Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α., αλλά και την Ευρώπη, η συλλογή αίματος από τον ομφάλιο λώρο τη στιγμή του τοκετού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α., αλλά και την Ευρώπη, η συλλογή αίματος από τον ομφάλιο λώρο τη στιγμή του τοκετού."

Transcript

1 Συλλογή βλαστιικών κυττάρων από αίίμα ομφάλιιου λώρου

2 ΜΙΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙΙ Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α., αλλά και την Ευρώπη, η συλλογή αίματος από τον ομφάλιο λώρο τη στιγμή του τοκετού. Το αίμα αυτό περιέχει τα λεγόμενα βλαστικά κύτταρα που δύνανται να χρησιμοποποιηθούν απο τον δότη τους (το παιδί) και να θεραπευθεί με υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με τα ποσοστά επιτυχίας με χρήση μοσχεύματος απο ξένο δότη. Τα βλαστικά κύτταρα αποτελούν τους δομικούς λίθους του αιμοποιητικού και ανοσοποιητικού μας συστήματος. Οι ασθένειες που θεραπεύονται είναι ως επί το πλείστον σοβαρές (διάφορες μορφές λευχαιμίας, αναιμίες, καρκίνοι κλπ) και ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τις 70. Μέχρι σήμερα η κύρια πηγή των κυττάρων αυτών ήταν ο μυελός των οστών. Όμως η δυσκολία εξεύρεσης συμβατού μοσχεύματος, στερούσε την ελπίδα της ζωής στο μεγαλύτερο ποσοστό των πασχόντων. Τα βλαστικά κύτταρα είναι μοναδικά και δύνανται να συλλεχθούν μόνο από τον ομφάλιο λώρο τη στιγμή του τοκετού και αμέσως μετά την απομάκρυνση από αυτόν, του νεογέννητου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται 100% συμβατότητα σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης μεταμόσχευσης βλαστικών κυττάρων. Το αίμα συλλέγεται σε ειδική «σακούλα αίματος», σφραγίζεται και αποστέλλεται με courier (σε διάστημα μέχρι 72 ωρών από τη συλλογή του και διατηρούμενο σε θερμοκρασία δωματίου) σε ειδική τράπεζα αίματος στην Αυστρία. Εκεί καταψύχεται σε θερμοκρασία -176 ο C και αποθηκεύεται μέχρι να ζητηθεί από τους γονείς. Αφού αποθηκευτεί και μέσα σε 6 εβδομάδες αποστέλλονται στους γονείς τα πιστοποιητικά παραλαβής και φύλαξης, καθώς και μία μοναδική ταυτότητα (ID number) για το συγκεκριμένο δείγμα αίματος. 1

3 ΜΙΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΙΑ ΖΖΩΗΣΣ ΓΓΙ ΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΤΙ ΙΚΟΥΣΣ ΓΓΟΝΕΙ ΙΣΣ Εφόσον ο δότης ασθενήσει, οι γονείς έρχονται σε επαφή με το ιατρό τους και εκείνος σε συνεργασία με τη τράπεζα αίματος καθορίζει το τρόπο αντιμετώπισης και την ποσότητα βλαστικών κυττάρων αίματος που θα χρειαστεί για τη θεραπεία. Εν συνεχεία, η τράπεζα αποστέλλει αυτή την ποσότητα στο νοσοκομείο που θα της υποδειχθεί και ο ιατρός προβαίνει στη θεραπεία. Η όλη διαδικασία δεν έχει καμία παρενέργεια, ενώ και οι γονείς καλύπτονται πλήρως, καθώς υπογράφουν ειδικό συμβόλαιο (1ετές ή 20ετές) με την εταιρία συλλογής αίματος και την τράπεζα στην Αυστρία. Η δε τράπεζα δεν έχει δικαίωμα να εκμεταλλευτεί κατά οποιοδήποτε τρόπο το δείγμα αίματος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση των γονέων. Μετά τη λήξη του συμβολαίου, ο γονέας ή το ενήλικο παιδί έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του δείγματος. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, μπορεί να επιλέξει: το αίμα, είτε να του επιστραφεί και να το καταστρέψει/αποθηκεύσει ο ίδιος ή να το καταστρέψει η ίδια η τράπεζα (με πρωτόκολλο καταστροφής που θα του αποσταλλεί), ή να το δωρίσει στην τράπεζα για ερευνητικούς σκοπούς. Αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζονται και θεραπεύονται παγκοσμίως πάνω από περιστατικά και πολλά από αυτά δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ως εταιρία - αλλά κυρίως ως άνθρωποι και γονείς - πιστεύουμε ότι κανένας γονέας δε θα αρνηθεί να παρέχει ένα τέτοιο «δώρο ζωής» στο παιδί του, που θα του δώσει τη δυνατότητα θεραπείας από μια πιθανή σοβαρή μελλοντική του ασθένεια. Είμαστε δε διατεθειμένοι να προβούμε σε οποιαδήποτε μέτρα που εξασφαλίζουν/καλύπτουν πλήρως τον γονέα και αποκλείουν οποιαδήποτε πιθανότητα παραπλάνησης ή εξαπάτησής του. Τέλος, σημειώνουμε ότι το κόστος της όλης διαδικασίας είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος που απαιτείται για ανεύρεση ιστοσυμβατού δότη μυελού των οστών εγκαίρως. 2

4 Επιλλέέ γγοονντταςς ννα συυλλλλέέ ξξεεττεε κκαι ι ννα φυυλλάξξεεττεε ττα ββλλασττι ικκά κκύύτττταρα ττοουυ οομμφάλλι ιοουυ λλώροουυ ττοουυ ννεεοογγέέ ννννηηττοούύ σαςς μμποορεεί ίττεε ννα δδι ιασφαλλί ίσεεττεε ττηη μμεελλλλοοννττι ικκήή υυγγεεί ία ττοουυ μμωροούύ σαςς.. Το αίμα του ομφάλιου λώρου ΤΟ ΟΠΟΙΟ «ΠΕΤΙΕΤΑΙ» ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ είναι πλούσιο σε βλαστικά κύτταρα τα οποία διαθέτουν τη μοναδική δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται και να μετατρέπονται σε κύτταρα με συγκεκριμένες ιδιότητες, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κυτταρικές θεραπείες και μεταμοσχεύσεις. Τα βλαστικά κύτταρα χρησιμοποιούνται εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια για τη θεραπεία νοσημάτων του αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος στο πλαίσιο θεραπευτικών αγωγών ενάντια σε πολλές ασθένειες. Κατά τη διάρκεια της γέννησης του παιδιού σας έχετε μία και μοναδική ευκαιρία να συλλέξετε τα πολύτιμα αυτά κύτταρα πριν την απόρριψη του πλακούντα, μια διαδικασία που πραγματοποιείται μετά και ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΑ τη γέννηση του νεογνού. Μιια μμοονναδδι ικκήή εευυκκαι ιρία.... Η συλλογή και κρυοσυντήρηση των βλαστικών κυττάρων του νεογέννητου παιδιού σας είναι μια προληπτική απόφαση που μπορεί να αποβεί σωτήρια για το μέλλον του. Ωστόσο, έχετε ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ να συλλέξετε το πολύτιμο αυτό υλικό τη στιγμή της γέννησης. 3

5 ΤΤι ι εεί ίνναι ι ττα ββλλασττι ικκά κκύύτττταρα; ; Τα βλαστικά κύτταρα διαφέρουν απο τα άλλα είδη κυττάρων στο σώμα. Όλα τα βλαστικά κύτταρα, ανεξάρτητα απο την πηγή προέλευσης τους, έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι αρχέγονα, μη διαφοροποιημένα κύτταρα που μπορούν να διαχωρίζονται και να ανανεώνονται για αρκετό διάστημα μέχρι να διαφοροποιηθούν σε ειδικευμένα κύτταρα όπως της καρδιάς, των πνευμόνων, του δέρματος κτλ. Τα αρχέγονα κύτταρα συνεχώς δημιουργούν και ανανεώνουν το αίμα μας, το μυελό των οστών και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Βρίσκονται σε μεγάλη περιεκτικότητα στο αίμα του ομφάλιου λώρου του παιδιού σας. Μετά την γέννηση τα κύτταρα αυτά που θεωρούνται οι δομικοί λίθοι καταλήγουν στον μυελό των οστών απ όπου συνεχώς πολλαπλασιάζονται και δημιουργούν: Τα ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταφέρουν οξυγόνο στον οργανισμό. Τα λευκά αιμοσφαίρια που είναι η άμυνα του οργανισμού στις ασθένειες. Τα αιμοπετάλια που βοηθούν στην πήξη του αίματος μετά από πληγή. Όλα τα άλλα κύτταρα που συνθέτουν το αίμα και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Τα βλαστικά κύτταρα είναι αρχέγονα κύτταρα που έχουν την ιδιότητα να πολλαπλασιάζονται και να μετατρέπονται σε άλλους τύπους κυττάρων. Διαθέτουν δυο μοναδικά χαρακτηριστικά που τα διαχωρίζουν από πολλούς τύπους κυττάρων: 1. Είναι μη εξειδικευμένα κύτταρα τα οποία ανανεώνονται για μεγάλες χρονικές περιόδους μέσω κυτταρικής διαίρεσης. 2. Υπό ειδικές συνθήκες, μπορούν να εξελιχθούν σε κύτταρα με συγκεκριμένες λειτουργίες όπως για παράδειγμα σε κύτταρα καρδιακού μυός. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βλαστικά κύτταρα του αίματος του ομφάλιου λώρου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ όμοια με τα εμβρυονικά βλαστικά κύτταρα. Τα βλαστικά κύτταρα του αίματος του ομφάλιου λώρου είναι αντίστοιχα με τα βλαστικά κύτταρα του μυελού των οστών. Πηηγγέέ ςς ββλλασττι ικκώνν κκυυττττάρωνν Ο μυελός των οστών ενηλίκων. Το περιφερικό αίμα των ενηλίκων. Το αίμα απο τον ομφάλιο λώρο των νεογνών. 4

6 Ομμφάλλι ιοοςς λλώροοςς κκαι ι οομμφαλλι ικκόό αίμμα Το αίμα του ομφάλιου λώρου περιέχει, εκτός από ώριμα κύτταρα αίματος, βλαστικά κύτταρα, που είναι η πηγή της αιματολογικής ανανέωσης. Γι αυτό το λόγο, το αίμα από τον ομφάλιο λώρο χρησιμοποιείται κυρίως αντί μυελού οστών σε μεταμοσχεύσεις. Από το 1984, το αίμα του ομφάλιου λώρου από δότες έχει ήδη μεταμοσχευθεί επιτυχώς πολλές φορές, μέσω του οποίου έγιναν θεραπείες κυρίως σε παιδιά. Οι ενήλικες έλαβαν μοσχεύματα αίματος του ομφάλιου λώρου μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, επειδή η απαιτούμενη ποσότητα των βλαστικών κυττάρων δεν ήταν ικανοποιητική. Υπάρχουν όμως, παρόλα αυτά, υποσχόμενες προσπάθειες να γίνει μεγαλύτερος δυνατός πολλαπλασιασμός των βλαστικών κυττάρων του αίματος ομφάλιου λώρου και επιπλέον υπάρχουν εξαίρετες προοπτικές για την εφαρμογή τους και σε ενήλικες. Στο δικό της ερευνητικό και αναπτυξιακό εργαστήριο, η Lifecord μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των βλαστικών κυττάρων μέσω υψηλών παραγόντων και αναπτύξεων που συμμορφώνονται με τις καλές εργαστηριακές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν. ΓΓι ιαττί ί ννα φυυλλάξξεεττεε ττα ββλλασττι ικκά κκύύτττταρα ττοουυ μμωροούύ σαςς.. Ένας πρακτικός και σημαντικός λόγος που προτιμάται η συλλογή βλαστικών κυττάρων απο το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, σε σχέση με αυτή του μυελού των οστών, είναι το γεγονός οτι το δείγμα είναι άμεσα διαθέσιμο στο ίδιο το παιδί και την οικογένειά του. Στις μέρες μας, σε περιπτώσεις κάποιας σοβαρής κακοήθειας του αίματος, όπως οξείες ή χρόνιες λευχαιμίες και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, οι γιατροί ανατρέχουν σε εύρεση συμβατού δότη με τον ασθενή. Το 30%-50% των περιπτώσεων δεν βρίσκουν συμβατό δότη για να αποφευχθεί η απόρριψη του μοσχεύματος ή δεν βρίσκουν συμβατό δείγμα εγκαίρως. 5

7 ΤΤοοκκεεττόόςς μμεε κκαι ισαρικκήή ττοομμήή Η συλλογή του δείγματος βλαστικών κυττάρων γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και με το φυσιολογικό τοκετό. Βλλασττι ικκά κκύύτττταρα εεννηηλλί ίκκωνν κκαι ι ννεεοογγννώνν Τα βλαστικά κύτταρα του μυελού των οστών και του περιφερικού αίματος των ενηλίκων έχουν την δυνατότητα να διαφοροποιούνται προς τη δημιουργία πολλών διαφόρων ιστών. Τα βλαστικά κύτταρα απο τον ομφάλιο λώρο δείχνουν να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον κλινικά γιατί έχουν καλύτερη συμβατότητα σε περίπτωση μεταμοσχεύσεων, ενώ μπορούν να συντηρηθούν για πολλά χρόνια χωρίς να χάνουν τις ιδιότητές τους. Σε πολλές περιπτώσεις ασθενειών χρησιμοποιούνται βλαστικά κύτταρα μυελού των οστών από τον ίδιο τον ασθενή, μέθοδος γνωστή ως αυτόλογη μεταμόσχευση. Η αυτόλογη αυτή μεταμόσχευση όμως δεν είναι εφικτή σε όλες τις ασθένειες και τις περιπτώσεις όπου ο ασθενής έχει ήδη ασθενήσει. Οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις ανατρέχουν στην ανεύρεση συμβατού δότη με τον ασθενή που είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και κοστίζει. Τα βλαστικά κυττάρα από το αίμα ομφάλιου λώρου είναι άμεσα διαθέσιμα, 100% συμβατά για το ίδιο το παιδί και με υψηλά ποσοστά συμβατότητας για τα συγγενικά μέλη. Επίσης τα ομφαλικά βλαστικά κύτταρα ποιοτικά είναι καλύτερα γιατί δεν έχουν υποστεί τις μεταλλάξεις που ενδεχομένως έχουν υποστεί τα βλαστικά κύτταρα του μυελού των οστών. Η συυλλλλοογγήή κκαι ι φύύλλαξξηη ττωνν ββλλασττι ικκώνν κκυυττττάρωνν ττοουυ μμωροούύ σαςς αποοττεελλεεί ί ττοο σηημμαννττι ικκόόττεεροο δδώροο ζζωήήςς ποουυ μμποορεείίττεε ννα ττοουυ προοσφέέρεεττεε μμι ιαςς κκαι ι: : Υπάρχει 100% ιστοσυμβατότητα για το ίδιο το παιδί και αυξημένη ιστοσυμβατότητα με τα συγγενικά του μέλη. Το δείγμα βλαστικών κυττάρων είναι άμεσα διαθέσιμο στην οικογένεια του παιδιού σας όταν γίνει ανάκλιση του δείγματος. Το κόστος συλλογής και φύλαξης του δείγματος είναι πολύ περιορισμένο σε σύγκριση με το κόστος που απαιτείται για αναζήτηση ιστοσυμβατού δότη και σίγουρα δύναται να καλυφθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς. Η διαδικασία λήψης είναι εύκολη και καθόλου επίπονη για τη μητέρα και το παιδί. 6

8 Πεερι ιπττώσεει ιςς ποουυ εεί ίνναι ι ανναγγκκαί ία ηη φύύλλαξξηη ββλλασττι ικκώνν κκυυττττάρωνν.. Η συλλογή και φύλαξη βλαστικών κυττάρων στις μέρες μας συνιστάται από τους γιατρούς σε όλους τους μελλοντικούς γονείς μιας και αποτελεί επένδυση ζωής και εξασφάλιση υγείας για το μέλλον. Σημαντικότερη βαρύτητα όμως παρουσιάζει η φύλαξη βλαστικών κυττάρων σε οικογένειες που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: Κληρονομικές ασθένειες, αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμίες), λεμφώματα, μυελώματα. Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, νευροβλαστωμάτων και σαρκωμάτων. Γονείς μεικτής εθνικότητας ή απόκτηση βρέφους με υϊοθεσία διότι είναι δυσκολότερη η εύρεση ιστοσυμβατού δέιγματος. Ζευγάρια που απέκτησαν παιδί μετά απο εξωσωματική γονιμοποίηση με ξένο σπέρμα ή ωάριο. ΤΤί ί εεί ίνναι ι ττα αιμματτοοποοι ιηηττι ικκά ββλλασττι ικκά κκύύτττταρα; ; Τα αιματοποιητικά βλαστικά κύτταρα είναι η βασική δομή του αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος. Στους ενήλικες, αυτά τα κύτταρα ανήκουν στο μυελό των οστών, όπου συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται και να ωριμάζουν μέσα σε όλα τα κυτταρικά συστατικά του αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως Ερυθροκύτταρα Αίματος (RBC), Λευκοκύτταρα (WBC) και αιμοπετάλια. Ο ρυθμός αναστροφής είναι εντυπωσιακός και έχει υπολογιστεί για τα Ερυθροκύτταρα μόνο, μεταξύ δισεκατομμυρίων κυττάρων τη μέρα. Υπάρχουν τρείς γενικές κατηγορίες: 1. Θανάσιμες συνθήκες όπως λευχαιμία, λέμφωμα κτλ. 2. Παρενέργειες θεραπειών όπως Χημειοθεραπεία/Ακτινοβολία που χρησιμοποιούνται για άλλες συνθήκες. Η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία γίνονται για την ελλάτωση καρκινικών κυττάρων. Παρόλα αυτά, τα υγιή ανθρώπινα κύτταρα του σώματος, όπως τα κύτταρα των μαλλιών, του δέρματος επηρρεάζονται αρνητικά, γι αυτό το λόγο οι ασθενείς που υποβάλλονται σε τέτοιες θεραπείες χάνουν τα μαλλιά τους. 3. Γενετικές αρρώστιες όπως η δρεπανοκυτταρική λευχαιμία, η θαλασσαιμία, η αναιμία Fanconi κτλ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αν χαθεί η αιματοποιητική λειτουργία, η μοναδική εναλλακτική λύση είναι η μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων. Η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι η συγκομιδή βλαστικών κυττάρων από ένα δότη και η έγχυσή τους στον ασθενή. Ο μυελός βρίσκεται στο κέντρο του οστού. Η συγκομιδή καθοδηγείται από το οστό του ισχίου όπου η πρόσβαση και η ποσότητα είναι πλεονεκτική. Η συγκομιδή ενός «ταιριαστού» μυελού των οστών είναι δύσκολη και δαπανηρή. Εκτιμάται οτι το κόστος εύρεσης και απόκτησης μυελού των οστών από ένα δότη μπορεί να ξεπεράσει τα δολλάρια. 7

9 **Ασθθέέ ννεει ιεεςς ποουυ θθεεραπεεύύοονντται ι μμεε χχρήήσηη ββλλασττι ικκώνν κκυυττττάρωνν.. Οξείες λευχαιμίες Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία Οξεία Διφαινοτυπική Λευχαιμία Οξεία Μη-διαφοροποιημένη Λευχαιμία Χρόνιες λευχαιμίες Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία Νεανική Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία Νεανική Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα Αντιστεκόμενη (σε θεραπεία) Αναιμία Αντιστεκόμενη (σε θεραπεία) Αναιμία με Δακτυλιωτούς Σιδηροβλάστες Αντιστεκόμενη (σε θεραπεία) Αναιμία με Πλεονάζοντες Βλάστες Αντιστεκόμενη (σε θεραπεία) Αναιμία με Πλεονάζοντες Βλάστες σε Μεταμόρφωση Χρόνια Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία Διαταραχές βλαστοκυττάρων Απλαστική αναιμία (σοβαρή) Αναιμία Fanconi Παροξυσμική Νυκτερινή Αιμοσφαιρινουρία Μυελοπολλαπλασιαστικές διαταραχές Οξεία Μυελοϊνωση Αγνωστογενής Μυελοειδής Μεταπλασία (μυελοϊνωση) Αληθής Πολυκυτταραιμία Ουσιαστική Θρομβοκυτταραιμία Λεμφοπολλαπλασιαστικές διαταραχές Μη-Hodgkin s Λέμφωμα Ασθένεια Hodgkin s Προλεμφοκυτταρική Λευχαιμία Διαταραχές Φαγοκυττάρων Σύνδρομο Chediak-Higashi Χρόνια Κοκκιοματώδης Ασθένεια Ανεπάρκεια Ουδετερόφιλης Ακτίνας Δικτυωτή Δυσγένεση 8

10 Ασθένειες Αποθήκευσης Λιποσωμάτων Mυκοπολυσακχαριδώσεις (MPS) Σύνδρομο Hurler (MPS-IH) Σύνδρομο Scheie (MPS-IS) Σύνδρομο Hunter s (MPS-II) Σύνδρομο Sanfilippo (MPS-III) Σύνδρομο Morquio (MPS-IV) Σύνδρομο Maroteaux-Lamy (MPS-VI) Σύνδρομο Sly, Ανεπάρκεια Βήτα-Γλυκουτονιδάσης (MPS-VII) Αδρενολευκοδυστροφία Μυκολιπίδωση ΙΙ Ασθένεια Krabble Ασθένεια Gaucher s Ασθένεια Niemann-Pick Ασθένεια Wolman Μεταχρωματική Λευκοδυστροφία Ιστοκυτταρικές Διαταραχές Κληρονομική Ερυθροφαγοκυτταρική Λεμφοϊστοκυττάρωση Ιστοκυττάρωση-Χ Αιμοφαγοκυττάρωση Κληρονομικές Ανωμαλίες Ερυθροκυττάρων Βήτα Μείζων Θαλασσαιμία Καθαρή Απλασία Ερυθρών αιμοσφαιρίων Δρεπανοκυτταρική Ασθένεια Συγγενείς Διαταραχές Ανοσοποιητικού Συστήματος Αταξία-Τελαγγειεκτασία Σύνδρομο Kostmann Ανεπάρκεια Προσκόλλησης Λευκοκυττάρων Σύνδρομο DiGeorge Σύνδρομο Εκτεθειμένων Λεμφοκυττάρων Σύνδρομο Omenn s Σοβαρή Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια SCID με Ανεπάρκεια Απαμινάσης Αδενοσίνης Απουσία των T & B Κυττάρων SCID Απουσία των T Κυττάρων, Φυσιολογικά Β Κύτταρα SCID Κοινή Μεταβλητή Ανοσοανεπάρκεια Σύνδρομο Wiskott-Aldrich X-Συνδεδεμένη Λεμφοπολλαπλασιαστική Διαταραχή 9

11 Άλλες Κληρονομικές Διαταραχές Σύνδρομο Lesch-Nyhan Υποπλασία Χόνδρου Θρομβασθένεια Glanzmann Οστεοπέτρωση Κληρονομικές ανωμαλίες Αιμοπεταλίων Αμεγακαρυωκυττάρωση / Συγγενής Θρομβοκυτταροπενία Διαταραχές κυτταροπλάσματος Πολλαπλό μυέλωμα Λευχαιμία Κυτταροπλάσματος Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom s * Μεταμοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων στις παραπάνω παθήσεις δεν είναι όλες εφικτές στην Ελλάδα και σε πολλές απο αυτές απαιτείται μετάβαση στο εξωτερικό. Η έρευνα όμως εξελίσσεται ραγδαία και στην εφαρμογή των βλαστικών κυττάρων απο ομφαλοπλακουντιακό αίμα και σε άλλες παθήσεις και οι επιστήμονες είναι αισιόδοξοι οτι η χρήση τους θα είναι εφικτή και σε περιπτώσεις όπως: Νόσος Alzheimer s Καρδιακές παθήσεις Σακχαρώδης διαβήτης Μυική δυστροφία Νόσος Parkinson s Εγκεφαλικά επεισόδια Σκλήρυνση κατα πλακας Κακοήθεις όγκοι 10

12 Πραγγμματτι ικκά πεερι ιστταττι ικκά όόποουυ πραγγμματτοοποοι ιήήθθηηκκεε θθεεραπεεί ία μμεε χχρήήσηη ββλλασττι ικκώνν κκυυττττάρωνν αποο οομμφαλλοο πλλακκοουυννττι ιακκόό αίμμα.. Σαο Πάολο (Βραζιλία) 1999 Ένα ζευγάρι, του οποίου ο πρωτότοκος γιός είχε διαγνωστεί με λευχαιμία, αποφάσισε να αποθηκεύσει το αίμα ομφάλιου λώρου του δεύτερου παιδιού τους, το οποίο ήταν ένα υγιές κοριτσάκι. Αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα βλαστικά κύτταρα από το αίμα του ομφάλιου λώρου της κόρης τους για μία μεταμόσχευση στον πρωτότοκο γιό τους. Αλλά ευτυχώς, όταν οι γονείς ήταν έτοιμοι να αποφασίσουν γι αυτή τη μεταμόσχευση, οι γιατροί τους είπαν ότι η κατάσταση του αγοριού καλυτέρευε και δεν φαινόταν πλέον αναγκαία η μεταμόσχευση αίματος από τον ομφάλιο λώρο της αδερφής του. Όμως, διαγνώστηκε ότι η κόρη έπασχε από όγκο στο νευρικό κέντρο όταν ήταν 14 μηνών και για αρκετό καιρό έκανε χημειοθεραπεία. Όταν δεν είδαν καμία βελτίωση στην ασθένειά της, ακόμη και μετά τη θεραπεία, οι γιατροί πρότειναν να χρησιμοποιηθούν αμέσως τα βλαστικά κύτταρα από τον ομφάλιο λώρο της. Έγινε η μεταμόσχευση στο κορίτσι με τα δικά της βλαστικά κύτταρα στο νοσοκομείο Albert-Einstein στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Από την ημέρα της μεταμόσχευσής της, θεραπεύτηκε από τον όγκο και ζει υγιής. Τορόντο (Καναδάς) 2001 Το δεύτερο παράδειγμα είναι αυτό του μικρού Jesse Farquihanson. Το μικρό αγόρι διαγνώστηκε ότι είχε όγκο στον αμφιβληστροειδή όταν ήταν μόλις 4 ετών, ένας πολύ σπάνιος τύπος καρκίνου του οφθαλμού. Αν και αφαιρέθηκε το ένα μάτι, η ασθένεια προχώρησε και έκανε μετάσταση στη σπονδυλική στήλη. Γι αυτό το λόγο, το 4χρονο μωρό έκανε θεραπεία με υψηλές δόσεις χημειοθεραπείας στο νοσοκομείο Hospital For Sick Children στο Τορόντο. Για να ανανεωθεί το αίμα και το ανοσοποιητικό του σύστημα που είχε καταστραφεί από υψηλές δόσεις χημειοθεραπείας, του μεταμοσχεύθηκαν βλαστικά κύτταρα από το δικό του αίμα ομφαλίου λώρου στις Από τότε, η κατάσταση της υγείας του μικρού αγοριού είναι πολύ καλή. Η μαμά και ο μπαμπάς του Jesse είχαν αποφασίσει να φυλάξουν το αίμα του ομφάλιου λώρου του αγοριού τους στην τράπεζα αίματος ομφάλιου λώρου «Toronto Cord Blood Program, και είχαν πληρώσει οι ίδιοι γι αυτή τη διαδικασία. Αποφασίζοντας να φυλάξουν το αίμα του ομφάλιου λώρου του αγοριού τους, του έσωσαν τη ζωή. 11

13 ΗΠΑ 2001 Το τρίτο παράδειγμα είναι αυτό ενός 6χρονου κοριτσιού. Το κορίτσι είχε καρκίνο στα νεύρα και έκανε χημειοθεραπεία που είχε προκαλέσει την κατάπτωση του ανοσοποιητικού της συστήματος. Χρησιμοποιώντας τα βλαστικά κύτταρα από το δικό της ομφάλιο λώρο, θεραπεύτηκε πλήρως και έγινε ανάπλαση του ανοσοποιητικού της συστήματος. (Ημερομηνία μεταμόσχευσης ). 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση, αναφέρθηκε ότι το κορίτσι ήταν απόλυτα υγιές. (Ομάδα ομιλητών αρ. 857, Αμερικανικό Συνέδριο Μονάδας Αιματολογίας, Δεκέμβριος 2001). Οι γονείς του μικρού κοριτσιού αποφάσισαν να φυλλάξουν το αίμα του ομφάλιου λώρου του παιδιού τους, ακόμη κι αν δεν υπήρχε αρχείο γενετικών ασθενειών στην οικογένειά τους. ΗΠΑ 2002 Ένα 3χρονο αγόρι, που είχε διαγνωσθεί ότι έπασχε από απλαστική αναιμία, θεραπεύτηκε με τα βλαστικά κύτταρα του δικού του αίματος από τον ομφάλιο λώρο στις στο Πανεπιστημιακό Αντικαρκινικό Κέντρο στην Μινεσότα. Σύντομα αναφέρθηκε ως απόλυτα υγιής. Και οι γονείς αυτού του αγοριού είχαν αποφασίσει να φυλάξουν το αίμα του ομφάλιου λώρου του παιδιού τους κατά τη γέννηση. Διαδδι ικκασί ία λλήήψηηςς δδεεί ίγγμματτοοςς αίμματτοοςς αποο ττοονν οομμφάλλι ιοο λλώροο.. Οι γονείς που ενδιαφέρονται να γίνει συλλογή βλαστικών κυττάρων για να εξασφαλίσουν ένα υγιές μέλλον για το παιδί τους αλλά και τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, καλούνται να πάρουν την απόφαση αυτή έγκαιρα, πριν τη γέννηση του παιδιού τους. Για να γίνει η λήψη του δείγματος, το ζευγάρι πρέπει να εξασφαλίσει πολύ πριν τη γέννηση του μωρού τους τη συσκευασία συλλογής και την παράδοση της συσκευασίας (ΚΙΤ) την ώρα του τοκετού στον μαιευτήρα-γυναικολόγο ή στη μαία μαζί με τα απαιτούμενα χαρτιά για την σωστή και έγκαιρη μεταφορά του στα εργαστήρια. Αμέσως μετά τον τοκετό και εφόσον το νεογνό έχει απομακρυνθεί απο τη μητέρα, ο μαιευτήρας-γυναικολόγος παίρνει δείγμα αίματος απο τον ομφάλιο λώρο πριν την αφαίρεση του πλακούντα σε έναν αποστειρωμένο ασκό που περιέχεται μέσα στη συσκευασία συλλογής (ΚΙΤ) που είχαν εξασφαλίσει οι γονείς. (η διαδικασία συλλογής εξηγείται κατά τη διάρκεια πραγματικού τοκετού με λεπτομέρεια στο CD-DVD που σας παρέχουμε). 12

14 Η διαδικασία συλλογής του δείγματος αίματος απο τον ομφάλιο λώρο, που είναι πλούσιο σε βλαστικά κύτταρα, είναι απολύτως ασφαλής για την μητέρα και το παιδί, καθόλου επίπονη και χρονοβόρα. Το αίμα αυτό συνήθως πετιέται μετά τον τοκετό. Το δείγμα αυτό, που είναι πλούσιο σε βλαστικά κύτταρα, μεταφέρεται σε θερμοκρασία δωματιου απο εγκεκριμένο ταχυμεταφορέα βιολογικού δείγματος στα τελευταίας τεχνολογίας εργαστήρια στην Αυστρία. Εκεί, θα δοθεί στο δείγμα μοναδικός κωδικός/id number και θα γίνει ποιοτικός ελεγχος του δείγματος, απομόνωση των πολύτιμων βλαστικών κυττάρων και κρυοσυντήρηση για τα επόμενα χρόνια. ΤΤα δδι ικκά σαςς κκύύτττταρα γγι ια εεσάςς κκαι ι ττοο παιιδδί ί σαςς.. Η εταιρία Lifecord αναλαμβάνει την συλλογή και την κρυοσυντήρηση του δείγματος σας για ιδιωτική και μόνο χρήση. Τα κύτταρα αυτά είναι δικά σας και του παιδιού σας και σε καμία περίπτωση δεν θα δοθούν για χρήση χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή σας ή για ερευνητικούς σκοπούς. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της έρευνας για ενδεχόμενες μελλοντικές εφαρμογές σε συνεργασία με την εταιρία Eccocell σε βλαστικά κύτταρα που έχουν δοθεί με συγκατάθεση απο γονείς για ερευνητικούς σκοπούς. Ποουυ εεδδρεεύύεει ι ηη εετται ιρία LLiif feeccoorrdd Η Lifecord είναι μια ερευνητικο-προσανατολισμένη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο θέμα της φροντίδας βλαστικών κυττάρων. Οι αναγκαίες διατάξεις ορίστηκαν σε συνεργασία με Αυστριακά πανεπιστήμια για την καλύτερη συλλογή, προετοιμασία και αποθήκευση αίματος ομφάλιου λώρου για προσωπική χρήση. Η Lifecord επίσης εγγυάται οτι αυτά τα κύτταρα δεν θα χρησιμοποιηθούν σε γενετικά πειράματα ούτε για ερευνητικούς σκοπούς. Οι μυητές της θεμελίωσης της Lifecord Βλαστοκυτταρικής Έρευνας και Χρήσης GmbH είναι: Karl-Heinz Preisegger, Καθηγητής παθολογίας, κυτταροδιαγνωστικών και ανθρώπινων γενετικών, λέκτορας του πανεπιστημίου Karl-Franzers στο Graz, Armin Breinl, Καθηγητής γυναικολογίας και μαιευτικής. 13

15 Αννάκκλλι ισηη δδεεί ίγγμματτοοςς γγι ια θθεεραπεεί ία Η πρόσβαση/ανάκλιση του δείγματος γίνεται μόνο από το ίδιο το παιδί ή τους νόμιμους κηδεμόνες/γονείς μεχρι την ενηλικίωσή του. Η ποσότητα που απαιτείται καθορίζεται απο το είδος της ασθένειας, την ηλικία και το βάρος του ασθενούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα βλαστικά κύτταρα χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν πριν την αποστολή τους στο νοσοκομείο ή την κλινική που θα γίνει η μεταμόσχευση. ΓΓι ιαττί ί ννα προοττι ιμμήήσεεττεε ττηηνν εετται ιρία LLi ifeeccoorrdd αποο ττι ιςς άλλλλεεςς.. Έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής μέχρι και 30 φορές της αρχικής ποσότητας βλαστικών κυττάρων, σε περίπτωση που αυτό θεωρηθεί αναγκαίο (εάν ο ασθενής χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα).o πολλαπλασιασμός γίνεται μόνο ΑΝ είναι αναγκαίος και ΟΧΙ σε όλες τις περιπτώσεις. Η τράπεζα είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική, όμως υπάρχει μια ειδική συμφωνία υποστήριξης από την Αυστριακή κυβέρνηση ότι σε περίπτωση μελλοντικής πτώχευσής της, αυτή (η κυβέρνηση) θα αναλάβει αυτομάτως την οικονομική της ενίσχυση και διαχείριση και φυσικά τη συνέχιση της λειτουργίας της. Αυτό σημαίνει ότι, οι γονείς που θα επιλέξουν τη Lifecord μπορούν να αισθάνονται σίγουροι για το μέλλον της «επένδυσης της υγείας» τους. O έλεγχος μόλυνσης του δείγματος απο ιούς όπως AIDS πραγματοποιείται στα εργαστήρια σε δείγμα που συλλέχθηκε απο την μητέρα την ημέρα του τοκετού και ΟΧΙ απο το ομφαλικό αίμα οπότε δεν χρησιμοποιούμε ούτε λίγη ποσότητα απο το πολύτιμο δείγμα του παιδιού σας. Οι σακούλες αίματος της Lifecord είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της τράπεζας, κάτι που τις κάνει ασφαλείς και πλέον εύκολες στη χρήση. Είναι οι μόνες που διαθέτουν δύο σύριγγες συλλογής αίματος με ειδική ασφάλεια η καθεμία και συπληρωματικό αντιπηκτικό υγρό. Ουσιαστικά, η μία λειτουργεί ως εφεδρική, σε περίπτωση που κάτι συμβεί με την κύρια. Είναι η μοναδική εταιρεία οπου τα δείγματα της μεταφέρονται στο εξωτερικό με σταθεροποιητή θερμοκρασίας, ηλεκτρονικό θερμόμετρο, σακκούλα ασφαλείας και κουτι αφρολέξ σφραγισμένο. Η εταιρεία Lifecord έχει τις καλύτερες συνθήκες μεταφοράς σε σύγκριση με άλλες εταιρείες. Η εταιρεία Lifecord φυλάσσει τα δείγματα με τελευταίας τεχνολογίας σύστημα κρυοσυντήρησης απο εξειδικευμένο προσωπικό. Παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών και τηλεφωνική ενημέρωση από επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό καθημερινά και βρισκόμαστε δίπλα σας να απαντήσουμε σε τυχόν απορίες σας. 14

16 Συστατικά του σετ λήψης Σακουλάκι αίματος + σύστημα λήψης Φάκελος Αποστειρωμένος ασκός με πόρους Ετικέτα με τα στοιχεία της μητέρας Σακουλάκι αίματος με σύστημα λήψης 1 Ασκός αίματος 2 Βελόνα λήψης με κάλυμμα ασφαλείας 3 Επιπλέον σακουλάκι αντιπηκτικού 4+5 Ασφάλεια (σφικτήρας) 6 Εναλλακτική βελόνα και κάλυμμα ασφαλείας 7 Ασφάλεια (σφικτήρας) εναλλακτικής βελόνας Υπάρχχοουυνν κκί ίννδδυυννοοι ι; ; Η διαδικασία συλλογής των βλαστικών κυττάρων είναι σύντομη και απλή. Πραγματοποιείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τοκετού. Πρόκειται για μια εντελώς ανώδυνη και ακίνδυνη διαδικασία, τόσο για τη μητέρα όσο και για το νεογέννητο. Διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά. Το αίμα συλλέγεται μετά τον τοκετό από τον ομφάλιο λώρο που έχει ήδη αποκοπεί από το παιδί και δεν αποτελεί πλέον μέρος του σώματος της μητέρας. Πιθθαννόόττηηττεεςς χχρήήσηηςς σττοο μμέέλλλλοονν αλλλλά όόχχι ι εεφι ικκττόό σττοονν άννθθρωποο ακκόόμμηη o Αντικατάσταση οργάνων o Θεραπεία καρκίνου (καρκινικός εμβολιασμός) o Γενετική θεραπεία 15

17 Αννττι ικκαττάσττασηη οοργγάννωνν Είναι ξεκάθαρο οτι τα βλαστικά κύτταρα του αίματος έχουν την ικανότητα να διαφοροποιούνται σε πολλούς ιστούς. Τα κύτταρα του αίματος μπορούν να διαφοροποιηθούν στο συκώτι (Peterson, 1999, Alison, 2000, Theise, 2000), στους μύες (Ferrari, 1998), στην καρδιά (Orlic, 2000), στα νεύρα (Eglitis, 1997, Mezey, 2000), στα ανθρώπινα αγγεία (Shi, 1998) και στους ιστούς χόνδρων, όπως και σε συνδετικούς ιστούς (Erics, 2000, Majumdar, 2000). Σε ελέγχους ζώων έχει αποδειχθεί οτι κατεστραμμένοι ιστοί μπορούν να διορθωθούν και τα κλινικά συμπτώματα καλυτέρευσαν μέσω της χρήσης βλαστικών κυττάρων του αίματος. Θεεραπεεί ία κκαρκκί ίννοουυ (κκαρκκι ( ιννι ικκέέ ςς εεννέέσεει ιςς) ) Εκτός από βλαστικά κύτταρα ο ομφάλιος λώρος περιέχει επίσης «δενδριτικά κύτταρα», που αντιπροσωπεύουν ένα ουσιαστικό όργανο της «καρκινικής ένεσης». Ο εκφυλισμός των υγειών βλαστικών κυττάρων σε καρκινικά κύτταρα είναι μια διαδικασία που συμβαίνει διαρκώς στο σώμα. Ο όγκος αναπτύσσεται από ατομικά εκφυλισμένα κύτταρα όταν το ανοσοποιητικό σύστημα για κάποιο λόγο δεν μπορεί να είναι σε θέση να αναγνωρίζει αυτούς τους όγκους και να τους καταστρέφει. Θεεραπεεί ία γγοοννι ιδδί ίωνν Τα βλαστικά κύτταρα του αίματος του ίδιου σώματος είναι απόλυτα συμβατά με τη μεταφορά γονιδίων στον οργανισμό. Τα κύτταρα ανανεώνονται από μόνα τους και δομούν μακρόχρονους κυτταρικούς πληθυσμούς που περιέχουν τα εισηγμένα γονίδια ζωής. Υπάρχουν πολλές αρρώστιες που μπορούν να θεραπευθούν μέσω έγχυσης σωματικών γενετικά βλαστικών κυττάρων αίματος. Οι εφαρμογές βλαστικών κυττάρων ομφάλιου λώρου είναι ακόμη στην αρχή της κλινικής ανάπτυξής τους. Γι αυτό το λόγο είναι σημαντικό να μπορούμε να προβλέψουμε σήμερα ποιές αρρώστιες θα μπορούν να θεραπευτούν με βλαστικά κύτταρα του αίματος ομφάλιου λώρου, ή ποιό είδος μελλοντικών βλαστικών κυττάρων αίματος του ομφάλιου λώρου θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον στην φαρμακευτική. 16

18 ΣΣυυννθθήήκκεεςς εεπεεξξεεργγασί ίαςς κκαι ι συυννττήήρηησηηςς Το εργαστήριό μας αποτελείται από υπερσύγχρονες εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, ειδικά κατασκευασμένες για επεξεργασία και κρυοσυντήρηση των βλαστικών κυττάρων του αίματος ομφάλιου λώρου. Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα σε «αποστειρωμένο δωμάτιο» (clean room) υπό πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες. Τα δοχεία φύλαξης παρακολουθούνται διαρκώς επί 24ώρου βάσεως ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη θερμοκρασία συντήρησης των βλαστικών κυττάρων. Σε πίθανο ενδεχόμενο απώλειας ηλεκτρικού ρεύματος, η δεξαμενή συντήρησης λειτουργεί χειροκίνητα χωρίς να χρειάζεται ηλεκτρισμό. 17

19 Πλλεεοοννεεκκττήήμματτα φροοννττί ίδδαςς ττοουυ δδι ικκοούύ σαςς αίμματτοοςς απόό ττοονν οομμφάλλι ιοο λλώροο Τα βλαστικά κύτταρα του αίματος ομφάλιου λώρου αποσπούνται εύκολα και χωρίς κίνδυνο. Τα βλαστικά κύτταρα του αίματος ομφάλιου λώρου, σε αντίθεση με τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα, είναι ελεύθερα από γενετικές μεταλλάξεις που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου λόγω γήρανσης και περιβαλλοντολογικών επιδράσεων, οι οποίες σταδιακά οδηγούν στην ανάπτυξη της ασθένειας. Τα βλαστικά κύτταρα του αίματος ομφάλιου λώρου μπορούν ήδη να πολλαπλασιαστούν και έχουν την ικανότητα χρήσης σε μελλοντικές εφαρμογές. Πλεονεκτήματα του αίματος ομφαλίου λώρου: 1. Ανώδυνη, μη-εισβολική, ακίνδυνη συλλογή 2. Τεχνικά απλή διαδικασία συλλογής 3. Άμεση ικανότητα για κλινική χρήση 4. Δυνατότητα πολλαπλασιασμού εφόσον κριθεί αναγκαίο (όχι σε όλες τις περιπτώσεις) 5. Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος 6. Μικρός κίνδυνος μολυσματικών επιπλοκών 7. Αρκετή HLA ανεκτικότητα Σημείο κλειδί: Η γέννηση του παιδιού είναι μια μοναδική δυνατότητα συλλογής και κρυοσυντήρησης αιματοποιητικών βλαστικών κυττάρων, και αυτά τα αιματοποιητικά βλαστικά κύτταρα είναι απόλυτα συμβατά με το παιδί από το οποίο αποκτήθηκαν τα βλαστικά κύτταρα του πλακούντα. 18

20 Τα α βλαστικά ά κύτταρα α από ό το ο αίμα α του υ ομφάλιου υ λώρου υ μπορούν σήμερα α να α πολλαπλασιαστούν Καθ. Παν. Δρ. Karl-Heinz Preisegger στις Για να μπορέσουν τα βλαστικά κύτταρα να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά με διάφορους τρόπους και ενδεχομένως και πολλαπλές φορές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καθιερωθούν κλινικά εφαρμόσιμα πρωτόκολλα εφαρμογής τους. Στο εργαστήριο της Lifecord τα βλαστικά κύτταρα μπορούν ήδη να πολλαπλασιαστούν φτάνοντας το 20πλάσιο έως το 30πλάσιο του αρχικού τους αριθμού. Τα βλαστικά κύτταρα από το αίμα του ομφάλιου λώρου μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Τα βλαστικά κύτταρα από το αίμα του ομφάλιου λώρου μπορούν ήδη να πολλαπλασιαστούν στο εργαστήριο. Έτσι προκύπτουν διάφοροι, και μελλοντικά ίσως και πολλαπλοί τρόποι χρήσης τους. Υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία σχετικά με ενήλικες που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία με πολλαπλασιασμένα βλαστικά κύτταρα από το αίμα του ομφάλιου λώρου μετά από χημειοθεραπεία υψηλής δοσολογίας. Οι ασθενείς δέχτηκαν, στο πλαίσιο κλινικών μελετών, επιτυχημένη μεταμόσχευση με βλαστικά κύτταρα που είχαν πολλαπλασιαστεί x30 σε καλλιέργεια. Μια ιδιαίτερη ιδιότητα των βλαστικών κυττάρων που προέρχονται από το αίμα του ομφάλιου λώρου είναι ότι διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό και την ωρίμανση των βλαστικών κυττάρων στον μυελό των οστών των ενηλίκων. Αυτή η ιδιότητα μπορεί σήμερα να χρησιμοποιηθεί για την αναδόμηση υπολειμμάτων του μυελού των οστών μετά από αντικαρκινική θεραπεία και θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύτιμη, συμπληρωματική ουσία για την αναγέννηση του ιδίου του μυελό των οστών. Στο εργαστήριο της Lifecord μπορούν να πολλαπλασιαστούν τα βλαστικά κύτταρα από το αίμα του ομφάλιου λώρου φτάνοντας το 20πλάσιο έως το 30πλάσιο του αρχικού τους αριθμού. 19

Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα. Τι είναι τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα. Τι είναι τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1 Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα αποτελούν την πηγή δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Νεαρά βλαστικά κύτταρα για παθολογικά αγγεία μια νέα προοπτική που βασίζεται στα αποτελέσματα των πειραμάτων σε ζώα

Νεαρά βλαστικά κύτταρα για παθολογικά αγγεία μια νέα προοπτική που βασίζεται στα αποτελέσματα των πειραμάτων σε ζώα Νεαρά βλαστικά κύτταρα κατά της αθηροσκλήρωσης Καθ. Παν. Δρ. Karl-Heinz Preisegger στις 23.12.03 Τα αγγεία νεαρών ατόμων είναι σαφώς πιο ανθεκτικά απέναντι στην αθηροσκλήρωση από ότι είναι τα αγγεία των

Διαβάστε περισσότερα

9λόγοι. Οικογενειακή Φύλαξη. Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος. H καλύτερη Tράπεζα Βλαστικών Κυττάρων. στην Ευρώπη

9λόγοι. Οικογενειακή Φύλαξη. Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος. H καλύτερη Tράπεζα Βλαστικών Κυττάρων. στην Ευρώπη Οικογενειακή Φύλαξη Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος 9λόγοι για τους οποίους θα διαλέξετε τη Stem-Health Hellas Μοναδική Στιγμή. Μοναδική Απόφαση. H καλύτερη Tράπεζα Βλαστικών Κυττάρων στην Ευρώπη Η πρώτη μεταμόσχευση

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών.

Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών. Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών. Η πρώτη και ασφαλής πηγή λήψης βλαστοκυττάρων στη ζωή του ανθρώπου είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο παραμένει στον πλακούντα μετά τη γέννηση. Το υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρο. Χοτζάι Αθηνά, Στέργιο Χάιδω Τμήμα Γ5

Βλαστοκύτταρο. Χοτζάι Αθηνά, Στέργιο Χάιδω Τμήμα Γ5 Βλαστοκύτταρο Χοτζάι Αθηνά, Στέργιο Χάιδω Τμήμα Γ5 Τα βλαστοκύτταρα είναι κύτταρα που αναπαράγονται διαρκώς και έχουν την ικανότητα να μετατραπούν (να διαφοροποιηθούν) σε οποιοδήποτε άλλο είδος κυττάρου

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα:Η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών

Βλαστοκύτταρα:Η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών Βλαστοκύτταρα:Η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών Εργασία στο μάθημα της Βιολογίας Γυμνάσιο Κερατέας Δήμητρα Κοντού Νεφέλη Καλπάκα Γ2 Σχολικό έτος:2014-2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόοδος της τεχνολογίας είναι ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων Γεργιανάκη Ειρήνη

Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων Γεργιανάκη Ειρήνη Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων Γεργιανάκη Ειρήνη Δωρεά Ομφαλικού Αίματος Τι είναι το ομφαλoπλακουντιακό αίμα; «Ομφαλοπλακουντιακό» ονομάζουμε το αίμα που μπορεί να ληφθεί από τον ομφάλιο λώρο και

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα και χρήσεις

Βλαστοκύτταρα και χρήσεις Βλαστοκύτταρα και χρήσεις Θαυµατουργές λύσεις στην ιατρική συνήθως δεν υπάρχουν. Ακόµη και ανακαλύψεις που υπόσχονται θαύµατα, τις περισσότερες φορές διανύουν πολύ δρόµο µέχρι να φτάσουν στην επιτυχία.

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες που θεραπεύονται

Ασθένειες που θεραπεύονται Ασθένειες που θεραπεύονται Πρόκειται για ασθένειες για τις οποίες μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων (Hematopoietic μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων, μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων)

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Μία ανεκτίμητη προσφορά ζωής για όλους!

Δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Μία ανεκτίμητη προσφορά ζωής για όλους! Δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος Μία ανεκτίμητη προσφορά ζωής για όλους! Σελ. 3 H Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος Σελ. 4 Oμφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) Αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα Σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης µονάδων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος σε:

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης µονάδων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος σε: Στείλτε το κείµενο αυτό σε όσους περισσότερους µπορείτε. Συµβάλετε στη σωστή ενηµέρωση του κόσµου. ΕΟΜ Μυελός των Οστών ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Tράπεζα Αίματος Ομφάλιου Λώρου Umbilical Cord Blood Bank

Tράπεζα Αίματος Ομφάλιου Λώρου Umbilical Cord Blood Bank Tράπεζα Αίματος Ομφάλιου Λώρου Umbilical Cord Blood Bank Ιδρύθηκε Πρώτη στην Ευρώπη για Φύλαξη Βλαστικών Κυττάρων. Η Lifeline ιδρύθηκε στη Βρετανία το 1994 και δραστηριοποιήθηκε ως περιφερειακή τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεά Κυττάρων Αίματος και Μυελού των Οστών Ενότητα #1: Εθελοντική Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και Μυελού των Οστών

Δωρεά Κυττάρων Αίματος και Μυελού των Οστών Ενότητα #1: Εθελοντική Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και Μυελού των Οστών Δωρεά Κυττάρων Αίματος και Μυελού των Οστών Ενότητα #1: Εθελοντική Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και Μυελού των Οστών Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία μυελογενής λευχαιμία Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση και τύποι Ενδείξεις και συμπτώματα Αίτια πρόκλησης Διάγνωση Παρουσίαση και επαναστόχευση από Βικιπαίδεια Οξεία μυελογενής λευχαιμία : Ζήσου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 μεταξύ των κάτωθι υπογεγραμμένων: α).. κάτοικος οδός.. αριθμός, κάτοχος του υπ αριθμόν δελτίου αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης H Omnigen είναι µια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης βλαστοκυττάρων και των κυτταρικών θεραπειών µε τη χρήση πρωτοποριακών µεθόδων, µε τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Τι είναι το FoundationOne ; Το FoundationOne είναι μια εξέταση που ανιχνεύει γενωμικές μεταβολές (π.χ. μεταλλάξεις) που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ι Κ Ε Σ Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ - Α Ν Ο Σ Ο Γ Ε Ν Ε Τ Ι Κ Η

Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ι Κ Ε Σ Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ - Α Ν Ο Σ Ο Γ Ε Ν Ε Τ Ι Κ Η Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ι Κ Ε Σ Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ - Α Ν Ο Σ Ο Γ Ε Ν Ε Τ Ι Κ Η Τράπεζα Μεσεγχυματικών Κυττάρων Τι είναι τα Μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα ( MSCs); Αποτελούν ετερογενή πληθυσμό πολυδύναμων αρχέγονων

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η επιστημονική και ηθική νομιμοποίηση της ιδιωτικής αποθήκευσης ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

Είναι δυνατή η επιστημονική και ηθική νομιμοποίηση της ιδιωτικής αποθήκευσης ομφαλοπλακουντιακού αίματος; Είναι δυνατή η επιστημονική και ηθική νομιμοποίηση της ιδιωτικής αποθήκευσης ομφαλοπλακουντιακού αίματος; Nicholas M. Fisk, Irene A. G. Roberts, Roger Markwald, Vladimir Mironov Πρωτότυπο άρθρο: Can routine

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (STEM CELLS).

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (STEM CELLS). ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (STEM CELLS). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Επικ. Καθηγητής Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘ. Α. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819 e-mail: hmesogiaki@ippokratio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Καθ έξιν Αποβολές Οι καθ 'έξιν αποβολές είναι μια ασθένεια σαφώς διακριτή από τη στειρότητα, και που ορίζεται ως δύο ή περισσότερες αποτυχημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 19 Ιουνίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στα σκουπίδια πετιούνται κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες Ομφαλικά Μοσχεύματα (βλαστοκυτταρα), τα οποία δίνουν ανεκτίμητη βοήθεια και λύση στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α)......... κάτοικοι. οδός. αριθμός..., κάτοχοι των υπ αριθμόν....δελτίων αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών Δημήτρης Καρακάσης Σχεδιάγραμμα της ομιλίας Εισαγωγή Ασθενής - ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα βλαστικά κύτταρα

Κατανοώντας τα βλαστικά κύτταρα θέμα Κατανοώντας τα βλαστικά κύτταρα Μια επισκόπηση της επιστήμης και των θεμάτων που εγείρονται Δημοσίευση κατόπιν αδείας από την U.S. National Academy of Sciences, www.nationalacademies.org/stemcells.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Aπαντήσεις

Ερωτήσεις & Aπαντήσεις Ερωτήσεις & Aπαντήσεις Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα; Ομφαλοπλακουντιακά βλαστικά κύτταρα Τι είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα; Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος; Το ομφαλοπλακουντιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάρα Τραχανά Επίκουρος Καθηγήτρια Κυτταρικής Βιολογίας

Βαρβάρα Τραχανά Επίκουρος Καθηγήτρια Κυτταρικής Βιολογίας ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Βλαστοκύτταρα Βαρβάρα Τραχανά Επίκουρος Καθηγήτρια Κυτταρικής Βιολογίας Βλαστοκύτταρα: Κατανόηση βασικών βιολογικών διαδικασιών I.Ανάπτυξη II.Επιδιόρθωση/Αναγέννηση III.Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

«β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας»

«β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας» Εργαστήριο Κυτταρογενετικής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» «β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας» Ζαχάκη Σοφία - Ουρανία Βιολόγος, MSc, PhD β μεσογειακή αναιμία Η θαλασσαιμία ή νόσος

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζετε για τις μεταγγίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Γνωρίζετε για τις μεταγγίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήματα & Απαντήσεις

Ερωτήματα & Απαντήσεις ενημέρωση Ερωτήματα & Απαντήσεις Γιώργος Παπανικολάου, Δρ. Παθολόγος Τι είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα; Περίπου 25-60% (54-160 ml) του συνολικού αίματος της εμβρυοπλακουντιακής κυκλοφορίας μιας τελειόμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΊΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Μαλτέζος Ιωάννης

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΊΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Μαλτέζος Ιωάννης ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΊΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Μαλτέζος Ιωάννης Κληρονομικότητα Το σώμα μας αποτελείται από εκατομμύρια κύτταρα εκ των οποίων τα περισσότερα εξ αυτών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζετε για το αίμα σας

Γνωρίζετε για το αίμα σας Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ. Ομάδα ΑΡΕΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ. Ομάδα ΑΡΕΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ Ομάδα ΑΡΕΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα: Η μεγάλη ελπίδα της ιατρικής για τον 21ο αιώνα

Βλαστοκύτταρα: Η μεγάλη ελπίδα της ιατρικής για τον 21ο αιώνα 1 Βλαστοκύτταρα: Η μεγάλη ελπίδα της ιατρικής για τον 21ο αιώνα Ελένη Δεληγεώργη-Πολίτη,MD.PhD. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής και Κυτταρολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών Σώμα Ομοτίμων

Διαβάστε περισσότερα

πάρε μέρος στην αλυσίδα γίνε και εσύ εθελοντής δότης ελληνική αιματολογική εταιρεία

πάρε μέρος στην αλυσίδα γίνε και εσύ εθελοντής δότης ελληνική αιματολογική εταιρεία ελληνική αιματολογική εταιρεία Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι γύρω μας υπάρχουν πολλά προβλήματα που ταλανίζουν το σύγχρονο άνθρωπο. Ο ρόλος του εθελοντισμού είναι καθοριστικός για να περιορίσουμε μερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ A & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Παρακάτω παραθέτουμε μια ανάπτυξη του θέματος, η οποία, αυτούσια, μπορεί να χρησιμεύσει

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Εισαγωγικές Έννοιες Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Καλλιέργεια in vitro (= μέσα σε γυαλί): η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Επομένως είναι πολύ σημαντικό για εμάς να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις πάνω σε αυτή τη νόσο.

Επομένως είναι πολύ σημαντικό για εμάς να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις πάνω σε αυτή τη νόσο. Έντυπο πληροφόρησης και συγκατάθεσης ασθενών για συμμετοχή στη μελέτη μητρώου της Αυτοσωματικής Υπολειπόμενης Πολυκυστικής Νόσου Νεφρών (Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease, ARPKD) Mελέτη ARegPKD

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΠΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Επιμελήτρια Β Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΠΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Επιμελήτρια Β Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΠΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Επιμελήτρια Β Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΝΟΥ Ο όρος πόνος προέρχεται από τη λατινική λέξη POENA που σημαίνει PUNISHMENT(τιμωρία)

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή Τράπεζα Βλαστικών Κυττάρων του Ομφάλιου Λώρου

Οικογενειακή Τράπεζα Βλαστικών Κυττάρων του Ομφάλιου Λώρου Οικογενειακή Τράπεζα Βλαστικών Κυττάρων του Ομφάλιου Λώρου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ; Τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS)

ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) 12 ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) Μεταφρασµένο από την Κατερίνα Πουγούνια και την Μαρία Τζέτη. Ιανουάριος 2009 Τροποποιήθηκε από φυλλάδια που εκδόθηκαν από τα νοσοκοµεία Guy s και St Thomas στο Λονδίνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση ασθενειών στα νεογέννητα βρέφη

Ανίχνευση ασθενειών στα νεογέννητα βρέφη Ανίχνευση ασθενειών στα νεογέννητα βρέφη Ενημέρωση των γονέων για την έγκαιρη διάγνωση των εγγενών διαταραχών στα βρέφη Αγαπητοί γονείς, το παιδί σας πρόκειται σύντομα να γεννηθεί ή μόλις έχει γεννηθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-PETERSEN ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΕΚΠΠΑ) «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ταχ. Δ/νση : Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα Τηλέφωνο : 2106597617-619 - 620 E mail : hr@bioacademy.gr Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ Αθήνα: 18/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

κληρονοµικότητα Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες

κληρονοµικότητα Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες 12 Φυλοσύνδετη στο Χ Ή την τοπική σας κλινική γενετικής διάγνωσης: κληρονοµικότητα Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστήµιο Αθηνών Νοσοκοµείο Παίδων " Αγία Σοφία" Αθήνα Τηλ: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονοµικά νοσήµατα και καταστάσεις που οφείλονται σε γονιδιακές µεταλλάξεις

Κληρονοµικά νοσήµατα και καταστάσεις που οφείλονται σε γονιδιακές µεταλλάξεις Κληρονοµικά νοσήµατα και καταστάσεις που οφείλονται σε γονιδιακές µεταλλάξεις ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΦΥΛΟΣΥΝ ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης Οι ανιχνευτικές εξετάσεις (screening test) έχουν ευρεία εφαρμογή και μεγάλη πρακτική χρησιμότητα στον προγεννητικό έλεγχο. Ο προγεννητικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Οι όρχεις αποτελούν κομμάτι του αναπαραγωγικού συστήματος (παραγωγή σπερματοζωάριων) του άνδρα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη upadate swfobject.embedswf('/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf','avreloaded0','400',' 320','7.0.14','/plugins/content/avreloaded/expressinstall.swf', {file:'http://www.aretaieio-obgyn.com/images/stories/videos/emino.flv',width:'400',height:'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Α.Π.)

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Α.Π.) ΥΠΕΡΤΑΣΗ Η καρδιά προωθεί το αίμα στον οργανισμό μέσω των αρτηριών, με αποτέλεσμα οι αρτηρίες να βρίσκονται υπό πίεση. Η πίεση αυξάνει όταν είμαστε αναστατωμένοι, όταν τρομάζουμε, όταν καταβάλουμε κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Επιβλέπουσα Α.ΤΕΙ.Θ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μέλη Επιτροπής Λαβδανίτη Μαρία Μινασίδου Ευγενία Αλεξιάδη Αθηνά Γεωργάκη Ελένη Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρωµοσωµικές Αλλαγές. Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες

Χρωµοσωµικές Αλλαγές. Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες 12 Orphanet Ιστοσελίδα ελεύθερης πρόσβασης που παρέχει πληροφορίες για τις σπάνιες παθήσεις, τα κλινικά πειράµατα, τα φάρµακα και συνδέσµους για οµάδες υποστήριξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ιστοσελίδα: www.orpha.net

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη

Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Ορολογία και λίγα λόγια για τον καρκίνο Χαρακτηριστικά του καρκίνου Μεταλλάξεις Μεταλλάξεις και καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ 7ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ Δρ. Μαρία Τζητηρίδου- Χατζοπούλου Παιδίατρος Νεογνολόγος-Αναπτυξιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω λέμφωμα; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω λέμφωμα; Πώς θα το καταλάβω; Πώς θα το καταλάβω; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Μήπως έχω λέμφωμα; Η έγκαιρη διάγνωση, σώζει ζωές Ο οδηγός αυτός έχει γραφτεί για να σας εφοδιάσει με πληροφορίες και συμβουλές, ώστε να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΘ` ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ (πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με το Βρετανικό κολλέγιο μαιευτήρωνγυναικολόγων) για περισσότερες πληροφορίες η γυναίκα πρέπει να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της. ΓΕΝΙΚΑ Αποβολή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Σελ.65, Αιµατολογία Αιµοδοσία Ι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τα µεγάλα µονοκύτταρα ή µονοπύρηνα αποτελούν τα φαγοκύτταρα του οργανισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖA ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖA ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖA ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Αικατερίνη Σταυροπούλου-Γκιόκα Ανδρέας Παπασάββας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ H μεταμόσχευση μυελού των οστών αποτελεί καθιερωμένη θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ Πως να προλάβετε τον ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ με ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ Χορηγία Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία με ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί και αποτελούν το συχνότερο ενδοκρινολογικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Οι πιθανότητες ότι κάποιος θα ανακαλύψει έναν τουλάχιστον όζο θυρεοειδούς είναι 1 στις 10 ενώ σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος. Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος. Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά Η νέα εποχή στον Προγεννητικό Έλεγχο: Μοριακός Καρυότυπος - array CGH - Συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός με μικροσυστοιχίες

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης χρησιμοποιούνται:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης χρησιμοποιούνται: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/12 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Τί είναι ο κληρονομικός καρκίνος; κληρονομικός και σποραδικός καρκίνος. Κληρονομικός καρκίνος - Site Ε.Ο.Π.Ε. - Μ.Σ.

Γενικά. Τί είναι ο κληρονομικός καρκίνος; κληρονομικός και σποραδικός καρκίνος. Κληρονομικός καρκίνος - Site Ε.Ο.Π.Ε. - Μ.Σ. 1 Γενικά Ο καρκίνος προκαλείται από αλλαγές στα υλικά του σώματος μας που ονομάζονται «γονίδια». Πρόκειται για τις μονάδες πληροφοριών σε κάθε κύτταρο του σώματός μας. Τα γονίδια υπαγορεύουν στπν οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist

histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist histogenesis αισθητική προσώπου Dr. Stefanos Goudelas, Dermatologist η πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική αγωγή για τις ρυτίδες έκφρασης Dr. Stefanos Goudelas

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία

Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ph.D. Λέκτορας Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα, T ηλ.: 210 7775444 Fax: 210 7775420 e-mail: info@diamedica.gr http://www.diamedica.gr. Πίνακας 1.

Οδός Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα, T ηλ.: 210 7775444 Fax: 210 7775420 e-mail: info@diamedica.gr http://www.diamedica.gr. Πίνακας 1. Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος 1 Δεκέμβριος 2007 Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής Οδός Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα, T ηλ.: 210 7775444 Fax: 210 7775420 e-mail: info@diamedica.gr http://www.diamedica.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι Ο πιο απλός ορισμός είναι ότι ο καρκίνος είναι μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και διασπορά ανώμαλων κυττάρων. Αν η εξάπλωση δεν ελεγχθεί θα οδηγήσει στο θάνατο. Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενότητα 2 : Χημεία της ζωής 4 Ενότητα 3: Ενέργεια και οργανισμοί 13 Ενότητα 4: κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εισαγωγή: Το κυκλοφορικό είναι από τα πιο σημαντικά αλλά και από τα πιο ευαίσθητα συστήματα του οργανισμού μας. Τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικό γλωσσάριο. Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες. Μεταφρασµένο από την Κατερίνα Πουγούνια και την Μαρία Τζέτη.

Γενετικό γλωσσάριο. Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες. Μεταφρασµένο από την Κατερίνα Πουγούνια και την Μαρία Τζέτη. 12 Γενετικό γλωσσάριο Μεταφρασµένο από την Κατερίνα Πουγούνια και την Μαρία Τζέτη. Ιανουάριος 2009 Τροποποιηµένο από το γλωσσάριο που αρχικά δηµιουργήθηκε από το Πάρκο Γενετικής Γνώσης London IDEAS (London

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο φυσιολογικός μυελός των οστών. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"

Ο φυσιολογικός μυελός των οστών. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός Ο φυσιολογικός μυελός των οστών Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός" μυελός των οστών πολύπλοκος όλες οι κυτταρικές σειρές από αρχέγονο αδιαφοροποίητο κύτταρο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δική μας ευθύνη να ενημερώσουμε την Procell Ltd. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής του ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Είναι δική μας ευθύνη να ενημερώσουμε την Procell Ltd. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής του ομφαλοπλακουντιακού αίματος. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ Εμείς, ασκώντας τη γονική μέριμνα και ενεργώντας στο παρόν για λογαριασμό μας και για λογαριασμό του παιδιού μας που πρόκειται να γεννηθεί, συναινούμε η εταιρεία Προσελ Βιοτεχνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑ. Καθηγητής Μποµπ Γουίλλιαµσον AO, FRS Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστηµίου της Μελβούρνης, Αυστραλία

ΙΑΤΡΙΚΟ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑ. Καθηγητής Μποµπ Γουίλλιαµσον AO, FRS Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστηµίου της Μελβούρνης, Αυστραλία ΙΑΤΡΙΚΟ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑ Υπάρχουσες Κλινικές Προοπτικές για Γονιδιακές Θεραπείες και η Χρήση Βλαστικών Κυττάρων για την Αντιµετώπιση της Κυστικής Ίνωσης και άλλων Γενετικών ιαταραχών του Dace Shugg Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης.

Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης. Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης. Αν είστε 55-70 ετών ελάτε και εσείς για ΔΩΡΕΑΝ προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο παχέος εντέρου, από 1-31 Μαρτίου σε Αθήνα-Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα