Αρχέγονα κύτταρα και νεφρός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχέγονα κύτταρα και νεφρός"

Transcript

1 Ελληνική Νεφρολογία 2012; 24 (4): Ανασκόπηση Αρχέγονα κύτταρα και νεφρός Κ. Τρίγκα 1 Γ. Σωτηροπούλου- Μπονίκου 2 Μ. Γκέρμπεση 2 Ζ. Κεφαλοπούλου 2 Περίληψη O αυξανόμενος αριθμός των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και ανάγκη υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας καθιστούν την αναγέννηση του νεφρικού ιστού επιτακτική ανάγκη. Η νεφρική αναγέννηση μέσω ενηλίκων νεφρικών αρχέγονων (stem) κυττάρων, μπορεί να επιτευχθεί μέσω δημιουργίας in-vitro ενός αναπληρωματικού οργάνου από αρχέγονα κύτταρα ή από εμβρυικό ιστό, τοπική μετανάστευση από την κυκλοφορία του αίματος ή επαναδιαφοροποίηση εγγενών αρχέγονων κυττάρων ή θεραπεία με αρχέγονα κύτταρα ex vivo. Κύρια ερωτήματα που χρήζουν διερεύνησης αφορούν την ύπαρξη εγγενών νεφρικών βλαστοκυττάρων στον ενήλικο νεφρό, (διάμεσος χώρος, σωληνάρια, μυελός, φλοιός, νεφρική θηλή, περιαγγειακή φωλεά) και τους αξιό πιστους δείκτες για την αναγνώρισή τους. Λόγω της πολυπλοκότητας της νεφρικής αρχιτεκτονικής και των διαφόρων κυτταρικών τύπων, πιθανόν να συνυπάρχουν πολλοί μηχανισμοί νεφρικής κυτταρικής αναγέννησης. Η συμμετοχή των προερχόμενων από τον μυελό των οστών κυκλοφορούντων βλαστοκυττάρων ( bone marrow-derived stem cells, BMSC) στην αναγέννηση των νεφρικών σωληναρίων τέθηκε υπό αμφισβήτηση, ενώ ενισχύθηκε η θεωρεία της άμεσης αντικατάστασης μέσω επιθηλιακών κυττάρων. Επιβεβαιώθηκε ο ρόλος των BMSC στην διατήρηση και αποκατάσταση του νεφρικού μεσάγγειου και ενδοθηλίου αλλά όχι και των επιθηλιακών κυττάρων. Δυστυχώς τα μεσεγχυματικά αρχέγονα κύτταρα, δεν διαφοροποιούνται μόνο σε σπειραματικά κύτταρα, αλλά υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να αναπτύξουν και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά λιποκυττάρων. Το μικροπεριβάλλον, φαίνεται ότι επηρεάζει την κυτταρική διαφοροποίηση και καθορίζει την «μοίρα» των βλαστοκυττάρων. Η θεραπεία με βλαστοκύτταρα αποτελεί νέο τομέα της νεφρολογίας, με πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Τρία κυρίως θέματα που αφορούν στην αναγέννηση του νεφρικού ιστού θα απασχολήσουν στο μέλλον: κατανόηση της δημιουργίας του νεφρού στο έμβρυο, χαρακτηρισμός των βλαστοκυττάρων και των σηματοδοτικών μηχανισμών που ενέχονται στην διαφοροποίηση τους και η εισήγηση θεραπευτικών πρωτόκολλων για την επαγωγή μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων. Η επιτυχής αλληλεπίδραση των παραπάνω θα καθορίσει την πορεία της νεφρικής αναγέννησης. Λέξεις κλειδιά: αρχέγονα κύτταρα, βλαστοκύτταρα μεσεγχυματικά, βλαστοκύτταρα προερχόμενα από τον μυελό των οστών, νεφρική αναγέννηση. Εισαγωγή 1 Κυανούς Σταυρός, Πάτρα 2 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου Πάτρα O όρος «αναγεννητική ιατρική», καθιερώθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα ως όρος αναφοράς και χρησιμοποιείται με ενθουσιασμό. O αυξανόμενος αριθμός των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και με ανάγκη υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας καθιστούν την αναγέννηση του νεφρικού ιστού επιτακτική ανάγκη.

2 Ελληνική Νεφρολογία, 24, 2012 Στον νεφρικό ιστό βλάπτονται κυρίως τα σωληναριακά κύτταρα λόγω των αυξημένων αναγκών τους σε οξυγόνο. Τα σωληναριακά κύτταρα λειτουργούν σε περιβάλλον υποξίας, επιβαρύνονται με την πρόσληψη τοξινών και με την λειτουργία της συμπύκνωσης των ούρων, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ευπαθή 1. Ανάλογα με την έκταση της βλάβης και με την αναγεννητική ικανότητα του ασθενούς, ορισμένα σωληναριακά κύτταρα μπορούν να ανακτήσουν μακροπρόθεσμα την λειτουργικότητά τους, άλλα να αναγεννηθούν πλήρως και άλλα μερικώς ή καθόλου. Η παθογένεια της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, αφορά στην επαναιμάτωση που ακολουθεί την ισχαιμία και περιλαμβάνει την οξεία σωληναριακή νέκρωση, την απόπτωση, τη σπειραματική βλάβη και τη φλεγμονή. Μετά από βλάβη, επαναδιαφοροποιούνται γειτονικά σωληναριακά κύτταρα, χάνουν τα επιθηλιακά χαρακτηριστικά τους και αναπτύσσουν έναν λιγότερο διαφοροποιημένο μεσεγχυματικό φαινότυπο μέσω μιας διεργασίας που καλείται επιθηλιακή προς μεσεγχυματική μετάβαση - [epithelial-mesenchymal transition (ΕΜΤ)]. Τα νέα μεσεγχυματικά κύτταρα μεταναστεύουν στην περιοχή που έχει υποστεί βλάβη και διαφοροποιούνται εκ νέου σε λειτουργικά σωληναριακά κύτ ταρα μέσω της αντίθετης προς την ΕΜΤ διεργασίας, την μεσεγχυματική προς επιθηλιακή μετάβαση - [mesenchymal-epithelial transitions (ΜΕΤ)]. Η διεργασία της επαναδιαφοροποίησης, μετανάστευσης και πολλαπλασιασμού ευοδώνεται από σημαντικούς τοπικούς παράγοντες, όπως είναι ο αυξητικός παράγοντας των ηπατοκυττάρων (hepatocyte growth factor, HGF).Η οστική μορφογενετική πρωτεΐνη (bone morphogenic protein, BMP-7), o επιδερμικός αυξητικός παράγοντας (epidemal growth factor, EGF) και ο αυξητικός παράγοντας παρόμοιος με ινσουλίνη (insulin-like growth factor, IGF) 2,3. Oρισμένοι ερευνητές έδειξαν ότι, μετά από ισχαιμική βλάβη, τα διαφοροποιημένα σωληναριακά επιθηλιακά κύτταρα (tubular epithelial cells, TECs) που επιβίωσαν, ήταν εκείνα που αναγέννησαν τα περισσότερα, αν όχι όλα τα σωληναριακά επιθηλιακά κύτταρα. Η ικανότητα πολλαπλασιασμού των TECs, βασίζεται σε μια μεγάλη «δεξαμενή» κυττάρων, που βρίσκονται στην G1 φάση του κυτταρικού κύκλου και πολλαπλασιάζονται άμεσα, όταν παραστεί ανάγκη 4. ΑρχΕγOνΑ ΚυΤΤΑρΑ ΚΑι νεφρoσ Αρχέγονα κύτταρα και αναγέννηση του νεφρικού ιστού Παράλληλα με τη θεωρία της σωληναριακής αναγέννησης μέσω ΕΜΤ και επαναδιαφοροποίησης αλλά και μέσω πολλαπλασιασμού των TECs, ενισχύεται και η υπόθεση της συμμετοχής των νεφρικών βλαστοκυττάρων στην διεργασία αυτή 3. Η παραπάνω υπόθεση της αναγέννησης μέσω ενηλίκων νεφρικών αρχέγονων κυττάρων, υποστηρίζεται και από την βελτιούμενη πλέον γνώση της εμβρυικής ανάπτυξης του νεφρού 5 και θα μπρούσε ενδεχομένως να επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων μηχανισμών 6,7 : Αναγέννηση ενός αναπληρωματικού οργάνου από αρχέγονα κύτταρα ή από εμβρυϊκό ιστό τοπική μετανάστευση από την κυκλοφορία του αίματος ή διαφοροποίηση εγγενών αρχέγονων κυττάρων, θεραπεία ex vivo με αρχέγονα κύτταρα προερχόμενα από καλλιέργειες αρχέγονων κυττάρων. Κύρια ερωτήματα που χρήζουν διερεύνησης αφορούν την ύπαρξη εγγενών νεφρικών βλαστοκυττάρων στον ενήλικο νεφρό, και τους αξιόπιστους δείκτες για την αναγνώρισή τους καθώς και η επιβεβαίωση του ερωτήματος εάν τα κύτταρα που απομονώνονται in vitro είναι ίδια με τα κύτταρα in vivo 8 (διάμεσος χώρος, σωληνάρια, μυελός, φλοιός). Oι έως τώρα προσπάθειες αναγνώρισης ενήλικων αρχέγονων κυττάρων στο νεφρό, στηρίζονται στην βιολογία των αρχέγονων κυττάρων, στην ικανότητα τους να εκκρίνουν την χρωστική Hoechst (πρόκειται για γενετικώς τροποποιημένα κύτταρα, μεταλλαγμένα στα πλαίσια ερευνητικής εργασίας που εκφράζουν την παραπάνω χρωστική) ή στην έκφραση ειδικών δεικτών των αρχέγονων κυττάρων και στον παρατεταμένο κυτταρικό τους κύκλο, κύτταρα που κατακρατούν χρωστική (label retaining cells, LRCS). O τελευταίος, αναφέρεται ως ένας μη εξειδικευμένος τρόπος αναγνώρισης των αρχέγονων κυττάρων μέσω παρακολούθησης της αραίωσης της χρωστικής βρωμοδεοξυουριδίνης (bromodeoxyuridine, BrdU). Τα «ήρεμα» αρχέγονα κύτταρα, που δεν διαιρούνται, διατηρούν υψηλά επίπεδα BrdU στον πυρήνα του κυττάρου, ενώ τα διαφοροποιημένα, που πολλαπλασιάζονται και διαιρούνται συχνότερα, φέρουν αραιωμένη ποσότητα χρωστικής. Το 2003 ο Maeshima και συν. 9 αναγνώρισαν (BrdU-labelled) κύτταρα, στα νεφρικά σωληνά- 241

3 Κ. ΤριγΚΑ ΚΑι Συν. Ελληνική Νεφρολογία, 24, 2012 ρια παρόμοια με προδρομικά (progenitor-like) και τα ονόμασαν σωληναριακά κύτταρα, ενώ το 2004 οι Oliver και συν. 10 αναγνώρισαν παρόμοιο πληθυσμό κυττάρων στον διάμεσο χώρο της νεφρικής θηλής στους επίμυες. Άλλοι ερευνητές βρήκαν ότι ούτε τα εξω-σωληναριακά κύτταρα, ούτε τα σωληναριακά αρχέγονα κύτταρα, συνεισφέρουν στην νεφρική αποκατάσταση. Λόγω της πολυπλοκότητας της νεφρικής αρχιτεκτονικής και των διαφόρων κυτταρικών τύπων, ο νεφρός πιθανόν διαθέτει πολλούς μηχανισμούς κυτταρικής αναγέννησης. Όσον αφορά στη νεφρική αναγέννηση, ο Humphreys και συν. διατύπωσαν τη θεωρία ότι η επιδιόρθωση των νεφρώνων που έχουν υποστεί βλάβη επιτυγχάνεται δυνητικά εκτός από τα κύτταρα που επιβίωσαν της βλάβης και μέσω ενός υποπληθυσμού αρχέγονων κυττάρων του νεφρού 11, τα οποία ενδεχόμενα συμβάλλουν στην επιδιόρθωση του σωληναριακού επιθηλίου, όταν τα γειτονικά κύτταρα δεν μπορούν να αποκαταστήσουν την βλάβη (Εικ. 1). Τα θετικά για την χρωστική Hoechst κύτταρα χαρακτηρίζονται ως παράπλευρος υποπληθυσμός ( side population, SP ) και φαινοτυπικά ομοιάζουν με τα εγγύς σωληναριακά κύτταρα και εκφράζουν CD90, CD44, Pax2, OCT4 και βιμεντίνη. O πληθυσμός αυτός των κυττάρων δεν προέρχεται από τον μυελό των οστών, ούτε από τον διάμεσο χώρο του νεφρού, αλλά από τα σωληναριακά κύτταρα, και συμβάλλει στην ιστική ανάπλαση σε νεφρική ανεπάρκεια 11,12,13, και σε μεταμόσχευση νεφρού 14,15. Σε δύο διαφορετικά μοντέλα μυών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ο αριθμός των παράπλευρων κυττάρων μειώθηκε αλλά μια μελέτη έδειξε ότι αυτά που εναπόμειναν εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα μοριακών μεσολαβητών νεφρικής μορφογένεσης και γονιδίων με δείκτες βλαστοκυττάρων 16. Υποθετικό διάγραμμα προέλευσης νεφρικών πρόδρομων κυττάρων, μετά από βλάβη Iσχαιμική βλάβη Πολλαπλασιασμός και διαφοροποίηση επιθηλιακών κυττάρων Σωληνάριο που έχει υποστεί βλάβη Εξωσωληναριακά stem κύτταρα (ΒΜDSC) Ενδοσωληναριακά stem κύτταρα Α Β Γ Διαίρεση διαφοροποιημένων ΤΕCs Κύτταρα προερχόμενα από διαφοροποιημένα επιθηλιακά Σωληνάριο που έχει αναγεννηθεί Κύτταρα προερχόμενα από stem κύτταρα Εικ. 1. Υποθετικό διάγραμμα προέλευσης νεφρικών πρόδρομων κυττάρων, μετά από βλάβη. Oι Humphreys και συν. ανέπτυξαν μια μέθοδο διαχωρισμού της προέλευσης των κυττάρων που συνεισφέρουν στην αναγέννηση του νεφρού. Αρχικά επέτυχαν την έκφραση ενός γονιδιακού δείκτη, ούτως ώστε όλα τα νεφρικά κύτταρα που προέρχονται από το μεσέγχυμα (σωληναριακά επιθηλιακά, κύτταρα της κάψας του Bowman) να είναι σεσημασμένα με χρωστική, ενώ τα κύτταρα του διάμεσου χώρου να μην εκφράζουν τη χρωστική. Έτσι, σε περίπτωση βλάβης, η εμφάνιση σεσημασμένων κυττάρων, ενίσχυε την υπόθεση της επιδιόρθωσης της σωληναριακής βλάβης μέσω σωληναριακών κυττάρων που έχουν επιβιώσει της βλάβης ή μέσω πρόδρομων εγγενών αρχέγονων κυττάρων. Σε περίπτωση έμμεσης συμμετοχής στην αναγεννητική διαδικασία, μη σεσημασμένων αρχέγονων κυττάρων του διάμεσου χώρου, παρατηρούνταν αραίωση της χρωστικής. Από Humphrens, BD et al 11 μετά από τροποποίηση. TECs: Tubular epithelial cells. 242

4 Ελληνική Νεφρολογία, 24, 2012 Μελετήθηκε επίσης το ενδεχόμενο φαρμακολογικής ενεργοποίησης ενηλίκων αρχέγονων κυττάρων στο νεφρό, με τη χορήγηση τριχοστατίνης Α (trichostatin A, TSA), που ανήκει στους HDACIs (-histone deacetylase inhibitors HDACIs) που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία του καρκίνου, για την υποστροφή της εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας 17,18. Σε ένα μοντέλο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, η TSA βελτίωσε την σπειραματική νόσο, αύξησε τα γονίδια νεφροπροστατευτικών παραγόντων όπως της πρωτεΐνης ΒΜρ-7, του παράγοντα HGF, και του αυξητικού παράγοντα των ενδοθηλιακών κυττάρων (vascular endothelial growth factor, VEGF) στα νεφρικά κύτταρα, αλλά όχι στα κύτταρα του παράπλευρου υποπληθυσμού 17. Άλλη θέση και τρόπος αναγνώρισης εγγενών μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων χρησιμοποιήθηκε από τους Bussolati και συν. και αφορά στον επιφανειακό δείκτη CD133, που εμφανίζεται στο 1% των κυττάρων στον ενήλικο νεφρικό ιστό 19,20. Τα θετικά για τον CD133 κύτταρα βρίσκονται στον ουρικό πόλο της κάψας του Bowman, διατηρώντας μια ιεραρχική ταξινόμηση 21 και είναι πολυδύναμα κύτταρα που εκφράζουν επιθηλιακά ή ενδοθηλιακά χαρακτηριστικά, υπό την επίδραση αυξητικών παραγόντων 22,23. Μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι τα απομονωμένα βλαστοκύτταρα εκφράζουν πλήθος βλαστοκυτταρικών δεικτών συμπεριλαμβανομένων των Sca-1, OCT-4, Rex-1 CD24 και CD οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη μελέτη κυτταρικών σειρών στο φυσιολογικό και παθολογικό νεφρό 10,21,25. Επιπρόσθετα, η συν-έκφραση των δεικτών CD24 (για την αναγνώριση διαφόρων τύπων αρχέγονων κυττάρων) και CD133 (δείκτης ενήλικων αρχέγονων κυττάρων) αναγνωρίζει έναν πληθυσμό αρχέγονων κυττάρων στον ουρικό πόλο της κάψας του Bowman (Εικ. 2) 20. Όταν απομονωθούν, τα CD24+ αρχέγονα CD133+ νεφρικά πρόδρομα κύτταρα, δεν εκφράζουν ειδικούς δείκτες διαφοροποιημένων κυττάρων, αλλά μεταγραφικούς παράγοντες που είναι χαρακτηριστικοί για τα πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά μπορούν ταυτόχρονα να αυτοανανεώνονται, να διαφοροποιούνται και να πολλαπλασιάζονται. Όταν ενεθούν σε πειραματικά μοντέλα οξείας νεφρικής ανεπάρκειας (OνΑ), αναγεννούν τη σωληναριακή δομή και αποκαθιστούν την νεφρική λειτουργία. Τα CD24+ CD133+ νεφρικά πρόδρομα κύτταρα, αντι προ - Ποδοκύτταρα Μεσσαγγειακά κύτταρα Ενδοθηλιακά κύτταρα Ουρικός πόλος Μεταβατικά κύτταρα Εγγύς σωληναριακά κύτταρα ΑρχΕγOνΑ ΚυΤΤΑρΑ ΚΑι νεφρoσ Aγγειακός πόλος Μεταβατικά κύτταρα (CD 24, CD133, PDX) Νεφρικά προγονικά κύτταρα (CD24, CD133) Εικ. 2. Ιεραρχική κατανομή των νεφρικών πρόδρομων κυττάρων στο σπείραμα του ενήλικου νεφρού στον άνθρωπο. Τα CD24/CD133+νεφρικά πρόδρομα κύτταρα (κόκκινο) βρίσκονται στον ουρικό πόλο, αλλά ταυτόχρονα είναι κοντά με τα ποδοκύτταρα (μπλε) που βρίσκονται στον αγγειακό πόλο και με τα σωληναριακά νεφρικά κύτταρα (άσπρα), που βρίσκονται στην άλλη πλευρά. Ένας μεταβατικός κυτταρικός πληθυσμός (CD24+/CD133+/ PDX+, κόκκινο/μπλε) φέρει χαρακτηριστικά είτε των νεφρικών πρόδρομων κυττάρων (κόκκινο), είτε των ποδοκυττάρων (μπλε) και βρίσκεται μεταξύ του ουρικού και του αγγειακού πόλου. Στον αγγειακό πόλο των σπειραμάτων, τα μεταβατικά αυτά κύτταρα, βρίσκονται πολύ κοντά με κύτταρα που δεν φέρουν δείκτες νεφρικών πρόδρομων κυττάρων, ωστόσο φέρουν δείκτες και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά διαφοροποιημένων ποδοκυττάρων (μπλε). Ενδοθηλιακά κύτταρα (κίτρινο), μεσαγγειακά (πράσσινο), ποδοκύτταρα (μπλε), εγγύς σωληνάρια (κόκκινο). Από Romagnani P 21 μετά από τροποποίηση μεσεγχυματικών αρχέγονων κυττάρων. σωπεύουν κοινούς πρόγονους επιθηλιακών σωληναριακών κυττάρων και ποδοκυττάρων κατά την νεφρική ανάπτυξη, ενώ σε πειραματικά μοντέλα νεφρικής βλάβης είναι ικανά να αντικαταστήσουν όλες τις νεφρικές δομές συμ περι λαμβανομένων και των σπειραμάτων, με επακόλουθη ύφεση της πρωτεϊνουρίας. Άλλωστε, βρίσκονται στην κάψα του Bowman, στο μοναδικό σημείο του νεφρού, που είναι εγγύς τόσο των σωληναριακών κυττάρων, όσο και των σπειραματικών ποδοκυττάρων (Εικ. 2). Η ταυτοποίηση των κυττάρων αυτών έρχεται σε συμφωνία με την μελέτη των Humphrey και συν. το 2008, που θεωρεί ότι η αναγέννηση του νεφρού προέρχεται από ενδογενή νεφρικά κύτ- 243

5 Κ. ΤριγΚΑ ΚΑι Συν. Ελληνική Νεφρολογία, 24, 2012 ταρα. Ίσως πρόκειται δηλαδή για τα ίδια κύτταρα που προέρχονται από τον ουρικό πόλο της κάψας του Bowman και αναγεννούν σωληναριακά επιθηλιακά κύτταρα. Πιθανόν να αντιπροσωπεύουν ένα υποπληθυσμό αρχέγονων κυττάρων που διατηρούνται στην θέση αυτή από τα πρώιμα στάδια της νεφρογένεσης, δημιουργώντας μια φωλεά 8. Η νεφρική θηλή ως πιθανή φωλεά αρχέγονων κυττάρων Το 2004 οι Oliver και συν. 10 έδειξαν υψηλό δυναμικό πολλαπλασιασμού στην άνω περιοχή της νεφρικής θηλής, και ειδικά στην περιοχή κοντά στον ουρικό πόλο. χρησιμοποιώντας χρώση για το δείκτη Ki67, έδειξαν θετικότητα σε μικρό ποσοστό κυττάρων (2,6%), αλλά μεγαλύτερο σε σχέση με άλλα μέρη του νεφρού. Επίσης βρέθηκε ότι τα κύτταρα που κατακρατούσαν χρωστική- LRCs με διάφορα χαρακτηριστικά ενήλικων stem κυττάρων στον διάμεσο χώρο των θηλών και των αθροιστικών σωληναρίων, μπορούσαν να αναγεννήσουν κύτταρα του φυσιολογικού ενήλικου νεφρού. Ακόμη, το 2006 οι Dekel και συν. 26 έδειξαν επίσης ότι μη σωληναριακά πολυδύναμα/πρόδρομα Sca-1+ κύτταρα στον νεφρό ενήλικων ποντικών, βρίσκονται κυρίως στον διάμεσο χώρο (εξωτερικό τμήμα) της θηλής, κοντά στα σωληνάρια. Είναι γνωστό ότι, σε αντίθεση με άλλες περιοχές του νεφρού, στην νεφρική θηλή δεν παρατηρείται απόπτωση, μετά από ισχαιμική βλάβη. Έτσι η παρουσία LRCs στη βάση της θηλής και σε κύτταρα που πολλαπλασιάζονται γρήγορα στo άνω τμήμα της θηλής (που μπορούν να μεταναστεύσουν σε άλλα τμήματα του νεφρού με μικρότερη παροχή οξυγόνου), δημιούργησε την ιδέα μιας αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης των θέσεων έδρευσης των αρχέγονων κυττάρων. Πιθανολογείται ότι, φυσιολογικά τα LRCs του διάμεσου χώρου ή τα πρόδρομά τους κύτταρα, μεταναστεύουν στο άνω μέρος των νεφρικών θηλών και δημιουργούν μια «δεξαμενή» άμεσα πολλαπλασιαζομένων κυττάρων, που ενδεχόμενα διαδραματίζουν ρόλο στην επούλωση μετά από την οξεία νεφρική βλάβη 27. Πράγματι, φάνηκε ότι τα αρχέγονα κύτταρα εδρεύουν συνήθως σε «φωλεές» με κυπελοειδή διαμόρφωση που βρίσκονται σε βάθος, όπου διατηρούνται και πολλαπλασιάζονται. Η υπόθεση της περιαγγειακής φωλεάς των μεσεγχυματικών αρχέγονων κυττάρων Oι διάφοροι υπο-πληθυσμοί μεσεγχυματικών αρχέγονων κυττάρων (mesenchymal stem cells, MSC) προέρχονται από διαφορετικές πηγές, αλλά έχουν κοινούς ορισμένους επιφανειακούς δείκτες όπως CD29, CD44, εκφράζουν και αsma, έναν δείκτη λείων αγγειακών μυικών κυττάρων, γεγονός που υποδηλώνει σχέση με τα περικύτταρα ή περιαγγειακά κύτταρα 28. Σε ιστούς με χαμηλό μεταβολισμό, τα περικύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι «ήρεμα» κύτταρα με αργό κυτταρικό κύκλο, αλλά κατά την φάση της αγγειογένεσης εμφανίζουν αυξημένο δυναμικό πολλαπλασιασμού και αυτόανανέωσης και συμπεριφέρονται ως ενήλικα αρχέγονα κύτταρα. Τα περικύτταρα, χαρακτηρίζονται από πλαστικότητα και μπορούν να διαφοροποιηθούν σε οστεοβλάστες, χονδροβλάστες, ινοβλάστες και προ-λιποκύτταρα. Tα τριχοειδή των νεφρικών θηλών είναι πλούσια σε υπο-ενδοθηλιακά κύτταρα που ρυθμίζουν την μικροαγγειακή ακεραιότητα μέσα στο περισωληναριακό δίκτυο των τριχοειδών. Το 2006 οι Lee και συν. 29 έδειξαν σε ποντίκια ότι τα πρόδρομα μεσεγχυματικά αρχέγονα κύτταρα του στρώματος εδρεύουν στο διάμεσο χώρο του νεφρού, κοντά στις νεφρικές θηλές και στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση αφορά στα αρχέγονα κύτταρα του λιπώδη ιστού, (adipose tissue-derived stem cells, ΑDSC). Έχει δειχθεί πειραματικά ότι τα κύτταρα ίσως είναι αγγειακά αρχέγονα κύτταρα, σε διάφορα στάδια διαφοροποίησης με σκοπό τη δημιουργία λείων μυικών και ενδοθηλιακών κυττάρων. Επίσης τα παραπάνω κύτταρα, σε πρώιμα στάδια διαφοροποίησης, μπορούν να διαφοροποιηθούν σε λιποκύτταρα, αν παραμείνουν στο πρωτογενές τους περιβάλλον, αλλά και σε άλλους τύπους ιστών 30, ενώ ο OCT4 αποτελεί δείκτη τους. Κυκλοφορούντα βλαστοκύτταρα από τον μυελό των οστών και νεφρική αναγέννηση. O μυελός των οστών περιλαμβάνει δύο τύπους κυτταρικών πληθυσμών βλαστοκυττάρων, τα αιμοποιητικά αρχέγονα κύτταρα (hemopoetic stem cells, HSC) και αυτά που προέρχονται από το στρώμα του μυελού, αδιαφοροποίητα μεσεγχυματικά αρχέγονα κύτταρα (MSC) 7 που συνεισφέρουν στην φωλεά των αιμοποιητικών βλα στοκυττάρων στον μυελό των οστών

6 Ελληνική Νεφρολογία, 24, 2012 Η συμμετοχή των κυττάρων αυτών στην ιστική αποκατάσταση γίνεται είτε εξωγενώς με μεταμόσχευση κυττάρων μυελού των οστών, είτε ενδογενώς με κινητοποίηση κυττάρων του μυελού των οστών του ίδιου του ασθενούς 32. Τα αρχέγονα κύτταρα του μυελού των οστών (bone marrow stem cells, BMSC), και κυρίως τα μεσεγ χυματικά, ανευρέθησαν στον διάμεσο χώρο του νεφρού, αλλά ο ακριβής τους ρόλος δεν έχει καθοριστεί πλήρως (Eικ. 3). χαρακτηρίζονται από πλαστικότητα, δηλαδή σε κυτταρικές καλλιέργειες μπορούν να διαφοροποιηθούν σε διάφορους κυτταρικούς τύπους, συμπεριλαμ βανομένων των επιθηλιακών μετά από βλάβη, αλλά και σε μυικά και ενδοθηλιακά κύτταρα, οστεοκύτταρα και λιποκύτταρα 33. Μεμονωμένοι κλώνοι MSC που επιβιώνουν μακρύτερο χρονικό διάστημα στις κυτταρικές καλ - λιέργειες, διαφοροποιούνται περαιτέρω και σε άλλους κυτταρικούς τύπους συμπεριλαμβανομένων νευρικών και ηπατικών κυττάρων καθώς και αγγειοβλαστών 34. Η πλαστικότητα των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων οδήγησε στην υπόθεση ότι πιθανώς κύτταρα του μυελού των οστών με γρήγορη κινητοποίηση και κατευθυνόμενη μετανάστευση (homing) συνεισφέρουν στην ιστική αναγέννηση 12. Στην διεργασία αυτή συμμετέχουν παράγοντας δέγερσης της αποικίας των κοκκιοκυττάρων [grannlocyte colony stimulating factor (G-CSF)] και ο παράγοντας που προέρχεται από κύτταρα του στρώματος (stromal cell factor SDF- 1) 35, αλλά και άλλοι φλεγμονώδεις παράγοντες, ΑρχΕγOνΑ ΚυΤΤΑρΑ ΚΑι νεφρoσ όπως κυτταροκίνες, οι ιντερλευκίνες-1 και -6 και ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων (tumor necrosis factor,tnf-a) που επάγουν την μετανάστευση των αιμοποιητικών κυττάρων προς τον ιστό που έχει υποστεί βλάβη. Τα MSC in vivo μεταναστεύουν στη θέση βλάβης και είτε υπόκεινται σε αληθή διαφοροποίηση υπό το κατάλληλο μικροπεριβάλλον, είτε ενσωματώνονται στα σπειραματικά και/ή στα σωληναριακά τριχοειδή προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τον νεφρό από περαιτέρω βλάβη, ενώ επιταχύνουν και την επιδιόρθωση (Εικ. 3 και 4) 36. Ας σημειωθεί ότι πειραματικές μελέτες ανέφεραν αναγέννηση της βασικής μεμβράνης σε σύνδρομο Alport και των ενδοθηλιακών και μεσαγγειακών κυττάρων σε σπειραματοσκλήρυνση 37. Πειραματικά μοντέλα υποδηλώνουν ότι στην επιδιόρθωση της σπειραματικής βλάβης συμμετέχουν τόσο εγγενή ενδοθηλιακά κύτταρα, που μεταναστεύουν και πολλαπλασιάζονται, όσο και αρχέγονα κύτταρα προερχόμενα από τον μυελό των οστών. Τα αποτελέσματα για την σωληναριακή αναγέννηση όμως είναι αντικρουόμενα, γιατί έχει αναφερθεί εκκόλπωση των BMSC με διαφοροποιημένα κύτταρα, επιπλέκοντας τα αποτελέσματα των μελετών (σε οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια) 38. υποστηρίζεται ότι τα κύτταρα αυτά παρέχουν ενδο- και παρακρινείς παράγοντες 39 που ενισχύουν την αποκατάσταση της νεφρικής βλάβης, μέσω καταστολής των φλεγ - μονωδών και των ενεργοποιημένων αντι-φλεγμο- Εξωγενής χορήγηση Μεσεγχυματικά stem κύτταρα Ενδογενής χορήγηση Οξεία νεφρική βλάβη Μιτογενής δράση Προ-αγγειακή δράση MSC Σωληνάριο που έχει υποστεί βλάβη Αντι-φλεγμονώδης δράση Εικ. 3. Μοντέλο παρακρινούς δράσης των MSC στο σωληνάριο που έχει υποστεί βλάβη. Μετά από οξεία νεφρική βλάβη, τα χορηγούμενα MCS μεταναστεύουν στις θέσεις βλάβης και ενδεχόμενα και σε ενδογενείς φωλεές (στον μυελό των οστών ή στον νεφρό), ενσωματώνονται στα σπειραματικά και/ή στα σωληναριακά τριχοειδή προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τον νεφρό από περαιτέρω βλάβη, ενώ επιταχύνουν και την αποκατάσταση. Από Humphrens BD et al 12 μετά από τροποποίηση. MCSs: Mesenchymal stemm cells μεσεγκυματικά αρχέγονα κύτταρα. 245

7 Κ. ΤριγΚΑ ΚΑι Συν. Ελληνική Νεφρολογία, 24, 2012 Εικ. 4. Α. Τα μεσεγχυματικά αρχέγονα κύτταρα (MSC) επάγουν την επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό και την επαναδιαφοροποίηση των επιθηλιακών σωληναριακών δομών είτε δρώντας άμεσα στον πληθυσμό των εγγενών αρχέγονων κυττάρων, είτε έμμεσα μέσω παραγωγής αυξητικών παραγόντων. Επιπρόσθετα, οι αυξητικοί παράγοντες που συντίθενται ίσως αναστέλλουν την φλεγμονή. B. Τα μεσεγχυματικά αρχέγονα κύτταρα διαφοροποιούνται και σε σπειραματικά κύτταρα. Από Bussolati B et al 36 μετά από τροποποίηση. νωδών κυτταροκινών 12,40,41. Πάντως, ο Lin και οι συνεργάτες του συμπέραναν ότι η συνεισφορά των κυττάρων που προέρχονται από τον μυελό των οστών, στον νεφρό είναι μικρή (0,06-8%) 42. Όμως γιατί η νεφρική αποκατάσταση δεν συμβαίνει αυτόματα εφόσον οι προαναφερθέντες παράγοντες προ-υπάρχουν στον νεφρικό ιστό; Ενδεχόμενα το μικροπεριβάλλον της φλεγμονής να παίζει κάποιο ρόλο. ισχύει γενικώς ότι τα φλεγμονώδη κύτταρα «προαναγγέλουν» την βλά - βη χωρίς να συμμετέχουν άμεσα στην ιστική αναγέννηση. Τα MSC αναστέλλουν τις φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, και περιορίζουν την απόπτωση και την φλεγμονώδη απάντηση, δρώντας πολυπαραγοντικά στη νεφρική επιδιόρθωση. Πιθανώς υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στην κυτταρική αλληλεπίδραση κατά την ιστική αναγέννηση και τις σύνθετες αντιδράσεις κατά την φλεγμονή. Πράγματι, τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα εκκρίνουν διάφορους αυξητικούς και νεφροπροστατευτικούς παράγοντες όπως τους IGF, EGF, HGF, VEGF και BMP

8 Ελληνική Νεφρολογία, 24, 2012 Όσον αφορά τα αιμοποιητικά αρχέγονα κύτταρα, πειραματικά δεδομένα, υποδηλώνουν ότι ο αριθμός τους αυξάνεται μετά από εξωγενή χορήγηση παραθορμόνης (PTH) ή ΒΜPRIA. Oι δράσεις της σηματοδότησης στα HSC, των παραπάνω παραγόντων παρέχουν δυνητικούς στόχους της θεραπείας με βλαστοκύτταρα. γενικά φαίνεται ότι, η συμμετοχή των BMDC στην αναγέννηση των σωληναρίων, μετά από ισχαιμική βλάβη τίθεται υπό αμφισβήτηση, ενώ ενισχύεται η θεωρία της άμεσης αντικατάστασης μέσω επιθηλιακών κυττάρων. Επιβεβαιώ - νεται λοιπόν ο ρόλος των BMSC στην διατήρηση και αποκατάσταση του νεφρικού μεσάγγειου και ενδοθηλίου, αλλά όχι των επιθηλιακών δομών του νεφρού. Εξωγενής χορήγηση αρχέγονων κυττάρων και νεφρική αναγέννηση Αρκετοί ερευνητές έδειξαν ότι όταν ενεθούν στον νεφρό αδιαφοροποίητα εμβρυικά βλαστοκύτταρα που είχαν υποστεί επεξεργασία με ρετινοϊκό οξύ, ακτιβίνη-α και ΒΜρ-7 ενσωματώνονται στα σωληναριακά κύτταρα σε ποσοστό 50%, με αποτέλεσμα να εκφράζουν δείκτες μεσοδέρματος και αρχέγονων νεφρικών δομών 43,44. Πρόσφατες μελέτες ανέφεραν τη δημιουργία πρόδρομων νεφρικών δομών όπως σωμάτια-s και νεφρικά κυστίδια, από βλαστοκύτταρα που προέρχονται από αμνιακό υγρό, μετά από ένεση σε εμβρυικούς νεφρούς μυών 45. Νεφρική αποκατάσταση μέσω επαναπρογραμματισμού ΑρχΕγOνΑ ΚυΤΤΑρΑ ΚΑι νεφρoσ Το 2007, οι Yamanaka και συν. 46 απομόνωσαν με επιτυχία πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα από ινοβλάστες δέρματος, μέσω υπερέκφρασης γονιδίων των OCT4, SOX2, KLF4 και c-myc. Σε μεταγενέστερες μελέτες, δημιουργήθηκαν επα γώγιμα πολυδύναμα αρχέγονα (induced pluripotent stem, ips) κύτταρα από ινοβλάστες ποντικιού μέσω επαγωγής των ίδιων μεταγραφικών παραγόντων για την αναγέννηση του νεφρού 47,48. Παρόλο ότι οι σηματοδοτικοί μετανεφρικοί οδοί περιλαμβάνουν εκατοντάδες γονίδια, η μελέτη των ips βλαστοκυττάρων άρχισε με 24 και περιορίστηκε σε 4 γονίδια, υπογραμμίζοντας την σημασία της ενεργοποίησης του σωστού γονιδιακού δικτύου. Έχουν μελετηθεί πολυάριθμοι μεταγραφικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι Wt1, Pax2, Eya1, Six1, Six2, Osr1 και Sall1, που επάγουν τον μεσεγχυματικό αρχέγονο πληθυσμό. ιδεατά δυνατή κατάσταση θα ήταν η δημιουργία πρόγονων νεφρώνων για την αποκατάσταση του αριθμού τους 6. Σε περίπτωση που ήταν εφικτή η επαγωγή του νεφρικού βλαστώματος, η διαφοροποίηση του σε νέους νεφρώνες, θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω παραγόντων όπως οι Wnt, GDNF, VEGF, που επάγουν τον επανασχηματισμό των αθροιστικών σωληναρίων 32,49. Ωστόσο, τα επιθηλιακά κύτταρα του νεφρού μπορούν να επανα-προγραμματιστούν και να υποστούν επιθηλιακή προς μεσεγχυματική μετάβαση. Μέσω αυτής της διεργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κύτταρα παρόμοια με τα μεσεγχυματικά, να διαφοροποιηθούν σε πρόγονα νεφρικά κύτταρα και στη συνέχεια σε νέους νεφρώνες 50. Αυτή η πολύπλοκη διεργασία, ίσως αποδειχθεί περισσότερο αποτελεσματική για την αναγέννηση του νεφρικού παρεγχύματος από ότι η χρήση των βλαστοκυττάρων. Αναγέννηση σπειραμάτων Εκτός από τις προσπάθειες αναγέννησης των σωληναρίων με την χρήση μεσεγχυματικών αρχέγονων κυττάρων, μελετάται και η θεραπεία αποκατάστασης των σπειραματικών παθήσεων. Η αποκατάσταση των σπειραμάτων περιλαμβάνει την αναγέννηση των νεφρικών τριχοειδών, της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και των ποδοκυττάρων 50 και ο παράγοντας VEGF προάγει την σπειραματική επιδιόρθωση. Η επίδραση των βλαστοκυττάρων δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Oρισμένοι ερευνητές έδειξαν σε πειραματική σπειραματοπάθεια 32, ότι μεταμοσχευμένα κύτταρα του μυελού δυνατόν να αντικαταστήσουν το ενδοθήλιο και να ενσωματωθούν στον αυλό των τριχοειδών 51,52. Σε πειραματικά μοντέλα νεφρικής νόσου, μεσεγχυματικά αρχέγονα κύτταρα αντικατέστησαν και μεσαγγειακά κύτταρα, συμβάλλοντας στην διεργασία της αναγέννησης 53,54. Δυστυχώς τα παραπάνω δεν διαφοροποιούνται μόνο σε τοπικά σπειραματικά κύτταρα, αλλά υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να αναπτύξουν και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά λιποκυττάρων. Το μικροπεριβάλλον φαίνεται ότι, επηρεάζει την κυτταρική διαφοροποίηση και καθορίζει την «μοίρα» των βλαστοκυττάρων 55. Στο σύνδρομο Alport, μεταλλάξεις που αφο- 247

9 Κ. ΤριγΚΑ ΚΑι Συν. Ελληνική Νεφρολογία, 24, 2012 ρούν στα γονίδια του κολλαγόνου τύπου IV προκαλούν δομικές διαταραχές της σπειραματικής βασικής μεμβράνης, πρωτεϊνουρία και νεφρική ανεπάρκεια. Σε πειραματικές μελέτες φάνηκε ότι η μεταμόσχευση μυελού των οστών προκαλεί «στρατολόγηση» κυττάρων από το μυελό που διαφοροποιούνται σε επιθηλιακά (ποδοκύτταρα) και μεσεγχυματικά κύτταρα στις θέσεις βλάβης του σπειράματος, με τελικό αποτέλεσμα την μερική αποκατάσταση της α3-αλυσίδας του κολλαγόνου τύπου VI με επακόλουθη βελτίωση της ιστολογικής εικόνας και μείωση της πρωτεϊνουρίας 56. Σε αντίστοιχο πειραματικό μοντέλο σπειραματοπάθειας, οι νinichuk και συν. έδειξαν ότι η χορήγηση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων μειώνει την ίνωση, χωρίς να υποστρέψει την χρόνια νεφροπάθεια, ενώ στο μοντέλο της 5/6 νεφρεκτομής η χορήγηση βλαστοκυττάρων, δεν βελτίωσε την νεφρική λειτουργία 57. Συμπεράσματα Η θεραπεία με βλαστοκύτταρα αποτελεί νέο τομέα της νεφρολογίας, με πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Η δομική συμμετοχή των βλαστοκυττάρων στην ιστική αναγέννηση δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως αλλά πιθανότερη είναι η παρακρινική δράση των βλαστοκυττάρων στον ιστό. φαίνεται ότι, τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα δημιουργούν μια νέα ισορροπία, καταστέλλοντας την φλεγμονή και προάγοντας την ίαση. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η αναγέννηση μέσω βλαστοκυττάρων, δεν αναφέρεται σε «εκ νέου δημιουργία», αλλά σε «αποκατάσταση» της οργανικής βλάβης. Τρία κυρίως θέματα που αφορούν στην αναγέννηση του νεφρικού ιστού θα απασχολήσουν στο μέλλον: η κατανόηση της δημιουργίας του νεφρού στο έμβρυο, ο χαρακτηρισμός των βλαστοκυττάρων και των σηματοδοτικών μηχανισμών που ενέχονται στη διαφοροποίησή τους και η εισήγηση θεραπευτικών πρωτόκολλων για την επαγωγή μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων. Η επιτυχής αλληλεπίδραση και των τριών θα καθορίσει την πορεία της νεφρικής αναγέννησης. Ευχαριστίες Ευχαριστώ τον Καθηγητή νεφρολογίας κ. Δ. γούμενο για τις πολύτιμες συμβουλές και παρατηρήσεις του. Summary Stem cells and the kidney. K. Triga 1, G. Sotiro - poulou-bonikou 2, M. Gerbesi 2, Z. Kefalo poulou 2. 1 Kyanos Stavros, Patra, Creece, 2 University Hospital of Rio, Patra Creece. Hellenic Nephro logy 2012; 24 (4): The increasing number of patients with chronic renal failure and need of replacement of renal function makes pressing the need for kidney regeneration. Renal regeneration from adult stem cells can be achieved either through in-vitro creation of an alternate organ from stem cells or embryonic tissue, local migration from the circulation and trans-differentiation of native stem cells or via stem cells ex vivo. Key questions that need to be answered, regard the existence of native renal stem cells in the adult kidney, include their location (interstitium, tubular cells, bone marrow, cortex, renal papilla, perivascular niches) and the reliable markers that identify them. Due to the complexity of the renal architecture and the cellular variety of the kidney, multiple mechanisms of renal cell regeneration, may co-exist. Regarding bone marrow derived stem cells (BMSC), their involvement in tubular regeneration was questioned, while the theory of direct replacement through epithelial cells was reintroduced. Never - theless, the role of BMSC in restoration of renal mesangium and endothelium but not of renal epi - thelium was acknowledged. Unfort unately, mesen - chymal stem cells do not differentiate only in glo merular cells, but under certain conditions they can develop phenotypic characteristics of adi pocytes. The microenvironment apparently affects cell dif fer - entiation and determines the «fate» of stem cells. The stem cell therapy is a new field in nephro - logy, with many open questions. Three main issues regarding the regeneration of renal tissue will be investigated in the future: mechanisms of nephro - genesis, the signaling pathways involved in stem cell differentiation and the introduction of therapeutic protocols for the induction of mesenchymal stem cells. Identification of these fields will determine the course of renal regeneration. Key words: bone marrow derived stem cells, kidney regeneration, mesenchymal stem cells, stem cells. Βιβλιογραφία 1. Rosen S, Stillman IE. Acute tubular necrosis is a syndrome of physiologic and pathologic dissociation. J Am Soc Nephrol 2008; 19: Liu KD, Brakeman PR. Renal repair and recovery. Crit Care Med 2008; 36: S187-S

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία Oργάνωση - Γραμματεία free spιrιt Getting you there! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βέργουλας Γεώργιος Βλαχάκος Δημήτριος Κουλουρίδης Ευστάθιος Μαλλιάρα Μαρία Μυσερλής Γρηγόριος Χατζηδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόλογη Μεταμόσχευση

Αυτόλογη Μεταμόσχευση ΤΟΜΟΣ 4 - ΤΕΥΧΟΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Αίμα 4 (3) Αυτόλογη Μεταμόσχευση ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A.

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό λ ο γ ο ς ( κ α ι ε π ί λ ο γ ο ς )

Π ρ ό λ ο γ ο ς ( κ α ι ε π ί λ ο γ ο ς ) Π ρ ό λ ο γ ο ς ( κ α ι ε π ί λ ο γ ο ς ) Πριν από 10 χρόνια, τα Δ.Σ. της Ελληνικής Βρογχολογικής και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας μου ανέθεσαν τη Διεύθυνση Σύνταξης του περιοδικού ΠΝΕΥΜΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστικά κύτταρα (stem cells): ρόλος, τρόποι παραγωγής και μελλοντικές προοπτικές στην αντιμετώπιση ασθενειών.

Βλαστικά κύτταρα (stem cells): ρόλος, τρόποι παραγωγής και μελλοντικές προοπτικές στην αντιμετώπιση ασθενειών. Αποτελεί προτεινόμενη ενδεικτική λύση Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική Θέμα 1 Βλαστικά κύτταρα (stem cells): ρόλος, τρόποι παραγωγής και μελλοντικές προοπτικές στην αντιμετώπιση ασθενειών. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο κυτταροκινών στην έναρξη ή/και εξέλιξη της ανοσολογικής συμπεριφοράς: Μελέτη του ρόλου της λεπτίνης σε θρομβωτικά μοντέλα.

Δίκτυο κυτταροκινών στην έναρξη ή/και εξέλιξη της ανοσολογικής συμπεριφοράς: Μελέτη του ρόλου της λεπτίνης σε θρομβωτικά μοντέλα. Δίκτυο κυτταροκινών στην έναρξη ή/και εξέλιξη της ανοσολογικής συμπεριφοράς: Μελέτη του ρόλου της λεπτίνης σε θρομβωτικά μοντέλα. The cytokine network in the initiation and/or proliferation of immune response:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ

Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Μελέτη μοντέλων συνομιλίας φλεγμονής με συστηματικές εκδηλώσεις Ο ρόλος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ρόλος της σεργλυκίνης στη ρύθμιση του συμπληρώματος και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν. ΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ HER-2/neu ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ PLA

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 11 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 11 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 11 o ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Συγγραφέας: Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου*

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Αρτηριακή Υπέρταση, 21, 1-3: 37-49, 2012 ανασκoπηση O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Α. Κοτρότσου 1 Ι. Μουρούζης 1,2 Δ. Παπαδόπουλος 1 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ]

[ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ] Βιβλιογραφική Εργασία Εμβιομηχανικής και Βϊοατρικής Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 02109012 [ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ THE IMPORTANCE OF TELOMERASE IN CELLULAR SENESCENCE AND THE FUTURE PROSPECTS OF INTERFERING

Διαβάστε περισσότερα

Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης

Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(4):479-495 Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης Η χρονία καρδιακή ανεπάρκεια (XKA) είναι το κλινικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία Oργάνωση - Γραμματεία free spιrιt Getting you there! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Βλαχάκος Δημήτριος Αντιπρόεδρος: Φουρτούνας Κωνσταντίνος Γεν. Γραμματέας: Κουλουρίδης Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ

7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ Σπέτσες 10 13 Ιουνίου 2010 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΡΑΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑ 2010 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Η ενδοαρθρική έγχυση υαλουρονικού οξέος ως θεραπευτική επιλογή στην οστεοαρθρίτιδα του σκύλου. Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.ere.gr Ελληνική ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τόμος 22 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2012 Τεύχος 2 4654 ΚΩΔ.ΕΝΤΥΠΟΥ 3697 - ISSN 1105-6452 ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON ΑΘΗΝΑ. www.pneumon.org. Copernicus Index Google Scholar. Cited in: Εmbase ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON ΑΘΗΝΑ. www.pneumon.org. Copernicus Index Google Scholar. Cited in: Εmbase ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 23 ΤΕΥΧΟΣ/No 1 IANOYAΡΙΟΣ/JANUARY - ΜΑΡΤΙΟΣ/MARCH 2010 PNEUMON VOL. 23 No 1 JANUARY-MARCH 2010 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 23 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες διαφοροποίησης στην περιοδοντική αναγέννηση Growth and differentiation factors in periodontal regeneration

Αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες διαφοροποίησης στην περιοδοντική αναγέννηση Growth and differentiation factors in periodontal regeneration Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα Επίσημη Έκδοση της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας Official Publication of the Hellenic Society of Periodontology Analecta Periodontologica Αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Current Concepts on the Pathogenesis of chronic rhinosinusitis and nasal polyps.

Current Concepts on the Pathogenesis of chronic rhinosinusitis and nasal polyps. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 46, October - November - December 2011, pages 21-28 Περίληψη Η χρόνια ρινοκολπίτιδα (ΧΡΚ) είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος του ανώτερου αεραγωγού που

Διαβάστε περισσότερα

ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ 1 & 2/2005 ΙSSΝ 1790-2320. Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας

ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ 1 & 2/2005 ΙSSΝ 1790-2320. Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS A four month issue of the Thessalian Stomatologic Society of Greece ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Guest Editor

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Guest Editor ΤΟΜΟΣ 3 - ΤΕΥΧΟΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαταλάς Aναπληρωτής Εκδότης:

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά δικαιώματα. Copyright Γιάγκου Χρυσάνθη (2014) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Πνευματικά δικαιώματα. Copyright Γιάγκου Χρυσάνθη (2014) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η σημασία της αντιοξειδωτικής διατροφής στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού» ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΓΚΟΥ Α.Φ.Τ: 2010069019, Α.Π.Τ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία Oργάνωση - Γραμματεία free spιrιt Getting you there! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βέργουλας Γεώργιος Βλαχάκος Δημήτριος Κουλουρίδης Ευστάθιος Μαλλιάρα Μαρία Μυσερλής Γρηγόριος Χατζηδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα