδο μέχρι την οροφ που χωρίζουν τα δωμάτια από τις εξόδους κινδύνου πρέπει να παρουσιάζουν αντοχ στη φωτιά (REI) ίση με 30 λεπτά τουλάχιστον (REI 30). Οι πόρτες τους πρέπει να παρουσιάζουν αντοχ στη φωτιά (RE) ίση με τουλάχιστον 5 λεπτά (RE 5) Κατά γενικό κανόνα, τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσματα (δάπεδα, χωρίσματα από το δάπεδο μέχρι την οροφ, οροφές) που χωρίζουν τα δωμάτια και τις εξόδους κινδύνου από τους χώρους που παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους πυρκαγιάς πρέπει να παρουσιάζουν αντοχ στη φωτιά (REI) ίση με 60 λεπτά τουλάχιστον (REI 60). Οι πόρτες τους πρέπει να παρουσιάζουν αντοχ στη φωτιά (RE) ίση με 60 λεπτά τουλάχιστον (RE 60), να είναι εφοδιασμένα με αυτόματο μηχανισμό

5 κλεισίματος και να φέρουν ένδειξη που να αναφέρει ότι οι πόρτες πρέπει να διατηρούνται κλειστές. 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ 3.. Στα υπάρχοντα ξενοδοχεία οι επενδύσεις των εσωτερικών χωρισμάτων και οι διακοσμσεις πρέπει να παρουσιάζουν, από την άποψη της αντίδρασης στη φωτιά, τέτοια χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μην αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο όσον αφορά την ενδεχόμενο συμβολ τους στη διάδοση της φωτιάς και στην παραγωγ καπνού Η απαίτηση αυτ αφορά ιδιαίτερα τα μέρη του ξενοδοχείου όπως: 3... τις εξόδους κινδύνου, και ιδίως τους διαδρόμους, τις σκάλες και τους ανοιχτούς χώρους όπως τα χωλ, τους χώρους, εκτός από τα δωμάτια, στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό και ιδίως οι πελάτες του ξενοδοχείου Στους χώρους που αναφέρονται στο σημείο 3..., οι επενδύσεις των εσωτερικών χωρισμάτων και οι διακοσμσεις που λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη είναι: οι επενδύσεις εδάφους, οι επενδύσεις και οι διακοσμσεις των τοίχων, οι επενδύσεις και οι διακοσμσεις των οροφών Δεδομένου ότι, προς το παρόν, οι μέθοδοι δοκιμών και κατάταξης των υλικών από την άποψη της αντίδρασς τους στη φωτιά δεν είναι εναρμονισμένες, οι ελάχιστες απαιτσεις που πρέπει να τηρούνται για τις επενδύσεις και τις διακοσμσεις των εσωτερικών χωρισμάτων στα υπάρχοντα ξενοδοχεία ορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις Έξοδοι κινδύνου Για τις επενδύσεις των εσωτερικών χωρισμάτων και τις διακοσμσεις που τοποθετούνται στις εξόδους κινδύνου των υπαρχόντων ξενοδοχείων, η κατάταξη των υλικών που περιέχεται στον ακόλουθο πίνακα θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στο ελάχιστο επίπεδο της απαιτούμενης ασφάλειας: Έξοδοι κινδύνου: Συνιστώμενες ελάχιστες απαιτσεις για την κατάταξη των υλικών ως προς την αντίδρασ τους στη φωτιά

6 Επενδύσεις δαπέδων Επενδύσεις τοίχων Βέλγιο Μ 3 (γ) ( ) 3 (στ) ( ) Μ 2 (γ) ( ) 2 (στ) Μ (γ) ( ) 2 (στ) (α) Γερμανία Β 2 Α Α Α (β) Δανία Πυρίμαχα υλικά ( ) Εκτός από μικρές διακοσμητικές επιφάνειες. (γ) Γαλλία Μ 3 Μ 2 Μ Ιρλανδία Μικρ ακτίνα διάδοσης της φωτιάς (gl) 0 (στ) 0 (στ) (δ) Ιταλία Λουξεμβούργο (ε) Κάτω Χώρες 4 Β 2 Α Α (α) Α (α) 2 0 ( ) 0 ( ) Ελλάδα (στ) Ηνωμένο Βασίλειο 0 (στ) ( ) Επενδύσεις οροφς Ψευδοροφές 0 (στ) ( ) Οι εθνικές διατάξεις στις οποίες αναφέρεται ο πίνακας του σημείου είναι οι εξς: α) Ομοσπονδιακ Δημοκρατία της Γερμανίας Πρότυπο DIN 402, μέρος Συμπεριφορά απέναντι στη φωτιά των δομικών υλικών και στοιχείων. β) Δανία Οικοδομικός κανονισμός 977 Παράρτημα 3 γ) Γαλλία Διάταγμα της 4ης Ιουνίου 973 για την κατάταξη των δοκιμών υλικών και στοιχείων σε κατηγορίες ανάλογα με τη συμπεριφορά τους απέναντι στην φωτιά και περιγραφ των μεθόδων δομικς (Journal officiel de la rώpublique franύaise της 26ης Ιουλίου 973). δ) Ιταλία Υπουργικό διάταγμα της 26ης Ιουνίου 984 Κατάταξη ως προς την αντίδραση στη φωτιά και έγκριση των υλικών με σκοπό την αποφυγ της πυρκαγιάς (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana αριθ. 234 της 25ης Αυγούστου 984). ε) Κάτω Χώρες Πρότυπο ΝΕΝ στ) Ηνωμένο Βασίλειο Πρότυπο BS 476, μέρος 6, 98 Δοκιμ διάδοσης της φωτιάς με τα προϊόντα Πρότυπο BS 476, μέρος 7, 97 Δοκιμ επιφανειακ διάδοσης της φλόγας για τα υλικά. ζ) Ιρλανδία. Πρότυπο BS 4790, 972 Καθορισμός των συνεπειών μιας περιορισμένης εστίας πυρκαγιάς στις επενδύσεις του δαπέδου από κλωστοϋφαντουργικές ύλες (μέθοδος επονομαζόμενη hot nut ), εκτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο BS 5287, 976). 2. Πρότυπο BS 5867, μέρος 2, 980 Απαιτσεις ως προς την πρόκληση της φωτιάς - Προδιαγραφές για τις ίνες από τις οποίες κατασκευάζονται οι ελαφρές και βαριές κουρτίνες. 3. Πρότυπο BS 5852, μέρος, 979 Πρότυπο BS 5852, μέρος 2, 982

7 Μέθοδοι δοκιμς όσον αφορά το εύφλεκτο των ταπετσαρισμένων καθισμάτων Περίπτωση των χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό με εξαίρεση τα δωμάτια Όταν ο χώρος ανταποκρίνεται στις διατάξεις του σημείου , οι επενδύσεις των εσωτερικών τοιχωμάτων και οι διακοσμσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, ανάλογα με τη χρση του χώρου Όταν ο χώρος δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις του σημείου , οι επενδύσεις των εσωτερικών τοιχωμάτων και οι διακοσμσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις διατάξεις του σημείου 3.2. που εφαρμόζονται για τις εξόδους κινδύνου Για τους χώρους στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό εκτός από τους χώρους που αναφέρονται στο σημείο 3.3.., οι ανεξάρτητες έξοδοι κινδύνου πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στο σύνολο των διατάξεων για τις εξόδους κινδύνου του ξενοδοχείου, ανάλογα με την περίπτωση. 4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 4.. Σύστημα κύριου φωτισμού 4... Το σύστημα κύριου φωτισμού ενός ξενοδοχείου πρέπει να είναι ηλεκτρικό Η ηλεκτρικ εγκατάσταση ενός υφιστάμενου ξενοδοχείου πρέπει να σχεδιάζεται και να εκτελείται έτσι ώστε να αποφεύγεται κυρίως η εκδλωση και η διάδοση της πυρκαγιάς. Η ηλεκτρικ εγκατάσταση πρέπει να είναι γειωμένη Το σημείο ισχύει και στην περίπτωση που η παροχ ηλεκτρικού ρεύματος για το ξενοδοχείο εξασφαλίζεται από αυτόνομη πηγ Σύστημα φωτισμού ασφάλειας Κάθε ξενοδοχείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού ασφάλειας, που να ενεργοποιείται όταν πάθει βλάβη το σύστημα κύριου φωτισμού Το ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού ασφάλειας ενός ξενοδοχείου πρέπει, σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστματος φωτισμού, να μπορεί να λειτουργσει για επαρκ χρόνο ώστε να εκκενωθεί πλρως το ξενοδοχείο. 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5.. Γενικός κανόνας 5... Η θέρμανση εξασφαλίζεται είτε από σύστημα κεντρικς θέρμανσης είτε από ατομικά σταθερά θερμαντικά σώματα Η εγκατάσταση θέρμανσης ενός υφιστάμενου ξενοδοχείου πρέπει να σχεδιάζεται και να εκτελείται έτσι ώστε να αποφεύγεται κυρίως η εκδλωση και η εξάπλωση της πυρκαγιάς Λεβητοστάσιο Όταν η ενεργός ισχύς ενός συστματος θέρμανσης είναι τουλάχιστον 70 kw τόση ώστε το σύστημα αυτό να πρέπει να εγκατασταθεί σε ιδιαίτερο χώρο: ο χώρος αυτός σχεδιάζεται και εξοπλίζεται σύμφωνα με τη σχετικ εθνικ νομοθεσία, οι τοίχοι του λεβητοστασίου πρέπει να έχουν αντοχ στη φωτιά (REI) ίση με 60 λεπτά τουλάχιστον (REI 60). Οι πόρτες πρέπει να έχουν αντοχ στη φωτιά (RE) ίση με 60 λεπτά τουλάχιστον (RE 60). Οι πόρτες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος και να φέρουν σμανση η οποία να αναφέρει ότι οι πόρτες πρέπει να παραμένουν κλειστές Παροχ υγρών αερίων καυσίμων Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 5..2., πρέπει να είναι δυνατό να διακόπτεται η παροχ υγρών αερίων καυσίμων στα συστματα θέρμανσης τουλάχιστον με τη βοθεια χειροκίνητου διακόπτη Στην περίπτωση των ατομικών σταθερών θερμαντικών σωμάτων, ο διακόπτης αυτός πρέπει να βρίσκεται κοντά στο σώμα Για τις συσκευές κεντρικς θέρμανσης που είναι εγκαταστημένες σε λεβητοστάσιο, ο διακόπτης αυτός πρέπει να είναι τοποθετημένος έξω από το λεβητοστάσιο, σε θέση εύκολα προσπελάσιμη και ευκρινώς σημασμένη Όταν το κτίριο στο οποίο ευρίσκεται το ξενοδοχείο περιλαμβάνει σωληνώσεις αυτές πρέπει τουλάχιστον να διαθέτουν χειροκίνητο διακόπτη που να είναι τοποθετημένος στο σημείο εισόδου των

8 σωληνώσεων στο κτίριο και να είναι ευκρινώς σημασμένος Όταν τα υγρά καύσιμα αποθηκεύονται σε ένα χώρο, ο χώρος αυτός πρέπει να σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα στο σημείο και να είναι σε θέση να συγκρατσει τις ενδεχόμενες διαρροές των καυσίμων Σε περίπτωση θέρμανσης με υγραέριο η αποθκευση πρέπει να γίνεται στο εξωτερικό του κτιρίου Ατομικό σταθερό θερμαντικό σώμα Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 5..2., όταν επιτρέπεται στα υφιστάμενα ξενοδοχεία η χρση ατομικών σταθερών θερμαντικών σωμάτων, τα σώματα αυτά πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να αποκλείουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς και να μην παρουσιάζουν κίνδυνο για τα άτομα που βρίσκονται στα δωμάτια μέσα στα οποία είναι τοποθετημένα τα σώματα Στα ατομικά σταθερά θερμαντικά σώματα πρέπει να γίνεται κατάλληλη τακτικ συντρηση και πρέπει να φαίνεται ευκρινώς ο τρόπος χειρισμού τους. 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 6.. Όταν ένα υφιστάμενο ξενοδοχείο διαθέτει σύστημα εξαερισμού, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να αποφεύγεται ιδίως η διάδοση της πυρκαγιάς, καθώς και η διάδοση των αεριών και θερμών καπνών μέσω των αεραγωγών προσαγωγς του συστματος αυτού Τα συστματα εξαερισμού πρέπει να είναι εφοδιασμένα με γενικό διακόπτη που είναι τοποθετημένος σε θέση εύκολα προσπελάσιμη και ευκρινώς σημασμένη. 7. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 7.. Πυροσβεστικός εξοπλισμός πρώτης ανάγκης 7... Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός πρώτης ανάγκης έχει σκοπό να καταπολεμάει την εκδλωση πυρκαγιάς και πρέπει να διακρίνεται από το σημαντικότερο πυροσβεστικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται συνθως από τους ειδικούς με σκοπό την καταπολέμηση των δη εξαπλωμένων πυρκαγιών Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός πρώτης ανάγκης αποτελείται από φορητούς πυροσβεστρες και από ισοδύναμες σταθερές συσκευές. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να ανταποκρίνεται στις εθνικές ρυθμίσεις πρότυπα που ισχύουν σχετικά, ενδεχομένως, στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται σε κάθε όροφο κοντά στα σημεία πρόσβασης στις σκάλες τις εξόδους, στις εξόδους κινδύνου ανά διαστματα το πολύ 25 μέτρων, καθώς και κοντά σε χώρους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο Η πρόσβαση στον πυροσβεστικό εξοπλισμό πρώτης ανάγκης πρέπει να είναι εύκολη, ο δε εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται σε καλ κατάσταση λειτουργίας Σμα συναγερμού Τα ξενοδοχεία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αξιόπιστο ηχητικό σύστημα σματος συναγερμού, του οποίου ο χος να ανακοινώνεται από τον χο του τηλεφωνικού συστματος Ανεξάρτητα από τον τύπο του, το σύστημα πρέπει να έχει λειτουργία προσαρμοσμένη στα οικοδομικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου και πρέπει να επιτρέπει, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να ειδοποιούνται εγκαίρως όλα τα άτομα που βρίσκονται στα διάφορα μέρη του ξενοδοχείου Σύστημα ειδοποίησης Πρέπει να είναι δυνατόν να ειδοποιούνται εύκολα οι υπηρεσίες άμεσης βοθειας είτε με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο είτε με απευθείας γραμμ είτε με κάθε άλλο κατάλληλο ισοδύναμο μέσο Η διαδικασία για να καλέσει κανείς τις υπηρεσίες άμεσης βοθειας πρέπει να αναγράφεται σαφώς δίπλα από κάθε σημείο από το οποίο μπορεί κανείς να τις καλέσει. Στην περίπτωση του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, ο αριθμός τηλεφώνου του κέντρου άμεσης βοθειας και ενδεχομένως η διεύθυνσ του πρέπει να είναι αναρτημένα ευκρινώς κοντά στη θέση του τηλεφώνου του ξενοδοχείου Οδηγίες για το προσωπικό Η διεύθυνση του ξενοδοχείου πρέπει να φροντίζει ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς, το προσωπικό του ξενοδοχείου να είναι σε θέση να χρησιμοποισει σωστά το διαθέσιμο πυροσβεστικό

9 εξοπλισμό πρώτης ανάγκης, καθώς και να μπορεί να θέσει σε λειτουργία τα συστματα ειδοποίησης και συναγερμού Σε περίπτωση πυρκαγιάς, το προσωπικό ενός ξενοδοχείου πρέπει να είναι σε θέση: να εφαρμόσει τις σχετικές οδηγίες, να συμβάλει αποτελεσματικά στην εκκένωση του ξενοδοχείου από όλα τα άτομα που βρίσκονται σ αυτό Το προσωπικό ενός ξενοδοχείου πρέπει να καλείται να συμμετέχει, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, κατά τρόπο που να συμβιβάζεται με τις συνθκες λειτουργίας και να λαμβάνει υπόψη, ενδεχομένως, τον εποχιακό ρυθμό λειτουργίας του ξενοδοχείου, σε μαθματα εκπαίδευσης και εξάσκησης για το χειρισμό του πυροσβεστικού εξοπλισμού πρώτης ανάγκης, του συστματος συναγερμού και του συστματος ειδοποίησης, καθώς και σε ασκσεις εκκένωσης του κτιρίου. 8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8.. Στην είσοδο του ξενοδοχείου: 8... πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι ακριβείς οδηγίες που αφορούν τις ενέργειες του προσωπικού και του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ένα σχεδιάγραμμα του ξενοδοχείου για την ενημέρωση των ομάδων άμεσης βοθειας θα πρέπει να δείχνει που βρίσκονται: οι σκάλες και οι έξοδοι κινδύνου, οι διαθέσιμοι πυροσβεστρες, οι διακόπτες της παροχς φωταερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, ενδεχομένως, ο διακόπτης του συστματος εξαερισμού, ενδεχομένως, ο γενικός πίνακα του συστματος ανίχνευσης και του συστματος συναγερμού, ενδεχομένως, η θέση των εγκαταστάσεων και των χώρων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο Σε κάθε όροφο: στα ξενοδοχεία που περιλαμβάνουν δύο περισσότερους ορόφους, μαζί με το ισόγειο, πρέπει να υπάρχει, σε κάθε όροφο και κοντά στο σημείο πρόσβασης στον όροφο, ένα απλουστευμένο σχεδιάγραμμα για τον προσανατολισμό των ενοίκων Σε κάθε δωμάτιο: πρέπει να υπάρχουν ακριβείς οδηγίες, αναρτημένες σε εμφανές σημείο, οι οποίες να αναφέρουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Εκτός από τις γλώσσες του συγκεκριμένου κράτους, οι οδηγίες αυτές πρέπει να αναγράφονται και σε ξένες γλώσσες, ανάλογα με την προέλευση της συνθους πελατείας του ξενοδοχείου, οι οδηγίες αυτές πρέπει να συνοδεύονται από ένα απλουστευμένο σχεδιάγραμμα του ορόφου που να δείχνει σχηματικά τη θέση του δωματίου σε σχέση με τις εξόδους κινδύνου, με τις σκάλες /και τις εξόδους Οι οδηγίες πρέπει να επισύρουν την προσοχ ιδίως στο γεγονός ότι, σε περίπτωση πυρκαγιάς, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ανελκυστρες εκτός από τους ανελκυστρες που έχουν ειδικ προστασία και που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκκένωση του ξενοδοχείου από ανάπηρα άτομα.

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων.

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β _ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις με την ονομασία ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )]

Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Ξενοδοχεία 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στις προδιαγραφές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Την επαγρύπνηση του κοινού για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς σε τζάκια και καπνοδόχους εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας.

Την επαγρύπνηση του κοινού για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς σε τζάκια και καπνοδόχους εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας. Την επαγρύπνηση του κοινού για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς σε τζάκια και καπνοδόχους εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας. Το άναμμα του τζακιού αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας ολοένα και περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Κτιρίου Διεύθυνση Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις

Χρήση Κτιρίου Διεύθυνση Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Διεύθυνση ΔΟΜΝΙΤΣΑ - Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΔΙΚΛΙΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση...

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση... Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών. Μην ανάβετε τους θερινούς µήνες υπαίθριες ψησταριές στα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Υπέρτλος: Τίτλος: Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Επιμέλεια: Δημήτρης Χαμεζόπουλος Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: BAYSIDE KATSARAS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΟΔΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85104 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 95004-95177 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Συμπληρώνεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει Αυτό το χειμώνα Δεκέμβρης 2013 Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει και όχι να μας κάψει Συμβουλές για τη χρήση των εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, αυτό το δύσκολο χειμώνα Τα τελευταία χρόνια, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΙΣΟ ΟΣ κάθε κτιρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Το δωμάτιο (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς;

ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς; ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Η συνολική έκταση της Ελλάδας ανέρχεται σε 13.195.740 και το ήµισυ περίπου της έκτασής της καλύπτεται σήµερα από δασικές εκτάσεις. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: SOCRATES ST APAART ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ:ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΠΗΓΑΔΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΟΘΙΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 81152 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2245022590 ΦΑΞ: 2245022596

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΩΜΑΤΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22413 6000 ΦΑΞ: EMAIL: WEBSITE: ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο.

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο. 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Η Είσοδος κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιμότητάς του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον βαθμό αυτονομίας της διακίνησης των χρηστών του. Με την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή προβλημάτων ασφάλειας στο κτίριο του Ευκλείδη

Καταγραφή προβλημάτων ασφάλειας στο κτίριο του Ευκλείδη Καταγραφή προβλημάτων στο κτίριο του Ευκλείδη Ερευνητική εργασία της Α τάξης του 6 ου εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Τμήμα 1 ο Το κτίριο του Ευκλείδη Εκτίμηση κινδύνου Σχέδιο δράσης για την καταγραφή της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Του Σπουδαστή: Σωτηράκου Κωνσταντίνου Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics @olympiaelectro

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι το 1979, εκδόθηκε η 2 η Πυροσβεστική ιάταξη, µε θέµα «Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά καταλύµατα», µε

Έτσι το 1979, εκδόθηκε η 2 η Πυροσβεστική ιάταξη, µε θέµα «Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά καταλύµατα», µε Kυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου, να σας καλοσωρίσω στον «Προµηθέα 2006» και ιδιαίτερα στη σηµερινή εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωµένη στην πυρασφάλεια των Ξενοδοχείων. Ως γνωστόν, η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 16-2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Αρχιτεκτονικά : Στατικά Ηλεκτροµηχανολογικά: Μ.ΦΑÏ Α Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 19 / 05 / 2015 αρ. πρωτ. - -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 19 / 05 / 2015 αρ. πρωτ. - - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 19 / 05 / 2015 αρ. πρωτ. - - ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Γρ. Αντιδημάρχου Καθημερινότητας, Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Πολιτικής Προστασίας - Τα τοπικά Μ. Μ. Ε. & τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ min. 700 Απευθύνεται σε μελετητές: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ; Καινοτομία ή Υποχρέωση; Ευστράτιος Αναστασόπουλος Αξιωματικός Εκπαιδευτής Π.Σ. Καθηγητής Κολλεγίων Νομοθετικό Πλαίσιο Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιµασµένοι για την περίπτωση που θα ξεσπάσει φωτιά σε κάποιον από τους χώρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: KRESTEN ROYAL HOTEL ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: 6ο χλμ ΛΕΩΦ.ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κανονισµός (ΕΕ) 2016/ 364 της Επιτροπής για την ταξινόµηση των δοµικών προϊόντων µε βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύµφωνα µε τον

ΘΕΜΑ: Κανονισµός (ΕΕ) 2016/ 364 της Επιτροπής για την ταξινόµηση των δοµικών προϊόντων µε βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύµφωνα µε τον Αποστολή µε τηλεοµοιοτυπία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ /ΝΣΗ TΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 20 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 63036 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέσων και μέτρων που πρέπει να εγκαθίστανται σ ένα κτίριο με σκοπό την προστασία έναντι πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: RODOS PRINCESS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΓΕΝΝΑΔΙ ΟΔΟΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85109 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22440 47102 ΦΑΞ: 22440 47267 EMAIL: reservations@rodosprincess.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3 Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία Μάθημα 3 Τα αρχιτεκτονικά σύμβολα αποτελούν μια διεθνή, συγκεκριμένη και απλή γλώσσα. Είναι προορισμένα να γίνονται κατανοητά από τον καθένα, ακόμα και από μη ειδικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 Ο ΕΛΟΤ στη σχεδίαση μίας Οικιακής Εγκατάστασης

Μάθημα 5 Ο ΕΛΟΤ στη σχεδίαση μίας Οικιακής Εγκατάστασης Μάθημα 5 Ο ΕΛΟΤ στη σχεδίαση μίας Οικιακής Εγκατάστασης Περίληψη Η σχεδίαση μίας εγκατάστασης βασίζεται στις αρχές λειτουργίας των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Αλλά βασικό βοήθημα / οδηγός στη σχεδίαση μίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/4 15.3.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/364 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2015 για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: EPSILON ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 85912, 85956,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Α ΦΑΣΗ) 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας

Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας Ποιότητα είναι η δύναμή μας Η TORMAX υλοποιεί από κοινού με αξιόπιστους συνεργάτεςσε όλο τον κόσμο λύσεις συρόμενων πορτών για πολύ διαφορετικές ανάγκες. Η καρδιά του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Β ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. Ημερομηνία παράδοσης : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Β ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. Ημερομηνία παράδοσης : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ Σχολείο: Τμήμα : Ημερομηνία παράδοσης : Μάθημα : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ : ΕΠΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Β ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 11 /4 / 2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κ.Θ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Α. Γενικοί όροι ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Τη θέσπιση, συγγραφή και υποχρέωση επιβολής του

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1254 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 165/26.01.2017 ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8-2016 Πυροσβεστική Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Μ.2/2011 ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για να υπάρξει φωτιά είναι απαραίτητη η συνύπαρξη τριών στοιχείων:

Για να υπάρξει φωτιά είναι απαραίτητη η συνύπαρξη τριών στοιχείων: Για να υπάρξει φωτιά είναι απαραίτητη η συνύπαρξη τριών στοιχείων: - το καύσιμο (στερεό, υγρό ή αέριο) - το οξυγόνο (21% του ατμοσφαιρικού αέρα) - η αρχική θερμότητα. Αυτά είναι και τα μέρη του τρίγωνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Ο κανονισµός αυτός αφορά στην κατανοµή ανά ιδιοκτησία των δαπανών κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που περιλαµβάνουν περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΖΟΥΛΛΑΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΑΛ.ΔΙΑΚΟΥ 69 & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 33038

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Πυρκαγιές. Φιλιππόπουλος Νίκος

Πυρκαγιές. Φιλιππόπουλος Νίκος Πυρκαγιές Φιλιππόπουλος Νίκος Επισκόπηση Βασικά Στοιχεία Πυρκαγιών Τρίγωνο Πυρκαγιάς Κατάσβεση Πυρκαγιών Καπνοί Ο πιο ύπουλος αντίπαλος Στοιχεία Πυροσβεστήρων Στοιχεία επιβίωσης σε Πυρκαγιές Αστικές Πυρκαγιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - πρόληψη και ελαχιστοποίηση κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς - περιορισμό της έντασης και των δυνατοτήτων μετάδοσής της - ύπαρξη δρόμων διαφυγής - περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Σηµειώσατε τις αρνητικές απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήµατα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Εξωτερικοί Τοίχοι Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά εισαγωγικά Συνοπτική παρουσίαση κυριότερων σημείων των Γενικών Διατάξεων του ΠΔ 71/1988 και των Ειδικών Διατάξεων για κατοικίες και καταστήματα > 45 min Συζήτηση > 15 min Παρασκευή Παπασωτηρίου, αρχιτέκτονας

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ. Στην κάτω πλευρά του PANEL μας χρησιμοποιείται άριστης ποιότητας χρωματιστό χαλυβδόφυλλο τύπου ραμποτέ.

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ. Στην κάτω πλευρά του PANEL μας χρησιμοποιείται άριστης ποιότητας χρωματιστό χαλυβδόφυλλο τύπου ραμποτέ. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ Το πάνω μεταλλικό κεραμίδι Ολλανδικού τύπου είναι υψηλής αντοχής χάρη στον ειδικό βηματισμό (πάτημα), τη θολωτή κατασκευή, τον τρόπο της ειδικής πατενταρισμένης, κατά πλάτος σύνδεσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά εισαγωγικά Συνοπτική παρουσίαση κυριότερων σημείων των Γενικών Διατάξεων του ΠΔ 71/1988 και των Ειδικών Διατάξεων για κατοικίες, καταστήματα, γραφεία και ξενοδοχεία > 50 min Συζήτηση > 10 min Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: " Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α."

ΘΕΜΑ:  Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. ΘΕΜΑ: " Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α." ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Πυροσβεστική Διάταξη Νο 3 Π.Υ. β) Οδηγίες υπ αριθ. 107/1/54/24.11.75 Υπ. Δημ. Τάξεως. γ) Οδηγίες Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

2-3. Παρέχουμε εγγύηση 10 ετών! Τα προϊόντα της Meteor κατασκευάζονται. Καλώς ήρθατε στη Meteor 4 Meteor και ποιότητα 5

2-3. Παρέχουμε εγγύηση 10 ετών! Τα προϊόντα της Meteor κατασκευάζονται. Καλώς ήρθατε στη Meteor 4 Meteor και ποιότητα 5 Jupiter 550 κάθετο Καλώς ήρθατε στη Meteor 4 Meteor και ποιότητα 5 Ένθετα τζάκια Jupiter 550 κάθετο 2 Jupiter 550 XXL 7 Jupiter 550 XL 8 Jupiter 500-850 9 Jupiter 550 με καμπυλωτή πόρτα 10 Jupiter 550

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα