Αθήνα, 09 Μαΐου Χρήση Δρ. Ιωάννα smartphone Δημ. για Παπαδοπούλου, τη συλλογή σημάτων ΑΠΘεγκλωβισμένων ατόμων με την χρήση του ArcGIS Collector

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 09 Μαΐου 2014. Χρήση Δρ. Ιωάννα smartphone Δημ. για Παπαδοπούλου, τη συλλογή σημάτων ΑΠΘεγκλωβισμένων ατόμων με την χρήση του ArcGIS Collector"

Transcript

1 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών ArcGIS Χρήση smartphone για τη συλλογή σημάτων εγκλωβισμένων ατόμων με την χρήση του ArcGIS Collector Αθήνα, 09 Μαΐου 2014 Χρήση Δρ. Ιωάννα smartphone Δημ. για Παπαδοπούλου, τη συλλογή σημάτων ΑΠΘεγκλωβισμένων ατόμων με την χρήση του ArcGIS Collector Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ MSc Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος, University of Edinburgh

2 Περιεχόμενο παρουσίασης Διαδικτυακά Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Διαχείριση κρίσεων και Πολιτική Προστασία ΑμεΑ Εφαρμογή με χρήση ArcGIS Collector για εγκλωβισμένα άτομα/ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 2/20

3 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Αντικαθίστανται οι έντυποι χάρτες (εύκολη ενημέρωση, αλλαγή κλίμακας, ανάλυση/επεξεργασία πληροφοριών) Διευκολύνεται η χαρτογράφηση δεδομένων (συλλογή δεδομένων στο πεδίο μέσω των κινητών συσκευών) Διατηρούνται τα δεδομένα (π.χ., έντυπες φόρμες αυτοψίας βλαβών) Αντικαθίστανται οι αναλύσεις σε χαρτί Χρήση smartphone για τη συλλογή σημάτων εγκλωβισμένων ατόμων με την χρήση του ArcGIS Collector Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 3/20

4 Διαδικτυακά ΓΣΠ Οφέλη Δεν είναι εγκατεστημένα σε επιτραπέζιους υπολογιστές αλλά στο διαδίκτυο Διαδικτυακή πρόσβαση (βάσεις δεδομένων, δορυφορικές εικόνες, κ.ά) Ταυτόχρονη πρόσβαση πολλών χρηστών στα αποθηκευμένα δδ δεδομένα Φιλικό περιβάλλον Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη χρήση τους Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 4/20

5 Διαδικτυακά ΓΣΠ ηεξέλιξήτους τους Ενσωμάτωση των διαδικτυακών ΓΣΠ στα κινητά τηλέφωνα (smartphones) Διαδικτυακά ΓΣΠ ηνέατάση Η προσαρμογή και η ενσωμάτωση στις εφαρμογές των ΓΣΠ της τεχνολογίας Cloud Computing CLOUD WEB GIS Πλήρως διατηρήσιμο ΓΣΠ μέσω διαδικτύου Χρήση από άτομα που δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις Cloud Computing παροχή υπολογιστικής ισχύος δυνατοτήτων αποθήκευσης Σύνολο αποδεκτών / χρηστών Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 5/20

6 Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ΑμεΑ (1/2) Οι δράσεις του ΟΑΣΠ σε θέματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ΑμεΑ είναι οι ακόλουθες: Έκδοση τεχνικού εγχειριδίου «Μαθαίνοντας για το σεισμό και τα μέτρα προστασίας» για άτομα με κινητική αναπηρία, νοητική υστέρηση, τύφλωση και κώφωση. Διοργάνωση ενημερωτικών ομιλιών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για μαθητές, εκπαιδευτικούς Ειδικών Σχολείων, ΑμεΑ, μέλη των οικογενειών τους κ.ά. Συμμετοχή σε ασκήσεις ετοιμότητας ΑμεΑ Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 6/20

7 Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ΑμεΑ (2/2) Αποτελέσματα έρευνας σχετικά με το επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης των ΑμεΑ σε θέματα καταστροφικών σεισμών Τα ΑμεΑ εξαρτώνται απόλυτα από το προσωπικό τους δίκτυο υποστήριξης Επιτυγχάνεται η μεταφορά της πληροφορίας Αποτελεσματικότερες δράσεις απόκρισης Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 7/20

8 Περιγραφή εργαλείου για την καταγραφή των εγκλωβισμένων ατόμων (1/2) Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 8/20

9 Περιγραφή εργαλείου για την καταγραφή των εγκλωβισμένων ατόμων (2/2) Χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του εργαλείου: Δομή βάσης γεωδεδομένων ArcGIS 10.1 desktop Ένα κινητό (smartphone) με λειτουργικό ios ή Android Εφαρμογή «Collector for ArcGIS» της ESRI ArcGIS Online Subscription Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 9/20

10 Τεχνική περιγραφή εφαρμογής «Civil Alert» Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 10/20

11 Παρουσίαση εφαρμογής «Civil Alert» (1/8) Λειτουργία 1 η : Αποστολή σήματος βοήθειας «alert» από εγκλωβισμένο άτομο Λειτουργία 2 η : Αποστολή σήματος βοήθειας «alert» από τρίτο άτομο Λειτουργία 3 η : Οδηγίες κατεύθυνσης προς επιλεγμένο σημείο στο χάρτη 03 Λειτουργία 5 η : Λήψη αποφάσεων Λειτουργία 4 η : Άλλα χρήσιμα εργαλεία 06 Λειτουργία 6 η : Εργαλείο σχεδιασμού στο στάδιο της ετοιμότητας Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 11/20

12 Παρουσίαση εφαρμογής «Civil Alert» (2/8) Λειτουργία 1 η : Αποστολή σήματος βοήθειας «alert» από εγκλωβισμένο άτομο Επιλογή ομάδας πληθ θυσμού Επιλογή υποκατηγορ ρίας του εγκλ λωβισμένου ατόμου Παρ ρουσίαση των καταχωρημέ ένων στοιχείω ων Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 12/20

13 ήθειας «alert» Παρουσίαση εφαρμογής «Civil Alert» (3/8) Λειτουργία 2 η : Αποστολή σήματος βοήθειας «alert» από τρίτο άτομο Αναζήτ Επιλογή τοποθεσίας για ηση τοποθεσίας καταχώρηση εγκλωβισμένου ατόμου Προβολής της καταχώρηση ς/αποστολήςς σήματος βο Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 13/20

14 Παρουσίαση εφαρμογής «Civil Alert» (4/8) Λειτουργία 3 η : Οδηγίες κατεύθυνσης προς επιλεγμένο σημείο στο χάρτη Επιλογή στην οθόνη του εγγύτερου χώρου συγκέντρωσης και αναζήτηση οδηγιών Διαδρομή προς τον χώρο συγκέντρωσης Αναλυτικές οδηγίες κατεύθυνσης προς τον χώρο συγκέντρωσης Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 14/20

15 Παρουσίαση εφαρμογής «Civil Alert» (5/8) Λειτουργία 4 η : Άλλα χρήσιμα εργαλεία Επιλογή από διαθέσιμους χάρτες Ορισμός σελιδοδεικτών Επιλογή επιπέδων πληροφορίας που φαίνονται στο χάρτη Επιλογή χώρου συγκέντρωσης και πίνακας περιγραφικών δεδομένων για τον επιλεγμένο χώρο συγκέντρωσης Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 15/20

16 Παρουσίαση εφαρμογής «Civil Alert» (6/8) Λειτουργία 5 η : Λήψη αποφάσεων Περιβάλλον ArcGIS online για τη διαχείριση των σημάτων εγκλωβισμένων ατόμων από το κέντρο διαχείρισης κρίσεων της πολιτικής προστασίας Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 16/20

17 Παρουσίαση εφαρμογής «Civil Alert» (7/8) Λειτουργία 6 η : Εργαλείο σχεδιασμού στο στάδιο της ετοιμότητας Περιβάλλον ArcGIS online όπου στο στάδιο της ετοιμότητας λαμβάνεται υπόψη η καταλληλότητα των κτηρίων, όπως αυτή είχε προκύψει από αυτοψίες παλαιότερων σεισμών. Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 17/20

18 Παρουσίαση εφαρμογής «Civil Alert» (8/8) Λειτουργία 6 η : Εργαλείο σχεδιασμού στο στάδιο της ετοιμότητας Περιβάλλον ArcGIS online όπου στο στάδιο της ετοιμότητας ενσωματώνονται στο σύστημα τα σχέδια Πολιτικής Προστασίας Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 18/20

19 Πρωτότυπα Σημεία της Εφαρμογής Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ 19/20

20 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! Δρ. Ιωάννα Δημ. Παπαδοπούλου, ΑΠΘ

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Ανοικτών Δεδομένων Ελληνικών Πόλεων 2014 OKF Greece

Απογραφή Ανοικτών Δεδομένων Ελληνικών Πόλεων 2014 OKF Greece Περιεχόμενα Εθελοντές που υλοποίησαν την έρευνα... 2 Εισαγωγή... 4 Απογραφή ανοικτών δεδομένων... 7 Ανοικτά δεδομένα... 10 Ο δείκτης ανοικτών δεδομένων... 15 Σύνολα ανοικτών δεδομένων... 17 Καταγραφή ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δεκέμβριος 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η έννοια της αειφορίας σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα