ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ DVR 9214 & 9218 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ DVR 9214 & 9218 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ DVR 9214 & 9218 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

2 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας µην εκθέτετε αυτή την συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Να λειτουργείτε αυτή την συσκευή µόνο µε τον τύπο τροφοδοσίας (τάσης) που αναφέρεται σαφώς στις οδηγίες και την ταµπέλα κοντά στον ρευµατολήπτη της. Η εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη από ζηµιές που µπορεί να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής ακόµα και αν η πιθανότητα καταστροφής- ζηµιάς αναφέρεται στις επισηµάνσεις των οδηγιών χρήσης. Το τρίγωνο µε το τεθλασµένο βέλος σηµαίνει την ύπαρξη, στο εσωτερικό της συσκευής, σηµείων µε υψηλή τάση, των οποίων η µόνωση δεν είναι δυνατή και µπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Το τρίγωνο µε το θαυµαστικό εφιστά την προσοχή του χρήστη σχετικά µε την ύπαρξη σηµαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης, στις οποίες θα πρέπει να ανατρέξει. Όλες οι συσκευές του κατασκευαστή (που δεν χρησιµοποιούν µόλυβδο) είναι πλήρως συµµορφωµένες µε την ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα RoHS πράγµα που σηµαίνει πως όλες οι διαδικασίες παραγωγής και τα τελικά προϊόντα δεν περιέχουν µόλυβδο καθώς και όλα τα βλαβερά υλικά που αναφέρονται στην ντιρεκτίβα. Το σήµα που απεικονίζεται αριστερά είναι σύµφωνο µε την Ντιρεκτίβα 2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα δηλώνει την αναγκαιότητα να ΜΗΝ πετάτε τη συσκευή στο κάδο των απορριµµάτων αλλά να χρησιµοποιείτε το σύστηµα περισυλλογής και επιστροφής, αντίστοιχων αποβλήτων, σύµφωνα µε το νόµο. Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της ντιρεκτίβας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά την «Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα». Προσοχή στην εισροή νερού και στην υγρασία Ποτέ µην εκθέτετε τη συσκευή σε συνθήκες στις οποίες µπορεί να εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό της ή σε περιβάλλον µε αυξηµένη υγρασία. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής της συσκευής, πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Αποποίηση ευθύνης Η εταιρίας διατηρεί το δικαίωµα να αναθεωρεί ή να αφαιρεί µέρος ή το σύνολο του περιεχοµένου των οδηγιών χρήσης οποιαδήποτε στιγµή. Η εταιρία δεν εγγυάται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε νοµική ευθύνη ή υπαιτιότητα για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την χρησιµότητα αυτού του φυλλαδίου οδηγιών χρήσης. Το περιεχόµενο αυτού του φυλλαδίου µπορεί να αλλάξει χωρίς καµία περαιτέρω προειδοποίηση. DVR 9214 & DVR

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σηµαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 2 1. Σύντοµη περιγραφή 4 Βασικές λειτουργίες 4 2. Αποσυσκευασία και εγκατάσταση 4 Περιγραφή χειριστηρίων πρόσοψης 5 Συνδέσεις σηµάτων ήχου και εικόνας 7 Συνδέσεις ακροδεκτών συναγερµού και PTZ 8 Χαρακτηριστικά εισόδου alarm 9 3. Λειτουργία της συσκευής 9 Εγκατάσταση σκληρού δίσκου 9 Έξοδος από τις λειτουργίες συστήµατος 10 Login (Είσοδος στο µενού) 10 Λίστα µε εικονίδια προεπισκόπησης 11 Λειτουργία εγγραφής 12 Αναπαραγωγή αρχείων που έχουν εγγραφεί 13 Λειτουργίες ελέγχου κάµερας PTZ Ρυθµίσεις και λειτουργίας της συσκευής 14 Το κεντρικό µενού της συσκευής 14 Τρόποι λειτουργίας εγγραφής 15 Record Config / Ρυθµίσεις εγγραφής 16 Encode /Ρυθµίσεις κωδικοποίησης (ποιότητας εγγραφής) 17 HDD manage / ιαχείριση σκληρού δίσκου 18 Network setup / Ρυθµίσεις δικτύου 19 Ρυθµίσεις κατάστασης συναγερµών 21 Motion Detect / Ανίχνευση κίνησης 21 Video Blind / «Θάµπωµα» σήµατος βίντεο 21 Video Loss / Απώλεια σήµατος βίντεο 22 Alarm input / ιέγερση εισόδου συναγερµού 23 System setup / Ρυθµίσεις συστήµατος 24 GUI Display / Απεικόνιση γραφικών 25 Account management / ιαχείριση λογαριασµών 26 Restore config / Αποκατάσταση εργοστασιακών ρυθµίσεων 27 Backup / Αποθήκευση δεδοµένων σε εξωτερική µνήµη 27 AutoMaintain /Αυτόµατη συντήρηση 28 Παραρτήµατα 29 DVR 9214 & DVR

4 1.1 Σύντοµη περιγραφή Η σειρά DVR9214 και DVR 9218 των DVR έχει σχεδιαστεί ειδικά για λόγους ασφαλείας. Το λογισµικό του βασίζεται στο λειτουργικό Linux ενώ η εικόνα συµπιέζεται βάση του φορµά συµπίεση H.264 ενώ ο ήχος βάση του πρωτοκόλλου G711A. H δικτυακή σύνδεση επιτυγχάνεται µέσω του πρωτοκόλλου TCP/IP. 1.2 Βασικές λειτουργίες Επιτήρηση σε πραγµατικό χρόνο Αποθήκευση εικόνας σε σκληρό δίσκο (δεν περιλαµβάνεται) Συµπίεση των δεδοµένων για σταθερή και αξιόπιστη αποθήκευση των δεδοµένων υνατότητα αρχείων Backup µέσω της θύρας USB ή του δικτύου. Αναπαραγωγή των δεδοµένων εικόνας και ήχου µε λειτουργία αναζήτησης. υνατότητα ελέγχου καµερών PTZ µέσω θύρας RS 485 Αποµακρυσµένη λειτουργία µέσω δικτύου Εύκολο µενού ρυθµίσεων 1.3 Αποσυσκευασία και εγκατάσταση Ελέγξετε κατά την αποσυσκευασία του προϊόντος αν υπάρχουν χτυπήµατα ή βαθουλώµατα στο περίβληµα του (µπορεί να προκλήθηκαν κατά την µεταφορά του). Αν το περίβληµα δεν είναι σε άριστη κατάσταση ή κάποια κοµµάτια της συσκευής είναι σπασµένα επικοινωνήστε µε το κατάστηµα από όπου το αγοράσατε. Στο εσωτερικό της συσκευής πρέπει να εγκατασταθεί σκληρός δίσκος SATA µε χωρητικότητα έως 1ΤΒ. Σας προτείνουµε η εγκατάσταση του σκληρού δίσκου να γίνει από κάποιον ειδικευµένο τεχνικό. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα σηµείο όπου η θερµοκρασία δεν θα υπερβαίνει τους 35 ο C. Γύρω και πάνω την συσκευή θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 15cm ώστε να εξασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισµός της συσκευής. Όταν συνδέετε τους ακροδέκτες σύνδεσης να προσέχετε ώστε το βάρος των καλωδίων να µην ασκεί υπερβολική δύναµη στους ακροδέκτες σύνδεσης. DVR 9214 & DVR

5 2. 1 Περιγραφή χειριστηρίων πρόσοψης A DVR 4 καναλιών B DVR 4 καναλιών DVR 9214 & DVR

6 A. DVR 8 καναλιών: B. DVR 8 καναλιών: Σηµαντική σηµείωση: H πρόσοψη της συσκευής είναι δυνατόν να διαφέρει από αυτή που εµφανίζεται στις φωτογραφίες. Eικόνες Α 1. Κίνηση κέρσορα προς τα πάνω 2. Κίνηση κέρσορα προς τα κάτω 3. Κίνηση κέρσορα αριστερά / - 4. Κίνηση κέρσορα δεξιά / + 5. Ενεργοποίηση Μενού Eικόνες Β 1& 7 κουµπί αναζήτησης εγγραφή 2 & 8 ενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχους κάµερας PTZ 3 Ενεργοποίηση εγγραφής 4 Ενεργοποίηση δευτερεύουσας λειτουργίας κουµπιών 5 Ακύρωση εντολής (cancel) 6 Ενεργοποίηση µενού και επιβεβαίωση αποδοχής µιας αλλαγής 7 Κουµπί κίνησης προς τα πάνω 8&1 Αναπαραγωγή προηγούµενου αρχείου 9 & 2 Αναπαραγωγή επόµενου αρχείου 10 & 3 Αργή κίνηση 11 & 4 Γρήγορη κίνηση 6. Έξοδος από Μενού 7. Ενδεικτικό λειτουργίας. 8. Ενδεικτικό ALARM 9. Ενδεικτικό λειτουργίας σκληρού δίσκου 12 & 5 Αναπαραγωγή προς τα πίσω και προσωρινή παύση 13 & 6 Αναπαραγωγή προς τα εµπρός και προσωρινή παύση 14 Κίνηση προς τα αριστερά 15 Κίνηση προς τα κάτω 16 Κίνηση προς τα δεξιά 17 έκτης IR εντολών τηλεχειρισµού 18 Ενδεικτικό λειτουργίας σκληρού δίσκου 19 Ενδεικτικό λειτουργίας 20 ιακόπτης λειτουργίας 21 Εµφάνιση πληροφοριών σχετικά µε τον σκληρό δίσκο DVR 9214 & DVR

7 (1) Είσοδοι βίντεο (σήµα εικόνας από κάµερες) (2) Έξοδος βίντεο (3) Είσοδοι και έξοδος ήχου (4) Θύρα USB (5) Θύρα δικτυακής σύνδεσης (6) Θύρα RS-485 για σύνδεση κάµερας PTZ (7) Βύσµα σύνδεσης τροφοδοτικού (8) Έξοδος VGA (9) Ακροδέκτης εισόδων-εξόδων σηµάτων συναγερµού 2.2 Σχεδιάγραµµα συνδέσεων DVR 9214 & DVR

8 2.3 Συνδέσεις σηµάτων ήχου και εικόνας Είσοδοι βίντεο σήµατος (εικόνας) Οι είσοδοι εικόνας διαθέτουν ακροδέκτες τύπου BNC είναι συµβατές σήµα εικόνας PAL/NTSC (1.0VP-P,75Ω). Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο σύνδεσης κάµερας καταγραφικού είναι σωστά συνδεδεµένο και η κάµερα είναι σωστά εγκατεστηµένη στο σηµείο που θέλετε να παρακολουθείτε. Το καλώδιο πρέπει να τοποθετηθεί µακριά από πηγές ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών. Έξοδοι σήµατος εικόνας Η συσκευή διαθέτει δύο εξόδους εικόνας η µία είναι τύπου composite και χρησιµοποιεί έναν ακροδέκτη τύπου ΒNC(1.0VP-P,75Ω) και η άλλη είναι τύπου VGA ώστε η συσκευή να µπορεί να συνδεθεί µε µόνιτορ υπολογιστή. Είσοδος(οι) ηχητικού σήµατος Στις εισόδους ήχου της συσκευής µπορεί να συνδεθούν συσκευές που παρέχουν ηχητικό σήµα στάθµης line. Προσοχή ανάλογα µε το µοντέλο είναι πιθανόν να µην µπορεί να καταγραφούν όλα τα κανάλια ήχου και να µην µπορεί να µεταδοθούν µέσω του δικτύου. Έξοδος ηχητικού σήµατος Η έξοδος ήχου της συσκευής παρέχει σήµα στάθµης line 200mv 1KΩ(BNC) και πρέπει να συνδεθεί σε αντίστοιχη είσοδο ενός ενισχυτή ή ενός ενεργού ηχείου. 2.4 Συνδέσεις ακροδεκτών συναγερµού και PTZ Είσοδος συναγερµού (Input) Α. Ενεργοποιείται όταν ο ακροδέκτης γειώνεται B. Η είσοδος πρέπει να αποµονώνεται πάντα µέσω ηλεκτρονόµου (ρελέ) Έξοδος συναγερµού (Output) Η έξοδος συναγερµού δεν µπορεί να συνδεθεί µε φορτία που απαιτούν ρεύµα µεγαλύτερο από 1Α. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιµοποιείται ένα επιπλέον ρελέ ώστε να εξασφαλίζεται πως το κύκλωµα εξόδου συναγερµού του καταγραφικού δεν θα καταστραφεί από διαρροή υψηλού ρεύµατος. Pin assignment Alarm Input Ακροδέκτης σύνδεσης για κάµερες PTZ A. H γείωση µεταξύ καταγραφικού και κάµερας πρέπει να είναι κοινή σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να προκληθεί καταστροφή των συσκευών. Το καλώδιο που προτείνεται για την σύνδεση είναι δύο συνεστραµµένων αγωγών µε θωράκιση. Β. Πάντα να χρησιµοποιείται κυκλώµατα προστασίας από τις υπερτάσεις, να λαµβάνετε ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία των συσκευών από αστραπές και ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις. D. H έξοδος RS 485 (+/-)του καταγραφικού δεν µπορεί να συνδεθεί παράλληλα µε όµοια έξοδος από άλλα συσκευή. Ε. Η µέγιστη τάση της γραµής δεν ξεπερνά τα 5V Peak to peak. DVR 9214 & DVR

9 2.4.4 Σχετικά µε την εφαρµογή γείωσης Λανθασµένη γείωση των συσκευών µπορεί να οδηγήσεις σε καταστροφής τους. Η γείωση όλων των συσκευών πρέπει να είναι ισοδυναµική Χαρακτηριστικά ακροδεκτών εξόδου συναγερµού Οι έξοδοι του συναγερµού είναι τύπου Ν.Ο 2.5 Χαρακτηριστικά εισόδου alarm H συσκευή διαθέτει 4 εισόδους συναγερµού To σηµείο µηδενικού δυναµικού (COM) του αισθητήρα συναγερµού πρέπει να είναι κοινό. Οι είσοδοι συναγερµού είναι τύπου NC (Normaly close). 2.6 Χαρακτηριστικά εξόδου alarm H συσκευή διαθέτει 1 έξοδο συναγερµού. To σηµείο µηδενικού δυναµικού (COM) της εξόδου του συναγερµού και της συσκευής που είναι συνδεδεµένης σε αυτή πρέπει να είναι κοινό. Πάντα να έχετε υπόψη σας τα χαρακτηριστικά της εξόδου του ρελέ του συναγερµού Μέγιστο ρεύµα 1Α και µέγιστη τάση επαφής 30V. 3. Λειτουργία της συσκευής Προσοχή: Πριν ενεργοποιήσετε την συσκευή πρέπει να εγκαταστήσετε ένα σκληρό δίσκο SATA 2 ή 3 έως 1ΤΒ) στο εσωτερικό της. Αν δεν είστε εξοικειωµένος µε αυτή την διαδικασία απευθυνθείτε σε ένα ειδικευµένο τεχνικό. Προσοχή: Η λειτουργία της συσκευής πρέπει να διακόπτεται είτε µέσω του µενού της είτε µέσω του διακόπτη POWER. 3.1 Εγκατάσταση σκληρού δίσκου 1 Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι µε προσοχή. Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε την τροφοδοσία. 2. Τοποθετήστε τον σκληρό δίσκο χρησιµοποιώντας τις γωνίες στερέωσης του που υπάρχουν στο εσωτερικό της συσκευής. Βιδώστε τον δίσκο στις γωνίες στερέωσης χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες βίδες. Συνδέστε τις φίσες τροφοδοσία και διαµεταγωγής δεδοµένων δίνοντας DVR 9214 & DVR

10 προσοχή στις αντίστοιχες εγκοπές που διαθέτουν ώστε να αποφύγετε καταστροφή των βυσµάτων. 3. Αφού έχετε βεβαιωθεί πως ο δίσκος έχει τοποθετηθεί και εγκατασταθεί σωστά τοποθετήστε εκ νέου το καπάκι της συσκευής. 3.1 Έξοδος από τις λειτουργίες συστήµατος Πριν σβήσετε ή επανεκκινήσετε το σύστηµα πρέπει να βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας (Logout) αυτό γίνεται είτε από το µενού συντοµεύσεων (δεξί κλικ στο ποντίκι και επιλογή logout) είτε από το κυρίως µενού. Logout Εγκαταλείπετε τις λειτουργίες µενού (θα σας ζητηθεί κωδικός για να εισέλθετε εκ νέου) Shutdown Εγκαταλείπετε την κατάσταση λειτουργίας και σβήνετε την συσκευή. Reboot Γίνεται επανεκκίνηση του συστήµατος. 3.2 Login (Είσοδος στο µενού) Όταν το DVR ενεργοποιηθεί ο χρήστης θα πρέπει να µπει στο µενού της συσκευής προκειµένου να ρυθµίσει της παραµέτρους λειτουργίας της. Υπάρχουν 4 επίπεδα χρηστών µε αντίστοιχα δικαιώµατα πρόσβασης αυτά είναι τα Admin, User,Guest και Default. O χρήστης µε τα δικαιώµατα ADMIN έχει την µεγαλύτερη δικαιοδοσία και από το εργοστάσιο κατασκευής δεν έχει οριστεί κωδικός. Θα πρέπει να ορίσετε κωδικό και να τον σηµειώσετε σε ασφαλές σηµείο. Προσοχή αν χαθεί αυτός ο κωδικός είναι αδύνατη η λειτουργία της συσκευής. DVR 9214 & DVR

11 Προστασία από εισαγωγή λανθασµένου κωδικού: Αν κάποιος προσπαθήσει να εισέλθει στο µενού του συστήµατος µε λανθασµένο κωδικό τρεις φορές θα αρχίσει ένα σήµα συναγερµού, αν συνεχίσει µε λανθασµένους κωδικούς την πέµπτη φορά ο λογαριασµός χρήστη θα κλειδώσει. Για να ξεκλειδώσει ο λογαριασµός χρήστη θα πρέπει είτε να εκκινήσετε εκ νέου την συσκευή ή να παρέλθει µια ώρα). Για την ασφαλή λειτουργία του συστήµατος πρέπει να δηµιουργήσετε κωδικούς και να τους σηµειώσετε σε ένα ασφαλές σηµείο. 3.3 Λίστα µε εικονίδια προεπισκόπησης Κάνοντας δεξί κλικ στο ποντίκι της συσκευής µπορείτε να βλέπετε τα χωριστά παράθυρα της εικόνας, η ώρα του συστήµατος και το όνοµα του καναλιού εµφανίζονται σε κάθε παράθυρο όπως και η κατάσταση των εισόδων συναγερµού. Τα εικονίδια και η σηµασία τους εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα 1 2 Κατάσταση εγγραφής 3 Ανίχνευση κίνησης 4 Απώλεια σήµατος «Κλειδωµένη» κάµερα Ενεργοποίηση Σύντοµων επιλογών µενού Σε λειτουργία προεπισκόπησης κάνοντας δεξί κλικ εµφανίζεται το βασικό µενού της συσκευή που περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιλογές : Main Menu (Κυρίως µενού), Record Mode (λειτουργία εγγραφής), Playback (αναπαραγωγή), PTZ control (έλεγχος κάµερας PTZ), Color Setting (Ρυθµίσεις χρώµατος), Output Adjust (Ρύθµιση εξόδου), Window switch (Εναλλαγή παραθύρων),info (Πληροφορίες) και Logout (έξοδος από µενού). 3.4 Λειτουργία εγγραφής Το σύµβολο σηµαίνει πως η συσκευή είναι σε κατάσταση εγγραφής. Για να µπείτε στο µενού των λειτουργιών εγγραφής πρέπει να επιλέξετε [main menu]> [record Mode] Κάθε µια επιλογή µπορεί να ενεργοποιηθεί για συγκεκριµένα κανάλια ή για όλα (ALL) Timing Προγραµµατιζόµενη εγγραφή σύµφωνα µε τις ώρες που έχει προγραµµατίσει DVR 9214 & DVR

12 Manual Χειροκίνητη ενεργοποίηση της εγγραφής Stop Επιλέγοντας STOP η εγγραφή σταµατά ανεξαρτήτων συνθηκών. 3.5 Αναπαραγωγή αρχείων που έχουν αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο 1. λίστα µε αρχεία 2. πληροφορίες αρχείων 3. επιλογές αποθήκευσης αρχείων 4.αποθήκευση αρχείων (backup) 5. αναζήτηση αρχείων 6. Έλεγχος αναπαραγωγής αρχείου listed files Εµφανίζονται τα αρχεία που συµφωνούν µε τα κριτήρια αναζήτησης file information Εµφανίζονται οι πληροφορίες των αρχείων που βρέθηκαν file backup option Επιλογές αποθήκευσης αρχείων (backup). file backup Αποθήκευση του αρχείου που επιλέξατε. Άντε κλικ στο εικονίδιο θα εµφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο Σηµείωση: Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο σε εξωτερικό µέσω πρέπει να έχει συνδέσει µια µνήµη USB µε αρκετό ελεύθερο χώρο. Τα αρχεία που αποθηκεύονται µπορεί να αναπαραχθούν ανεξάρτητα. Detect: Ανιχνεύει-αναγνωρίζει το µέσω αποθήκευσης που έχει συνδεθεί στην θύρα. Erase: Επιλέξτε το αρχείο που θα διαγραφεί και κάντε κλικ στο εικονίδιο για να διαγραφεί. Stop: Σταµατά η διαδικασία αποθήκευσης Backup: Κάντε κλικ στο εικονίδιο Backup και θα εµφανιστεί ένα παράθυρο επιλογών µπορείτε να επιλέξετε την αποθήκευση των αρχείων ανάλογα µε τον τύπο, το κανάλι, την ώρα εγγραφής κλπ. DVR 9214 & DVR

13 Remove:Μετακινείτε το αρχείο Add:Προσθέτετε το αρχείο στη λίστα Start/Pause:Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αρχίσει η διαδικασία αποθήκευσης, κάντε κλικ για να σταµατήσει η διαδικασία προσωρινά. Cancel:Ακύρωση των λειτουργιών Backup και έξοδος από το µενού file searching Αναζήτηση των αρχείων σύµφωνα µε τις παραµέτρους αναζήτησης. File type: Επιλέξτε τον τύπο αρχείου που θα αναπαραχθεί Channel: Επιλέξτε το κανάλι που θα αναπαραχθεί, µπορείτε να επιλέξετε επιπλέον κανάλια να αναπαραχθούν. Start Time: Ορίστε τον χρόνο έναρξης των αρχείων που αναζητάτε. End time: Ορίστε το χρόνο λήξης των αρχείων που αναζητάτε. playback controlτα χειριστήρια λειτουργίες που µπορεί να χρησιµοποιηθούν κατά την διαδικασία αναπαραγωγής των αρχείων εµφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Εικονίδιο Λειτουργία Εικονίδιο Λειτουργία Αναπαραγωγή - Κίνηση προς τα πίσω προσωρινή παύση Σταµάτηµα Ηχητική ένταση Αργή αναπαραγωγή Γρήγορη κίνηση προς τα εµπρός Ένα καρέ πίσω Ένα καρέ εµπρός Προηγούµενο αρχείο Επόµενο αρχείο Κυκλική αναπαραγωγή Εικόνα σε πλήρη οθόνη DVR 9214 & DVR

14 3.6 Λειτουργίες ελέγχου κάµερας PTZ Σηµείωση: Για να είναι δυνατή η λειτουργία η σύνδεση µεταξύ κάµερας, τροφοδοτικού της και θύρας επικοινωνίας (RS 485) πρέπει να είναι σωστές όπως και οι ρυθµίσεις της κάθε κάµερας. Για να εµφανιστεί το µενού λειτουργιών PTZ πρέπει να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές [main menu] >[PTZ setup], θα εµφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο ρυθµίσεων ελέγχου Speed Καθορίζετε την ταχύτητα κίνησης της κάµερας PTZ ( 1 ~ 8). Zoom Επιλέγετε τη µεγέθυνση της εικόνας (ενεργοποιείτε το ζουµ της κάµερας) Focus Ρυθµίζετε την εστίαση της κάµερας. Iris Ρυθµίζετε την ίριδα της κάµερας Direction control/βέλη κυκλικά παραταγµένα Set Επιλέγετε την διεύθυνση που θα κινηθεί η κάµερα PTZ Trace Εµφανίζεται η εικόνα από την κάµερα σε όλη την οθόνη. Κάντε αριστερό κλικ για να κινήσετε την κάµερα. Ανοίγετε το µενού ρυθµίσεων λειτουργίας της κάµερας Page Switch Επιλέγετε µεταξύ διαφορετικών παραθύρων. 4. Ρυθµίσεις και λειτουργίας της συσκευής 4.1 Το κεντρικό µενού της συσκευής Όταν ο χρήστης εισέλθει χρησιµοποιώντας τους κωδικούς που έχει ορίσει εµφανίζεται η ακόλουθη κεντρική οθόνη του µενού DVR 9214 & DVR

15 Main Menu / Κεντρικό µενού Record Mode /Τρόπος εγγραφής Record config / Ρύθµιση παραµέτρων εγγραφής Encode / Κωδικοποίηση HDD manage / ιαχείριση σκληρού δίσκου Sub menu /Υποµενού Network / ίκτυο Netservice / Υπηρεσίες Λειτουργία Καθορίζεται τον τρόπο εγγραφής εικόνας σε κάθε κανάλι Καθορίζεται τις παραµέτρους εγγραφής. Καθορίζεται τις βασικές παραµέτρους συµπίεσης της εικόνας και της ποιότητας εγγραφής. Καθορίζεται τις παραµέτρους εγγραφήςαποθήκευσης των αρχείων στον σκληρό δίσκο. Καθορίζετε τις βασικές παραµέτρους της δικτυακής σύνδεσης, (DHCP,DNS PPPOE NTP I PFTP Monitor UPN P) swptz config / Ρυθµίσεις κάµερας PTZ Alarm / Συναγερµοί System /Ρυθµίσεις συστήµατος Motion detection /Ανίχνευση κίνησης Video Shelter/ Συναγερµοί σχετικά µε το σηµείο εγκατάστασης της κάµερας Video loss /Απώλεια βίντεο Alarm input /Είσοδος συναγερµού Alarm output /Έξοδος συναγερµού General /Γενικές ρυθµίσεις Καθορίζετε κανάλι, πρωτόκολλο επικοινωνίας καθώς και τις υπόλοιπες παραµέτρους επικοινωνίας µε την κάµερα PTZ. Καθορίζετε τις παραµέτρους λειτουργίας της ανίχνευσης κίνησης. Καθορίζετε τις παραµέτρους που ενεργοποιούν συναγερµό όταν κάποιος προσπαθεί να επέµβει στο σηµείο εγκατάστασης της κάµερας. Καθορίζετε τις παραµέτρους συναγερµού σε περίπτωση που υπάρχει απώλεια του σήµατος εικόνας. Καθορίζετε τις παραµέτρους σύνδεσης της συγκεκριµένης εισόδου. Καθορίζετε τις παραµέτρους λειτουργίας της εξόδου συναγερµού. Ρυθµίζετε την ώρα, την γλώσσα, και άλλες γενικές παραµέτρους λειτουργίας της συσκευής DVR 9214 & DVR

16 GUI Display / Παράµετροι απεικόνισης µενού Account / Λογαριασµοί Upgrade /Αναβάθµιση Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Backup /Αποθήκευση Device Info /Πληροφορίες συσκευής Auto Maintain / Αυτόµατη διατήρηση Επιλέγετε τον τρόπο απεικόνισης των µενού και των ενδείξεων του συστήµατος. Καθορίζετε τους κωδικούς και τα δικαιώµατα πρόσβασης των χρηστών της συσκευής Αναβάθµιση του λογισµικού του συστήµατος Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις στις οµάδες παραµέτρων που επιλέγετε Ανίχνευση ή διενέργεια φορµά σε εξωτερική µνήµη και αποθήκευσης επιλεχθέντων αρχείων. Εµφανίζονται οι βασικές λειτουργίες σχετικά µε την συσκευή και το λογισµικό της. Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόµατη επανεκκίνηση του συστήµατος. 4.2 Τρόποι λειτουργίας εγγραφής Μπορείτε να ρυθµίσετε τον τρόπο εγγραφής του κάθε καναλιού επιλέγοντας main menu > record mode είτε µε δεξί κλικ επιλέγοντας από το µενού την αντίστοιχη επιλογή. 4.3 Record Config / Ρυθµίσεις εγγραφής Σηµείωση: Για να είναι δυνατή η εγγραφή θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ένα σκληρό δίσκο στο εσωτερικό του καταγραφικού. Επιλέγοντας [main menu]> [recording config] ρυθµίζετε τις παραµέτρους εγγραφής. channel / κανάλι: επιλέγετε το κανάλι του οποίου θα ρυθµίσετε τον τρόπο ενεργοποίησης της εγγραφής. redundancy Για να είναι δυνατή αυτή η επιλογή θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει δύο σκληρούς δίσκους. Ο πρώτος θα πρέπει να έχει οριστεί σαν READ WRITE και ο δεύτερος σαν REDUNDAΝΤ σε αυτή την περίπτωση στον δεύτερο δίσκο θα εγγράφονται ακριβώς οι ίδιες πληροφορίες που έχετε γράψει και στον αρχικό. DVR 9214 & DVR

17 length / διάρκεια : Καθορίζετε την διάρκεια κάθε αρχείου εικόνας. Η εργοστασιακή επιλογή είναι 60 λεπτά. pre-recording /προ εγγραφή: Γράφονται από 1 έως 30 δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιηθεί η εγγραφή λόγο συναγερµού (η χρονική διάρκεια καθορίζεται από την συµπίεση της εικόνας). record mode / Τρόπος εγγραφής : Επιλέγετε τον τρόπο ενεργοποίησης της εγγραφής. configuration:επιλέγετε τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας εγγραφής. All / όλα:κάνοντας κλικ σε αυτό το πεδίο η εγγραφή στο αντίστοιχο κανάλια θα είναι ενεργοποιηµένη ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη παράµετρο. Stop / σταµάτηµα:κάνοντας κλικ σε αυτό το πεδίο στο αντίστοιχο κανάλι σταµατά η εγγραφή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ρύθµιση. time section περιοχές ρύθµισης χρόνου: Επιλέγετε τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες θα ενεργοποιείται η λειτουργία εγγραφής. recording type / τύπος εγγραφής: Επιλέγετε τον τρόπο ενεργοποίησης: regular/απλός (τύπος αρχείου βίντεο R), detection/ανίχνευση κίνησης (τύπος αρχείου βίντεο Μ), ή alarm/ από είσοδο συναγερµού (τύπος αρχείου βίντεο Α). 4.4 Encode /Ρυθµίσεις κωδικοποίησης (ποιότητας εγγραφής) Channel / Κανάλι: Επιλέγετε το κανάλι. Compression / Τύπος συµπίεσης εικόνας. Resolution / Ανάλυση εικόνας : Οι διαθέσιµες επιλογές είναι D1/HD1/ CIF / QCIF. Frame Rate / Ρυθµός καταγραφής πλαισίων: Οι διαθέσιµες επιλογές είναι 1 frame/s~25 frame/s; N:1 frame/s~30 frame/s Bit Rate Type / Τύπος Ρυθµού ροής δεδοµένων: Μπορείτε να επιλέξετε σταθερό ρυθµό (CBR) ή µεταβλητό (VBR). Στην δεύτερη περίπτωση υπάρχουν έξι διαθέσιµες επιλογές. Bit Rate / Ρυθµός ροής: Όσο µεγαλύτερος είναι ο ρυθµός ροής τόσο καλύτερη η ποιότητα εικόνας αλλά και µεγαλύτερος ο χώρος που καταλαµβάνεται στον σκληρό δίσκο. Οι προτεινόµενες επιλογές είναι : D1(1000~1500kbps), CIF(400~600kbps), QCIF(64~512kbps) Video/Audio Όταν έχετε κάνει κλικ και στα δύο τετράγωνα σηµαίνει πως το αρχείο εικόνας και ήχου είναι κοινό (δεν σώζονται ανεξάρτητα αρχεία). DVR 9214 & DVR

18 Auxiliary stream / βοηθητική ροή εικόνας: Η βοηθητική ροή εικόνας επιτρέπει την εγγραφή σε πολλά κανάλια και την ταυτόχρονη αποµακρυσµένη παρακολούθηση µέσω του διαδικτύου. 4.5 HDD manage / ιαχείριση σκληρού δίσκου Μέσω αυτού του µενού µπορείτε να διαχειριστείτε και να παραγοντοποιήσετε την λειτουργία του σκληρού δίσκου που θα εγκαταστήσετε στην συσκευή. Από το παράθυρο που εµφανίζεται επιλέξτε τον σκληρό δίσκο και κάντε δεξί κλικ στις παραµέτρους που θέλετε να επιλέξετε. Σηµαντική σηµείωση: για να είναι δυνατή η εγγραφή θα πρέπει τουλάχιστον ένας δίσκος να έχει οριστεί σαν READ WRITE. Read / Write: Αν ο δίσκος οριστεί µε αυτό τον τρόπο µπορείτε τόσο να γράφετε όσο και να διαβάζετε (αναπαράγετε) αρχεία εικόνας και ήχου. Read Only: Αν ο δίσκος οριστεί µε αυτό τον τρόπο µπορείτε µόνο να διαβάζετε (αναπαράγετε) αρχεία εικόνας και ήχου. Redundant: Αν ο δίσκος οριστεί µε αυτό τον τρόπο θα εγγράφονται οι πληροφορίες που αποθηκεύονται και στον κυρίως δίσκο του συστήµατος. Format Disk: Προσοχή µε αυτή την επιλογή διαγράφονται όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν στον σκληρό δίσκο που έχετε επιλέξει. Partition: Με αυτή την επιλογή διαιρείτε το δίσκο σε περισσότερα από ένα διαµερίσµατα. Cancel: Ακύρωση εντολής DVR 9214 & DVR

19 4.6 Network setup / Ρυθµίσεις δικτύου network card / Kάρτα δικτύου Μπορείτε να επιλέξτε ενσύρµατο ή ασύρµατο δίκτυο (δεν υποστηρίζεται από όλα τα µοντέλα) DHCP Enable / ενεργοποίηση DHCP Ενεργοποιείτε την αυτόµατη εύρεση διεύθυνσης IP από το δίκτυο. IP address / ιεύθυνση IP Επιλέγετε την διεύθυνση που θα έχει η συσκευή στο τοπικό σας δίκτυο η εργοστασιακή ρύθµιση είναι : Subnet mask code / Μάσκα υποδικτύου Επιλέγετε την ρύθµιση διεύθυνσης υποδικτύου. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι : Gateway /Θύρα εξόδου Καθορίζετε την θύρα εξόδου του δικτύου σας (εσωτερική ΙΡ του ρούτερ) Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι : DNS setup Αφορά τις ρυθµίσεις DNS (διεύθυνση δικτυακού τόπου) που σας έχει δώσει ο πάροχος υπηρεσιών DNS που χρησιµοποιείτε. TCP port Ορίζετε την θύρα TCP η εργοστασιακή τιµή είναι : HTTP port Ορίζετε την θύρα HTTP η εργοστασιακή τιµή είναι: 80. Max Connection Ορίζετε το µέγιστο αριθµό δικτυακών χρηστών που µπορεί να είναι συνδεδεµένη µε την συσκευή Transfer policy Μέσω αυτών των επιλογών καθορίζετε την προτεραιότητα που βάζετε όταν παρακολουθείτε αποµακρυσµένα την συσκευή υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές : self-adaption η συσκευή ρυθµίζει µόνη της παραµέτρους λειτουργίας, image quality preference (δίνεται προτεραιότητα στην ανάλυση της εικόνας και όχι στην ταχύτητα) και fluency preference (δίνεται προτεραιότητα στην ταχύτητα µετάδοσης). ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε περίπτωση που θέλετε να παρακολουθείτε τη συσκευή από κινητό θα πρέπει να ανοίξετε µια επιπλέον θύρα (δείτε και την παράγραφο που ακολουθεί και να έχετε εγκαταστήσει την αντίστοιχη εφαρµογή στο κινητό σας) Net Service Κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο που περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθµίσεις δικτύου που έχετε κάνει. DVR 9214 & DVR

20 4.6.1 Ρυθµίσεις δικτύου για δυνατότητα παρακολούθησης από Smart Phone Για να είναι δυνατή η παρακολούθηση της συσκευής από «έξυπνο κινητό» θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άλλη µια θύρα. Αυτό γίνεται µέσα από το µενού MAIN MENU>SYSTEM>NET SERVICE >MOBILE θα πρέπει να ορίσετε µια θύρα αφού πρώτα κάνετε κλικ στο πλαίσιο ENABLE. Για να είναι δυνατή πλήρως η παρακολούθηση της συσκευής από το διαδίκτυο θα πρέπει να έχετε ανοίξει τρεις θύρες (TCP/ΗTTP/Mobile) και να έχετε κάνει την εκτροπής τους (port forward) στο ρούτερ που έχετε στο δίκτυο σας. Συµβουλευτείτε τον πάροχο των υπηρεσιών διαδικτύου που είστε συνδροµητής σχετικά µε το ποιες θύρες µπορείτε να χρησιµοποιήσετε. 4.7 PTZ config / Ρύθµιση παραµέτρων για έλεγχο κάµερας PTZ. DVR 9214 & DVR

21 channel / Κανάλι Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο είναι συνδεδεµένη κάµερα PTZ. protocol / Πρωτόκολλο επικοινωνίας Επιλέξτε το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιµοποιεί η κάµερα address / διεύθυνση Βάλτε την διεύθυνση επικοινωνίας που χρησιµοποιεί η κάµερα. baud rate / ρυθµός µεταγωγής δεδοµένων Επιλέξτε τον ρυθµό µεταγωγής δεδοµένων που χρησιµοποιεί η κάµερα. data bits / Ορίζεται τον αριθµό των bit που µεταφέρουν τις πληροφορίες κίνησης της κάµερας. Η εργοστασιακή τιµή είναι: 8. stop bit Η εργοστασιακή τιµή : 1. Parity / έλεγχος ισοτιµίας εντολών Προτείνεται η επιλογή ΝΟΝΕ. 4.8 Ρυθµίσεις κατάστασης συναγερµών Οι συναγερµοί που µπορεί να ενεργοποιηθούν είναι οι ακόλουθοι : Motion Detect (ανίχνευση κίνησης), Video Blind (κάλυψη φακού κάµερας), Video Loss(απώλεια σήµατος βίντεο), Alarm Input (ενεργοποίηση εισόδου συναγερµού) και Alarm Output (ενεργοποίηση εξόδου συναγερµού) Motion Detect / Ανίχνευση κίνησης Όταν το σύστηµα ανιχνεύσει κίνηση (µεταβολή εικόνας) στις περιοχές που έχουν ορισθεί ενεργοποιείται ο αντίστοιχος συναγερµός. channel number / Αριθµός καναλιού: Επιλέγετε τον αριθµό του καναλιού που θα ενεργοποιείται ο συναγερµός. enable / Ενεργοποίηση Επιλέγοντας αυτό το εικονίδιο ενεργοποιείται την λειτουργία sensitivity / Ευαισθησία Μπορείτε να επιλέξετε την ευαισθησία της λειτουργίας ανίχνευσης κίνησης. region / Περιοχή Κάνοντας κλικ στο SET µπορείτε να καθορίσετε την περιοχή στην οποία θα ανιχνεύεται κίνηση. Η οθόνης χωρίζεται σε έναν κάναβο 22X18. Τα πράσινα τετραγωνίδια δείχνει την τρέχουσα περιοχή του κέρσορα, τα κίτρινα τετραγωνίδια ορίζουν την περιοχή στην οποία αν ανιχνευθεί κίνηση θα ενεργοποιηθεί ο συναγερµός και τα µαύρα τετραγωνίδια δείχνουν τις περιοχές που δεν έχουν επιλεχθεί. DVR 9214 & DVR

22 period / χρονική περίοδος Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Set µπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση του συγκεκριµένου συναγερµού µόνο στις χρονικές περιόδους που θα επιλέξετε από την οθόνη που θα εµφανιστεί. alarm output / Έξοδος συναγερµού: Ενεργοποιείτε η έξοδος συναγερµού όταν εντοπιστεί ανίχνευση κίνησης στο προκαθορισµένο κανάλι. delay / Καθυστέρηση Μπορείτε να ορίσετε µια χρονική περίοδος καθυστέρησης µετά τον εντοπισµό κίνησης και πριν ενεργοποιηθεί η έξοδος του συναγερµού (από 10 έως 300 δευτερόλεπτα). recording channel / Κανάλι εγγραφής : Επιλέγετε κανάλι εγγραφής (µπορείτε να επιλέξτε και περισσότερα από ένα) όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερµός ανίχνευσης κίνησης. Recording delay / Καθυστέρηση εγγραφής : Μπορείτε να ενεργοποιήσετε µια καθυστέρηση προκειµένου να παύσει η εγγραφή µετά την λήξη του συναγερµού ανίχνευσης κίνησης (από 10 έως 300 δευτερόλεπτα). Show Message / Εµφάνιση µηνύµατος Εµφανίζεται ένα παράθυρο µε το µήνυµα του συναγερµού στους υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι. (από 10 έως 300 δευτερόλεπτα) Kάνοντας κλικ στο πλαίσιο ενεργοποιείτε την αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στις διευθύνσεις που έχετε καθορίσει στο µενού network service. Beep / Βοµβητής Όταν ανιχνευθεί κίνηση θα ενεργοποιείται ο βοµβητής της συσκευής Video Blind / Θάµπωµα σήµατος βίντεο Όταν η εικόνα από την κάµερα επηρεάζεται από υπερβολικά υψηλή λαµπρότητα του περιβάλλοντος φωτισµού ή από απότοµη µείωση της DVR 9214 & DVR

23 φωτεινότητας θεωρείται πως κάποιος προσπαθεί να καλύψει την κάµερα αν έχει ενεργοποιηθεί - διεγείρεται ο αντίστοιχος συναγερµός Video Loss / Απώλεια σήµατος βίντεο. Όταν υπάρξει απώλεια σήµατος βίντεο αν έχει ενεργοποιηθεί - διεγείρεται ο αντίστοιχος συναγερµός Alarm input / ιέγερση εισόδου συναγερµού Όταν διεγερθεί ο αντίστοιχος ακροδέκτης του βύσµατος συναγερµού αν έχει ενεργοποιηθεί ο αντίστοιχος συναγερµός- θα ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο σήµα συναγερµού. DVR 9214 & DVR

24 4.9 System setup / Ρυθµίσεις συστήµατος Μέσα από το µενού συστήµατος ρυθµίζεται τις γενικές παραµέτρους λειτουργίας του καταγραφικού. system time / ώρα συστήµατος Καθορίζεται την ώρα και την ηµεροµηνία του συστήµατος. data format / Μορφή απεικόνισης ηµεροµηνίας Επιλέγετε την µορφή της απεικόνισης της ηµεροµηνίας(ymd, MDY, DMY). list separator / σύµβολο διαχωρισµού Επιλέγετε τη µορφή του συµβόλου που θα διαχωρίζει τις πληροφορίες που εµφανίζονται. time format / µορφή ώρα Επιλέγετε την απεικόνιση της ώρας σε 24ωρη ή 12ωρη βάση. language / γλώσσα Επιλέγετε την γλώσσα απεικόνισης του µενού. hard disk full / γεµάτος σκληρός δίσκος: Επιλέγετε τη θα γίνει στην περίπτωση ου γεµίσει ο σκληρός δίσκος, οι επιλογές που έχετε είναι Stop recording (σταµάτηµα της εγγραφής µόλις γεµίσει ο δίσκος), : Overwrite (θα διαγράφονται τα παλαιότερα αρχεία και θα εγγράφονται πάνω σε αυτά τα τρέχοντα. number / αριθµός τηλεχειρισµού Μόνο όταν το κουµπί διεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο και ο αντίστοιχος αριθµός του DVR ταιριάζουν θα µπορεί να ελεγχτεί η συσκευή από το τηλεχειριστήριο. video format / µορφή σήµατος βίντεο Για την Ελλάδα επιλέξτε PAL DVR 9214 & DVR

DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 1

DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ DVR 7504 & 7608 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας µην εκθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

DVR EON BOOM. DVR EONBOOM ver1_1 www.tele.gr 1

DVR EON BOOM. DVR EONBOOM ver1_1 www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR EON BOOM DVR EONBOOM ver1_1 www.tele.gr 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας µην εκθέτετε αυτή την συσκευή σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr AVTECH ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZOOM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

DVR 802 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή : αφορά την έκδοση V1.1.8 και µεταγενέστερες

DVR 802 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή : αφορά την έκδοση V1.1.8 και µεταγενέστερες DVR 802 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: αφορά την έκδοση V1.1.8 και µεταγενέστερες 1.1 Περιγραφή πρόσοψης 1. έκτης υπερύθρων 2. Ενδεικτικά led Πράσινο: H συσκευή είναι ενεργοποιηµένη και λειτουργεί κανονικά. Κόκκινο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ Κάνουμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. Αμέσως εμφανίζεται το μενού επιλογών. Επιλέγουμε το υπομενού [Αναπαραγωγή]. Εισάγουμε τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR DVR 4/8/16/32CH digital video recorder Οδηγίες Χρήσης. EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής Net DVR σειράς DS-7000HI

Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής Net DVR σειράς DS-7000HI Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής Net DVR σειράς DS-7000HI Η συσκευή εγγραφής ψηφιακού βίντεο δικτύου σειράς DS-7000HI είναι ένα εξαιρετικό προϊόν ψηφιακής παρακολούθησης. Χρησιµοποιεί ενσωµατωµένη MCU και λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: EG-DH48EN-4-CH

Σειρά: EG-DH48EN-4-CH Σειρά Καταγραφικών H.264 Οδηγίες Προγραμματισμού & Χρήσης Σειρά: EG-DH48EN-4-CH EG-DH88DN-8-CH EG-DH168DN-16-CH EG-DH248-24-CH EG-DH328-32-CH Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, τηλέφωνο 6948 278

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: H264 4ch network DVR x 1 Οπτικό ποντίκι x 1 Τηλεχειριστήριο x 1 Μετασχηματιστής και καλώδιο x 1 CD εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004D,9008D. Οδηγίες Χρήσης. SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004D,9008D. Οδηγίες Χρήσης. SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004D,9008D Οδηγίες Χρήσης SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Περιεχόµενα 2.1 Πρόσοψη... 4 2.1.1 Πρόσοψη D-9004V (για λεπτοµέρειες δείτε την συσκευή)... 4 2.1.2 Πρόσοψη D-9008V

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα ΙΚΤΥΑΚΟ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η φωτογραφία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router. 2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικά DVR σειρά SMART

Καταγραφικά DVR σειρά SMART Καταγραφικά DVR σειρά SMART, Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο σε ποιότητα Half D1 (720x288) Αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο κια αποσυμπίεση 2X λειτουργία στην καταγραφή και την αναπαραγωγή Ψηφιακό zoom X2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Λειτουργίας XVR V3.1

Οδηγός Γρήγορης Λειτουργίας XVR V3.1 Οδηγός Γρήγορης Λειτουργίας XVR V3.1 Ευχαριστούµε για την αγορά του παρόντος XVR! Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί ως ένα εργαλείο αναφοράς για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήµατός σας. Εδώ µπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ Προσοχή σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την κάμερα, στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευαστούν. Επιπλέον υπάρχει σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P.

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το SRC 174P είναι μια εξελιγμένη κονσόλα DMX που διαθέτει 192 κανάλια. Για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σύστημα Παρακολούθησης. Εγχειρίδιο χρήστη. Triplex DVR (Τριπλός Ψηφιακός Καταγραφέας Βίντεο) XTR04C V1.1 - 1 -

Ψηφιακό Σύστημα Παρακολούθησης. Εγχειρίδιο χρήστη. Triplex DVR (Τριπλός Ψηφιακός Καταγραφέας Βίντεο) XTR04C V1.1 - 1 - Ψηφιακό Σύστημα Παρακολούθησης Εγχειρίδιο χρήστη Triplex DVR (Τριπλός Ψηφιακός Καταγραφέας Βίντεο) XTR04C V1.1-1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράρτημα... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Σήματα Κατατεθέντα...

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη... 7. 5. Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 7

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη... 7. 5. Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 7 Joker Driverless Webcam Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2 3. Joker Web Camera... 2 3.1 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγη...5 1.1 Tεχνικοί Παράµετροι... 5 1.2 Απόδοση... 6 Κεφάλαιο 2: Hardware...8 2.1H.264 Αυτόνοµο 4/8/16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DVR...

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2 CMe2+ Series II Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. CMe2+ Series II Web Camera...

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Περιεχόμενα Περιβάλλον Εφαρμογής... 3 1. Σύνδεση... 3 2. Κατάσταση Σύνδεσης... 3 3. Συνδεδεμένοι Χρήστες... 4 4. Συμμετέχοντες... 4 Διάταξη Push to

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120

Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120 Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120 Περιεχόµενα Ξεκινώντας 3 Σηµαντική επισήµανση 3 Χρήση των µενού 4 Τροφοδοσία του ΕΜ 120 4 Έλεγχος των λειτουργιών 5 Aντιστάθµιση της χωρητικότητας του Probe 5 Ασφαλή χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC Οδηγίες Χρήσης του SMART AC GR Δήλωση Συμμόρφωσης Δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτό το A/C είναι εναρμονισμένο με τις απαραιτητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Directive 1999/5/EC. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ο Stylitis-10+WiFi για να λειτουργήσει, πρέπει να συνδεθεί σε ένα access point. Η μονάδα WiFi έχει την προκαθορισμένη IP: 169.254.228.4. Για να είναι στο ίδιο υποδίκτυο με το

Διαβάστε περισσότερα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2 «ΕΞΥΠΝΑ» ΙΚΤΥΑΚΑ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

CubisNX Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisNX Client. Οδηγίες Χρήσεως CUBITECH HELLAS CubisNX Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CUBITECH HELLAS...1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 εισαγωγη...4 Τι ειναι ο CubisNX Server...4 Τι ειναι ο CubisNX Client...4 ΠροϋποθΕσεις εγκαταστασης του CubisNX

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέτη Περιβάλλοντος...2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

2N EasyROUTE. Οδηγός ρύθµισης παραµέτρων

2N EasyROUTE. Οδηγός ρύθµισης παραµέτρων 2N EasyROUTE Οδηγός ρύθµισης παραµέτρων Version 4.x Σελίδα 1/15 Βήµα-βήµα ρύθµιση παραµέτρων του 2N EasyROUTE. Αρχικά ακολουθήστε τις οδηγίες του σύντοµου οδηγού που θα βρείτε στην συσκευασία του 2N EasyROUTE

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Να µην εκτίθεται το Sweex Black Onyx MP4 Player σε υψηλές θερµοκρασίες. Μην τοποθετείται την συσκευή εκτεθειµένη σε έντονο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υψηλής θερµοκρασίας(π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

support@displaynote.com +44-2890-730-482

support@displaynote.com +44-2890-730-482 Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Ρύθμιση... 3 Λήψη του λογισμικού... 3 Εγκατάσταση του λογισμικού... 3 Λήψη της εφαρμογής... 4 Ρύθμιση της σύνδεσης... 5 Χρήση του DisplayNote... 6 Δημιουργία λογαριασμού DisplayNote...

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARS 4XX SURVEILLANCE & DIGITAL VIDEO RECORDER SYSTEMS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ARS 4XX SURVEILLANCE & DIGITAL VIDEO RECORDER SYSTEMS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ARS 4XX SURVEILLANCE & DIGITAL VIDEO RECORDER SYSTEMS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα